Inhoudsopgave. Overzicht TRABTECH De geïllustreerde inhoudsopgave leidt u sneller naar het juiste product

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Overzicht TRABTECH De geïllustreerde inhoudsopgave leidt u sneller naar het juiste product"

Transcriptie

1

2

3

4 Inhoudsopgave Overzicht TRABTECH De geïllustreerde inhoudsopgave leidt u sneller naar het juiste product 2 Power & Signal Quality Eenvoudig hogere beschikbaarheid 4 Effectieve overspanningsbeveiliging Overspanningsbeveiligingsmodulen voor de netvoeding, meet- en regeltechniek, informatietechniek, telecommunicatie en zend-/ ontvanginstallaties. 6 Monitoring Modulen voor de verschilstroombewaking, het bliksemstroombewakingssysteem, beveiligingsschakelaars als overstroombeveiliging en het testsysteem voor overspanningsbeveiligingen 182 Onderbrekingsvrije voeding Modulaire oplossingen voor AC-netten 214 EMC-oplossingen Netontstoorfilters 226 Technische informatie Maatschetsen, installatieaanwijzingen, verklaring van begrippen, algemene technische informatie 234 Toelatingen 252 Artikelnummers 258

5 TRABTECH Programmaoverzicht Overspanningsbeveiliging voor de voeding IEC/EN bliksemstroombeveiliging Type 1 FLASHTRAB... pag. 16 bliksemstroombeveiliging Type 1 POWERTRAB... pag. 24 bliksem- en overspanningsbeveiliging Type 1+2 FLASHTRAB... pag. 28 overspanningsbeveiliging Type 2 VALVETRAB... pag. 32 Overspanningsbeveiliging voor de voeding NEMA Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek overspanningsbeveiliging overspanningsbeveiliging signaalcircuitbeveiliging - PLUGTRAB signaalcircuitbeveiliging - LINETRAB VAL-SQ SE... pag. 74 VAL-SQ... pag. 76 PT... pag. 90 LIT... pag. 102 Overspanningsbeveiliging voor de informatie- en telecommunicatietechniek overspanningsbeveiligingsmodulen voor Ethernet en Token-Ring overspanningsbeveiligingsmodulen voor div. interfaces, zoals V.24, V.11 en TTY overspanningsbeveiligingsmodulen voor RS-485 overspanningsbeveiligingsmodulen voor INTERBUS pag. 140 pag. 142 pag. 146 pag. 148 Monitoring verschilstroombewaking RCM... pag. 188 bliksemteller voor windturbines LM-S... pag. 192 overstroombeveiliging TMC... pag. 196 testapparaat voor overspanningsbeveiligingsmodulen CHECKMASTER pag PHOENIX CONTACT

6 overspanningsbeveiliging Type 2 in verschillende combinaties VAL-CP... pag. 48 apparaatbeveiliging Type 3 pag. 52 op rail te monteren overspanningsbeveiliging voor fotovoltaïsche installaties VAL-MS... pag. 62 overspanningsbeveiliging voor fotovoltaïsche installaties in IP65-behuizing PV-SET... pag. 64 signaalcircuitbeveiliging - TERMITRAB TT... pag. 106 signaalcircuitbeveiliging - SURGETRAB S-PT... pag. 114 signaalcircuitbeveiliging - COMTRAB CTM... / CT... pag. 116 toebehoren voor signaalcircuitbeveiliging LSA-PLUS-techniek pag. 123 Overspanningsbeveiliging voor de zend- en ontvanginstallaties overspanningsbeveiligingsmodulen voor telecommunicatiesystemen overspanningsbeveiligingsmodulen voor zend- en ontvanginstallaties overspanningsbeveiligingsmodulen voor videocommunicatie overspanningsbeveiligingsmodulen voor radio- en televisieapparaten pag. 152 pag. 170 pag. 174 pag. 176 Onderbrekingsvrije voeding EMC-oplossingen onderbrekingsvrije voeding UPS-eenheid en accu-eenheid UPS-CP... pag. 220 onderbrekingsvrije voeding bypass UPS-CP-BP... pag. 224 onderbrekingsvrije voeding toebehoren UPS... pag. 224 filtermodulen pag. 226 PHOENIX CONTACT 3

7 De gevaren zijn talrijk: Overspanningsschade Overspanningen beschadigen of verwoesten elk jaar meer elektrische installaties. De kosten van reparaties en uitvaltijden nemen hierdoor almaar toe. Het gevaar beperkt zich niet alleen tot installaties en apparatuur in industriële omgevingen. Ook de gebouwentechniek, inclusief de particuliere woningbouw, wordt getroffen. Isolatieschade en foutstromen Isolatieschade tussen actieve aders en aarde veroorzaken foutstromen, waardoor er gevaar voor personen of brandgevaar kan ontstaan. Zekeringen en aardlekschakelaars bieden bescherming tegen dergelijke effecten. Ze schakelen de betreffende apparaten en installatiedelen uit, zodra een gevaarlijke situatie wordt herkend. Stroomuitval Onverwachte onderbreking van de voeding kan aanzienlijke hardwareschade en verlies van belangrijke gegevens veroorzaken. Het merendeel van dit soort storingen is met tijden van minder dan één seconde zo kort, dat de mens ze niet eens opmerkt. Een onderbreking van meer dan 10 ms is echter lang genoeg om de werking van IT-systemen verstoren. Stoorspanningen Mechanisch of elektronisch geactiveerde schakelingen genereren impulsvormige en hoogfrequente stoorspanningen. Deze spanningen breiden zich via het leidingnet ongehinderd uit. Alle apparaten binnen dit leidingnet worden hierdoor beïnvloed. Met name bij elektronisch en gegevensverwerkende apparaten kan dit leiden tot datafouten, ongecontroleerde functies en systeemcrashes. 4 PHOENIX CONTACT

8 Wij bieden de beveiliging: Effectieve overspanningsbeveiliging Overspanningsbeveiligingsmodulen begrenzen energierijke transiënten. Hiermee kunnen apparaten en installaties tegen onherstelbare beschadiging als gevolg van overspanningsinkoppelingen worden beveiligd. Dat verhoogt de beschikbaarheid aanzienlijk. Monitoring Speciale bewakings- en testmodulen signaleren fouten voordat deze tot uitschakeling van de installatie of het apparaat leiden. Hierdoor kunnen noodzakelijke reparaties of servicewerkzaamheden gepland worden uitgevoerd. Het gevaar wordt verholpen zonder de werking van de installatie onnodig te verstoren. Onderbrekingsvrije voedingen Apparaten voorzien van accu leveren voedingsspanning voor een onderbrekingsvrije voeding. Uitvaltijden in de voeding worden overbrugd en de onderbrekingsvrije werking van de installatie is gegarandeerd. EMC-oplossingen Ontstoorfilters begrenzen hoogfrequente stoorspanningen via voedingsleidingen. Apparaten op het gebied van gegevensverwerking kunnen ongestoord werken en leveren betrouwbare resultaten. meer informatie vindt u op: PHOENIX CONTACT 5

9 Effectieve beveiligingskring Met een "effectieve beveiligingskring" wordt een naadloze maatregel ter beveiliging tegen overspanningen bedoeld. Om het te beveiligen object dient een denkbeeldige kring te worden getrokken. Op alle punten waar kabels deze kring kruisen, dienen overspanningsbeveiligingsmodulen te worden geïnstalleerd, die overeenkomen met de nominale gegevens van de betreffende stroomkring. Hierdoor is het gebied binnen de beveiligingskring zodanig beveiligd, dat leidinggebonden overspanningsinkoppelingen consequent worden vermeden. Overspanningsbeveiliging voor de voeding Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek Overspanningsbeveiliging voor de informatietechniek Overspanningsbeveiliging voor zend- en ontvanginstallaties 6 PHOENIX CONTACT

10 Overspanningsbeveiliging Overspanning wat is dat? Overspanningen zijn korte, impulsvormige stijl toenemende spanningspieken, ook wel transiënten genoemd. De bekendste oorzaak voor het ontstaan van extreme overspanningsimpulsen is de blikseminslag. Als gevolg van de dagelijks honderden keren optredende transiënten in een voedingsnet, zoals deze bijv. bij schakelhandelingen ontstaan, wordt elektrische apparatuur permanent belast. De aanloopstromen van een elektromotor kunnen in een motorkabel dermate krachtige magnetische velden genereren, dat overspanningen inductief in naast gelegen datakabels inkoppelen. Dergelijke leidingsgebonden storingen worden met TRABTECH-beveiligingsmodulen met succes geëlimineerd. Overspanningsbeveiliging is een onderdeel van de elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Overspanning welke gevolgen heeft dit? Wat de oorzaak van een overspanning ook is, de gevolgen blijven gelijk: onherstelbare beschadiging van apparatuur, uitvaltijden bij installaties of het compleet uitvallen van besturingen. Daarbij wegen de uitvalkosten en de kosten voor het opnieuw aanschaffen van apparatuur alsmede mogelijk gegevensverlies en rentabiliteitsafnamen vaak aanzienlijk zwaarder dan de eigenlijke reparatiekosten en ze worden door geen enkele verzekering gedekt. Juist op het gebied van de signaalverwerking vereist de voortschrijdende techniek en miniaturisatie de toepassing van overspanningsbeveiliging om het functioneren van micro-elektronische componenten en processoren te waarborgen. Overspanning hoe beveiligt men op de juiste wijze? Een effectieve overspanningsbeveiliging begint met het beoordelen van het potentiële gevaar en het registreren van alle, bij het te beveiligen object behorende apparatuur. Het hieruit afgeleide beveiligingsconcept houdt rekening met alle interfaces voor de voeding, alsmede de data- en telecommunicatie. Alleen op die manier kunnen alle op een datanetwerk, productie-installatie of in de gebouweninstallatie aangesloten eindapparaten effectief worden beveiligd. Met behulp van deze catalogus, productbrochures en de krachtige engineeringssoftware TRABTECH-select vereenvoudigt TRABTECH in de engineeringsfase reeds het kiezen van geschikte beveiligingsmodulen. Met kwalitatief hoogwaardige beveiligingsmodulen, in combinatie met een innovatieve afleidertechniek, zorgt TRABTECH in alle toepassingsgebieden van de elektrotechniek voor een hoge beschikbaarheid van de installatie en veiligheid. PHOENIX CONTACT 7

11 8 PHOENIX CONTACT

12 Overspanningsbeveiliging voor de voeding De gebouwen- en industriële installaties stellen wereldwijd verschillende eisen aan de bliksemstroom- en overspanningsbeveiliging van een voeding. Krachtige bliksemstroombeveiligingscombinaties in de uitvoering Type 1 + Type 2 vormen vervolgens de basis voor de voedings-hoofdverdeling. Via de Type 2-overspanningsbeveiligingen in onderverdelingen tot aan de eindapparaatbeveiliging van beveiligingstrap Type 3 realiseert TRABTECH een compleet drietraps beveiligingsconcept met comfortabele en direct te installeren oplossingen. IEC / EN Belangrijkste productfamilie 10 Features 12 Keuzematrix 14 Bliksemstroombeveiliging Type 1 FLASHTRAB compact PLUS 16 FLASHTRAB PLUS 19 FLASHTRAB 22 POWERTRAB 24 VALVETRAB-MS T1/T2 26 Bliksemstroom-/ overspanningsbeveiligingscombinatie Type 1+2 FLASHTRAB compact 28 Overspanningsbeveiliging Type 2 VALVETRAB compact 32 VALVETRAB-MS 36 VALVETRAB compact gecombineerd met Speciale systemen Type 1 en Type 2 Voor branche-oplossingen 46 Voor 690 V- en 960 V-voedingssystemen 47 Apparaatbeveiliging Type 3 Modulen voor railmontage 52 Voor inbouwcontactdozen 55 Voor kabelkanalen 55 Contactdoosstroken 57 Apparaatbeveiligingsadapters 57 Toebehoren 58 Basisoplossingen Voor de gebouweninstallatie 61 Voor fotovoltaïsche installaties 62 Toepassingen 66 NEMA Belangrijkste productfamilie 70 Keuzematrix 72 VAL-SQ SE 74 VAL-SQ SP 76 VAL-SQ SI 78 Toepassingen 80 PHOENIX CONTACT 9

