ALETTA JACOBS. de eerste vrouwelijke dokter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALETTA JACOBS. de eerste vrouwelijke dokter"

Transcriptie

1 ALETTA JACOBS de eerste vrouwelijke dokter Werkstuk van Amira Yehya uit groep 6A, april 2013

2 V O O R W O O R D Mijn werkstuk gaat over Aletta Jacobs. Zij was het eerste Nederlandse meisje dat mocht studeren en zij werd de eerste vrouwelijke arts. Ze had ook gestreden voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Ik heb dit onderwerp gekozen omdat het nu voor ons heel normaal lijkt dat meisjes naar school gaan, maar dat is nog steeds niet in alle landen zo. Bijvoorbeeld Malala (14 jaar) uit Pakistan werd in oktober 2012 in haar hoofd geschoten omdat ze strijd voerde voor meisjes om naar school te mogen. Aletta Jacobs had het ook moeilijk toen zij leefde en ik heb bewondering voor dat soort meisjes en vrouwen. Ik wil later ook zo worden alleen weet ik nog niet zo goed hoe ik dat moet doen. 1

3 I N H O U D S O P G A V E Inleiding 3 Jeugd 5 Studie 7 De tijd waarin Aletta Jacobs leefde 10 Eerste vrouwelijke arts 12 Vrouwenkiesrecht 14 Feminisme 16 Malala 18 Wist je dat? 20 Jaartallen 23 Nawoord 24 Boeken en websites 26 Mindmap 2

4 I N L E I D I N G Aletta Jacobs werd geboren in 1854 in de provincie Groningen. Zij wou net als haar vader en haar oudste broer dokter worden. Maar in die tijd mocht een meisje niet studeren. Daarom had Aletta Jacobs toestemming gevraagd aan de minister van Onderwijs. Toen mocht dat en werd ze de eerste vrouwelijke arts van Nederland. In de tijd waarin Aletta Jacobs leefde hadden vrouwen het vaak moeilijk. Ze hadden veel kinderen en het huishouden was zwaar. Arme vrouwen moesten werken en het huishouden doen maar rijke vrouwen hadden dienstmeisjes en hoefden alleen voor hun kinderen te zorgen. Aletta Jacobs ging werken als huisarts in een arme wijk van Amsterdam en hielp arme vrouwen gratis. Ze deed veel voor vrouwen die het moeilijk hadden. Aletta Jacobs wou dat mannen en vrouwen dezelfde rechten kregen want dat was niet zo. De man was altijd de baas. Daarom dacht ze als vrouwen ook mogen stemmen en gekozen worden in de politiek dat het dan beter zou gaan in de wereld. Dat er dan ook minder ruzie zou zijn en overal vrede. Daarom begon ze de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht. Dat was in 1894 maar pas in 1922 mochten vrouwen stemmen dus zo lang heeft zij daarvoor gevochten. 3

5 Aletta Jacobs was de eerste feministe. Zo heet een vrouw die wil dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben. Er zijn na Aletta Jacobs altijd vrouwen geweest die opkomen voor de rechten van een vrouw. Aletta Jacobs achter haar bureau. Malala Yousufzai is een Pakistaans meisje van 15 jaar dat in 2012 een kogel in haar hoofd kreeg omdat ze wil dat meisjes naar school mogen en dat mag niet. Ik schrijf ook over haar omdat zij eigenlijk de Aletta Jacobs van nu is en dan in een ander land. Dus het is belangrijk dat iedereen altijd blijft vechten voor vrouwenrechten. 4

6 J E U G D Aletta Jacobs werd op 9 februari 1854 geboren in Groningen in het dorp Sappemeer. Ze was het achtste kind maar daarna kreeg haar moeder nog drie kinderen. Haar vader was huisarts en haar moeder zorgde voor het huishouden en de kinderen. Haar vader nam haar wel eens mee naar de zieke mensen en toen ze zes jaar was wist ze dat ze dokter wilde worden. Haar oudste broer Julius werd dat ook. In die tijd mochten meisjes niet naar de middelbare school. Als je arm was moest je werken en als je rijk was moest je naar een soort meisjesschool. Daar leerde je borduurwerkjes maken, naaien, schoonmaken, dus alles wat je moet weten om voor het huishouden te zorgen. Aletta moest ook naar zo n school maar dat vond ze niet leuk en dat heeft ze maar 14 dagen volgehouden. Toen werd ze ziek. Ze was boos dat haar broer wel dokter mocht worden. Toen mocht ze van de directeur van de middelbare school in Sappemeer een paar lessen volgen. Dat kon omdat haar vader hem kende. Ze kreeg ook s avonds les van haar vader in Grieks en Latijn. Dat had je nodig als je dokter wou worden. Daarna ging ze studeren voor leerlingapotheker, dat mocht wel omdat al eerder een meisje dat gedaan had. Op haar zestiende jaar had ze haar diploma. Dat was op 26 juli

7 De middelbare school in Sappemeer waar Aletta Jacobs naartoe ging. Zij mocht er als eerste meisje een paar lessen volgen. De school heeft nu haar naam. 6

8 S T U D I E Als je wou studeren moest je eigenlijk eerst een toelatingsexamen doen om naar de universiteit te mogen maar dat wou Aletta Jacobs niet doen. Daarom had ze een brief geschreven aan minister Thorbecke. Dat was de minister van Onderwijs en ze vroeg aan hem of ze meteen mocht studeren en toen vond hij dat goed voor een jaar. Ze ging geneeskunde studeren aan de universiteit in Groningen. Na een jaar haalde Aletta Jacobs zo hoge cijfers dat ze door wou studeren dus had ze nog een brief aan minister Thorbecke gestuurd of ze langer mocht studeren. Hij was toen heel erg ziek en hij had toestemming gegeven omdat hij bang was dat de wet zou veranderen als hij dood ging en dat het dan niet meer zou mogen. Een paar dagen later ging hij dood. Aletta Jacobs werd wel gepest op de universiteit en haar broers ook maar dat kon haar niets schelen. In 1979 had zij haar diploma als arts. Ze was toen 25 jaar. Toen ging ze eerst nog op studiereis naar Engeland voor ze begon te werken als dokter. 7

9 De brief die Aletta Jacobs in 1871 aan minister Thorbecke stuurde om te vragen of ze mocht studeren. De tekst is wel heel ouderwets en met moeilijke woorden. 8

10 Brief van Aletta Jacobs aan minister Thorbecke Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken te S'Hage, geeft met verschuldigden eerbied te kennen Aletta Henriëtte Jacobs oud 17 jaren dochter van A. Jacobs Genees Heel-en Vroedmeester te Sappemeer, dat zij op den 26 Juli 1870 het examen als leerling-apotheker te Amsterdam met goed gevolg heeft afgelegd, dat zij zoo mogelijk gaarne zich verder wilde toeleggen op de studien der natuurkundige wetenschappen en die der medicijnen, dat echter de vereischten voor het toelatingsexamen aan eene academie alsmede het litterarische gedeelte der studie hare pogingen daartoe in den weg staan. Weshalve ondergeteekende beleefd de vrijheid neemt zich tot Uwe Excellentie te wenden met het verzoek, dat het Uwe Excellentie goedgunstig moge behagen, haar dispensatie te willen verleenen van het bedoeld toelatingsexamen en het litterarische gedeelte harer studie en des vereischt vergunning te geven, de academische lessen te Groningen te mogen waarnemen. Sappemeer, den 22 Maart 1871 T'welk doende A.H. Jacobs 9

