Ontspanning maart 2013, jaargang 58. Hartstilstand? Bel 112 breiwol & katoen? Auke Gemmink wint klaverjassen 5 april? Sjoelen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontspanning. 7 28 maart 2013, jaargang 58. Hartstilstand? Bel 112 breiwol & katoen? Auke Gemmink wint klaverjassen 5 april? Sjoelen!"

Transcriptie

1 & Sport Ontspanning 7 28 maart 2013, jaargang 58 Nieuwsblad voor en door Witteveners drukte in de Tille Hartstilstand? Bel 112 breiwol & katoen? Auke Gemmink wint klaverjassen 5 april? Sjoelen! 28 maart 2013 Sport & Ontspanning

2 Advertenties Gespecialiseerd in slootonderhoud en kraanwerk Tevens levering grondsoorten Roelof Huizing Cultuurtechniek Ir.e.Biewingaweg PL Witteveen Tel administratiekantoor De Koningin van Frankrijk goedkoper dan een accountant Winfried Vermeulen R. Huizing Bosweg TL Witteveen Website: 2 Sport & Ontspanning 28 maart 2013

3 Van Plaatselijk Belang Bij het schrijven van dit artikel zijn we druk bezig met de voorbereidingen van de jaarvergadering. Altijd weer spannend en druk. Vandaar dus een kort stukje van onze kant. Paasvuur 1 april (2 e paasdag) zal het paasvuur aangestoken worden aan het zandpad Zonnedauw. Dit keer wordt het een Paasvuur+ Zie hiervoor de posters in het dorpshuis, de voetbalkantine en elders in deze S&O. Materiaal kan afgegeven worden op zaterdag 30 maart van tot uur. Wil je helpen met opbouwen? Neem dan contact op met Roel-Jan Scheper Let op! Op de paasbult mag alleen onbehandeld hout, stro en snoeiafval worden verbrand. Ander aangeboden materiaal zal worden geweigerd. AED in Witteveen Al geruime tijd is Plaatselijk Belang Witteveen bezig om de organisatie rondom het gebruik van de AED s voor de inwoners inzichtelijk te maken. Inmiddels is er rondom het gebruik van de AED s enorm veel veranderd. Er is onlangs een nieuw landelijk alarmeringssysteem in werking getreden waarbij de zgn. burgerhulpverleners automatisch worden opgeroepen na een 112 melding. Dit wordt door de Meldkamer Ambulancezorg in de regio van het slachtoffer opgestart. Ook Midden-Drenthe is bij dit landelijk alarmeringssysteem aangesloten. Wat is er nu daadwerkelijk veranderd voor ons als inwoner van Witteveen : Het lijstje met namen in S&O is als zodanig vervallen, Plaatselijk Belang draagt alleen nog zorg voor goed onderhoud van het apparaat, Ben je gecertificeerd AED er dan moet je jezelf aanmelden op Nog even in het kort wat je moet doen indien iemand mogelijk een hartstilstand heeft gekregen : Blijf vooral kalm en bel 112, De meldkamer roept de burgerhulpverleners op via sms etc. en structureert tegelijkertijd de hulpverlening door mensen richting slachtoffer te leiden dan wel het AED apparaat te laten halen. De meldkamer stuurt 2 ambulances richting slachtoffer. Inmiddels is het AED apparaat aangemeld bij het landelijk alarmeringssysteem en worden burgerhulpverleners met een AED certificering weer opgeroepen voor de herhalingstrainingen. Site Witteveen Na herhaaldelijke oproepen heeft zich nog niemand gemeld om het onderhoud van de site van Witteveen op zich te nemen. De huidige webmaster heeft nu toegezegd dit nog enige tijd te blijven doen, maar ze kan dit niet alleen! Om de site te vullen en van deze tijd te laten zijn hebben we jullie input nodig. Heb je ideeën voor de site, wil je dingen delen met dorpsgenoten: geef het door! Per mail, maar op papier kan ook nog steeds. De site heeft iedere dag 50 tot 60 bezoekers en wie weet gaat dat nog stijgen. Of zou je graag iets veranderd willen zien? Dan wordt gekeken of dat technisch mogelijk is. Wil je een eigen pagina voor je club? Ook dat kan. En geef vooral ook activiteiten door zodat die in de dorpsagenda gezet kunnen worden. Wil iemand helpen? Meedenken? Kom maar op!! Bestuur Plaatselijk Belang (van voor de jaarvergadering) Van het bestuur van Plaatselijk Belang maken deel uit: Patricia Mooren, voorzitter Marga Seubring, secretaris Jitske Voortman, penningmeester Helen Wilmink Richard Dolfing Roel Jan Scheper Vacature Klootschieten: Uitslag 17 maart 2013: Groep 1: Tinus Oost, Sip Wiersma, Heny SnoeijingSnoeijing 63 worpen en 21 meter Groep 2: Jan Snoeijing, Jannie Dolfing, Geert Rossing 72 worpen en 15 meter Volgende keren klootschieten: zondag 7 en 28 april, 12 mei en 2 juni 2013 om uur in de Tille. Wij wensen een ieder fijne Paasdagen. Namens de klootschietcommissie: Jannie Dolfing en Jan Snoeijing 28 maart 2013 Sport & Ontspanning 3