13 Overspanningsbeveiliging voor de voeding IEC / EN Belangrijkste productfamilie FLASHTRAB compact / VALVETRAB compact coderingsmogelijkheden vermogensvaristoren als overspanningsbeveiliging gesloten en netvolgstroombegrenzende vonkbruggen dubbele aansluitplaatsen tot 35 mm 2 mechanische polarisatie compacte installatieblokken 10 PHOENIX CONTACT

14 Overspanningsbeveiliging voor de voeding IEC / EN Belangrijkste productfamilie Het complete systeem De beveiligingsmodulen van de "compact"-familie bieden een modulair installatieconcept. Voor nagenoeg elk voedingssysteem zijn uniforme en krachtige modulen leverbaar. Of het nu gaat om bliksemstroombeveiligingen, overspanningsbeveiligingen of een combinatie daarvan, het concept overtuigt met consequente en modulaire gebruikseigenschappen en dat wereldwijd. Toepassingen wereldwijd Voedingssystemen ondervinden per land bepaalde spanningsschommelingen. Met deze kortstondige (tijdelijke) spanningsvariaties dient de overspanningsbeveiliging rekening te houden. Door de hoge nominale spanning van 350 V AC kennen de overspanningsbeveiligingen van de "compact"-familie geen beperking en zijn zij wereldwijd in 230/400 V-systemen inzetbaar. Perfect steekbaar De modulaire steekbaarheid zorgt voor een hoog comfort, bijvoorbeeld bij isolatiemetingen in de installatie. In plaats van in te grijpen in de installatie eenvoudig de steker verwijderen. Door de symmetrische stekerconstructie kan de steker in beide richtingen in het basiselement worden gestoken. Dankzij deze variabele inbouwrichting kunnen de beveiligingsmodulen in elke schakelkastomgeving worden toegepast. Innovatieve technologie Het hoge uitschakelvermogen van de innovatieve vonkbruggen maakt ook toepassing in laagspanningsinstallaties voor hoge stromen met hoge kortsluitstromen tot maximaal 50 ka mogelijk. De gesloten bliksemstroombeveiligingen zijn netvolgstroombegrenzend geconstrueerd, hierdoor worden ook de kleinste voorzekeringen niet beïnvloed. Typeomschrijving FLT - CP - 3 S VAL - CP - 3 S productfamilie FLASHTRAB / VALVETRAB compact aantal fasen S - separaat PE + N gescheiden max. continue spanning U C De status in één oogopslag In één oogopslag geeft de mechanische statusindicatie van de steker directe informatie. Afstandsmelding Het gemeenschappelijke, potentiaalvrije meldcontact maakt melding op afstand mogelijk zonder extra benodigde ruimte. PHOENIX CONTACT 11

15 Overspanningsbeveiliging voor de voeding IEC / EN Features POWERTRAB coderingsmogelijkheid dubbele aansluiting led-indicatie meldcontact voeding meldcircuit aardaansluiting robuuste aluminium behuizing aansluiting voor moduulmontage VALVETRAB steekbare overspanningsbeveiliging bouwbreedte 17,5 mm steekbare overspanningsbeveiliging bouwbreedte 12 mm coderingsmogelijkheden aansluitplaatsen tot 25 mm 2 incl. ondersteekbeveiliging mechanische polarisatie compacte installatieblokken optioneel, potentiaalvrij meldcontact 12 PHOENIX CONTACT

16 Overspanningsbeveiliging voor de voeding IEC / EN Features PLUGTRAB optische statusindicatie barcode voor CHECKMASTER onderbrekingsvrij en impedantieneutraal insteken en uittrekken coderingsmogelijkheid bij de ingang en uitgang potentiaalvrij meldcontact polarisatie voor schakelmethode en spanningsniveaus bouwbreedte 17,5 mm stootstroomvaste contactering met montagerail COMBITRAB / MAINTRAB bedrijfsindicatie verzonken aan-/uitschakelaar 1,8 m aansluitkabel optioneel geïntegreerde signaalinterfacebeveiliging, zoals TV-SAT, ISDN... landspecifieke uitvoeringen bedrijfsindicatie verhoogde aanrakingsbeveiliging PHOENIX CONTACT 13

17 Overspanningsbeveiliging voor de voeding IEC / EN Keuzematrix De selectie biedt een eenvoudige keuze van geschikte overspanningsbeveiligingsmodulen voor de gewenste applicatie. De eerste kolom (netvorm) geeft een onderverdeling aan de hand van het aantal fasen van het voedingssysteem, de tweede kolom (omschrijving) toont het bijbehorende voedingssysteem. De overige kolommen geven informatie over de eigenschappen van de overspanningsbeveiligingsmodulen. Vervolgens verschijnt het geschikte product met artikelnummer. Productspecifieke informatie vindt u op de betreffende pagina's. Speciale oplossingen voor het IT-voedingssysteem vanaf pagina fase voeding Netvorm TN-S/ TT L1 L2 L3 N PE Omschrijving 3-fase voeding gescheiden N en PE TN-C L1 L2 L3 PEN 3-fase voeding gemeenschappelijke PEN 2-fase voeding TN-S/ TT TN-C L1 L2 N PE L1 L2 PEN 2-fase voeding gescheiden N en PE 2-fase voeding gemeenschappelijke PEN 1-fase voeding TN-C TN-S/ TT L1 N PE L1 PEN 1-fase voeding gescheiden N en PE 1-fase voeding gemeenschappelijke N en PE Opmerking Producten die zijn voorzien van dit stempel (stekerelementen) kunnen met de CHECKMASTER worden getest. Voeding eindapparatuur TN-S/TT TN-S/TT L1 L2 L3 N PE L1 N PE 3-fase voeding op het eindapparaat gescheiden N en PE 1-fase voeding op het eindapparaat 14 PHOENIX CONTACT

