0,00. NEN-EN 1338:2003/C1:2006 Betonstraatstenen; Eisen en beproevingsmethoden. NEN-EN 1339:2003/C1:2006 Betontegels; Eisen en beproevingsmethoden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "0,00. NEN-EN 1338:2003/C1:2006 Betonstraatstenen; Eisen en beproevingsmethoden. NEN-EN 1339:2003/C1:2006 Betontegels; Eisen en beproevingsmethoden."

Transcriptie

1 NEN Nieuwe normen NEN Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie- Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode 8 november t/m 6 december De normbladen kunnen worden besteld bij NEN- Klantenservice, tel , waar u ook met vragen terecht kunt. Tevens kunnen de genoemde normen via internet besteld worden (www.nen.nl). Correspondentieadres: Postbus 5059, 2600 GB Delft. Bouw NEN-EN 198:2006 Ontw. Sanitaire toestellen; Badkuipen gemaakt van gegoten acrylplaten; Eisen en beproevingsmethoden. (en). Kritiek voor Prijs 25,97. NEN-EN 480-1:2006 Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel; Beproevingsmethoden; Deel 1: Referentiebeton en referentiemortel voor beproevingen. NEN-EN :2006 Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel; Beproevingsmethoden; Deel 14: Bepaling van de gevoeligheid voor corrosie van betonstaal in beton; Elektrochemische beproevingsmethode bij gelijkblijvende potentiaal. (en). NEN-EN 494:2004/Ontw. A3:2006 Geprofileerde vezelcement platen en hulpstukken; Productspecificatie en beproevingsmethoden. (en). Prijs NEN-EN 615:1995/C1:2006 Brandbeveiliging; Blusmiddelen; Eisen voor bluspoeder (met uitzondering van bluspoeder voor brandklasse D). (en; fr). Prijs NEN-EN 1154:1997/A1:2003/C1:2006 Hang- en sluitwerk; Deurdrangers; Eisen en beproevingsmethoden. (en; fr; de). Prijs NEN-EN 1155:1997/A1:2003/C1:2006 Hang- en sluitwerk; Elektrische open-standhouders voor draaideuren; Eisen en beproevingsmethoden. (en; fr; de). Prijs NEN-EN 1158:1997/A1:2003/C1:2006 Hang- en sluitwerk; Regelaars voor de sluitvolgorde van deuren; Eisen en beproevingsmethoden. (en; fr; de). Prijs NEN-EN :2004/C1:2006 Glas voor gebouwen; Isolerend glas; Deel 1: Algemeenheden, toleranties op afmetingen en regels voor de systeembeschrijving. NEN-EN 1338:2003/C1:2006 Betonstraatstenen; Eisen en beproevingsmethoden. NEN-EN 1339:2003/C1:2006 Betontegels; Eisen en beproevingsmethoden. NEN-EN 1340:2003/C1:2006 Trottoirbanden; Eisen en beproevingsmethoden. NEN-EN 1544:2006 Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies; Beproevingsmethoden; Bepaling van de kruip onder aanhoudende trekbelasting voor synthetische harsproducten voor de verankering van betonstaal. NEN-EN 1881:2006 Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies; Beproevingsmethoden; Beproeving van verankeringsproducten door middel van de uittrekproef. (en). Prijs NEN-EN :2006/C1:2006 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies; Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen. NEN-EN :2006 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies; Deel 1-5: Vlak belaste plaatconstructies. (en). Prijs 76,59. NEN-EN :2005/C1:2006 Eurocode 5; Ontwerp en berekening van houtconstructies; Deel 1-1: Algemeen; Gemeenschappelijke regels en regels voor gebouwen. (en). Prijs NEN-EN :2005/C1:2006 Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies; Deel 1-2: Algemeen; Ontwerp en berekening van constructies bij brand. (en). Prijs NPR-CEN/TS :2006 Beproeving van verhard beton; Deel 9: Vorst/dooi-bestandheid; Afschilfering. (en). Prijs 54,59. NEN-EN 12597:2006 Ontw. Bitumen en bitumineuze bindmiddelen; Terminologie. (en; fr; de). Kritiek voor Prijs NEN-EN 12794:2005/Ontw. A1:2006 Vooraf vervaardigde betonproducten; Heipalen. (en). Kritiek voor Prijs NEN-EN :2005/C1:2006 Vrijstaande schoorstenen; Deel 4: Binnenmantels van steen; Ontwerp en uitvoering. NEN-EN :2005/C1:2006 Vrijstaande schoorstenen; Deel 5: Materialen voor binnenmantels van steen; Productspecificaties. (en). Prijs NEN-EN 13224:2004/Ontw. A1:2006 Vooraf vervaardigde betonproducten; Ribbenvloer. (en). Kritiek voor Prijs NEN-EN :2006 Gezaagd hout en halfafgewerkte profielen voor niet-constructieve toepassing; Deel 1: Eisen. NEN-EN 13924:2006/C1:2006 Bitumen en bitumineuze bindmiddelen; Specificaties voor harde penetratiebitumen. NEN-EN 13956:2005/C1:2006 Flexibele banen voor waterafdichting; Kunststof en rubber banen voor waterafdichtingen voor daken; Definities en eigenschappen. (en). Prijs NEN-EN 13963:2005/C1:2006 Voegvulmaterialen voor gipsplaten; Definities, eisen en beproevingsmethoden. NEN-EN 14195:2005/C1:2006 Onderdelen voor metalen raamwerken voor scheidingswandsystemen; Definities, eisen en beproevingsmethoden. NEN-EN 14220:2006 Hout en houtachtige materialen in ramen, deuren en kozijnen in de gebouwschil; Eisen en specificaties. (en). Prijs 54,59. NEN-EN 14221:2006 Hout en houtachtige materialen in ramen, deuren en kozijnen voor binnen; Eisen en specificaties. NEN-EN :2006 Meting en beoordeling van blootstelling van per- Uit: Staatscourant 14 december 2006, nr. 244 / pag. 34 1

2 sonen aan incoherente optische straling; Deel 4: Terminologie en grootheden voor metingen bij UV-, zichtbare en IR-blootstelling. (en). Prijs NEN-EN 14475:2006/C1:2006 Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk; Gewapende grond constructies. NEN-EN :2006 Spuitbeton; Deel 2: Uitvoering. NEN-EN 14630:2006 Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies; Beproevingsmethoden; Bepaling van de carbonatatiediepte van verhard beton d.m.v. de phenolphthaleinemethode. NEN-EN 14679:2005/C1:2006 Uitvoering van bijzonder geotechnisch werk; Diep mengen. (en). Prijs NEN-EN :2006 Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management; Control Network Protocol; Part 3: Power Line Channel Specification. NEN-EN :2006 Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management; Control Network Protocol; Part 4: IP Communication. (en). Prijs 76,59. NEN-EN 14964:2006 Onbuigzame onderlagen voor dakbedekkingen; Definities en eigenschappen. (en). Prijs 54,59. NPR-CEN/TR 15177:2006 Beproeving van vorst/dooi-weerstand van beton; Inwendige constructieve schade. (en). Prijs 54,59. NEN-EN :2006 Facility Management; Deel 1: Termen en definities. NEN-EN :2006 Facility Management; Deel 2: Leidraad voor het opstellen van Facility Management overeenkomsten. (en). Prijs 65,99. NEN-EN-ISO 19114:2005/C1:2006 Geo-informatie; Kwaliteitsevaluatie procedures. NEN :2006 Ontw. Vaste trappen in gebouwen; Deel 1: Algemeen. (nl). Kritiek voor Prijs NEN :2006 Ontw. Vaste trappen in gebouwen; Deel 2: Woningen en woongebouwen. (nl). Kritiek voor Prijs NEN 6075:1991/Ontw. A2:2006 Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten. (nl). Kritiek voor Prijs NEN :2006 Geotechniek; Berekeningsmethode voor funderingen op palen; Drukpalen. (nl). Prijs 42,93. Chemie NEN-EN 228:2004/IS 01:2006 Brandstoffen voor wegvoertuigen; Ongelode benzine; Eisen en beproevingsmethoden. NEN-EN 590:2004/IS 01:2006 Brandstoffen voor wegvoertuigen; Diesel; Eisen en beproevingsmethoden. NEN-EN 12499:2003/C1:2006 Inwendige kathodische bescherming van metalen constructies. (en). Prijs op aanvraag. NEN-EN 14163:2002/C1:2006 Transportleidingsystemen; Lassen van pijpleidingen. (en; fr; de). Prijs NPR-CEN/TS 15400:2006 Vaste secundaire brandstoffen; Methoden voor de bepaling van calorische waarden. (en). Prijs 76,59. NPR-CEN/TS 15401:2006 Vaste secundaire brandstoffen; Methoden voor de bepaling van de volumieke massa. NPR-CEN/TS 15404:2006 Vaste secundaire brandstoffen; Methoden voor de bepaling van het smeltgedrag van as door gebruik te maken van karakteristieke temperaturen. (en). NPR-CEN/TS 15442:2006 Vaste secundaire brandstoffen; Methoden voor monsterneming. (en). Prijs 65,99. NPR-CEN/TS 15443:2006 Vaste secundaire brandstoffen; Methoden voor laboratorium monsterpreparaten. (en). Prijs 54,59. CEN/TR :2006 Olieverliesidentificatie; Drijvende aardolie- en aardolieproducten; Deel 1: Monsterneming. (en). Prijs 34,45. CEN/TR :2006 Olieverliesidentificatie; Drijvende aardolie- en aardolieproducten; Deel 2: Analysemethodiek en interpretaties van resultaten. (en). Prijs 77,86. NEN-EN-ISO :2006 Cement en materialen voor het cementeren van putten; Deel 1: Specificatie. (en). Prijs 96,04. NEN-EN-ISO :2006 Ontw. Cement en materialen voor cementeren van putten; Deel 6: Methoden voor de bepaling van de statische gel sterkte van cement formuleringen. (en). Kritiek voor Prijs 22,82. NEN-EN-ISO 10431:2006 Ontw. Pompeenheden; Specificatie. (en). Kritiek voor Prijs 51,70. NEN-EN-ISO :2006 Dieselbrandstoffen; Beoordeling van het smerend vermogen met een op hoge frequentie heen-en-weer gaand proefstuk (HFFR); Deel 1: Beproevingsmethode. (en). Prijs 52,39. NEN-EN-ISO :2006 Afwerkingsvloeistoffen en materialen; Deel 2: Metingen van eigenschappen van proppants in hydraulische fractuering en grindfilterbewerking. (en). Prijs 29,83. NEN-EN-ISO :2006 Afwerkingsvloeistoffen en materialen; Deel 4: Procedure voor het meten van stimulatie en grindbed vloeistoflekkage onder statische condities. (en). Prijs 56,75. NEN-EN-ISO 13533:2002/C1:2006 Booren productieapparatuur; Putafsluiters. (en; fr; de). Prijs op aanvraag. NEN-EN-ISO :2006 Ontwerp en bediening van onderzeese productiesystemen; Deel 10: Soepele gebonden leiding. (en). Prijs 128,05. NEN-EN-ISO 13679:2006 Aardolieen aardgasindustrie; Beproevingsprocedures voor verbindingen in mantel- en productiebuizen. (en). Prijs 154,25. NEN-EN-ISO 13736:2006 Ontw. Aardolieproducten en andere vloeistoffen; Bepaling van het vlampunt; Methode met gesloten kroes volgens Abel. (en). Kritiek voor Prijs 28,31. NEN-ISO 13985:2006 Vloeibare waterstof; Brandstoftanks voor wegvoertuigen. (en). Prijs 65,48. NEN-EN-ISO :2006 Aardolie- en aardgasindustries; Drijvende buitengaatse constructies; Deel 1: Boten met één romp, semiafzinkbare pontons. (en). Prijs 162,98. NEN-ISO 23874:2006 Aardgas; Uit: Staatscourant 14 december 2006, nr. 244 / pag. 34 2

