NL Handleiding FR Manual UK Manual D Leitfaden ES Manual de instrucciones

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NL Handleiding FR Manual UK Manual D Leitfaden ES Manual de instrucciones"

Transcriptie

1 NL Handleiding FR Manual UK Manual D Leitfaden ES Manual de instrucciones

2 Handleiding Pipe-Tuner Inhoud NL conformiteitsverklaring 4 Testcertificaat 5. Algemene veiligheidsnormen 6. Schuurlinnen...6. Bescherming van de operator Garantie Onderhoud...7. BESCHRIJVING VAN DE MACHINE 8. TN0* / SMSP0/ TECHNISCHE GEGEVENS 9 3. Totale machineafmeting Technische kenmerken Elektrische kenmerken Buisbewerkingskenmerken Tabel met de overeenkomstige diameter voor buis / rol Informatie over het geluidsniveau BEHANDELING EN TRANSPORT 5. DE MACHINE PLAATSEN 5. Noodzakelijke vrije ruimten De machine uitrichten DE MACHINE AANSLUITEN OP EXTERNE STROOMBRONNEN 3 6. Aansluitingen op het elektriciteitsnet Elektrische bedieningselementen Elektrisch paneel met snelheid Elektrisch paneel met twee snelheden Motorvoedingsspanning 5 7. DE MACHINE IN BEDRIJF STELLEN EN GEBRUIKEN 5 8. BEDIENINGSPROCEDURES 5 8. SMSP0/ Standaard schuren SMSP0/ Standaard schuren Schuurdiepte afstellen SMSP0/ Handmatig schuren Onder een hoek schuren Schuren in serie VOORZIEN EN ONVOORZIEN MACHINEGEBRUIK 8 0. OPTIONELE ITEMS 8 0. Elektrisch paneel met twee snelheden Elektrische extractor voor bewerkingsafval Stofbak...9. Probleemoplossing 0. Onderhoud 0. Schuurband vervangen Bewerkingsrolhouder vervangen Vrijlopende rol vervangen Motorrol vervangen Elektrische motor vervangen Vaste spanbek draaien (uitsluitend SMSP0/) UITDIENSTSTELLING 6 3. Afvoeren van de machine Differentiële scheiding van materialen Bedradingsschema SNELHEID 7 5. BEDRADINGSSCHEMA SNELHEDEN (OPTIONEEL) 7 * TN0 is niet meer verkrijgbaar. 3

3 NL Handleiding Pipe-Tuner 4

4 Handleiding Pipe-Tuner NL MACHINETYPE SERIENR. IDENTIFICATIE ELEKTRISCHE APPARATUUR TESTNR. STARTERCODE OMSCHRIJVING TECHNISCHE GEGEVENS APPARATUUR NOMINALE NETSPANNING HZ NOMINALE HULPSPANNING TOTALE NOMINALE STROOMOPNAME INSTELLINGEN THERMISCHE RELAIS VEILIGHEIDSTESTEN IN OVEREENSTEMMING MET EN 6004-I UITGEVOERD MET EC TESTER EDC SERIENR. 06 Par. 0. BEVEILIGINGSCIRCUITONDERBREKING: Par. 0.3 ISOLATIEWEERSTAND: Par. 0.4 SPANNING: Par. 0.5 BEVEILIGING TEGEN RESTSPANNING: Ohm < 0, met Ip=0 A t=0 sec zie test: 500 VDC Mohm>,00 00 V / 50 Hz sec positief < 60 V binnen 5 sec. Par. 0.7 OPERATIONEEL (Controle werking veiligheidscircuits): ALGEMENE OPMERKINGEN positief TESTER NR. HANDTEKENING * TN0 is niet meer verkrijgbaar. 5