18 Overspanningsbeveiliging voor de voeding IEC / EN Keuzematrix Apparaatbeveiliging Type 3 Bliksemstroombeveiliging Type 1 Overspanningsbeveiliging Type 2 Bouwbreedte 17,5 mm per kanaal Steek- en testbaar Bouwbreedte 12 mm per kanaal Statusindicatie + FM-meldcontact Op rail te monteren Tussenadapter Meerpolige wandcontactdoosstrook Overspanningsbeveiligingsmoduul Wandcontactdoosinbouw Artikelnr. FLT-CP-PLUS-3S FLT-CP-3S VAL-CP-3S VAL-MS-320/3+1-FM FLT-CP-PLUS-3C FLT-CP-3C VAL-CP-3C VAL-MS-320/3+0-FM FLT-CP-PLUS-2S FLT-CP-2S VAL-CP-2S FLT-CP-PLUS-2C FLT-CP-2C VAL-CP-2C FLT-CP-PLUS-1S FLT-CP-1S VAL-CP-1S FLT-CP-PLUS-1C FLT-CP-1C Pagina PT 4-PE/S-230AC PT 2-PE/S-230AC MNT-1D 1 ) CBT-SCHUKO 1 ) ) de beveiliging van de voeding is leverbaar in de betreffende landspecifieke uitvoeringen. Bovendien zijn er overspanningsbeveiligingsmodulen met signaalinterfacebeveiliging leverbaar. BT-SKT-230AC BT-1S-230AC/A PHOENIX CONTACT 15

19 Overspanningsbeveiliging voor voeding IEC / EN Bliksemstroombeveiliging Type 1 FLASHTRAB compact PLUS modulaire steekbaarheid (ook van de N/PE-vonkbrug) thermische beveiliging bij elke afzonderlijke steker optische, mechanische statusindicatie van de afzonderlijke beveiligingen met potentiaalvrij meldcontact steker te testen met CHECKMASTER hoge continue spanning van 350 V AC voor 230/400 V AC-netten met sterke spanningsschommelingen 5-draadssysteem, L1, L2, L3, N, PE 4-draadssysteem, L1, L2, L3, PEN Opmerkingen: maatschetsen, vanaf pagina 240 toelatingen, vanaf pagina 252 totale breedte 142,8 mm N totale breedte 106,9 mm PEN 11 FM FM PE L1 L2 L3 L1 L2 L3 elektrische gegevens IEC-testklasse/EN-type I / T1 I / T1 nominale spanning U N 240 V AC (230/400 V AC /415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC /415 V AC) max. continue spanning U C L-N / N-PE / L-PEN 350 V AC / 350 V AC / - - / - / 350 V AC bliksemteststroom I imp (10/350)µs nominale afleidstootstroom I n (8/20)µs stroompiekwaarde 100 ka 75 ka lading 50 As 37,5 As impulsenergie 2,50 MJ/Ω 1,40 MJ/Ω L-N / N-PE / L-PEN 25 ka / 100 ka / - - / - / 75 ka (3L-PEN) volgstroom-afschakelvermogen I fi L-N / N-PE / L-PEN 50 ka (264 V AC) / 100 A / - - / - / 50 ka (264 V AC) beveiligingsniveau U P L-N / N-PE / L-PEN 1,5 kv / 1,5 kv / - - / - / 1,5 kv A L-N / N-PE / L-PEN 100 ns / 100 ns / - - / - / 100 ns max. voorzekering volgens IEC 315 A (gl / gg) 315 A (gl / gg) kortsluitvastheid (bij max. voorzekering) I P 50 ka 50 ka algemene gegevens aansluitgegevens massief / soepel / AWG 2, mm² / 2, mm² / , mm² / 2, mm² / 13-2 temperatuurbereik -40 C C -40 C C brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 testnormen IEC / EN / UL 1449 / IEC / EN / UL 1449 / EN /A11 EN /A11 meldcontact wisselcontact wisselcontact aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0, ,5 mm² / 0, ,5 mm² / , ,5 mm² / 0, ,5 mm² / max. bedrijfsspanning 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC max. bedrijfsstroom 1 A AC / 200 ma DC 1 A AC / 200 ma DC omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE FLASHTRAB compact PLUS Vervangingssteker FLT-CP-PLUS-3S FLT-CP-PLUS-3C Toebehoren Toebehoren L-N / L-PEN FLT-CP-PLUS-350-ST FLT-CP-PLUS-350-ST N-PE FLT-CP-N/PE-350-ST Coderingsmateriaal ZBN 18..., zie pagina 59 ZBN 18..., zie pagina PHOENIX CONTACT

20 Overspanningsbeveiliging voor voeding IEC / EN Bliksemstroombeveiliging Type 1 4-draadssysteem, L1, L2, N, PE 3-draadssysteem, L1, L2, PEN 3-draadssysteem, L, N, PE totale breedte 106,9 mm totale breedte 71,6 mm totale breedte 71,6 mm N PEN 11 FM N 11 FM FM PE L1 L2 L1 L2 PE L1 I / T1 I / T1 I / T1 240 V AC (230/400 V AC /415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC /415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC /415 V AC) 350 V AC / 350 V AC / - - / - / 350 V AC 350 V AC / 350 V AC / - 75 ka 50 ka 50 ka 37,5 As 25 As 25 As 1,40 MJ/Ω 625,00 kj/ω 625,00 kj/ω 25 ka / 100 ka / - - / - / 25 ka 25 ka / 100 ka / - 50 ka (264 V AC) / 100 A / - - / - / 50 ka (264 V AC) 50 ka (264 V AC) / 100 A / - 1,5 kv / 1,5 kv / - - / - / 1,5 kv 1,5 kv / 1,5 kv / ns / 100 ns / - - / - / 100 ns 100 ns / 100 ns / A (gl / gg) 315 A (gl / gg) 315 A (gl / gg) 50 ka 50 ka 50 ka 2, mm² / 2, mm² / , mm² / 2, mm² / , mm² / 2, mm² / C C -40 C C -40 C C V0 V0 V0 IEC / EN / UL 1449 / IEC / EN / UL 1449 / IEC / EN / UL 1449 / EN /A11 EN /A11 EN /A11 wisselcontact wisselcontact wisselcontact 0, ,5 mm² / 0, ,5 mm² / , ,5 mm² / 0, ,5 mm² / , ,5 mm² / 0, ,5 mm² / V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC 1 A AC / 200 ma DC 1 A AC / 200 ma DC 1 A AC / 200 ma DC type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE FLT-CP-PLUS-2S FLT-CP-PLUS-2C FLT-CP-PLUS-1S Toebehoren Toebehoren Toebehoren FLT-CP-PLUS-350-ST FLT-CP-PLUS-350-ST FLT-CP-PLUS-350-ST FLT-CP-N/PE-350-ST FLT-CP-N/PE-350-ST ZBN 18..., zie pagina 59 ZBN 18..., zie pagina 59 ZBN 18..., zie pagina 59 meer informatie vindt u op: PHOENIX CONTACT 17

21 Overspanningsbeveiliging voor voeding IEC / EN Bliksemstroombeveiliging Type 1 FLASHTRAB compact PLUS modulaire steekbaarheid (ook van de N/PE-vonkbrug) thermische beveiliging bij elke afzonderlijke steker optische, mechanische statusindicatie van de afzonderlijke beveiligingen met potentiaalvrij meldcontact steker te testen met CHECKMASTER hoge continue spanning van 350 V AC voor 230/400 V AC-netten met sterke spanningsschommelingen 2-draadsysteem, L, PEN N-PE-vonkbrug, voor bliksembeveiligingsklasse 1 Opmerkingen: maatschetsen, vanaf pagina 240 toelatingen, vanaf pagina 252 totale breedte 35,8 mm PEN totale breedte 35,8 mm N 11 FM FM L1 PE elektrische gegevens IEC-testklasse/EN-type I / T1 I / T1 nominale spanning U N 240 V AC (230/400 V AC /415 V AC) 240 V AC (N-PE) max. continue spanning U C L-N / N-PE / L-PEN 350 V AC / - / 350 V AC - / 350 V AC / - bliksemteststroom I imp (10/350)µs nominale afleidstootstroom I n (8/20)µs stroompiekwaarde 25 ka 100 ka lading 12,5 As 50 As impulsenergie 160,00 kj/ω 2,50 MJ/Ω L-N / N-PE / L-PEN 25 ka / - / 25 ka - / 100 ka / - volgstroom-afschakelvermogen I fi L-N / N-PE / L-PEN 50 ka (264 V AC) / - / 50 ka (264 V AC) - / 100 A / - beveiligingsniveau U P L-N / N-PE / L-PEN 1,5 kv / - / 1,5 kv - / 1,5 kv / - A L-N / N-PE / L-PEN - / - / 100 ns - / 100 ns / - max. voorzekering volgens IEC 315 A (gl / gg) - kortsluitvastheid (bij max. voorzekering) I P 50 ka 25 ka algemene gegevens aansluitgegevens massief / soepel / AWG 2, mm² / 2, mm² / , mm² / 2, mm² / 13-2 temperatuurbereik -40 C C -40 C C brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 testnormen IEC / EN / UL 1449 IEC / EN / EN /A11 / UL 1449 meldcontact wisselcontact wisselcontact aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0, ,5 mm² / 0, ,5 mm² / , ,5 mm² / 0, ,5 mm² / max. bedrijfsspanning 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC max. bedrijfsstroom 1 A AC / 200 ma DC 1 A AC / 200 ma DC omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE FLASHTRAB compact PLUS FLASHTRAB compact Vervangingssteker FLT-CP-PLUS-1C Toebehoren FLT-CP-N/PE Toebehoren L-N / L-PEN FLT-CP-PLUS-350-ST N-PE FLT-CP-N/PE-350-ST Coderingsmateriaal ZBN 18..., zie pagina 59 ZBN 18..., zie pagina PHOENIX CONTACT

22 FLASHTRAB PLUS CTRL Overspanningsbeveiliging voor voeding IEC / EN Bliksemstroombeveiliging Type 1 1-kanaals getriggerd hoog afleidvermogen goed volgstroom-afschakelvermogen bij hoge nominale spanning directe parallelschakeling met Type 2- overspanningsbeveiligingen mogelijk Opmerkingen: maatschetsen, vanaf pagina 240 toelatingen, vanaf pagina 252 beveiligingsniveau 1,5 kv beveiligingsniveau 2,5 kv / 3 kv totale breedte 35,5 mm totale breedte 35,5 mm L/N( ) L/N( ) L/N( ) L/N( ) elektrische gegevens IEC-testklasse/EN-type I / T1 I / T1 I / T1 nominale spanning U N 230 V AC (400 V AC) 230 V AC (400 V AC) 230 V AC (400 V AC) max. continue spanning U C L-N / N-PE / L-PEN 350 V AC / - / 350 V AC 440 V AC / - / 440 V AC 440 V AC / - / 440 V AC bliksemteststroom I imp (10/350)µs nominale afleidstootstroom I n (8/20)µs stroompiekwaarde 50 ka 50 ka - lading 25 As 25 As - impulsenergie 625,00 kj/ω 625,00 kj/ω - L-N / N-PE / L-PEN 50 ka / - / 50 ka 50 ka / - / 50 ka 50 ka / - / - beveiligingsniveau U P L-N / N-PE / L-PEN 1,5 kv / - / 1,5 kv 2,5 kv / - / 2,5 kv 3 kv / - / 3 kv A L-N / N-PE / L-PEN 100 ns / - / 100 ns 100 ns / - / 100 ns 100 ns / - / 100 ns max. voorzekering volgens IEC 500 A (gl) 500 A (NH-gL) kortsluitvastheid (bij max. voorzekering) I P 50 ka 25 ka (440 V AC) algemene gegevens aansluitgegevens massief / soepel / AWG mm² / mm² / mm² / mm² / 6-1 temperatuurbereik -40 C C -40 C C brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 testnormen IEC / DIN EN / DIN EN /A11 IEC / DIN EN / DIN EN /A11 omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE FLASHTRAB PLUS CTRL zonder statusindicatie FLT-PLUS CTRL FLT-PLUS CTRL FLT-PLUS CTRL FLASHTRAB PLUS CTRL met statusindicatie FLT-PLUS CTRL-1.5/I FLT-PLUS CTRL-2.5/I FLT-PLUS CTRL-3.0/I Toebehoren Coderingsmateriaal ZBN 18..., zie pagina 59 ZBN 18..., zie pagina 59 Doorverbindingsbrug MPB..., zie pagina 58 MPB..., zie pagina 58 Toebehoren meer informatie vindt u op: PHOENIX CONTACT 19

23 Overspanningsbeveiliging voor voeding IEC / EN Bliksemstroombeveiliging Type 1 FLASHTRAB gesloten en getriggerd met elektronische ontsteking directe parallelschakeling met Type 2- overspanningsbeveiligingen mogelijk 5-draadssysteem, L1, L2, L3, N, PE, voorgeconfectioneerd installatieblok totale breedte 70,4 mm L1 L2 L3 N elektrische gegevens IEC-testklasse/EN-type nominale spanning U N I / T1 230 V AC (400 V AC) max. continue spanning U C L-N / N-PE/ L-PEN 260 V AC / 260 V AC / - bliksemteststroom I imp (10/350)µs nominale afleidstootstroom I n (8/20)µs stroompiekwaarde 35 ka (L-N) lading 17,5 As impulsenergie 306,00 kj/ω (L-N) L-N / N-PE/ L-PEN 35 ka / 50 ka / - volgstroom-afschakelvermogen I fi L-N / N-PE/ L-PEN 3 ka / 100 A / - beveiligingsniveau U P L-N / N-PE/ L-PEN 2 kv / 2 kv / - aanspreektijd t A L-N / N-PE/ L-PEN 100 ns / 100 ns / - max. voorzekering volgens IEC kortsluitvastheid (bij max. voorzekering) I P 400 A (NH-gL) 25 ka algemene gegevens aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0, mm² / 0, mm² / 20-2 temperatuurbereik -40 C C brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 testnormen IEC / DIN EN / DIN EN /A11 omschrijving type artikelnr. VPE FLASHTRAB-installatieblok met statusindicatie FLT 35/3+1 CTRL-2.0/I FLASHTRAB I imp : 50 ka (10/350)µs Coderingsmateriaal ZBN 18..., zie pagina 59 Doorverbindingsbrug MPB..., zie pagina 58 Toebehoren 20 PHOENIX CONTACT

24 Overspanningsbeveiliging voor voeding IEC / EN Bliksemstroombeveiliging Type 1 N/PE-vonkbrug. 1-kanaals N/PE-vonkbrug, 1-kanaals, steekbaar totale breedte 17,6 mm totale breedte 35,8 mm L/N ( ) L/N ( ) L/N( ) L/N( ) I / T1 I / T1 230 V AC (400 V AC) 230 V AC (N-PE) - / 260 V AC/- - / 260 V AC / - 50 ka 100 ka 25 As 50 As 625,00 kj/ω (N-PE) 2,50 MJ/Ω (N-PE) - / 50 ka / - - / 100 ka / - - / 100 A / - - / 100 A / - - / 2 kv / - - / 1,5 kv / - - / 100 ns / - - / 100 ns / , mm² / 0, mm² / , mm² / 2, mm² / C C -40 C C V0 V0 IEC / DIN EN / DIN EN /A11 IEC / EN / EN /A11 type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE FLT 50 N/PE CTRL Toebehoren ZBN 18..., zie pagina 59 ZBN 18..., zie pagina 59 MPB..., zie pagina 58 MPB..., zie pagina 58 FLT 100 N/PE Toebehoren meer informatie vindt u op: PHOENIX CONTACT 21

25 Overspanningsbeveiliging voor voeding IEC / EN Bliksemstroombeveiliging Type 1 FLASHTRAB 1-kanaals hoog afleidvermogen Opmerkingen: maatschetsen, vanaf pagina 240 toelatingen, vanaf pagina 252 gesloten, bliksemteststroom 35 ka bliksemteststroom 25 ka totale breedte 17,6 mm totale breedte 17,6 mm L/N ( ) L/N ( ) L/N ( ) L/N ( ) elektrische gegevens IEC-testklasse/EN-type I / T1 I / T1 nominale spanning U N 230 V AC (400 V AC) 230 V AC (400 V AC) max. continue spanning U C L-N / N-PE / L-PEN 350 V AC / - / 350 V AC 440 V AC / - / 440 V AC bliksemteststroom I imp (10/350)µs nominale afleidstootstroom I n (8/20)µs stroompiekwaarde 35 ka 25 ka lading 17,5 As 12,5 As impulsenergie 306,00 kj/ω 156,00 kj/ω L-N / N-PE / L-PEN 35 ka / - / 35 ka 25 ka / - / 25 ka volgstroom-afschakelvermogen I fi L-N / N-PE / L-PEN 1,5 ka / - / 1,5 ka 2,5 ka / - / 2,5 ka beveiligingsniveau U P L-N / N-PE / L-PEN 5 kv / - / 5 kv 5 kv / - / 5 kv A L-N / N-PE / L-PEN 100 ns / - / 100 ns 100 ns / - / 100 ns max. voorzekering volgens IEC 400 A (gl) 250 A (gl) kortsluitvastheid (bij max. voorzekering) I P 25 ka 25 ka algemene gegevens aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0, mm² / 0, mm² / , mm² / 0, mm² / 20-2 temperatuurbereik -40 C C -40 C C brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 testnormen IEC / EN /A11 IEC / EN /A11 omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE FLASHTRAB FLT FLT Toebehoren Coderingsmateriaal ZBN 18..., zie pagina 59 ZBN 18..., zie pagina 59 Doorverbindingsbrug MPB..., zie pagina 58 MPB..., zie pagina 58 Toebehoren 22 PHOENIX CONTACT

26 Overspanningsbeveiliging voor voeding IEC / EN Bliksemstroombeveiliging Type 1 bliksemteststroom 60 ka bliksemteststroom 50 ka 1-kanaals, gesloten, N-PE-vonkbrug, bliksemteststroom 100 ka, voor bliksembeveiligingsklasse 1 totale breedte 35,5 mm totale breedte 35,5 mm totale breedte 35,8 mm L/N ( ) L/N ( ) L/N ( ) L/N ( ) N( ) N( ) I / T1 I / T1 I / T1 230 V AC (400 V AC) 230 V AC (400 V AC) 230 V AC (400 V AC) 400 V / - / 400 V 440 V AC / - / 440 V AC - / 260 V AC / - 60 ka 50 ka 100 ka 30 As 25 As 50 As 900,00 kj/ω 625,00 kj/ω 2,50 MJ/Ω 60 ka / - / 60 ka 50 ka / - / 50 ka - / 100 ka / - 2,5 ka / - / 2,5 ka 25 ka / - / 25 ka - / 100 A / - 5 kv / - / 5 kv 5 kv / - / 5 kv - / 4 kv / ns / - / 100 ns 100 ns / - / 100 ns - / 100 ns / A (gl) 500 A (NH-gL) - 25 ka 25 ka (440 V AC) mm² / mm² / mm² / mm² / mm² / mm² / C C -40 C C -40 C C V0 V0 V0 IEC / EN /A11 IEC / EN /A11 IEC / EN /A11 type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE FLT FLT-PLUS FLT Toebehoren Toebehoren Toebehoren ZBN 18..., zie pagina 59 ZBN 18..., zie pagina 59 ZBN 18..., zie pagina 59 MPB..., zie pagina 58 MPB..., zie pagina 58 MPB..., zie pagina 58 meer informatie vindt u op: PHOENIX CONTACT 23

TBS catalogus 2011. Transiënten- en bliksembeveiligingssystemen

TBS catalogus 2011. Transiënten- en bliksembeveiligingssystemen TBS catalogus 2011 Transiënten- en bliksembeveiligingssystemen Welkom bij OBO Telefoon Nederland: +31 (0)297 51 57 00 Fax Nederland: +31 (0)297 51 57 60 Telefoon België: +32 (0)3 870 74 00 Fax Belgiё:

Nadere informatie

Rittal Modulaire UPS met systeem.

Rittal Modulaire UPS met systeem. Rittal Modulaire UPS met systeem. Beschikbaarheid op de voorgrond. Sneller Beter Wereldwijd. Beschikbaarheid waarborgen 2 Rittal UPS Power Modular Concept Gevoelige elektronica bevindt zich niet alleen

Nadere informatie

Solar Industrie. Nr. 6 mei 2009

Solar Industrie. Nr. 6 mei 2009 Solar Industrie 6 Nr. 6 mei 2009 Alphen a/d Rijn Curieweg 6b 2408 BZ Alphen a/d Rijn Tel. 0172 42 76 86 Fax 0172 23 36 86 alphen@solarnederland.nl Amersfoort Fortranweg 8 3821 BK Amersfoort Tel. 033 463

Nadere informatie

Handleiding en installatie instructie

Handleiding en installatie instructie Page 1/67 Algemene Voorwaarden Growatt Merken: Handleiding en installatie instructie Copyright 2010 SHENZHEN Growatt NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD, Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document

Nadere informatie

Gira Oproepsysteem 834 Plus. Ontwerp, installatie, inbedrijfstelling, bediening. Systeemhandboek. NL Gira Oproepsysteem 834 Plus

Gira Oproepsysteem 834 Plus. Ontwerp, installatie, inbedrijfstelling, bediening. Systeemhandboek. NL Gira Oproepsysteem 834 Plus NL Gira Oproepsysteem 834 Plus Ontwerp, installatie, inbedrijfstelling, bediening Gira Oproepsysteem 834 Plus Systeemhandboek Inhoud Inhoud 1. Inleiding... 9 1.1 Algemene aanwijzingen... 9 1.2 Systeemeisen...

Nadere informatie

TECHNISCHE VERPLICHTINGEN

TECHNISCHE VERPLICHTINGEN TECHNISCHE VERPLICHTINGEN Deze aanneming omvat: 1. Het leveren en plaatsen van de installaties: Deel I Verlichting en drijfkracht Deel II Zwakstroominstallaties Deel III Hoogspanningsinstallatie Deel IV

Nadere informatie

Het klantenmagazine van Phoenix Contact juni 2014

Het klantenmagazine van Phoenix Contact juni 2014 1 14 Het klantenmagazine van Phoenix Contact juni 2014 04 Titelthema: Oplossingen voor de energiewinning en -distributie Onder stroom 06 UPS met krachtige software Power to rely on 08 Invoedingsmanagement

Nadere informatie

TRABTECH. OVERSPANNINGSBEVEILIGING Oorzaken en principes van beveiliging. Willy SERNEELS Industrial Components Product Manager

TRABTECH. OVERSPANNINGSBEVEILIGING Oorzaken en principes van beveiliging. Willy SERNEELS Industrial Components Product Manager OVERSPANNINGSBEVEILIGING Oorzaken en principes van beveiliging TRABTECH TRansiënten ABsorptie TECHnologie Willy SERNEELS Industrial Components Product Manager 1 / WS / TRABVOL / 12.99 Onweer Spanningsverschil

Nadere informatie

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 n Gebruiksaanwijzing Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties 4,046,0077,NL 0/00 0 Geachte lezer, n Inleiding Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen

Nadere informatie

Zekeringen. Introductie. Meten is weten. Wie kiest?

Zekeringen. Introductie. Meten is weten. Wie kiest? Zekeringen Introductie. Over de noodzaak tot beveiligen van een PDU (Power Distribution Unit / stekkerblok / energielijst/ contactdoos etc. ) doen veel theorieën de ronde. Een zekering is per definitie

Nadere informatie

Het klantenmagazine van Phoenix Contact september 2012

Het klantenmagazine van Phoenix Contact september 2012 3 12 Het klantenmagazine van Phoenix Contact september 2012 4 Titelthema: Monitoring van de energiekosten in de machinebouw Efficiëntie onder de loep 6 Industriële PC's voor productie motorblokken Grotere

Nadere informatie

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen

Nadere informatie

vacon 8000 solar inverter een drijvende kracht in zonne-energie

vacon 8000 solar inverter een drijvende kracht in zonne-energie vacon 8000 solar inverter een drijvende kracht in zonne-energie een drijvende kracht in duurzame energie Vacon is in 1993 opgericht in Vaasa, Finland. Het bedrijf produceert sinds jaar en dag hoogwaardige

Nadere informatie

Fronius DATCOM Detail. Bedieningshandleiding. Datacommunicatie 42,0410,1147 012009

Fronius DATCOM Detail. Bedieningshandleiding. Datacommunicatie 42,0410,1147 012009 Fronius DATCOM Detail NL Bedieningshandleiding Datacommunicatie 42,0410,1147 012009 Geachte lezer, Inleiding Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons schenkt en feliciteren u met uw technisch hoogwaardige

Nadere informatie

Power Xpert CX - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center

Power Xpert CX - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center Power Xpert CX - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center Power Xpert CX Flexibele schakeloplossingen voor maximalisatie

Nadere informatie

98% Selectiegids 0,25 kw 400 kw VLT AutomationDrive FC 301/302. www.danfoss.com/drives. Energie-efficiëntie MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

98% Selectiegids 0,25 kw 400 kw VLT AutomationDrive FC 301/302. www.danfoss.com/drives. Energie-efficiëntie MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Selectiegids 0,25 kw 400 kw VLT AutomationDrive FC 301/302 98% Energie-efficiëntie Bespaar energie en geld met VLT -frequentieomvormers met een rendement tot 98% www.danfoss.com/drives

Nadere informatie

ACS350. Gebruikershandleiding ACS350 Omvormers (0,37 22 kw, 0,5 30 pk)

ACS350. Gebruikershandleiding ACS350 Omvormers (0,37 22 kw, 0,5 30 pk) ACS350 Gebruikershandleiding ACS350 Omvormers (0,37 22 kw, 0,5 30 pk) ACS350 Handleidingen HANDLEIDINGEN VAN OPTIES (juiste handleiding zit bij levering) FCAN-01 CANopen Adapter Module User s Manual 3AFE68615500

Nadere informatie

Inhoudstafel. Tiene Nobels 1

Inhoudstafel. Tiene Nobels 1 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL 1 HOOFDSTUK 1: VERMOGENELEKTRONICA... 3 1 INLEIDING... 3 2 HAKKERS... 3 3 DIODEGELIJKRICHTERS... 3 4 GESTUURDE GELIJKRICHTERS OF MUTATOREN... 3 4.1 Principe... 3 4.2 Driefasig

Nadere informatie

Low Voltage: Een compleet aanbod voor laagspanningsenergieverdeling

Low Voltage: Een compleet aanbod voor laagspanningsenergieverdeling Low Voltage: Een compleet aanbod voor laagspanningsenergieverdeling Compleet, veilig en intelligent Answers for infrastructure. s Complete, veilige en intelligente energieverdeling Of het nu installaties

Nadere informatie

Betrouwbare bescherming. Het uitgebreide rook- en hittemelderprogramma van Hager

Betrouwbare bescherming. Het uitgebreide rook- en hittemelderprogramma van Hager Betrouwbare bescherming Het uitgebreide rook- en hittemelderprogramma van Hager 41.000 775 mln uitkering door brandschade slachtoffers met brandwondenletsel per jaar 2 Alarmerende cijfers Geruststellende

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL SB30-50TL-21-BE-nl-11 Versie 1.1 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten

Nadere informatie

PV-omvormer SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL

PV-omvormer SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL PV-omvormer SUNNY BOY / SUNNY MINI CENTRAL Gebruiksaanwijzing SB_SMC-BNL083330 TBNL-ALL Versie 3.0 NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord...................................... 5 1.1 Doelgroep..........................................

Nadere informatie

Kopje (regular) Subkop in tekst. Tussenkopjes in Helvetica medium Tekst in Helvetica light 8 op 9

Kopje (regular) Subkop in tekst. Tussenkopjes in Helvetica medium Tekst in Helvetica light 8 op 9 Bovenkopje 12 op 14 (regular) Kopje (regular) Onderkopje 18 op 20 (light) Subkop in tekst Tussenkopjes in Helvetica medium Tekst in Helvetica light 8 op 9 Tekst in Helvetica light 8 op 9 Tekst in Helvetica

Nadere informatie

WWW.EAO.COM WWW.EAO.COM W W W.EAO.COM W W W.EAO.COM W W W.EAO.COM W W W.EAO.COM W W W.EAO.COM W W W.EAO.COM W W W.EAO.COM W W W.

WWW.EAO.COM WWW.EAO.COM W W W.EAO.COM W W W.EAO.COM W W W.EAO.COM W W W.EAO.COM W W W.EAO.COM W W W.EAO.COM W W W.EAO.COM W W W. WWW.EAO.COM WWW.EAO.COM W W W.EAO.COM W W W.EAO.COM W W W.EAO.COM W W W.EAO.COM W W W.EAO.COM W W W.EAO.COM W W W.EAO.COM W W W. 2 4 6 7 8 9 10 12 Inleiding Nieuwe schakelaars voor toepassingen op het

Nadere informatie

Het klantenmagazine van Phoenix Contact april 2012

Het klantenmagazine van Phoenix Contact april 2012 1 12 Het klantenmagazine van Phoenix Contact april 2012 04 Urban infrastructure Intelligente oplossingen 06 Verdeeld installatiemanagement Application goes web 11 Besturing voor de tunnelbouw In goede

Nadere informatie

De compacte vermogensautomaat 3VA

De compacte vermogensautomaat 3VA Totally Integrated Power SENTRON De compacte vermogensautomaat 3VA Een betrouwbaar systeem voor iedere toepassing Answers for infrastructure and cities. Inhoud 3VA 04 Energieverdeling op maat 05 Twee series,

Nadere informatie

0. Inleiding. Afb. 0.01 HOOFDSTUK 0: INLEIDING 7

0. Inleiding. Afb. 0.01 HOOFDSTUK 0: INLEIDING 7 Inhoud Hoofdstuk 0: Inleiding Hoofdstuk 1: Draaistroommotoren Hoofdstuk 2: Frequentie-omvormers Hoofdstuk 3: Frequentie-omvormers en draaistoomm. Hoofdstuk 4: Bescherming en Veiligheid Bijlage I: Algemene

Nadere informatie

Ultrasone compacte warmtemeter ultra S3 (MID)

Ultrasone compacte warmtemeter ultra S3 (MID) GEBRUIKS HANDLEIDING Ultrasone compacte warmtemeter ultra S3 (MID) Bedrijfsomstandigheden / omgevingsomstandigheden: 5 55 C IP54 (rekenwerk en debietmeter) 93 % rel. vochtigheid. Apparaat eigenschappen

Nadere informatie

Symbol. Zonnestroom omvormer. Gebruikshandleiding. Pagina 1 van 34 SITOP Solar 11/2003, versie NL1.0

Symbol. Zonnestroom omvormer. Gebruikshandleiding. Pagina 1 van 34 SITOP Solar 11/2003, versie NL1.0 Symbol Zonnestroom omvormer Gebruikshandleiding Pagina 1 van 34, versie NL1.0 De verspreiding en de reproductie van dit document of het gebruik ende openbaar making van de inhoud ervan zijn niet toegelaten

Nadere informatie

Compri HX. Productbeschrijving

Compri HX. Productbeschrijving Compri HX Productbeschrijving Contact Priva Zijlweg 3 2678 LC Postbus 18 2678 ZG De Lier Nederland T +31 (0)174 522 600 F +31 (0)174 522 700 www.priva.nl sales.building@priva.nl Priva Building Intelligence

Nadere informatie