NL Handleiding FR Manual UK Manual D Leitfaden ES Manual de instrucciones

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NL Handleiding FR Manual UK Manual D Leitfaden ES Manual de instrucciones"

Transcriptie

1 NL Handleiding FR Manual UK Manual D Leitfaden ES Manual de instrucciones

2 Handleiding Pipe-Tuner Inhoud NL conformiteitsverklaring 4 Testcertificaat 5. Algemene veiligheidsnormen 6. Schuurlinnen...6. Bescherming van de operator Garantie Onderhoud...7. BESCHRIJVING VAN DE MACHINE 8. TN0* / SMSP0/ TECHNISCHE GEGEVENS 9 3. Totale machineafmeting Technische kenmerken Elektrische kenmerken Buisbewerkingskenmerken Tabel met de overeenkomstige diameter voor buis / rol Informatie over het geluidsniveau BEHANDELING EN TRANSPORT 5. DE MACHINE PLAATSEN 5. Noodzakelijke vrije ruimten De machine uitrichten DE MACHINE AANSLUITEN OP EXTERNE STROOMBRONNEN 3 6. Aansluitingen op het elektriciteitsnet Elektrische bedieningselementen Elektrisch paneel met snelheid Elektrisch paneel met twee snelheden Motorvoedingsspanning 5 7. DE MACHINE IN BEDRIJF STELLEN EN GEBRUIKEN 5 8. BEDIENINGSPROCEDURES 5 8. SMSP0/ Standaard schuren SMSP0/ Standaard schuren Schuurdiepte afstellen SMSP0/ Handmatig schuren Onder een hoek schuren Schuren in serie VOORZIEN EN ONVOORZIEN MACHINEGEBRUIK 8 0. OPTIONELE ITEMS 8 0. Elektrisch paneel met twee snelheden Elektrische extractor voor bewerkingsafval Stofbak...9. Probleemoplossing 0. Onderhoud 0. Schuurband vervangen Bewerkingsrolhouder vervangen Vrijlopende rol vervangen Motorrol vervangen Elektrische motor vervangen Vaste spanbek draaien (uitsluitend SMSP0/) UITDIENSTSTELLING 6 3. Afvoeren van de machine Differentiële scheiding van materialen Bedradingsschema SNELHEID 7 5. BEDRADINGSSCHEMA SNELHEDEN (OPTIONEEL) 7 * TN0 is niet meer verkrijgbaar. 3

3 NL Handleiding Pipe-Tuner 4

4 Handleiding Pipe-Tuner NL MACHINETYPE SERIENR. IDENTIFICATIE ELEKTRISCHE APPARATUUR TESTNR. STARTERCODE OMSCHRIJVING TECHNISCHE GEGEVENS APPARATUUR NOMINALE NETSPANNING HZ NOMINALE HULPSPANNING TOTALE NOMINALE STROOMOPNAME INSTELLINGEN THERMISCHE RELAIS VEILIGHEIDSTESTEN IN OVEREENSTEMMING MET EN 6004-I UITGEVOERD MET EC TESTER EDC SERIENR. 06 Par. 0. BEVEILIGINGSCIRCUITONDERBREKING: Par. 0.3 ISOLATIEWEERSTAND: Par. 0.4 SPANNING: Par. 0.5 BEVEILIGING TEGEN RESTSPANNING: Ohm < 0, met Ip=0 A t=0 sec zie test: 500 VDC Mohm>,00 00 V / 50 Hz sec positief < 60 V binnen 5 sec. Par. 0.7 OPERATIONEEL (Controle werking veiligheidscircuits): ALGEMENE OPMERKINGEN positief TESTER NR. HANDTEKENING * TN0 is niet meer verkrijgbaar. 5

5 NL Handleiding Pipe-Tuner. Algemene veiligheidsnormen Om veilig gebruik van de schuurmachines te garanderen vermelden we hieronder de instructies voor veilig gebruik zoals voorzien in de huidige EG-normen. Band-, schijf- en rolschuurmachines, vlakschuurmachines, afschuinmachines en universele machines moeten werken terwijl de gedeelten die tijdens bewerking niet worden gebruikt ALTIJD bedekt zijn om accidenteel contact van de operator met bewegende delen, dat de oorzaak van ernstige ongevallen kan zijn, te voorkomen. Derhalve zijn deze machines uitgerust met een reeks beveiligingen die speciaal zijn ontworpen om zich aan te passen aan het gereedschap dat op de machine kan worden gebruikt. Daarom raden we aan dat de operators het niet-werkende werkgebied ALTIJD beschermen met de voornoemde beveiligingen. Bij noodgevallen is de machine uitgerust met een snelstopfunctie die wordt ingeschakeld door op de noodschakelaar te drukken (rode drukknop op een gele achtergrond).. Schuurlinnen We raden het volgende aan: Gebruik altijd schuurlinnen dat geschikt is voor de uit te voeren machinale bewerking. Wat de korrelgrootte van het schuurlinnen betreft wijzen we er graag op dat korrelgrootten van voor ruw schuren zijn, korrelgrootten van voor middelmatig schuren terwijl fijne korrelgrootten van meer dan 0 voor afwerken (fijn schuren) zijn. Bewaar schuurlinnen in de originele verpakking en uit de buurt van warmtebronnen. Controleer of de rotatierichting van de machine dezelfde is als wordt aangegeven door de pijlen op de achterkant van het linnen. Houd de band niet strakgespannen terwijl de machine niet wordt gebruikt. VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SCHUURLINNEN LET OP: LEES DE INSTRUCTIES IN DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG EN GEEF DE HANDLEIDING AAN DE OPERATOR. Om de veiligheid te garanderen bij het gebruik van schuurlinnen hebben we enkele van de huidige ongevalpreventiereglementeringen opgesomd. Vlak-, band-, wals-, rol- of schijfschuurmachines en alle andere machines die werken met schuurlinnen moeten beveiligingen hebben om de operator te beschermen tegen onvoorzien contact met het schurende gedeelte dat niet wordt gebuikt en de operator moet ook geschikte oorkappen dragen. Schuurlinnen moet met zorg worden behandeld. Wijzig hier niets aan tenzij om schade aan mensen of het product zelf te voorkomen. Het moet vorstvrij, uit de buurt van warmtebronnen, vochtige muren, deuren of vensters worden bewaard en mag niet rechtstreeks in contact komen met de vloer. Stel schuurlinnen niet bloot aan direct zonlicht. Bewaar schuurlinnen altijd in een omgeving van de volgende aard: - Temperatuur: 5 C - 5 C - Relatieve vochtigheid: 45% - 75% 6

6 Handleiding Pipe-Tuner NL Bewaar schuurlinnen in de originele verpakking. Slijpwerkzaamheden en conversie- en omvormingswerkzaamheden van schuurlinnen mogen enkel worden uitgevoerd met machines die zijn uitgerust met stofafzuigingssystemen. Elke operator moet goed worden beschermd - met een veiligheidsbril, handschoenen en een overal, evenals een stofmasker en gehoorbescherming - tegen mogelijke rondvliegende materialen. Als deze producten worden gebruikt op werkende machines, kunnen ze geluidsniveaus van 85 dba of meer produceren en daarom moet de operator worden beschermd door oorkappen of andere individuele veiligheidsuitrusting. Als dit voorschrift niet wordt nageleefd, zal dit leiden tot een risico op ernstige gehoorschade. Rond het werkgebied moeten geschikte afsluitingen worden geplaatst om de werknemers in de buurt van de machine te beschermen.. Bescherming van de operator De operator moet goed worden beschermd tegen mogelijke rondvliegende materialen, met een veiligheidsbril, handschoenen en een overal. Het schurende product dat wordt gebruikt op de schuurmachines kan geluidsniveaus van 85 dba en meer veroorzaken. Daarom moet de operator worden beschermd door oorkappen of andere geschikte veiligheidsuitrusting. De machines zijn uitgerust met speciale transportbanden om het stof van de bewerking te verzamelen en te transporteren. Wanneer de machine compleet met afzuigingselement wordt besteld, wordt dit vooraf gemonteerd en volledig operationeel geleverd. Als de machine wordt besteld zonder afzuigingselement raden we aan om de machine aan te sluiten op een afzuigingssysteem alvorens ze te gebruiken voor de bewerkingsprocessen waarvoor ze is ontworpen en gebouwd. Om de luchtwegen te beschermen moet de operator een masker met filter dragen..3 Garantie Dit product is gemaakt in overeenstemming met de huidige EEG-regelgeving en draagt daarom het CEmerkteken om aan te geven dat het in overeenstemming is met dergelijke richtlijnen..4 Onderhoud Deze machines vereisen een minimum aan onderhoud zolang ze correct worden gebruikt. De onderdelen die onderworpen zijn aan normale slijtage, zijn de twee contactringen en de lagers. ) Als de schuurband de neiging heeft uit de zitting van de spanrollen te komen, controleer de rollen dan op slijtage. Vervang de rollen als ze ongelijkmatig zijn. ) Verhoogde geluidsniveaus kunnen worden veroorzaakt door versleten lagers. Die moeten dan worden vervangen. Voor de wielen raden we lagers aan met RS-kenmerken; gebruik voor de motoren lagers met Z-kenmerken. * TN0 is niet meer verkrijgbaar. 7

7 NL Handleiding Pipe-Tuner. BESCHRIJVING VAN DE MACHINE De TN0*- en SMSP0/- BAND-SCHUURMACHINES VOOR HOLTES zijn de vrucht van een jarenlange ervaring in de industrie. Deze machines zijn ontworpen en gebouwd om holtes in buizen met vierkante of cirkelvormige doorsneden te schuren. Het bewerkingsproces mag worden uitgevoerd met de snelmontagebeugel aan de voorzijde van de machine waarvoor het ook mogelijk is om de schuurhoek te wijzigen (zie fig. deel A). A Handmatig schuren is ook mogelijk voor niet-standaardtaken door de veiligheidskap boven op de machine te verwijderen (zie fig. deel B). Beide bewerkingsprocedures zullen in een volgend hoofdstuk worden beschreven. Het schuurlinnen wordt met een constante snelheid rondgedraaid door een elektrische motor, die zich op dezelfde as B bevindt als de motorrol.. TN0* / SMSP0/ TN0* 8

8 Handleiding Pipe-Tuner NL onderdelenlijst ) Handwiel/buisspanknop ) Zijdelingse bewegingsslede montagebeugel 3) Voorwaartse bewegingsslede montagebeugel 4) Handwiel om de montagebeugel dichter bij de bewerkingsrol te brengen 5) Knop om de montagebeugel vast te zetten op de slede 6) Gegradueerde sector montagebeugelhoek 7) Buisklemmontagebeugel 8) Aanslagvergrendelingshendel 9) Machineframe 0) Elektrisch paneel ) Elektrisch paneel met snelheden (optioneel) ) Elektrische motor 3) Knop om de bandcentrering af te stellen 4) Handwiel om de spanning van het schuurlinnen af te stellen 5) Schuivende beschermingsbehuizing 6) Operatorbeveiligingen uit plexiglas 7) Bewerkingsstofbak (optioneel) 8) Bewerkingsstofextractor (optioneel) 9) Dwarse hoekaanslag 3. TECHNISCHE GEGEVENS 3. Totale machineafmeting L P A MAX. HOOGTE (A): 0 cm. MAX. DIEPTE (P): 40 cm. MAX. BREEDTE (L): 70 cm. * TN0 is niet meer verkrijgbaar. 9

9 NL Handleiding Pipe-Tuner 3. Technische kenmerken MODEL BAND WERKTAFEL CONTACTROL HOEK BUISDIAMETERS GEWICHT mm mm mm graden mm kg TN0* 000 x x 400 Ø 0-70x x 0 70 x 400 Ø 0-0x Elektrische kenmerken MODEL SNELHEID ** mm PK VOLT V OMW. ** tpm TN0* T 4 30 / SMSP0/ T 4 30 / *T driefasig snelheid ** Op aanvraag: tpm - T driefasig snelheden - M enkelfasig snelheid 3.4 Buisbewerkingskenmerken MAX. HOEK BUIS-Ø mm TN0* 37, ,5 75 SMSP0/ Tabel met de overeenkomstige diameter voor buis / rol BUIS-Ø ROL-Ø mm mm 0 8,5,3 0 6,9 5,4 33,7 3, 4,4 40,9 48,3 46,8 60,3 58, ,5 76, 74,6 88,9 87,4 0 00,5 Aanbevolen snelheden: 400 tpm voor buizen met een diameter van maximaal 3 mm 800 tpm voor buizen met een diameter van meer dan 3 mm. STANDAARD-machines worden geleverd met een contactwiel voor buizen met een diameter Ø van 4,4 mm. 0

10 Handleiding Pipe-Tuner NL 3.6 Informatie over het geluidsniveau Onder normale gebruiksomstandigheden veroorzaken de schuurmachines een geluidsdrukniveau dat gelijk is aan: Leq = 65 db (A) wanneer de machine onbelast draait. Leq = 75 db (A) bij bewerkingen. De geluidsdrukniveaus bij bewerkingen kunnen variëren afhankelijk van het machinemodel of het soort materiaal dat wordt bewerkt. De geluidsniveauwaarden die hier worden gegeven, zijn emissiewaarden en niet noodzakelijk de definitieve werkingswaarden. Hoewel er een verband is tussen emissie- en blootstellingswaarden, mogen deze niet als betrouwbaar worden beschouwd bij het beoordelen van het al dan niet gebruiken van verdere voorzorgsmaatregelen. De factoren die de werkelijke operatorblootstellingswaarden beïnvloeden, zijn de blootstellingsduur, de kenmerken van de omgeving en andere geluidsbronnen, zoals het aantal machines en andere machinale bewerkingen in de buurt. Ook kunnen de toegestane blootstellingswaarden per land verschillen. In elk geval kan de machinegebruiker met deze informatie de relevante risico s en gevaren zo goed mogelijk beoordelen. 4. BEHANDELING EN TRANSPORT Deze handelingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door GEKWALIFICEERD PERSONEEL. De schuurmachine wordt verzonden in kartonnen dozen met geschikte nylon afdekking. Behandeling is enkel mogelijk met hef- en transportmiddelen zoals: heftrucks, brugkranen, kranen. Zorg er bij het verplaatsen van de machine voor dat er voldoende ruimte is om te manoeuvreren zonder de veiligheid van de operator in gevaar te brengen. Toegang tot het gebied dat bestemd is voor de bovenstaande handelingen is strikt verboden voor alle ONBEVOEGD PERSONEEL. Gewichten worden vermeld in de betreffende tabel en de aanhaak- en/of hijspunten worden geïllustreerd in de figuur. Als u de pakketten verplaatst, zorg er dan voor dat het gebied vrij is van hindernissen. Bewaar de pakketten op een droge plaats, uit de buurt van regen, sneeuw of vocht. Neem tijdens de behandelingsfasen alle maatregelen om schade aan mensen, eigendommen en de machine zelf te vermijden. * TN0 is niet meer verkrijgbaar.

11 NL Handleiding Pipe-Tuner 5. DE MACHINE PLAATSEN De machine wordt volledig gemonteerd in de fabriek van de fabrikant, met uitzondering van beveiligingen uit plexiglas en in sommige gevallen knoppen. Toch raden we aan de machine bij aankomst zorgvuldig te inspecteren om er zeker van te zijn dat alle onderdelen intact zijn en dat ze geen schade hebben opgelopen tijdens het transport. Om correct te werken moet de machine stevig zijn vastgezet op de grond, hoewel er geen technische hulpmiddelen vereist zijn om de overdracht van trillingen te beperken. Om een maximale machineveiligheid en -efficiëntie te garanderen, moet de vloer bestaan uit geschikt geëgaliseerd cement. Ingeval de vloer niet aan deze voorwaarde voldoet, moet er een cementplint worden geplaatst. Plaats de machine in een gesloten omgeving in een geschikte positie voor de uit te voeren bewerkingen en zodanig dat de machine gemakkelijk kan worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Het gebied waarin de machine zich bevindt, moet voldoende verlicht zijn voor bewerking en onderhoudswerken. De totale afmeting van de machine wordt vermeld in de tabel die u vindt in het hoofdstuk getiteld TECH- NISCHE GEGEVENS. 5. Noodzakelijke vrije ruimten Opdat de machine kan worden gebruikt en gemakkelijk, correct en in veilige omstandigheden kan worden onderhouden, raden we bij het plaatsen van de machine zelf aan om een geschikte ruimte te laten voor de doorgang van personeel en voor de buizen die zullen worden bewerkt. De aanbevolen ruimte rond de machine die moet worden vrijgelaten (A) is ~,5 m aan alle zijden. A A

12 Handleiding Pipe-Tuner NL 5. De machine uitrichten 6. DE MACHINE AANSLUITEN OP EXTERNE STROOMBRONNEN Nadat de machine is geïnstalleerd en gemonteerd, moet deze worden aangesloten op het elektriciteitsnet. 6. Aansluitingen op het elektriciteitsnet Elke handeling met betrekking tot elektrische aansluitingen MOET WORDEN UITGEVOERD door gekwalificeerd personeel. PREVENTIEVE CONTROLES De spanning en de frequentie die vereist zijn voor de motoren worden vermeld op het identificatieplaatje van de machine (zie het hoofdstuk getiteld MACHINE-IDENTIFICATIE ). We raden aan dat de elektrische apparatuur van de gebruiker conform is met de huidige regelgeving in het land van gebruik van de machine. Het elektrische systeem moet zijn uitgerust met: equipotentiaal aardingssysteem; automatische beveiligingen vóór de machine die zodanig zijn aangebracht dat een automatische stroomonderbreking wordt gegarandeerd overeenkomstig hetgeen in de voornoemde regelgeving is bepaald. Het elektrische paneel is uitgerust met een kabel om de machine aan te sluiten op het elektriciteitsnet. De draden van de stroomkabel hebben een geschikte doorsnede zodat ze bestand zijn tegen de bewerkingsspanning opgelegd door de gebruiker (30 volt volt). AANSLUITING ) Zet de hoofdschakelaar in de stand 0. Deze schakelaar bevindt zich op het elektrische paneel (voor de machines met het optionele elektrische paneel met snelheden). ) Zorg ervoor dat de aan-toets van de machine niet werd ingedrukt (voor machines met het optionele elektrische paneel met snelheden). 3) Sluit de stroomkabels aan op het elektriciteitsnet. 4) Zet de machine aan en controleer de rotatierichting van het schuurlinnen; wanneer het in de tegenovergestelde richting draait, keert u de polariteit om. Zie de bedradingsschema s achteraan in deze handleiding ter referentie. * TN0 is niet meer verkrijgbaar. 3

13 NL Handleiding Pipe-Tuner 6. Elektrische bedieningselementen De TN0*- en SMSP0/-bandschuurmachines zijn uitgerust met een elektrisch paneel. Vanaf dit paneel is het mogelijk om de machine elektrisch te bedienen. Het is mogelijk om één of twee soorten elektrische panelen te plaatsen: elektrisch paneel met snelheid elektrisch paneel met snelheden 6.. Elektrisch paneel met snelheid ) Machine-START/STOP-knop Als deze knop wordt ingedrukt, wordt de machine GESTART. ) NOOD-knop Wanneer u op deze knop drukt, wordt de machine volledig stilgelegd. Om de elektrische stroom naar de machine te herstellen, draait u de DRUKKNOP in de richting aangegeven door de pijl. 6.. Elektrisch paneel met twee snelheden ) Machine-START-knop Als deze knop wordt ingedrukt, wordt de machine GESTART. ) STOP-knop 3 3) NOOD-knop Wanneer u op deze knop drukt, wordt de machine volledig stilgelegd. Om de elektrische stroom naar de machine te herstellen, draait u de DRUKKNOP in de richting aangegeven door de pijl ) Commutator U draait aan deze knop om de snelheid te selecteren: -400 tpm -800 tpm. De behuizing van de commutator kan met een hangslot worden vergrendeld. 5B 5A 4

14 Handleiding Pipe-Tuner NL 5) Thermomagnetische schakelaar 5A) Thermomagnetische schakelaar zwarte knop Wanneer de thermomagnetische beveiliging wordt getriggerd, wordt de knop losgelaten. Om de machine opnieuw te starten moet de knop worden ingedrukt zodat deze ingedrukt blijft. Als de knop niet naar beneden blijft, moet het elektrische paneel worden gecontroleerd door een technicus. 5B) Thermomagnetische schakelaar rode knop Dit is een stopknop. We raden u af deze knop te gebruiken om de machine te stoppen Motorvoedingsspanning Als de machine een model is met een driefasige motor met twee snelheden moet de motor worden aangesloten op een voedingsspanning zoals aangegeven op het identificatieplaatje. De voeding mag niet worden gewijzigd. Als de machine een model is met een driefasige motor met één snelheid kan de motor worden aangesloten op 400 V, of driefasige spanning van 30 V. De machine moet in elk geval worden aangesloten op de spanning die op de motor is aangegeven. Elke wijziging in voedingsspanning wordt aangebracht via de aansluitterminalklemmen zoals geïllustreerd in het volgende bedradingsschema. R S T 3 AANSL.30 VOLT U V W R S T AANSL.400 VOLT U V W 7. DE MACHINE IN BEDRIJF STELLEN EN GEBRUIKEN Zorg ervoor dat de vaste spanbek geschikt is voor de te bewerken buis (SMSP0/). Zorg ervoor dat de bewerkingsrol geschikt is voor de te bewerken buis. Zorg ervoor dat het schuurlinnen in uitstekende staat is. Zorg ervoor dat alle werkveiligheidsinrichtingen op hun plaats zitten, correct werken en juist zijn ingesteld overeenkomstig de uit te voeren bewerkingen. 8. BEDIENINGSPROCEDURES Controleer of: de noodknop is losgelaten. de hoofdschakelaar op (AAN) is gezet. plaats de te bewerken buis in de montagebeugel volgens de stappen beschreven in de volgende paragrafen. Druk nu op de startknop op het elektrische paneel om de machine te starten. 8. SMSP0/ Standaard schuren * TN0 is niet meer verkrijgbaar. 5

15 NL Handleiding Pipe-Tuner BEDIENINGSPROCEDURE Plaats de buis in de montagebeugel; Breng de buis op gelijke hoogte met de spanbek () door het handwiel () naar rechts te draaien. Vergendel de buis door de knop (3) naar links te draaien; Plaats de buis correct voor de bewerkingsrol zodat het schuren in het midden van het linnen plaatsvindt; Vergendel de montagebeugel door de knop (4) naar links te draaien; Plaats de veiligheidskap uit plexiglas op correcte wijze ter bescherming tegen bewerkingsafval; Start het schuurproces met behulp van het handwiel (5), zoals hieronder beschreven. 8. SMSP0/ Standaard schuren 3 BEDIENINGSPROCEDURE Plaats de buis in de montagebeugel. Breng de buis op gelijke hoogte met de spanbek () door het handwiel () naar rechts te draaien. Plaats de buis correct voor de bewerkingsrol zodat het schuren in het midden van het linnen plaatsvindt. Vergendel de montagebeugel door de knop (3) naar links te draaien. Plaats de veiligheidskap uit plexiglas op correcte wijze ter bescherming tegen bewerkingsafval. Start het schuurproces met gebruik van het handwiel (4) zoals hieronder beschreven. 8.3 Schuurdiepte afstellen Buizen kunnen tijdens de bewerking worden afgesteld door het handwiel (4) naar rechts te draaien om de buis dichter bij de bewerkingsrol te brengen waar het schuurlinnen over loopt. Draai aan het handwiel totdat de vereiste bewerkingsdiepte is bereikt. 6

16 Handleiding Pipe-Tuner NL 8.4 SMSP0/ Handmatig schuren BEDIENINGSPROCEDURE Draai aan de twee handgrepen () om de schuivende beschermingsbehuizing () vrij te maken. Schuif de behuizing () in de richting getoond door de pijl in de figuur. Als de behuizing zich in de vereiste positie bevindt, zet u deze vast met de rechterhandgreep (). Voer de schuurbewerking uit. Houd de buis in contact met het schuurlinnen. 8.5 Onder een hoek schuren Op de TN0*- en SMSP0/-bandschuurmachines voor holtes is het mogelijk om de schuurhoek voor buizen te wijzigen door als volgt te werk te gaan: Druk op de noodstopknop om de machine en de operator in veiligheid te brengen. Plaats de montagebeugel zo ver mogelijk van het werkgebied. Draai de twee schroeven () los. Draai de montagebeugel naar de vereiste hoek. Gebruik hierbij het nulpunt op de montagebeugel en de hoekwaarden die op de slede zijn gestanst ter referentie, zoals geïllustreerd in de figuur. Draai de twee schroeven () enigszins vast en lijn de buis handmatig uit met de schuurband, zowel horizontaal als verticaal, zoals eerder beschreven, om een maximale machineproductiviteit te bekomen. Na de vereiste uitlijning te hebben gevonden, vergrendelt u de montagebeugel op zijn plaats met de betreffende hendel en draait u de twee schroeven () helemaal vast; draai eerst de centrale schroef vast en vervolgens de schroef in de gegradueerde sector. Plaats de veiligheidskap van plexiglas en zet de nooddrukknop los om de machine in werking te stellen. * TN0 is niet meer verkrijgbaar. 7

17 NL Handleiding Pipe-Tuner 8.6 Schuren in serie Op de TN0*- en SMSP0/-bandschuurmachines voor holtes is het mogelijk om hetzelfde soort buis in serie te schuren, d.w.z. op dezelfde schuurdiepte. Draai de handgreep () naar links en verplaats de aanslag () totdat de montagebeugel zich in de correcte positie bevindt voor het vereiste soort schuren. Als de steun zich in de correcte positie bevindt, draait u de aanslag () in zijn definitieve positie door de handgreep () naar rechts te draaien. 9. VOORZIEN EN ONVOORZIEN MACHINEGEBRUIK Schade aan mensen, dieren of eigendommen als gevolg van verkeerd gebruik van de machine zal de fabrikant vrijstellen van aansprakelijkheid. De TN0*- en SMSP0/-bandschuurmachines voor holtes zijn ontworpen en gebouwd voor het bewerken van buizen met de afmetingen vermeld in hoofdstuk 3. We raden aan om deze machine enkel te gebruiken om de handelingen uit te voeren die zijn beschreven in deze handleiding. Gebruik dat niet overeenstemt met het bovenstaande moet als VERKEERD worden beschouwd. De bewerking van buizen uit andere materialen dan de materialen aangegeven in deze handleiding moet ook als VERKEERD GEBRUIK worden beschouwd. Dergelijke bewerking kan stoffen voortbrengen die via contact of inademing de gezondheid kunnen schaden en mechanische en/of elektrische storingen kunnen veroorzaken. Een andere vorm van VERKEERD GEBRUIK is het schuren van stukken die zo klein zijn dat de operator deze moet ondersteunen. Hierdoor komen zijn ledematen nauw in contact met bewegende onderdelen met het risico op ernstig letsel. Het is VERKEERD om, om welke reden dan ook, gereedschap op de machine te plaatsen terwijl deze in werking is of dit te doen tijdens installatie of onderhoud. Het is VERKEERD om op de machine of op onderdelen ervan te klimmen. 0. OPTIONELE ITEMS De TN0*- en SMSP0/-bandschuurmachines voor holtes kunnen worden uitgerust met optionele items overeenkomstig de werkvereisten van de klant. De optionele eenheden worden hieronder beschreven. 8

18 Handleiding Pipe-Tuner NL 0. Elektrisch paneel met twee snelheden Met de schakelaar () is het mogelijk om de draaisnelheid van de elektrische motor en als gevolg die van het schuurlinnen te wijzigen. De snelheden zijn de volgende: 400 tpm 800 tpm 0. Elektrische extractor voor bewerkingsafval De elektrische extractor voor bewerkingsafval bestaat uit een extractorbehuizing () en buizen die aangesloten zijn op de machine. Dit optionele item wordt gebruikt om bewerkingsafval elektrisch te verwijderen, zonder interventie van de operator. 0.3 Stofbak Als de stofbak () aan de machine is aangebracht, wordt deze gebruikt om stof van de bewerking op te vangen zonder dat dit in de werkomgeving wordt verspreid. Zodra de bak helemaal vol is, moet de operator deze legen in de betreffende afvalcontainers in overeenstemming met de huidige regelgeving met betrekking tot afvalinzameling en verwerking in het land van gebruik. * TN0 is niet meer verkrijgbaar. 9

19 NL Handleiding Pipe-Tuner. Probleemoplossing LET OP: Volg alvorens een interventie uit te voeren de instructies in het hoofdstuk met betrekking tot machine-isolatie. Tijdens het gebruik en het onderhoud van de machine kunnen problemen optreden die kunnen worden opgelost door de operator of door gespecialiseerd personeel. Het volgende is een lijst (onvolledig) van mogelijke gevallen. Voer in geval van twijfel geen manoeuvres of interventies uit; neem contact op met het centrum voor technische assistentie. PROBLEEM De schuurband komt van de wielen af. Bandbreuk Vroegtijdige bandslijtage De schuurband kan niet worden aangespannen MOGELIJKE OORZAKEN EN OPLOSSINGEN Controleer of de band gecentreerd is en goed is aangespannen. Gebruik de centreerknop om de band naar de correcte positie te verplaatsen. Zorg ervoor dat de band correct is geplaatst in de richting aangegeven door de pijlen op de band zelf. De snijsnelheid en de korrelgrootte van de band zijn niet ideaal voor het soort materiaal dat wordt bewerkt. Zorg ervoor dat de band 000 mm lang is.. Onderhoud Elke handeling mag enkel worden uitgevoerd wanneer de machine niet in beweging is. De machine en het werkgebied moeten schoon en vrij van stofresten en andere zaken worden gehouden die het werk kunnen hinderen. Wees uitermate voorzichtig om het risico op persoonlijk letsel en/of letsel bij anderen te vermijden.. Schuurband vervangen Om de schuurband te vervangen gaat u als volgt te werk: Druk op de noodknop () om de machine en de operator in veiligheid te brengen. Verwijder de handgrepen () helemaal en verwijder de beveiliging (4) met de knop (3). 3 4 Verwijder de beveiligingsschroef (5). Zorg ervoor dat de sluitring niet loskomt. Beweeg de montagebeugeleenheid zo ver mogelijk weg van het werkgebied. 5 0

20 Handleiding Pipe-Tuner NL Maak de borgmoer (6) los. Maak de contramoer (7) en de moer (8) los. Zet de handgreep (9) los door hem naar links te draaien. Verminder de spanning van de schuurband door het handwiel (0) naar links te draaien Maak de schuurband () los en ga verder. Als u de schuurband plaatst, zorg er dan voor dat u de rotatierichting in acht neemt zoals aangegeven in de figuur. OPMERKING: Om de levensduur en de productiviteit van de machine te verbeteren, raden we u aan om de slijtage van het grafietlinnen () aangebracht door de fabrikant te controleren en dit indien nodig te vervangen zoals aangegeven in de figuur. Vervang de versleten band () door een nieuwe. Houd rekening met de doorgangspunten zoals geïllustreerd in de figuur. * TN0 is niet meer verkrijgbaar.

21 NL Handleiding Pipe-Tuner Vóór hermontage is het NOODZAKELIJK enkele aanpassingen uit te voeren zoals hieronder beschreven. Draai het handwiel (0) naar rechts om de schuurband aan te spannen. Als de bandspanning goed is, draait u de moer (8) en de contramoer (7) vast zodat de spanning behouden blijft. 0 Om de schuurband () zodanig te centreren op de bewerkingsrol (3) dat de bewerking wordt geoptimaliseerd, gaat u als volgt te werk: - Draai de knop (9) naar rechts om de band te bewegen in de richting aangegeven door de pijl. - Draai de knop (9) naar links om de band te bewegen in de richting aangegeven door de pijl Om ervoor te zorgen dat de band gecentreerd is, laat u handmatig een deel over de rol lopen. 6 Zodra de machine optimaal is afgesteld, draait u de veiligheidscontramoer (6) aan om de volledige eenheid op haar plaats vast te zetten. Ga door met het hermonteren van de machine volgens de demontageprocedures in omgekeerde volgorde.. Bewerkingsrol vervangen Verwijder de schuurband (zie SCHUUR- BAND VERVANGEN). Maak de vier schroeven () los en verwijder ze. Verwijder de twee veiligheidsplaten (). Vervang de bewerkingsrol (3) samen met de betreffende lagers door een nieuwe en volledig functionele rol of door een rol met een andere diameter, volgens de bewerkingsvereisten. 3

Balanceermachine GEBRUIKERSHANDLEIDING

Balanceermachine GEBRUIKERSHANDLEIDING - 1 - 1 Algemeen 1.1 Algemene veiligheidsregels De balanceermachine mag alleen gebruikt worden door personeel dat daar gemachtigd voor is en voldoende opgeleid is. De balanceermachine mag alleen maar gebruikt

Nadere informatie

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl Lees mij eerst! 1Lees deze handleiding zorgvuldig voor de laadbrug te gebruiken. De handleiding omschrijft

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing

UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing UKS140-8RVA+ Onderbouw koelkast Gebruiksaanwijzing UKS140-8RV A+ Versie NL 11/2013 Pagina 1 van 8 Voor ingebruikname Na transport dient het apparaat minstens 24 uur te blijven staan voordat u het aan het

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 Inhoudsopgave VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 WAARSCHUWINGEN 4 VEILIGHEIDS RICHTLIJNEN / ALGEMEEN 6 INSTALLATIE EN MONTAGE 7 ZAGEN 8 ONDERHOUD 9 ONDERDELENTEKENING

Nadere informatie

AluTech 500 Series Gebruikershandleiding.

AluTech 500 Series Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding. AluTech 3400 serie (opbouw) AluTech 3500 serie (inbouw) AluTech 540 AluTech 540/O Inhoud Pagina Overzicht bedieningselementen 2 Rugleuning instellen 3 Hoogte voetensteun instellen

Nadere informatie

Balanceermachine GEBRUIKERSHANDLEIDING

Balanceermachine GEBRUIKERSHANDLEIDING - 1 - 1 Algemeen 1.1 Algemene veiligheidsregels De balanceermachine mag alleen gebruikt worden door personeel dat daar gemachtigd voor is en voldoende opgeleid is. De balanceermachine mag alleen maar gebruikt

Nadere informatie

HANDLEIDING SLOTKASTFREESMACHINE 171

HANDLEIDING SLOTKASTFREESMACHINE 171 HANDLEIDING SLOTKASTFREESMACHINE 171 ALGEMENE BESCHRIJVING De slotkastfreesmachine 171 bestaat uit: Slotkastfreesmachine 171 Montagegereedschap ( sleutels ) Een vierdelige, losneembare hoogteaanslag met

Nadere informatie

60º Links en 60º Rechts in verstek. Handleiding

60º Links en 60º Rechts in verstek. Handleiding BANDZAAG MACHINE PEBA 520 60º Links en 60º Rechts in verstek Handleiding Pehu bv De Tienden 52, 5674 TB Nuenen, The Netherlands Phone: +31 40-2912250 Fax: +31 40-2483003 www.pehubv.nl Email: info@pehubv.com

Nadere informatie

Powerpack. gebruikshandleiding

Powerpack. gebruikshandleiding Powerpack gebruikshandleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De RMA powerpack is een hulpmiddel voor de begeleiding. Het vergemakkelijkt het duwen van een rolstoel gebruiker. De hulpmotor is niet ontworpen

Nadere informatie

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden.

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden. De EasyTemp thermostaat ET31A/AF/F Deze handleiding geldt voor de onderstaande types: Op de doos Model ET31A, ET31AF en ET31F Model ET31A. Thermostaat regelt de ruimte temperatuur. (Niet geschikt voor

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC

GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX & MINIMATIC GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC INHOUDSOPGAVE GEBRUIKSAANWIJZING ZUMOVAL MINIMAX/MINIMATIC... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 1. ALGEMENE INFORMATIE...

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO

Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften. Centraal stofzuigsysteem DUO Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften Centraal stofzuigsysteem DUO 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Gebruik altijd een Allaway microfiber stofzak voor de DUO. 9 6 Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Allaway centrale

Nadere informatie

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V. De WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V kan gebruikt worden voor het draadloos door sturen

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 Windbeveiliging Eolis 2 VOEDING 230 V - 50 Hz Pulsschakelaar Centralis IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de windbeveiliging

Nadere informatie

FVOEREN RIOLEN PROFESSIONEEL REINIGEN

FVOEREN RIOLEN PROFESSIONEEL REINIGEN Setting the standard VOOR HET PROFESSIONEEL REINIGEN VAN FVOEREN RIOLEN overzicht verenmachines krachtige elektromotoren perfecte kwaliteit van ontstoppingsveren met riocore kern betrouwbaar vierkant veerkoppelingssysteem

Nadere informatie

Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het beschadigd is

Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het beschadigd is ALGEMENE OPMERKINGEN Lees aandachtig de aanwijzingen in dit handboek. Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

INHOUD. www.contimac.be 2

INHOUD. www.contimac.be 2 INHOUD 1. Gebruik... 3 2. Gebruik en onderhoud... 3 3. Technische kenmerken... 5 4. Smering... 5 5. Accessoires... 5 6. Geleverde delen... 5 7. Onderdelenlijst en -tekening... 6 CE Certifikaat van overeenstemming...

Nadere informatie

Luchtverhitter Tiger Robuuste luchtverhitter voor draagbaar gebruik in veeleisende omgevingen

Luchtverhitter Tiger Robuuste luchtverhitter voor draagbaar gebruik in veeleisende omgevingen 3 30 kw Elektrische verwarming 9 modellen Luchtverhitter Tiger Robuuste luchtverhitter voor draagbaar gebruik in veeleisende omgevingen Toepassing Tiger is een serie robuuste en compacte luchtverhitters

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

BORA Waterwand t.b.v. stofvrij schuren/slijpen

BORA Waterwand t.b.v. stofvrij schuren/slijpen BORA Waterwand t.b.v. stofvrij schuren/slijpen Introductie De gebruiksaanwijzingen zijn een belangrijk bestanddeel van de machine en moeten samen met de machine aan de gebruiker geleverd worden. Het handboek

Nadere informatie

NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening

NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening LET OP Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Apparatuur van NEXHO moet door een bevoegde elektricien

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING IPSO BUISMOTOREN

MONTAGEHANDLEIDING IPSO BUISMOTOREN MONTAGEHANDLEIDING IPSO BUISMOTOREN INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de IPSO buismotoren. Lees de handleiding goed door, voordat u met de montage begint. Als u zich

Nadere informatie

KERN YKB-01N Versie 2.1 09/2009 NL

KERN YKB-01N Versie 2.1 09/2009 NL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Gebruiksaanwijzing Thermische Printer KERN YKB-01N

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES

INSTALLATIE INSTRUCTIES Scherm min. 5 kg DQ Regular 1000 DQ Regular 700 INSTALLATIE INSTRUCTIES INHOUD: 1. Belangrijke veiligheidsinstructie s. 2. Specificaties en afmetingen. 3. Anti-afknel / Auto-omkeer functie. 4. Meegeleverde

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Brel Radio motor met terugloop functie type MEV

Verkorte Handleiding Brel Radio motor met terugloop functie type MEV Pagina 1 Verkorte Handleiding Brel Radio motor met terugloop functie type MEV Aanleren zender. 1. Spanning op de motor of druk kort op de knop op de motor 2. Het product piept 3x. De motor maakt een op-neer

Nadere informatie

MiniBlack Black BlackOut MaxiBlack MaxiBlackOut

MiniBlack Black BlackOut MaxiBlack MaxiBlackOut MiniBlack Black BlackOut MaxiBlack MaxiBlackOut INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Technische specificaties... 3 4. Richtlijnen bij de keuze van de motor... 3 4.1 Voor rolluiken en screens...

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag

Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag Onderhoud en opslag Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag 9.1 Onderhoud van het maaidek Robomow is een functionele mulch maaier. Daarom kunnen zich grasresten ophopen onder het maaidek, vooral bij het maaien

Nadere informatie

PRODUCTCATALOGUS DEENS ONTWERP GEPRODUCEERD IN DE EU

PRODUCTCATALOGUS DEENS ONTWERP GEPRODUCEERD IN DE EU PRODUCTCATALOGUS DEENS ONTWERP GEPRODUCEERD IN DE EU M 80 DWANGMENGER (80 L) De Baron M80 is een krachtige en efficiënte menger. De M80 zorgt voor een optimale mengkwaliteit voor verschillende samenstellingen

Nadere informatie

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden MYSON Kickspace 500, 600 & 800 Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 2. ONTWERP CV INSTALLATIE

Nadere informatie

F O R E S T S H U T T L E S / L

F O R E S T S H U T T L E S / L 2 Installeren van de FOREST SHUTTLE S / L Installeren van de FOREST SHUTTLE S / L 1 Assembleer de rail 2 Installeer de steunen en monteer de rail in de steunen 3 Hang de gordijnen pas na het instellen

Nadere informatie

BES External Signaling Device

BES External Signaling Device BES External Signaling Device IUI-BES-AO nl Installatie handleiding BES External Signaling Device Inhoud nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 4 2 Beknopte informatie 5 3 Systeemoverzicht 6 4 Installatie 7

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona *dt-53114man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV4500 HP Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: + 31-(0)104730011 Website: www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Dryfast Klein Siberiëstraat

Nadere informatie

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing CECH-ZCD1 7020229 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK INSTALLATIE INSTRUCTIES 12-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

Kantenschuurmachine KSO 260 HANDLEIDING DB&S MACHINES

Kantenschuurmachine KSO 260 HANDLEIDING DB&S MACHINES Kantenschuurmachine KSO 260 HANDLEIDING DB&S MACHINES 4 e Liniestraat 4 Tel.: (+32) (0)51/70.54.66 B-8650 Houthulst Fax: (+32) (0)51/70.54.67 Belgium E-mail: info@holztech.com HOLZTECH KSO 260 Inhoud 1.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE -------------------------------------------------------------------------------- VEILIGHEIDSINSTRUCTIES -----------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

8. Onderhoud 8. ONDERHOUD. 8.1 Winteropslag. Robotmaaier

8. Onderhoud 8. ONDERHOUD. 8.1 Winteropslag. Robotmaaier 8. Onderhoud Controleer en maak de Husqvarna-robotmaaier regelmatig schoon en vervang eventuele versleten onderdelen voor een betere betrouwbaarheid en een langere levensduur. Zie voor meer informatie

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

15kg mouleer- en tempereermachine. Handleiding

15kg mouleer- en tempereermachine. Handleiding Mol d Art b.v.b.a. A2 Industriepark 16 B-3290 Diest-Webbekom België Tel.: ++32 (0) 13 33 41 77 Fax.: ++32 (0) 13 33 47 04 e-mail: website: info@moldart.be www.moldart.be 15kg mouleer- en tempereermachine

Nadere informatie

Allereerst willen wij u danken voor de aankoop van dit toestel.

Allereerst willen wij u danken voor de aankoop van dit toestel. www.alphametal.be info@alphametal.be H andleiding YT-160A G ebruiksaanwijzing Allereerst willen wij u danken voor de aankoop van dit toestel. Een ieder die met dit toestel zal werken dient deze handleiding

Nadere informatie

ELEKTRISCHE SLOTEN EV-ML400 ML400.171213. t 088 500 2800 f 088 500 2899 57 MODELLEN ML400

ELEKTRISCHE SLOTEN EV-ML400 ML400.171213. t 088 500 2800 f 088 500 2899 57 MODELLEN ML400 ELEKTRISCHE SLOTEN MODELLEN ML400 OMSCHRIJVING De ML400 is een motor aangedreven laagspanningsslot ontworpen om commerciële en residentiële deuren te beveiligen. Het wordt geleverd met een bijpassende

Nadere informatie

Reeks EcoAIR DESIGN. ecoair DESIGN: centrifugale ventilator met DC motor CENTRIFUGALE VENTILATOREN MET DC MOTOR NIEUW. Ecowatt EcoAIR DESIGN

Reeks EcoAIR DESIGN. ecoair DESIGN: centrifugale ventilator met DC motor CENTRIFUGALE VENTILATOREN MET DC MOTOR NIEUW. Ecowatt EcoAIR DESIGN NIEUW Toepassingen EcoAIR DESIGN mag continu werken en is conform met de debieten volgens EPB. - WC = via EcoAIR DESIGN 30 m 3 /h - Badkamer en berging = Ecoair Design 54 m³/h - Keuken = 2x Ecoair design

Nadere informatie

X ATTENTIE: de borstel draait nog na, nadat de stekker uit het stopcontact is getrokken.

X ATTENTIE: de borstel draait nog na, nadat de stekker uit het stopcontact is getrokken. X ATTENTIE: de borstel draait nog na, nadat de stekker uit het stopcontact is getrokken. X Gebruik het borsteltype, dat door de fabrikant wordt aanbevolen. Voordat u onderhoud aan het apparaat uitvoert

Nadere informatie

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300

S900 S901 S902 S901-2D S903 S901-4D PS900 S903 PS300 S900 S902 S903 PS900 PS300 S901 S901-2D S901-4D S903 Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder

Nadere informatie

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud Voor installatie moeten deze instructies volledig zijn gelezen en begrepen Inhoud 1 Optionele module 13: driedraads module.. 1 2 Installatie... 2 3 OM13-module instellen en configureren... 8 4 OM13-pakketten...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Augustus 2013 001_NL Gebruiksvoorschrift F1 F2 F3 Er bestaan drie uitvoeringen gaasbakken. De 4983 heeft een verhoogde bodem. De 4980 en de 4984 hebben een verstevigde bodem

Nadere informatie

Gebruikshandleiding NL-25

Gebruikshandleiding NL-25 Gebruikshandleiding NL-25 Halfautomatische heat seal persmachine Optionele verwisselbare platen 40x50cm 20x20cm 10x45cm 20 cm 12x12cm 38 cm 43 cm - Werkt zonder perslucht - Opent automatisch na de perscyclus

Nadere informatie

ELEKTRO-EINBAUMODUL (Cerankochplatte)

ELEKTRO-EINBAUMODUL (Cerankochplatte) ELEKTRO-EINBAUMODUL (Cerankochplatte) Instructies voor de installatie DENK ERAAN: bij het vervangen van onderdelen van dit apparaat, dient u uitsluitend reserveonderdelen te gebruiken waarvan u zeker weet

Nadere informatie

al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD

al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD al-mo easy Installatiehandleiding Plug & Play motor Hindernisherkenning Bediening middels schakelaar of Buitenliggende radio ontvanger INHOUD 1. Algemeen... 2 2. Beschrijving... 2 3. Montage... 3 3.1 Assemblage

Nadere informatie

Handleiding HL Clam HP Transferpers 38x38cm

Handleiding HL Clam HP Transferpers 38x38cm Handleiding HL Clam HP Transferpers 38x38cm Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Technische gegevens 4 3. Product omschrijving 5 4. Temperatuur, tijd en drukinstelling 6 5. Storingen 8 6. Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Installatie van. Installatie:

Installatie van. Installatie: -2- Installatie van SIGMA-schottensystemen Het doel van deze instructies is de installateur een idee geven van de correcte techniek die moet worden gebruikt voor de installatie en assemblage van een typisch

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.

Facilitair BV. Pulpmatic Vermaler. Installatie handleiding. QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss. T: 0412-690461 E: info@qrsfacility. Facilitair BV QRS Facilitair Randmeer 12 5347 JW Oss T: 0412-690461 E: info@qrsfacility.nl Pulpmatic Vermaler Installatie handleiding Pulpmatic Vermaler Installatie Handleiding Roterend mes onder in vermaalkamer

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0

PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0 PARTYQ GEBRUIKERSHANDLEIDING 1.0 VOOR FIRMWARE 1.0 Nederlandse vertaling door: noskos (BBQ-NL.com) voor probbqshop.nl 1. Kenmerken van de PartyQ! 3 2. Installatie en Bediening! 3 3. Temperatuurvoeler!

Nadere informatie

Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen. 1.1 Aftekenen montage gaten

Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen. 1.1 Aftekenen montage gaten Montagehandleiding Screens screenstotaalshop.nl 1. Instructie plaatsen screen Neem het screen uit de verpakking. Om beschadiging van het screen te voorkomen raden wij u aan hierbij geen mes te gebruiken.

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

PLAATSINGSINSTRUCTIES DUOFUSE POORTJE

PLAATSINGSINSTRUCTIES DUOFUSE POORTJE 6/2013 NL PLAATSINGSINSTRUCTIES DUOFUSE POORTJE Aangezien het Duofuse houtcomposiet poortje duurzamer is dan een houten poortje, is een correcte plaatsing noodzakelijk om jarenlang te kunnen genieten.

Nadere informatie

Montage handleiding. Rolluiken

Montage handleiding. Rolluiken Montage handleiding Rolluiken Dit rolluik is geschikt voor buitengebruik en voldoet aan de volgende Europese richtlijnen voor CEmarkering (deze zijn omgezet in de Nederlandse wetgeving): De richtlijn voor

Nadere informatie

Overstapbordes. t.b.v. Sky-Light hangbruginstallatie. Gebruikershandleiding VEILIG WERKEN OP HOOG

Overstapbordes. t.b.v. Sky-Light hangbruginstallatie. Gebruikershandleiding VEILIG WERKEN OP HOOG Overstapbordes t.b.v. Sky-Light hangbruginstallatie VEILIG WERKEN OP HOOG Skyworks B.V. Hoofdkantoor: Postbus 38 2650 AA Berkel en Rodenrijs tel. 010-514 00 50 fax 010-514 00 55 e-mai: info@skyworks.nl

Nadere informatie

Verzorging en reiniging

Verzorging en reiniging Milieuvriendelijk afvoeren Verzorging en reiniging Verzorging en reiniging Servicedienst Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU

Nadere informatie

Ultra sound system Installatie Handleiding

Ultra sound system Installatie Handleiding Ultra sound system Installatie Handleiding Belangrijke veiligheid instructies, lees deze manual voor gebruik! 1. Controleer de verpakking bij ontvangst. 2. Lees de gebruikers handleiding voor gebruik 3.

Nadere informatie

Montagehandleiding voor H-Air

Montagehandleiding voor H-Air Montagehandleiding voor H-Air De mechanische installatie van de kachel, frontlijst e.d. wordt hier beschreven Elektrische montage van de ventilatorbak: De ventilator mag alleen door een erkend elektricien

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV 4500 Dryfast BV Kreekweg 22 3133AZ Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: +31- (0)104730011 www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. Veiligheid

Nadere informatie

Installatiehandleiding en gebruikershandleiding

Installatiehandleiding en gebruikershandleiding Elektrisch in hoogte verstelbare aankleedtafel MEDI Installatiehandleiding en gebruikershandleiding Aangepast sanitair Populierenlaan 59, 1911 BK Telefoon (0251) 316482 Fax (0251) 314043 Website www.sanmedi.nl

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R. hydrofoorgroepen

INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R. hydrofoorgroepen INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R hydrofoorgroepen 2 Hartelijk dank! Hartelijk dank dat u voor een EUROM HG hydrofoorgroep gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw

Nadere informatie

NEDERLANDS CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES (RICHTLIJN 89/392/EEG, BIJLAGE II, DEEL B)

NEDERLANDS CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES (RICHTLIJN 89/392/EEG, BIJLAGE II, DEEL B) NEDERLANDS CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES (RICHTLIJN 89/392/EEG, BIJLAGE II, DEEL B) Fabrikant: FAAC S.p.A. Adres: Via Benini, 1-40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIË Verklaart dat: de aandrijving

Nadere informatie

MINI-WASMACHINE. Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING

MINI-WASMACHINE. Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING MINI-WASMACHINE Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING Uitpakken: Deze mini-wasmachine is volledig geassembleerd verzonden en met de bedieningshandleiding. Inspecteer het product na het uit de doos te

Nadere informatie

Handleiding. Bij het installeren en / of samenbouwen van de apparatuur moet voor de ingebruikname alle veiligheidscomponenten zijn aangebracht.

Handleiding. Bij het installeren en / of samenbouwen van de apparatuur moet voor de ingebruikname alle veiligheidscomponenten zijn aangebracht. Woord vooraf Handleiding Het doel van deze handleiding is de gebruiker een inzicht te geven in de werking, montage en het onderhoud van de door Geha bv geleverde apparaten. Voordat u begint met de plaatsing

Nadere informatie

Belading van schaarliften

Belading van schaarliften Belading van schaarliften Type 100: Gelijkmatige belading Model: AXL 100, ADXL 100 Gebruik: Lichte belading van stukgoederen en pallets. Type 200: Gedeeltelijke ongelijkmatige belading Model: AX 200, ADX

Nadere informatie

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015

Installatie & Onderhoudsinstructies 10-2015 Installatie & Onderhoudsinstructies 1 10-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen.

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

Kurkapparaat voor champagne Zeus

Kurkapparaat voor champagne Zeus Kurkapparaat voor champagne Zeus Beste klant, Lees de instructies in deze handleiding aandachtig. Enkel een correct gebruik en onderhoud van dit kurkapparaat garandeert dat het zijn maximale levensduur

Nadere informatie

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Auteursrecht 2015 Labkotec Oy INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AWST-8802 DRAADLOZE DUBBELE WANDSCHAKELAAR OMSCHRIJVING Deze draadloze wandschakelaar kan op iedere gewenste plaats bevestigd worden, zonder gedoe met draden of hoge spanning.

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging.

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging. Gasbranders Overzicht 057.130.7 gasbrander 20cm, butaan/propaan, 5 kw, zonder vlambeveiliging 057.131.5 gasbrander 30cm, butaan/propaan, 7 kw + vlambeveiliging 057.132.3 gasbrander 40cm, butaan/propaan,

Nadere informatie

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NEDERLANDS NL SYMBOLEN Op de machine ziet u de volgende symbolen om u eraan te herinneren dat voorzichtigheid en

Nadere informatie

Het essentiële dat het verschil maakt! oebehoren. Verhoogt de veiligheid. Vereenvoudigt het aandocken. Verbetert de zichtbaarheid en duidelijkheid.

Het essentiële dat het verschil maakt! oebehoren. Verhoogt de veiligheid. Vereenvoudigt het aandocken. Verbetert de zichtbaarheid en duidelijkheid. Het essentiële dat het verschil maakt! oebehoren Verhoogt de veiligheid. Vereenvoudigt het aandocken. Verbetert de zichtbaarheid en duidelijkheid. Wielblokkering MAX AS Wielblokkeringen MAX. Voor de veiligheid

Nadere informatie

EF24-70mm f/2.8l II USM

EF24-70mm f/2.8l II USM EF24-70mm f/2.8l II USM NLD Handleiding Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Canon-product. De EF24-70mm f/2,8l II USM van Canon is een hoogwaardig standaard zoomobjectief voor gebruik met EOS-camera

Nadere informatie

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot GEBRUIKERS- HANDLEIDING www.tts-shopping.com Bee-Bot is een bekroonde programmeerbare vloerrobot met een eenvoudige, kindvriendelijke lay-out,

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

Houten Jaloezieën MONTAGEVOORSCHRIFTEN

Houten Jaloezieën MONTAGEVOORSCHRIFTEN Houten Jaloezieën MONTAGEVOORSCHRIFTEN U DIENT HET VOLGENDE TE HEBBEN STAP 1 STAP 2 STUKLIJST HOUTEN JALOEZIEËN Beugels & Veiligheidssysteem Houtschroeven voor beugels - (2 per beugel) 2 schroeven per

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 3 fase test adapter

Gebruikershandleiding 3 fase test adapter Gebruikershandleiding 3 fase test adapter Leverancier: Specificaties van het apparaat Specificaties van de handleiding Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Postbus 7023 3502 KA Utrecht T: 030-288

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

ES-D1A. Draadloze bewegingsdetector. www.etiger.com

ES-D1A. Draadloze bewegingsdetector. www.etiger.com ES-D1A Draadloze bewegingsdetector www.etiger.com NL Inhoud van de verpakking 1 x PIR bewegingsdetector 1 x steun 1 x gebruikershandleiding 1. Detectievenster 2. LED-lampje 3. Steun Vóór het eerste gebruik

Nadere informatie

HANDLEIDING BEWEGINGSMELDER

HANDLEIDING BEWEGINGSMELDER HANDLEIDING BEWEGINGSMELDER Inhoud INSTALLATIE... 2 GEVOELIGHEIDSDETECTIE... 3 HUISDIERMODUS... 4 TESTEN... 5 WANNEER IS DE BEWEGINGSMELDER ACTIEF?... 6 LED AAN/UIT SELECTIE... 6 DETECTIEPATROON... 6 VEELGESTELDE

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

HANDLEIDING ZONNESCHERM 4X3M MONTAGEINSTRUCTIES

HANDLEIDING ZONNESCHERM 4X3M MONTAGEINSTRUCTIES HANDLEIDING ZONNESCHERM 4X3M MONTAGEINSTRUCTIES Artikelnummer: OD 210070 Modelnummer: 328.370 LEES DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES VOOR ASSEMBLAGE EN BEWAAR ZE. 1. SCHEID EN IDENTIFICEER ALLE ONDERDELEN EN

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie