Overspanningsbeveiliging en voedingen 2013 / 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overspanningsbeveiliging en voedingen 2013 / 2014"

Transcriptie

1 Overspanningseveiliging en voeingen 2013 /

2 Aansluittecniek voor printplaten en elektronicaeuizingen Printklemmen en -connectoren Elektronicaeuizingen Aansluittecniek voor velapparaten Connectoren Bekaeling Aansluitklemmen Aansluitklemmen Sensor-/actorekaeling en inustriële connectoren Sensor-/actorekaeling Bekaeling Connectoren Coeringssystemen, gereescap en montagemateriaal Markeren en coeren Gereescap Installatie- en montagemateriaal Overspanningseveiliging en voeingen Interfacetecniek en scakelmoulen Elektronisce contactors en motorstarters M&R-tecniek Monitoring / Bewaking Relaismoulen Systeemekaeling voor esturingen Besturingstecniek, I/O-systemen en automatiseringsinfrastructuur Eternet-netwerken Functionele veiligei HMI's en inustriële PC's I/O-systemen Inustriële verlicting en signalering Inustriële communicatietecniek Veluscomponenten en -systemen Wireless-atacommunicatie Process-infrastructuur Software Besturingen

3 Inousopgave Overzict De geïllustreere inousopgave leit u sneller naar et juiste prouct 2 Bliksemstroom-meetsysteem 5 Overspanningseveiliging en ontstoorfilters 11 Voeingen en UPS-moulen 161 Beveiligingsscakelaars 253 Tecnisce informatie 278 Artikelnummers 292

4 Inleiing Programmaoverzict Bliksemstroommeetsysteem Overspanningseveiliging voor e voeing LM-S pagina 8 Bliksemstroomeveiliging T1 FLASHTRAB pagina 28 POWERTRAB pagina 32 VALVETRAB T1/T2 pagina 34 Set-oplossingen Bliksemstroom- en overspanningseveiligingscominatie Type 1+2 FLASHTRAB compact pagina 36 Overspanningseveiliging Type 2 VALVETRAB compact pagina 40 VALVETRAB MS pagina 42 Comi-eveiliging pagina 52 Apparaateveiliging Type 3 pagina 56 Geouwenset pagina 65 Overspanningseveiliging voor PV-installaties pagina 64 Boxensysteem voor PV-installaties pagina 66 Overspanningseveiliging voor e M&R-tecniek Boxensysteem voor e Amerikaanse markt pagina 68 Overspanningseveiliging voor e informatietecniek Moulen voor railmontage PLUGTRAB pagina 72 LINETRAB pagina 90 TERMITRAB pagina 94 Speciale systemen pagina 100 LSA-PLUS-moulen pagina 102 Voor netwerken pagina 114 Voor interfaces pagina 116 Telecommunicatiesystemen pagina 126 Overspanningseveiliging voor zen- en ontvanginstallaties EMC-oplossingen Testapparatuur Voor raaloze telecomnetwerken pagina 136 Voor vieocommunicatie pagina 140 Voor raio- en televisieapparatuur pagina 142 Netontstoorfilter met geïntegreere overspanningseveiliging pagina 146 Ontstoorfilters pagina 148 CHECKMASTER pagina 152 Testaapters pagina PHOENIX CONTACT

5 Inleiing Programmaoverzict Voeingen QUINT POWER pagina 166 TRIO POWER pagina 174 MINI POWER pagina 180 UNO POWER pagina 184 DC/DC-converters Reunantiemoulen STEP POWER pagina 186 QUINT POWER, ompelgelakt pagina 194 QUINT DC/DC-converters pagina 198 MINI DC/DC-converters pagina 202 UPS voor e scakelkast QUINT ORING pagina 206 TRIO DIODE pagina 208 QUINT DIODE pagina 210 STEP DIODE pagina 210 QUINT UPS-IQ pagina 218 Energieuffers voor QUINT UPS-IQ pagina 222 UPS voor 19"-rack / tower UPS met geïntegreere energieuffer QUINT UPS pagina 230 QUINT BUFFER pagina 231 STEP UPS pagina 232 Overspanningseveiligingsmoulen UPS met geïntegreere voeing TRIO UPS pagina 234 MINI UPS pagina 235 UPS-moulen pagina 244 Accumoulen pagina 246 Toeeoren pagina 248 Apparaateveiligingsscakelaars CB pagina 256 Beveiligingsscakelaars pagina 263 Termisce eveiligingsscakelaars TCP pagina 264 Zekeringsklemmen, zie catalogus 3 meer informatie vint u op PHOENIX CONTACT 3

6 4 PHOENIX CONTACT

7 Bliksemstroom-meetsysteem LM-S Blikseminslagen vormen een gevaar voor niet-escut gelegen ouwwerken, zoals offsore-winparken, zenmasten, recreatieparken of oge geouwen. Het liksemstroom-meetsysteem LM-S registreert en analyseert likseminslagen in realtime. Het systeem geeft online informatie over e kract van e inslag op asis van specifieke liksemstroomparameters. Hieroor is op elk moment informatie over e aawerkelijke elasting van e installatie escikaar. Aan e an van eze informatie is een geoptimaliseere planning van inspectie- of onerouswerkzaameen mogelijk. Bliksemstroom-meetsysteem Inleiing 6 LM-S Sensor 8 Veriningskael 8 Analyser 9 Opto-elektronisc mouul 9 PHOENIX CONTACT 5

8 Bliksemstroom-meetsysteem Inleiing liksemstroom-meetsysteem Blikseminslagen veroorzaken onerstelare escaigingen ij geouwen en installaties. Het continu oserveren oor personen is ij niet-escutte of grootscalige installaties vrijwel onmogelijk, zoat e escaigingen te laat woren opgemerkt. Bliksem registreren met et liksemstroom-meetsysteem Het liksemstroom-meetsysteem LM-S maakt een continue ewaking mogelijk. Blikseminslagen woren geregistreer, geanalyseer en via et aangesloten netwerk op afstan ewaakt. Hieroor is op elk moment informatie over e aawerkelijke elasting van e installatie escikaar. Aan e an van e verzamele knowow met etrekking tot e elasting van een installatie is een geoptimaliseere planning van onerouswerkzaameen mogelijk. Het liksemstroom-meetsysteem LM-S estaat uit e componenten: sensor veriningskael O/E-mouul analyser 6 PHOENIX CONTACT

9 Bliksemstroom-meetsysteem Inleiing liksemstroom-meetsysteem Faraay-effect als veilige meetmetoe Het interne meetprincipe van e LM-Ssysteem is geaseer op et Faraay-effect. Hierij wort gepolariseer lict in een epaal meium over een geefinieere lengte meetaar verraai oor een magnetisc vel. Hoe oger e oor een liksem gegenereere stroomsterkte (i) oe groter e magnetisce stroomictei (B) en aarmee e rotatie van et gepolariseere lict. Het liksem-monitoring-systeem registreert eze veranering van et lictsignaal en leit aaruit e meetwaareresultaten af. Registreren en verwerken De sensoren woren op e liksemstroomgeleiene afleiers gemonteer. Ze registreren et magnetisce vel at als gevolg van e liksemstroom ronom e aer ontstaat. Lictgeleierkaels ragen et meetresultaat over aan et O/E-mouul van e analyser, waarin et optisce signaal wort omgezet naar een elektrisc signaal. De analyser epaalt aan e an van e verkregen waaren e liksemkarakteristiek met specifieke parameters, zoals maximale liksemstroomsterkte, liksemstroomsteilei, laing en energie. De resultaten kunnen via e Eternet-interface aan een aanwezig managementsysteem woren overgeragen. Realtime ewaking op afstan De analyser kan via e RJ45-Eternetinterface eenvouig in stanaar netwerksystemen woren geïntegreer. Zowel e toegang tot e geregistreere gegevens, als e configuratie van et systeem vint aarij plaats op asis van een interne weserver. De weinterface wort via e internetrowser van een aangesloten PC via IP-aressering opgeroepen. meer informatie vint u op PHOENIX CONTACT 7

10 Bliksemstroom-meetsysteem LM-S Sensor optisce liksemsensor voor et meten van liksemstromen montage naeran mogelijk rouuste uitvoering ongevoelig voor trillingen, temperatuur en voct goee UV-estenigei goee olieestenigei sensor Tecnisce gegevens registreerare waaren max. stroomsterkte 250 ka glasvezelinterface aansluitmetoe SCRJ-us met pus-pull-connector, IP67 algemene gegevens omgevingstemperatuur (erijf) -30 C C omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 C C escermklasse IP67 omscrijving type artikelnr. VPE Sensor LM-S-LS-H Veriningskaels HCS-kael voor e aansluiting van LM-Ssensoren op et O/E-mouul rouuste kael voor toepassing in ruwe omgevingen goee UV-estenigei goee olieestenigei Opmerkingen: Om e veriningskael in et liksemmeetsysteem LM-S te kunnen geruiken, ient e aangegeven stekerconfiguratie (zie estelvooreel) eslist te woren aangeouen. Aanevolen lengte: 10 tot 200 m Veriningskael voor LM-S Bestelvooreel voor LM-S-veriningskael met variaele kaellengte: Geconfectioneere veriningskael voor et liksemmeetsysteem LM-S, met een pus-pull-connector in metalen uitvoering, een B-FOC-connector en een kaellengte van 10 m. Tecnisce gegevens Algemene gegevens omgevingstemperatuur (erijf) - 40 C C omgevingstemperatuur (opslag/transport) - 40 C C escermklasse IP20 (B-FOC) / IP67 (PPCME) artikelnr. lengte [m] max. 200 m / FOC-HCS-BFOC/1018B/PPCME / 10,0 stapgrootte: 10,0 m m = 1,0 m Bescrijving type artikelnr. VPE veriningskael variael FOC-HCS-BFOC/1018B/PPCME/ PHOENIX CONTACT

11 Verwerkingseenei Bliksemstroom-meetsysteem LM-S compleet mouul incl. O/E-mouul voor e aansluiting van max. rie LM-S-sensoren analyse en opslag van stroomsterkte, stroomsteilei, laing en specifieke energie realtime analyse en exacte toewijzing van tijen status- en iagnose-le's communicatie via Eternet eiening en configuratie via weinterface montage op montagerail verwerkingseenei met O/E-mouul Tecnisce gegevens voeingsspanning 24 V DC ± 4 V Eternet-interfaces aansluitmetoe RJ45 overractssnelei 10/100 Mit/s glasvezelinterface interface B-FOC (ST ) aantal poorten 3 sensor interfaces aansluitmetoe inscuifeenei voor steekaar in-/uitgangsmouul melcontact aansluitmetoe M12 D-gepolariseer max. erijfsspanning - / 60 V DC algemene gegevens omgevingstemperatuur (erijf) -30 C C escermklasse IP20 omscrijving type artikelnr. VPE Verwerkingseenei met O/E-mouul LM-S-A/C-3S-ETH Opto-elektronisc mouul vervangen O/E-mouul voor verwerkingseenei aansluiting van max. rie LM-S-sensoren status- en iagnose-le's via analyser O/E-mouul Tecnisce gegevens glasvezelinterface interface B-FOC (ST ) aantal poorten 3 algemene gegevens omgevingstemperatuur (erijf) -40 C C omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 C C escermklasse IP20 omscrijving type artikelnr. VPE Opto-elektronisc mouul LM-S-C-3LS meer informatie vint u op PHOENIX CONTACT 9

12 10 PHOENIX CONTACT

13 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Overspanningsscae Overspanningen escaigen of verwoesten elk jaar meer elektrisce installaties. De kosten van reparaties en uitvaltijen nemen ieroor almaar toe. Het gevaar eperkt zic niet alleen tot installaties en apparatuur in inustriële omgevingen. Ook e geouwentecniek, inclusief e particuliere woningouw, wort getroffen. Stoorspanningen Mecanisc of elektronisc geactiveere scakelanelingen genereren impulsvormige en oogfrequente stoorspanningen. Deze spanningen reien zic via et leiingnet ongeiner uit. Alle apparaten innen it leiingnet woren ieroor eïnvloe. Met name ij elektronisc en gegevensverwerkene apparaten kan it leien tot atafouten, ongecontroleere functies en systeemcrases. Keuzematrixen en toepassingen 12 Overspanningseveiliging voor e voeing 26 Bliksemstroomeveiliging Type 1 28 Bliksemstroom-/overspanningseveiligingscominaties Type Overspanningseveiliging Type 2 40 Brance-oplossingen 50 Gecomineere oplossingen Type 2 52 Apparaateveiliging Type 3 56 Duurzame energiesoorten 64 Set-oplossingen 65 Overspanningseveiliging voor e M&R-tecniek 70 Moulen voor railmontage - PLUGTRAB PT-IQ - MCR-PLUGTRAB - LINETRAB - TERMITRAB Speciale systemen - SURGETRAB Moulen voor LSA-PLUS-tecniek - COMTRAB moular - COMTRAB Overspanningseveiliging voor e informatietecniek 112 Bussystemen 114 Telecommunicatie 126 Overspanningseveiliging voor zen- en ontvanginstallaties 134 Zen- en ontvangtecniek 136 Televisie- en raiosystemen 140 Ontstoorfilters 144 Filter met overspanningseveiliging Type Filters 149 Testapparaat voor overspanningseveiligingen 150 Toelatingen 154 PHOENIX CONTACT 11

14 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Keuzematrixen en toepassingen Algemene informatie ij e volgene applicatietekeningen De afgeeele vooreelen ienen als ulp ij et kiezen van een gescikte overspanningseveiliging. Er kunnen geen recten woren ontleen aan e volleigei met etrekking tot e voorgescreven eveiligingsmaatregelen. De afgeeele aansluitscema's vormen geen vervanging voor et genormeer engineeren van een eveiligingsconcept oor een elektricien of een expert op et geie van liksemeveiliging. Werkzaameen aan e vaste elektro-installatie mogen uitsluiten oor iervoor opgeleie vaktecnici woren uitgevoer. Voor een correct en voorgescreven geruik van e proucten ienen eslist e etreffene inouwinstructies voor e installatie of inerijfstelling in act te woren genomen U kunt alle informatie/opmerkingen ij e etreffene artikelocumentatie ownloaen via Onersceiene kenmerken van overspanningseveiligingsmoulen voor voeingen Type 1 Type 1+2 Type 1/2 Type 2 Type 3 Overgangszones liksemstroomeveiliging / Zoner geetailleere erekening van e liksemstroom op e inouwpositie toepasaar in liksemeveiligingsklasse I-IV I-IV III-IV Type 1 en Type 2 in één mouul gecomineer universeel inzetaar Drietraps overspanningseveiliging voor e voeing, Type 1 en Type 2 gesceien geïnstalleer + Type 3 TN-S/TT 230 / 400 V AC 240 / 415 V AC L1 L2 L3 N PE F2* F2* F2* F1 F1 F1 L1 L2 L3 N PE Type 1 Type 2 Type 3 FLT-CP-PLUS-3S-350 VAL-CP-3S-350 PT 4-PE/S-230AC/FM pagina 28 pagina 40 pagina 56 * F2 kan vervallen, wanneer F1 max. voorzekering volgens IEC 12 PHOENIX CONTACT

15 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Keuzematrixen en toepassingen Tweetraps eveiliging voor e voeing, Type 1/2-cominatie op varistorasis + Type 3 TN-S/TT 230 / 400 V AC 240 / 415 V AC L1 L2 L3 N PE F1 F2* F2* F2* F1 L1 L2 L3 N PE Type 1/2 Type 3 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM MNT-1 D pagina 34 pagina 60 Drietraps overspanningseveiliging voor e voeing, Type 1 en Type 2 gesceien geïnstalleer + Type 3 F1 L1 L2 L3 N PE F2* TN-S/TT 230 / 400 V AC 240 / 415 V AC L1 L2 L3 N PE F1 F2* F1 F2* L1 L2 L3 N PE Type 1 Type 2 Type 3 FLT-CP-PLUS-3S-350 VAL-CP-RCD-3S/40/0.3/SEL PRT-CD-AD1 + PRT-S-230/FM pagina 28 pagina 52 pagina 58 * F2 kan vervallen, wanneer F1 max. voorzekering volgens IEC meer informatie vint u op PHOENIX CONTACT 13

16 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Keuzematrixen en toepassingen Drietraps overspanningseveiliging voor e voeing, Type 1 en Type 2 gesceien geïnstalleer + Type 3 TN-C-S 230 / 400 V AC 240 / 415 V AC L1 L2 L3 PEN F2* F2* F2* F1 F1 F1 L1 L2 L3 N PE Type 1 Type 2 Type 3 FLT-CP-PLUS-3C-350 VAL-CP-3S-350 PT 2-PE/S-230AC/FM pagina 28 pagina 40 pagina 56 Tweetraps eveiliging voor e voeing, Type 1/2-cominatie op varistorasis + Type 3 TN-C-S 230 / 400 V AC 240 / 415 V AC L1 L2 L3 PEN F1 F2* F2* F1 F2* L1 L2 L3 N PE Type 1/2 Type 3 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0-FM MNT-1 D pagina 34 pagina 60 * F2 kan vervallen, wanneer F1 max. voorzekering volgens IEC 14 PHOENIX CONTACT

17 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Keuzematrixen en toepassingen Drietraps overspanningseveiliging voor e voeing, Type 1 en Type 2 in één mouul gecomineer + Type 3 TN-C-S 230 / 400 V AC 240 / 415 V AC L1 L2 L3 PEN F1 F2* F1 F2* L1 L2 L3 N PE * F2 kan vervallen, wanneer F1 max. voorzekering volgens IEC Type 1+2 Type 3 FLT-CP-3C-350 BT-1S-230AC/A pagina 36 pagina 58 meer informatie vint u op PHOENIX CONTACT 15

18 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Keuzematrixen en toepassingen Tweetraps overspanningseveiliging voor e voeing, Type 1 en Type 2 gesceien geïnstalleer TN-C 400 / 690 V AC 554 / 960 V AC L1 L2 L3 F1 F2* F1 F2* L1 L2 L3 PEN PEN Type 1 Type 2 PWT AC-FM VAL-MS 750/30/3+0-FM pagina 32 pagina 51 * F2 kan vervallen, wanneer F1 max. voorzekering volgens IEC 16 PHOENIX CONTACT

19 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Keuzematrixen en toepassingen Tweetraps overspanningseveiliging voor e voeing, Type 1 en Type 2 gesceien geïnstalleer IT 500 V AC L1 L2 L3 F1 F2* F1 F2* L1 L2 L3 PE Type 1 Type 2 ** PWT AC-FM VAL-MS 580/3+0-FM pagina 32 pagina 42 Tweetraps overspanningseveiliging voor e voeing, Type 1 en Type 2 gesceien geïnstalleer IT 690 V AC L1 L2 L3 F1 F2* F1 F2* L1 L2 L3 PE Type 1 Type 2** PWT AC-FM VAL-MS 750/30/3+0-FM pagina 32 pagina 51 * F2 kan vervallen, wanneer F1 max. voorzekering volgens IEC ** toepassing alleen in met laagspanning gevoee IT-systemen meer informatie vint u op PHOENIX CONTACT 17

20 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Keuzematrixen en toepassingen Beveiliging van een ingang voor inaire signalen met actorscakeling, referentiepotentiaal aarpotentiaalvrij IN OUT PLC 24 V 24 V 0 V 0 V L+ L- 6 ijv. 24 V gescakel steekaar pus-in-aansluiting 1 x PT-IQ-PTB-PT + 2 x PT-IQ-4X1+F-24DC-PT optioneel scroefaansluiting 1 x PT-IQ-PTB-UT + 2 x PT-IQ-4X1+F-24DC-UT pagina 74 pagina 72 Beveiliging van een ingang voor inaire signalen met actorscakeling, referentiepotentiaal geaar IN OUT PLC 24 V 24 V 0 V 0 V L+ 6 L- ijv. 24 V gescakel steekaar scroefaansluiting 1 x PT-IQ-PTB-UT + 2 x PT-IQ-4X1-24DC-UT optioneel pus-in-aansluiting 1 x PT-IQ-PTB-PT + 2 x PT-IQ-4X1-24DC-PT pagina 72 pagina 74 Beveiliging van een ingang voor inaire signalen met actorscakeling, gemeenscappelijk referentiepotentiaal (minpool) geaar IN OUT PLC ijv. 24 V gescakel L+ L- PE éénelig scroefaansluiting TT-2/2-M-24DC optioneel TT-ST-M-2/2-24DC veerrukaansluiting pagina 94 pagina PHOENIX CONTACT

21 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Keuzematrixen en toepassingen Beveiliging van een ingang voor inaire signalen met actorscakeling, gemeenscappelijk referentiepotentiaal (minpool) aarpotentiaalvrij IN OUT PLC ijv. 24 V gescakel L+ L- PE éénelig veerrukaansluiting TT-ST-M-2/2-24DC optioneel TT-2/2-M-24DC scroefaansluiting pagina 96 pagina 94 Beveiliging van een 4-raas meting OUT IN IN OUT ijv. temperatuurmeting I U U I PE Power steekaar PT 4-24DC-ST + PT 4-BE PT 4-24DC-ST + PT 4-BE pagina 84 pagina 84 Beveiliging van een 4-raas meting, voor Ex- en niet-ex-toepassingen OUT IN IN OUT ijv. temperatuurmeting 5 I U U I Power PE éénelig LIT 4-24 LIT pagina 92 pagina 92 meer informatie vint u op PHOENIX CONTACT 19

22 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Keuzematrixen en toepassingen Beveiliging van een analoge meting 0(4) ma V steekaar pus-in-aansluiting 1 x PT-IQ-PTB-PT + 1 x PT-IQ-PTB-UT + optioneel scroefaansluiting 2 x PT-IQ-1X2-24DC-PT 2 x PT-IQ-1X2-24DC-UT pagina 74 pagina 72 Beveiliging van een analoge meting OUT IN IN OUT PLC PE ma 0(4) ma V ma éénelig scroefaansluiting TT-2-PE-M-24DC optioneel TT-ST-M-2-PE-24DC veerrukaansluiting pagina 94 pagina 96 Beveiliging van een analoge meting, intrinsiekveilige stroomcircuits OUT IN IN OUT PLC PE ma 0(4) ma V ma éénelig veerrukaansluiting TT-ST-M-EX(I)-24DC optioneel TT-EX(I)-M-24DC scroefaansluiting pagina 96 pagina PHOENIX CONTACT

23 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Keuzematrixen en toepassingen Beveiliging van een analoge meting, intrinsiekveilige stroomcircuits 0(4) ma V steekaar PT 2XEX(I)-24DC-ST + PT 2XEX(I)-BE PT 2XEX(I)-24DC-ST + PT 2XEX(I)-BE pagina 87 pagina 87 Beveiliging van een analoge meting, intrinsiekveilige stroomcircuits IN OUT PLC ma 0(4) ma V ma PE éénelig S-PT-EX-24DC TT-ST-M-EX(I)- 24DC pagina 100 pagina 96 Beveiliging van een analoge meting, intrinsiekveilige stroomcircuits 0(4) ma V éénelig S-PT-EX(I)-24DC PT 2XEX(I)-24DC-ST + PT 2XEX(I)-BE pagina 100 pagina 87 meer informatie vint u op PHOENIX CONTACT 21

24 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Keuzematrixen en toepassingen Beveiliging van PROFIBUS DP PT-IQ-PTB-UT + PT-IQ-5HF-12DC-UT PT 5-HF-12DC-ST + optioneel PT 2X2-BE pagina 78 pagina 88 Beveiliging van PROFIBUS PA PT 2XEX(I)-24DC + PT 2XEX(I)-BE pagina 87 Beveiliging van e CAN-us / DeviceNet PT 5-HF-12DC-ST + PT 2X2-BE PT 2-PE/S-24AC/FM PT 3-HF-12DC-ST + PT 1X2-BE pagina 88 pagina 56 pagina PHOENIX CONTACT

25 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Keuzematrixen en toepassingen Beveiliging van een RS-485-interface PT-IQ-PTB-PT + PT-IQ-5-HF-12DC-PT PT 5-HF-12DC-ST + optioneel PT 2X2-BE pagina 79 pagina 88 Beveiliging van een Eternet-interface (inclusief PoE) 100Base-T 1000Base-T 10GBase-T DT-LAN-CAT pagina 114 Beveiliging van een DSL-interface ADSL HDSL VDSL PT 2-TELE MNT-TAE D/WH pagina 129 pagina 130 meer informatie vint u op PHOENIX CONTACT 23

26 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Keuzematrixen en toepassingen Beveiliging van vieosignalen IN OUT C-UFB 5DC PT 3-HF-12DC-ST + PT 1X2-BE pagina 140 pagina 116 Beveiliging van e SAT-antenne-aansluiting C-SAT-BOX pagina 142 Beveiliging van e kael-tv-aansluiting MNT-TV-SAT D pagina PHOENIX CONTACT

27 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Keuzematrixen en toepassingen Beveiliging van antennesignalen GPS GSM UMTS CN-UB-280DC-3-BB optioneel CN-LAMBDA/ BB pagina 136 pagina 138 meer informatie vint u op PHOENIX CONTACT 25

28 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Overspanningseveiliging voor e voeing Het complete systeem De eveiligingsmoulen van e "compact"-familie ieen een moulair installatieconcept. Voor nagenoeg elk voeingssysteem zijn uniforme en kractige moulen leveraar. Of et nu gaat om liksemstroomeveiligingen, overspanningseveiligingen of een cominatie aarvan, et concept overtuigt met consequente en moulaire geruikseigenscappen en at werelwij. Werelwije toepassing Voeingssystemen onervinen per lan epaale spanningsscommelingen. Met eze kortstonige (tijelijke) spanningsvariaties ient e overspanningseveiliging rekening te ouen. Door e oge nominale spanning van 350 V AC kennen e overspanningseveiligingen van e "compact"- familie geen eperking en zijn zij werelwij in systemen tot 240 / 415 V inzetaar. FLASHTRAB compact PLUS Kractige liksemstroomeveiliging Type 1 met laag eveiligingsniveau op asis van e vonkrugtecnologie voor voeingssystemen tot 240 / 415 V. FLASHTRAB compact Cominatie van liksemstroom- en overspanningseveiliging voor voeingssystemen tot 240 / 415 V. VALVETRAB compact Ruimteesparene overspanningseveiliging voor alle gangare voeingssystemen tot 240 / 415 V. Gecomineere oplossingen De overspanningseveiligingen Type 2 VALVETRAB compact zijn uitgevoer als comi-rcd overspanningseveiligingen met aarlekscakelaar en comi-mcb overspanningseveiligingen met gecoörineere voorzekering en anere functies. Veelzijige apparaateveiliging De eveiliging van zeer gevoelige apparaten wort gerealiseer met e apparaateveiliging Type 3. Afankelijk van e installatieplaats zijn ijvooreel e volgene eveiligingsmoulen escikaar: voor railmontage PLUGTRAB PT voor kaelkanalen BLOCKTRAB wancontactoosaapters MAINTRAB 26 PHOENIX CONTACT

29 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Overspanningseveiliging voor e voeing Perfect steekaar De moulaire steekaarei zorgt voor een oog comfort, ijv. ij isolatiemetingen in e installatie. Zoner aanpassingen in e installatie kunnen e stekers eenvouig woren verwijer. Door e symmetrisce stekerconstructie kan e steker in eie rictingen in et asiselement woren gestoken. Dankzij eze variaele inouwricting kunnen e eveiligingsmoulen in elke scakelkastomgeving woren toegepast. Innovatieve tecnologie Het oge uitscakelvermogen van e innovatieve vonkruggen, maakt ook toepassing in laagspanningsinstallaties voor oge stromen met oge kortsluitstromen tot maximaal 50 ka mogelijk. De gesloten liksemstroomeveiligingen egrenzen ook oge netvolgstromen. Zo woren ook e kleinste voorzekeringen niet eïnvloe. De status in één oogopslag In één oogopslag geeft e mecanisce statusinicatie van e steker irecte informatie. Afstansmeling Het gemeenscappelijke, potentiaalvrije melcontact maakt meling op afstan mogelijk zoner extra enoige ruimte. Diverse uitvoeringen Voor e verscillene toepassingsereiken zijn overspanningseveiligingen in iverse uitvoeringen leveraar. meer informatie vint u op PHOENIX CONTACT 27

