Buitenwesten. In dit nummer: WIJKPOSTEN - EVEN VOORSTELLEN - ALGEMENE LEDENVERGADERING - 30 KM ZONE - SWETTEHIEM - EN NOG VEEL MEER.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Buitenwesten. In dit nummer: WIJKPOSTEN - EVEN VOORSTELLEN - ALGEMENE LEDENVERGADERING - 30 KM ZONE - SWETTEHIEM - EN NOG VEEL MEER."

Transcriptie

1 Buitenwesten In dit nummer: WIJKPOSTEN - EVEN VOORSTELLEN - ALGEMENE LEDENVERGADERING - 30 KM ZONE - SWETTEHIEM - EN NOG VEEL MEER. Wijkblad MAART 2010

2

3 COLOFON Redactie: Anne Glas Boudien Noorlander Auke Laskewitz Jappie v.d. Meulen eindredactie free lance lay out advertenties De redactie is inhoudelijk verantwoordelijk voor de krant en behoudt zich het recht voor ingezonden stukken zonder opgaaf van redenen in te korten of niet te plaatsen. Opgave advertenties: J v.d. Meulen, tel: Redactie adres: Obe Postmawei 16 Tel: Oplage: 2000 stuks Verschijning: 4 maal per jaar Verspreiding: Leden wijkvereniging Gemeente Leeuwarden Regionale dagbladen Wijkkrant Buiten Westen is het officiële orgaan van de wijkvereniging Westeinde. Samenstelling bestuur: L. van Tilburg W. van de Bilt J. v.d. Meulen J. Douma K.D. Stormer A. Glas L. Bouwens A. v. Rijs-de Boer H. Walgemoed Ledenadministratie: J. Douma tel Oud papierclub H. Terpstra Wijkgebouw Pieter Sipmawei DZ Leeuwarden Okido Politie tel.: fax.: Gemeentelijke klachtenmelddesk Bij de voorpagina: Bij de opening van Eeltsje s hiem ontvingen Doetie Tamminga en Laurens van Tilburg een cheque t.w.v. 750,- om de naam op het wijkgebouw te zetten. VAN DE BESTUURSTAFEL. We hebben in de achterliggende maanden een relatief rustige periode gekend. We weten steeds beter de weg te vinden in het multifunctionele centrum Eeltsje s hiem. De diverse georganiseerde activiteiten mogen zich verheugen in een nog steeds toenemende belangstelling. Ook de bewoners van de wijk Westeinde weten Eeltsje s hiem steeds beter te vinden. Zo hebben we op oudejaarsdag nog nooit zoveel oliebollen verkocht. Voor de sluiting van de verkoop moest er nee worden verkocht. Er was domweg geen beslag meer. Dat geeft de burger moed. Maar we zijn er nog niet. Zo wordt de noodzaak om het dossier Jeu de Boule Baan tot een goed einde te brengen met het naderen van de lente steeds groter. Je kunt nu in alle redelijkheid niet zeggen dat er gespeeld kan worden. Tijdens de sloop van het oude wijkgebouw is de baan vakkundig vernield. Ik denk overigens niet dat we snel succes kunnen melden. We hebben nog een verschil van inzicht over waar straks de definitieve lokatie van de nieuwe baan moet komen. Wij vinden direct naast Eeltsje s hiem, de overige betrokken partijen zijn van die oplossing nog niet overtuigd. Kortom, ik denk dat we hier enige creativiteit nodig zullen hebben om voor alle partijen een aanvaardbare oplossing te kunnen vinden. Zodra we meer weten, zullen we u uiteraard nader informeren. Ik sluit af met u nadrukkelijk uit te nodigen voor de op 20 april aanstaande te houden jaarlijkse ledenvergadering. Ik hoop u in grote getale te mogen begroeten. AL 30 JAAR HART VOOR DE ZAAK! Met vriendelijke groet, Laurens van Tilburg, voorzitter. B.N. Op de valreep feliciteren wij de wijkposten met hun 30 jarig bestaan. Het plan voor het aanstellen van de wijkposten ontstond in januari Al 30 jaar zetten deze mensen zich in voor onze wijk, met hart en ziel mag ik geloof ik wel zeggen de meesten althans. Ze zijn zo n beetje het oog en oor in onze wijk. Om dit heugelijke feit te vieren heeft Ans van Rijs, namens de wijkvereniging, gebak mee genomen. Sinds kort is Cilian Iedema wijkpost coördinator; zij heeft het stokje overgenomen van Jack Douma die zich hier 5 jaar mee bezig heeft gehouden. Jack leidt vanavond nog even de vergadering omdat Cilian nog redelijk in de lappenmand zit na een ongelukkige val ten huize van onze stadsboer. Alles en iedereen komt bij de coördinator; hij zorgt voor de verspreiding van de wijkkrant; het tijdstip waarop de krant wordt bezorgd is erg belangrijk. Hij zorgt bij, bv ziekte, voor vervanging. Minimaal één keer per jaar moet er een vergadering belegd worden. En het aantal leden wordt bijgehouden. De vakanties van de wijkposten worden aan de coördinator doorgegeven. De wijkposten hebben ieder hun eigen rayon, totaal zijn er 15 rayons. De wijkposten brengen de wijkkrant rond, halen de contributie op en doen aan ledenwerving. Zodra er een nieuwe