5 NL Handleiding Pipe-Tuner. Algemene veiligheidsnormen Om veilig gebruik van de schuurmachines te garanderen vermelden we hieronder de instructies voor veilig gebruik zoals voorzien in de huidige EG-normen. Band-, schijf- en rolschuurmachines, vlakschuurmachines, afschuinmachines en universele machines moeten werken terwijl de gedeelten die tijdens bewerking niet worden gebruikt ALTIJD bedekt zijn om accidenteel contact van de operator met bewegende delen, dat de oorzaak van ernstige ongevallen kan zijn, te voorkomen. Derhalve zijn deze machines uitgerust met een reeks beveiligingen die speciaal zijn ontworpen om zich aan te passen aan het gereedschap dat op de machine kan worden gebruikt. Daarom raden we aan dat de operators het niet-werkende werkgebied ALTIJD beschermen met de voornoemde beveiligingen. Bij noodgevallen is de machine uitgerust met een snelstopfunctie die wordt ingeschakeld door op de noodschakelaar te drukken (rode drukknop op een gele achtergrond).. Schuurlinnen We raden het volgende aan: Gebruik altijd schuurlinnen dat geschikt is voor de uit te voeren machinale bewerking. Wat de korrelgrootte van het schuurlinnen betreft wijzen we er graag op dat korrelgrootten van voor ruw schuren zijn, korrelgrootten van voor middelmatig schuren terwijl fijne korrelgrootten van meer dan 0 voor afwerken (fijn schuren) zijn. Bewaar schuurlinnen in de originele verpakking en uit de buurt van warmtebronnen. Controleer of de rotatierichting van de machine dezelfde is als wordt aangegeven door de pijlen op de achterkant van het linnen. Houd de band niet strakgespannen terwijl de machine niet wordt gebruikt. VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SCHUURLINNEN LET OP: LEES DE INSTRUCTIES IN DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG EN GEEF DE HANDLEIDING AAN DE OPERATOR. Om de veiligheid te garanderen bij het gebruik van schuurlinnen hebben we enkele van de huidige ongevalpreventiereglementeringen opgesomd. Vlak-, band-, wals-, rol- of schijfschuurmachines en alle andere machines die werken met schuurlinnen moeten beveiligingen hebben om de operator te beschermen tegen onvoorzien contact met het schurende gedeelte dat niet wordt gebuikt en de operator moet ook geschikte oorkappen dragen. Schuurlinnen moet met zorg worden behandeld. Wijzig hier niets aan tenzij om schade aan mensen of het product zelf te voorkomen. Het moet vorstvrij, uit de buurt van warmtebronnen, vochtige muren, deuren of vensters worden bewaard en mag niet rechtstreeks in contact komen met de vloer. Stel schuurlinnen niet bloot aan direct zonlicht. Bewaar schuurlinnen altijd in een omgeving van de volgende aard: - Temperatuur: 5 C - 5 C - Relatieve vochtigheid: 45% - 75% 6

6 Handleiding Pipe-Tuner NL Bewaar schuurlinnen in de originele verpakking. Slijpwerkzaamheden en conversie- en omvormingswerkzaamheden van schuurlinnen mogen enkel worden uitgevoerd met machines die zijn uitgerust met stofafzuigingssystemen. Elke operator moet goed worden beschermd - met een veiligheidsbril, handschoenen en een overal, evenals een stofmasker en gehoorbescherming - tegen mogelijke rondvliegende materialen. Als deze producten worden gebruikt op werkende machines, kunnen ze geluidsniveaus van 85 dba of meer produceren en daarom moet de operator worden beschermd door oorkappen of andere individuele veiligheidsuitrusting. Als dit voorschrift niet wordt nageleefd, zal dit leiden tot een risico op ernstige gehoorschade. Rond het werkgebied moeten geschikte afsluitingen worden geplaatst om de werknemers in de buurt van de machine te beschermen.. Bescherming van de operator De operator moet goed worden beschermd tegen mogelijke rondvliegende materialen, met een veiligheidsbril, handschoenen en een overal. Het schurende product dat wordt gebruikt op de schuurmachines kan geluidsniveaus van 85 dba en meer veroorzaken. Daarom moet de operator worden beschermd door oorkappen of andere geschikte veiligheidsuitrusting. De machines zijn uitgerust met speciale transportbanden om het stof van de bewerking te verzamelen en te transporteren. Wanneer de machine compleet met afzuigingselement wordt besteld, wordt dit vooraf gemonteerd en volledig operationeel geleverd. Als de machine wordt besteld zonder afzuigingselement raden we aan om de machine aan te sluiten op een afzuigingssysteem alvorens ze te gebruiken voor de bewerkingsprocessen waarvoor ze is ontworpen en gebouwd. Om de luchtwegen te beschermen moet de operator een masker met filter dragen..3 Garantie Dit product is gemaakt in overeenstemming met de huidige EEG-regelgeving en draagt daarom het CEmerkteken om aan te geven dat het in overeenstemming is met dergelijke richtlijnen..4 Onderhoud Deze machines vereisen een minimum aan onderhoud zolang ze correct worden gebruikt. De onderdelen die onderworpen zijn aan normale slijtage, zijn de twee contactringen en de lagers. ) Als de schuurband de neiging heeft uit de zitting van de spanrollen te komen, controleer de rollen dan op slijtage. Vervang de rollen als ze ongelijkmatig zijn. ) Verhoogde geluidsniveaus kunnen worden veroorzaakt door versleten lagers. Die moeten dan worden vervangen. Voor de wielen raden we lagers aan met RS-kenmerken; gebruik voor de motoren lagers met Z-kenmerken. * TN0 is niet meer verkrijgbaar. 7