3 Gaschromatografische eisen voor koolwaterstof dauwpuntberekening. (en). Prijs 78,58. Elektrotechniek NEN-EN 50050:2006 Elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen; Elektrostatische handspuitapparatuur. NEN-EN :2004/A1:2005/ C1:2006 Besturing via laagspanningsinstallaties in het frequentiegebied 3 khz tot 148,5 khz; Deel 2-2: Immuniteitseisen voor toestellen en systemen voor communicatie over het voedingsnet in het frequentiegebied 95 khz tot 148,5 khz en bestemd voor gebruik in industriële omgevingen. NEN-EN :2005/C1:2006 Besturing via laagspanningsinstallaties in het frequentiegebied 3 khz tot 148,5 khz en 1,6 MHz tot 30 MHz; Deel 4-7: Draagbare laagspanningsontkoppelfilters; Veiligheidseisen. NEN-EN :2006 Alarmsystemen; Inbraak- en overvalsystemen; Deel 1: Systeemeisen. (en). Prijs 65,99. NEN-EN :1999/A1:2006 Onderdelen voor bliksembeveiligingsinstallaties; Deel 1: Eisen voor verbindingsmiddelen. (en). Prijs 28,09. NEN-EN :2002/A1:2006 Onderdelen voor bliksembeveiligingsinstallaties; Deel 2: Eisen voor conductoren en aardelektroden. (en). Prijs NEN-EN :2006 Onderdelen voor bliksembeveiligingsinstallaties; Deel 3: Eisen aan isolerende vonkbruggen. NEN-EN 50177:2006 Automatische elektrostatische spuitinstallaties voor brandbare poederlak. (en). Prijs NEN-EN :2002/A2:2006 Toebehoren van energietransformatoren en smoorspoelen; Deel 3: Beveiligingsrelais voor hermetisch gesloten, met vloeistof gevulde transformatoren en smoorspoelen zonder gaskussen. (en). Prijs NEN-EN :2002/A3:2006 Toebehoren van energietransformatoren en smoorspoelen; Deel 5: Vloeistofniveau-indicatoren, drukbeveiligers en doorstroomindicatoren, drukontlastkleppen en luchtdrogers. (en). Prijs 21,47. NEN-EN :2005/A1:2006 Toebehoren van energietransformatoren en smoorspoelen; Deel 8: Vlinderkleppen voor pijpleidingsystemen voor isolatievloeistoffen. (en). Prijs NEN-EN :2006 Ontw. Communication cables; Specifications for test methods; Part 4-4: Environmental test methods; Resistance to solvents and contaminating fluids. (en). Kritiek voor Prijs NEN-EN :2006 Ontw. Communication cables; Specifications for test methods; Part 4-5: Environmental test methods; Climatic sequence. (en). Kritiek voor Prijs NEN-EN :2006 Ontw. Communication cables; Specifications for test methods; Part 4-7: Environmental test methods; Damp heat steady state. (en). Kritiek voor Prijs NEN-EN 50338:2006 Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen; Bijzondere eisen voor batterijgevoede elektrische grasmaaiers met meelopende bestuurder. (en). NEN-EN :2001/C1:2006 Bovengrondse elektrische lijnen boven 45 kv wisselspanning; Deel 2: Register van nationale normatieve aspecten. NEN-EN :2006 Ontw. Lood-zwavelzuur batterijen; Deel 4: Afmetingen van batterijen voor zware transporten. (en). Kritiek voor Prijs NEN-EN 50446:2006 Thermokoppelsamenstelling met metalen of keramische huls en toebehoren. NEN-EN :2006 Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselspanning); Deel 1: Algemene eisen, proeven en beproevingsomstandigheden; Meetapparatuur (klasse index A, B en C). (en; fr). Prijs 76,59. NEN-EN :2006 Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselspanning); Deel 2: Bijzondere eisen; Elektromechanische kilowattuurmeters (klasse index A en B ). (en; fr). Prijs 54,59. NEN-EN :2006 Apparatuur voor elektriciteitsmeting (wisselspanning); Deel 3: Bijzondere eisen; Statische kilowattuurmeters klasse index A, B en C). (en; fr). Prijs 54,59. NPR-CLC/TR 50480:2006 Ontw. Bepaling voor het vaststellen van het doorsnede-gebied van geleiders en het kiezen van beschermingsinrichtingen. (en). Prijs 54,59. NEN-EN 50498:2006 Ontw. Elektromagnetische compatibiliteit (EMC); Productgroepnorm van elektronische uitrusting in voertuigen. (en). Kritiek voor Prijs NEN-EN 50499:2006 Ontw. Bepaling van blootstelling van werkers in elektromagnetische velden. (en). Kritiek voor Prijs 31,54. NEN-EN-IEC :2006 Lettersymbolen voor de elektrotechniek; Deel 1: Algemeen. (en; fr). Prijs 134,60. NEN-IEC :2006 Internationale elektrotechnische woordenlijst; Hoofdstuk 351: Besturingtechniek. (en; fr). Prijs 179,56. NEN-EN-IEC :2006/ C11:2006 Hoogspanningsbeproevingstechnieken ; Deel 3: Definities en eisen voor beproevingingen op lokatie. (en). Prijs NEN-EN-IEC :2006 Elektrische isolatiematerialen; Warmtevastheidseigenschappen; Deel 6: Bepaling van verouderingindicatoren (TI en RTE) van een isolatiemateriaal met gebruik van de vaste tijd basismethode. (en; fr). Prijs 133,14. NEN-EN-IEC :2004/ A11:2006 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen; Veiligheid; Deel 2-75: Bijzondere eisen voor commerciële verkoopautomaten. (en). Prijs 15,31. NEN-EN-IEC :2006/ C1:2006 Vaste condensatoren voor elektronische apparatuur; Deel 24: Groepsspecificatie; Oppervlaktemontage vaste tantalium met elektronische apparatuur van geleidende polymeer met vaste elektrolyt. NEN-EN-IEC :2006 Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen; Deel 5: Bijzondere eisen voor inrichtingen bestemd voor verdeelkasten in openbare netwerken. (en; fr). Prijs 86,58. NEN-EN-IEC 60456:2005/A11:2006 Wasmachines voor huishoudelijk gebruik; Methoden voor het meten Uit: Staatscourant 14 december 2006, nr. 244 / pag. 34 3