4

5 bewoner wordt gesignaleerd krijgt deze een wijkkrant aangeboden en wordt erop attent gemaakt dat hij of zij lid kan worden van de wijkvereniging. De wijk Westeinde telt totaal 872 leden. Er zit weer een stijgende lijn in, een aantal zit er in Swettehiem. Ook de diverse clubs stimuleren mensen om lid te worden. Jammer is dat er ook mensen afhaken omdat hun kinderen de deur uit zijn; door lid te zijn ondersteun je de wijkvereniging. Het zijn stuk voor stuk vrijwilligers die dit werk doen en dat maakt het zo bijzonder. De betrokkenheid valt me op deze avond. Ik stel zo hier en daar een vraag over de verschillende ervaringen. Yt Kruisinga, die het langst als wijkpost werkt, vindt het gezond werk. Het is leuk en je blijft zo lekker in beweging. Het geld ophalen is af en toe lastig: mensen hebben bijvoorbeeld geen geld in huis, ook later niet als je weer terug komt We brengen het wel even! Vaak komt het dan ook wel weer goed. Soms komt het geld uit een jampot, een vaas of de spaarpot van de kinderen wordt geplunderd. Iemand vertelt dat hij, op een avond, door twee levensgrote honden werd begroet; de wijkkrant verdween in de grote kaken van een van de beesten. Maar hijzelf kwam er heelhuids vanaf. Men is nu dan ook tot het besluit gekomen om, voor het betalen van de contributie, een eenmalige machtiging in te voeren. Ik begrijp het heel goed, dat is gemakkelijker voor alle partijen, maar het haalt de romantiek wel wat weg. De contacten met de leden zijn belangrijk. En ook leuk om mensen van verschillende pluimage te ontmoeten. Ik hoor het u zeggen: Ga het zelf doen dan! U hebt helemaal gelijk. Ik moet nog even een paar jaar werken en wie weet meld ik me dan aan als vrijwilliger. Ik hoop dat ik dan nog fris en fruitig genoeg ben om wat te betekenen voor de prachtige wijk Westeinde! Wijkposten, hulde!! EVEN VOORSTELLEN Er zijn de laatste jaren wat wisselingen in het bestuur geweest. Daarom nu deze rubriek, waarin onze bestuursleden zich voorstellen. Nu is de penningmeester aan de beurt. Mijn naam is Wim van der Bilt. Den Haag is mijn geboorte stad. Sinds 1961 woon ik in Leeuwarden en vanaf 1972 in de wijk Westeinde. Ons gezin bestaat uit Coby mijn vrouw en twee dochters. Een woont in Steenwijk en de andere in Leeuwarden. We hebben drie kleinkinderen. Voor mijn pensioen ben ik als accountant in de financiele sector werkzaam geweest. Als vrije tijdsbesteding heb ik nog een paar administratieve en financiële bijbaantjes, waaronder sinds het voorjaar 2009 penningmeester van de wijkvereniging. Namens de wijk maken de voorzitter en ik deel uit van het bestuur van de stichting Eeltsje s hiem. Dit multifunctionele gebouw, ons wijkcentrum, exploiteren we samen met Palet (Swettehiem). In de jaarvergadering van 2010 hoop ik de financiën (begroting 2010 en exploitatie 2009) te kunnen presenteren. DE OPENING VAN EELTSJE S HIEM. Er gaat heel wat vooraf aan een officiële opening van een gebouw. De bouw verliep voorspoedig. Toen de bouwvakkers het pand hadden verlaten moesten nog veel zaken geregeld en afgehandeld worden, zoals de afstelling van de verlichting en de verwarming. De bouwcommissie en andere vrijwilligers deden nog vele klusjes, die niet direct een naam hebben, maar wel gedaan moesten worden. Dit soort werk vraagt vaak veel denkwerk en energie. Al in februari waren de bruikbare zaken van het oude gebouw overgebracht naar het nieuwe. De activiteiten van de wijkvereniging konden nu in het MFC gehouden worden. In mei was de keuken voor het Grand Café al feestelijk geopend en konden de bewoners van Swettehiem en de wijk er hun warme maaltijd gebruiken. De wijkbewoners werden uitgenodigd om samen de opening van het MFC te vieren. Het werd een gezellige bijeenkomst op 11 december Roel Sluiter, wethouder en Nico Medema, bestuurder van Palet en Alex Bonnema, bestuurder van Welkom Nieuw Wonen en Laurens van Tilburg, van de beheerstichting kregen ieder vijf minuten voor hun toespraak, zodat het officiële gedeelte vlot verliep. Laurens van Tilburg (voorzitter wijkvereniging)en Doety Tamminga (oud-voorzitter wijkvereniging) ontvingen van Nieuw Wonen Friesland, gemeente Leeuwarden en Palet een cheque van 750,- te besteden aan de belettering van Eeltsje s hiem. Hierna werd een toneelstukje opgevoerd over de verkoop van een stukje grond, waarvoor de verkoopakte niet getekend zou zijn. Na de ondertekening door Roel Sluiter was iedereen tevreden. Er waren er hapjes en drankjes en de sfeer was uitstekend. Belangstellenden konden het gebouw bezichtigen. In de verschillende zalen konden ze kennis maken met de resultaten van activiteiten van clubs en cursussen. s Avonds was er een feest in de stijl van de jaren 70, de tijd dat Westeinde ontstaan is. En terwijl de feestelijke opening van het nieuwe gebouw gevierd werd, werd het oude gebouw afgebroken.

6

7 SNELHEID, HAASTIGE SPOED?! In ongeveer de gehele wijk geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Voor veel automobilisten een vervelende omstandigheid, want met een beetje druk op het gaspedaal is de snelheid gauw 40 á 50 km/u. Dat kan penibele situaties opleveren voor andere (kwetsbare) weggebruikers, met name voetgangers, zoals jonge moeders met wandelwagentjes, die hun kinderen naar de opvang of de school brengen, ouderen die met of zonder hulpmiddelen een ommetje maken, hondenliefhebbers die hun huisdier uitlaten (of net anders om) en dan zijn er al die fietsers onderweg naar school en werk. Over de Kalmaleane is veel (te snel rijdend) verkeer, die een sluiproute hebben gevonden om de verkeersdrukte elders te vermijden. Maar in de straten die uitmonden op de Kalmaleane ligt het rijtempo ook hoger dan de toegestane 30 km/u en dat is geen sluipverkeer. Dat zijn mensen die in de wijk wonen. Zij kunnen weten dat er veel jonge kinderen in onze wijk wonen, die geen enkel inzicht in het verkeer hebben. En nu het voorjaar er aankomt willen de kinderen graag weer buiten spelen. Deze kinderen moeten beschermd worden. De zorg voor deze kwetsbare groep moeten we met elkaar kunnen opbrengen. Toch?! VERPLEEGHUIS. B.N. Goedemorgen, een vriendelijke begroeting. Het is druk; mensen in rolstoelen; iemand aan de arm van een fysiotherapeut. In het restaurant mensen aan de koffie mèt gebak. Buiten is het koud, hier lekker warm. Mijn zusje en ik zijn op weg naar de afdeling waar mijn moeder verblijft woont. Ze weet niet dat we komen, iedere keer weer is het een verrassing. We hebben onze komst in het verleden wel aangekondigd maar dat gaf zoveel onrust. Ze zat dan dagen te wachten op de gang en vertelde dat straks haar dochters zouden komen en dan kwamen wij maar nooit. Nu komen we gewoon en iedere keer zegt ze hetzelfde: Wat een heerlijke verrassing alles wat ik verwacht had maar dit niet. Als we komen zit ze in de gezamenlijke ruimte. Haar haren zijn mooi gekapt en ze heeft roze gelakte nagels. Af en toe, als er tijd is, tutten de verzorgenden wat met haar om. Blij verrast kijkt ze naar ons op vanuit haar rolstoel. Dat zijn mijn beide dochters zegt ze met een glimlach. Een van haar medebewoonsters zegt fel: Ja! Dat weten wij nu wel en ze komen elke dag en dat weten we ook! Op de afdeling Jasmijn wonen mensen van verschillende pluimage. Ieder met een eigen verhaal. Zo is daar bijvoorbeeld Tieke. Tieke loopt bijna altijd over de gangen. Ze is nog niet zo oud. Haar ogen lichten op als we vragen hoe het met haar gaat. Ze zit ook wel eens verdekt opgesteld in het restaurant waar wij koffie drinken. Soms spreekt ze je aan. Niet altijd met leuke verhalen, ze kan zeer gebelgd zijn af en toe: De zusters hier doen niks, ik moet alles doen. Maar dat doe ik niet meer hoor, ik ben hier vrijwillig gekomen. De zuster die dit aanhoort glimlacht maar wat vriendelijk. Op een kamertje ligt een hele oude man, hij is 101 jaar oud, we lopen er altijd voorbij. Zijn kamerdeur staat meestal open. Hij ligt naar muziek te luisteren. Een andere dame, Aaldrikje, zit in een rolstoel en beweegt zich over de gangen voort door met haar benen af te zetten alsof ze een schommel aan de gang moet houden. Onze hond is ook meegekomen en Aaldrikje komt ons achterna gestept. Mei ik him asjeblieft aaie? vraagt ze met tranen in haar ogen. Onze hond loopt kwispelend op haar af. Hij vindt het fijn die aandacht zij ook. Och! Mei ik him hâlde? Vraagt ze Toe! Asjeblieft? Lit him hjir mar bliuwe stelt ze nog voor. Mijn moeder laat ons haar nieuwe aanwinsten zien die ze gewonnen heeft met de bingo. Of met woordspelletjes. Ik had alles goed. Ze oogt gelukkig, is altijd vrolijk en heeft haar humor behouden. Men komt graag bij haar. Ze kan mooi vertellen en weet best veel nog. Wat een probleem blijft is dat ze ons nooit wat kan aanbieden, ieder keer weer meldt ze dat ook Ik kan jullie niets aanbieden geen koffie geen thee. We zorgen ervoor dat er altijd wat chocolade is zodat ze kan trakteren Bij ons thuis, vroeger, was het de zoete inval, iedereen kon altijd blijven eten en er was van alles in huis. Mijn moeder kookte graag en lekker. Ze riep vaak: Mijn gast is mij heilig en dat was bepaald geen loze kreet. Dat mist ze nog steeds. Als er gegeten moet worden nemen we afscheid. Bellen jullie even als jullie er zijn? Ja hoor, dat doen we. Als we weggaan weet ze niet meer of wij er waren Als wij komen en vragen of er nog iemand geweest is zegt ze steevast: Ik geloof het niet maar kijk maar even in het logboek. Wij schrijven allemaal in een schrift wanneer we zijn geweest en hoe het was. Maar... gelukkig herkent ze ons nog steeds. Soms is ze zich even niet bewust van onze leeftijd. Laatst vroeg ze of we al verkering hadden en dat was geen grapje! De verzorging in het verpleeghuis is geweldig, we zijn zo blij dat ze daar nu is en niet alleen in haar huis. Ze is in veilige handen en lijkt het goed naar haar zin te hebben. We gaan weer weg met een goed gevoel. Dag mam! Tot gauw.

8 JAARVERGADERING Agenda Algemene Ledenvergadering dinsdag 20 april 2010 aanvang uur in wijkcentrum Eeltjeshiem 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Ingekomen stukken en mededelingen 4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 21 april 2009 ( reeds in uw bezit of verkrijgbaar voor aanvang van de vergadering) 5. Jaarverslag Financieel jaarverslag Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie 8. Begroting Beleidsplan Contributievaststelling voor het jaar Verkiezingen bestuursleden. Aftredend en niet herkiesbaar: De heer Leen Bouwens De heer Jack Douma Verkiesbaar: De heer Roman van der Meulen Leden van de wijkvereniging die een bestuursfunctie ambiëren dienen zich uiterlijk dinsdag 13 april kandidaat te stellen bij de voorzitter. 12. Rondvraag 13. Sluiting 14. Pauze Na de pauze houdt de heer Jaap de Groot een lezing met powerpointpresentatie over de Oosterstraten in de jaren 50 van de vorige eeuw. Het financieel overzicht is verkrijgbaar in Eeltsje s hiem of tijdens de vergadering. Jaaroverzicht Het algemeen bestuur De in 2008 aangekondigde terugtreding van de bestuursleden Stephanie Schat, Titia de Haan, Bert Zwiers en Doety Tamminga heeft daadwerkelijk plaatsgevonden. In de algemene ledenvergadering van april 2009 zijn de heren Laurens van Tilburg (voorzitter), Wim van der Bilt (penningmeester) en Henk Walgemoed (algemeen bestuurslid) benoemd in het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur heeft in 2009 tien maal vergaderd, altijd op de laatste dinsdagavond van de maand. We hebben in de eerste helft van 2009 het nieuwe multifunctionele centrum Eeltjeshiem (MFC) betrokken. Na een wat aarzelend start weten we steeds beter de weg te vinden in het nieuwe gebouw. De ergste kinderziektes - die onvermijdelijk horen bij een nieuw gebouw - zijn zo langzamerhand overwonnen. Een vergelijkbaar beeld is te schetsen over de deelname aan het bestuur van de beheercommissie van het MFC. Na een wat aarzelend start weten we elkaar steeds beter te vinden en zijn we ook steeds beter in staat om de samenwerking daadwerkelijk vorm te geven. De beheercommissie heeft in het begin vaak vergaderd. Iedere twee weken was er een vergadering. Na het zomerreces is besloten dat de vergaderfrequentie kon worden teruggebracht tot een vergadering per maand. Het MFC is feestelijk geopend op 11 december Tijdens een druk bezochte bijeenkomst is het MFC symbolisch geopend en is de sleutel overgedragen aan de beheercommissie van het MFC. Op dezelfde dag werd ook de sloop voltooid van het oude wijkgebouw. Er bestond een noodzaak om het oude gebouw snel te slopen. In het oude en leegstaande gebouw was asbest verwerkt en met het oog op de komende feestdagen werd het een te groot risico geacht om het gebouw te laten staan (gevaar van brandstichting). Ook in 2009 zijn er weer diverse activiteiten georganiseerd door de diverse clubs binnen de wijkvereniging, waaronder het wijkfeest en de dit jaar wel heel spectaculaire intocht van Sinterklaas. Activiteiten in de wijk. Soos 50+ klaverjast, onder leiding van mevrouw Hartje Baron en mevrouw Rita van Dijk van oktober tot eind april elke donderdagmiddag. Op de laatste clubmiddag wordt de kampioensbeker uitgereikt. Mevrouw Buisman mocht deze in het afgelopen seizoen in ontvangst nemen.

9 JAARVERGADERING De redactie van BuitenWesten vergadert elke eerste en tweede maandag van de maand. Er worden wijkbladen en folders samengesteld. De jeugdclub wordt gecoördineerd door mevrouw Jikke van der Meer-Tamminga. Op de knutselmiddagen en bij de zaterdagavondacti viteiten, zoals film en disco komen gemiddeld veertig kinderen. De kinderen vinden elke activiteit een succes. Ondanks vele andere activiteiten weten de kinderen de club goed te vinden. Op de discoavonden komen steeds meer kinderen, dankzij goede d.j s. Een maal per jaar is er voor de leiding een workshop knutselen bij Jikke thuis. De Sinterklaascommissie, die bestaat uit zeven pieten, een sint en drie of vier helpers wordt geleid door Ilse van der Meulen. De club vergadert een keer voor de zomervakantie en in oktober, november en december. Dit feest is elk jaar een succes op de laatste zaterdag van november. We werken hard om er een spetterende show van te maken en het lukt nog steeds. Nocht en Wille is een gymclub/volksdansgroep voor 55+, geleid door Mevrouw Y. Dijkstra en kaderlid T. Ritskes. 10 tot 12 personen komen elke woensdagochtend gymmen in de periode van september tot en met mei. Het volksdansen wordt geleid door mevrouw I. Harte en mevrouw B. van der Meulen. 8 tot 9 personen oefenen volksdansen uit diverse landen. Het seizoen wordt afgesloten met een gezamenlijk etentje. De Line-danceclub is eind 2008 opgestart. Elke vrijdagavond van tot uur is het voor beginners en van tot uur voor gevorderden. Het gaat in, een voor velen bij te houden tempo in overleg met onze Line-Danceleraar. Het is ontspannend, gezellig en leuk. De line-dance lessen, gegeven door Stefan Bosma, zijn een groot succes.er doen ongeveer 15 dames en heren aan mee. Nordic Walking. Wij lopen o.l.v. Marieke van Dasselaar in de wintermaanden van oktober tot april, op dinsdagochtend, vanaf half tien. Van april tot oktober lopen wij dinsdagavonds om uur vanaf het MFC-Westeinde. Wij zijn met de groep gestart in Met stokken lopen we met gemak naar Ritsumasyl, 6,5 km., dit is ongeveer de afstand die wij elke keer lopen. In overleg kunnen wij voor beginners het tempo aanpassen en de afstand inkorten. De Creaclub bestaat nu 7 jaar. Het jaar 2009 was een overgangsjaar naar het nieuwe MFC. De Creaclubs van mw. Brugge (Swettehiem) en Westeinde o.l.v. Marieke van Dasselaar zijn samen gegaan op 1 februari Elke maandagmiddag van half 2 tot 4 uur zijn wij nu in de grote zaal van het MFC. Het was al de eerste keer al heel gezellig met elkaar. Mw. Brugge zorgt voor materiaal en maakt met een aantal dames dezelfde kaart en geeft les. Anderen maken hun eigen creaties: kaarten, cadeauartikelen, kralen, enz. en dit gaat heel goed samen. Wij kunnen veel van elkaar leren en ideeën opdoen. Heel belangrijk zijn de sociale contacten. Beleidsplan2010 Bestuursvergaderingen Het algemeen bestuur (AB) vergadert tien keer per jaar, op de laatste dinsdagavond van de maand. Jaarlijks is er een kaderavond met het algemeen bestuur. Tijdens de vergaderingen worden de dagelijkse zaken besproken en er wordt zorggedragen voor een goede planning en afstemming van de verschillende activiteiten. Algemeen beleid De vereniging heeft ten doel het behartigen van gemeenschappelijke en algemene belangen, alsmede de bevordering van de samenlevingsopbouw in de wijk Westeinde. Dit doet zij door het stimuleren dan wel het tot stand brengen van activiteiten op o.a. maatschappelijk, cultureel, recreatief, educatief en sportief gebied. Specifiek beleid In de eerste helft van 2009 hebben we het nieuwe Wijkcentrum Eeltjeshiem betrokken. In goed overleg met de andere gebruikers van het gebouw - verenigd in de beheercommissie Eeltjeshiem - werken we aan het verder verbreden van de samenwerking tussen de verschillende partijen en het verder op de kaart zetten van Eeltjeshiem als ontmoetingsplaats voor alle bewoners van de wijk Westeinde. Financieel beleid De sterke financiële reserve van de wijkvereniging zijn in 2009 aangesproken om het wijkcentrum Eeltjeshiem aan te kleden. Door middel van de diverse financiële bronnen wordt een stimulans gegeven aan nieuwe en bestaande activiteiten, die dit jaar binnen onze wijk georganiseerd zullen worden. Hierbij wordt gedacht aan incidentele en jaarlijks terugkerende activiteiten zoals onder andere thema-avonden, het wijkfeest en het Sinterklaasfeest. Tevens kunnen de diverse clubs, activiteiten en werkgroepen een beroep doen op financiële steun van de wijkvereniging. Communicatie Een goede communicatie met de leden is van groot belang. Middels de wijkkrant zal het bestuur deze communicatie zo optimaal mogelijk houden. Hetzij via de vaste rubriek, hetzij via extra bijdragen in de wijkkrant. Ook blijft het bestuur de vertegenwoordigers van werkgroepen en clubs stimuleren om met enige regelmaat de leden te informeren over het wel en wee van hun club of groep. Voor de leden van de wijkvereniging brengt de redactie, vier wijkkranten uit. Bovendien ontvangen alle bewoners van de wijk het wijkblad in het begin van het activiteitenjaar (september). Voorts worden de wijkbewoners via folders, die huis aan huis verspreid worden, op de hoogte gehouden van incidentele activiteiten die op dat moment georganiseerd zullen worden. Ten slotte maken we ook gebruik van het internet. Via de website wordt informatie over de wijkvereniging ter beschikking gesteld.

10

11 SOOS EELTSJE S HIEM Op 3 maart is de soos van start gegaan. Veertien belangstellenden kwamen koffiedrinken en/of een spelletje doen, rummycub en mens erger je niet. Deze eerste ochtend was een groot succes. Er waren ook een paar dames die graag willen klaverjassen. Wilt u dit ook kom dan langs zodat er vier mensen zijn om te spelen. Soms nodigen wij een spreker uit, maken muziek, doen bingo of andere leuke dingen. Bijvoorbeeld mensen uit de wijk en Swettehiem die een muziekinstrument bespelen of mooi kunnen zingen en dit ten gehore willen brengen. Die willen wij graag uitnodigen. Elke eerste woensdag van de maand proberen wij iets met muziek te doen. Een optreden, volkdansen, Line-Dance of iets ander om naar te kijken of mee te zingen. Dit is gezellig om samen te doen, onder het genot van een heerlijk bakje koffie of thee. De kosten voor de SOOS zijn 2,00 euro per keer. Hiervoor krijgt u twee bakjes koffie of thee en veel gezelligheid! Als u nog leuke ideeën hebt horen wij dat graag. Bea Manakané Marieke van Dasselaar SOOS 55+ In november 2009 bestond de soos 35 jaar. De heer Piekstra is de oudste speler. Hij vertelde, dat deze club niet echt is opgericht. Er was een bijeenkomsten graag beginnen met gebed en zang, maar daar was weinig belangstelling voor. Sindsdien is dit zo gebleven. Er was geen gelegenheid om nog meer mensen te interviewen, want na de pauze met oranjekoek wilde iedereen graag weer spelen. KLEURENANALYSE. A. van RIJS Bij het uitgeven van de wijkkrant is de workshop kleurenanalyse helaas al volgeboekt. De activiteitencommissie neemt contact op met Paula Wever voor een volgende workshop dit jaar nog, in het voorjaar of in het najaar. Hebt u hiervoor belangstelling dan kunt u zich nog steeds opgeven in het wijkgebouw, zodat u op een reservelijst geplaatst wordt. Wij houden u op de hoogte!!! WIJKBLAD Zoals u ziet wordt het wijkblad niet meer in kleur gedrukt. We hopen dat u het blad toch met evenveel plezier leest. BEREIKBAARHEID GEMEENTE U kunt uw gemeente bereiken via internet www. leeuwarden.nl of telefonisch op nr , één telefoonnummer voor al uw vragen aan de gemeente. Alle gemeenten krijgen een telefoonnummer dat begint met 14 en dan het netnummer. Zo hoeft u nooit meer te zoeken en wordt u snel en vakkundig geholpen. VRIJWILLIGER WORDEN? Het wijkgebouw Eeltjeshiem is 7 dagen per week geopend met een Grand Cafe, een restaurant en activiteiten van de wijkvereniging. De bar wordt gerund door een groep vrijwilligers, maar ze kunnen nog wel enkele medewerkers gebruiken. Ben je gastvrij, behulpzaam en kun je de handen uit de mouwen steken, dan ben jij de vrijwilliger die we zoeken. Je kunt je opgeven in Eeltsje s hiem of tel klein groepje dat wel iets wilde doen. Ze wilden mensen met een uiteenlopende belangstelling bij elkaar brengen voor een gezellige middag. Onderdelen van het programma waren klaverjassen, bingo en sjoelen. Al gauw bleek dat de meeste deelnemers bingo niet zo leuk vonden. Er waren twee dames dol op sjoelen maar toen die waren overleden, verdween ook dit onderdeel van het programma. Nu zijn er 16 tot 20 mensen die geregeld klaverjassen. De heer Piekstra heeft alle veranderingen meegemaakt. De eerste voorzitter wilde de COLLECTANTEN GEZOCHT Het fonds verstandelijk gehandicapten steunt projecten om de talenten en kwaliteiten van verstandelijk gehandicapten te ontwikkelen. De jaarlijkse collecte wordt gehouden van 26 september tot en met 2 oktober. Er worden in onze wijk nog collectanten gezocht. De collectebus met identiteitskaart wordt aan huis afgeleverd en ook weer opgehaald. Voor aanmelding of vrijblijvende informatie kunt u terecht bij Peter Sevenster, telefoon of of

12

13 WOONZORGCENTRUM SWETTEHIEM KADOSHOP Wist u dat sinds 4 december 2009 aan de Pieter Sipmawei (in Swettehiem) een kadoshop is geopend? Deze wordt bemand door een groep enthousiaste vrijwilligers. Hier kan een ieder terecht voor een leuk betaalbaar kadootje voor groot of klein. We verkopen o.a. sieraden, tassen, speelgoed sjaals en nog veel meer. Ook verkopen wij artikelen gemaakt door Middelséhiem waaronder kaarten en schilderijtjes. Deze kadoshop is voor iedereen toegankelijk, dus ook voor wijkbewoners, en is open op woensdag, donderdag en vrijdag van en van uur. INTERNETCAFÉ In onze maatschappij is een computer bijna onmisbaar geworden en daarom willen we alle bewoners van de wijk de mogelijkheid geven kennis te maken met de computer. De bedoeling is een internetcafé op te zetten, bestemd voor alle bewoners, dus u hoeft nog niets van computers te weten. Het internetcafé krijgt de beschikking over een prachtige gerenoveerde zaal in Swettehiem(vlakbij de peuterspeelzaal). Er hebben zich tot nu toe 2 vrijwilligers uit de wijk aangemeld die het project willen vormgeven en bereid zijn mensen te helpen bij het werken met de computer. We kunnen nog wel een aantal vrijwilligers gebruiken die hun kennis willen delen en meedenken over de opzet van het internetcafé. We willen graag een beeld te krijgen waar belangstelling voor is en hoeveel belangstelling er is, dit om te bepalen hoeveel pc s er moeten worden aangeschaft. In eerste instantie denken we aan kennismaken met de computer, internetten, en, een basiscursus word en/of excel, maar ook het spelen van een spelletje kan een leuke afleiding zijn. Naast deze cursussen is het de bedoeling dat ook bewoners die thuis niet beschikken over een pc gebruik kunnen maken van de pc s. Wilt u ons laten weten of u belangstelling heeft voor het internetcafé en wat u wilt leren? Ook vrijwilligers die mee willen werken aan het internetcafé nodigen we uit te reageren. Als u belangstelling heeft kunt u contact opnemen met Tannie Peters, of DUO-FIETS Begint het bij u ook weer te kriebelen? Het voorjaar komt er weer aan! De zon begint weer te schijnen, de bloesem komt aan de bomen en de lammetjes staan in de wei. Swettehiem beschikt over een DUO-fiets en wil die graag beschikbaar stellen voor bewoners van Westeinde. Mensen die niet zelfstandig kunnen fietsen of die zich niet zelfstandig in het verkeer kunnen begeven, kunnen behoefte hebben aan een hulpmiddel om mee te fietsen. Zijn er nog wel (verminderde) mogelijkheden om mee te trappen maar niet: voldoende kracht voldoende uithouding voldoende gezichtsvermogen of voldoende evenwicht om op een standaard fiets te fietsen dan kan de DUO-fiets een oplossing zijn. De DUO-fiets kan voor 2,50 per dagdeel of 4,00 per dag gehuurd worden. De aanvraag of reservering wordt gedaan aan de infobalie van Swettehiem. Tevens zijn we op zoek naar vrijwilligers die eens per week als fietsvrijwilliger met een wijkbewoner op de DUO fiets op pad wil. Heeft u belangstelling neem dan contact op met mw Tannie Peters of KINDERKLEDINGBEURS Het mooie weer komt er weer aan en dus is het weer tijd voor de zomerkinderkleding- en speelgoedbeurs van Westeinde. De beurs is voor zomerkinderkleding maat , speelgoed en babyartikelen. De beurs wordt op zaterdag 10 april a.s. van uur gehouden in dagcentrum Middelsehiem, aan de Eeltje Folkertsmawei 7 te Leeuwarden. De beurs in oktober was een groot succes. Dus wij hopen ook nu weer op een goede inbreng en opkomst. De opbrengst komt ten goede aan de cliënten van dagcentrum Middelsehiem. Wil je inbrengen en/of als vrijwilliger helpen met de organisatie van de beurs, meld je dan z.s.m. aan. Dat kan per mail: of per telefoon op werkdagen van uur. Vraag even naar Simone Postma, Mirjam ten Brink of Lisette Leemberg.

14 HET DORP Het was me de winter wel! Wat een sneeuw en kou niet? De Vrouw wilde niet dat ik eruit ging omdat ze bang was dat de broek me aan de kont vast zou vriezen. Na een paar dagen heb ik mijn oude Jaegerondergoed aangedaan en ben toch naar buiten gegaan. Eerst heb ik sneeuwbulten om het huis maar wat opgeruimd en ben ik even met Bijke eruit geweest, want het beestje was in huis niet meer te houden. Ik moest wel laarzen aan hebben, want met klompen krijg je dikke lagen sneeuw onder de zolen en dan valt er niet meer te lopen. Ik deed zo nu en dan een boodschap voor de Vrouw. Op een morgen ben ik eens even aangestoken bij het Dorpsgebouw voor een bakje koffie. Maar daar was ik gauw weer weg! Achter de toog stond op een leitje geschreven dat men daar alleen nog tapbier verkoopt. Nu vind ik een slokje op zijn tijd geen straf, maar s morgens is me dat te gek, dus ik ben maar naar de Vrouw om koffie gegaan. Gelukkig is de sneeuw nu weg en laten de eerste krokussen hun kopjes zien, dat we gaan weer op de zomer aan. Ik heb nooit geweten dat je van vijftig eurocenten zoveel frustraties en gedonder kunt krijgen als bij ons op het Dorp. Wat is het geval? Bij ons Dorpsbelang wordt al een paar jaar volop aan biljarten gedaan. Vier keer in de week worden de ballen over het groene laken gestoten. Om versleten keuen en lakens op zijn tijd te kunnen vernieuwen vindt het bestuur van het Dorpsgebouw het nodig een biljartklok aan de muur te hangen, zodat er voor het spelen betaald moet worden. Dit was voor de mannen van de biljartclubs geen probleem, want zij willen op zijn tijd wel een nieuw laken op de tafel. Vanwaar dan die boosheid zul u zich als lezer afvragen. Het Dorpsbestuur had gezegd dat er vijftig eurocenten voor het biljarten moest worden betaald. Maar wat is nu het geval? Er hangt een klok bij het biljart waar alleen maar euro s in kunnen en daar kan dan een half uur voor worden gespeeld. En nu voelen de biljarters zich lelijk in hun zak genaaid met het gevolg dat er volop wordt gesaboteerd. Er komen jeu de boulesballen op de klok of men zet er glaasjes op, zodat de zoemer niet gaat. Maar dat O. Stellingwerf is vanzelf niet de bedoeling en het leidt alleen maar tot ruzie en achterklap. Als goede Dorpeling heb ik eens diep over deze zaak nagedacht en een rekensommetje gemaakt. Er wordt in het Dorpsgebouw vier keer per week gebiljart, iedere keer twee en een half uur. Dat kan het Dorpsbestuur dus twintig euro per week opleveren. Dat is tachtig euro in de maand. In het jaar wordt er zeven maanden gebiljart. Als ik dat bereken kan het Dorpsbestuur er in het jaar zo n vijfonderdzestig euro beter van worden. Nou, daar is denk ik wel een laken voor te kopen. En ook wel een paar keuen. Om een einde aan deze strijd te maken denk ik dat het goed is dat het Dorpsbestuur en de mannen van het biljarten gauw om de tafel gaan en besluiten een klok te kopen waar vijftig eurocenten in kan. Dat levert nog altijd zo n driehonderd euro in het jaar op en dat is haast meer dan er in een week wordt verteerd in het Dorpsgebouw. Nu we het toch over geld hebben; hebt u ook zo n automatische betalingskaart van het Dorpsbestuur in de bus gekregen? Ik vroeg de Vrouw wat we daar mee moeten, want wij betalen altijd in baar geld. De Vrouw meende van meneer Douma gehoord te hebben dat het Dorpsbestuur af wil van al die losse euro s en de contributie nu automatisch wil innen. Nou daar moeten we nog maar eens goed over na denken want ik hou niet van de automatische gedoe. Ik denk daar net zo over als de regering die het stemmen met de automaat niet meer wil. Dus ik denk dat ik binnenkort de acht euro contributie maar eens even bij de voorzitter thuis breng en die rare kaarten bij het oud papier doe. Is het U ook opgevallen dat het in februari op het Dorp wemelde van de politieke mensen? Toen ik op een zaterdag even naar de winkel moest werd ik lastig gevallen door zo n club met blauwe truien en oranje sjalen die wilde weten of ik ook ging stemmen in maart en of ik dan ook op hun wilde stemmen. Nou, ik heb gezegd dat ik niet op hen zal stemmen, want ik stem al jaren op dezelfde partij. Wel ik heb ze verteld wat ze moeten doen als ze eenmaal in het stadsbestuur zitten. Dan moeten ze als de sodemieter zorgen dat er een jeu de boulesbaan op het Dorp komt en dat de flatten waar we al jaren op wachten worden gebouwd. Maar ja, de stemmerij is geweest en het is duidelijk geworden dat er binnen het stadsbestuur niks zal veranderen. De grote partijen blijven groot en die mensen met de oranje sjalen en blauwe truien zullen wel weer niks te vertellen krijgen in het stadsbestuur denk ik. We moeten maar eens zien de komende weken.

15

16 zichzelf Gea blijft zichzelf Dit is Gea. Elke woensdagmiddag doet ze leuke dingen met haar kleindochter. En wie helpt Gea s ochtends uit bed? Dát doet Palet. Bezoek ons multifunctioneel centrum Westeinde aan de Pieter Sipmawei. Je blijft jezelf met Palet. Bel ( 0,01 p.m.)

VAN DE BESTUURSTAFEL.

VAN DE BESTUURSTAFEL. Buitenwesten In dit nummer: wijkfeest - info activiteiten - nieuws v/h panel - vrijwilligers MFC - oldenammenbeamskip en natuurlijk Ons Dorp Wijkblad SEPTEMBER 2009 VAN DE BESTUURSTAFEL. COLOFON Redactie:

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Modern Kerstfeest. Vanuit de diepte van mijn welvaartsstaat roep ik tot U, tot Gij U vinden laat.

Van de Voorzitter. Modern Kerstfeest. Vanuit de diepte van mijn welvaartsstaat roep ik tot U, tot Gij U vinden laat. Van de Voorzitter. Het jaar 2010 was een memorabel jaar voor de wijkvereniging. Op zaterdag 20 nov. jl. hebben wij het 30 jarig bestaan van onze wijkvereniging gevierd. s Middags een receptie die goed

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Dieke Troost. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Dieke Troost. Van de redactie. Van de Voorzitter. We zijn alweer in de derde maand van het jaar 2010 beland. Een lange winter ligt achter ons met veel sneeuw, ijs en de nodige ongemakken. Het begin van de winter was nog wel leuk, maar

Nadere informatie

Wijkblad. Buitenwesten. 'Ja' tegen voetbalkooi. Eeltsje's Hiem, hart van een warme wijk. Westeinde in oorlogstijd. september 2015

Wijkblad. Buitenwesten. 'Ja' tegen voetbalkooi. Eeltsje's Hiem, hart van een warme wijk. Westeinde in oorlogstijd. september 2015 Wijkblad Buitenwesten 'Ja' tegen voetbalkooi Eeltsje's Hiem, hart van een warme wijk Westeinde in oorlogstijd 10 september 2015 Van de Bestuurstafel Colofon Het wijkblad Buitenwesten is het officiële

Nadere informatie

Op de Wieken ESPEL ONLINE: WWW.ESPEL.INFO

Op de Wieken ESPEL ONLINE: WWW.ESPEL.INFO De dorpskrant verschijnt zes keer per jaar en wordt gratis huis aan huis in en rondom Espel verspreid. Iedereen kan kopij inleveren! De redactie behoudt het recht om ingezonden stukken in te korten of

Nadere informatie

Presikhaaf. wijknieuws. Informatiecentrum Presikhaaf. Jaargang 10 nummer 3, juni 2008. presikhaafnieuws@telfort.nl

Presikhaaf. wijknieuws. Informatiecentrum Presikhaaf. Jaargang 10 nummer 3, juni 2008. presikhaafnieuws@telfort.nl Jaargang 10 nummer 3, juni 2008 Presikhaaf wijknieuws Informatiecentrum Presikhaaf Er gebeurt veel in de wijk: nieuwbouw van woningen, verbetering van het groen, samenvoegen en uitbreiden van voorzieningen

Nadere informatie

Voor bewoners, cliënten, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers van Talma Hof, De Schakel, t Kompas en Philadelphia

Voor bewoners, cliënten, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers van Talma Hof, De Schakel, t Kompas en Philadelphia Jaargang 4, uitgave 2, april 2014 Voor bewoners, cliënten, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers van Talma Hof, De Schakel, t Kompas en Philadelphia Van de redactie Beste lezers, Het tweede

Nadere informatie

Voor bewoners, cliënten, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers van Talma Hof, De Schakel, t Kompas en Philadelphia

Voor bewoners, cliënten, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers van Talma Hof, De Schakel, t Kompas en Philadelphia Jaargang 3, nummer 3, juli 2013 Voor bewoners, cliënten, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers van Talma Hof, De Schakel, t Kompas en Philadelphia IN DIT NUMMER o.a. Van de redactie Beste

Nadere informatie

Wijkkrant Oost. Evt Ingezonden 6 mededeling

Wijkkrant Oost. Evt Ingezonden 6 mededeling Juni 2015 - jaargang 16 - nummer 78 - oplage: 5200 Wijkkrant Oost E N 2 d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t 3 Evt Ingezonden 6 mededeling 8 V E R D ER Pionier Theo Kraan en Anja Ruilkast in BBS aan

Nadere informatie

Periodiek blad voor Kraggenburg e.o. Zevenendertigste jaargang, nummer 4. september 2010.

Periodiek blad voor Kraggenburg e.o. Zevenendertigste jaargang, nummer 4. september 2010. Periodiek blad voor Kraggenburg e.o. Zevenendertigste jaargang, nummer 4. september 2010. Redactie: H. Engels, namens Dorpsbelang C. Bos, namens Be Fair V. Verbeek, namens FC Kraggenburg Penningmeester:

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

Wijkkrant ASSEN OOST. Wijknieuws mededelingen informatie cursussen. e-mail: redactie.scw@home.nl

Wijkkrant ASSEN OOST. Wijknieuws mededelingen informatie cursussen. e-mail: redactie.scw@home.nl Wijkkrant ASSEN OOST Wijknieuws mededelingen informatie cursussen e-mail: redactie.scw@home.nl Nieuwe specialist Dry Needling Fysiotherapeut Guido Leurink heeft zijn opleiding voor Dry Needling afgerond.

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Chinees Vertaald door Han Zhou

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Chinees Vertaald door Han Zhou De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Chinees Vertaald door Han Zhou Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft 1 hallo 你 好 2 ik 我 3 ben 是 4 van 从, 来 自 5 mijn 我 的 6 naam (de) 名 字 7 is

Nadere informatie

Wijkblad. Buitenwesten. Middelséhiem blij met alle contacten. Een bloemrijk spoorlijntje. Lotte Donath voetbalt in de Eredivisie.

Wijkblad. Buitenwesten. Middelséhiem blij met alle contacten. Een bloemrijk spoorlijntje. Lotte Donath voetbalt in de Eredivisie. Wijkblad Buitenwesten Middelséhiem blij met alle contacten Een bloemrijk spoorlijntje Lotte Donath voetbalt in de Eredivisie 02 augustus 2013 De salon in Leeuwarden die zi ch onderscheidt door zijn brede

Nadere informatie

Seniorenkrant. Terugblik op de Open Monumentendag in Leidschendam-Voorburg. Cultuurmenu

Seniorenkrant. Terugblik op de Open Monumentendag in Leidschendam-Voorburg. Cultuurmenu Seniorenkrant Een informatief kwartaalblad voor de 55+-er september 2010 / jaargang 3 / nummer 4 / oplage 13000 in Leidschendam-Voorburg Zorg 3-5 Oproepjes 7 Wethouder Rensen 11 Vrijwilligerswerk 14 Inleiding

Nadere informatie

C. Matthijssen - Veldt, 0527-252482. M. Wiegmink

C. Matthijssen - Veldt, 0527-252482. M. Wiegmink Periodiek blad voor Kraggenburg e.o. Eenenveertigste jaargang, nummer 5. september 2014. Redactie: F.J. de Haan, namens Dorpsbelang J. de Kruijk, namens Be Fair V. Verbeek, namens FC Kraggenburg Penningmeester:

Nadere informatie

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe September 2011 z nummer 3 z devaluwe.nl Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe Nieuwsbrief revitalisering Inrichting centrum: oud en nieuw Nieuws vanuit Mooiland Maasland Buurtbemiddeling

Nadere informatie

nr.4 / 2010 SCHIERINGER INSLAG wijkkrant voor heechterp-schieringen

nr.4 / 2010 SCHIERINGER INSLAG wijkkrant voor heechterp-schieringen nr.4 / 2010 SCHIERINGER INSLAG wijkkrant voor heechterp-schieringen wijkkrant nr.4 / 2010 frontlijnteam INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 Colofon 2 Frontlijnteam 3 Nieuws 4 Wonen 6 Insulinde 7 Wijkpanel 8 activiteiten

Nadere informatie

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan wijkkrant Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan Sinds de zomer van 2009 wordt in Stadsdennen door bewoners, instellingen en gemeente samen gewerkt aan een nog beter Stadsdennen. In september werden ongeveer

Nadere informatie

De laatste. De Kleiswijzer

De laatste. De Kleiswijzer - mei 2009-54 De laatste In Kleiswijzer 53 stond de laatste column van de voorzitter. Wij vonden hem echter bereid om nog één keer een stukje te schrijven voor de Kleiswijzer. We geven het toe; we kunnen

Nadere informatie

met o.a. sloop Bornego College vele (nieuwe) activiteiten _Heerenveen-midden in beweging _de Kempenaer actief

met o.a. sloop Bornego College vele (nieuwe) activiteiten _Heerenveen-midden in beweging _de Kempenaer actief maart / april / mei 2014 _nr. in dit nummer onder andere: _Heerenveen-midden in beweging met o.a. sloop Bornego College _de Kempenaer actief vele (nieuwe) activiteiten wijkkrant voor en door bewoners van

Nadere informatie

Stichting Cliëntgestuurde Initiatieven en Projecten. Jaarverslag 2006. www.scipweb.nl

Stichting Cliëntgestuurde Initiatieven en Projecten. Jaarverslag 2006. www.scipweb.nl Stichting Cliëntgestuurde Initiatieven en Projecten Jaarverslag 2006 www.scipweb.nl SCIP Singel 54 1015 AB Amsterdam tel: 020 6253111 e-mail: info@scipweb.nl web : www.scipweb.nl Per september 2007 nieuw

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Bestuur en medewerkers 5 2. Activiteiten 6 3. Activiteitenoverzicht 2011 16 4. Financiën 17 Lijst van afkortingen 19 3

Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Bestuur en medewerkers 5 2. Activiteiten 6 3. Activiteitenoverzicht 2011 16 4. Financiën 17 Lijst van afkortingen 19 3 Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Bestuur en medewerkers 5 2. Activiteiten 6 3. Activiteitenoverzicht 2011 16 4. Financiën 17 Lijst van afkortingen 19 3 Voorwoord 2011 was voor ons Multifunctioneel

Nadere informatie

nr.1 / 2012 SCHIERINGER INSLAG wijkkrant voor heechterp-schieringen

nr.1 / 2012 SCHIERINGER INSLAG wijkkrant voor heechterp-schieringen nr.1 / 2012 SCHIERINGER INSLAG wijkkrant voor heechterp-schieringen wijkkrant nr.1 / 2012 frontlijnteam Inhoudsopgave Voorwoord 2 Frontlijnteam - de wijkagent 3 Nieuws 4 Wonen 5 Wijkpanel 6 Insulinde 7

Nadere informatie

Herfstnummer. Inhoudsopgave

Herfstnummer. Inhoudsopgave 16 de jaargang no.2 november 2014 Herfstnummer Colofon De Meander verschijnt zes keer per jaar en wordt verspreid onder cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de Swinhove Groep: locaties Swinhove,

Nadere informatie

DORPSKRANT DE TWEELING GERKESKLOOSTER STROOBOS

DORPSKRANT DE TWEELING GERKESKLOOSTER STROOBOS DORPSKRANT DE TWEELING GERKESKLOOSTER STROOBOS 28 e jaargang, 7e editie Verschijnt 10 maal per jaar september 2013 REDACTIE DORPSKRANT Martin Bakker Tineke de Jonker Eelkje Oostra Martje Schuring Tineke

Nadere informatie

op zoek naar leuk... ...vrijwilligerswerk? scouting De trappers hoogezand verwelkomt Nieuw schip zeus ii

op zoek naar leuk... ...vrijwilligerswerk? scouting De trappers hoogezand verwelkomt Nieuw schip zeus ii devrijwilligerskrant Vrijwilligers Huis aan Huis in de Gemeente Hoogezand-Sappemeer Jaargang 1 Nummer 3 Oplage: 20.000 exemplaren op zoek naar leuk... samenloop voor hoop Op vrijdag 27 en zaterdag 28 juni

Nadere informatie

Colofon. Zomernummer

Colofon. Zomernummer 16 de jaargang no.1 augustus 2014 Colofon De Meander verschijnt zes keer per jaar en wordt verspreid onder cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de Swinhove Groep: locaties Swinhove, De Lichtkring,

Nadere informatie