van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w."

Transcriptie

1 31 januari e jaargang no. 1 van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. FEBRUARI

2 Colofon Kerkblad van de Protestantse Gemeente Bilthoven in wording. Verschijnt tien maal per jaar in een oplage van 1000 exemplaren. Redactie dhr. J. Bouma (eindred.) dhr. W.A. Oost (eindred.) dhr. R.A. Schneider Vormgeving en productie: dhr. M.G. van der Bijl Adressen Noorderkerk: Laurillardlaan 6 Zuiderkapel: Boslaan 3 Julianakerk: Julianalaan 42 Kerkelijk Bureau van de Geref. Kerk en de Herv. Gemeente mevr. A.J. Hoeksema-Vrijstein Laurillardlaan 6, 3723 DM Bilthoven of Postbus 136, 3720 AC Bilthoven Het Kerkelijk Bureau is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van uur. Administratie van het kerkblad Voor abonnementen, adreswijzigingen en advertenties: zie Kerkelijk Bureau hierboven. Kopij Het volgende nummer is het nummer voor februari 2013 dat op 31 januari zal verschijnen. Kopij hiervoor moet uiterlijk maandag 21 januari vóór uur per aangeleverd worden bij Predikanten Mevr. ds. B.L. Bos (wijk West) Pr. Hendriklaan 43, 3721 AP Bilthoven , vrije dag op vrijdag. Ds. P.L. Wansink (wijk Oost) Willem de Zwijgerlaan JR Bilthoven Ds. R.W. de Koeijer (De Ark) Merellaan AK Bilthoven Rekeningnummers CvK Hervormde Gemeente Bilthoven ING Diaconie Hervormde Gemeente ING Gereformeerde Kerk ING Diaconie Gereformeerde Kerk ING Wijkkas De Ark Bankrekening Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van de mail voor de verspreiding van aankondigingen en uitnodigingen etc. Als u wilt, kunt u uw adres opgeven via Website 2

3 Rond wijkgemeente De Ark Scriba dhr. G.A. Drost Rogier van der Weijdenlaan NG Bilthoven Autodienst: dhr. A.C. Kronenburg Rond de Zuiderkapel Scriba Kerkenraad: mevr. L. Blömer Bremlaan KJ Bosch en Duin / Koster dhr. B. de Vries, 2e Brandenburgerweg Autodienst: dhr. D. Hoeksema, Rond de Noorderkerk Scriba Kerkenraad: mevr. N. Amsing-van der Heiden Ockeghemlaan LR Bilthoven Koster: mevr. Y. van der Graaf, Eekhoornlaan 35, Den Dolder Autodienst: dhr. D. Hoeksema, Rond de Julianakerk Scriba Kerkenraad: D. Verburg Kooikersplein BJ Bilthoven Koster: dhr. M.G. van der Bijl Julianalaan Autodienst: mevr. J.M. Stoker-Harmsen, Soestdijkseweg N Foto omslag: ds. Benedikte Bos met de boekrol, zie pagina 23, foto Tjeerd ten Brink. Inhoud Hart van het Evangelie 4 Kerkdiensten 6 Kerkenraad 9 Commissie Leren 9 Actief gemeenteleven 10 Jeugdwerk 12 ZWOberichten 13 Algemene Kerkenraad 14 Lezing: de Ierse wortels van De Bilt 17 Foto 19 In memoriam 20 NBGNieuws 22 Uit eigen kring 22 PUZZEL: Wie is het? 23 Lezing 23 Uit Oost 24 Van de cantor 25 Uit West 27 Vanuit De Ark 31 Mutaties 34 Mededelingen 35 Agenda 38 3

4 Hart van het Evangelie ds. R.W. de Koeijer De volgende dag zag Johannes Jezus naar Zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt (Johannes 1: 29). Het is wel heel bijzonder dat Jezus direct al bij zijn eerste optreden door Johannes de Doper het Lam van God wordt genoemd. Wie van de toegestroomde menigte kon dit beeld niet begrijpen? Jaarlijks maakte men bij het Pascha in elk huis een paaslam klaar. Het bloed daarvan was immers eens in Egypte aan de deurposten gestreken om de verderfengel buiten te houden. En verder werd er elke dag een lam op het brandofferaltaar van de tempel gelegd. Heel Israël was vertrouwd met de gedachte dat een lam zonder gebrek in de plaats van zondaren moest sterven. Maar die lammeren konden de zonde echter nooit echt wegnemen. Alles wees vooruit op Hem Die komen zou en Die echt verlossing van de zonde zou brengen. Daarom noemt Johannes Jezus niet een lam, maar het Lam. Jezus is de vervulling van alle lammeren die tot dan toe waren geslacht en geofferd. Dat heeft te maken met de zonde van de wereld. Er is heel wat van ons leven te zeggen. Er is heel wat ellende en nood. Jezus is er tijdens Zijn leven op aarde op allerlei manieren mee in aanraking gekomen. Maar op de bodem van alles ligt de zonde. Het staat er niet in het meervoud - zonden - maar in het enkelvoud: zonde. Alles bij elkaar opgeteld is het één grote gemeenschappelijke schuld die wij mensen hebben. Wij kunnen onze zonden wel proberen verbergen of te verbloemen, maar we kunnen ze niet wegnemen. Jezus heeft die op Zich genomen, waarbij we vooral denken aan Zijn lijden en sterven aan het kruis. Aan het einde van Zijn lijdensweg heeft Hij de zonde naar het kruis gebracht en naar de diepte van het graf. Hij nam ze volledig weg. Eeuwen later klinkt nog steeds dezelfde kernachtige prediking van Johannes: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Waarom wordt dit verkondigd? Omdat het nodig en belangrijk is persoonlijk in deze rijkdom te delen. Je kunt het ook anders zeggen: deze boodschap vraagt geloof. Om iets van dat persoonlijke geloof te verstaan, moeten we op de offerdienst van het Oude Testament letten. De gelovige Israëliet legde zijn hand op het hoofd van het te offeren lam. Daarmee droeg hij zijn schuld op dat lam over en mocht hij zelf vrijuit gaan. Een treffend beeld van het geloof. Geloven is je eigen zonde voor God belijden. Erkennen dat je onrein bent voor God en dat je jezelf niet kunt vrijpleiten. Dat je van jezelf een verloren mens bent. 4

5 Geloven is je hand op het Lam van God leggen. Als je dat mag doen, mag je het ook heel persoonlijk weten: mijn zonde is gedragen door Christus. Je leert persoonlijk geloven dat Jezus bloed je reinigt van alle zonde. Let op het kleine woord zie. Geloven is dus geestelijk zien. Hebt u en heb jij het Lam van God gezien? In het Woord en in de prediking? Zo gezien dat u de hand van het geloof op Hem legde? Dat je zag: in Hem zijn mijn zonden weggenomen? Toen Hij stierf aan het kruis. Er is ook een andere kant: zonder de geloofsband met dit Lam moet ik zelf voor mijn zonde betalen. Wie kan dat? Dan blijft Gods toorn over (zie 3: 36). Aangrijpend is dat. Dat willen we toch niet? Wordt dit woord uitgesleten wanneer je Christus eenmaal als het Lam kent? Welnee, deze korte en kernachtige boodschap wordt alleen maar kostbaarder. Wonderlijk dat al vroeg in het evangelie het hart van Christus werk zo kernachtig naar voren komt. Daarom is dit woord ook zo kostbaar voor ieder die zich zondaar weet en daarmee steeds in aanraking komt. Dan is dit de verlossing. Een woord om blij van te worden en van te zingen. Een woord om levenslang mee te dragen. Dit hart van het evangelie. R.W. de Koeijer 5

6 Kerkdiensten zondag 3 februari vijfde van Epifanie Noorderkerk Wijkgemeente Oost/West u Ds. P.L. Wansink Collecte: Werelddiaconaat (Kerk in Actie) u Evensong Zuiderkapel Wijkgemeente De Ark 9.00 u Ds. R.W. de Koeijer u Ds. J. Veldhuijzen, Putten Collecte: Werelddiaconaat LD, plaatselijke gemeente zondag 10 februari zesde van Epifanie Noorderkerk Wijkgemeente Oost/West u Mevr. ds. B.L. Bos Collecte: missionair werk & kerkgroei Zuiderkapel Wijkgemeente De Ark 9.00 u Ds. R.W. de Koeijer u Ds. R.W. de Koeijer Collecte: evangelisatie Bunde, plaatselijke gemeente woensdag 13 februari Aswoensdag Noorderkerk Oecumenische dienst u Ds. P.L. Wansink en pastor G. Weersink oecumenische dienst zondag 17 februari eerste van de veertigdagen Noorderkerk Wijkgemeente Oost/West u Ds. P.L. Wansink Collecte: diaconie, plaatselijke gemeente Zuiderkapel Wijkgemeente De Ark 9.00 u Prof. dr. G. van den Brink, Woerden u Ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht Collecte: diaconie, plaatselijke gemeente 6

7 zondag 24 februari tweede van de veertigdagen Noorderkerk Wijkgemeente Oost/West u Mevr. ds. B.L. Bos Collecte: diaconie, plaatselijke gemeente Zuiderkapel Wijkgemeente De Ark 9.00 u Ds. R.W. de Koeijer voorbereiding Heilig Avondmaal u Ds. R.W. de Koeijer Collecte: jeugdwerk de Ark, plaatselijke gemeente. extra: onderhoud gebouwen zondag 3 maart derde van de veertigdagen Noorderkerk Wijkgemeente Oost/West u Ds. P.L. Wansink Collecte: zending (KerkinActie) Zuiderkapel Wijkgemeente De Ark 9.00 u Ds. R.W. de Koeijer bediening Heilig Avondmaal u Ds. R.W. de Koeijer dankzegging en nabetrachting Collecte: GZB-voorjaarszendingscoll., plaatselijke gemeente Terugluisteren U kunt de diensten terugluisteren via onder vieren en dan terugluisteren. Een dienst volgen via internet Ga naar en klik in het plattegrondje de provincie Utrecht aan. Daarna Bilthoven Zuiderkapel, Noorderkerk of Julianakerk kiezen. Koffiedrinken Elke zondag is er in de Noorderkerk na de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie/thee. Bonhoeffer Morgengebed U kunt elke dinsdagmorgen om 9.15 uur in de consistoriekamer van de Noorderkerk deelnemen aan dit morgengebed. Kinderkerk/oppas Tijdens de morgendiensten is er oppas; en (in wijk Oost/West) kinderkerk. Jeugdkapel in de Julianakerk 10 februari, uur Zondagsbulletin / liturgie Deze vindt u (in de regel vanaf vrijdag) op op de voorpagina bij eerstvolgende dienst. Weekontmoeting Elke donderdag om u is er een weekontmoeting in De Koperwiek. U bent daar van harte welkom. 7 februari - mevr. da. E.H.W. Stam 14 februari - mevr. ds. M.C.E. Oskam-van Zwol 21 februari - ds. J.J. Poutsma 28 februari - ds. P.L. Wansink 7

8 8

9 Kerkenraad Nicoline Amsing De kerkenraad is ook in januari weer bij elkaar geweest. Eén van de belangrijkste onderwerpen blijft toch wel het fusieproces. Elders in het kerkblad kunt u lezen over de stand van zaken. Bij aanvang van de laatste vergadering is de film over missionaire zaken vertoond. Tijdens de startzondag is deze film ook al gedraaid. Interessant om te zien hoe een andere gemeente omgaat met het verminderd kerkbezoek en ook de toelichtingen en zienswijzes van Mechteld Jansen (hoogleraar Missiologie) en Arjen Plaisier (scriba PKN) waren erg boeiend. Wellicht heeft u de film al gezien. Mocht dit niet zo zijn en krijgt u de kans, dan is deze film het kijken waard. In 2013 bestaat de gemeente De Bilt 200 jaar. Ongetwijfeld heeft u daar al over gelezen in de Biltsche Courant of de Vierklank. Ook de kerken willen zich graag presenteren. Op 27 april a.s. zal er in De Bilt / Bilthoven een kerkenpad worden georganiseerd. Zowel de Julianakerk, als de Noorderkerk als de Zuiderkapel zijn die dag geopend. In de kerken zullen verschillende thema's centraal staan. In de Julianankerk willen wij de jeugd aan bod laten komen. In de Noorderkerk willen we laten zien hoe wij gemeente willen zijn binnen de PKN. Mocht u uw medewerking willen verlenen dan kunt u contact opnemen met Dick Verburg, Homme Heringa of Piet Stammes. De kerkenraad ondersteunt dit initiatief van harte. Commissie Leren Hans Bouma Filosofencafé Wie had dat bedacht? Een idee van de heer Ludwig en ds. Paul Wansink om, naar aanleiding van de reeks boekjes uitgegeven door Trouw, een filosofencafé op te zetten wat zou dat worden? Wel, donderdag 17 januari bleek wat een overweldigend succes dit plan heeft. Menig café zou jaloers zijn op de opkomst: meer dan dertig gesprekspartners! Er was een inleiding over Nietzsche met een summiere uiteenzetting van zijn leven en gedachten, er waren toen al interrupties en spontane gesprekken, en na de pauze groepjes in levendige discussie over Nietzsche en aanverwante filosofen als Marx, Feuerbach en Hegel. Kortom: zeer de moeite waard. Als u er die 17e niet bij hebt kunnen zijn: op 31 januari om 20 uur, weer in de Julianakerk, wordt de serie vervolgd met Karl Marx. De reeks is verder gepland op donderdagavonden 14 en 28 februari en 14 maart. Dichter aan Tafel In verband met 900 jaar De Bilt en de Ierse wortels die ds. Gert Landman heeft blootgelegd, hebben Corja en Klaas Kuiken besloten twee avonden Dichter aan Tafel te wijden aan Ierse dichters, en wel op 5 en 12 februari, steeds om in de Pleinzaal van de Noorderkerk. Het hoeft niet zo storm te lopen als met het filosofencafé, maar twaalf deelnemers (een evangelisch getal!) zou een mooi aantal zijn voor een stel veelbelovende avonden. Voor een broodje met soep zal worden gezorgd. 9

10 Weet u het allemaal nog? Terugkijkend op de adventsperiode valt er veel te memoreren. Actief gemeenteleven Ria Verhoef, communicatiemedewerkerk PGB De wandeling van Maria en Jozef vanuit Nazareth (Belgie) en hun aankomst in de Noorderkerk, feestelijk gevierd in o.a. de kinderkerstnachtdienst. De foto s met de kribbe (waarin een echte baby lag) en het gesprek van de koningen (alias ds. Adriaan Plantinga uit Den Dolder en ds. Paul Wansink) met de herders en engelen getuigen hiervan. Voor onze jongeren was er een Kerstgala, waarvan eveneens een foto met begeleidende tekst van Rineke. Een succesvolle Kerstzangavond met cantorij, kamerkoor en drie gastkoren: voor herhaling vatbaar. Leden van onze cantorij en kamerkoor zongen kerstliederen in de Biltse Hof en Koperwiek. Naast de traditionele Kersten Oudejaarsdienst zijn op 6 januari, Drie Koningen, alle activiteiten rond de reis van Maria en Jozef afgesloten met een speciale jeugddienst als nieuwjaarsbijeenkomst voor de gehele gemeente. Bijgaande foto s geven een impressie van deze geslaagde afsluiting. Kortom: allen en dat zijn zeer velen bedankt, die hieraan hun medewerking en tijd hebben gegeven! Dit biedt goede perspectieven voor

11 Kerstgala 2012 Zaterdag 22 december kwam de jonge en oudere jeugd in de Julianakerk bij elkaar voor het jaarlijkse Kerstgala. Het was weer een groot succes! Er was heerlijk eten, veel gezelligheid, muziek en dans. Goed om te merken dat er zoveel jeugd betrokken is bij het jeugdwerk van onze gemeente! Rineke van Ginkel 11

12 vervolg van pagina 11 Wintergesprekken De bijeenkomsten rond de Zomergesprekken in juli en augustus vorig jaar worden voortgezet in Wintergesprekken. Deze worden verzorgd door ds. Benedikte Bos of ds. Paul Wansink op de woensdagochtend van 30 januari, 13 februari, 27 februari en 13 maart a.s. in de Noorderkerk. Ontvangst om 9.45 uur met koffie, waarna tot uiterlijk uur de gesprekken zullen plaatsvinden. Noteert u alvast deze data. De onderwerpen zullen in de Zondagsberichten worden aangegeven. Jeugdwerk Jeugddienst 10 februari. Zondag 10 februari speelt cabaretduo Tohoe Wabohoe Geen Dienst in de Julianakerk in Bilthoven. Extra aankondigingen Evensong op 3 februari a.s. om uur in de Noorderkerk Jeugddienst met christelijk cabaret op 10 februari a.s. om uur in de Julianakerk Oecumenische dienst op Aswoensdag, 13 februari a.s. om uur in de Noorderkerk, voorgangers: pastor G. Weersink en ds. P. Wansink Vroegkerkelijke paaspreek van Melito van Sardis. De preek van Melito staat in vertaling op de site van de PGB. Ter voorbereiding op Pasen kunt u de volgende bijeenkomsten overwegen: - 6 februari over de joodse wortels van het christelijke Paasfeest en -6 maart over de paasliturgie van de eerste christenen. Plaats: Zuiderkapel, aanvang uur. Het duo praat en zingt over de kerk, over het geloof en over twijfel. Een humoristische dienst met moderne samenzang, diepgang en hilarische momenten. Tohoe Wabohoe (Hebreeuws voor woest en ledig ) is een jong muzikaal christen-cabaretduo bestaand uit Paul van Noort en Jelle Riet. Met cabaretdienst Geen Dienst wil Tohoe Wabohoe laten zien dat er meer zit achter de eeuwenoude vormen in de kerk, maar dat we soms de verbinding daarmee zijn verloren. Iedereen is van harte welkom in deze speciale dienst die om uur begint. Voor deze dienst is geen entreeprijs, maar wellicht een waardering door u in de collecte aan het einde. 12

13 ZWOberichten Er kwam een verrassende brief van de wereldwinkel De Bilt. Zij schrijven dat hun omzet in het afgelopen jaar met 5% is toegenomen, in tegenstelling tot andere wereldwinkels waar over het algemeen de omzet terugliep. Zij schrijven dat wij daar een belangrijke bijdrage aan geleverd hebben en danken ons daarvoor. Het moedigt ons aan om ook in de veertigdagentijd met de Wereldwinkel in de kerk te komen. De veertigdagentijd staat voor de deur en begint traditiegetrouw met het uitdelen van de veetigdagendagen-boekjes en de spaardoosjes. De boekjes zelf zullen u ook verrassen dit jaar! De boekjes worden bij de ingang van de kerk uitgedeeld op zondag 10 februari en zondag 17 februari. We hebben gerekend op één boekje per gezin en mocht u een boekje willen voor vriend of familie buiten de gemeente, dan is er de mogelijkheid om voor 2,50 een extra boekje te kopen. Ook dit jaar staat er in de veertigdagentijd elke week een project centraal. En Palmzondag 24 maart zullen we dan voor alle projecten collecteren tijdens de Grote- Campagnecollecte. Als u zelf thuis spaart tijdens deze tijd kunt u uw spaardoosje op 1e Paasdag meenemen naar de kerk, waar wij deze doosjes dan verzamelen. Bij de projecten wisselen buiten- en binnenlandse projecten elkaar af. Zo is er een project voor betere kraamzorg voor plattelandsvrouwen in Malawi en een project voor mensen in Colombia die op de vlucht zijn voor de rebellengroepen. In Nederland steunen we met het geld een project voor kinderen van de rekening of dat nu kinderen in asielzoekerscentra zijn of kinderen die om wat voor reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen en in De Glind (een dorp bij Barneveld) in gezinshuizen worden opgevangen. Het zijn kleinschalige projecten, maar het is goed om te lezen hoe vorig jaar ons geld naar Oeganda ging om kwetsbare jongeren te helpen. Nu schrijft één van hen, Rehema, 25 jaar, aan Kerk in Aktie dat zij dank zij het campagnegeld van vorig jaar is afgestudeerd! Naast deze projecten is er dit jaar aandacht voor consuminderen. Zondag 24 februari zullen wij u een speciale uitgave van het blad Vandaar aanbieden met daarbij een foldertje waarmee u het boekje Nieuw leven kunt bestellen met daarin allerlei tips om te consuminderen. 13

14 Algemene Kerkenraad Op zondag 6 januari heb ik de gemeenteleden van de van de wijkgemeente Oost/West toegesproken en indirect ook de gemeenteleden van wijkgemeente De Ark. Mijn toespraak ging over geloof, hoop en liefde en hoe we daar als gemeenteleden in een snel veranderende wereld mee om gaan. Ik citeerde uit de kerstrede van koningin Beatrix en haalde enkele teksten aan uit het interview in kerkinformatie van januari 2013 met scheiden synodepreses ds. Peter Verhoeff. De tekst is te lezen op onze website. Ik begon mijn toespraak echter met de mededeling dat er een ernstige situatie ontstaan is in onze gemeente omdat een aantal gemeenteleden een aanvraag heeft ingediend bij het breed moderamen van de Classicale vergadering van de Classis Utrecht en Zeist, met daarin het verzoek om een procedure als omschreven in ord , zie hieronder, bij de generale synode aanhangig te maken ten aanzien van de AK van de Protestantse Gemeente Bilthoven iw. Zij hebben dit gedaan omdat zij vinden dat de AK, alle kerkenraden en de Colleges van Kerkvoogden niet goed functioneren en communiceren en dat daarmee het leven en werken in deze gemeente wordt ontwricht. Ook vanuit het LDC hebben we een brief ontvangen met deze strekking. Daarom is er op 12 januari een mededeling uitgereikt aan het einde van de dienst, zie hiernaast. Het artikel is bedoeld voor gemeenten waar bijna geen kerkenraadsleden meer zijn en er daarom niet meer een normale kerkenraad geformeerd kan worden. Dat is bij ons geenszins het geval, we hebben kerkenraden met veel nieuwe kerkenraadsleden. Het telefoongesprek dat ik heb gehad met de voorzitter van de Classis Zeist bevestigde dit ook. Van ontwrichting is geen sprake. Beide wijkgemeenten (Oost/West en De Ark) hebben goed bezochte erediensten en enthousiaste predikanten als voorgangers van de gemeente. Ordinantie Artikel 13. Kerkenraad met gedelegeerden 1. De generale synode is bevoegd op verzoek van het breed moderamen van de classicale vergadering, indien het functioneren van de kerkenraad zodanig is verstoord dat daardoor het leven en werken in een gemeente worden ontwricht en indien toepassing van andere kerkordelijke mogelijkheden niet toereikend is of niet tot een oplossing heeft geleid, om gedurende een tijdvak van telkens ten hoogste twee jaar die taken van de kerkenraad die niet achterwege kunnen blijven geheel of gedeeltelijk te doen verrichten door een aantal door de generale synode uit de ambtsdragers of voormalige ambtsdragers van de kerk aan te wijzen gedelegeerden, die daarbij handelen na overleg met de kerkenraad. Een besluit daartoe kan eerst worden genomen - nadat op het breed moderamen een beroep is gedaan door een deel van de kerkenraad of door een deel van de gemeente, - na overleg met het regionale college voor de visitatie dat tevoren de kerkenraad en de gemeente hoort, en - waar het een evangelisch-lutherse gemeente betreft bovendien na overleg met de evangelisch-lutherse synodale commissie. 14

15 Maar wat is er dan wel? We hebben een fusieproces, waar duidelijkheid is over fuseren van Gereformeerd en Hervormd en we hebben, op landelijk advies, gebouwen en fuseren aan elkaar gekoppeld. We hebben heel veel tijd en energie gestopt om samen een richting te bepalen. Dat is niet gelukt met als gevolg bezwaarprocedures, veel correspondentie, heel veel overleggen en vergaderen en moeizaam vooruitkomen en inmiddels financieel een zorgelijke situatie. En hoe nu verder De AK heeft op maandag 21 januari een gesprek gehad met ds. P. Verhoeff (de nieuwe Regionaal Adviseur Classicale vergaderingen) en een vertegenwoordiging van het college van visitatoren. We hebben afgesproken dat we ons voornemen om vier gemeenteavonden te houden (één voor elke wijkgemeente en één voor de Julianakerk) kunnen uitvoeren. De vier gemeenteavonden worden allen op dezelfde avond gehouden op verschillende locaties. Op deze bijeenkomsten, die geleid worden door de desbetreffende (wijk)- kerkenraden zullen ook vertegenwoordigers vanuit het college van visitatoren aanwezig zijn. De gemeenteavonden worden gehouden op 18 maart, u wordt persoonlijk uitgenodigd om te komen op de gemeenteavond van de wijk waar u staat ingeschreven. Op deze avond zullen de kerkenraden een aantal voorstellen aan u voorleggen en willen zij u horen. De AK en de kerkenraden zijn deze avond aan het voorbereiden. We zullen u daarover verder informeren. Op deze gemeenteavonden willen we duidelijkheid hebben waar we staan als gemeente. We willen duidelijkheid over het proces. Wat is wijsheid: eerst fuseren en later een besluit over kerkgebouwen of toch doorgaan met het voorgenomen besluit? En u mag zich uitspreken of u verder wilt met de huidige kerkenraden of dat u er de voorkeur aangeeft om het proces met anderen (bijvoorbeeld uzelf) te vervolgen. Vooruitlopend doe ik een beroep op u om de kerkelijke bijdrage 2013 ruimhartig te voldoen. Met vriendelijke groet Wim de Kruijf, mede namens Ria Foeken MEDEDELING dd 12 januari 2013 Graag willen wij u informeren over de huidige stand van zaken ten aanzien van het fusieproces. Omdat dit niet kan wachten tot het verschijnen van het volgende kerkblad doen wij dit in de vorm van deze mededeling. Op 28 december 2012 hebben enkele gemeenteleden een verzoekschrift bij de classis ingediend. Dit verzoekschrift houdt in dat, naar de mening van de indieners, het functioneren van de AK, alsook van de wijkkerkenraden en de colleges van kerkrentmeesters zodanig is verstoord, dat daardoor het leven en werken in onze gemeente wordt ontwricht. Dit is de formulering zoals ook in de kerkorde staat (art ). De 15

16 gemeenteleden die dit verzoek hebben ingediend menen dat er sprake is van onvermogen c.q. onwil tot kerkordelijk juiste communicatie, ook en met name naar gemeenteleden. Wij zijn verbaasd over deze actie. Voor alle duidelijkheid: we praten over onze wijkgemeenten De Ark en Oost/West met kerkenraden zonder langdurige vacatures, met goed bezochte kerkdiensten, kortom met een kerkelijk leven dat geenszins ontwricht is. De Algemene Kerkenraad betreurt dan ook deze genomen stap. Het is u bekend dat we wel problemen hebben rond de fusie en de daarmee gepaard gaande gebouwenproblematiek. In overleg met de gemeenteadviseur was al afgesproken dat er vier afzonderlijke gemeenteavonden gehouden gaan worden, waarin u nadrukkelijk kunt aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat. Wij hebben daarvoor in het laatste kerkblad (het december / januarinummer) u al per (wijk)kerkenraad (dat is Noord, Zuid, De Ark en Julianakerk) uitgenodigd. Voorafgaande hieraan heeft er op 28 november op initiatief van de Algemene Kerkenraad een gesprek plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het landelijke Dienstencentrum van de PKN, de Classis Zeist, en het RCBB. In vervolg hierop hebben zij, op eigen initiatief, ons op 20 december een voorstel gedaan ten aanzien van het vervolgen van het fusieproces. Samengevat geven zij de volgende mogelijkheden aan, waarbij hun sterke voorkeur uitgaat naar mogelijkheid (1): 1. Het gebouwenbesluit wordt voor een bepaalde periode uitgesteld. Eerst wordt de fusie afgerond, zodat er rust binnen de gemeente ontstaat in de gemeente en de veelheid van raden en colleges kan worden teruggebracht. Er ontstaat dan ook wellicht meer helderheid over de economische vooruitzichten als randvoorwaarden voor een gebouwenbesluit. 2. Het traject van het gebouwenbesluit wordt voortgezet met andere hoofdrolspelers en daarna wordt gefuseerd. Daarbij zouden andere voortrekkers moeten worden benoemd. Dit kan op verschillende manieren met als meest extreme oplossing de toepassing van artikel 4-13 van de kerkorde. Deze laatste oplossing (die door de verzoekers dus op 28 december ook bij de classis is ingediend) houdt in dat de synode mensen van buiten onze gemeente aanwijst om de belangrijke zaken ten aanzien van besluitvorming in te richten. De AK is voornemens hierover op 21 januari in gesprek te gaan met de schrijvers van dit advies. Deze twee mogelijkheden wijken af van het voorgenomen AKbesluit van 8 juli 2009, waarin staat dat we gezamenlijk (De Ark en Oost/West) gaan naar een nieuw kerkgebouw. (Eerst besluit over gebouwen en daarna fuseren). De AK zal zich na het gesprek van 21 januari beraden en zal meerdere keuzes aan u voorleggen. De AK zal de data voor de te houden gemeenteavonden op zo kort mogelijke termijn na 21 januari aan u kenbaar maken. Houdt u de data van de gemeenteavonden goed in de gaten en kom want wij willen dan graag uw mening horen ten aanzien van bovengenoemde zaken en daarna besluiten nemen. Wim de Kruijf, Voorzitter Hervormde Algemene Kerkenraad te Bilthoven Ria Foeken, Voorzitter Gereformeerde Kerkenraad te Bilthoven 16

17 Lezing: de Ierse wortels van De Bilt In het kader van De Bilt 900 hield Gert Landman op 23 januari een lezing over de Ierse wortels van de gemeente. De consistorie van de Zuiderkapel was overvol, maar van de meer dan 30 toehoorders waren er slechts enkelen uit Bilthoven: het merendeel bestond uit Biltenaars. De lezing begon met een pelgrimsreis van riddertheodorik uit Odijk naar Ierland, waar hij onder andere de St. Patricksgrot bezocht, waar hij een etmaal lang zonder geluid of licht en zonder eten of drinken was opgesloten. Terug in Nederland zocht hij samen met zijn kameraad Herman een iets hoger gelegen gebied op en stichtte daar met goedvinden van bisschop Godebald het Sint-Laurensklooster, dat wij nu kennen als Oostbroek. Ds. Landman toonde een dia van een middeleeuws handschrift dat hij zelf in de Groninger universiteitsbibliotheek had opgediept en waar het woord oostbrouc duidelijk te lezen staat. De voornaamste taak van de kloosterlingen (buiten zingen en bidden) was de ontginning van het drassige land door talloze rechte sloten voor de afwatering te graven. Die lopen bestaan nog steeds: ze lopen strak Noord- Zuid of Oost-West, zoal de Voordorpse Dijk of de Looijdijk. Ds. Landman toonde veel afbeeldingen van hoogkruisen zoals ze nog steeds te vinden zijn, en had het model meegebracht van het hoogkruis dat hij op 23 september in De Bilt onthuld wil zien, gebeeldhouwd door onze plaatsgenoot Jelle Steendam. Na de pauze vertelde Jan Bulk over de reis die hij samen met ds. Landman organiseert om Ierland met eigen ogen te zien, en waarvoor hij graag aanmeldingen inwacht. Mede door de belezenheid van ds. Landman en de enorme feitenkennis die hij bijna speels naar voren bracht was dit een wel heel bijzondere avond. Hans Bouma foto: Henk van de Bunt 17

18 18

19 De wijkkerkenraad oost/west 1. dhr. L.P. (Piet) den Ouden ouderling-kerkr. 2. ds. P. (Paul) Wansink predikant 3. mevr. A.J. (Ria)Foeken-van Apeldoorn ouderling 4. mevr. L. (Lony) de Bruin diaken 5. mevr. ds. L. (Louise) Blok predikant 6. mevr. G. (Gerrie) Kraak diaken 7. mevr. J.S.M. (Hanneke) Zwaan diaken 8. dhr. D.J. (Dirk-Jan) Verburg diaken 9. mevr. F. (Femke) Helsdingen-Noordanus ouderling 10. dhr. W.A. (Wiebe) Oost ouderling 11. mevr. N. (Nicoline) Amsing-v.d. Heiden ouderling 12. mevr. ds. B.L. (Benedikte) Bos predikant 13. mevr. L.B. (Lummy) Blömer-Snijder diaken 14. mevr. Tj. (Tjitske) Maarsingh ouderling 15. dhr. M.J. (Mar) Scheffelaar diaken 16. dhr. W. (Wim) de Kruijf ouderling 17. dhr. W. (Wim) Zaal ouderling-kerkr. 18. dhr. J. (John) van Zijl diaken Niet aanwezig waren: mevr. S. (Susanne) Heeger diaken dhr. D. (Dick) Verburg ouderling dhr. C. (Cees) de Jong ouderling dhr. A.G. (Aad) Noordam ouderling mevr. I. (Idelette) Schuurman ouderling mevr. A.C.E. (Alice) van Leeuwen Smits ouderling dhr. J. (Jan) Brinkman ouderling-kerkr. dhr. J. (Joost) Kieviet ouderling-kerkr. 19

20 In memoriam Ida Gijsbertha Maria Elisabeth van t Sant-Pisa 26 september december 2012 Op 21 december overleed ons oudste gemeentelid: mevr. Ida Gijsbertha Maria Elisabeth van t Sant-Pisa Zij is 104 jaar geworden. Tijdens de begrafenisdienst (die in besloten kring plaatsvond) hebben haar kinderen, klein- en achterklein-kinderen haar herinnerd als een vrouw met een groot gevoel voor loyaliteit, voor plichtsbesef en voor trouw. Ook haar doorzettingsvermogen werd geroemd. Mevrouw Van t Sant deed trouw mee met de oecumenische gesprekskring in de Schutsmantel waar zij de laatste jaren van haar leven woonde. Op het laatst kòn ze niet meer. Graag wilde ze op haar rouwkaart gezet hebben: Herinner mij zoals ik was toen ik alles nog kon. En met de woorden van psalm 90: Het werk van haar handen, bevestig dat, Heer. Benedikte Bos Cornelia van Stroe-Verkerk (15 april december 2012) Cornelia van Stroe is op 97-jarige leeftijd overleden, rustig op haar kamer in de Koperwiek in het bijzijn van één van haar achternichten. Pas het laatste jaar van haar leven was ze in de Koperwiek komen wonen; tot die tijd woonde ze nog zelfstandig. Dat laatste jaar werd ze wel duidelijk minder, maar haar verstand bleef goed. Daar was ze trots op en dat kon ze je ook duidelijk maken. Cor Verkerk werd geboren in IJsselmonde in een groot gezin van negen kinderen. Ze ging aan het werk als hulp, eerst bij een dokter, maar later bij de burgermeester, waar ze met gepaste trots over kon praten. Toen de burgermeester naar Den Dolder ging verhuisde ze mee en hier leerde ze haar man kennen. Haar huwelijk met Anton was een liefdevol en goed huwelijk. Ze gingen wonen aan de Hertenlaan, waar ze haar hele leven heeft gewoond. Cor was iemand die veel zorg gaf. Verder was ze vooral dankbaar. Zo stond ze in het leven. Daarbij werd ze ook geholpen door een eenvoudig, vast geloof. Ze hield van de liederen die een vast vertrouwen in Jezus als haar Heiland verwoorden. Dat vertrouwen hebben ook in de dankdienst voor haar leven verwoord in Den en Rust. Dankbaar kijken we terug op haar leven. Dat zij mag rusten in God. Paul Wansink Cornelia Daniels- Jongerden 16 januari december 2012 Op oudejaarsdag is Corrie Daniels in het ziekenhuis overleden. Daar was een moeilijke laatste week aan voorafgegaan, en aan die week een moeilijk laatste jaar. Ruim een jaar geleden werd ze opeens minder: ze at niet meer goed en gestaag ging haar gezondheid achteruit. Ze had steeds meer zorg nodig. Voor haar man Martijn een zwaar jaar met veel zorg na een huwelijk van meer dan 65 jaar. Een leven in gedeelde 20

