FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 19 april 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 19 april 2012"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 19 april 2012 Gegevens onderneming en faillissementsnummers : Inventum International BV (10/388 F) Inventum Innovation BV (10/390 F) Inventum Holland BV (10/391 F) Format Innovation BV (10/428 F) BV Cindy J (10/389 F) Datum uitspraak : Inventum International BV, Inventum Innovation BV, Inventum Holland BV en BV Cindy J zijn failliet verklaard bij vonnis van 9 juli Format Innovation BV is failliet verklaard bij vonnis van 30 juli Curator : mr L.L. de Boef R-C : mr A.A.T. van Rens Verslagperiode : 1 januari t/m 6 april 2012 Bestede uren in verslagperiode : 17 uur en 18 minuten (bijlage 1) Bestede uren Totaal : 331 uur en 48 minuten 1. Inventarisatie 1.7 Oorzaak faillissement : Volgens het bestuur zijn er forse investeringen gedaan in een nieuw frisdrankproject (DrinkX) en in het opzetten van een aantal buitenlandse vestigingen. De kosten zijn hierdoor aanzienlijk opgelopen, terwijl er geen extra omzet werd gerealiseerd. Door de recessie in 2009 nam de omzet af en hierdoor werd in 2009 een behoorlijk verlies gerealiseerd. De liquiditeit kwam in 2009 zwaar onder druk te staan. Met een investeerder liep een participatietraject waardoor een omvangrijke kapitaalinjectie zou worden gerealiseerd. Daarmee zouden de liquiditeitsproblemen per

2 direct van de baan zijn. Deze investeerder heeft zijn toezeggingen uiteindelijk niet waargemaakt. Een nieuwe investeerder is uiteindelijk niet gevonden. De curator dient de exacte oorzaak van de faillissementen nog nader te onderzoeken. 2. Personeel 2.1 Beschrijving : diverse werknemers hebben zich tot de curator gewend in verband met een teruggaaf van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw). De Belastingdienst heeft de teruggaaf verrekend met de vordering die zij op de failliete vennootschappen heeft. Artikel 50 Zorgverzekeringswet bepaalt dat als er een te hoge bijdrage is ingehouden, de inspecteur Loonbelasting de teveel betaalde bijdrage bij beschikking vaststelt. Dit bedrag wordt volgens artikel 50 lid 5 Zorgverzekeringwet niet als teruggave aan de verzekerde, maar aan de inhoudingspichtige uitgekeerd. Artikel 51 Zorgverzekeringswet bepaalt dat de rijksbelastingdienst de inkomensafhankelijke bijdrage invordert (lid 1). Bij de invordering van de bijdrage zijn de regels van de Invorderingswet 1990 voor de invordering van de loonbelasting van toepassing (lid 2). Op grond van artikel 24 Invorderingwet 1990 kan de Belastingdienst tot verrekening overgegaan. De werknemers waarvan teveel loonbelasting is ingehouden, hebben een vordering op de inhoudingspichtige (failliet). Deze vordering kan ter verificatie worden ingediend. : 1 uur en 6 minuten

3 3. Activa Andere activa 3.12 Beschrijving : Vanuit de boedel van BV Cindy J is aan een internationale partij een octrooiaanvraag (PCT/EP2009/06485 Mengcapsule) verkocht. De opbrengst voor de boedel bedraagt 2.000,00. Totale opbrengst van de activa per vennootschap (inclusief ,00 boedelbijdrage): -Inventum Holland BV: ,94 -Inventum International BV ,42 -Inventum Innovation BV ,39 -BV Cindy J BV ,25 : 5 uur en 30 minuten 4. Debiteuren Gezien de forse (vooral buitenlandse) debiteurenpositie van faillieten wordt onderzocht of er gebruik kan worden gemaakt van de faciliteit ex artikel 29 lid 1 OB. Uit de administratie van faillieten is gebleken dat op 21 september 2009 een bedrag van ,00 aan de heer H.M. Snoeck is betaald. Volgens de bestuurder van failliet is dit bedrag betaald voor een patent c.q. patentaanvraag voor een meervoudige co2-fles constructie. Partijen hebben destijds de afspraak gemaakt dat het octrooi op naam van BV Cindy J gezet zou worden. Dit is echter nimmer gebeurd. Het octrooi staat thans nog steeds op naam van De Wilde International (H.M. Snoeck). De heer H.M. Snoeck is inmiddels aangeschreven met het verzoek om ,00 aan de boedel te voldoen. Tot op heden heeft de curator nog niets van de heer H.M. Snoeck vernomen.

4 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : n.v.t. 5.5 Boedelbijdragen : ,00 6. Doorstart/voortzetting : 1 uur en 24 minuten 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : De heer L.A.M. van der Wiel van Administratiekantoor Fatax BV en mevrouw J.E. Hak van Krüger & Partners BV zijn in opdracht van de curator bezig met het uitvoeren van een quickscan. Naar aanleiding van deze quickscan zijn een aantal vragen neergelegd bij het bestuur. Inmiddels heeft de curator de beantwoording op de vragenlijst ontvangen. Op korte termijn zal een bespreking plaatsvinden met het bestuur. Carry Back over 2009 en De Belastingdienst heeft conform het verzoek een beschikking geslagen. Vervolgens is de Belastingdienst tot verrekening overgegaan. Na verrekening heeft de Belastingdienst aan de boedel van Inventum Holland BV een bedrag van ,00 overgemaakt. De curator heeft inmiddels bezwaar gemaakt tegen de door de Belastingdienst doorgevoerde verrekeningen. 7.2 Depot jaarrekeningen : Inventum International BV 2008: 27 januari : 29 januari 2009 Inventum Innovation BV Geen deponeringen aanwezig

5 Inventum Holland BV 2008: 27 januari : 29 januari 2009 Format Innovation BV Geen deponeringen aanwezig BV Cindy J geen deponeringen aanwezig 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : in onderzoek 7.4 Stortingsverpl. Aandelen : in onderzoek 7.5 Onbehoorlijk bestuur : in onderzoek 7.6 Paulianeus handelen : in onderzoek : 2 uur en 42 minuten 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : salaris en verschotten curator (PM) en salaris werknemers (bijlage 2) Inventum Holland BV: ,13 Inventum Innovation BV: ,66 Inventum International BV: , Pref. vord. van de fiscus : (bijlage 3) BV Cindy J: 1.760,00 Format Innovation BV: 1.760,00 Inventum Holland BV: ,00 Inventum Innovation BV: ,00 Inventum International BV: , Pref. vord. van het UWV : (zie bijlage 3) BV Cindy J: - Format Innovation BV: - Inventum Holland BV: ,94

6 Inventum Innovation BV: ,62 Inventum International BV: , Andere pref. crediteuren : vooralsnog onbekend 8.5 Aantal concurrente crediteuren : (bijlage 4) BV Cindy J: 0 Format Innovation BV: 2 Inventum Holland BV: 53 Inventum Innovation BV: 7 Inventum International BV: 24 Bedrag concurrente crediteuren : BV Cindy J: - Format Innovation BV: 3.533,29 Inventum Holland BV: ,66 Inventum Innovation BV: ,60 Inventum International BV (NL): ,31 Inventum International BV (DU) ,00 Inventum International BV (ENG): $ 704, Verwachte wijze van afwikkeling : onbekend : 3 uur en 6 minuten 9. Procedures 10. PM 11. Overig 11.1 Termijn afwikkeling faill. : onbekend

7 11.2 Plan van aanpak : quickscan, artikel 29 lid 1 OB, verrekening Carry Back, incasseren ,00 die aan de heer H.M. Snoeck is betaald Indiening volgend verslag : 17 juli 2012 : 3 uur en 30 minuten Veenendaal, 19 april 2012 voor L.L. de Boef, curator M. Waijers

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 januari 2014. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 januari 2014. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric Aan dit verslag en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag en de eventuele bijlagen kan worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 januari 2015 Gegevens onderneming : Bouwen

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 10 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In Charge B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd aan de De Ruyterkade 5 (kelder KvK)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 2 januari 2014 Gegevens onderneming : De stichting STICHTING VRIENDEN VAN TOM, statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te Almere aan de Bottelaarpassage 78 (1315

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 08 Datum: 29 november 2012 Gegevens onderneming : IJsselsteden Beheers Groep B.V. Faillissementsnummer : 10/616F Datum uitspraak : 9 november

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Walter Antonius Maria Kok Faillissementsnummer: 12/532 F Datum uitspraak: 16 november 2012 Curator: mr. M. Meffert R-C: mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 Gegevens failliet: GUL Thuiszorg B.V. statutair gevestigd te Goor en kantoorhoudende te (7605 XX) Almelo aan de Spreeuwenstraat 70, ingeschreven in het

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

IN HET FAILLISSEMENT VAN W.G. VAN DUIN BEHEER BV DE DATO

IN HET FAILLISSEMENT VAN W.G. VAN DUIN BEHEER BV DE DATO 2 e OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN W.G. VAN DUIN BEHEER BV DE DATO 19 JUNI 2014 1 Gegevens curandus/ onderneming Statutaire naam Adres : W.G. van Duin Beheer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap V1 Technology B.V. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie