Voor wie is een ZZP VG 3 eigenlijk? Wat staat er in de gebruikersgids? Maak kennis met Fred, Mariska en Seraj.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor wie is een ZZP VG 3 eigenlijk? Wat staat er in de gebruikersgids? Maak kennis met Fred, Mariska en Seraj."

Transcriptie

1 ZZP VG 3 Voor wie is een ZZP VG 3 eigenlijk? Wat staat er in de gebruikersgids? Maak kennis met Fred, Mariska en Seraj.

2 Gebruikersgids De gebruikersgids en toelichting die cliënten ontvangen van het CIZ nadat zij een indicatie hebben gekregen ZZP VG 3 zeggen het volgende: Wonen met begeleiding en verzorging is wonen in een veilige leefomgeving met begeleiding en verzorging van een zorginstelling. Voor wie is pakket 3? U bent beperkt zelfstandig. U heeft een beschermde woonomgeving nodig met voortdurende begeleiding. Naast die begeleiding is hulp bij de persoonlijke verzorging nodig. Dan is het pakket Wonen met begeleiding en verzorging voor u. Welke zorg heeft u nodig? Begeleiding U heeft tijdens de dag voortdurend begeleiding nodig. U krijgt deze begeleiding in een veilige woonomgeving waar u zich thuis voelt. U heeft daarin hulp nodig bij het dagelijks leven en de indeling van uw dag. U kunt zich goed oriënteren in uw eigen vertrouwde omgeving. Buiten uw vertrouwde omgeving voelt u zich niet prettig en kunt u zich niet goed redden. Bij activiteiten buiten uw woonomgeving heeft u begeleiding nodig. U vindt het moeilijk om contact te maken met anderen. U heeft hierbij hulp nodig. Bijvoorbeeld om mee te doen met een club of andere vrijetijdsbesteding buiten uw woonomgeving. U vergeet vaak dingen en u kunt zich niet lang concentreren. Daarom heeft u hulp, toezicht en sturing nodig bij het dagelijks leven. En bij allerlei besluiten of bij het oplossen van een probleem. Want u weet van tevoren niet goed wat de gevolgen van uw keuzes zijn. U heeft weinig gevoel voor tijd. Hierdoor kunt u niet goed inschatten hoe lang bepaalde activiteiten duren. Hierover kunt u onzeker zijn. U bent ook wat afwachtend. Daarom is het belangrijk dat uw begeleider u stimuleert dingen te doen. Verzorging U heeft actieve hulp nodig om uzelf te verzorgen. Bijvoorbeeld bij het wassen en aankleden, en bij opstaan en naar bed gaan. Andere dingen kunt u zelf, zoals eten, drinken en naar de wc gaan. U heeft wel regelmatig toezicht of hulp nodig bij bijvoorbeeld tanden poetsen, haren kammen, nagels en huid verzorgen. U kunt zich goed oriënteren in uw eigen vertrouwde omgeving. Als u naar buiten gaat, heeft u soms toezicht nodig. U vindt het soms niet prettig om zelf naar buiten te gaan. Dan kan uw begeleider u stimuleren om toch naar buiten te gaan. Bijvoorbeeld naar een dagactiviteit of naar de fysiotherapeut. U reist altijd met speciaal vervoer, bijvoorbeeld met een taxi. Wat krijgt u in pakket 3? Hieronder kunt u lezen welke zorg u met pakket 3 kunt krijgen. Dit is een algemene beschrijving. Met de instelling maakt u afspraken over de invulling van het pakket. Daardoor kan de zorg die u krijgt misschien net iets anders zijn dan hieronder staat. Wonen met begeleiding en verzorging is wonen in een veilige leefomgeving met begeleiding en verzorging van een zorginstelling.

3 Voor wie is pakket 3? U bent beperkt zelfstandig. U heeft een beschermde woonomgeving nodig met voortdurende begeleiding. Naast die begeleiding is hulp bij de persoonlijke verzorging nodig. Dan is het pakket Wonen met begeleiding en verzorging voor u. Welke zorg heeft u nodig? Begeleiding U heeft tijdens de dag voortdurend begeleiding nodig. U krijgt deze begeleiding in een veilige woonomgeving waar u zich thuis voelt. U heeft daarin hulp nodig bij het dagelijks leven en de indeling van uw dag. U kunt zich goed oriënteren in uw eigen vertrouwde omgeving. Buiten uw vertrouwde omgeving voelt u zich niet prettig en kunt u zich niet goed redden. Bij activiteiten buiten uw woonomgeving heeft u begeleiding nodig. U vindt het moeilijk om contact te maken met anderen. U heeft hierbij hulp nodig. Bijvoorbeeld om mee te doen. Hoe woont u en hoe leeft u? U woont in een beschermde omgeving, bijvoorbeeld in een huis met meer mensen. Daar is voortdurend begeleiding aanwezig. U kunt ook recht hebben op dagbesteding. Dit kan bij uw eigen zorginstelling. Maar dat hoeft niet. Hoeveel uur zorg krijgt u? U krijgt 10,5 tot 13,0 uur per week hulp en zorg bij het wonen. Als u recht hebt op dagbesteding ligt het aantal uren tussen de 15,0 uur en 18,5 uur per week. De zorgtijd is bedoeld voor zowel hulp die u alleen krijgt, als hulp die u in een groep cliënten krijgt (zoals samen eten, dagbesteding of sociaal-culturele activiteiten).ook s nachts is er toezicht. De hoeveelheid zorg die u krijgt kan per week verschillen. Over welke zorg u precies krijgt, maakt u afspraken met uw zorginstelling. De zorginstelling krijgt een vergoeding voor de zorg die u krijgt. De zorginstelling maakt met u en uw wettelijk vertegenwoordiger (en eventueel andere voor u belangrijke personen) een zorgplan. In dit plan staat precies hoeveel begeleiding u krijgt. Maar ook welke begeleiding u krijgt. De instelling evalueert het zorgplan minimaal één keer per jaar met u. Welke zorg krijgt u? Begeleiding U kunt de hele dag rekenen op begeleiding. Er is altijd iemand in de buurt die u kan helpen. Ook s nachts is er altijd begeleiding in de buurt. Er is snel iemand bij u als dat nodig is. Zo zorgt de instelling ervoor dat uw woonomgeving altijd veilig is. Uw begeleider helpt u zo dat u de dingen die u nu kunt, ook kan blijven doen. Ook krijgt u hulp bij het ontwikkelen van vaardigheden. Dit gebeurt in een veilige en vertrouwde leef- en woonomgeving. De begeleiding stimuleert u zo om steeds meer zelfstandig dingen te doen. Soms is het nodig dat u hulp krijgt bij het omgaan met gedragsproblemen. Of met angst, depressieve gevoelens of lichamelijke klachten. Verder helpt uw begeleider u bij het contact maken met anderen in uw woonomgeving en daarbuiten. Verzorging Vaak kunt u niet zelf alle huishoudelijke taken doen. Uw begeleiders laten u wel mee helpen. De zorginstelling regelt de maaltijden voor u. U krijgt iedere dag hulp bij het wassen en aankleden. U kunt ook actieve hulp krijgen bij het opstaan of naar bed gaan. Dit krijgt u alleen als u dit nodig heeft. Bij het tanden poetsen, haren kammen, nagels en huid verzorgen houdt er altijd iemand toezicht.

