Gebruiksaanwijzing Tiny Audio M8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing Tiny Audio M8"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing Tiny Audio M8 DAB, DAB+ en FM radio met batterijfunctie 1

2 Bedankt dat u hebt gekozen voor ons product. We hopen dat u er veel plezier van zult hebben. Symbolen in de gebruiksaanwijzing Belangrijke opmerkingen met betrekking tot uw veiligheid zijn duidelijk gemarkeerd. Lees deze zorgvuldig door om problemen en schade aan het apparaat te voorkomen. WAARSCHUWING: Wijst op gevaar voor de gezondheid en mogelijk gevaar op letsel. i VOORZICHTIG: Wijst op mogelijk gevaar voor het apparaat of andere voorwerpen. LET OP: Tips en informatie. Algemene veiligheidsaanwijzingen Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt, en bewaar deze samen met de aankoopbon en eventueel de originele verpakking. Als u het apparaat doorgeeft aan iemand anders, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee. Om brand of stroomstoten te voorkomen mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht. Daarom mag het apparaat niet in de buurt van water, bijvoorbeeld een badkuip, zwembad of een vochtige kelder, worden gebruikt. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De netadapter mag alleen worden gebruikt in een droge omgeving. Zorg dat de spanning en de polarteit van de netadapter overeenkomen met de specificaties op het type-plaatje. Raak de netadapter niet met natte handen aan. Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat schoonmaakt, of als er een storing optreedt. Zorg dat de kabel niet geknakt, vastgeklemd of overreden is, of in contact met een warmtebron. Sluit het apparaat aan op een stopcontact. Zorg dat de aangegeven spanning overeenkomt met de spanning in het stopcontact. Als u een externe voeding gebruikt, zorg dan voor de juiste polariteit en spanning. Plaats de batterijen op de juiste wijze. Monteer het apparaat zodanig dat de ventilatieopeningen niet bedekt zijn. Open de kast van het apparaat niet. Foutieve reparaties kunnen gevaar opleveren voor de gebruiker. Bij beschadiging, vooral van de stroomkabel, het apparaat niet gebruiken, maar laten repareren door een expert. Controleer de voeding regelmatig. Om redenen van veiligheid mag een defecte stroomkabel alleen worden vervangen door de fabrikant, de klantenservice of een andere bevoegde persoon. Haal de stekker uit het stopcontact of verwijder de batterijen als het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt. Deze symbolen zijn mogelijk aanwezig op het apparaat, en zijn bedoeld als waarschuwing. Een knipperende bliksemschicht waarschuwt de gebruiker dat er mogelijk gevaarlijke spanning in het apparaat aanwezig is. Een uitroepteken waarschuwt de gebruiker dat er gebruiks- en onderhoudshandleidingen beschikbaar zijn voor het apparaat. Kinderen Bewaar de emballage (plastic zakken, dozen en dergelijke) buiten bereik van kinderen. WAARSCHUWING! Laat kleine kinderen niet met folie spelen. Kans op verstikking! Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Speciale veiligheidsinstructies Gebruik het apparaat niet op plaatsen die uitzonderlijk warm, koud, stoffig of vochtig zijn. Kies een geschikte plek voor de radio, zoals een droge, vlakke ondergrond die niet glad is en waar het apparaat eenvoudig kan worden bediend. Zorg dat de radio goed geventileerd is. Bedek de ventilatieopeningen niet met voorwerpen zoals tijdschriften, kleedjes, gordijnen en dergelijke. Raak de stroomkabel of de stekker niet aan met natte handen. Houd de kabel uit de buurt van warmtebronnen. Plaats geen zware voorwerpen op de stroomkabel. Plaats het apparaat niet in de buurt van vazen, badkuipen, wastafels e.d. Als er water in het apparaat komt, kan dat tot ernstige schade leiden. 2

3 Bedieningsknoppen Voorzijde 1 Telescoopantenne 2 LCD-scherm 3 / -knoppen (navigeren) 4 VOL+/VOL-knoppen (volume) 5 SCAN-knop (zoeken) 6 MENU-knop (menu openen) 7 INFO-knop (informatie weergeven) 8 POWER-knop (aan/standby) 9 REPEAT ALARM/SELECT-knop (alarm herhalen/bevestigen) 10 ALARM ON/OFF-knop (alarm aan/uit) 11 SOURCE-knop (bron) 12 PRESET-knop (voorinstellingen) 13 SLEEP-knop (sluimerstand) Achterzijde (geen afbeelding) Batterijvak DC IN 6 V-uitgang AAN/UIT-schakelaar Installatie Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. Kies een geschikte plek voor het apparaat. Geschikte plekken zijn droog, vlak en niet glad, zodat het apparaat eenvoudig bediend kan worden. Zorg voor voldoende ventilatie. Verwijder eventueel de beschermfolie van het scherm. Voeding (adapter) Steek de stekker in het stopcontact. Sluit het apparaat aan door de stekker in de DC 6V-ingang van het apparaat te plaatsen. Zorg dat de spanning in het stopcontact overeenkomt met de vermelding op het typeplaatje. Δ VOORZICHTIG: Gebruik de netadapter die samen met dit apparaat wordt geleverd. Deze mag niet samen met andere apparaten worden gebruikt. Gebruik uitsluitend een netadapter met 6 V (- - (- + ), andere adapters kunnen schade veroorzaken. Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat lange tijd niet gebruikt. U kunt het apparaat ook gebruiken met vier R6 AA -batterijen. 1. Open het batterijvak aan de achterzijde. 2. Plaats vier R6 AA-batteriijen1,5 V. Controleer de polariteit (aangegeven aan de binnenzijde van het batterijvak). 3. Sluit het batterijvak. 4. Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen om lekkage van batterijzuur te voorkomen. Δ VOORZICHTIG: Gebruik nooit verschillende batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar. Gooi de batterijen niet bij het huisvuil. Lever batterijen apart in. WAARSCHUWING: Stel de batterijen niet bloot aan hoge temperaturen, zonlicht, brand en dergelijke. Explosiegevaar! Als de stroom is aangesloten, worden de batterijen automatisch uitgeschakeld. Zet het apparaat altijd uit met de AAN/UIT-knop op de achterzijde als het niet in gebruik is, dit om de batterijen te sparen. Voor een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de tijd synchroniseert het apparaat de tijd met het radiostation waarop is afgestemd. Dit leidt tot een hoger batterijverbruik. In het ergste geval kunnen de batterijen te snel leeglopen. Als het apparaat wordt uitgeschakeld met de AAN/UIT-knop, verdwijnt de tijd/alarm-weergave. 3

4 Installatie (vervolg) 1. Trek de telescoopantenne volledig uit (1). Zet deze rechtop tijdens de installatie. 2. Zet het apparaat aan met de AAN/UIT-knop op de achterzijde. Het apparaat zoekt automatisch naar DAB+-stations. De tekst SCANNING en een voortgangsbalk worden weergegeven op het scherm. Het getal rechts op het scherm geeft het aantal gevonden radiostations weer. Het eerste alfanumerieke DAB+-radiostation wordt afgespeeld. Als een radiostation wordt afgespeeld, worden tijd en datum bij de omroep opgehaald. Als het apparaat geen DAB+-radiostations vindt op de plek waar u zich bevindt, kunt u de tijd handmatig invoeren via het Settings -menu (instellingen). Taal wijzigen De standaard menutaal is Engels. De taal kan als volgt worden gewijzigd: Druk op de MENU-knop (6). 1. Kies SYSTEM met behulp van de / -knoppen (3). Markeer met de REPEAT ALARM/SELECT-knop (9). 2. Kies LANGUAGE met behulp van de / -knoppen. Markeer met de REPEAT ALARM/SELECT-knop. 3. Kies de gewenste taal met behulp van de / -knoppen. Markeer met de REPEAT ALARM/SELECT-knop. Het menu in de gebruiksaanwijzing is beschreven met als taalkeuze ENGLISH. Gebruik Het apparaat aan- en uit schakelen Zet het apparaat aan door de AAN/UIT-knop op ON (aan) te zetten. Standby I On: Nu kunt u wisselen tussen standby en aan. Druk hiervoor op de POWER-knop. Tijd en datum worden op het scherm weergegeven. Druk op de OFF/ON-knop om het apparaat uit te schakelen. De tijdsweergave verdwijnt. Het apparaat slaat de laatste gebruikte instellingen en het volume op voordat het uitschakelt. Als u het weer aanzet, start het apparaat in deze stand en met hetzelfde volume als toen u het uitzette. De opgeslagen tijd/datum instellingen gaan verloren zodra het apparaat wordt uitgeschakeld met de AAN/UIT-knop, of als de stroom uitvalt. De SOURCE-knop (11) Om te wisselen tussen DAB+ en FM. VOL+/VOL- volume (4) Stel het gewenste volume in. Hoe hoger het volume, hoe meer vakjes oplichten. Tijdgestuurde uitschakeling (SLEEP) De functie tijdgestuurde uitschakeling kan worden gebruikt in de radiostand. Het apparaat schakelt automatisch uit als het gekozen tijdstip wordt bereikt. Kies het tijdstip door meerdere keren op de SLEEP-knop te drukken (13). Dan schakelt het apparaat uit. Kies uit 15, 30, 45, 60 en 90 minuten. De SLEEP OFF-instelling schakelt deze functie uit. Druk kort op de SLEEP-knop om de resterende tijd weer te geven Naar de radio luisteren Zoeken naar FM-zenders 1. Druk meerdere keren op de SOURCE-knop (11) totdat het scherm FM MODE weergeeft. 2. Er zijn twee manieren om naar een zender te zoeken: - Druk op de / -knoppen (3). - Druk op de SCAN-knop (5). Het apparaat zoekt in het hele frequentiebereik naar radiostations. De stations worden opgeslagen in de volgorde van de frequenties. 3. Als het signaal te zwak is en het gevonden radiostation veel ruis geeft, probeer dan de ontvangst te verbeteren door de stand van de telescoopantenne te veranderen. Als de ontvangst slecht is, adviseren wij dat u overschakelt op FORCED MONO (Mono) in het AUDIO SETTING -menu (zie het Setting-menu ). FM-informatie weergeven Druk op de INFO-knop (7) om de volgende informatie weer te geven indien dergelijk informatie wordt uitgezonden door het radiostation. Radiotekst wordt standaard op het scherm weergegeven. Als er geen informatie beschikbaar is, verschijnt het bericht [No RadioText). Eerder opgeslagen zenders worden automtatisch gewist als u op de SCAN-knop drukt. Radiotekst wordt standaard op het scherm weergegeven. Het programmatype (PTY) wordt weergegeven (bijv. popmuziek, nieuws e.d.). Als geen PTY wordt ontvangen, verschijnt het bericht (No PTY] op het scherm. De radiofrequentie wordt weergegeven. De aangegeven geluidweergave wordt weergegeven. STEREO of MONO. De tijd en datum wordt weergegeven. 4

5 Zoeken naar DAB-zenders Digital Audio Broadcasting (DAB) is een digitale omroepstandaard voor ontvangst van digitale radio. Ga voor meer informatie over de dekkingsgraad van DAB+ en een lijst met radiostations naar 1. Druk meerdere keren op de SOURCE-knop (11) totdat DAB MODE op het scherm verschijnt. 2. Druk op de SCAN-knop (5). Het apparaat zoekt naar radiostations die ontvangen kunnen worden. 3. U kunt naar het volgende of vorige station gaan met behulp van de / - knoppen (3). Bevestig uw keuze met de REPEAT ALARM/SELECT-knop (9). 4. Als de ontvangst te slecht is probeer dan om de ontvangst te verbeteren door de stand van de antenne te wijzigen. Voor optimale DAB+ ontvangst adviseren wij om de telescoopantenne verticaal aan te passen. U kunt niet wisselen tussen mono en stereo bij DAB+-ontvangst. Om een DAB+-frequentie handmatig in te geven, volgt u de werkwijze die is beschreven in het hoofdstuk Setting-menu. Extra DAB-informatie weergeven In de DAB-modus kunt u de volgende extra informatie weergeven als deze wordt uitgezonden door het radiostation. Dit doet u door op de INFO-knop (7) te drukken. De DLS-tekst wordt standaard op het scherm weergegeven. DLS: staat voor Dynamic Label Segment en omvat extra informatie. Dit kan informatie over het radiostation zijn, of de titel van het nummer dat wordt gespeeld en de naam van de artiest. De ontvangen signaalsterkte. Het soort station (bijv. popmuziek, nieuws enz.). De naam van de zendergroep (bijv. NPO) De frequentie van het betreffende radiostation. Het bericht SIGNAL ERROR houdt in dat er een signaalstoring is. Hoe kleiner de figuur ernaast, hoe beter de kwaliteit. Digitale Audio Bit Rate. Tijd en Datum. Station opslaan 1. Als u het gewenste station hebt gevonden, kunt u de PRESET-knop (12) ingedrukt houden. De eerste geheugenpositie verschijnt op het scherm. Als deze vgeheugenpositie nog vrij is, verschijnt het bericht EMPTY onder PRESET STORE. 2. Om een geheugenpositie te kiezen, gebruikt u de / -knoppen (3). 3. Druk op REPEAT ALARM/SELECT om de instellingen op te slaan. Een vooringesteld station kiezen 1. Druk op de PRESET-knop (12). 2. Druk op de / -knoppen (3) om een geheugenpositie te kiezen. 3. Bevestig uw keuze met de REPEAT ALARM/SELECT-knop (9). Settings-menu (Instellingen) Via het Settings-menu vindt u het hoofdmenu en de bijbehorende submenu s met individuele aanvullingen. Om het menu te openen, drukt u op de MENU-knop terwijl de radio aanstaat. Gebruik de / / -knoppen (3) om binnen het menu te navigeren. Gebruik de REPEAT ALARM/SELECT-knop (9) om een submenu te kiezen of om een instelling te bevestigen. U verlaat het menu door op de MENU-knop (6) te drukken. Als u niet binnen 30 seconden op een knop drukt, wordt het menu verborgen. De actuele keuze wordt aangegeven met * Zowel in de DAB-modus als de FM-modus vindt u een Settings-menu. De DAB- en FM-menu s worden hieronder besproken in verband met het algemene SYSTEM-menu. 1. DAB-menu Het DAB-menu is verdeeld in de volgende submenu s: Full scan, Manual tune, DRC en Prune. Full scan: Start het zoeken naar stations. Er wordt gezocht naar stations op de DAB-frequentie. Manual tune: Hier kunt u de stations handmatig ingeven. U dient de frequentie van het station te kennen. Deze vindt u op de website van de omroepdienst. Kies afzonderlijke frequenties met behulp van de / -knoppen (3). 5

6 DRC: DRC staat voor Digital Range Control (dynamische volumeregeling). Het begrip DRC beschrijft de verhouding tussen het laagste en het hoogste geluid. Als het dynamisch bereik erg groot is, zijn er veel harde en zachte geluiden. Soms kan dit problemen geven tijdens het afspelen. Stel dat u luistert naar een radiostation met een vrij hoog geluidsniveau. Door het volume te verhogen, kunt u de minder luide fragmenten luider afspelen. Dit is echter nadelig, omdat de luidere muziekfragmenten dan erg hoog worden. In dat geval is het verstandig om het dynamisch bereik te verkleinen. Kies uit de volgende alternatieven: - DRC off: Het dynamisch bereik wordt niet verkleind. - DRC high: Het dynamisch bereik wordt fors verkleind. - DRC low: Het dynamisch bereik wordt enigszins verkleind. Prune: Het kan zijn dat u bepaalde stations niet langer ontvangt nadat u opnieuw hebt gezocht naar stations of als u van locatie wijzigt. Met behulp van deze functie kunt u deze stations uit de lijst verwijderen. Kies YES en bevestig met de REPEAT ALARM/SELECT-knop. 2. FM-menu Scan setting: Kies het gewenste alternatief om automatisch naar stations te zoeken. - Strong stations only: Alleen naar sterke radiostations zoeken. - All stations: Naar alle radiostations zoeken die ontvangen kunnen worden. Bij zwakke stations wordt het zoeken gepauzeerd. Audio setting: Kies het gewenste alternatief voor de radiomodus. - Stereo allowed: Alle radiostations die in stereo uitzenden, worden ook in stereo afgespeeld. - Forced mono: Alle radiostations worden in mono afgespeeld, ongeacht het uitgezonden signaal. 3. DAB + FM-menu (SYSTEM) De volgende submenu s maken deel uit van het SYSTEM-menu. Time: Tijd en datum handmatig ingeven. U kunt ook kiezen voor automatisch bijwerken en datumweergave. - Set Time/Date: Hier kunt u de tijd en datum handmatig ingeven. - Auto update: Hier kiest u vanuit welke bron de tijd en datum automatisch bijgewerkt moeten worden. Kies uit Update from all sources (bijwerken vanuit alle bronnen), DAB only (alleen DAB), FM only (alleen FM) en niet bijwerken. - Set 12/24 hour: Kies uit 12- en 24-uurs weergave. Samen met de 12-uurs weergave wordt ook AM = ochtend of PM = namiddag weergegeven. - Set date format: Kies uit twee alternatieven voor de datumweergave. Day-Month-Year (dag-maand-jaar) of Month-Day-Year (maand-dag-jaar). Backlight: Stel het tijdstip in waarop de achtergrondverlichting moet worden gedempt. Als u kiest voor ON, brandt de achtergrondverlichting constant. Factory reset: Kies YES als u het apparaat terug wilt zetten naar de fabrieksinstellingen. Alle door u gedane instellingen gaan verloren. SW version: Hier kunt u de sofwareversie van het apparaat weergegeven. Alarm-functie Hiermee kunt u het alarm op een bepaald tijdstip af laten gaan. Om een alternatief te kiezen, gebruikt u de / -knoppen (3). Kies een alternatief met de REPEAT ALARM/SELECT-knop (9). Tijdstip voor alarm instellen 1. Druk op de ALARM ON/OFF-knop (10). ALARM 1 SETUP verschijnt op het scherm. De uren knipperen. 2. Stel het gewenste tijdstip in. 3. DURATION: Geeft aan na hoeveel tijd het apparaat automatisch uitgeschakeld moet worden. 4. SOURCE: Kies hoe u gewekt wilt worden. Kies uit: BUZZER (zoemtoon), DAB of FM. 4a. Als u kiest voor DAB of FM, kiest u het gewenste radiostation dat moet worden afgespeeld op het moment dat het alarm afgaat. Kies uit: LAST LISTENED (laatst beluisterd) en de vooringestelde radiostations of stationsknoppen. 5. Stel het tijdstip in waarop het alarm moet worden geactiveerd. Kies uit DAILY (dagelijks), ONCE (eenmalig), WEEKENDS (weekenden), WEEK-DAYS (werkdagen). 5a. Als u kiest voor ONCE, geef dan de datum aan waarop u gewekt wilt worden. 6. Kies het gewenste volume waarmee u gewekt wilt worden. Het laagste volume wordt weergegeven met vier blokjes. 7. Activeer het alarmtijdstip door te kiezen voor ALARM ON. Nadat u alle instellingen hebt gedaan, verschijnt het bericht ALARM SAVED gedurende kort tijd. De geactiveerde alarmfunctie wordt op het scherm weergegeven met het symbool (Ø). Het alarmsignaal uitschakelen Om het alarmsignaal uit te schakelen, drukt u op de ALARM ON/OFF-knop (10). Sluimeren De automatisch ingestelde alarmfunctie kan gedurende 5, 10, 15 of 30 minuten worden uitgeschakeld. Druk meermaals op de REPEAT ALARM/SELECT-knop om de gewenste tijd in te stellen. Als de Snooze(sluimer)-functie is ingesteld, wordt het tijdstip voor het volgende alarm weergegeven op het scherm. 6