7 NL Handleiding Pipe-Tuner. BESCHRIJVING VAN DE MACHINE De TN0*- en SMSP0/- BAND-SCHUURMACHINES VOOR HOLTES zijn de vrucht van een jarenlange ervaring in de industrie. Deze machines zijn ontworpen en gebouwd om holtes in buizen met vierkante of cirkelvormige doorsneden te schuren. Het bewerkingsproces mag worden uitgevoerd met de snelmontagebeugel aan de voorzijde van de machine waarvoor het ook mogelijk is om de schuurhoek te wijzigen (zie fig. deel A). A Handmatig schuren is ook mogelijk voor niet-standaardtaken door de veiligheidskap boven op de machine te verwijderen (zie fig. deel B). Beide bewerkingsprocedures zullen in een volgend hoofdstuk worden beschreven. Het schuurlinnen wordt met een constante snelheid rondgedraaid door een elektrische motor, die zich op dezelfde as B bevindt als de motorrol.. TN0* / SMSP0/ TN0* 8

8 Handleiding Pipe-Tuner NL onderdelenlijst ) Handwiel/buisspanknop ) Zijdelingse bewegingsslede montagebeugel 3) Voorwaartse bewegingsslede montagebeugel 4) Handwiel om de montagebeugel dichter bij de bewerkingsrol te brengen 5) Knop om de montagebeugel vast te zetten op de slede 6) Gegradueerde sector montagebeugelhoek 7) Buisklemmontagebeugel 8) Aanslagvergrendelingshendel 9) Machineframe 0) Elektrisch paneel ) Elektrisch paneel met snelheden (optioneel) ) Elektrische motor 3) Knop om de bandcentrering af te stellen 4) Handwiel om de spanning van het schuurlinnen af te stellen 5) Schuivende beschermingsbehuizing 6) Operatorbeveiligingen uit plexiglas 7) Bewerkingsstofbak (optioneel) 8) Bewerkingsstofextractor (optioneel) 9) Dwarse hoekaanslag 3. TECHNISCHE GEGEVENS 3. Totale machineafmeting L P A MAX. HOOGTE (A): 0 cm. MAX. DIEPTE (P): 40 cm. MAX. BREEDTE (L): 70 cm. * TN0 is niet meer verkrijgbaar. 9

9 NL Handleiding Pipe-Tuner 3. Technische kenmerken MODEL BAND WERKTAFEL CONTACTROL HOEK BUISDIAMETERS GEWICHT mm mm mm graden mm kg TN0* 000 x x 400 Ø 0-70x x 0 70 x 400 Ø 0-0x Elektrische kenmerken MODEL SNELHEID ** mm PK VOLT V OMW. ** tpm TN0* T 4 30 / SMSP0/ T 4 30 / *T driefasig snelheid ** Op aanvraag: tpm - T driefasig snelheden - M enkelfasig snelheid 3.4 Buisbewerkingskenmerken MAX. HOEK BUIS-Ø mm TN0* 37, ,5 75 SMSP0/ Tabel met de overeenkomstige diameter voor buis / rol BUIS-Ø ROL-Ø mm mm 0 8,5,3 0 6,9 5,4 33,7 3, 4,4 40,9 48,3 46,8 60,3 58, ,5 76, 74,6 88,9 87,4 0 00,5 Aanbevolen snelheden: 400 tpm voor buizen met een diameter van maximaal 3 mm 800 tpm voor buizen met een diameter van meer dan 3 mm. STANDAARD-machines worden geleverd met een contactwiel voor buizen met een diameter Ø van 4,4 mm. 0

10 Handleiding Pipe-Tuner NL 3.6 Informatie over het geluidsniveau Onder normale gebruiksomstandigheden veroorzaken de schuurmachines een geluidsdrukniveau dat gelijk is aan: Leq = 65 db (A) wanneer de machine onbelast draait. Leq = 75 db (A) bij bewerkingen. De geluidsdrukniveaus bij bewerkingen kunnen variëren afhankelijk van het machinemodel of het soort materiaal dat wordt bewerkt. De geluidsniveauwaarden die hier worden gegeven, zijn emissiewaarden en niet noodzakelijk de definitieve werkingswaarden. Hoewel er een verband is tussen emissie- en blootstellingswaarden, mogen deze niet als betrouwbaar worden beschouwd bij het beoordelen van het al dan niet gebruiken van verdere voorzorgsmaatregelen. De factoren die de werkelijke operatorblootstellingswaarden beïnvloeden, zijn de blootstellingsduur, de kenmerken van de omgeving en andere geluidsbronnen, zoals het aantal machines en andere machinale bewerkingen in de buurt. Ook kunnen de toegestane blootstellingswaarden per land verschillen. In elk geval kan de machinegebruiker met deze informatie de relevante risico s en gevaren zo goed mogelijk beoordelen. 4. BEHANDELING EN TRANSPORT Deze handelingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door GEKWALIFICEERD PERSONEEL. De schuurmachine wordt verzonden in kartonnen dozen met geschikte nylon afdekking. Behandeling is enkel mogelijk met hef- en transportmiddelen zoals: heftrucks, brugkranen, kranen. Zorg er bij het verplaatsen van de machine voor dat er voldoende ruimte is om te manoeuvreren zonder de veiligheid van de operator in gevaar te brengen. Toegang tot het gebied dat bestemd is voor de bovenstaande handelingen is strikt verboden voor alle ONBEVOEGD PERSONEEL. Gewichten worden vermeld in de betreffende tabel en de aanhaak- en/of hijspunten worden geïllustreerd in de figuur. Als u de pakketten verplaatst, zorg er dan voor dat het gebied vrij is van hindernissen. Bewaar de pakketten op een droge plaats, uit de buurt van regen, sneeuw of vocht. Neem tijdens de behandelingsfasen alle maatregelen om schade aan mensen, eigendommen en de machine zelf te vermijden. * TN0 is niet meer verkrijgbaar.

11 NL Handleiding Pipe-Tuner 5. DE MACHINE PLAATSEN De machine wordt volledig gemonteerd in de fabriek van de fabrikant, met uitzondering van beveiligingen uit plexiglas en in sommige gevallen knoppen. Toch raden we aan de machine bij aankomst zorgvuldig te inspecteren om er zeker van te zijn dat alle onderdelen intact zijn en dat ze geen schade hebben opgelopen tijdens het transport. Om correct te werken moet de machine stevig zijn vastgezet op de grond, hoewel er geen technische hulpmiddelen vereist zijn om de overdracht van trillingen te beperken. Om een maximale machineveiligheid en -efficiëntie te garanderen, moet de vloer bestaan uit geschikt geëgaliseerd cement. Ingeval de vloer niet aan deze voorwaarde voldoet, moet er een cementplint worden geplaatst. Plaats de machine in een gesloten omgeving in een geschikte positie voor de uit te voeren bewerkingen en zodanig dat de machine gemakkelijk kan worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Het gebied waarin de machine zich bevindt, moet voldoende verlicht zijn voor bewerking en onderhoudswerken. De totale afmeting van de machine wordt vermeld in de tabel die u vindt in het hoofdstuk getiteld TECH- NISCHE GEGEVENS. 5. Noodzakelijke vrije ruimten Opdat de machine kan worden gebruikt en gemakkelijk, correct en in veilige omstandigheden kan worden onderhouden, raden we bij het plaatsen van de machine zelf aan om een geschikte ruimte te laten voor de doorgang van personeel en voor de buizen die zullen worden bewerkt. De aanbevolen ruimte rond de machine die moet worden vrijgelaten (A) is ~,5 m aan alle zijden. A A

12 Handleiding Pipe-Tuner NL 5. De machine uitrichten 6. DE MACHINE AANSLUITEN OP EXTERNE STROOMBRONNEN Nadat de machine is geïnstalleerd en gemonteerd, moet deze worden aangesloten op het elektriciteitsnet. 6. Aansluitingen op het elektriciteitsnet Elke handeling met betrekking tot elektrische aansluitingen MOET WORDEN UITGEVOERD door gekwalificeerd personeel. PREVENTIEVE CONTROLES De spanning en de frequentie die vereist zijn voor de motoren worden vermeld op het identificatieplaatje van de machine (zie het hoofdstuk getiteld MACHINE-IDENTIFICATIE ). We raden aan dat de elektrische apparatuur van de gebruiker conform is met de huidige regelgeving in het land van gebruik van de machine. Het elektrische systeem moet zijn uitgerust met: equipotentiaal aardingssysteem; automatische beveiligingen vóór de machine die zodanig zijn aangebracht dat een automatische stroomonderbreking wordt gegarandeerd overeenkomstig hetgeen in de voornoemde regelgeving is bepaald. Het elektrische paneel is uitgerust met een kabel om de machine aan te sluiten op het elektriciteitsnet. De draden van de stroomkabel hebben een geschikte doorsnede zodat ze bestand zijn tegen de bewerkingsspanning opgelegd door de gebruiker (30 volt volt). AANSLUITING ) Zet de hoofdschakelaar in de stand 0. Deze schakelaar bevindt zich op het elektrische paneel (voor de machines met het optionele elektrische paneel met snelheden). ) Zorg ervoor dat de aan-toets van de machine niet werd ingedrukt (voor machines met het optionele elektrische paneel met snelheden). 3) Sluit de stroomkabels aan op het elektriciteitsnet. 4) Zet de machine aan en controleer de rotatierichting van het schuurlinnen; wanneer het in de tegenovergestelde richting draait, keert u de polariteit om. Zie de bedradingsschema s achteraan in deze handleiding ter referentie. * TN0 is niet meer verkrijgbaar. 3

13 NL Handleiding Pipe-Tuner 6. Elektrische bedieningselementen De TN0*- en SMSP0/-bandschuurmachines zijn uitgerust met een elektrisch paneel. Vanaf dit paneel is het mogelijk om de machine elektrisch te bedienen. Het is mogelijk om één of twee soorten elektrische panelen te plaatsen: elektrisch paneel met snelheid elektrisch paneel met snelheden 6.. Elektrisch paneel met snelheid ) Machine-START/STOP-knop Als deze knop wordt ingedrukt, wordt de machine GESTART. ) NOOD-knop Wanneer u op deze knop drukt, wordt de machine volledig stilgelegd. Om de elektrische stroom naar de machine te herstellen, draait u de DRUKKNOP in de richting aangegeven door de pijl. 6.. Elektrisch paneel met twee snelheden ) Machine-START-knop Als deze knop wordt ingedrukt, wordt de machine GESTART. ) STOP-knop 3 3) NOOD-knop Wanneer u op deze knop drukt, wordt de machine volledig stilgelegd. Om de elektrische stroom naar de machine te herstellen, draait u de DRUKKNOP in de richting aangegeven door de pijl ) Commutator U draait aan deze knop om de snelheid te selecteren: -400 tpm -800 tpm. De behuizing van de commutator kan met een hangslot worden vergrendeld. 5B 5A 4

14 Handleiding Pipe-Tuner NL 5) Thermomagnetische schakelaar 5A) Thermomagnetische schakelaar zwarte knop Wanneer de thermomagnetische beveiliging wordt getriggerd, wordt de knop losgelaten. Om de machine opnieuw te starten moet de knop worden ingedrukt zodat deze ingedrukt blijft. Als de knop niet naar beneden blijft, moet het elektrische paneel worden gecontroleerd door een technicus. 5B) Thermomagnetische schakelaar rode knop Dit is een stopknop. We raden u af deze knop te gebruiken om de machine te stoppen Motorvoedingsspanning Als de machine een model is met een driefasige motor met twee snelheden moet de motor worden aangesloten op een voedingsspanning zoals aangegeven op het identificatieplaatje. De voeding mag niet worden gewijzigd. Als de machine een model is met een driefasige motor met één snelheid kan de motor worden aangesloten op 400 V, of driefasige spanning van 30 V. De machine moet in elk geval worden aangesloten op de spanning die op de motor is aangegeven. Elke wijziging in voedingsspanning wordt aangebracht via de aansluitterminalklemmen zoals geïllustreerd in het volgende bedradingsschema. R S T 3 AANSL.30 VOLT U V W R S T AANSL.400 VOLT U V W 7. DE MACHINE IN BEDRIJF STELLEN EN GEBRUIKEN Zorg ervoor dat de vaste spanbek geschikt is voor de te bewerken buis (SMSP0/). Zorg ervoor dat de bewerkingsrol geschikt is voor de te bewerken buis. Zorg ervoor dat het schuurlinnen in uitstekende staat is. Zorg ervoor dat alle werkveiligheidsinrichtingen op hun plaats zitten, correct werken en juist zijn ingesteld overeenkomstig de uit te voeren bewerkingen. 8. BEDIENINGSPROCEDURES Controleer of: de noodknop is losgelaten. de hoofdschakelaar op (AAN) is gezet. plaats de te bewerken buis in de montagebeugel volgens de stappen beschreven in de volgende paragrafen. Druk nu op de startknop op het elektrische paneel om de machine te starten. 8. SMSP0/ Standaard schuren * TN0 is niet meer verkrijgbaar. 5

15 NL Handleiding Pipe-Tuner BEDIENINGSPROCEDURE Plaats de buis in de montagebeugel; Breng de buis op gelijke hoogte met de spanbek () door het handwiel () naar rechts te draaien. Vergendel de buis door de knop (3) naar links te draaien; Plaats de buis correct voor de bewerkingsrol zodat het schuren in het midden van het linnen plaatsvindt; Vergendel de montagebeugel door de knop (4) naar links te draaien; Plaats de veiligheidskap uit plexiglas op correcte wijze ter bescherming tegen bewerkingsafval; Start het schuurproces met behulp van het handwiel (5), zoals hieronder beschreven. 8. SMSP0/ Standaard schuren 3 BEDIENINGSPROCEDURE Plaats de buis in de montagebeugel. Breng de buis op gelijke hoogte met de spanbek () door het handwiel () naar rechts te draaien. Plaats de buis correct voor de bewerkingsrol zodat het schuren in het midden van het linnen plaatsvindt. Vergendel de montagebeugel door de knop (3) naar links te draaien. Plaats de veiligheidskap uit plexiglas op correcte wijze ter bescherming tegen bewerkingsafval. Start het schuurproces met gebruik van het handwiel (4) zoals hieronder beschreven. 8.3 Schuurdiepte afstellen Buizen kunnen tijdens de bewerking worden afgesteld door het handwiel (4) naar rechts te draaien om de buis dichter bij de bewerkingsrol te brengen waar het schuurlinnen over loopt. Draai aan het handwiel totdat de vereiste bewerkingsdiepte is bereikt. 6

16 Handleiding Pipe-Tuner NL 8.4 SMSP0/ Handmatig schuren BEDIENINGSPROCEDURE Draai aan de twee handgrepen () om de schuivende beschermingsbehuizing () vrij te maken. Schuif de behuizing () in de richting getoond door de pijl in de figuur. Als de behuizing zich in de vereiste positie bevindt, zet u deze vast met de rechterhandgreep (). Voer de schuurbewerking uit. Houd de buis in contact met het schuurlinnen. 8.5 Onder een hoek schuren Op de TN0*- en SMSP0/-bandschuurmachines voor holtes is het mogelijk om de schuurhoek voor buizen te wijzigen door als volgt te werk te gaan: Druk op de noodstopknop om de machine en de operator in veiligheid te brengen. Plaats de montagebeugel zo ver mogelijk van het werkgebied. Draai de twee schroeven () los. Draai de montagebeugel naar de vereiste hoek. Gebruik hierbij het nulpunt op de montagebeugel en de hoekwaarden die op de slede zijn gestanst ter referentie, zoals geïllustreerd in de figuur. Draai de twee schroeven () enigszins vast en lijn de buis handmatig uit met de schuurband, zowel horizontaal als verticaal, zoals eerder beschreven, om een maximale machineproductiviteit te bekomen. Na de vereiste uitlijning te hebben gevonden, vergrendelt u de montagebeugel op zijn plaats met de betreffende hendel en draait u de twee schroeven () helemaal vast; draai eerst de centrale schroef vast en vervolgens de schroef in de gegradueerde sector. Plaats de veiligheidskap van plexiglas en zet de nooddrukknop los om de machine in werking te stellen. * TN0 is niet meer verkrijgbaar. 7

17 NL Handleiding Pipe-Tuner 8.6 Schuren in serie Op de TN0*- en SMSP0/-bandschuurmachines voor holtes is het mogelijk om hetzelfde soort buis in serie te schuren, d.w.z. op dezelfde schuurdiepte. Draai de handgreep () naar links en verplaats de aanslag () totdat de montagebeugel zich in de correcte positie bevindt voor het vereiste soort schuren. Als de steun zich in de correcte positie bevindt, draait u de aanslag () in zijn definitieve positie door de handgreep () naar rechts te draaien. 9. VOORZIEN EN ONVOORZIEN MACHINEGEBRUIK Schade aan mensen, dieren of eigendommen als gevolg van verkeerd gebruik van de machine zal de fabrikant vrijstellen van aansprakelijkheid. De TN0*- en SMSP0/-bandschuurmachines voor holtes zijn ontworpen en gebouwd voor het bewerken van buizen met de afmetingen vermeld in hoofdstuk 3. We raden aan om deze machine enkel te gebruiken om de handelingen uit te voeren die zijn beschreven in deze handleiding. Gebruik dat niet overeenstemt met het bovenstaande moet als VERKEERD worden beschouwd. De bewerking van buizen uit andere materialen dan de materialen aangegeven in deze handleiding moet ook als VERKEERD GEBRUIK worden beschouwd. Dergelijke bewerking kan stoffen voortbrengen die via contact of inademing de gezondheid kunnen schaden en mechanische en/of elektrische storingen kunnen veroorzaken. Een andere vorm van VERKEERD GEBRUIK is het schuren van stukken die zo klein zijn dat de operator deze moet ondersteunen. Hierdoor komen zijn ledematen nauw in contact met bewegende onderdelen met het risico op ernstig letsel. Het is VERKEERD om, om welke reden dan ook, gereedschap op de machine te plaatsen terwijl deze in werking is of dit te doen tijdens installatie of onderhoud. Het is VERKEERD om op de machine of op onderdelen ervan te klimmen. 0. OPTIONELE ITEMS De TN0*- en SMSP0/-bandschuurmachines voor holtes kunnen worden uitgerust met optionele items overeenkomstig de werkvereisten van de klant. De optionele eenheden worden hieronder beschreven. 8

18 Handleiding Pipe-Tuner NL 0. Elektrisch paneel met twee snelheden Met de schakelaar () is het mogelijk om de draaisnelheid van de elektrische motor en als gevolg die van het schuurlinnen te wijzigen. De snelheden zijn de volgende: 400 tpm 800 tpm 0. Elektrische extractor voor bewerkingsafval De elektrische extractor voor bewerkingsafval bestaat uit een extractorbehuizing () en buizen die aangesloten zijn op de machine. Dit optionele item wordt gebruikt om bewerkingsafval elektrisch te verwijderen, zonder interventie van de operator. 0.3 Stofbak Als de stofbak () aan de machine is aangebracht, wordt deze gebruikt om stof van de bewerking op te vangen zonder dat dit in de werkomgeving wordt verspreid. Zodra de bak helemaal vol is, moet de operator deze legen in de betreffende afvalcontainers in overeenstemming met de huidige regelgeving met betrekking tot afvalinzameling en verwerking in het land van gebruik. * TN0 is niet meer verkrijgbaar. 9

19 NL Handleiding Pipe-Tuner. Probleemoplossing LET OP: Volg alvorens een interventie uit te voeren de instructies in het hoofdstuk met betrekking tot machine-isolatie. Tijdens het gebruik en het onderhoud van de machine kunnen problemen optreden die kunnen worden opgelost door de operator of door gespecialiseerd personeel. Het volgende is een lijst (onvolledig) van mogelijke gevallen. Voer in geval van twijfel geen manoeuvres of interventies uit; neem contact op met het centrum voor technische assistentie. PROBLEEM De schuurband komt van de wielen af. Bandbreuk Vroegtijdige bandslijtage De schuurband kan niet worden aangespannen MOGELIJKE OORZAKEN EN OPLOSSINGEN Controleer of de band gecentreerd is en goed is aangespannen. Gebruik de centreerknop om de band naar de correcte positie te verplaatsen. Zorg ervoor dat de band correct is geplaatst in de richting aangegeven door de pijlen op de band zelf. De snijsnelheid en de korrelgrootte van de band zijn niet ideaal voor het soort materiaal dat wordt bewerkt. Zorg ervoor dat de band 000 mm lang is.. Onderhoud Elke handeling mag enkel worden uitgevoerd wanneer de machine niet in beweging is. De machine en het werkgebied moeten schoon en vrij van stofresten en andere zaken worden gehouden die het werk kunnen hinderen. Wees uitermate voorzichtig om het risico op persoonlijk letsel en/of letsel bij anderen te vermijden.. Schuurband vervangen Om de schuurband te vervangen gaat u als volgt te werk: Druk op de noodknop () om de machine en de operator in veiligheid te brengen. Verwijder de handgrepen () helemaal en verwijder de beveiliging (4) met de knop (3). 3 4 Verwijder de beveiligingsschroef (5). Zorg ervoor dat de sluitring niet loskomt. Beweeg de montagebeugeleenheid zo ver mogelijk weg van het werkgebied. 5 0

20 Handleiding Pipe-Tuner NL Maak de borgmoer (6) los. Maak de contramoer (7) en de moer (8) los. Zet de handgreep (9) los door hem naar links te draaien. Verminder de spanning van de schuurband door het handwiel (0) naar links te draaien Maak de schuurband () los en ga verder. Als u de schuurband plaatst, zorg er dan voor dat u de rotatierichting in acht neemt zoals aangegeven in de figuur. OPMERKING: Om de levensduur en de productiviteit van de machine te verbeteren, raden we u aan om de slijtage van het grafietlinnen () aangebracht door de fabrikant te controleren en dit indien nodig te vervangen zoals aangegeven in de figuur. Vervang de versleten band () door een nieuwe. Houd rekening met de doorgangspunten zoals geïllustreerd in de figuur. * TN0 is niet meer verkrijgbaar.

21 NL Handleiding Pipe-Tuner Vóór hermontage is het NOODZAKELIJK enkele aanpassingen uit te voeren zoals hieronder beschreven. Draai het handwiel (0) naar rechts om de schuurband aan te spannen. Als de bandspanning goed is, draait u de moer (8) en de contramoer (7) vast zodat de spanning behouden blijft. 0 Om de schuurband () zodanig te centreren op de bewerkingsrol (3) dat de bewerking wordt geoptimaliseerd, gaat u als volgt te werk: - Draai de knop (9) naar rechts om de band te bewegen in de richting aangegeven door de pijl. - Draai de knop (9) naar links om de band te bewegen in de richting aangegeven door de pijl Om ervoor te zorgen dat de band gecentreerd is, laat u handmatig een deel over de rol lopen. 6 Zodra de machine optimaal is afgesteld, draait u de veiligheidscontramoer (6) aan om de volledige eenheid op haar plaats vast te zetten. Ga door met het hermonteren van de machine volgens de demontageprocedures in omgekeerde volgorde.. Bewerkingsrol vervangen Verwijder de schuurband (zie SCHUUR- BAND VERVANGEN). Maak de vier schroeven () los en verwijder ze. Verwijder de twee veiligheidsplaten (). Vervang de bewerkingsrol (3) samen met de betreffende lagers door een nieuwe en volledig functionele rol of door een rol met een andere diameter, volgens de bewerkingsvereisten. 3

Bedienings- en installatiehandleiding Granulators van reeks 16

Bedienings- en installatiehandleiding Granulators van reeks 16 Bedienings- en installatiehandleiding Granulators van reeks 16 Belangrijk! De handleiding aandachtig lezen voordat u de apparatuur probeert te installeren of bedienen. Noteer de serienummers van uw granulator

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL NPD4829-01 NL Copyright en handelsmerken Copyright en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige

Nadere informatie

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger NL Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen Perslucht koeldroger DRYPOINT RA HT 5-100 Geachte Klant, Wij bedanken u ervoor dat u ons product hebt uitgekozen en raden u aan deze handleiding aandachtig

Nadere informatie

GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES Element4 B.V. Postbus 22 8530 AA Lemmer Nederland GOYA BRIELS DALI - PETRI - CONSTANT GASHAARD ZONDER AFVOER INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES Deze instructies moeten door de gebruiker bewaard