4 van de gebruikseigenschappen. (en; fr). Prijs 15,31. NEN-EN-IEC :2006/ C11:2006 Coördinatie van isolatie voor inrichtingen binnen laagspanningssystemen; Deel 4: Overweging aangaande hoogfrequente spanning. (en; fr). Prijs NEN-EN-IEC :2006 Brandbaarheidbeproeving; Deel 4: Terminologie op het gebied van brandbeproevingen van electrotechnische producten. (en; fr). Prijs 57,48. NEN-EN-IEC :2006 Handgereedschap met elektrische aandrijving; Veiligheid; Deel 1: Algemene eisen. (en). Prijs 219,72. NEN-EN-IEC :2006 Handgereedschap met elektrische aandrijving; Deel 2-15: Bijzondere eisen voor heggescharen. (en). Prijs 78,58. NEN-EN-IEC :2006 Veiligheid van laserproducten; Deel 4: Laserafschermingen. (en; fr). Prijs 157,89. NEN-EN-IEC :2006 Digitale audio-interface; Deel 3: Consumentgerichte toepassingen. (en; fr). Prijs 157,89. NEN-EN-IEC :2001/ C1:2006 Connectoren voor elektronische apparatuur; Deel 4-101: Printplaatconnectoren van vastgestelde kwaliteit; Raamspecificatie voor tweedelige connectormodules met een raster van 2,0 mm voor printplaten en achterpanelen volgens IEC (en; fr). Prijs NEN-EN-IEC :2003/C1:2006 Programmeerbare besturingen; Deel 2: Apparatuur-eisen en beproevingen. NEN-IEC 61133:2006 Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer; Rollend materieel; Beproeven van rollend materieel voor ingebruikname op het gereed zijn van de constructiewerkzaamheden. (en; fr). Prijs 144,85. NEN-EN-IEC :2006 Isolatiematerialen; Industriële vaste ronde laminaatbuizen en draden gebaseerd op thermohardende leidingen voor elektrische doeleinden; Deel 3: Specificaties voor afzonderlijke materialen; Blad 3: Ronde gelaagde gegoten draden. (en; fr). Prijs 31,29. NEN-EN-IEC :2005 Materialen voor printplaten en andere verbindingsstructuren; Deel 4-12: Groepsspecificatie voor prepreg materialen, onbekleed; Multifunctionel met koper bekleed E-glas prepreg van vastgestelde brandbaarheid. (en). Prijs 42,20. NEN-EN-IEC :2006 Elektrische uitrusting voor meting, besturing en laboratoriumgebruik; EMC-eisen; Deel 2-5: Speciale eisen; Beproevingsconfiguraties, operationele voorwaarden en prestatie-eisen voor veld voorzieningen met interfaces volgens IEC , CP 3/2. (en; fr). Prijs 31,29. NEN-EN-IEC :1997/C1:2006 Optische-vezel connectorverbindingen; Deel 6: Connectorfamilie type MU (IEC :1997/C1:1997). (en; fr). Prijs NEN-EN-IEC :2006 Superconductivity; Part 10: Critical temperature measurement; Critical temperature of composite superconductors by a resistance method. (en; fr). Prijs 46,57. NEN-IEC :2006 Metallic communication cable test methods; Part 4-8: Electromagnetic compatibility (EMC); Capacitive coupling admittance. (en; fr). Prijs 32,71. NEN-EN-IEC :2002/ A2:2006 Hoogspanningsschakelmaterieel; Deel 100: Hoogspanningswisselstroomscheiders. (en; fr). Prijs 93,86. NEN-EN-IEC :2006 Hoogspanningsschakelmaterieel; Deel 201: AC kunststofomsloten hoogspanningsschakelmaterieel voor nominale spanning van 1 KV tot en met 52 KV. (en; fr). Prijs 172,44. NEN-EN-IEC :2006 Gegoten krimpvormen; Deel 2: Beproevingsmethoden. (en). Prijs 118,60. NPR-CISPR/TR :2006 Specificatie voor meetapparatuur en meetmethoden voor radiostoringen en immuniteit; Deel 4-5: Onzekerheden, statistieken en begrensde vormgeving; Voorwaarden voor het gebruik van alternatieve beproevingsmethoden. (en). Prijs 118,60. NEN 3384:2003/C2:2006 Verkeersregelinstallaties; Aanvullende eisen. (nl). Prijs Industrie NEN-EN 137:2006 Ademhalingsbeschermingsmiddelen; Onafhankelijk ademluchttoestel met een volgelaatmasker; Eisen, beproeving en merken. (en). Prijs 65,99. NEN-EN 374-3:2003/C1:2006 Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen; Deel 3: Bepaling van de weerstand tegen permeatie van chemicaliën. (en). Prijs NEN-EN 1496:2006 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen; Hijsmiddelen voor reddingsdoeleinden. NEN-EN 1498:2006 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen; Reddingslussen. NEN-EN :2006 Ontw. Medische informatica; Communicatie van het Elektronisch gezondheidsdossier; Deel 3: Klinische conceptmodellen. (en). Kritiek voor Prijs 31,54. NPR-CEN/TS 15211:2006 Medische informatica; Vertalen van hiërarchische berichtbeschrijvingen naar XML. (en). Prijs 76,59. NPR-CEN/TR 15212:2006 Medische informatica; Woordenlijst; Onderhoudsprocedure voor een webgeoriënteerde database voor termen en concepten. NPR-CEN/TR 15300:2006 Medische informatica; Raamwerk voor formele modellen van gezondheidveiligheidsbeleid. (en). Prijs 54,59. NEN-EN-IEC :2006 Ultrasone technologie; Pulse-echo scanners; Deel 1: Kalibratie technieken voor ruimtelijke meetsystemen en meting van de system point-spread function response. (en; fr). Prijs 118,60. NPR-ISO/TS :2006 Akoestiek; Gehoorbeschermingsmiddelen; Deel 5: Indicatieve bepalingsmethode van de geluidreductie bij het aanbrengen van gehoorbeschermingsmiddelen door onervaren proefpersonen. (en). Prijs 65,48. NEN-EN-ISO :2002/ C11:2006 Longventilatoren; Deel 4: Bijzondere eisen voor zuurstoftoestellen. (en; fr; de). Prijs op aanvraag. NEN-EN-ISO :2006 Ontw. Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen; Deel 1: Evaluatie en beproeving met binnen risicomanagement systeem. (en). Kritiek voor Prijs 28,31. NEN-EN-ISO 14557:2003/Ontw. A1:2006 Brandslagen; Rubber en kunststof zuigslangen en slangsamenstellen. (en). Kritiek voor Prijs 15,31. NEN-ISO :2006 Het bedie- Uit: Staatscourant 14 december 2006, nr. 244 / pag. 34 4

5 ningsgemak van alledaagse producten; Deel 1: Ontwerpeisen van de gebruikscontext en de gebruikerseigenschappen. (en). Prijs 82,94. NPR-ISO/TS :2006 Het bedieningsgemak van alledaagse producten; Deel 2: Beproevingsmethoden voor walk-up-and-use producten. (en). Prijs 87,31. NEN-ISO 20301:2006 Medische informatica; Gezondheidskaarten; Algemene kenmerken. (en). Prijs 52,39. NEN-EN-ISO 21647:2004/C1:2006 Medische elektrische toestellen; Bijzondere eisen voor de basisveiligheid en essentiële eigenschappen van ademhalingsgassenmonitoren. (en). Prijs op aanvraag. NPR-ISO/TR 22221:2006 Medische informatica; Goede principes en voorschriften voor opslag van medische gegevens. (en). Prijs 100,41. NEN-ISO 24214:2006 Huidbarrières voor ostomiehulpmiddelen; Woordenlijst. (en). Prijs 29,83. NPR 3438:2006 Ontw. Ergonomie; Geluidhinder op de arbeidplaats; Bepaling van de mate van verstoring van communicatie en concentratie. (nl). Kritiek voor Prijs 25,97. NEN 4000:2006 Bedrijfshulpverlening. (nl). Prijs 36,57. NEN-EN 71-1:2005/A3:2006 Veiligheid van speelgoed; Deel 1: Mechanische en fysische eigenschappen. (en). Prijs NEN-EN 71-1:2005/C1:2006 Veiligheid van speelgoed; Deel 1: Mechanische en fysische eigenschappen. (en; fr; de). Prijs NEN-EN 71-2:2006/C1:2006 Veiligheid van speelgoed; Deel 2: Brandbaarheid. NEN-EN :2003/C1:2006 Vuurwerk; Deel 19: Sterretjes die in de hand vastgehouden worden; Specificaties en beproevingsmethoden. NEN-EN :2004/C1:2006 Vuurwerk; Deel 28: Romeinse kaarsen; Specificatie en beproevingsmethoden. NEN-EN 14765:2005/C1:2006 Fietsen voor kleine kinderen; Veiligheidseisen en beproevingsmethoden. NEN-EN 15114:2006 Tapijten; Classificatie van tapijten zonder pool. NEN-EN-ISO 17070:2006 Leer; Chemische beproevingen; Bepaling van de pentachloorphenolinhoud. (en). Prijs 34,92. NEN-ISO 18696:2006 Textiel; Bepaling van de weerstand van waterabsorptie; Trommelkras absorptiebeproeving. (en). Prijs 34,92. Informatie en documentatie NPR-CEN/TS :2006 Telematica voor wegvervoer en -verkeer; Systemen voor het terugvinden van gestolen wegvoertuigen; Deel 3: Interface en systeemeisen voor communicatie op korte afstand. (en). Prijs 54,59. NPR-CEN/TS :2006 Telematica voor wegvervoer en -verkeer; Systemen voor het terugvinden van gestolen wegvoertuigen; Deel 4: Interface en systeemeisen voor communicatie op lange afstand. (en). Prijs NPR-CEN/TS :2006 Telematica voor wegvervoer en -verkeer; Systemen voor het terugvinden van gestolen wegvoertuigen; Deel 5: Berichten-interface. (en). Prijs 54,59. NEN-EN :2006 Gebouwbeheersystemen (HBES); Deel 5-3: Media en media-afhankelijke lagen; Radiofrequentie. (en). Prijs NEN-ISO/IEC :2006 Identification cards; Identification of issuers; Part 1: Numbering system. (en). Prijs 40,74. NEN-ISO/IEC :2006 Identification cards; Integrated circuit cards; Part 3: Cards with contacts; Electrical interface and transmission protocols. (en). Prijs 106,23. NEN-ISO/IEC :2006 Information technology; Database languages; SQL multimedia and application packages; Part 3: Spatial. (en). Prijs 277,72. NEN-ISO :2006 Industrial automation systems and integration; Parts library; Part 102: View exchange protocol by ISO conforming specification. (en). Prijs 78,58. NEN-ISO/IEC :2002/A2:2006 Information technology; Multimedia content description interface; Part 4: Audio; Amendment 2: High-level descriptors. (en). Prijs 128,05. NEN-ISO/IEC 18046:2006 Information technology; Automatic identification and data capture techniques; Radio frequency identification device performance test methods. (en). Prijs 96,04. NEN-ISO/IEC 24724:2006 Information technology; Automatic identification and data capture techniques; Reduced Space Symbology (RSS) bar code symbology specification. (en). Prijs 119,32. NEN-ISO/IEC 26925:2006 Information technology; Digital storage media for information interchange; Data Interchange on 120 mm and 80 mm Optical Disk using +RW HS Format; Capacity: 4,7 and 1,46 Gbytes per Side (Recording speed 8X). (en). Prijs 154,25. Landbouw en levensmiddelen NEN-EN 14476:2005+A1:2006 Chemische desinfectantia en antiseptica; Kwantitatieve suspensietest voor de bepaling van de virusdodende werking van chemische desinfectantia en antiseptica in de medische sector; Beproevingsmethode en eisen (fase 2/stap 1). (en). Prijs 54,59. NEN-EN 14885:2006 Chemische desinfectantia en antiseptica; Toepassing van Europese normen voor chemische deinfectantia en antiseptica. (en). Prijs 54,59. NPR-CEN/TS 15451:2006 Meststoffen; Bepaling van de chelerend agens; Bepaling van ionchelaat door EDDHSA door ionchromatografie. NPR-CEN/TS 15452:2006 Meststoffen; Bepaling van chelaatvormers; Bepaling van gechelateerd ijzer door o,p-eddha door omgekeerde HPLC fase. NEN-EN-ISO 734-1:2006 Schroot van oliehoudende zaden; Bepaling van het oliegehalte; Deel 1: Extractiemethode met hexaan (of kookpuntbenzine). (en). Prijs 56,75. NEN-EN-ISO 5943: Kaas en smeltkaas; Bepaling van het gehalte aan chloride; Potentiometrische titratiemethode. (en). Prijs 52,39. NPR-ISO/TS 6733:2006 Melk en melkproducten; Bepaling van het loodgehalte; Methode met gebruik van atomaire absorptie, spectrometrie en grafietoven. (en). Prijs 56,75. NEN-ISO 7540:2006 Gemalen paprika (Capsicum annuum) L.; Specificatie. (en). Prijs 52,39. NEN-ISO 8587:2006 Sensorische Uit: Staatscourant 14 december 2006, nr. 244 / pag. 34 5