11 D E T I J D W A A R I N A L E T T A J A C O B S L E E F D E In de tijd waarin Aletta Jacobs leefde, mocht een vrouw als ze ging trouwen niet meer werken. Dan zou het net lijken of haar man niet genoeg geld verdiende. Vroeger waren de gezinnen veel groter dan nu want ze hadden nog geen voorbehoedsmiddel. Daardoor waren de gezinnen vaak arm. Het huishouden doen was heel veel werk want je had nog geen elektrische apparaten dus dan moest je alles met de hand doen. Een meisje mocht niet studeren want ze moest toch voor het huishouden zorgen. Arme meisjes moesten werken, bijvoorbeeld in een winkel en rijke meisjes gingen naar een school waar je kon leren het huishouden te doen en naaien en breien enzo. Als die rijke meisjes gingen trouwen hoefden ze het huishouden niet zelf te doen maar hadden ze een dienstmeisje. Als de man arm was moest de vrouw wel ook werken want anders was er niet genoeg geld. Dan moest ze s avonds nog het huishouden doen. Als een vrouw getrouwd was kreeg ze alleen geld voor de boodschappen van haar man. Als ze kleren ofzo wou kopen moest ze geld aan haar man vragen. Ze mocht geen geld van de bank nemen zonder dat haar man toestemming gaf en ze mocht niet op reis. Dus vrouwen hadden niet dezelfde rechten als een man. 10

12 Aletta Jacobs met een vriendin in het Vondelpark. Er is ook een dienstmeisje mee. 11

13 E E R S T E V R O U W E L I J K E A R T S Aletta Jacobs ging in 1879 als huisarts werken in de Jordaan. Dat was toen een hele arme wijk van Amsterdam. Daar woonden veel grote gezinnen die de huisarts niet konden betalen. Dus had Aletta Jacobs op dinsdag en donderdag een gratis spreekuur. De rijke mensen moesten wel betalen. Aletta Jacobs kwam er achter dat vrouwen het heel zwaar hadden omdat ze voor zoveel kinderen moesten zorgen en omdat ze zo vaak zwanger waren. Daarom had Aletta Jacobs een nieuw voorbehoedsmiddel uitgevonden dat de vrouwen zelf konden gebruiken. Dan konden ze zelf kiezen of ze nog meer kinderen wilden. Aletta Jacobs (links) met een van haar vrouwelijke patiënten. 12

14 In die tijd mochten winkelmeisjes niet zitten tijdens het werken. Ze moesten van s morgens acht uur tot s avonds elf uur achter de toonbank staan, ook als er geen klanten waren. Daarom waren ze altijd erg moe en het was slecht voor hun rug. Dus had Aletta Jacobs er voor gezorgd dat de winkelmeisjes mochten zitten. Er kwam een nieuwe wet dat de bazen stoelen in de winkels moesten zetten. Maar Aletta Jacobs had het nog steeds moeilijk omdat sommige mensen zeiden dat mannelijke artsen meer moesten verdienen dan vrouwelijke. En sommige mensen zeiden en schreven nare dingen over haar. 13

15 V R O U W E N K I E S R E C H T Toen Aletta Jacobs werkte als huisarts merkte ze dat vrouwen het heel zwaar hadden met die grote gezinnen bijvoorbeeld. Ze dacht dat als vrouwen in de politiek zouden komen, er dan minder oorlogen en ruzies zouden zijn en dat vrouwen het beter zouden krijgen. Daarom wou ze dat vrouwen mochten stemmen en dat vrouwen ook gekozen mochten worden bij verkiezingen. In die tijd mochten alleen rijke mannen stemmen, dus vrouwen en arme mannen niet. Eerst stond eigenlijk in de wet niet dat vrouwen en arme mannen niet mochten stemmen, dat was gewoon zo. Toen was het niet eerlijk dat ze de wet veranderden en dat toen opeens alle mannen mochten stemmen, dus ook arme mannen, maar vrouwen nog steeds niet. Toen ging Aletta Jacobs een club oprichten, de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht. Dat was in 1894, toen was zij 40 jaar oud. Ze deed dat niet alleen, maar met meer vrouwen die gelijke rechten voor mannen en vrouwen wilden. Dat soort vrouwen waren er in de hele wereld en die had ze ook leren kennen toen ze op studiereis was in Engeland. Aletta Jacobs bleef nog wel dokter maar ze ging ook lezingen in het hele land geven over vrouwenkiesrecht en ze schreef er artikelen over in kranten en tijdschriften. Ze organiseerde ook bijeenkomsten waar een heleboel vrouwen kwamen en ze werd eigenlijk wel beroemd. 14

16 In 1904 stopte ze met haar werk als huisarts en toen ging ze over de hele wereld reizen om met andere vrouwen te praten over het vrouwenkiesrecht. Ze was toen voorzitster van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht. Ze wilde niet alleen vrouwenkiesrecht maar ook vrede op de hele wereld. Pas in 1922 mochten vrouwen stemmen, dat was dus 28 jaar later dan toen ze begon met de club. Zo lang heeft zij gestreden voor het vrouwenkiesrecht. Aletta Jacobs (rechts) met een parasol in de tuin van de American Club in Hankou, China. Ze was daar met een vriendin in 1912 om te praten over het vrouwenkiesrecht. 15

17 F E M I N I S M E Feminisme betekent dat je wil dat mannen en vrouwen gelijke rechten hebben. De vrouwen uit de tijd van Aletta Jacobs die streden voor het vrouwenkiesrecht waren de eerste feministen. Ze streden ook voor het recht op onderwijs en dat ze mochten werken en net zoveel verdienen als mannen. Een groepsfoto uit Aletta Jacobs en andere vrouwen strijden voor het vrouwenkiesrecht. Aletta Jacobs staat op de achterste rij. Later kwam er een tweede groep feministen. Dat was rond Dat kwam omdat vrouwen nog steeds niet hetzelfde verdienden als mannen en omdat ze nog steeds het huishouden moesten doen waardoor ze geen goede baan konden krijgen. Zij werden de Dolle Mina s genoemd omdat ze allemaal leuke acties hadden. Bijvoorbeeld beha s verbranden of baas in eigen buik op hun blote buik schrijven. 16

18 Ze wilden kinderopvang zodat ze konden werken en ze wilden abortus. Abortus is dat als je zwanger bent dat je in de eerste paar weken je kindje kan laten weghalen. En ze wouden zelf weten met wie ze seks hadden. Dus niet alleen als je getrouwd was met je man maar ook als je geen man had. De Dolle Mina s hebben er ook voor gezorgd dat er onderwijs voor volwassenen kwam. Dus als een meisje vroeg moest trouwen en dan niet meer naar school kon, kon ze nu naar de moedermavo. En moeders met kleine kinderen konden er ook naar toe. Eigenlijk heb je nu een derde groep feministen. Dat zijn de vrouwen die nu in Arabische landen willen dat meisjes ook onderwijs krijgen. Deze vrouwen willen ook werken en dezelfde rechten als mannen. En het zijn ook moslimmeisjes die niet meer uitgehuwelijkt willen worden. Dat betekent dat hun vader of broer zegt met wie ze moeten trouwen. En meisjes die met jongens willen spelen. En meisjes die niet meer willen dat hun vader of broer de baas speelt. Dit heb ik zelf bedacht. 17

19 M A L A L A Malala is het Pakistaanse meisje dat in oktober 2012 een kogel in haar hoofd kreeg van de Taliban. De Taliban zijn mensen die willen dat iedereen moslim wordt en ze zijn heel streng. Ze vechten in Afghanistan en Pakistan tegen de regering. Meisjes mogen van hun niet leren en alle meisjes en vrouwen moeten met een sluier lopen en mogen niet hetzelfde als mannen. Malala werd op 12 juli 1997 geboren. Toen ze 11 jaar was ging ze een dagboek schrijven op internet en daarin vertelde ze dat meisjes niet naar school mogen. En ze vertelde ook wat de Taliban nog meer voor slechts deed bijvoorbeeld heel veel geweld gebruiken. Malala: ik vind het niet erg als ik op de grond moet zitten op school. Het enige wat ik wil is onderwijs. En ik ben voor niemand bang. 18

20 De Taliban vond dat niet goed en daarom schoten ze op haar. Ze is in Engeland geopereerd en ze hebben een nieuw stuk in haar hoofd gezet. De Taliban wil haar nog steeds dood maken dus ze is echt moedig. Eigenlijk is Malala een soort Aletta Jacobs van nu. Ze wil ook dat meisjes naar school mogen en ze wil ook gelijke rechten voor vrouwen en mannen. Misschien krijgt ze dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede. Dat is een hele belangrijke prijs van Noorwegen. Als je heel veel gedaan hebt voor de vrede krijg je die. Dat is pas in oktober. Dat mijn werkstuk over Aletta Jacobs gaat is omdat het nu nog steeds belangrijk is wat ze wou. Het is nog steeds niet overal zo als bij ons dat vrouwen en mannen gelijk zijn en evenveel kans hebben op een goed leven. Ik vind dat dat wel zo zou moeten zijn. 19

21 W I S T J E D A T? De zus van Aletta Jacobs de eerste vrouwelijke apotheker was? Een van de broers van Aletta zo boos was op zijn zus over wat ze deed dat hij net deed of ze dood was? Er 300 jaar voor Aletta Jacobs ging studeren al een Nederlandse vrouw was die studeerde? Zij heette Anna Maria van Schurman maar zij mocht alleen lessen volgen en geen examens doen. Zij moest achter een gordijn zitten zodat de mannen haar niet konden zien (omdat vrouwen toen eigenlijk niet mochten studeren). Pas in 1905 alle meisjes naar de middelbare school mochten? Dat was dus meer dan 30 jaar later dan Aletta Jacobs. Aletta Jacobs in 1884 ging trouwen? Haar man heette Carel Victor Gerritsen. Hij vond het goed wat Aletta Jacobs deed en ging ook met haar mee op reis. Zij had hem leren kennen toen ze op studiereis was in Engeland. Aletta Jacobs een zoontje kreeg toen ze 39 jaar was? Hij ging dezelfde dag dood dat hij geboren was door een fout van de dokter en sommige mensen zeiden dat dat de straf van God was omdat ze zulke rare ideeën had. Dat is natuurlijk niet eerlijk en ook best wel zielig. 20

22 Aletta Jacobs het allereerste boek schreef hoe het lichaam van een vrouw eruit ziet? Met veel plaatjes zodat vrouwen dat konden zien. Het heette De vrouw, haar bouw en inwendige organen. Dat zijn je darmen en longen enzo en hoe vrouwen kinderen krijgen. Het boek dat Aletta Jacobs schreef over hoe een vrouwenlichaam werkt. Een voorbehoedsmiddel iets is dat je seks kan hebben zonder dat je kinderen krijgt? Bijvoorbeeld een condoom of de pil maar de pil bestond toen nog niet. Aletta vond een nieuw voorbehoedsmiddel uit, een pessarium. Dat is een soort condoom maar dan voor vrouwen. Aletta Jacobs in 1904 stopte met haar werk als huisarts omdat haar man heel erg ziek was? Hij ging in 1905 dood. Zij was toen 50 en had 25 jaar als huisarts gewerkt. 21

23 Aletta Jacobs en haar man in 1913 het eerste crematorium hebben opgericht? Aletta is hier gecremeerd en dat was bij begraafplaats Westerveld. Als je gecremeerd wordt dan word je verbrand in plaats van begraven. Soms word je as dan bewaard en soms word je as dan ergens uitgestrooid. Suffragette de Engelse naam is voor feministe? De moedermavo was voor moeders die geen middelbare school hadden gedaan? Soms deden ze dat om een goede baan te vinden maar soms ook om hun kinderen te kunnen helpen met huiswerk maken. Dat was in de tijd van de Dolle Mina s. Nu bestaat dat niet meer. Er was dan ook een crèche voor de kleine kinderen en de lessen waren overdag als hun andere kinderen naar school gingen. Mijn tante heeft op de moedermavo gezeten en daarna heeft ze nog verder geleerd en nu geeft ze lessen in beeldende vorming op een middelbare school in Amsterdam. Mijn oma toen ze ging trouwen niet meer mocht werken? Ze vond dat heel erg. 22

24 J A A R T A L L E N 9 februari 1854 geboorte Aletta Jacobs 26 juli jaar diploma leerling-apotheker jaar studie geneeskunde jaar diploma arts en studiereis naar Engeland jaar huisarts in Amsterdam jaar trouwen met Carel Victor Gerritsen jaar geboorte zoontje en overlijden zoontje jaar oprichting van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht jaar Aletta Jacobs stopt met werken als arts 1904/05 50 jaar reis naar Amerika samen met haar man jaar overlijden van haar man jaar vrouwen mogen voor het eerst stemmen 10 augustus jaar Aletta Jacobs overlijdt 23

25 N A W O O R D Ik wist al heel gauw dat ik mijn werkstuk over Aletta Jacobs wou doen omdat mijn moeder nu doktersassistente is en vroeger zou dat niet kunnen want dan mocht een vrouw niet studeren. Daarom heb ik bewondering voor Aletta Jacobs omdat zij er voor gezorgd heeft dat dat kan. Ik ben toen eerst naar de bibliotheek gegaan om boeken op te zoeken over Aletta Jacobs maar dat was best moeilijk te vinden en toen heeft iemand mij daar geholpen. Sommige boeken waren te moeilijk om te lezen dus die heb ik weer teruggebracht. Het boek Helden en Lang geleden heb ik zelf. Toen ben ik websites gaan opzoeken en opschrijven en toen ben ik naar Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis in Amsterdam geweest om te kijken of ik daar wat over Aletta Jacobs kon vinden. Van hun heb ik alle foto s behalve de brief die Aletta Jacobs aan minister Thorbecke geschreven had met het verzoek om te mogen studeren. Die brief heb ik toen aan het Aletta-instituut gestuurd want die hadden hem niet. Ik ga dit werkstuk ook aan hun laten zien. Toen ben ik de boeken gaan lezen en heb op de websites gekeken en toen ben ik een mindmap gaan maken om niet te vergeten wat ik allemaal wil schrijven. Toen ben ik de hoofdstuknamen gaan maken maar die zijn wel weer veranderd terwijl ik aan het schrijven was. En ook de mindmap is niet meer helemaal zoals het werkstuk is. 24

26 De foto s zijn natuurlijk niet heel erg boeiend als je denkt aan een werkstuk over een beroemde schilder bijvoorbeeld maar dat snapt iedereen wel hoop ik. Je kan op alle foto s wel zien dat Aletta Jacobs een strenge vrouw is. Toen ben ik begonnen met schrijven en heb ik steeds eerst een stukje van een website geplakt waar het over ging en dat dan in mijn eigen woorden opgeschreven. Soms wist ik iets ook wel uit mijn hoofd. Het was wel alvast makkelijk dat ik de hoofdstukken al had gemaakt want dan kon ik meteen beginnen en steeds een klein stukje doen. En ik schreef ook meteen stukjes in mijn nawoord. Het viel me tegen hoeveel tijd er in ging zitten. Wat ik fout deed is dat ik niet meteen opschreef als ik iets gelezen had. Dan wist ik later niet meer waar het stond en moest ik heel lang zoeken. Ik heb er sinds de vakantie bijna elke dag aan gewerkt. Het was ook best veel werk om de foto s goed te krijgen. Het was soms best lastig dat niet alles op internet hetzelfde is: soms schrijven ze bijvoorbeeld dat Aletta Jacobs uit een gezin van 12 kinderen komt en soms uit een gezin van 11 kinderen. Of dat ze op haar vijftiende al haar diploma van apothekersassistente had maar toen was ze zestien. Want ze is in februari 1854 geboren en in oktober 1870 kreeg ze haar diploma. Ik vond het leuk dit werkstuk te maken want ik hou er van dingen op te zoeken. Ik vond het hoofdstuk Wist je dat het leukst omdat ik van weetjes hou. Ik vind het raar dat Aletta Jacobs nooit een lintje van de Koningin heeft gehad of een medaille want zij was een belangrijke vrouw en iedereen kende haar. 25

27 B O E K E N E N W E B S I T E S Arend van Dam & Alex de Wolf Lang geleden De geschiedenis van Nederland in vijftig voorleesverhalen blz : de eerste vrouwelijke dokter - Aletta Jacobs Van Holkema & Warendorf 2007 Janny van der Molen Helden! Mensen die de wereld mooier maken blz : Aletta Jacobs - de vrouw die vocht voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen Ploegsma 2009 Heleen Schoone Aletta Jacobs - vrijheid voor vrouwen Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Foto s via: Aletta E-Quality, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Vijzelstraat HK Amsterdam Brief van Aletta Jacobs van 22 maart 1871 aan minister Thorbecke met het verzoek te mogen studeren uit: (gezamenlijke tentoonstellingsruimte van het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag) 26

Informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Waarom is er oorlog? Stel je voor hoe je leven zou zijn als je niet meer zou kunnen spelen...

Informatie voor werkstukken en spreekbeurten. Waarom is er oorlog? Stel je voor hoe je leven zou zijn als je niet meer zou kunnen spelen... Informatie voor werkstukken en spreekbeurten In meer dan dertig landen in de wereld is er oorlog. Wereldwijd zijn er dus miljoenen kinderen die een oorlog meemaken. Waarom is er oorlog? Oorlogen kunnen

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

HET LEVEN VAN CIRCUS KINDEREN. Lesbrief Circus 2

HET LEVEN VAN CIRCUS KINDEREN. Lesbrief Circus 2 HET LEVEN VAN CIRCUS KINDEREN 1 Het circus komt! Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat er een lange stoet wagens in bonte kleuren jouw woonplaats binnenrijdt? Dat zijn de vrachtwagens en de woonwagens van

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

Leven met dyscalculie Het verhaal van een 23-jarige

Leven met dyscalculie Het verhaal van een 23-jarige Wat betekent het om dyscalculie te hebben? Hoe uit zich dat in de praktijk? Waar loop je zoal tegenaan? Welke dingen zijn voor jou moeilijk waar andere mensen niet eens bij stil staan? Laura Schermer,

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

De industriële revolutie. Bewerkt naar Vaklokaal Geschiedenis Histoforum van Digischool

De industriële revolutie. Bewerkt naar Vaklokaal Geschiedenis Histoforum van Digischool Bewerkt naar Vaklokaal Geschiedenis Histoforum van Digischool De industriële revolutie is eigenlijk in Engeland begonnen. De meeste mensen waren boer, en rond 1700 hadden veel van deze boeren verdienden

Nadere informatie

UNICEF en kinderarbeid

UNICEF en kinderarbeid UNICEF en kinderarbeid Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk Later als ik groot ben, wil ik lerares worden! Solange uit Benin Hallo, ik ben Solange en ik ben 10 jaar. Ik woon in Benin. Dat ligt in

Nadere informatie

LIENEKE STOND VOOR EEN LASTIGE KEUZE. Ik wilde zo graag

LIENEKE STOND VOOR EEN LASTIGE KEUZE. Ik wilde zo graag LIENEKE STOND VOOR EEN LASTIGE KEUZE Ik wilde zo graag mama worden Als blijkt dat Lieneke s man geen kinderen kan verwekken, stort hun wereld in. Gerrit komt al snel met de optie kid, dus zaad van een

Nadere informatie

Het bi!ere kruid. Naam: Paul Rustenhoven Klas: 3GTL1 Inlever datum : 29-10-2010 Titel: Het bittere kruid Schrijver: Margo Minco. Blz.

Het bi!ere kruid. Naam: Paul Rustenhoven Klas: 3GTL1 Inlever datum : 29-10-2010 Titel: Het bittere kruid Schrijver: Margo Minco. Blz. Het bi!ere kruid. Naam: Paul Rustenhoven Klas: 3GTL1 Inlever datum : 29-10-2010 Titel: Het bittere kruid Schrijver: Margo Minco Blz. 1 Vra"n. 1) Wat voor soort verhaal is je boek? Mijn boek is een oorlogsroman.

Nadere informatie

Informatie over Kinderarbeid.

Informatie over Kinderarbeid. Informatie over Kinderarbeid. (bron: lesbrief Per dag wijzer). Wat is kinderarbeid? Kinderen hebben recht op vrije tijd. Die kunnen ze gebruiken om te spelen, naar een museum of een popconcert te gaan,

Nadere informatie

De naam Uilenspiegel zou hier betekenen Je kunt mijn kont afvegen. Of Ik heb overal schijt aan.

De naam Uilenspiegel zou hier betekenen Je kunt mijn kont afvegen. Of Ik heb overal schijt aan. Over dit boek Er bestaan veel verschillende boeken over Tijl Uilenspiegel. Het bekendste boek is uit 1867, van Charles de Coster. De Vlaamse Tijl Uilenspiegel strijdt in dit boek voor de vrijheid tijdens

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Multiple Sclerose. zo zit dat!

Multiple Sclerose. zo zit dat! Multiple Sclerose zo zit dat! Inhoudsopgave MS - zo zit dat! Hoofdstuk 1 Wat is MS Hoofdstuk 2 Wat merk je van MS Hoofdstuk 3 Medicijnen Hoofdstuk 4 Hoe voelt MS Homepage MSkidsweb Gastenboek berichtjes

Nadere informatie

De eerste 100 weken na je scheiding

De eerste 100 weken na je scheiding Yolande de Best De eerste 100 weken na je scheiding Openhartig, aangrijpend & herkenbaar: 21 vrouwen vertellen Inhoud Voorwoord 7 1 Nienke: Ik heb altijd gedacht dat hij wel gek op me was 11 2 Liesbeth:

Nadere informatie

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken 1 54 NAW 5/13 nr. 1 maart 2012 Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken Nellie Verhoef Nellie Verhoef Faculteit Gedragswetenschappen, instituut ELAN Universiteit Twente Postbus 217 7500 AE

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Een spreekbeurt over Paul van Loon & Dolfje Weerwolfje

Een spreekbeurt over Paul van Loon & Dolfje Weerwolfje Een spreekbeurt over Paul van Loon & Dolfje Weerwolfje Jij wilt je spreekbeurt houden over Dolfje Weerwolfje en Paul van Loon. Goed idee! Wij gaan je een handje helpen. Veel plezier, en succes natuurlijk!

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Het valt niet mee de draad weer op te pakken. Tips en adviezen voor vrouwen met borstkanker bij psychosociale problemen

Het valt niet mee de draad weer op te pakken. Tips en adviezen voor vrouwen met borstkanker bij psychosociale problemen Het valt niet mee de draad weer op te pakken Tips en adviezen voor vrouwen met borstkanker bij psychosociale problemen Colofon Uitgever: Van Zuiden Communications B.V. Postbus 2122 2400 CC Alphen aan den

Nadere informatie

Het lievelingsboek van de koning

Het lievelingsboek van de koning Het lievelingsboek van de koning beslist, zeker Er was eens een koning die nog nooit een wedstrijd gewonnen had. Toch blééf de koning aan allerlei wedstrijden meedoen, want hij wilde absoluut G een keer

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie

HANDLEIDING KINDERARBEID NIET VAN DEZE TIJD. Tijd voor actie. Een klusje met je klas! Zo zamel je geld in

HANDLEIDING KINDERARBEID NIET VAN DEZE TIJD. Tijd voor actie. Een klusje met je klas! Zo zamel je geld in NIET VAN DEZE TIJD Een klusje met je klas! Zo zamel je geld in Hoe ging het vroeger? Kinderarbeid in Nederland Tijd voor actie HANDLEIDING Docentenhandleiding bij de digitale les Kinderarbeid niet van

Nadere informatie