4 Advertenties Schapendijk TA Garminge- Tel Bouwhuis Biovergisting BV. Maakt groene stroom van Drentsche bodem En als Primeur, Groen Gas met een gezonde Geur. 4 Sport & Ontspanning 28 maart 2013

5 Joly Slot De Column Bezint eer gij begint. Onlangs viel mijn oog op een artikel dat kort samengevat als uitgangspunt had dat de ene mens van nature (of door opgedane ervaringen) angstiger van karakter zou zijn dan de andere. Dat de ene mens onder dezelfde omstandigheden sneller gerustgesteld kan worden dan de andere mens. De angstig ingestelde mens laat zich nu eenmaal moeilijker geruststellen dan de vrolijke flierefluiter, om maar een voorbeeld te noemen. Deze tijd kenmerkt zich overigens al jarenlang door tal van gevaren. Om deze gevaren in beeld te brengen wordt het risico van dreiging van een eventuele calamiteit door onderzoekbureau's in kaart gebracht. Eerlijk gezegd begrijp ik al jaren niet waarom er voor allerlei nuchter bedenkende risico's op de mogelijkheid van gevaar, dure bureau's in het leven worden geroepen.. Waar ik op doel is: dat de eventuele gevolgen van aardgaswinning nu pas in beeld moeten worden gebracht. Voorafgaande aan de gasboringen in Oost-Groningen was er al de nodige ongerustheid onder de over het algemeen nuchter bekend staande Groningers; dat bekend werd dat de oorspronkelijke raming van de HSL incl. het debacle van de Fyra-lijn alsook van de Betuwelijn bij lange na niet haalbaar zal zijn; de verontrusting om de 'cyberguerrilla' naar digitale spionage (wereldwijd); dat bekend is geworden dat de aanvankelijk beraamde uitgaven voor de aanschaf van één (of meer) JSF('s) de Joint Strike Fighter 20 miljoen euro boven de begroting uitstijgen (de JSF is een nieuw type gevechtsvliegtuig); dat de bouwprojecten betreffende de totstandkoming van de Amsterdamse metrolijn, de parkeergarage te Maastricht veel hoger uitvallen dan geraamd; de uitgegeven 1 miljard euro voor de (overbodige) griepvaccinatie (2011); de bonuscultuur, het roekeloze bankgedrag door mis-management, misverstanden bij diverse woningcorporaties; de verliesposten voor de woningbouwprojecten Meerstad en Blauwe Stad (provincie Groningen); de uit de pan gerezen voorbereidingskosten met het oog op de planning van de terugkeer van een tramlijn in de stad Groningen en omgeving; de uitgegeven 180 miljoen euro per jaar aan reiskosten voor Europarlementariërs; de miljoenenfraude betreffende kinderopvang in Amsterdam; de invoering van het EPD (Electronisch Patiëntendossier) dat onverantwoord hoge uitgaven telt, terwijl zelfs (huis-)artsen de veiligheid rond het waarborgen van de privacy niet aannemelijk achten; de overname van de SNS-bank, waarmee 3,7 miljard euro zou zijn gemoeid; het presenteren van dubbele nota's in de ouderenzorg; de pensioenkortingen, waarover een oudere gepensioneerde heer één van onze politici hoorde zeggen: Ik kan niet meer geven!. Geven!? zegt U. Het is mijn pensioengeld, niet het Uwe, maar het mijne! ; onderzoek naar de zgn. inbouwing van veiligheid rond kernenergie (wereldwijd); studenten, die vanwege de invoering van 'het sociaal leenstelsel' en de inlevering van de OV-jaarkaart het hoger onderwijs niet meer kunnen volgen, alsmede door het steeds moeilijker kunnen vinden van een bijbaantje; de uitgave van een slordige 50-miljoen euro in het onderzoek naar de investering van het 5G-internet voor snelmobiel-internet-verkeer, dat goed zou zijn voor de economie en de werkgelegenheid; vult U/vul jij maar aan.... Laat ik voorop stellen: ondergetekende valt niet in te delen in de categorieën angstig van karakter en gemakkelijk gerust te stellen. Ook is deze columnist verre van argwanend grootgebracht en opgegroeid.! Integendeel! Alle onderzoeken en rampenplannen kunnen (een) catastrofe(s) niet voorkomen! Zelfs een kind met een hoe dan ook al vroeg ontwakend verantwoordelijkheidsbesef, kan niet-ondenkbeeldige gevaren op nuchtere wijze onder ogen zien en benoemen! Dat in deze column alle en alle niet genoemde onderwerpen een onverantwoordelijke en buitenproportionele geldverslinding en korte termijn visie betreffen, zullen alle Witteveense lezer(e)s)(sen) niemand uitgezonderd met mij delen! In S & O, verschenen 31 januari 2013, durfde ik zelfs te beweren dat er geld in overvloed is. Burgers wordt een verbloemd beeld van tal van werkelijkheden voorgehouden. Dat heeft tot gevolg dat de mens achter de cijfers van de verkeerde politieke keuzes verdwijnt. De mens staat aan de kant als de Voedselbank je boodschappentas vult. Als de Staatskas je inkomsten bepaalt i.p.v. dat de overheid maatschappelijke rechtvaardigheid bevordert en nastreeft. De honderden kindermonden waar aan ouders wereldwijd geen voedsel kunnen geven. Dagelijks ongevulde hongerige magen met als enige vooruitzicht de dood, die hen wacht! Hoe vaak worden wij nou nog collectief boos over het onrecht in deze wereld, over ongestraft gegraai wereldwijd. Woede over de arrogantie van de macht, van het geld. In de geest van Stéphane Hessel verklaart een hoogleraar psychologie begin deze maand de woede: Boze mensen tonen in ieder geval het besef van hun waardigheid. De menselijke waardigheid, die in het geding is, om de aantasting van de maatschappelijke rechtvaardigheid. Met deze woorden vult hij een oud-politicus aan, die het volgende concludeert: Jonge hardwerkende mensen krijgen te maken met een onmogelijke woningmarkt, een onzekere arbeids- 28 maart 2013 Sport & Ontspanning 5

6 De Column markt, hoge lasten, dure kinderopvang (als uiteindelijk resultaat van Mien wordt wijzer, JS). Slechte pensioenvooruitzichten en onzekerheid over de zorg voor hun ouders. Het vooruitzicht voor met name de hoogopgeleide middenklasse is volgens hem rampzalig door alle kabinetsmaatregelen en ontwikkelingen als globalisering en vergrijzing. Het is nu een veenbrand en straks misschien een uitslaande brand. Als je daar niets aan doet, krijgen we een enorm conflict der generaties. Dit alles wakkert een generatieconflict aan (weergave uit een ochtendkrant, d.d. 16 november 2012). Een andere reeds 92 j. oud-politicus komt met betrekking tot het bovenstaande tot de volgende analyse: Dit alles verstoort het leven van mensen ernstig. Terwijl Nederland een enorm overschot op de lopende rekening heeft van 10 procent. Ik trek het me aan. Daarom verzet ik me tegen de bezuinigingen van het vorige en huidige kabinet, waarin wonderlijk genoeg geen enkele macro-econoom zit. Waar is Nederland mee bezig! Er is genoeg geld! (bovenstaande gelezen in een tijdschrift, d.d. 8 februari 2013). Laat ik opmerken dat beide geciteerde uitspraken van de leden van één en dezelfde politieke regeringspartij komen, uit wiens monden ik deze absoluut niet zou hebben verwacht! Er is geld genoeg, echter niet voor desire. Desire betekent in het Nederlands: heftig verlangen, maar ook begeerte. Heftig verlangen en begeerte naar alle niet -noodzakelijke, overbodig en weggegooide uitgaven. Bezint eer gij begint! Tal van onverwachte financiële meevallers ten spijt! De burger betaalt! Stéphane Hessel bekritiseerde de maatschappij en politiek sterk. Hij riep op tot strijdvaardigheid, sterk zijn en engagement. Ergens over verontwaardigd zijn, op je hoede zijn voor misstanden, het is niet alleen een zeurderig 'je afzetten tegen'. Want waar je je tegen afzet, bepaalt ook waar je wel voor staat. Het is een manier om te ontdekken waar je bij hoort, een krachtig proces om je identiteit vorm te geven. Dat doe je door te luisteren naar de wereld om je heen, je oren open te houden voor zowel de misstanden in je omgeving, als inspirerende 'profeten' van jouw tijd, de 'begeesterden', die op zoek zijn naar rechtvaardigheid en vrijheid. Dat is 'openstaan voor alles', en dan de keuze maken:'behouden wat goed is, afwijzen wat slecht is. Hessels bovenomschreven gedachtegoed raakt aan mijn kritisch toongezette column. Op het moment van het treffen van voorbereidingen voor deze column lees ik over het op 27 februari j.l. overlijden van de 95 j. heer Stéphane Hessel. Nog enkele jaren geleden verschenen uit zijn rijp ontwikkeld gedachtegoed onder meer de pamfletten Neem het niet en Doe er iets aan (resp. 3,95 euro en 6,95 euro), waarvan miljoenen exemplaren zijn verschenen en uitgangspunt van handelen zijn geworden voor de Occupy - beweging! Deze wereldwijde beweging, die stem aan de kwetsbaren gaf, zag de heer Hessel als haar held! (Ter opfrissing: zie S&O d.d. 5 en 19 november en 3 december 2011, en 9 juni 2012). De Eeuwige zal zich over deze intens liefdevolle op de wereld betrokken mens erbarmen en laat ons zijn gedachtenis tot zegen zijn, terwijl ik een traantje wegpink... Hij ruste in vrede! Onder vrede en alle goeds, mijn allerbeste wensen, hartelijke groeten, Joly Slot. P.S. Tegelijk met het verschijnen van Sport en Ontspanning d.d. 31 januari 2013, zond ik dezelfde inhoud naar de Tweede Kamer. Tot op heden heb ik geen reactie vernomen... 6 Sport & Ontspanning 28 maart 2013

7 Beste mensen uit Witteveen en omstreken, Sinds begin dit jaar is er een mogelijkheid om op elke eerste woensdagmorgen in de maand aan te schuiven Aan de breitafel. Een groep enthousiaste vrouwen in diverse leeftijden, van jong tot oud, die breien/ haken op elk niveau. Een poosje geleden werd ik benaderd door iemand van de Stg. Boerderijenfestival, die Aan de breitafel uitnodigde om deel te nemen aan hun festival op 31 juli in Orvelte! Daarover heb ik de mensen van Aan de breitafel benaderd en men is hartstikke enthousiast.er volgde een brainstormmiddag en we besloten er bepaalde technieken te gaan demonstreren en te verkopen die dag. De opbrengst van de spullen die we verkopen is voor een goed doel. Welk goed doel dan? Met de meeste stemmen is gekozen: De Schaapskooi in Orvelte De Zorgboerderij in Orvelte Beiden zijn inmiddels benaderd en enthousiast over ons plan. Aan de slag nu! Vanaf nu gaan we dingen maken om tijdens het Boerderijenfestival op 31 juli te verkopen voor het goede doel. Ons uurloon is gratis, maar materiaal moeten we kopen! Behalve als u nog breiwol en katoen heeft liggen wat er goed uitziet, maar waar u toch niets meer mee doet. We nemen het graag in ontvangst en maken er iets leuks van wat op 31 juli ter verkoop wordt aangeboden voor het goede doel. Dus snuffel nog even in uw kasten of op zolder en komt u daar breiwol of katoen tegen waar u niets meer mee doet, wilt u het dan afgeven bij: - Geesje Horsting, Mr. H. Smeengeweg 20 - Jeannette de Blécourt, Mej. A. Talmweg 43 We zijn u er erg dankbaar voor! En nu alvast bent u uitgenodigd om te komen kijken bij het Boerderijenfestival in Orvelte, wat we van die bol, waar u toch niets meer mee deed, hebben gemaakt! En niet te vergeten, waar de dieren van de Schaapskooi en de mensen van de Zorgboerderij van profiteren! Op zondagmorgen vroeg was het een gezellige drukte in het Dorpshuis de Tille. Maar liefst 24 kinderen uit Witteveen en de Broekstreek deden mee aan het jaarlijkse paaseieren zoeken. In verband met de temperatuur en de harde oostenwind is besloten om de eieren niet buiten in het bos, maar in de gymzaal te verstoppen. De kinderen waren blij: in plaats van met muts op, sjaal om en wanten aan kon er nu gezocht worden op sokken en lekker warm. De kinderen werden op leeftijden in 3 groepen verdeeld en zochten de hele gymzaal af. De meegekomen ouders konden op de kousenvoeten genieten van het zoeken van de kinderen en een bakje koffie. Al met al een gezellige ochtend in de Tille. Benieuwd of het volgend jaar in korte broek kan Op vrijdag avond 5 april a.s. kan men der weer op uit,dan is er weer sjoelen in De Tille. Voor 3,- inleggeld krijgt men koffie / thee en je kunt dan ook aan het sjoelen deelnemen. Er zijn weer leuke prijzen beschikbaar voor hen,die net iets beter zijn dan de rest, de beste, de nog betere en de allerbeste speler. Onder begeleiding kan ook de lagere schooljeugd hieraan deelnemen. Opgave voor deelname kan men tot en met woensdag 3 april doen bij: Jannie Dolfing, tel of Jan Snoeijing, tel Vrijdagavond 5 april om half acht Sjoelen in De Tille. 28 maart 2013 Sport & Ontspanning 7

8 Advertenties Klussenbedrijf R.Snippe Mr. J. B. Kanweg PC Witteveen Ons kindercentrum is een liefdevolle en sfeervolle omgeving Voor kinderen in de leeftijd 0-12 jaar, waar gezellige, geborgen en kleinschalige opvang centraal staat KC Oes Plekkie 9439 PE Witteveen Mej. A. Talmaweg / Mr. H. Smeengeweg PA Witteveen Tel.: / In en verkoop van auto s (nieuw en occasions) Onderhoud en APK van alle merken Eventueel gratis leenauto Schade afhandeling met verzekering mogelijk 8 Sport & Ontspanning 28 maart 2013 * Loonwerk * (Mini)kraanverhuur * *zand/grind levering * grondwerk * Nooitgedacht TC Aalden Tel.: Kvk:

9 Bezoek uit het buitenland in de Tille 13 maart 2013, het staat in de agenda van de dorps huis kamer in de Tille. Die dag worden er een twintigtal buitenlanders verwacht. En ze komen ook daadwerkelijk. Er vindt een uitwisseling plaats tussen Europese landen en Nederland. Meer specifiek tussen de verschillende dorpen overleggen die in Nederland gehouden worden. Voor Midden Drenthe is dat Ouderen Onder Dak. De inwoners van Witteveen hebben deze club een nieuwe naam gegeven en wel: Nieuw Grijs. Doel van de uitwisseling is om van elkaar te leren hoe dorpen met de veranderende samenstelling van inwoners omgaan. Wie realiseert wat en waarom. Wat zijn de kansen en waar bevinden zich belemmeringen. De ochtend met de buitenlanders, leuke mensen uit Denemarken, Duitsland, België, Hongarije en Spanje werd ingezet met een wandeling via het dorpsommetje. Het dorpsommetje is met behulp van subsidie, maar belangrijker van en door het dorp gerealiseerd. Een mooi project waar menigeen gebruik van maakt, inclusief vakantiegangers en nu deze buitenlanders. Janneke Verdijk vertelt alle aanwezigen hoe het project Ouderen Onder Dak tot stand is gekomen. Daarna volgt een koffiepauze en aansluitend wordt de ontwikkeling in Witteveen uitgelegd. De dorps huis kamer is een initiatief op de woensdagochtend van Nieuw Grijs en groeit langzamerhand uit tot een bijeenkomst voor alle inwoners van Witteveen. Wie wil komen is welkom. Na het officiële gedeelte was er gelegenheid om vragen te stellen. De woensdagochtend werd afgesloten met een lunch die door Stichting Welzijn Ouderen en bakker Schepers werd gesponsord. De soep en salade, vond gretig aftrek, was gemaakt door Witteveners. Donderdagavond werd het bezoek met een feestelijke bijeenkomst afgesloten. De buitenlanders en inwoners van Witteveen, die woensdagochtend aanwezig waren, hebben samen nog een paar uur gezellig doorgebracht in hotel het Witte Veen. Peuter nieuws We werken momenteel bij de peuters over het thema lente. De sneeuwklokjes hebben we gezien en ook andere bolletjes komen uit de grond. Als het zonnetje schijnt zie je paarse en gele crocussen in de tuin. Ook in de klas hebben we narcissen geknutseld. Allemaal lente bloemen. Vrijdag hadden we een lente uitje. We gingen na het spelen in de auto naar Mantinge. Bij de familie Meppelink waren heel veel schapen en nog meer lammetjes. Een jong lammetje mocht even bij ons in het stro zitten. Hij werd geaaid en geknuffeld. Zo schattig, zo n zacht lammetje met kleine krulletjes wol. Net als in het liedje Mieke heeft een lammetje, lammetje, haar vachtje is van wol. Klaas en Marga bedankt dat we naar die prachtige lammetjes mochten kijken. Omdat de buitentemperatuur nog niet echt lente was gingen we in de klas nog even vertellen over wat we allemaal gezien hadden. En smullen van een paaseitje. Daarna zingen we in de kring tot ziens maar weer, en dat geld ook voor Ischa en Meadow want die zijn nieuw bij ons aan het spelend leren. We gaan het lente thema nog wat verder uitwerken door te werken, zingen en voorlezen over andere jonge dieren, en wie weet doen we nog eens een uitje. De peuters zijn ook op pad geweest met paaseitjes en we willen u allen hartelijk bedanken, want we zijn helemaal uitverkocht. Hartelijke lente groeten van de Witte Broekies: Roan-Bente-Dian- Danique- Gilles-Demian-Lianne-Naomi-Boaz-Tycho-Louise-Frank- Ischa-Meadow Juf Hilda, Fianna, Hazel en juf Thea De Groeten geeft Try-out voorstelling in Dorpshuis de Tille. Het muziektheater gezelschap De Groeten van o.a. "onze eigen" Sanne Super treedt op vrijdagavond 19 april als aftrap voor het nieuwe theater seizoen op in " de Tille" in Witteveen. Aanvang is om 20:30 uur en Berber, Nina en Sanne zullen dan hun nieuwste theatershow spelen. Na de pauze zullen ze prachtig meerstemmig de mooiste liedjes zingen. De toegangsprijs is 3 en zal door De Groeten geheel worden gebruikt om hun theatershow te financieren. De Groeten begint steeds bekender te worden in Nederland en het is mooi dat er ook ruimte is voor een optreden in Witteveen. 28 maart 2013 Sport & Ontspanning 9

10 De Sport 10 Sport & Ontspanning 28 maart 2013

11 Veilig door 't Veen Het project Veilig door 't Veen een groot succes, in totaal hebben 143 deelnemers zich ingeschreven op de diverse cursussen. Opfriscursus verkeersregels De opfris cursussen zijn gepand op: Dinsdag avond: 16 april 't Broekhoes Balinge Donderdag avond: 18 april 't Broekhoes Balinge De deelnemers krijgen persoonlijk bericht. Verkeersexamen In het project Veilig door 't Veen is het mogelijk om nog 1 keer een verkeersexamen te doen bij het CBR. Het gaat hier om een verkort examen met 20 vragen bij het CBR in Hoogeveen. Doelgroep: Iedereen met rijbewijs en jeugd die van plan is zijn rijbewijs te gaan halen. Kosten: Gratis. Datum: 25 April 2013 Opgave is nog mogelijk. Cursus Veilig Landbouwverkeer niet beroeps matig In de streek is er naast beroeps matig landbouw verkeer ook landbouw verkeer van particulieren die hobby boer zijn of anderszins met landbouw voertuigen rond rijden. Waar het beroepsmatige landbouw verkeer door hun eigen branche organisaties bijgeschoold worden op kunde en kennis raakt het particuliere landbouwverkeer steeds verder achterop. Het doel van deze training is verbetering van de kennis, vaardigheden en het rijgedrag. De volgende facetten komen aan bod: Veiligheid (plaats en bediening), Remmen (nat- droog wegdek en massa) Aanhanger (techniek en rijden), verwisselbare uitrustingsstukken (techniek en veiligheid) Plaats in verkeer (bewustwording, relatie ander verkeer en verantwoordelijkheid) Wetgeving (nieuw trekker rijbewijs,regels en inrichtingseisen) Doelgroep: Iedere particulier die een trekker wil besturen Kosten: Gratis. Datum: Zaterdag 25 Mei Opgave is nog mogelijk. De cursussen zijn bedoeld voor inwoners van de omgeving Witteveen en De Broekstreek Organisatie De cursussen worden georganiseerd door: de Buurt academie Witteveen, Buurt Academie De Broekstreek, Duurzaam Balinge en Stichting Welzijn Midden Drenthe. De cursussen worden gefinancierd door de Provincie Drenthe en Duurzaam Balinge. Geef je op door middel van de Opgave strook: Naam Adres Telefoon Dit formulier kunt u inleveren bij: Margery Hooyer Kanweg Marga Seubring Smeengeweg Henk van Hoof Bosweg 11 Of mailen naar: Verkeersexamen O Ik wil deelnemen aan het Verkeersexamen 25 april 2013 Cursus Veilig Landbouwverkeer niet beroeps matig O Ik wil deelnemen aan de Cursus Veilig Landbouwverkeer Vind plaats op Zaterdag 25 Mei maart 2013 Sport & Ontspanning 11

12 Colofon Jaargang 58, nummer 7 28 maart 2013 Sport&Ontspanning is een uitgave van Stichting Sport en Ontspanning. Stichtingbestuur: J. Jansens (voorzitter) W. Vermeulen I. Voortman Redactie: W. Vermeulen & M. Voortman Drukker: De Koningin van Frankrijk Inleverdatum volgende S&O: (verschijnt ) Insturen of reageren? mark voortman Bezorging en advertenties: W. Vermeulen ( ) Adverteren in de S&O? jaaradvertenties (excl btw) 9 x 6 cm (standaard) 80,- per jaar; 4,5 x 6 cm (liggend) 80,- per jaar; 4,5 x 6 cm (half) 40,- per jaar Zakelijk incidenteel (excl btw) 1/1 pag 35,- ; 1/2 pagina 20,- ; 1/4 pagina 12,50. Verenigingen en particulieren van buiten Witteveen (incl btw) 1/1 pagina 20,- 1/2 pagina 10,-; 1/4 pagina 5,- Bank: (10 cijfers) stg. Sport en Ontspanning & Sport Ontspanning Agenda Oud papier Per 2013 wordt het oud papier met een oude vuilniswagen opgehaald. Het is dus mogelijk om je papier aan te bieden in een container. Dit vindt plaats elke eerste zaterdag van de maand, uitgezonderd augustus. Vanaf uur wordt er gestart met ophalen. Graag het oud papier pas zaterdag bij de weg zetten dit is voor de mensen die het op moeten halen wel zo prettig.alvast bedankt.bij vragen kunt u contact opnemen met Jako. (Tel of ) Kijk voor de meest actuele informatie op OR de Wenteling 12 Sport & Ontspanning 28 maart 2013

13 & Sport Ontspanning Plaatselijk Belang Witteveen Onbeparkt Holdbaar Oes dörp wordt onbeparkt holdbaar is een activeringscampagne om als dorp iets te gaan doen met duurzaamheid. Ieder dorp is weer anders en doet dat op haar eigen manier. De activeringscampagne loopt momenteel in zes dorpen namelijk Beilervaart, De Broekstreek, Bovensmilde, Klatering, Wijster en Witteveen. Deze dorpen worden ondersteund door Welzijnswerk Midden- Drenthe. Inmiddels zijn wij gestart met het doorlopen van een actiegericht stappenplan dat bestaat uit de volgende stappen. 1. Brainstormsessies 2. Verkenningsfase 3. Verdiepingsfase 4. Spiegeling met andere dorpen 5. Eindpresentatie Duurzame dorpseconomie Duurzaam bestuur Als dorp kunnen we hiermee aan de slag maar daar moet nog verder invullingen aan gegeven worden en daarbij kunt u helpen. Optrommel actie Aankomende week gaan er koektrommels door het dorp. U kunt een koektrommel ontvangen. Het is de bedoeling dat deze weer wordt doorgeven. Bij deze trommel zit een formulier bijgeleverd met instructies. Vul dit formulier aan en help ons op weg om tot een duurzaam initiatief te komen dan wordt Oes dorp pas echt onbeparkt holdbaar! College dictaat ff scannen en 10 keer afdrukken? Adressen in Excel en iedereen een kaartje sturen, keurig geadresseerd? Gekleurd affiche op A3 formaat? 200 vel briefpapier in kleur? Loterijtje organiseren met boekjes met afscheur loten? 7500 consumptiebonnen met logo? Huis aan huis flyertje? Entreebewijsjes met logo op de achterzijde? De koningin van Frankrijk Er is geen vaste werkgroep zoals het doorgaans gaat. Iedereen mag meedoen of halverwege in- of uitstappen. Het project loopt tot aan de zomervakantie en er worden de aankomende maanden allerlei ludieke acties ondernomen om een duurzaam initiatief te ontplooien. De optrommel actie is één van die acties. Het is om het thema duurzaamheid onder te aandacht te brengen en de leefbaarheid in ons dorp te versterken. Brainstorm/Harsenknarsen Inmiddels heeft er een brainstormsessie plaatsgevonden in ons dorp. Hierbij waren willekeurige inwoners bij aanwezig om na te denken over het thema duurzaamheid. In deze brainstormsessie zijn de volgende thema s naar voren gekomen: 28 maart 2013 Sport & Ontspanning 13

14 Advertentie Voor uw verjaardag, feest of zakelijke bijeenkomst belt u natuurlijk: Ik verzorg graag uw gebak, partyhapjes, vis en tapasschalen. Ook hét adres voor uw gourmet, barbecue, salades, lunch en high tea. En ook voor uw warm of koud buffet bent u bij ons aan het juiste adres. Kinderfeestje! Laat ze gezellig zelf pannenkoekjes bakken en organiseer eens een pannenkoekgourmet. Gezellig met elkaar rond de tafel je eigen pannenkoekjes bakken en beleggen met allerlei lekkers. Voor informatie of uw bestelling: Dilakker RL Aalden / adres: Rijwielherstel A. Westerhof Verkoop nieuw en tweedehands Reparatie en onderhoud Gratis haal en brengservice O p e n i n g s t i j d e n : Mr. Benninkstraat 8, Aalden Tel: De Noesten TC Westerbork Internet: Onderhoud en APK 14 Sport & Ontspanning 28 maart 2013

15 Joly Slot Het Nieuws De Column S&O op vakantie! De Sport Het volgende nummer is het laatste nummer voor de vakante. Inleverdatum dinsdag 10 juli, uitgifte donderdag 12 juli. Na de vakantie is de inleverdatum dinsdag 28 augustus en verschijnt uw dorpskrantje College dictaat ff scann en 10 keer afdrukken Adressen in Excel en ied een een kaartje sturen, k rig geadresseerd? Gekleurd affiche op A formaat? 200 vel briefpapier in kleur? Loterijtje organiseren m boekjes met afscheur l ten? witteveen Een groot bestand uitprinten? 250 kleurenprintjes maken? A5 boekjes Kan veeeeel goedkoper & heel erg snel Bij de koningin van Frankrijk Offerte per consumptiebonn met logo? Huis aan huis flyertje Entreebewijsjes met lo op de achterzijde? De koningin van Frank De printer van 28 maart 2013 Sport & Ontspanning 15

& Sport. Ontspanning. Witteveen krijgt bruisend dorpsplein groot voetbaltoernooi Roskamp maak kennis met een andere sport mijn grote kleine kind

& Sport. Ontspanning. Witteveen krijgt bruisend dorpsplein groot voetbaltoernooi Roskamp maak kennis met een andere sport mijn grote kleine kind & Sport Ontspanning 12 6 juni 2013, jaargang 58 Nieuwsblad voor en door Witteveners Gouke Kuipers en Tom Vegter in actie voor Willem&Maxima Witteveen krijgt bruisend dorpsplein groot voetbaltoernooi Roskamp

Nadere informatie

Ontspanning. 9 30 april 2014. jaargang 60. meld je aan voor de glasvezel! 11 juni extra vergadering pb A&O serie bij buurtvereniging

Ontspanning. 9 30 april 2014. jaargang 60. meld je aan voor de glasvezel! 11 juni extra vergadering pb A&O serie bij buurtvereniging & Sport Ontspanning 9 30 april 2014. jaargang 60 Nieuwsblad voor en door Witteveners vrijdag 24 april 2015, is onze dorpsgenote Jannie Dolfing tot haar grote verrassing benoemd tot Lid in de Orde van Oranje

Nadere informatie

Ontspanning. 22 8 december 2011, jaargang 56

Ontspanning. 22 8 december 2011, jaargang 56 & Sport Ontspanning 22 8 december 2011, jaargang 56 Nieuwsblad voor en door Witteveners Arjan Keizer, Piet Borgman, Elwin en Menno Geerlig bezig met het oud papier voor basisschool de Tille nestkasten

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 19e jaargang/ maart 2015

SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 19e jaargang/ maart 2015 SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 19 e jaargang/ maart 2015 BESTUURSLEDEN PLAATSELIJK BELANG Monique Bos Leonie de Vos Jeanet van Weert Alex Mooiweer Marco van

Nadere informatie

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst:

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: #1 Sien Magazine Assertiviteitstraining Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: praten over financiering van de zorg Sien campagne Stap voor stap ledenwerven nummer 1 / 2012 voor mensen met een

Nadere informatie

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3 wijkkrant september 2010-1e jaargang, nummer 3 Inhoud Voorwoord van de redactie 2 Instellingen en organisaties in Stadsdennen 2 Vondelpark is van ons allemaal 3 Nieuws van de wijkvereniging Stadsdennen

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Highlights. Carin s column weer terug Psychische problematiek bij chronische ziekte Ontwikkeling huisartsenbrochure Ervaringsverhaal van Henny Mier

Highlights. Carin s column weer terug Psychische problematiek bij chronische ziekte Ontwikkeling huisartsenbrochure Ervaringsverhaal van Henny Mier Jaargang 20, nummer 1, januari 2012, oplage 750 ex., ISSN 1569-9214 deadcasca k r a n t Autosomaal Dominant-erfelijke Cerebellaire Ataxie-Vereniging Nederland Highlights Carin s column weer terug Psychische

Nadere informatie

Van de voorzitter. VOB Magazine Pagina 01 VOB. Magazine

Van de voorzitter. VOB Magazine Pagina 01 VOB. Magazine VOB december 2011 VOBa MAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN DE Magazine VERENIGING ONDERNEMERSBELANGEN HOOGEZAND-SAPPEMEER NIEUWS ONDERNEMEN OPINIE THEMA: Social-Media In deze uitgave: pagina Van de voorzitter

Nadere informatie

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Met veel nieuws over: APRIL 2015 - UITGAVE 17 Van de voorzitter Lente in de dorpen Het is lente en iedereen gaat buiten weer hard aan het werk.

Nadere informatie

B E L NIEUWS. Bewonersvereniging EVA Lanxmeer - jaargang 12 nr 3 - juni 2009

B E L NIEUWS. Bewonersvereniging EVA Lanxmeer - jaargang 12 nr 3 - juni 2009 B E L NIEUWS Bewonersvereniging EVA Lanxmeer - jaargang 12 nr 3 - juni 2009 Van de redactie Tsja, de redactie is er even niet op vakantie of voor het werk naar een ver buitenland. Nu is het zo dat de artikelen

Nadere informatie

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met...

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Rondkomen met een minimum inkomen met Elkaar Zomer 2014 VMCA Magazine zomer 2014

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

Informatiemarkt KBO VIJFTIG PLUS IN DE RUWAARD

Informatiemarkt KBO VIJFTIG PLUS IN DE RUWAARD 47e jaargang Nummer 2 18 oktober 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met WIJKRAAD RUWAARD Kopij inleveren

Nadere informatie

Komende bijeenkomst: 2 februari, Aanvang 20.15 uur. BRAC Oscillator avond

Komende bijeenkomst: 2 februari, Aanvang 20.15 uur. BRAC Oscillator avond 1 Jaargang 34 nummer 02 februari 2007 Verenigingsblad van de Veron afdeling s-hertogenbosch Convocatie De VERON afdeling s-hertogenbosch nodigt alle leden hierbij uit tot het bijwonen van de maandelijkse

Nadere informatie

Burgerparticipatie ten Top!!!

Burgerparticipatie ten Top!!! CWO meisjes beginnen bruisend Wijkfeest Stichting Ipse de Bruggen Vrijwilligers varen mee met Andante Pagina 4 Pagina 6 Pagina 11 De BabberGratis huis-aan-huis-blad voor Babberspolder en Vlaardinger Ambacht

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne

Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne Handreiking Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne Colofon Uitgever: CDA-bureau Afdeling Communicatie Postbus 30453 2500 GL Den Haag 070-3424888 cda@cda.nl www.cda.nl

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 6-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel: 050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord.

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord. Speciale uitgave van de gemeente Emmen juni 2009 Voorwoord Burgerjaarverslag 2008 Voorwoord 2 5 15 22 Burgerparticipatie Dienstverlening Veiligheid Dát kan beter! Politiek is niet saai! Het Zorgloket is

Nadere informatie

Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1. Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor. In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits

Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1. Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor. In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1 De doorgeefpen lag bij Jan Meijerink Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits De eerste informatie van de feestcommissie

Nadere informatie

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 RUGBYCLUB ETTEN-LEUR SCRUMPIE november 2013 Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 Colofon WWW.RUGBYCLUBETTENLEUR.NL Het Scrumpie is het clubblad van Rugbyclub Etten-Leur, opgericht 14 juni 1971 Bestuur Rugbyclub

Nadere informatie

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 Pesten op het werk: het vergeten taboe Eric de Macker voorzitter CNV Publieke Zaak Kent u de fiscale spelregels? Vitamine CNV werkt! februari 2009 F B T O R E I S V E R Z

Nadere informatie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie www.stsn.nl TSC Contact Mobiliteit Leerlingenvervoer 15 Afscheid van school...en dan? 28 Autorijden & epilepsie 30 Temple Grandin, het voordeel van autisme 32 nummer 108 herfst 2009 Dagelijks bestuur STSN

Nadere informatie

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE!

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! ( ( impuls Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! CEES WEET RAAD Een nieuwe cao GEDRAGSSPECIALIST RIANNE KATHMANN Niet alles zomaar aannemen RAPPORT VAN DE ONDERWIJSRAAD Verslaafd aan een dealer

Nadere informatie

Magazine VOL ONMISBARE INFORMATIE IN DEZE EDITIE

Magazine VOL ONMISBARE INFORMATIE IN DEZE EDITIE VOL ONMISBARE INFORMATIE Magazine FEBRUARI 2008 IN DEZE EDITIE 4 Startkabaal 10 Verslag Social Event 2007 12 Spreekuur op het water 17 Free Publicity tips 20 Interviews met sponsoren agazine Uitgever Contact

Nadere informatie

27E JAARGANG NR. 4 14 april 2014. Kern in de kijker. 9 40 jaar Ulfariet

27E JAARGANG NR. 4 14 april 2014. Kern in de kijker. 9 40 jaar Ulfariet 27E JAARGANG NR. 4 14 april 2014 D É K R A N T V O O R U l f t e n o m s t r e k e n 3 Pasen is van oorsprong een christelijk feest. Er wordt gevierd dat Jezus is opgestaan uit de dood, op de derde dag

Nadere informatie