religieën is gebleken dat het huwelijk een bijzondere plaats inneemt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "religieën is gebleken dat het huwelijk een bijzondere plaats inneemt."

Transcriptie

1 Jaargang 104 ZATERDAG 25 MEI 2013 NO SRD 1,- Bedrijven mijden massaal lucratieve Effectenbeurs Niettegenstaande het feit dat in de afgelopen jaren het beleggen in Surinaamse aandelen lucratief is gebleken, mijden Surinaamse bedrijven massaal de Surinaamse Effectenbeurs (SEB). De eerste beurszitting van de SEB werd gehouden in 1994, maar na circa twintig jaar kunnen beleggers slechts aandelen verhandelen van twee banken en negen bedrijven of interesseren zich voor Staatsolie-obligaties. In 1998 werd de beursindex geïntroduceerd, die de ontwikkeling van de marktwaarde van het pakket aandelen weergeeft, dat op de Surinaamse Effectenbeurs wordt verhandeld. Bij door Aidy Agodeba Steeds meer Surinaamse mannen en vrouwen stappen in het huwelijksbootje. Dit blijkt uit statistieken van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). Uit de jongste publicatie Geografische Data van Suriname van het CBB blijkt dat in het jaar 2011 landelijk 2337 koppels hun leefgemeenschap formeel hebben bekrachtigd. Van dit aantal zijn 522 religieuze huwelijken, terwijl de rest volgens het Surinaams Burgerlijk Wetboek heeft plaatsgevonden. In 2010 trouwden 2264 koppels en in 2009 huwden er maar liefst Het aantal religieuze huwelijken neemt met de jaren ook toe. In 2009 sloten 529 koppels de start werd de index gesteld op 100 en na 459 beurszittingen is die gegroeid naar 8654,5 punten. Dit houdt in dat het totale pakket inmiddels ruim 87 keer zoveel waard is geworden. Op de vraag waarom Surinaamse bedrijven zich dan niet aanmelden verduidelijken enkele beurskenners dat onder andere het gebrek aan discipline en transparantie obstruerend werkt. Bedrijven die kiezen voor een beursgang moeten bereid zijn hun boekhouding door een registeraccountant te laten controleren en dienen die daarenboven openbaar te maken. Meer op pag. 2 Veel meer koppels stappen in het huwelijksbootje De procureur-generaal mr. Subhaas Punwasi, coördinerend rechter-commissaris mr. Iwan Rasoelbaks, gewezen coördinerend rechtercommissaris mr. Albert Ramnewash en hoofdofficier van justitie mr. Carmen Rasam hebben van 13 tot en met 16 mei jongstleden een bezoek gebracht aan hun counterparts in Frans-Guyana. Het bezoek van vertegenwoordigers van het Surinaamse Hof van Justitie (HvJ) en het Openbaar Ministerie (OM), dat werd voorbereid door de Franse ambassade in Paramaribo, vond plaats in het kader van het Franse project Institutionele Versterking van de Veiligheid en de Justitie van Suriname (FSP). De delegatieleden uit Suriname zijn op religieuze wijze een huwelijk. Dit aantal steeg het jaar daarna met een totaal van tien. Van 2009 tot en met 2011 zijn de meeste echtelijke verbintenissen in de maand december gesloten. De maand augustus was in 2007 en 2008 de beste periode voor koppels om in de echt te treden. ECHTSCHEIDING Er zijn diverse redenen waarom echtparen ervoor kunnen kiezen om hun huwelijk te ontbinden. Het CCB heeft in echtscheidingen genoteerd. Het jaar daarvoor bedroeg dit aantal aan het einde van het jaar 622. Het gros van de huwelijken die in 2011 werden ontbonden had een in de gelegenheid gesteld kennis te maken met hun Franse counterparts, dit in aanwezigheid van de FSPprojectcoördinatrice van de Franse ambassade, Brigitte Gatault Morata. Er vond op 14 mei een overleg plaats tussen de partijen. In eerste instantie kregen de autoriteiten de gelegenheid elkaar persoonlijk te leren kennen en tegelijkertijd onderwerpen aan te snijden en te identificeren voor het internationale seminar duur van tussen de vier en zes jaar. Uitgaande van het aantal huwelijken in 2011 is ongeveer een vijfde deel van het totaal in datzelfde jaar een echtscheiding aangegaan. In het concept gewijzigd Burgerlijk Wetboek dat in 2009 is aangeboden aan de regering is erkenning van het concubinaat opgenomen. Of de erkenning van het concubinaat het aantal huwelijken zal laten afnemen wordt nog betwist. De diverse religieuze organisaties hebben reeds hun stem laten horen over deze kwestie. Ze zijn er niet content over. Bij de verschillende religieën is gebleken dat het huwelijk een bijzondere plaats inneemt. HvJ en OM Suriname op bezoek bij Rechterlijke Macht Frans-Guyana Grensoverschrijdende Criminaliteit binnen de Guiana s dat op 19, 20 en 21 juni aanstaande te Paramaribo gehouden zal worden. Aan dit seminar zullen vertegenwoordigers van meerdere ministeries (en justitiële onderzoeks- en berechtingsinstanties) uit verschillende landen deelnemen, waaronder Suriname, Frankrijk, Brazilië en Guyana. Meer op pag. 2 Sommige koppels kiezen ervoor om in het huwelijksbootje te stappen en andere weer niet. In Suriname is echter in de achter ons liggende jaren gebleken dat trouwlustigen vaker ervoor kiezen om te huwen. Het huwelijk is een wettelijk geregelde, formeel bekrachtigde leefgemeenschap tussen een man en een vrouw, naar de zin van de instelling voor het leven aangegaan. ONVERMIJDELIJKE STAP In verband met de in de afgelopen jaren drastisch gestegen bedrijfskosten zullen wij op korte termijn en wel op 1 juni aanstaande gedwongen zijn tot het aanpassen van de stukprijs van onze krant. De kosten van onder meer krantenpapier, inkt, chemicaliën, drukplaten, onderdelen, vervangingsinvesteringen, en natuurlijk ook de lonen van ons personeel zijn de laatste jaren zo toegenomen, dat een verhoging van de stukprijs van de krant niet meer uit te stellen is. Reeds bij de devaluatie van onze munt naar de huidige wisselkoers van SRD 3.35 voor een Amerikaanse dollar, liepen de bedrijfskosten al onrustbarend op. We hebben toen met verschillende getroffen maatregelen, verhogingen nog enige tijd kunnen uitstellen. Door verdere stijging in de prijs van essentiële verbruiksartikelen in het buitenland, werd de financiële druk op ons bedrijf, verder opgevoerd. De krant is namelijk een product met een 100 procent deviezencomponent. Mede hierdoor zijn wij thans genoodzaakt de prijs van de losse exemplaren met 25 procent te verhogen naar SRD 1.25,-. De West Surinames oudste krant, bestaat reeds 103 jaar en heeft decennialang een vaste lezerskring gehad. Daar is ook nu geen verandering in gekomen. Als medium van meer dan een eeuw oud, zijn wij altijd het Dagblad uit en voor Suriname bij uitstek geweest. Onze adverteerders en lezers hebben altijd het voortbestaan van het Dagblad De West in handen gehad en beschermd. Onder de moeilijkste omstandigheden hebben onze lezers ons niet in de steek gelaten. Wij spreken dan ook de hoop uit dat met deze kleine verhoging, de steun van vooral de lezers en adverteerders zal voortduren. Wij vragen dan ook begrip voor deze correctie in de stukprijs van de krant die wij, zoals eerder gesteld, niet uit de weg konden gaan.

2 PAGINA 2 DE WEST VAN ZATERDAG 25 MEI 2013 NO Suriname Spelling Bee finale volgens nieuwe regels Bij de Suriname Spelling Bee finale was er geen tijd verbonden bij het spellen. Vandaag werd de finale van de tweede editie van de Suriname Spelling Bee gehouden in één van de ruimtes van het TBL Cinemas gebouw. Er participeerden 25 deelnemers van het GLO, 5 van het Speciaal Onderwijs en 5 van het MULO/LBGO waar in elk van de categorieën werd gestreden om een finaleplaats. Tijdens de finale wedstrijd moest elke deelnemer voor een jury en het publiek 15 woorden spellen. Ondanks het feit dat de TBL Cinemas ruimte volgepropt was met enthousiaste kinderen en ondersteunende ouders konden de finalisten op hun gemak de woordjes spellen. Opmerkelijk was dat de deelnemers heel zenuwachtig waren, maar afgezien daarvan heeft een Korpschef opent nieuwe politiepost Southdrain Bij de opening van de nieuwe politiepost te Soutdrain gistermiddag zei korpschef Humphrey Tjin Liep Shie dat een nieuwe aantal deelnemers alle 15 woordjes goed kunnen spellen. Het ging om Nederlandse woordjes uit het woordpakketboek van de basisschool en ook andere van het Engels afgeleide woorden. Zenuwen en concentratieverlies bepaalden op den duur het verloop van de wedstrijd. Maar toch waren de meeste scholieren ook goed voorbereid op deze finale. Het doel van deze spelwedstrijd is om de taalontwikkeling van de jeugd te stimuleren. Verder waren er heel wat prijzen voor de winnaars zoals waardebonnen van Fernandes, schoolpakketten, etc. en een fiets als hoofdprijs. SPELREGELS Odette Miranda, uitvoerend producent van de Spelling Bee presenteerde de nieuwe regels aan de deelnemers. Nadat elke deelnemer 15 post op die locatie dringend vereist was, aangezien de oude niet voldoende uitgerust was om van daaruit de dienstverlening aan de gemeenschap voort te zetten. Met de voortvarende aanpak van de districtscommissaris en het Ministerie van Openbare Werken is het volgens Tjin Liep Shie gelukt om in een recordtijd het gebouw neer te zetten. De korpschef meent dat Southdrain één van de belangrijkste posten in Suriname is. Is de officiele doorlaatpost, de grenspost met Nickerie en hier moeten we ook onze mensen hebben, vindt de korpschef. Tjin Liep Shie zegt dat het ook een belangrijke doorlaatpost is vanwege de omvang van het personen- en goederenverkeer. Het gaat er volgens Tjin Liep Shie om dat de overheid goed wil weten wat er binnenkomt aan personen en goederen. Wij zullen vanaf nu ervoor zorgen dat wij van hieruit de dienstverlening optimaal kunnen garanderen, aldus de politiebaas. Het assembleelid Rashied Doekhie (MC/NDP) vindt het frappant dat in een bepaalde periode ontwikkelingen zich voordoen en dat plotseling prachtige zaken, waar er zoveel middelen van de overheid mede gemoeid gaan, door verwaarlozing verloren gaan. Hij riep op deze zaken achter ons te laten en de ontwikkeling ter hand te nemen. Doekhie zegt dat met de nieuwe post een stukje ontwikkeling in gang wordt gezet, in het bijzonder de criminaliteitsbestrijding. Volgens Doekhie is Southdrain een heel belangrijke post, omdat van daaruit het woorden kreeg om te spellen, werden de deelnemers met het hoogste aantal goed gespelde woordjes uitgenodigd voor de zogenaamd knock-out ronde. In de knock-out ronde kreeg elke deelnemer één woord te spellen. Indien alle deelnemers hun woord fout spelden, werd er steeds een nieuwe knock-out ronde ingelast totdat er maar één winnaar van elke categorie uit de bus kwam. Één van de belangrijke regels was dat als een woord werd opgelezen, de deelnemer het woord moest herhalen, vervolgens het woord spellen en dan weer herhalen. Als het woord niet werd herhaald, werd dit fout gerekend, want dan wist de jury niet of de deelnemer klaar was met spellen. De jury bestond uit vier leden die de gespelde woorden rekende als goed of fout. Dit gebeurde met een groene of rode vlag. internationaal verkeer plaatsvindt. Districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh is ingenomen met de opening van de nieuwe politiepost te Southdrain. Volgens de burgervader is in het kader van het garanderen van orde en rust bij de veersteiger vaker gesproken over de aanpak van die post. Joeloemsingh zegt dat wat orde en rust aangaat er nogal wat te doen valt bij de oversteekplaats met buurland Guyana. Met de opening van de post is de dc ervan overtuigd dat er invulling hieraan gegeven zal worden. Joeloemsingh is de mening toegedaan dat met de opening van de nieuwe politiepost te Southdrain er weer een mijlpaal bereikt is, waarbij een betere dienstverlening aan de gemeenschap geboden kan worden. In de post is ondergebracht de maritieme afdeling en een volledig operationele politiepost. Vervolg: Bedrijven mijden massaal Voor de beursbeleggers moet alles transparant zijn en actuele jaarcijfers en relevante informatie zouden moeten overgelegd worden, zodat zij de track record van de onderneming kunnen nagaan. De accountants achten het overigens van belang dat naast de bedrijfsstatistieken, ook naar de bedrijfsvoering en de bedrijfsstructuur wordt gekeken. In veel miniondernemingen laat de bedrijfsvoering immers te wensen over en vervult de baas meerdere functies. In Suriname heeft men teveel de neiging éénmanszaken te draaien en alle bedrijfsaandelen voor zichzelf te houden. Elk nieuw fonds dat zich op de SEB aandient moet een aantal aandelen op de markt zetten en blijkbaar is men ervoor bevreesd dat buitenstaanders een fors pakket aandelen kunnen kopen, waardoor op een bepaald moment het bedrijf wordt overgenomen. Het Vervolg: HvJ en OM Suriname De delegatieleden en hun counterparts hebben de gelegenheid te baat genomen om van gedachten te wisselen over afgeronde en lopende wederzijdse rechtshulpverzoeken en over de uitvoering van internationale rogatoire commissies. Het is van belang om de justitiële samenwerking tussen de beide landen, in het bijzonder op het niveau van de rechterlijke macht wanneer het gaat om verzoeken en uitvoering daarvan inzake wederzijdse rechtshulp te verbeteren. In de huidige praktijk geven de wetgevingen van beide landen en enkele internationale verdragen, waar beide landen partij bij zijn, fragmentarisch opening aan de bevoegde justitiële autoriteiten van Suriname en Frankrijk om zonder een billateraal verdrag, rechtshulp aan elkaar te verlenen. Vanwege het ontbreken van een bilateraal verdrag tussen beide landen en een specifieke uitvoeringswet, waarin de onderwerpen en procedures overzichtelijk en pakkend zijn geregeld, treedt voordeel van een beursgang is evenwel dat gemakkelijk aan kapitaal kan worden gekomen en dat men door de uitgezette aandelen een beeld krijgt hoeveel de onderneming waard is. Op de SEB geschiedt het verhandelen van aandelen via brokers, die van de beleggers instructies krijgen er bijzonder veel stagnatie op bij de goedkeuring en uitvoering van rechtshulpverzoeken. De onbekendheid met elkaars strafrechtsystemen en procedures maakt het er niet makkelijker op. Onderzoek en berechting van grensoverschrijdende criminaliteit tussen beide landen worden hierdoor ernstig bemoeilijkt. De justitiële autoriteiten van met betrekking tot het aantal gewenste aan - en verkopen en hoogte van de koersen. Bij de laatste beurszitting #459 van 16 mei jongstleden werden overigens 285 aandelen verhandeld, waarvan 11 DSB, 20 Elgawa en 254 waardepapieren Self Reliance. De totale effectieve omzet van deze aandelen bedroeg SRD ,-. Bij de laatste zitting van de Surinaamse Effectenbeurs werden 254 aandelen Self Reliance verhandeld, waarbij de slotkoers met ruim 32% steeg van SRD 19,- naar SRD 25,-. Ondanks het feit dat beleggen in Surinaamse aandelen lucratief is gebleken, mijden Surinaamse bedrijven massaal de SEB. beide landen waren het er unaniem over eens, dat tussen de beide staten een rechtshulpverdrag en uitvoeringswetten noodzakelijk zijn om zo effectiever te kunnen optreden tegen de georganiseerde misdaad en tegelijkertijd de uitwisseling en rechtshulp tussen de Republiek Frankrijk en de Republiek Suriname te vergemakkelijken. Procureur-generaal mr. Subhaas Punwasi (m), coördinerend rechter-commissaris mr. Iwan Rasoelbaks (3 de vanuit rechts), gewezen coördinerend rechter-commissaris mr. Albert Ramnewash (uiterst rechts) en hoofdofficier van Justitie mr. Carmen Rasam hebben de vorige week tijdens een bezoek aan Cayenne (Frans-Guyana) met gerechtelijke autoriteiten van gedachten gewisseld over de onderlinge samenwerking tussen Suriname en Frankrijk, c.q. Frans-Guyana op het gebied van justitie en rechtspraak.

3 NO DE WEST VAN ZATERDAG 25 MEI 2013 PAGINA 3 Justitia Pietas Fides MMCLXXVII - Dubbele stress. Voetballiefhebbers wachten in Duitsland, vooral op de uitkomsten in Wembley. Deze zaterdagmiddag, omstreeks half vier zal de zaak in Londen een overtuigende aanvang nemen. Maar in alle grote steden van Europa en elders in de wereld, is men superalert. Want er zijn aanwijzingen, dat er tijdens de finalewedstrijd in de Champions League --wanneer ook veiligheidsmensen zich laten verleiden naar een beeldscherm te kijken-- er aanslagen kunnen worden verwacht dan wel uitgevoerd. In Berlijn heeft men daarvoor harde aanwijzing. - Prul. In dit land werkt men weinig coherent en eerder van achteren naar voren. Goedkoop werd op meerder vlak 'duurkoop'. Bruggenechec was daarbij een goed voorbeeld. Meer schade en schande, dan wat anders. Nu is de verouderde brug over de Saramaccadoorsteek een 'bottle neck'. Omdat de oversteek, in kwantiteit drastisch is teruggebracht. Eerder ontiegelijk beperkt. Maar daar komt ook nog bovenop, dat men de Magenthabrug wil afsluiten. Je kan dan beter, over de Kameelbrug de weg vervolgen en vanuit centraal Saramacca de route door Creola naar het zuiden en via de Javaweg nemen. Want dan is men geheid, veel minder aan tijd en brandstoffen kwijt. - Gevat. Weer een geval, dat onvoorwaardelijk achter de tralies gaat. Een oud-staatshoofd van Guatemala, wordt strak ingepakt en voor het witwassen van miljoenen USdollars, aan de USA uitgeleverd. Er volgen meer. De Noriega-optie, nog steeds in werking. - 'Groopies en obstruerende cheerleaders'. Allemaal valse profeten die de megaschade alleen maar ophemelen.'defacto' de zaak aanvullend verlengen dan wel duurzaam verergeren. Wie en wat is Sesos? 'For us to know, for others to find out '. Gedienstige lariekoek. Niets anders dan een waardeloze streek die een amechtige fluitopiniepeiling voorbracht. Een doodgeboren kind. Berlusconi-klonen eigen. Een rekensommetje, dat knap gericht uit het water werd geschoten door het kanon van wetenschapper Stutgard.Uit elkaar gespatte rommel. Niemand met een beetje lijpenverstand, hoeft zich te confirmeren aan de aangeleverde troep. Wat nu in weerwil van de realiteit, absoluut geen opgeld doet. Gebakken lucht en een tragische neergestorte prulballon. Opletten welke reflecterende media, nog aandacht aan een hoop drab willen besteden en wie daarbij ter verdediging stilstaan. Minder koosjer en eerder besmet van herkomst. - Fitch. Wie was nog niet verbaasd om een positief geluid te moeten aantekenen, wat kredietmanager Fitch, juist op dit heidense moment wil produceren. Zo doorzichtig. Vandaag Fitch, morgen Moody's, overmorgen Standard & Poors en als sluitstuk IMF. Suriname is kredietwaardiger dan ooit tevoren geraakt, kan meer geld lenen en ook nog simultaan aan de monetaire reserves gaan zitten knabbelen. Niets aan de hand, hor. Allemaal op basis van gegevens die de monetaire autoriteit, in het Torengebouw afgaf. Correleert maar weinig, met wat de politieke oppositie nog op vrijdagochtend te berde bracht. Een wanstaltige financiële cultuur. Cultuur is daarbij nochtans een veel te mooi woord. Men kan eerder spreken, van een malverserende pusbult. Check this out on your computer engine: Carrington's Whalen: Central Banks Can't Improve Economies - Nepo-politiekschandaal. Rijsdijk, Reeberg, Mariënburg, Vierkinderen, La Prospérité, Prinsie, Belwaarde/Militair Project, Cottica, Parbo-Noord, Weg naar Zee, Abra Broki, Ramgoelam,! 'Ik bouw geen dijken ter bescherming van gronden in de eigendom ', zegt het meesterlijke en supergeschoolde fenomeen op een onderhoudsministerie geplekt. Zal je politieke kind maar wezen ( ), die het land compleet deed verzuipen. En dat wil dan meer gemeenschapsgelden toucheren. Wat een weinig eerbaar voorstel, nadat al een (mega-) aantal 'penningen van staat', onderhands in de eigen NV-puti en die van de spruiten is verdwenen. - Test. Blijkt dat de testen in het vak Geschiedenis, 'killing' zijn geweest voor een bepaalde categorie scholieren. Que pasa? Didactisch, niet weer alle foto's uit onze historie op orde en op maat? - NIOD. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, dat na de Wereldoorlog II in discutabele vorm werd geleid door Lou de Jong, heeft nu gelukkig wel kunnen voorkomen, opgesplitst te worden in een onderzoek en collectievergarend/-conserverend deel. Een academisch gevecht, op niveau ging hieraan vooraf. - Recht en waarheid maken vrij. De waarheid- en verzoeningscommissie, uit een paskwil van Panka te zuigen, wil maar niet vliegen. Nog steeds niet. Zal ook nooit vliegen. Hooguit, uit een justitiële en rechtstatelijke s-bocht. Panka kan nog steeds niet formuleren, wat volgens hem 'de waarheid' --in weerwil van en het gewicht aan dodelijk voldongen feiten-- zou moeten worden dan wel opleveren. Wederrechtelijke vrijheidsberoving, marteling/foltering en platte moord, onder verzinsel van valse en criminele motieven. Niets meer. Verder zal deze uit bruinhart gesneden en doodeerlijke Panka --uit roemrijker Para-- echt niet komen met de door hem bezoedelde materie. 'Dem bigi wan, no sa man stot ing'. Halsfeiten die werden onderzocht door transnationale forensische eenheden, lokale justitiële autoriteiten en inmiddels vervolgd, door het Openbaar Ministerie. Daar viel en valt nog steeds niet mee te spotten. Onvoorstelbaar, werd toch met woeste en hartstochtelijk aangezette vaart van een supersonische rammachine, destructief op een grondwettelijke rechtsgang gericht ingereden. In de flank van een lopend strafrechtproces. Door wie nou eigenlijk? Weer dezelfde Panka en zijn weinig waardevol gebleken discipelen. Eerder rechtstatelijk afvalligen. Meer nog een verzameling aan corrupte geloofsgenoten. Verzoening met wat en of met wie? Met de lokdaders, fysieke moordenaars of de gemangelde lijken van slachtoffers? Misschien kan Panka, daar en bij voorraad antwoord op geven. Verzoenen met wie en ter zake welke waarheid? Dat wordt de klus van deze eeuw. Zinloos allemaal. - 'De regering, waar ik leiding aan geef!'. "Bouterse is en blijft de eindverantwoordelijkheid dragen ". Jessurun heeft in deze gelijk. Bouterse heeft de eindverantwoordelijkheid, voor alles wat binnen zijn politiek en staatsrechtelijk gezichtsveld goed fout zit. Ook dat deel dat openlijk corrupt en destructief werd/wordt ingezet. - Mosterd na de maaltijd. Breeveld vindt dat de regering impotent is. Waarom kwam hij dat niet zeggen, op de gezamenlijke persconferentie van de oppositie. - Tapajai is afgelast? Wat zegt het parlement daarvan? Of is men bang, dat de motie door de 'NDP-plus' in DNA wordt ondersteund om Tapajai af te gelasten? Over genegeerde instituties gesproken. CLAD, Rekenkamer? Allemaal in een rolstoel geplaatst. - Antwoord. Als men om de 'tori' van de Gopi-houtconcessies vraagt, krijgt men een groot aantal superlatieven en andere megajachtige kreten te verwerken. Ter zake vermeend strafrechtelijk en civielrechtelijk te vorderen gevolgen. Allemaal zorgvuldig als prijslijst, om de oren gedrapeerd. Laster, blaam, staatsrechtelijke schade, belediging van Bouterse in persoon en functie, voor ieder wat wils. Maar de sublieme en vreesloze jager Arturo Tjin At Tsoi, is echt niet in de war te sturen of van zijn 'air boat' te blazen, door helaas een steeds gedienstiger geraakte Jennifer. Wil men blazen ( ), moet de luchtverplaatsing Apple kon afgelopen kwartaal met zijn iphones de groei van Samsung niet bijbenen. Terwijl de verkoop van de iphone vertraagt, blijft Samsung terrein winnen op de dan wel van steviger fortificatie(-s) komen. Vorderingsmassa, vertegenwoordigt ondertussen een coolbox vol 'vlees noch vis'. Minstens uit onevenredige dan wel overbelaste 'bagassi'. Poging tot 'politieke moord' in figuurlijke zin? Wat een mop! Vanuit een opvallende en lasterlijk aangedreven 'poli poli' zwamp. Of was het in deze, een zeer lastig te vloeren spruit uit de Maagdenstraat. Eentje die onbevreesd, de bonte koe meervoudige scheepsbelletjes aanbond. 'Summa habi na prodoboto dan, if Tjalli seri na koirima bigi tobo '. - Pre. Douane-controle vooraf, werd getekend. Nog voordat er goed overleg met de entrepreneurs was. Lijkt weer op Tapajai. Teken en dan protest. Kippen zonder kop. - Antecedenten. Het ging dan toch weer anders toe, bij de politie. Die deed onderzoek en zag meteen, dat verkrachters en andersoortig recidivistengedierte het korps wilden binnensluipen. - NDP. Niet alleen de voorzitter van de NDP of het staatshoofd zijn verantwoordelijk. Alle coalitiepartners die meekijken en gedogen, zijn verantwoordelijk voor wanprestatie en corruptie. Allemaal elementen die door de oppositie --in persconferentie bijeen-- werden benoemd. In ieder geval vindt 'baisigri' Wangsa occasioneel, dat alles mega moet doorgaan. Hij kan beter nu al lid worden van de paarse orga. In het kielzog van Dipo. - Papaiston. Weer een winkelier beroofd in het District Sipaliwini. Suriname is over het gehele grondgebied veilig. In vergelijken met Jamaica, Trinidad, Guyana en, natuurlijk.? - Wapen. Een politiewapen werd in beslag genome, door de recherche, om ballistisch - forensische testen uit te voeren. De burgerij beschuldigde een politieman ervan, wederrechtelijk schoten te hebben gelost aan de Kleine Korte Dwarsstraat. - District. In Saramacca ging de woning van een districtsraadlid C.v.D. in vlammen op. - Soccer. De Amerikaanse homoseksuele voetballer Robbie Rogers heeft een contract getekend bij profclub Los Angeles Galaxy. Hij wordt daarmee de eerste openlijk homoseksuele voetballer in de Major League Soccer, de Amerikaanse eredivisie. - VVD. De Nederlandse politieke partij VVD, gaat meer aandacht besteden aan de integriteit van bestuurders. Het ledencongres in Maarssen is zonder stemming akkoord gegaan, met een aantal maatregelen van het hoofdbestuur. Er komt onder meer een 'vaste commissie Integriteit'. Voorzitter daarvan wordt Jan-Kees Wiebenga, lid van de Raad van State, tevens voormalig Europarlementariër en Tweede Kamerlid. Verder komen er opleidingen, vertrouwenspersonen en een vragenlijst die kandidaten voor publieke functies moeten ondertekenen. Aanleiding voor het integriteitspakket is de commotie rond oud-wethouder en -senator Jos van Rey, tegen wie een strafrechtelijk onderzoek loopt wegens corruptie. Elo! Kijken of dat net als al die educatieve boekjes die men importeert vanuit de Noordzee ( ), er ook hier navolging zal gaan plaatsvinden. In een ander millennium misschien. Helaas wordt integriteit nog steeds en onverlet schaapachtig met de mond beleden. Intussen huist en luist de misdaad onverkort door. - 'SU, so bun'. Met z'n allen gaat men nu voetbal kijken. 'Dass haben wir allen sicher gewusst'. Dortmund vs. München. Samsung vergroot voorsprong op Apple markt voor geavanceerde mobiele telefoons. In het afgelopen kwartaal verkocht de Zuid-Koreaanse fabrikant 1/3 deel van alle smartphones. Uit nieuwe cijfers van marktonderzoeker Strategy Analytics blijkt dat de totale markt voor smartphones in de eerste drie maanden van dit jaar met 36 procent is gegroeid naar 209,5 miljoen stuks. Samsung verkocht er daarvan 69,4 miljoen, 56 procent meer dan een jaar geleden. Apple zag de vraag naar zijn iphones slechts met 6,6 procent stijgen tot 37,4 miljoen stuks. Samsung bereikte een marktaandeel van 33,1 procent, ruimschoots voor Apple dat met 17,9 procent genoegen moest nemen. LG Electronics klom afgelopen kwartaal op naar de derde plaats en kan nu bogen op een marktaandeel van 4,9 procent. De top-5 wordt volgemaakt door de Chinese fabrikanten Huawei en ZTE met respectievelijk 4,8 en 4,3 procent marktaandeel.

4 PAGINA 4 DE WEST VAN ZATERDAG 25 MEI 2013 NO Suriname negatief te boek op meer dan 8 internationale lijsten door Seshma Bissesar Suriname staat negatief te boek op meer dan acht internationale lijsten en rapporten. Dat zegt exminister van Justitie en Politie en VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi in een vraaggesprek met De West. Volgens één van de meest recente publicaties is Suriname pas geplaatst op het "terrorisme rapport" als een risicoland. Dit rapport komt jaarlijks uit. ''Ik was verbaasd te zien dat ook Suriname was opgenomen in de lijst als hoog risicoland voor terrorisme, aangezien we pas een wet hebben goedgekeurd die het financieren van terrorisme strafbaar stelt. Maar zo zie je dan ook dat wetten maken nog niet betekent dat een land serieus bezig is met het bestrijden van terrorisme''. Santokhi zegt dat het beleid van een land bepaalt of het land serieus is met het bestrijden van terrorisme. Zo heeft Suriname volgens Santokhi een zwak internationaal beleid, waarbij het delen van informatie met andere landen uitblijft. Ook ten aanzien van de aanpak van terrorisme is Suriname op internaal niveau passief. Een ander punt dat Santokhi aanhaalt is dat de overheid zit te sollen met de wet en het recht van het land, waardoor Suriname op de lijst is geplaatst. Santokhi zegt dat de regering serieus moet kijken naar het rapport en nagaan of het valide is en hoe het beleid aangepast kan worden, zodat terrorisme heel vroeg zichtbaar kan worden gemaakt. Hij zegt dat er in de samenleving slaapcellen van terroristen kunnen zijn, zonder dat men het door heeft. ''Aan de hand van jouw activiteiten worden zij wakker. Wanneer je een zwak beleid gaat voeren in je land, geef je hun de vrijheid om hun gang te gaan. Doordat terroristen zien dat je land zwak is gebruiken ze je land dan om andere landen te financieren'', aldus Santokhi. Hij zegt dat hij niet denkt dat Suriname zomaar geplaatst is op de lijst en dat Suriname zomaar negatief word besproken. Aan de hand van hoe het bestuur van het land het doet en hoeveel vertrouwen en rechtszekerheid de regering geeft, zal de beslissing zijn genomen om Suriname op de lijst te plaatsen, aldus Santokhi. ''In een periode van drie jaren staat Suriname al op meer dan acht lijsten en wordt Suriname op acht lijsten negatief besproken en dit is niet goed voor het imago van het land. De VHP-parlementariër stelt vast dat Suriname gezakt is op de Human Trafficking List. Ook is Suriname geplaatst op de Ranking Watch List. Tevens wordt Suriname genoemd in het Human Rights Report, waarin wordt geconstateerd dat Suriname geen maatregelen heeft getroffen tegen kinderarbeid, terwijl het wel partij is bij het Kinderrechtenverdrag. Ook meldt een rapport van de VS dat Suriname een doorvoerland is van drugs. Op de lijst van Transparancy International wordt Suriname aangeduid als een corrupt land. Ten aanzien van de aanpak van criminaliteit in Suriname vermeldt een rapport van UNDP dat is uitgekomen in 2012, dat de burgers het vertrouwen in de justitiële autoriteiten hebben opgegeven. Over Suriname zegt een rapport van de World Bank dat het niet makkelijk is om zaken te doen in Suriname, omdat de publieke sector corrupt is. Andere rapporten waarin Suriname voorkomt gaan over democratie en vrije meningsuiting en daarin scoort Suriname heel erg laag. "Dit alles is zorgwekkend. Wanneer een burger van Suriname zal afreizen naar een land zal ze scheel worden aangekeken en zal men een oordeel vellen. De waardigheid van de Surinamer wordt flink aangetast hierdoor'', aldus Santokhi. Hij zegt dat Suriname in de internationale gemeenschap nauw op de voet wordt gevolgd, echter schijnt de overheid totaal geen belangstelling hiervoor te hebben, terwijl de burgers hierdoor wel schade lijden. België ontloopt boete economisch beleid BRUSSEL (AFN/BELGA) - België krijgt ondanks een slechte beoordeling van het economische beleid geen megaboete van de Europese Commissie. Dat schrijven de Belgische kranten De Tijd en L Echo zaterdag. België krijgt woensdag een Europees rapport gepresenteerd. De Europese Unie geeft zowel de Belgische begroting als de economische hervormingen van de afgelopen jaren een onvoldoende. Volgens de kranten vindt de Europese Commissie een boete echter op dit moment,,niet opportuun. Het zou België minder bestuurbaar maken. De Commissie, het Executoriale Verkoop dagelijks bestuur van de EU, denkt zonder boete meer greep op België te houden dan zonder boete, vernamen de kranten. In de staat waarin het zich bevindt Veilingsdatum: Vrijdag 31 mei 2013 om u des v.m. ten overstaan van notaris mr. M. Nannan Panday te harer kantore aan de Prins Hendrikstraat no te Paramaribo I Kadastrale: Het perceelland met al hetgeen daarop staat groot 525 m Omschrijving: gelegen i/h district Nickerie, op de kaart van de landmeter Ir. E.S. David d.d aangeduid met de letters ABCD en met het no. 08, benevens het langs de lijn A B lopende weg, op voormelde kaart van het resterend gedeelte van het voorland van de plantage Waterloo. Grondtitel: Eigendom Plaatselijk bekend: Fredericiweg no. 08, district Nickerie Infrastructuur: Onverharde weg (zandweg) Nutsvoorzieningen: Allen aanwezig (water, electra, telefoon) Goudmultinational IAMGOLD/ Rosebel Gold Mines N.V. heeft sinds kort een nieuwe Corporate Communications Coordinator. Esther Wielzen zal nu in de grote schoenen van wijlen Roy van Aerde moeten stappen. Wielzen sprak gistermiddag in een informele setting met leden van de Surinaamse media. Zij deelde verder ook mede dat haar taken onder andere zullen zijn om de informatie van de zijde van Iamgold naar het publiek zo soepel mogelijk te laten verlopen. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de Stichting Surinaamse Volkscredietbank op de telefoonnummers tst 4610 / 4733 of De Bank verplicht zich niet tot toewijzing. I Kadastrale: Het perceelland met al hetgeen daarop staat groot 525 m Omschrijving: gelegen i/h district Nickerie, op de kaart van de landmeter Ing. G.J. Eliazer d.d aangeduid met de letters ABCD en met het no. 2152, in het Nationaal project bekend als no. 2152, welk perceel deel uitmaakt van het perceelland, groot 90 ha., gelegen in het distrikt Nickerie ten zuiden van de Fredericiweg, op de kaart van de landmeter G. Kanhai d.d. 16 feruari 1978 aangeduid met de letters EKLGHI en deeluitmakende van het resterend gedeelte van de plantage Waterloo resterend gedeelte van het voorland van de plantage Waterloo. Openbare verkoping Op vrijdag 5 juli 2013 des voormiddags om uur zal ten overstaan van mr. G.M.R.S.Ramautar of diens plaatsvervanger aan de Heerenstraat 6/ben., krachtens art Sur. B.W. worden verkocht: Het recht van grondhuur, vervallende 20 april 2039, op het perceelland, ten westen van de voormalige plantage Tourtonne, ten noorden van de voormalige plantage Wolfenbuttel, aangeduid op de kaart van de landmeter Frits M. Sanrawi Msc d.d. 10 september 2009 met de letters A B C D E en met het nummer 319b welk perceel deel uitmaakt van het recht van grondhuur vervallende 20 april 2039 op het perceelland groot ha gelegen in het district Paramaribo ten westen van de voormalige plantage Wolfenbuttel, bekend als ten Oosten Nieuwe Charlesburgweg nummer 379". Aankomende: 1. de heer Radjindrakoemar Jhanjhan 2. de stichting "Stichting Maldiven, gevestigd te Paramaribo. De thans geldende veilconditiën liggen ter inzage ten kantore van de genoemde notaris. Openbare Verkoping Op donderdag 13 juni 2013 des voormiddags om uur zal ten overstaan van één der notarissen mr. L.D. Hira Sing/mr. M.R. Sanrochman/mr. T.A. Jaipersad- Badall aan de Heerenstraat nummer 7, krachtens art S.B.W. worden verkocht: Het recht van grondhuur - vervallende op 30 november 2050 op het perceelland, met al hetgeen daarop staat, groot m2, gelegen in het district Wanica in de Bomapolder en deel uitmakende van het complexland groot ha. bekend met het nummer 2, thans bekend als Bomapolder Sectie 18 nummer 27. Aankomende: de heer Krishnakumar Gobind. Grondtitel: Eigendom Plaatselijk bekend: Manjaboomstraat no district Nickerie Infrastructuur: Onverharde weg (zandweg) Nutsvoorzieningen: Geen Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de Stichting Surinaamse Volkscredietbank op de telefoonnummers tst 4610 / 4733 of De Bank verplicht zich niet tot toewijzing. De thans geldende veilconditiën liggen ter inzage ten kantore van de genoemde notarissen.

5 PAGINA 8 DE WEST VAN ZATERDAG 25 MEI 2013 NO Misbruik 7-jarige stiefdochter goed voor 5 jaar De 29-jarige Wirinder B. ontkent steevast dat hij zijn 7-jarige stiefdochter met zijn vingers onzedelijk heeft betast. De huisarts en vrouwenarts bevestigen echter de consistente verklaringen van het kind en haar moeder en de officier van justitie eist 5 jaar voor de volgens haar bewezen feiten. De letsels spraken ook boekdelen. Volgens het kind was ze alleen met haar stiefvader thuis toen hij plotseling geen eten voor haar wilde uitscheppen, maar haar beloofde met haar samen te wonen in plaats van haar moeder. Ook zou hij haar een mobieltje geven. Als ze toch iets zou verklappen zou hij haar moeder "iets" doen en haar zelfs mishandelen. Desondanks vertelde het kind zeer moedig aan haar moeder wat er gebeurd was toen ze thuis aankwam. Alle letsels werden door de moeder direct waargenomen en ook de arts en de volgende dag de vrouwenarts. De stiefvader deed vanuit zijn zaktelefoon een verzoek aan de moeder om het kind anders te doen verklaren. Mr. Dwight Kraag meent dat ook een onschuldige dit verzoek kan doen, omdat er geen bekentenis in de brief staat. Verder voerde de raadsman aan dat hij en zijn cliënt van mening zijn dat er een eerdere levenspartner van de moeder van het kind in het spel is. De ovj merkte op dat alle recent onderzoek van dezelfde datum was en dat er die dag en zelfs kort ervoor geen andere man in huis was geweest. Verder hoorde een zus van de moeder die in dezelfde straat woont, de beklaagde die dag dronken thuiskomen en luid muziek afspelen rondom het bewuste tijdstip. In zijn laatste woord herhaalde de beklaagde de ontkenning en voerde aan dat zijn concubine hem eerder die dag gekapt had aan zijn been. Over twee weken hoort hij het vonnis aan. Italiaanse koks koken van woede ROME (ANP) - Italiaanse chef-koks koken van woede na uitspraken van de Italiaanse onderminister van Cultuur. Ilaria Borletti Buitoni noemde de Italiaanse keuken een armoedige kopie van de Franse haute cuisine.,,ik heb een negatief oordeel over de capaciteiten van de Italiaanse chefs'', zei ze tegen het blad Magazine.,,In Italië kunnen we jammer genoeg al lange tijd niet meer goed eten''. Gerenommeerde restaurateurs sprongen uit hun vel over de opmerkingen van de onderminister, die onder andere als taak heeft Italië te promoten.,,in welke parallelle wereld leeft mevrouw Borletti Buitoni?'' vroeg bijvoorbeeld chef-kok Raffaele Alajmo van restaurant Le Calandre (3 Michelinsterren), die uit kwaadheid een open brief naar premier Enrico Letta schreef.,,in welke restaurants heeft ze gegeten dat ze de totale ineenstorting van de Italiaanse keuken verkondigt?'' Kinderen in ziekenhuis na ongeluk insecticide DORSTEN (ANP) - Ongeveer 200 leerlingen van de Albert Schweitzer-basisschool in het Duitse plaatsje Dorsten zijn vrijdag tijdens hun pauze in aanraking gekomen met een insecticide. Dat heeft de Duitse krant Dorstener Zeitung vrijdag gemeld. Tien van hen moesten naar het ziekenhuis. De kinderen werden op het schoolplein in de plaats in het Ruhrgebied plotseling besproeid door een overvliegende helikopter, die een insecticide tegen eikenprocessierupsen vervoerde. De kinderen klaagden over irritatie aan de ogen en jeuk. Volgens Nico Schuback, een Openbare Verkoping van de artsen die de kinderen hebben onderzocht, hoeven de symptomen niet noodzakelijkerwijs van de overgevlogen helikopter te zijn geweest. Het zouden ook de fijne haartjes kunnen zijn geweest van de processierups, die in de bomen rondom de school te vinden is. Op donderdag 13 juni 2013 des voormiddags om uur zal ten overstaan van één der notarissen mr. L.D.Hira Sing/mr. M.R. Sanrochman/mr. T.A. Jaipersaud- Badal aan de Heerenstraat nummer 7, krachtens art S.B.W. worden verkocht: Het perceelland, vermoedelijk groot 498 m2, gelegen in het district Commewijne ten oosten van de Commissaris Thurkowweg bekend met het nummer 131 van het verkavelingsproject "PALM GROVE", welke perceel deel uitmaakt van het perceelland groot ha, ontstaan uit de samenvoeging van: a.het perceelland groot 10 ha, gelegen in het district Commewijne ten oosten van de Rijweg naar Nieuw-Amsterdam, één en ander deel uitmakende van de plantage Belwaarde; b.het perceelland groot 5.70 ha gelegen in het district Commewijne aan de Rijweg naar Nieuw-Amsterdam, welk perceel deel uitmaakt van het resterend deel van de plantage Belwaarde gelegen in het district Commewijne. Aankomende: 1.de heer Martin Henry Roosburg 2.mevrouw Saskia Denise Person De thans geldende veilconditiën liggen ter inzage ten kantore van de genoemde notarissen. Openbare verkoping Op donderdag 13 juni 2013 des voormiddags om uur zal ten overstaan van één der notarissen mr. L.D. Hira SIng/mr. M.R. Sanrochman/mr. T.A. Jaipersaud-Badal aan de Heerenstraat nummer 7, krachtens art S.B.W. worden verkocht: Het recht van grondhuur - vervallende 15 mei 2031 op het perceelland met al hetgeen daarop staat groot ha, gelegen in het district Saramacca aan de Mahoweg bekend als Mahoprojekt nummer 24. Aankomende: 1.de heer Manodjkoemar Chitan 2.mevrouw Ashna Timal De thans geldende veilconditiën liggen ter inzage ten kantore van de genoemde notarissen. Openbare Verkoping Op donderdag 13 juni 2013 des voormiddags om uur zal ten overstaan van één der notarissen mr. L.D. Hira Sing/mr. M.R. Sanrochman/mr. T.A. Jaipersaud-Badal aan de Heerenstraat nummer 7, krachtens art S.B.W. worden verkocht: Het recht van grondhuur ter uitoefening van de landbouw vervallende 20 juli 2038 op het perceelland met al hetgeen daarop staat groot ha, gelegen in het district Wanica aan de Javaweg bekend als nummer 75. Aankomende: de Stichting "Stichting LAQUNA" gevestigd te Paramaribo. De thans geldende veilconditiën liggen ter inzage ten kantore van de genoemde notarissen.

