Reglement farmaceutische zorg VGZ 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement farmaceutische zorg VGZ 2007"

Transcriptie

1 Reglement farmaceutische zorg VGZ 2007 geldend vanaf 1 januari 2007 als bedoeld in de verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2007, variant Natura en variant Restitutie. Datum: 13 november 2006 Pagina 1 van 2020

2 Reglement farmaceutische zorg VGZ 2007 geldend vanaf 1 januari 2007 als bedoeld in de verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2007, variant Natura en variant Restitutie. Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte... 4 Artikel 1. Algemeen... 4 II. Aanspraak van de verzekerde... 4 Artikel 2. Verzekerde prestaties... 4 III. Omschrijving geneesmiddelen en dieetpreparaten... 5 Artikel 3. Onderling vervangbare geneesmiddelen... 5 Artikel 4. Niet-onderling vervangbare geneesmiddelen... 5 Artikel 5. Zelfzorggeneesmiddelen voor chronisch gebruik... 5 Artikel 6. Andere dan geregistreerde geneesmiddelen... 5 Artikel 7. Dieetpreparaten... 6 IV. Aanwijzingsbeleid geneesmiddelen Zorgverzekeraar VGZ... 6 Artikel 8. Aanwijzing geneesmiddelen door Zorgverzekeraar VGZ... 6 V. Maximale periode van aflevering van geneesmiddelen per voorschrift... 6 Artikel 9. Maximale periode van aflevering van geneesmiddelen per voorschrift (prescriptiebeleid)... 6 Bijlage 1. Overzicht geneesmiddelen en dieetpreparaten volgens bijlage 2, Regeling... zorgverzekering, voorwaarden en eventueel vereiste machtiging Polymere, oligomere, monomere en modulaire dieetpreparaten Rubellavaccin Difterievaccin, poliomyelitisvaccin, kinkhoestvaccin dan wel combinaties van twee of meer van deze vaccins of met het tetanusvaccin Hepatitis B-vaccin Pneumokokkenvaccin Haemophilus influenzae type b vaccin Somatropine Anti-retroviraal geneesmiddel Een cholesterolverlagend geneesmiddel Recombinant-interleukine Rebombinant, granulocyt-macrofaag koloniestimulerende faktor en recombinant-granuocyt koloniestimulerende faktor Acetylcysteïne Alglucerase en Imiglucerase Rabies-vaccin Gabapentine, lamotrigine, levetiracetam en topiramaat Galantamine en rivastigmine Apraclonidine, brinzolamide, dorzolamide en latanoprost Hepatitis A-vaccin Datum: 13 november 2006 Pagina 2 van 2020

3 19. Anticonceptiva Palivizumab Montelukast Clopidrogel Etanercept Modafinil Bacaplermine Rosiglitazon- en pioglitazonbevattende geneesmiddelen Draagbare, uitwendige infuuspomp, voorgevuld met fysiologisch zout R-DNA-interferon, erytropoëtine en analoga, mycofenolaat-mofetil en mycofenolzuur, glatirameer, anagrelide en levodopa/carbidopa, intestinale gel, Anakinra Epoprostenol Bosentan Tacrolimuszalf Miglustat Clomifeen, gonadotrope hormonen, gonadoreline, gonadoreline-analoga en gonadoreline-antagonisten Adalimumab Pimecrolimus Laxantia, kalktabletten, middelen bij allergie, middelen tegen diarree en maagledigingsmiddelen die op grond van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening zonder recept mogen worden afgeleverd en andere geneesmiddelen met eenzelfde werkzaam bestanddeel en in eenzelfde...toedieningsvorm Teriparatide Pregabaline Efalizumab Memantine Imiquimod Sildenafil Bijlage 2. Overzicht van niet-aangewezen geneesmiddelen door Zorgverzekeraar VGZ 1920 Datum: 13 november 2006 Pagina 3 van 2020

4 I. Algemeen gedeelte Artikel 1. Algemeen Dit Reglement farmaceutische zorg VGZ 2007 is de nadere uitwerking van de aanspraken als bedoeld in de verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2007, variant Natura en variant Restitutie, Farmaceutische zorg, artikel 28, Geneesmiddelen en artikel 29, Dieetpreparaten. II. Aanspraak van de verzekerde Artikel 2. Verzekerde prestaties 2.1. Algemeen De verzekerde heeft aanspraak op farmaceutische zorg zoals opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden van de VGZ Zorgverzekering 2007, variant Natura en aanspraak op de vergoeding van de kosten van farmaceutische zorg zoals opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden van de VGZ Zorgverzekering 2007, variant Restitutie. Waar in dit Reglement farmaceutische zorg VGZ wordt gesproken over de aanspraak op farmaceutische zorg wordt zowel de aanspraak bedoeld op grond van de VGZ Zorgverzekering, variant Natura als de aanspraak op grond van de VGZ Zorgverzekering, variant Restitutie. Voor alle geneesmiddelen en dieetpreparaten die opgenomen zijn in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering, zijn nadere voorwaarden van toepassing. In bijlage 1 van dit Reglement farmaceutische zorg VGZ 2007 is een overzicht opgenomen van de betreffende geneesmiddelen en dieetpreparaten met vermelding van de genoemde voorwaarden. Hierbij is ook aangegeven of voor de betreffende geneesmiddelen of dieetpreparaten een machtiging vereist is. Zorgverzekeraar VGZ heeft geen aanvullende nadere voorwaarden gesteld aan de aanspraak op deze geneesmiddelen en dieetpreparaten. Dit reglement is vastgesteld op basis van de tekst van bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering van 28 september 2006 (Staatscourant 2006, 194, kenmerk Z/VU ). Eventuele (tussentijdse) wijzigingen na deze datum in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering gelden onverkort ook voor bijlage 1 van dit reglement. Een actuele versie van bijlage 1 behorende bij dit reglement, is te raadplegen via Deze informatie is ook telefonisch op te vragen, telefoonnummer: Daarnaast communiceert Zorgverzekeraar VGZ eventuele wijzigingen in bijlage 1 via zijn media-uitingen gericht aan verzekerden /toestemmingsvereiste Als een machtiging vereist is, wordt de machtigingsaanvraag beoordeeld door de gecontracteerde apotheker of apotheekhoudend huisarts. Dit gebeurt volgens een protocol dat onderdeel is van de overeenkomst tussen Zorgverzekeraar VGZ en de betreffende apotheker of apotheekhoudend huisarts. U ontvangt in dit geval geen schriftelijke toestemming. Als u bezwaar heeft tegen deze procedure, dan kunt u de machtigingsaanvraag indienen bij Zorgverzekeraar VGZ. Zorgverzekeraar VGZ beoordeelt in dat geval de machtigingaanvraag. U ontvangt dan wel een schriftelijke toestemming. Als u naar een niet-gecontracteerde apotheker of apotheekhoudend huisarts gaat, heeft u een machtiging nodig van Zorgverzekeraar VGZ om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Zorgverzekeraar VGZ beoordeelt in dat geval de machtigingsaanvraag. U ontvangt in dit geval een schriftelijke toestemming. Bij de machtigingsaanvraag heeft u vaak een toelichting nodig van uw voorschrijver. Datum: 13 november 2006 Pagina 4 van 2020

5 III. Omschrijving geneesmiddelen en dieetpreparaten Artikel 3. Onderling vervangbare geneesmiddelen In het kader van de Regeling zorgverzekering worden onderscheiden de onderling vervangbare geneesmiddelen en de niet-onderling vervangbare geneesmiddelen. Geneesmiddelen die als onderling vervangbaar worden aangemerkt, zijn geneesmiddelen die bij een gelijksoortig indicatiegebied kunnen worden toegepast, via een gelijke toedieningsweg worden toegediend en in het algemeen voor dezelfde leeftijdscategorie bestemd zijn. Deze onderling vervangbare geneesmiddelen zijn geclusterd, zoals beschreven in de verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2007, artikel 28, Geneesmiddelen, bijzonderheden, punt 2. Een eventueel verschuldigde eigen bijdrage, zijnde het bedrag boven het vergoedingslimiet, dient door de verzekerde te worden betaald aan de apotheker of apotheekhoudend huisarts die het geneesmiddel aflevert. Artikel 4. Niet-onderling vervangbare geneesmiddelen De niet-onderling vervangbare geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die door verschillen in eigenschappen niet met andere geneesmiddelen geclusterd kunnen worden: de zogenoemde unieke geneesmiddelen. Voor de niet-onderling vervangbare (unieke) geneesmiddelen geldt geen eigen bijdrage. Artikel 5. Zelfzorggeneesmiddelen voor chronisch gebruik Voor een aantal zelfzorggeneesmiddelen, zijnde geregistreerde geneesmiddelen die zonder recept bij een apotheker, apotheekhoudende huisarts, drogist of leverancier verkrijgbaar zijn, geldt ingeval van chronisch gebruik een aparte vergoedingsregeling. Als nadere voorwaarden dienen de volgende punten in acht genomen te worden: 5.1. Op het voorschrift van de behandelend huisarts, verloskundige, tandarts, orthodontist, medisch specialist of kaakchirurg dient aangegeven te zijn dat een verzekerde langer dan zes maanden op het betreffende middel is aangewezen en dat het is voorgeschreven ter behandeling van een chronische aandoening. In deze gevallen wordt de aanduiding C.G. gebruikt. De apotheker of apotheekhoudende huisarts dient hiervan op de nota melding te maken De eerste 15 dagen komen de kosten van het betreffende zelfzorggeneesmiddel voor rekening van de verzekerde. Voor verzekerden die deze middelen al in 2006 gebruikten, geldt deze periode niet. De tot de aanspraak behorende zelfzorggeneesmiddelen ter behandeling van een chronische aandoening zijn laxantia, kalktabletten, middelen bij allergie, middelen tegen diarree en maagledigingsmiddelen die op grond van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening zonder recept mogen worden afgeleverd en andere geneesmiddelen met eenzelfde werkzaam bestanddeel en in eenzelfde toedieningsvorm. Artikel 6. Andere dan geregistreerde geneesmiddelen 6.1. Het betreft hier niet-geregistreerde geneesmiddelen die gebruikt worden door patiënten, die lijden aan een ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de inwoners, waardoor registratie door de fabrikant of importeur van het geneesmiddel niet kan worden gevergd Ook wordt de zogenoemde magistrale receptuur gerekend tot andere dan geregistreerde geneesmiddelen, zijnde het door de apotheker of apotheekhoudende huisarts bereide geneesmiddel. De aanspraak op magistrale receptuur bestaat uitsluitend als en voorzover de apotheekbereiding, gelet op indicatie en dosering, valt aan te merken als rationele farmacotherapie. Apotheekbereidingen die nagenoeg gelijkwaardig zijn aan enig niet-aangewezen geregistreerd geneesmiddel zijn uitgesloten van de aanspraak, tenzij de aangewezen geregistreerde geneesmiddelen niet of niet binnen een redelijke termijn kunnen worden afgeleverd. Onder rationele farmacotherapie wordt in dit lid verstaan een behandeling met een geneesmiddel in een voor de verzekerde geschikte vorm, waarvan de werkzaamheid en Datum: 13 november 2006 Pagina 5 van 2020

6 effectiviteit door wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld en die ook het meest economisch is voor de zorgverzekering onderscheidenlijk de verzekerde. Artikel 7. Dieetpreparaten Onder dieetpreparaten wordt verstaan polymere, oligomere, monomere en modulaire dieetpreparaten. IV. Aanwijzingsbeleid geneesmiddelen Zorgverzekeraar VGZ Artikel 8. Aanwijzing geneesmiddelen door Zorgverzekeraar VGZ Dit artikel vormt de nadere uitwerking van de verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2007, variant Natura en variant Restitutie, artikel 28, Geneesmiddelen, bijzonderheden, punt 1 ten aanzien van het aanwijzingsbeleid geneesmiddelen Zorgverzekeraar VGZ Zorgverzekeraar VGZ kan besluiten dat verzekerden, met uitsluiting van andere geneesmiddelen, per werkzame stof met dezelfde toedieningsweg en dezelfde sterkte, aanspraak hebben op één of meer door Zorgverzekeraar VGZ aangewezen geneesmiddelen De geneesmiddelen die Zorgverzekeraar VGZ voor 2007 heeft aangewezen zijn gelijk aan de aangewezen geregistreerde geneesmiddelen, genoemd in bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering, met uitzondering van de in bijlage 2 van dit Reglement farmaceutische zorg VGZ 2007 opgenomen geneesmiddelen Er bestaat wel aanspraak op een niet-aangewezen geneesmiddel als behandeling met het aangewezen geneesmiddel medisch niet verantwoord is Voor aanspraak op andere dan de aangewezen geneesmiddelen op grond van artikel 8.2 is voorafgaande toestemming van Zorgverzekeraar VGZ vereist Een verzoek om toestemming op grond dat behandeling met een aangewezen geneesmiddel voor de verzekerde medisch niet verantwoord is, dient vergezeld te gaan van een verklaring van de voorschrijver daarover In afwijking van artikel 8.4 en 8.5, heeft de verzekerde gedurende 15 dagen zonder voorafgaande toestemming, aanspraak op een niet aangewezen geneesmiddel bij het eerste recept voor het betreffende geneesmiddel, op voorwaarde dat de verzekerde binnen de genoemde termijn van 15 dagen een machtigingsaanvraag heeft ingediend bij Zorgverzekeraar VGZ. Als de machtigingsaanvraag niet tijdig bij Zorgverzekeraar VGZ is ingediend waardoor de verzekerde vooraf geen machtiging heeft, dan loopt de verzekerde de kans dat er geen aanspraak meer bestaat op het geneesmiddel vanaf dag 16. Als Zorgverzekeraar VGZ geen toestemming geeft omdat het naar zijn idee medisch wel verantwoord is om het preferente geneesmiddel te gebruiken, dan wordt het niet aangewezen geneesmiddel vanaf dag 16 niet meer vergoed. V. Maximale periode van aflevering van geneesmiddelen per voorschrift Artikel 9. Maximale periode van aflevering van geneesmiddelen per voorschrift (prescriptiebeleid) Per voorschrift heeft de verzekerde aanspraak op geneesmiddelen voor een periode van: - 15 dagen, als het een voor de verzekerde nieuwe medicatie betreft; - 15 dagen, als het een geneesmiddel betreft ter bestrijding van acute aandoeningen met antibiotica of chemotherapeutica; - 3 maanden, als het geneesmiddelen betreft ter behandeling van chronische ziekten, met uitzondering van hypnotica en anxiolytica; - een jaar, als het orale anticonceptiva of insulinepreparaten betreft; - een maand in overige gevallen. Datum: 13 november 2006 Pagina 6 van 2020

7 Datum: 13 november 2006 Pagina 7 van 2020

8 Bijlage 1. Overzicht geneesmiddelen en dieetpreparaten volgens bijlage 2, Regeling zorgverzekering, voorwaarden en eventueel vereiste machtiging 1. Polymere, oligomere, monomere en modulaire dieetpreparaten uitsluitend voor een verzekerde: a. die lijdt aan een ernstige slikstoornis, een ernstige passagestoornis, een ernstige resorptiestoornis, een ernstige voedselallergie of een ernstige stofwisselingsstoornis, of; b. met een dreigende ernstige ondervoeding en die lijdt aan een chronisch obstructief longlijden, cystische fibrose of een ernstige congenitaal hartfalen en bij dat hartfalen een dreigende groeiachterstand heeft. 2. Rubellavaccin uitsluitend voor een verzekerde vrouw in de reproductieve leeftijd. 3. Difterievaccin, poliomyelitisvaccin, kinkhoestvaccin of combinaties van twee of meer van deze vaccins of met het tetanusvaccin uitsluitend voor een verzekerde jonger dan achttien jaar. 4. Hepatitis B-vaccin uitsluitend voor een verzekerde: a. die is aangewezen of op afzienbare termijn aangewezen kan zijn op het regelmatig gebruiken van bloed- of bloedproducten of op dialyse; b. met het syndroom van Down of met een daarmee vergelijkbare ernstige chromosomale afwijking en voorzover dit gepaard gaat met een verstoorde afweerfunctie; c. die partner, gezinslid of huisgenoot is van iemand die HbsAg positief is, of; d. die anders dan in beroepsuitoefening in een dagverblijf, in een tehuis, op een school voor verstandelijk gehandicapten of een sociale werkplaats, blijkens een risico-analyse van de gemeentelijke gezondheidsdienst, een verhoogde kans op besmetting heeft. Datum: 13 november 2006 Pagina 8 van 2020

9 5. Pneumokokkenvaccin uitsluitend voor een verzekerde: a. in de leeftijd van 2 jaar of ouder met een onvolwaardige miltfunctie ofwel na miltverwijdering; b. met lekkage van hersenvocht; c. met sikkelcelziekte; d. lijdend aan de ziekte van Hodgkin, non-hodgkin lymfoom, myeloom of chronische lymfatische leukemie; e. lijdend aan levercirrhose, chronische nierfunctiestoornis, chronisch hartfalen met stuwing, een ischemische hartziekte of alcoholisme met pneumokokkeninfectie in de anamnese; f. met een marginale longfunctie (dyspnoe na 100 meter wandelen en een FVC<50% van voorspeld, FEV1, FEV1/FVC ratio en Dlco < 40% van voorspeld, of een VO2max tussen ml/(kg-min)); g. die immuungecompromitteerd is door een auto-immuunziekte, een immunosuppressieve behandeling, een orgaantransplantatie of een beenmergtransplantatie,of; h. die HIV-geïnfecteerd is (CDC-classificatie HIV-infectie groepen II, III en IV) met een goede immuunrespons. 6. Haemophilus influenzae type b vaccin uitsluitend voor een verzekerde jonger dan achttien jaar met: a. een onvolwaardige miltfunctie; b. een gestoorde T-lymfocyten functie, of; c. een miltverwijdering. 7. Somatropine uitsluitend voor een verzekerde: a. met een somatropinedeficiëntie, waarbij de groeischijven zijn gesloten; b. met een lengtegroeistoornis door een somatropinedeficiëntie, een chronische nierinsufficiëntie of het syndroom van Turner, waarbij de groeischijven nog niet zijn gesloten; c. met een Prader-Willi syndroom, waarbij de groeischijven nog niet zijn gesloten, of; d. met een groeistoornis bij kinderen met een kleine gestalte die bij geboorte small for gestational age waren en die op een leeftijd van 4 jaar of ouder geen inhaalgroei meer vertonen bij een lengte < 2,5 SDS, waarbij de groeischijven nog niet zijn gesloten. Datum: 13 november 2006 Pagina 9 van 2020

10 8. Anti-retroviraal geneesmiddel uitsluitend voor een verzekerde die voor behandeling met zo n geneesmiddel een medische indicatie heeft waarvoor het geneesmiddel krachtens de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening is geregistreerd. 9. Een cholesterolverlagend geneesmiddel uitsluitend voor een verzekerde: a. die lijdt aan een vorm van erfelijke hypercholesterolemie, of; b. bij wie dieetmaatregelen gedurende een periode van zes maanden onvoldoende effectief zijn gebleken en die een sterk verhoogde kans heeft op het ontwikkelen van kransslagaderlijden als gevolg van een cholesterolgehalte van 8,0 mmol/l of hoger met ten minste één of als gevolg van een cholesterolgehalte van 6,5 mmol/l of hoger met tenminste twee van de volgende additionele risicofactoren: 1º. coronaire atherosclerotische hartziekten (CAHZ) in de anamnese; 2º. een familie-anamnese van CAHZ voor het zestigste levensjaar; 3º. diabetes mellitus; 4º. hypertensie. 10. Recombinant-interleukine-2 uitsluitend voor een verzekerde lijdende aan gemetastaseerde niercelcarcinoom. 11. Rebombinant, granulocyt-macrofaag koloniestimulerende faktor en recombinant-granuocyt koloniestimulerende faktor uitsluitend voor een verzekerde die: a. wordt behandeld met cytostatica voor een kwaadaardige aandoening, en 1º. voor het geneesmiddel een medische indicatie heeft waarvoor het geneesmiddel krachtens de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening is geregistreerd, of; 2º. voor dat geneesmiddel een niet-geregistreerde medische indicatie heeft en lijdt aan een ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de inwoners, de werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie wetenschappelijk is onderbouwd en in Nederland voor die aandoening geen behandeling mogelijk is met enig ander voor die aandoening geregistreerd geneesmiddel of rationele apotheekbereiding; b. wordt behandeld met ganciclovir voor een cytomegalovirus Datum: 13 november 2006 Pagina 10 van 2020

11 retinitis als gevolg van AIDS en: 1º. voor het geneesmiddel een medische indicatie heeft waarvoor het geneesmiddel krachtens de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening is geregistreerd, of; 2º. voor dat geneesmiddel een niet-geregistreerde medische indicatie heeft en lijdt aan een ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de inwoners, de werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie wetenschappelijk is onderbouwd en in Nederland voor die aandoening geen behandeling mogelijk is met enig ander voor die aandoening geregistreerd geneesmiddel of rationele apotheekbereiding, of; c. wordt behandeld voor een ernstige congenitale, cyclische of idiopatische neutropenie. 12. Acetylcysteïne uitsluitend voor een verzekerde met chronisch obstructief longlijden en die wordt behandeld overeenkomstig de richtlijnen die voor Nederland door de desbetreffende beroepsbeoefenaren zijn aanvaard. 13. Alglucerase en Imiglucerase uitsluitend voor een verzekerde die lijdt aan de ziekte van Gaucher en die wordt behandeld overeenkomstig de richtlijnen die voor Nederland door de desbetreffende beroepsbeoefenaren zijn aanvaard. 14. Rabies-vaccin uitsluitend voor een verzekerde die is blootgesteld geweest aan het rabies-virus. 15. Gabapentine, lamotrigine, levetiracetam en topiramaat uitsluitend voor een verzekerde die voor epilepsie wordt behandeld overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroep zijn aanvaard. Datum: 13 november 2006 Pagina 11 van 2020

12 16. Galantamine en rivastigmine uitsluitend voor een verzekerde die wordt behandeld overeenkomstig het behandelprotocol Alzheimer, en 1º. voor het geneesmiddel een medische indicatie heeft waarvoor het geneesmiddel krachtens de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening is geregistreerd, of; 2º. voor dat geneesmiddel een niet-geregistreerde medische indicatie heeft en lijdt aan een ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de inwoners, de werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie wetenschappelijk is onderbouwd en in Nederland voor die aandoening geen behandeling mogelijk is met enig ander voor die aandoening geregistreerd geneesmiddel of rationele apotheekbereiding. 17. Apraclonidine, brinzolamide, dorzolamide en latanoprost uitsluitend voor een verzekerde die wordt behandeld overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroep zijn aanvaard. 18. Hepatitis A-vaccin uitsluitend voor een verzekerde: a. die lijdt aan een chronische hepatitis B infectie; b. met een chronische hepatitis C infectie, of; c. met een niet-virale chronische leverziekte, en die daarbij een verhoogde kans op een hepatitis A infectie heeft, tenzij de verhoogde kans op besmetting een gevolg is van reizen, beroepsuitoefening of een epidemie. 19. Anticonceptiva uitsluitend voor een verzekerde: a. die de leeftijd van eenentwintig jaar nog niet heeft bereikt, of; b. als het een intra-uterine device met levonorgestrel betreft, die het middel krijgt als progestageen adjuvans ter voorkoming van endometriumhyperplasie tijdens oestrogeentherapie in de perien postmenopauze of ter behandeling van menorragie waarbij sprake is van bloedarmoede, inhoudende een hemoglobinewaarde die lager is dan de referentiewaarden zoals gehanteerd in de richtlijnen van desbetreffende beroepsgroepen. Datum: 13 november 2006 Pagina 12 van 2020

13 20. Palivizumab uitsluitend voor een verzekerde die: a. die geboren is bij een zwangerschapsduur van tweeëndertig weken of minder en bij het begin van het respiratoir syncytieel virus seizoen jonger was dan zes maanden; b. jonger is dan één jaar en bronchopulmonale dysplasie heeft, of jonger is dan twee jaar die voor de behandeling van bronchopulmonale dysplasie zuurstoftherapie nodig had, of; c. jonger is dan twee jaar en die een congenitale hartaandoening heeft die hemodynamisch significant is, of; d. in het eerste levensjaar voor dit middel een niet-geregistreerde medische indicatie heeft en lijdt aan een ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de inwoners, de werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie wetenschappelijk is onderbouwd en in Nederland voor die aandoening geen behandeling mogelijk is met enig ander voor die aandoening geregistreerd geneesmiddel of rationele apotheekbereiding. 21. Montelukast uitsluitend voor een verzekerde die: a. lijdt aan matig persisterende astma en bij wie onvoldoende klinische controle wordt bereikt met inhalatiecorticosteroïden en kortwerkende ß-sympathicomimetica, of; b. lijdt aan inspanningsastma, bij wie behandeling met kortwerkende ß-sympathicomimetica geen uitkomst biedt en die de leeftijd van vijftien jaar nog niet heeft bereikt. 22. Clopidrogel uitsluitend voor een verzekerde die: a. na een doorgemaakt myocardinfarct of ischemisch cerebrovasculair accident of bij een vastgestelde perifere arteriële aandoening, niet behandeld kan worden met acetylsalicylzuur vanwege overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur of een andere absolute contra-indicatie voor acetylsalicylzuur heeft, of; b. voor de behandeling van een acuut coronair syndroom zonder ST-segmentstijging gedurende zes maanden is aangewezen op het middel in combinatie met acetylsalicylzuur. Datum: 13 november 2006 Pagina 13 van 2020

14 23. Etanercept uitsluitend voor een verzekerde: a. met actieve reumatoïde artritis en met onvoldoende respons op of intolerantie voor behandeling met verschillende disease modifying antirheumatic drugs, waaronder ten minste methotrexaat tenzij er sprake is van een contra-indicatie voor methotrexaat; b. in de leeftijd van vier tot zeventien jaar met actieve polyarticulaire juveniele idiopatische artritis die onvoldoende reageert op methotrexaat; c. die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, met actieve en progressieve artritis psoriatica bij wie de respons op eerdere disease modifying antirheumatic drugtherapie onvoldoende is gebleken; d. met ernstige actieve spondylitis ankylopoëtica waarbij er sprake is van onvoldoende respons op ten minste twee prostaglandinesynthetaseremmers in maximale doseringen en andere conventionele behandeling, of; e. met matig tot ernstige chronische plaque psoriasis waarbij er sprake is van onvoldoende respons op, intolerantie voor of een contra-indicatie voor PUVA, methotrexaat en ciclosporine, en die wordt behandeld overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard. 24. Modafinil uitsluitend voor een verzekerde die lijdt aan narcolepsie en die onvoldoende reageert op methylfenidaat of dat middel vanwege bijwerkingen niet verdraagt. 25. Bacaplermine uitsluitend voor een verzekerde die voor de behandeling met het middel een medische indicatie heeft waarvoor het middel krachtens de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening is geregistreerd. 26. Rosiglitazon- en pioglitazonbevattende geneesmiddelen uitsluitend in combinatie met een sulfonylureumderivaat of metformine voor een verzekerde die lijdt aan diabetes mellitus type 2 en die niet behandeld kan worden met een combinatie van een sulfonylureumderivaat en metformine. Datum: 13 november 2006 Pagina 14 van 2020

15 27. Draagbare, uitwendige infuuspomp, voorgevuld met fysiologisch zout uitsluitend voor een verzekerde die de pomp nodig heeft voor de toediening van: a. opiaten ter behandeling van pijn die niet op andere wijze adequaat kan worden bestreden; b. gammaglobuline ter behandeling van agammaglobulinaemie; c. desferoxamine bij iatrogene haemosiderose en haemochromatose als gevolg van thalassemie, andere vormen van anemie en in enkele gevallen van ernstige nefropathie waarbij chronische transfusies nodig zijn, of; d. gonadoreline ter behandeling van hypothalame amenorrhoe en anovulatie. 28. R-DNA-interferon, erytropoëtine en analoga, mycofenolaat-mofetil en mycofenolzuur, glatirameer, anagrelide en levodopa/carbidopa, intestinale gel, anakinra uitsluitend voor een verzekerde die: a. voor het geneesmiddel een medische indicatie heeft waarvoor het geneesmiddel krachtens de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening is geregistreerd, of; b. voor het geneesmiddel een niet-geregistreerde medische indicatie heeft en lijdt aan een ziekte die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de inwoners, de werkzaamheid van dat geneesmiddel bij die indicatie wetenschappelijk is onderbouwd en in Nederland voor die aandoening geen behandeling mogelijk is met enig ander voor die aandoening geregistreerd geneesmiddel of rationele apotheekbereiding. 29. Epoprostenol uitsluitend voor een verzekerde die lijdt aan pulmonale arteriële hypertensie New York Heart Association klasse III of IV. 30. Bosentan uitsluitend voor een verzekerde die lijdt aan pulmonale arteriële Datum: 13 november 2006 Pagina 15 van 2020

16 hypertensie New York Heart Association klasse III. 31. Tacrolimuszalf uitsluitend voor een verzekerde van twee jaar of ouder met ernstig eczeem dat onvoldoende reageert op gebruik van corticosteroïden. 32. Miglustat uitsluitend voor een verzekerde die lijdt aan de ziekte van Gaucher type 1 en niet kan worden behandeld met imiglucerase. 33. Clomifeen, gonadotrope hormonen, gonadoreline, gonadoreline-analoga en gonadoreline-antagonisten uitsluitend voor een verzekerde die: a. deze geneesmiddelen krijgt voor een eerste, tweede of derde in-vitrofertilisatiepoging als bedoeld in het Besluit zorgverzekering, of; b. deze geneesmiddelen krijgt voor een andere aandoening dan een vruchtbaarheidsstoornis. ja. 34. Adalimumab uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder: a. met actieve reumatoïde artritis en met onvoldoende respons op of intolerantie voor behandeling met verschillende disease modifying antirheumatic drugs, waaronder ten minste methotrexaat, tenzij er sprake is van een contra-indicatie voor methotrexaat, of; b. met actieve en progressieve artritis psoriatica bij wie de respons op eerdere disease modifying antirheumatic drugtherapie onvoldoende is gebleken, of; c. met ernstige actieve spondylitis ankylopoëtica waarbij er sprake is van onvoldoende respons op ten minste twee prostaglandinesynthetaseremmers in maximale doseringen en andere conventionele behandeling. Datum: 13 november 2006 Pagina 16 van 2020

17 35. Pimecrolimus uitsluitend voor een verzekerde van twee jaar of ouder met mild tot matig constitutioneel eczeem die onvoldoende reageert op behandeling met andere lokale middelen, waaronder in ieder geval corticosteroïden. 36. Laxantia, kalktabletten, middelen bij allergie, middelen tegen diarree en maagledigingsmiddelen die op grond van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening zonder recept mogen worden afgeleverd en andere geneesmiddelen met eenzelfde werkzaam bestanddeel en in eenzelfde toedieningsvorm uitsluitend voor een verzekerde die blijkens het voorschrift langer dan zes maanden op het geneesmiddel is aangewezen en voor wie het geneesmiddel is voorgeschreven ter behandeling van chronische aandoening, tenzij het betreft een voor de verzekerde nieuwe medicatie. 37. Teriparatide uitsluitend voor een periode van maximaal achttien maanden voor een postmenopauzale verzekerde vrouw met ernstige osteoporose die: a. ondanks behandeling met bisfosfonaten of raloxifene en strontiumranelaat na twee wervelfracturen, opnieuw één of meerdere fracturen heeft gekregen, of; b. zowel bisfosfonaten, als raloxifene en strontiumranelaat niet kan gebruiken. 38. Pregabaline uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder: a. als adjuvante behandeling bij partiële epilepsie, of; b. voor de behandeling van perifere neuropathische pijn. 39. Efalizumab uitsluitend voor een verzekerde van achttien jaar of ouder met matige tot ernstige plaque psoriasis die onvoldoende respons heeft gegeven op, een absolute contra-indicatie heeft voor of intolerant is voor andere systemische therapieën, inclusief ciclosporine, methotrexaat en PUVA en die wordt behandeld overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de beroepsgroep zijn aanvaard. apotheekhoudend huisarts. Als u gebruik maakt van een niet- Datum: 13 november 2006 Pagina 17 van 2020

18 gecontracteerde 40. Memantine uitsluitend voor een verzekerde met een ernstige vorm van de ziekte van Alzheimer (AD) en de therapie wordt geëvalueerd conform de door de beroepsgroepen geaccepteerde behandelrichtlijn voor medicamenteuze therapie bij AD. 41. Imiquimod uitsluitend voor een verzekerde voor de behandeling van kleine superficiële basaalcarcinomen, als chirurgische excisie op praktische bezwaren stuit. 42. Sildenafil uitsluitend voor een verzekerde die lijdt aan pulmonale arteriële hypertensie New York Heart Association klasse III. Datum: 13 november 2006 Pagina 18 van 2020

19 Bijlage 2. Overzicht van niet-aangewezen geneesmiddelen door Zorgverzekeraar VGZ De geneesmiddelen die Zorgverzekeraar VGZ voor 2007 heeft aangewezen zijn gelijk aan de aangewezen geregistreerde geneesmiddelen, genoemd in bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering, met uitzondering van de hieronder genoemde geneesmiddelen. Hierbij geldt dat voor alle van deze uitgesloten geneesmiddelen, andere geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, toedieningsweg en sterkte tot de aanspraak blijven behoren. Omeprazol 10 mg oraal Artikelomschrijving Losec mups tablet MGA 10 mg Omeprazol 20 mg oraal Artikelomschrijving Losec mups tablet MGA 20 mg Losec mups tablet MGA 20 mg Omeprazol capsule MGA 20 mg Omeprazol 40 mg oraal Artikelomschrijving Losec mups tablet MGA 40 mg Simvastatine 10 mg oraal Artikelomschrijving Zocor tablet 10 mg Zocor tablet 10 mg Simvastatine 20 mg oraal Artikelomschrijving Zocor tablet 20 mg Zocor tablet 20 mg Zocor tablet 20 mg Simvastatine 40 mg oraal Artikelomschrijving Zocor tablet 40 mg Zocor tablet 40 mg Zocor tablet 40 mg Zocor tablet 40 mg Pravastatine 10 mg oraal Artikelomschrijving Pravastatin NA tablet 10 mg Selektine tablet 10 mg Firma Astra Zeneca BV Firma Astra Zeneca BV Delphi Pharmaceuticals BV Eureco Pharma Firma Astra Zeneca BV Firma MSD BV Pharos BV Firma Delphi Pharmaceuticals BV MSD BV Pharos BV Firma Delphi Pharmaceuticals BV Eureco Pharma MSD BV Pharos BV Firma Fisher Farma BV Bristol-Myers Squibb BV Datum: 13 november 2006 Pagina 19 van 2020

20 Pravastatine 20 mg oraal Artikelomschrijving Pravachol tablet 20 mg Pravachol tablet 20 mg Pravastatin NA tablet 20 mg Pravastatine tablet 20 mg Sanaprav tablet 20 mg Sanaprav tablet 20 mg Selektine tablet 20 mg Pravastatine 40 mg oraal Artikelomschrijving Elisor tablet 40 mg Elisor tablet 40 mg Elisor tablet 40 mg Lipostat tablet 40 mg Lipostat tablet 40 mg Pravastatine NA tablet 40 mg Sanaprav tablet 40 mg Sanaprav tablet 40 mg Selektine tablet 40 mg Selektine tablet 40 mg Firma Pharos BV Stephar BV Fisher Farma BV Medicor Parmaceuticals BV Polyfarma BV Stephar BV Bristol-Myers Squibb BV Firma Brocacef Extramuraal Pharos BV Stephar BV Pharos BV Stephar BV Fisher Farma BV Polypharma BV Stephar BV Bristol-Myers Squibb BV Delphi Pharmaceuticals BV Datum: 13 november 2006 Pagina 20 van 2020

Reglement farmaceutische zorg VGZ 2006

Reglement farmaceutische zorg VGZ 2006 Reglement farmaceutische zorg VGZ 2006 geldend vanaf 1 januari 2006 als bedoeld in de verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2006. Pagina 1 van 19 Reglement farmaceutische zorg VGZ 2006 geldend vanaf

Nadere informatie

Avéro Achmea Postbus 57212 1040 BC Amsterdam www.averoachmea.nl

Avéro Achmea Postbus 57212 1040 BC Amsterdam www.averoachmea.nl Reglement Farmaceutische Zorg (Avéro) Achmea t.b.v. (Keuze) Zorg Plan Avéro Achmea Postbus 57212 1040 BC Amsterdam www.averoachmea.nl Art. 1 Algemeen Het Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2007 is een

Nadere informatie

FBTO Reglement Farmaceutische Zorg 2008

FBTO Reglement Farmaceutische Zorg 2008 FBTO Reglement Farmaceutische Zorg 2008 Ingaande 1 januari 2008 1 1. ALGEMEEN Het FBTO Reglement Farmaceutische Zorg 2008 is een uitwerking van het recht op aanspraak op farmaceutische zorg. Deze aanspraken

Nadere informatie

Achmea reglement Farmaceutische Zorg 2008

Achmea reglement Farmaceutische Zorg 2008 Achmea reglement Farmaceutische Zorg 2008 Ingaande 1 januari 2008 Achmea reglement Farmaceutische Zorg 2008 1. Algemeen Het Achmea reglement Farmaceutische Zorg 2008 is een uitwerking van het recht op

Nadere informatie

Reglement Farmaceutisch Zorg 2008

Reglement Farmaceutisch Zorg 2008 Reglement Farmaceutisch Zorg 2008 (geldig vanaf januari 2008) Nadere uitwerking aanwijzing geneesmiddelen. Op grond van artikel 9 van de verzekeringsvoorwaarden heeft De Friesland de geneesmiddelen aangewezen

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis 1. Inleiding Dit reglement maakt onderdeel uit van de Polisvoorwaarden behorende bij de Zorg-opmaatpolis en de Polisvoorwaarden

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie 2012.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie 2012. Farmacie Energiek 2013 Farmacie Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2013 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie 2012. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen

Nadere informatie

Reglement. REGLEMENT Farmaceutische zorg. Delta Lloyd Zorgverzekering NV. Geldend vanaf 1 juli 2007

Reglement. REGLEMENT Farmaceutische zorg. Delta Lloyd Zorgverzekering NV. Geldend vanaf 1 juli 2007 Reglement REGLEMENT Farmaceutische zorg MODEL Z 03.9.04 GELDIGHEID Geldend vanaf 1 juli 2007 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD Artikel 1 Rechten van de verzekerde 2 Artikel

Nadere informatie

Reglement Farmacie Energiek 2014. Algemene bepalingen. Reglement Farmacie. Reglement. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Bijlage.

Reglement Farmacie Energiek 2014. Algemene bepalingen. Reglement Farmacie. Reglement. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Bijlage. Farmacie Farmacie Energiek 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2014. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen In dit verstaan wij onder: Apotheekinstructie

Nadere informatie

Reglement Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2014. Algemene bepalingen. Reglement Farmacie. Reglement. 2 Bijlage. 3 Voorschrijver

Reglement Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2014. Algemene bepalingen. Reglement Farmacie. Reglement. 2 Bijlage. 3 Voorschrijver Farmacie Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2014. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen In dit verstaan wij onder:

Nadere informatie

Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2013

Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2013 Farmacie Salland verzekeringen 2013 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2013 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie 2012. Farmacie Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2013

Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2013 Farmacie Salland verzekeringen 2013 Dit reglement is geldig vanaf 1 februari 2013 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie 2013. Farmacie Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2011 en treedt in de plaats van het Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2010.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2011 en treedt in de plaats van het Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2010. REGLEMENT FARMACIE SALLAND VERZEKERINGEN 2011 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2011 en treedt in de plaats van het Reglement Farmacie Salland verzekeringen 2010. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983)

Nadere informatie

Reglement Farmacie Energiek 2014. Algemene bepalingen. Reglement Farmacie. Reglement. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Bijlage.

Reglement Farmacie Energiek 2014. Algemene bepalingen. Reglement Farmacie. Reglement. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Bijlage. Farmacie Farmacie Energiek 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 april 2014 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. Farmacie Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2015 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 april 2014 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 april 2014 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. Farmacie Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 april 2014 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis. per 1 januari 2008

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis. per 1 januari 2008 REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis per 1 januari 2008 1. Inleiding Dit reglement maakt onderdeel uit van de Polisvoorwaarden behorende bij de Zorg-opmaatpolis

Nadere informatie

INHOUD Artikel 1 Rechten van de verzekerde 2. Artikel 3 Voorschrift en levering 2. Artikel 7 Dieetpreparaten 4

INHOUD Artikel 1 Rechten van de verzekerde 2. Artikel 3 Voorschrift en levering 2. Artikel 7 Dieetpreparaten 4 REGLEMENT Farmaceutische zorg MODEL F 03.9.04 GELDIGHEID Geldend vanaf 1 januari 2008 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD Artikel 1 Rechten van de verzekerde 2 Artikel 2 Gecontracteerde

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. Farmacie Farmacie HollandZorg 2015 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. Farmacie Farmacie ZorgDirect 2015 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2015 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

INHOUD Artikel 1 Rechten van de verzekerde 2. Artikel 3 Voorschrift en levering 2. Artikel 7 Dieetpreparaten 4

INHOUD Artikel 1 Rechten van de verzekerde 2. Artikel 3 Voorschrift en levering 2. Artikel 7 Dieetpreparaten 4 REGLEMENT Farmaceutische zorg MODEL F 03.9.04 GELDIGHEID Geldend vanaf 1 januari 2008 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD Artikel 1 Rechten van de verzekerde 2 Artikel 2 Gecontracteerde

Nadere informatie

Reglement Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2016

Reglement Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2016 Farmacie Salland Zorgverzekeringen 2016 Farmacie Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg IZZ

Reglement farmaceutische zorg IZZ Reglement farmaceutische zorg IZZ Geldend vanaf 1 januari 2010 IZZ Zorg voor de zorg Reglement farmaceutische zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 4 Artikel 2. Verzekerde zorg 4 Artikel 3. Aanwijzing

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 maart 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 maart 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. Farmacie Farmacie ZorgDirect 2016 Dit reglement is geldig vanaf 1 maart 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. Farmacie Farmacie HollandZorg 2016 Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2016 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg Univé

Reglement farmaceutische zorg Univé Reglement farmaceutische zorg Univé geldend vanaf 1 januari 2010 2 REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG UNIVÉ 2010 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Verzekerde zorg 3 Artikel 3. Aanwijzing geneesmiddelen

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg VGZ

Reglement farmaceutische zorg VGZ 2009 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Reglement farmaceutische zorg VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 Alle aandacht voor goede zorg 2 REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG VGZ 2009 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg IZA. geldend vanaf 1 januari 2010

Reglement farmaceutische zorg IZA. geldend vanaf 1 januari 2010 Reglement farmaceutische zorg IZA geldend vanaf 1 januari 2010 Inhoudsopgave Artikel I. Algemeen... 3 Artikel II. Verzekerde zorg... 3 Artikel III. Aanwijzing geneesmiddelen door IZA Zorgverzekeraar...

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg SIZ

Reglement farmaceutische zorg SIZ Reglement farmaceutische zorg SIZ Ingangsdatum: 1 januari 2010 2 REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG SIZ 2010 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen 3 Artikel 2. Verzekerde zorg 3 Artikel 3. Aanwijzing geneesmiddelen

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg ONVZ Zorgverzekeraar 2008

Reglement Farmaceutische zorg ONVZ Zorgverzekeraar 2008 Reglement Farmaceutische zorg ONVZ Zorgverzekeraar 2008 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de Zorgverzekeringswet, het Besluit zorgverzekering en de Regeling zorgverzekering, zoals die

Nadere informatie

behorende bij de Trias Natura Polis en de Trias Restitutie Polis

behorende bij de Trias Natura Polis en de Trias Restitutie Polis Reglement Farmaceutische Zorg Zorgverzekeraar Trias 2007 behorende bij de Trias Natura Polis en de Trias Restitutie Polis Trias Zorgverzekeraar N.V., Stadhuisplein 70, 4203 NS Gorinchem, Postbus 38, 4200

Nadere informatie

Actualisatie nadere voorwaarden farmaceutische zorg 2009

Actualisatie nadere voorwaarden farmaceutische zorg 2009 Rapport Actualisatie nadere voorwaarden farmaceutische zorg 2009 Op 29 juni 2009 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2010 Avéro Keuze Zorg Plan

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2010 Avéro Keuze Zorg Plan Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2010 Avéro Keuze Zorg Plan Ingaande 1 januari 2010 Reglement Farmaceutische Zorg Avéro Keuze Zorg Plan 2010 1. Algemeen Het Reglement Farmaceutische

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische Zorg 2006

Reglement Farmaceutische Zorg 2006 Reglement Farmaceutische Zorg 2006 1189 022006 Vragen en opvragen informatie. Het u vragen of wilt u aanvullende informatie? Neemt u dan gerust contact op. Uw rief kunt u sturen aan N.V. Interpolis Schade,

Nadere informatie

http://wetten.overheid.nl/bwbr0018715/bijlage2/geldigheidsdatum_23-02-2013/afdr...

http://wetten.overheid.nl/bwbr0018715/bijlage2/geldigheidsdatum_23-02-2013/afdr... Page 1 of 11 Regeling zorgverzekering, Bijlage 2 (Tekst geldend op: 23-02-2013) Bijlage 2. horende bij artikel 2.5, tweede en derde lid, van de Regeling zorgverzekering 1. Polymere, oligomere, monomere

Nadere informatie

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2013

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2013 Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2013 Ingaande 1 januari 2013 Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2013 1. Algemeen Het Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2013 is een uitwerking

Nadere informatie

Achmea Reglement Farmaceutische zorg 2013

Achmea Reglement Farmaceutische zorg 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2013 Zorg Plan en Select Zorg Plan Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave

Nadere informatie

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2011 Avéro Keuze Zorg Plan

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2011 Avéro Keuze Zorg Plan Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2011 Avéro Keuze Zorg Plan Ingaande 1 januari 2011 Reglement Farmaceutische Zorg Avéro Keuze Zorg Plan 2011 1. Algemeen Het Reglement Farmaceutische

Nadere informatie

Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2013

Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2013 Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2013 Keuze Zorg Plan Beter Af Restitutie Polis GezondSamenPolis Restitutie Restitutie Polis Ingaande 1 januari 2013 Achmea Reglement Farmaceutische

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische Zorg 2013

Reglement Farmaceutische Zorg 2013 Reglement Farmaceutische Zorg 2013 Ziektekostenverzekering fbto.nl 110140203 1. Algemeen Het FBTO Reglement Farmaceutische Zorg 2013 is een uitwerking van het recht op aanspraak op farmaceutische zorg.

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2018 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2018 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. REGLEMENT FARMACIE SALLAND ZORGVERZEKERINGEN 2018 Farmacie Dit reglement is geldig vanaf 1 nuari 2018 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983)

Nadere informatie

Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2013

Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2013 Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2013 Keuze Zorg Plan Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com

Nadere informatie

Apotheekzorg: Apotheekzorg betreft de terhandstelling van uitsluitend op recept verkrijgbare geneesmiddelen en medicatiebeoordeling chronisch.

Apotheekzorg: Apotheekzorg betreft de terhandstelling van uitsluitend op recept verkrijgbare geneesmiddelen en medicatiebeoordeling chronisch. Reglement Farmaceutische zorg Flexibel 2014 1. Algemeen Dit Reglement is een uitwerking van de modelovereenkomst van de Zorgverzekering Flexibel welke weer een uitwerking betreft van het Besluit zorgverzekering

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische Zorg 2013

Reglement Farmaceutische Zorg 2013 Reglement Farmaceutische Zorg 2013 Interpolis ZorgActief 1 Algemeen Het Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2013 is een uitwerking van het recht op aanspraak op farmaceutische zorg. Deze aanspraken vloeien

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg Ditzo 2014

Reglement Farmaceutische zorg Ditzo 2014 Reglement Farmaceutische zorg Ditzo 2014 Geldend vanaf 1 januari 2014 inhoudsopgave Inhoud 1. Algemeen 3 2. Definities 3 3. Toestemming 4 4. Hoeveelheden ter handstelling 4 5. Plaats van toediening 5 6.

Nadere informatie

Ingaande 1 januari 2012

Ingaande 1 januari 2012 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Achmea Zorgverzekeraar Reglement Farmaceutische Zorg 2012 Zorg Plan www.aevitae.com info@aevitae.com Ingaande

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 februari 2017 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie.

Dit reglement is geldig vanaf 1 februari 2017 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Reglement Farmacie. Farmacie Farmacie HollandZorg 2017 Dit reglement is geldig vanaf 1 februari 2017 en treedt in de plaats van het tot dan toe geldende Farmacie. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg Restitutie 2017 (onder voorbehoud van toestemming van de NZa)

Reglement Farmaceutische zorg Restitutie 2017 (onder voorbehoud van toestemming van de NZa) Reglement Farmaceutische zorg Restitutie 2017 (onder voorbehoud van toestemming van de NZa) 1. Algemeen Dit Reglement is een uitwerking van de modelovereenkomst van de Amersfoortse Restitutie welke weer

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg

Reglement Farmaceutische zorg Reglement 2015 Farmaceutische zorg Reglementen Farmaceutische zorg 2015 Inleiding 1 Artikel 1. Algemene bepaling 1 Artikel 2. Prescriptieregeling 1 Artikel 3. Nadere uitwerking aanwijzing geneesmiddelen

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg 2017

Reglement Farmaceutische zorg 2017 Reglement Farmaceutische zorg 2017 Ditzo Reglement Farmaceutische zorg 2017 1. Algemeen Dit Reglement is een uitwerking van de modelovereenkomst van de Ditzo basisverzekering welke weer een uitwerking

Nadere informatie

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2011 Avéro Keuze Zorg Plan

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2011 Avéro Keuze Zorg Plan Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2011 Avéro Keuze Zorg Plan Ingaande 1 januari 2011 Reglement Farmaceutische Zorg Avéro Keuze Zorg Plan 2011 1. Algemeen Het Reglement Farmaceutische

Nadere informatie

1. Algemeen 3. 2. Toepasselijke regelgeving 3. 3. Toestemming 3. 4. Terhandstelling geneesmiddelen 3. 5. Hoeveelheden geneesmiddelen 3

1. Algemeen 3. 2. Toepasselijke regelgeving 3. 3. Toestemming 3. 4. Terhandstelling geneesmiddelen 3. 5. Hoeveelheden geneesmiddelen 3 Reglement Farmacie 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Toepasselijke regelgeving 3 3. Toestemming 3 4. Terhandstelling geneesmiddelen 3 5. Hoeveelheden geneesmiddelen 3 6. Algemene bepaling geneesmiddelen

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische Zorg 2012 bij de Basisverzekering Kiemer (geldig vanaf 1 januari 2012)

Reglement Farmaceutische Zorg 2012 bij de Basisverzekering Kiemer (geldig vanaf 1 januari 2012) Reglement Farmaceutische Zorg 0 bij de Basisverzekering Kiemer (geldig vanaf januari 0) A. Nadere uitwerking aanwijzing geneesmiddelen. Op grond van de verzekeringsvoorwaarden (hoofdstuk Farmaceutische

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische Zorg 2013, behorende bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis (geldig vanaf 1 januari 2013)

Reglement Farmaceutische Zorg 2013, behorende bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis (geldig vanaf 1 januari 2013) Reglement Farmaceutische Zorg 0, behorende bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis (geldig vanaf januari 0) A. Nadere uitwerking aanwijzing geneesmiddelen. Op grond van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Algemeen 3 2. Toepasselijke regelgeving 3 3. Toestemming 3 4. Hoeveelheden ter handstelling 3 5. Algemene bepaling geneesmiddelen 4

Inhoudsopgave. 1. Algemeen 3 2. Toepasselijke regelgeving 3 3. Toestemming 3 4. Hoeveelheden ter handstelling 3 5. Algemene bepaling geneesmiddelen 4 Reglement Farmacie 2015 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Toepasselijke regelgeving 3 3. Toestemming 3 4. Hoeveelheden ter handstelling 3 5. Algemene bepaling geneesmiddelen 4 2 1. Algemeen Dit Reglement

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische Zorg. ASR Restitutie

Reglement Farmaceutische Zorg. ASR Restitutie Reglement Farmaceutische Zorg 2017 ASR Restitutie Inhoudsopgave I Algemeen 4 IV Hoeveelheden terhandstelling 8 II Definities 5 III Toestemming voor de (gedeeltelijke) vergoeding van geneesmiddelen 7 V

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische Zorg 2013, behorende bij de Basisverzekering Kiemer

Reglement Farmaceutische Zorg 2013, behorende bij de Basisverzekering Kiemer Reglement Farmaceutische Zorg 0, behorende bij de Basisverzekering Kiemer (geldig vanaf januari 0) A. Nadere uitwerking aanwijzing geneesmiddelen. Op grond van de verzekeringsvoorwaarden (hoofdstuk Farmaceutische

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische Zorg. ASR l Flexibel

Reglement Farmaceutische Zorg. ASR l Flexibel Reglement Farmaceutische Zorg 2016 ASR l Flexibel Inhoudsopgave I Algemeen 4 IV Hoeveelheden ter handstelling 7 II Definities 5 III Toestemming 6 V Specifieke bepalingen voor geneesmiddelen 8 Samen voor

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E beide te D Zaak : Farmaceutische zorg, Viagra Zaaknummer : 2010.01862 Zittingsdatum : 16 maart 2011 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof.

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG. Behorend bij de Kiemer Basisverzekering

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG. Behorend bij de Kiemer Basisverzekering REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG Behorend bij de Kiemer Basisverzekering Geldig vanaf januari 204 A. Nadere uitwerking aanwijzing geneesmiddelen. Op grond van de verzekeringsvoorwaarden (hoofdstuk Farmaceutische

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis Geldig vanaf januari 204 A. Nadere uitwerking aanwijzing geneesmiddelen. Op grond van de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Toepasselijke regelgeving. 3. Toestemming. 4. Terhandstelling geneesmiddelen. 5. Hoeveelheden geneesmiddelen

1. Algemeen. 2. Toepasselijke regelgeving. 3. Toestemming. 4. Terhandstelling geneesmiddelen. 5. Hoeveelheden geneesmiddelen Reglement Farmacie 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Toepasselijke regelgeving 3 3. Toestemming 3 4. Terhandstelling geneesmiddelen 3 5. Hoeveelheden geneesmiddelen 3 6. Algemene bepaling geneesmiddelen

Nadere informatie

Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg.

Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg. Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg. Polisvormen: Basisverzekering: o o o Polis Noord-Nederland Deze polis is geldig voor de provincies Drenthe, Flevoland,

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg PNOzorg 2014

Reglement Farmaceutische zorg PNOzorg 2014 Reglement Farmaceutische zorg PNOzorg 2014 Algemeen Bepalingen voor geneesmiddelen Aanspraak Artikel 1 Afleverhoeveelheden Artikel 2 Geneesmiddelen voor chronisch gebruik Artikel 3 Advies en begeleiding

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg Ditzo Zorgverzekering 2012

Reglement Farmaceutische zorg Ditzo Zorgverzekering 2012 Reglement Farmaceutische zorg Ditzo Zorgverzekering 2012 Dit reglement is onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa. Geldend vanaf 1 januari 2012 1. Algemeen Dit reglement is een uitwerking van de modelovereenkomst

Nadere informatie

Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg.

Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg. Bijlage 1 Verzekeringsvoorwaarden De Friesland Zorgverzekeraar inzake farmaceutische zorg. Polisvormen: Basisverzekering: o ALLES VERZORGD POLIS o VRIJE KEUS POLIS o KIEMER Deze polissen zijn geldig in

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische Zorg 2013, behorende bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis (geldig vanaf 1 januari 2013)

Reglement Farmaceutische Zorg 2013, behorende bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis (geldig vanaf 1 januari 2013) Reglement Farmaceutische Zorg 0, behorende bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis (geldig vanaf januari 0) A. Nadere uitwerking aanwijzing geneesmiddelen. Op grond van de

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische zorg Restitutie 2018

Reglement Farmaceutische zorg Restitutie 2018 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 088-35 35 763 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 088-35 35 764 www.aevitae.com info@aevitae.com Reglement Farmaceutische zorg Restitutie 2018 Inhoudsopgave pag. 1 Algemeen

Nadere informatie

Vergoeding van extramurale geneesmiddelen buiten de geregistreerde indicaties

Vergoeding van extramurale geneesmiddelen buiten de geregistreerde indicaties Rapport Vergoeding van extramurale geneesmiddelen buiten de geregistreerde indicaties Op 22 juni 2006 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave College

Nadere informatie

Reglement. Farmaceutische zorg 2016

Reglement. Farmaceutische zorg 2016 Reglement Farmaceutische zorg 2016 Reglement Farmaceutische zorg PNOzorg 2016 Algemeen 3 Bepalingen voor geneesmiddelen 3 Artikel 1 Aanspraak 3 Artikel 2 Afleverhoeveelheden 3 Artikel 3 Geneesmiddelen

Nadere informatie

Reglement farmaceutische zorg VGZ

Reglement farmaceutische zorg VGZ 2010 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Reglement farmaceutische zorg VGZ geldend vanaf 1 augustus 2010 Alle aandacht voor goede zorg 2 REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG VGZ 2010 Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis Geldig vanaf januari 204 Versie 9 d.d. 4-0-204 A. Nadere uitwerking aanwijzing geneesmiddelen.

Nadere informatie

Optimalisering nadere voorwaarden farmaceutische zorg

Optimalisering nadere voorwaarden farmaceutische zorg Rapport Optimalisering nadere voorwaarden farmaceutische zorg Op 8 september 2005 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer 228 Uitgave College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en D, beide te E Zaak : Farmaceutische zorg, voedingssupplementen, vitamine B12 complex ampullen Zaaknummer : 2011.01777 Zittingsdatum : 16 mei 2012 2011.01777,

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, Online Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis Geldig vanaf januari 205 Versie d.d. 22-2-204 A. Nadere uitwerking aanwijzing

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen IZZ Zorgverzekeraar NV te Arnhem Zaak : Farmaceutische zorg, ORS via sonde bij darmfalen Zaaknummer : 201502003 Zittingsdatum : 6 april 2016 Stichting Klachten

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG. Behorend bij de Kiemer Basisverzekering

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG. Behorend bij de Kiemer Basisverzekering REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG Behorend bij de Kiemer Basisverzekering Geldig vanaf januari 206 A. Nadere uitwerking aanwijzing geneesmiddelen. Op grond van de verzekeringsvoorwaarden (hodstuk Farmaceutische

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en E beide te D Zaak : Farmaceutische zorg, voorschrijvend arts Zaaknummer : 2009.01831 Zittingsdatum : 23 juni 2010 1/5 Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, en Zelf Bewust Polis

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, en Zelf Bewust Polis REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, en Zelf Bewust Polis Geldig vanaf januari 206 A. Nadere uitwerking aanwijzing geneesmiddelen. Op grond van de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, Online Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis Geldig vanaf januari 205 Versie 6 d.d. 20-0-205 A. Nadere uitwerking aanwijzing

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG Behorend bij de Kiemer Basisverzekering Geldig vanaf januari 205 Versie 6 d.d.20-0-205 A. Nadere uitwerking aanwijzing geneesmiddelen. Op grond van de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Reglement Farmacie Asn

Reglement Farmacie Asn Reglement Farmacie 2009 Asn Voorwoord Doel van dit reglement is om in aanvulling op de polisvoorwaarden een aantal zaken uit het modelovereenkomst nader te regelen. Deze modelovereenkomst is gebaseerd

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D en E te F Zaak : Voedingssupplement, Protifar Plus Zaaknummer : 2010.00517 Zittingsdatum : 27 oktober 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2014

Achmea Zorgverzekeraar. Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2014 Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Farmaceutische Zorg 2014 Ingaande 1 januari 2014 Inhoud Begrippenlijst Pagina 3 Artikel 1 Over het reglement 4 1.1 Waarom een reglement? 4 1.2 Hoe is het reglement

Nadere informatie

Groepsindeling bijlage 2- geneesmiddelen De bijlage-2-geneesmiddelen zijn ingedeeld in 4 groepen:

Groepsindeling bijlage 2- geneesmiddelen De bijlage-2-geneesmiddelen zijn ingedeeld in 4 groepen: Vergoeding van geneesmiddelen Bijlage 2 december 205 Inleiding Vanaf april 2007 is één landelijke werkwijze van toepassing met bijbehorende artsenverklaringen en apotheekinstructies. Deze verklaringen

Nadere informatie

1. Algemeen...3 2. Definities...3 2.1 Regeling...3 2.2 GVS: Geneesmiddelen Vergoedingensysteem...3 2.3 Farmaceutische zorg...3

1. Algemeen...3 2. Definities...3 2.1 Regeling...3 2.2 GVS: Geneesmiddelen Vergoedingensysteem...3 2.3 Farmaceutische zorg...3 Reglement Farmaceutische Zorg 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen...3 2. Definities...3 2.1 Regeling...3 2.2 GVS: Geneesmiddelen Vergoedingensysteem...3 2.3 Farmaceutische zorg...3 3. Toestemming...3 4. Hoeveelheden

Nadere informatie

Dit reglement is nog niet goedgekeurd door de NZa. Er kunnen nog wijzigingen op plaatsvinden.

Dit reglement is nog niet goedgekeurd door de NZa. Er kunnen nog wijzigingen op plaatsvinden. Reglement Farmaceutische zorg De Amersfoortse 2010 Dit reglement is nog niet goedgekeurd door de NZa. Er kunnen nog wijzigingen op plaatsvinden. 1. Algemeen Dit reglement is een uitwerking van de modelovereenkomst

Nadere informatie

Bijlage 2. horende bij artikel 2.5, tweede en derde lid, van de Regeling zorgverzekering (15 maart 2011)

Bijlage 2. horende bij artikel 2.5, tweede en derde lid, van de Regeling zorgverzekering (15 maart 2011) Bijlage 2. hrende bij artikel 2.5, tweede en derde lid, van de Regeling zrgverzekering (15 maart 2011) 1. Plymere, ligmere, mnmere en mdulaire dieetpreparaten Vrwaarde: uitsluitend vr een verzekerde die

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : farmaceutische zorg, Plavix (werkzame stof: clopidogrel) Zaaknummer : ANO07.141 Zittingsdatum : 4 juli 2007 1/7 Zaak: ANO07.141 (Farmaceutische

Nadere informatie

Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen juli 2015 december 2016 CZ, Delta Lloyd en OHRA

Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen juli 2015 december 2016 CZ, Delta Lloyd en OHRA Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen juli 2015 december 2016 CZ, Delta Lloyd en OHRA 1. Inleiding en definities Dit document bevat de aanwijsprocedure voor artikelpreferente geneesmiddelen

Nadere informatie

Reglement Farmacie 2017

Reglement Farmacie 2017 Reglement Farmacie 2017 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Toepasselijke regelgeving 3 3. Toestemming 3 4. Terhandstelling geneesmiddelen 3 5. Hoeveelheden geneesmiddelen 3 6. Algemene bepaling geneesmiddelen

Nadere informatie

BINDEND ADVIES , p. 1/6

BINDEND ADVIES , p. 1/6 BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen C en D, beide te E Zaak : Farmaceutische zorg, dimethylfumaraat, psoriasis Zaaknummer : 2010.02142 Zittingsdatum : 6 juli 2011 2010.02142, p. 1/6 Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, tegen Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V. te Utrecht en Achmea Zorgverzekeringen N.V. te Zeist Zaak : Farmaceutische zorg, dexamfetamine retard Zaaknummer : 201501705

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen Zaak Zaaknummer : 2008.01532 Zittingsdatum : 20 mei 2009 : A te B vs C te D, in deze vertegenwoordigd door E te F : Farmaceutische zorg, PEP (postexpositieprofylaxe) startset

Nadere informatie

Wijziging Regeling farmaceutische hulp 1996, Regeling hulpmiddelen 1996 en Regeling subsidies AWBZ en Ziekenfondswet

Wijziging Regeling farmaceutische hulp 1996, Regeling hulpmiddelen 1996 en Regeling subsidies AWBZ en Ziekenfondswet VWS Wijziging Regeling farmaceutische hulp 1996, Regeling hulpmiddelen 1996 en Regeling subsidies AWBZ en Ziekenfondswet Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 december 2003,

Nadere informatie

Reglement Farmaceutische Zorg Verzekeringsvoorwaarden Avéro Achmea l ik! Select Keuze Zorg Plan (restitutie)

Reglement Farmaceutische Zorg Verzekeringsvoorwaarden Avéro Achmea l ik! Select Keuze Zorg Plan (restitutie) Reglement Farmaceutische Zorg Verzekeringsvoorwaarden 2016 Avéro Achmea l 2017 ik! Select Keuze Zorg Plan (restitutie) (natura) Inhoudsopgave Begrippenlijst 3 Artikel 1 Over het reglement 4 1.1 Waarom

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2013

REGLEMENT FARMACIE Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2013 Reglement Farmacie geldig vanaf 1 januari 2013 575.607.000.001.1250 Pagina 1 van 11 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement Farmacie 2013...3 Algemeen...3 1. Geneesmiddelen van Bijlage 2 Regeling zorgverzekering...4

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden en reglementen Aanvullende zorgverzekeringen Ik zorg voor mijzelf

Verzekeringsvoorwaarden en reglementen Aanvullende zorgverzekeringen Ik zorg voor mijzelf Verzekeringsvoorwaarden en reglementen 2014 Aanvullende zorgverzekeringen Ik zorg voor mijzelf IK!-VV-11-2014 Ik regel mijn verzekeringen graag zelf Bij ik! kun je rekenen op uitstekende voorwaarden tegen

Nadere informatie