30 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Overspanningseveiliging voor e voeing Bliksemstroomeveiliging Type 1 FLASHTRAB compact PLUS moulaire steekaarei (ook van e N/PE-vonkrug) termisce eveiliging ij elke afzonerlijke steker optisce, mecanisce statusinicatie van e afzonerlijke eveiligingen met potentiaalvrij melcontact steker te testen met CHECKMASTER oge continue spanning van 350 V AC (L-N) voor 230/400 V AC-netten met sterke spanningsscommelingen 5-raassysteem, L1, L2, L3, N, PE 4-raassysteem, L1, L2, L3, PEN Opmerkingen: Toelatingen zie pagina 154 totale reete 142,8 mm totale reete 106,9 mm N PEN 11 FM FM PE L1 L2 L3 L1 L2 L3 Tecnisce gegevens Tecnisce gegevens elektrisce gegevens IEC-testklasse/EN-type I / T1 I / T1 nominale spanning U N 240 V AC (230/400 V AC /415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC /415 V AC) max. continue spanning U C L-N / N-PE / L-PEN 350 V AC / 350 V AC / - - / - / 350 V AC liksemteststroom I imp (10/350)μs nominale afleistootstroom I n (8/20)μs stroompiekwaare 100 ka 75 ka laing 50 As 37,5 As impulsenergie 2,50 MJ/Ω 1,40 MJ/Ω L-N / N-PE / L-PEN 25 ka / 100 ka / - - / - / 75 ka (3L-PEN) volgstroom-afscakelvermogen I fi L-N / N-PE / L-PEN 50 ka (264 V AC) / 100 A / - - / - / 50 ka (264 V AC) eveiligingsniveau U P L-N / N-PE / L-PEN 1,5 kv / 1,5 kv / - - / - / 1,5 kv A L-N / N-PE / L-PEN 100 ns / 100 ns / - - / - / 100 ns max. voorzekering volgens IEC 315 A (gl / gg) 315 A (gl / gg) kortsluitvastei (ij max. voorzekering) I P 50 ka 50 ka algemene gegevens afmetingen / / 142,8 mm / 97 mm / 71,5 mm 106,9 mm / 95,8 mm / 70 mm aansluitgegevens massief / soepel / AWG 2, mm² / 2, mm² / , mm² / 2, mm² / 13-2 temperatuurereik -40 C C -40 C C ranaareisklasse volgens UL 94 V0 V0 testnormen IEC / EN / EN /A11 / IEC / EN / EN /A11 / UL 1449 UL 1449 melcontact wisselcontact wisselcontact aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0, ,5 mm² / 0, ,5 mm² / , ,5 mm² / 0, ,5 mm² / max. erijfsspanning 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC max. erijfsstroom 1 A AC / 200 ma DC 1 A AC / 200 ma DC omscrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE FLASHTRAB compact PLUS Vervangingssteker FLT-CP-PLUS-3S FLT-CP-PLUS-3C Toeeoren Toeeoren L-N / L-PEN FLT-CP-PLUS-350-ST FLT-CP-PLUS-350-ST N-PE FLT-CP-N/PE-350-ST Coeringsmateriaal ZBN 18..., zie pagina 63 ZBN 18..., zie pagina PHOENIX CONTACT

31 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Overspanningseveiliging voor e voeing 4-raassysteem, L1, L2, N, PE 3-raassysteem, L1, L2, PEN 3-raassysteem, L, N, PE totale reete 106,9 mm totale reete 71,6 mm totale reete 71,6 mm N PEN N 11 FM 11 FM FM PE L1 L2 L1 L2 PE L1 Tecnisce gegevens Tecnisce gegevens Tecnisce gegevens I / T1 I / T1 I / T1 240 V AC (230/400 V AC /415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC /415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC /415 V AC) 350 V AC / 350 V AC / - - / - / 350 V AC 350 V AC / 350 V AC / - 75 ka 50 ka 50 ka 37,5 As 25 As 25 As 1,40 MJ/Ω 625,00 kj/ω 625,00 kj/ω 25 ka / 100 ka / - - / - / 25 ka 25 ka / 100 ka / - 50 ka (264 V AC) / 100 A / - - / - / 50 ka (264 V AC) 50 ka (264 V AC) / 100 A / - 1,5 kv / 1,5 kv / - - / - / 1,5 kv 1,5 kv / 1,5 kv / ns / 100 ns / - - / - / 100 ns 100 ns / 100 ns / A (gl / gg) 315 A (gl / gg) 315 A (gl / gg) 50 ka 50 ka 50 ka 106,9 mm / 95,8 mm / 70 mm 71,6 mm / 95,8 mm / 70 mm 71,6 mm / 95,8 mm / 70 mm 2, mm² / 2, mm² / , mm² / 2, mm² / , mm² / 2, mm² / C C -40 C C -40 C C V0 V0 V0 IEC / EN / EN /A11 / IEC / EN / EN /A11 / IEC / EN / EN /A11 / UL 1449 UL 1449 UL 1449 wisselcontact wisselcontact wisselcontact 0, ,5 mm² / 0, ,5 mm² / , ,5 mm² / 0, ,5 mm² / , ,5 mm² / 0, ,5 mm² / V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC 1 A AC / 200 ma DC 1 A AC / 200 ma DC 1 A AC / 200 ma DC type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE FLT-CP-PLUS-2S FLT-CP-PLUS-2C FLT-CP-PLUS-1S Toeeoren Toeeoren Toeeoren FLT-CP-PLUS-350-ST FLT-CP-PLUS-350-ST FLT-CP-PLUS-350-ST FLT-CP-N/PE-350-ST FLT-CP-N/PE-350-ST ZBN 18..., zie pagina 63 ZBN 18..., zie pagina 63 ZBN 18..., zie pagina 63 meer informatie vint u op PHOENIX CONTACT 29

32 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Overspanningseveiliging voor e voeing Bliksemstroomeveiliging Type 1 FLASHTRAB compact PLUS moulaire steekaarei (ook van e N/PE-vonkrug) termisce eveiliging ij elke afzonerlijke steker optisce, mecanisce statusinicatie van e afzonerlijke eveiligingen met potentiaalvrij melcontact steker te testen met CHECKMASTER oge continue spanning van 350 V AC (L-N) voor 230/400 V AC-netten met sterke spanningsscommelingen 2-raasysteem, L, PEN N-PE-vonkrug, voor liksemeveiligingsklasse 1 Opmerkingen: Toelatingen zie pagina 154 totale reete 35,8 mm PEN totale reete 35,8 mm N 11 FM FM L1 PE Tecnisce gegevens elektrisce gegevens IEC-testklasse/EN-type I / T1 I / T1 nominale spanning U N 240 V AC (230/400 V AC /415 V AC) 240 V AC (N-PE) max. continue spanning U C L-N / N-PE / L-PEN 350 V AC / - / 350 V AC - / 350 V AC / - Tecnisce gegevens liksemteststroom I imp (10/350)μs nominale afleistootstroom I n (8/20)μs stroompiekwaare 25 ka 100 ka laing 12,5 As 50 As impulsenergie 160,00 kj/ω 2,50 MJ/Ω L-N / N-PE / L-PEN 25 ka / - / 25 ka - / 100 ka / - volgstroom-afscakelvermogen I fi L-N / N-PE / L-PEN 50 ka (264 V AC) / - / 50 ka (264 V AC) - / 100 A / - eveiligingsniveau U P L-N / N-PE / L-PEN 1,5 kv / - / 1,5 kv - / 1,5 kv / - A L-N / N-PE / L-PEN - / - / 100 ns - / 100 ns / - max. voorzekering volgens IEC 315 A (gl / gg) - kortsluitvastei (ij max. voorzekering) I P 50 ka 25 ka algemene gegevens afmetingen / / 35,8 mm / 95,8 mm / 70 mm 35,8 mm / 95,8 mm / 70 mm aansluitgegevens massief / soepel / AWG 2, mm² / 2, mm² / , mm² / 2, mm² / 13-2 temperatuurereik -40 C C -40 C C ranaareisklasse volgens UL 94 V0 V0 testnormen IEC / EN / EN /A11 / IEC / EN / EN /A11 / UL 1449 UL 1449 melcontact wisselcontact wisselcontact aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0, ,5 mm² / 0, ,5 mm² / , ,5 mm² / 0, ,5 mm² / max. erijfsspanning 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC max. erijfsstroom 1 A AC / 200 ma DC 1 A AC / 200 ma DC omscrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE FLASHTRAB compact PLUS FLASHTRAB compact Vervangingssteker FLT-CP-PLUS-1C Toeeoren FLT-CP-N/PE Toeeoren L-N / L-PEN FLT-CP-PLUS-350-ST N-PE FLT-CP-N/PE-350-ST Coeringsmateriaal ZBN 18..., zie pagina 63 ZBN 18..., zie pagina PHOENIX CONTACT

Inhoudsopgave. Overzicht TRABTECH De geïllustreerde inhoudsopgave leidt u sneller naar het juiste product

Inhoudsopgave. Overzicht TRABTECH De geïllustreerde inhoudsopgave leidt u sneller naar het juiste product Inhoudsopgave Overzicht TRABTECH De geïllustreerde inhoudsopgave leidt u sneller naar het juiste product 2 Power & Signal Quality Eenvoudig hogere beschikbaarheid 4 Effectieve overspanningsbeveiliging

Nadere informatie

DEHN+SÖHNE standaard bestektext

DEHN+SÖHNE standaard bestektext DEHN+SÖHNE standaard bestektext Klik op het type voor de juiste bestek omschrijving. Copier naar uw bestek met Ctrl C Ctrl V 1) Combi afleiders Bladzijde a. DEHNventil M TNC 255 2 b. DEHNventil M TNC 255

Nadere informatie

OVERSPANNINGSBEVEILIGING

OVERSPANNINGSBEVEILIGING W OVERSPANNINGSAFLEIDER SERIE VARTEC KLASSE 2 (C) Afleiderklasse C, Bouwvorm II, type 3, volgens OVE-SN 60, deel 4 volgens EN/IEC 61643. W OPMERKING IS010075/IS010078 IS010078 IS010075 Enkelfasige beveiliging:

Nadere informatie

Bliksemstroom- en overspanningsbeveiliging Algemeen

Bliksemstroom- en overspanningsbeveiliging Algemeen Bliksemstroom- en overspanningsbeveiliging Algemeen Een selectief opgebouwde net-beveiliging wordt door een 3-traps beveiligingsconcept bereikt. De vereiste maatregelen, voor het beveiligen van de hoofdvoeding

Nadere informatie

Bliksem- en overspanningsbeveiligingen. betrouwbare bescherming

Bliksem- en overspanningsbeveiligingen. betrouwbare bescherming Bliksem- en overspanningsbeveiligingen betrouwbare bescherming Overspanningen kunnen zowel bij personen als zaken aanzienlijke schade veroorzaken. Voor een effectieve drietraps-overspanningsbescherming

Nadere informatie

EM4000. Universele meetwaarde omvormer

EM4000. Universele meetwaarde omvormer Universele meetwaarde omvormer EM4000 Compacte behuizing Hoge nauwkeurigheid Volledig galvanische scheiding MODbus (RS232/RS485) 3 Analoge + 1 Puls uitgang Directe spanning ingang tot 690V 48 uurs service

Nadere informatie

Groene industrie POWER QUALITY POWER AND SIGNAL QUALITY. Phoenix Contact B.V. 2015-2016

Groene industrie POWER QUALITY POWER AND SIGNAL QUALITY. Phoenix Contact B.V. 2015-2016 Groene industrie Phoenix Contact B.V. 2015-2016 POWER AND SIGNAL QUALITY POWER QUALITY 24V PWR ERR 24V 0V 0V OUT I GND GND GND ON OFF 1 2 1A 5A NC PACT RCP- Rogowskisp Eerst Power Quality inzichtelijk

Nadere informatie

Aansluitklemmen voor DIN-Rail montage merk Phoenix Contact Toebehoren voor aansluitklemmen. Toelatingen zie lijst. Verpakkingseenheden zie lijst

Aansluitklemmen voor DIN-Rail montage merk Phoenix Contact Toebehoren voor aansluitklemmen. Toelatingen zie lijst. Verpakkingseenheden zie lijst Aansluitklemmen voor DIN-Rail montage merk Phoenix Contact Toebehoren voor aansluitklemmen Toelatingen zie lijst Verpakkingseenheden zie lijst Verbindingsrijgklemmen serie UK Schroefaansluiting Isolatiemateriaal

Nadere informatie

Zekerheid een vanzelfsprekendheid met de verticale patroonlastscheider

Zekerheid een vanzelfsprekendheid met de verticale patroonlastscheider Zekerheid een vanzelfsprekendheid met de verticale patroonlastscheider Verticale patroonlastscheider Compact en eenvoudig De verticale patroonlastscheider voor het 60mm-railsysteem is leverbaar in een

Nadere informatie

Solar testers. Nieaf-Smitt heeft speciaal voor zonnepanelen meetapparatuur ontworpen welke voorzien in de vraag naar PV kwaliteitscontroles

Solar testers. Nieaf-Smitt heeft speciaal voor zonnepanelen meetapparatuur ontworpen welke voorzien in de vraag naar PV kwaliteitscontroles Solar testers Nieaf-Smitt heeft speciaal voor zonnepanelen meetapparatuur ontworpen welke voorzien in de vraag naar PV kwaliteitscontroles Het pakket bestaat uit een PV-installatietester, een zonnestraling

Nadere informatie

Rub-Block RB100DN met PT100 sensor

Rub-Block RB100DN met PT100 sensor Rub-Block RB100DN met PT100 sensor Inhoudsopgave 1. Toepassing 3 2. Waarschuwingen en symbolen in deze gebruiksaanwijzing 3 3. Functie 3 3.1 Rub-Block met PT100 sensor 3 3.2 Meetomvormer optioneel 4 4.

Nadere informatie

MX- serie omvormers. voordelen. eigenschappen. kwaliteitscertificaten

MX- serie omvormers. voordelen. eigenschappen. kwaliteitscertificaten MX- serie omvormers voordelen De M-Extreme serie (MX) omvormers van Autarco behoren kwalitatief tot de beste en meest duurzame in zijn klasse. Een hoogwaardige, volledig gerobotiseerde productie zorgt

Nadere informatie

Specificaties SRC 012 SRC 015 SRC 018 SRC 022. Diameter Ø 12,4 mm Ø 15 mm Ø 18 mm Ø 22 mm. Aantal kanalen 6-12-18-24 24 6-12 6-12-18-24-36

Specificaties SRC 012 SRC 015 SRC 018 SRC 022. Diameter Ø 12,4 mm Ø 15 mm Ø 18 mm Ø 22 mm. Aantal kanalen 6-12-18-24 24 6-12 6-12-18-24-36 MINIATUUR SLEEPRINGEN SRC 012 SRC 015 SRC 018 SRC 022 Miniatuur sleepringen Toepassingen Sleepringen kunnen worden toegepast in een electromechanisch systeem waar continue rotatie gewenst is met overdracht

Nadere informatie

Remplacement aisé du module de protection par touche de déverrouillage

Remplacement aisé du module de protection par touche de déverrouillage All-in-one : bliksembeveiligingpotentiaalvereffening en beveiliging van eindtoestel in één apparaat All-in-one : Parafoudre-mise en équipotentialité et protection de l appareil terminal en un seul dispositif

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor de externe verslaggeving

Wet- en regelgeving voor de externe verslaggeving 4 Wet- en regelgeving voor e externe verslaggeving 401 a Afleggen van verantwooring aan vermogensvershaffers. Informatievershaffing aan elangheenen. De informatie wort vershaft om (potentiële) vermogensvershaffers

Nadere informatie

Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie

Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie Gebruiksaanwijzing Nederlands Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie Gebruiksaanwijzing - Nederlands Documentnummer: 01-5920-03 Uitgave: r0 Datum van uitgifte: 01-03-2012

Nadere informatie

n i e u w g a m m a Meetapparatuur Electriciteit Turbotech 2008-2009

n i e u w g a m m a Meetapparatuur Electriciteit Turbotech 2008-2009 n i e u w g a m m a Meetapparatuur Electriciteit Turbotech 2008-2009 Multimeters DT 2005B AC/DC stroom (20A) en AC/DC spanning (1000V) Diodetest Data Hold Cat. II 1000V/IEC 61010-1 DT 201 DC stroom (10A)

Nadere informatie

Beschermings- en scheidingsvonkbruggen

Beschermings- en scheidingsvonkbruggen Beschermings en scheidingsvonkbruggen Wanneer beschermingsvonkbrug, wanneer scheidingsvonkbrug?.............. blz. 100 Scheidingsvonkbruggen 480 en 481.................................... blz. 102 Beschermingsvonkbrug

Nadere informatie

iem3000 energiemeters

iem3000 energiemeters De PowerLogic iem3000 serie energiemeters iedt een zuinig, competitief gamma energiemeters gemonteerd op een DIN-Rail, ideaal voor toepassingen van doorfacturatie en kostentoewijzing. In cominatie met

Nadere informatie

Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 5 khz en een omgevingstemperatuur van +40 C

Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 5 khz en een omgevingstemperatuur van +40 C Type: DF6 340 30K Bestelnummer: 231388 Verkoopstekst Frequenzumrichter DF6 (30 kw; 400 V) Bestelinformatie nom. spanning U e V 3 AC 342 528 V ± 0 % max. nominale bedrijfsstroom I e A 57 nominaal motor

Nadere informatie

VAN DER LOUW GRAFISCH CENTRUM

VAN DER LOUW GRAFISCH CENTRUM Op onze Special Projects af - eling woren innovatieve promotieartikelen en verpakkingen ontworpen ie aan al uw wensen voloen. Heeft u zelf een goe iee, an werken wij at verer uit. Heeft u zelf géén iee,

Nadere informatie

Nieaf-Smitt Installatie. Solar. Solar. EazyPV

Nieaf-Smitt Installatie. Solar. Solar. EazyPV Nieaf-Smitt Installatie Testen en meten van zonnepanelen Het gebruik en de opwekking van hernieuwbare energie wordt via de EU en verschillende overheidsinstanties gestimuleerd (o.a. via RES-directive.

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Inbouw Datalogger PCE-KD9 Inbouw Datalogger met max. 72 analoge of digitale ingangen / RS-485 / max. 36 thermoelementen of 18 weerstand-ingangen / TFT-scherm met touchscreen / datalogger voor maximaal

Nadere informatie

QBM75-1U/C. Landis & Staefa Division. Toepassing. Voor lucht en niet-agressieve gassen Met kalibreercertificaat

QBM75-1U/C. Landis & Staefa Division. Toepassing. Voor lucht en niet-agressieve gassen Met kalibreercertificaat 1 919 Drukverschilopnemer Voor lucht en niet-agressieve gassen Met kalibreercertificaat QBM65-.../C Toepassing Drukverschilopnemer voor lucht en niet-agressieve gassen, voor de meting van onder- of overdrukken

Nadere informatie

BRUTO PRIJSLIJST LEIPOLD AFTAKKLEMMEN EN VERDEELBLOKKEN

BRUTO PRIJSLIJST LEIPOLD AFTAKKLEMMEN EN VERDEELBLOKKEN TECHNISCHE GEGEVENS AFTAKKINGSKLEMMEN NETSPANNING : AC 690V VOORSCHRIFTEN : DIN VDE 0603- BINNENKANT : MESSING (CUZN39PB) BLANK BEHUIZING : PA6 ZELFDOVEND HALOGEENVRIJ SCHROEVEN : STAAL UITVOERING : C

Nadere informatie

Keuzegids Bliksem- en overspanningsbeveiliging

Keuzegids Bliksem- en overspanningsbeveiliging Keuzegids Bliksem- en overspanningsbeveiliging www.dehn-international.com www.stagobel.be Bliksemstroom- en overspanningsbeveiliging voor laagspanningsinstallaties 230/400V. Combi-afleider Type 1 Toepassing

Nadere informatie

LMX800. Open telecontrol onderstation. smart telecontrol

LMX800. Open telecontrol onderstation. smart telecontrol LMX800 Open telecontrol onderstation smart telecontrol Features Open en modulair concept voor universele toepassing Telecontrol functionaliteit standaard ingebouwd Directe aansluiting voor TCP/IP (tele)communicatie

Nadere informatie

SIRCO MOT PV Schakelaar-scheiders voor fotovoltaïsche toepassingen gemotoriseerd tot 1000 VDC van 200 tot 630 A

SIRCO MOT PV Schakelaar-scheiders voor fotovoltaïsche toepassingen gemotoriseerd tot 1000 VDC van 200 tot 630 A Schakelen en scheiden new De oplossing voor > Gebouwen > Zonneparken sirco-pv_016_a_1_cat De sterke punten > Gebreveteerd onderbrekingssysteem "Brandweer" > Manuele noodstop SIRCO MOT PV 4x400 A Conform

Nadere informatie

Overspanningsbeveiliging in een brandmeldinstallatie

Overspanningsbeveiliging in een brandmeldinstallatie Overspanningsbeveiliging in een brandmeldinstallatie Een brandmeldinstallatie heeft tot doel een brand in een vroeg stadium te ontdekken en te lokaliseren. Hierdoor kan een brand snel worden bestreden

Nadere informatie

Meten is weten de eerste stap naar een duurzame oplossing

Meten is weten de eerste stap naar een duurzame oplossing Meten is weten de eerste stap naar een duurzame oplossing Deelcatalogus EMDX 3 universele energiemeters Meten, verrekenen en visualiseren Alles onder controle met de nieuwe meetapparatuur Installatie van

Nadere informatie

MX- serie omvormers. voordelen. eigenschappen. kwaliteitscertificaten

MX- serie omvormers. voordelen. eigenschappen. kwaliteitscertificaten MX- serie omvormers voordelen De M-Extreme serie (MX) omvormers van Autarco behoren kwalitatief tot de beste en meest duurzame in zijn klasse. Een hoogwaardige, volledig gerobotiseerde productie zorgt

Nadere informatie

Communicatieverdeler voor grote PV-installaties voor SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL of SUNNY TRIPOWER

Communicatieverdeler voor grote PV-installaties voor SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL of SUNNY TRIPOWER COM-C Communicatieverdeler voor grote PV-installaties voor SUNNY CENTRAL, SUNNY MINI CENTRAL of SUNNY TRIPOWER Inhoud De communicatieverdeler COM-C van SMA Solar Technology AG dient voor de bekabeling

Nadere informatie

Beveiliging van Meet-, Stuur- en Regelsystemen

Beveiliging van Meet-, Stuur- en Regelsystemen Beveiliging van Meet-, Stuur- en Regelsystemen Productinfo MSR................................................... blz. 90 Keuzehulp MSR.................................................... blz. 91 Bliksembarrières

Nadere informatie

Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Sensormodule (ph, redox/orp, temperatuur) DXMaM

Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Sensormodule (ph, redox/orp, temperatuur) DXMaM Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Sensormodule (ph, redox/orp, temperatuur) DXMaM DXMa Vul hier de identcode van uw regelaar in! Lees deze voorschriften voor gebruik goed door! Bewaar

Nadere informatie

VIDEOCONTROLE 2-DRAADS

VIDEOCONTROLE 2-DRAADS VIDEOCONTROLE -DRAADS NIEUW MINIDOME VANDALISMEBESTENDIG Camera met coax aansluiting EXTERNE CAMERA -DRAADS Kleurencamera -draads met directe bus aansluiting 388 INHOUD Algemene kenmerken 393 Camera s

Nadere informatie

Kortsluitstromen en. Kabelberekeningen

Kortsluitstromen en. Kabelberekeningen 1 Kortsluitstromen en kabelberekeningen Veel werk? Kennis in Praktijk... Kabelberekeningen Door : Joost de Koning Product manager vermogensschakelaars Lid NEC64 commissie (NEN1010) Lid NEC23E commissie

Nadere informatie

STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding

STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding CENTRUM VOOR MICROCOMPUTER APPLICATIES http://www.cma-science.nl Korte beschrijving De Stroomsensor BT21i is een veelzijdige sensor, die de stroomsterkte kan meten

Nadere informatie

Serie 7E - kwh-meters met Modbus

Serie 7E - kwh-meters met Modbus Serie - kwh-meters met Modbus SERIE Elektronische enkelfase kwh-meters met geïntegreerde Modbus interface (RS485) Uitvoering volgens MID-richtlijn verkrijgbaar voor verrekening Conform EN 62053-21 en EN

Nadere informatie

I sd A 3125... 30000. I i A 50000

I sd A 3125... 30000. I i A 50000 Type: IZMN2 V2500 Bestelnummer: 230011 Verkoopstekst Leistungsschalter 3 polig 2500A Bestelinformatie bouwgrootte Aantal polen gegevens IZM...2... 3 polig nominale continu stroom I u A 2500 Instelbereik

Nadere informatie

Industriële PC's. Overzicht van industriële PC's Valueline, Basicline en Designline

Industriële PC's. Overzicht van industriële PC's Valueline, Basicline en Designline Industriële PC's Overzicht van industriële PC's Valueline, Basicline en Designline Keuzematrix voor industriële PC's Het kiezen van de juiste industriële PC vereist uitgebreide kennis van de toepassing,

Nadere informatie

TOEBEHOREN VOOR VERLIESSTROOMSCHAKELAARS / AUTOMATEN / VERLIESSTROOMAUTOMATEN

TOEBEHOREN VOOR VERLIESSTROOMSCHAKELAARS / AUTOMATEN / VERLIESSTROOMAUTOMATEN + AC 13 I e = 2A Ue = 250V~ AC 15 I e = 1A Ue = 250V~ DC 12 I e = 0,5A Ue = 110V= I th = TOEBEHOREN VOOR VERLIESSTROOMSCHAKELAARS / W HULPCONTACT B-HSI, FOUTMELDINGSCONTACT B-HR AANKLIKBARE VERSIE Ontwerp

Nadere informatie

Online data sheet MEAC CEMS-OPLOSSINGEN

Online data sheet MEAC CEMS-OPLOSSINGEN Online data sheet MEAC A B C D E F MEAC Bestelinformatie Type MEAC Meer apparaatuitvoeringen en accessoires www.sick.be/meac Applicatievoorbeelden Gegevensverzameling en toezicht op emissiemeetinstrumenten

Nadere informatie

Toebehoren voor Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C)

Toebehoren voor Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Toebehoren voor Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Technische beschrijving COM-C-TNL084210 98-4012510 Versie 1.0 NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Productdetails....................................

Nadere informatie

Inductieve sensor BI2-EM12-Y1X-H1141

Inductieve sensor BI2-EM12-Y1X-H1141 ATEX categorie II 1 G, Ex zone 0 ATEX categorie II 1 D, Ex zone 20 SIL2 volgens IEC 61508 schroefdraad, M12 x 1 roestvaststaal, 1.4301 DC 2-draads, nom. 8,2 VDC uitgang volgens DIN EN 60947-5-6 (NA- MUR)

Nadere informatie

Correcte 24VDC beveiliging

Correcte 24VDC beveiliging Correcte 24VDC beveiliging Iedereen praat erover. Wij ook! DC 24V Applicaties in Automatisatie in elektrische controlekasten in machine controle in systeem distributie architectuur Waarom hebben zijn onze

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding 1. Veiligheidsinstructies Attentie! Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend door een landelijk erkend installatiebedrijf worden uitgevoerd! Daarbij de geldende

Nadere informatie

Domotica in drie stappen: Systeem omschrijving: DDNET:

Domotica in drie stappen: Systeem omschrijving: DDNET: dmxdomotica DDC1-IP Controller. Ipad en Android Simplistic Light Domotica in drie stappen: 1: Monteren componenten en aansluiten. 2: Adressen instellen op de DMX dimmers Zones in stellen op de drukknop

Nadere informatie

/ De driefasige inverter voor maximale flexibiliteit. / SuperFlex Design. / Dynamic Peak Manager

/ De driefasige inverter voor maximale flexibiliteit. / SuperFlex Design. / Dynamic Peak Manager / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging FRONIUS SYMO / De driefasige inverter voor maximale flexibiliteit. N W E S / Eenvoudig te vervangen printplaten / SnapINverter Technologie / Geïntegreerde

Nadere informatie

Bestelnummer EC154M EC364M. Stroombereik 40 ma - 63 A 40 ma - 100 A Voedingsspanning 230 V~ +/-15% 230/400 V~ +/-15%

Bestelnummer EC154M EC364M. Stroombereik 40 ma - 63 A 40 ma - 100 A Voedingsspanning 230 V~ +/-15% 230/400 V~ +/-15% Geijkte kwh-meters Geijkte kwh-meters estelnummer E54M E4M Meetmethode direct Stroombereik 40 m - 40 m - 00 Voedingsspanning 0 V~ +/-5% 0/400 V~ +/-5% Frequentiebereik 50/0 Hz +/- Hz Eigen energieverbruik

Nadere informatie

Basisbeveiliging net. Industriële installaties: de weg naar een perfecte overspanningsbeveiliging... blz. 14

Basisbeveiliging net. Industriële installaties: de weg naar een perfecte overspanningsbeveiliging... blz. 14 Basisbeveiliging net Industriële installaties: de weg naar een perfecte overspanningsbeveiliging... blz. 14 Privé-woning: de weg naar een perfecte overspanningsbeveiliging... blz. 15 Keuzehulp netsysteem

Nadere informatie

em4 Toebehoren Analoge uitbreidingen

em4 Toebehoren Analoge uitbreidingen em4 Toebehoren en Uitbreidingen voor analoge ingangen en statische uitgangen om een groter aantal sensoren en schakelaars te verbinden aan uw PLC Er kunnen tot twee dezelfde of verschillende uitbreidingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Meten en kijken

Hoofdstuk 7 Meten en kijken Opstap Hoeken, shaal en aanzihten O-1 /A = 48, /B = 125, /C = 85 en /D = 118 O-2a 20 80 135 167 O-3a 10 km = 10 000 m 4500 m = 4,5 km 560 m = 5600 m e 12 000 m = 120 m 2,9 m = 0,29 m f 1300 m = 13 m O-4

Nadere informatie

ifm electronic Edwin Slot Marketing director ifm electronic b.v. Deventerweg 1e 3843 GA Herderwijk

ifm electronic Edwin Slot Marketing director ifm electronic b.v. Deventerweg 1e 3843 GA Herderwijk ifm electronic Edwin Slot Marketing director ifm electronic b.v. Deventerweg 1e 3843 GA Herderwijk Telefoo +31 341-438 438 Mobiel +31 6 20705122 E-mail edwin.slot@ifm.com Internet www.ifm.com/nl Inhoud

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 4 Voorkennis V-1 a De oörinaten zijn A( 2, 1), B(2, 3) en C(5, 4 Qw ). V-2 a Per stap van 1 naar rehts gaat e lijn Qw omhoog. Vanuit C ga je 7 stappen naar rehts en us 7 Qw = 3 Qw omhoog. Omat 4 Qw + 3

Nadere informatie

temperatuur-meetversterker 1-kanalig IM34-11EX-CI/K60

temperatuur-meetversterker 1-kanalig IM34-11EX-CI/K60 1 / 5 Hans Turck GmbH & Co.KG ñ D-45472 Mülheim an der Ruhr ñ Witzlebenstraße 7 ñ Tel. 0208 4952-0 ñ Fax 0208 4952-264 ñ more@turck.com ñ www.turck.com Met de e temperatuur-meetversterker van het type

Nadere informatie

waterpas-sensoren Voor grotere productieseries kunnen klantspecifieke uitvoeringen geleverd worden.

waterpas-sensoren Voor grotere productieseries kunnen klantspecifieke uitvoeringen geleverd worden. waterpas-sensoren Mogen we even wat RECHTZETTEN? Een waterpas- of inclino-sensor meet of een machine waterpas staat of juist onder een gewenste hoek. Onze waterpas-sensoren zorgen ervoor dat maaimachines

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Multichannel-Datalogger PCE-KD5 Tot 48 analoge of binaire ingangen / 16 Schakel- of 8 analoge uitgangen / Grafische TFT-weergave met touchscreen / RS485-interface / ca. 30 mathematische functies 8 geintegreerde

Nadere informatie

AC/DC-AANWEZIGHEIDSSENSOREN BE UC SERIE AC/DC-AANWEZIG- HEIDSSENSOREN UC SERIE VOOR DOMOTICASYSTEMEN

AC/DC-AANWEZIGHEIDSSENSOREN BE UC SERIE AC/DC-AANWEZIG- HEIDSSENSOREN UC SERIE VOOR DOMOTICASYSTEMEN AC/DC-AANWEZIGHEIDSSENSOREN BE UC SERIE AC/DC-AANWEZIG- HEIDSSENSOREN UC SERIE VOOR DOMOTICASYSTEMEN ALLES WAT U NODIG HEBT: DE UC-SERIE VAN ESYLUX SLIMME SENSORTECHNIEK VAN DE SPECIALIST Duurzaam ontworpen

Nadere informatie

Serie 7H - Verwarmingselementen (10 550) W

Serie 7H - Verwarmingselementen (10 550) W Serie - Verwarmingselementen (10 550) W SERIE Verwarmingselementen voor schakelkasten 10...50 W Geïsoleerde kunststof behuizing Lage oppervlaktetemperatuur Touch-Safe principe Dynamisch verwarmen en temperatuurbegrenzing

Nadere informatie

SMA Micro-Omvormer Systeem Sunny Boy 240 - Sunny Multigate

SMA Micro-Omvormer Systeem Sunny Boy 240 - Sunny Multigate SMA Micro-Omvormer Systeem Sunny Boy 240 - Sunny Multigate Agenda 1 Product Portfolio 2 Sunny Boy 240 / Sunny Multigate en toepassingen 3 Waarom kiezen voor SMA? 4 Installatie micro-omvormer systeem 5

Nadere informatie

Sensor Test Unit TSK40A

Sensor Test Unit TSK40A Product Info Sensor Test Unit TSK40A Eenvoudig testen van diverse typen sensoren Instellingen manueel of snel via de PC te wijzigen Standaard kabels voor het snel aansluiten van sensoren Algemeen De sensor

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Analoge ingang 4-kanaals

Bedieningshandleiding. Analoge ingang 4-kanaals Bedieningshandleiding 1. Systeminformatie Dit apparaat is een product van het KNX/EIB-systeem en voldoet aan de KNX-richtlijnen. Voor een goed begrip is gedetailleerde vakkennis door KNX/EIBscholing een

Nadere informatie

MICROS+ centrale eenheid

MICROS+ centrale eenheid MICROS+ centrale eenheid TDS10012 Centrale eenheid voor het installeren van domotica installaties die standaard uitgerust is met 2 Autobus aansluitingen, een USB connectie en een Ethernet connectie, waarmee

Nadere informatie

Checklist ontwerp van de netwerkinfrastructuur 03-04-2014

Checklist ontwerp van de netwerkinfrastructuur 03-04-2014 03-04-2014 Inhoud Inleiding Netwerkontwerp Gebruik van standaarden Afstanden en bescherming Checklist na installatie Netwerkfouten? Foutoorzaken in TCP/IP industriële netwerken Verbindingsproblemen (Hardware)

Nadere informatie

Aardlekautomaten HACO ideale combinatie

Aardlekautomaten HACO ideale combinatie Aardlekautomaten HACO ideale combinatie Thermische, maximale en aardlekbeveiliging gecombineerd Removability: uitwisselen zonder demontage van de doorverbindingsrail Schroefaansluiting PZ2 Foutstroom indicatievenster

Nadere informatie

ZMC is een van de grootste Europese producenten op het gebied van transportkettingen. Het bedrijf is opgericht in 1955.

ZMC is een van de grootste Europese producenten op het gebied van transportkettingen. Het bedrijf is opgericht in 1955. ZMC Transportketting ZMC is een van e grootste Europese proucenten op het gebie van transportkettingen. Het berijf is opgericht in 1955. ZMC prouceert genormaliseere transportkettingen volgens DIN 8181,

Nadere informatie

dmxdomotica DDC1-IP-RGB Controller. Simplistic Light Domotica in drie stappen:

dmxdomotica DDC1-IP-RGB Controller. Simplistic Light Domotica in drie stappen: dmxdomotica DDC1-IP-RGB Controller. Simplistic Light Domotica in drie stappen: 1: Monteren componenten en aansluiten. 2: Adressen instellen op de DMX dimmers Zones in stellen op de drukknop interfaces.

Nadere informatie

- Kalibratie incl. eerste ijking

- Kalibratie incl. eerste ijking Gekalibreerde Rollenbaan weegschaal PCE-SD.. CR Serie Rollenbaan weegschaal tot 150kg / bi-directionele RS-232 interface / rolbaanbreedte ca. 580mm / optioneel verkrijgbaar: RS-485, analoog uitgang 4...

Nadere informatie

FLEXIOS TOEGANGSCONTROLE TC-KS1115 KS1115.080714. t 088 500 2800 f 088 500 2899 75 MODELLEN KS1115. SPECIFICATIES KS1115 Behuizing. Beschermingsklasse

FLEXIOS TOEGANGSCONTROLE TC-KS1115 KS1115.080714. t 088 500 2800 f 088 500 2899 75 MODELLEN KS1115. SPECIFICATIES KS1115 Behuizing. Beschermingsklasse MODELLEN KS1115 SPECIFICATIES KS1115 Behuizing ABS Gewicht 60 gram Beschermingsklasse IP20 Frequentie 13,56 MHz RF zendkracht 100µW Voltage PoE IEEE802.3af (44-54V DC) Verbruik

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-1a / V-2a e Voorkennis Zie e figuur hieroner. Zie e figuur hieroner. De lijn n en het punt P kunnen ook aan e anere kant van lijn l liggen. Zie e figuur hieroner. P Zie e figuur hieroven. In vierhoek

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Document vertaald uit het Engels -NL 2013-06-25 A003 Inhoudsopgave 1 Conformiteitsverklaring... 1 2 Waarschuwingen... 2 3 Inleiding product... 3 3.1 Algemeen... 3 3.1.1 Beschrijving van de ruimteregeling...

Nadere informatie

Emotron I/O-board 2.0 Optie

Emotron I/O-board 2.0 Optie Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar en Emotron TSA softstarter Gebruiksaanwijzing Nederlands Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar

Nadere informatie

Merkur 2 Radar beweging sensor voor automatische deuren. Uw voordelen

Merkur 2 Radar beweging sensor voor automatische deuren. Uw voordelen sensing the future De meest innovatieve Radar met dubbel veld module en richting herkenning. Uitstekend geschikt voor draai en schuifdeuren. Merkur 2 Radar detectie sensor voor automatische deuren Intelligent,

Nadere informatie

Meten aan E+PV installaties

Meten aan E+PV installaties Meten aan E+PV installaties Hoe en waarom meten aan E+PV installaties? KWx BV - 2013 1 #zonnepanelen trending topic KWx BV - 2013 2 #zonnepanelen trending topic KWx BV - 2013 3 Zonnestroom is elektrotechniek!

Nadere informatie

Handleiding HANDLEIDING. Licon_Handleiding v5.1.doc Revisie: 5.1

Handleiding HANDLEIDING. Licon_Handleiding v5.1.doc Revisie: 5.1 Handleiding HANDLEIDING Document: Licon_Handleiding v5.1.doc Revisie: 5.1 1 Revisie overzicht Rev. Datum Omschrijving 0.2.8 26-01-2009 Nieuwe layout 0.2.9 29-01-2009 Verduidelijking door LB 0.3.0 06-03-2009

Nadere informatie

Intelligente stroomtransformatoren

Intelligente stroomtransformatoren Intelligente stroomtransformatoren Besparen in montagetijd en ruimte Nauwkeuriger dan losse trafo en omvormer combinatie Hoge stromen kunnen direct gemeten worden Minder bedrading, dus minder kans op storing

Nadere informatie

Optinet SX/MX. Installatiehandleiding. Opticom Engineering B.V.

Optinet SX/MX. Installatiehandleiding. Opticom Engineering B.V. Optinet SX/MX Installatiehandleiding Opticom Engineering B.V. INSTALLATIE - 2 - oktober 2010 TOEPASSING De Optinet is een complete communicatie interface voor het fabrikaat onafhankelijk beheren en bewaken

Nadere informatie

R&M Industriële bekabeling

R&M Industriële bekabeling R&M Industriële bekabeling 090.2031 090.2074_nass Bescherming tegen omgevingbeïnvloedingen Get more @ R&M www.rdm.com 090.2031 Reichle & De-Massari: R&M is een van de weinige fabrikanten van datasystemen

Nadere informatie

Systeem-schakelversterkers REG 1 kanaals Art.Nr. 0850 00. Systeem-schakelversterkers REG 2 kanaals Art.Nr. 0851 00

Systeem-schakelversterkers REG 1 kanaals Art.Nr. 0850 00. Systeem-schakelversterkers REG 2 kanaals Art.Nr. 0851 00 1 kanaals Art.Nr. 0850 00 2 kanaals Art.Nr. 0851 00 Functioneringsprincipe De systeemschakelunit REG 1 kanaals en de systeemschakelunit REG 2 kanaals zijn nieuwe komponenten voor het observersysteem. De

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-a 4 Hoofstuk - Ruimtefiguren Voorkennis De verpakking heeft rie vershillene vormen. De ovenkant en e onerkant heen ezelfe vorm. Hetzelfe gelt voor e voorkant en e ahterkant en voor e twee zijkanten.

Nadere informatie

Met de SPD selectietool selecteert u eenvoudig de juiste overspanningsbeveiliging (SPD).

Met de SPD selectietool selecteert u eenvoudig de juiste overspanningsbeveiliging (SPD). Met de SPD selectietool selecteert u eenvoudig de juiste overspanningsbeveiliging (SPD). Via onderstaande buttons zijn de verschillende applicaties te bekijken Start de selectie tool. Particuliere markt

Nadere informatie

Beknopte gids ME401-2

Beknopte gids ME401-2 Beknopte gids ME401-2 Versie 1.0, mei 2013 Praktisch advies 1. Bewaar belangrijke nummers S/N xxxxxx + xx xx xx xx xx S/N xxxxxx Serienummer bevindt zich op de unit. GSM nummer en serienummer van de unit

Nadere informatie

MULTINETWORKING. Router (LAN/WLAN) USB CENTRAAL SYSTEEMBEHEER CENTRAAL DEURBEWAKING CENTRAAL AANSTUREN VAN EXTERNE SYSTEMEN

MULTINETWORKING. Router (LAN/WLAN) USB CENTRAAL SYSTEEMBEHEER CENTRAAL DEURBEWAKING CENTRAAL AANSTUREN VAN EXTERNE SYSTEMEN MULTINETWORKING Gebruiker 1 PC communicatie knooppunt (CommNode) Gebruiker 2 Gebruiker 3 Router (LAN/WLAN) Digitale cilinder Internet/intranet (TCP/IP) USB 26 khz CENTRAAL SYSTEEMBEHEER CENTRAAL DEURBEWAKING

Nadere informatie

ACS-30-EU-PCM2-x-32A

ACS-30-EU-PCM2-x-32A Regeling en controle van heat-tracing voor meerdere toepassingen in commerciële en residentiële gebouwen Stroom- en regelmodule (PCM) Beschrijving De Raychem ACS-30-EU-PCM2-stroom- en regelmodule levert

Nadere informatie

IP VIDEOFOON 2 draads SNEL AAN DE SLAG

IP VIDEOFOON 2 draads SNEL AAN DE SLAG IP VIDEOFOON 2 draads SNEL AAN DE SLAG 1. Aansluiten Alle toestellen worden aangesloten op de bestaande bekabeling. De 2-draads interface wordt aangesloten op uw router met UTP kabel. Benodigde bedrading

Nadere informatie

P1G2. Handleiding. firmware datum auteur Aanpassing

P1G2. Handleiding. firmware datum auteur Aanpassing P1G2 Handleiding firmware datum auteur Aanpassing versie 1.0 5-3-2014 Mike vd Hulst Eerste versie 1.05 2-6-2014 Mike vd Hulst Aangepaste firmware 2.0 1-10-2014 Mike vd Hulst Objecten toegevoegd volgens

Nadere informatie

ONLINE DATENBLATT PHT-CB1X0ST10S0AMS0Z PHT DRUKSENSOREN

ONLINE DATENBLATT PHT-CB1X0ST10S0AMS0Z PHT DRUKSENSOREN ONLINE DATENBLATT PTCBX0ST0S0AS0Z PT PTCBX0ST0S0AS0Z PT A B C D E F Afbeelding kan afwijken Bestelinformatie Type Artikelnr. PTCBX0ST0S0AS0Z 60409 eer apparaatuitvoeringen en accessoires www.sick.be/pt

Nadere informatie

Snel aan de slag met de Peak Atlas SCR100 thyristor en triac analyser

Snel aan de slag met de Peak Atlas SCR100 thyristor en triac analyser Snel aan de slag met de Peak Atlas SCR100 thyristor en triac analyser Vego VOF Postbus 32.014, 6370 JA Landgraaf (NL) Telefoon: 045-533.22.00 Fax: 045-533.22.02 E-mail: vego_vof@compuserve.com Internet:

Nadere informatie

Magneetveld-sensor voor pneumatische cilinders BIM-UNT-AY1X/S1139

Magneetveld-sensor voor pneumatische cilinders BIM-UNT-AY1X/S1139 ATEX categorie II 1 G, Ex zone 0 ATEX categorie II 1 D, Ex zone 20 Voor cilinder met T-gleuf zonder montagetoebehoren Optionele toebehoren voor de montage op andere cilinderbouwvormen montage met één hand

Nadere informatie

Fabrikant van relais en tijdrelais sinds 1954. Serie 39. MasterINTERFACE

Fabrikant van relais en tijdrelais sinds 1954. Serie 39. MasterINTERFACE Fabrikant van relais en tijdrelais sinds 1954 Serie 39 MasterINTERFACE Kenmerken Ruimtebesparend, 6,2 mm breed Tijdbesparend, 16-voudige doorverbindstrips (blauw, zwart, rood) Geïntegreerde LED-indicatie

Nadere informatie

Het typenummer is te vinden op de identificatiesticker aan de onderzijde van het product.

Het typenummer is te vinden op de identificatiesticker aan de onderzijde van het product. Deze handleiding beschrijft het installatieproces van het ICU Compact oplaadpunt voor elektrische voertuigen. Lees voordat u het oplaadpunt gaat installeren deze handleiding aandachtig door. ICU Charging

Nadere informatie

programmeerbare set voor een eenvoudige I/O-communicatie via Ethernet Modbus/TCP in beschermingsgraad IP67 TI-BL67-PG-EN-S-2

programmeerbare set voor een eenvoudige I/O-communicatie via Ethernet Modbus/TCP in beschermingsgraad IP67 TI-BL67-PG-EN-S-2 Type Ident no. 1545098 Aantal kanalen 2 Afmetingen (B x L x D) 108 x 145 x 77.5 mm programmeerbaar volgens IEC 61131-3 met CoDeSys Tot 50m kabellengte tussen interface en schrijf-leeskop 10/100 MBit/s

Nadere informatie

Profiteer maximaal van uw solarsysteem

Profiteer maximaal van uw solarsysteem Monitoring Profiteer maximaal van uw solarsysteem Historie en ontwikkeling van opbrengsten Bewaking & alarmering Voor PC, laptop of iphone Oplossingen voor 500 W tot 200 kwatt installaties Monitoring:

Nadere informatie

Kanaalrookdetectoren, SR-K-.. Omschrijving

Kanaalrookdetectoren, SR-K-.. Omschrijving Kanaalrookdetectoren, SR-K-.. Kanaalrookdetector voor HVAC Rook Voedingsspanning AC/DC 24 Volt of AC 230 Volt Enkelvoudige meetbuis Elektronische controle van de luchtstroming Test en remote reset mogelijk

Nadere informatie

Uw partner voor de industriële data-aansluiting

Uw partner voor de industriële data-aansluiting Connectoren Data Uw partner voor de industriële data-aansluiting Geautomatiseerde processen zijn niet meer weg te denken uit de industrie. Basis voor de automatisering is daarbij de koppeling tussen de

Nadere informatie

Residentiële catalogus

Residentiële catalogus onsumer & Industrial Power Protection esidentiële catalogus Modulaire INrail toestellen en verdeelkasten: ulpfuncties imagination at work .2 Overspanningsbeveiligers Surgeuard.4 ulpfuncties voor beveiligingstoestellen

Nadere informatie

30/06/2005. Theoretische Inleiding bij de Fresnelproef

30/06/2005. Theoretische Inleiding bij de Fresnelproef 30/06/005 Theoretische Inleiing ij e Fresnelproef I Zichtaar maken van een Interferentiepatroon Licht kan eschreven woren als een elektromagnetische golf. Algemeen gelt voor een golf (us.v. ook voor een

Nadere informatie

Rookmelders. Serie RM-O-3-D. Voor het signaleren van rook in luchtkanalen. 10/2015 NL/nl K4 3.1 1

Rookmelders. Serie RM-O-3-D. Voor het signaleren van rook in luchtkanalen. 10/2015 NL/nl K4 3.1 1 .1 X X testregistrierung Rookmelders Serie Optioneel met TROXNETCOM Voor het signaleren van rook in luchtkanalen Rookklep voor het verhinderen van rookoverdracht via luchtkanalen van ventilatiesystemen

Nadere informatie

ACTIEVE TECHNOLOGIE DIGITALE SMART RELAIS 3063 SIMONS VOSS 53

ACTIEVE TECHNOLOGIE DIGITALE SMART RELAIS 3063 SIMONS VOSS 53 ACTIEVE TECHNOLOGIE SMART RELAIS 3063 SIMONS VOSS 53 54 ACTIEVE TECHNOLOGIE SMART RELAIS SMART RELAIS 3063 G1 G2 De digitale SmartRelais 3063 heeft de functie van een toegangscontrolelezer of sleutelschakelaar.

Nadere informatie

EC Vent Installatie-instructies

EC Vent Installatie-instructies -NL 15-03-2011V.A-002 Inhoudsopgave 1 Conformiteitsverklaring... 1 2 Waarschuwingen... 2 3 Inleiding product... 3 3.1 Algemeen... 3 3.1.1 Beschrijving van de ruimte-unit... 3 3.1.2 Beschrijving van de

Nadere informatie