6 analyse; Methodiek; Classificatie. (en). Prijs 74,21. NEN-EN-ISO 20483:2006 Granen en peulvruchten; Bepaling van het stikstofgehalte en berekening van het ruwe eiwitgehalte; Kjeldahl methode. (en). Prijs 56,75. NEN-ISO :2006 Tarwe en tarwebloem; Glutengehalte; Deel 2: Vaststelling van natte gluten via mechanische weg. (en). Prijs 52,39. NEN-ISO :2006 Plantaardige en dierlijke oliën en vetten; Bepaling van gelijkwaardige producten aan cacaoboter in cacaoboter en pure chocolade; Deel 1: Detectie. (en). Prijs 52,39. NEN-ISO :2006 Plantaardige en dierlijke oliën en vetten; Bepaling van gelijkwaardige producten aan cacaoboter in cacaoboter en pure chocolade; Deel 2: Kwantificering. (en). Prijs 56,75. NEN-EN-ISO 24333:2006 Ontw. Granen en graanproducten; Monsterneming. (en). Kritiek voor Prijs 28,31. Milieu NEN-EN 14735:2005/C1:2006 Karakterisering van afval; Voorbehandeling van afvalmonsters voor ecotoxicologische beproevingen. NEN-EN 14902:2005/C1:2006 Luchtkwaliteit; Standaard methode voor de meting van Pb, Cd, As, and Ni in de PM 10 fractie van zwevend stof. NEN-EN-ISO :2006 Ontw. Binnenlucht; Deel 15: Monsternemingsstrategie voor stikstofdioxide (NO 2 ). (en). Kritiek voor Prijs 22,82. NEN-ISO :2006 Water; Evaluatie van genotoxiciteit door meting van de inductie van micronuclei; Deel 2: Gemengde populatie - methode met gebruik van de cellijn V79. (en). Prijs 82,94. NEN 5648:2006 Ontw. Radioactiviteitsmetingen; Bepaling van het over de tijd gemiddelde omgevingsdosisequivalenttempo met momentaan aanwijzende apparatuur. (nl). Kritiek voor Prijs NEN 5694:2006 Ontw. Radioactiviteitsmetingen; Methoden voor de radiochemische bepaling van polonium-210 ( 210 Po) en lood-210 ( 210 Pb). (nl). Kritiek voor Prijs 25,97. NVN 5872:2006 Afval; Semi kwantitatieve bepaling van vluchtige oplosmiddelen in afvalmonsters met statische headspace-analyse, gaschromatografie en massaspectrometrie. (nl). Prijs 28,09. Telecommunicatie NEN-EN : Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM); Breedband transmissiesystemen; Datatransmissie apparatuur werkend in de 2,4 GHz ISM band die gebruik maakt van breedband modulatie technieken; Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen onder artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn. (en). Prijs op aanvraag. NEN-EN : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices; Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Radar equipment operating in the 76 GHz to 77 Ghz range; Part 1: Technical characteristics and test methods for radar equipment operating in the 76 GHz to 77 Ghz range. (en). Prijs op aanvraag. NEN-EN : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD) using Ultra WideBand (UWB) technology; Location Tracking equipment operating in the frequency range from 6 GHz to 8,5 GHz; Part 1: Technical characteristics and test methods. (en). Prijs op aanvraag. NEN-EN : Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumkwesties (ERM); Apparatuur voor kort bereik (SRD) die gebruik maakt van ultra-breedband technologie; Positie volgsysteem apparatuur in het frequentiegebied van 6 GHz tot 8,5 GHz; Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn. (en). Prijs op aanvraag. NEN-EN : Breedband radiotoegangsnetwerken (BRAN); 5,8 Ghz vaste breedband gegevenstransmissiesystemen; Geharmoniseerde EN die de essentiële eisen dekt van artikel 3.2 van de R&TTE Richtlijn. Werktuigbouw NEN-EN :2003+A1:2006 Huishoudelijke gaskooktoestellen; Deel 1-3: Veiligheid; Toestellen met een glas-keramische kookplaat. (en). NEN-EN 89:1999/A3:2006 Met gas gestookte warmwatervoorraadtoestellen voor de productie van heet water voor huishoudelijk gebruik. (en). Prijs 36,57. NEN-EN 253:2003/A2:2006 Stadsverwarmingsbuizen; In de fabriek geïsoleerde buissystemen voor stadsverwarming; Buiselementen bestaande uit een stalen buis met polyurethaanschuim als isolatiemateriaal en met een ommanteling van polyetheen. (en). Prijs 21,47. NEN-EN 297:1994/A2:1996/C1:2006 Centrale-verwarmingsketels met atmosferische branders; Type B11- en B11BS-ketels met atmosferische branders met een nominale belasting tot en met 70 kw. NEN-EN 303-3:1998/C1:2006 Verwarmingsketels; Deel 3: Met gas gestookte centrale-verwarmingsketels; Samenstel van een ketel en een ventilatorbrander. NEN-EN 303-7:2006 Verwarmingsketels; Deel 7: Met gas gestookte centrale-verwarmingsketels met een ventilatorbrander met nominale belasting tot 1000 kw. (en). Prijs 76,59. NEN-EN 483:1999/A2:2001/C1:2006 Centrale verwarmingsketels; Type C branders met een nominale belasting tot en met 70 kw. NEN-EN 485-1:2006 Ontw. Plaat en band; Deel 1: Technische leveringsvoorwaarden. (en). Kritiek voor Prijs NEN-EN 500-1:2006 Mobiele wegenbouwmachines; Veiligheid; Deel 1: Algemene eisen. (en). Prijs 65,99. NEN-EN 500-2:2006 Mobiele wegenbouwmachines; Veiligheid; Deel 2: Bijzondere eisen voor wegen-freesmachines. NEN-EN 500-3:2006 Mobiele wegenbouwmachines; Veiligheid; Deel 3: Specifieke eisen voor machines voor de bodemstabilisatie en machi- Uit: Staatscourant 14 december 2006, nr. 244 / pag. 34 6

7 nes voor het hergebruiken. (en). Prijs NEN-EN 500-4:2006 Mobiele wegenbouwmachines; Veiligheid; Deel 4: Bijzondere eisen voor verdichtingsmachines. (en). Prijs 65,99. NEN-EN 500-6:2006 Mobiele wegenbouwmachines; Veiligheid; Deel 6: Bijzondere eisen voor afwerkingsmachines. (en). Prijs 54,59. NEN-EN 754-1:2006 Ontw. Deel 1: Technische leveringsvoorwaarden. (en). Kritiek voor Prijs NEN-EN 754-2:2006 Ontw. Deel 2: Mechanische eigenschappen. (en). Kritiek voor Prijs 31,54. NEN-EN 754-3:2006 Ontw. Aluminium en alumiumlegeringen; Deel 3: Ronde staven, toleranties op afmetingen en vorm. (en). Kritiek voor Prijs NEN-EN 754-4:2006 Ontw. Deel 4: Getrokken vierkante staven, toleranties op afmetingen en vorm. (en). Kritiek voor Prijs NEN-EN 754-5:2006 Ontw. Deel 5: Rechthoekige staven, toleranties op afmetingen en vorm. (en). Kritiek voor Prijs NEN-EN 754-6:2006 Ontw. Kneedaluminium en kneedaluminiumlegeringen; Deel 6: Zeskante staven, toleranties op afmetingen en vorm. (en). Kritiek voor Prijs NEN-EN 754-7:2006 Ontw. Deel 7: Naadloze buizen, toleranties op afmetingen en vorm. (en). Kritiek voor Prijs NEN-EN 754-8:2006 Ontw. Deel 8: Met een doorn geëxtrudeerde buizen, toleranties op afmetingen en vorm. (en). Kritiek voor Prijs NEN-EN 755-1:2006 Ontw. Deel 1: Technische leveringsvoorwaarden. (en). Kritiek voor Prijs NEN-EN 755-2:2006 Ontw. Deel 2: Mechanische eigenschappen. (en). Kritiek voor Prijs 36,57. NEN-EN 755-3:2006 Ontw. Deel 3: Ronde staven, toleranties op afmetingen en vorm. (en). Kritiek voor Prijs NEN-EN 755-4:2006 Ontw. Deel 4: Vierkante staven, toleranties op afmetingen en vorm. (en). Kritiek voor Prijs NEN-EN 755-5:2006 Ontw. Geëxtrudeerde staven, profielen en buizen; Deel 5: Rechthoekige staven, toleranties op afmetingen en vorm. (en). Kritiek voor Prijs NEN-EN 755-6:2006 Ontw. Deel 6: Zeskante staven, toleranties op afmetingen en vorm. (en). Kritiek voor Prijs NEN-EN 755-8:2006 Ontw. Deel 8: Met een doorn geëxtrudeerde buizen, toleranties op afmetingen en vorm. (en). Kritiek voor Prijs NEN-EN 755-9:2006 Ontw. Deel 9: Profielen, toleranties op afmetingen en vorm. (en). Kritiek voor Prijs NEN-EN 1459:1999/C1:2006 Veiligheid van gemotoriseerde transportwerktuigen; Gemotoriseerde heftrucks met een variabele reikwijdte. NEN-EN :2000/C1:2006 Hijsbanden; Veiligheid; Deel 1: Vlakke geweven hijsbanden, gemaakt van kunststofvezels, voor algemeen gebruik. NEN-EN :2000/C1:2006 Hijsbanden; Veiligheid; Deel 2: Ronde hijsbanden, gemaakt van kunststofvezels, voor algemeen gebruik. NEN-EN 1800:2006 Verplaatsbare gasflessen; Acetyleenflessen; Basiseisen, definities en typebeproeving. NEN-EN :2004/C1:2006 Vetafscheiders en slibvangputten; Deel 1: Ontwerp, eisen en beproeving, merken en kwaliteitscontrole. (en; fr). Prijs NEN-EN :2006 Aerospace 201: Visual inspection. (en). Prijs NEN-EN :2006 Aerospace 202: Examination of dimensions and mass. (en). Prijs NEN-EN :2006 Aerospace 301: Pick-up and drop-out voltage. NEN-EN :2006 Aerospace 302: Insulation resistance. (en). Prijs NEN-EN :2006 Aerospace 303: Dielectric strength. (en). Prijs NEN-EN :2006 Aerospace 304: Operate and release time. (en). Prijs NEN-EN :2006 Aerospace 305: Bounce time. NEN-EN :2006 Aerospace 306: Overload d.c. and a.c.. (en). Prijs NEN-EN :2006 Aerospace 307: Contact voltage drop. (en). Prijs NEN-EN :2006 Aerospace 308: Coil current. (en). Prijs NEN-EN :2006 Aerospace series; Requirements and test proce- Uit: Staatscourant 14 december 2006, nr. 244 / pag. 34 7

8 dures 309: Exported spikes. (en). Prijs NEN-EN :2006 Aerospace 310: Rupture. NEN-EN :2006 Aerospace 312: Electrical service life; Mixed load. NEN-EN :2006 Aerospace 316: Mechanical life (Endurance at reduced load). NEN-EN :2006 Aerospace 317: Service life of coil switching device. NEN-EN :2006 Aerospace 318: Pick-up voltage at high temperature and drop-out voltage at low temperature. NEN-EN :2006 Aerospace 319: Miss test. (en). Prijs NEN-EN :2006 Aerospace 402: Corrosion, salt spray. (en). Prijs NEN-EN :2006 Aerospace 405: Fluid resistance. (en). Prijs NEN-EN :2006 Aerospace 407: Cold/low pressure and moist heat. (en). Prijs NEN-EN :2006 Aerospace peak; Part 004: Jam-nut mounted receptacle; Product standard. (en). NEN-EN :2006 Aerospace peak; Part 005: Hermetic square flange receptacle; Product standard. (en). Prijs NEN-EN :2006 Aerospace peak; Part 006: Hermetic jam-nut mounted receptacle; Product standard. NEN-EN :2006 Aerospace peak; Part 007: Hermetic receptacle with round flange attached by welding or brazing; Product standard. NEN-EN :2006 Aerospace peak; Part 008: Plug; Product standard. NEN-EN :2006 Aerospace peak; Part 009: Protective cover for receptacle; Product standard. (en). Prijs NEN-EN :2006 Aerospace peak; Part 010: Protective cover for plug; Product standard. (en). Prijs NEN-EN :2006 Aerospace peak; Part 011: Dummy receptacle; Product standard. NEN-EN 4234:2006 Aerospace series; Clamps, worm drive; Dimensions, masses. (en). Prijs NEN-EN 4406:2006 Aerospace series; Paints and varnishes; Two component cold curing polyurethane coating; Abrasion resistant. (en). Prijs NEN-EN 4592:2006 Aerospace series; Paints and varnishes; Test method for determination of infrared reflectance. NEN-EN :2005 Roestvaste staalsoorten; Deel 3: Technische leveringsvoorwaarden voor halfproducten, staven, draad, walsdraad, profielen en blanke producten van corrosievaste staalsoorten voor algemeen gebruik. (nl). Prijs op aanvraag. NEN-EN 10269:1999/A1:2006/ C1:2006 Staalsoorten en nikkellegeringen voor bevestigingsartikelen met gespecificeerde verhoogde en/of lage temperatuureigenschappen. (en). Prijs NEN-EN :2006 Metallieke materialen; Beproeven van spanningsvermindering; Deel 2: Procedure voor boutverbindingen. NEN-EN :2006 Ontw. Geëxtrudeerde precisieprofielen van legeringen EN AW-6060 en EN AW- 6063; Deel 1: Technische leveringsvoorwaarden. (en). Kritiek voor Prijs NEN-EN :2006 Ontw. Geëxtrudeerde precisieprofielen van legeringen EN AW-6060 en EN AW- 6063; Deel 2: Toleranties op afmeting en en vorm. (en). Kritiek voor Prijs NEN-EN 12203:2003/C1:2006 Machines voor de fabricage van schoeisel, leer- en kunstleerprodukten; Persen voor schoenen en leer; Veiligheidseisen. NEN-EN :2006 Wissellaadbakken en bedrijfsvoertuigen; Dekzeilen; Deel 2: Minimumeisen voor schuifzeilen. (en). NEN-EN 12642:2006 Het vastzetten van lading op wegvoertuigen; Opbouw van bedrijfsvoertuigen; Minimale eisen. (en). Prijs 54,59. NEN-EN :2004/C1:2006 Rolcontainers; Deel 3: Beproevingsmethoden. (en). Prijs NEN-EN 12815:2001/C1:2006 Met vaste brandstof gestookte huishoudelijke kooktoestellen; Eisen en beproevingsmethoden. NEN-EN 12815:2001/A1:2004/ C1:2006 Huishoudelijke met vaste brandstof gestookte kooktoestellen; Uit: Staatscourant 14 december 2006, nr. 244 / pag. 34 8