4 Speciale zorg U kunt naar een gewone huisarts. Maar u kunt ook hulp krijgen van een arts vanuit de instelling waar u woont. Behandelaars met verschillende deskundigheden, zoals gedragsdeskundigen, overleggen over uw zorgplan. Zij bespreken hoe het met u gaat. U kunt u af en toe hulp van fysiotherapeuten of ergotherapeuten krijgen. Uw begeleiders adviseren hen hoe zij u goed kunnen verzorgen. Dagbesteding Het CIZ besluit of u recht heeft op dagbesteding. Maar soms kunt u ook gewoon werk hebben of begeleid werk in De werkvoorziening doen. Bent u al wat ouder? Dan kunt u naar de sociaal-culturele dagopvang voor ouderen, waar u bijvoorbeeld kunt deelnemen aan gezelligheidsactiviteiten. Als u recht heeft op dagbesteding uit de AWBZ, dan kan de instelling u gemiddeld negen dagdelen voor dagbesteding bieden. De dagbesteding gebeurt in een groep van gemiddeld zeven personen. Er zijn veel verschillende soorten dagbesteding. Welke soort en hoeveel dagbesteding u precies krijgt kan verschillen. U maakt hierover samen met uw zorginstelling afspraken. Voorbeelden van dagbesteding zijn producten maken, maar ook handvaardigheid, expressieactiviteiten en bewegingsactiviteiten. Ook kan uw begeleider u helpen en trainen om een zelfstandige baan te krijgen. Kwaliteit van de zorg De zorginstelling moet ervoor zorgen dat u goede zorg krijgt. Dat betekent dat de medewerkers ervoor zorgen dat uw lichaam goed verzorgd is U moet aandacht krijgen voor uw gezondheid. U krijgt gevarieerd eten en drinken. U kunt meedoen aan dagbesteding als u daarvoor een indicatie heeft. En u krijgt geestelijke verzorging als u dat wilt. De zorginstelling maakt hierover afspraken met u.

5 Zorgaanbieders Zorgaanbieders schrijven op hun websites het volgende. ZZP VG 3: Wonen met begeleiding en verzorging Wonen in een veilige leefomgeving met begeleiding en verzorging van een zorginstelling Voor wie? ZZP VG 3 is bedoeld voor mensen die een beschermde woonomgeving nodig hebben met voortdurende begeleiding. Naast die begeleiding is hulp bij de persoonlijke verzorging nodig. Dit pakket is ook mogelijk voor een kind/jongere met een verstandelijke beperking die voor het eerst naar een woonvorm gaat. Ondersteuning en begeleiding U hebt recht op gemiddeld 10,5 tot 13 uur zorg in de week. De zorgtijd is bedoeld voor zowel hulp die u alleen krijgt als hulp die u in een groep cliënten krijgt (zoals samen eten, dagbesteding of activiteiten). Ook 's nachts is er toezicht. De hoeveelheid zorg die u krijgt kan per week verschillen. Met de zorgaanbieder spreekt u af welke zorg en begeleiding u krijgt. U kunt de hele dag rekenen op begeleiding. Er is altijd iemand in de buurt die u kan helpen. Uw begeleider helpt u bij het ontwikkelen van vaardigheden, zoals omgaan met nieuwe dingen, met andere mensen omgaan en leren uzelf en uw huis te verzorgen. U kunt ook hulp krijgen bij het omgaan met gedragsproblemen. U kunt vaak niet alle huishoudelijke taken zelf doen. Uw begeleiders laten meehelpen. Amsta regelt de maaltijden voor u. U kunt ook hulp krijgen bij het wassen en aankleden of bij het opstaan en naar bed gaan. U kunt naar een gewone huisarts, maar u kunt ook hulp krijgen van een arts van Amsta. Een gedragsdeskundige overlegt over de beste manier om u te begeleiden. Woonomgeving Met een ZZP VG 3 kunt u in een kleinschalige woonvoorziening van de zorgaanbieder wonen. U woont met meerdere mensen in een huis. Dagbesteding Het CIZ besluit of u recht hebt op dagbesteding. Als u recht hebt op dagbesteding dan kan een zorgaanbieder u gemiddeld 9 dagdelen dagbesteding bieden. Maak kennis met Fred, Mariska en Seraj. Zij hebben alle drie een indicatie ZZP VG 3. En passen volledig in het cliëntprofiel zoals omschreven in de gebruikersgids en toelichting die het CIZ meestuurt als de indicatie is afgegeven.

6 Fred Ik ben 63 jaar. Het is onbekend hoe het komt dat ik een verstandelijke beperking heb. Ik heb vroeger op het BLO onderwijs gezeten. Per 1 augustus ga ik met vervroegd pensioen. Ik heb tot vorige week gewerkt in de groenvoorziening van de sociale werkplaats in Amsterdam. Ik heb tot mijn 54ste bij mijn moeder thuis gewoond. Zij verzorgde mij, zonder dat ik een indicatie AWBZ had. Toen werd mijn moeder ziek en moest naar het ziekenhuis. Ik kon niet alleen wonen. Daarom werd ik op een crisisplek geplaatst in een huis met allemaal oudere verstandelijk gehandicapten. Alle deuren zaten daar op slot omdat de mensen anders weg zouden lopen. Gelukkig kwam er een plekje in de woonvorm Rijnjastraat vrij. Daar woon ik nu zeven jaar. Ik heb een eigen kamer en deel de douche en toilet met mijn buurvrouw. Waarom heb ik begeleiding nodig? Ik heb toezicht nodig omdat ik niet goed voor mijzelf kan zorgen. Af en toe ben ik wel een paar uurtjes alleen in huis, maar ik kan geen maaltijden bereiden of boodschappen doen om gezond te eten. Op zaterdag ga ik altijd naar het Buikslotermeerplein in Amsterdam noord en en speel ik samen met Jos. Hij op de accordeon en ik zing en speel op de triangel. Ik zie mijn zus ieder 2 twee weken en bel haar vaak. Mijn zwager regelt mijn financiën. Mijn zus zorgt voor mijn kleding. Ik ga altijd met begeleiding op vakantie. Ik kan niet lezen of schrijven, dat hoeft ook niet want mijn begeleiders en familie zorgen voor de ingewikkelde brieven. Als er s nachts wat is, moet ik op begeleiding terug kunnen vallen. Soms ben ik wel eens agressief als ik mijn zin niet krijg. Dan is het belangrijk dat er begeleiding in de buurt is om mij te helpen. Ik moet leren om met mijn boze buien om te gaan. Natuurlijk doe ik wel allerlei huishoudelijke karweitjes, maar ik moet daar wel steeds op gewezen worden. Anders vergeet ik gewoon mijn kleding in de was te stoppen, mijn bed op te maken enz. Ik woon graag met meer mensen in één huis, dan heb ik wat aanspraak. Ik ga meestal alleen naar de huisarts, maar als ik naar een specialist moet, gaat de begeleiding mee. Ook bij lastige gesprekken heb ik ondersteuning nodig. Ik heb geen besef van de waarde van geld. Ik vertrouw de mensen soms te snel en dan wordt er misbruik van mijn goedgelovigheid gemaakt. Ik heb vakantie tot 1 augustus en daarna ga ik drie dagen in de week naar dagbesteding. Anders ga ik me enorm vervelen.

7 Ik vind het leuk om cd s te draaien tijdens feesten. Ik heb een echte draaitafel. Verder kijk ik veel televisie en luister ik naar Nederlandstalige muziek. Natuurlijk kijk ik graag naar voetbalwedstrijden. Mariska Ik ben 50 jaar oud en woon sinds vijf jaar in de Rijnjastraat. Daarvoor woonde ik bij mijn moeder. Ik werk vier dagen op de sociale werkplaats. Dat gaat de laatste tijd niet zo goed, omdat mijn collega s mij vaak niet begrijpen. Misschien ga ik in de toekomst naar een dagverblijf. Voordat ik in de woonvorm ging wonen had ik geen AWBZ indicatie. Mijn moeder zorgde voor mij. Ik kan wel lezen en schrijven, maar ingewikkelde brieven laat ik door mijn nicht of de begeleiding lezen. Ik heb geen besef van de waarde van geld. Ik ga met een speciaal een busje naar mijn werk. Waarom heb ik begeleiding nodig? Ik heb toezicht nodig omdat ik niet goed voor mijzelf kan zorgen. Heel soms ben ik een paar uurtjes alleen in huis en weet dat ik voor niemand de deur open mag doen. Als ik het weekend thuis ben vind ik het leuk om naar de soos te gaan. Meestal ben ik in de weekenden bij mijn moeder, zij regelt ook mijn financiën. Als ik naar de dokter ga, gaat nu mijn nicht of begeleiding mee, omdat mijn moeder hiervoor te oud wordt. Ik ga ieder jaar met de begeleiding op vakantie, dan hebben we een busje mee en gaan leuke uitstapjes maken, zoals winkelen. Als er s nachts wat is kan ik bij de begeleider op de slaapwacht aankloppen en hulp vragen. Ik kan een beetje klokkijken en heb hier veel mee geoefend, maar ik vergeet het snel weer. Ik kan boos worden op de begeleiding wanneer ik denk dat ik opgehaald word voor het busje en luister dan niet naar hen. Of ik word boos als er niet genoeg brood uit de vriezer is gehaald. Ik kan dan gaan schreeuwen, wat ik eigenlijk helemaal niet leuk vind. Ik moet leren om hier mee om te gaan en dat is best moeilijk. Ik doe ook allerlei huishoudelijke klusjes, zoals de afwasmachine inruimen. Hiervoor spoel ik altijd eerst de afwas, dat moet eigenlijk met warm water, maar ik doe dat vaak met koud water en af en toe voelt de begeleiding en doet dan de warme kraan aan. Samen met begeleiding doe ik samen mijn was, want vroeger waste ik mijn bh s met shampoo. Hobby s die ik heb zijn: figuren maken met strijkkralen, pompoenen maken, woordjes doorstrepen in puzzels, ministeck en tv kijken. Ik ga iedere week naar Crea Club en volgend jaar wil ik naar yoga, want dit jaar was er geen plek meer voor mij.

8 Seraj Ik ben 49 jaar en ben geboren in Iran. Sinds 12 jaar woon ik Nederland. Ik spreek met gebarentaal, maar ook enkele woorden Perzisch en Nederlands. Ik begrijp heel goed wat de mensen tegen mij zeggen. Door de week ga ik naar een dagcentrum waar ik samen met de begeleiding soep maak en de vitrines schoonmaak. Ik ga daar met een speciaal busje naartoe, maar ik vind het wel lastig als ze niet op tijd komen. Ik doe altijd de gordijnen open, zodat ik de chauffeur zie aankomen. Waarom heb ik begeleiding nodig? Ik heb toezicht nodig, omdat ik niet goed voor mij zelf kan zorgen. Iedere dag helpt de begeleiding mij met tandenpoetsen, roept mij als ik op moet staan en maakt mijn billen schoon voordat ik ga douchen. Ik ga iedere 2 weken naar mijn moeder en met picto s wordt mij duidelijk wat er gepland staat en wanneer ik naar mijn moeder ga. Mijn broer regelt de financiën en samen met mijn moeder koop ik mijn kleren. Ik ga altijd met begeleiding op vakantie en ook met de uitstapjes, zoals een keer naar de dierentuin, gaat begeleiding mee. Ik kan niet lezen, schrijven of rekenen, maar heb een hele mooie handtekening. Sommige brieven kan ik dus zelf mijn naam ondertekenen, maar bij de meeste moet mijn broer dat doen. Ik weet bovendien echt niet wat er in de brief staat. Ik kan soms ook boos zijn bijvoorbeeld als het koud is en ik mijn zomerjas aan wil of als de begeleiding samen met mij de kledingkast op wil ruimen. Natuurlijk doe ik ook huishoudelijke karweitjes, maar daar moeten ze mij aan helpen herinneren. Ik ruim de afwasmachine leeg, verschoon samen met begeleiding mijn bed en gooi de vuilnis van mijn kamer weg. Mijn kamer wordt eens in de twee weken schoongemaakt. Mijn wastafel maak ik altijd erg smerig. Die moet veel vaker worden schoongemaakt. Bij lastige gesprekken heb ik ondersteuning nodig, maar ik ga ook samen met begeleiding naar de kapper of tandarts. Ik vind het s avonds erg leuk om een spelletje te doen met de begeleiding en andere huisgenoten. In memory ben ik erg goed. Verder teken ik graag, bouw ik met blokken en kijk ik graag tv.

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G Kliniek voor mensen met een licht verstandelijke beperking, ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische aandoeningen S G LV G - K l i n i e k De SGLVG-Kliniek

Nadere informatie

AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt

AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt AWBZ-zorg en extra diensten bij Stichting Orion: Wie betaalt wat? Regeling kostenverdeling tussen Stichting Orion en cliënt Ingangsdatum: 1 maart 2013 Inleiding Wat lees je in deze folder? In deze folder

Nadere informatie

Verstrekkingenpakket. Verstandelijk Gehandicapten Zorg

Verstrekkingenpakket. Verstandelijk Gehandicapten Zorg Verstrekkingenpakket Verstandelijk Gehandicapten Zorg Het verstrekkingenpakket 3 Inleiding Dit is een boekje over het verstrekkingenpakket. Je leest in dit boekje wat dit pakket is. Waarom het pakket er

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te onder steunen bij hun nieuwe taken op dit gebied.

Nadere informatie

Wat wil ik? Als ik niet meer beter word... Dit boek is van: Dit boek is van:

Wat wil ik? Als ik niet meer beter word... Dit boek is van: Dit boek is van: Wat wil ik? Als ik niet meer beter word... Dit boek is van: Dit boek is van: 2015 NIVEL, Postbus 1568, 3500 BN Utrecht Telefoon (030) 2 729 700 Fax (030) 2 729 729 www.nivel.nl nivel@nivel.nl ISBN 978-94-6122-284-8

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg CLIËNTENWIJZER RIBW Fonteynenburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Begeleiding en begeleiders 5 Begeleiding 5 Verzorging 5 Begeleiders 6 Geheimhoudingsplicht 6 Rehabilitatie 6 Begeleidingsplan

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

Algemeen directeur Directeur sociale zaken

Algemeen directeur Directeur sociale zaken VOORWOORD Wanneer je aan je collega s zou vragen waarom zij naar het werk gaan, dan geven zij vast verschillende antwoorden. De één wil bijvoorbeeld veel geld verdienen, terwijl de ander het juist belangrijk

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

SynVol BLAD VOOR CLIËNTEN VAN SYNDION JAARGANG 2 - NR 3 - VOORJAAR 2013. Themanummer over Rechten

SynVol BLAD VOOR CLIËNTEN VAN SYNDION JAARGANG 2 - NR 3 - VOORJAAR 2013. Themanummer over Rechten SynVol BLAD VOOR CLIËNTEN VAN SYNDION JAARGANG 2 - NR 3 - VOORJAAR 2013 Themanummer over Rechten 1 In dit nummer 4 Met de bus, wat mag het kosten? 8 Meerkant in de steigers 10 Rechten van cliënten 16 Een

Nadere informatie

Les 33. Zwangerschap

Les 33. Zwangerschap http://www.edusom.nl Thema Gezondheid Les 33. Zwangerschap Wat leert u in deze les? Informatie begrijpen over zwanger zijn. Zeggen dat u zwanger bent of dat u zich niet lekker voelt. Woorden die hetzelfde

Nadere informatie

Kinderen en posttraumatische dystrofie

Kinderen en posttraumatische dystrofie Kinderen en posttraumatische dystrofie Dit boekje is tot stand gekomen met de medewerking van Sander Keppel, mevr. W. Hagenbeek, prof. dr. W. Kuis, fysiotherapeute mevr. E. de Bont, mevr. J. Stor-Luijmes

Nadere informatie

Wegwijzer t Ronde Sant

Wegwijzer t Ronde Sant Wegwijzer t Ronde Sant Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over t Ronde Sant bij de hand! Welkom in t Ronde Sant Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 t Ronde Sant... 1 3 Prettig

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie