Overspanningsbeveiliging en voedingen 2013 / 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overspanningsbeveiliging en voedingen 2013 / 2014"

Transcriptie

1 Overspanningseveiliging en voeingen 2013 /

2 Aansluittecniek voor printplaten en elektronicaeuizingen Printklemmen en -connectoren Elektronicaeuizingen Aansluittecniek voor velapparaten Connectoren Bekaeling Aansluitklemmen Aansluitklemmen Sensor-/actorekaeling en inustriële connectoren Sensor-/actorekaeling Bekaeling Connectoren Coeringssystemen, gereescap en montagemateriaal Markeren en coeren Gereescap Installatie- en montagemateriaal Overspanningseveiliging en voeingen Interfacetecniek en scakelmoulen Elektronisce contactors en motorstarters M&R-tecniek Monitoring / Bewaking Relaismoulen Systeemekaeling voor esturingen Besturingstecniek, I/O-systemen en automatiseringsinfrastructuur Eternet-netwerken Functionele veiligei HMI's en inustriële PC's I/O-systemen Inustriële verlicting en signalering Inustriële communicatietecniek Veluscomponenten en -systemen Wireless-atacommunicatie Process-infrastructuur Software Besturingen

3 Inousopgave Overzict De geïllustreere inousopgave leit u sneller naar et juiste prouct 2 Bliksemstroom-meetsysteem 5 Overspanningseveiliging en ontstoorfilters 11 Voeingen en UPS-moulen 161 Beveiligingsscakelaars 253 Tecnisce informatie 278 Artikelnummers 292

4 Inleiing Programmaoverzict Bliksemstroommeetsysteem Overspanningseveiliging voor e voeing LM-S pagina 8 Bliksemstroomeveiliging T1 FLASHTRAB pagina 28 POWERTRAB pagina 32 VALVETRAB T1/T2 pagina 34 Set-oplossingen Bliksemstroom- en overspanningseveiligingscominatie Type 1+2 FLASHTRAB compact pagina 36 Overspanningseveiliging Type 2 VALVETRAB compact pagina 40 VALVETRAB MS pagina 42 Comi-eveiliging pagina 52 Apparaateveiliging Type 3 pagina 56 Geouwenset pagina 65 Overspanningseveiliging voor PV-installaties pagina 64 Boxensysteem voor PV-installaties pagina 66 Overspanningseveiliging voor e M&R-tecniek Boxensysteem voor e Amerikaanse markt pagina 68 Overspanningseveiliging voor e informatietecniek Moulen voor railmontage PLUGTRAB pagina 72 LINETRAB pagina 90 TERMITRAB pagina 94 Speciale systemen pagina 100 LSA-PLUS-moulen pagina 102 Voor netwerken pagina 114 Voor interfaces pagina 116 Telecommunicatiesystemen pagina 126 Overspanningseveiliging voor zen- en ontvanginstallaties EMC-oplossingen Testapparatuur Voor raaloze telecomnetwerken pagina 136 Voor vieocommunicatie pagina 140 Voor raio- en televisieapparatuur pagina 142 Netontstoorfilter met geïntegreere overspanningseveiliging pagina 146 Ontstoorfilters pagina 148 CHECKMASTER pagina 152 Testaapters pagina PHOENIX CONTACT

5 Inleiing Programmaoverzict Voeingen QUINT POWER pagina 166 TRIO POWER pagina 174 MINI POWER pagina 180 UNO POWER pagina 184 DC/DC-converters Reunantiemoulen STEP POWER pagina 186 QUINT POWER, ompelgelakt pagina 194 QUINT DC/DC-converters pagina 198 MINI DC/DC-converters pagina 202 UPS voor e scakelkast QUINT ORING pagina 206 TRIO DIODE pagina 208 QUINT DIODE pagina 210 STEP DIODE pagina 210 QUINT UPS-IQ pagina 218 Energieuffers voor QUINT UPS-IQ pagina 222 UPS voor 19"-rack / tower UPS met geïntegreere energieuffer QUINT UPS pagina 230 QUINT BUFFER pagina 231 STEP UPS pagina 232 Overspanningseveiligingsmoulen UPS met geïntegreere voeing TRIO UPS pagina 234 MINI UPS pagina 235 UPS-moulen pagina 244 Accumoulen pagina 246 Toeeoren pagina 248 Apparaateveiligingsscakelaars CB pagina 256 Beveiligingsscakelaars pagina 263 Termisce eveiligingsscakelaars TCP pagina 264 Zekeringsklemmen, zie catalogus 3 meer informatie vint u op PHOENIX CONTACT 3

6 4 PHOENIX CONTACT

7 Bliksemstroom-meetsysteem LM-S Blikseminslagen vormen een gevaar voor niet-escut gelegen ouwwerken, zoals offsore-winparken, zenmasten, recreatieparken of oge geouwen. Het liksemstroom-meetsysteem LM-S registreert en analyseert likseminslagen in realtime. Het systeem geeft online informatie over e kract van e inslag op asis van specifieke liksemstroomparameters. Hieroor is op elk moment informatie over e aawerkelijke elasting van e installatie escikaar. Aan e an van eze informatie is een geoptimaliseere planning van inspectie- of onerouswerkzaameen mogelijk. Bliksemstroom-meetsysteem Inleiing 6 LM-S Sensor 8 Veriningskael 8 Analyser 9 Opto-elektronisc mouul 9 PHOENIX CONTACT 5

8 Bliksemstroom-meetsysteem Inleiing liksemstroom-meetsysteem Blikseminslagen veroorzaken onerstelare escaigingen ij geouwen en installaties. Het continu oserveren oor personen is ij niet-escutte of grootscalige installaties vrijwel onmogelijk, zoat e escaigingen te laat woren opgemerkt. Bliksem registreren met et liksemstroom-meetsysteem Het liksemstroom-meetsysteem LM-S maakt een continue ewaking mogelijk. Blikseminslagen woren geregistreer, geanalyseer en via et aangesloten netwerk op afstan ewaakt. Hieroor is op elk moment informatie over e aawerkelijke elasting van e installatie escikaar. Aan e an van e verzamele knowow met etrekking tot e elasting van een installatie is een geoptimaliseere planning van onerouswerkzaameen mogelijk. Het liksemstroom-meetsysteem LM-S estaat uit e componenten: sensor veriningskael O/E-mouul analyser 6 PHOENIX CONTACT

9 Bliksemstroom-meetsysteem Inleiing liksemstroom-meetsysteem Faraay-effect als veilige meetmetoe Het interne meetprincipe van e LM-Ssysteem is geaseer op et Faraay-effect. Hierij wort gepolariseer lict in een epaal meium over een geefinieere lengte meetaar verraai oor een magnetisc vel. Hoe oger e oor een liksem gegenereere stroomsterkte (i) oe groter e magnetisce stroomictei (B) en aarmee e rotatie van et gepolariseere lict. Het liksem-monitoring-systeem registreert eze veranering van et lictsignaal en leit aaruit e meetwaareresultaten af. Registreren en verwerken De sensoren woren op e liksemstroomgeleiene afleiers gemonteer. Ze registreren et magnetisce vel at als gevolg van e liksemstroom ronom e aer ontstaat. Lictgeleierkaels ragen et meetresultaat over aan et O/E-mouul van e analyser, waarin et optisce signaal wort omgezet naar een elektrisc signaal. De analyser epaalt aan e an van e verkregen waaren e liksemkarakteristiek met specifieke parameters, zoals maximale liksemstroomsterkte, liksemstroomsteilei, laing en energie. De resultaten kunnen via e Eternet-interface aan een aanwezig managementsysteem woren overgeragen. Realtime ewaking op afstan De analyser kan via e RJ45-Eternetinterface eenvouig in stanaar netwerksystemen woren geïntegreer. Zowel e toegang tot e geregistreere gegevens, als e configuratie van et systeem vint aarij plaats op asis van een interne weserver. De weinterface wort via e internetrowser van een aangesloten PC via IP-aressering opgeroepen. meer informatie vint u op PHOENIX CONTACT 7

10 Bliksemstroom-meetsysteem LM-S Sensor optisce liksemsensor voor et meten van liksemstromen montage naeran mogelijk rouuste uitvoering ongevoelig voor trillingen, temperatuur en voct goee UV-estenigei goee olieestenigei sensor Tecnisce gegevens registreerare waaren max. stroomsterkte 250 ka glasvezelinterface aansluitmetoe SCRJ-us met pus-pull-connector, IP67 algemene gegevens omgevingstemperatuur (erijf) -30 C C omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 C C escermklasse IP67 omscrijving type artikelnr. VPE Sensor LM-S-LS-H Veriningskaels HCS-kael voor e aansluiting van LM-Ssensoren op et O/E-mouul rouuste kael voor toepassing in ruwe omgevingen goee UV-estenigei goee olieestenigei Opmerkingen: Om e veriningskael in et liksemmeetsysteem LM-S te kunnen geruiken, ient e aangegeven stekerconfiguratie (zie estelvooreel) eslist te woren aangeouen. Aanevolen lengte: 10 tot 200 m Veriningskael voor LM-S Bestelvooreel voor LM-S-veriningskael met variaele kaellengte: Geconfectioneere veriningskael voor et liksemmeetsysteem LM-S, met een pus-pull-connector in metalen uitvoering, een B-FOC-connector en een kaellengte van 10 m. Tecnisce gegevens Algemene gegevens omgevingstemperatuur (erijf) - 40 C C omgevingstemperatuur (opslag/transport) - 40 C C escermklasse IP20 (B-FOC) / IP67 (PPCME) artikelnr. lengte [m] max. 200 m / FOC-HCS-BFOC/1018B/PPCME / 10,0 stapgrootte: 10,0 m m = 1,0 m Bescrijving type artikelnr. VPE veriningskael variael FOC-HCS-BFOC/1018B/PPCME/ PHOENIX CONTACT

11 Verwerkingseenei Bliksemstroom-meetsysteem LM-S compleet mouul incl. O/E-mouul voor e aansluiting van max. rie LM-S-sensoren analyse en opslag van stroomsterkte, stroomsteilei, laing en specifieke energie realtime analyse en exacte toewijzing van tijen status- en iagnose-le's communicatie via Eternet eiening en configuratie via weinterface montage op montagerail verwerkingseenei met O/E-mouul Tecnisce gegevens voeingsspanning 24 V DC ± 4 V Eternet-interfaces aansluitmetoe RJ45 overractssnelei 10/100 Mit/s glasvezelinterface interface B-FOC (ST ) aantal poorten 3 sensor interfaces aansluitmetoe inscuifeenei voor steekaar in-/uitgangsmouul melcontact aansluitmetoe M12 D-gepolariseer max. erijfsspanning - / 60 V DC algemene gegevens omgevingstemperatuur (erijf) -30 C C escermklasse IP20 omscrijving type artikelnr. VPE Verwerkingseenei met O/E-mouul LM-S-A/C-3S-ETH Opto-elektronisc mouul vervangen O/E-mouul voor verwerkingseenei aansluiting van max. rie LM-S-sensoren status- en iagnose-le's via analyser O/E-mouul Tecnisce gegevens glasvezelinterface interface B-FOC (ST ) aantal poorten 3 algemene gegevens omgevingstemperatuur (erijf) -40 C C omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 C C escermklasse IP20 omscrijving type artikelnr. VPE Opto-elektronisc mouul LM-S-C-3LS meer informatie vint u op PHOENIX CONTACT 9

12 10 PHOENIX CONTACT

13 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Overspanningsscae Overspanningen escaigen of verwoesten elk jaar meer elektrisce installaties. De kosten van reparaties en uitvaltijen nemen ieroor almaar toe. Het gevaar eperkt zic niet alleen tot installaties en apparatuur in inustriële omgevingen. Ook e geouwentecniek, inclusief e particuliere woningouw, wort getroffen. Stoorspanningen Mecanisc of elektronisc geactiveere scakelanelingen genereren impulsvormige en oogfrequente stoorspanningen. Deze spanningen reien zic via et leiingnet ongeiner uit. Alle apparaten innen it leiingnet woren ieroor eïnvloe. Met name ij elektronisc en gegevensverwerkene apparaten kan it leien tot atafouten, ongecontroleere functies en systeemcrases. Keuzematrixen en toepassingen 12 Overspanningseveiliging voor e voeing 26 Bliksemstroomeveiliging Type 1 28 Bliksemstroom-/overspanningseveiligingscominaties Type Overspanningseveiliging Type 2 40 Brance-oplossingen 50 Gecomineere oplossingen Type 2 52 Apparaateveiliging Type 3 56 Duurzame energiesoorten 64 Set-oplossingen 65 Overspanningseveiliging voor e M&R-tecniek 70 Moulen voor railmontage - PLUGTRAB PT-IQ - MCR-PLUGTRAB - LINETRAB - TERMITRAB Speciale systemen - SURGETRAB Moulen voor LSA-PLUS-tecniek - COMTRAB moular - COMTRAB Overspanningseveiliging voor e informatietecniek 112 Bussystemen 114 Telecommunicatie 126 Overspanningseveiliging voor zen- en ontvanginstallaties 134 Zen- en ontvangtecniek 136 Televisie- en raiosystemen 140 Ontstoorfilters 144 Filter met overspanningseveiliging Type Filters 149 Testapparaat voor overspanningseveiligingen 150 Toelatingen 154 PHOENIX CONTACT 11

14 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Keuzematrixen en toepassingen Algemene informatie ij e volgene applicatietekeningen De afgeeele vooreelen ienen als ulp ij et kiezen van een gescikte overspanningseveiliging. Er kunnen geen recten woren ontleen aan e volleigei met etrekking tot e voorgescreven eveiligingsmaatregelen. De afgeeele aansluitscema's vormen geen vervanging voor et genormeer engineeren van een eveiligingsconcept oor een elektricien of een expert op et geie van liksemeveiliging. Werkzaameen aan e vaste elektro-installatie mogen uitsluiten oor iervoor opgeleie vaktecnici woren uitgevoer. Voor een correct en voorgescreven geruik van e proucten ienen eslist e etreffene inouwinstructies voor e installatie of inerijfstelling in act te woren genomen U kunt alle informatie/opmerkingen ij e etreffene artikelocumentatie ownloaen via Onersceiene kenmerken van overspanningseveiligingsmoulen voor voeingen Type 1 Type 1+2 Type 1/2 Type 2 Type 3 Overgangszones liksemstroomeveiliging / Zoner geetailleere erekening van e liksemstroom op e inouwpositie toepasaar in liksemeveiligingsklasse I-IV I-IV III-IV Type 1 en Type 2 in één mouul gecomineer universeel inzetaar Drietraps overspanningseveiliging voor e voeing, Type 1 en Type 2 gesceien geïnstalleer + Type 3 TN-S/TT 230 / 400 V AC 240 / 415 V AC L1 L2 L3 N PE F2* F2* F2* F1 F1 F1 L1 L2 L3 N PE Type 1 Type 2 Type 3 FLT-CP-PLUS-3S-350 VAL-CP-3S-350 PT 4-PE/S-230AC/FM pagina 28 pagina 40 pagina 56 * F2 kan vervallen, wanneer F1 max. voorzekering volgens IEC 12 PHOENIX CONTACT

15 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Keuzematrixen en toepassingen Tweetraps eveiliging voor e voeing, Type 1/2-cominatie op varistorasis + Type 3 TN-S/TT 230 / 400 V AC 240 / 415 V AC L1 L2 L3 N PE F1 F2* F2* F2* F1 L1 L2 L3 N PE Type 1/2 Type 3 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-FM MNT-1 D pagina 34 pagina 60 Drietraps overspanningseveiliging voor e voeing, Type 1 en Type 2 gesceien geïnstalleer + Type 3 F1 L1 L2 L3 N PE F2* TN-S/TT 230 / 400 V AC 240 / 415 V AC L1 L2 L3 N PE F1 F2* F1 F2* L1 L2 L3 N PE Type 1 Type 2 Type 3 FLT-CP-PLUS-3S-350 VAL-CP-RCD-3S/40/0.3/SEL PRT-CD-AD1 + PRT-S-230/FM pagina 28 pagina 52 pagina 58 * F2 kan vervallen, wanneer F1 max. voorzekering volgens IEC meer informatie vint u op PHOENIX CONTACT 13

16 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Keuzematrixen en toepassingen Drietraps overspanningseveiliging voor e voeing, Type 1 en Type 2 gesceien geïnstalleer + Type 3 TN-C-S 230 / 400 V AC 240 / 415 V AC L1 L2 L3 PEN F2* F2* F2* F1 F1 F1 L1 L2 L3 N PE Type 1 Type 2 Type 3 FLT-CP-PLUS-3C-350 VAL-CP-3S-350 PT 2-PE/S-230AC/FM pagina 28 pagina 40 pagina 56 Tweetraps eveiliging voor e voeing, Type 1/2-cominatie op varistorasis + Type 3 TN-C-S 230 / 400 V AC 240 / 415 V AC L1 L2 L3 PEN F1 F2* F2* F1 F2* L1 L2 L3 N PE Type 1/2 Type 3 VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+0-FM MNT-1 D pagina 34 pagina 60 * F2 kan vervallen, wanneer F1 max. voorzekering volgens IEC 14 PHOENIX CONTACT

17 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Keuzematrixen en toepassingen Drietraps overspanningseveiliging voor e voeing, Type 1 en Type 2 in één mouul gecomineer + Type 3 TN-C-S 230 / 400 V AC 240 / 415 V AC L1 L2 L3 PEN F1 F2* F1 F2* L1 L2 L3 N PE * F2 kan vervallen, wanneer F1 max. voorzekering volgens IEC Type 1+2 Type 3 FLT-CP-3C-350 BT-1S-230AC/A pagina 36 pagina 58 meer informatie vint u op PHOENIX CONTACT 15

18 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Keuzematrixen en toepassingen Tweetraps overspanningseveiliging voor e voeing, Type 1 en Type 2 gesceien geïnstalleer TN-C 400 / 690 V AC 554 / 960 V AC L1 L2 L3 F1 F2* F1 F2* L1 L2 L3 PEN PEN Type 1 Type 2 PWT AC-FM VAL-MS 750/30/3+0-FM pagina 32 pagina 51 * F2 kan vervallen, wanneer F1 max. voorzekering volgens IEC 16 PHOENIX CONTACT

19 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Keuzematrixen en toepassingen Tweetraps overspanningseveiliging voor e voeing, Type 1 en Type 2 gesceien geïnstalleer IT 500 V AC L1 L2 L3 F1 F2* F1 F2* L1 L2 L3 PE Type 1 Type 2 ** PWT AC-FM VAL-MS 580/3+0-FM pagina 32 pagina 42 Tweetraps overspanningseveiliging voor e voeing, Type 1 en Type 2 gesceien geïnstalleer IT 690 V AC L1 L2 L3 F1 F2* F1 F2* L1 L2 L3 PE Type 1 Type 2** PWT AC-FM VAL-MS 750/30/3+0-FM pagina 32 pagina 51 * F2 kan vervallen, wanneer F1 max. voorzekering volgens IEC ** toepassing alleen in met laagspanning gevoee IT-systemen meer informatie vint u op PHOENIX CONTACT 17

20 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Keuzematrixen en toepassingen Beveiliging van een ingang voor inaire signalen met actorscakeling, referentiepotentiaal aarpotentiaalvrij IN OUT PLC 24 V 24 V 0 V 0 V L+ L- 6 ijv. 24 V gescakel steekaar pus-in-aansluiting 1 x PT-IQ-PTB-PT + 2 x PT-IQ-4X1+F-24DC-PT optioneel scroefaansluiting 1 x PT-IQ-PTB-UT + 2 x PT-IQ-4X1+F-24DC-UT pagina 74 pagina 72 Beveiliging van een ingang voor inaire signalen met actorscakeling, referentiepotentiaal geaar IN OUT PLC 24 V 24 V 0 V 0 V L+ 6 L- ijv. 24 V gescakel steekaar scroefaansluiting 1 x PT-IQ-PTB-UT + 2 x PT-IQ-4X1-24DC-UT optioneel pus-in-aansluiting 1 x PT-IQ-PTB-PT + 2 x PT-IQ-4X1-24DC-PT pagina 72 pagina 74 Beveiliging van een ingang voor inaire signalen met actorscakeling, gemeenscappelijk referentiepotentiaal (minpool) geaar IN OUT PLC ijv. 24 V gescakel L+ L- PE éénelig scroefaansluiting TT-2/2-M-24DC optioneel TT-ST-M-2/2-24DC veerrukaansluiting pagina 94 pagina PHOENIX CONTACT

21 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Keuzematrixen en toepassingen Beveiliging van een ingang voor inaire signalen met actorscakeling, gemeenscappelijk referentiepotentiaal (minpool) aarpotentiaalvrij IN OUT PLC ijv. 24 V gescakel L+ L- PE éénelig veerrukaansluiting TT-ST-M-2/2-24DC optioneel TT-2/2-M-24DC scroefaansluiting pagina 96 pagina 94 Beveiliging van een 4-raas meting OUT IN IN OUT ijv. temperatuurmeting I U U I PE Power steekaar PT 4-24DC-ST + PT 4-BE PT 4-24DC-ST + PT 4-BE pagina 84 pagina 84 Beveiliging van een 4-raas meting, voor Ex- en niet-ex-toepassingen OUT IN IN OUT ijv. temperatuurmeting 5 I U U I Power PE éénelig LIT 4-24 LIT pagina 92 pagina 92 meer informatie vint u op PHOENIX CONTACT 19

22 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Keuzematrixen en toepassingen Beveiliging van een analoge meting 0(4) ma V steekaar pus-in-aansluiting 1 x PT-IQ-PTB-PT + 1 x PT-IQ-PTB-UT + optioneel scroefaansluiting 2 x PT-IQ-1X2-24DC-PT 2 x PT-IQ-1X2-24DC-UT pagina 74 pagina 72 Beveiliging van een analoge meting OUT IN IN OUT PLC PE ma 0(4) ma V ma éénelig scroefaansluiting TT-2-PE-M-24DC optioneel TT-ST-M-2-PE-24DC veerrukaansluiting pagina 94 pagina 96 Beveiliging van een analoge meting, intrinsiekveilige stroomcircuits OUT IN IN OUT PLC PE ma 0(4) ma V ma éénelig veerrukaansluiting TT-ST-M-EX(I)-24DC optioneel TT-EX(I)-M-24DC scroefaansluiting pagina 96 pagina PHOENIX CONTACT

23 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Keuzematrixen en toepassingen Beveiliging van een analoge meting, intrinsiekveilige stroomcircuits 0(4) ma V steekaar PT 2XEX(I)-24DC-ST + PT 2XEX(I)-BE PT 2XEX(I)-24DC-ST + PT 2XEX(I)-BE pagina 87 pagina 87 Beveiliging van een analoge meting, intrinsiekveilige stroomcircuits IN OUT PLC ma 0(4) ma V ma PE éénelig S-PT-EX-24DC TT-ST-M-EX(I)- 24DC pagina 100 pagina 96 Beveiliging van een analoge meting, intrinsiekveilige stroomcircuits 0(4) ma V éénelig S-PT-EX(I)-24DC PT 2XEX(I)-24DC-ST + PT 2XEX(I)-BE pagina 100 pagina 87 meer informatie vint u op PHOENIX CONTACT 21

24 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Keuzematrixen en toepassingen Beveiliging van PROFIBUS DP PT-IQ-PTB-UT + PT-IQ-5HF-12DC-UT PT 5-HF-12DC-ST + optioneel PT 2X2-BE pagina 78 pagina 88 Beveiliging van PROFIBUS PA PT 2XEX(I)-24DC + PT 2XEX(I)-BE pagina 87 Beveiliging van e CAN-us / DeviceNet PT 5-HF-12DC-ST + PT 2X2-BE PT 2-PE/S-24AC/FM PT 3-HF-12DC-ST + PT 1X2-BE pagina 88 pagina 56 pagina PHOENIX CONTACT

25 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Keuzematrixen en toepassingen Beveiliging van een RS-485-interface PT-IQ-PTB-PT + PT-IQ-5-HF-12DC-PT PT 5-HF-12DC-ST + optioneel PT 2X2-BE pagina 79 pagina 88 Beveiliging van een Eternet-interface (inclusief PoE) 100Base-T 1000Base-T 10GBase-T DT-LAN-CAT pagina 114 Beveiliging van een DSL-interface ADSL HDSL VDSL PT 2-TELE MNT-TAE D/WH pagina 129 pagina 130 meer informatie vint u op PHOENIX CONTACT 23

26 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Keuzematrixen en toepassingen Beveiliging van vieosignalen IN OUT C-UFB 5DC PT 3-HF-12DC-ST + PT 1X2-BE pagina 140 pagina 116 Beveiliging van e SAT-antenne-aansluiting C-SAT-BOX pagina 142 Beveiliging van e kael-tv-aansluiting MNT-TV-SAT D pagina PHOENIX CONTACT

27 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Keuzematrixen en toepassingen Beveiliging van antennesignalen GPS GSM UMTS CN-UB-280DC-3-BB optioneel CN-LAMBDA/ BB pagina 136 pagina 138 meer informatie vint u op PHOENIX CONTACT 25

28 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Overspanningseveiliging voor e voeing Het complete systeem De eveiligingsmoulen van e "compact"-familie ieen een moulair installatieconcept. Voor nagenoeg elk voeingssysteem zijn uniforme en kractige moulen leveraar. Of et nu gaat om liksemstroomeveiligingen, overspanningseveiligingen of een cominatie aarvan, et concept overtuigt met consequente en moulaire geruikseigenscappen en at werelwij. Werelwije toepassing Voeingssystemen onervinen per lan epaale spanningsscommelingen. Met eze kortstonige (tijelijke) spanningsvariaties ient e overspanningseveiliging rekening te ouen. Door e oge nominale spanning van 350 V AC kennen e overspanningseveiligingen van e "compact"- familie geen eperking en zijn zij werelwij in systemen tot 240 / 415 V inzetaar. FLASHTRAB compact PLUS Kractige liksemstroomeveiliging Type 1 met laag eveiligingsniveau op asis van e vonkrugtecnologie voor voeingssystemen tot 240 / 415 V. FLASHTRAB compact Cominatie van liksemstroom- en overspanningseveiliging voor voeingssystemen tot 240 / 415 V. VALVETRAB compact Ruimteesparene overspanningseveiliging voor alle gangare voeingssystemen tot 240 / 415 V. Gecomineere oplossingen De overspanningseveiligingen Type 2 VALVETRAB compact zijn uitgevoer als comi-rcd overspanningseveiligingen met aarlekscakelaar en comi-mcb overspanningseveiligingen met gecoörineere voorzekering en anere functies. Veelzijige apparaateveiliging De eveiliging van zeer gevoelige apparaten wort gerealiseer met e apparaateveiliging Type 3. Afankelijk van e installatieplaats zijn ijvooreel e volgene eveiligingsmoulen escikaar: voor railmontage PLUGTRAB PT voor kaelkanalen BLOCKTRAB wancontactoosaapters MAINTRAB 26 PHOENIX CONTACT

29 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Overspanningseveiliging voor e voeing Perfect steekaar De moulaire steekaarei zorgt voor een oog comfort, ijv. ij isolatiemetingen in e installatie. Zoner aanpassingen in e installatie kunnen e stekers eenvouig woren verwijer. Door e symmetrisce stekerconstructie kan e steker in eie rictingen in et asiselement woren gestoken. Dankzij eze variaele inouwricting kunnen e eveiligingsmoulen in elke scakelkastomgeving woren toegepast. Innovatieve tecnologie Het oge uitscakelvermogen van e innovatieve vonkruggen, maakt ook toepassing in laagspanningsinstallaties voor oge stromen met oge kortsluitstromen tot maximaal 50 ka mogelijk. De gesloten liksemstroomeveiligingen egrenzen ook oge netvolgstromen. Zo woren ook e kleinste voorzekeringen niet eïnvloe. De status in één oogopslag In één oogopslag geeft e mecanisce statusinicatie van e steker irecte informatie. Afstansmeling Het gemeenscappelijke, potentiaalvrije melcontact maakt meling op afstan mogelijk zoner extra enoige ruimte. Diverse uitvoeringen Voor e verscillene toepassingsereiken zijn overspanningseveiligingen in iverse uitvoeringen leveraar. meer informatie vint u op PHOENIX CONTACT 27

30 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Overspanningseveiliging voor e voeing Bliksemstroomeveiliging Type 1 FLASHTRAB compact PLUS moulaire steekaarei (ook van e N/PE-vonkrug) termisce eveiliging ij elke afzonerlijke steker optisce, mecanisce statusinicatie van e afzonerlijke eveiligingen met potentiaalvrij melcontact steker te testen met CHECKMASTER oge continue spanning van 350 V AC (L-N) voor 230/400 V AC-netten met sterke spanningsscommelingen 5-raassysteem, L1, L2, L3, N, PE 4-raassysteem, L1, L2, L3, PEN Opmerkingen: Toelatingen zie pagina 154 totale reete 142,8 mm totale reete 106,9 mm N PEN 11 FM FM PE L1 L2 L3 L1 L2 L3 Tecnisce gegevens Tecnisce gegevens elektrisce gegevens IEC-testklasse/EN-type I / T1 I / T1 nominale spanning U N 240 V AC (230/400 V AC /415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC /415 V AC) max. continue spanning U C L-N / N-PE / L-PEN 350 V AC / 350 V AC / - - / - / 350 V AC liksemteststroom I imp (10/350)μs nominale afleistootstroom I n (8/20)μs stroompiekwaare 100 ka 75 ka laing 50 As 37,5 As impulsenergie 2,50 MJ/Ω 1,40 MJ/Ω L-N / N-PE / L-PEN 25 ka / 100 ka / - - / - / 75 ka (3L-PEN) volgstroom-afscakelvermogen I fi L-N / N-PE / L-PEN 50 ka (264 V AC) / 100 A / - - / - / 50 ka (264 V AC) eveiligingsniveau U P L-N / N-PE / L-PEN 1,5 kv / 1,5 kv / - - / - / 1,5 kv A L-N / N-PE / L-PEN 100 ns / 100 ns / - - / - / 100 ns max. voorzekering volgens IEC 315 A (gl / gg) 315 A (gl / gg) kortsluitvastei (ij max. voorzekering) I P 50 ka 50 ka algemene gegevens afmetingen / / 142,8 mm / 97 mm / 71,5 mm 106,9 mm / 95,8 mm / 70 mm aansluitgegevens massief / soepel / AWG 2, mm² / 2, mm² / , mm² / 2, mm² / 13-2 temperatuurereik -40 C C -40 C C ranaareisklasse volgens UL 94 V0 V0 testnormen IEC / EN / EN /A11 / IEC / EN / EN /A11 / UL 1449 UL 1449 melcontact wisselcontact wisselcontact aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0, ,5 mm² / 0, ,5 mm² / , ,5 mm² / 0, ,5 mm² / max. erijfsspanning 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC max. erijfsstroom 1 A AC / 200 ma DC 1 A AC / 200 ma DC omscrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE FLASHTRAB compact PLUS Vervangingssteker FLT-CP-PLUS-3S FLT-CP-PLUS-3C Toeeoren Toeeoren L-N / L-PEN FLT-CP-PLUS-350-ST FLT-CP-PLUS-350-ST N-PE FLT-CP-N/PE-350-ST Coeringsmateriaal ZBN 18..., zie pagina 63 ZBN 18..., zie pagina PHOENIX CONTACT

31 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Overspanningseveiliging voor e voeing 4-raassysteem, L1, L2, N, PE 3-raassysteem, L1, L2, PEN 3-raassysteem, L, N, PE totale reete 106,9 mm totale reete 71,6 mm totale reete 71,6 mm N PEN N 11 FM 11 FM FM PE L1 L2 L1 L2 PE L1 Tecnisce gegevens Tecnisce gegevens Tecnisce gegevens I / T1 I / T1 I / T1 240 V AC (230/400 V AC /415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC /415 V AC) 240 V AC (230/400 V AC /415 V AC) 350 V AC / 350 V AC / - - / - / 350 V AC 350 V AC / 350 V AC / - 75 ka 50 ka 50 ka 37,5 As 25 As 25 As 1,40 MJ/Ω 625,00 kj/ω 625,00 kj/ω 25 ka / 100 ka / - - / - / 25 ka 25 ka / 100 ka / - 50 ka (264 V AC) / 100 A / - - / - / 50 ka (264 V AC) 50 ka (264 V AC) / 100 A / - 1,5 kv / 1,5 kv / - - / - / 1,5 kv 1,5 kv / 1,5 kv / ns / 100 ns / - - / - / 100 ns 100 ns / 100 ns / A (gl / gg) 315 A (gl / gg) 315 A (gl / gg) 50 ka 50 ka 50 ka 106,9 mm / 95,8 mm / 70 mm 71,6 mm / 95,8 mm / 70 mm 71,6 mm / 95,8 mm / 70 mm 2, mm² / 2, mm² / , mm² / 2, mm² / , mm² / 2, mm² / C C -40 C C -40 C C V0 V0 V0 IEC / EN / EN /A11 / IEC / EN / EN /A11 / IEC / EN / EN /A11 / UL 1449 UL 1449 UL 1449 wisselcontact wisselcontact wisselcontact 0, ,5 mm² / 0, ,5 mm² / , ,5 mm² / 0, ,5 mm² / , ,5 mm² / 0, ,5 mm² / V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC 1 A AC / 200 ma DC 1 A AC / 200 ma DC 1 A AC / 200 ma DC type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE FLT-CP-PLUS-2S FLT-CP-PLUS-2C FLT-CP-PLUS-1S Toeeoren Toeeoren Toeeoren FLT-CP-PLUS-350-ST FLT-CP-PLUS-350-ST FLT-CP-PLUS-350-ST FLT-CP-N/PE-350-ST FLT-CP-N/PE-350-ST ZBN 18..., zie pagina 63 ZBN 18..., zie pagina 63 ZBN 18..., zie pagina 63 meer informatie vint u op PHOENIX CONTACT 29

32 Overspanningseveiliging en ontstoorfilter Overspanningseveiliging voor e voeing Bliksemstroomeveiliging Type 1 FLASHTRAB compact PLUS moulaire steekaarei (ook van e N/PE-vonkrug) termisce eveiliging ij elke afzonerlijke steker optisce, mecanisce statusinicatie van e afzonerlijke eveiligingen met potentiaalvrij melcontact steker te testen met CHECKMASTER oge continue spanning van 350 V AC (L-N) voor 230/400 V AC-netten met sterke spanningsscommelingen 2-raasysteem, L, PEN N-PE-vonkrug, voor liksemeveiligingsklasse 1 Opmerkingen: Toelatingen zie pagina 154 totale reete 35,8 mm PEN totale reete 35,8 mm N 11 FM FM L1 PE Tecnisce gegevens elektrisce gegevens IEC-testklasse/EN-type I / T1 I / T1 nominale spanning U N 240 V AC (230/400 V AC /415 V AC) 240 V AC (N-PE) max. continue spanning U C L-N / N-PE / L-PEN 350 V AC / - / 350 V AC - / 350 V AC / - Tecnisce gegevens liksemteststroom I imp (10/350)μs nominale afleistootstroom I n (8/20)μs stroompiekwaare 25 ka 100 ka laing 12,5 As 50 As impulsenergie 160,00 kj/ω 2,50 MJ/Ω L-N / N-PE / L-PEN 25 ka / - / 25 ka - / 100 ka / - volgstroom-afscakelvermogen I fi L-N / N-PE / L-PEN 50 ka (264 V AC) / - / 50 ka (264 V AC) - / 100 A / - eveiligingsniveau U P L-N / N-PE / L-PEN 1,5 kv / - / 1,5 kv - / 1,5 kv / - A L-N / N-PE / L-PEN - / - / 100 ns - / 100 ns / - max. voorzekering volgens IEC 315 A (gl / gg) - kortsluitvastei (ij max. voorzekering) I P 50 ka 25 ka algemene gegevens afmetingen / / 35,8 mm / 95,8 mm / 70 mm 35,8 mm / 95,8 mm / 70 mm aansluitgegevens massief / soepel / AWG 2, mm² / 2, mm² / , mm² / 2, mm² / 13-2 temperatuurereik -40 C C -40 C C ranaareisklasse volgens UL 94 V0 V0 testnormen IEC / EN / EN /A11 / IEC / EN / EN /A11 / UL 1449 UL 1449 melcontact wisselcontact wisselcontact aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0, ,5 mm² / 0, ,5 mm² / , ,5 mm² / 0, ,5 mm² / max. erijfsspanning 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC max. erijfsstroom 1 A AC / 200 ma DC 1 A AC / 200 ma DC omscrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE FLASHTRAB compact PLUS FLASHTRAB compact Vervangingssteker FLT-CP-PLUS-1C Toeeoren FLT-CP-N/PE Toeeoren L-N / L-PEN FLT-CP-PLUS-350-ST N-PE FLT-CP-N/PE-350-ST Coeringsmateriaal ZBN 18..., zie pagina 63 ZBN 18..., zie pagina PHOENIX CONTACT

TRABTECH. OVERSPANNINGSBEVEILIGING Oorzaken en principes van beveiliging. Willy SERNEELS Industrial Components Product Manager

TRABTECH. OVERSPANNINGSBEVEILIGING Oorzaken en principes van beveiliging. Willy SERNEELS Industrial Components Product Manager OVERSPANNINGSBEVEILIGING Oorzaken en principes van beveiliging TRABTECH TRansiënten ABsorptie TECHnologie Willy SERNEELS Industrial Components Product Manager 1 / WS / TRABVOL / 12.99 Onweer Spanningsverschil

Nadere informatie

TBS catalogus 2011. Transiënten- en bliksembeveiligingssystemen

TBS catalogus 2011. Transiënten- en bliksembeveiligingssystemen TBS catalogus 2011 Transiënten- en bliksembeveiligingssystemen Welkom bij OBO Telefoon Nederland: +31 (0)297 51 57 00 Fax Nederland: +31 (0)297 51 57 60 Telefoon België: +32 (0)3 870 74 00 Fax Belgiё:

Nadere informatie

Rittal Modulaire UPS met systeem.

Rittal Modulaire UPS met systeem. Rittal Modulaire UPS met systeem. Beschikbaarheid op de voorgrond. Sneller Beter Wereldwijd. Beschikbaarheid waarborgen 2 Rittal UPS Power Modular Concept Gevoelige elektronica bevindt zich niet alleen

Nadere informatie

HENCO TEChNISCH HANDBOEK. gas

HENCO TEChNISCH HANDBOEK. gas HENCO TEChNISCH HANBOEK HENCO TEChNISCH HANBOEK NL verwarming rinkwater gas Pagina BUIZEN HENCO PERS. STANAR. GAS. SUPER SIZES HENCO Vision. FITTINGEN. VERELERS MESSING PERSFITTINGEN. STANAR. GAS Messing

Nadere informatie

Energie meten. Data verzamelen. Gegevens analyseren. Energie monitoring & management. Uitgave 10-1.2014

Energie meten. Data verzamelen. Gegevens analyseren. Energie monitoring & management. Uitgave 10-1.2014 Energie meten Data verzamelen Gegevens analyseren Energie monitoring & Uitgave 10-1.2014 management Inhoud Inleiding 3 Kleinere applicaties 4 Voorbeeld project applicatie 5 Producten: kwh-meters 6 Producten:

Nadere informatie

Solar Industrie. Nr. 6 mei 2009

Solar Industrie. Nr. 6 mei 2009 Solar Industrie 6 Nr. 6 mei 2009 Alphen a/d Rijn Curieweg 6b 2408 BZ Alphen a/d Rijn Tel. 0172 42 76 86 Fax 0172 23 36 86 alphen@solarnederland.nl Amersfoort Fortranweg 8 3821 BK Amersfoort Tel. 033 463

Nadere informatie

Fronius DATCOM Detail. Bedieningshandleiding. Datacommunicatie 42,0410,1147 012009

Fronius DATCOM Detail. Bedieningshandleiding. Datacommunicatie 42,0410,1147 012009 Fronius DATCOM Detail NL Bedieningshandleiding Datacommunicatie 42,0410,1147 012009 Geachte lezer, Inleiding Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons schenkt en feliciteren u met uw technisch hoogwaardige

Nadere informatie

Welk motormanagementsysteem is extreem betrouwbaar, flexibel en veilig?

Welk motormanagementsysteem is extreem betrouwbaar, flexibel en veilig? Welk motormanagementsysteem is extreem betrouwbaar, flexibel en veilig? SIMOCODE Pro biedt beveiliging, bewaking, veiligheidsfuncties en aansturing in één compact systeem. Answers for industry. Zeker en

Nadere informatie

Ultrasone compacte warmtemeter ultra S3 (MID)

Ultrasone compacte warmtemeter ultra S3 (MID) GEBRUIKS HANDLEIDING Ultrasone compacte warmtemeter ultra S3 (MID) Bedrijfsomstandigheden / omgevingsomstandigheden: 5 55 C IP54 (rekenwerk en debietmeter) 93 % rel. vochtigheid. Apparaat eigenschappen

Nadere informatie

98% Selectiegids 0,25 kw 400 kw VLT AutomationDrive FC 301/302. www.danfoss.com/drives. Energie-efficiëntie MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

98% Selectiegids 0,25 kw 400 kw VLT AutomationDrive FC 301/302. www.danfoss.com/drives. Energie-efficiëntie MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Selectiegids 0,25 kw 400 kw VLT AutomationDrive FC 301/302 98% Energie-efficiëntie Bespaar energie en geld met VLT -frequentieomvormers met een rendement tot 98% www.danfoss.com/drives

Nadere informatie

moderniseren - engineering - projecten

moderniseren - engineering - projecten TAKING CARE OF YOUR POWER InsulGard Continue online ontladingsmeting Optimaliseer de beschikbaarheid van uw elektrische energie door online ontladingsmeting moderniseren - engineering - projecten Eaton

Nadere informatie

KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT

KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT OPLEIDING TAS/PLC TECHNICUS AANDRIJFSYSTEMEN PROGRAMMEERBARE LOGISCHE CONTROLLERS CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS SINTE ANNALAAN 99 B BE-9300 9300-AALST M. BONNER

Nadere informatie

De nummer 1 in efficiëntie

De nummer 1 in efficiëntie PowerXL DE1 Variabele Speed Starter www.eaton.nl/de1 De nummer 1 in efficiëntie De eenvoudigste oplossing voor variabele motortoerentallen De nieuwe apparaatcategorie! De PowerXL DE1 Variabele Speed Starter

Nadere informatie

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 n Gebruiksaanwijzing Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties 4,046,0077,NL 0/00 0 Geachte lezer, n Inleiding Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen

Nadere informatie

Compri HX. Productbeschrijving

Compri HX. Productbeschrijving Compri HX Productbeschrijving Contact Priva Zijlweg 3 2678 LC Postbus 18 2678 ZG De Lier Nederland T +31 (0)174 522 600 F +31 (0)174 522 700 www.priva.nl sales.building@priva.nl Priva Building Intelligence

