Inhoudsopgave. Overzicht TRABTECH De geïllustreerde inhoudsopgave leidt u sneller naar het juiste product

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Overzicht TRABTECH De geïllustreerde inhoudsopgave leidt u sneller naar het juiste product"

Transcriptie

1

2

3

4 Inhoudsopgave Overzicht TRABTECH De geïllustreerde inhoudsopgave leidt u sneller naar het juiste product 2 Power & Signal Quality Eenvoudig hogere beschikbaarheid 4 Effectieve overspanningsbeveiliging Overspanningsbeveiligingsmodulen voor de netvoeding, meet- en regeltechniek, informatietechniek, telecommunicatie en zend-/ ontvanginstallaties. 6 Monitoring Modulen voor de verschilstroombewaking, het bliksemstroombewakingssysteem, beveiligingsschakelaars als overstroombeveiliging en het testsysteem voor overspanningsbeveiligingen 182 Onderbrekingsvrije voeding Modulaire oplossingen voor AC-netten 214 EMC-oplossingen Netontstoorfilters 226 Technische informatie Maatschetsen, installatieaanwijzingen, verklaring van begrippen, algemene technische informatie 234 Toelatingen 252 Artikelnummers 258

5 TRABTECH Programmaoverzicht Overspanningsbeveiliging voor de voeding IEC/EN bliksemstroombeveiliging Type 1 FLASHTRAB... pag. 16 bliksemstroombeveiliging Type 1 POWERTRAB... pag. 24 bliksem- en overspanningsbeveiliging Type 1+2 FLASHTRAB... pag. 28 overspanningsbeveiliging Type 2 VALVETRAB... pag. 32 Overspanningsbeveiliging voor de voeding NEMA Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek overspanningsbeveiliging overspanningsbeveiliging signaalcircuitbeveiliging - PLUGTRAB signaalcircuitbeveiliging - LINETRAB VAL-SQ SE... pag. 74 VAL-SQ... pag. 76 PT... pag. 90 LIT... pag. 102 Overspanningsbeveiliging voor de informatie- en telecommunicatietechniek overspanningsbeveiligingsmodulen voor Ethernet en Token-Ring overspanningsbeveiligingsmodulen voor div. interfaces, zoals V.24, V.11 en TTY overspanningsbeveiligingsmodulen voor RS-485 overspanningsbeveiligingsmodulen voor INTERBUS pag. 140 pag. 142 pag. 146 pag. 148 Monitoring verschilstroombewaking RCM... pag. 188 bliksemteller voor windturbines LM-S... pag. 192 overstroombeveiliging TMC... pag. 196 testapparaat voor overspanningsbeveiligingsmodulen CHECKMASTER pag PHOENIX CONTACT

6 overspanningsbeveiliging Type 2 in verschillende combinaties VAL-CP... pag. 48 apparaatbeveiliging Type 3 pag. 52 op rail te monteren overspanningsbeveiliging voor fotovoltaïsche installaties VAL-MS... pag. 62 overspanningsbeveiliging voor fotovoltaïsche installaties in IP65-behuizing PV-SET... pag. 64 signaalcircuitbeveiliging - TERMITRAB TT... pag. 106 signaalcircuitbeveiliging - SURGETRAB S-PT... pag. 114 signaalcircuitbeveiliging - COMTRAB CTM... / CT... pag. 116 toebehoren voor signaalcircuitbeveiliging LSA-PLUS-techniek pag. 123 Overspanningsbeveiliging voor de zend- en ontvanginstallaties overspanningsbeveiligingsmodulen voor telecommunicatiesystemen overspanningsbeveiligingsmodulen voor zend- en ontvanginstallaties overspanningsbeveiligingsmodulen voor videocommunicatie overspanningsbeveiligingsmodulen voor radio- en televisieapparaten pag. 152 pag. 170 pag. 174 pag. 176 Onderbrekingsvrije voeding EMC-oplossingen onderbrekingsvrije voeding UPS-eenheid en accu-eenheid UPS-CP... pag. 220 onderbrekingsvrije voeding bypass UPS-CP-BP... pag. 224 onderbrekingsvrije voeding toebehoren UPS... pag. 224 filtermodulen pag. 226 PHOENIX CONTACT 3

7 De gevaren zijn talrijk: Overspanningsschade Overspanningen beschadigen of verwoesten elk jaar meer elektrische installaties. De kosten van reparaties en uitvaltijden nemen hierdoor almaar toe. Het gevaar beperkt zich niet alleen tot installaties en apparatuur in industriële omgevingen. Ook de gebouwentechniek, inclusief de particuliere woningbouw, wordt getroffen. Isolatieschade en foutstromen Isolatieschade tussen actieve aders en aarde veroorzaken foutstromen, waardoor er gevaar voor personen of brandgevaar kan ontstaan. Zekeringen en aardlekschakelaars bieden bescherming tegen dergelijke effecten. Ze schakelen de betreffende apparaten en installatiedelen uit, zodra een gevaarlijke situatie wordt herkend. Stroomuitval Onverwachte onderbreking van de voeding kan aanzienlijke hardwareschade en verlies van belangrijke gegevens veroorzaken. Het merendeel van dit soort storingen is met tijden van minder dan één seconde zo kort, dat de mens ze niet eens opmerkt. Een onderbreking van meer dan 10 ms is echter lang genoeg om de werking van IT-systemen verstoren. Stoorspanningen Mechanisch of elektronisch geactiveerde schakelingen genereren impulsvormige en hoogfrequente stoorspanningen. Deze spanningen breiden zich via het leidingnet ongehinderd uit. Alle apparaten binnen dit leidingnet worden hierdoor beïnvloed. Met name bij elektronisch en gegevensverwerkende apparaten kan dit leiden tot datafouten, ongecontroleerde functies en systeemcrashes. 4 PHOENIX CONTACT

8 Wij bieden de beveiliging: Effectieve overspanningsbeveiliging Overspanningsbeveiligingsmodulen begrenzen energierijke transiënten. Hiermee kunnen apparaten en installaties tegen onherstelbare beschadiging als gevolg van overspanningsinkoppelingen worden beveiligd. Dat verhoogt de beschikbaarheid aanzienlijk. Monitoring Speciale bewakings- en testmodulen signaleren fouten voordat deze tot uitschakeling van de installatie of het apparaat leiden. Hierdoor kunnen noodzakelijke reparaties of servicewerkzaamheden gepland worden uitgevoerd. Het gevaar wordt verholpen zonder de werking van de installatie onnodig te verstoren. Onderbrekingsvrije voedingen Apparaten voorzien van accu leveren voedingsspanning voor een onderbrekingsvrije voeding. Uitvaltijden in de voeding worden overbrugd en de onderbrekingsvrije werking van de installatie is gegarandeerd. EMC-oplossingen Ontstoorfilters begrenzen hoogfrequente stoorspanningen via voedingsleidingen. Apparaten op het gebied van gegevensverwerking kunnen ongestoord werken en leveren betrouwbare resultaten. meer informatie vindt u op: PHOENIX CONTACT 5

9 Effectieve beveiligingskring Met een "effectieve beveiligingskring" wordt een naadloze maatregel ter beveiliging tegen overspanningen bedoeld. Om het te beveiligen object dient een denkbeeldige kring te worden getrokken. Op alle punten waar kabels deze kring kruisen, dienen overspanningsbeveiligingsmodulen te worden geïnstalleerd, die overeenkomen met de nominale gegevens van de betreffende stroomkring. Hierdoor is het gebied binnen de beveiligingskring zodanig beveiligd, dat leidinggebonden overspanningsinkoppelingen consequent worden vermeden. Overspanningsbeveiliging voor de voeding Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek Overspanningsbeveiliging voor de informatietechniek Overspanningsbeveiliging voor zend- en ontvanginstallaties 6 PHOENIX CONTACT

10 Overspanningsbeveiliging Overspanning wat is dat? Overspanningen zijn korte, impulsvormige stijl toenemende spanningspieken, ook wel transiënten genoemd. De bekendste oorzaak voor het ontstaan van extreme overspanningsimpulsen is de blikseminslag. Als gevolg van de dagelijks honderden keren optredende transiënten in een voedingsnet, zoals deze bijv. bij schakelhandelingen ontstaan, wordt elektrische apparatuur permanent belast. De aanloopstromen van een elektromotor kunnen in een motorkabel dermate krachtige magnetische velden genereren, dat overspanningen inductief in naast gelegen datakabels inkoppelen. Dergelijke leidingsgebonden storingen worden met TRABTECH-beveiligingsmodulen met succes geëlimineerd. Overspanningsbeveiliging is een onderdeel van de elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Overspanning welke gevolgen heeft dit? Wat de oorzaak van een overspanning ook is, de gevolgen blijven gelijk: onherstelbare beschadiging van apparatuur, uitvaltijden bij installaties of het compleet uitvallen van besturingen. Daarbij wegen de uitvalkosten en de kosten voor het opnieuw aanschaffen van apparatuur alsmede mogelijk gegevensverlies en rentabiliteitsafnamen vaak aanzienlijk zwaarder dan de eigenlijke reparatiekosten en ze worden door geen enkele verzekering gedekt. Juist op het gebied van de signaalverwerking vereist de voortschrijdende techniek en miniaturisatie de toepassing van overspanningsbeveiliging om het functioneren van micro-elektronische componenten en processoren te waarborgen. Overspanning hoe beveiligt men op de juiste wijze? Een effectieve overspanningsbeveiliging begint met het beoordelen van het potentiële gevaar en het registreren van alle, bij het te beveiligen object behorende apparatuur. Het hieruit afgeleide beveiligingsconcept houdt rekening met alle interfaces voor de voeding, alsmede de data- en telecommunicatie. Alleen op die manier kunnen alle op een datanetwerk, productie-installatie of in de gebouweninstallatie aangesloten eindapparaten effectief worden beveiligd. Met behulp van deze catalogus, productbrochures en de krachtige engineeringssoftware TRABTECH-select vereenvoudigt TRABTECH in de engineeringsfase reeds het kiezen van geschikte beveiligingsmodulen. Met kwalitatief hoogwaardige beveiligingsmodulen, in combinatie met een innovatieve afleidertechniek, zorgt TRABTECH in alle toepassingsgebieden van de elektrotechniek voor een hoge beschikbaarheid van de installatie en veiligheid. PHOENIX CONTACT 7

11 8 PHOENIX CONTACT

12 Overspanningsbeveiliging voor de voeding De gebouwen- en industriële installaties stellen wereldwijd verschillende eisen aan de bliksemstroom- en overspanningsbeveiliging van een voeding. Krachtige bliksemstroombeveiligingscombinaties in de uitvoering Type 1 + Type 2 vormen vervolgens de basis voor de voedings-hoofdverdeling. Via de Type 2-overspanningsbeveiligingen in onderverdelingen tot aan de eindapparaatbeveiliging van beveiligingstrap Type 3 realiseert TRABTECH een compleet drietraps beveiligingsconcept met comfortabele en direct te installeren oplossingen. IEC / EN Belangrijkste productfamilie 10 Features 12 Keuzematrix 14 Bliksemstroombeveiliging Type 1 FLASHTRAB compact PLUS 16 FLASHTRAB PLUS 19 FLASHTRAB 22 POWERTRAB 24 VALVETRAB-MS T1/T2 26 Bliksemstroom-/ overspanningsbeveiligingscombinatie Type 1+2 FLASHTRAB compact 28 Overspanningsbeveiliging Type 2 VALVETRAB compact 32 VALVETRAB-MS 36 VALVETRAB compact gecombineerd met Speciale systemen Type 1 en Type 2 Voor branche-oplossingen 46 Voor 690 V- en 960 V-voedingssystemen 47 Apparaatbeveiliging Type 3 Modulen voor railmontage 52 Voor inbouwcontactdozen 55 Voor kabelkanalen 55 Contactdoosstroken 57 Apparaatbeveiligingsadapters 57 Toebehoren 58 Basisoplossingen Voor de gebouweninstallatie 61 Voor fotovoltaïsche installaties 62 Toepassingen 66 NEMA Belangrijkste productfamilie 70 Keuzematrix 72 VAL-SQ SE 74 VAL-SQ SP 76 VAL-SQ SI 78 Toepassingen 80 PHOENIX CONTACT 9

13 Overspanningsbeveiliging voor de voeding IEC / EN Belangrijkste productfamilie FLASHTRAB compact / VALVETRAB compact coderingsmogelijkheden vermogensvaristoren als overspanningsbeveiliging gesloten en netvolgstroombegrenzende vonkbruggen dubbele aansluitplaatsen tot 35 mm 2 mechanische polarisatie compacte installatieblokken 10 PHOENIX CONTACT

14 Overspanningsbeveiliging voor de voeding IEC / EN Belangrijkste productfamilie Het complete systeem De beveiligingsmodulen van de "compact"-familie bieden een modulair installatieconcept. Voor nagenoeg elk voedingssysteem zijn uniforme en krachtige modulen leverbaar. Of het nu gaat om bliksemstroombeveiligingen, overspanningsbeveiligingen of een combinatie daarvan, het concept overtuigt met consequente en modulaire gebruikseigenschappen en dat wereldwijd. Toepassingen wereldwijd Voedingssystemen ondervinden per land bepaalde spanningsschommelingen. Met deze kortstondige (tijdelijke) spanningsvariaties dient de overspanningsbeveiliging rekening te houden. Door de hoge nominale spanning van 350 V AC kennen de overspanningsbeveiligingen van de "compact"-familie geen beperking en zijn zij wereldwijd in 230/400 V-systemen inzetbaar. Perfect steekbaar De modulaire steekbaarheid zorgt voor een hoog comfort, bijvoorbeeld bij isolatiemetingen in de installatie. In plaats van in te grijpen in de installatie eenvoudig de steker verwijderen. Door de symmetrische stekerconstructie kan de steker in beide richtingen in het basiselement worden gestoken. Dankzij deze variabele inbouwrichting kunnen de beveiligingsmodulen in elke schakelkastomgeving worden toegepast. Innovatieve technologie Het hoge uitschakelvermogen van de innovatieve vonkbruggen maakt ook toepassing in laagspanningsinstallaties voor hoge stromen met hoge kortsluitstromen tot maximaal 50 ka mogelijk. De gesloten bliksemstroombeveiligingen zijn netvolgstroombegrenzend geconstrueerd, hierdoor worden ook de kleinste voorzekeringen niet beïnvloed. Typeomschrijving FLT - CP - 3 S VAL - CP - 3 S productfamilie FLASHTRAB / VALVETRAB compact aantal fasen S - separaat PE + N gescheiden max. continue spanning U C De status in één oogopslag In één oogopslag geeft de mechanische statusindicatie van de steker directe informatie. Afstandsmelding Het gemeenschappelijke, potentiaalvrije meldcontact maakt melding op afstand mogelijk zonder extra benodigde ruimte. PHOENIX CONTACT 11

15 Overspanningsbeveiliging voor de voeding IEC / EN Features POWERTRAB coderingsmogelijkheid dubbele aansluiting led-indicatie meldcontact voeding meldcircuit aardaansluiting robuuste aluminium behuizing aansluiting voor moduulmontage VALVETRAB steekbare overspanningsbeveiliging bouwbreedte 17,5 mm steekbare overspanningsbeveiliging bouwbreedte 12 mm coderingsmogelijkheden aansluitplaatsen tot 25 mm 2 incl. ondersteekbeveiliging mechanische polarisatie compacte installatieblokken optioneel, potentiaalvrij meldcontact 12 PHOENIX CONTACT

16 Overspanningsbeveiliging voor de voeding IEC / EN Features PLUGTRAB optische statusindicatie barcode voor CHECKMASTER onderbrekingsvrij en impedantieneutraal insteken en uittrekken coderingsmogelijkheid bij de ingang en uitgang potentiaalvrij meldcontact polarisatie voor schakelmethode en spanningsniveaus bouwbreedte 17,5 mm stootstroomvaste contactering met montagerail COMBITRAB / MAINTRAB bedrijfsindicatie verzonken aan-/uitschakelaar 1,8 m aansluitkabel optioneel geïntegreerde signaalinterfacebeveiliging, zoals TV-SAT, ISDN... landspecifieke uitvoeringen bedrijfsindicatie verhoogde aanrakingsbeveiliging PHOENIX CONTACT 13

17 Overspanningsbeveiliging voor de voeding IEC / EN Keuzematrix De selectie biedt een eenvoudige keuze van geschikte overspanningsbeveiligingsmodulen voor de gewenste applicatie. De eerste kolom (netvorm) geeft een onderverdeling aan de hand van het aantal fasen van het voedingssysteem, de tweede kolom (omschrijving) toont het bijbehorende voedingssysteem. De overige kolommen geven informatie over de eigenschappen van de overspanningsbeveiligingsmodulen. Vervolgens verschijnt het geschikte product met artikelnummer. Productspecifieke informatie vindt u op de betreffende pagina's. Speciale oplossingen voor het IT-voedingssysteem vanaf pagina fase voeding Netvorm TN-S/ TT L1 L2 L3 N PE Omschrijving 3-fase voeding gescheiden N en PE TN-C L1 L2 L3 PEN 3-fase voeding gemeenschappelijke PEN 2-fase voeding TN-S/ TT TN-C L1 L2 N PE L1 L2 PEN 2-fase voeding gescheiden N en PE 2-fase voeding gemeenschappelijke PEN 1-fase voeding TN-C TN-S/ TT L1 N PE L1 PEN 1-fase voeding gescheiden N en PE 1-fase voeding gemeenschappelijke N en PE Opmerking Producten die zijn voorzien van dit stempel (stekerelementen) kunnen met de CHECKMASTER worden getest. Voeding eindapparatuur TN-S/TT TN-S/TT L1 L2 L3 N PE L1 N PE 3-fase voeding op het eindapparaat gescheiden N en PE 1-fase voeding op het eindapparaat 14 PHOENIX CONTACT

18 Overspanningsbeveiliging voor de voeding IEC / EN Keuzematrix Apparaatbeveiliging Type 3 Bliksemstroombeveiliging Type 1 Overspanningsbeveiliging Type 2 Bouwbreedte 17,5 mm per kanaal Steek- en testbaar Bouwbreedte 12 mm per kanaal Statusindicatie + FM-meldcontact Op rail te monteren Tussenadapter Meerpolige wandcontactdoosstrook Overspanningsbeveiligingsmoduul Wandcontactdoosinbouw Artikelnr. FLT-CP-PLUS-3S FLT-CP-3S VAL-CP-3S VAL-MS-320/3+1-FM FLT-CP-PLUS-3C FLT-CP-3C VAL-CP-3C VAL-MS-320/3+0-FM FLT-CP-PLUS-2S FLT-CP-2S VAL-CP-2S FLT-CP-PLUS-2C FLT-CP-2C VAL-CP-2C FLT-CP-PLUS-1S FLT-CP-1S VAL-CP-1S FLT-CP-PLUS-1C FLT-CP-1C Pagina PT 4-PE/S-230AC PT 2-PE/S-230AC MNT-1D 1 ) CBT-SCHUKO 1 ) ) de beveiliging van de voeding is leverbaar in de betreffende landspecifieke uitvoeringen. Bovendien zijn er overspanningsbeveiligingsmodulen met signaalinterfacebeveiliging leverbaar. BT-SKT-230AC BT-1S-230AC/A PHOENIX CONTACT 15

19 Overspanningsbeveiliging voor voeding IEC / EN Bliksemstroombeveiliging Type 1 FLASHTRAB compact PLUS modulaire steekbaarheid (ook van de N/PE-vonkbrug) thermische beveiliging bij elke afzonderlijke steker optische, mechanische statusindicatie van de afzonderlijke beveiligingen met potentiaalvrij meldcontact steker te testen met CHECKMASTER hoge continue spanning van 350 V AC voor 230/400 V AC-netten met sterke spanningsschommelingen 5-draadssysteem, L1, L2, L3, N, PE 4-draadssysteem, L1, L2, L3, PEN Opmerkingen: maatschetsen, vanaf pagina 240 toelatingen, vanaf pagina 252 totale breedte 142,8 mm N totale breedte 106,9 mm PEN 11 FM FM PE L1 L2 L3 L1 L2 L3 elektrische gegevens IEC-testklasse/EN-type I / T1 I / T1 nominale spanning U N 240 V AC (230/400 V AC /415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC /415 V AC) max. continue spanning U C L-N / N-PE / L-PEN 350 V AC / 350 V AC / - - / - / 350 V AC bliksemteststroom I imp (10/350)µs nominale afleidstootstroom I n (8/20)µs stroompiekwaarde 100 ka 75 ka lading 50 As 37,5 As impulsenergie 2,50 MJ/Ω 1,40 MJ/Ω L-N / N-PE / L-PEN 25 ka / 100 ka / - - / - / 75 ka (3L-PEN) volgstroom-afschakelvermogen I fi L-N / N-PE / L-PEN 50 ka (264 V AC) / 100 A / - - / - / 50 ka (264 V AC) beveiligingsniveau U P L-N / N-PE / L-PEN 1,5 kv / 1,5 kv / - - / - / 1,5 kv A L-N / N-PE / L-PEN 100 ns / 100 ns / - - / - / 100 ns max. voorzekering volgens IEC 315 A (gl / gg) 315 A (gl / gg) kortsluitvastheid (bij max. voorzekering) I P 50 ka 50 ka algemene gegevens aansluitgegevens massief / soepel / AWG 2, mm² / 2, mm² / , mm² / 2, mm² / 13-2 temperatuurbereik -40 C C -40 C C brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 testnormen IEC / EN / UL 1449 / IEC / EN / UL 1449 / EN /A11 EN /A11 meldcontact wisselcontact wisselcontact aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0, ,5 mm² / 0, ,5 mm² / , ,5 mm² / 0, ,5 mm² / max. bedrijfsspanning 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC max. bedrijfsstroom 1 A AC / 200 ma DC 1 A AC / 200 ma DC omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE FLASHTRAB compact PLUS Vervangingssteker FLT-CP-PLUS-3S FLT-CP-PLUS-3C Toebehoren Toebehoren L-N / L-PEN FLT-CP-PLUS-350-ST FLT-CP-PLUS-350-ST N-PE FLT-CP-N/PE-350-ST Coderingsmateriaal ZBN 18..., zie pagina 59 ZBN 18..., zie pagina PHOENIX CONTACT

20 Overspanningsbeveiliging voor voeding IEC / EN Bliksemstroombeveiliging Type 1 4-draadssysteem, L1, L2, N, PE 3-draadssysteem, L1, L2, PEN 3-draadssysteem, L, N, PE totale breedte 106,9 mm totale breedte 71,6 mm totale breedte 71,6 mm N PEN 11 FM N 11 FM FM PE L1 L2 L1 L2 PE L1 I / T1 I / T1 I / T1 240 V AC (230/400 V AC /415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC /415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC /415 V AC) 350 V AC / 350 V AC / - - / - / 350 V AC 350 V AC / 350 V AC / - 75 ka 50 ka 50 ka 37,5 As 25 As 25 As 1,40 MJ/Ω 625,00 kj/ω 625,00 kj/ω 25 ka / 100 ka / - - / - / 25 ka 25 ka / 100 ka / - 50 ka (264 V AC) / 100 A / - - / - / 50 ka (264 V AC) 50 ka (264 V AC) / 100 A / - 1,5 kv / 1,5 kv / - - / - / 1,5 kv 1,5 kv / 1,5 kv / ns / 100 ns / - - / - / 100 ns 100 ns / 100 ns / A (gl / gg) 315 A (gl / gg) 315 A (gl / gg) 50 ka 50 ka 50 ka 2, mm² / 2, mm² / , mm² / 2, mm² / , mm² / 2, mm² / C C -40 C C -40 C C V0 V0 V0 IEC / EN / UL 1449 / IEC / EN / UL 1449 / IEC / EN / UL 1449 / EN /A11 EN /A11 EN /A11 wisselcontact wisselcontact wisselcontact 0, ,5 mm² / 0, ,5 mm² / , ,5 mm² / 0, ,5 mm² / , ,5 mm² / 0, ,5 mm² / V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC 1 A AC / 200 ma DC 1 A AC / 200 ma DC 1 A AC / 200 ma DC type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE FLT-CP-PLUS-2S FLT-CP-PLUS-2C FLT-CP-PLUS-1S Toebehoren Toebehoren Toebehoren FLT-CP-PLUS-350-ST FLT-CP-PLUS-350-ST FLT-CP-PLUS-350-ST FLT-CP-N/PE-350-ST FLT-CP-N/PE-350-ST ZBN 18..., zie pagina 59 ZBN 18..., zie pagina 59 ZBN 18..., zie pagina 59 meer informatie vindt u op: PHOENIX CONTACT 17

21 Overspanningsbeveiliging voor voeding IEC / EN Bliksemstroombeveiliging Type 1 FLASHTRAB compact PLUS modulaire steekbaarheid (ook van de N/PE-vonkbrug) thermische beveiliging bij elke afzonderlijke steker optische, mechanische statusindicatie van de afzonderlijke beveiligingen met potentiaalvrij meldcontact steker te testen met CHECKMASTER hoge continue spanning van 350 V AC voor 230/400 V AC-netten met sterke spanningsschommelingen 2-draadsysteem, L, PEN N-PE-vonkbrug, voor bliksembeveiligingsklasse 1 Opmerkingen: maatschetsen, vanaf pagina 240 toelatingen, vanaf pagina 252 totale breedte 35,8 mm PEN totale breedte 35,8 mm N 11 FM FM L1 PE elektrische gegevens IEC-testklasse/EN-type I / T1 I / T1 nominale spanning U N 240 V AC (230/400 V AC /415 V AC) 240 V AC (N-PE) max. continue spanning U C L-N / N-PE / L-PEN 350 V AC / - / 350 V AC - / 350 V AC / - bliksemteststroom I imp (10/350)µs nominale afleidstootstroom I n (8/20)µs stroompiekwaarde 25 ka 100 ka lading 12,5 As 50 As impulsenergie 160,00 kj/ω 2,50 MJ/Ω L-N / N-PE / L-PEN 25 ka / - / 25 ka - / 100 ka / - volgstroom-afschakelvermogen I fi L-N / N-PE / L-PEN 50 ka (264 V AC) / - / 50 ka (264 V AC) - / 100 A / - beveiligingsniveau U P L-N / N-PE / L-PEN 1,5 kv / - / 1,5 kv - / 1,5 kv / - A L-N / N-PE / L-PEN - / - / 100 ns - / 100 ns / - max. voorzekering volgens IEC 315 A (gl / gg) - kortsluitvastheid (bij max. voorzekering) I P 50 ka 25 ka algemene gegevens aansluitgegevens massief / soepel / AWG 2, mm² / 2, mm² / , mm² / 2, mm² / 13-2 temperatuurbereik -40 C C -40 C C brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 testnormen IEC / EN / UL 1449 IEC / EN / EN /A11 / UL 1449 meldcontact wisselcontact wisselcontact aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0, ,5 mm² / 0, ,5 mm² / , ,5 mm² / 0, ,5 mm² / max. bedrijfsspanning 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC max. bedrijfsstroom 1 A AC / 200 ma DC 1 A AC / 200 ma DC omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE FLASHTRAB compact PLUS FLASHTRAB compact Vervangingssteker FLT-CP-PLUS-1C Toebehoren FLT-CP-N/PE Toebehoren L-N / L-PEN FLT-CP-PLUS-350-ST N-PE FLT-CP-N/PE-350-ST Coderingsmateriaal ZBN 18..., zie pagina 59 ZBN 18..., zie pagina PHOENIX CONTACT

22 FLASHTRAB PLUS CTRL Overspanningsbeveiliging voor voeding IEC / EN Bliksemstroombeveiliging Type 1 1-kanaals getriggerd hoog afleidvermogen goed volgstroom-afschakelvermogen bij hoge nominale spanning directe parallelschakeling met Type 2- overspanningsbeveiligingen mogelijk Opmerkingen: maatschetsen, vanaf pagina 240 toelatingen, vanaf pagina 252 beveiligingsniveau 1,5 kv beveiligingsniveau 2,5 kv / 3 kv totale breedte 35,5 mm totale breedte 35,5 mm L/N( ) L/N( ) L/N( ) L/N( ) elektrische gegevens IEC-testklasse/EN-type I / T1 I / T1 I / T1 nominale spanning U N 230 V AC (400 V AC) 230 V AC (400 V AC) 230 V AC (400 V AC) max. continue spanning U C L-N / N-PE / L-PEN 350 V AC / - / 350 V AC 440 V AC / - / 440 V AC 440 V AC / - / 440 V AC bliksemteststroom I imp (10/350)µs nominale afleidstootstroom I n (8/20)µs stroompiekwaarde 50 ka 50 ka - lading 25 As 25 As - impulsenergie 625,00 kj/ω 625,00 kj/ω - L-N / N-PE / L-PEN 50 ka / - / 50 ka 50 ka / - / 50 ka 50 ka / - / - beveiligingsniveau U P L-N / N-PE / L-PEN 1,5 kv / - / 1,5 kv 2,5 kv / - / 2,5 kv 3 kv / - / 3 kv A L-N / N-PE / L-PEN 100 ns / - / 100 ns 100 ns / - / 100 ns 100 ns / - / 100 ns max. voorzekering volgens IEC 500 A (gl) 500 A (NH-gL) kortsluitvastheid (bij max. voorzekering) I P 50 ka 25 ka (440 V AC) algemene gegevens aansluitgegevens massief / soepel / AWG mm² / mm² / mm² / mm² / 6-1 temperatuurbereik -40 C C -40 C C brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 testnormen IEC / DIN EN / DIN EN /A11 IEC / DIN EN / DIN EN /A11 omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE FLASHTRAB PLUS CTRL zonder statusindicatie FLT-PLUS CTRL FLT-PLUS CTRL FLT-PLUS CTRL FLASHTRAB PLUS CTRL met statusindicatie FLT-PLUS CTRL-1.5/I FLT-PLUS CTRL-2.5/I FLT-PLUS CTRL-3.0/I Toebehoren Coderingsmateriaal ZBN 18..., zie pagina 59 ZBN 18..., zie pagina 59 Doorverbindingsbrug MPB..., zie pagina 58 MPB..., zie pagina 58 Toebehoren meer informatie vindt u op: PHOENIX CONTACT 19

23 Overspanningsbeveiliging voor voeding IEC / EN Bliksemstroombeveiliging Type 1 FLASHTRAB gesloten en getriggerd met elektronische ontsteking directe parallelschakeling met Type 2- overspanningsbeveiligingen mogelijk 5-draadssysteem, L1, L2, L3, N, PE, voorgeconfectioneerd installatieblok totale breedte 70,4 mm L1 L2 L3 N elektrische gegevens IEC-testklasse/EN-type nominale spanning U N I / T1 230 V AC (400 V AC) max. continue spanning U C L-N / N-PE/ L-PEN 260 V AC / 260 V AC / - bliksemteststroom I imp (10/350)µs nominale afleidstootstroom I n (8/20)µs stroompiekwaarde 35 ka (L-N) lading 17,5 As impulsenergie 306,00 kj/ω (L-N) L-N / N-PE/ L-PEN 35 ka / 50 ka / - volgstroom-afschakelvermogen I fi L-N / N-PE/ L-PEN 3 ka / 100 A / - beveiligingsniveau U P L-N / N-PE/ L-PEN 2 kv / 2 kv / - aanspreektijd t A L-N / N-PE/ L-PEN 100 ns / 100 ns / - max. voorzekering volgens IEC kortsluitvastheid (bij max. voorzekering) I P 400 A (NH-gL) 25 ka algemene gegevens aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0, mm² / 0, mm² / 20-2 temperatuurbereik -40 C C brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 testnormen IEC / DIN EN / DIN EN /A11 omschrijving type artikelnr. VPE FLASHTRAB-installatieblok met statusindicatie FLT 35/3+1 CTRL-2.0/I FLASHTRAB I imp : 50 ka (10/350)µs Coderingsmateriaal ZBN 18..., zie pagina 59 Doorverbindingsbrug MPB..., zie pagina 58 Toebehoren 20 PHOENIX CONTACT

24 Overspanningsbeveiliging voor voeding IEC / EN Bliksemstroombeveiliging Type 1 N/PE-vonkbrug. 1-kanaals N/PE-vonkbrug, 1-kanaals, steekbaar totale breedte 17,6 mm totale breedte 35,8 mm L/N ( ) L/N ( ) L/N( ) L/N( ) I / T1 I / T1 230 V AC (400 V AC) 230 V AC (N-PE) - / 260 V AC/- - / 260 V AC / - 50 ka 100 ka 25 As 50 As 625,00 kj/ω (N-PE) 2,50 MJ/Ω (N-PE) - / 50 ka / - - / 100 ka / - - / 100 A / - - / 100 A / - - / 2 kv / - - / 1,5 kv / - - / 100 ns / - - / 100 ns / , mm² / 0, mm² / , mm² / 2, mm² / C C -40 C C V0 V0 IEC / DIN EN / DIN EN /A11 IEC / EN / EN /A11 type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE FLT 50 N/PE CTRL Toebehoren ZBN 18..., zie pagina 59 ZBN 18..., zie pagina 59 MPB..., zie pagina 58 MPB..., zie pagina 58 FLT 100 N/PE Toebehoren meer informatie vindt u op: PHOENIX CONTACT 21

25 Overspanningsbeveiliging voor voeding IEC / EN Bliksemstroombeveiliging Type 1 FLASHTRAB 1-kanaals hoog afleidvermogen Opmerkingen: maatschetsen, vanaf pagina 240 toelatingen, vanaf pagina 252 gesloten, bliksemteststroom 35 ka bliksemteststroom 25 ka totale breedte 17,6 mm totale breedte 17,6 mm L/N ( ) L/N ( ) L/N ( ) L/N ( ) elektrische gegevens IEC-testklasse/EN-type I / T1 I / T1 nominale spanning U N 230 V AC (400 V AC) 230 V AC (400 V AC) max. continue spanning U C L-N / N-PE / L-PEN 350 V AC / - / 350 V AC 440 V AC / - / 440 V AC bliksemteststroom I imp (10/350)µs nominale afleidstootstroom I n (8/20)µs stroompiekwaarde 35 ka 25 ka lading 17,5 As 12,5 As impulsenergie 306,00 kj/ω 156,00 kj/ω L-N / N-PE / L-PEN 35 ka / - / 35 ka 25 ka / - / 25 ka volgstroom-afschakelvermogen I fi L-N / N-PE / L-PEN 1,5 ka / - / 1,5 ka 2,5 ka / - / 2,5 ka beveiligingsniveau U P L-N / N-PE / L-PEN 5 kv / - / 5 kv 5 kv / - / 5 kv A L-N / N-PE / L-PEN 100 ns / - / 100 ns 100 ns / - / 100 ns max. voorzekering volgens IEC 400 A (gl) 250 A (gl) kortsluitvastheid (bij max. voorzekering) I P 25 ka 25 ka algemene gegevens aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0, mm² / 0, mm² / , mm² / 0, mm² / 20-2 temperatuurbereik -40 C C -40 C C brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 testnormen IEC / EN /A11 IEC / EN /A11 omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE FLASHTRAB FLT FLT Toebehoren Coderingsmateriaal ZBN 18..., zie pagina 59 ZBN 18..., zie pagina 59 Doorverbindingsbrug MPB..., zie pagina 58 MPB..., zie pagina 58 Toebehoren 22 PHOENIX CONTACT

26 Overspanningsbeveiliging voor voeding IEC / EN Bliksemstroombeveiliging Type 1 bliksemteststroom 60 ka bliksemteststroom 50 ka 1-kanaals, gesloten, N-PE-vonkbrug, bliksemteststroom 100 ka, voor bliksembeveiligingsklasse 1 totale breedte 35,5 mm totale breedte 35,5 mm totale breedte 35,8 mm L/N ( ) L/N ( ) L/N ( ) L/N ( ) N( ) N( ) I / T1 I / T1 I / T1 230 V AC (400 V AC) 230 V AC (400 V AC) 230 V AC (400 V AC) 400 V / - / 400 V 440 V AC / - / 440 V AC - / 260 V AC / - 60 ka 50 ka 100 ka 30 As 25 As 50 As 900,00 kj/ω 625,00 kj/ω 2,50 MJ/Ω 60 ka / - / 60 ka 50 ka / - / 50 ka - / 100 ka / - 2,5 ka / - / 2,5 ka 25 ka / - / 25 ka - / 100 A / - 5 kv / - / 5 kv 5 kv / - / 5 kv - / 4 kv / ns / - / 100 ns 100 ns / - / 100 ns - / 100 ns / A (gl) 500 A (NH-gL) - 25 ka 25 ka (440 V AC) mm² / mm² / mm² / mm² / mm² / mm² / C C -40 C C -40 C C V0 V0 V0 IEC / EN /A11 IEC / EN /A11 IEC / EN /A11 type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE FLT FLT-PLUS FLT Toebehoren Toebehoren Toebehoren ZBN 18..., zie pagina 59 ZBN 18..., zie pagina 59 ZBN 18..., zie pagina 59 MPB..., zie pagina 58 MPB..., zie pagina 58 MPB..., zie pagina 58 meer informatie vindt u op: PHOENIX CONTACT 23

Overspanningsbeveiliging en voedingen 2013 / 2014

Overspanningsbeveiliging en voedingen 2013 / 2014 Overspanningseveiliging en voeingen 2013 / 2014 6 Aansluittecniek voor printplaten en elektronicaeuizingen Printklemmen en -connectoren Elektronicaeuizingen Aansluittecniek voor velapparaten Connectoren

Nadere informatie

Bliksemstroom- en overspanningsbeveiliging Algemeen

Bliksemstroom- en overspanningsbeveiliging Algemeen Bliksemstroom- en overspanningsbeveiliging Algemeen Een selectief opgebouwde net-beveiliging wordt door een 3-traps beveiligingsconcept bereikt. De vereiste maatregelen, voor het beveiligen van de hoofdvoeding

Nadere informatie

DEHN+SÖHNE standaard bestektext

DEHN+SÖHNE standaard bestektext DEHN+SÖHNE standaard bestektext Klik op het type voor de juiste bestek omschrijving. Copier naar uw bestek met Ctrl C Ctrl V 1) Combi afleiders Bladzijde a. DEHNventil M TNC 255 2 b. DEHNventil M TNC 255

Nadere informatie

Bliksem- en overspanningsbeveiligingen. betrouwbare bescherming

Bliksem- en overspanningsbeveiligingen. betrouwbare bescherming Bliksem- en overspanningsbeveiligingen betrouwbare bescherming Overspanningen kunnen zowel bij personen als zaken aanzienlijke schade veroorzaken. Voor een effectieve drietraps-overspanningsbescherming

Nadere informatie

OVERSPANNINGSBEVEILIGING

OVERSPANNINGSBEVEILIGING W OVERSPANNINGSAFLEIDER SERIE VARTEC KLASSE 2 (C) Afleiderklasse C, Bouwvorm II, type 3, volgens OVE-SN 60, deel 4 volgens EN/IEC 61643. W OPMERKING IS010075/IS010078 IS010078 IS010075 Enkelfasige beveiliging:

Nadere informatie

PAGINA 1. Bliksem- en overspanningsafleiders VARTEC ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIE KABEL DATA VERLICHTING

PAGINA 1. Bliksem- en overspanningsafleiders VARTEC ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIE KABEL DATA VERLICHTING 1 Bliksem- en overspanningsafleiders VARTEC ENERGIE INDUSTRIE GEBOUWEN INSTALLATIE KABEL DATA VERLICHTING 2 Veelzijdigheid geeft power De technologische vooruitgang in de privésfeer heeft nog lang niet

Nadere informatie

SI MODULAIRE AUTOMATEN 10 ka

SI MODULAIRE AUTOMATEN 10 ka W SI AUTOMATEN BMS0 10 ka BMS0 V DE 570... en andere zoals aangegeven op het toestel W SCHRACK-INFO Nominale spanning/frequentie: 230 V/400 V AC, 50 Hz 240 V/415 V AC, 50 Hz bij ijkingstemp. 40 C Nominale

Nadere informatie

EN 55011, EN 55022, IEC/EN 61000 4, IEC 60068 2 6, IEC 60068 2 27 afmetingen (B H D) mm 35.5 90 58 (2 TE) Gewicht kg 0,07

EN 55011, EN 55022, IEC/EN 61000 4, IEC 60068 2 6, IEC 60068 2 27 afmetingen (B H D) mm 35.5 90 58 (2 TE) Gewicht kg 0,07 Type: EASY202 RE Bestelnummer: 232186 Verkoopstekst Steuerrelais Relaiserweiterungsmodul met verbindingssteker Bestelinformatie Ingangen Uitgangen Relais 10 A (UL) 2 Toepasbaar voor aanwijzingen easy700

Nadere informatie

Aardlekautomaten HACO ideale combinatie

Aardlekautomaten HACO ideale combinatie Aardlekautomaten HACO ideale combinatie Thermische, maximale en aardlekbeveiliging gecombineerd Removability: uitwisselen zonder demontage van de doorverbindingsrail Schroefaansluiting PZ2 Foutstroom indicatievenster

Nadere informatie

Bestektekst ten behoeve van bliksemstroom- en overspanningsbeveiligingsinstallatie.

Bestektekst ten behoeve van bliksemstroom- en overspanningsbeveiligingsinstallatie. Bestektekst ten behoeve van bliksemstroom- en overspanningsbeveiligingsinstallatie. Auteur: Leo Leunis Productmanager Energietechniek Isolectra B.V. Tel: 010-2855185 Mob: 06-53712110 Email: Leunis@isolectra.nl

Nadere informatie

Serie RB - Bistabiel relais 8 A

Serie RB - Bistabiel relais 8 A Serie - Bistabiel relais 8 A SERIE Bistabiel relais voor controle en signalering.14-35 mm railmontage (EN 60715).22 - Voor in de 11-polige aansluitvoet type 90.21 Met twee of 4 wisselcontacten DC-spoel

Nadere informatie

Keuzegids Bliksem- en overspanningsbeveiliging

Keuzegids Bliksem- en overspanningsbeveiliging Keuzegids Bliksem- en overspanningsbeveiliging www.dehn-international.com www.stagobel.be Bliksemstroom- en overspanningsbeveiliging voor laagspanningsinstallaties 230/400V. Combi-afleider Type 1 Toepassing

Nadere informatie

Beschermings- en scheidingsvonkbruggen

Beschermings- en scheidingsvonkbruggen Beschermings en scheidingsvonkbruggen Wanneer beschermingsvonkbrug, wanneer scheidingsvonkbrug?.............. blz. 100 Scheidingsvonkbruggen 480 en 481.................................... blz. 102 Beschermingsvonkbrug

Nadere informatie

Type: MFD TAP13 PT B Bestelnummer: Verkoopstekst E/A MFD 24VDC,Trans., 2E x PT100, 1QA. IP20, veerklemmen. Bestelinformatie

Type: MFD TAP13 PT B Bestelnummer: Verkoopstekst E/A MFD 24VDC,Trans., 2E x PT100, 1QA. IP20, veerklemmen. Bestelinformatie Type: MFD TAP13 PT B Bestelnummer: 106046 Verkoopstekst E/A MFD 24VDC,Trans., 2E x PT100, 1QA IP20, veerklemmen Bestelinformatie beschrijving Ingangen Digitaal 6 Daarvan analoog bruikbaar 2 Pt100/Ni1000

Nadere informatie

Remplacement aisé du module de protection par touche de déverrouillage

Remplacement aisé du module de protection par touche de déverrouillage All-in-one : bliksembeveiligingpotentiaalvereffening en beveiliging van eindtoestel in één apparaat All-in-one : Parafoudre-mise en équipotentialité et protection de l appareil terminal en un seul dispositif

Nadere informatie

Serie 19 - Interventiemodulen

Serie 19 - Interventiemodulen Serie 19 - Interventiemodulen SERIE 19 Auto-Off-On interventiemodule 19.21.0.0.0000 Auto/Off/On interventiemodule, bedoeld voor automatische besturing van pompen, ventilatoren en motorgroepen. Of, in geval

Nadere informatie

Beveiliging van Meet-, Stuur- en Regelsystemen

Beveiliging van Meet-, Stuur- en Regelsystemen Beveiliging van Meet-, Stuur- en Regelsystemen Productinfo MSR................................................... blz. 90 Keuzehulp MSR.................................................... blz. 91 Bliksembarrières

Nadere informatie

Zekerheid een vanzelfsprekendheid met de verticale patroonlastscheider

Zekerheid een vanzelfsprekendheid met de verticale patroonlastscheider Zekerheid een vanzelfsprekendheid met de verticale patroonlastscheider Verticale patroonlastscheider Compact en eenvoudig De verticale patroonlastscheider voor het 60mm-railsysteem is leverbaar in een

Nadere informatie

SIRCO MOT PV Schakelaar-scheiders voor fotovoltaïsche toepassingen gemotoriseerd tot 1000 VDC van 200 tot 630 A

SIRCO MOT PV Schakelaar-scheiders voor fotovoltaïsche toepassingen gemotoriseerd tot 1000 VDC van 200 tot 630 A Schakelen en scheiden new De oplossing voor > Gebouwen > Zonneparken sirco-pv_016_a_1_cat De sterke punten > Gebreveteerd onderbrekingssysteem "Brandweer" > Manuele noodstop SIRCO MOT PV 4x400 A Conform

Nadere informatie

Basisbeveiliging net. Industriële installaties: de weg naar een perfecte overspanningsbeveiliging... blz. 14

Basisbeveiliging net. Industriële installaties: de weg naar een perfecte overspanningsbeveiliging... blz. 14 Basisbeveiliging net Industriële installaties: de weg naar een perfecte overspanningsbeveiliging... blz. 14 Privé-woning: de weg naar een perfecte overspanningsbeveiliging... blz. 15 Keuzehulp netsysteem

Nadere informatie

Uw partner voor de industriële data-aansluiting

Uw partner voor de industriële data-aansluiting Connectoren Data Uw partner voor de industriële data-aansluiting Geautomatiseerde processen zijn niet meer weg te denken uit de industrie. Basis voor de automatisering is daarbij de koppeling tussen de

Nadere informatie

Serie 22 - Magneetschakelaars A

Serie 22 - Magneetschakelaars A Serie 22 - Magneetschakelaars 25-40 - 63 A SERIE 22 25 A magneetschakelaars met 2 contacten Contacten met dubbele onderbreking contactopening 3 mm (maakcontact) contactopening 1,5 mm (verbreekcontact)

Nadere informatie

KLEINE STROOMTRANSFORMATOREN

KLEINE STROOMTRANSFORMATOREN KLEINE STROOMTRANSFORMATOREN W VOOR KABEL 1 mm Ø - SERIE TCSM1 Past bij andere modulaire toestellen zoals FI-schakelaars etc., 4 mm gleuf Eenvoudig te verbinden Voor grove weergave op het meetwerk Plaatsbesparend

Nadere informatie

Aarding en Potentiaalvereffening, het begin van een onbezorgde verbintenis?

Aarding en Potentiaalvereffening, het begin van een onbezorgde verbintenis? Aarding en Potentiaalvereffening, het begin van een onbezorgde verbintenis? Ben Bus Eric Jansen Aarding en Potentiaalvereffening, het begin van een onbezorgde verbintenis? Eric Jansen Alle apparatuur in

Nadere informatie

Deurvergrendelingssysteem TVS

Deurvergrendelingssysteem TVS Deurvergrendelingssysteem TVS voor vluchtroutebeveiliging of toegangscontrole Het DICTATOR deurvergrendelingssyteem TVS is de ideale oplossing voor individuele vluchtdeuren, omdat het als Stand-Alone-oplossing

Nadere informatie

Digitale aardlekautomaten FRBdM

Digitale aardlekautomaten FRBdM Digitale aardlekautomaten xeffect serie - componenten voor industriële toepassing 13 Technische kenmerken Hoge kwaliteit aardlekautomaat. Afschakeling spanningsafhankelijk. Contactstandmelding rood - groen.

Nadere informatie

Serie 77 - Solid state relais (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A

Serie 77 - Solid state relais (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A Serie 77 - Solid state relais (SSR) 5-15 - 25-30 - 40-50 A SERIE 77 Solid state relais (SSR) Uitgang: 5 A / 230 V AC Voor inschakelstromen tot 300 A of directschakelend 17,5 mm breed, modulaire bouwvorm

Nadere informatie

DEHNTEL/NL/270515 INSTALLATIEHANDLEIDING VOOR OVERSPANNINGSBEVEILIGING IN EEN TELETASK INSTALLATIE

DEHNTEL/NL/270515 INSTALLATIEHANDLEIDING VOOR OVERSPANNINGSBEVEILIGING IN EEN TELETASK INSTALLATIE INSTALLATIEHANDLEIDING VOOR OVERSPANNINGSBEVEILIGING IN EEN TELETASK INSTALLATIE DEHNTEL/NL/270515 INLEIDING Onze hedendaagse maatschappij wordt meer en meer geëlektroniseerd. Computers verwerken onze

Nadere informatie

10 poorts industriële USB 3.0 hub - ESD en overspanningsbeveiliging

10 poorts industriële USB 3.0 hub - ESD en overspanningsbeveiliging 10 poorts industriële USB 3.0 hub - ESD en overspanningsbeveiliging Product ID: ST1030USBM Deze 10-poorts USB 3.0 hub geeft u de schaalbaarheid die u nodig hebt in ruwe industriële omgevingen. Deze hub

Nadere informatie

Selectie van de UPS-configuratie

Selectie van de UPS-configuratie Selectie van de UPS-configuratie Inhoudsopgave Typen mogelijke configuraties... 2 Selectietabel en overeenkomende bereiken... 5 Diagram nr. 1... 6 Enkele UPS Diagram nr. 2... 7 Actieve redundantie met

Nadere informatie

BES External Signaling Device

BES External Signaling Device BES External Signaling Device IUI-BES-AO nl Installatie handleiding BES External Signaling Device Inhoud nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 4 2 Beknopte informatie 5 3 Systeemoverzicht 6 4 Installatie 7

Nadere informatie

Serie 7L - LED-lampen

Serie 7L - LED-lampen Serie - LED-lampen SERIE LED - lampen voor schakelkasten Energiebesparend door LED-techniek Opgenomen vermogen van 5 W Lichtstroom komt overeen met een 75 W gloeilamp Magneet-, schroef- of clipbevestiging

Nadere informatie

TOEBEHOREN VOOR VERLIESSTROOMSCHAKELAARS / AUTOMATEN / VERLIESSTROOMAUTOMATEN

TOEBEHOREN VOOR VERLIESSTROOMSCHAKELAARS / AUTOMATEN / VERLIESSTROOMAUTOMATEN + AC 13 I e = 2A Ue = 250V~ AC 15 I e = 1A Ue = 250V~ DC 12 I e = 0,5A Ue = 110V= I th = TOEBEHOREN VOOR VERLIESSTROOMSCHAKELAARS / W HULPCONTACT B-HSI, FOUTMELDINGSCONTACT B-HR AANKLIKBARE VERSIE Ontwerp

Nadere informatie

Schakelaars en signaallampen

Schakelaars en signaallampen B1_06_de_06.book Seite 1 Montag, 10. Juli 2006 4:57 16 Schakelaars en signaallampen 6/2 Introductie 6/3 Stuurschakelaar 5TE8 6/5 Drukknop 5TE4 8 6/7 Signaallamp 5TE5 8 6/8 Schakelaar aan/uit 5TE8 6/10

Nadere informatie

Zucchini railkokersystemen LB / LB6

Zucchini railkokersystemen LB / LB6 railkokersystemen LB / LB6 Technische informatie Type 254 256 404 406 zijde zijde zijde zijde Actieve geleiders Aantal I n (A) ) Doorsnede van de beschermingsgeleider (equivalent in Cu) PE (mm ) I cw (ka)rms

Nadere informatie

ABB i-bus KNX KNX-voeding met diagnosefunctie, 320 ma/640 ma, DIN-rail SV/S 30.320.2.1, 2CDG110145R0011, SV/S 30.640.5.

ABB i-bus KNX KNX-voeding met diagnosefunctie, 320 ma/640 ma, DIN-rail SV/S 30.320.2.1, 2CDG110145R0011, SV/S 30.640.5. Technische gegevens 2CDC501052D3101 ABB i-bus KNX Beschrijving De KNX-voedingen genereren en bewaken de KNX-systeemspanning (SELV). Met de geïntegreerde smoorspoel wordt de buslijn van de voeding losgekoppeld.

Nadere informatie

P1G2. Handleiding. firmware datum auteur Aanpassing

P1G2. Handleiding. firmware datum auteur Aanpassing P1G2 Handleiding firmware datum auteur Aanpassing versie 1.0 5-3-2014 Mike vd Hulst Eerste versie 1.05 2-6-2014 Mike vd Hulst Aangepaste firmware 2.0 1-10-2014 Mike vd Hulst Objecten toegevoegd volgens

Nadere informatie

Systeemverlichting LED Sensationeel licht

Systeemverlichting LED Sensationeel licht Systeemverlichting LED Sensationeel licht 2 Rittal Systeemverlichting LED Systeemverlichting LED De perfecte kastverlichting De meest innovatieve verlichtingstechniek, afgestemd op de Rittal kastsystemen.

Nadere informatie

KNX/EIB Voedingseenheid 640 ma onderbrekingsvrij. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Best.nr. : 1079 00. Bedieningshandleiding

KNX/EIB Voedingseenheid 640 ma onderbrekingsvrij. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Best.nr. : 1079 00. Bedieningshandleiding Best.nr. : 1079 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Functie. 3 Informatie voor elektromonteurs 3.1 Montage en elektrische aansluiting. Tronic-trafo

1 Veiligheidsinstructies. 2 Functie. 3 Informatie voor elektromonteurs 3.1 Montage en elektrische aansluiting. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Nadere informatie

Oplossingen voor de mastverlichting

Oplossingen voor de mastverlichting Oplossingen voor de mastverlichting PHOENIX CONTACT B.V. Hengelder 56 6902 PA Zevenaar Postbus 246 6900 AE Zevenaar (0316) 59 17 20 08.11.2016 phoenixcontact.nl Oplossingen voor de mastverlichting Overzicht

Nadere informatie

Motorbeveiligingsschakelaar

Motorbeveiligingsschakelaar Blz. Overzicht -2 PKZM01, PKZM0 en PKZM4-4 PKZM01, PKZM0 en PKZM4 hulpcontact -7 PKZM01, PKZM0 en PKZM4 afschakelspoel -9 PKZM01, PKZM0 en PKZM4 principeschakelschema -10 PKZ2 overzicht -1 PKZ2 afstandsbediening

Nadere informatie

MODULAIRE CONTACTOREN

MODULAIRE CONTACTOREN W CONTACTOR 1/2-POLIG Modulaire contactor met 1 Mod. breedte Technische gegevens volgens EN 947-4-1; EN 947 - - 1; VDE 06 Beschermingsgraad IP20 AC1/230 V: - 4.6 kw - 20 A BZ326437 W AFMETINGEN EN SCHEMA

Nadere informatie

DE ZON GEEFT ONS ENERGIE, SANTON GEEFT ONS VEILIGHEID VEILIGHEIDSSLEUTEL ALLE KABELS ZIJN STROOMVRIJ AFSTANDSBEDIENING

DE ZON GEEFT ONS ENERGIE, SANTON GEEFT ONS VEILIGHEID VEILIGHEIDSSLEUTEL ALLE KABELS ZIJN STROOMVRIJ AFSTANDSBEDIENING DE ZON GEEFT ONS ENERGIE, SANTON GEEFT ONS VEILIGHEID PV-SYSTEMEN BEHOREN ZONDER TWIJFEL TOT DE MEEST INTERESSANTE MOGELIJKHEDEN ALS HET GAAT OM HET PRODUCEREN VAN ENERGIE. DE ZON SCHIJNT ELKE DAG EN LEVERT

Nadere informatie

Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 5 khz en een omgevingstemperatuur van +40 C

Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 5 khz en een omgevingstemperatuur van +40 C Type: DF6 340 30K Bestelnummer: 231388 Verkoopstekst Frequenzumrichter DF6 (30 kw; 400 V) Bestelinformatie nom. spanning U e V 3 AC 342 528 V ± 0 % max. nominale bedrijfsstroom I e A 57 nominaal motor

Nadere informatie

Serie 15 - Elektronische dimmer

Serie 15 - Elektronische dimmer Serie - Elektronische dimmer SERIE Elektronische dimmer voor het regelen van lichtniveaus met geheugenfunctie Geschikt voor gloeilampen en halogeenverlichting met of zonder transformator Geschikt voor

Nadere informatie

EM4000. Universele meetwaarde omvormer

EM4000. Universele meetwaarde omvormer Universele meetwaarde omvormer EM4000 Compacte behuizing Hoge nauwkeurigheid Volledig galvanische scheiding MODbus (RS232/RS485) 3 Analoge + 1 Puls uitgang Directe spanning ingang tot 690V 48 uurs service

Nadere informatie

Schakelrelais. 7/2 Programmaoverzicht. 7/3 Impulsrelais (teleruptor) 5TT4 1. 7/4 Schakelrelais 5TT4 2. 7/5 Insta contactoren 5TT5 7

Schakelrelais. 7/2 Programmaoverzicht. 7/3 Impulsrelais (teleruptor) 5TT4 1. 7/4 Schakelrelais 5TT4 2. 7/5 Insta contactoren 5TT5 7 B1_0_de_06.book Seite 1 Montag, 10. Juli 2006 4:59 16 /2 Programmaoverzicht /3 Impulsrelais (teleruptor) 5TT4 1 /4 5TT4 2 /5 Insta contactoren 5TT5 /6 Softstarters 5TT3 4 / NOODSTOP-relais 5TT5 2 /1 B1_0_de_06.book

Nadere informatie

I sd A 3125... 30000. I i A 50000

I sd A 3125... 30000. I i A 50000 Type: IZMN2 V2500 Bestelnummer: 230011 Verkoopstekst Leistungsschalter 3 polig 2500A Bestelinformatie bouwgrootte Aantal polen gegevens IZM...2... 3 polig nominale continu stroom I u A 2500 Instelbereik

Nadere informatie

VIDEOCONTROLE 2-DRAADS

VIDEOCONTROLE 2-DRAADS VIDEOCONTROLE -DRAADS NIEUW MINIDOME VANDALISMEBESTENDIG Camera met coax aansluiting EXTERNE CAMERA -DRAADS Kleurencamera -draads met directe bus aansluiting 388 INHOUD Algemene kenmerken 393 Camera s

Nadere informatie

Overspanningsbeveiliging in een brandmeldinstallatie

Overspanningsbeveiliging in een brandmeldinstallatie Overspanningsbeveiliging in een brandmeldinstallatie Een brandmeldinstallatie heeft tot doel een brand in een vroeg stadium te ontdekken en te lokaliseren. Hierdoor kan een brand snel worden bestreden

Nadere informatie

Een moderne elektrische installatie vereist een goede overspanningsbeveiliging. Voorkom schade en geef overspanningen geen kans.

Een moderne elektrische installatie vereist een goede overspanningsbeveiliging. Voorkom schade en geef overspanningen geen kans. INLEIDING Van vaatwasmachine tot home cinema, van verwarmingssturing tot alarminstallatie, van LED verlichting tot een domoticasysteem: in iedere moderne elektrische installatie vinden we tal van elektronische

Nadere informatie

Sicuro generatoraansluitkasten 1 Productinformatie Sicuro generatoraansluitkasten. Sicuro. generatoraansluitkasten

Sicuro generatoraansluitkasten 1 Productinformatie Sicuro generatoraansluitkasten. Sicuro. generatoraansluitkasten Sicuro generatoraansluitkasten 1 Productinformatie Sicuro generatoraansluitkasten Sicuro generatoraansluitkasten alfen 2 Sicuro generatoraansluitkasten Traditionele aansluitingen van generatoren bezitten

Nadere informatie

VOOR GROTE INSTALLATIES EN PROFESSIONEEL GEBRUIK

VOOR GROTE INSTALLATIES EN PROFESSIONEEL GEBRUIK DE E-TYPE SCHAKELAAR VAN SANTON VOOR GROTE INSTALLATIES EN PROFESSIONEEL GEBRUIK DE E-TYPE SCHEIDINGSSCHAKELAAR IS DE ZWAARSTE SCHAKELAAR BINNEN HET PRODUCTASSORTIMENT LOSSE SCHAKELAARS VAN SANTON EN IS

Nadere informatie

Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar

Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar Uw vision groepenverdeler van Hager installatieautomaat ( groep ) testknop aardlekschakelaar hoofdschakelaar coderingsstreep (zwart of grijs) De

Nadere informatie

MX- serie omvormers. voordelen. eigenschappen. kwaliteitscertificaten

MX- serie omvormers. voordelen. eigenschappen. kwaliteitscertificaten MX- serie omvormers voordelen De M-Extreme serie (MX) omvormers van Autarco behoren kwalitatief tot de beste en meest duurzame in zijn klasse. Een hoogwaardige, volledig gerobotiseerde productie zorgt

Nadere informatie

PRS 9. Gebruiksaanwijzing Programmaschakelaar PRS 9

PRS 9. Gebruiksaanwijzing Programmaschakelaar PRS 9 PRS 9 Gebruiksaanwijzing 810534-00 Programmaschakelaar PRS 9 Afmetingen / Overzicht PRS 9 Test 128,5 169 30,48 (6TE) Fig. 1 A B C D E PRS 9 I H G F Test J Fig. 2 MAX 95 % IP 10 MAX 70 C 2 Legenda A B C

Nadere informatie

78 SERIES Schakelende voedingen

78 SERIES Schakelende voedingen SERIES SERIE voor DIN-rail Type.12.2400 --Uitgang 24 V, 12 W --17,5 mm breed Type.12.1200 --Uitgang 12 V, 12 W --17,5 mm breed Type.36 --Uitgang 24 V, 36 W --Interne ingangsbeveiliging met een verwisselbare

Nadere informatie

Serie 7E - kwh-meters met Modbus

Serie 7E - kwh-meters met Modbus Serie - kwh-meters met Modbus SERIE Elektronische enkelfase kwh-meters met geïntegreerde Modbus interface (RS485) Uitvoering volgens MID-richtlijn verkrijgbaar voor verrekening Conform EN 62053-21 en EN

Nadere informatie

Inductieve sensor BI2-EM12-Y1X-H1141

Inductieve sensor BI2-EM12-Y1X-H1141 ATEX categorie II 1 G, Ex zone 0 ATEX categorie II 1 D, Ex zone 20 SIL2 volgens IEC 61508 schroefdraad, M12 x 1 roestvaststaal, 1.4301 DC 2-draads, nom. 8,2 VDC uitgang volgens DIN EN 60947-5-6 (NA- MUR)

Nadere informatie

Uitbreidbaarheid max. aantal Suconet K/K1 deeln.: met 2 extra netwerkmodules

Uitbreidbaarheid max. aantal Suconet K/K1 deeln.: met 2 extra netwerkmodules Type: PS4 271 MM1 Bestelnummer: 209602 Verkoopstekst Kompaktsteuerung Geïntegreerde setpoint insteller Teller 3 khz Omgevingstemperatuur 0 tot +55 C Netwerk Suconet K Interface programmeerapparaat RS 232C

Nadere informatie

Overspanningsbeveiliging

Overspanningsbeveiliging Overspanningsbeveiliging Bliksembeveiliging en overspanningsbeveiliging voor Sunny Boy en Sunny Tripower Inhoud Bij PV-installaties bevindt de PV-generator zich in de buitenlucht, vaak op gebouwen. Afhankelijk

Nadere informatie

Het typenummer is te vinden op de identificatiesticker aan de onderzijde van het product.

Het typenummer is te vinden op de identificatiesticker aan de onderzijde van het product. Deze handleiding beschrijft het installatieproces van het ICU Compact oplaadpunt voor elektrische voertuigen. Lees voordat u het oplaadpunt gaat installeren deze handleiding aandachtig door. ICU Charging

Nadere informatie

ASZ... Potentiometers. Building Technologies Division. ASZxx.3x

ASZ... Potentiometers. Building Technologies Division. ASZxx.3x 7 921 ASZxx.7xx / ASZxx.8xx ASZxx.7xx / ASZxx.8xx ASZxx.9xx Potentiometers ASZ... Voor aanbouw aan de servomotoren SQM... en SQN... voor de elektrischen signalering van de posities van de servomotorassen.

Nadere informatie

VermogensautomaatNZM2,3p,150A,raamklem,UL/IEC

VermogensautomaatNZM2,3p,150A,raamklem,UL/IEC VermogensautomaatNZM2,3p,150A,raamklem,UL/IEC Type NZMH2-VEF150-BT-NA Artikelnr. 107598 Abbildung ähnlich Leveringsprogramma Assortiment Vermogensautomaten Beveiligingsfunctie Installatie-, kabel-, selectieve

Nadere informatie

IDE Schakelaar-scheiders voor machinesturingskringen van 32 tot 160A

IDE Schakelaar-scheiders voor machinesturingskringen van 32 tot 160A De oplossing voor Schakelen en scheiden > Industrie > Tertiaire sector > Publiek gebouw > Hoogbouw ide_021_a_1_cat ide_022_a_1_cat IDE 4x40 A rechtstreekse bediening De sterke punten > Veiligheid > Gemakkelijke

Nadere informatie

Systeem-schakelversterkers REG 1 kanaals Art.Nr. 0850 00. Systeem-schakelversterkers REG 2 kanaals Art.Nr. 0851 00

Systeem-schakelversterkers REG 1 kanaals Art.Nr. 0850 00. Systeem-schakelversterkers REG 2 kanaals Art.Nr. 0851 00 1 kanaals Art.Nr. 0850 00 2 kanaals Art.Nr. 0851 00 Functioneringsprincipe De systeemschakelunit REG 1 kanaals en de systeemschakelunit REG 2 kanaals zijn nieuwe komponenten voor het observersysteem. De

Nadere informatie

OPSTEEK AANDRIJVINGEN SIK-SERIE

OPSTEEK AANDRIJVINGEN SIK-SERIE De veilige & compacte oplossing! OPSTEEK AANDRIJVINGEN SIK-SERIE Voor het aansturen van roldeuren en rolhekken welke tegen een valbeweging beveiligd moeten zijn en waar een beperkte montageruimte aanwezig

Nadere informatie

Type: ZEV Bestelnummer: 209634 Verkoopstekst Auslösegerät PTB 01 ATEX 3233. Bestelinformatie Thermische beveiliging I r A 1...820.

Type: ZEV Bestelnummer: 209634 Verkoopstekst Auslösegerät PTB 01 ATEX 3233. Bestelinformatie Thermische beveiliging I r A 1...820. Type: ZEV Bestelnummer: 209634 Verkoopstekst Auslösegerät PTB 01 ATEX 3233 Bestelinformatie Thermische beveiliging I r A 1...820 Toepasbaar voor DILEM...DILM820 Algemeen normen en bepalingen Klimaatbestendigheid

Nadere informatie

Serie 10 - Schemeringsschakelaars, compacte bouwvorm A

Serie 10 - Schemeringsschakelaars, compacte bouwvorm A Schemeringsschakelaars voor het schakelen van verlichting voor buitentrappen, ingangen, straten, etalages etc. Voor aansturing op locatie om te hoge inschakelstromen bij het gelijktijdig inschakelen van

Nadere informatie

Snelmontagesysteem SMS

Snelmontagesysteem SMS Keuze- en bestelgegevens Basismodule Ingangsmodule gesis M-M-BAS De basismodule uit de serie gesis M vormt de interface tussen de gesis M s en de net-/ -voeding. Met de basismodule kunnen in totaal zes

Nadere informatie

Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Voedingsmodule (Alarm en magneetventiel relais) DXMaP

Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Voedingsmodule (Alarm en magneetventiel relais) DXMaP Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Voedingsmodule (Alarm en magneetventiel relais) DXMaP DXMa Vul hier de identcode van uw regelaar in! Lees deze voorschriften voor gebruik goed door! Bewaar

Nadere informatie

waterpas-sensoren Voor grotere productieseries kunnen klantspecifieke uitvoeringen geleverd worden.

waterpas-sensoren Voor grotere productieseries kunnen klantspecifieke uitvoeringen geleverd worden. waterpas-sensoren Mogen we even wat RECHTZETTEN? Een waterpas- of inclino-sensor meet of een machine waterpas staat of juist onder een gewenste hoek. Onze waterpas-sensoren zorgen ervoor dat maaimachines

Nadere informatie

Industriële 2-poorts gigabit PoE+ Power over Ethernet-injector 48V / 30W - op de wand te monteren

Industriële 2-poorts gigabit PoE+ Power over Ethernet-injector 48V / 30W - op de wand te monteren Industriële 2-poorts gigabit PoE+ Power over Ethernet-injector 48V / 30W - op de wand te monteren Product ID: POEINJ2GI De POEINJ2GI industriële 2-poorts gigabit PoE+ injector biedt een stroom- en data-aansluiting

Nadere informatie

Checklist ontwerp van de netwerkinfrastructuur 03-04-2014

Checklist ontwerp van de netwerkinfrastructuur 03-04-2014 03-04-2014 Inhoud Inleiding Netwerkontwerp Gebruik van standaarden Afstanden en bescherming Checklist na installatie Netwerkfouten? Foutoorzaken in TCP/IP industriële netwerken Verbindingsproblemen (Hardware)

Nadere informatie

Serie 13 - Impulsrelais / Relais A

Serie 13 - Impulsrelais / Relais A Serie 13 - Impulsrelais / Relais 8-10 - 12-16 A 13 13.81 - Elektronisch impulsrelais - 1-polig voor railmontage 13.91 - Elektronisch impulsrelais met instelbare tijdfunctie - 1-polig voor inbouwmontage

Nadere informatie

MX- serie omvormers. voordelen. eigenschappen. kwaliteitscertificaten

MX- serie omvormers. voordelen. eigenschappen. kwaliteitscertificaten MX- serie omvormers voordelen De M-Extreme serie (MX) omvormers van Autarco behoren kwalitatief tot de beste en meest duurzame in zijn klasse. Een hoogwaardige, volledig gerobotiseerde productie zorgt

Nadere informatie

P-bus-interfacemodule

P-bus-interfacemodule 8 180 8180P01 TX-I/O P-bus-interfacemodule TXB1.PBUS Interface tussen het automatiseringsstation en de bus van de TX-I/O-modules Geïntegreerde DC 24 V, 1.2 A voor de voeding van TX-I/O-modules en veldapparaten

Nadere informatie

Fabrikant van relais en tijdrelais sinds 1954. Serie 39. MasterINTERFACE

Fabrikant van relais en tijdrelais sinds 1954. Serie 39. MasterINTERFACE Fabrikant van relais en tijdrelais sinds 1954 Serie 39 MasterINTERFACE Kenmerken Ruimtebesparend, 6,2 mm breed Tijdbesparend, 16-voudige doorverbindstrips (blauw, zwart, rood) Geïntegreerde LED-indicatie

Nadere informatie

1 poorts Gigabit PoE+ Extender at en 802.3af - 100m - Power over Ethernet Repeater

1 poorts Gigabit PoE+ Extender at en 802.3af - 100m - Power over Ethernet Repeater 1 poorts Gigabit PoE+ Extender - 802.3at en 802.3af - 100m - Power over Ethernet Repeater Product ID: POEEXT1GAT Deze gigabit PoE+ extender verlengt uw Power over Ethernet (PoE) apparaat over een grotere

Nadere informatie

Het typenummer is te vinden op de identificatiesticker aan de zijkant van het product.

Het typenummer is te vinden op de identificatiesticker aan de zijkant van het product. Deze handleiding beschrijft het installatieproces van het ICU Compact Mini oplaadpunt voor elektrische voertuigen. Lees voordat u het oplaadpunt gaat installeren deze handleiding aandachtig door. ICU Charging

Nadere informatie

Kortsluitstromen en. Kabelberekeningen

Kortsluitstromen en. Kabelberekeningen 1 Kortsluitstromen en kabelberekeningen Veel werk? Kennis in Praktijk... Kabelberekeningen Door : Joost de Koning Product manager vermogensschakelaars Lid NEC64 commissie (NEN1010) Lid NEC23E commissie

Nadere informatie

QBM75-1U/C. Landis & Staefa Division. Toepassing. Voor lucht en niet-agressieve gassen Met kalibreercertificaat

QBM75-1U/C. Landis & Staefa Division. Toepassing. Voor lucht en niet-agressieve gassen Met kalibreercertificaat 1 919 Drukverschilopnemer Voor lucht en niet-agressieve gassen Met kalibreercertificaat QBM65-.../C Toepassing Drukverschilopnemer voor lucht en niet-agressieve gassen, voor de meting van onder- of overdrukken

Nadere informatie

Ridder PositioningUnit RPU

Ridder PositioningUnit RPU Producthandleiding Ridder PositioningUnit RPU 265036NL - V03-2014.06 Ridder Drive Systems Lorentzstraat 36-38 3846 AX Harderwijk Postbus 360 3840 AJ Harderwijk Nederland T +31 (0)341 416 854 F +31 (0)341

Nadere informatie

Motorbeveiligingsschakelaars

Motorbeveiligingsschakelaars Introductie SERMES SERMES S.A. SERMES Nederland is onderdeel van SERMES S.A. uit Straatburg in Frankrijk en ontstaan in 1949 met het vertegenwoordigen van schakelmateriaal elektromotoren en kabels. SERMES

Nadere informatie

SIVACON S4 en ALPHA. De standaard in energieverdeling. Veilig, flexibel en betrouwbaar. Answers for infrastructure.

SIVACON S4 en ALPHA. De standaard in energieverdeling. Veilig, flexibel en betrouwbaar. Answers for infrastructure. SIVACON S4 en ALPHA De standaard in energieverdeling Veilig, flexibel en betrouwbaar Answers for infrastructure. Veilig, flexibel en betrouwbaar De Siemens ALPHA-partner De Siemens ALPHA-partner is onze

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies

1 Veiligheidsinstructies Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Overspanningsbeveiliging

Overspanningsbeveiliging Overspanningsbeveiliging In elektriciteitsnetten kunnen kleine piekspanningen voorkomen. Die piekspanningen kunnen ontstaan door onweer, maar ook door schakelhandelingen. De meeste piekspanningen ontstaan

Nadere informatie

Elektromotorische servomotoren voor afsluiters

Elektromotorische servomotoren voor afsluiters 4 501 ACVATIX Elektromotorische servomotoren voor afsluiters met 20 mm slag SAX.. SAX31.. Voedingsspanning AC 230 V, besturingssignaal 3-punts SAX61.. Voedingsspanning AC/DC 24 V, besturingssignaal DC

Nadere informatie

Overspanningsbeveiligingen

Overspanningsbeveiligingen en Algemeen Kenmerken en worden toegepast op plaatsen waar overspanning door blikseminslag of andere spanningspieken kan worden verwacht. De MJK is geconstrueerd met een veiligheidscomponent tegemoetkomend

Nadere informatie

ABB i-bus KNX Thermo-elektrische ventielklep, 24 V TSA/K 24.2, 2CDG 120 050 R0011

ABB i-bus KNX Thermo-elektrische ventielklep, 24 V TSA/K 24.2, 2CDG 120 050 R0011 Technische gegevens 2CDC508159D3101 ABB i-bus KNX Productbeschrijving De thermo-elektrische ventielklep is bedoeld voor het openen en sluiten van kleppen in verwarmings-, airco- en ventilatiesystemen.

Nadere informatie

Industriële zekeringen

Industriële zekeringen GE Consumer & Industrial Power Protection Industriële zekeringen Jean Müller Vertrouw op ons H.O.V. meszekeringen GE imagination at work Industriële zekeringen Bestelgegevens 2 H.O.V. meszekeringen 8 Voetstukken

Nadere informatie

Een Simpele RF Ontvanger

Een Simpele RF Ontvanger Een Simpele RF Ontvanger Een eenvoudige schakeling rond de RRFQ1 module Samenvatting De hierbij gepresenteerde schakeling vormt een eenvoudige ontvanger voor het ontvangen van seriële data over een smalband

Nadere informatie

informeert TAD: Technologische AdviesDienst

informeert TAD: Technologische AdviesDienst informeert TAD: Technologische AdviesDienst Beveiligingen in UPS-installaties Een perfect elektriciteitsnet zou een sinusoïdale spanning leveren die bovendien permanent aanwezig zou moeten zijn. In werkelijkheid

Nadere informatie

Domotica in drie stappen: Systeem omschrijving: DDNET:

Domotica in drie stappen: Systeem omschrijving: DDNET: dmxdomotica DDC1-IP Controller. Ipad en Android Simplistic Light Domotica in drie stappen: 1: Monteren componenten en aansluiten. 2: Adressen instellen op de DMX dimmers Zones in stellen op de drukknop

Nadere informatie

Serie 80 - Tijdrelais 16 A

Serie 80 - Tijdrelais 16 A Serie 80 - Tijdrelais 16 A SERIE 80 Multifunctie of monofunctie tijdrelais Multifunctie: 6 tijdfuncties Multispanning: (12...240) V AC/DC of (24...240) V AC/DC, automatische spanningsaanpassing door Pulsbreedtemodulatie

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr.

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr. Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Industriële PC's. Overzicht van industriële PC's Valueline, Basicline en Designline

Industriële PC's. Overzicht van industriële PC's Valueline, Basicline en Designline Industriële PC's Overzicht van industriële PC's Valueline, Basicline en Designline Keuzematrix voor industriële PC's Het kiezen van de juiste industriële PC vereist uitgebreide kennis van de toepassing,

Nadere informatie

Serie 83 - Industriële tijdrelais A

Serie 83 - Industriële tijdrelais A Multifunctie tijdrelais 83.01 - Multifunctie en multispanning, 1 contact 83.02 - Multifunctie en multispanning, 2 contacten (1 contact als tijdvertraagd of direct instelbaar), geschikt voor externe potentiometer

Nadere informatie

NEN 1010 over Photo Voltaïc installaties

NEN 1010 over Photo Voltaïc installaties NEN 1010 over Photo Voltaïc installaties Paul Castenmiller NEN 1010 over PV installaties Ontwikkelingen PV installaties. Normen PV installaties. NPR 5310-blad 65 Eigenschappen en risico s Architectuur

Nadere informatie