9 Eisen en beproevingsmethoden. (en). Prijs NEN-EN :2004/A1:2006 Hijskranen; Algemeen ontwerp; Deel 2: Belastingen. (en). Prijs 21,47. NEN-EN 13081:2006 Ontw. Tanks voor het transport van gevaarlijke stoffen; Bedieningsapparatuur voor tanks; Adapters en koppelingen voor de dampverzamelleiding. (en). Kritiek voor Prijs 28,09. NEN-EN 13082:2006 Ontw. Tanks voor het transport van gevaarlijke stoffen; Bedieningsapparatuur voor tanks; Dampafsluiter. (en). Kritiek voor Prijs NEN-EN 13083:2006 Ontw. Tanks voor het transport van gevaarlijke stoffen; Bedieningsapparatuur voor tanks; Adapter voor het laden en lossen aan de onderzijde. (en). Kritiek voor Prijs NEN-EN 13096:2004/C1:2006 Verplaatsbare gasflessen; Voorwaarden voor het vullen van gassen in cilinders; Gassen bestaande uit één element. NEN-EN :2004/C1:2006 Hijskranen; Veiligheid; Ontwerp; Eisen voor de uitrusting; Deel 1: Elektrotechnische uitrusting. (en). Prijs NEN-EN 13229:2001/C1:2006 Voorzetkachels inclusief open haarden voor vaste brandstoffen; Eisen en beproevingsmethoden. (en). Prijs NEN-EN 13229:2001/A2:2004/ C1:2006 Voorzetkachels inclusief open haarden gestookt met brandstoffen; Eisen en beproevingsmethoden. NEN-EN 13234:2006 Technische keramiek; Mechanische eigenschappen van keramische composieten bij omgevingstemperatuur; Evaluatie van de weerstand tegen scheurvoortplanting door beproeven van kerfgevoeligheid. NEN-EN 13235:2006 Technische keramiek; Mechanische eigenschappen van keramische composieten bij hoge temperatuur in een interne atmosfeer; Bepaling van het kruipgedrag. NEN-EN 13240:2001/C1:2006 Met vaste brandstof gestookte ruimteverwarmingen; Eisen en beproevingsmethoden. NEN-EN 13240:2001/A2:2004/ C1:2006 Lokale verwarmingstoestellen gestookt met vaste brandstoffen; Eisen en beproevingsmethoden. (en). Prijs NEN-EN 13317:2002/A1:2006 Tanks voor het transport van gevaarlijke goederen; Uitrusting voor tanks; Samenstel voor de mangatafdekplaat. (en). Prijs 28,09. NEN-EN :2006 Ontw. Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen; Ongeplasticeerd PVC (PVC-U), polypropeen (PP) en polyetheen (PE); Deel 2: Specificaties voor inspectieputten in verkeersgebieden en diepe ondergrondse installaties. (en). Kritiek voor Prijs NEN-EN 13616:2004/C1:2006 Overvulbeveiligingsmiddelen voor niet-verplaatsbare tanks voor vloeibare brandstoffen. (en; fr; de). Prijs NEN-EN :2004/C1:2006 Tankstations; Deel 1: Constructie en prestatie van meetpompen, brandstofzuilen en pompinstallaties op afstand. NEN-EN 13953:2003/Ontw. A1:2006 LPG uitrusting en toebehoren; Veiligheidskleppen voor verplaatsbare hervulbare gasflessen voor vloeibaar gas (LPG). (en). Prijs NEN-EN 14017:2005/Ontw. A1:2006 Landbouw- en bosbouwmachines; Strooiers voor vaste kunstmeststoffen; Veiligheid. (en). Prijs NEN-EN 14125:2005/A1:2006 Thermoplastische en soepele metale leidingen voor ondergrondse installaties voor benzinepompen. (en). Prijs NEN-EN :2005/Ontw. A1:2006 Watermeters; Deel 2: Installatie- en gebruiksvoorschriften. (en). Prijs NEN-EN :2005/Ontw. A1:2006 Watermeters; Deel 3: Beproevingsmethoden en uitrusting. (en). Prijs NEN-EN 14359:2006 Met gas geladen accumulatoren voor hydraulische en pneumatische toepassingen. (en). Prijs 97,79. NEN-EN :2005/C1:2006 Verbindingen met hoge voorspanning voor staalconstructies; Deel 5: Vlakke sluitringen. NEN-EN 14422:2004/C1:2006 Verbindingsassemblages met klemmen voor LPG transportslangen. (en; fr). Prijs NEN-EN 14480:2004/C1:2006 Oppervlakactieve stoffen; Bepaling van de anionische oppervlakactieve stoffen; Potentiometrische twee-fase titratie methode. NEN-EN 14543:2005/Ontw. A1:2006 Specificatie voor vloeibaargastoestellen; Terrasverwarming; Afvoerloze terrasverwarmers voor gebruik buiten of in een geventileerde ruimte. (en). Kritiek voor Prijs NEN-EN :2006 Ontw. Railtoepassingen; Bovenbouw; Lassen van spoorstaven; Deel 1: Nieuw R 220, R260, R260Mn en R350HT sporenklassen in een vaste installatie. (en). Kritiek voor Prijs 25,97. NEN-EN :2006 Ontw. Railtoepassingen; Spoor; Vlamstomplassen van spoorstaven; Deel 2: Nieuw R220,R260,R260MN en R350HT sporenklassen door mobiele lasmachines in het veld anders dan een vaste installatie. (en). Kritiek voor Prijs 25,97. NEN-EN :2004/C1:2006 Voorkoming van en bescherming tegen ontploffingen in ondergrondse mijnen; Beschermingssystemen; Deel 1: 2-bar ontploffingsbestendige ventilatieconstructie. NEN-EN :2005/C1:2006 Versterkte thermohardende gietmengsels; Specificatie voor platen van persgietmengsels (SMC) en massapersgietmengsels (BMC); Deel 2: Beproevingsmethoden en algemene eisen. (en; fr; de). Prijs NEN-EN 14668:2005/C1:2006 Oppervlakactieve stoffen; Bepaling van quaternair ammonium oppervlakactieve stoffen in ruwe materialen en samengestelde producten; Potentiometrische twee-fase titratiemethode. NEN-EN 14673:2006 Veiligheid van machines; Veiligheidsvoorschriften voor hydraulische persen voor het smeden van staal en non-ferro metalen. (en). Prijs 65,99. NEN-EN 14805:2006 2e Ontw. Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie; Natriumchloride voor elektrochlorering ter plaatse. (en). Kritiek voor Prijs 25,97. NEN-EN 14830:2006 Thermoplastische inspectieput- en mangat bodem; Beproevingsmethoden voor knikweerstand. Uit: Staatscourant 14 december 2006, nr. 244 / pag. 34 9

10 NEN-EN 14957:2006 Machines voor voedselbereiding; Vaatwasmachines met transportband; Veiligheids- en hygiëne-eisen. (en). Prijs 54,59. NEN-EN :2006 Koper en koperlegeringen; Bepaling van het zinkgehalte; Deel 2: Atomaire-absorptie spectrometrie (vlamtechniek) (FAAS). NEN-EN 15033:2006 Gesloten LPG-warmwatervoorraadtoestellen voor de productie van sanitair warm water in voertuigen en boten. (en). Prijs 76,59. NEN-EN 15034:2006 Verwarmingsketels; Condenserende verwarmingsketels voor olie. (en). NEN-EN :2006 Koper en koperlegeringen; Bepaling van de hoofdbestanddelen en verontreinigingen met (golflengte-dispersieve) röntgenfluorescentie-spectrometrie (XRF); Deel 1: Richtlijnen van standaardroutinemethode. NEN-EN :2006 Koper en koperlegeringen; Chemische analyse; Bepaling van de hoofdbestanddelen en verontreinigingen met golflengtedispersieve röntgenfluorescentiespectrometrie (XRF); Deel 2: Routinemethode. NEN-EN 15097:2006 Irrigatietechnieken; Micro-irrigatie systemen; Hydraulische evaluatie. NEN-EN 15189:2006 Nodulair gietijzeren buizen en hulpstukken; Uitwendige polyurethaan bekleding voor buizen; Eisen en beproevingsmethoden. NEN-EN 15218:2006 Luchtbehandelingsapparatuur en koeleenheden met vloeistof met door verdamping gekoelde condensors en elektrisch aangedreven compressoren voor ruimtekoeling; Termen, definities, test condities, beproevingsmethoden en eisen. NPR-CEN/TR 15351:2006 Kunststoffen; Richtlijn voor woordenlijst op het gebied van degradeerbare en biodegradeerbare polymeren en kunststof voorwerpen. (en). Prijs NEN-EN 15594:2006 Ontw. Railtoepassingen; Bovenbouw; Restauratie van rails door elektrisch booglassen. (en). Kritiek voor Prijs 25,97. NEN-EN 15595:2006 Ontw. Railtoepassingen; Remmen; Wielslipvoorkomingsmaterieel. (en). Kritiek voor Prijs 36,57. NEN-ISO 230-7:2006 Beproevingsprogramma voor gereedschapsmachines; Deel 7: Geometrische nauwkeurigheid van rotatie-assen. (en). Prijs 119,32. NEN-ISO :2006 Hydraulische en pneumatische systemen en componenten; Grafische symbolen en stroomschema s; Deel 1: Grafische symbolen voor conventioneel gebruik en gegevensverwerkingstoepassingen. (en; fr). Prijs 162,98. NEN-ISO :1990/A4:2006 Serie-1-containers; Eisen en -beproevingsmethode; Deel 1: Stukgoedcontainers voor algemeen gebruik. (en). Prijs 11,64. NEN-ISO 1817:2006 Gevulcaniseerde rubber; Bepaling van de effecten van vloeistoffen. (en). Prijs op aanvraag. NEN-ISO 2739:2006 Bussen van gesinterd metaal; Bepaling van de radiale druksterkte. (en). Prijs 29,83. NEN-ISO 3369:2006 Ondoordringbare gesinterde metalen en hardmetalen; Bepaling van de dichtheid. (en). Prijs 29,83. NEN-ISO 3463:2006 Land- en bosbouwtrekkers op wielen; Kantelbeveiligingsinrichting; Dynamische beproevingsmethode en goedkeuringsvoorwaarden. (en). Prijs 87,31. NEN-ISO 4926:2006 Wegvoertuigen; Hydraulische remsystemen; Niet-minerale referentie remvloeistoffen. (en). Prijs 25,47. NEN-ISO :2004/C1:2006 Textielmachines en hulpstukken; Weefmachines; Deel 1: Classificatie en woordenlijst. NEN-EN-ISO 5674:2006 Trekkers en machines voor land- en bosbouw; Beschermingen voor aftaktussenassen; Sterkte- en slijtageproeven en acceptatiecriteria. (en). Prijs 74,21. NEN-ISO 5700:2006 Land- en bosbouwtrekkers op wielen; Kantelbeveiligingsinrichting; Statische beproevingsmethode en goedkeuringsvoorwaarden. (en). Prijs 82,94. NEN-ISO 8332:2006 Ingrediënten voor rubbermengsels; Zwavel; Beproevingsmethoden. (en). Prijs 78,58. NEN-EN-ISO :1998/C11:2006 Materialen en artikelen in contact met voedingsmiddelen; Bestek en tafelzilver; Deel 2: Eisen voor corrosievast en verzilverd bestek. (en). Prijs op aanvraag. NEN-ISO 8644:2006 Motorfietsen; Lichtmetalen velgen; Beproevingsmethode. (en). Prijs 52,39. NEN-EN-ISO :2006 Ontw. Gasflessen; Hervulbare naadloze stalen gasflessen; Ontwerp, constructie en beproeving; Deel 2: Veredelde stalen cilinders met een treksterkte kleiner dan of gelijk aan MPa. (en). Kritiek voor Prijs 34,37. NEN-EN-ISO :2006 Ontw. Gasflessen; Hervulbare naadloze stalen gasflessen; Ontwerp, constructie en beproeving; Deel 2: Veredelde stalen cilinders met een treksterkte groter dan of gelijk aan MPa. (en). Kritiek voor Prijs 39,86. NEN-EN-ISO :2006 Ontw. Gasflessen; Hervulbare naadloze stalen gasflessen; Ontwerp, constructie en beproeving; Deel 3: Gegloeide stalen flessen. (en). Kritiek voor Prijs 34,37. NEN-ISO 9911:2006 Irrigatieapparatuur voor de landbouw; Met de hand bediende kleine kunststofkleppen. (en). Prijs 52,39. NEN-EN-ISO :2006 Ontw. Chemische analyse van magnesiet en dolomiet vuurvaste producten (alternatief tot de röntgenfluorescentiemethode); Deel1: Apparatuur, reagentia, oplossen en gravimetrische silica. (en). Kritiek voor Prijs 22,82. NEN-EN-ISO :2006 Ontw. Chemische analyse van magnesiet en dolomiet vuurvaste producten (alternatief tot de röntgenfluorescentiemethode); Deel 2: Nat-chemische analyse. (en). Kritiek voor Prijs 28,31. NEN-EN-ISO :2006 Ontw. Chemische analyse van magnesiet en dolomiet vuurvaste producten (alternatief tot de röntgenfluorescentiemethode); Deel 3: Atomaire-absorptiespectrometrie (FAAS) en inductief gekoppelde plasma emissiespectrometrie (ICP-AES). (en). Kritiek voor Prijs 22,82. NEN-ISO :2006 Medische onderzoekshandschoenen voor eenmalig gebruik; Deel 2: Specificatie voor handschoenen gemaakt van poly(vinylchloride). (en). Prijs 46,57. NEN-ISO : Uit: Staatscourant 14 december 2006, nr. 244 / pag

