van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w."

Transcriptie

1 31 januari e jaargang no. 1 van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. FEBRUARI

2 Colofon Kerkblad van de Protestantse Gemeente Bilthoven in wording. Verschijnt tien maal per jaar in een oplage van 1000 exemplaren. Redactie dhr. J. Bouma (eindred.) dhr. W.A. Oost (eindred.) dhr. R.A. Schneider Vormgeving en productie: dhr. M.G. van der Bijl Adressen Noorderkerk: Laurillardlaan 6 Zuiderkapel: Boslaan 3 Julianakerk: Julianalaan 42 Kerkelijk Bureau van de Geref. Kerk en de Herv. Gemeente mevr. A.J. Hoeksema-Vrijstein Laurillardlaan 6, 3723 DM Bilthoven of Postbus 136, 3720 AC Bilthoven Het Kerkelijk Bureau is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van uur. Administratie van het kerkblad Voor abonnementen, adreswijzigingen en advertenties: zie Kerkelijk Bureau hierboven. Kopij Het volgende nummer is het nummer voor februari 2013 dat op 31 januari zal verschijnen. Kopij hiervoor moet uiterlijk maandag 21 januari vóór uur per aangeleverd worden bij Predikanten Mevr. ds. B.L. Bos (wijk West) Pr. Hendriklaan 43, 3721 AP Bilthoven , vrije dag op vrijdag. Ds. P.L. Wansink (wijk Oost) Willem de Zwijgerlaan JR Bilthoven Ds. R.W. de Koeijer (De Ark) Merellaan AK Bilthoven Rekeningnummers CvK Hervormde Gemeente Bilthoven ING Diaconie Hervormde Gemeente ING Gereformeerde Kerk ING Diaconie Gereformeerde Kerk ING Wijkkas De Ark Bankrekening Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van de mail voor de verspreiding van aankondigingen en uitnodigingen etc. Als u wilt, kunt u uw adres opgeven via Website 2

3 Rond wijkgemeente De Ark Scriba dhr. G.A. Drost Rogier van der Weijdenlaan NG Bilthoven Autodienst: dhr. A.C. Kronenburg Rond de Zuiderkapel Scriba Kerkenraad: mevr. L. Blömer Bremlaan KJ Bosch en Duin / Koster dhr. B. de Vries, 2e Brandenburgerweg Autodienst: dhr. D. Hoeksema, Rond de Noorderkerk Scriba Kerkenraad: mevr. N. Amsing-van der Heiden Ockeghemlaan LR Bilthoven Koster: mevr. Y. van der Graaf, Eekhoornlaan 35, Den Dolder Autodienst: dhr. D. Hoeksema, Rond de Julianakerk Scriba Kerkenraad: D. Verburg Kooikersplein BJ Bilthoven Koster: dhr. M.G. van der Bijl Julianalaan Autodienst: mevr. J.M. Stoker-Harmsen, Soestdijkseweg N Foto omslag: ds. Benedikte Bos met de boekrol, zie pagina 23, foto Tjeerd ten Brink. Inhoud Hart van het Evangelie 4 Kerkdiensten 6 Kerkenraad 9 Commissie Leren 9 Actief gemeenteleven 10 Jeugdwerk 12 ZWOberichten 13 Algemene Kerkenraad 14 Lezing: de Ierse wortels van De Bilt 17 Foto 19 In memoriam 20 NBGNieuws 22 Uit eigen kring 22 PUZZEL: Wie is het? 23 Lezing 23 Uit Oost 24 Van de cantor 25 Uit West 27 Vanuit De Ark 31 Mutaties 34 Mededelingen 35 Agenda 38 3

4 Hart van het Evangelie ds. R.W. de Koeijer De volgende dag zag Johannes Jezus naar Zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt (Johannes 1: 29). Het is wel heel bijzonder dat Jezus direct al bij zijn eerste optreden door Johannes de Doper het Lam van God wordt genoemd. Wie van de toegestroomde menigte kon dit beeld niet begrijpen? Jaarlijks maakte men bij het Pascha in elk huis een paaslam klaar. Het bloed daarvan was immers eens in Egypte aan de deurposten gestreken om de verderfengel buiten te houden. En verder werd er elke dag een lam op het brandofferaltaar van de tempel gelegd. Heel Israël was vertrouwd met de gedachte dat een lam zonder gebrek in de plaats van zondaren moest sterven. Maar die lammeren konden de zonde echter nooit echt wegnemen. Alles wees vooruit op Hem Die komen zou en Die echt verlossing van de zonde zou brengen. Daarom noemt Johannes Jezus niet een lam, maar het Lam. Jezus is de vervulling van alle lammeren die tot dan toe waren geslacht en geofferd. Dat heeft te maken met de zonde van de wereld. Er is heel wat van ons leven te zeggen. Er is heel wat ellende en nood. Jezus is er tijdens Zijn leven op aarde op allerlei manieren mee in aanraking gekomen. Maar op de bodem van alles ligt de zonde. Het staat er niet in het meervoud - zonden - maar in het enkelvoud: zonde. Alles bij elkaar opgeteld is het één grote gemeenschappelijke schuld die wij mensen hebben. Wij kunnen onze zonden wel proberen verbergen of te verbloemen, maar we kunnen ze niet wegnemen. Jezus heeft die op Zich genomen, waarbij we vooral denken aan Zijn lijden en sterven aan het kruis. Aan het einde van Zijn lijdensweg heeft Hij de zonde naar het kruis gebracht en naar de diepte van het graf. Hij nam ze volledig weg. Eeuwen later klinkt nog steeds dezelfde kernachtige prediking van Johannes: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Waarom wordt dit verkondigd? Omdat het nodig en belangrijk is persoonlijk in deze rijkdom te delen. Je kunt het ook anders zeggen: deze boodschap vraagt geloof. Om iets van dat persoonlijke geloof te verstaan, moeten we op de offerdienst van het Oude Testament letten. De gelovige Israëliet legde zijn hand op het hoofd van het te offeren lam. Daarmee droeg hij zijn schuld op dat lam over en mocht hij zelf vrijuit gaan. Een treffend beeld van het geloof. Geloven is je eigen zonde voor God belijden. Erkennen dat je onrein bent voor God en dat je jezelf niet kunt vrijpleiten. Dat je van jezelf een verloren mens bent. 4