6 PAGINA 12 DE WEST VAN ZATERDAG 25 MEI 2013 NO OVERSTROMINGEN In de afgelopen tien dagen hebben we vrijwel over het gehele land te maken gehad met overmatige neerslag. De zware regens waren er de oorzaak van dat grote delen van onze hoofdstad en daarbuiten onder water liepen. Ook in het binnenland, met name het Cotticagebied (Beneden-Marowijne) liepen hele dorpen onder water en was het zelfs noodzakelijk een grote groep binnenlandbewoners te evacueren en in Moengo onder te brengen. Voor wat Paramaribo aangaat hebben we altijd last gehad van wateroverlast als er sprake was van zware aanhoudende regenval. Dit jaar was daar dan ook geen uitzondering op. In het binnenland traden de rivieren op verschillende plaatsen buiten hun oevers en liepen dorpen onder. De mensen uit deze dorpen hadden dat, naar onze mening, kunnen voorkomen na de overstromingen die in 2006 hele dorpen in andere delen van het land onder water hadden gezet en er zelfs helicopters uit het buitenland moesten worden ingezet om hulp te bieden aan de in nood geraakte mensen. Toen werd reeds het advies uitgebracht dat dorpen moesten worden verplaatst naar hoger gelegen gebieden om in de toekomst meer ellende te voorkómen. Men heeft dus duidelijk niet geluisterd en thans is het wederom duidelijk geworden dat dit advies uit 2006 nog steeds opgeld doet. De Marrons en misschien ook wel Inheemsen die te dicht langs belangrijke waterwegen hun huizen en kampen hebben opgezet zullen thans moeten begrijpen dat het niet meer verstandig is te dicht langs de oevers huizen te bouwen. Men zal zo hoog mogelijk op de oever het onderkomen moeten neerzetten. Voor wat Paramaribo en omstreken betreft heeft de overheid, met name het Ministerie van Openbare Werken, de taak de afwatering goed te organiseren. Dit houdt in, dat de rioleringen niet verstopt mogen geraken en de kreken en kanalen op tijd moeten worden opgeschoond, zodat het hemelwater bij zware regenval snel kan worden afgevoerd naar de rivier, in dit geval de Surinamerivier. En juist daaraan is naar onze mening in zeer onvoldoende mate gewerkt. Op veel plekken in de stad zijn kreken, trenzen en kanalen verstopt geraakt door allerlei obstakels. In bepaalde kreken is zoveel rommel gesmeten, dat er enorme verstoppingen ontstaan en het water niet snel weg kan. Hierdoor ontstaan overstromingen en lopen vele gebieden voor langere tijd onder water. Paramaribo-Noord is een gebied dat daar ernstig onder te lijden heeft. Openbare Werken, het ministerie bij uitstek dat moet zorgen voor een goede afwatering, heeft het ook dit jaar weer behoorlijk laten afweten. Als we alleen maar kijken naar de Boomskreek en Slootkreek in Paramaribo-Noord, dan kan gerust gesteld worden dat OW daar nauwelijks of niets heeft gedaan om te voorkomen, dat het gehele gebied ook dit keer weer enorm de dupe is geworden van wateroverlast. In bepaalde gebieden kon dit keer gerust gesproken worden van watersnood. En dan hebben we natuurlijk ook van die mensen, die uit puur egoïsme en eigen belang waterlozingen omleggen of kokers laten plaatsen, die veel te klein zijn en nimmer voldoende water doorlaten. In de Kristalstraat te Paramaribo-Noord heeft een aantal figuren deze grap uitgehaald en loopt de gehele boel bij zware neerslag onder water. Hoe het in hemelsnaam mogelijk is dat OW daar toestemming voor heeft verleend weten we niet. Het lijkt weer heel veel op tyuku, zoals dat tegenwoordig gewoon een cultuur geworden is. Zonder tyuku en vriendjes binnen de overheid kom je nergens. Het is dan ook niet vreemd dat de regering-bouterse er helemaal niet warm voor loopt om de anti-corruptiewet door DNA te krijgen. Als die wet er komt, dan kan het maken van grove nyan niet langer geschieden. En al zou die wet er komen, dan is het nog altijd de vraag, wie wel of niet voor de bijl gaat als je tegen de lamp loopt. Klassenjustitie is er toch ook op grote schaal in dit land. Surinder werd toch ook veroordeeld en is na zijn veroordeling al op vrije voeten? Laten wij elkaar niet voor de gek houden, Suriname is een heel oneerlijk land, waarbij bepaalde mensen kunnen doen en laten wat ze willen en geldt de wet voor hen nauwelijks of niet. Om terug te komen op het falend beleid op OW dan kunnen we gerust stellen dat daar heel snel de bezem door dient te worden gehaald, want Brammetje maakt er een puinhoop van en er wordt op grote schaal gestolen. De grote baas is gewoon vleugellam gebleken, want hij treedt niet op. De schandalen op dat departement rijzen de pan uit en de GEMEENSCHAPSZIN ZOEK Bij de overstromingen van ruim een week geleden in het Cotticagebied (Beneden- Marowijne), waarbij enkele dorpen onder water liepen en een deel van de bewoners moest worden geëvacueerd richting Moengo, heeft de multinational Suralco gelijk hulp geboden. Wij van Keerpunt hadden ook niet anders verwacht. De Suralco heeft altijd in gebieden waar ze werkzaam is hulp geboden als Surinamers in nood verkeerden. In Marowijne was men vooral bij de bestuursdiensten hoopvol gestemd dat men van de zijde van de ondernemers aldaar wat hulp zou kunnen verwachten. Achteraf bleek dat ijdele hoop. Vooral de districtscommissaris van Marowijne Theo Sondrejoe was diep teleursgesteld door de houding van de plaatselijke ondernemers. Sondrejoe zou eigenlijk niet onaangenaam verrast moeten zijn. Ondernemers die in Oost-Suriname werken zijn mensen die vinden dat ze onder moeilijke omstandigheden moeten zien te overleven. Het zijn mensen die sinds juli 1986 heel moeilijke tijden van gewelddadigheid hebben weten te overleven. Mensen die vaak geen keus hadden en in het gebied zijn gebleven. Weer anderen zijn verbitterd over de geringe steun die ze van de overheid krijgen en weer anderen zijn van mening, dat de overheid te weinig doet om de veiligheid in het gebied op te voeren. In Marowijne heerst een heel andere mentaliteit dan in de rest van Suriname. Zo zijn er mensen die nog Baas doet niets. Bij het samenstellen van de begrotingsstukken per ministerie hebben alle ministeries, op OW en Minov na, te horen gekregen, dat er minder geld ter beschikking zou komen, dus moest men daar rekening mee houden. OW zou grote projecten uitvoeren en het Minov zou meer geld pompen in het onderwijs. Op OW schijnt al het geld al op te zijn en we vragen ons in gemoede af, waar het allemaal voor besteed is. We zien tal van nonsensprojecten als het betegelen van trottoirs waar dat helemaal niet nodig is en er worden miljoenen stukgeslagen aan de Waterkant. Het Minov verdeelt ijskoud verkeerde schoolboeken aan onderwijsinstellingen en men gaat tekeer tegen elkaar en probeert de bal van zich weg te spelen. Ook hier is het een puinhoop en stijgt de onvrede. Bij de recente zware regens heeft OW getoond het werk gewoon niet aan te kunnen. `Gebrek aan kader, werd onlangs door een hoge functionaris op het departement gesteld. Als je niet in staat bent kader aan te trekken om het werk goed te doen, dan moet je gewoon wegwezen. Deze regering kan het heel duidelijk niet en dat wordt elke dag duidelijker. Binnen de NDP, de grootste politieke partij binnen de coalitie, botert het al geruime tijd niet, omdat men ook heel ontevreden is over de manier waarop het land wordt bestuurd. Er zijn nu reeds verschillende stromingen. Men is vooral ontevreden over het feit dat de president een heleboel zaken voor zich uitschuift en het gespuis om hem heen, maar de gelegenheid blijft bieden om te stelen. Er zijn tal van NDP ers die het allemaal anders hadden gewild en voorspoed voor ogen hadden en nog steeds hebben. Deze groep mensen is zwaar teleurgesteld en moet met lede ogen toe zien hoe enkelen zich verrijken ten nadele van de rest en de gehele bevolking. Ook binnen de NDP leeft de mening, dat de bezem moet worden gehaald door OW, te beginnen bij Brammetje, omdat wat daar gebeurt, absoluut niet door de beugel kan. Meneer onderhandse gunningen regeert daar en er wordt op enorme schaal nyan gemaakt en daarom is OW een bodemloze put geworden. Adelien kan hoeveel geld ze maar ter beschikking heeft daarheen sluizen, het zal allemaal niet helpen, als je niet eerlijk werkt voor de gemeenschap. Het wachten is op de eerste burger om te bezien of hij nog bij machte is wat te doen aan dit wanbeleid. Doet hij niets en laat hij de zaak maar op zijn beloop, dan zal hij de consequenties op 25 mei 2015, of eerder, moeten aanvaarden. STROMAN EN DE CONCESSIE Enkele maanden geleden kwam het zoveelste corruptieschandaal voortgebracht door het kabinet-bouterse boven drijven. De onderminister Mahinder Gopie zou op onverklaarbare wijze een houtconcessie van hectare van de Staat hebben gekregen. Gopie is, voor zover ons bekend, een onbekende in de houtsector,. Wel was de man secretaris van de president op het moment dat hij de beschikking over de reusachtige houtconcessie kreeg. De concessie was, voordat Gopie concessionaris over het gebied werd, het werkgebied van de inmiddels failliete staatsonderneming Bruynzeel Suriname Houtmaatschappij. Toen dit schandaal door de oppositie in het parlement werd geopenbaard werd Gopie eervol ontslag door de president verleend. Een stap die tot op heden als onverklaarbaar en onterecht wordt bestempeld. De man diende Niet slechts groenteboeren, maar ook veeboeren zijn de afgelopen week het slachtoffer geworden van de zware regenval. Groenteboeren moesten in veel streken van ons land met lede ogen toezien dat hun akkers onder water liepen en dat al hun moeite voor niets is geweest. Ook mensen die aan tuinbouw doen hebben veel verlies geleden door de zware regen, maar vooral door het feit dat de waterafvoer niet goed functioneerde. Had in veel gebieden van ons land voorkómen kunnen worden als de overheid, cq het Ministerie van Openbare Werken meer tijd en geld had besteed aan het tijdig ophalen van de zo belangrijke waterwegen. In het Rijsdijkgebied liep de zaak volledig onder en moest vee worden geëvacueerd, omdat landerijen helemaal onder water waren verdwenen en de koeien en ander vee geen gras meer hadden om te kunnen eten. Een boer gewoon ontslagen te worden en wel oneervol. Er werd door de regering een diepgaand onderzoek aangekondigd in deze kwestie. We zijn inmiddels vijf maanden verder en het is nog steeds niet bekend wat de resultaten zijn van deze navorsing. Ook is het niet bekend of Gopie die enorme houtconcessie kwijt is en ze wederom in de boezem van Lanti terecht is gekomen. Wij van Keerpunt zijn ervan overtuigd dat men gewoon niet meer over de zaak wenst te praten en hoopt dat de oppositie in het parlement en daarbuiten er eveneens niet meer over praat. Men hoopt dat de zaak overwaait en er niet meer over de concessieverlening aan Gopie wordt gesproken. Men vergeet daarbij dat parlementariërs van de oppositie de zaak niet vergeten zijn en de vrije media ook zeker niet. Naar de mening van Keerpunt is Gopie in deze kwestie gewoon stelde er de brui aan te geven, want na jaren klagen en vragen om steun van de overheid bij het creëren van een gedegen afwatering was het nu wel welletjes en het verlies en schade bijna niet te becijferen. Het derven van inkomsten en het opvoeren van de uitgaven schuift deze boer de overheid thans in de schoenen. Als het water snel kon worden afgevoerd door bijvoorbeeld de afvloeiing goed te regelen was de schade beperkt en draaglijk gebleven. Nu is het hek van de dam en steekt men zijn afkeuring over het departement van Openbare Werken niet onder stoelen of banken. Het ministerie heeft duidelijk aandacht voor andere zaken en doet zijn werk niet naar behoren, is de veel gehoorde klacht. Bij de melkboeren is de schade zeer aanzienlijk. Veel minder melk kan er thans geleverd worden en de inkomsten lopen hierdoor aanmerkelijk terug. De Melkcentrale, die een stroman, die de zaak op naam kreeg om andere mensen binnen de huidige coalitie hun schaapjes op het droge te laten trekken. Hebben de heren uit de revo en thans zittende in de NDP ook gedaan. Zo pikte de man, die velen kennen als reuzen baby, ook enorme lappen grond in om in de houtbusiness te gaan, nadat de revo volledig op de klippen was gelopen. De man is thans grootondernemer en president-commissaris bij een staatsonderneming. In het geval van Gopie weten we gewoon voor de volle honderd procent dat de man stroman was voor iemand anders, die ook na 2015 steenrijk zal blijven mits er geen andere tegenslagen zich zullen manifesteren. De exponenten uit de NDP zijn aan de macht gekomen om zich te verrijken. Wie dat tot op dit moment niet ziet is stekeblind. OOK BOEREN SLACHTOFFER ZWARE REGENS steeds vinden dat ze onder en boven de wet mogen leven en dienovereenkomstig kunnen handelen. Velen wonen er, maar weten dat het niet meer is als vroeger. Leven in Beneden-Marowijne en ook in grote delen van Boven-Marowijne betekent survival en je bent er als mens vaak aan jezelf overgelaten. De gemeenschapszin is in dit gedeelte van Suriname dan ook grotendeels verdwenen. Het is De mens, de trotse mens. Met korte, nietig kleine macht bekleed. 't Onwetendst van wat hij het zekerst kent. Zijn aard van glas, speelt, als een toornige aap, voor 't oog des hemels zulke vreemde kluchten, dat hij de engelen wenen doet. William Shakespeare dan ook niet vreemd dat de ondernemers in dat gebied geen poot hebben uitgestoken om de in nood verkerende Cotticabewoners te hulp te schieten. De DC van Marowijne is lang genoeg werkzaam in het gebied om te kunnen weten dat er een dergelijke reactie zou komen van de plaatselijke ondernemers, die het zelf ook al een heel lange tijd bijzonder de afnemer van de melk is, kan het tekort aan koemelk wel opvangen door meer melkpoeder te vermengen en aan de consument te leveren. De melkboeren hun dagelijkse kosten lopen echter niet terug en de inkomsten zijn wel gedaald door deze overstromingen. Het wordt dan ook de hoogste tijd dat men op OW gaat zuiveren en mensen aanstelt die het werk wel kunnen doen. Zoals de zaak thans wordt aangepakt is gewoon een aanfluiting en zorgt ervoor dat de onvrede binnen de samenleving ernstig toeneemt. Er zijn slechts weinigen binnen onze samenleving die OW nog serieus nemen. De kritiek op het departement, dat het meeste geld van de belastingbetaler opmaakt, levert constant wanprestaties en dat valt een ieder thans op. moeilijk hebben. Als je het gebied kent weet je dat men er tot op dit moment wel vreedzaam coëxisteert, maar dat men niet echt op elkaar gesteld is. Plaatselijke ondernemers verdienen wel aan de bevolking, maar iets terugdoen in tijden van nood is er gewoon niet bij. De harde realiteit heeft ook de DC thans moeten ervaren.

7 NO DE WEST VAN ZATERDAG 25 MEI 2013 PAGINA 13 DENGUE BROEDPLAATS DALING GOUDPRIJS HEEFT CONSEQUENTIES De daling van de goudprijs op de international markt moet niet al te licht worden opgevat. De daling heeft zonder enige twijfel gevolgen voor de inkomsten binnen de grote en kleinschalige goudmijnbouw. De concessiehouders die hier werken en werkers Surinamers en Brazilianen, in dienst hebben zullen hun inkomsten zien teruglopen. Als de daling voortduurt krijg je op een gegeven moment een situatie, waarbij het niet langer echt interessant is op grote schaal met veel investeringen goud te delven, omdat je de investering dan heel moeilijk of niet meer terugverdient. Als we naar de goudmijnbouw op industriële schaal kijken dan is het Iamgold, die hier goed boert. De daling van de goudprijs wordt natuurlijk ook nauwlettend gevolgd door de Canadese multinational. Als de zaak lucratief genoeg voor de Canadezen blijft zullen ze Suriname echt niet de rug toekeren. Blijft de goudprijs dalen door het aantrekken van met name de Amerikaanse economie en de opwaardering van de dollar, dan zal het op een gegeven moment ook minder interessant zijn voor Iamgold om verder te investeren in ons land. Men zal de productie dan omlaagbrengen en personeel laten afvloeien. Men zal dan op een laag pitje doorgaan en de Surinaamse overheid zal zeker inkomsten derven. Dat zal nu reeds in enige mate gebeuren. De Surinaamse overheid, die goed heeft geboerd de laatste tijd door de hoge goudprijs, merkt nu reeds aan haar inkomsten wat een daling van de goudprijs eigenlijk voor verstrekkende gevolgen kan hebben. Ook in de aluminiumindustrie is er een behoorlijke neergang te bespeuren. We zien al een hele tijd dat de Suralco de productie niet opvoert. Er is minder vraag naar aluminium door de grote concurrentie op de wereldmarkt, dus is de prijs voor aluminium ook gekelderd. Het ziet er voorlopig ook niet naar uit dat de Suralco een dochter van de Alcoa uit de VS, de productie zal opvoeren. Niemand moet ons komen uitleggen dat een daling van de goudprijs geen nadelige consequenties zal hebben voor ons land. Elke daling betekent verlies en dat geldt ook voor goud en aardolie. We moeten daarom niet verkwisten en spaarzaam zijn met het geld dat we thans bogo bogo verdienen uit de beide sectoren. Spenderen we het allemaal aan consumptieve zaken dan is het ook binnen de kortste keren op en zullen we geen reserves hebben om op terug te vallen wanneer het op een gegeven moment veel slechter gaat met de opbrengsten, verkregen uit onze natuurlijke hulpbronnen. Je zou toch van de overheid mogen verwachten dat ze bij al haar departementen extra oplettendheid betracht en maatregelen treft die de volksgezondheid ten goede komen. Dat is nabij het departement van Regionale Ontwikkeling helemaal niet het geval. Ook wordt hierdoor duidelijk dat zelfs het BOG tekort schiet. Zijn personeel dat controle dient uit te oefenen om te voorkómen dat er epidemieën uitbreken, zou deze plek niet over het hoofd mogen zien. Met de zware regens van de afgelopen dagen vormen deze autobanden een prachtige broedplaats voor de denguepopulatie in dit land. We hopen dat deze hoop oude banden de komende week reeds verwijderd wordt. Deze foto werd gemaakt in de Kleine Dwarsstraat. BAGGERPRAATJES ZONDER EINDE De MAS zoekt al jaren naar geld om de vaargeul van de Surinamerivier op een adequate wijze uit te baggeren. Tot op dit moment is de MAS, naar onze mening, niet goed geslaagd in het verzamelen van de noodzakelijke fondsen. Tijdens de onderhandelingen die plaatsvonden tussen de Surinaamse overheid, cq het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en de BHP-Billiton multinationale onderneming was door BHP-Billiton aangeboden de Corantijn vanaf Apoera tot de monding uit te baggeren. Hetzelfde zou gelden vanaf de monding van de Surinamerivier tot aan Paranam. Er zouden tientallen miljoenen dollars door BHP-Billiton ingebracht worden en Boskalis zou zeer vermoedelijk met de baggerwerkzaamheden belast worden. We weten hoe het allemaal gelopen is. In oktober REGERING MOET PRIORITEITEN STELLEN De afgelopen dagen heeft het vreselijk veel en hard geregend. Niemand kan nog zeggen dat er een tekort aan water is, want er is nu water in overvloed. Zoveel zelfs dat bepaalde gebieden dreigen te verzuipen. Er is noodhulp verleend en multinational Suralco heeft tezamen met andere instanties de helpende hand uitgestoken. Dit is een pluimpje waard zeker richting de multinational, die duidelijk haar social responsibility heeft gedemonstreerd. Maar te midden van dit alles heeft het NCCR, de instantie die zich bezighoudt met rampenbeheersing, een noodkreet laten horen. Dit 2009 gaf BHP-Billiton te kennen uit Suriname te vertrekken, omdat men schoon genoeg had van het getalm van de Surinaamse overheid. BHP-Billiton beoogde namelijk de verkrijging van een bauxietconcessie in een deel van het Bakhuysareaal in West-Suriname. Met het vertrek van BHP-Billiton uit Suriname viel natuurlijk ook het gehele uitbaggeravontuur geheel in het water. Vanaf dat moment is er veel gebabbeld over het uitbaggeren van de Surinamerivier, maar is het tot op dit moment bij gebabbel en voornemens gebleven. Thans praat men over het gedeeltelijk uitbaggeren van de Surinamerivier en dan wel op jaarbasis. Volgens deskundigen is dat een zeer kostbare zaak indien er geen grotere verdiensten bij de Staat uit de scheepvaart binnenkomen. Vooral als er geen transitolading uit de orgaan heeft laten weten dat er niet genoeg geld in kas is om adequaat te kunnen optreden, wanneer er sprake is van calamiteiten. De watersnood in het Cotticagebied heeft honderden mensen in de problemen gezet. Evacuatie was noodzakelijk. In 2006 was er een noodfonds in het leven geroepen om geld te hebben wanneer dergelijke gevallen zich zouden voordoen. Het is niet duidelijk of in de loop der jaren het fonds is aangevuld, maar wanneer het NCCR zegt dat er niet genoeg geld in kas is bekruipt ons het gevoel dat er niet regelmatig geld is overgemaakt naar dit fonds. buurlanden wordt aangeleverd. Het is geen geheim dat de Surinamerivier altijd al last heeft gehad van dichtslibbing. Het Amazoneslib wordt steeds hier door het zeewater aangeleverd en blijft op de bodem van de rivier liggen. Het regelmatig uitbaggeren is dan ook een must willen we redelijk grote schepen naar De Nieuwe Haven kunnen loodsen. De Surinamerivier is op bepaalde plaatsen reeds behoorlijk ondiep en kan alleen maar bij hoog water door vrachtschepen worden bevaren. Schepen die aluinaarde op Paranam laden kunnen nimmer volbeladen uit ons land vertrekken wegens het ondiepe van de Surinamerivier. Dit was dan ook de reden dat BHP-Billiton wilde meebetalen om de Suriname en Corantijn dieper te maken, waardoor grotere schepen beter beladen konden in- en De pot is droog en nu we weer een ramp hebben is het moeilijk deze aan te pakken. Hoeveel geld het fonds minimaal moet hebben om effectief te opereren bij rampen is ook niet duidelijk. Maar nu de noodklok heeft geluid geeft het aan dat het om een zeer ernstige zaak gaat. Het is van belang dat de regering het belang van een dergelijk fonds inziet. Het moet niet alleen met de mond beleden worden, maar er moeten concrete acties komen. Zijn we vergeten dat we vorig jaar hevige rukwinden hebben gehad, die een enorm spoor van vernieling hebben achtergelaten? Er DE DOMINEE KOESTERT IJDELE HOOP De politieke dominee Carl Breeveld blijft zwaaien met zijn zwaard. Niet letterlijk natuurlijk. De man vecht voor de behandeling van de anticorruptiewet die nog steeds in de ijskast ligt en maar niet door het parlement wordt behandeld. Breeveld, de voorzitter en fractieleider van de partij DOE, heeft zware kritiek op de regering en met name de president. Breeveld voert de samenleving terug naar het moment, waarop de president een kruistocht tegen corruptie aankondigde. Echter duiken heel wat zaken op, die een nadere verklaring behoeven. Ook het feit dat die veelbesproken kwestie maar niet op de agenda van het parlement wordt geplaatst stoort de dominee. Breeveld is er ook niet over te spreken dat de president zich zelden laat zien in De Nationale Assemblée. We willen de dominee geruststellen en hem adviseren geen ijdele hoop te koesteren. Hij heeft 100% gelijk. Wat hij eist van deze regering is volledig terecht. Maar wat de dominee over het hoofd ziet of misschien niet weet is het feit, dat die anticorruptiewet niet zal worden behandeld. De belangen zijn te groot en men wenst zijn vingers niet aan zaken te branden. Bovendien, het feit dat de hoogste baas van het land zelden de vergaderingen van het parlement bijwoont geeft alleen maar aan hoe deze de hoogste volksvertegenwoordiging beziet. De anti-corruptiewet zal niet komen. Vanuit de leiding van het land wordt de zaak maar uitvaren. Maar zoals we vaak zaken in de soep draaien ging ook de Bakhuysontginning door BHP Billiton niet door en was Suriname wederom de grote verliezer. Nu praat men vanuit de leiding van de MAS voortdurend over het uitbaggeren van de Surinamerivier en dan wel op jaarbasis. Waar het geld vandaan moet komen om dat allemaal te financieren op jaarbasis is ons niet bekend. Misschien is men bij de MAS ook al bezig met het bouwen van luchtkastelen. Wij van Keerpunt willen eerst zaken van deze regering zien alvorens we het geloven. Want dit kabinet wint zeker een grote prijs als er een contest zou worden gehouden over wie de grootste luchtkastelen weet te bouwen. kan weer elk moment sprake zijn van een ramp. En dan moet er wel genoeg geld in kas zijn. In het Cotticagebied zijn ruim 300 gezinnen het slachtoffer geworden van de watersnood. Dit vergt een enorme organisatie qua opvang en hulpverlening. Het hebben van een dergelijk fonds is een grote prioriteit, omdat het gaat om het helpen van de medemens in tijden van nood. Dit zijn zaken die dringend geregeld moeten worden in plaats van geld uit te geven aan onnodige projecten. op de lange baan geschoven. A regering disi lai problema fu los op en men heeft geen antwoord op de vele vragen die er zijn. Tot nu toe wachten we op de kruistocht tegen de corruptie. Er zijn heel wat gevallen die rieken naar dit verschijnsel en het aantal gevallen neemt in elk geval niet af. Natuurlijk moet de dominee blijven doorbeuken. En zolang de regering geen moeite doen om de voornoemde wet bij het parlement te deponeren legt hij daarmee de onbetrouwbaarheid van de regering bloot.

8 PAGINA 14 DE WEST VAN ZATERDAG 25 MEI 2013 NO WAAROM ZO LANG WACHTEN? In de afgelopen weken is Suriname rijkelijk gezegend met hemelwater. Het heeft zoveel geregend, dat iedereen nu wel het ongerief ervaart. Diverse wijken staan blank, straten zijn onder water, het verkeer loopt vast en mensen lijden enorme schade. Deze keer heeft vooral het district Marowijne de grootste klappen gehad. Het Cotticagebied is volledig geïsoleerd en mensen moesten met spoed naar veiliger gelegen oorden overgebracht worden. De beelden op de televisie en foto's tonen duidelijk dat het water flink heeft huisgehouden in het gebied. We zagen ook enkele ministers en assembleeleden het water ingaan om de mensen de helpende hand te bieden. Kortom, er is leed en er is hulp nodig. Gelukkig is de hulpverlening op gang gekomen en ook een multinational heeft zich van zijn goede kant laten zien en zorgde voor warm eten voor enkele dagen voor de getroffen burgers. Terwijl het nieuws van de afgelopen dagen beheerst werd door de vele neerslag en mensen om hulp schreeuwen liet de eerste burger van het land het afweten. Er werd vermeld dat het staatshoofd naar de getroffen gebieden zou gaan, maar hij zegde f op de valreep het bezoek af. Wat de reden is laten we in het midden. Later werd wel gezegd dat hij per helikopter naar de gebieden is gegaan. Maar het is wel kwalijk te noemen dat landgenoten in nood zijn en dat de president niet enige moeite doet om als vader spoedig zijn kinderen een bezoek te brengen. Sommige mensen hebben weinig nodig. Een korte peptalk van de hoogste man van het land zou al veel goeds teweegbrengen. Misschien denkt men dat wanneer ministers en DNA-leden naar het gebied gaan dat dat al voldoende is. In het buitenland gaat de president van het land gelijk naar een rampgebied. Of er nou een overstroming, aardbeving of welke calamiteit dan ook heeft plaatsgevonden. Burgers willen hun president zien en horen. Net zoals een kind hulp verwacht van zijn vader en moeder. En zo verwacht de regering in 2015 weer de gunst van het volk, maar de manier waarop men met de medemensen omgaat, is niet goed te noemen. We verwachten ook niet dat de president in één klap honderden woningen gaat opzetten voor de mensen of met geld gaat strooien. Maar zoals we al zeiden, een peptalk zou al wonderen kunnen doen. Een brasa doet wonderen of een handdruk ook. We dachten dat de huidige president het beter en anders zou doen dan zijn voorganger, maar we hebben ons duidelijk vergist. Die watersnood is niet deze week begonnen. Al bijna 3 weken bereikten berichten ons, dat enkele gebieden in ons land onder water stonden en nog staan. Het valt wel op, dat de president lang wacht voordat hij zijn volk gaat bezoeken wanneer het in nood verkeert. Bij brand ontwikkelt zich rook, die opstijgt en de ruimte vult. Rook kan ook door luchtstromen meegenomen worden naar andere plaatsen zoals bijvoorbeeld de slaapkamers op de bovenverdieping! De praktijk wijst uit, dat mensen zelden wakker worden van rook. Er overlijden meer mensen ten gevolge van de rook dan van de brand zelf. A regering dis lai problem a fu feti. Deze regering heeft een berg aan problemen op te lossen. En dat ding wordt alsmaar onoverzichtelijker. Eerst waren er woningen beloofd. Daarna werd het aantal teruggebracht naar Later bleek er niet voldoende bouwrijpe grond beschikbaar. Kortom, de regering heeft deze belofte totaal niet kunnen waarmaken en zal die belofte in de komende twee jaar evenmin in vervulling kunnen doen gaan. Nu is ook komen vast te staan dat er sprake is van een liquiditeitsprobleem. Dus er is een cashflow probleem. Leveranciers moeten maanden wachten op hun geld. Ministeries kunnen geen enkel project uitvoeren, want de vinger moet op de knip, terwijl sommige departementen Pa Lanti pa Lanti, je libi yu pikin vierkant. Yu e libi den yongu wan vierkant. Deze regering is bezig zichzelf klem te rijden. Men begaat de ene fout of blunder na de andere. Het was dit kabinet dat zijn mond vol had bij zijn aantreden in augustus 2010, dat er veel aandacht zou komen voor jeugd en sport. De instelling van het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken werd een feit. Het Jeugdparlement zou ruime aandacht krijgen en de stem van de jongeren zou niet aan dovemans oren gericht zijn. Nou blijkt dat jeugdparlementariërs al maanden geen vergoeding hebben ontvangen. Dus de regering verwacht dat de ontwikkeling van jongeren naar een hoger niveau gebracht wordt zonder dat de werkers hun vergoeding De hele samenleving is ontevreden over de prestaties van deze regering. Dit kabinet had beloofd het beter te doen dan de vorige machthebbers. Bij zijn aantreden werd het grootste probleem al geïdentificeerd. De oorzaak van alle ellende was dat het Nieuw Front een financieel wanbeleid voerde, dat door de nieuwe regering ongedaan moest worden gemaakt. Intussen heeft het kabinet straks 3 jaren regeren erop zitten en wanneer teruggekeken wordt is er nauwelijks wat gerealiseerd. Alleen maar beloven, beloven en beloven. De ontevredenheid neemt met de dag toe. Mensen komen nauwelijks uit met hun salaris en moeten er 2 tot 3 banen op na houden om te kunnen ONTWIKKELINGSRICHTING BLIJFT ONDUIDELIJK Vandaag is het dan precies 3 jaar geleden, dat deze regering de verkiezingen won. Tenminste, de Megacombinatie pakte de meeste zetels, maar kwam nog enkele zetels tekort om een stabiele coalitie te kunnen vormen. Dus werden A Combinatie en Pertjajah Luhur erbij gehaald. De beide combinaties waren goed voor 13 zetels. Samen met de 23 zetels van de MC werd een sterke 36 zetels tellende coalitie gevormd. De problemen begonnen zich niet lang daarna af te tekenen. Er kwamen spanningen binnen de coalitie, waarna de afbrokkeling langzaam begon. Nieuw Suriname werd eruit gezet vanwege teveel kritiek. De BEP onder leiding van Ronny Asabina werd ook bedankt, omdat men niet genoeg steun gaf bij de wijziging van de Amnestiewet. Binnen de KTPI ontstonden er ook grote spanningen en in de boezem van AC begonnen de wurgpartijen ook heel goed tussen Abop en BEP. Recentelijk is komen vast te PE A GOWTU DE? WAT EEN ENORME SCHANDE! krijgen. De jeugdparlementariërs zijn bij wet gekozen voor een bepaalde termijn en evenals de assembleeleden, genieten zij een vergoeding. Maar dit krijgen ze al maanden niet. De planning is om in december van dit jaar nieuwe jeugdparlementsverkiezingen te houden, maar we kunnen de jeugdvertegenwoordigers niet op tijd vergoeden. Plotseling is er een stagnatie in de administratieve verwerking van stukken. Het lijkt erop alsof het om duizenden stukken gaat, maar ja, steeds zal men een reden vinden om het niet op tijd betalen goed te praten. Met dit gedrag denken we dat de overheid het Jeugdparlement niet serieus neemt. In elke sector is er een achterstand qua betalingen. Deze overleven. Bovendien is er weinig perspectief. Vooral als je hoort dat plotseling een deel van de monetaire reserve verdampt is. Niemand die daar een antwoord op heeft. Goud en geld verdwijnen als sneeuw voor de zon. Kortom, burgers kunnen weinig, de regering zit vast en de ontevredenheid neemt toe. Het kabinet voelt al wat er speelt in de samenleving, dus men probeert alles uit de kast te halen om de spanningen de kiem in te smoren. Zo ook wordt er geïntervenieerd in het vakbondsgebeuren. Elke boze vakbond of vakbond die lawaai maakt, wordt voor een struikelblok aangezien. Dus dan maar infiltreren en een splitsing teweegbrengen binnen de bond. We hebben staan dat de ABOP overhoop ligt met Pertjajah Luhur van oom Paul. Dus de verwarring binnen deze coalitie is thans compleet. Dus in plaats van zich te richten op de ontwikkeling van het land werd het kabinet continu beziggehouden door interne spanningen. Van ontwikkeling was en is er totaal geen sprake. Ook zijn enkele coalitiepartners momenteel niet te spreken over het feit, dat de president heeft opgeroepen tot matiging van de uitgaven, omdat er een liquiditeitstekort is. Dus een goedgekeurde begroting kan niet worden uitgevoerd, omdat er op raadselachtige wijze een geldtekort is ontstaan. De monetaire reserve is geslonken en de goudvoorraad is aardig uitgedund zonder dat iemand daarvoor een valide verklaring heeft. Dit terwijl er door sommige ministeries flink met geld wordt gestrooid. Wanneer we terugblikken naar de afgelopen 3 jaar kunnen we gerust stellen, dat dit kabinet totaal geen innovatie aan de dag naar hartelust uitgeven en ook nog buiten de comptabiliteitswet om. Ook binnen dit kader is het behoorlijk stil rond de president. De man heeft terloops tijdens een andere activiteit wat gezegd over de financiële problemen, maar heeft zich nooit gericht tot het volk en gevraagd om geduld en begrip. De president heeft zijn volk al een poos niet toegesproken. Wanneer heeft hij de media voor het laatst uitgenodigd om over een aantal zaken te praten? We hebben het idee dat de hoogste baas van het land geen antwoord heeft op de vele vraagstukken die er nu heersen. Wat ons al weken bezighoudt is het feit dat er een financieel vraagstuk is. En de zaak wordt nog mooier nu de oppositie in De Nationale Assemblée heeft laten weten dat de monetaire reserve en daarmee ook de goudreserve, flink is afgenomen. Wie wekelijks de financiële staat van de Centrale Bank van Suriname doorneemt ziet ook interessante zaken gebeuren. De monetaire reserve is met US$.140 miljoen gedaald. De goudvoorraad is met troy ounce afgenomen. De interessante vraag is: waar is het geld naar toe gegaan? Dit staat natuurlijk in schril contrast met de mededeling dat de economische vooruitzichten van ons land er rooskleurig uitzien. De hoogste man van het land zal moeten komen uitleggen waarom er sprake is van zo een groot verschil in de portemonnee van de Staat. Wedden dat de regering om de hete brei heen zal dansen. overheid blijft maar beloven, maar beseft kennelijk haar eigen geringe uitvoeringscapaciteit niet. Mensen worden onrustig in het land. Er heerst overal een zekere mate van ontevredenheid. Er wordt weinig gerealiseerd. Het enige waar deze regering goed in scoort is het beloven. Er is een financieel tekort, maar er zijn zeker twee departementen waar er naar hartelust en ook geld onderhands, wordt uitge-gven. Het hele land verzuipt door de zware regens, maar we zien geen enkele actie van de zijde van de overheid om het water sneller te laten wegstromen. En dan nog te bedenken dat we tot en met augustus natte dagen zullen hebben. Gevecht binnen brandweerbond heeft politiek tintje het hier over de Brandweerbond. Dus die Seedorf lijkt moeilijk om mee te werken. Bovendien dreigt hij steeds met acties. De regering kan het niet hebben dat bonden het werk neerleggen. Dus wordt gezocht naar iemand die de regering naar de mond praat en daarmee de spanningen kan wegnemen. Hetzelfde is ook gebeurd bij de Bond van Penitentiaire ambtenaren. Er ontstond deining binnen de bond en wij weten tenslotte allemaal wat het resultaat hiervan is geworden. De regering weet dat er overal spanningen heersen. De vakbonden beginnen al te morren en klagen. En het gaat soms om simpele zaken die de regering jaren heeft beloofd, maar niet kan uitvoeren. heeft weten te leggen. Zodra de problemen behoorlijk lastig worden dan is het de schuld van de vorige regering. Het is juist de kunst van regeren om met oplossingen te komen. Helaas, deze regering is nog duidelijk nat achter de oren en mist de competentie om het land naar grotere hoogten te tillen. Waar zijn de woningen? Waar zijn de flyovers? Waar is de nieuwe highway? Waar is het minimumloon? Waarom zijn we nog steeds niet de voedselschuur van de regio? Wanneer is het vraagstuk van de gronduitgifte opgelost? Ja, u leest het goed. En de opsomming gaat veel verder. We zullen u de ellende besparen. Maar de regering schittert wel in het kopen van onnodige ambassadegebouwen en het doen van onderhandse gunningen, waarbij bedragen de pan uitrijzen. Is dit de manier waarop we denken dat we het land naar grotere hoogten zullen tillen?

9 NO DE WEST VAN ZATERDAG 25 MEI 2013 PAGINA 15 ELKE BURGER HEEFT RECHT OP BESCHERMING, RAMON - de paarse partij bewust bezig is onrust te zaaien onder de kiezers door met een soort onderzoek van Sesos (Statistiek en Onderzoek Suriname) te komen en te stellen dat de kiezer een NDP/ VHP-regering wil - een politieke partij die heel nauw verbonden is aan de kiezers die rondom de goudvelden wonen, zich nu reeds heeft aangemeld bij de Olifant (partij uit de coalitie wel te verstaan) - de minister van Onderwijs en haar vroegere boezemvriend (adviseur), thans adviseur op het Kabinet van de President hun problemen in het openbaar uitvechten. (wat een voorbeeld voor de jeugd) - op het Ministerie van Onderwijs er ook een boze geest rondwaart, waar de situatie steeds erger wordt sedertde pornoboeken kwestie - de heer Pocornie (past life therapeut) niet gevraagd is deze onbetaalde rekening, zoals hij het zelf verwoordde in verband met de kwestie Wageningen, op het Minov te komen helpen betalen - de ex-dc adviseur dc Samsoedien zichzelf een koekje van eigen deeg heeft gegeven in het redactioneel artikel van de Ware Tijd van 24 mei jongstleden (slecht functioneren, tyuku s, etc) - terwijl dorpen in het binnenland, tuin/landbouwpercelen en grote delen in Paramaribo onder water liggen, de minister van Oo Wee zich daar niets van aantrekt - het bezoek van de president aan de ondergelopen dorpen slechts humaan was, maar het eigenlijke probleem niet heeft opgelost - die meneer van de Wegenautoriteit die op een wipplank zit, kampioen is in het plaatsen van verkeersdrempels en stoplichten, maar geen kaas gegeten heeft van het probleem bij de brug over de Saramaccadoorsteek - de verkeerspolitie debet is aan de chaos bij de brug over het Saramaccakanaal door een gedoogbeleid van 3 rijstroken. ( deskundigheid?) - ook in de ogen van de exlandsdienaren (gepensioneerden) er zand gestrooid is, door hun de toegezegde tien procent pensioenverho- STENEN TRAP Toen we meer dan 2 jaren geleden stelden dat de minister van Openbare Werken altijd onrust zaait met zijn uitspraken werd ons dat kwalijk genomen. Men vond dat Keerpunt een reden zocht om kritiek te leveren op de minister. Nou, met nog 2 jaar in het verschiet vóór de verkiezingen is het weer raak. En tussendoor presteert de bewindsman het om uitspraken te doen, waarvan je je afvraagt of hij weet waarover hij praat. Van de week werd in De Nationale Assemblee gesproken over de waterproblematiek in ons land. De man bazelde over de oorzaak van de overstromingen in Suriname en kwam met de 'sublieme' uitspraak...' Er is geld nodig om dit probleem aan te pakken'. Alsof hij dat bij de behandeling van de vorige begrotingen niet wist. Als je weet dat geld het probleem is dan had je allang innovatief moeten handelen om de problematiek aan te pakken. Is er niet genoeg geld op de begroting, dan moet er maar een suplletoire begroting worden ingediend. Ook bestaat altijd de optie om via een buitenlandse instantie het geld te lenen. De minister zegt ook nog doodleuk dat de dam van Leonsberg naar Weg naar Zee niet nu kan worden gebouwd en als men ermee gaat beginnen dit nog eens 7 tot 8 jaar in beslag gaat nemen. Dus wat moeten de groenteboeren verwachten? Wat moeten de mensen verwachten die met de regelmaat van de klok het water in de huizen krijgen? De minister kwam met een mooiere uitspraak. Eigendomspercelen zijn geen prioriteit, stelde hij. Dus de boeren bekijken het maar. De bewindsman snapt niet dat de regering er is voor elke burger. De veiligheid van iedereen binnen de landsgrenzen van Suriname is een verantwoordelijkheid van de overheid. Of men nou eigendomspercelen heeft of niet. Want wanneer het water binnenstroomt maakt het geen onderscheid. Boeren die in de vergaderzaal van het parlement aanwezig waren, waren danig teleurgesteld in de uitspraken van Ramon. In plaats van dat een minister voor geruststelling zorgt sluit hij burgers uit van hulp en vraagt hij om nog meer geld. We zijn enigszins bang over de bestemming van mogelijke extra gelden die bestemd zullen zijn voor het ministerie van OW. Daar zijn veel vragen in het verleden door de oppositie gesteld. Echter, kreeg de oppositie nul op het rekest. Het gaat verder ook niet alleen om Weg naar Zee. Het gaat ook om Commewijne, Para, Marowijne, Wanica en zo kunnen we nog doorgaan. Deze minister moet leren om zich diplomatischer uit te drukken. Hij moet weten dat hij aanvallen zal krijgen van de oppositie en de pers. Daarvoor moet hij zijn kundigheid tonen door op correcte wijze in te gaan op zaken. Daar kan hij bij een paar van zijn collega's op les. LEZERS SCHRIJVEN KEERPUNT WIST U DAT ging te onthouden - de directeur van MAS niet mag zeggen (weet niet??) wat de aanwezigheid van een jacht van ondernemer Pahlad achter de MAS betekent - bepaalde bewindvoerders eerder voor de KLM dan voor de national carrier kiezen - de minister van OoWee geen stok heeft om de manja s uit die boom te krijgen Dus verzuipen maar, Suriname (Weg naar Zee) - dezelfde minister van Oo Wee net als die papegaai uit Para wiens naam met een P begint, de vorige regering de schuld van alles geeft. (visie??) - het niet de vorige regering was die belastinggelden in de Atlantische Oceaan smeet (Weg naar Zee), maar dat het juist is (Vraag het maar aan Brammetje van Oo Wee) - het gezwel van Sazuur nu goed ontdekt is en alleen maar nog voorgoed verwijderd moet worden A tan so, dan weet u dat dan nu Kort geding Een aannemer is momenteel bezig met de volledige restauratie van de Stenen Trap aan de Waterkant. Keerpunt is daar heel ingenomen mee. Wij spreken de hoop uit dat de Stenen Trap na het herstel niet in het niet verdwijnt tussen de nieuwe oeverbescherming die MNO Vervat in opdracht van het Ministerie van Openbare Werken thans aan het bouwen is. DE WEEK IN RETRO... MEMORABILIA - Het Volk van Suriname moet dit wel goed vasthouden. Een NDP-er die voor minister wil spelen, laat Openbare Werken ondeugdelijke zaak en wil die Abrahams meer geld, om over de dijkenbalk in het water te gooien? Wanneer maakt Misiekaba hoogstpersoonlijk, begrotingen/budgetten, zonder dat er uitvoering wordt gegeven aan wat De Nationale Assemblée werd voorgehouden of plausibele verklaring afgegeven. A keba! in De Nationale Assem-blée de afdoende Soso fufuru, nanga tyuku. glashard weten, dat hij motie van wantrouwen in - Kapotbezuiniging. Het geenszins van plan is om dijken ter bescherming van particuliere eigenaren in dit land te bouwen of duur-zaam op te werpen. Daar-mee is orde? Of is daar de durf, totaal bij ontspoord? Juist ja. - Program. De ATV - kijker zet zich schrap om naar een mooie film te kijken. Neen, Nederlandse regeringskabinet heeft te kampen met forse tegenvallers. Aan be-lastingen en premies komt er dit jaar 8,3 miljard euro minder voldoende gezegd, over dat gaat gewoon niet op tijd binnen dan ver-wacht. Alleen hetgeen men sinds 2010 mee door. Info-Act is bepalend en al uit de in-komsten- en zit opgescheept. Verder valt te heeft voorrang, hor. De vennoot-schapsbelasting en verwijzen naar de verslagen, in alle nieuwsbladen en op aangekondigde film gewoon naar een uur later, omstreeks de btw wordt zo n 6,5 miljard min-der opgehaald. Jawel, als websi-tes, wat de oppositie te het midder-nachtelijke je de economie bewust krimpt melden had over de huidige geschoven. Met de door de bestedingen te verminderen, stand van zaken. Anders complimenten, van: ba zijn er geen re- gezegd, de actuele politiek. De aandacht voor de overstromingen en de lakse reacties suku ba feni ba tyari, ba ley. Eerstens je klaargezet om te ont-spannen en dan de denen aanwezig tot verhoogde activiteit. Met an-dere woorden, geld verdie-nen en daarop, geven de reali-teit ergernis, alsnog op het dus ruimere omzet-ten van alle dag weer. De week in retrospectief navol-gend. voorportaal van je kussen. Prima zooi. waarover weer belastin-gen kunnen worden gehe-ven. - Paniek. Een meer dan - Goud. De ontbrekende delen Geen inkomsten-/om- verdachte werkarm van de van de monetaire reser-ve, zetbelastingen in de bedrij- paarse partij, heeft een zogenaamde zijn volgens informatie vensfeer of van actieve werkers opiniepeiling gelan- ceerd en zichzelf knap naar omgezet in interventies op de valutamarkt en beleg-gingen. te plukken. De zaakceerd balans, wordt langzaam maar de eigen mond weten te Ach dat bekende liedje, eens zeker uit de voegen praten. Heerlijk transpa-rant. gedirigeerd door Goedschalk, bezuinigd. Trubu tori doro. Bouterse is in absen-tia zelf is remixed en digital meer dan goed en Santokhie ingezet. Van voren af aan. - Ziek. Twee ooms verkrachtten is vanzelfspre-kend, iets - Herhaling. Een illegale hun nichtje van 14 minder in secun-daire trek. NPS is op ster-ven na dood en PL is al dood. Somo krijgt gelijk een fit. BVD gaat voor de helft over in VHP, maar Braziliaan wordt aan de Arnoldstraat aangehouden en in verzekering gesteld. Heeft een illegaal wapen en heeft daarmee een schot gelost in jaren oud in Nickerie. Hoe lang kan men dit ani-malisme insluiten? Perma-nent. - Allah. Met de provoce-rende aanroep van Allah, kapten de één an-dere helft gaat zeker bijzijn van een vrouw. Op nog twee goddelozen een achter Dilip aansjokken naar geen 50 meters verwijderd jongeman en mede-mens, op de NDP of verzandt in een van de Arnoldstraat, was straat aan flarden. Londen ABOP-toneelvereniging? enkele maanden geleden dezer dagen. In de nacht BVD was echter al morsdood Manoel-zinho een jonge kwam het tot rellen van in DOE blijft op Braziliaan, ook gewapend het blanke anglicanen tegen een zeteltje, bij gecontinueerd land binnengedrongen en had moslims en de politie. elitair gedrag. Ach, teveel ophef om niets. De agrariërs, veeteelthouders, de mensen en bedrijven die alles bij overstromingen verloren, een landgenoot op straat geëxecuteerd. Daarmee een transnationale klopjacht, via ons land en Frans Guyana, op gang weten te brengen. Kruitvat. - Geel. De gele zakken van de DC in Para, steken heftig af tegen de zwarte zakken van de niet te verleiden burgerij. weten wel beter. Men weet Uiteindelijk werd die Zwarte zakken en echt wel, wat Brasjon-held met rest-delen anderskleurige, worden ontwikkelingsdeskundig-heid van zijn bende, aan de andere discriminatoir niet opge-haald dit land eens bracht en wat zijde van de Oya-pock door de publieke wer-ken van leeghoofdige avontu-riers, in ingerekend. Miranda. Verpul-verd en een omdraai teniet hebben - Lijken. Opvallend veel lekkend van de bac-teriën, gedaan. Feit dat een paars waterlijken, zijn in de liggen zakken in de aangestuurde en paars afgelopen dagen op het droge vuilnismanden langs de weg. uitgeslagen opiniepeiling getrokken. Hopelijk gaat ook Druipt de goten in en aangeeft, dat het wenselijk is dat fenomeen, gauw tot het verspreidt onnoemelijke een NDP-VHP regering te vormen ( ), is en blijft een verleden be-horen De USA behoudt zich stank. En dan nog meer! Ook de gele zakken, waren tussen politiek overbelaste het prerogatief om de vijand Republiek en Onver-wacht boodschap en doortrapte met transnationaal op de late woensdagmiddag belediging aan Brunswijk s ABOP en Somo s Pertjaja aangedreven en bestuurde drones te bevechten. Of als hondenlek- kers, langs de weg gelar-deerd. Luhur. En niets anders. De dat nou in Pakistan, Afghanistan Misschien ook als op-vallende meer in het buitenland wonende of Jemen is, zal dat toeristenwegmar-kering Somo, weet dat ook voorrecht toch blijven bedoeld. Wat een land! terdege. Of Brunswijk het nu al vanuit zijn goudmij-nen bestaan. Maar wel afnemen na 2014, wanneer er mindere - Bram. Net zoals Abra-hams door allerlei verraders van de kan bevatten, moet nog hoeveelheden aan US - NDP, plotsklaps wel werd blijken. - Eigendom. Als dat terrein je troepen in de Af-ghaanse strijdtheaters zullen optreden geprezen voor het behalen van een president-schap in eigendom is, zal ik het niet dan wel opereren. Het 2010, zal Abra-hams door beschermen. Al ben je een Amerikaanse staats-hoofd dezelfde oppor-tunistische trouw belastingbetaler. Dat is heeft uitgebreid aan-gegeven, meute met verve worden de houding van de huidige wat de juridische en bedankt voor het grote regering. Wil je dat ik toch staatsrechtelijke proble-men politieke verlies in 2015 of kom, dan zal Ameerali de zijn geworden om de eerder. Voor zijn destructieve rekening moe-ten betalen. Guantanamo - gevangenis te gedragingen en politiek Duh! Cuba, op stel en sprong of suïcidale capriolen. Maar - Sribi. Een lumineuze sluiswachter vond het nodig om Mariënburg blank te zetten, met een executive order te ontruimen. Blijft een hot patato voor Barack Oba-ma, goed ook die voorbe-reiding, op een jubelaf-scheid. - Schade. Men ging bij de door de sluisdeur bij het waarin het Ameri-kaanse afwas van het geheel, naar de opkomende water uit de Congres hardnekkig een getroffen bevolking om Commewijnerivier niet dicht te zetten. Lekker per-soneel, heeft die Karta - Bink daar deskundig in Cauwna aan het werk gezet. First class in human re-sources. Van het oppositionele hoofdrol wil blijven spelen. - Persconferentie. De oppositie heeft vanochtend een persconferentie belegd om de huidige politieke situatie aan alsnog medeleven te tonen dan wel te betuigen? Wat een macaber spel. De men-sen hebben schade, door mislukte bestuurders gele-den en men komt ook nog medeleven allerhoog-ste tot het het volk voor te hou-den. Wat tonen. Men weet de schade allerlaatste allooi, in de werd gemeld kan alleen maar niet te kwantifi-ceren? Of landelijke ambtenarijinschaling. de algehele demotivatie men wil niet kwantificeren, aanscherpen. Corruptie, omdat die optelling van Ook bij de rovers is smeergelden, on-dermijning moraliteitsinflatie ingezet. van controle instituties en Een vrouw van 92 jaar wordt rechtsstaat, diefstal van het door twee gewapen-de volksvermo-gen!. You just manspersonen beroofd. Het name it. Gebroken beloften gaat goed in veilig Sra-nan. en ver-duistering van - Misiekaba. Hoe dan levert a d d i t i o n e l e Meer Retro op pagina 16

10 PAGINA 16 DE WEST VAN ZATERDAG 25 MEI 2013 NO VERVOLG: VOLG: DE WEEK IN RETRO geleden scha-de zal moeten worden ver-goed door de Staat. Maar die reeds gemangelde Staat heeft geen geld, omdat een aantal friemels de vermo-genskas van de bevolking reeds mishandelde. - Felisi. Die meneer eens op RO begon er al mee. Kwam uit Atjoni met zwaailicht en een verslaggeefster aan zijn zijde. Moesten alle in te ha-len auto s aan de kant. Want de Prado en volgdubbelcabi-ne kwam eraan. Wat een haast? En waarvoor? Een dis bij Mando, die vaker Hé met Rijst op het menu langs de Martin Luther Kingweg opdient. Daarvoor toeters en bellen. Maar het werd na 2010 erger. Men rijdt op z n gemak in file over de Pengelstraat en plotseling scheuren daar een tweetal auto s uit de Weidestraat met burgerkenteken. Ameerali is vijf minuten te laat. Mensen worden aan kant gedwongen en ook nog om het fietspad op te kruipen. Neen hor, niet allemaal. En dan de afsnijd-beweging van een dubbel-cabine D-Max? Wat een land. Als er een soepje moet worden gegeten weer zwaai-licht? It s showtime! Afgelo-pen zaterdagmiddag, tegen het late middaguur. Twee auto s komen in volle vaart door de bocht bij Blakka op de Kennedy Highway. Opgejaagd door een inktzwarte KIA SUV, met zwaailichten rond de radiator. Minsten 140 kilome-ters per uur. De Kia reed niet voorop, maar joeg op. Prima door de bocht. Hoe ver de gekken zijn geko-men, mag Fedi von Seisburg weten. Woensdagmiddag in de file. Een nieuwe D-Max van de politie, komt uit Ramgoelam. Elke keer als er wordt opgetrokken door de langdurige filebewoning, vanwege een verwaarloosde brug, gaat de chauffeur in uniform en met een streep tekeer met spienbanti. Zo gaat een politieauto, echt niet kapot. - Ethnic profiling. Niet al-le jongens in een auto met z n drieën en vierde als chauffeur zijn op kwaad uit. Zo werden drie jongens en een taxichauffeur, door de politie geklemd en met trauma belast. De jongens waren belast, met een schooloptreden en werden door politiemannen overvallen. Hoe dan? Om hoe ze eruit zagen? - Earthquake. Eenmansfractieleider Breeveld van DOE laat weten, dat er een politieke aardverschuiving aanstaande is. Wie weet dat intussen niet? Dat weet heel SU. Men heeft het in drie ja-ren tijd zo bontig ge-maakt, dat een aardver-schuiving wel moet! Kan niet missen. De volle em-mers die men in 2010 aan melk dacht te hebben, zijn allang door dommige twee-voeters omver geschopt. Geen houden aan. - US$ 140 miljoen. Het aantasten van de monetaire reserves, wordt op de radio en door andersoortige frie-mels in de pers gebagatelli-seerd. Kortom komt het er-op neer, dat er nog zoveel in de dekkingsputi is!? Ook de whiz Abdoel van de NDP wil mensen vertellen, dat er niets aan de hand is. Uit de kleigetrokken kul. Want er is wel aan de reser-ves geknaagd en er was tot op de donderdag, geen plau-sibele reden voor het muis-kaas gedrag. Hoewel! Men moet enkel kijken wat de NDP-plus in de jaren tach-tig en negentig aan menta-liteit heeft vertoond en dan weten we het natuurlijk weer wel. Arron was een boekhouder, Telting was een geldteller en de rest van het paarse, was een conglo-meraat destructieve big spenders. Onderleiding van ene Goedschalk. San no de fu wi, we teke. - Politie. De politiecoördinatie op de Saramaccabrug? Daar klopt geen jota van. Recruten die auto s doorsturen naar de brug, een recept voor puinhoop? Komt chaos van. Men kan beter een airconditioned hoogwerkercabine met mobiel stoplichtencircuit draad of microwave-aange-stuurd aanschaffen en daarmee het verkeer rege-len. Maar daar zal dan weer geen geld voor zijn. Dus maandenlange chaos. Waar-om het verkeer via Saron wordt gedwongen naar Poelepantje te rijden, als men de brug vanuit het zuiden na een half uur file heeft verlaten, kan ook niemand inkomen. Wat een toestanden, door gedoogverwaarlozing veroorzaakt. - Elo! Wat gebeurt er met Bigi Kersten? Zondagochtend jl., een veelbelovend ploegje aan mensen op het balkon aan de Domineestraat. Gaat men nou wel iets constructiefs doen, met het oudste warenhuis of is het de mensen allemaal genoegzaam boven het hoofd gekropen? Talk to us. - Slachter en voetganger. Wat bedoelde de slachter in London nou, toen hij het over zijn homeland had. Was het de ultieme modus operandi bij slachtingsaan-vallen, nader in Brixton be-oefend? Zoals in Guyana, Jamaica, Trinidad of Afri-kaans Nigeria/Kenia/Burundi/Rwanda/Kongo/Sierr a Leone, tomeloos werd en is uitgevoerd op mens en dier? Was dat het te pro-fileren bewustwordingspro-ces, bij de Londense moord-daad? Was dat zo mooi en degelijk geoefend, toen een nietsvermoedende jonge-man met een slagerskap-mes het leven uit het bro-ze lichaam werd verjaagd? Zal wel weer effect sorte-ren. Doden van een voet-ganger en dan hopen, het matleaarsschap te verkrij-gen door middel van een politiekogel tussen de oren. Systeemgebonden. - NCCR. Het rampenbestrijdingsmechanisme van Staat, vraagt verantwoord om aanvulling van het zo-wat uitgeputte budget. Feit dat dit verzoek in de pers moet komen, geeft al te denken over de serieusheid van het huidige landsbe-stuur. Medeleven of leni-ging van bevolkingsnood? Wat is het nu? Mensen uit de RvM in het veld? Wat heeft men daaraan. Op kan-toor stelt men al niets voor. Wat dan wel in het veld. De Praatjesmakers op zee show, on the go!. - Owru siki fu todo, na kras krasi. Nou ja, dan wel in BUT' BUTU AAN DE TIMMERMANSTRAAT Deze foto werd gemaakt aan de Timmermanstraat. Enige tijd geleden ontstond er een kuil in het asfalt en zoals men vaak genoeg de zaak wenst op te lossen werd het gat met zand opgevuld en vervolgens met straatklinkers gedicht. Niet lang daarna verzakten ook de straatklinkers en werd het gat alleen maar dieper. De overheid laat zich dan voor langere tijd niet meer zien en zijn buurtbewoners genoodzaakt waarschuwingstekens in de weg te plaatsen om te voorkómen, dat deelnemers aan het verkeer met hun auto of bromfiets in de kuil terechtkomen. Het behoeft helemaal geen betoog dat but' butu helemaal geen oplossing is en dat het enige dat soelaas biedt een algeheel herstel van de straat is met een nieuwe asfaltlaag. OW moet dan wel op de proppen komen. Het ministerie moet dan wel geld hebben, want de aannemers willen kort na voltooiing van het werk hun geld zien. En dat is nou juist vaak genoeg het probleem. zeer beperkte mate. Dat schreef een ondernemer, meteen nadat de Nederlandse VES-voorzitter vanuit het buitenland (?), genivelleerd uitkwam met een kulverhaal over het verdwijnen van een substantieel deel van de monetaire re-serve. Niets anders dan de naakte waarheid, steekt meer nog achter het spreekwoordelijke van de bekende en geciteerde nationale on-dernemer. Naast het naar de mond praten, van broodheren in de snelbouw. A trubu yuru doro! Verdeel en heers. Kijken of alle economen hetzelfde verhaaltje willen horen, bevestigen, ondersteunen en publiekelijk ook bezigen. Denken van niet! So it will be nothing more, than a less protected moment of speakin for itself!. En dan een andere ellende. Twee EBS palen op één dag, met steeds hogere frequentie gebroken en ten laste van oom Marcel, door slagverkeer naar de maan geholpen. Een weinig fortuinlijke vrouw die in de Mall ging arbeiden, in het water gereden. Meer nog geslagen, door een slippende dubbelcabine En dan weer de leeghoofdige praatjes van DC s, die absoluut geen gaatjes weten te vullen. Vernietiging van de cassave-, kip- en koeienboeren. Moeten deze mensen zich eigenlijk niet weer met banden pompen en ATV re-paraties gaan bezighouden, voordat zij zich nog langer als weinig deskundig waterbouwkundig ingenieur, trachten uit te geven? Met als grootste voorbeeldfiguur, de elementair ernstig ge-brekkige snoeshaan op OW natuurlijk. Een sluis aan de monding van een rivier? Wat een weinig koosjere mop. Hoe haal je het in de bovenkamer? En waar moet de sluiswachter, in alle alertheid verkerend, dan gaan wonen? In Prinsie, Hannover, Kensenhuis z n baka dyari of in de Over-toom-enclaves. Krijgt hij bij oproep om de sluis te bewegen, soms ook zo een spoedeisende helikopterlift. Nog zo een amateurgedachte en ten gevolge daarvan, additionele kanjer aan bottleneck in de Coropina- en Pararivier. Duh! Intus-sen, zijn de muskieten in een dancing mood en de malarialarf in startblok. De kinderen krijgen via hun onderlichaam filariosis of een ander traumatische aandoening. Bilharzia?! Het land en in het bijzonder de hoofdstad zal volgens WWF overstromen. Gevaarzetting vanaf zwampwater over andermans terrein heeft laten stromen. Zinlozer afdam-ming heeft gepleegd, die een natuurlijke waterloop blokkeerde. Bomen vallen op andermans terrein intussen om en de schade is enorm. Welke de inmiddels stiekem weggekropen Awari is, zou al gauw blijken. Eentje die de ondermijnende kanalen groef, laat zich toch weer niet raden. Zo doorzichtig en kan nog in geheel, voor opgelopen schade en gevaarzetting worden aangesproken. Geen probleem om die minder koosjere vogel (-s) aan te pakken. Iedereen dokt, maar het is wel be-kend, wie de mol was en nog steeds is. Als het geen vals alarm bij de spuitgasten is, dan is het wel weer wat anders bij gebruikelijke zielepoten. Een afwateringsduiker werd ondanks beloften toch niet geplaatst en de wegen/terreinen van de voormalige plantage La Prospérité worden muskieten kweekvijvers. Praatjes vullen immers geen gaatjes, werd al eeder geconstateerd. De nederzetting Vierkinde-ren en agrarisch Rijsdijk, gaan inmiddels ook in de evacuatie. Mensen langs de oevers van rivieren moeten maar hogerop en als (oer-) terpbewoners, de rest van hun leven daar gaan slijten. De overheid heeft meerma-len gewaarschuwd en wordt er nu wel moe van, om steeds en bij herhaling in te moeten springen. Want men heeft collec- nooit, hoe de meest beschermde van het land, zich op bepaalde zaken prepareert. Een verrassingselement is daarbij nimmer weg. Heeft men ook in de gaten, hoe deze maand en week voorbijvliegt? Inder-daad zaterdag al, die twee Duitse ploegen in de Cham-pions League finale. Dat wordt dan weer een heel klein verzetje, nu Barça en Real Madrid het collectief verzaakten om een grand exposito en classico, weg te geven. Maurinho gaat zijn eigen weg en geeft de Realmeute het nakijken. Wed-den, dat Cristiano Ronaldo straks bipolair volgt? En dan een geintje uit het wes-ten. Bij al je leven, wil men een school vernoemen, naar kampioen voorbeeldfiguur: Mohamed Rachied Doe-khie. Wat een land, wat een gebrek aan verhoudingen! De hinderlijke tabakrokers mogen strak verwachten, dat de bestuurders van be-paalde onderkomens, hen zullen aanspreken. Dwin-gende verzoeken incasse-rend om elders hun pafverslaving, voort te zetten. Vooral nu er snelrecht is aangekondigd. Tabaksmok-kelaars worden volgens het misdrijfconcept, straks ook met snelrecht aangepakt. Fre fre. De luchtvaart naar het binnenland neemt ernstig af, wegens landingsterreincondities. De kapotgereden en eens betegelde stoep aan de Waterkant, waar de buslijnen naar Ge-yersvlijt vertrekken, wordt door amateurs met zand op-gehoogd. Betekent op korte termijn, dat de riolering voor en onder een bekende goudsmederij straks weer de puf is en groen water kan binnen-/overstromen. Tot overdaad en ter voorko-ming van een ramp, wordt wederom aangegeven, dat de brug over de Saramacca-doorsteek nabij de Slan-genhoutstraat en Industrie-wegen niet meer geschikt is voor drie rijen aan voer-tuigen. Twee rijen en niet meer. Instortingsgevaar! En dan de struisvogels over goudsmokkel. Wanneer er foto s worden gemaakt van Cessna s met waterdrijvers, afgemeerd naast de bekender skalians en andersoortige graafpontons, kijkt men bewust of weer quasi onbewust, de andere kant op. Wanneer helikopters gepakt worden met grote sommengeld aan boord, heeft men zeker een transactieboete klaar om weer vrij te mogen wandelen? De luchtvaartautoriteiten stellen, dat de te Lawa neergestorte helikop-ter valt in de categorie ultra light vliegtuigen. Kan wel zo zijn. Maar wanneer Fran-sen met hun Cessna s, op onze airstrips in het binnenland neerstrijken en hun poedelnaakte vrouwen in de watervallen worden gemas-seerd, is er helemaal niets aan de hand. Maar indien er zwaarwichtige tief en over het hele land gewaar-schuwd. Suriname krijgt aanhoudend last van veranderde weersomstandigheden. Men kan zich niet en-kel, op koppige mensen blij-ven concentreren. Hogerop gaan wonen, is en blijft het devies. Al is een natuurramp steeds vaker, een waar politiek genoegen. Om met beladen babbels en andersoortig entreevormen, te komen scoren. Een ideefixe van twijfelachtig alooi. In plaats daarvan, goed naar de noden luisteren en oplosbare elementen onder professionele leiding inbrengen. En dan niet de bekender amateursgilden, die men nu moet beleven. Ka-putt gereden. Ook nu weer vuil water uit de kranen, omdat waterleidingpijpen door vastgezeten auto s, vrachtwagens en graafmachines, kapot zijn gereden. Smerig met geelzand vermengd water. Poku tori? Buma Stemra in de Hollandse polder, laat ook al bij herhaling weten, dat er geen royalty s werden overgemaakt, vanuit de verzuurde watchdog in Suriname. Geen cen- het moment, dat Robby, Oemar en vele an-deren, de noordelijke mangrovebossen naar beneden haalden en wegstootten. De concessies in het stuwmeer-gebied, moeten per omme-gaand worden geëvalueerd ten betaald, voor de ten en eventueel gehoor gebrachte Ne-derten ingetrokken. De illegale goudzoek moet meteen verdwijnen, landse muziekakkoorden. Wel werd het geld hier via met of zonder slag dan overeenkomsten naar de wel hevige stoot van Dompig c.s. Het staatshoofd meldde zich ziek en Ameerali verklaart meteen in het parlement, dat hij tenminste een voldoende verzuurde watchdog overgemaakt. Maar kwam vervolgens niet aan in de polder aan de Noordzee. De Nationale Assemblée gaat zich ermee aantal ministers in het bemoeien. Dat ding lijkt cocaïnevliegtuigen overstroomde veld heeft eigenlijk op een verzekeringsagent, staan. Vandaar absentie in DNA. Met cellulair in het veld zeker. Want er is overal toch al geen behoorlijk bereik. Maar intussen weet een van die wel gelden ont- vangt van de ver-zekerde, maar de centen niet aan de moederorganisa-tie weet over te dragen. Pro-bleem! De die kabinetsdiena-ren te Nationale As-semblée gaat vertellen, dat het staatshoofd naar de overstroomde alsnog met he-likopter en al gebieden. Als het staatshoofd naar de Cot-tica is gevlogen. Dus toch nog vertrek. Dat weer niet gaat, dan gaan wij wel, moet handig doe je meestal. Eerstens worden ingedacht. Maar misschien deviëren en dan weer blijft de man ook weer koersvast na omtrekkende bewegingen. Een meneer en een me-vrouw scholden elkaar ge-heel voorbarig de huid vol, omdat de ene waterstromen heeft omgeleid. Vies thuis om zich voor te bereiden. En met een aannemelijk verhaal te komen, over de US$140 miljoen die de oppositie nu aan monetaire reserves mist. Je weet het maar landen, heeft men ook daar allesbehalve kijk op. Want ons land is sinds de radarstations niet meer kwamen en operationeel werden gemaakt, nog steeds een bigi bigi bigi bigi opo doro. Naakte Franse vrouwen onder aan de waterval, Cessna s met drijvers naast de skalians, bedrijfshelikop-ters en dan in ultra lights of heavy duty long range Meer Retro op pagina 19

11 NO PAGINA 19 VERVOLG: VOLG: DE WEEK IN RETRO Cessna s, uit: Colombia, Bolivia, Guyana dan wel uit de richting Boa Vista? Men kan ze niet zien aan-komen, zonder de hulp van de DEA. Want het radarstation, kwam na de moord op John Veira, nog steeds niet aan. Laat dat ook duidelijk worden. In ieder g e v a l, krijgt men aan het eind van de week te maken met een persconferentie. Van politieke partijen. Om onder meer corruptie, diefstallen en de verdwijningen van een deel der monetaire voorraad, voortvarend te bespreken. In ieder geval, de actuele zaken die dit land tot nadeel dienen. Terecht komt daarbij, dat de waarschuwing is uitgegaan ( ), men het niet moet aandurven om de overstromingen te ge-/misbruiken bij het nader organiseren van ondertafel gunningen. Niet langer de onderhandse, maar: de bigi bibi bigi on-dro tafra fufuru nyanpatu. Intussen bouwen allerlei figuren gewoon hun winkelpanden door, terwijl men dondersgoed weet, dat er protest is van buurtbewo-ners. Hoe zei Heave dat re-centelijk ook weer? Als er maar één op de achttien geënquêteerden bezwaar heeft of aantekent, krijgt de aanvraagondernemer geen bedrijfsvergunning. De eerste vergunning van de verdachte ondernemer aan de Henkielaan, werd volgens ingewijde afgegeven door een verwarde minister. Er was door de ambtenarij op het ministerie negatief beschikt over die aanvraag. Maar toch kreeg de be-trokken man een go van Michael. Zou inderdaad zo kunnen zijn, dat die be-windvoerder, in verwarring verkeerde. Zien wat het nu allemaal wordt, nadat de bevolking opstandig is geraakt. Is het volk de baas in dit land, of is de landsdienaar/ambtenaar de baas geworden? Dat zal wel blijken en bij afwijking, strak worden aangezet en gecorri-geerd. Trafassi no bem de. En nu naar de geesteszorg, wegens de inbreuken die al vroeg in deze week werden gepleegd. Aanvallen gedetecteerd op het collectieve geduld en individueel ( ), op de cerebrale stabiliteit dan wel integriteit. Op naar het rampgebied. Moet ook kunnen. De week schiet op, maar is nog maar voor vijftig procent versleten. So, count your blessings. There is more to come. - Stabilisatie. Een fondscreatie. Een budget om bij (monetaire-) ongemakken evenwichtig te kunnen optre-den, is op zich een verdedig-bare gedachte. Maar nu het beheer, in deze tijd met dergelijk twijfelachtig be-stuur. De poes en de melk. Of was het de melk en de poes? - Knoeien. Levendig ge-knoei door onbevangen, weinig onderrichte en mees-terondeskundige subaannemers. Het verzuipen van plantage La Prospérité heeft nu weer mede te ma-ken met het feit, dat d.m.v. het kokerloos aanleggen van een verhoogd noodtra-cé met 30/40/60 centime-ters op de Petrus Plet- en zij-wegen de zaken compleet onderlopen en huizen inun-deren. In verband met het bouwen van een nieuwe spoorbrug, werd een Kes-selse noodbrug met tracé aangelegd en de natuurlijke afwateringsloop na opleve-ring nooit hersteld. De ver-hoogde weg veroorzaakte verhevigde zwampvorming en een onuitputtelijke broedplaats voor massa s aan muskieten. Er werd na vertrek van de aannemer en het zogeheten bouwbedrijf, wat zoveel vernieling en kwaad aanrichtte in dit land, geen afwateringskoker aangelegd tussen de Petrus Pletweg en de landing van de vergane oude houten brug, tegenover de achter-tuin van de waterleiding-maatschappij. Gevolg, on-derlopen en afsterven van de hoge vegetatie. Bomen verdroegen niet langer het met oliën vermengde zand, dat op de bospaden door de aannemer werd gestort en vallen nu successievelijk om. Mede door vergiftiging en ook aangedreven aantas-ting van eens voedzame wortelgrond. Bedrijf en sub-contractanten verdwenen met de noorderzon. Ook in juridische zin ( ), na verdere staatsinventarisatie(-s) en de ontdekking van megamislukte projecten. Calamiteiten bleven niet uit, na wat men al aan wanpresta-ties optekende. - Obstakel. Er zou een obstakel in de Coropinarivier zijn waargenomen. De bestuursdiensten zouden daarvan op de hoogte zijn. Joost en zijn maat mogen weten, waarom juist dat obstakel niet in de droge tijd werd verwijderd. - Marine knowledge. Wanneer het verstand van scheepvaart ontbreekt. De politieboten die nu door de Staat op een veiling zouden worden geplekt, hebben niets met de Noordzee te maken gehad. Het zijn ri-vierboten die in de hon-derden havens en de vele ka-nalen in Nederland opereer-den. Bepaald niet op zee en/of in zoutwater gedeel-ten. Nederland heeft de bo-ten bewust afgestaan, in een postmilitaire overgangsperiode. Overwegende een rechtshulpverhandeling. Nieuwe boten in een nog te stabiliseren land cadeau doen? Zou gekkenwerk be-tekenen en parlementair onverdedigbaar zijn geworden. Is uiteindelijk ook uitgekomen, dat nieuwe boten enkel aan de MAS voor hydraulische werken wer-den gegund. Boten die in de regio d.m.v. nautische con-tracten, geld zouden moe-ten gaan verdienen. Wat is daarvan nog terecht geko-men? Nieuwe politieboten? Denk maar aan de vele nieuwe schepen die de Marine (1975), uit donor-hulp kreeg toegewezen. Wat is daar m.b.t. prestige en duurzaamheid van overgebleven? Werden bij gewelddadige coups en moorden op landgenoten ingezet. Vervolgens, tussen 1986 en 1990 in de Cottica door Jungle Commando s overhoop geschoten. In dat soort waanzin, steek je niet opnieuw je goede geld. Is in een democratie, begrotingstechnisch onverdedigbaar. Althans in een zichzelf respecterend Haags parlement. Vandaar tweedehandse politieschuiten, waar Suriname niet mee om wist te gaan. Van begin af aan niet! Behalve dan op de bekender DE WEST VAN ZATERDAG 25 MEI 2013 cultuurvorm. - Nefo. Jawel, hij gaf zowat 57 kilo s spontaan aan co-caïne weg. Voor transport naar Nederland. Maar nefo is natuurlijk niet te vinden. Wel ligt daar een eis voor zeven exclusieve zondagexcursies van eens ener korpshoofd. - Lassen. Laswerk verrich-ten op de bouw en een 110/127- lijn daarvoor ge-bruiken, resulteert in grote schade aan apparaten, die in de buurt zijn aangesloten. De EBS zou daarover inlichtingen en informatie moeten verschaffen. Wie zijn lichten in huis ziet dip-pen, mag gerust kijken in de naaste omgeving en een illegale lasser ontdekken. Meteen de EBS bellen en aangeven, wat men aanricht aan computers, ijskasten en andere koelcompressoren. - Dictatoriale uitglijpartij. Nu weer blijkt, dat de Argentijnse massamoordenaar Jorge Videla in de gevangenisbadkamer is uitgegle-den en botbreuken opliep. Waarna interne bloedingen optraden en hem het leven, na enkele pijnlijke dagen kostten! De weg naar het hierna, gaat niet altijd zonder het een en ander aan oneffenheid. Niet over rozen. Die andere van Guatemala, Rios Montt, heeft nog even wat respijt van de Hoge Raad gekregen. Zijn proces moet vanaf een specifieke datum, worden over gedaan. Door een aantal obstruerende rechters en misschien ook delen van het Openbaar Ministerie, ging het eventjes mis. Waar dat op lijkt? Juist ja! Maar Rios Montt zal zijn veroordeling, zoals alle anderen die mensenrechten schonden, in 100 procenten aanhoren. Al is het niet vandaag, dan is het morgen wel. Tenzij, hij natuurlijk ook voorshands uitglijdt. - Jan Rap. Boldewijn geeft aan, dat ook de vuilophaler in bepaalde landen staats-hoofd kan worden. Geeft wat te zeggen over de politieke constellaties van een specifiek land. Jan Rap en z n maat kunnen een gooi doen en misschien ook nog aankomen. Op basis van misleiding en manipula-tie, natuurlijk. Bekend terrein, dat in 2010 werd bewandeld. - Ramp. De aangegeven ramp op het militair project van Commewijne, lijkt na de overstromingen, hele-maal nog niet voorbij. Men moet daar als burger van het land, zelf voor de elektrici-teitspaal betalen? Doet men dat in het binnenland ook? Juist ja! Daar geeft men palen cadeau. - Jet high. Dat is de bloeddruk van mensen die in de buurt van de Golfba-nen wonen. Ze gaan naar de rechter met een handtekeningenlijst, tegen de vesti-ging van het Hi Jet helikopterbedrijf. De mensen werd bij enquête voorgehouden, dat het om een reparatiewerkplaats zou gaan en een ambulancevestiging. Dus mooi niet gebleken. Helikopterveld, met wel meer dan vijf mogelijke wentelwiekbewoners. - Pastoor. De bezitters van grond, in dit geval de roomskatholieke kerk, zou meer terrein aan de Staat moeten verkopen? Voor de bouw en huisvesting van in-middels uitgedijde families? Samenstellen die in de Colombia-vestiging te Groningen-Saramacca, hun pied a terre blijken te willen hebben. Zien wat vanuit de kansel nog mag neerdalen, op de traditioneel aange-lengde hele jaren aan gevangenisstraf. Onverlet, voor de hoofdverdachte gereserveerd. Ook een majoor van politie blijkt als facilitator, actief bij deze zaak betrokken te zijn geweest. - Suralco. De eigenaar van de Afobakka-krachtcentrale en beheerder van het stuw-meer, heeft dwingend van de Staat geëist, de onuit-staanbare goudzoekers uit het stuwmeergebied te verwijderen. Ze vormen een acuut gevaar voor onder meer de hulpdammen en daarmee de gehele Suri-naamse bevolking in kustge-bieden ten noorden van Afobakka. - Luie ambtenaren en gedemotiveerde landsdienaren?. Komt allemaal door het carioca-achtige, dat hen aan leidend en meer nog lijdend bestuur wordt gepresen-teerd. Samba-manage-ment, in de Para. - Grabu dem. De voortij-dig in vrijheid gestelde zes leden van een prostituering te Krabudoin, zullen allen gevangen worden genomen. Gevangenisstraffen zijn inmiddels geëist. Van respectievelijk tussen de anderhalf en/of drie en een half jaar. Ze zullen allen het gevang in moeten, voor: vermoedelijk wederrechtelijke vrijheidsberoving, het gedwongen prostitueren van een minderjarige, verkrachtingsdeelnames of gelegenheidsstelling. - Agoe. Intussen werd er weer een reuzen doodvar-ken, nabij een moskee ge-bonkt. Nabij de Marine Basis Boxel. De vergassing- en ontbindingsdampen, kon de wacht van de kazerne echt niet pruimen. - Bezetten en bebouwen. Openbare Werken slaat zogenaamd alarm, dat er door een parlementariër op een onderhoudstrook is gebouwd. Volgens informant, aan het Pad van Wanica. Kan vanzelfsprekend wel zo zijn waargenomen, door wat minder gezagsbevoeg-de. Maar, mag Openbare Werken ook meteen aangeven wie toestemming heeft verleend, dat er zonder eni-ge (ver-) gunning of kennis van eigenaren op particu-liere grond(-en) tracés voor een te verlengen Ringweg, worden aangelegd? Alle vliegen bij deze, in een openbare klap. Wat een land, wat een klapgladiolen op het te vereffenen veld. Mini crisis. Wanneer je niet goed weet wat te bazelen, dan heb je het schaapachtig over minicrisis en voorzichtigheidsbetrachting in het verkeer, waar er geen controle is. En hoe komt het dan, dat bijvoorbeeld Vierkinderen en La Prospérité weer zijn ondergelopen, de weg naar Zanderij gevaar loopt door afkalving, EBSmasten komen los te zitten en bomen op huizen vallen, wegens de valse kanaaltjes die men als ondeskundige en amateuristisch tot van-daag de dag aanlegt? Mini crisis, als men niet berekend en dus allesbehalve goed opgeleid is. Mini crisis, burgerij. Mini crisis? Jawel, een uit de kluiten gewassen maxi crisis in het bestuur-lijke, bij omhoog gevallene en subalterne meesters in wegen waterbouw. Maar dan wel van de categorie ondrobon. Hebben het dan nog niet eens gehad over stukgereden en ver-schoven (waterleiding-) pijpnetwerken. Straf gepolitiseerde bestuursdiensten vertellen bagger aan rom-mel, verhalen drogredenen alsof het niets is en leveren vaten vol kul om het onver-mogen de burgerij deskun-dig te dienen ( ) meester-lijk te camoufleren en met name dropping gevoeglijk in te wrijven. Bika dem man, e denki na pipel e law! Summa law? Denk a tori, summa e law. Is er nog iemand deskundig genoeg om de totale schade op landelijk niveau te calcu-leren, dan wel te somme-ren? Dat betekent optellen en objectief publiceren, voor de minder snuggere onder hen. San na a slag?. Misschien verstaat men dat beter. - Kinderen. Men komt ze nu vrijwel dagelijks tegen. Kinderen die zich voor restaurants en warungs ophouden om naar eten te vragen. Of geld voor een portie what ever. Tussen de 12 en 15 jaar. Jongens en meisjes. Wat moet men dan als bur-ger doen? Geven en ze vervolgens leren, levenslang te gaan bedelen? Of ze een weg te wijzen? That s the question. - Exploot. Een deurwaardersexploot verschoten, met politieke ondersteuning van minstens een herboren Misiekaba-gelijkende. Beschikkingseliminatie ging de deur, vlak voor het weekeinde uit. Sasur ge-draagt zich niet al te maatschappelijk, volgens analyse en vorderingsstelling? What HOFSTRAAT goes up, can come down. Sasur heeft zich in de samenleving niet al te populair gemaakt en zal nu moeten inboeten. Dat is duidelijk. - Costa Rica. Jabini weet wel, maar zegt als een maklammetje, dat hij niet wist? Jabini weet alles! Weet wel van oproep, maar niet van advocaten- of juris-tenactie vanuit Costa Rica? Jabini weet niets van de in-zet van een advocaat, met of zonder vonnislink? Weet niets ter zake de onuitvoer-baarheid van een absoluut niet toepasbaar vonnis? Stemt in politicis wel mee, maar is aan de andere kant bezig zaken, niet construc-tief van aard te mijnen? Eer-der te ondermijnen. Gevaar-lijke troep. In ieder geval, gaat een van de hoofdarchi-tecten van de Grondwet 1987 mee naar Costa Rica en zal daar duidelijk moeten worden gesteld, dat de bij referendum de eenheidsstaat is en gevestigd blijft. In eerste (1975) en tweede (1987), de Republiek Suriname in geheel ondeelbaar is. En voor alles, dat alle burgers en volkeren gelijk zijn. Men geen inbreuken op de Grondwet mag en zal dulden. Geen draaikonterij, but tell them as it is. Trafassi no kan de! Tu mofo gon, no habi tan pe. - Yahoooooo! De multi-media moloch Yahoo, kocht Tumblr ter vervolg-making van het Internet-aanbod in de range van meer dan een miljard US-dollar. Duizelingwekkend. - De twee verdwenen Nederlandse jongens zijn gevonden. Vermoord lagen de twee lijkjes in een greppelkoker, op enkele luttele meters van het Amsterdam- Rijnkanaal te Wijk bij Duurstede, in de provincie Utrecht. Volgens bekomen initiële observaties, hebben de jongens minstens twee weken in het water gelegen. De vader pleegde zelf-moord, nabij een camping in Doorn. Niet bepaald ver van waar de lijken nu door een wandelaar en politie-informant, bij toeval wer-den ontdekt. De vader wordt als de moordenaar van de twee jongens aange-zien. In Lyon Frankrijk werd zondag een Brit vast-gezet. Verdenking van de moord, op zijn twee kin-deren die zaterdag het leven werd ontnomen. - Rechter. De plantages aan de Meer Retro op pagina 20 Soms vragen we ons in gemoede af of de mensen die vanwege het Ministerie van Openbare Werken worden ingezet om straten en trottoirs te bestraten, wel bevoegd en op de juiste wijze opgeleid zijn. Een weg of trottoir is nauwelijks bestraat en er treden verzakkingen en grote kuilen op. Als je dan denkt dat men snel terugkomt om correctie te plegen heb je het finaal mis. Het duurt soms vele maanden alvorens OW mensen stuurt om de zaak te herstellen. Deze foto werd gemaakt aan de Hofstraat. Op vele plekken hebben wij geconstateerd dat de infrastructuur met rasse schreden achteruit gaat.

12 NO DE WEST VAN ZATERDAG 25 MEI 2013 PAGINA 7 Persverklaring NF en BEP Stop het beleid van verspilling en corruptie; help meebouwen aan een goede toekomst voor ons allemaal! Volk van Suriname, De samenwerkende politieke partijen, verenigd in het Nieuw Front en de politieke partij Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP), hebben kennis genomen van verontrustende signalen uit de gemeenschap en wensen het volgende onder uw aandacht te brengen: Het Surinaamse volk gaat, 2 jaar en 10 maanden na het aantreden van de regering-bouterse, gebukt onder wurgende sociaal-economische omstandigheden, waardoor de kwaliteit van het leven aanzienlijk is aangetast. De regering is er niet in geslaagd om welvaart en welzijn te brengen, waardoor vele burgers onder een onaanvaardbaar bestaansminimum leven. De regering-bouterse heeft een riante startpositie gehad vanwege de solide sociale en macro-economische erfenis die de vorige regering haar naliet. Ondanks deze solide basis en de gunstige wereldmarktprijzen van onze minerale exportproducten olie en goud, is er thans sprake van structurele achteruitgang op vrijwel elk gebied. De vele beloften die de regering met fanfare (bombari) heeft gedaan, zijn niet gerealiseerd. Voor een deel is zulks te wijten aan de miskenning van de noden van grote delen van de gemeenschap. De fundamentele oorzaak voor het falend beleid van deze regering is gelegen in de omstreden attitude en het politiekbestuurlijk onvermogen. Dit blijkt o.a uit het volgende: 1. De staatsinkomsten zijn in de periode tussen met SRD 1,2 miljard gestegen, zoals blijkt uit de gegevens van de financiële instituten. Dit is een toename van minstens 40%. Ondanks deze forse stijging van de staatsinkomsten is de regering niet in staat om sociaalmaatschappelijke progressie te brengen. De overheidsuitgaven zijn mede als gevolg van dubieuze en oneigenlijke bestedingen drastisch toegenomen. De overschrijdingen zijn structureel van aard en de regering geeft dus meer uit dan zij ontvangt. De regering koerst naar een situatie van toenemende voorschotten van de Centrale Bank van Suriname(CBvS) om aan haar verplichtingen te voldoen. 2. De staatsschuld is inmiddels fors opgelopen. 3. De monetaire reserve is een waarborging voor de dekking van onze Surinaamse munt. Uit rapportages van de Centrale Bank van Suriname blijkt dat de monetaire reserve wordt aangetast. In de periode december 2012 tot maart 2013 is onze monetaire reserve verminderd met bijna USD 140 miljoen. De goudvoorraad is geslonken met troy ounces in maart en april De USD valutakoers, die de vorige regering gedurende 7 jaren heeft geconsolideerd op SRD 2.80, kon deze regering nauwelijks een half jaar volhouden. De devaluatie van onze munteenheid (de SRD) in 2011 heeft de koopkracht van de burger aanzienlijk aangetast en dit heeft negatieve effecten gehad op de financiële armslag en het welbevinden van de burgers. Volgens het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) is de koopkracht in 2011 verminderd met minstens 20%. De verhoging van de brandstofprijs, de zogenaamde government take, heeft de verarming van het volk vergroot. Wat doet de regering met de gelden van het Surinaamse volk? De verkeerde bestedingen, inefficiëntie en verspilling van staatsmiddelen zijn enorm. Dit komt onder andere tot uiting in: - het afkopen van het bruggencontract met Ballast Nedam voor de som van ongeveer EURO de miskoop van een ambassadegebouw in Parijs; - de vele dubieuze onderhandse gunningen; - de peperdure reizen van de president en diens gevolg; - de bepantsering van het Presidentieel Paleis voor bijkans SRD 10 miljoen; - buitensporige aankoop van dure voertuigen, enz. De regering is niet in staat geweest om fundamentele vraagstukken aan te pakken en de ontwikkelingskansen van Suriname te vergroten. Er zijn geen noemenswaardige vorderingen geboekt op velerlei gebied. Er is bitter weinig gerealiseerd van: het grondenrechtenvraagstuk, ordening van de goudsector, hervormingen in de onderwijssector, de kruistocht tegen corruptie, de effectieve aanpak van de criminaliteit, de bouw van voldoende woningen, creatie van duurzame werkgelegenheid. Het aanbestedings - en gunningsbeleid is corruptievoelig, niet transparant en leidt daardoor tot oneerlijke concurrentie. Dit geeft geen impulsen tot kwaliteitsverbetering, ontwikkeling en groei. De formele controle instituten kunnen niet naar behoren functioneren. Onder deze omstandigheden kan er moeilijk gesproken worden van integer openbaar bestuur (good governance). Aangezien de overheidsuitgaven groter zijn dan de ontvangsten, onstaan er structurele overheidstekorten. Het gevaar dreigt voor het aangaan van onverantwoordelijke leningen voor onder andere consumptieve doeleinden. De overheidstekorten leiden tot stagnaties in het betalingsregime en tasten de geloofwaardigheid van de regering aan. Lokale investeerders en producenten, c.q. leveranciers van goederen en diensten kunnen niet op tijd worden betaald. Het is onduidelijk welke prioriteiten de regering stelt. * De duurzame ontwikkeling die door de regering- Bouterse in het vooruitzicht was gesteld, blijft uit. * Er vinden geen investeringen plaats in alternatieve duurzaam productiegerichte sectoren om de werkgelegenheid te bevorderen en de verdiencapaciteit van ons land te vergroten. * Het Ontwikkelingsplan (OP) wordt verminkt uitgevoerd. Van de uitvoering van het Structureel Verbeteringsprogramma wordt niet veel gemerkt. * De ondernemingstimulerende initiatieven zijn beslist onvoldoende. De agrarische sector wordt geteisterd door overvloedig water en de ondergelopen productiearealen bieden weinig vooruitzichten voor een redelijke oogst. * Uiteenlopende gebieden bevinden zich thans onder water. Het ongerief en de schade aan bezittingen van burgers zijn aanzienlijk. * De onderwijsinnovaties verlopen stroef en de openlijke verdachtmakingen tussen het Minov en de voormalige voorzitter van de Task Force zijn ronduit beschamend. * De uitvoering van het Sociaal Akkoord laat op zich wachten. * De belofte voor de creatie van banen is niet waargemaakt. * Het is zorgwekkend dat Suriname door gezaghebbende internationale organisaties wordt aangemerkt als een land, waar er achteruitgang is geconstateerd met betrekking tot democratie en rechtsstaat. Terug op het juiste spoor Een belangrijk resultaat van het door Nieuw Front en zijn partners gevoerde beleid was een samenleving die nationaal en internationaal gerespecteerd werd. Zij hebben zorggedragen voor een transparant, kundig en voorspelbaar beleid, dat garanties bood voor een progressief sociaal-economische ontwikkeling van Suriname. Het Nieuw Front voor Democratie en Ontwikkeling en de politieke partij Broederschap en Eenheid in de politiek nodigen alle positieve krachten in Suriname uit om in nationaal belang een bijdrage te leveren en initiatieven te ontplooien ter ombuiging van het huidige vernietigend beleid naar een constructief beleid. Wij hebben de overtuiging dat wij dan wederom het pad van rust, orde, veiligheid, stabiliteit en duurzame ontwikkeling zullen opgaan. Het Surinaamse volk heeft het recht op een waardig en waardevol bestaan, waarbij burgers genoeg mogelijkheden hebben om op een behoorlijke wijze in eigen levensonderhoud te voorzien. De politieke partijen van het Nieuw Front, de VHP, de NPS, de SPA en DA'91 en de BEP. Paramaribo, 24 mei 2013

13 PAGINA 20 DE WEST VAN ZATERDAG 25 MEI 2013 NO VERVOLG: VOLG: DE WEEK IN RETRO rechteroever van de Commewijne, worden door overstromingen bedreigd. Tot nog toe een vloot aan drogredenen, uit het kabinet van districtscommissaris Karta Bink gevlogen. Op-vallend, dat ook leden van de regering zich nog niet op bepaalde crises-plekken hebben laten zien. San we frede, poli poli scoor no de drape?. - Para-dammen. Dammen in de Coropinarivier of bij onnatuurlijk toegevoegde recreatie-/villaparken, vormen juist in de droge tijd een groot probleem voor de waterverplaatsing en dus de lokale bewoners. Omdat het beschikbare water niet goed wordt verdeeld en overbelasting/-bevuiling plaatsvindt. De grootste bottleneck wordt in de regentijd gevormd, door de benedenloop van de Coropinarivier, met een beperkte onderdoorgang van de zogenaamde American Broki. Vervolgens een versmalde Pararivier, achter de terreinen van een megaverkavelaar, via Onoribo en de Paradoorsteek naar de Surinamerivier. De Coro-pina is geen kreek. Heeft alle hydrologische kenmer-ken van een rivier. Overi-gens de opmerking, dat nie-mand een monopolie heeft of de eigendom in Suriname bezit, op enige vorm aan substantiële waterloop. Alle waterwegen zijn geheel vrij toegankelijk voor ieder staatsburger, zoals door de wet en het recht geregeld. Tenzij er van staatszijde/- wege zeer tijdelijk, enige beperking(-en) en/of ambtsbevel(-en) ter plaatse heer-sen dan wel op basis van schriftelijk document. Nochtans zeer beperkte gelding, in tijdgebonden periode. - Sneki. Slangen op de loop. Mieren op overlevings-tocht. Houtluizen op weg naar de droge draagcon-structies van bouwsels. Rat-ten en muizen on the run. Sabaku en Tjon Tjon, ko-men samen prealabel baden op je erf! Letterlijk en figuurlijk. - Transport. Een hoge DAF truck, beladen met afbraak. Zaterdagmiddag, als altijd high noon op de wegen van en naar het zuiden. Vanaf politiepost Nieuwe Grond aan de Martin Luther Kingweg tot aan de Boxelweg, een hoe-veelheid zinkplaten en nokplaten uit de gedetecteerde truck gewaaid. Auto s vanuit Paranam moeten zich in allerlei bochten wringen, om vlie-gende zinkplaten en ander gegalvaniseerd materiaal, te ontwijken. Wat door de ruimte vloog, was bepaald niet mis. Wat gebeurt er in dit land? Iedereen doet maar! - Petflessen. Wie langs de uitvalswegen van Suriname rijdt, kan dezer dagen pas goed zien, wat een smerig volkje hier te lande leeft. Duizenden petflessen zijn komen bovendrijven. Allemaal uit voertuigen gesme-ten of bij de wandeling leeggezogen, om dan een laatste bestemming in de goot te mogen vinden. - Terreur. De Noah- en Voxyterreur van zogenaam-de taxichauffeurs, neemt alleen maar in gevestigde mate toe. Geen verkeersre-gels voor hen, na het ver-trekmoment aan de Water-kant (Veerplein) of aan de Saramaccastraat. Absoluut geen fundamentele bescha-vingszin. - Agatha 7. De Brazilianen weten van wanten. Meer dan troepen. Te land, ter zee en in de lucht, die de grenzen met buur-landen, in de peiling houden. Het meest wordt naar de Guyanas, Venezue-la, Bolivia en Colombia gekeken en in het bijzonder Suriname, wat zich ook een gevestigde naam heeft weten aan te meten. Voor mensen-, wapen- en drugs-smokkel. Tevens associaties onderhoudt, met inderdaad een aantal gecategoriseerde failed states. - Rigoureus. Ingrijpende maatregelen van de kavelontwikkelaar, hebben er met verbeterde kanalise-ring te Bridj Watervillage voor gezorgd, dat de zaak stevig is ontwaterd. Tot nog toe het enige aan positief geluid. De regen houdt aan en er is meer neerslag voor-speld door (inter-) nationale meteorologische dienst(-en). - Heli-attack. De ouderen herinneren zich nog een helicrash op een veld bij de sappenfabriek aan de Anton Dragtenweg. Formeel een vliegtuig, dat voor een boortoren hier te lande opereer-de. Van de week een bekend geworden crash van een toestel aan de Lawa, dat liaison heeft met Nana. De piloot verdween met een gebroken been naar Frans Guyana. Maar er is meer. Toestel niet als helicopter maar als ultra light geregistreerd en toch gecrasht. Wat is het voordeel? Sommigen komen met een N ( USA ) registratie ons land binnen en krijgen dan plotsklaps een gewijzigd registratie-nummer. Een jaar of twee geleden, drie of vier mooie en duur uitziende profheli-kopters aan de zuidzijde van het vliegvled Zorg & Hoop. Ook voor een oliebedrijf, eerstens te Zanderij en toen toch naar Paramaribo. En dan nu een fenomeen, wat hele buurten indringend lastig valt. Een helikopter-vestiging aan de Indira Gandhiweg. Helikopter at-tacks vanwege de toename in de goud, laat men weten. Maar nog niet van de grootte zijn. Gaat ons echter niet aan. Maar laat men dus toch maar dichter bij huis blij-ven, waar CIVD personeel voor bewaking en beveili-ging moet zorgen. Uiteinde-lijk voor mammie en pappie boodschappenjongen of meisje moet spelen. Ook nog als hangjongeren in foyers onderuit gezakt zitten, als de baas een soepje gaat nuttigen. Hinderlijk op staatskosten en dus door de belasting betaald. Op de zaterdagochtend gaat DwT nog een stukje verder, met een ingezonden notitie van Theo Para. Inderdaad te koppelen aan het beklagenswaardig buitenlands beleid. De moeite waard, gegeven de ingrediënten die al waren aangedragen. Waar bepaald niet naar geluisterd wordt, totdat D-Day aanbreekt. - EU. Op basis van meest recente cijfers werd deze week duidelijk, dat er nog geen zicht bestaat op een herstel van de economie in de Europese Unie (EU). Het eerdere optimisme is omgeslagen in pessimisme. De meeste lidstaten laten een lage groei zien en verschillende landen, waaronder Nederland, kampen zelfs met een krimpende economie. De werkloosheidcijfers lopen overal op tot boven de 10 procent. nieuws_dft/article e ce - Coldwar hangover. De regeerders in Rusland hebben een spion ontmaskerd? Het hoofd van de CIA-missie in Moskou ontmaskerd? Vlootopbouw van Russi-sche schepen in de neutrale Middellandse Zee? Waar gaat Putin naar toe? En als klap op de vuurpijl, ook nog geavanceerde raketten in handen gelegd van de slachter in Damascus Syrië. Het gaat weer knap spannen. - Nachtkaars. Bouterse gaat naar de rechter, onder het genot van een leger aan superlatieven door Van Dijk Silos gelanceerd? Om een verhaal van vermeende jachtaankoop? Rechtsge-ding om Arthuro Tjin A Tsoi van zijn airboot te blazen? Wat een mop! Gaat straks weer als een nachtkaars uit. Wie had in het verleden toch zoveel kritiek, richting Venetiaan versus Radhakishun; in geding verwikkeld? De een had de ander aangeklaagd? Juist ja! Belachelijke zaken, terwijl er groter problemen het land op dit moment teisteren. Weer zo een actio om belangrijker zaken te camoufleren. - Transactie. Ga gewoon door met het roven en stropen van zeeschildpad-eieren, want er zijn nog wat transactieboetes in voorraad aan de Gravenstraat #03. - Moord. Wie vermoordde Helmin Wiels op Curaçao. De twee verdachten van moord zijn niet met een halsdelict belast geworden, maar eerder met de dreiging een terroristische daad te zullen stellen. - Wederrechtelijk. Men kan rustig plannen om de ener Sovjet-Russi-sche moloch, die op Ro-chambeau ( Cayenne ) eens stond om hele bulldozers en bucketgraafmachines, het bos in te liften. Ook voor de goud. Maar misschien komt Ringweg te verlengen, in die gein nog. - Obama. Men beschuldigt de westelijke richting. Maar men moet bij OW niet denken, dat US -president ervan, de dit zomaar en illegaal zal erecodes en protocollen van kunnen geschie-den over de mariniers te hebben terreinen van particulieren geschonden? Kan best zo heen. Want daar schijnt men mee bezig te zijn geraakt. Onrecht-matige beheersdaden stel-lend. Men leert het maar niet op dat departement. De zaak wordt nader onder-zocht. - Seks. Het seksuele geweld in het US-leger, lijkt buiten elke proportie te zijn ge-raakt. Nog eens 3000 ge-bleken schattingen per jaar, van ongewenste handelin-gen tegen zowel dienende mannen als vrouwen. - Overlast. Neen, het zijn overstromingen van vele duizenden hectaren. En daarover wil De Nationale Assemblée, in spoed debat. In ieder geval zijn de men-sen het op het Militair Pro-ject in Commewijne zat. En in Paramaribo Noord of Rijsdijk helemaal. Praatjes vullen namelijk geen gaatjes en halen 30 centimeters aan staand water, echt niet uit de mensen hun slaapka-mers. Babbelkousen van Openbare Werken, mogen met mooie woorden en be-loften nu wel helemaal wegblijven. - Eddie vs. Shirley. Het kan verkeren. De beleidsadvi-seur van Bouterse versus de eerder al geplaagde bewind-voerder op het Minov. Eens waren ze dikke vrinden. Nu beide gebrouilleerd. De een in schrift en de andere strak fulminerend op de radio bij die mooie jongen. Boeken voor educatieonderwijs, blijken het meest elemen-taire probleem. Distributie van het juiste kwaliteits-goed, een nog groter vraagstuk. Over de hoofden van de schoolgaande jeugd uit te vechten. Shirl versus Ed. - Verkeer. Het kan verke-ren. Het NCCR moet nu, onder leiding van Slijngaard dekens uitdelen aan mensen die uit de Cottica werden geëvacueerd. Jerry was terug in Moengo. In het Brunswijkstadion. Nu eens een keer niet in Casa Blan-ca. El Condor has landed, with blankets. - Burengerucht. De politie gaat er wat aan doen. Burgerbedreiging misschien ook een fenomeen, dat in toenemende mate zich kan voordoen en worden bestreden. Vooral wanneer de ene buurman bouwt, zijn scherpzand de riolering vult en de zaak wordt verhard door cementwater. Dan kan van alles gebeuren. Verstop-te rioleringen overal te vin-den. Ellende, doordat bouwzand in afwaterings-systemen terecht komt en onachtzaamheid, bij de bouwers en vaak illegale aannemers troef blijkt. Rijd maar rond en tel de schade die aan het rioleringssys-teem bewust wordt ingezet dan wel aangebracht. - Paris. De Wet op het homohuwelijk, is op de zaterdag 18 Mei 2013 door de Franse president Fran-çois Hollande getekend. Nu nog de verplichte publica-tie. - Boem. NASA-telescopen hebben een meteorietinslag gefilmd op de maan. De explosie was de grootste die de maan-onderzoekers ooit vastlegden op camera. De inslag gebeurde op 17 maart maar werd later pas ontdekt op de beelden. Op de video is een seconde lang een felle witte vlek te zien in de Mare Imbrium, een gebied aan de noordkant van de maan. Wie op dat moment naar de maan zou hebben gekeken, zou de inslag met het blote oog hebben kun-nen zien. -grote-explosie-gefilmd-opde-maan.html. - Terror. De Britse politie heeft vrijdagmiddag op het Londense vliegveld Stansted twee mannen gearresteerd die een incident hadden veroorzaakt in een Pakistaans vliegtuig. Een ooggetuige zei op Sky News dat de mannen hebben geprobeerd om de cockpit binnen te komen. Volgens andere ooggetuigen hebben ze be-dreigingen geuit. Terreur-dreiging. De arrestanten zijn lange mannen van 30 en 41 jaar oud. Over hun na-tionaliteit is nog niets bekendgemaakt. Volgens een passagier heeft de bemanning van het vliegtuig gezegd dat er een terreurdreiging was. Een woordvoerder van de Pakistaanse luchtvaartmaatschappij PIA meldde verder dat er enige tijd geen contact mogelijk was met de piloot. Gevechtsvliegtuigen. Het toestel was met 293 passagiers op weg naar Manchester toen er tien minuten voor de landing melding werd gemaakt van een incident. Daarop stegen twee ge-vechtsvliegtuigen op die het vliegtuig van de nationale Pakistaanse luchtvaart-maatschappij begeleidden naar Stansted. Daar landde het veilig. De passagiers hebben het toestel veilig verlaten. - Oproep. Op de Nederlandse televisie verschijnt bij Pauw & Witteman een Marokkaanse acteur die zijn hele leven lang in Neder-land woont. Hij doet een beroep op alle liberaal den-kende moslims om terreur tegen wie/wat dan ook gericht, resoluut af te wijzen. Met de blik op Londen en de kijk op Zweden, heeft deze man uit eigen initiatief de studios opgezocht om een vredesboodschap verantwoord uit te dragen. Wie volgt en geeft gevolg? That s the question. De Observateur van Sranan. WEGGEGOOID GELD In dit land doen we vaak enorme aankopen die we later niet weten te waarderen, laat staan gebruiken. Als we ons niet vergissen was het tijdens de regering-shankar, dat de Surinaamse gemeenschap werd opgeroepen 1 gulden bij te dragen ( wan golu fu wan pley) om een parabool voor de STVS te kunnen kopen. De satellietbeeldontvanger moest er toen komen om de Surinaamse gemeenschap, die al zo geïsoleerd geraakt was tijdens de zogenaamde revo, van beelden van het wereldkampioenschap voetbal te laten genieten. De parabool kwam er en deed tijdelijk dienst. Daarna ging het jaren achtereen bergafwaarts met het dure toestel. Thans staat de parabool op het terrein van de STVS te roesten en er is werkelijk niemand, die wenst te bekijken of het apparaat wederom kan worden ingezet ten bate van het televisiestation. En zo wordt er al decennialang met middelen gestoeid. Voor deze parabool heeft de gemeenschap toen dik bijgedragen.

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is.

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Goedendag! Als ik even de aandacht mag, ja! Dank u. Dan geef ik nu het woord aan mezelf. Als ik mij eerst eens even mag introduceren.

Nadere informatie

Ik ben de Hamer. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. HET BESTUUR VAN DE EUROPESE UNIE GROEP 7 8

Ik ben de Hamer. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. HET BESTUUR VAN DE EUROPESE UNIE GROEP 7 8 Ik ben de Hamer Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Aangeboden door Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. www.eu.nl -> onderwijs Goedendag! Als

Nadere informatie

Instructie: Landenspel light

Instructie: Landenspel light Instructie: Landenspel light Korte omschrijving werkvorm In dit onderdeel vormen groepjes leerlingen de regeringen van verschillende landen. Ieder groepje moet uiteindelijk twee werkbladen (dus twee landen)

Nadere informatie

BESCHIKKING INZAKE VERZOEK EX ARTIKEL 475 Jo 460 VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING

BESCHIKKING INZAKE VERZOEK EX ARTIKEL 475 Jo 460 VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING HET HOF VAN JUSTITIE VAN SURINAME BESCHIKKING INZAKE VERZOEK EX ARTIKEL 475 Jo 460 VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING Gelezen het namens [klager] ingediend verzoekschrift, welke ertoe strekt dat het Hof

Nadere informatie

Schoolbestuur baha i-school Bofokule

Schoolbestuur baha i-school Bofokule Nieuwsbrief September 2013 Schoolbestuur baha i-school Bofokule Bofokule nieuwsbrief September 2013 Nieuws uit het binnenland van Suriname De brief aan FHF Paramaribo, 31 augustus 2013 Brief gezonden aan

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?)

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Toelichting op de opdracht Tijdens deze opdracht gaan jullie in kleine groepjes in onderhandeling met elkaar over een pakket

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

1.2 Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend dat de Commissie van Beroep op 11 november 2013 heeft ontvangen.

1.2 Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend dat de Commissie van Beroep op 11 november 2013 heeft ontvangen. Uitspraak Commissie van Beroep 2014-007 d.d. 31 januari 2014 (mr. W.J.J. Los, voorzitter, mr. A. Bus, mr. J.B. Fleers, drs. P.H.M. Kuijs AAG, prof. mr. F.R. Salomons, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

Beste lezers van De Geldfabriek,

Beste lezers van De Geldfabriek, Beste lezers van De Geldfabriek, Ik hoop dat jullie veel plezier hebben gehad met het lezen van dit verhaal. Vonden jullie ook dat Pippa wel erg veel aan mooie spullen dacht? En dat sommige mensen onaardig

Nadere informatie

Tomaten in de puree. dag 1. Hallo,

Tomaten in de puree. dag 1. Hallo, Tomaten in de puree dag 1 Mijn naam is Valérie en ik woon in Togo, één van de kleinste landen in Afrika. Veel mensen in mijn land zijn arm. Vroeger teelden mijn mama en papa katoen. Maar toen zij het katoen

Nadere informatie

SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname

SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname SESOS opiniepeiling maart 5 SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname Uitslag opiniepeiling Suriname maart 5 www.sesos.org www.sesos.org info: info@sesos.org Voorwoord: SESOS opiniepeiling

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

Rapport. Datum: Rapportnummer: 2011/

Rapport. Datum: Rapportnummer: 2011/ Rapport Rapport betreffende een klacht over de Inspectie voor de gezondheidszorg Bestuursorgaan: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te den Haag Datum: Rapportnummer: 2011/ 2 Klacht Verzoekers

Nadere informatie

Opname in koopakte van afkoop leasecontract c.v.. Koopovereenkomst ontbonden en nieuwe overeenkomst gesloten met andere regeling over c.v..

Opname in koopakte van afkoop leasecontract c.v.. Koopovereenkomst ontbonden en nieuwe overeenkomst gesloten met andere regeling over c.v.. Opname in koopakte van afkoop leasecontract c.v.. Koopovereenkomst ontbonden en nieuwe overeenkomst gesloten met andere regeling over c.v.. Klagers kopen een woning via makelaar-verkoper (beklaagde). In

Nadere informatie

in de school Adv ocaat

in de school Adv ocaat Advocaat in de school LAGER ONDERWIJS Wat is het recht? Scheiding der machten Iemand pesten is niet tof, door het rode licht fietsen of lopen is gevaarlijk, met mes en vork eten is beleefd, roepen in de

Nadere informatie

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode?

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode? DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848 ACHTERGRONDINFORMATIE PERIODE 1815-1848 DE EERSTE JAREN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Tussen 1795 en 1813 was Nederland overheerst geweest door de Fransen. In

Nadere informatie

Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen

Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen Tussen de ondergetekenden (De stichtende leden - aanleiding bij de laatste pagina van deze statuten), werd overeengekomen een feitelijke vereniging

Nadere informatie

Nieuw leven in JPF blazen vrijdag, 19 april 2013 18:00

Nieuw leven in JPF blazen vrijdag, 19 april 2013 18:00 Tekst: Elsbeth Stoové. Foto s: Ken Wong De Surinaamse Vereniging JPF bestaat al sinds 1941 en is voor vele mensen op het eiland een begrip. JPF staat voor Justitia, Pietas en Fides: gerechtigheid, liefde

Nadere informatie

A) Onderstreep telkens de bijwoord in onderstaand zinnen (soms staat er geen).

A) Onderstreep telkens de bijwoord in onderstaand zinnen (soms staat er geen). A) Onderstreep telkens de bijwoord in onderstaand zinnen (soms staat er geen). 1. Je tekent mooi, zeg. 2. Wat een mooi schilderij! 3. Ik heb iets moois voor jou. 4. Mijn vader is een harde werker. 5. Het

Nadere informatie

2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 29 februari 2016, houdende nadere wijziging van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2002 no. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem kopen+verkopen 52 eigen huis magazine september 2014 Scheiden wordt (te) duur voor huisbezitter Bij elkaar blijven voor de hypotheek Sinds de crisis op de woningmarkt, is scheiden toch al naar en duur

Nadere informatie

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Vrienden, Kameraden, Socialisten, Laat mij beginnen met jullie allemaal een gelukkig en gezond 2017 te wensen. Vandaag zijn we hier niet toevallig in

Nadere informatie

Informatie aan niet-opdrachtgever. Onzorgvuldig handelen. Niet verschijnen bij bezichtiging.

Informatie aan niet-opdrachtgever. Onzorgvuldig handelen. Niet verschijnen bij bezichtiging. Informatie aan niet-opdrachtgever. Onzorgvuldig handelen. Niet verschijnen bij bezichtiging. Klager verwijt een makelaar (beklaagde), dat hij de gemaakte bezichtigingsafspraak niet tijdig heeft afgezegd.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087 Rapport "Toch een voldoende voor de Toets Gesproken Nederlands" Rapport over een klacht over de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. Datum: 15 juli 2013 Rapportnummer: 2013/087 2

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 WET van 22 April 1939 houdende bepalingenbetreffende loterijen (G.B. 1939 no. 31), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1943 no. 119, S.B. 1980 no. 116, S.B. 1984 no. 92, S.B.

Nadere informatie

24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad van Suriname. Hij verzocht me jou te schrijven

24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad van Suriname. Hij verzocht me jou te schrijven Mr. A. J. H. L. ADAM WARNSVELD, 2 Februari 1948 Boschlaan 7 Beste Renzo, Reeds twee brieven kreeg ik van je va.der, de eene gedateerd 19 Januari en de andere 24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad

Nadere informatie

Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl

Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1 Opdracht 1: Kennisvragen bij www.rechtvoorjou.nl 3 Werkblad 1:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:4039

ECLI:NL:RBGEL:2013:4039 ECLI:NL:RBGEL:2013:4039 Uitspraak RECHTBANK GELDERLAND Team strafrecht Zittingsplaats Zutphen Meervoudige kamer Parketnummer: [jw.sys.1.verdachte_1_parketnummer]05/860948-13 Uitspraak d.d. 22 oktober 2013

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten. Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten. Klager heeft een woning gekocht. Beklaagde trad daarbij op als makelaar voor verkoper B. Verkoper B weigerde

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. A.M.T. Wigger, voorzitter en mr. P.G. Salvadori, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. A.M.T. Wigger, voorzitter en mr. P.G. Salvadori, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-358 (mr. A.M.T. Wigger, voorzitter en mr. P.G. Salvadori, secretaris) Klacht ontvangen op : 8 juli 2015 Ingediend door : Consument 1 en

Nadere informatie

Handboek Politiek deel 2

Handboek Politiek deel 2 Handboek Politiek deel 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) R-C: Mr. C.P. Lunter Curator: Mr. L. Kuiper Insolventienummer: F.16/1 5/786 Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000001 01 7:F001 Datum uitspraak: 27-102015 Pagina 1 van 7 Toelichting 20,50 uur Bestede uren totaal

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 september 2013 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Walraven Groep B.V., tevens handelend onder de namen Walraven, Walraven

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.10.2017 COM(2017) 606 final 2017/0265 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de Raad van Europa

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Waarom er voor de goedkeuring van het verdrag van Lissabon een twee-... Geachte voorzitter, Geacht Lid der Tweede Kamer der Staten Generaal,

Waarom er voor de goedkeuring van het verdrag van Lissabon een twee-... Geachte voorzitter, Geacht Lid der Tweede Kamer der Staten Generaal, 1 van 2 5-7-2008 12 Waarom er voor de goedkeuring van het verdrag van Lissabon een twee-... Onderwerp: Waarom er voor de goedkeuring van het verdrag van Lissabon een twee-derde meerderheid vereist is.

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 9-9-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 9-9-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 9-9-2011. 447 miljard dollar gaat Obama uitgeven voor banen. Tijd 09:03 uur. Vanaf vijf voor negen gaat de FTI snel omhoog van 281,20 tot nu 282,80. Dat is zuur

Nadere informatie

Hawk update zondag 26 oktober

Hawk update zondag 26 oktober Hawk update zondag 26 oktober Deze update is in alle opzichten een vervolg op de vorige editie. In Update 5 sprak ik over drie zaken: de pilot van het project; het eerste signaal wat gebruikt zou worden

Nadere informatie

wet aangenomen, maar ratificatie nog niet bekendgemaakt

wet aangenomen, maar ratificatie nog niet bekendgemaakt Brussel, 23 Mei 2001 Bijna zes jaar nadat de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (de BFB-overeenkomst) werd opgesteld, werkt het ontbreken van

Nadere informatie

Verdieping: Waarom aftreden?

Verdieping: Waarom aftreden? Verdieping: Waarom aftreden? Korte omschrijving werkvorm Waarom hebben minister Opstelten en staatssecretaris Teeven hun ontslag aangeboden? En wat zijn eigenlijk redenen voor ministers en/of staatssecretarissen

Nadere informatie

Een moeilijk woord voor Natuurbrug is Ecoduct. Wat dat nu precies is, legt de schrijver Frank van Pamelen hieronder nog eens uit.

Een moeilijk woord voor Natuurbrug is Ecoduct. Wat dat nu precies is, legt de schrijver Frank van Pamelen hieronder nog eens uit. Ecoduct Een moeilijk woord voor Natuurbrug is Ecoduct. Wat dat nu precies is, legt de schrijver Frank van Pamelen hieronder nog eens uit. Ecoduct Wat is dat dan precies, een ecoduct? Zo vroeg een jonge

Nadere informatie

Gemengd Amsterdam * in cijfers*

Gemengd Amsterdam * in cijfers* Gemengd Amsterdam * in cijfers* Tekst: Leen Sterckx voor LovingDay.NL Gegevens: O + S Amsterdam, bewerking Annika Smits Voor de viering van Loving Day 2014 op 12 juni a.s. in de Balie in Amsterdam, dat

Nadere informatie

Lesbrief Van Papa, voor Sammie

Lesbrief Van Papa, voor Sammie Lesbrief Van Papa, voor Sammie 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Introductie 4 Tweede Wereldoorlog 5 Concentratiekamp 6 Stripverhaal (opdracht) 8 Collage maken (opdracht) 9 Colofon 10 2 Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.2.2016 COM(2016) 80 final 2016/0045 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD inzake de tijdelijke opschorting van de herplaatsing van 30 % van de verzoekers

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2014:1006

ECLI:NL:RBDHA:2014:1006 ECLI:NL:RBDHA:2014:1006 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 29-01-2014 Datum publicatie 29-01-2014 Zaaknummer 09/818467-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Aankoop nieuwbouwappartement mislukt. Beweerdelijke toezegging makelaar-verkoper. De Raad van Toezicht Oost geeft uitspraak inzake de klacht van:

Aankoop nieuwbouwappartement mislukt. Beweerdelijke toezegging makelaar-verkoper. De Raad van Toezicht Oost geeft uitspraak inzake de klacht van: Aankoop nieuwbouwappartement mislukt. Beweerdelijke toezegging makelaar-verkoper Klaagster heeft grote belangstelling voor een nieuwbouwappartement. Zij neemt contact op met de haar bekende eigenaar van

Nadere informatie

Lesbrief Iedereen betaalt belasting

Lesbrief Iedereen betaalt belasting Lesbrief Iedereen betaalt belasting inleiding Iedereen betaalt belasting» waar komt het geld vandaan?» waar gaat het geld naar toe?» nederland, europa en de wereld» Iedereen betaalt belasting 1 Iedereen

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging. Belangenbehartiging opdrachtgever. Beslaglegging. Nadat klagers hun opdracht tot dienstverlening bij verkoop van hun woning resp. perceel grond hadden ingetrokken, is onenigheid ontstaan over de door hun

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO8408 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO8408 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2010:BO8408 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 17-12-2010 Datum publicatie 22-12-2010 Zaaknummer 24-002079-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer Dossiernummer 32-2009 OORDEEL Verzoeker de heer E. namens mevrouw O. te Almelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1974-1975 13 412 Protocol van de regeringsconferentie Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, van 20 en 21 mei te Paramaribo, en de conclusies van het

Nadere informatie

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus!

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus! Bijbellezing: Johannes 4 vers 7-27 Zit je in de put? Praat es met Jezus! Wij hadden vroeger een waterput Vroeger is meer dan 55 jaar geleden Naast ons huis aan de Kerkstraat in Harkema Ik weet nog hij

Nadere informatie

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11 ECLI:NL:GHSHE:2015:3566 Instantie: Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak: 16-09-2015 Datum publicatie: 17-09-2015 Zaaknummer: 20-002514-14 Rechtsgebieden: Materieel strafrecht Strafprocesrecht Bijzondere

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2008 (21.01) (OR. en) 5213/08 COPEN 4

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2008 (21.01) (OR. en) 5213/08 COPEN 4 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2008 (21.01) (OR. en) 5213/08 COPEN 4 INITIATIEF van: de Sloveense, de Franse, de Tsjechische, de Zweedse, de Slowaakse, de Britse en de Duitse delegatie d.d.:

Nadere informatie

Vragen, stellingen en opdrachten Basisadministratie

Vragen, stellingen en opdrachten Basisadministratie Vragen, stellingen en opdrachten Basisadministratie Versie 9 november 2009 Ga er bij de vragen, stellingen en opdrachten vanuit dat het nieuw Surinaams Burgerlijk Wetboek en de Wet basisadministratie in

Nadere informatie

Geldende tekst bij SB No. 4 z.a. gewijzigd bij SB 2008 no. 134 en inwerking getreden m.i.v. 11 november 2008.

Geldende tekst bij SB No. 4 z.a. gewijzigd bij SB 2008 no. 134 en inwerking getreden m.i.v. 11 november 2008. Geldende tekst bij SB. 2005 No. 4 z.a. gewijzigd bij SB 2008 no. 134 en inwerking getreden m.i.v. 11 november 2008. STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME RESOLUTIE van 15 januari 2005 no. 276, houdende

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.03.2004 COM(2004)190 definitief 2004/0064 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons

Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons Dag allemaal, Helaas moeten wij even afwijken van het schema. Vanavond hebben wij de bbq bij Light into Europe en kunnen dan geen verslag

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.6.2011 COM(2011) 360 definitief 2011/0157 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening en de sluiting van de monetaire overeenkomst tussen de

Nadere informatie

Resultaten Taxbus Enquête 2011

Resultaten Taxbus Enquête 2011 Resultaten Taxbus Enquête 2011 Collectief vraagafhankelijk vervoer Eindhoven Auteurs: Sylvie van Dijk Caro Goudriaan Dit onderzoek kon plaats vinden dankzij de medewerking van een groot aantal vrijwilligers.

Nadere informatie

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Inzake de klacht van [Klaagster BV], gevestigd te [gemeente] aan de [adres], hierna te noemen klaagster,

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet:

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet: Wet van houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst en de Rechten en Plichten die uit die status voortvloeien (Wet PSA) ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 13 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 13 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 13 januari 2014 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE KLOK LOGISTICS NEDERLAND B.V., gevestigd te (6504 AC) Nijmegen, aan

Nadere informatie

Klachtenregeling. Klachtenregeling FSV Accountants + Adviseurs pagina 1 van 5

Klachtenregeling. Klachtenregeling FSV Accountants + Adviseurs pagina 1 van 5 Klachtenregeling Inleiding Tevreden cliënten en relaties zijn zeer belangrijk voor FSV Accountants + Adviseurs. Als u niet tevreden bent met onze dienstverlening, dan zijn wij dus niet tevreden. Wij willen

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen Formaat notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service vormen de kernwoorden

Nadere informatie

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website. Naam Leerling: Klas:. 3.0 a.

Nadere informatie

Wie bestuurt het land?

Wie bestuurt het land? Wie bestuurt het land? 2 Nederland is een democratie. Een belangrijk kenmerk van een democratie is een parlement. In zo n parlement zitten mensen die door de bevolking zijn gekozen. Zij zitten namens een

Nadere informatie

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME ;c4 PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME Telefoon: 472841 fax :(597)475266 e-mail : secretariaat@oresident.nov.sr Onderwerp: aanbieding Ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet financièle voorzieningen

Nadere informatie

Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn.

Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn. Koopkrachtpariteit en Gini-coëfficiënt in China: hoe je tegelijkertijd arm én rijk kunt zijn. 1. De Wereldbank berichtte onlangs dat de Chinese economie binnen afzienbare tijd de grootste economie van

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1518

ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1518 ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1518 Instantie Datum uitspraak 17-10-2011 Datum publicatie 25-10-2011 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-003332-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Interview protocol (NL)

Interview protocol (NL) Interview protocol (NL) Protocol telefoongesprek slachtoffers Goedemorgen/middag, u spreekt met (naam) van de Universiteit van Tilburg. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar straat- en contactverboden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

DE RAAD VAN TOEZICHT BREDA VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN N.V.M.

DE RAAD VAN TOEZICHT BREDA VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN N.V.M. 09.09 RvT Breda DE RAAD VAN TOEZICHT BREDA VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN N.V.M. Computervredebreuk. Na beëindiging arbeidsrelatie inloggen op programma oude kantoor.

Nadere informatie

Boris van Norren TI1A. Reflectieverslag. Boris van Norren 0835560 TI1A

Boris van Norren TI1A. Reflectieverslag. Boris van Norren 0835560 TI1A Reflectieverslag Boris van Norren 0835560 1 Inhoudsopgave Zelfreflectie week 1... 3 Zelfreflectie week 2... 4 Zelfreflectie week 3... 5 Zelfreflectie week 4... 6 Zelfreflectie week 5... 7 Zelfreflectie

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Bevrijdingsdag, Leek, 5 mei 2010

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Bevrijdingsdag, Leek, 5 mei 2010 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Bevrijdingsdag, Leek, 5 mei 2010 Dames en heren, [Inleiding] In de zomer van 1946 voer een schip van Thailand naar Nederland. Een kleine Nederlandse

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:3848

ECLI:NL:RBLIM:2017:3848 ECLI:NL:RBLIM:2017:3848 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 25-04-2017 Datum publicatie 26-04-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 03/866133-15

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012

ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012 ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012 Instantie Datum uitspraak 11-06-2003 Datum publicatie 12-08-2003 Zaaknummer 2200326602 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-gravenhage

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 14 mei 2004 (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9026/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0064 (CNS) LIMITE

PUBLIC. Brussel, 14 mei 2004 (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9026/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0064 (CNS) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 mei 2004 (OR. fr) 9026/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0064 (CNS) LIMITE PUBLIC USA 37 RELEX 167 JAI 136 AVIATION 105 TELECOM 86 WETGEVINGSBESLUITEN

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

DE NATIONALE ASSEMBLEE

DE NATIONALE ASSEMBLEE De vaste Commissie van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen =========================================================================== Onderwerp : De recent getroffen maatregelen door de regering

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b Bijlage VMBO-KB 2012 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-12-2-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een beschrijving van een politieke stroming (rond 1870): Zij

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT no. 17 Landsverordening Raad van Advies 1 Hoofdstuk 1. Inrichting en samenstelling Artikel 1 1. De Raad van Advies, verder te noemen de Raad, bestaat

Nadere informatie

Docentenvel Opdracht 10 (het paspoortenspel)

Docentenvel Opdracht 10 (het paspoortenspel) Docentenvel Opdracht 10 (het paspoortenspel) Als voorbereiding op de opdracht kunt u onderstaande tekst lezen. Wat heb jij aan Europa Europa een ver van je bed show? Nee hoor. Je eten, je kleding, de prijs

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage. Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage. De verkoper van een woning (klager) verwijt zijn makelaar dat hij courtage in rekening heeft gebracht nadat de woning buiten de makelaar

Nadere informatie

519 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - niederländischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 6

519 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - niederländischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 6 519 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - niederländischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 6 AKKOORD TUSSEN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE DE VORDERINGEN VAN EEN LIDSTAAT TEGEN

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2993

ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2993 ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2993 Instantie Datum uitspraak 11-11-2009 Datum publicatie 11-11-2009 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-002029-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur.

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur. Statuten Spoorweg Sportvereniging Venlo (Notarieel bekrachtigd op 9 juni 1999) (artikel 01 t/m 19) 1 e wijziging art. 11 met ingang van 25 maart 2011. 2 e wijziging art. 5+6+7 met ingang van 30 maart 2012.

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000),

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000), P5_TA(2002)0430 Europees netwerk voor justitiële opleiding * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van het besluit van de

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Openbaar Ministerie te Den Haag. Datum: 7 juli 2015 Rapportnummer: 2015/109

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Openbaar Ministerie te Den Haag. Datum: 7 juli 2015 Rapportnummer: 2015/109 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over het Openbaar Ministerie te Den Haag. Datum: 7 juli 2015 Rapportnummer: 2015/109 2 Aanleiding Verzoekster is advocaat en haar cliënt stelt dat hij op

Nadere informatie