11 Wegvoertuigen; Vermindering van foutief gebruik veiligheidssystemen voor kinderen; Deel 1: Formulieren voor praktijkverkenning. (en). Prijs 52,39. NEN-ISO :2006 Deeltjesgroottebepaling; Beeldanalyse methoden; Deel 2: Dynamische beeldanalyse methoden. (en). Prijs 78,58. NEN-ISO :2004/C1:2006 Industriële ventilators; Bepaling van het ventilatorgeluid onder gestandaardiseerde laboratoriumomstandigheden; Deel 1: Algemeen overzicht. NEN-ISO :2004/C1:2006 Industriële ventilators; Bepaling van het ventilatorgeluid onder gestandaardizeerde laboratoriumomstandigheden; Deel 3: Omhullende oppervlakmethode. NEN-ISO :2004/C1:2006 Industriële ventilators; Bepaling van het ventilatorgeluid onder gestandaardizeerde laboratoriumomstandigheden; Deel 4: Geluidintensiteitsmethode. (en). Prijs NEN-ISO 13542:2006 Papier en karton; Specificatie voor inwendige doorsnede van kernen voor haspels. (en). Prijs 25,47. NEN-EN-ISO :2006 Veiligheid van machines; Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie; Deel 1: Algemene ontwerpbeginselen. (en). Prijs 136,79. NEN-ISO 14572:2006 Wegvoertuigen; Ronde afgeschermde en niet-afgeschermde veeladerige kabels van 60 V en 600 V; Beproevingsmethoden en eisen voor basis- en hoge prestaties. (en). Prijs 65,48. NPR-ISO/TR 19032:2006 Kunststoffen; Gebruik van polyethyleenreferentiemonsters (PERS) voor laboratoriumcontrole en buitenhuis verweringcondities. (en). Prijs 61,12. NEN-ISO 19472:2006/C1:2006 Bosbouwmachines; Windassen; Termen, definities, prestaties en veiligheid. NEN-ISO 19812:2006 Wegvoertuigen; M10 x 1 compacte bougies met platte zetel en 16mm hexagon en hun behuizing in de cilinderkoppen. (en). Prijs 40,74. NEN-EN-ISO :2006 Ontw. Chemische analyse van chroombevattende vuurvaste producten en chroombevattende grondstoffen (alternatief tot de X-ray flurorescentiemethode); Deel 1: Materieel, reagentia, oplossen en gravimetrische silica. (en). Kritiek voor Prijs 22,82. NEN-EN-ISO :2006 Ontw. Chemische analyse van chroombevattende vuurvaste producten en chroombevattende grondstoffen (alternatief tot de X-ray flurorescentiemethode):deel 2: Nat-chemische analyse. (en). Kritiek voor Prijs 28,31. NEN-EN-ISO :2006 Ontw. Chemische analyse van chroombevattende vuurvaste producten en chroombevattende grondstoffen (alternatief tot de X-ray flurorescentiemethode); Deel 3: Atomaireabsorptiespectrometrie (vlamtechniek) (FAAS) en inductie gekoppelde plasma emissiespectrometrie (ICP-AES). Kritiek voor Prijs 22,82. NEN-ISO 21004:2006 Kunststofleidingsystemen; Meerlaagse buizen en hun verbindingen, gebaseerd op thermoplasten, voor watervoorziening. (en). Prijs 78,58. NEN-ISO 21012:2006 Cryogene vaten; Slangen. (en). Prijs 56,75. NEN-EN-ISO :2006 Ontw. Verven en vernissen; Beoordeling van defecten op beklede oppervlakten met optische beeldvorming; Deel 4: Evaluatie van filiformcorrosie. (en). Kritiek voor Prijs 22,82. NEN-ISO :2006 Dieselmotoren; NOx vermindering toevoeging AUS 32; Deel 1: Kwaliteitseisen. (en). Prijs 40,74. NEN-ISO :2006 Dieselmotoren; NOx vermindering toevoeging AUS 32; Deel 2: Beproevingsmethoden. (en). Prijs 100,41. NEN-ISO 22472:2006 Scheepsbouw en maritieme techniek; Richtlijnen voor de installatie van reisgegevensrecorder (VDR). (en). Prijs 112,05. NEN-ISO 22778:2006 Metallieke deklagen; Dunne laag van cadmium aangebracht door PVD op ijzer en staal; Specificatie en beproevingsmethoden. (en). Prijs 61,12. NEN-ISO 22779:2006 Metallieke deklagen; Aangebrachte dampdeklagen van aluminium; Specificatie en beproevingsmethoden. (en). Prijs 61,12. NEN-ISO 22896:2006 Wegvoertuigen; Bus voor inzet en sensorberichten veiligheidssystemen voor inzittenden. (en). Prijs 34,38. NEN-ISO :2006 Wegvoertuigen; Multimedia-architectuur voor wegvoertuigen (AMIC); Deel 2: Gebruik. (en). Prijs 162,98. NEN-ISO :2006 Wegvoertuigen; Multimedia-architectuur voor wegvoertuigen (AMIC); Deel 3: Systeemeisen. (en). Prijs 34,92. NEN-ISO :2006 Wegvoertuigen; Multimedia-architectuur voor wegvoertuigen; Deel 4: Eisen aan het netwerkprotocol voor toegang tot de voertuiginterface. (en). Prijs 78,58. NEN-ISO :2006 Wegvoertuigen; Multimedia-architectuur voor wegvoertuigen; Deel 5: Common message set. (en). Prijs 202,57. NEN-ISO :2006 Wegvoertuigen; Multimedia-architectuur voor wegvoertuigen; deel 6: Eisen voor de voertuig interface. (en). Prijs 112,05. NEN-ISO :2006 Wegvoertuigen; Multimediatoepassingen voor wegvoertuigen; Deel 7: Fysieke eisen. (en). Prijs 112,05. NPR-ISO/PAS 28003:2006 Veiligheidsmanagementsystemen voor de logistieke keten; Eisen voor instellingen van audits en certificatie van veiligheidsmanagementsystemen van de logistieke keten. (en). Prijs 100,41. NPR :2006 Praktijkrichtlijn gasinstallaties; Sectie gasleidingen. (nl). Prijs op aanvraag. NPR 5054:2006 Palletstelling; Bediening door magazijntrucks; Projectspecificatie in samenhang met de Verklaring van toegelaten gebruik. (nl). Prijs 50,09. Overige NEN-ISO 8422:2006 Sequente steekproefschema s voor keuring attributen. (en). Prijs 87,31. NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005/ C1: Algemene eisen voor de competentie van beproevings- en kalibratielaboratoria. Uit: Staatscourant 14 december 2006, nr. 244 / pag

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22846 19 december 2011 Nieuwe normen NEN Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13578 16 mei 2014 Nieuwe normen NEN Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief

Nadere informatie

ENV 1991-2-4; Eurocode 1; Ontwerpgrondslagen. Deel 2-4: Belastingen op

ENV 1991-2-4; Eurocode 1; Ontwerpgrondslagen. Deel 2-4: Belastingen op Nieuwe NNI-normen Overzicht van nieuwe publikaties van het Nederlands Normalisatie- Instituut, inclusief de Europese normen. De normbladen kunnen worden besteld bij de afdeling Verkoop van het NNI, tel.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16949 20 juni 2014 Nieuwe normen NEN Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 28 Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 28:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 65 Vloeibare brandstoffen Ondergrondse

Nadere informatie

Algemene Regels voor GasInstallaties op LPG. Uitgegeven door Vinçotte

Algemene Regels voor GasInstallaties op LPG. Uitgegeven door Vinçotte Algemene Regels voor GasInstallaties op LPG Uitgegeven door Vinçotte Editie juni 2012 INHOUDSTAFEL 1. DOEL VAN DEZE PUBLICATIE 4 2. TOEPASSINGSGEBIED 5 3. VEILIGHEIDSAANDACHTSPUNTEN 6 4. VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Aardgas - afleverinstallaties voor motorvoertuigen

Aardgas - afleverinstallaties voor motorvoertuigen 25 Aardgas - afleverinstallaties voor motorvoertuigen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 25:2009 VERSIE 1.2 (NOVEMBER 2012) - PAGINA 1 VAN 81 Inhoudelijke wijzigingen versie 1.2 Deze publicatie is

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 30 Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 30:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 61 Vloeibare brandstoffen Bovengrondse

Nadere informatie

Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten. GE Digital Energy

Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten. GE Digital Energy GE Digital Energy Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten GE-publicatiecode: GET-20009 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

XMT 350 CC/CV Auto-Line

XMT 350 CC/CV Auto-Line OM-2254/dut 2008 07 Processen 219 485M Multiproces Lassen Beschrijving Lasstroombron XMT 350 CC/C uto-line www.millerwelds.com HNDLEIDING an Miller voor u Bedankt en gefeliciteerd dat u voor Miller hebt

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29. Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29. Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29 Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 29 Richtlijn voor bovengrondse opslag

Nadere informatie

Preventie van brand in land- en tuinbouw

Preventie van brand in land- en tuinbouw Preventie van brand in land- en tuinbouw September 2009 Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Deze brochure werd samengesteld aan de hand van het eindwerk voor Preventieadviseur niveau 2 van de

Nadere informatie

Basisprincipes EN 61439-1 EN 60204-1

Basisprincipes EN 61439-1 EN 60204-1 Basisprincipes EN 61439-1 EN 60204-1 Uitgave 2011 Gregoor Verlinden Directeur Speciale Technieken en Vorming Electro-Test Electro-Test bvba Erkend opleidingsverstrekker Kerkstraat 33 1820 MELSBROEK Telefoon:

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN VOOR DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES

VOORSCHRIFTEN VOOR DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES REGELEK 2013 VOORSCHRIFTEN VOOR DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Uitgave januari 2013 Technische studie opgesteld door Assuralia ten indicatieve titel die bij Assuralia aangesloten verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemeen... 1 1.1 Inleiding... 1 1.2 Gebruik werkwijzer... 1 1.3 Afbakening... 1 1.4 Soorten PBB... 3 1.5 Certificatie...

Hoofdstuk 1 Algemeen... 1 1.1 Inleiding... 1 1.2 Gebruik werkwijzer... 1 1.3 Afbakening... 1 1.4 Soorten PBB... 3 1.5 Certificatie... Copyright Dit document is eigendom van het Landelijk Expertisecentrum Brandweer BRZO (LEC). Het LEC verzorgt centraal en regionaal in heel Nederland ondersteuning bij brandweergerelateerde onderwerpen

Nadere informatie

Eenheden van Leeruitkomsten (Learning Outcomes) Maintenance Technician in de Chemische industrie - EQF-niveau 4

Eenheden van Leeruitkomsten (Learning Outcomes) Maintenance Technician in de Chemische industrie - EQF-niveau 4 Eenheden van Leeruitkomsten (Learning Outcomes) Maintenance Technician in de Chemische industrie - EQF-niveau 4 vertaling: Kenteq, 2013-08-23 Gelieve niet te verspreiden zonder toestemming van de auteur

Nadere informatie

2449,00 WWW.BTSHOP.NL. Online zoeken en bestellen, snel w wen w. gemakkelijk! Lasmachines & Lasdampafzuiging /// verspaning ///

2449,00 WWW.BTSHOP.NL. Online zoeken en bestellen, snel w wen w. gemakkelijk! Lasmachines & Lasdampafzuiging /// verspaning /// /// EDITie 2013 Lasmachines & Lasdampafzuiging /// Lastoebehoren /// verspaning /// Gereedschappen & onderhoud /// persoonlijke bescherming /// Hygiëne /// M e t a a l - & L a s t e c h n i e k M a c h

Nadere informatie

XMT 350 CC/CV Auto-Line

XMT 350 CC/CV Auto-Line OM-2254/dut 2009 02 Processen 219 485P Multiproces Lassen Beschrijving Lasstroombron XMT 350 CC/C uto-line IEC www.millerwelds.com HNDLEIDING an Miller voor u Bedankt en gefeliciteerd dat u voor Miller

Nadere informatie

VOORWOORD. Het voorliggende advies PGS 25, is ongewijzigd ten opzichte van de voormalige CPR richtlijn 17-1.

VOORWOORD. Het voorliggende advies PGS 25, is ongewijzigd ten opzichte van de voormalige CPR richtlijn 17-1. VOORWOORD Met ingang van 1 juni 2004 is de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) benoemd door het Kabinet. Tevens is de Commissie van Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen (CPR) opgeheven. De CPR

Nadere informatie

versie oktober 2009 Stichting CKB, postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer

versie oktober 2009 Stichting CKB, postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2009 Stichting CKB, postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer INHOUDSOPGAVE 0 Inleiding 1 0.1 Algemeen 1 0.2 Procesbenadering 2 0.3 Verhouding

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk ;

ONTWERPBESLUIT. gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk ; ONTWERPESLUIT I Verordening bedrijfsreinigingsrecht 2012 De raad van de gemeente Rotterdam; gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2011, met kenmerk P 020;

Nadere informatie

ALGEMENE VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDS- INSTRUCTIES

ALGEMENE VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDS- INSTRUCTIES Couv cons secu 07 NL:Couv. 1-4 6/19/12 2:22 PM Page 2 ALGEMENE VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDS- INSTRUCTIES Editie juni 2012 Liège talon a remettre 07 NL.qxp:Mise en page 1 6/12/12 3:46 PM Page 1 Ik ondergetekende...

Nadere informatie

BRL-K23003/01 2006-05-24

BRL-K23003/01 2006-05-24 BRL-K23003/01 2006-05-24 Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa productcertificaat voor ontwerp, installatie, oplevering en nazorg van brandblusinstallaties gebaseerd op droge aërosol BRL BRL-K23003/01 2006-05-24

Nadere informatie

INSPECTIE-INSTRUMENT MAGAZIJNOPSLAG

INSPECTIE-INSTRUMENT MAGAZIJNOPSLAG INSPECTIE-INSTRUMENT MAGAZIJNOPSLAG NOVEMBER 2007 BELGISCHE SEVESO-INSPECTIEDIENSTEN Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Afdeling van het toezicht op de chemische risico s Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Nederland: de Maritieme Wereldtop

Nederland: de Maritieme Wereldtop Nederland: de Maritieme Wereldtop Veilig, duurzaam en welvarend Innovatie Agenda van de Maritieme Cluster S a m e n w e r k i n g e n I n t e g r a t i e Fundamenteel Toegepast Innovatie Winnen op zee

Nadere informatie

Hardwarehandleiding - ABPM 6100

Hardwarehandleiding - ABPM 6100 Vertegenwoordiger inzake naleving regelgevingsaangelegenheden Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Nummer K7050/07 Vervangt K7050/06 Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2012-08-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 19

attest-met-productcertificaat Nummer K7050/07 Vervangt K7050/06 Uitgegeven 2013-11-01 d.d. 2012-08-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 19 KOMO attestmetproductcertificaat ummer K7050/07 Vervangt K7050/06 Uitgegeven 20131101 d.d. 20120801 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 19 Duurzame Daksystemen VERKARIG VA KIWA Dit attestmetproductcertificaat

Nadere informatie

OM-240 712K/dut. Processen. MIG lassen (GMAW) Pulserende MIG (GMAW-P) Beschrijving. Lasstroombron. Auto-Line HANDLEIDING. www.millerwelds.

OM-240 712K/dut. Processen. MIG lassen (GMAW) Pulserende MIG (GMAW-P) Beschrijving. Lasstroombron. Auto-Line HANDLEIDING. www.millerwelds. OM-240 712K/dut 2014 01 Processen MIG lassen (GMAW) Pulserende MIG (GMAW-P) Beschrijving Lasstroombron AlumaPower 350 MPa Auto-Line HANDLEIDING www.millerwelds.com Van Miller voor u Bedankt en gefeliciteerd

Nadere informatie

Cryogene gassen: opslag van 0,125 m 3-100 m 3

Cryogene gassen: opslag van 0,125 m 3-100 m 3 9 Cryogene gassen: opslag van 0,125 m 3-100 m 3 PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN Cryogene gassen: opslag van 0,125 m 3 100 m 3 (zuurstof, stikstof, argon, kooldioxide, helium en lachgas) Publicatiereeks

Nadere informatie