Nadere informatie

Power Xpert CX - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center

Power Xpert CX - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center Power Xpert CX - schakelsysteem voor de distributie van elektrische energie IEC-conform laagspanningsverdeelsysteem en motor control center Power Xpert CX Flexibele schakeloplossingen voor maximalisatie

Nadere informatie

Het klantenmagazine van Phoenix Contact september 2012

Het klantenmagazine van Phoenix Contact september 2012 3 12 Het klantenmagazine van Phoenix Contact september 2012 4 Titelthema: Monitoring van de energiekosten in de machinebouw Efficiëntie onder de loep 6 Industriële PC's voor productie motorblokken Grotere

Nadere informatie

DYALOX INDUSTRIËLE-PC D e b e t r o u w b a r e i n d u s t r i ë l e d i a l o o g

DYALOX INDUSTRIËLE-PC D e b e t r o u w b a r e i n d u s t r i ë l e d i a l o o g DYALOX INDUSTRIËLE-PC D e b e t r o u w b a r e i n d u s t r i ë l e d i a l o o g» G e e n b e w e g e n d e d e l e n» 3 jaar garantie & 7 jaar service» Onderdelen van industriële kwaliteit DyaloX de

Nadere informatie

vacon 8000 solar inverter een drijvende kracht in zonne-energie

vacon 8000 solar inverter een drijvende kracht in zonne-energie vacon 8000 solar inverter een drijvende kracht in zonne-energie een drijvende kracht in duurzame energie Vacon is in 1993 opgericht in Vaasa, Finland. Het bedrijf produceert sinds jaar en dag hoogwaardige

Nadere informatie

APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding

APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding Versie: 1.6 (Nederlands) ALTENERGY POWER SYSTEM, INC. All rights reserved Pag. 1 Niets uit dit document mag worden gekopieerd zonder schriftelijke

Nadere informatie

ATX-ATV Data Recorders

ATX-ATV Data Recorders ATX-ATV Data Recorders Gebruikers Handleiding ATAL B.V. Ampèrestraat 35-37 NL-1446 TR PURMEREND Postbus 783 NL-1440 AT PURMEREND T (+31) 0299 630 610 F (+31) 0299 630 611 E info@atal.nl I www.atal.nl Inleiding...

Nadere informatie

CATALOGUS. UPS-oplossingen en oplossingen voor kritieke stroom

CATALOGUS. UPS-oplossingen en oplossingen voor kritieke stroom CATALOGUS UPS-oplossingen en oplossingen voor kritieke stroom 2013 2014 Kies de juiste oplossing De beschikbaarheid van toepassingen garanderen, kosten besparen en de koolstofuitstoot beperken Voldoen

Nadere informatie

Betrouwbare beveiliging tegen stroomuitval

Betrouwbare beveiliging tegen stroomuitval UPS oplossingen voor alle bedrijfskritische processen Betrouwbare beveiliging tegen stroomuitval Oplossingen voor woningbouw, utiliteit, zorg, infra en industrie Automobielsector Energie voor wereldwijd

Nadere informatie

2015-2016 CATALOGUS TEST- EN MEET- INSTRUMENTEN Fluke. Keeping your world up and running.

2015-2016 CATALOGUS TEST- EN MEET- INSTRUMENTEN Fluke. Keeping your world up and running. 2015-2016 CATALOGUS TEST- EN MEET- INSTRUMENTEN Fluke. Keeping your world up and running. Inhoud Fluke-website en elektronische nieuwsbrief Nieuw van Fluke... 2-4 Fluke-combinatiekits... 5-6 Fluke After

Nadere informatie

ACS350. Gebruikershandleiding ACS350 Omvormers (0,37 22 kw, 0,5 30 pk)

ACS350. Gebruikershandleiding ACS350 Omvormers (0,37 22 kw, 0,5 30 pk) ACS350 Gebruikershandleiding ACS350 Omvormers (0,37 22 kw, 0,5 30 pk) ACS350 Handleidingen HANDLEIDINGEN VAN OPTIES (juiste handleiding zit bij levering) FCAN-01 CANopen Adapter Module User s Manual 3AFE68615500

Nadere informatie

OPTISONIC 8300 Handboek

OPTISONIC 8300 Handboek OPTISONIC 8300 Handboek Ultrasone flowmeter voor gas met hoge temperatuur en stoom KROHNE : IMPRESSUM ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie

Nadere informatie

secure your powerbusiness www.mce-ups.com

secure your powerbusiness www.mce-ups.com secure your powerbusiness Inhoudstafel Productoverzicht Bedrijfsvoorstelling 1 1 UPS-systemen 2 1.1 Powercom monofasige stand-by reeks 3 1.2 Powercom monofasige line-interactive reeks 3 1.3 Powercom monofasige

Nadere informatie

Maakt het net zonniger. Technologie met het beste resultaat. PLATINUM omvormers, monitoring & energiemanagement.

Maakt het net zonniger. Technologie met het beste resultaat. PLATINUM omvormers, monitoring & energiemanagement. Maakt het net zonniger. Technologie met het beste resultaat. PLATINUM omvormers, monitoring & energiemanagement. Maakt het net zonniger. Maakt het net zonniger. Welkom bij PLATINUM. Beste PLATINUM klanten

Nadere informatie

Prijslijst januari 2015

Prijslijst januari 2015 Prijslijst januari Prijslijst januari Efficiënter werken Slimmere logistiek Passene oplossingen Dat is het effect van DYKA www.yka.nl Prijslijst januari DYKA B.V. Prouktieweg, Steenwijk Postbus, AA Steenwijk

Nadere informatie

Kopje (regular) Subkop in tekst. Tussenkopjes in Helvetica medium Tekst in Helvetica light 8 op 9

Kopje (regular) Subkop in tekst. Tussenkopjes in Helvetica medium Tekst in Helvetica light 8 op 9 Bovenkopje 12 op 14 (regular) Kopje (regular) Onderkopje 18 op 20 (light) Subkop in tekst Tussenkopjes in Helvetica medium Tekst in Helvetica light 8 op 9 Tekst in Helvetica light 8 op 9 Tekst in Helvetica

Nadere informatie