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G Neo

H A N D L E I D I N G Neo HANDLEIDING Neo In dit boekje vindt u informatie over het eigenlijk gebruik en onderhoud van de machine. Lees het aandachtig door en bewaar het op een veilige plaats. Gelieve uw aankoopfactuur of het ontvangstbewijs

Nadere informatie

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen. Perslucht koeldroger NL Bedienings- en Onderhoudshandleiding Reservedelen Perslucht koeldroger DRYPOINT RS 4C-500 HP50 Geachte Klant, Wij bedanken u ervoor dat u ons product hebt uitgekozen en raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT

INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be NL INSTRUCTIES VOOR DE INBOUWGASKOOKPLAAT FR BE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING NL -B Inleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe rolstoel! Alle rolstoelen uit de Handicare-serie onderscheiden zich door hun kwaliteit en functionaliteit. We zijn buitengewoon

Nadere informatie

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

PS536 Gas en elektrisch Europa Italiaans/Grieks/Deens/ Onderdeelnr 46526 Rev B V1 9/01 ΕΛΛΗΝΙΚΑ σελίδα 35 ITALIANO pagina 1 PS536 Gas- en elektrische ovens Modellen: PS536 Combinaties: Enkele oven Dubbele

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

Handleiding ECO.30. Kernboormachine

Handleiding ECO.30. Kernboormachine Handleiding ECO.30 Kernboormachine SERIE NO. AANKOOPDATUM Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Euroboor ECO.30 kernboormachine. Deze machine is ontwikkeld om snel en efficiënt gaten in diverse staalsoorten

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

Cabinet heater Gasgestookte luchtverwarmer met aangeblazen brander voor binneninstallatie, vrijblazend of voor kanaalaansluiting

Cabinet heater Gasgestookte luchtverwarmer met aangeblazen brander voor binneninstallatie, vrijblazend of voor kanaalaansluiting Installatie/Inbedrijfstelling/Onderhoud/Gebruikersinstructies Geldt voor België en Nederland Cabinet heater Gasgestookte luchtverwarmer met aangeblazen brander voor binneninstallatie, vrijblazend of voor

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XVC-XBC

Gebruiksaanwijzing XVC-XBC Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS XVC-XBC BakerTop 596622-596632 - 596642 ChefTop 596505-596510 - 596511-596512 596522-596523 - 596523-596525 596532-596535 596542-596543 - 596548 INLEIDING 3 Uitleg van pictogrammen

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

Elektrische rolstoel SQUOD

Elektrische rolstoel SQUOD Handleiding Elektrische rolstoel SQUOD 6 km/u NV VERMEIREN BEGIE Vermeirenplein 1/15 2920 Kalmthout Telefoon: 00 32 (0)3 620 20 20 Telefax: 00 32 (0)3 666 48 94 Instructies voor de vakhandelaar: Deze handleiding

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING NL -B Inleiding Gefeliciteerd met de keuze van uw nieuwe rolstoel Kwaliteit en functionaliteit zijn sleutelbegrippen bij alle rolstoelen van Handicare. De Exigo 10 wordt geproduceerd

Nadere informatie

Motorkast. Installatie/gebruik. Beginnend serienr. 1103000001 Zie pagina 5 voor modelidentificatie

Motorkast. Installatie/gebruik. Beginnend serienr. 1103000001 Zie pagina 5 voor modelidentificatie Motorkast Beginnend serienr. 1103000001 Zie pagina 5 voor modelidentificatie Installatie/gebruik GER1C_SVG Vertaling van Oorspronkelijke Instructies Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing.

Nadere informatie

Vertaling van oorspronkelijke

Vertaling van oorspronkelijke Vertaling van oorspronkelijke AVANTI DIENSTLIFT Gebruiksaanwijzing en handleiding voor installatie Model SHARK Publicatiedatum: 11th CE Edition: 10/2012 Revision 1: 1/10/12 Fabrikant: AVANTI Wind Systems

Nadere informatie

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Inhoudsopgave Airconditioner: algemene informatie...2 Veiligheidsvoorschriften...3 Benaming van

Nadere informatie

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008.

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008. Inleiding EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

INSTALLATIE VOORSCHRIFT MELOTTE ONDERWATERPOMPEN

INSTALLATIE VOORSCHRIFT MELOTTE ONDERWATERPOMPEN INSTALLATIE VOORSCHRIFT MELOTTE ONDERWATERPOMPEN ATTENTIE: Lees dit installatievoorschrift in zijn geheel aandachtig door alvorens de onderwaterpomp uit de verpakking te halen. Deze onderwaterpomp dient

Nadere informatie

Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding

Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding BALTIC Luchtgekoelde rooftopunits Watergekoelde rooftop 20-85 kw BALTIC-IOM-1305-D INHOUDSOPGAVE BALTIC Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding

Nadere informatie