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. zondag 23 juni 2013 Noorderkerk, 10.30 uur voorganger Ds. Paul Wansink ouderling dhr. Piet den Ouden diakenen mevr. Susanne Heeger en dhr. Mar Scheffelaar mevr. Claran

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST Trinitatis zondag 31 mei 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderlingen Diakenen Lector Leiding kinderkerk Organist Koster Collecte ds. Paul

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. zondag 8 juni 2014 Noorderkerk, 10.30 uur Pinksteren Voorgangers Ouderlingen Diaken Lector Zondagskind Leiding kinderkerk Organist Cantorij Koster Collecte ds Benedikte

Nadere informatie

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Pasen met de Samenleesbijbel Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Samenleesbijbel De Samenleesbijbel is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met ruim 500 pagina

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Inleiding Met dit document wordt een indruk gegeven van de protestantse wijkgemeente Dubbeldam te Dordrecht. De wijkgemeente is een pluriforme gemeente

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk PROTESTANTSE GEMEENTE CUIJK Postbus 116 5430 AC Cuijk Rek.nr. 11.05.05.645 Email: scriba.pkncuijk@gmail.com www.protestantsekerkcuijk.nl Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Kerkenraad Burgwalkerk/Open Hof: gereformeerd en hervormd (wijkgem. 1)

Kerkenraad Burgwalkerk/Open Hof: gereformeerd en hervormd (wijkgem. 1) Kerkenraad Burgwalkerk/Open Hof: gereformeerd en hervormd (wijkgem. 1) Scriba OHG Scriba OHH Scriba BWK A. Moes J. Ringenier A. Eilander Aria 17, 8265 RP Kampen Ballade 26, 8265 SB Kampen Havikskruid 16,

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

PASEN 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL

PASEN 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL PASEN 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk! Wij wensen iedereen die is gekomen een gezegend Paasfeest toe. Wij vieren deze Paasmorgen het Heilig

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings

Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Spoor ❶ Het begin Stille Week De week die morgen (zondag) begint, noemen we wel de Stille Week. Het is

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Preek van de leek Zondag 19 juni 2016 10.00 uur Duinzichtkerk

Preek van de leek Zondag 19 juni 2016 10.00 uur Duinzichtkerk Preek van de leek Prof. dr. Ruerd Ruben (hoogleraar Impactanalyse, Wageningen Universiteit) Liturgie door ds. Ineke Bakker Zijn goede bedoelingen goed genoeg? Zondag 19 juni 2016 10.00 uur Duinzichtkerk

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Nr. 33: 18 maart 2012 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings. Spoor ❶

Nr. 33: 18 maart 2012 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings. Spoor ❶ Nr. 33: 18 maart 2012 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Spoor ❶ Het begin Wit, goed, stil, Feest! Je moet het verband tussen deze woorden maar snappen Dit jaar

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk. Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur.

Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk. Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur. Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur. Welkom De voorzitter van vanavond, Huib Slingerland, heet allen hartelijk welkom. Hij

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse Sionbrief voor de Stille Week en Pasen NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.15a 9-4-2014 Diensten in de Stille Week In de Stille Week, de week voor Pasen, is er op maandag, dinsdag

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Bijbel in Gewone Taal in de praktijk

Bijbel in Gewone Taal in de praktijk Bijbel in Gewone Taal in de praktijk Masterclass voor predikanten in 2015 Bijbel in Gewone Taal in de praktijk In oktober 2014 is de Bijbel in Gewone Taal gepresenteerd. Met groot succes, want inmiddels

Nadere informatie

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds herhaald wordt. Zo is er ook een gebed met herhaling:

Nadere informatie

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording)

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Inhoud Inhoud... - 1-1 Visie.... - 2-2 De wijkkerkenraad.... - 2-2.1. Samenstelling wijkkerkenraad... - 2-2.2.

Nadere informatie

ds. Huib Klijn Mensen van de weg gemeentewerkboek

ds. Huib Klijn Mensen van de weg gemeentewerkboek ds. Huib Klijn Mensen van de weg gemeentewerkboek waar dit boek over gaat De eerste stap Mensen van de weg bevat werkvormen voor een compleet seizoen kerkenwerk Deze Cd-rom biedt materiaal aan voor het

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn.

De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Protestantse Gemeente Biddinghuizen Witte Donderdag 17 april 2014 Thema: De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema 1 Op WITTE DONDERDAG,

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

MAALTIJD VAN DE HEER. ook wel genoemd: viering van het Heilig Avondmaal. Vrije Evangelische Gemeente Heerde. Pastorale Handreiking 6

MAALTIJD VAN DE HEER. ook wel genoemd: viering van het Heilig Avondmaal. Vrije Evangelische Gemeente Heerde. Pastorale Handreiking 6 MAALTIJD VAN DE HEER ook wel genoemd: viering van het Heilig Avondmaal Vrije Evangelische Gemeente Heerde Pastorale Handreiking 6 MAALTIJD VAN DE HEER In de Protestante kerken spreken we over twee sacramenten

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Samen op weg naar één PKN gemeente

Samen op weg naar één PKN gemeente Federatie Samen op weg naar één PKN gemeente Na vele jaren van nadenken, overleggen en voorstellen is op 30 september 2012 een federatieovereenkomst getekend, die de samenwerking tussen de Hervormde gemeente

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Tekst van de preek gehouden in de jubileumdienst bij het 50 jarig bestaan van de Pauluskerk in Gouda op zondag 17 november 2013 om 10.00 uur.

Tekst van de preek gehouden in de jubileumdienst bij het 50 jarig bestaan van de Pauluskerk in Gouda op zondag 17 november 2013 om 10.00 uur. 3e Pauluspreek Tekst van de preek gehouden in de jubileumdienst bij het 50 jarig bestaan van de Pauluskerk in Gouda op zondag 17 november 2013 om 10.00 uur. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 13:1-20 8 maart 2015 Thema 7: Geroepen om te dienen

Deel het leven Johannes 13:1-20 8 maart 2015 Thema 7: Geroepen om te dienen Preek Gemeente van Christus, Wat heeft je geloof te maken met de afwas? Wat een vreemde vraag is dat! Geloof en afwas, hebben die iets met elkaar te maken dan? Bij geloof denk je aan naar de kerk gaan,

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) (GCK 11-04). 1. Inleiding De generale synode heeft op 11 november 2011 besluiten genomen ten aanzien van de positie

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : Pastor Marja Griffioen : Guus Korpershoek 2 MEDEDELINGEN Weet u dat de dienst

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, Aan de deur wordt niet gekocht... En... bekeerd zijn we al... Je leest die woorden nogal eens op een deur. Erg uitnodigend

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

- de samenwerking met anderen die hetzelfde geloof belijden

- de samenwerking met anderen die hetzelfde geloof belijden Beleidsplan voor de periode 2013-2017 Als Hoeksteengemeente willen we met dit beleidsplan een richtlijn geven voor het leven van de Hoeksteengemeente in de komende vier jaar. Uitgangspunt van dit beleidsplan

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem?

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang: - Gez 38 Zoek eerst het koninkrijk van God - EL 462 Maak een vrolijk geluid voor de Heer - Opw 462 Aan uw voeten

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM Inleiding Op 14 maart 2012 is het beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. In het beleidsplan is vastgelegd wat we als gemeente de komende jaren willen

Nadere informatie

Beelden en verhalen van activiteiten in de 40dagentijd en Pasen 2015uit de Ontmoetingskerk- en Adventskerkgemeente in Eindhoven

Beelden en verhalen van activiteiten in de 40dagentijd en Pasen 2015uit de Ontmoetingskerk- en Adventskerkgemeente in Eindhoven Beelden en verhalen van activiteiten in de 40dagentijd en Pasen 2015uit de Ontmoetingskerk- en Adventskerkgemeente in Eindhoven Soberheid vasten 40-dagen op weg naar Pasen oefenen in solidariteit en je

Nadere informatie

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde Gemeente van Christus Het is bijna niet te bevatten: vorig week zondag, om deze tijd, stond ik bij het

Nadere informatie

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 1) Inleiding De kerkorde bepaalt dat de kerkenraad een beleidsplan opstelt

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Deze veertig dagen staan we nadrukkelijk stil bij de vraag wie Jezus is. Welke beelden wij van Jezus hebben.

Deze veertig dagen staan we nadrukkelijk stil bij de vraag wie Jezus is. Welke beelden wij van Jezus hebben. 21-02-2016 Lucas 9: 28-36 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Wie ben jij? Wie bent u? Als we iemand voor het eerst ontmoeten op een feestje, of misschien ook wel na de kerkdienst onder de koffie, wordt

Nadere informatie

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak Profielschets van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen te Schoonhoven en Willige Langerak Beknopt profiel van de burgerlijke gemeente Schoonhoven De historische stad Schoonhoven

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief...

In deze Nieuwsbrief... 1 of 6 30-3-2012 10:09 Wordt het onderstaande e-mailbericht niet correct weergegeven? Klik hier voor de onlineversie. OGH Nieuwsbrief #33-30 maart 2012 In deze Nieuwsbrief... In deze Nieuwsbrief: Brood

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018

Beleidsplan Hervormde Gemeente. s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Beleidsplan Hervormde Gemeente s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle 2014-2018 Preambule op basis van het Convenant Algemeen De Hervormde Gemeente van s Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle vormt een gemeenschap,

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Komt tot de bruiloft

Komt tot de bruiloft LEER HEM KENNEN 20 bewaarexemplaar Wijkgemeente Ichthus Noordwijk Komt tot de bruiloft 1 Ds. F. van Roest zondag 30 november Christus eten wil zeggen: Zijn wezen, Zijn verdiensten, Zijn krachtige werking

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

ONZE HEMELSE VADER ZORGT VOOR ALLE DINGEN

ONZE HEMELSE VADER ZORGT VOOR ALLE DINGEN Zondag 10 / gehouden op 21-06-2009 / p.1 ONZE HEMELSE VADER ZORGT VOOR ALLE DINGEN Liturgie Votum en groet Zi: Psalm 118:1.5 Gebed Schriftlezing: Gen. 22:1-19 Zi: Psalm 33:2 Schriftlezing:Gen: 50:17-21:

Nadere informatie

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen PERSONALIA: OVERLEDEN: 08 december: 67 jaar; Gerrit Hermanus van den Broek, echtgenoot van Trees Compier; Rietveld 26.

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST Ondanks het barre winterweer hebben we op 20 december jl. een bijzonder en heel fijn kerstfeest gevierd. De H.J. Smitband speelde de sterren van de hemel en het Geuzenborgkoor

Nadere informatie

PASEN 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT

PASEN 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT PASEN 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk! Wij wensen iedereen die is gekomen een gezegend Paasfeest toe. Wij vieren deze Paasmorgen het Heilig Avondmaal

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. zondag 17 maart 2013 Noorderkerk, 10.30 uur Vijfde zondag van de veertigdagentijd, Judica voorganger ds. Paul Wansink mevr. Idelette Schuurman diakenen mevr. Lony de

Nadere informatie

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Zondag 24 april 2016 Thema: Hoop voor de kerk in Syrië en Irak Voorganger : Marten de Vries Welkom: Wiena Bakker Vleugel: Dick van der Niet m.m.v. de cantorij

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. zondag 2 maart 2014 Noorderkerk, 10.30 uur 8 e zondag na Epifanie / Quinquagesima Voorganger Ouderlingen Diaken Lector Zondagskind Leiding kinderkerk Organist Koster

Nadere informatie

de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 53

de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 53 de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 53 no.1 september 2013 GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE waar mensen hun verbondenheid met Christus mogen beleven waar mens zijn in de diepste zin mag

Nadere informatie

EEN MAN DOOR GOD GESTUURD

EEN MAN DOOR GOD GESTUURD Bijbel voor Kinderen presenteert EEN MAN DOOR GOD GESTUURD Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie