Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protestantse Gemeente Bilthoven i.w."

Transcriptie

1 Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. zondag 23 juni 2013 Noorderkerk, uur voorganger Ds. Paul Wansink ouderling dhr. Piet den Ouden diakenen mevr. Susanne Heeger en dhr. Mar Scheffelaar mevr. Claran Lieve en mevr. Tina Zwikker Noortje Patist lector dhr. Kees van Dooyeweert organist dhr. Maarten van der Bijl koster dhr. Wim Zaal collecte diaconie en plaatselijke gemeente leiding kinderkerk zondagskind Van harte welkom in deze dienst. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en iets te drinken in de Pleinzaal. Voorbereidingsgebed Lieve God, U weet hoe verward en strijdig mijn gedachten soms zijn wat oordeel ik dan over een bezetene? Genees mij, zoals Jezus hem genezen heeft en richt mijn gedachten en werken op U, hoe ver of nabij U ook bent. Amen. Kerkdienst volgende week uur: Noorderkerk, collecte voor de diaconie en de plaatselijke gemeente. Collecte Aan de collecte voor de stichting Mzamomhle is afgelopen zondag 224,01 bijgedragen. De collecte voor de plaatselijke gemeente bracht 133,89 op. Kinderkerk Er is kinderkerk voor alle kinderen. Het gedeelte dat behandeld wordt is Lucas 8: 26-39: Stemmen Jezus ontmoet een man die in de macht is van demonen. Maar Jezus is sterker dan kwade machten: Hij bevrijdt de man, de demonen verdwijnen in het water.

2 LITURGIE Muziek voor de dienst De kerkenraad komt binnen de gemeente gaat staan Intochtspsalm Psalm 89: 1 en 7 Stil gebed Bemoediging voorganger Onze hulp in de Naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft voorganger die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van Zijn handen Zingen drempelgebed (mel. ps. 134) Hoor, Heil ge Geest, wij roepen u, kom wees aanwezig in het Woord, wek onze geest opdat hij hoort, wek ons tot leven, hier en nu. Kyriegebed voorganger (...) en daarom zingen wij: de gemeente gaat zitten & # œ œ œ œ œ œ œ w Heer, ont-ferm U, Heer ont-ferm U, Heer ont - ferm U. Glorialied Gezang 304 Groet voorganger De Heer zij met u! ook met u zij de Heer Gesprek met de kinderen Zingen & b & b j œ Dat j œ Wij 2 Wij geven Gods verhalen door. En wie zich openstelt ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal. Gebed bij het openen van de Schriften œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ gaan voor e - ven uit el-kaar en de-len nu het licht. œ œ œ. œ œ œ œ œ licht ver-telt ons iets van God. Op Hem zijn wij ge-richt. œ de kinderen gaan naar hun eigen ruimte œ œ œ œ.

3 Lezen Jesaja 65: 1-9 Zingen Psalm 85 Lezen Lukas 8: Zingen Gezang 168 Uitleg en verkondiging Zingen Gezang 170 Mededelingen Inzameling van de gaven voor de diaconie en de plaatselijke gemeente de kinderen komen terug in de kerk Gebeden voorganger (...) zo bidden wij... & b œ œ œ œ Heer, on -ze Heer, hoor ons ge -bed! de gemeente gaat staan Zingen Gezang 224 Wegzending en zegen Orgelspel na de dienst & # œ œ a men Welkom bij de koffie/thee in de Pleinzaal

4 mededelingen Agenda komende week 23-6 Jeugdkapel, Julianakerk, 10:30 uur 24-6 Inleveren kopij kerkblad, Redactie kerkblad, 12:00 uur 24-6 Gemeenteavonden, Zuiderkapel, Julianakerk, Noorderkerk, 20:00 uur 25-6 Gespreksgroep Schutsmantel, Schutsmantel, 14:30 uur 27-6 Weekontmoeting Koperwiek, 19:00 uur 28-6 Kerkdienst Bremhorst, De Bremhorst, 19:00 uur 30-6 White sensation, afsluiting seizoen jeugd/gemeente, Julianakerk, 18:00 uur Gemeenteavonden Maandag 24 juni om uur (inloop: uur) bieden we u opnieuw een gemeenteavond aan. Opnieuw: voor de (gereformeerde) leden van de Julianakerk in de Julianakerk, voor de hervormden van de Noorderkerk in de Noorderkerk, en voor de hervormde Zuiderkapelleden in de Zuiderkapel zelf. Dit keer om een terugblik te geven op wat er op de verschillende gemeenteavonden van 18 maart is gezegd en om met u te delen hoe de kerkenraad dit vorm wil geven in de toekomst van onze Protestantse Gemeente in wording. U bent van harte welkom! White Sensation Op zondag 30 juni bent u van harte welkom voor een etentje/borrel die het seizoen van ons gemeente afsluit in de Julianakerk. We beginnen om uur met een inloop. Het is de bedoeling dat het een Amerkaanse fuif wordt: oftewel iedereen die komt neemt zelf iets te eten of te drinken mee, wat we dan vervolgens kunnen delen. We zullen iets laten zien van ons jeugdwerk en vooral hopen met elkaar in gesprek te zijn. De naam van de bijeenkomst zegt het al: trek iets wits aan, of in ieder geval een wit accent Concert Vanmiddag kunt u om uur in de Julianakerk naar een concert van Capella Utrecht, onder leiding van Maarten van der Bijl. Het concert heet In Paradiso. Verwijzend naar het requiem van de Italiaan Giovanni Francesco Anerio. En verwijzend naar de hemelse sferen van de Romancero Gitano, een Spaans stuk voor koor en gitaar, van de (eveneens) Italiaanse componist Mario Castelnuovo-Tedesco. Na het luisteren van de muziek is er een kleine wijnproeverij Kaarten kosten 12,50 (kinderen 7,50) Concert Volgende week zondag 30 juni presenteert Kamerkoor Lamusa zijn nieuwe cd In Mirrors. Dit gebeurt in de Metaalkathedraal in De Meern, Rijksstraatweg 20. Tijdens de presentatie zal een flink aantal stukken van de cd te horen zijn, met name toegankelijke muziek uit de twintigste eeuw. Aanvang uur of uur. Er zijn nog enkele kaarten, te bestellen via U kunt naar de presentatie voor 12,50 (u koopt daarvoor de cd + gratis toegang) of 8,50 (alleen presentatie).

5 Vanuit de kerkenraden Het verheugt ons u te kunnen mededelen dat de volgende personen zijn verkozen als ambtsdrager en dat er geen bezwaren zijn ingediend tegen hun verkiezing - Jan Maarseveen als ouderling-voorzitter van de Gereformeerde Kerkenraad (vervanging Ria Foeken) - Piet van Vuuren als voorzitter van de diaconie (vervanging Hanneke Zwaan) - Eric Jan Booij, diaken (vervanging Gerrie Kraak) - Klaas Kuiken, ouderling-kerkrentmeester (vervanging Wim Zaal) - Roel van Loo, kerkrentmeester (vervanging Karel Idema) - Johan Biemond, kerkrentmeester (vervanging Dick Boer) We zijn als kerkenraad blij met hun toezegging en hopen op 15 september (en voor degenen die op die datum niet kunnen ergens in oktober) tot bevestiging over te gaan. Het geeft moed dat we steeds weer nieuwe kerkenraadsleden vinden en er slechts weinig vacatures zijn. Wel zoeken we nog een ouderling-kerkrentmeester voor Zuid en één voor de Julianakerk en een scriba voor de Julianakerk. U kunt nog steeds namen indienen. Wij moeten u echter na een recente uitspraak van het regionaal college voor bezwaren en geschillen meedelen dat wij als kerkenraden in het verleden te gemakkelijk stilzwijgend de ambtstermijnen van kerkenraadsleden hebben verlengd, zoals dat overigens in veel gemeenten gebruikelijk is. Na een bezwaar van enkele gemeenteleden heeft het college voor bezwaren en geschillen ons opgedragen alsnog de kerkenraden op de kerkordelijk juiste wijze op orde te brengen. Concreet betekent dat een kandidaatstelling voor die kerkenraadsleden die langer dan een eerste termijn zitting hebben in de kerkenraad. De zittende kerkenraadsleden die dit betreft kunnen zich alsnog herkiesbaar stellen, een en ander is ook met vertegenwoordigers van de classis besproken. Van de zittende leden heeft de heer Wim de Kruijf besloten zich niet herkiesbaar te stellen, hij zal in september met de andere aftredende kerkenraadsleden afscheid nemen. De volgende kerkenraadsleden stellen zich alsnog herkiesbaar: Nicoline Amsing, (scriba kerkenraad Noord, ouderling), Lummy Blömer, (scriba kerkenraad Zuid, diaken), Tjitske Maarsingh (ouderling Zuid), Mar Scheffelaar (diaken, Julianakerk) en Piet den Ouden (ouderling-kerkrentmeester, Julianakerk). U bent in de gelegenheid om tegenkandidaten in te dienen bij de scriba van de gezamenlijke kerkenraden, mevr. Nicoline Amsing, Ockeghemlaan 28. Dit kan tot en met 6 juli. Voorstellen voor tegenkandidaten moeten ondertekend zijn door belijdende leden van dezelfde wijkgemeente of kerk als die waartoe kandidaat en tegenkandidaat behoren. Wordt een tegenkandidaat door meer dan tien belijdende leden voorgedragen dan vindt een verkiezing plaats, in andere gev ligt de verkiezing bij de kerkenraad. Als er geen tegenkandidaten komen zijn de genoemde personen alsnog verkozen. Tegen de uiteindelijke verkiezing is ook nog bezwaar mogelijk ook weer door belijdende leden vanuit dezelfde wijkgemeente, of kerk als de verkozen ambtsdrager. Wij betreuren onze onzorgvuldigheid in het verleden en hopen in de toekomst ook herbenoemingen kerkordelijk juist te laten verlopen.

6 gedicht Het wil er bij mij niet in - dat God alleen maar in de hemel is en zich niet interesseert voor wat wij van het leven maken. - dat God vooral belang stelt in onze fouten en als een strenge boekhouder ons straks de eindafrekening presenteert. - dat God de mensen tot tranen dwingt, zieken doet lijden, de armen niet ziet en de kant kiest van hen die winnen. - dat God zich bij voorkeur verbindt met bepaalde kerken en bepaalde kanseld en niet woont in de wijdte van deze wereld. - dat God samenvalt met de woorden die wij voor Hem gebruiken en niet ontstijgt aan de ideeën die we ons van Hem vormen. - dat God slechts een verre God zou zijn, die, ofschoon mijn verstand Hem niet bereikt, mijn zoekend hart toch raakt en vindt. Alfred C. Bronswijk (*1942)

Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. zondag 24 november 2013 Noorderkerk, 10.30 uur laatste zondag van het kerkelijk jaar Voorganger Ouderlingen Diaken Lector Zondagskind Leiding kinderkerk Organist Koster

Nadere informatie

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. 31 januari 2013-31e jaargang no. 1 van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. FEBRUARI Colofon Kerkblad van de Protestantse Gemeente Bilthoven in wording. Verschijnt tien maal per jaar in een oplage van

Nadere informatie

Duinzichtkerk. Zondag 10 februari 2013 Viering Heilig Avondmaal. Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen

Duinzichtkerk. Zondag 10 februari 2013 Viering Heilig Avondmaal. Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen Duinzichtkerk Zondag 10 februari 2013 Viering Heilig Avondmaal Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: Ds. C. van Duinen; ouderling

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op zondag 18 januari 2015 om 10.00 uur in De Kern te Spijkenisse

Liturgie voor de viering op zondag 18 januari 2015 om 10.00 uur in De Kern te Spijkenisse Liturgie voor de viering op zondag 18 januari 2015 om 10.00 uur in De Kern te Spijkenisse In deze dienst nemen we afscheid van drie aftredende ambtsdragers: ouderling George Schilperoort diakenen Teun

Nadere informatie

Jezus geneest ook vandaag nog! De kerk en de dienst van de genezing

Jezus geneest ook vandaag nog! De kerk en de dienst van de genezing Jezus geneest ook vandaag nog! De kerk en de dienst van de genezing Leerdienst zondagmiddag 20 april om 17.00 uur in de Fonteinkerk in Haarlem Liturgie voor de Leerdienst Welkom Stiltemoment Gezongen votum,

Nadere informatie

Kop ORDE VAN DIENST. zondag 2 februari 2014 4 e zondag na Epifanie

Kop ORDE VAN DIENST. zondag 2 februari 2014 4 e zondag na Epifanie Plaats hie r uw beric ht. He t be richt hee ft h et m eeste eff ect als u h et nie t lan ger ma akt d an tw ee o f dri e zinn en. MEDEDELINGEN: Na de dienst is er gelegenheid om de doopouders geluk te

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst zondag 26 oktober 2014, viering Maaltijd van de Heer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Anky Pekkeriet Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = =

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar?

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar? Voorbereiding viering: In de kerkzaal ligt op het liturgisch centrum een groot blauw kleed als een soort Jordaan, met daarin twaalf stenen. Thema van de dienst: Waarom staan die stenen daar? De lezing

Nadere informatie

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Liturgie zondagmiddag 22 augustus 2010 Ds. D. Vonck Votum / zegengroet Psalm 133 Gebed Terugblik / Galaten 5 : 13,14 Liedboek 92 : 1,5 Al kon ik alle talen

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Advent. Advent is kijken naar wat komt Advent is durven dromen. Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat zijn rijk zal komen.

Advent. Advent is kijken naar wat komt Advent is durven dromen. Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is en dat zijn rijk zal komen. Zondagsbrief voor zondag 2 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Advent Advent is kijken naar wat komt, hoewel er weinig licht is. Je steekt een kaars aan in de nacht, omdat je

Nadere informatie

Dienst in de serie Spiegelgestalten van Jezus van zondag 22 maart 2015, Kloosterkerk. Voorganger: Ds. Margreet Klokke

Dienst in de serie Spiegelgestalten van Jezus van zondag 22 maart 2015, Kloosterkerk. Voorganger: Ds. Margreet Klokke Dienst in de serie Spiegelgestalten van Jezus van zondag 22 maart 2015, Kloosterkerk. Voorganger: Ds. Margreet Klokke O, God, Soms kan ons het gevoel overvallen dat het leven goed is; dat het met al zijn

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 24 mei 2015 PINKSTEREN

Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 24 mei 2015 PINKSTEREN Z O N D A G S G R O E T MARANATHAKERK 24 mei 2015 PINKSTEREN Protestantse Kerk Alphen aan den Rijn - Centrum No. 360 Predikant: Scriba: Wijk 1, 2, 3 en 4 Mw. Agreet van Egmond-van Elst Ds. Peter L. Smilde

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 19 oktober 2014. nr. 1666 DE GOEDE REEDE. Thema: symboliek in de kerk

GEMEENTEBRIEF. 19 oktober 2014. nr. 1666 DE GOEDE REEDE. Thema: symboliek in de kerk GEMEENTEBRIEF 19 oktober 2014 nr. 1666 DE GOEDE REEDE Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Nynke de Boer Diaken Inez McCabe-Haverdings Organist Helmut Schrovenwever Lector Inez McCabe-Haverdings

Nadere informatie

Markelo's Kerkblad. gezinsdienst 28 mei. 83e jaargang, nr 693 mei 2006. Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo VROUW VAN SMARTEN

Markelo's Kerkblad. gezinsdienst 28 mei. 83e jaargang, nr 693 mei 2006. Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo VROUW VAN SMARTEN 83e jaargang, nr 693 mei 2006 Markelo's Kerkblad Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo MARTINUSKERK VROUW VAN SMARTEN Kort geleden kwam ik in een doopnaam Dolores tegen. Wat brengt ouders ertoe

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

De kerk is meer dan werk

De kerk is meer dan werk De kerk is meer dan werk Katern Behoefte aan uitwisseling over pastoraat Diaconaat op de kaart: wat doen we al, en wat nog niet? Missionaire kansen in kerkloze stadswijk Pionieren is oog hebben voor het

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

Gaandeweg, 26e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1

Gaandeweg, 26e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1 Pasen 2015 Gaandeweg, 26 e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1 Algemene informatie Deze pagina is om privacy redenen uit de online versie verwijderd. Voor contactinformatie kunt u de meest actuele gedrukte

Nadere informatie

Lokatie : Julianakerk Voorganger : mevrouw C. Schouwstra Organist : de heer Jan van den Brand DE VOORBEREIDING ORGELSPEL. Welkom door de Kerkenraad

Lokatie : Julianakerk Voorganger : mevrouw C. Schouwstra Organist : de heer Jan van den Brand DE VOORBEREIDING ORGELSPEL. Welkom door de Kerkenraad EREDIENST, zondag 8 september 2013 Lokatie : Julianakerk Voorganger : mevrouw C. Schouwstra Organist : de heer Jan van den Brand DE VOORBEREIDING ORGELSPEL Welkom door de Kerkenraad Intochtslied Psalm

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 34 NUMMER 5 MEI 2015 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Garyp. Organisatie Structuur & Beleid

Protestantse Gemeente Garyp. Organisatie Structuur & Beleid Protestantse Gemeente Garyp Organisatie Structuur & Beleid Juni 2012 1 Inhoudsopgave 0 Inleiding pag. 3 1 Uitgangspunt pag. 4 2 Organen pag. 5 3 Commissies pag. 9 4 Beraadsgroepen pag. 13 5 Periodiek te

Nadere informatie

1. KOOR: IKK KINDERKOOR MET: DON T LET PEOPLE WALK AWAY

1. KOOR: IKK KINDERKOOR MET: DON T LET PEOPLE WALK AWAY 1. KOOR: IKK KINDERKOOR MET: DON T LET PEOPLE WALK AWAY 2. INTOCHTSLIED: EL 218 VERS 1,2 EN 3: 1. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest breekt alle talen en doet ons elkaar

Nadere informatie

Met hart en ziel. Groothuisbezoek 2014-2015 Verbinden en Vieren

Met hart en ziel. Groothuisbezoek 2014-2015 Verbinden en Vieren Met hart en ziel Groothuisbezoek 2014-2015 Verbinden en Vieren Welkom, opening en inleiding op het thema werkwijze: groepsgesprek groepsopstelling: kring tijd: maximaal 10 minuten Informatie voor de begeleiders

Nadere informatie