5 Geloven is je hand op het Lam van God leggen. Als je dat mag doen, mag je het ook heel persoonlijk weten: mijn zonde is gedragen door Christus. Je leert persoonlijk geloven dat Jezus bloed je reinigt van alle zonde. Let op het kleine woord zie. Geloven is dus geestelijk zien. Hebt u en heb jij het Lam van God gezien? In het Woord en in de prediking? Zo gezien dat u de hand van het geloof op Hem legde? Dat je zag: in Hem zijn mijn zonden weggenomen? Toen Hij stierf aan het kruis. Er is ook een andere kant: zonder de geloofsband met dit Lam moet ik zelf voor mijn zonde betalen. Wie kan dat? Dan blijft Gods toorn over (zie 3: 36). Aangrijpend is dat. Dat willen we toch niet? Wordt dit woord uitgesleten wanneer je Christus eenmaal als het Lam kent? Welnee, deze korte en kernachtige boodschap wordt alleen maar kostbaarder. Wonderlijk dat al vroeg in het evangelie het hart van Christus werk zo kernachtig naar voren komt. Daarom is dit woord ook zo kostbaar voor ieder die zich zondaar weet en daarmee steeds in aanraking komt. Dan is dit de verlossing. Een woord om blij van te worden en van te zingen. Een woord om levenslang mee te dragen. Dit hart van het evangelie. R.W. de Koeijer 5

6 Kerkdiensten zondag 3 februari vijfde van Epifanie Noorderkerk Wijkgemeente Oost/West u Ds. P.L. Wansink Collecte: Werelddiaconaat (Kerk in Actie) u Evensong Zuiderkapel Wijkgemeente De Ark 9.00 u Ds. R.W. de Koeijer u Ds. J. Veldhuijzen, Putten Collecte: Werelddiaconaat LD, plaatselijke gemeente zondag 10 februari zesde van Epifanie Noorderkerk Wijkgemeente Oost/West u Mevr. ds. B.L. Bos Collecte: missionair werk & kerkgroei Zuiderkapel Wijkgemeente De Ark 9.00 u Ds. R.W. de Koeijer u Ds. R.W. de Koeijer Collecte: evangelisatie Bunde, plaatselijke gemeente woensdag 13 februari Aswoensdag Noorderkerk Oecumenische dienst u Ds. P.L. Wansink en pastor G. Weersink oecumenische dienst zondag 17 februari eerste van de veertigdagen Noorderkerk Wijkgemeente Oost/West u Ds. P.L. Wansink Collecte: diaconie, plaatselijke gemeente Zuiderkapel Wijkgemeente De Ark 9.00 u Prof. dr. G. van den Brink, Woerden u Ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht Collecte: diaconie, plaatselijke gemeente 6

7 zondag 24 februari tweede van de veertigdagen Noorderkerk Wijkgemeente Oost/West u Mevr. ds. B.L. Bos Collecte: diaconie, plaatselijke gemeente Zuiderkapel Wijkgemeente De Ark 9.00 u Ds. R.W. de Koeijer voorbereiding Heilig Avondmaal u Ds. R.W. de Koeijer Collecte: jeugdwerk de Ark, plaatselijke gemeente. extra: onderhoud gebouwen zondag 3 maart derde van de veertigdagen Noorderkerk Wijkgemeente Oost/West u Ds. P.L. Wansink Collecte: zending (KerkinActie) Zuiderkapel Wijkgemeente De Ark 9.00 u Ds. R.W. de Koeijer bediening Heilig Avondmaal u Ds. R.W. de Koeijer dankzegging en nabetrachting Collecte: GZB-voorjaarszendingscoll., plaatselijke gemeente Terugluisteren U kunt de diensten terugluisteren via onder vieren en dan terugluisteren. Een dienst volgen via internet Ga naar en klik in het plattegrondje de provincie Utrecht aan. Daarna Bilthoven Zuiderkapel, Noorderkerk of Julianakerk kiezen. Koffiedrinken Elke zondag is er in de Noorderkerk na de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie/thee. Bonhoeffer Morgengebed U kunt elke dinsdagmorgen om 9.15 uur in de consistoriekamer van de Noorderkerk deelnemen aan dit morgengebed. Kinderkerk/oppas Tijdens de morgendiensten is er oppas; en (in wijk Oost/West) kinderkerk. Jeugdkapel in de Julianakerk 10 februari, uur Zondagsbulletin / liturgie Deze vindt u (in de regel vanaf vrijdag) op op de voorpagina bij eerstvolgende dienst. Weekontmoeting Elke donderdag om u is er een weekontmoeting in De Koperwiek. U bent daar van harte welkom. 7 februari - mevr. da. E.H.W. Stam 14 februari - mevr. ds. M.C.E. Oskam-van Zwol 21 februari - ds. J.J. Poutsma 28 februari - ds. P.L. Wansink 7

8 8

9 Kerkenraad Nicoline Amsing De kerkenraad is ook in januari weer bij elkaar geweest. Eén van de belangrijkste onderwerpen blijft toch wel het fusieproces. Elders in het kerkblad kunt u lezen over de stand van zaken. Bij aanvang van de laatste vergadering is de film over missionaire zaken vertoond. Tijdens de startzondag is deze film ook al gedraaid. Interessant om te zien hoe een andere gemeente omgaat met het verminderd kerkbezoek en ook de toelichtingen en zienswijzes van Mechteld Jansen (hoogleraar Missiologie) en Arjen Plaisier (scriba PKN) waren erg boeiend. Wellicht heeft u de film al gezien. Mocht dit niet zo zijn en krijgt u de kans, dan is deze film het kijken waard. In 2013 bestaat de gemeente De Bilt 200 jaar. Ongetwijfeld heeft u daar al over gelezen in de Biltsche Courant of de Vierklank. Ook de kerken willen zich graag presenteren. Op 27 april a.s. zal er in De Bilt / Bilthoven een kerkenpad worden georganiseerd. Zowel de Julianakerk, als de Noorderkerk als de Zuiderkapel zijn die dag geopend. In de kerken zullen verschillende thema's centraal staan. In de Julianankerk willen wij de jeugd aan bod laten komen. In de Noorderkerk willen we laten zien hoe wij gemeente willen zijn binnen de PKN. Mocht u uw medewerking willen verlenen dan kunt u contact opnemen met Dick Verburg, Homme Heringa of Piet Stammes. De kerkenraad ondersteunt dit initiatief van harte. Commissie Leren Hans Bouma Filosofencafé Wie had dat bedacht? Een idee van de heer Ludwig en ds. Paul Wansink om, naar aanleiding van de reeks boekjes uitgegeven door Trouw, een filosofencafé op te zetten wat zou dat worden? Wel, donderdag 17 januari bleek wat een overweldigend succes dit plan heeft. Menig café zou jaloers zijn op de opkomst: meer dan dertig gesprekspartners! Er was een inleiding over Nietzsche met een summiere uiteenzetting van zijn leven en gedachten, er waren toen al interrupties en spontane gesprekken, en na de pauze groepjes in levendige discussie over Nietzsche en aanverwante filosofen als Marx, Feuerbach en Hegel. Kortom: zeer de moeite waard. Als u er die 17e niet bij hebt kunnen zijn: op 31 januari om 20 uur, weer in de Julianakerk, wordt de serie vervolgd met Karl Marx. De reeks is verder gepland op donderdagavonden 14 en 28 februari en 14 maart. Dichter aan Tafel In verband met 900 jaar De Bilt en de Ierse wortels die ds. Gert Landman heeft blootgelegd, hebben Corja en Klaas Kuiken besloten twee avonden Dichter aan Tafel te wijden aan Ierse dichters, en wel op 5 en 12 februari, steeds om in de Pleinzaal van de Noorderkerk. Het hoeft niet zo storm te lopen als met het filosofencafé, maar twaalf deelnemers (een evangelisch getal!) zou een mooi aantal zijn voor een stel veelbelovende avonden. Voor een broodje met soep zal worden gezorgd. 9

10 Weet u het allemaal nog? Terugkijkend op de adventsperiode valt er veel te memoreren. Actief gemeenteleven Ria Verhoef, communicatiemedewerkerk PGB De wandeling van Maria en Jozef vanuit Nazareth (Belgie) en hun aankomst in de Noorderkerk, feestelijk gevierd in o.a. de kinderkerstnachtdienst. De foto s met de kribbe (waarin een echte baby lag) en het gesprek van de koningen (alias ds. Adriaan Plantinga uit Den Dolder en ds. Paul Wansink) met de herders en engelen getuigen hiervan. Voor onze jongeren was er een Kerstgala, waarvan eveneens een foto met begeleidende tekst van Rineke. Een succesvolle Kerstzangavond met cantorij, kamerkoor en drie gastkoren: voor herhaling vatbaar. Leden van onze cantorij en kamerkoor zongen kerstliederen in de Biltse Hof en Koperwiek. Naast de traditionele Kersten Oudejaarsdienst zijn op 6 januari, Drie Koningen, alle activiteiten rond de reis van Maria en Jozef afgesloten met een speciale jeugddienst als nieuwjaarsbijeenkomst voor de gehele gemeente. Bijgaande foto s geven een impressie van deze geslaagde afsluiting. Kortom: allen en dat zijn zeer velen bedankt, die hieraan hun medewerking en tijd hebben gegeven! Dit biedt goede perspectieven voor

11 Kerstgala 2012 Zaterdag 22 december kwam de jonge en oudere jeugd in de Julianakerk bij elkaar voor het jaarlijkse Kerstgala. Het was weer een groot succes! Er was heerlijk eten, veel gezelligheid, muziek en dans. Goed om te merken dat er zoveel jeugd betrokken is bij het jeugdwerk van onze gemeente! Rineke van Ginkel 11

12 vervolg van pagina 11 Wintergesprekken De bijeenkomsten rond de Zomergesprekken in juli en augustus vorig jaar worden voortgezet in Wintergesprekken. Deze worden verzorgd door ds. Benedikte Bos of ds. Paul Wansink op de woensdagochtend van 30 januari, 13 februari, 27 februari en 13 maart a.s. in de Noorderkerk. Ontvangst om 9.45 uur met koffie, waarna tot uiterlijk uur de gesprekken zullen plaatsvinden. Noteert u alvast deze data. De onderwerpen zullen in de Zondagsberichten worden aangegeven. Jeugdwerk Jeugddienst 10 februari. Zondag 10 februari speelt cabaretduo Tohoe Wabohoe Geen Dienst in de Julianakerk in Bilthoven. Extra aankondigingen Evensong op 3 februari a.s. om uur in de Noorderkerk Jeugddienst met christelijk cabaret op 10 februari a.s. om uur in de Julianakerk Oecumenische dienst op Aswoensdag, 13 februari a.s. om uur in de Noorderkerk, voorgangers: pastor G. Weersink en ds. P. Wansink Vroegkerkelijke paaspreek van Melito van Sardis. De preek van Melito staat in vertaling op de site van de PGB. Ter voorbereiding op Pasen kunt u de volgende bijeenkomsten overwegen: - 6 februari over de joodse wortels van het christelijke Paasfeest en -6 maart over de paasliturgie van de eerste christenen. Plaats: Zuiderkapel, aanvang uur. Het duo praat en zingt over de kerk, over het geloof en over twijfel. Een humoristische dienst met moderne samenzang, diepgang en hilarische momenten. Tohoe Wabohoe (Hebreeuws voor woest en ledig ) is een jong muzikaal christen-cabaretduo bestaand uit Paul van Noort en Jelle Riet. Met cabaretdienst Geen Dienst wil Tohoe Wabohoe laten zien dat er meer zit achter de eeuwenoude vormen in de kerk, maar dat we soms de verbinding daarmee zijn verloren. Iedereen is van harte welkom in deze speciale dienst die om uur begint. Voor deze dienst is geen entreeprijs, maar wellicht een waardering door u in de collecte aan het einde. 12

13 ZWOberichten Er kwam een verrassende brief van de wereldwinkel De Bilt. Zij schrijven dat hun omzet in het afgelopen jaar met 5% is toegenomen, in tegenstelling tot andere wereldwinkels waar over het algemeen de omzet terugliep. Zij schrijven dat wij daar een belangrijke bijdrage aan geleverd hebben en danken ons daarvoor. Het moedigt ons aan om ook in de veertigdagentijd met de Wereldwinkel in de kerk te komen. De veertigdagentijd staat voor de deur en begint traditiegetrouw met het uitdelen van de veetigdagendagen-boekjes en de spaardoosjes. De boekjes zelf zullen u ook verrassen dit jaar! De boekjes worden bij de ingang van de kerk uitgedeeld op zondag 10 februari en zondag 17 februari. We hebben gerekend op één boekje per gezin en mocht u een boekje willen voor vriend of familie buiten de gemeente, dan is er de mogelijkheid om voor 2,50 een extra boekje te kopen. Ook dit jaar staat er in de veertigdagentijd elke week een project centraal. En Palmzondag 24 maart zullen we dan voor alle projecten collecteren tijdens de Grote- Campagnecollecte. Als u zelf thuis spaart tijdens deze tijd kunt u uw spaardoosje op 1e Paasdag meenemen naar de kerk, waar wij deze doosjes dan verzamelen. Bij de projecten wisselen buiten- en binnenlandse projecten elkaar af. Zo is er een project voor betere kraamzorg voor plattelandsvrouwen in Malawi en een project voor mensen in Colombia die op de vlucht zijn voor de rebellengroepen. In Nederland steunen we met het geld een project voor kinderen van de rekening of dat nu kinderen in asielzoekerscentra zijn of kinderen die om wat voor reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen en in De Glind (een dorp bij Barneveld) in gezinshuizen worden opgevangen. Het zijn kleinschalige projecten, maar het is goed om te lezen hoe vorig jaar ons geld naar Oeganda ging om kwetsbare jongeren te helpen. Nu schrijft één van hen, Rehema, 25 jaar, aan Kerk in Aktie dat zij dank zij het campagnegeld van vorig jaar is afgestudeerd! Naast deze projecten is er dit jaar aandacht voor consuminderen. Zondag 24 februari zullen wij u een speciale uitgave van het blad Vandaar aanbieden met daarbij een foldertje waarmee u het boekje Nieuw leven kunt bestellen met daarin allerlei tips om te consuminderen. 13

14 Algemene Kerkenraad Op zondag 6 januari heb ik de gemeenteleden van de van de wijkgemeente Oost/West toegesproken en indirect ook de gemeenteleden van wijkgemeente De Ark. Mijn toespraak ging over geloof, hoop en liefde en hoe we daar als gemeenteleden in een snel veranderende wereld mee om gaan. Ik citeerde uit de kerstrede van koningin Beatrix en haalde enkele teksten aan uit het interview in kerkinformatie van januari 2013 met scheiden synodepreses ds. Peter Verhoeff. De tekst is te lezen op onze website. Ik begon mijn toespraak echter met de mededeling dat er een ernstige situatie ontstaan is in onze gemeente omdat een aantal gemeenteleden een aanvraag heeft ingediend bij het breed moderamen van de Classicale vergadering van de Classis Utrecht en Zeist, met daarin het verzoek om een procedure als omschreven in ord , zie hieronder, bij de generale synode aanhangig te maken ten aanzien van de AK van de Protestantse Gemeente Bilthoven iw. Zij hebben dit gedaan omdat zij vinden dat de AK, alle kerkenraden en de Colleges van Kerkvoogden niet goed functioneren en communiceren en dat daarmee het leven en werken in deze gemeente wordt ontwricht. Ook vanuit het LDC hebben we een brief ontvangen met deze strekking. Daarom is er op 12 januari een mededeling uitgereikt aan het einde van de dienst, zie hiernaast. Het artikel is bedoeld voor gemeenten waar bijna geen kerkenraadsleden meer zijn en er daarom niet meer een normale kerkenraad geformeerd kan worden. Dat is bij ons geenszins het geval, we hebben kerkenraden met veel nieuwe kerkenraadsleden. Het telefoongesprek dat ik heb gehad met de voorzitter van de Classis Zeist bevestigde dit ook. Van ontwrichting is geen sprake. Beide wijkgemeenten (Oost/West en De Ark) hebben goed bezochte erediensten en enthousiaste predikanten als voorgangers van de gemeente. Ordinantie Artikel 13. Kerkenraad met gedelegeerden 1. De generale synode is bevoegd op verzoek van het breed moderamen van de classicale vergadering, indien het functioneren van de kerkenraad zodanig is verstoord dat daardoor het leven en werken in een gemeente worden ontwricht en indien toepassing van andere kerkordelijke mogelijkheden niet toereikend is of niet tot een oplossing heeft geleid, om gedurende een tijdvak van telkens ten hoogste twee jaar die taken van de kerkenraad die niet achterwege kunnen blijven geheel of gedeeltelijk te doen verrichten door een aantal door de generale synode uit de ambtsdragers of voormalige ambtsdragers van de kerk aan te wijzen gedelegeerden, die daarbij handelen na overleg met de kerkenraad. Een besluit daartoe kan eerst worden genomen - nadat op het breed moderamen een beroep is gedaan door een deel van de kerkenraad of door een deel van de gemeente, - na overleg met het regionale college voor de visitatie dat tevoren de kerkenraad en de gemeente hoort, en - waar het een evangelisch-lutherse gemeente betreft bovendien na overleg met de evangelisch-lutherse synodale commissie. 14

15 Maar wat is er dan wel? We hebben een fusieproces, waar duidelijkheid is over fuseren van Gereformeerd en Hervormd en we hebben, op landelijk advies, gebouwen en fuseren aan elkaar gekoppeld. We hebben heel veel tijd en energie gestopt om samen een richting te bepalen. Dat is niet gelukt met als gevolg bezwaarprocedures, veel correspondentie, heel veel overleggen en vergaderen en moeizaam vooruitkomen en inmiddels financieel een zorgelijke situatie. En hoe nu verder De AK heeft op maandag 21 januari een gesprek gehad met ds. P. Verhoeff (de nieuwe Regionaal Adviseur Classicale vergaderingen) en een vertegenwoordiging van het college van visitatoren. We hebben afgesproken dat we ons voornemen om vier gemeenteavonden te houden (één voor elke wijkgemeente en één voor de Julianakerk) kunnen uitvoeren. De vier gemeenteavonden worden allen op dezelfde avond gehouden op verschillende locaties. Op deze bijeenkomsten, die geleid worden door de desbetreffende (wijk)- kerkenraden zullen ook vertegenwoordigers vanuit het college van visitatoren aanwezig zijn. De gemeenteavonden worden gehouden op 18 maart, u wordt persoonlijk uitgenodigd om te komen op de gemeenteavond van de wijk waar u staat ingeschreven. Op deze avond zullen de kerkenraden een aantal voorstellen aan u voorleggen en willen zij u horen. De AK en de kerkenraden zijn deze avond aan het voorbereiden. We zullen u daarover verder informeren. Op deze gemeenteavonden willen we duidelijkheid hebben waar we staan als gemeente. We willen duidelijkheid over het proces. Wat is wijsheid: eerst fuseren en later een besluit over kerkgebouwen of toch doorgaan met het voorgenomen besluit? En u mag zich uitspreken of u verder wilt met de huidige kerkenraden of dat u er de voorkeur aangeeft om het proces met anderen (bijvoorbeeld uzelf) te vervolgen. Vooruitlopend doe ik een beroep op u om de kerkelijke bijdrage 2013 ruimhartig te voldoen. Met vriendelijke groet Wim de Kruijf, mede namens Ria Foeken MEDEDELING dd 12 januari 2013 Graag willen wij u informeren over de huidige stand van zaken ten aanzien van het fusieproces. Omdat dit niet kan wachten tot het verschijnen van het volgende kerkblad doen wij dit in de vorm van deze mededeling. Op 28 december 2012 hebben enkele gemeenteleden een verzoekschrift bij de classis ingediend. Dit verzoekschrift houdt in dat, naar de mening van de indieners, het functioneren van de AK, alsook van de wijkkerkenraden en de colleges van kerkrentmeesters zodanig is verstoord, dat daardoor het leven en werken in onze gemeente wordt ontwricht. Dit is de formulering zoals ook in de kerkorde staat (art ). De 15

16 gemeenteleden die dit verzoek hebben ingediend menen dat er sprake is van onvermogen c.q. onwil tot kerkordelijk juiste communicatie, ook en met name naar gemeenteleden. Wij zijn verbaasd over deze actie. Voor alle duidelijkheid: we praten over onze wijkgemeenten De Ark en Oost/West met kerkenraden zonder langdurige vacatures, met goed bezochte kerkdiensten, kortom met een kerkelijk leven dat geenszins ontwricht is. De Algemene Kerkenraad betreurt dan ook deze genomen stap. Het is u bekend dat we wel problemen hebben rond de fusie en de daarmee gepaard gaande gebouwenproblematiek. In overleg met de gemeenteadviseur was al afgesproken dat er vier afzonderlijke gemeenteavonden gehouden gaan worden, waarin u nadrukkelijk kunt aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat. Wij hebben daarvoor in het laatste kerkblad (het december / januarinummer) u al per (wijk)kerkenraad (dat is Noord, Zuid, De Ark en Julianakerk) uitgenodigd. Voorafgaande hieraan heeft er op 28 november op initiatief van de Algemene Kerkenraad een gesprek plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het landelijke Dienstencentrum van de PKN, de Classis Zeist, en het RCBB. In vervolg hierop hebben zij, op eigen initiatief, ons op 20 december een voorstel gedaan ten aanzien van het vervolgen van het fusieproces. Samengevat geven zij de volgende mogelijkheden aan, waarbij hun sterke voorkeur uitgaat naar mogelijkheid (1): 1. Het gebouwenbesluit wordt voor een bepaalde periode uitgesteld. Eerst wordt de fusie afgerond, zodat er rust binnen de gemeente ontstaat in de gemeente en de veelheid van raden en colleges kan worden teruggebracht. Er ontstaat dan ook wellicht meer helderheid over de economische vooruitzichten als randvoorwaarden voor een gebouwenbesluit. 2. Het traject van het gebouwenbesluit wordt voortgezet met andere hoofdrolspelers en daarna wordt gefuseerd. Daarbij zouden andere voortrekkers moeten worden benoemd. Dit kan op verschillende manieren met als meest extreme oplossing de toepassing van artikel 4-13 van de kerkorde. Deze laatste oplossing (die door de verzoekers dus op 28 december ook bij de classis is ingediend) houdt in dat de synode mensen van buiten onze gemeente aanwijst om de belangrijke zaken ten aanzien van besluitvorming in te richten. De AK is voornemens hierover op 21 januari in gesprek te gaan met de schrijvers van dit advies. Deze twee mogelijkheden wijken af van het voorgenomen AKbesluit van 8 juli 2009, waarin staat dat we gezamenlijk (De Ark en Oost/West) gaan naar een nieuw kerkgebouw. (Eerst besluit over gebouwen en daarna fuseren). De AK zal zich na het gesprek van 21 januari beraden en zal meerdere keuzes aan u voorleggen. De AK zal de data voor de te houden gemeenteavonden op zo kort mogelijke termijn na 21 januari aan u kenbaar maken. Houdt u de data van de gemeenteavonden goed in de gaten en kom want wij willen dan graag uw mening horen ten aanzien van bovengenoemde zaken en daarna besluiten nemen. Wim de Kruijf, Voorzitter Hervormde Algemene Kerkenraad te Bilthoven Ria Foeken, Voorzitter Gereformeerde Kerkenraad te Bilthoven 16

17 Lezing: de Ierse wortels van De Bilt In het kader van De Bilt 900 hield Gert Landman op 23 januari een lezing over de Ierse wortels van de gemeente. De consistorie van de Zuiderkapel was overvol, maar van de meer dan 30 toehoorders waren er slechts enkelen uit Bilthoven: het merendeel bestond uit Biltenaars. De lezing begon met een pelgrimsreis van riddertheodorik uit Odijk naar Ierland, waar hij onder andere de St. Patricksgrot bezocht, waar hij een etmaal lang zonder geluid of licht en zonder eten of drinken was opgesloten. Terug in Nederland zocht hij samen met zijn kameraad Herman een iets hoger gelegen gebied op en stichtte daar met goedvinden van bisschop Godebald het Sint-Laurensklooster, dat wij nu kennen als Oostbroek. Ds. Landman toonde een dia van een middeleeuws handschrift dat hij zelf in de Groninger universiteitsbibliotheek had opgediept en waar het woord oostbrouc duidelijk te lezen staat. De voornaamste taak van de kloosterlingen (buiten zingen en bidden) was de ontginning van het drassige land door talloze rechte sloten voor de afwatering te graven. Die lopen bestaan nog steeds: ze lopen strak Noord- Zuid of Oost-West, zoal de Voordorpse Dijk of de Looijdijk. Ds. Landman toonde veel afbeeldingen van hoogkruisen zoals ze nog steeds te vinden zijn, en had het model meegebracht van het hoogkruis dat hij op 23 september in De Bilt onthuld wil zien, gebeeldhouwd door onze plaatsgenoot Jelle Steendam. Na de pauze vertelde Jan Bulk over de reis die hij samen met ds. Landman organiseert om Ierland met eigen ogen te zien, en waarvoor hij graag aanmeldingen inwacht. Mede door de belezenheid van ds. Landman en de enorme feitenkennis die hij bijna speels naar voren bracht was dit een wel heel bijzondere avond. Hans Bouma foto: Henk van de Bunt 17

18 18

19 De wijkkerkenraad oost/west 1. dhr. L.P. (Piet) den Ouden ouderling-kerkr. 2. ds. P. (Paul) Wansink predikant 3. mevr. A.J. (Ria)Foeken-van Apeldoorn ouderling 4. mevr. L. (Lony) de Bruin diaken 5. mevr. ds. L. (Louise) Blok predikant 6. mevr. G. (Gerrie) Kraak diaken 7. mevr. J.S.M. (Hanneke) Zwaan diaken 8. dhr. D.J. (Dirk-Jan) Verburg diaken 9. mevr. F. (Femke) Helsdingen-Noordanus ouderling 10. dhr. W.A. (Wiebe) Oost ouderling 11. mevr. N. (Nicoline) Amsing-v.d. Heiden ouderling 12. mevr. ds. B.L. (Benedikte) Bos predikant 13. mevr. L.B. (Lummy) Blömer-Snijder diaken 14. mevr. Tj. (Tjitske) Maarsingh ouderling 15. dhr. M.J. (Mar) Scheffelaar diaken 16. dhr. W. (Wim) de Kruijf ouderling 17. dhr. W. (Wim) Zaal ouderling-kerkr. 18. dhr. J. (John) van Zijl diaken Niet aanwezig waren: mevr. S. (Susanne) Heeger diaken dhr. D. (Dick) Verburg ouderling dhr. C. (Cees) de Jong ouderling dhr. A.G. (Aad) Noordam ouderling mevr. I. (Idelette) Schuurman ouderling mevr. A.C.E. (Alice) van Leeuwen Smits ouderling dhr. J. (Jan) Brinkman ouderling-kerkr. dhr. J. (Joost) Kieviet ouderling-kerkr. 19

20 In memoriam Ida Gijsbertha Maria Elisabeth van t Sant-Pisa 26 september december 2012 Op 21 december overleed ons oudste gemeentelid: mevr. Ida Gijsbertha Maria Elisabeth van t Sant-Pisa Zij is 104 jaar geworden. Tijdens de begrafenisdienst (die in besloten kring plaatsvond) hebben haar kinderen, klein- en achterklein-kinderen haar herinnerd als een vrouw met een groot gevoel voor loyaliteit, voor plichtsbesef en voor trouw. Ook haar doorzettingsvermogen werd geroemd. Mevrouw Van t Sant deed trouw mee met de oecumenische gesprekskring in de Schutsmantel waar zij de laatste jaren van haar leven woonde. Op het laatst kòn ze niet meer. Graag wilde ze op haar rouwkaart gezet hebben: Herinner mij zoals ik was toen ik alles nog kon. En met de woorden van psalm 90: Het werk van haar handen, bevestig dat, Heer. Benedikte Bos Cornelia van Stroe-Verkerk (15 april december 2012) Cornelia van Stroe is op 97-jarige leeftijd overleden, rustig op haar kamer in de Koperwiek in het bijzijn van één van haar achternichten. Pas het laatste jaar van haar leven was ze in de Koperwiek komen wonen; tot die tijd woonde ze nog zelfstandig. Dat laatste jaar werd ze wel duidelijk minder, maar haar verstand bleef goed. Daar was ze trots op en dat kon ze je ook duidelijk maken. Cor Verkerk werd geboren in IJsselmonde in een groot gezin van negen kinderen. Ze ging aan het werk als hulp, eerst bij een dokter, maar later bij de burgermeester, waar ze met gepaste trots over kon praten. Toen de burgermeester naar Den Dolder ging verhuisde ze mee en hier leerde ze haar man kennen. Haar huwelijk met Anton was een liefdevol en goed huwelijk. Ze gingen wonen aan de Hertenlaan, waar ze haar hele leven heeft gewoond. Cor was iemand die veel zorg gaf. Verder was ze vooral dankbaar. Zo stond ze in het leven. Daarbij werd ze ook geholpen door een eenvoudig, vast geloof. Ze hield van de liederen die een vast vertrouwen in Jezus als haar Heiland verwoorden. Dat vertrouwen hebben ook in de dankdienst voor haar leven verwoord in Den en Rust. Dankbaar kijken we terug op haar leven. Dat zij mag rusten in God. Paul Wansink Cornelia Daniels- Jongerden 16 januari december 2012 Op oudejaarsdag is Corrie Daniels in het ziekenhuis overleden. Daar was een moeilijke laatste week aan voorafgegaan, en aan die week een moeilijk laatste jaar. Ruim een jaar geleden werd ze opeens minder: ze at niet meer goed en gestaag ging haar gezondheid achteruit. Ze had steeds meer zorg nodig. Voor haar man Martijn een zwaar jaar met veel zorg na een huwelijk van meer dan 65 jaar. Een leven in gedeelde 20

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen Kerkklanken Gereformeerde Nr. 607 Pasen Jaargang 31 26 maart 2015 Kerk Woerden en Zegveld De kracht van de opstanding Nog even en we vieren weer volop Pasen, het belangrijkste feest voor allen die wereldwijd

Nadere informatie

DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015

DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015 DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015 IN DIT NUMMER: Veertigdagentijd, hoe vier je het thuis? Vanuit as op weg naar Pasen Het roer om: Hanne wordt uitvaartleider Geloven033.nl COLOFON Drieluik

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 9 PAGINA 10. Pasen komt echt wel

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 9 PAGINA 10. Pasen komt echt wel Kerkenwerk 8e jaargang nummer 129 Vrijdag 1 april 2011 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Waar droom jij van? Hoe gaat het WACR en Patarlagele toch

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33)

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33) Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 1 september 2012 Anglicaanse priesters zegenen hun nieuwe bisschop. De volgende Caleidoscoop komt uit op zaterdag

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Laatste zondag van het kerkelijk jaar Kerkenwerk 8e jaargang nummer 123 Vrijdag 12 november 2010 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Het werk van de kerkrentmeesters Laatste zondag van het

Nadere informatie

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008 Gaandeweg Oktober 2008 In liefde gedenken Loven en danken De navolging van Thomas Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum t

Nadere informatie

Gaandeweg, 26e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1

Gaandeweg, 26e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1 Pasen 2015 Gaandeweg, 26 e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1 Algemene informatie Deze pagina is om privacy redenen uit de online versie verwijderd. Voor contactinformatie kunt u de meest actuele gedrukte

Nadere informatie

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03 PASEN 2015 april / mei 2015 44e jaargang nummer 03 Underweis No t de Hear út grêf en dea opstie yn e peaskemoarn, rint it grien oer lân en gea, komt in nije maaie oan. Hiel de ierde, út e slom, lovet Him

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Caleidoscoop. Neem de tijd

Caleidoscoop. Neem de tijd Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 11 juli/augustus 2013 illustratie: Salvador Dali en de tijd. Hij schilderde in verschillende perioden van

Nadere informatie

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens Protestantse Gemeente Kruispunt Santpoort Velserbroek Onderweg Kerk 16 januari tot 20 februari 2015 No. 1 Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens Vertrouw op het

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

jaargang 2 nummer 8 Voeding

jaargang 2 nummer 8 Voeding Voeding Voeding Wereldvoedseldag Op zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Deze dag is ooit ingesteld door de VN om aandacht te vragen voor de voedselsituatie van miljoenen mensen op de wereld. Nog

Nadere informatie

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Open Hof Nieuws Open Hof Hesseplaats 441,3069 EA tel. 421 14 76 / 06 2557 1531 regelmatig ontvangt en er Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven

Nadere informatie

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet algemeen Parochieblad Informatieblad voor en door parochianen Midden-Delfland Jaargang 4, nummer 5 februari 2015 Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 599 Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerk Woerden en Zegveld Al een paar weken is dominee Marianne Paas werkzaam in wijk Oost van onze gemeente. In de vorige uitgave van Kerkklanken

Nadere informatie