Ontspanning maart 2013, jaargang 58. Hartstilstand? Bel 112 breiwol & katoen? Auke Gemmink wint klaverjassen 5 april? Sjoelen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontspanning. 7 28 maart 2013, jaargang 58. Hartstilstand? Bel 112 breiwol & katoen? Auke Gemmink wint klaverjassen 5 april? Sjoelen!"

Transcriptie

1 & Sport Ontspanning 7 28 maart 2013, jaargang 58 Nieuwsblad voor en door Witteveners drukte in de Tille Hartstilstand? Bel 112 breiwol & katoen? Auke Gemmink wint klaverjassen 5 april? Sjoelen! 28 maart 2013 Sport & Ontspanning

2 Advertenties Gespecialiseerd in slootonderhoud en kraanwerk Tevens levering grondsoorten Roelof Huizing Cultuurtechniek Ir.e.Biewingaweg PL Witteveen Tel administratiekantoor De Koningin van Frankrijk goedkoper dan een accountant Winfried Vermeulen R. Huizing Bosweg TL Witteveen Website: 2 Sport & Ontspanning 28 maart 2013

3 Van Plaatselijk Belang Bij het schrijven van dit artikel zijn we druk bezig met de voorbereidingen van de jaarvergadering. Altijd weer spannend en druk. Vandaar dus een kort stukje van onze kant. Paasvuur 1 april (2 e paasdag) zal het paasvuur aangestoken worden aan het zandpad Zonnedauw. Dit keer wordt het een Paasvuur+ Zie hiervoor de posters in het dorpshuis, de voetbalkantine en elders in deze S&O. Materiaal kan afgegeven worden op zaterdag 30 maart van tot uur. Wil je helpen met opbouwen? Neem dan contact op met Roel-Jan Scheper Let op! Op de paasbult mag alleen onbehandeld hout, stro en snoeiafval worden verbrand. Ander aangeboden materiaal zal worden geweigerd. AED in Witteveen Al geruime tijd is Plaatselijk Belang Witteveen bezig om de organisatie rondom het gebruik van de AED s voor de inwoners inzichtelijk te maken. Inmiddels is er rondom het gebruik van de AED s enorm veel veranderd. Er is onlangs een nieuw landelijk alarmeringssysteem in werking getreden waarbij de zgn. burgerhulpverleners automatisch worden opgeroepen na een 112 melding. Dit wordt door de Meldkamer Ambulancezorg in de regio van het slachtoffer opgestart. Ook Midden-Drenthe is bij dit landelijk alarmeringssysteem aangesloten. Wat is er nu daadwerkelijk veranderd voor ons als inwoner van Witteveen : Het lijstje met namen in S&O is als zodanig vervallen, Plaatselijk Belang draagt alleen nog zorg voor goed onderhoud van het apparaat, Ben je gecertificeerd AED er dan moet je jezelf aanmelden op Nog even in het kort wat je moet doen indien iemand mogelijk een hartstilstand heeft gekregen : Blijf vooral kalm en bel 112, De meldkamer roept de burgerhulpverleners op via sms etc. en structureert tegelijkertijd de hulpverlening door mensen richting slachtoffer te leiden dan wel het AED apparaat te laten halen. De meldkamer stuurt 2 ambulances richting slachtoffer. Inmiddels is het AED apparaat aangemeld bij het landelijk alarmeringssysteem en worden burgerhulpverleners met een AED certificering weer opgeroepen voor de herhalingstrainingen. Site Witteveen Na herhaaldelijke oproepen heeft zich nog niemand gemeld om het onderhoud van de site van Witteveen op zich te nemen. De huidige webmaster heeft nu toegezegd dit nog enige tijd te blijven doen, maar ze kan dit niet alleen! Om de site te vullen en van deze tijd te laten zijn hebben we jullie input nodig. Heb je ideeën voor de site, wil je dingen delen met dorpsgenoten: geef het door! Per mail, maar op papier kan ook nog steeds. De site heeft iedere dag 50 tot 60 bezoekers en wie weet gaat dat nog stijgen. Of zou je graag iets veranderd willen zien? Dan wordt gekeken of dat technisch mogelijk is. Wil je een eigen pagina voor je club? Ook dat kan. En geef vooral ook activiteiten door zodat die in de dorpsagenda gezet kunnen worden. Wil iemand helpen? Meedenken? Kom maar op!! Bestuur Plaatselijk Belang (van voor de jaarvergadering) Van het bestuur van Plaatselijk Belang maken deel uit: Patricia Mooren, voorzitter Marga Seubring, secretaris Jitske Voortman, penningmeester Helen Wilmink Richard Dolfing Roel Jan Scheper Vacature Klootschieten: Uitslag 17 maart 2013: Groep 1: Tinus Oost, Sip Wiersma, Heny SnoeijingSnoeijing 63 worpen en 21 meter Groep 2: Jan Snoeijing, Jannie Dolfing, Geert Rossing 72 worpen en 15 meter Volgende keren klootschieten: zondag 7 en 28 april, 12 mei en 2 juni 2013 om uur in de Tille. Wij wensen een ieder fijne Paasdagen. Namens de klootschietcommissie: Jannie Dolfing en Jan Snoeijing 28 maart 2013 Sport & Ontspanning 3

4 Advertenties Schapendijk TA Garminge- Tel Bouwhuis Biovergisting BV. Maakt groene stroom van Drentsche bodem En als Primeur, Groen Gas met een gezonde Geur. 4 Sport & Ontspanning 28 maart 2013

5 Joly Slot De Column Bezint eer gij begint. Onlangs viel mijn oog op een artikel dat kort samengevat als uitgangspunt had dat de ene mens van nature (of door opgedane ervaringen) angstiger van karakter zou zijn dan de andere. Dat de ene mens onder dezelfde omstandigheden sneller gerustgesteld kan worden dan de andere mens. De angstig ingestelde mens laat zich nu eenmaal moeilijker geruststellen dan de vrolijke flierefluiter, om maar een voorbeeld te noemen. Deze tijd kenmerkt zich overigens al jarenlang door tal van gevaren. Om deze gevaren in beeld te brengen wordt het risico van dreiging van een eventuele calamiteit door onderzoekbureau's in kaart gebracht. Eerlijk gezegd begrijp ik al jaren niet waarom er voor allerlei nuchter bedenkende risico's op de mogelijkheid van gevaar, dure bureau's in het leven worden geroepen.. Waar ik op doel is: dat de eventuele gevolgen van aardgaswinning nu pas in beeld moeten worden gebracht. Voorafgaande aan de gasboringen in Oost-Groningen was er al de nodige ongerustheid onder de over het algemeen nuchter bekend staande Groningers; dat bekend werd dat de oorspronkelijke raming van de HSL incl. het debacle van de Fyra-lijn alsook van de Betuwelijn bij lange na niet haalbaar zal zijn; de verontrusting om de 'cyberguerrilla' naar digitale spionage (wereldwijd); dat bekend is geworden dat de aanvankelijk beraamde uitgaven voor de aanschaf van één (of meer) JSF('s) de Joint Strike Fighter 20 miljoen euro boven de begroting uitstijgen (de JSF is een nieuw type gevechtsvliegtuig); dat de bouwprojecten betreffende de totstandkoming van de Amsterdamse metrolijn, de parkeergarage te Maastricht veel hoger uitvallen dan geraamd; de uitgegeven 1 miljard euro voor de (overbodige) griepvaccinatie (2011); de bonuscultuur, het roekeloze bankgedrag door mis-management, misverstanden bij diverse woningcorporaties; de verliesposten voor de woningbouwprojecten Meerstad en Blauwe Stad (provincie Groningen); de uit de pan gerezen voorbereidingskosten met het oog op de planning van de terugkeer van een tramlijn in de stad Groningen en omgeving; de uitgegeven 180 miljoen euro per jaar aan reiskosten voor Europarlementariërs; de miljoenenfraude betreffende kinderopvang in Amsterdam; de invoering van het EPD (Electronisch Patiëntendossier) dat onverantwoord hoge uitgaven telt, terwijl zelfs (huis-)artsen de veiligheid rond het waarborgen van de privacy niet aannemelijk achten; de overname van de SNS-bank, waarmee 3,7 miljard euro zou zijn gemoeid; het presenteren van dubbele nota's in de ouderenzorg; de pensioenkortingen, waarover een oudere gepensioneerde heer één van onze politici hoorde zeggen: Ik kan niet meer geven!. Geven!? zegt U. Het is mijn pensioengeld, niet het Uwe, maar het mijne! ; onderzoek naar de zgn. inbouwing van veiligheid rond kernenergie (wereldwijd); studenten, die vanwege de invoering van 'het sociaal leenstelsel' en de inlevering van de OV-jaarkaart het hoger onderwijs niet meer kunnen volgen, alsmede door het steeds moeilijker kunnen vinden van een bijbaantje; de uitgave van een slordige 50-miljoen euro in het onderzoek naar de investering van het 5G-internet voor snelmobiel-internet-verkeer, dat goed zou zijn voor de economie en de werkgelegenheid; vult U/vul jij maar aan.... Laat ik voorop stellen: ondergetekende valt niet in te delen in de categorieën angstig van karakter en gemakkelijk gerust te stellen. Ook is deze columnist verre van argwanend grootgebracht en opgegroeid.! Integendeel! Alle onderzoeken en rampenplannen kunnen (een) catastrofe(s) niet voorkomen! Zelfs een kind met een hoe dan ook al vroeg ontwakend verantwoordelijkheidsbesef, kan niet-ondenkbeeldige gevaren op nuchtere wijze onder ogen zien en benoemen! Dat in deze column alle en alle niet genoemde onderwerpen een onverantwoordelijke en buitenproportionele geldverslinding en korte termijn visie betreffen, zullen alle Witteveense lezer(e)s)(sen) niemand uitgezonderd met mij delen! In S & O, verschenen 31 januari 2013, durfde ik zelfs te beweren dat er geld in overvloed is. Burgers wordt een verbloemd beeld van tal van werkelijkheden voorgehouden. Dat heeft tot gevolg dat de mens achter de cijfers van de verkeerde politieke keuzes verdwijnt. De mens staat aan de kant als de Voedselbank je boodschappentas vult. Als de Staatskas je inkomsten bepaalt i.p.v. dat de overheid maatschappelijke rechtvaardigheid bevordert en nastreeft. De honderden kindermonden waar aan ouders wereldwijd geen voedsel kunnen geven. Dagelijks ongevulde hongerige magen met als enige vooruitzicht de dood, die hen wacht! Hoe vaak worden wij nou nog collectief boos over het onrecht in deze wereld, over ongestraft gegraai wereldwijd. Woede over de arrogantie van de macht, van het geld. In de geest van Stéphane Hessel verklaart een hoogleraar psychologie begin deze maand de woede: Boze mensen tonen in ieder geval het besef van hun waardigheid. De menselijke waardigheid, die in het geding is, om de aantasting van de maatschappelijke rechtvaardigheid. Met deze woorden vult hij een oud-politicus aan, die het volgende concludeert: Jonge hardwerkende mensen krijgen te maken met een onmogelijke woningmarkt, een onzekere arbeids- 28 maart 2013 Sport & Ontspanning 5

6 De Column markt, hoge lasten, dure kinderopvang (als uiteindelijk resultaat van Mien wordt wijzer, JS). Slechte pensioenvooruitzichten en onzekerheid over de zorg voor hun ouders. Het vooruitzicht voor met name de hoogopgeleide middenklasse is volgens hem rampzalig door alle kabinetsmaatregelen en ontwikkelingen als globalisering en vergrijzing. Het is nu een veenbrand en straks misschien een uitslaande brand. Als je daar niets aan doet, krijgen we een enorm conflict der generaties. Dit alles wakkert een generatieconflict aan (weergave uit een ochtendkrant, d.d. 16 november 2012). Een andere reeds 92 j. oud-politicus komt met betrekking tot het bovenstaande tot de volgende analyse: Dit alles verstoort het leven van mensen ernstig. Terwijl Nederland een enorm overschot op de lopende rekening heeft van 10 procent. Ik trek het me aan. Daarom verzet ik me tegen de bezuinigingen van het vorige en huidige kabinet, waarin wonderlijk genoeg geen enkele macro-econoom zit. Waar is Nederland mee bezig! Er is genoeg geld! (bovenstaande gelezen in een tijdschrift, d.d. 8 februari 2013). Laat ik opmerken dat beide geciteerde uitspraken van de leden van één en dezelfde politieke regeringspartij komen, uit wiens monden ik deze absoluut niet zou hebben verwacht! Er is geld genoeg, echter niet voor desire. Desire betekent in het Nederlands: heftig verlangen, maar ook begeerte. Heftig verlangen en begeerte naar alle niet -noodzakelijke, overbodig en weggegooide uitgaven. Bezint eer gij begint! Tal van onverwachte financiële meevallers ten spijt! De burger betaalt! Stéphane Hessel bekritiseerde de maatschappij en politiek sterk. Hij riep op tot strijdvaardigheid, sterk zijn en engagement. Ergens over verontwaardigd zijn, op je hoede zijn voor misstanden, het is niet alleen een zeurderig 'je afzetten tegen'. Want waar je je tegen afzet, bepaalt ook waar je wel voor staat. Het is een manier om te ontdekken waar je bij hoort, een krachtig proces om je identiteit vorm te geven. Dat doe je door te luisteren naar de wereld om je heen, je oren open te houden voor zowel de misstanden in je omgeving, als inspirerende 'profeten' van jouw tijd, de 'begeesterden', die op zoek zijn naar rechtvaardigheid en vrijheid. Dat is 'openstaan voor alles', en dan de keuze maken:'behouden wat goed is, afwijzen wat slecht is. Hessels bovenomschreven gedachtegoed raakt aan mijn kritisch toongezette column. Op het moment van het treffen van voorbereidingen voor deze column lees ik over het op 27 februari j.l. overlijden van de 95 j. heer Stéphane Hessel. Nog enkele jaren geleden verschenen uit zijn rijp ontwikkeld gedachtegoed onder meer de pamfletten Neem het niet en Doe er iets aan (resp. 3,95 euro en 6,95 euro), waarvan miljoenen exemplaren zijn verschenen en uitgangspunt van handelen zijn geworden voor de Occupy - beweging! Deze wereldwijde beweging, die stem aan de kwetsbaren gaf, zag de heer Hessel als haar held! (Ter opfrissing: zie S&O d.d. 5 en 19 november en 3 december 2011, en 9 juni 2012). De Eeuwige zal zich over deze intens liefdevolle op de wereld betrokken mens erbarmen en laat ons zijn gedachtenis tot zegen zijn, terwijl ik een traantje wegpink... Hij ruste in vrede! Onder vrede en alle goeds, mijn allerbeste wensen, hartelijke groeten, Joly Slot. P.S. Tegelijk met het verschijnen van Sport en Ontspanning d.d. 31 januari 2013, zond ik dezelfde inhoud naar de Tweede Kamer. Tot op heden heb ik geen reactie vernomen... 6 Sport & Ontspanning 28 maart 2013

7 Beste mensen uit Witteveen en omstreken, Sinds begin dit jaar is er een mogelijkheid om op elke eerste woensdagmorgen in de maand aan te schuiven Aan de breitafel. Een groep enthousiaste vrouwen in diverse leeftijden, van jong tot oud, die breien/ haken op elk niveau. Een poosje geleden werd ik benaderd door iemand van de Stg. Boerderijenfestival, die Aan de breitafel uitnodigde om deel te nemen aan hun festival op 31 juli in Orvelte! Daarover heb ik de mensen van Aan de breitafel benaderd en men is hartstikke enthousiast.er volgde een brainstormmiddag en we besloten er bepaalde technieken te gaan demonstreren en te verkopen die dag. De opbrengst van de spullen die we verkopen is voor een goed doel. Welk goed doel dan? Met de meeste stemmen is gekozen: De Schaapskooi in Orvelte De Zorgboerderij in Orvelte Beiden zijn inmiddels benaderd en enthousiast over ons plan. Aan de slag nu! Vanaf nu gaan we dingen maken om tijdens het Boerderijenfestival op 31 juli te verkopen voor het goede doel. Ons uurloon is gratis, maar materiaal moeten we kopen! Behalve als u nog breiwol en katoen heeft liggen wat er goed uitziet, maar waar u toch niets meer mee doet. We nemen het graag in ontvangst en maken er iets leuks van wat op 31 juli ter verkoop wordt aangeboden voor het goede doel. Dus snuffel nog even in uw kasten of op zolder en komt u daar breiwol of katoen tegen waar u niets meer mee doet, wilt u het dan afgeven bij: - Geesje Horsting, Mr. H. Smeengeweg 20 - Jeannette de Blécourt, Mej. A. Talmweg 43 We zijn u er erg dankbaar voor! En nu alvast bent u uitgenodigd om te komen kijken bij het Boerderijenfestival in Orvelte, wat we van die bol, waar u toch niets meer mee deed, hebben gemaakt! En niet te vergeten, waar de dieren van de Schaapskooi en de mensen van de Zorgboerderij van profiteren! Op zondagmorgen vroeg was het een gezellige drukte in het Dorpshuis de Tille. Maar liefst 24 kinderen uit Witteveen en de Broekstreek deden mee aan het jaarlijkse paaseieren zoeken. In verband met de temperatuur en de harde oostenwind is besloten om de eieren niet buiten in het bos, maar in de gymzaal te verstoppen. De kinderen waren blij: in plaats van met muts op, sjaal om en wanten aan kon er nu gezocht worden op sokken en lekker warm. De kinderen werden op leeftijden in 3 groepen verdeeld en zochten de hele gymzaal af. De meegekomen ouders konden op de kousenvoeten genieten van het zoeken van de kinderen en een bakje koffie. Al met al een gezellige ochtend in de Tille. Benieuwd of het volgend jaar in korte broek kan Op vrijdag avond 5 april a.s. kan men der weer op uit,dan is er weer sjoelen in De Tille. Voor 3,- inleggeld krijgt men koffie / thee en je kunt dan ook aan het sjoelen deelnemen. Er zijn weer leuke prijzen beschikbaar voor hen,die net iets beter zijn dan de rest, de beste, de nog betere en de allerbeste speler. Onder begeleiding kan ook de lagere schooljeugd hieraan deelnemen. Opgave voor deelname kan men tot en met woensdag 3 april doen bij: Jannie Dolfing, tel of Jan Snoeijing, tel Vrijdagavond 5 april om half acht Sjoelen in De Tille. 28 maart 2013 Sport & Ontspanning 7

8 Advertenties Klussenbedrijf R.Snippe Mr. J. B. Kanweg PC Witteveen Ons kindercentrum is een liefdevolle en sfeervolle omgeving Voor kinderen in de leeftijd 0-12 jaar, waar gezellige, geborgen en kleinschalige opvang centraal staat KC Oes Plekkie 9439 PE Witteveen Mej. A. Talmaweg / Mr. H. Smeengeweg PA Witteveen Tel.: / In en verkoop van auto s (nieuw en occasions) Onderhoud en APK van alle merken Eventueel gratis leenauto Schade afhandeling met verzekering mogelijk 8 Sport & Ontspanning 28 maart 2013 * Loonwerk * (Mini)kraanverhuur * *zand/grind levering * grondwerk * Nooitgedacht TC Aalden Tel.: Kvk:

9 Bezoek uit het buitenland in de Tille 13 maart 2013, het staat in de agenda van de dorps huis kamer in de Tille. Die dag worden er een twintigtal buitenlanders verwacht. En ze komen ook daadwerkelijk. Er vindt een uitwisseling plaats tussen Europese landen en Nederland. Meer specifiek tussen de verschillende dorpen overleggen die in Nederland gehouden worden. Voor Midden Drenthe is dat Ouderen Onder Dak. De inwoners van Witteveen hebben deze club een nieuwe naam gegeven en wel: Nieuw Grijs. Doel van de uitwisseling is om van elkaar te leren hoe dorpen met de veranderende samenstelling van inwoners omgaan. Wie realiseert wat en waarom. Wat zijn de kansen en waar bevinden zich belemmeringen. De ochtend met de buitenlanders, leuke mensen uit Denemarken, Duitsland, België, Hongarije en Spanje werd ingezet met een wandeling via het dorpsommetje. Het dorpsommetje is met behulp van subsidie, maar belangrijker van en door het dorp gerealiseerd. Een mooi project waar menigeen gebruik van maakt, inclusief vakantiegangers en nu deze buitenlanders. Janneke Verdijk vertelt alle aanwezigen hoe het project Ouderen Onder Dak tot stand is gekomen. Daarna volgt een koffiepauze en aansluitend wordt de ontwikkeling in Witteveen uitgelegd. De dorps huis kamer is een initiatief op de woensdagochtend van Nieuw Grijs en groeit langzamerhand uit tot een bijeenkomst voor alle inwoners van Witteveen. Wie wil komen is welkom. Na het officiële gedeelte was er gelegenheid om vragen te stellen. De woensdagochtend werd afgesloten met een lunch die door Stichting Welzijn Ouderen en bakker Schepers werd gesponsord. De soep en salade, vond gretig aftrek, was gemaakt door Witteveners. Donderdagavond werd het bezoek met een feestelijke bijeenkomst afgesloten. De buitenlanders en inwoners van Witteveen, die woensdagochtend aanwezig waren, hebben samen nog een paar uur gezellig doorgebracht in hotel het Witte Veen. Peuter nieuws We werken momenteel bij de peuters over het thema lente. De sneeuwklokjes hebben we gezien en ook andere bolletjes komen uit de grond. Als het zonnetje schijnt zie je paarse en gele crocussen in de tuin. Ook in de klas hebben we narcissen geknutseld. Allemaal lente bloemen. Vrijdag hadden we een lente uitje. We gingen na het spelen in de auto naar Mantinge. Bij de familie Meppelink waren heel veel schapen en nog meer lammetjes. Een jong lammetje mocht even bij ons in het stro zitten. Hij werd geaaid en geknuffeld. Zo schattig, zo n zacht lammetje met kleine krulletjes wol. Net als in het liedje Mieke heeft een lammetje, lammetje, haar vachtje is van wol. Klaas en Marga bedankt dat we naar die prachtige lammetjes mochten kijken. Omdat de buitentemperatuur nog niet echt lente was gingen we in de klas nog even vertellen over wat we allemaal gezien hadden. En smullen van een paaseitje. Daarna zingen we in de kring tot ziens maar weer, en dat geld ook voor Ischa en Meadow want die zijn nieuw bij ons aan het spelend leren. We gaan het lente thema nog wat verder uitwerken door te werken, zingen en voorlezen over andere jonge dieren, en wie weet doen we nog eens een uitje. De peuters zijn ook op pad geweest met paaseitjes en we willen u allen hartelijk bedanken, want we zijn helemaal uitverkocht. Hartelijke lente groeten van de Witte Broekies: Roan-Bente-Dian- Danique- Gilles-Demian-Lianne-Naomi-Boaz-Tycho-Louise-Frank- Ischa-Meadow Juf Hilda, Fianna, Hazel en juf Thea De Groeten geeft Try-out voorstelling in Dorpshuis de Tille. Het muziektheater gezelschap De Groeten van o.a. "onze eigen" Sanne Super treedt op vrijdagavond 19 april als aftrap voor het nieuwe theater seizoen op in " de Tille" in Witteveen. Aanvang is om 20:30 uur en Berber, Nina en Sanne zullen dan hun nieuwste theatershow spelen. Na de pauze zullen ze prachtig meerstemmig de mooiste liedjes zingen. De toegangsprijs is 3 en zal door De Groeten geheel worden gebruikt om hun theatershow te financieren. De Groeten begint steeds bekender te worden in Nederland en het is mooi dat er ook ruimte is voor een optreden in Witteveen. 28 maart 2013 Sport & Ontspanning 9

10 De Sport 10 Sport & Ontspanning 28 maart 2013

11 Veilig door 't Veen Het project Veilig door 't Veen een groot succes, in totaal hebben 143 deelnemers zich ingeschreven op de diverse cursussen. Opfriscursus verkeersregels De opfris cursussen zijn gepand op: Dinsdag avond: 16 april 't Broekhoes Balinge Donderdag avond: 18 april 't Broekhoes Balinge De deelnemers krijgen persoonlijk bericht. Verkeersexamen In het project Veilig door 't Veen is het mogelijk om nog 1 keer een verkeersexamen te doen bij het CBR. Het gaat hier om een verkort examen met 20 vragen bij het CBR in Hoogeveen. Doelgroep: Iedereen met rijbewijs en jeugd die van plan is zijn rijbewijs te gaan halen. Kosten: Gratis. Datum: 25 April 2013 Opgave is nog mogelijk. Cursus Veilig Landbouwverkeer niet beroeps matig In de streek is er naast beroeps matig landbouw verkeer ook landbouw verkeer van particulieren die hobby boer zijn of anderszins met landbouw voertuigen rond rijden. Waar het beroepsmatige landbouw verkeer door hun eigen branche organisaties bijgeschoold worden op kunde en kennis raakt het particuliere landbouwverkeer steeds verder achterop. Het doel van deze training is verbetering van de kennis, vaardigheden en het rijgedrag. De volgende facetten komen aan bod: Veiligheid (plaats en bediening), Remmen (nat- droog wegdek en massa) Aanhanger (techniek en rijden), verwisselbare uitrustingsstukken (techniek en veiligheid) Plaats in verkeer (bewustwording, relatie ander verkeer en verantwoordelijkheid) Wetgeving (nieuw trekker rijbewijs,regels en inrichtingseisen) Doelgroep: Iedere particulier die een trekker wil besturen Kosten: Gratis. Datum: Zaterdag 25 Mei Opgave is nog mogelijk. De cursussen zijn bedoeld voor inwoners van de omgeving Witteveen en De Broekstreek Organisatie De cursussen worden georganiseerd door: de Buurt academie Witteveen, Buurt Academie De Broekstreek, Duurzaam Balinge en Stichting Welzijn Midden Drenthe. De cursussen worden gefinancierd door de Provincie Drenthe en Duurzaam Balinge. Geef je op door middel van de Opgave strook: Naam Adres Telefoon Dit formulier kunt u inleveren bij: Margery Hooyer Kanweg Marga Seubring Smeengeweg Henk van Hoof Bosweg 11 Of mailen naar: Verkeersexamen O Ik wil deelnemen aan het Verkeersexamen 25 april 2013 Cursus Veilig Landbouwverkeer niet beroeps matig O Ik wil deelnemen aan de Cursus Veilig Landbouwverkeer Vind plaats op Zaterdag 25 Mei maart 2013 Sport & Ontspanning 11

12 Colofon Jaargang 58, nummer 7 28 maart 2013 Sport&Ontspanning is een uitgave van Stichting Sport en Ontspanning. Stichtingbestuur: J. Jansens (voorzitter) W. Vermeulen I. Voortman Redactie: W. Vermeulen & M. Voortman Drukker: De Koningin van Frankrijk Inleverdatum volgende S&O: (verschijnt ) Insturen of reageren? mark voortman Bezorging en advertenties: W. Vermeulen ( ) Adverteren in de S&O? jaaradvertenties (excl btw) 9 x 6 cm (standaard) 80,- per jaar; 4,5 x 6 cm (liggend) 80,- per jaar; 4,5 x 6 cm (half) 40,- per jaar Zakelijk incidenteel (excl btw) 1/1 pag 35,- ; 1/2 pagina 20,- ; 1/4 pagina 12,50. Verenigingen en particulieren van buiten Witteveen (incl btw) 1/1 pagina 20,- 1/2 pagina 10,-; 1/4 pagina 5,- Bank: (10 cijfers) stg. Sport en Ontspanning & Sport Ontspanning Agenda Oud papier Per 2013 wordt het oud papier met een oude vuilniswagen opgehaald. Het is dus mogelijk om je papier aan te bieden in een container. Dit vindt plaats elke eerste zaterdag van de maand, uitgezonderd augustus. Vanaf uur wordt er gestart met ophalen. Graag het oud papier pas zaterdag bij de weg zetten dit is voor de mensen die het op moeten halen wel zo prettig.alvast bedankt.bij vragen kunt u contact opnemen met Jako. (Tel of ) Kijk voor de meest actuele informatie op OR de Wenteling 12 Sport & Ontspanning 28 maart 2013

13 & Sport Ontspanning Plaatselijk Belang Witteveen Onbeparkt Holdbaar Oes dörp wordt onbeparkt holdbaar is een activeringscampagne om als dorp iets te gaan doen met duurzaamheid. Ieder dorp is weer anders en doet dat op haar eigen manier. De activeringscampagne loopt momenteel in zes dorpen namelijk Beilervaart, De Broekstreek, Bovensmilde, Klatering, Wijster en Witteveen. Deze dorpen worden ondersteund door Welzijnswerk Midden- Drenthe. Inmiddels zijn wij gestart met het doorlopen van een actiegericht stappenplan dat bestaat uit de volgende stappen. 1. Brainstormsessies 2. Verkenningsfase 3. Verdiepingsfase 4. Spiegeling met andere dorpen 5. Eindpresentatie Duurzame dorpseconomie Duurzaam bestuur Als dorp kunnen we hiermee aan de slag maar daar moet nog verder invullingen aan gegeven worden en daarbij kunt u helpen. Optrommel actie Aankomende week gaan er koektrommels door het dorp. U kunt een koektrommel ontvangen. Het is de bedoeling dat deze weer wordt doorgeven. Bij deze trommel zit een formulier bijgeleverd met instructies. Vul dit formulier aan en help ons op weg om tot een duurzaam initiatief te komen dan wordt Oes dorp pas echt onbeparkt holdbaar! College dictaat ff scannen en 10 keer afdrukken? Adressen in Excel en iedereen een kaartje sturen, keurig geadresseerd? Gekleurd affiche op A3 formaat? 200 vel briefpapier in kleur? Loterijtje organiseren met boekjes met afscheur loten? 7500 consumptiebonnen met logo? Huis aan huis flyertje? Entreebewijsjes met logo op de achterzijde? De koningin van Frankrijk Er is geen vaste werkgroep zoals het doorgaans gaat. Iedereen mag meedoen of halverwege in- of uitstappen. Het project loopt tot aan de zomervakantie en er worden de aankomende maanden allerlei ludieke acties ondernomen om een duurzaam initiatief te ontplooien. De optrommel actie is één van die acties. Het is om het thema duurzaamheid onder te aandacht te brengen en de leefbaarheid in ons dorp te versterken. Brainstorm/Harsenknarsen Inmiddels heeft er een brainstormsessie plaatsgevonden in ons dorp. Hierbij waren willekeurige inwoners bij aanwezig om na te denken over het thema duurzaamheid. In deze brainstormsessie zijn de volgende thema s naar voren gekomen: 28 maart 2013 Sport & Ontspanning 13

14 Advertentie Voor uw verjaardag, feest of zakelijke bijeenkomst belt u natuurlijk: Ik verzorg graag uw gebak, partyhapjes, vis en tapasschalen. Ook hét adres voor uw gourmet, barbecue, salades, lunch en high tea. En ook voor uw warm of koud buffet bent u bij ons aan het juiste adres. Kinderfeestje! Laat ze gezellig zelf pannenkoekjes bakken en organiseer eens een pannenkoekgourmet. Gezellig met elkaar rond de tafel je eigen pannenkoekjes bakken en beleggen met allerlei lekkers. Voor informatie of uw bestelling: Dilakker RL Aalden / adres: Rijwielherstel A. Westerhof Verkoop nieuw en tweedehands Reparatie en onderhoud Gratis haal en brengservice O p e n i n g s t i j d e n : Mr. Benninkstraat 8, Aalden Tel: De Noesten TC Westerbork Internet: Onderhoud en APK 14 Sport & Ontspanning 28 maart 2013

15 Joly Slot Het Nieuws De Column S&O op vakantie! De Sport Het volgende nummer is het laatste nummer voor de vakante. Inleverdatum dinsdag 10 juli, uitgifte donderdag 12 juli. Na de vakantie is de inleverdatum dinsdag 28 augustus en verschijnt uw dorpskrantje College dictaat ff scann en 10 keer afdrukken Adressen in Excel en ied een een kaartje sturen, k rig geadresseerd? Gekleurd affiche op A formaat? 200 vel briefpapier in kleur? Loterijtje organiseren m boekjes met afscheur l ten? witteveen Een groot bestand uitprinten? 250 kleurenprintjes maken? A5 boekjes Kan veeeeel goedkoper & heel erg snel Bij de koningin van Frankrijk Offerte per consumptiebonn met logo? Huis aan huis flyertje Entreebewijsjes met lo op de achterzijde? De koningin van Frank De printer van 28 maart 2013 Sport & Ontspanning 15

& Sport. Ontspanning. New Holland vissers naar sellingen het is stil in de tille nieuw programma hobbyclub. Nieuwsblad voor en door Witteveners

& Sport. Ontspanning. New Holland vissers naar sellingen het is stil in de tille nieuw programma hobbyclub. Nieuwsblad voor en door Witteveners & Sport Ontspanning 15 30 augustus 2012, jaargang 57 Nieuwsblad voor en door Witteveners New Holland vissers naar sellingen het is stil in de tille nieuw programma hobbyclub 30 augustus 2012 Sport & Ontspanning

Nadere informatie

& Sport. Ontspanning. De Wenteling kaarters weer aan de bak schaatsen uit het vet. Nieuwsblad voor en door Witteveners. 11 oktober 2012, jaargang 57

& Sport. Ontspanning. De Wenteling kaarters weer aan de bak schaatsen uit het vet. Nieuwsblad voor en door Witteveners. 11 oktober 2012, jaargang 57 & Sport Ontspanning 18 11 oktober 2012, jaargang 57 Nieuwsblad voor en door Witteveners De Wenteling kaarters weer aan de bak schaatsen uit het vet 11 oktober 2012 Sport & Ontspanning Advertentie Gespecialiseerd

Nadere informatie

Sport Ontspanning. 90 jaar snerttoernooi nieuwjaarsborrel grijze container. Nieuwsblad voor en door Witteveners. 7 januari 2016.

Sport Ontspanning. 90 jaar snerttoernooi nieuwjaarsborrel grijze container. Nieuwsblad voor en door Witteveners. 7 januari 2016. & Sport Ontspanning 1 7 januari 2016. jaargang 61 Nieuwsblad voor en door Witteveners 90 jaar snerttoernooi nieuwjaarsborrel grijze container Sport & Ontspanning 7 januari 2016 Advertenties Hond in de

Nadere informatie

& Sport. Ontspanning. Nieuwsblad voor en door Witteveners. 31 mei 2012, jaargang 57. 31 mei 2012 Sport & Ontspanning

& Sport. Ontspanning. Nieuwsblad voor en door Witteveners. 31 mei 2012, jaargang 57. 31 mei 2012 Sport & Ontspanning & Sport Ontspanning 11 31 mei 2012, jaargang 57 Nieuwsblad voor en door Witteveners Marcel Jipping overleden Prima Keus naar de camping Jitske Voortman in bestuur plaatselijk belang 14 juni jaarvergadering

Nadere informatie

De Broeker. Nieuws uit de Broekstreek Uitgave: april. Jaargang 35 nr. 9. De ekkel zul niet zo stark weden as der gien störms waren

De Broeker. Nieuws uit de Broekstreek  Uitgave: april. Jaargang 35 nr. 9. De ekkel zul niet zo stark weden as der gien störms waren Nieuws uit de Broekstreek www.broekstreek.nl De Broeker Foto: John Nycolaas BALINGE - SCHIPHORSTEN De ekkel zul niet zo stark weden as der gien störms waren Uitgave: april Jaargang 35 nr. 9 Pag. 2 De Broeker

Nadere informatie

Ontspanning. 19 16 oktober 2014. jaargang 59. kaarters weer aan de slag hobbymarkt in broekhoes ton van schasfoort in dorpshuiskamer

Ontspanning. 19 16 oktober 2014. jaargang 59. kaarters weer aan de slag hobbymarkt in broekhoes ton van schasfoort in dorpshuiskamer & Sport Ontspanning 19 16 oktober 2014. jaargang 59 Nieuwsblad voor en door Witteveners Foto: alma wanningen kaarters weer aan de slag hobbymarkt in broekhoes ton van schasfoort in dorpshuiskamer Sport

Nadere informatie

& Sport. Ontspanning. Witteveen krijgt bruisend dorpsplein groot voetbaltoernooi Roskamp maak kennis met een andere sport mijn grote kleine kind

& Sport. Ontspanning. Witteveen krijgt bruisend dorpsplein groot voetbaltoernooi Roskamp maak kennis met een andere sport mijn grote kleine kind & Sport Ontspanning 12 6 juni 2013, jaargang 58 Nieuwsblad voor en door Witteveners Gouke Kuipers en Tom Vegter in actie voor Willem&Maxima Witteveen krijgt bruisend dorpsplein groot voetbaltoernooi Roskamp

Nadere informatie

& Sport. Ontspanning. Wat een drukte in de Tille! 21 en 22 September samen drenthe schoon jagers- of visserslatijn parels

& Sport. Ontspanning. Wat een drukte in de Tille! 21 en 22 September samen drenthe schoon jagers- of visserslatijn parels & Sport Ontspanning 16 30 augustus 2012, jaargang 57 Nieuwsblad voor en door Witteveners Wat een drukte in de Tille! 21 en 22 September samen drenthe schoon jagers- of visserslatijn parels 13 september

Nadere informatie

Nieuwtjes van de Stampertjes

Nieuwtjes van de Stampertjes april 2017 Agenda 27-3 t/m 21-4 thema lente 13-4 Paasbrunch 14-4 t/m 17-4 april Goede vrijdag, Pasen gesloten 20-4 Kinderboerderij 24-4 t/m 7-5 Meivakantie en Koningsdag Nieuwtjes van de Stampertjes Jantje

Nadere informatie

Advertentie. Schapendijk 4 9438 TA Garminge- Tel. 0593-552200

Advertentie. Schapendijk 4 9438 TA Garminge- Tel. 0593-552200 & Sport Ontspanning 20 10 november 2011, jaargang 56 Nieuwsblad voor en door Witteveners Jagers aan de Bosweg wissel-collectie boeken voor Tille wie heeft er wat geld voor de S&O over? spooktocht bij de

Nadere informatie

Ontspanning. Beachvolley bij onder de hoge dennen

Ontspanning. Beachvolley bij onder de hoge dennen & Sport Ontspanning 14 12 juli 2012, jaargang 57 Nieuwsblad voor en door Witteveners Beachvolley bij onder de hoge dennen Henk Brink opende Kunstroute Het Maakt Me Niet Uit klootschieters op vakantie 20

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

Verjaardagen van kinderen: Specifieke informatie voor ouders en verzorgers: Nieuwsbrief : 1 Datum: 28 augustus 2015

Verjaardagen van kinderen: Specifieke informatie voor ouders en verzorgers: Nieuwsbrief : 1 Datum: 28 augustus 2015 Nieuwsbrief : 1 Datum: 28 augustus 2015 Verjaardagen van kinderen: De komende 14 dagen vieren de volgende leerlingen hun verjaardag. Te beginnen in groep 1/2 B, daar is Tijn binnenkort het feestvarken.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

Sport Ontspanning. de Witte-Broekies geopend sterke man/vrouw gezocht volleytoernooi jeugdsoos Enjoy inloopochtende Nieuw Grijs

Sport Ontspanning. de Witte-Broekies geopend sterke man/vrouw gezocht volleytoernooi jeugdsoos Enjoy inloopochtende Nieuw Grijs & Sport Ontspanning 17 27 september 2012, jaargang 57 Nieuwsblad voor en door Witteveners Ontsluiting nieuw wijkje naar Talmaweg in de maak de Witte-Broekies geopend sterke man/vrouw gezocht volleytoernooi

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2015

NIEUWSBRIEF Oktober 2015 NIEUWSBRIEF Oktober 2015 INHOUD: Agenda Op tijd komen Schooltijden Nieuwe leerkrachten Even voorstellen Kleuterkijkdag Jump-in Artis Zomerfeest Ouderactiviteiten Vakantie- en studiedagen Wintertijd Welkom

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

D R U P P E L S G E W I J S

D R U P P E L S G E W I J S B a s i s s c h o o l D e R e g e n b o o g s e p t e m b e r 1 5 D R U P P E L S G E W I J S 1 5 m e i 2 0 1 1 KALENDER 07-09 hoofdluiscontrole 07-09 informatieavond groep 7 08-09 informatieavond groep

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

Als elke seconde telt...

Als elke seconde telt... www.hartslagnu.nl Als elke seconde telt......kunnen we dan op jou rekenen? Meld je nu aan als burgerhulpverlener Plotseling kan uw hulp nodig zijn! In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1000 inwoners een

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Schooljaar 2015/2016 nr. 3 - oktober 2015. kleedjesboekenmarkt. gr.7-8 vrij i.v.m. mijnpleinstudiedag. herfstvakantie.

Nieuwsbrief. Schooljaar 2015/2016 nr. 3 - oktober 2015. kleedjesboekenmarkt. gr.7-8 vrij i.v.m. mijnpleinstudiedag. herfstvakantie. Nieuwsbrief Schooljaar 2015/2016 nr. 3 - oktober 2015 Belangrijke data: Oktober 2015 M 5 12 19 26 hofdluiscontrole D 6 13 kleedjesboekenmarkt 14.30 uur 20 27 schoolverpleegkundige spreekuur 13.00 uur W

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

ZOMERBRIEF INTERKERKELIJKE WERKGROEP HART-EN-VROUW

ZOMERBRIEF INTERKERKELIJKE WERKGROEP HART-EN-VROUW ZOMERBRIEF INTERKERKELIJKE WERKGROEP HART-EN-VROUW Terugblik afgelopen seizoen We mogen dankbaar terugkijken op een mooi seizoen van Hart-en-Vrouw. In oktober hielden we een cabaret Avond Oma in de la

Nadere informatie

Weeknieuws week 12. Locatie de Toverdoos. 2 jarigen

Weeknieuws week 12. Locatie de Toverdoos. 2 jarigen Weeknieuws week 12 Locatie de Toverdoos 2 jarigen De week vloog weer voorbij! Wat hebben we het weer leuk gehad. We namen rustig afscheid van thema "Regen". De klas wordt nu steeds meer gevuld met spulletjes

Nadere informatie

Infopunt november 2013

Infopunt november 2013 Infopunt 06 14 november 2013 Storm, wind en regen. Ja hoor, herfstweer. Het is een stormachtige opmaat naar de feestelijke decembermaand. Gelukkig was het maandag met Sint Maarten prachtig weer om te lopen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM. voor mensen met een beperking

Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM. voor mensen met een beperking Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM voor mensen met een beperking Overzicht activiteiten maandag ochtend bakken, computer dinsdag ochtend tekenen & schilderen, creatief met papier, winkel, computer

Nadere informatie

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Beste ouder/verzorger, We zitten midden in alle decemberactiviteiten en het is heel sfeervol op de locatie. Samen met de kinderen werken

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 8 10-12-2013 In dit nummer: Actie schoenendoos Kerstfeest Kerstbakjes

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 9 07-01-2014 In dit nummer: Een nieuw jaar.. Personel e zaken Een

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits: Paasviering

In deze Nieuwsflits: Paasviering schooljaar 2014-2015 aflevering 14 In deze Nieuwsflits: Paasviering Goede Vrijdag en Tweede Paasdag Studiemiddag dinsdag 21 april 2015 Koningsspelen Moestuinproject kleuters MR/Kwaliteitsgroep zoekt versterking

Nadere informatie

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat.

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. Hoofdredactie: Paul Meekhof mei / juni 2015 Pagina s : 10 NR 4 De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. De herdenking van afgelopen 4 mei en de viering van 5 mei. Voor het

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Beste wensen voor 2015! Dat het maar een prachtig jaar in volle gezondheid mag worden. Team bs de Zevensprong

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Beste wensen voor 2015! Dat het maar een prachtig jaar in volle gezondheid mag worden. Team bs de Zevensprong T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Beste wensen voor 2015! Dat het maar een prachtig jaar in volle gezondheid mag worden. Team bs de Zevensprong Nummer 8 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken

Nadere informatie

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen:

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen: Je ontvangt deze email omdat wij elkaar persoonlijk kennen. Stel je deze informatief niet op prijs, meld je dan af via de daarvoor bestemde link. Is dit e-mailadres niet correct? Mail ons dan even, alvast

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: R.K. Basisschool De Hunenborg. Nummer 6, Insluippreventie

In deze nieuwsbrief: R.K. Basisschool De Hunenborg. Nummer 6, Insluippreventie R.K. Basisschool De Hunenborg Nummer 6, 27-01-2017 Insluippreventie In deze nieuwsbrief: Insluippreventie Nieuw buitenspeelmateriaal Kindgesprekken Oud papier oproep Vreedzame School Vanuit de MR Carnaval

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 30 april 2015

Nieuwsbrief 18 30 april 2015 Westervalge 5 9989 EB Warffum Telefoon: 42 2330 email: obsjanseniusdevries@lauwerseneems.nl http://www.janseniusdevries.nl Nieuwsbrief 18 30 april 2015 Agenda. 2 t/m 17 mei Meivakantie 4 mei Dodenherdenking

Nadere informatie

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 Jubileum en afscheid juffrouw Jannie. Op 21 november is juffrouw Jannie 40 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Dit is natuurlijk een

Nadere informatie

Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen van de Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron.

Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen van de Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron. Beste ouders en kinderen, Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen van de Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron. Deze activiteiten lopen van 16 november t/m 5 februari (tweede

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2 Aan de ouders van groep 1 en 2 INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD De eerste weken van het nieuwe jaar zijn al weer voorbij. We hebben met de kinderen gewerkt over de kalender. Hoe ziet

Nadere informatie

& Sport. Ontspanning. vernielingen aan de Tille tips en ideeën maak kennis met tafeltennis groep 8 speelt toneel...voor u

& Sport. Ontspanning. vernielingen aan de Tille tips en ideeën maak kennis met tafeltennis groep 8 speelt toneel...voor u & Sport Ontspanning 13 20 juni 2013, jaargang 58 Nieuwsblad voor en door Witteveners S&O op vakantie! Het volgende nummer is het laatste nummer voor de vakante. Inleverdatum dinsdag 2 juli, uitgifte donderdag

Nadere informatie

Email: directie.kompas@cogdrenthe.nl - twitter: kompasassen

Email: directie.kompas@cogdrenthe.nl - twitter: kompasassen Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 6 maart 2015. De nieuwsbrief staat ook op onze site www.kompasassen.nl. Mailadressen De ouders die hun mailadres

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 11 januari 2016

Nieuwsbrief 10 11 januari 2016 Nieuwsbrief 10 11 januari 2016 Inhoud: Engels Tweede ronde projecten & workshops Hoe speel je een spelletje? Nieuws uit groep ½ Welkom in de klas Agenda Advertenties: Mindful ouderschap Voetbal talent

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Wegwijzer

Nieuwsbrief De Wegwijzer JAARG ANG 4 NUMMER 3 Nieuwsbrief De Wegwijzer medewerkers 3 november 2015 De kracht van de leraar In dit nummer: 1 De kracht van de leraar 2 Nieuws van de school 2 Schoolregels. Helpt u mee! 3 Nieuws uit

Nadere informatie

Johannes 12 : 7. (Judas) dia 1

Johannes 12 : 7. (Judas) dia 1 Johannes 12 : 7 A (Judas) er was ergens een gemeentevergadering waar gesproken werd over de aanschaf van een orgel iemand kwam naar voren en zei dat hij tegen was een paar ton voor een orgel is geldverspilling

Nadere informatie

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken De Buutpraat Nieuwsblad van openbare basisschool et Buut Maandag 6 oktober 2014 Tel. : 075-6165701 / info@etbuut.nl / www.etbuut.nl Van alles De data op een rijtje Dinsdag 7 oktober Woensdag 8 oktober

Nadere informatie

Jaargang 26 - nr. 10 Nieuwsbrief 26 juni 2015

Jaargang 26 - nr. 10 Nieuwsbrief 26 juni 2015 Lea Dasbergschool Emily Brontësingel 1a 6836 TV Arnhem 026-3272489 Lea Dasbergschool Pythagorasstraat 9 6836 GA Arnhem 026-3272896 www.leadasbergschool.nl info@leadasbergschool.nl Jaargang 26 - nr. 10

Nadere informatie

Maart 2015. In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8. Paastoernooien. Nieuws van de oudervereniging. Groene voetstappen. Kapstokken gevraagd

Maart 2015. In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8. Paastoernooien. Nieuws van de oudervereniging. Groene voetstappen. Kapstokken gevraagd In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8 Reggio in groep 4 Paastoernooien Nieuws van de oudervereniging Groene voetstappen Kapstokken gevraagd Schoolfoto s manier zijn ze weer meer water. Verder hebben

Nadere informatie

september 2014 Uit de directiekamer

september 2014 Uit de directiekamer september 2014 Uit de directiekamer De eerste nieuwsbrief van dit jaar en ook de eerste nieuwsbrief van mijn hand. Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het ontzettend warme welkom!

Nadere informatie

ALGEMEEN NIEUWS: HERHAALD NIEUWS: NIEUWS VANUIT DE GROEPEN:

ALGEMEEN NIEUWS: HERHAALD NIEUWS: NIEUWS VANUIT DE GROEPEN: Periode zaterdag 11 januari t/m vrijdag 17 januari 2013 34 e jaargang nr. 16 ALGEMEEN NIEUWS: Musicalgroep EigenWijs volop in voorbereiding musicalproductie: Houd jij ook zo van zingen, dansen en acteren?

Nadere informatie

& Sport. Ontspanning. 25 mei bedrijventoernooi Roskamp reischeque gaat naar Tolbert oude sterren schitteren. Nieuwsblad voor en door Witteveners

& Sport. Ontspanning. 25 mei bedrijventoernooi Roskamp reischeque gaat naar Tolbert oude sterren schitteren. Nieuwsblad voor en door Witteveners & Sport Ontspanning 10 17 mei 2012, jaargang 57 Nieuwsblad voor en door Witteveners Koninginnenacht Roskamp 25 mei bedrijventoernooi Roskamp reischeque gaat naar Tolbert oude sterren schitteren 17 mei

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2014

Nieuwsbrief December 2014 Nieuwsbrief December 2014 Groep 5 t/m 8: vrijdag a.s. continurooster tot 14.00 u. Net als andere jaren hebben we natuurlijk komende vrijdag een continurooster. Excuses voor het feit at we een en ander

Nadere informatie

26 maart Stan Gebben 1 april Jeffrey Chi 29 maart Mathijs Langenhuijsen 1 april Tom Gevers 31 maart Yenthe Schaap 4 april Lily van Hout

26 maart Stan Gebben 1 april Jeffrey Chi 29 maart Mathijs Langenhuijsen 1 april Tom Gevers 31 maart Yenthe Schaap 4 april Lily van Hout 24 maart 2017 - nummer 13 Belangrijke data Dinsdag 28 maart *Afsluiting Week van de Lentekriebels *Kijkavond gr 1 t/m 8, van 18.00-19.00 uur Woensdag 29 maart OR-vergadering Donderdag en vrijdag 30 en

Nadere informatie

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief:

Wist je dat... Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015. In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Opvoedwinkel Twinkeltje maart 2015 In deze nieuwsbrief: Wist je dat... Thema's en cursussen in maart Lezersvraag: "Moet ik mijn zoon verplichten met andere kinderen te spelen?" Mamatijd Moeders

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer4, 16 oktober 2015

Schooljaar 2014-2015 Nummer4, 16 oktober 2015 Schooljaar 2014-2015 Nummer4, 16 oktober 2015 Kalender: 21 okt Inloopochtend CJG voor ouders, 8.30 9.30 uur 21 okt Ouderavond Kanjeren 22 okt Groep 6 gaat naar MEC, tentoonstelling Dino s 23 okt Verjaardag

Nadere informatie

PAPERCLIP. Katholieke Basisschool t Baeken Inhoud Paperclip 3 t.baeken@saks.nl Agenda Alkmaar nr. 36-3 Verkoop kinderpostzegels

PAPERCLIP. Katholieke Basisschool t Baeken Inhoud Paperclip 3 t.baeken@saks.nl Agenda Alkmaar nr. 36-3 Verkoop kinderpostzegels PAPERCLIP Katholieke Basisschool t Baeken Inhoud Paperclip 3 t.baeken@saks.nl Agenda Alkmaar nr. 36-3 Verkoop kinderpostzegels Feestelijke dag in de Efteling Verjaardagszingen JeugdTheaterVestival Herhaalde

Nadere informatie

BSO de Achthoek en PSZ de Pioniertjes maart 2015 2012 Beste ouder/verzorger,

BSO de Achthoek en PSZ de Pioniertjes maart 2015 2012 Beste ouder/verzorger, BSO de Achthoek en PSZ de Pioniertjes maart 2015 2012 Beste ouder/verzorger, Bij deze de nieuwsbrief van maart. Voor vragen kunt u mij altijd benaderen. Groet, Cobie Westmaas Tel: 06-51871433 c.westmaas@

Nadere informatie

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen.. Agenda 14 juli Musical, 19.30 uur in Overloon 15 juli Wisselochtend 16 juli Campingdag Picknick en ouderbedankactiviteit, 17.00

Nadere informatie

Datum: 21 augustus 2015 Jaargang: 26 Nummer: start Bran-dingen @pcbdebranding

Datum: 21 augustus 2015 Jaargang: 26 Nummer: start Bran-dingen @pcbdebranding Datum: 21 augustus 2015 Jaargang: 26 Nummer: start Bran-dingen @pcbdebranding 26 augustus Luizencontrole 26 Startdienst, 19.00 uur in De Hoeksteen 31 Gebedsgroep 31 Rots en Water informatieavond voor ouders

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

Moebius Syndroom Stichting

Moebius Syndroom Stichting Moebius Syndroom Stichting Nieuwsbrief Jaargang 10 nummer 2 Augustus 2006 Het is alweer zomervakantie! Wij als bestuur wensen jullie een mooie en zonnige vakantie toe! En we hopen jullie alemaal te zien

Nadere informatie

& Sport. Ontspanning. wintervreugd vergadert 25 januari alternatief snerttoernooi succes KWF zoekt collectanten elke woensdag inlopen in de Tille

& Sport. Ontspanning. wintervreugd vergadert 25 januari alternatief snerttoernooi succes KWF zoekt collectanten elke woensdag inlopen in de Tille & Sport Ontspanning 2 17 januari 2013, jaargang 58 Nieuwsblad voor en door Witteveners Orgel herv. kerk witteveen wintervreugd vergadert 25 januari alternatief snerttoernooi succes KWF zoekt collectanten

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

Fijn we kunnen weer naar school!

Fijn we kunnen weer naar school! Fijn we kunnen weer naar school! Na twee weken vakantie gingen de schooldeuren vanmorgen weer op de vertrouwde tijd open. Omdat het nog erg donker is, hoorde ik alleen de stemmen van de kinderen die zich

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

& Sport. Ontspanning februari jaargang 61. paaseieren & paasvuur breien, sjoelen en pingpong buurtacademie & T.O.G.O.

& Sport. Ontspanning februari jaargang 61. paaseieren & paasvuur breien, sjoelen en pingpong buurtacademie & T.O.G.O. & Sport Ontspanning 4 18 februari 2016. jaargang 61 Nieuwsblad voor en door Witteveners Parelmoerlucht boven Witteveen Alma Waningen paaseieren & paasvuur breien, sjoelen en pingpong buurtacademie & T.O.G.O.

Nadere informatie

nummer: 79 23 maart 2012 o Van de Directie

nummer: 79 23 maart 2012 o Van de Directie Vereniging Montessorischool Waalsdorp nummer: 79 23 maart 2012 o Van de Directie Een nieuwe lente, een nieuw begin.dat geldt zeker voor groep 8; zij horen vandaag (vrijdag 23 maart) of ze geplaatst zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kindcentrum De Weisterbeek Horst November 2015. Inleiding

Nieuwsbrief Kindcentrum De Weisterbeek Horst November 2015. Inleiding Nieuwsbrief Kindcentrum De Weisterbeek Horst November 2015 Inleiding Beste ouder(s), verzorger(s), We hebben een hele sportieve periode achter de rug, daar vertellen we u graag meer over! In het Weisterbeek

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 3 April 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar: Cliëntzeggenschap,

Nadere informatie

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief nr. 6 23 augustus 2015 De lessen gaan weer beginnen! De zomervakantie is voorbij, wat gaat de tijd toch snel.

Nadere informatie

Praatjes Dikkertje Dap uitgave 3: maart 2015

Praatjes Dikkertje Dap uitgave 3: maart 2015 Belangrijke data: 6 april: 2 e paasdag Kindercentrum gesloten 14 april: open dag kdv en pto 20 april OC vergadering 27 april: koningsdag Kindercentrum gesloten 5 mei Bevrijdingsdag Kindercentrum gesloten

Nadere informatie

Deze activiteiten lopen van 14 september tot de herfstvakantie.(eerste blok)

Deze activiteiten lopen van 14 september tot de herfstvakantie.(eerste blok) Beste ouders en kinderen, Na de succesvolle start Bron van Activiteiten presenteren we u hierbij het eerste exemplaar van nieuwste arrangementen schooljaar 2015-2016. Bron van Activiteiten van Kindcentrum

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen, Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron.

Beste ouders en kinderen, Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron. Beste ouders en kinderen, Hierbij presenteren wij jullie de nieuwe arrangementen Bron van Activiteiten van Kindcentrum Aan de Bron. Deze nieuwe activiteiten (vierde blok periode) lopen van 23 mei tot en

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Lijzijde 4 9733LA Groningen Tel. 050-3642685 info@juffiesspeelopvang.nl. Nieuwsbrief augustus 2015

Lijzijde 4 9733LA Groningen Tel. 050-3642685 info@juffiesspeelopvang.nl. Nieuwsbrief augustus 2015 1. SPEELopvang 2. Foto s 3. thema 4. Welkom en Afscheid 5. Sweet Tea 6. Stagiaires 7. BSN 8. Incidentele opvang 9. Maandag 10. Tijd voor Taal 11. Huishoudelijke mededelingen 12. Belangrijke data Lijzijde

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kinderdagverblijf juli 2016 Nr. 26

Nieuwsbrief Kinderdagverblijf juli 2016 Nr. 26 Nieuwsbrief Kinderdagverblijf juli 2016 Nr. 26 Inleiding Hallo allemaal, Welkom zomer!! Heerlijk om weer langer en nog vaker buiten te spelen. We hebben weer een hoop ondernomen met de kinderen. In de

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

De laatste vakantieweek breekt bijna aan! Nog even en dan is het ook voor het zuiden: Back to School!!

De laatste vakantieweek breekt bijna aan! Nog even en dan is het ook voor het zuiden: Back to School!! De laatste vakantieweek breekt bijna aan! Nog even en dan is het ook voor het zuiden: Back to School!! Den Inkel InfoMagazine verschijnt wekelijks gedurende het hoogseizoen op iedere zondag en is af te

Nadere informatie

Jaargang: 29 Nummer: februari Agenda

Jaargang: 29 Nummer: februari Agenda Agenda Woensdag 15 februari Vrijdag 17 februari Maandag 20 t/m vrijdag 24 februari Woensdag 1 maart Donderdag 2 maart Groep 1 vrij Carnaval groep 1 s ochtends naar school Voorjaarsvakantie Aswoensdag Luizenpluizen

Nadere informatie

053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl. nr 14 Nieuwsbrief 14 november 2014. Juf Willeke

053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl. nr 14 Nieuwsbrief 14 november 2014. Juf Willeke Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl nr 14 Nieuwsbrief 14 november 2014 Juf Willeke Juf Willeke is de afgelopen week weer volledig aan het werk gegaan.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Nieuws van Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Kind op maandag... 1 Maandaggeld... 1 Aanmeldingen nieuwe leerlingen... 2 Avond4daagse... 2 Continurooster vrijdag 1 mei... 2 Jantje Beton loterij... 2 Schoonmaakavond

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

November & December 2015

November & December 2015 November & December 2015 Talentontwikkeling op de Veste Eigen & Wijzer Beste ouders, Hierbij ontvangt u het nieuwe activiteitenboekje voor de komende periode. Nu het buiten koud is gaan we allemaal leuke

Nadere informatie

Nieuw op de Molenwiek : Groep 1: Valentijn, Sira, Levi, Bente, Daniel, Lotte. Groep 2: Kian. Groep 3: Pablo, Lucas. Groep 4: Lisa

Nieuw op de Molenwiek : Groep 1: Valentijn, Sira, Levi, Bente, Daniel, Lotte. Groep 2: Kian. Groep 3: Pablo, Lucas. Groep 4: Lisa NIEUWSBRIEF MOLENWIEK CBS de Molenwiek Weekbrief 1 5 september Nieuw op de Molenwiek : WELKOM OP SCHOOL Groep 1: Valentijn, Sira, Levi, Bente, Daniel, Lotte Groep 2: Kian Groep 3: Pablo, Lucas Groep 4:

Nadere informatie

11e jaargang, nummer 14

11e jaargang, nummer 14 11e jaargang, nummer 14 Maandag 29 april tot en met vrijdag 10 mei : meivakantie Maandag 20 mei: Tweede Pinksterdag: alle leerlingen vrij Maandag 3 juni en dinsdag 4 juni: studiedagen: alle leerlingen

Nadere informatie

Kinderzwerfboek laat alle kinderen lezen

Kinderzwerfboek laat alle kinderen lezen Kinderzwerfboek laat alle kinderen lezen Lezen is heel erg belangrijk voor je ontwikkeling. Kinderen die lezen, gaan gemiddeld drie jaar langer naar school. Hierdoor hebben ze later meer kans op een goede

Nadere informatie

weekinfo Datum: donderdag 2 april 2015

weekinfo Datum: donderdag 2 april 2015 weekinfo Datum: donderdag 2 april 2015 Bijbelverhalen voor de komende week Op weg naar huis, Lucas 24:13-27 Blijf bij ons, Lucas 24:28-35 Agenda: Vrijdag 3 april : vrij. Maandag 6 april: vrij. 8 april

Nadere informatie

Sport Ontspanning. 15 15 augustus 2013, jaargang 58. huiswerkbegeleiding de Tille borrelt Toppers van Toen De Boys trappen af

Sport Ontspanning. 15 15 augustus 2013, jaargang 58. huiswerkbegeleiding de Tille borrelt Toppers van Toen De Boys trappen af & Sport Ontspanning 15 15 augustus 2013, jaargang 58 Nieuwsblad voor en door Witteveners huiswerkbegeleiding de Tille borrelt Toppers van Toen De Boys trappen af 15 augustus 2013 Sport & Ontspanning Advertenties

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

BESTE OUDER, HET GLAZEN HUIS OP SCHEPELWEYEN

BESTE OUDER, HET GLAZEN HUIS OP SCHEPELWEYEN 07-01-2016 Nr. 9 BESTE OUDER, Inmiddels ligt de Kerstvakantie achter ons, een vakantie vol feestdagen, waarin saamhorigheid en er voor elkaar zijn, belangrijke begrippen zijn. Nu zijn wij, vol goede moed

Nadere informatie

Nieuwsbrief. In dit nummer. Avond andere schooltijden. 20 maart 2015. Groeien doe je nooit alleen

Nieuwsbrief. In dit nummer. Avond andere schooltijden. 20 maart 2015. Groeien doe je nooit alleen JAARGANG 2014/2015 NUMMER 10 Nieuwsbrief 20 maart 2015 In dit nummer 1 Avond andere schootlijden 2 Nieuwste kinderboeken Avond andere schooltijden 3 Klassenlunch 4 Paaslunch 5 Ulftse vierdaagse 6 Eieractie

Nadere informatie

Info, 1 april 2016. vrijdagavond 8 april van 19:00 tot 21:00 uur. Beste ouders /verzorgers, Hierbij stuur de info voor aankomende weken.

Info, 1 april 2016. vrijdagavond 8 april van 19:00 tot 21:00 uur. Beste ouders /verzorgers, Hierbij stuur de info voor aankomende weken. Info, 1 april 2016 Beste ouders /verzorgers, Hierbij stuur de info voor aankomende weken. Verkeersituatie De verkeerssituatie rondom school verandert bijna dagelijks. Aanstaande dinsdag zal er weer een

Nadere informatie

Januari 2016 nr 7 IN DIT NUMMER: In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die binnen kort naschools en in de buurt georganiseerd worden.

Januari 2016 nr 7 IN DIT NUMMER: In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die binnen kort naschools en in de buurt georganiseerd worden. IN DIT NUMMER: In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten die binnen kort naschools en in de buurt georganiseerd worden. Januari 2016 nr 7 OPROEP In deze nieuwsbrief wil ik ook graag een oproep

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Regenboog kleurt je leven. Leve het nieuwe Leven! Voor in uw agenda. De Regenboog. Arco Grisnigt AGrisnigt@H3O.nl.

Nieuwsbrief. De Regenboog kleurt je leven. Leve het nieuwe Leven! Voor in uw agenda. De Regenboog. Arco Grisnigt AGrisnigt@H3O.nl. 4 maart 2016 Nieuwsbrief De Regenboog kleurt je leven Voor in uw agenda 8 maart thema bijeenkomst groep 1-2 Noordendijk 10 maart thema bijeenkomst groep 1-2 Volkerakweg 24 maart paasviering 25 maart goede

Nadere informatie

donderdag 22 januari: 14.30 uur: teamvergadering vrijdag 23 januari: groep 3-4: Heemkundegebouw

donderdag 22 januari: 14.30 uur: teamvergadering vrijdag 23 januari: groep 3-4: Heemkundegebouw B a s i s s c h o o l D e R e g e n b o o g 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 B a s i s s c h o o l d e r R e g e n b o o g 1 5 m e i 2 0 1 1 IN DIT NUMMER: KALENDER 1 NIEUWS VAN DE DIRECTIE 1 2 KALENDER Maandag

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan!

Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan! Uitgebreid Artikel Rijles, autisme, adhd Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan! Inleiding Tegenwoordig kun je al starten met lessen als je 16,5 jaar bent. Iedere jongere wil wel

Nadere informatie