7 De alarmfunctie uitschakelen 1. Druk op de ALARM ON/OFF-knop (10). 2. Druk op de -knop. 3. Gebruik de / -knoppen en kies ALARM OFF. Bevestig met de REPEAT ALARM/SELECT-knop. Reiniging en onderhoud Δ VOORZICHTIG: Dompel het apparaat niet onder water. Schakel tijdens het schoonmaken de stroom uit. Vlekken op de behuizing kunnen worden verwijderd met een vochtige doek zonder schoonmaakmiddel. Fouten opsporen Probleem Oorzaak Oplossing Het apparaat kan niet worden gebruikt. Geen DAB-ontvangst. Problemen met DAB-signalen. Het apparaat is geblokkeerd en vastgelopen. De telescoopantenne is niet correct afgesteld. Digitale radio is niet beschikbaar op uw locatie. Afhankelijk van de locatie is het mogelijk dat u niet alle stations kunt ontvangen, of dat er interferentie optreedt. Haal de stekker gedurende ong. 5 sec. uit het stopcontact. Schakel de stroom weer in. Zet het apparaat terug naar de fabrieksinstellingen zie Settings-menu. Schuif de telescoopantenne volledig uit en verstel hem verticaal. Schakel over naar de FM-modus om deze stations te ontvangen, mits deze stations via VHF worden uitgezonden. Ga voor meer informatie naar de website van het radiostation. Geen geluid. Het volume staat te laag. Zet het volume hoger. Slechte geluidskwaliteit. Het radiosignaal is te zwak. Probeer de antennestand aan te passen. De batterijen zijn te zwak. Plaats nieuwe batterijen of gebruik de netadapter. 7

8 Technische specificaties Model DAB 4138 Batterijen 4x 1.5 V type AA, R6 Stroomverbruik: 2W. Netto gewicht 0,312 kg Radio: Frequentiebereik: VHF/FM 87,5 108,0 MHz DAB/DAB+ 174,92-239,20 MHz Netadapter In: AC V, 50/60 Hz Uit: DC6V/1A Polariteit: ( + ) Beschermingsklasse: II Onder voorbehoud van het recht om technische modificaties en designmodificaties aan te brengen in verband met de continue productontwikkeling. Het apparaat voldoet aan alle geldende CE-richtlijnen, zoals elektromagnetische compatibiliteit en de laagspanningsrichtlijn, en is geproduceerd overeenkomstig de nieuwste veiligheidsvoorschriften. U kunt het apparaat instellen zodat het op een bepaald tijdstip inschakelt. Om een alternatief te kiezen, gebruikt u de / -knoppen (3). Verwijdering Bescherm het milieu. Gooi geen elektrische apparaten bij het huisvuil. Lever oude of kapotte apparaten in bij de milieustraat. Help om het milieu en de gezondheid te beschermen door het product op de juiste wijze te recyclen of door het op andere wijze te hergebruiken. De gemeente kan informatie geven over afleverpunten. Service en Support Informatie m.b.t. de garantie vindt u hieronder. Mocht u een beroep op garantie willen doen neem dan contact op met de helpdesk van Quantis Electronics BV, tel of per Garantievoorwaarden: Ingeval dit product gedurende een periode van 24 maanden gebreken vertoont waardoor het onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor het is ontworpen zal Quantis Electronics BV. het product kosteloos herstellen. Aanspraak op garantie is uitsluitend mogelijk na overlegging van een geldig aankoopbewijs voorzien van datum van aankoop en vermelding van de verkoper. Quantis Electronics BV. behoudt zich het recht voor het product voor reparatie te weigeren indien geen aankoopbewijs kan worden overlegd of de informatie op het aankoopbewijs onvolledig of onjuist is. De garantie dekt geen transportkosten van u naar ons. De verplichting van de distributeur is beperkt tot het repareren van defecten. Kosten en risiko s van transport naar de retailer alsmede dé-installatie en installatie van het product en alle andere kosten die direct of indirect voortvloeien uit de reparatie van het product, zijn niet gedekt door deze garantie. Deze garantie is niet van kracht in andere gevallen dan materiaal- en fabrikagefouten en dekt nadrukkelijk niet: a) periodieke controles, afregelingen, onderhoud of aanpassingen alsmede het vervangen van onderdelen die onderhevig zijn geweest aan normale slijtage. b) schade veroorzaakt door ongelukken, nalatigheid, modificaties, het gebruik van niet originele onderdelen, oneigenlijk gebruik, onjuiste installatie of onjuiste verpakking. c) schade veroorzaakt door bliksem, water, brand, oorlogshandelingen, openbare ordeverstoringen, onjuiste netspanning/ voeding-spanning, ontbrekende of onjuiste ventilatie en elke andere oorzaak die buiten de invloed van de distributeur valt. Helpdesk Mocht u toch nog vragen hebben over service, gebruik van uw radio etc., dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk: telefoonnummer De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van tot uur en van tot uur. Meer producten van Tiny Audio of Pinell vindt u op 8

Gebruiksaanwijzing Tiny Audio M9

Gebruiksaanwijzing Tiny Audio M9 Gebruiksaanwijzing Tiny Audio M9 DAB, DAB+ en FM radio met wekkerradiofunctie 1 Bedankt dat u hebt gekozen voor ons product. We hopen dat u er veel plezier van zult hebben. Algemene veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudsopgave 02 INHOUDSOPGAVE 03 INFORMATIE 04 OVERZICHT FRONTPANEEL 06 OVERZICHT ACHTERPANEEL 08 BEDIENING VAN DE R5 08 WEKKERINSTELLINGEN 09 SLEEP TIMER INSTELLINGEN 09 DIM 09

Nadere informatie

Nederlands Tiny Audio C11 DAB+ digitale adapter met ingebouwde antenne bypass FM-modulator HANDLEIDING Lees dit aandachtig door voor gebruik

Nederlands Tiny Audio C11 DAB+ digitale adapter met ingebouwde antenne bypass FM-modulator HANDLEIDING Lees dit aandachtig door voor gebruik Nederlands Tiny Audio C11 DAB+ digitale adapter met ingebouwde antenne bypass FM-modulator HANDLEIDING Lees dit aandachtig door voor gebruik 1 Veiligheidsinstructies Stel deze radio niet bloot aan regen

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

MILIEUBESCHERMING. Neem a.u.b. contact op met uw gemeente voor informatie over inzamelingspunten.

MILIEUBESCHERMING. Neem a.u.b. contact op met uw gemeente voor informatie over inzamelingspunten. MILIEUBESCHERMING Gooi dit product niet weg bij het huishoudafval aan het einde van de levensduur ervan. Breng het product terug naar een inzamelingspunt voor hergebruik van electrische en electronische

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

CLOCKRADIO SONOCLOCK 600

CLOCKRADIO SONOCLOCK 600 NL CLOCKRADIO SONOCLOCK 600 CONTENT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATIE EN VEILIGHEID

Nadere informatie

DAB+FM Wekkerradio CRU628DAB GEBRUIKERSHANDLEIDING

DAB+FM Wekkerradio CRU628DAB GEBRUIKERSHANDLEIDING DAB+FMWekkerradio GEBRUIKERSHANDLEIDING CRU628DAB BELANGRIJK:Leesdezeinstructieszorgvuldigdoorvoordatuhetapparaatgebruiktenbewaardeze voortoekomstigeraadpleging Productoverzicht en Funces 1. Stand-by/Modus

Nadere informatie

PLL Alarm radioklok. Bedieningsinstructies

PLL Alarm radioklok. Bedieningsinstructies PLL Alarm radioklok Bedieningsinstructies VOEDING AC- POWERBEDIENING Controleer svp goed dat het aangegeven voltage op uw apparaat overeenkomt met het voltage van uw woongebied. Steek de AC-stekker in

Nadere informatie

DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE

DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE 422673 DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE GEBRUIKSHANDLEIDING Bedankt dat u hebt gekozen voor dit product van BALANCE. Lees deze handleiding zorgvuldig door om

Nadere informatie

Handleiding Tiny Audio Joy

Handleiding Tiny Audio Joy Handleiding Tiny Audio Joy VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 1. Lees deze instructies Alle veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden gelezen voordat dit product wordt gebruikt. 2. Bewaar deze instructies

Nadere informatie

NRDB15 Wekker radio GEBRUIKERSHANDLEIDING. Elmarc, 16/10

NRDB15 Wekker radio GEBRUIKERSHANDLEIDING. Elmarc, 16/10 NRDB15 Wekker radio GEBRUIKERSHANDLEIDING NL Elmarc, 16/10 Inhoudsopgave 1 Beoogd gebruik 3 2 Veiligheid 4 2.1 Pictogrammen in deze handleiding 4 2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften 4 3 Voorbereidingen

Nadere informatie

ACR-500 AM/FM-wekkerradio

ACR-500 AM/FM-wekkerradio ACR-500 AM/FM-wekkerradio HANDLEIDING www.axxion-electronics.com GB - 1 1. Installeer deze apparatuur niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of soortgelijke kast en zorg voor goede ventilatie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 1 2014-04-23 16:14:45 Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 13 2014-04-23 16:14:46 Dutch LOCATIE VAN BEDIENINGEN OPGELET: Het bliksemschichtsymbo ol binnenin een gelijkzijdige

Nadere informatie

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15

Nostalgieradio MD NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September :22 15 Nostalgieradio MD 81342 NL.book Seite 3 Donnerstag, 21. September 2006 3:22 15 Inhoudsopgave Veiligheidsadviezen............................ 4 Bediening.....................................6 Inschakelen/uitschakelen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Tiny Audio Mono

Gebruiksaanwijzing. Tiny Audio Mono Gebruiksaanwijzing Tiny Audio Mono 1 Inhoudsopgave 02 INHOUDSOPGAVE 03 INFORMATIE 04 OVERZICHT VOOR- / ACHTERZIJDE 05 BESCHRIJVING VOOR- / ACHTERZIJDE 06 UW RADIO AANSLUITEN 06 TAALVOORKEUZE VOOR BEDIENINGSMENU

Nadere informatie

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1 DT-F1/DT-F1V NL Revision 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Plaats van de bedieningsorganen Toets AAN/UIT (dient ook als FM/TV golfbereikschakelaar op DT-F1V) Keuzetoets zendergeheugenplaats en opslaggebied

Nadere informatie

1. AM/FM-radio gebruiken

1. AM/FM-radio gebruiken De tuner gebruiken 1. AM/FM-radio gebruiken Toets SOURCE MENU RECALL (BRONMENU OPHALEN) Stationsvoorkeuzetoetsen FUNCTION-toets BAND AUTO.P POWER-toets VOL-knop TUNE TRACKtoetsen Luisteren naar de AM/FM-radio

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING CR-421 Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat start met het gebruik van het product.

GEBRUIKSAANWIJZING CR-421  Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat start met het gebruik van het product. GEBRUIKSAANWIJZING CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat start met het gebruik van het product. BEDIENINGSORGANEN EN INDICATIELAMPJES Achteraanzicht 1.

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

AFR-060 FITTING SCHAKELAAR

AFR-060 FITTING SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AFR-060 FITTING SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze ontvanger werkt met alle KlikAanKlikUit zenders

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Belangrijke veiligheidsvoorschriften RCR-5 NL Version 1 Belangrijke veiligheidsvoorschriften 1. Lees en begrijp al deze veiligheids- en gebruiksinstructies voor u de radio gaat gebruiken. 2. Bewaar deze instructies: bewaar de veiligheids-

Nadere informatie

CRP GEBRUIKSAANWIJZING

CRP GEBRUIKSAANWIJZING CRP - 913 GEBRUIKSAANWIJZING 1. AAN/UIT/AUTO 2. LED-DISPLAY 3. AUTO-INDICATOR 4. SLUIMER/INSLAPEN UIT 5. ALARM INSTELLEN/UIT 6. TIJDINSTELLING 7. INSLAAPINSTELLING 8. UREN/MINUTENINDICATOR 9. URENINSTELLING

Nadere informatie

AFR-100 FITTING DIMMER

AFR-100 FITTING DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AFR-100 FITTING DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze ontvanger werkt met alle KlikAanKlikUit zenders met

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Netvoeding Deze uitrusting werd ontworpen om te werken op wisselstroom netvoeding van 230 volt, 50 Hz. Andere stroombronnen kunnen dit apparaat beschadigen. Controleer

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS Waar moet u op letten? Het KlikAanKlikUit systeem De set APA3-1500R is eenvoudig uit te breiden met andere KlikAanKlikUit

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

Radiogestuurde Weerklok met FM Radio Model: BARM839 / BARM839A HANDLEIDING INHOUD

Radiogestuurde Weerklok met FM Radio Model: BARM839 / BARM839A HANDLEIDING INHOUD Radiogestuurde Weerklok met FM Radio Model: BARM839 / BARM839A HANDLEIDING INHOUD Overzicht... Voorkant... Onderkant... Rechter- / Linkerkant...3 Starten...3 Batterijen Plaatsen...3 Klok...4 Klokontvangst...4

Nadere informatie

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL R2 GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Inhoudsopgave 02INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ICR-200. www.ices-electronics.com

ICR-200. www.ices-electronics.com ICR-200 www.ices-electronics.com FM WEKKERRADIO MET BATTERIJ BACK-UP 1. SNOOZE/SLEEP OFF-KNOP 2. ALARM INSTELLEN-KNOP 3. TIJD INSTELLEN-KNOP 4. SLAAP INSTELLEN-KNOP 5. UREN INSTELLEN-KNOP 6. MINUTEN INSTELLEN-KNOP

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

AEX-701 SIGNAALVERSTERKER

AEX-701 SIGNAALVERSTERKER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze signaalversterker werkt met alle KlikAanKlikUit zenders

Nadere informatie

Clock Radio AJ100. Benutzerhandbuch

Clock Radio AJ100. Benutzerhandbuch Clock Radio AJ100 Benutzerhandbuch 1 1 2 5 6 3 4 7 8 9! @ # $ % 0 ^ 2 3 4 Nederlands BIJGELEVERDE ACCESSOIRES 1 X AC/DC 7,5 V-adapter (Netspanning: 220-230V ~ 50Hz 30mA, Uitgangen: 7.5V 250mA) BOVEN- EN

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.3* ACDB-7000C DEURBEL. *Op vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.3* ACDB-7000C DEURBEL. *Op  vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.3* ACDB-7000C DEURBEL *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen OMSCHRIJVING Deze deurbel ontvanger kan worden gebruikt in combinatie met KlikAanKlikUit

Nadere informatie

Gebruikshandleiding DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40

Gebruikshandleiding DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 Gebruikshandleiding DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-40 AUTEURSRECHT DENVER ELEKTRONICA A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics NLD-1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE OPGELET! RISICO

Nadere informatie

ITEM 862677 - USB-KUBUS MP3-WEKKERRADIO

ITEM 862677 - USB-KUBUS MP3-WEKKERRADIO ITE 862677 - USB-KUBUS P3-WEKKERRADIO Belangrijkste functies: * Tijdweergave met datum en dag van de week * Binnentemperatuur * Dagelijks sluimeralarm * LED-achtergrondverlichting * P3/radio: (a) Als P3-speler

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt een kwalitatief hoogwaardig product in handen waarvan u veel plezier en comfort

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER AFR-060 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen FITTING SCHAKELAAR Lees voordat

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER ACDB-7000C LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE DEURBEL ONTVANGER

Nadere informatie

Digitale radio DABMAN 30 Imperial

Digitale radio DABMAN 30 Imperial Versie: oktober 2012 Bestnr. 28 40 91 Digitale radio DABMAN 30 Imperial Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies RCR-2 Version 1 Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Lees en begrijp de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen voordat het apparaat in werking wordt gesteld. 2. Bewaar de aanwijzingen: De veiligheids- en

Nadere informatie

RM318P(Dutch)a 28-1 OK 1 RF PROJECTIEKLOK. Gebruikershandleiding Model: RM318P INLEIDING ACHTERAANZICHT VOORAANZICHT BOVENAANZICHT.

RM318P(Dutch)a 28-1 OK 1 RF PROJECTIEKLOK. Gebruikershandleiding Model: RM318P INLEIDING ACHTERAANZICHT VOORAANZICHT BOVENAANZICHT. RM318P(Dutch)a 28-1 OK 1 1 BOVENAANZICHT De RM318P is hoofdzakelijk radiogestuurd. Indien het toestel geen bereik heeft, dan heeft u echter wel de mogelijkheid om handmatig gegevens in te brengen. Andere

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-7000AC DEURBEL MET DRAADLOZE DRUKKNOP

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-7000AC DEURBEL MET DRAADLOZE DRUKKNOP GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-7000AC DEURBEL MET DRAADLOZE DRUKKNOP OMSCHRIJVING Deze deurbel ontvanger kan worden gebruikt in combinatie met KlikAanKlikUit zenders uitgerust met het automatisch codesysteem,

Nadere informatie

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product.

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

PR-D5 AM/FM-RDS Draagbare Digitale Radio

PR-D5 AM/FM-RDS Draagbare Digitale Radio PR-D5 AM/FM-RDS Draagbare Digitale Radio PR-D5 Gebruiksinstructies Belangrijke Veiligheidsvoorschriften 1. Lees alle gebruiks- en veiligheidsinstructies goed door, en zorg ervoor dat u ze begrijpt, vóór

Nadere informatie

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Handleiding Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Belangrijk Wanneer het product is ingeschakeld, ziet u de functie On Mode geactiveerd. Echter, wanneer het product is aangesloten op een extern

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Sprekende klok FC-24

GEBRUIKSAANWIJZING. Sprekende klok FC-24 GEBRUIKSAANWIJZING Sprekende klok FC-24 FC-24 De Fysic FC-24 is een sprekende klok met datum en kalender weergave, wekfunctie en thermometer. OVERZICHT KLOK 1 2 3 4 5 6 7 13 8 9 10 11 12 14 15 16 17 1.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AMST-606 DRAADLOOS MAGNEETCONTACT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AMST-606 DRAADLOOS MAGNEETCONTACT GEBRUIKSAANWIJZING v. 2.0 AMST-606 DRAADLOOS MAGNEETCONTACT OMSCHRIJVING Dit draadloze magneetcontact kan op iedere gewenste plaats bevestigd worden, zonder gedoe met draden of hoge spanning. Met het

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER AFR-060 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen FITTING SCHAKELAAR Lees voordat

Nadere informatie

Comfort Contego Gebruikshandleiding

Comfort Contego Gebruikshandleiding Comfort Contego Gebruikshandleiding Lees de gebruikshandleiding voordat u dit product gaat gebruiken. Holland Comfort Contego T800 Zender Comfort Contego R800 Ontvanger 21 Inhoudsopgave Pagina Inleiding

Nadere informatie

EM8676 Binnen sirene met flitslamp. Downloaded from

EM8676 Binnen sirene met flitslamp. Downloaded from EM8676 Binnen sirene met flitslamp EM8676 - Binnen sirene met flitslamp 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Algemeen... 2 3.0 Functies... 3 4.0 Aanmelden op het alarmsysteem... 3 5.0 Gebruik

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies DPR-32 NL 49 Belangrijke veiligheidsinstructies 1. Lees deze instructies. 2. Bewaar deze instructies. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. 4. Volg alle instructies. 5. Gebruik het apparaat niet in de buurt

Nadere informatie

Bediening van de Memory Stick-speler

Bediening van de Memory Stick-speler Bediening Bediening van de Memory Stick-speler Over Memory Sticks Stel Memory Sticks niet bloot aan statische elektriciteit en elektrische bronnen. Dit om te voorkomen dat gegevens op de stick verloren

Nadere informatie

Rainbow Clock with 4 Soothing Sounds Model: RM901 / RM901U / RM901A USER MANUAL

Rainbow Clock with 4 Soothing Sounds Model: RM901 / RM901U / RM901A USER MANUAL Rainbow Clock with 4 Soothing Sounds Model: RM901 / RM901U / RM901A USER MANUAL 2010 Oregon Scientific. All rights reserved. P/N:300102512-00001-10 Regenboogklok met 4 rustgevende geluiden Model: RM901

Nadere informatie

PR-D5 中文 NL Version 1

PR-D5 中文 NL Version 1 PR-D5 中 NL文 Version 1 37 1. 2. 3. Belangrijke Veiligheidsvoorschriften Lees alle gebruiks- en veiligheidsinstructies goed door, en zorg ervoor dat u ze begrijpt, vóór u de radio gaat gebruiken. Bewaar

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN PR-D4 Version 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 1. Lees deze handleiding. 2. Bewaar deze handleiding. 3. Neem alle waarschuwingen in acht. 4. Volg alle voorschriften op. 5. Houd dit apparaat uit de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 ACDB-6600AC DRAADLOZE DEURBEL EN DRUKKNOP OMSCHRIJVING Omdat deze deurbel op batterijen werkt, kunt u de gong eenvoudig meenemen naar een andere kamer of mee naar buiten nemen

Nadere informatie

Handleiding Smartwatch S12 telefoon horloge

Handleiding Smartwatch S12 telefoon horloge Handleiding Smartwatch S12 telefoon horloge Introductie Bedankt voor uw aankoop van de Smartwatch S12 telefoonhorloge. Een technisch hoogstandje op het gebied van telefoon en multimedia. Voor de juiste

Nadere informatie

Dual-Band RF Projectie Klok met FM Radio Model: RRM326P HANDLEIDING

Dual-Band RF Projectie Klok met FM Radio Model: RRM326P HANDLEIDING Dual-Band RF Projectie Klok met FM Radio Model: RRM326P HANDLEIDING INHOUD Introductie... 2 Product Overzicht... 2 Voorkant... 2 Achterkant... 3 LCD-Scherm... 3 Starten... 4 Batterijen... 4 Wisselstroomadapter...

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

MILIEUBESCHERMING. Neem a.u.b. contact op met uw gemeente voor informatie over inzamelingspunten.

MILIEUBESCHERMING. Neem a.u.b. contact op met uw gemeente voor informatie over inzamelingspunten. MILIEUBESCHERMING Gooi dit product niet weg bij het huishoudafval aan het einde van de levensduur ervan. Breng het product terug naar een inzamelingspunt voor hergebruik van electrische en electronische

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Teller serie DC50 Versie 2.0 ISO 9001

Gebruiksaanwijzing Teller serie DC50 Versie 2.0 ISO 9001 Gebruiksaanwijzing Teller serie DC50 Versie 2.0 ISO 9001 Inhoud 1 Veiligheid 2 Uitleg toetsen 3 Instellingen parameters 4 Basis functies 5 Technische gegevens 6 Afmetingen 7 Foutmeldingen 8 Garantie 1.

Nadere informatie

ENVIVO. Mini bluetooth speaker USER MANUAL ENV-1435

ENVIVO. Mini bluetooth speaker USER MANUAL ENV-1435 ENVIVO Mini bluetooth speaker USER MANUAL INHOUDSOPGAVE WELKOM... 4 PRODUCT OVERZICHT... 6 AAN DE SLAG... 8 FM FREQUENTIE AANPASSEN... 9 TELEFOONGESPREKKEN... 10 LIJN IN... 11 SPECIFICATIES... 12 VEEL

Nadere informatie

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl Handleiding Versie 2.0 www.qwiek.nl Onverhoopt problemen met uw Qwiek.melody? www.qwiek.eu/faq Lees deze voorschriften voor het aansluiten en gebruiken van de Qwiek.up aandachtig door. Algemeen Lees deze

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM DRIEVOUDIGE INBOUWSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM DRIEVOUDIGE INBOUWSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ACM-3500-3 DRIEVOUDIGE INBOUWSCHAKELAAR A C B C D E Voorbeeldtoepassing (afstandsbediening niet inbegrepen) A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Bevestigingspunten D: Klemschroeven

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AFR-060 FITTING-ONTVANGER A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Fitting voor gloeilamp B: Zoekmode-knop C: Indicator 1 [1] Uitschakelen

Nadere informatie

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x 2x 3x [5] De stekkerdoos schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen van de stekkerdoos opgeslagen en het product is klaar voor gebruik. Er kunnen maximaal 6 verschillende

Nadere informatie

DT-220. NL Version 1

DT-220. NL Version 1 DT-220 NL Version 1 Display symbolen FM/LG radio band Radio AM band en AM /PM (in 12 uurs versie) RDS station Tijd symbool A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Continu-RDS kloktijd Knipperend-manuele tijdinstelling

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING CR-420 Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat start met het gebruik van het product.

GEBRUIKSAANWIJZING CR-420  Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat start met het gebruik van het product. GEBRUIKSAANWIJZING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat start met het gebruik van het product. BEDIENINGSORGANEN EN INDICATIELAMPJES 1. ON/OFF knop 2.

Nadere informatie

EasyPlus Sprekende klok Model: EC101

EasyPlus Sprekende klok Model: EC101 EasyPlus Sprekende klok Model: EC0 Over Oregon Scientific...7 EU Conformiteits verklaring...7 HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE Overzicht... Voorkant... Onderkant... Achterkant... LCD-scherm... Starten... Het

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AILS-3500 OPBOUWSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AILS-3500 OPBOUWSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AILS-3500 OPBOUWSCHAKELAAR Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U heeft een kwalitatief hoogwaardig product in handen, waarvan u veel plezier en comfort

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt een kwalitatief hoogwaardig product in handen waarvan u vele jaren

Nadere informatie

Pocket Radio R16 DT-160

Pocket Radio R16 DT-160 Pocket Radio R16 DT-160 Version 1 31 Bedieningselementen 1 Oortelefoonuitgang 2 Voorkeurzender 1/Tijd instellen 3 Voorkeurzender 2/STEP 4 Voorkeurzender 3 5 Voorkeurzender 4/Mono/Stereo 6 Voorkeurzender

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender [6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender Druk met een puntig voorwerp kort op de Zend met de KlikAanKlikUit zender een AAN - verbindknop. De LED-indicator gaat knipperen signaal. Druk bijvoorbeeld op

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER APCR-2300 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen STEKKERBLOK SCHAKELAAR Lees

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

ACDB-7000BC DEURBEL MET DRUKKNOPZENDER

ACDB-7000BC DEURBEL MET DRUKKNOPZENDER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.3 ACDB-7000BC DEURBEL MET DRUKKNOPZENDER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen OMSCHRIJVING Deze deurbel ontvanger kan worden gebruikt

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5118/12. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5118/12. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5118/12 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 4 Veiligheid 4 Recycling 4 2 Uw SDV5118 5 Overzicht 5 Nederlands 3 Aan de slag

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER ACDB-6600C LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE DEURBEL Lees

Nadere informatie

EM8690-R1 Draadloze rookmelder

EM8690-R1 Draadloze rookmelder EM8690-R1 Draadloze rookmelder EM8690 R1 Draadloze rookmelder 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 LED indicator... 3 3.0 Instellingen... 3 3.1 Eerste gebruik... 3 3.2 Zelf test... 3 3.3

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AYCT-102 AFSTANDSBEDIENING

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AYCT-102 AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKSAANWIJZING v..0 AYCT-0 AFSTANDSBEDIENING Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt een kwalitatief hoogwaardig product in handen waarvan u veel plezier en comfort zult

Nadere informatie

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding Hi-Fi Muzieksysteem Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig alvorens het apparaat te gebruiken en bewaar hem voor toekomstig gebruik. op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ONTVANGER ACD-1000 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen STEKKERDOOS SCHAKELAAR Lees

Nadere informatie