Junior communicatiemedewerker. Beroepscompetentieprofiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Junior communicatiemedewerker. Beroepscompetentieprofiel"

Transcriptie

1 Junior communicatiemedewerker Beroepscompetentieprofiel November 2011

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten Algemene informatie over het beroep Mogelijke functiebenamingen Beschrijving van het beroep Loopbaanperspectief Trends en innovaties Overzicht van kerntaken en werkprocessen in het beroep Beschrijving van de kerntaken Kerntaak 1 Stelt operationele communicatieplannen op ter uitwerking van het strategisch communicatiebeleid Kerntaak 2 Zet online en offline communicatieactiviteiten op en voert ze uit Kerntaak 3 Organiseert evenementen voor de eigen organisatie Er bestaat in het Nederlands een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en vrouwelijk geïnterpreteerd kunnen worden. We zouden consequent kunnen werken met 'hij/zij' en 'zijn/haar', maar dat geeft een gedwongenheid die wij stilistisch niet verantwoord vinden. De personen die in dit stuk de handelingen verrichten of beschreven worden, kunnen in onze optiek net zo goed mannen zijn als vrouwen

3 Inleiding Wat is een beroepscompetentieprofiel? Een beroepscompetentieprofiel (bcp) beschrijft de werkzaamheden en competenties die nodig zijn om een bepaald beroep uit te oefenen. Hierbij wordt uitgegaan van een vakvolwassen werknemer die al drie tot vijf jaar in het beroep werkzaam is. Drie begrippen staan centraal in het beroepscompetentieprofiel: kerntaken, opgesplitst in een aantal werkprocessen en de competenties die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden. De inhoud van een beroepscompetentieprofiel moet herkenbaar zijn voor het bedrijfsleven. Daarom worden deze profielen opgesteld in opdracht van of in samenwerking met het georganiseerde bedrijfsleven. Om het document een formele status te geven, is vaststelling door het georganiseerde bedrijfsleven noodzakelijk. Wat is de functie van een beroepscompetentieprofiel? Een beroepscompetentieprofiel kan verschillende functies vervullen. Binnen een branche kan het een hulpmiddel zijn bij functiewaardering, het kan ook gebruikt worden voor verdere professionalisering van werknemers, voor de ontwikkeling van competentie-instrumenten en als voorlichtingsmateriaal. Daarnaast kan een beroepscompetentieprofiel dienen als input voor opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Het bedrijfsleven is immers afnemer van mbo-gediplomeerden, en is daarom in hoge mate richtinggevend voor de eisen die gesteld moeten worden aan deze gediplomeerden. De eisen hebben zowel betrekking op de aard en inhoud van de werkzaamheden als op de mate van bekwaamheid waarmee iemand handelt: zijn competenties. In het schema is deze laatste functie van het beroepscompetentieprofiel weergegeven: Bedrijfsleven Kenniscentra in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven Onderwijs Beroepscompetentieprofielen > Opleidingseisen in kwalificatiedossier > Concrete opleidingen en examens Conform deze ketengedachte is het bedrijfsleven verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van beroepscompetentieprofielen. Kenniscentra ontwikkelen en onderhouden op basis van deze beroepscompetentieprofielen de opleidingseisen in de vorm van kwalificatiedossiers. Dit gebeurt in samenwerking met vertegenwoordigers van sociale partners en onderwijs. Het onderwijs ontwikkelt op basis van de kwalificatiedossiers concrete opleidingen en examens. 3

4 Colofon Ontwikkeld door In opdracht van Verantwoording ECABO, afdeling Ontwikkeling en Innovatie in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de branche (bedrijfsleven) Sectorraad Commercieel Vastgesteld door: Sectorraad Commercieel Op: 22 november 2011 Te: Amersfoort Geraadpleegde praktijkdeskundigen en organisaties Naam Dhr. K. Dogterom Mw. S. Dorreboom Dhr. A. van Doorn Dhr. F. Esajas Dhr. J. van den Hoff Dhr. C. Lam Dhr. J.D. Laponder Dhr. G. Morssinkhof Dhr. A. Schoonderbeek Werkzaam bij / organisatie Dogterom Communicatie B.V. Van der Hilst communicatie Hogeschool van Amsterdam SME Omroepvereniging Lid Onderwijsadviesraad Logeion Go-out Sportief en Cultureel Uit Van Raak promotions Voorzitter Onderwijsadviesraad Logeion De Vakman B.V. 4

5 Sectorraad Commercieel Voor de Commercieel wordt het ECABO bestuur ondersteund door een sectorraad. Deze commissie met afgevaardigden uit het bedrijfsleven en het onderwijs, behartigt de opleidingsbelangen voor de beroepsgroep. De beroepseisen zijn vastgesteld door: Namens de werkgevers / beroepsorganisaties Naam Werkzaam bij Namens Mevr. P. Claessen Dhr. R.J. de Haas Mevr. B. Hilarides Sales Management Association (SMA) Roland de Haas Consult B.V. Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA) Sales Management Association (SMA) Vereniging van Communicatieadviesbureaus (VEA) Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA) Mevr. P. Hulkenberg Randstad Commerciële beroepen Mevr. A. Hulsenboom Mevr. D. Jansen Dhr. H. Molenaar Philipse Business School Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA) Platform Innovatie in Marketing (PIM) Mw. R. Munoz Unamic/HCN WGCC Dhr. I. Samson Dhr. G. Struijf Vacature Namens het onderwijs CLC-VECTA Centrum voor Live Communication ICSB Marketing en Strategie Pragma Naam Werkzaam bij Namens Dhr. L. de Bruin Hogeschool INHOLLAND Dhr. S. Buil Graafschap College MBO Raad Dhr. J. Kranenveld ROC Mondriaan MBO Raad Mevr. P. Manders Saxion Hogescholen Dhr. T. Paffen NOVA College MBO Raad Dhr. W.P. de Ruijter Dhr. R. van der Weijden FNV Bondgenoten Hogeschool Utrecht Vereniging Contactcenters Nederland (VCN) Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA) Platform Innovatie in Marketing (PIM) CLC-VECTA Centrum voor Live Communication Platform voor Klantgericht Ondernemen Vereniging van onafhankelijke erkende communicatieadviesbureaus (Pragma) Landelijk Platform Opleidingen Media & Entertainment (LPO MEM) Landelijk Overlegorgaan Commerce Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Call Centers (OOCC) Landelijk Overleg Communicatie Opleidingen (LOCO) 5

6 Brondocumenten - Beroepsniveauprofielen communicatiemanagement (beroepsvereniging voor Communicatie en VVO, derde herziene druk, juli 2002) - Beroepsniveauprofielen Logeion (september 2010) - Beroepscompetentieprofiel Assistent communicatiemedewerker (ECABO, juni 2004) - ECABO arbeidsmarktonderzoek, kerngegevens arbeidsmarkt en onderwijs kwalificatierichting Commercieel (juni 2011) - Onderzoek werkzaamheden mbo communicatiemedewerkers, Arno van Doorn (juni 2011) - Exameneisen NIMA Communicatie-A; NIMA (januari 2010) - Diverse actuele functieomschrijvingen Diverse actuele vacatures Diverse artikelen vaktijdschriften 6

7 1 Algemene informatie over het beroep In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. 1.1 Mogelijke functiebenamingen Communicatie assistent Junior communicatiemedewerker Medewerker marketing en communicatie Medewerker voorlichting Promotiemedewerker Projectmedewerker traffic en productie 1.2 Beschrijving van het beroep Werkomgeving Hoe ziet de werkomgeving/plaats eruit waar de beroepsbeoefenaar zijn werkzaamheden uitvoert? De junior communicatiemedewerker is ondermeer werkzaam bij adviesbureaus of op een afdeling communicatie, public relations en/of voorlichting in een verscheidenheid aan organisaties binnen alle sectoren (profit (handel/franchise), not-for-profit, overheid). Typerende beroepshouding Welke houdingsaspecten/ welk gedrag moet de beroepsbeoefenaar laten zien? De junior communicatiemedewerker moet o.a. een accurate werkhouding hebben, uitvoerende communicatietaken zelfstandig kunnen uitvoeren, correct communiceren en interacteren, zich flexibel en dienstverlenend opstellen, stressbestendig zijn, dingen goed op papier kunnen zetten, kunnen improviseren en organiseren en creatief zijn. Rol en verantwoordelijkheden a. Welke rol heeft de beroepsbeoefenaar in de uitvoering van zijn werkzaamheden? De junior communicatiemedewerker heeft primair een ondersteunende rol naar de andere communicatieprofessionals toe. Hij voert de werkzaamheden waar mogelijk zelfstandig uit waar mogelijk zelfstandig uit, zonder tussentijds verantwoording af te leggen aan de leidinggevende en binnen de gegeven taakstelling van de organisatie. b. Welke mate van verantwoordelijkheid heeft de beroepsbeoefenaar? Er is daarbij sprake van gedelegeerde verantwoordelijkheden. De reikwijdte van deze (gedelegeerde) verantwoordelijkheden is mede afhankelijk van de afdeling waar de junior communicatiemedewerker werkt. Zo kan de communicatiemedewerker verantwoordelijk zijn voor een enkele specifieke taak maar ook voor een groter aantal 7

8 verschillende taken. Complexiteit Welke factoren bepalen de complexiteit van het beroep? Het opstellen en uitvoeren van operationele communicatieplannen (van beperkte complexiteit) bestaat uit een diversiteit van werkzaamheden waarvoor deels standaardwerkwijzen gelden maar die deels ook naar eigen inzicht en met behulp van de eigen creativiteit uitgevoerd moeten worden. Het werk heeft een tamelijk hoog afbreukrisico omdat vrijwel iedere activiteit direct gevolgen kan hebben voor het imago van de organisatie of voor de relatie met klanten. Het beroep wordt gekenmerkt door een redelijke veelzijdigheid en gevarieerdheid van werkzaamheden. Wat is de aard van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de uitoefening van het beroep? De werkzaamheden vereisen ook specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van communicatie, evenementenorganisatie, (project)planning, onderzoek en gegevensverwerking, budgetbewaking, teksten schrijven en redigeren, grafische vormgevingstechnieken, functioneel beheer van websites en contentbeheer op nieuwe en sociale media. Wettelijke beroepsvereisten Is er sprake van wettelijke beroepsvereisten om het beroep te kunnen uitoefenen? Nee Branche vereisten Stelt de branche eisen om het beroep te kunnen uitoefenen? Nee Nederlands en (moderne) vreemde talen Welke taalvaardigheden zijn van belang bij het uitoefenen van dit beroep? Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal is van groot belang. (In het KD wordt verwezen naar het Referentiekader Meijerink, niveau 3F). De junior communicatiemedewerker neemt op effectieve wijze deel aan gesprekken over operationele communicatievraagstukken en moet kunnen omgaan met grote variatie aan teksten, uitleg en instructies over onderwerpen uit de gerelateerde beroepspraktijk. De junior communicatiemedewerker kan informatie verzamelen en een presentatie geven met argumenten voor of tegen een bepaald standpunt, of voor- en nadelen van diverse opties. Vragen naar aanleiding van de presentatie kan de junior communicatiemedewerker adequaat beantwoorden. Informatieve teksten zoals voorlichtingsmateriaal, brochures van producten of over instanties kan de communicatiemedewerker lezen alsmede krantenberichten, zakelijke correspondentie, ingewikkelde schema s en marketing- en communicatierapporten. De medewerker is in staat om gedetailleerde, doelgroepgerichte teksten te schrijven. De grammaticale taalverzorging voor zowel schrijven als spreken is correct. 8

9 Welke moderne vreemde taal is relevant voor dit beroep? De junior communicatiemedewerker kan werkzaam zijn binnen bedrijven die internationaal georiënteerd zijn. Goede mondelinge en schriftelijk vaardigheden in de Engelse taal is daarbij essentieel en een tweede moderne vreemde taal wenselijk. Kunnen omgaan met cultuurverschillen, is ook van groot belang. Rekenen/ wiskunde Welke rekenvaardigheden zijn nodig voor de uitoefening van dit beroep? De junior communicatiemedewerker is (mede) verantwoordelijk voor het bewaken van budgetten van operationele communicatie- en projectplannen. De junior communicatiemedewerker kan een overzicht maken van de kosten die samenhangen met de uitvoering van een projectplan en een evenement zorgvuldig zodat de financiële consequenties voor de opdrachtgever duidelijk worden. Tijdens de uitvoering van een project/evenement bewaakt de medewerker het budget. 9

10 1.3 Loopbaanperspectief Welke specifieke (formele en informele) loopbaanmogelijkheden heeft de beroepsbeoefenaar? Het beroep van junior communicatiemedewerker kan zich doorontwikkelen in specialismen binnen het vakgebied communicatie, zoals de pr-medewerker, of naar een functie binnen de media- of entertainmentbranche. Dit zijn vaak beroepen op hbo-niveau. Ook biedt dit beroep mogelijkheden om over te stappen naar (cross mediale) communicatieberoepen zoals communicatieadviseur online marketing en projectmanager cross media. Het beroepsprofiel junior communicatiemedewerker komt overeen met het startbekwaam CP niveau 2 van de beroepsvereniging voor Communicatie (Logeion). Doorstroom is mogelijk naar (onderdelen van) het CP niveau Trends en innovaties Arbeidsmarkt Wat is het arbeidsmarktperspectief voor dit beroep? Specifieke arbeidsmarktgegevens van het beroep junior communicatiemedewerker zijn niet beschikbaar. Ten behoeve van het arbeidsmarktonderzoek is gebruik gemaakt van arbeidsmarktverwachtingen van de medewerker marketing en communicatie (incl. junior communicatiemedewerker). Voor actuele gegevens verwijzen wij naar Het totale arbeidsmarktperspectief voor de kwalificatierichting Commercieel waar de junior communicatiemedewerker deel van uit maakt, is door de economische crisis afgenomen. Aan de hand van de meest actuele gegevens is het effect van de recessie inmiddels zichtbaar. In de jaren 2011 en 2012 zal ondanks een werkgelegenheidsafname (van respectievelijk 0,35 en 0,15%) mogelijk het eerste herstel zichtbaar zijn. Op middellange termijn ( ) is de verwachting dat de groei van de werkgelegenheid zal terugkeren, al zal er sprake zijn van een zeer beperkte groei. In deze periode hebben de kabinetsbezuinigingen namelijk een dempende werking op de werkgelegenheidsgroei. Hierdoor valt de groei voor die jaren lager uit dan eerder werd gedacht. In 2015 wordt slechts een groei van 0,9% verwacht. De werkgelegenheid in de ECABO-beroepen is sterk gespreid over de verschillende economische sectoren, hetgeen bij een recessie kan voorkomen dat veel arbeidsplaatsen in het domein verloren gaan. Het ECABO-domein bevindt zich immers zowel in sectoren die sterk door de negatieve conjunctuur worden getroffen, als in sectoren die relatief ongevoelig zijn voor de conjunctuur. Over het algemeen kan het ECABO-domein daarom als relatief conjunctuurneutraal gezien worden. In 2011 zal de economie zich weer langzaam herstellen van de economische recessie. Er zal sprake zijn van een kleine 10

11 krimp van 0,4%. In het merendeel van de sectoren die in 2010 met een krimp van de werkgelegenheid werden geconfronteerd, zal dit in 2011 ook het geval zijn, al zal de krimp kleiner zijn dan in Verder zal het aantal arbeidsplaatsen in de zakelijke dienstverlening in 2011 juist weer groeien. Daarnaast zullen alle niet-commerciële sectoren in 2011 groei vertonen, behalve de overheid. Vanwege de aangekondigde bezuinigingen in de overheidssector zal de werkgelegenheid daar in 2011 krimpen met 1,4%. De afname van werkgelegenheid bij de overheid zal ook op middellange termijn ( ) doorzetten. In heel Nederland zal in de periode de werkgelegenheid zich weer herstellen. Toch hebben de aangekondigde overheidsbezuinigingen een dempende werking waardoor de werkgelegenheid tussen 2012 en 2015 slechts met 0,4% per jaar zal groeien. Bron: CBS, CPB, Jobfeed, UWV WERKbedrijf, EIM, bewerking Etil, ECABO arbeidsmarktonderzoek; kerngegevens arbeidsmarkt en onderwijs kwalificatierichting Commercieel (juni 2011) Wetgeving en regelgeving Ontwikkelingen in de beroepsuitoefening Welke wet- en regelgeving is van invloed (kan van invloed zijn) op de uitoefening van het beroep? - Wet Bescherming Persoonsgegevens (2001) - De telecommunicatiewet (2008) - Postwet (2008) - Wet op de kansspelen (2006) - Databankenwet (Europese richtlijn) - Het merkenrecht en de mediawet - DDMA zelfregulering gedragscodes: Privacy Code Code Code Zakelijke Ontvangers Code Listbroking Code Telemarketing Aanvullende Richtlijn Telemarketing Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk Gedragscode Streetmarketing - Branchecodes Stichting Reclame Code - Auteursrecht (incl. portretrecht, buma-regels e.d.) - Arbo-richtlijnen en relevante veiligheidswetgeving Welke technologische ontwikkelingen hebben gevolgen voor de beroepsuitoefening? - De door de junior communicatiemedewerker uit te voeren werkzaamheden worden steeds meer ondersteund door geautomatiseerde systemen: o.a. relatiebeheersystemen (CRM) om klantcontacten op elk tijdstip en op elke plek te kunnen bewaken, contentmanagementsystemen (CMS) om allerlei informatie te kunnen beheren en websites te onderhouden. - De junior communicatiemedewerker heeft regelmatig te maken met internetgerelateerde werkzaamheden en moderne communicatiemiddelen- en media. Kennis over en het kunnen toepassen van deze technologieën is onontbeerlijk. - Opkomst van het gebruik van softwareprogramma s voor het in-huis vervaardigen van communicatiemiddelen. Indien de junior communicatiemedewerker hiermee om 11

12 kan gaan is hij van grote toegevoegde waarde voor de afdeling. Welke bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen hebben gevolgen voor de beroepsuitoefening? - De informatiemaatschappij draait nu op volle toeren. De klant of het publiek wil continue en via verschillende (informatie)kanalen over de meest recente informatie beschikken en geïnformeerd worden. Klant- of publiekscontact verloopt via vele (nieuwe) kanalen, bovendien vraagt de 24-uurs economie om constante bereikbaarheid. Bedrijven proberen daarop in te spelen door het inzetten van innovatieve marketing- en communicatiemiddelen, zoals internet. Voor de junior communicatiemedewerker betekent dit dat hij moet kunnen omgaan met deze en met innovatieve media(kanalen). Welke internationale of maatschappelijke ontwikkelingen hebben gevolgen voor de beroepsuitoefening? - De sterke opkomst van sociale netwerken heeft invloed op de soort werkzaamheden van de junior communicatiemedewerker waarbij online communities en online reclamecampagnes, naast het traditionele druk- en printwerk, een steeds grotere rol spelen. Ook is er een trend naar steeds plattere organisaties met een grote focus op communicatie in de breedste zin van het woord. - De steeds mondiger wordende burger, waardoor op steeds lager niveau in de samenleving steeds hoogwaardiger communicatieuitingen worden verwacht. 12

13 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen in het beroep In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de kerntaken en werkprocessen kenmerkend voor het beroep. Een kerntaak is een kenmerkende taak binnen de beroepsuitoefening. Het betreft een substantieel deel van de beroepsuitoefening naar omvang, tijdsbeslag, frequentie en/of belang. Een werkproces is een afgebakend onderdeel van een kerntaak. Het werkproces kent een begin en een eind, heeft een resultaat en wordt kenmerkend herkend in de beroepspraktijk. De werkprocessen worden in handelingen beschreven opdat duidelijk is wat de beroepsbeoefening inhoudt. Junior communicatiemedewerker Kerntaak Werkproces Kerntaak 1 Stelt operationele communicatieplannen op ter uitwerking van het strategisch communicatiebeleid 1.1 Zoekt informatie op voor een operationeel communicatieplan 1.2 Analyseert informatie voor een operationeel communicatieplan 1.3 Doet voorstellen voor een operationeel communicatieplan 1.4 Werkt een operationeel communicatieplan uit 1.5 Becommentarieert een operationeel communicatieplan Kerntaak 2 Zet online en offline communicatieactiviteiten op en voert ze uit 2.1 Brengt een communicatievraagstuk in kaart 2.2 Bedenkt een oplossing 2.3 Stelt een projectplan op 2.4 Voert een projectplan uit 2.5 Evalueert het projectplan en het behaalde resultaat 2.6 Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotie- en/of pr-materiaal 2.7 Redigeert aangeleverde teksten 2.8 Verzorgt de informatie op internet en intranet 2.9 Geeft voorlichting over de organisatie aan derden Kerntaak 3 Organiseert evenementen voor de eigen organisatie 3.1 Overlegt met de opdrachtgever 3.2 Maakt een draaiboek voor het evenement en licht dit toe 3.3 Regelt en coördineert het vervoer van materialen en personen 3.4 Regelt en coördineert de inrichting van ruimtes en installatie van materialen 3.5 Regelt en coördineert de dagelijkse voorzieningen 3.6 Regelt en coördineert de voortgang van het evenement 13

14 3 Beschrijving van de kerntaken In dit hoofdstuk zijn de verschillende kerntaken in dit beroepscompetentieprofiel beschreven. Daarnaast worden in de rechterkolom de werkprocessen benoemd, de benodigde competenties en resultaten die een werkproces moet opleveren. Bij vakkennis en vakvaardigheden worden de onderdelen benoemd die voorwaardelijk zijn om de betreffende werkprocessen goed uit te kunnen voeren. 3.1 Kerntaak 1 Stelt operationele communicatieplannen op ter uitwerking van het strategisch communicatiebeleid Kerntaak 1 Stelt operationele communicatieplannen op ter uitwerking van het strategisch communicatiebeleid De junior communicatiemedewerker zoekt op verzoek van het management of de opdrachtgever naar informatie en raadpleegt daarvoor relevante informatiebronnen (via traditionele en digitale media) en selecteert vervolgens mogelijk relevante informatie. Zo nodig vraagt hij om verduidelijking van de informatiebehoefte aan de (interne) opdrachtgever of klant. Werkprocessen bij kerntaak Zoekt informatie op voor een operationeel communicatieplan Materialen en middelen inzetten Onderzoeken Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten Alle relevante informatie is beschikbaar. : Relevante instanties en instellingen op het gebied van communicatie en relevante bedrijfstaken Basisconcepten (relatiegroepen, relatiemanagement, beeldvorming en communicatieplanning) Belangrijke concepten en technieken van onderzoek en informatieverzameling Belangrijke begrippen en concepten m.b.t. strategische aspecten van het communicatiebeleid Relevante informatiebronnen en bronnen voor onderzoek Inhoud en opzet van een operationeel communicatieplan Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Nederlands Leesvaardigheid Engels en tweede moderne vreemde taal Zoekvaardigheden in traditionele en digitale media Het kunnen verhelderen van onduidelijke onderzoeksvragen De junior communicatiemedewerker toetst gegevens / informatie kritisch en legt zijn analyse ter becommentariëring aan collega s voor. De medewerker presenteert de voor het communicatieplan gevonden informatie aan het management en beperkt zich tot de hoofdzaken. 1.2 Analyseert informatie voor een operationeel communicatieplan Analyseren Samenwerken en overleggen Presenteren 14

15 De informatie is getoetst en hoofd- en bijzaken zijn duidelijk aangegeven en voorgelegd aan collega s en/of management. De informatie is op deskundige wijze teruggekoppeld aan het management. : In- en externe omgevingen van organisaties en relatiegroepen Kennis van actuele ontwikkelingen in de samenleving Strategische communicatieplanning Kwaliteitsnormen (ISO e.d.) Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Nederlands Leesvaardigheid Engels en tweede moderne vreemde taal Analyseren van de waarde van primaire en ondersteunende communicatieactiviteiten Analyseren van klanten; portfolioanalyse Analyseren van resultaten van het gevoerde communicatiebeleid Presentatievaardigheden De junior communicatiemedewerker ontwikkelt voorstellen voor een operationeel communicatieplan en presenteert deze op heldere wijze en onderbouwd met argumenten. 1.3 Doet voorstellen voor een operationeel communicatieplan Creëren en innoveren Overtuigen en beïnvloeden Presenteren Relevante voorstellen om tot een (aangepast) communicatieplan te komen zijn op deskundige wijze kenbaar gemaakt. : Strategische communicatieplanning De verschillende onderdelen van (communicatie)plan incl. begroting Toepassingsgebieden van de verschillende communicatiedisciplines Relevante vakgebieden als algemene economie, bedrijfseconomie en recht Relevante beginselen van psychologie, sociologie en maatschappijleer Strategische opties voor het communicatiebeleid Voor uitoefening van het beroep relevante communicatiebegrippen Communicatiedomeinen en toepassingsgebieden Communicatiemodellen en theorieën Concept van geïntegreerde communicatie Inzicht in de geschiktheid van de verschillende communicatiemiddelen en -kanalen voor de afzonderlijke doelgroepen Fasen van het communicatieproces Vier basisstrategieën voor communicatie: informeren, overtuigen, dialogiseren (gesprek om wederzijds te informeren), onderhandelen (gesprek om wederzijds te overtuigen) Persoonlijke en groepsdynamische communicatieprocessen Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Nederlands Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Engels en tweede moderne vreemde taal Presentatievaardigheden 15

16 De junior communicatiemedewerker werkt voorstellen van hemzelf en anderen voor het operationele communicatieplan uit. Hij stelt binnen het plan reële doelen en prioriteiten. Hij legt het plan ter becommentariëring voor aan collega s en/of zijn direct leidinggevende en verwerkt reacties adequaat. 1.4 Werkt een operationeel communicatieplan uit Instructies en procedures opvolgen Plannen en organiseren Samenwerken en overleggen Formuleren en rapporteren Een uitgewerkt communicatieplan. Plan is ter becommentariëring voorgelegd aan collega s en/of direct leidinggevende en de reacties hierop zijn adequaat verwerkt. : Strategische communicatieplanning De verschillende onderdelen van (communicatie)plan incl. begroting Voor uitoefening van het beroep relevante communicatiebegrippen Communicatiemodellen en -theorieën Fasen van het communicatieproces Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Nederlands Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Engels De junior communicatiemedewerker reageert zowel vakinhoudelijk als relationeel adequaat op bijdragen die anderen aan het operationeel communicatieplan leveren. De medewerker neemt, op verzoek van zijn leidinggevende, bestaande operationele communicatieplannen door en actualiseert ze op basis van nieuwe informatie en inzichten. 1.5 Becommentarieert een operationeel communicatieplan Analyseren Aandacht en begrip tonen Samenwerken en overleggen Overtuigen en beïnvloeden Een gefundeerd oordeel over een voorstel en over de aansluiting van dat voorstel op de andere voorstellen is naar voren gebracht. Zorgvuldig geactualiseerde operationele communicatieplannen. Voor uitoefening van het beroep relevante (online) communicatiebegrippen Communicatiemodellen en -theorieën Onderdelen van het communicatie(plannings)proces Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Nederlands Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Engels Overlegvaardigheden Omgangsvormen en etiquette toepassen 16

17 3.2 Kerntaak 2 Zet online en offline communicatieactiviteiten op en voert ze uit Kerntaak 2 Zet online en offline communicatieactiviteiten op en voert ze uit De junior communicatiemedewerker analyseert een communicatievraagstuk van de eigen organisatie of de organisatie waaraan hij een dienst verleent. Naar aanleiding van de mondelinge of schriftelijke informatie (bijvoorbeeld uit het marketingplan) die hij krijgt aangereikt zoekt de medewerker zo nodig extra informatie om een actueel en concreet beeld te krijgen van het communicatievraagstuk. Werkprocessen bij kerntaak Brengt een communicatievraagstuk in kaart Analyseren Onderzoeken Alle gegevens over het communicatievraagstuk zijn beschikbaar en gecontroleerd. De juiste conclusies zijn getrokken. Kennis van en inzicht in: de ontwikkelingen van het vakgebied communicatie, in termen van achterliggende ideeën, beginselen, werkterrein en basisconcepten de fasen van het communicatieproces de communicatiedomeinen en toepassingsgebieden de communicatiemodellen en -theorieën de voor uitoefening van het beroep relevante communicatiebegrippen het concept van geïntegreerde communicatie online (marketing)communicatie tools de diversiteit en karakteristieken van communicatieinstrumenten c.q. -middelen verschillende sociale media en hun functie (waaronder LinkedIn, Facebook) zoekmachine optimalisatie (SEO), waaronder Google Insights for Search en Analytics Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Nederlands Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Engels en tweede moderne vreemde taal 17

18 De junior communicatiemedewerker bedenkt een oplossing voor het communicatievraagstuk en stemt deze af met zijn collega s, leidinggevende en de opdrachtgever. Hij ontwikkelt bijvoorbeeld een voorstel voor het ontwikkelen van een concreet product of een plan om het vraagstuk op te lossen en komt zo nodig met creatieve oplossingen (creatieve conceptontwikkeling) die aansluiten op de wensen van de opdrachtgever. 2.2 Bedenkt een oplossing Samenwerken en overleggen Onderzoeken Creëren en innoveren Plannen en organiseren Er is een oplossing voor het communicatievraagstuk geformuleerd die goed aansluit op de wensen van de opdrachtgever. Communicatiedomeinen en toepassingsgebieden Communicatiemodellen en theorieën Concept van geïntegreerde communicatie Kennis van het standaard communicatie-instrumentarium Kennis van nieuwe mediakanalen Voor uitoefening van het beroep relevante communicatiebegrippen Creativiteitstechnieken zoals brainstormen Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Nederlands Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Engels en tweede moderne vreemde taal De junior communicatiemedewerker stelt een projectplan op; hij formuleert zijn ideeën/het plan helder en presenteert ze overzichtelijk, hij doet voorstellen voor geschikte materialen en middelen en plant alle noodzakelijke activiteiten. Hij verzamelt de gegevens die nodig zijn voor het opstellen van een begroting en/of budget en stelt deze vervolgens op. Hij gebruikt bij het opstellen van het projectplan het door de organisatie gehanteerde format. Hij presenteert het projectplan ter goedkeuring aan de opdrachtgever en licht het projectplan desgevraagd met argumenten toe. 2.3 Stelt een projectplan op Presenteren Formuleren en rapporteren Plannen en organiseren Bedrijfsmatig handelen Instructies en procedures opvolgen Een zorgvuldig uitgewerkt projectplan met een beschrijving van de wijze waarop het doel bereikt kan worden en de kosten die ermee verbonden zijn. Heldere presentatie van het projectplan aan de opdrachtgever. De verschillende onderdelen van een (communicatie)plan incl. begroting Fasen van het communicatieproces Budgetterings- en kostencalculatiemethoden Relevante wet- en regelgeving en organisatiespecifieke afspraken en (zelfregulerings)protocollen Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Nederlands 18

19 Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Engels Planningsvaardigheden Presentatievaardigheden Rekenvaardigheid De junior communicatiemedewerker presenteert het projectplan aan de betrokkenen, legt helder uit wat er moet gebeuren en zorgt ervoor dat het plan door hemzelf en/of collega s uitgevoerd wordt. In het geval dat de productie uitbesteed wordt aan een derde partij (reclame- en/of communicatieadviesbureau, drukkerij), verzorgt de communicatiemedewerker de traffic. Hij is daarbij alert op het halen van de kwaliteits- en productiviteitsniveaus en op het werken conform de procedures. Ook bewaakt hij het budget. 2.4 Voert een projectplan uit Presenteren Plannen en organiseren Kwaliteit leveren Op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten Instructies en procedures opvolgen Overtuigende presentatie van het projectplan aan betrokkenen. Volgens projectplan uitgevoerde werkzaamheden. Heldere communicatie met ingeschakelde partijen (reclame- en/of communicatieadviesbureau, drukkerij) Beschikbare budget is niet overschreden. Kwaliteitsnormen (ISO e.d.) Budgetbewakingmethodieken Verschillende uitvoeringsfases van concept tot realisatie) Fasering in het communicatieproces Mondelinge taalbeheersing Nederlands Mondelinge taalbeheersing Engels Planningsvaardigheden Presentatievaardigheden Rekenvaardigheden Bewaken van budgetten De junior communicatiemedewerker evalueert het project(plan) en het behaalde resultaat conform de voorgeschreven procedures. Hij doet dit door relevante gegevens systematisch te verzamelen en door te beoordelen of de resultaten voldoen aan de verwachtingen (c.q. doelstellingen). Hij koppelt het evaluatierapport terug aan de opdrachtgever. 2.5 Evalueert het projectplan en het behaalde resultaat Formuleren en rapporteren Analyseren Kwaliteit leveren Instructies en procedures opvolgen Een systematische evaluatie van het project(plan). Een zorgvuldig opgesteld evaluatierapport met een beargumenteerd oordeel over het al dan niet bereiken van de doelstellingen. Het evaluatierapport bevat verbetervoorstellen. Het evaluatierapport is op heldere wijze teruggekoppeld aan de opdrachtgever. Kwaliteitsnormen (ISO e.d.) 19

20 Analyse- en evaluatievaardigheden en -technieken Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Nederlands Mondelinge en schriftelijke taalbeheersing Engels De junior communicatiemedewerker ontwikkelt voor de eigen organisatie of voor derden voorlichtings- en promotiemateriaal, eventueel gebruikmakend van bestaand materiaal. Hij inventariseert en analyseert de wensen van de opdrachtgever ten aanzien van dit materiaal en stemt zijn product hierop af. Hij formuleert zorgvuldig, zorgt ervoor dat het product goed aansluit op de doelgroep en controleert of de huisstijlelementen correct worden toegepast. Hij werkt conform de richtlijnen van de organisatie en stemt zijn werkzaamheden af met anderen. Ook beheert hij het bestaande voorlichtings- of promotiemateriaal. 2.6 Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotie- en/of prmateriaal Samenwerken en overleggen Formuleren en rapporteren Materialen en middelen inzetten Voorlichtings- en promotiemateriaal dat voldoet aan de wensen van opdrachtgever, aansluit op de doelgroep en op tijd beschikbaar is. Het bestaande voorlichtings- en promotiemateriaal is gemakkelijk terug te vinden. Grafische vormgevings- en druktechnieken Basiselementen van de huisstijl Huisstijldragers Omgangsvormen Beroepsethiek (pr-normen) Interviewtechnieken Mondelinge taalbeheersing Nederlands Schriftelijke taalbeheersing, w.o. actief schrijven en creatief schrijven in het Nederlands Schriftelijke taalbeheersing, w.o. actief schrijven en creatief schrijven in het Engels Beheersing van relevante softwareprogramma s Overlegvaardigheden Planningsvaardigheden Redactionele vaardigheden Interviewtechnieken toepassen Omgangsvormen en etiquette toepassen De junior communicatiemedewerker redigeert conceptteksten (drukproeven) van collega s, zowel op papier als met behulp van de redactiefuncties van Word. Hij controleert of de aangeleverde teksten voldoen aan de huisregels/huisstijl, aan de officiële spellingsregels, of de feitelijke inhoud juist is en of de tekst is afgestemd op doel en doelgroep en past de teksten zo nodig aan. Ook koppelt hij zijn bevindingen terug naar de schrijver. 2.7 Redigeert aangeleverde teksten Formuleren en rapporteren Vakdeskundigheid toepassen Analyseren Kwaliteit leveren 20

Kerntaak 1: Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ten behoeve van het strategisch marketing- en/of communicatiebeleid

Kerntaak 1: Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ten behoeve van het strategisch marketing- en/of communicatiebeleid Kerntaak 1: Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ten behoeve van het strategisch marketing- en/of communicatiebeleid Werkproces 1.1: Zoekt informatie op voor een operationeel plan De assistent

Nadere informatie

Formatieve beoordeling (om te leren) Marketing, communicatie en evenementen (25147) - Praktijkroute Friesland College

Formatieve beoordeling (om te leren) Marketing, communicatie en evenementen (25147) - Praktijkroute Friesland College Formatieve beoordeling (om te leren) Marketing, communicatie en evenementen (25147) - Praktijkroute Friesland College Naam student: Datum: SLB: Studentversie Onderdelen Basisdeel Kerntaak 1: Assisteert

Nadere informatie

(voorbeelden van wat we willen zien)

(voorbeelden van wat we willen zien) Formatief beoordelingsformulier Assistent Communicatiemedewerker niv. 4 crebo 90531 - Studentenversie - Praktijkroute Friesland College Naam student: Datum: Coach: Onderdelen Kerntaak 1: Assisteert bij

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Medewerker Marketing en Communicatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Medewerker Marketing en Communicatie Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Medewerker Marketing en Communicatie kwalificatie: Marketing medewerker Niveau: 4 Crebonummer: 90532 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 1 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

Kerntaak 1: Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ten behoeve van het strategisch marketing- en/of communicatiebeleid

Kerntaak 1: Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ten behoeve van het strategisch marketing- en/of communicatiebeleid Kerntaak 1: Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ten behoeve van het strategisch marketing- en/of communicatiebeleid Werkproces 1.1: Zoekt informatie op voor een operationeel plan De medewerker

Nadere informatie

Assistent communicatiemedewerker

Assistent communicatiemedewerker Assistent communicatiemedewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Mbo-beroep in beeld Assistent communicatiemedewerker mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit

Nadere informatie

Kerntaak 1: Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ten behoeve van het strategisch marketing- en/of communicatiebeleid

Kerntaak 1: Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ten behoeve van het strategisch marketing- en/of communicatiebeleid Kerntaak 1: Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ten behoeve van het strategisch marketing- en/of communicatiebeleid Werkproces 1.1: Zoekt informatie op voor een operationeel plan De marketing

Nadere informatie

Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

Digitale vaardigheden basis

Digitale vaardigheden basis Keuzedeel mbo Digitale vaardigheden basis gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0022 Penvoerder: Sectorkamer ICT en creatieve industrie Gevalideerd door: sectorkamer ICT en creatieve industrie

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Materialen en middelen inzetten Geschikte materialen en middelen kiezen. Onderzoeken Informatie achterhalen

Materialen en middelen inzetten Geschikte materialen en middelen kiezen. Onderzoeken Informatie achterhalen Detaillering proces-competentie-matrix Marketing medewerker Kerntaak 1 Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ten behoeve van het strategisch marketing- en/of communicatiebeleid 1.1 werkproces:

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Bijlage 1 Format kwalificaties MBO (Behoort bij Beleidsregels voor de totstandkoming en toetsing van kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs, van 16 december 2008, kenmerk BVE-2008/80904)

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Marketing medewerker mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Marketing medewerker mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Marketing medewerker mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker evenementenorganisatie mbo-beroep, niveau 4

MBO-beroep in beeld. Medewerker evenementenorganisatie mbo-beroep, niveau 4 MBO-beroep in beeld Medewerker evenementenorganisatie mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

Marketing, communicatie en evenementen Crebonr.

Marketing, communicatie en evenementen Crebonr. Kwalificatiedossier mbo Marketing, communicatie en evenementen Crebonr. Kwalificaties Medewerker marketing en communicatie Medewerker evenementenorganisatie Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein

Nadere informatie

Marketing medewerker

Marketing medewerker Marketing medewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Medewerker evenementenorganisatie

Medewerker evenementenorganisatie Medewerker evenementenorganisatie Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

CMV volleybaltrainer 2

CMV volleybaltrainer 2 MV volleybaltrainer 2 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende

Nadere informatie

Contactcenter medewerker beroepscompetentieprofiel mei 2013

Contactcenter medewerker beroepscompetentieprofiel mei 2013 Contactcenter medewerker beroepscompetentieprofiel mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten/bronnen... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 22166, 90532, 90531, 90534 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en): Medewerker marketing en communicatie Medewerker evenementenorganisatie Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Werkproces 1.1: Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek De maakt een planning of volgt de planning die voor

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2 walificatieprofiel Squash rainer 2 In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Contactcenter medewerker beroepscompetentieprofiel september 2010

Contactcenter medewerker beroepscompetentieprofiel september 2010 Contactcenter medewerker beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten/bronnen... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Werkplaats-chef Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Werkplaats-chef Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Werkplaats-chef Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Marketing, communicatie en evenementen

Marketing, communicatie en evenementen Profiel van kwalificatiedossier: Marketing, communicatie en evenementen Crebonr. 23067» Medewerker evenementenorganisatie (Crebonr. 25147) Geldig vanaf 01-08-2015 Opleidingsdomein Economie en administratie

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2010-2011

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion management Junior productmanager fashion - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion

Nadere informatie

1. Algemene informatie over kwalificatie

1. Algemene informatie over kwalificatie 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving Typerende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2)

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) Academie voor Sportkader Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. Functiebenaming Wedstrijdadministratie,

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1

Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1 Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2009-2010

Nadere informatie

Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel

Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 5 1.2

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

Marketing, communicatie en evenementen

Marketing, communicatie en evenementen Profiel van kwalificatiedossier: Marketing, communicatie en evenementen» Medewerker marketing en communicatie Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Economie en administratie Crebonr. 79090 Op dit

Nadere informatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel

Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Assemblagetechnicus Beroepscompetentieprofiel

Assemblagetechnicus Beroepscompetentieprofiel Assemblagetechnicus Beroepscompetentieprofiel mei 2013 Inhoudsopgave Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 5 1.2 Beschrijving van

Nadere informatie

Marketing, communicatie en evenementen

Marketing, communicatie en evenementen Verantwoordingsinformatie, behorend bij het kwalificatiedossier mbo: Marketing, communicatie en evenementen Kwalificaties Medewerker marketing en communicatie Medewerker evenementenorganisatie Penvoerder:

Nadere informatie

Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel

Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 (Bron)documenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Commercieel Branche: Marketing-, Communicatie-, Event, music & entertainmentbranche Beroepengroep: Medewerker marketing en communicatie Versie 2007-2008 Medewerker

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 volgens het kwalificatiedossier Kinderopvang 2009. naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Logistiek in het MKB

Logistiek in het MKB Keuzedeel mbo Logistiek in het MKB gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0062 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem Gevalideerd door: Sectorkamer Mobiliteit,

Nadere informatie

Volleybaltrainer 3 beachvolleybal

Volleybaltrainer 3 beachvolleybal Volleybaltrainer 3 beachvolleybal 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Trainer-coach B. Typering kwalificatie Werkomgeving De volleybaltrainer3

Nadere informatie

Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel

Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 3 Brondocumenten... 3 1 Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 4 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Werkproces 1.1: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte vast De gamedeveloper overlegt met het ontwikkelteam om de technische realisatie

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93860 Niveau : 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep Wat doet een contactcenter teamleider? Het werk van een contactcenter

Nadere informatie

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie.

Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Kwaliteitszorg voor MZ Cursus Gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, activiteitenbegeleiding, zorgcoördinatie. Een presentatie

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 KWALIFICATIEPROFIEL Inhoudsopgave 1. Algemene informatie over kwalificatie A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Online marketing en het toepassen van e-commerce

Online marketing en het toepassen van e-commerce Keuzedeel mbo Online marketing en het toepassen van e-commerce gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0519 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 22-03-2016

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 K1: Pedagogisch werker = 3; de gewoon getypte onderdelen behoren bij de kwalificatie van niveau 3 en van niveau 4. K2: Gespecialiseerd

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid

Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid Algemene informatie Examenmatrijs code Vaststellingsdatum 15-12-2015 Kwalificatiedossier en cohort Veiligheid en Vakmanschap 2016 en verder Profiel en crebocode Kerntaak

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010

Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010 Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Kwalificatie profiel Wielertrainer 2. Annelies Martijn Wieleracademie

Kwalificatie profiel Wielertrainer 2. Annelies Martijn Wieleracademie 2017-2020 Kwalificatie profiel Wielertrainer 2 Annelies Martijn Wieleracademie 2017-2020 Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B.

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel. KNHB Hockeytrainer niveau 2 (HT2)

Kwalificatieprofiel. KNHB Hockeytrainer niveau 2 (HT2) walificatieprofiel NHB Hockeytrainer niveau 2 (H2) Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 3 A unctiebenaming 3 B ypering kwalificatie 3 C enmerken kwalificatie 3 D In- en doorstroom 3 2

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding GOC heeft de wettelijke taak om kwalificatiedossiers te maken voor opleidingen in de creatieve industrie. In de kwalificatiedossiers staat wat iemand tijdens zijn beroepsopleiding

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen dossiers 2011-2012 t.o.v. dossiers 2010-2011

Overzicht wijzigingen dossiers 2011-2012 t.o.v. dossiers 2010-2011 Overzicht wijzigingen dossiers 2011-2012 t.o.v. dossiers 2010-2011 Op de volgende pagina s vind u een overzicht van de wijzigingen. Voor de meeste dossiers zijn dit standaardwijzigingen (zoals onderbouwing

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Security in systemen en netwerken 2

Security in systemen en netwerken 2 Keuzedeel mbo Security in systemen en netwerken 2 behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier Toezicht en veiligheid ECABO 2007-2008 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 1 van 11 Vertaaldocument TV, juni 2007 Pagina 2 van 11

Nadere informatie

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Werkproces 2.1: Verwerkt administratieve gegevens ten behoeve van het ladingdossier De coördinator havenlogistiek ontvangt een opdracht met betrekking tot

Nadere informatie

Contactcenter teamleider

Contactcenter teamleider Contactcenter teamleider Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse Secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel september 2010

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel september 2010 Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten/bronnen... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Taal en rekenenen bij kwalificatiedossier Helpende zorg en welzijn 2010-2011

Taal en rekenenen bij kwalificatiedossier Helpende zorg en welzijn 2010-2011 Servicedocument Taal en rekenenen bij kwalificatiedossier Helpende zorg en welzijn 2010-2011 Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

DTP-er Beroepscompetentieprofiel

DTP-er Beroepscompetentieprofiel Evt logo van brancheorganisatie Evt logo van KBB DTP-er Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 3 Brondocumenten... 3 1 Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Mogelijke functiebenamingen...4

Nadere informatie

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel september 2010

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel september 2010 Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013.

Keuzedeel mbo. Voorbereiding hbo. behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo. Geldig vanaf 1 augustus 2013. Keuzedeel mbo Voorbereiding hbo behorend bij één of meerdere kwalificatiedossiers mbo Geldig vanaf 1 augustus 2013 Crebonummer(s) Penvoerder: Ontwikkeld door: 2 van 8 Leeswijzer Dit document bevat de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: juni 2011 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door:

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Raamwerk Resultaten Event

Raamwerk Resultaten Event Raamwerk Resultaten Event 2014-2015 Voorbereiden Presenteren Realiseren Ondernemen Resultaten vanuit KD Leerjaar 1 WP 3.1 Brengt (onder begeleiding) een (marketing-) en/of WP 3.3 Stelt (onder begeleiding)

Nadere informatie

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3)

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K0137 480 SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) D1 Voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie