L E T S G I D S. Antwerpen-stad vzw. h a n d j e s w e r p e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "L E T S G I D S. Antwerpen-stad vzw. h a n d j e s w e r p e n"

Transcriptie

1 L E T S G I D S LETS Antwerpen-stad vzw h a n d j e s w e r p e n h o e & w a a r o m w e r k i n g s n i e u w s b a s i s t e k s t v r a a g & a a n b o d nummer 23 maart 2006

2 Deze LETS-gids (nr.23) omvat de lijst van LETS-aanbiedingen anno maart 2006 In dit nummer staat alles wat je als deelnemer dient te weten over LETS. Lees alles opnieuw want het is verplichte lectuur! De inhoud van dit boekje wordt bij iedere uitgave aangepast. INHOUD Welkom bij LETS!... Basistekst... &... LETS Antwerpen - Stad vzw Contactgegevens : Patriottenstraat Berchem - Antwerpen Tel.: Homepage: Rekeningnummer: Drukwerk : 2 LETSGIDS 23 03/2006

3 WELKOM BIJ L.E.T.S. LETS is de afkorting voor Local Exchange and Trading System hetgeen staat voor lokaal ruil- en handelssysteem. Ruilen is de oudste vorm van handel drijven. Het LETS-idee is gewoon dezelfde oude ruilhandel maar dan in een soms erg eigentijds jasje. LETS is ontstaan in Canada, waar kleine dorpsgemeenschappen zonder inkomsten kwamen te zitten door het plotse vertrek van de plaatselijke industrie en het toerisme. De mensen zaten zonder werk en al snel gingen ze uit noodzaak terug ruilen. Nadien is het LETS-systeem snel verspreid geraakt over de hele wereld. In Australië zijn heel grote ruilgroepen, waarvan er volledig met elektronische kaarten werken. In Vlaanderen begon de eerste groep in Leuven, en ondertussen zijn er reeds meerdere in elke provincie. Elke LETS-kring legt zijn eigen accenten, maar de meeste kringen in Vlaanderen hebben een sterk sociaal profiel. Het handige aan LETS is dat je niet noodzakelijk iets terug hoeft te doen voor dezelfde persoon die iets voor jou heeft gedaan. Om dit mogelijk te maken bestaat de organisatie achter de ruilkring of LETS-groep. LETS is een netwerk van mensen die onderling tijd, diensten, spullen en kennis uitwisselen in ruil voor eenheden die ze in de groep weer kunnen besteden. Stel: Iemand doet voor jou een boodschap omdat je daar zelf geen tijd voor hebt. In ruil daarvoor knip jij de haren van iemand anders en die persoon bakt wafels voor weer een andere LETS-deelnemer. LETS is het ruilen van diensten en goederen tegen wederdiensten. Heel belangrijk binnen de LETS-groep is de waardering die je geeft aan de persoon die jou een dienst bewijst. Omgekeerd is het tof dat anderen waarde hechten aan jouw inzet en kwaliteiten. Waarderen doe je met de lokale ruileenheden. In elke groep hebben ze een andere naam. In Amsterdam heten ze noppes, in Leuven werden ze ik-u gedoopt, in Gent heten ze stropkes,... In de LETS-groep van Antwerpen- Stad waarderen we elkaar met handjes, in die van Antwerpen-Provincie met pollekes. De balans van iedere deelnemer wordt bijgehouden op het secretariaat. Het is belangrijk te weten dat wij een organisatie zijn waarin enkel vrijwilligers geëngageerd zijn! LETS heeft (totnogtoe) geen betaalde secretariaatskrachten! (LETS A'pen-Stad ontstond in november 1995) 03/2006 LETSGIDS 23 3

4 HOE WORD JE LETS-LID? 1) Wie wil toetreden tot de LETS-groep dient zich vooraf te informeren. Dit kan : door een infopakketje aan te vragen (door storting van 2,5 euro op onze rekening met vermelding 'infopakket') door de website te raadplegen (dat kost je niets): 2) Denk je daarna dat LETS iets voor jou is, dan stuur je het lidmaatschapsformulier terug. 3) Je wordt een tijdje later uitgenodigd voor de eerstvolgende LETS-stap-in. Deelnemen aan deze avond is een voorwaarde om lid te worden: we spelen er het LETS-simulatiespel en je krijgt er een antwoord op al je LETS-vragen. 4) Na de instap-avond kan je nog steeds beslissen of je al dan niet lid wordt. Indien ja, dan zal je worden gevraagd : de lidmaatschapsovereenkomst te tekenen het jaarlijks lidgeld te betalen dat moet dienen voor alle vaste kosten. Dit schrijf je over op rekeningnummer van LETS Antwerpen-Stad vzw. Je betaalt 12 euro per jaar, of een evenredig bedrag als je in de loop van het jaar lid wordt. een vraag-en-aanbodlijstje op te stellen (zie puntje 5) Alle drie deze dingen zijn noodzakelijk bij het instappen in de LETS-groep! 5) Je krijgt dan nog rustig de tijd om je eigen lijstje met vraag (dingen die je nodig hebt) en aanbod (dingen die je te bieden hebt) op te stellen. Je kan originele dingen bedenken of zaken die perfect passen in je dagelijkse doen. Bied dingen aan die je graag doet en goed kan, zeker niets waar je een hekel aan hebt. op de Stap-in ook eens na welke diensten veel gevraagd worden. Tracht je lijstje getypt in te dienen in de volgorde van de bestaande rubrieken. Vermeld op elk lijstje en op elke pagina daarvan steeds zeer duidelijk (!) je naam, adres (wordt niet gepubliceerd, maar we hebben het wel nodig voor de post) en je telefoonnummer en evt. adres of dat van een kennis (wordt doorgespeeld naar alle andere LETSdeelnemers). Bezorg dit alles op het centraal adres of bij voorkeur via (gegevens op pagina 2 of achteraan) tegen de datum die je wordt meegedeeld op de LETS-stap-in. Houd je lijstje zelf ook bij, liefst op computer. Elk jaar zal je immers gevraagd worden om het opnieuw in te sturen. Je kan bij elke publicatie ervan je lijstje aanpassen of uitbreiden. 6) We vragen van elk lid ook een maandelijkse bijdrage van 5 handjes. Dit vormt de waardering voor mensen die taken rond het secretariaatswerk doen. Deze wordt automatisch via het LETS-Secretariaat van je rekening gehouden. De nieuwe leden echter krijgen de eerste 3 maand hun maandelijkse handjesbijdragen cadeau. 7) Je bent lid van onze LETS-groep vanaf het begin van de maand waarin je vraag en aanbod verschijnt. Je krijgt alles wat je nodig hebt om te LETSen: deze gids met vraag en aanbod, waarin de nummertjes achter de vragen en aanbiedingen verwijzen naar personen op de contactlijst; de contactlijst met de nummers en telefoonnummers van alle deelnemers (enkel deelnemers bezitten steeds de nieuwste lijst!); handjesbonnen om anderen te waarderen; je eigen LETS-nummer. Bovendien krijg je om de drie maanden de "Nestel". Dit is ons ledenblad (gezamenlijk met LETS Antwerpen Provincie) met nieuws over leden, stuurgroep, raad van beheer, algemene vergadering, LETS Vlaanderen, internet,... korte artikeltjes, agenda, berichtjes, bijlage bij de Gids. 8) Uit het systeem stappen kan; ieder zijn vrijheid!...toch spijtig. Als in dit geval je balans onder nul staat zal er gevraagd worden nog iets te doen binnen de LETS-groep om je balans op nul te brengen en daarvoor eventueel een speciaal uitstapaanbod in te dienen. Bij een positieve balans kan je je handjes opgebruiken of wegschenken. In andere gevallen (optie) kan je je schuld ook financieel inlossen (tegen 0.50 euro per handje). 9) Bij ernstige problemen of voorvallen waarschuw je in eerste instantie je lokale contactpersoon in je buurt (Loco). Mocht het probleem onoplosbaar zijn, dan schakelen we de ombudsgroep in. In uitzonderlijke gevallen kan er op vergaderingen beslist worden wat er dient te gebeuren (bv: iemand die misbruik maakt van de LETSgroep). 4 LETSGIDS 23 03/2006

5 DE LIJSTJES MET VRAAG & AANBOD Wil je zelf iets doen? Zoek je iemand die iets kan doen voor jou? In het gedeelte vraag en aanbod van dit boekje kan je misschien vinden wat je nodig hebt. De nummers achter elk onderwerp verwijzen naar de persoon op de contactlijst. Bedenk dat je gerust dingen kunt doen waarvoor je je niet hebt opgegeven. Naarmate je mensen beter kent, weet je beter wat je aan wie kan vragen. Je eigen lijstje van vraag en aanbod stel je samen op het ogenblik dat je lid wordt. Neem je tijd, en let erop dat je bij het samenstellen van je lijst rekening houdt met de persoon die de lijstjes moet verwerken. Daarom geven we een aantal tips: Schrijf je vraag en aanbod in een leesbare letter of typ alles uit. Bij voorkeur wordt het lijstje trouwens doorg d. Zet vraag en aanbod in de volgorde van de rubrieken zoals ze in de gids staan. Zet geen aanbiedingen en vragen dubbel: het is al een kostelijke onderneming en gelezen wordt het toch. Als je twijfelt over een item en de rubriek waar het thuis hoort, laat het dan aan ons gezond verstand over. Hou de omschrijvingen kort en bondig, en tracht overbodige vragen te vermijden (bv; ik zoek babysit : als je babysit zoekt bel je toch iemand op?) Vermeld op elke bladzijde je naam, LETSnummer en de datum. Hou er rekening mee dat niet alle aanbiedingen even succesrijk (zullen) zijn. Elke drie maanden heb je de kans om je aanbod aan te passen of uit te breiden. Hou je lijstje zelf bij op computer, en print het enkele keren af om je aanbod te kunnen promoten. Bedenk dat de meeste transacties voortvloeien uit contacten met andere letsers en niet omdat ze in de gids staan. Je hoeft je dus geenszins te houden aan wat er op je lijstje staat. Hoe meer Letsers jou kennen (bv. door je aanwezigheid op Lets-activiteiten), hoe groter de kans dat je aan het Letsen geraakt. Hou hier rekening mee! JE EIGEN BALANS IN HANDJES Elke deelnemer heeft een lidnummer waaraan een balans (handjesstand) verbonden is. Elke maand gaan er van ieders handjesstand 5 handjes naar het secretariaat. Dit dient om mensen te kunnen waarderen die iets doen voor dat secretariaat (posten, typen, voorbereiden, boekhouden, hulp allerlei,...). Het bestuur van de Letsgroep streeft naar een zo laag mogelijke bijdrage, en zoveel mogelijk vrijwilligerswerk. Het is niet omdat je balans onder nul staat dat je niets meer kunt vragen. Wel zijn er limieten: +500 en Te grote afwijkingen kunnen slechts uitzonderlijk worden toegestaan. Wie deze grenzen overschrijdt kan tijdelijk een markering krijgen dat hij/zij geen handjes meer mag uitgeven of verdienen. Hou daarom ook de contactlijst in het oog, want als je handjes krijgt van iemand die er geen meer mag uitschrijven, worden die niet verwerkt. Of bel bij twijfel even naar iemand van de Raad van Beheer. Het overschrijden van deze limieten kun je vermijden door regelmatig te handelen en door zelf in actie te komen. Alle handjesstanden worden regelmatig afgedrukt op de contactlijst, dan zie je makkelijk wie iets voor je kan doen, of aan wie je iets kan vragen. De leden zorgen zo zelf voor een evenwichtig systeem. De som van alle standen samen bedraagt 0, aangezien er zich steeds evenveel handjes onder als boven de nullijn bevinden. Op handjes krijg je geen rente. Het is dus volstrekt zinloos om ze op te potten! 03/2006 LETSGIDS 23 5

6 ENKELE BASISIDEEËN & SPELREGELS Je bent nooit verplicht om op een bepaalde vraag in te gaan! Maar mensen verwachten wel een antwoord. De kerngroep vraagt om enkele minimale beleefdheidsregels in acht te nemen: - Als je een boodschap vindt op je antwoordapparaat, bel dan terug. Ook wanneer je de vraag die je krijgt niet kan oplossen. Het is immers beter om een duidelijke NEEN te krijgen dan om helemaal geen antwoord te krijgen. - Als je een afspraak vergeet of je komt te laat, verontschuldig je dan en spreek eventueel af of en hoe je het vergeefs wachten of een vergeefse verplaatsing van de andere kan waarderen. LETS werkt op basis van vertrouwen. Wanneer je iets uitleent, ga je er van uit dat je het (onbeschadigd) terugkrijgt. Wanneer je voor iemand wafels bakt, vertrouw er dan op dat je van die persoon een waarderingsbon krijgt. De waardering speelt bij LETS een heel belangrijke rol. Binnen onze groep is de richtlijn voor de waardebepaling 20 handjes per uur. Bepaal verder zelf of je meer wil waarderen, als je heel tevreden bent over een dienst of als het bv. om extra zwaar werk gaat. Onderhandelen blijft een belangrijk gegeven binnen LETS, doe dit eventueel vooraf (vooral bij mensen die je nog niet goed kent, of bij onduidelijkheden). Waarderen is dus GEVEN. Aangezien mensen binnen LETS dingen doen die ze graag geven aan een ander, verdient alle arbeid evenveel waardering. De arbeid van de ene is dus niet méér waard dan dat van een ander. Tarieven en prijzen zijn uit den boze en worden normaal gezien dus ook niet afgedrukt in de gids of op de mailinglist. In principe wordt er geen geld uitgewisseld voor geleverde diensten. Toch kan een geldbedrag worden gevraagd om gedane onkosten te kunnen dekken (bv: benzine voor de wagen, onkosten voor eten, materiaal...) Maak over eventuele kosten ook vooraf duidelijke afspraken, en zorg niet voor onaangename verrassingen! Handel bij voorkeur véél; dat houdt het systeem in beweging en het voorkomt dat je een steeds verder dalende handjesstand creëert. Neem je tijd om gewoon te worden aan de manier van denken. Als je 6 maanden niet meer geletst hebt, kan het zijn dat je LOCO of iemand van de stuurgroep je vraagt of je nog geïnteresseerd bent om deel te nemen. Als je ons geen nieuw lijstje bezorgt voor de nieuwe Gids van een nieuwe jaargang, én de betaling blijft uit, ben je in de volgende editie geen lid meer. De LETS-organisatie neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor de kwaliteit van diensten of de eerlijkheid van mensen. Bij serieuze problemen of conflicten kan je je LOCO op de hoogte stellen. Eventueel komt de ombudsgroep in actie. Werklozen veranderen hun situatie niet door lid te worden van een LETS-groep. Ze blijven zelf verantwoordelijk voor eventuele sancties van de werklozen-controle. Onze LETS-groep ijvert er (samen met andere LETS-groepen binnen LETS Vlaanderen vzw) voor, dat alle mensen met een vervangingsinkomen toch kunnen blijven deelnemen aan het sociale leven op deze en gelijk welke andere manier. Zwartwerk hoort niet thuis in onze LETSgroep. We bewijzen elkaar alleen diensten en hulp bij kleine klusjes en doen uitwisselingen op sociale basis. Elk lid staat bijgevolg zelf in voor de gevolgen van zijn daden op dit gebied. Indien de LETS-organisatie zwartwerk ontdekt worden stappen ondernomen. Bij serieuze schade kan je familiale verzekering misschien soelaas bieden, zoals dat in andere situaties het geval zou zijn. Er is reeds heel wat onderzoek verricht naar Lets en verzekeringen. Een aantal jaar terug is immers een oplossing gevonden via iemand van Fortis AG. Lets activiteiten zouden gedekt zijn binnen de familiale polis van Fortis AG (dus niet van Fortis Bank Verzekeringen), zonder bijpremie. Dit werd onderhandeld door een makelaar uit Antwerpen (Groep Willems & Partners, Italielei 50, 2000 Antw. - die ook bereid is daarover een uiteenzetting te geven voor letsgroepen. Dus als iemand de burgerlijke aansprakelijkheid van zijn lets-activiteiten wil verzekerd zien, moet hij gewoon een familiale polis bij Fortis AG afsluiten (en zijn oude polis bij een andere maatschappij opzeggen). 6 LETSGIDS 23 03/2006

7 WAARDERINGS-BONNETJES Een bonnetje geef je aan iemand die je wilt waarderen of belonen omdat die voor jou iets gedaan of gegeven heeft. De eigenlijke functie van de bonnetjes is dat alle transacties centraal worden bijgehouden. De ontvanger van handjes zorgt ervoor dat het secretariaatsdeeltje op bestemming wordt gebracht. Dit moet binnen de drie maanden en dit kan ook per buurt, via de bonnenbussen. Bekijk het als een soort cheque: diegene die er baat bij heeft dat de handjes op zijn/haar rekening komen, zorgt er dan ook best voor dat het bewijsje zo snel mogelijk binnenkomt. Vul ze altijd CORRECT en DUIDELIJK in om fouten bij de verwerking te voorkomen. En vergeet je lidnummer niet te vermelden. Kijk na wat je hebt genoteerd... en gebruik HOOFDLETTERS! Bij twijfel worden de bonnetjes niet verwerkt. Vermeld altijd: VOORBEELD: naam en nummer van de gever naam en nummer van de ontvanger het aantal handjes dat je geeft de handtekening van de gever Bonnetjes kan je verzenden naar het centraal adres (zie ook achteraan deze gids), of kan je in je buurt (bonnenbus) ter bestemming brengen (lidnummers van bonnenbussen staan op de voorkant van de nieuwsbrief KlapKlap). Bonnetjes kunnen ons ook digitaal worden bezorgd. Details daarover kan je terugvinden op de mailinglist of de KlapKlap. DEEL GEVER De gever schrijft dit bonnetje uit (de drie delen). De gever is diegene die handjes geeft aan iemand anders (de ontvanger) in ruil voor een dienst. De gever houdt dit deel bij. DEEL SECRETARIAAT De handjesverantwoordelijke van de groep (31) houdt de balans bij aan de hand van dit stukje bon. Stuur dit deel dus naar het secretariaat, of stop het in de bonnenbus in je buurt. DEEL ONTVANGER Dit deel is voor de ontvanger. De ontvanger is diegene die handjes krijgt van de gever in ruil voor iets. Hij/zij wordt dus gewaardeerd. Hou je gever- of ontvangerdeeltje zorgvuldig bij. Jaarlijks of halfjaarlijks krijg je een print-out van je transacties. Op basis van je gever- en ontvangerdeeltjes kan je nakijken of er geen transactie vergeten werd of fout werd ingebracht. Missen is nog steeds menselijk, ook voor mensen die ons secretariaatswerk doen. 03/2006 LETSGIDS 23 7

8 VERGADEREN EN DE VZW Vergaderen binnen de LETS-groep is niet verplicht. Een aantal mensen vergaderen op regelmatige basis: de Raad van Bestuur. Verder zijn een aantal LETSers lid van de vzw, die samen de Algemene Vergadering vormen. De vzw wordt bestuurd door de Raad van Bestuur. Wil je mee dingen bedenken, activiteiten op touw zetten, gewoon eens komen kijken,... steeds welkom! Data en plaats van de eerstvolgende vergaderingen staan steeds in de Nestel, of zijn opvraagbaar op het secretariaat. LOKALE CONTACT- PERSONEN De LOCO s zijn LETS-deelnemers die nieuwe mensen helpen instappen in de groep. Met andere woorden: iemand die uitleg geeft en er de eerste maanden op toeziet of iemand de spelregels en de basisideeën begrijpt. Deze mensen zijn goed op de hoogte van de gang van zaken en wonen regelmatig vergaderingen of bijeenkomsten bij. De gegevens van de buurtgebonden LOCO s zijn te vinden op de achterzijde van de contactlijst. WERKGROEPEN Heb je een idee waar je de hele groep in wil betrekken, doe dan je voorstel via de Raad van Bestuur. Het voorstel wordt na goedkeuring gepubliceerd in de volgende KlapKlap. Zo blijven alle deelnemers op de hoogte (ook zij die er niet waren). Als het genoeg belangstelling wekt, ontstaat er vanzelf een werkgroepje dat de details verder autonoom uitwerkt. Werkgroepen hebben autonome beslissingsbevoegdheid, indien deze beslissingen kaderen binnen het functioneren van die werkgroep. Voorstellen worden op de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur bekend gemaakt en goedgekeurd. Wil je graag starten of deelnemen aan een werkgroep, geef dan een seintje. Ook kleine taken opnemen wordt erg geapprecieerd! OMBUDSDIENST Als je problemen hebt, probeer ze eerst zelf uit te praten. Bedenk dat je de meeste geschillen oplost met geduld, verdraagzaamheid en luisterbereidheid. Geraak je er niet uit of escaleert een situatie, dan kan je een beroep doen op de ombudsdienst. Die mobiliseert dan eerst de LOCO(s) en als het nodig is méér. NESTEL Sinds december 2005 brengen LAS (Lets Antwerpen Stad) en LAP (Lets Antwerpen Provincie) een gezamenlijke nieuwsbrief uit met een eigen katern. Nestel is dus het ledenblad waarin je op de hoogte wordt gehouden van toekomstige en voorbije activiteiten. Ook schrijfsels van verschillende pluimage vinden er hun driemaandelijkse plek. Het blad staat open voor bijdragen van alle leden. 8 LETSGIDS 23 03/2006

9 LETSLINK ANTWERPEN Onze LETS-groep (LAS) richt zich op het gedeelte van Antwerpen-centrum met de fusie-gemeenten Borgerhout, Berchem, Deurne, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen-LO. (Ekeren, Zandvliet, Berendrecht, Lillo,... vallen daarbuiten.) In de gemeenten rond de stad is de LETS-groep van Antwerpen-Provincie (LAP) actief. Deze groep telt ook enkele leden in de stad. Antwerpen-Stad en Antwerpen-Provincie spraken af dat je kan LETSen over de eigen kring heen. Dit noemen we interlets of LETSen tussen twee verschillende kringen. Het initiatief zelf heet letslink Antwerpen. Indien je je vraag of aanbod niet kwijt kan in je eigen LETS-groep, kan je de vraag-en aanbodlijst van de andere groep raadplegen via het secretariaat. De ledenlijsten blijven op het secretariaat. Dat betekent dat je naar je eigen secretariaat belt om het telefoonnummer te vragen van de persoon met een bepaald codenummer van de andere groep, dit om de privacy van de leden zoveel mogelijk te beschermen. Antwerpen-Provincie hanteert dezelfde waarderingsrichtlijn als onze kring : één uur staat voor 20 eenheden. Zij hebben pollekes, wij hebben handjes en die kan je dus zonder problemen in mekaar slaan! Net zoals bij iemand uit je eigen kring geef je de ander je eigen waarderingsbon met het ingevulde bedrag aan handjes. De ander bezorgt deze vreemde bon aan zijn/haar eigen secretariaat. Daar weten ze wel wat ermee te doen. LETS VLAANDEREN vzw Wie zijn we en... wat doen we? LETS Vlaanderen bestaat uit hoofdzakelijk 3 geledingen: LETS-groepen: in steeds meer groepen verhandelen mensen goederen en diensten binnen de LETS-filosofie. Werkgroep LETS-Vlaanderen: een aantal vrijwilligers uit Vlaamse LETS-groepen komt onregelmatig samen om LETS in Vlaanderen vorm te geven. Ondersteuning van bestaande en nieuwe letsgroepen staat centraal. LETSFEEST: Minstens één maal per jaar organiseert LETS Vlaanderen samen met een lokale groep een letsfeest voor alle Vlaamse letsers. De structurering is minimaal: er is geen formele vertegenwoordiging van de LETS-groepen, noch in werkgroep LETS-Vlaanderen, noch in Leuke LETS-link. Alle engagementen zijn op vrijwillige basis. Er wordt verder gewerkt aan een steunpunt waarbinnen informatie zal worden uitgewisseld en de LETS-idee in Vlaanderen zal worden gepromoot. Nieuwe groepen worden ondersteund en er is een online starters-gids rond LETS verkrijgbaar. Bezoek de website : 03/2006 LETSGIDS 23 9

10 Hier en nu... B a s i s t e k s t C R I S I S We leven in een maatschappij waar prestatiedrang en concurrentiekracht voorop staan. Onze concurrentiepositie is in gevaar en daarvoor moeten we langen en harder werken, zo klinkt het wel eens. Onze westerse levenswijze wil hoofdzakelijk veel winst en nieuwe producten, en stelt dit boven geluk, vrijheid en gezondheid. Als gevolg van de door de overheid gestuurde geld-economie en marktmechanisme wordt het milieu afgebroken, komt er steeds meer werkloosheid, wordt racisme aangewakkerd en vergroot de kloof tussen arm en rijk. Reeds jaren gaat het van kwaad naar erger. V I C I E U Z E C I R K E L Steeds minder mensen komen rond ( op het einde van mijn loon hou ik steeds nog een stukje maand over - Loesje) en velen leven van een bestaansminimum. De cirkel is vicieus : steeds meer besparingen en faillissementen zorgen voor nieuwe werklozen, alles wordt duurder en steeds meer mensen komen aan de kant te staan omdat hun koopkracht kleiner en kleiner wordt. Zij die nog een job hebben, moeten harder en meer flexibel werken. Om de werkloosheidscijfers te drukken worden weer allerlei listige trucks gebruikt: nep-statuten, tijdelijke benoemingen, brugpensioenen, schorsing van langdurig werklozen, PWA s. Om de inkomsten zeker te stellen wordt gesnoeid in de sociale zekerheid, komen er steeds nieuwe belastingen enz. N O O R D E N Z U I D Aan de andere kant vindt in onze economie voortdurend een opeenhoping van rijkdom plaats. De westerse multinationals worden rijker en de mensen worden opgejaagd naar een steeds hoger consumptie- en prestatieplei. Sociale waarden worden geminimaliseerd of in statuten gegoten. De landen in het Zuiden worden steeds armer. Hun grondstoffen en goedkope arbeid dienen als voeding voor onze westerse luxe. G E L D E N R E N T E Geld speelt hierin een belangrijke rol, want door rentebetalingen en winstuitkeringen stroomt het als het ware vanzelf van arm naar rijk. De rijken beleggen hun geld en willen daar zoveel mogelijk rendement voor terug. Daarvoor moet het geïnvesteerd worden. Die investeringen moeten winst opleveren en dat dwingt de economie meer te produceren en de mensen dus meer te consumeren. Wanneer de winsten opnieuw worden belegd is de cirkel rond: we zitten gevangen in een spiraal van meer productie en consumptie. De minderbegoeden krijgen steeds minder te besteden. Intussen groeit de afvalberg ; achtergelaten door een alsmaar groeiende geld-economie met vervreemding als gevolg : de verbreking van de verbondenheid met de natuur en met elkaar. 10 LETSGIDS 23 03/2006

11 LETS als antwoord... Het huidige economische systeem veroorzaakt veel problemen op het gebied van milieu, verdeling van welvaart, werkgelegenheid en cultuur. De alsmaar groeiende economie zorgt voor een steeds grotere kloof tussen arm en rijk, zowel nationaal als mondiaal. In een steeds verhogend tempo verkwanselen we onze aarde en de mensen die erop wonen. LETS biedt de mogelijkheid daaraan iets te veranderen. S O C I A A L LETS versterkt de sociale structuren. Onderlinge dienstverlening, zoals ouderenzorg, buurtopbouwwerk, kinderopvang en scholing, kunnen worden gewaardeerd en verschillende culturele groepen worden bij elkaar gebracht. Deelnemers worden aangesproken op wat ze willen doen, niet op wat ze bewezen hebben te kunnen. In een LETS-stelsel komen individuele talenten tot bloei die lokaal gewaardeerd worden. Het komt de lokale sociale bewegingen en de solidariteit ten goede. Langdurig werklozen bouwen sociale contacten op en raken zo uit hun isolement. Vervreemding wordt afgebouwd en armoede krijgt geen kans. LETS kent geen rente. Verschillen ontwikkelen zich dus niet tot machtsverschillen. Sociale structuren komen niet onder druk te staan. E C O L O G I S C H LETS-stelsels streven naar een kringloopeconomie, waarbij hergebruik van goederen en reparaties centraal staan. Ecologische en zelfbeherende initiatieven worden gesteund, o.a. kringloopwinkels, ecologische (landbouw-) bedrijven. Omdat waarderingseenheden per definitie lokaal blijven is er bovendien minder transport nodig : meer leefbaarheid! M A R K T B E S C H E R M I N G In tijden waarin de middenstand harde concurrentie te verduren krijgt van grote winkelconcerns, is LETS een mogelijke uitweg voor de detailhandel. Door mogelijke deelname in een LETS-systeem verbindt de winkelier zich met zijn klanten. Dit levert een eigen marktsegment op waarin de kleine middenstander een duidelijk voordeel heeft boven een grootwinkelbedrijf. Er ontstaat een meer evenwichtig verdeelde markt. Elke verandering ten bate van mensen moet emancipatorisch en democratisch zijn. In elk geval wil LETS beletten dat de samenleving herleid wordt tot de markt. Ook de harmonie met de planeet Aarde is belangrijk. LETS Antwerpen-Stad gelooft in geleidelijkheid maar wordt verteerd door een diep ongeduld. 03/2006 LETSGIDS 23 11

12 BOEK & BLAD UITLEEN...13 i n h o u d s o p g a v e v r a a g & a a n b o d BOEKHOUD & KANTOOR INFO...14 BROOD & BANKET...14 COMMUNICATIE...14 COMPUTERS & INFO...15 DIEREN...16 DOCU & INFO...16 ENERGIEWERK (zie ook Lichaam & Verzorging )...17 FEESTEN & FUIVEN...17 FILM - TV - VIDEO - DVD...17 GRAFIEK & DRUK...18 HANDWERK...18 HUISHOUD - HULP...19 KINDEREN...19 KLUS - INFO...20 KOKEN & (VR)ETEN...22 LICHAAM & VERZORGING...23 MATERIALEN & UITLEEN...23 MUZIEK...24 REIZEN & TRIPS INFO...25 SLAAPPLAATS...25 SOCIAAL...25 SPORT & SPEL...26 TAAL, VERTAAL & TAALVORMING...26 THERAPIE...27 TRANSPORT...27 TUIN & GROEN...28 VARIA...29 VORMING, TRAINING & ADVIES...29 VRIJ & TIJD...29 WONEN...30 EENMALIGE AANBIEDINGEN & VRAGEN LETSGIDS 23 03/2006

13 Dit zijn de vragen en aanbiedingen. Alle aanbiedingen en vragen zijn opgedeeld in rubrieken die alfabetisch staan gerangschikt. Het aanbod komt steeds voor de vraag en de nummertjes verwijzen naar de personen op de nieuwste contactlijst. Deze gids doet dienst als basis voor de nog te verschijnen bijlages. Een nieuwe lijst kan je dus steeds inzenden voor publicatie in de binnenpagina's van de nieuwsbrief KlapKlap. Boek&Blad Uitleen Boeken Thema s - Uitleen kunstboeken allerlei (5) - Oude Vogue tijdschriften (Engels, Frans) (66) - Is er iemand geïnteresseerd om mijn Knack abonnement te delen? Je woonst liefst niet te ver van Fruithoflaan/Berchem. De week na verschijning zou ik het tijdschrift in je brievenbus kunnen steken zodat je up to date blijft. Lijken 20 handjes voor 10 weken abonnement je redelijk? (66) - boeken over Noorwegen (6) - Alles over geschiedenis (152) - Alles over kunst (14) - Boeken over Keltische geschiedenis, literatuur (31) - Pedagogische boeken (118) - Filosofie, psychologie, spiritualiteit, psychotherapie, persoonlijke vorming (28, 35, 49, 58) - Aanraders, want hebben al véél inzichten gebracht (63) - Relatie, gezin, opvoeding, onderwijs, dood en rouw, verlies en verdriet (35) - astrologie (56) - Uitlenen boeken over man/vrouw (152) - Psychologie, homeopathie, natuurgeneeswijzen (56) - Levensfilosofie, positief denken, reincarnatie, lijst te verkrijgen (37) - Ondersteunende boeken voor tijdens de zwangerschap ( Bolle buikenboek ), de eerste 2 levensjaren van je kindje ( Baby s weten wat ze willen: over huilen en loslaten ) Voor aanstaande mama s en papa s: zwangerschapsen geboorteboeken, boeken over nieuwe tijdskinderen (98) - Biologische landbouw en ecologische onderwerpen (28, 31) - Boeken over drugs en drugsbeleid (33) - Kookboeken (vezelrijke voeding, vegetarische keuken, Spaans, Indisch). Lijst te verkrijgen (37) - Heb veel kookboeken (bij mij thuis in te kijken en recepten te copieeren) (57) - Kookencyclopedie om ideeen op te doen. Wereldwijd. (57) - Kookboeken allerhande (31) - Reisgidsen Spanje, Portugal, Turkije (14) - Uitlenen dichtbundels (152) - Spaanse boeken (non-fictie) (33) - Boeken en info over macrame, kantklossen, borduren, weven en andere textieltechnieken (69) - Boeken over html, css, python, linux, java, php, perl en vele andere technische computerboeken (9) - Tuin: Tuinieren het hele jaar, Bloeiende borders (56) - Boeken over reptielen, lijst te verkrijgen (37) - Grammatica s en taalcursussen met hopen: Engels, Frans, Gaelic, Welsh, Zweeds (31) - Aantal boeken en brochures over klussen, ook ecologisch (31) - Ik wil een deel van mijn boeken verletsen (titels op aanvraag) (151) - Uitleen boeken Engels en Nederlands: nonfictie (feminisme, homosexualiteit, bisexualiteit, transsexualiteit, Noord-Amerikaanse indianen), en fictie (lesbische romans, native American literature) (11) - uitleen boeken over handwerk en tuin (108) - uitlenen kookboeken (108) - boeken over natuur en wetenschap (6) CD-Roms - Uitlenen educatieve cd-roms: Margritte, Breughel, Encyclopedia Brittanica, Caminos (Spaanse cursus), Pop-encyclopedie Oor, ea. (152) Romans - Nederlandstalige romans (28, 31, 135) 03/2006 LETSGIDS 23 13

14 - Poezie (31) - Franstalige romans (28, 118) - Engelstalige romans (28, 31, 56, 135) - Poezie (56) - Spaanstalige romans (28, 33) - Uitlenen romans, verhalen, dichtbundels (152) - Hedendaagse feministische literatuur (20) - Lesbische romans (20) - Uitlenen van romans, waargebeurde verhalen, politieke/sociale romans, romans over Afrika ed. Lijst te verkrijgen (37) - Echte mythologische verhalen en volkssprookjes (Ierland, Bretagne, Finland) Fantasy, in Nederlands, Engels, Frans, Welsh, Zweeds, Gaelic (31) Strips - Een 100-tal strips te ontlenen (130) - Uitlenen strips: Nero, Asterix en andere (152) - Lesbische strips (20) - Strips: Yakari + G. Raf Zerk (27) - oudere alternatieve strips (5) Tijdschriften - Franstalige weekbladen/tijdschriften (118) - Ziezo (20) idee-tijdschriften met handwerk- en knutselideeen (28) - Onkruid, Jona, Educare (35) - Oudere alternatieve tijdschriften (5) - Oude jaargangen Seizoentje (54) - Tijdschrift Handwerk zonder grenzen, verschillende jaargangen (69) - Natuurpunt (56) - Enkele oude tijdschriften met artikels over oa. huwelijk, prinses Diana (57) Boekhoud & Kantoor Info Algemeen - Teksten, eindejaarswerken intikken, uitwerken (tekst en lay-out/grafisch) (19, 28, 31, 130, 152) - Typwerk (4, 11, 19, 31, 55, 56, 57, 83, 108) - Brieven opstellen (135, 152) - Teksten schrijven (152, 135) - Administratie (52, 58) - Administratie en klassement (57, 135) - Mailings (135, 31) - Ik breng structuur in jouw chaos! (135) - Werken met Word en Excel (135, 31) - Enorm veel briefpapier op overschot, kom maar halen (14) - Belastingsberekening met computer (19) - Belastingsaangifte via internet (19) - Secretariaatswerk (28) - Boekhouding (58) - Voorbereiding van presentaties (met of zonder sheets of computerondersteuning) (93) - Juridische info, info inzake verzekeringen (66) - hulp bij administratie - algemeen werk (108) - algemene hulp Lets, postbedeling (108) - hulp bij boekhouden (108) - uittypen teksten, brieven, eindwerken,... (108) - ik beantwoord jouw telefoon die je doorschakelt naar mijn toestel (108) - helpen met lets-organisatie (108) Algemeen - Tips voor belasting/hypotheek/verzekeringskwesties. Dit liefst ook in combinatie met Nederland (77) - Iemand met verstand van het boekhoudpakket Venice of soortegelijk (boekhouding kleine bvba) (93) Brood & Banket Algemeen - Marokkaanse cake met oa nootjes en yoghurt (ong 70 stuks) (13) - Brood bakken (113) - Ik bak soms lekker volkorenbrood en kan ik gerust voor jou eentje meebakken (31) - Ik leer je alle gebak maken (113) - Uitleen bakvormen (113) - Kwarktaart, Jamaican banana bread, appelgebak, petit beurrecake, chocoladetaart (brownie), citroentaart, appelkoek, kruidenkoek,... (135) - Cake: appel, chocolade, 4/4 (89) - Plattekaastaarten, cakes (37) - Ik bak graag lekkere kleine of grote speculoos en andere koekjes (79) - Bavarois, broodpudding (31) - Cake: 4/4, appel, chocolade,... Vanillewafeltjes: zacht en overheerlijk, Biscuittaart met vers fruit & slagroom (afwerking zoals gewenst) "nog lekkerder dan bij de bakker! " Platte kaastaart (18) Communicatie Algemeen - gebruik van computer (31, 33, 58, 86, 113) - hulp bij internetopzoekingen, efficient informa- 14 LETSGIDS 23 03/2006

15 tie opzoeken (23) - internetten bij mij thuis (4) - hulp bij solliciteren (83, 135) - opstellen cv en sollicitatiebrieven (83, 89) - Mentale voorbereiding voor belangrijk gesprek: sollicitatie, peptalk, coaching.de extra boost die je goed kan gebruiken (19) - opstellen en/of verbeteren van moeilijke brieven (aanvragen, sollicitaties, klachten, zelfs liefdesbrieven indien gewenst) (151) - ik beantwoord jouw telefoon die je doorschakelt naar mijn toestel (132) - Voorbereiding van presentaties (met of zonder sheets of computerondersteuning) (93) - Opzetten van discussiegroepen of lijsten rond een bepaald thema, sessie om uit te leggen hoe het werkt en hoe je een groep kan modereren (23) - Algemene communicatieverbetering (met jezelf en anderen) (49) - Modereren in een debat (49) - Fotograaf voor reproducties van schilderijen (78) - Maken van een website (90) Computers & Info andere - Kom hier printen op een kleurenlaserprinter (86) - kleureninkjetprinter (31) - Scanner ter beschikking (130) - Kom hier uw documenten, foto s of tekeningen scannen of ik scan ze in en zet ze op een cd-rom (31) - Surfen op het internet kan bij ons thuis (19, 33, 37, 49, 58, 130) - met ADSL-verbinding (dus supersnel) en mailen (met of zonder begeleiding) (86) - Opzoekwerk op internet: u vraagt ik zoek (19, 89, 130, 152) - s raadplegen en verzenden (19, 37, 58) - Aanvraag van je eigen gratis adres (19) - maken van website (58, 86) - Werken met powerpoint (130) - Werken met Word (102, 135) - Werken met Excel (130, 135) - Digitale foto s nemen (58) - en op CD branden (130) - Foto s maken voor communie en andere gelegenheden (130) - Tekstverwerking, folders, layout (5, 28) - Grafisch werk op je PC (5, 130) - Maken van kaartjes, documenten, folders met uw of andere foto s afbeeldingen edm (31) - Belastingsberekening met computer (19) - Belastingsaangifte via internet (19) - CD met speciale fonts (lettertypes) (35) - CD s voor je maken (37) - Ik geef advies bij aankoop van nieuwe -of 2dehandse computer/printer/scherm/scanner etc (9) - Je eigen website of die van je organisatie... zonder teveel toeters en bellen(5) Hulp/uitleg bij gebruik - Ik wil je leren surfen op het internet (19, 83, 130) - Hulp bij internetopzoekingen, efficiënt informatie opzoeken (23) - Uitleg gebruik van (19, 58) - Aanleren Powerpoint Aanleren excel (130) - Aanleren Excel (132) - Eerste stappen in windows (132) - Snel en handig overweg met Word2000 (132) - Computerhulp eenvoudig tot relatief lastig (Windows, Word, Excel) (55) - Hulp bij gebruik Computer, Word, Excel, , internet (58, 72) - Introductie tot het bestandsbeheer, opkuis en defragmentatie van je PC (5) - Programma s: les in en uitleg over PhotoShop, ImageReady, PageMaker, InDesign, CorelDraw, ATM, Homesite, maken van postscripts en pdfs, voorbereiden drukwerkbestanden, bewerken en opslaan beeldmateriaal, gebruik lettertypes, opmaken folder, kaart, boek, tijdschrift etcetera. Uitleg op gebruikersniveau (5) - Les in en uitleg over de programma s Quark Express, Adobe PhotoShop en Adobe Illustrator (DTP) (57) - introductieles Perl, Python of PHP (6) Installatie, beheer, probleemoplossing - Ik breng orde in je bestanden en maak een overzichtelijke mappenboom (132) - Een programma (software) op maat nodig? Ik maak het voor je (20) - Ik hou van computerproblemen, - printer - etc. Hoe moeilijker hoe liever Hardware en software (9) - Word je PC steeds langzamer? Ik kom je harde schijf opruimen, defragmenteren, het register opschonen etc. (67) - Virusproblemen? Ik kom je nieuwe anti-virusprogramma installeren en evt oude virussen verwijderen (67) - pc-technieker (installatie, herstelling, internet, andere problemen) (4) - installatie Linux (6) 03/2006 LETSGIDS 23 15

16 - Kan er iemand A3 scans maken? (31) - Foto s op het internet/website krijgen (39) - Wie helpt me uit een Access-knoeiboel? (132) - Wie helpt me om Windows2000 te vervangen door XP (ik bezit een licentie) (152) - Kan iemand me de basis leren van PhotoShop (52) - Computerhulp geavanceerd (55) - Scanner om dia s te digitaliseren (58) - Mijn gsm-data op diskette zetten (39) - Iemand met verstand van het boekhoudpakket Venice of soortgelijk (boekhouding kleine bvba) (93) - installeren van wireless USB stick op Ubuntu- Linux systeem (6) Dieren Algemeen - Dieren en planten verzorgen tijdens uw vakantie (4, 7, 14, 15, 27, 31, 57, 58, 68, 71, 108, 113) - Dieren en planten verzorgen tijdens uw vakantie omgeving Merksem (69) - Dieren en planten verzorgen tijdens uw vakantie omgeving Deurne (52) - Ik geef je poezen (en planten) niet alleen eten maar ook aandacht als je weg bent (heb er zelf 4) (86) - Catsitting (90) - Ik besteed quality-time aan je poezen als je weg bent (strelen en spelen) (86) - Met hond wandelen (14, 27, 108, 118) - omgeving Zurenborg (55) - omgeving Borgerhout (31) - Dierenopvang omgeving 2060 (118) - ik bied je klein huisdier tijdelijk of misschien wel definitief logement (102) - Dierenoppas (14) - Oppas poes, hamster (bij u of bij ons thuis) (66) - Je poes kan ook bij mij komen logeren (14) - Lieve gevonden kater ter adoptie - geen handjes (20) - Met je dier naar de dierenarts gaan en terugbrengen (Berchem, Borgerhout, Antwerpen stad) (57) - Info over de teckel: wij hebben een ruwharige (102) - poezenoppas bij mij thuis (108) - kleine waterslakjes houden je aquarium netjes (vooral de ruiten) (68) - Logement voor kleine hond tijdens verlof (54) - Wie zorgt voor mijn poes en planten tijdens WE/vakantie (58) - Logement voor kat (79) Doku en info Algemeen - Informatie over earthships, de bouwmethode van de toekomst (101) - Beroepsopleidingen, tewerkstellingsprojecten, solliciteren,... (135) - informatie over communicatie, sociale vaardigheden, assertiviteit (135) - Allerhande documentatie over geschiedenisonderwerpen (152) - Ik knip en scheur voor jou artikels over een bepaald onderwerp uit De Morgen ed. (u vraagt, ik scheur) (152) - Info over drugs en drugbeleid (33) - Zwangerschap, (thuis-)bevalling, borstvoeding, draagmethodes, zorg rond sterven, uitvaart en rouw (35) - Info over mail-art-projecten (5) - Info over zelfbeheer en organisatievorming in de praktijk (5) - Oudere gemeenschappen in binnen- en buitenland (Emmas, La Podriere): werking en adressen (89) - Info over het dragen van babies en kinderen in draagdoeken en de verschillende knooptechnieken (98) - Ondersteunende boeken voor tijdens de zwangerschap ( bolle buikenboek ) en de eerste twee levensjaren van je kindje ( babies weten wat ze willen: over huilen en loslaten ) (98) - Voor aanstaande mama s en papa s: info over uitwasbare luiers, draagmethodes, taal van huilen (98) - Info over woongemeenschappen, info over volwaardige voeding (49) - Infopunt voor ting-gatherings (Noord-Europese variant van de kleine rainbowgatherings) (31) - Informatie over de ziekte van Meniere (geen handjes nodig) (67) - Info uit Testaankoop (zowel site als tijdschrift) (40) - ik informeer je over uitwasbaar maandverband of andere alternatieven voor wegwerptampons en -maandverband (11) - Tips voor creatieve methodieken om met groepen te werken (16) 16 LETSGIDS 23 03/2006

17 - sociale kaart van Antwerpen: ben je op zoek naar organisaties voor hulpverlening, dan zoek ik het voor je op (16) - info over glutenallergie, candida in darmen (108) - Juridische info, info inzake verzekeringen (66) - Afbeeldingen van dieren allerlei, mooie of educatieve foto s (of tekeningen), natuurfilms. Doel: infomateriaal voor educatieve illustraties (57) - informatie over een coach voor volwassenen met ADHD (6) - informatie over waar ik kan leren/oefenen debatteren (6) Energiewerk - Ontspannende massages bij mij thuis door zachte en ervaren handen (152) - Ontspannende holistische massage (44) - Babymassage (44) - Ontspannende Caycemassage of Tuina (chinese drukpunten) op mijn massagetafel (63) - Metamorfosemassage, mandalatekenen (Jungiaans) (56) - Voetzonereflexologie (56, 44) - Reiki (4, 44, 90) - Healing (90, 44) - Uitwisseling healing en massage (58) - Cranio-sacrale healing (44) - Bachbloesems (44, 56) - Rituelen (90) - energetische massage (68) - bachbloesems en andere als hulp bij je innerlijke processen (68) - creatieve therapie als hulp bij je groeiproces, bij verwerking, bij healing (68) - Ik wil graag een massage ontvangen (44) - voetreflexologie (44) - gelaatsmassage (44) - Uitwisseling healing en massage (58) - Samen mediteren op regelmatige basis met kleine groep (58) Feesten en fuiven - Allerlei hulp (3, 14, 31, 57, 108) - Een organisator nodig voor een feest? (31, 90, 135) - Hulp bij feest organiseren (31, 90, 77) - Uitnodigingen voor je feestje, fuif of andere activiteiten maken/ontwerpen met de computer (31) - Hulp bij voorbereidingen of ter plaatse (37, 47, 57, 135) - Opbouw bij feestjes (31, 112, 118) - hulp bij koken (37, 54, 57, 77, 118) - ik kook voor jouw feestgezelschap (31) - hulp BBQ (31) - hulp bij (bio-) koken of bakken (31) - helpen fuiven (112) - hulp bij feestjes, opdienen (37, 54, 57, 71) - hulp bij feestjes, opdienen, gastvrouw (135) - toogwerk (135), tappen (57, 77, 108, 152) - broodjes smeren en hapjes maken (27, 31, 71, 77, 108, 135) - kleine hapjes (gevarieerd aanbod) (31, 89) - afwassen etc. (5, 57, 71) - opruimen bij feestjes (5, 47, 54, 57, 71, 77, 112, 118) - opluisteren van feestjes met poezie en aangepaste teksten (151) - mooie locatie voor feest (58) - feestmateriaal (90) - Brightness zanggroep met lichte muziek (90) - kinderfeestjes animeren (14) - opdienen en afruimen (108) - opruimen the day after (108) - dj voor fuiven, heb zelf veel muziek jaren en een beetje 90 en recent (108) - uitleen cd s met fuifmuziek (108) - Steven is tekenaar en karikaturist. Wil je op je feestje eens orgineel uit de hoek komen, laat hem dan je feestgangers live tekenen, en kontakteer Steven.(Kijk misschien al eens op zijn website (8) - Allerlei hulp: Gezien we zelf al heel wat feesten en feestjes hebben georganiseerd, en al bij heel wat anderen hebben geholpen, kunnen we heel wat aan! (18) Film, tv, video, dvd - Opnames voor video (118) - gebruik camera (118) - ik kom filmen met mijn videocamera (37) - verschillende dvd s en video s te ontlenen (130) - videorecorder (130) - hulp bij programmeren van video- en of tvkanalen (72) - ik neem je programma s op op video (37) - tv-programma s opnemen op video (108) - uitleen video s, oa Disney (108) - verschillende bollywood dvd-films met English 03/2006 LETSGIDS 23 17

18 subtitles om uit te lenen (23) - je digitale foto s op een cd die in de dvd-speler vanzelf afspeelt! (23) - Om te lenen: Grote verzameling dvd s (alle genres) (3) - hulp en attributen bij het monteren van oude super-8 familiefilmpjes (54, 132) - wie doet zijn/haar nog goed werkende videospeler weg? (152) - wie kan video8 cassettes (Sony, MetalHG90) bekijken of overzetten op cd/dvd (20) - video of dvd bekijken (39) Grafiek en druk - digitale foto s nemen en op cd branden (130) - foto s maken voor communie of andere gelegenheden (130) - fotografie van evenement, feest, voorwerp of personen, zowel digitaal op cd-rom en op papier alsook analoge foto s (23) - foto s inscannen, op cd zetten, bewerken etc (31, 67) - grafisch werk op de PC (130) - ontwerpen en/of opmaken teksten, gedichten, affiches, posters, wenskaarten, uitnodigingen, visitekaartjes op computer (31) - ontwerp van kaartjes, flyers of brochures (31, 130) - ontwerp van kaartjes, flyers of brochures, evt ook met foto s (31) - lay-out voor allerlei (19, 55, 31, 152) - ik lay-out jouw mooie gedicht of tekst op computer, ook in kleur (152, 31) - kom hier printen op kleureninkjetprinter (31) - opzoeken van afbeeldingen op internet (19) - tekst opstellen in functie van bepaalde gelegenheden (129) - ik calligrafeer een briefje voor je (14) - ik ben illustrator: probeer om het even wat te tekenen, te schilderen, te ontwerpen voor u; ook illustreren van kinderverhalen en andere verhalen, zelfs educatieve lectuur van tekeningen voorzien (57) - kleine drukwerkjes zoals naamkaartjes, flyertjes, strookjes,... steeds erg op voorhand doorgeven, wordt op de allerlaatste moment beslist en mee gedrukt op restjes of randjes. Oplage, kleur en soort papier afhankelijk van de lopende drukopdracht. (5) - mooie foto s van op uw feestje of evenement, digitaal of klassiek (23) - Hoe geef je een tijdschrift uit / alle praktische kanten en beslommeringen, doel, frequentie, opmaak, stijl, organisatie, drukvoorbereiding, prijsconsequenties en technische haalbaarheid... (5) - Steven is tekenaar en karikaturist. Wil je op je feestje eens orgineel uit de hoek komen, laat hem dan je feestgangers live tekenen, en kontakteer Steven.(Kijk misschien al eens op zijn website (8) - iemand die voor mij kaartjes maakt met de computer (44) - fotograaf voor reproducties van schilderijen (78) - kan er iemand A3 scans maken? (31) Handwerk - reinigen van schilderijen en evt kleine restauraties (78) - alle herstellingen/verstellingen (7, 14, 113, 124, 130) - groot of klein: alle gaten in uw trui zal ik herstellen (79) - kleding op maat (113) - kleren naaien: danskostuum, theater, alles (28) - verkorten van broeken (124) - leren naaien, breien en haken (124) - maken van gordijnen (63) - maken van overgordijnen (130) - overlockmachine te gebruiken (130) - naaimachine te gebruiken (31) - patchwork en quilten: boeken, stoffen, hulp bij het ontwerpen en maken van uw eigen quilt (132) - helpen bij herstoffering van stoelen en zetels (130) - breien met de hand of breimachine (28) - hulp bij maken en ontwerpen van kleding, kussens, gordijnen, patchworkdekbed (28) - ik leer je de verschillende technieken om te zijdeschilderen (58) - maken van een badpak, bikini, zwembroek naar wens (63) - tijdschrift handwerken zonder grenzen (verschillende jaargangen) (69) - boeken en info over macrame, kantklossen, weven, borduren en andere textieltechnieken (69) - aanleren van macrame, kantklossen (beginner), borduren (hardanger, perzisch ajour) (69) - aanleren van macrame, kantklossen (beginner), borduren (hardanger, perzisch ajour), weven (stokjes-, kaart-, band- en getouwweven) (69) 18 LETSGIDS 23 03/2006

19 - zelfgebreide sokken: je zegt me welke maat, kleur, strepen of geen strepen, en ik maak ze (71) - op zoek naar een geboortekadoo, of voor je eigen kindje? ik maak babymutsjes en slofjes in de gewenste kleuren voor winter en zomer. (98) - breimodellen voor babies, peuters en dames (56) - herstellen van schoenen en ontwerpen van schoenen (indien atelier klaar) (39) - poppen maken in klei (16) - stikwerk (108) - maken van gordijnen, kussens (108) - hulp bij naaiwerk (108) - breien: ik brei wat jij wil (108) - haken (108) - haken en breien van mutsen: van baby tot... (108) - breien van kousen (108) - weven (ik leer je weven op jouw weefgetouw) (108) - leren werken met een naaimachine (124) - mee helpen knutselen (26) - wie maakt mijn UFO s af (unfinished objects)? Er komen er alsmaar meer bij (132) - ik wil leren wol verven (79) - kleine reparaties/verstelwerk aan kleding (77) Huishoudhulp Algemeen - ziek? Ik kom thee voor je zetten, boodschappen doen, voorlezen,... (135) - Gezelschap houden (14) - Planten/post verzorgen tijdens je vakantie (7) - Planten/post verzorgen tijdens uw vakantie in de omgeving Zurenborg (72) - Planten,dieren, post verzorgen tijdens uw vakantie (71, 77) - Planten, dieren, post verzorgen tijdens uw vakantie omgeving Deurne (52) - omgeving Kiel (54) - Verzorging (ziekte, na operatie, ongeval) (42) - Ik laat je woning er bewoond uitzien tijdens je vakantie: dieren/planten verzorgen, de brievenbus lichten, enkele uren er verblijven (in mijn werkweken na 17 uur) (57) - haren knippen (19) - Auto wassen en stofzuigen (16) - allerhande keukenhulp (108) - ziek? ik kom thee voor je zetten, boodschappen doen, voorlezen, etc. (108) - opruimen bij je thuis (108) - verzorgen planten (108) - ik laat je woning er bewoond uitzien: bus lichten, planten drinken geven, etc, tijdens je vakantie (108) - Schoonmaken (66) - Ramen wassen (66) - Ik bied aan om tijdens je vakantie je hond uit te laten, je kat eten te geven, je post binnen te pakken, je woning te verluchten, huishoudelijke taken te verichtten, een kamer te schilderen, je vervoer te verzorgen van en naar de luchthaven (indien te combineren met mijn job)... zodat je van een zorgeloze vakantie kan genieten. (66) - dieren en planten verzorgen tijdens uw afwezigheid (4) Boodschappendienst - boodschappendienst: Colruyt, Delhaize, of Aldi van Deurne-Zuid. U zegt het maar, bij u thuis bezorgd, of u kan ook zelf mee (13) - ik breng voor u boodschappen mee, of kom u halen om boodschappen te doen (42, 130) - ik breng voor u boodschappen mee, of kom u halen om boodschappen te doen met de auto (132) - containerparkbezoek met wagen (een paar dagen vooraf bespreken) (132) - boodschappen doen (14, 47, 71) - boodschappen doen met de wagen (37) - u kan met mij meerijden als ik naar Macro of Carrefour rijd (19) - boodschappen per fiets (28, 31) - ik ga voor jou naar de bibliotheek (57) - boodschappendienst met de fiets of met jouw wagen (108) - boodschappen in natuurvoedingswinkel (108) - Ik breng voor u boodschappen mee of kom u halen om boodschappen te doen met de auto (18) - Boodschappen met de auto (15) Huishouden - allerlei huishoudhulp (54) (behalve strijken) (7) - hulp bij allerlei opruimacties (14, 28, 57, 71, 102) en slecteren (135) - ik ruim op en schik uw spulletjes op een esthetische manier (132) - een onoverkomelijke chaos? ik breng snel orde op zaken (57, 132, 135) - ik orden met plezier je (boeken-)kast (56) - schoonmaken (28, 47, 57, 71, 126) - grondig schoonmaken (ik hou niet van half werk - grote schoonmaak) (19) - helpen met grote kuis (57, 71, 124) - ik heb een voorliefde voor ruiten kuisen en alle 03/2006 LETSGIDS 23 19

20 attributen voor hoge ramen (132) - af en toe ramen wassen (19, 54) - af en toe ramen / spiegels wassen (31) - ramen / spiegels wassen (40) - grond, koer,... schuren (129) - gebruik wasmachine (31, 49, 69, 135) - gebruik wasmachine / droogkast (31, 69) - wassen (7, 57, 69) - af en toe strijken (19) - breng bij mij uw wasmand binnen, ik was en strijk de hele boel, en alles kan netjes de kast in (7, 28, 47, 56, 69, 132) - strijken bij u thuis (57) - afwassen (57, 66) - brandhout zagen en klieven naar believen, als er maar genoeg is (31) - hulp bij grote of kleine schoonmaak (108) - strijken bij jou of mij thuis (108) - mijn wasmachine gebruiken, droogkast, vouwen (108) - ramen wassen (108) - grote afwas en geen zin? (108) - ik maak de kastjes van je keuken en badkamer schoon (108) - helpen met opruimen (108, 114) - Wassen en strijken (66) - Kastjes uitkuisen (66) - hulp bij huishouden allerlei, behalve strijk! (27) - medegebruik diepvriezer, omgeving Plantijn Moretuslei (55) - Occasionieel hulp bij huishouden (55) - Verzorging bij ziekte (39) - hulp bij grote schoonmaak (67) - oprit met hogedrukreiniger proper maken (114) Kinderen Algemeen - Ik ben woensdag thuis en heb een dochtertje van 4 die graag met uw kind van haar leeftijd zou spelen (19) - gezamelijke activiteiten voor 4-jarige (19) - Speelkameraadjes van 8 en 10 - ook in de vakantiedagen (89) - Sprookjes of verhalen voorlezen/vertellen (14, 28) - op kinderfeestjes (13) - Met kind(eren) naar de zoo gaan (118) - Met jouw kinderen op stap gaan (14) - Knutselen/creatief bezig zijn met kinderen (14) - Baby- en kinderkleding tot 3 jaar - uitleen of verletsen, alles ziet eruit als nieuw (19) - Baby- en kinderspeelgoed tot 3 jaar in originele verpakking Baby- en kindergerief tot 3 jaar: kinderbox, kribbe, autostoel, maxicosy, kinderstoel, fietsstoeltje, etc. Uitleen of verletsen Koelstra driewieler in alu, 3-in-1 kinderwagen/draagmand/buggy, wart/creme, met bijhorende accessoires: winterzak, regenbescherming, alles als nieuw (19) - Kinderstoel, driewieler voor de kleinste, maxitaxi, kinderstoel, autostoel, fietsstoel, kinderwagen en kinderbed met matras (78) - Illustreren van kinderverhalen (57) - Professioneel advies en hulp voor kinderen met leerproblemen (lezen, rekenen en spellen) (102) - uitleen slede (102) - Bijles LO en LMO (83) - ik heb verschillende baby-poppen in allerlei maten en merken die ik graag wil verletsen, alles in perfecte staat (19) - kinderkleding (108) - samen weggaan met de kinderen (ongeveer 8 jaar) (108) - veel babykleding, kom maar eens kijken wat je kan gebruiken (114) - oud houten kinderpark (114) - speelkameraadje Lore ( 1999) (5) - een zoon die je gasten heel wat circustechnieken kan aanleren (5) - een dochter die gezichtjes kan komen schminken... (5) - Steven is striptekenaar, en komt met plezier op kinderfeestjes stripfiguurtjes voor de kinderen tekenen. Ook kan hij karikaturen van de kinderen maken. En dan is er nog de stripquiz, een middagvullend spektakel waarbij Steven op allerlei manieren (raden, tekenen, luisteren, enz) de kennis van het beeldverhaal en de tekenfilm van de jarige en zijn vriendjes op de proef stelt. Dus, voor een creatief kinderfeestje, kontakteer Steven. (Kijk misschien al eens op zijn website (8) - creatieve therapie helpt kinderen om in hun kracht te komen, verwerking, steun bij opvoedingsmoeilijkheden (68) - Studiebegeleiding (15) - Hulp bij tekenen en knutselen voor school (15) Oppassen - babysit voor alle leeftijden (71) - babysit (14, 15, 31, 42, 52, 57, 66, 90, 112, 114, 129) - ook ziek kindje (28) - ook overdag (42) - ook overdag of s nachts (78) - in het WE (23) - babysit, alleen in Berchem (43) - kinderoppas (14) - kinderoppas vanaf de kleuterleeftijd (89) - babysit bij mij thuis (43) - mogelijkheid tot overnachten (19) 20 LETSGIDS 23 03/2006

NIEUWSBRIEF JULI 2007

NIEUWSBRIEF JULI 2007 1 NIEUWSBRIEF JULI 2007 Beste LETSers, LETS Geel is eindelijk opgestart! Dank aan iedereen die heeft meegeholpen! Een verslag van de infodag vind je op onze website (http://letsgeel.vsbnet.be). Graag willen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI 2007

NIEUWSBRIEF JULI 2007 1 NIEUWSBRIEF JULI 2007 Beste LETSers, Hier een update van ons vraag en aanbod. Je kan zelf je vraag en aanbod aanpassen via MARVA. Ook vragen we om je gegevens verder aan te vullen in MARVA. Zo weten

Nadere informatie

LETS STEKENE HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Omschrijving LETS. 2. lidmaatschap

LETS STEKENE HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Omschrijving LETS. 2. lidmaatschap LETS STEKENE HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Omschrijving LETS LETS (Local Exchange Trading System) is een systeem van ruilhandel. Binnen de LETSkring ruilen de leden goederen en diensten tegen waardering.

Nadere informatie

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken

Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken Huiswerk Spreekbeurten Werkstukken - 2 - Weer huiswerk? Nee, deze keer geen huiswerk, maar een boekje óver huiswerk! Wij (de meesters en juffrouws) horen jullie wel eens mopperen als je huiswerk opkrijgt.

Nadere informatie

Hoe kan ik het beste handelen?

Hoe kan ik het beste handelen? Hoe kan ik het beste handelen? (Vooral voor de nieuwelingen onder ons het onderstaand stappenplan) Stap 1: Leer je mede-ruilkringleden kennen. Maak kennis met zoveel mogelijk leden. Als je elkaar kent

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

Geldtips van de Geld Universiteit. Een gratis e book gevuld met handige tips om goed met geld om te gaan.

Geldtips van de Geld Universiteit. Een gratis e book gevuld met handige tips om goed met geld om te gaan. Geldtips van de Een gratis e book gevuld met handige tips om goed met geld om te gaan. 1 Aankopen 1. Vermijd impulsaankopen, vaak heb je later spijt als het saldo van je bankrekening te laag is geworden

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * werkstuk

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * werkstuk Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * werkstuk Antoniusschool Groep 5/6 Let op: deze heb je het hele schooljaar nodig! Hoe maak je een spreekbeurt? Mijn voorbereiding: 1. Je kiest

Nadere informatie

Lesbrief voor leerlingen: hoe ontwerp je een omslag voor een boek

Lesbrief voor leerlingen: hoe ontwerp je een omslag voor een boek Lesbrief voor leerlingen: hoe ontwerp je een omslag voor een boek KIEZEN Een goed begin is het kiezen van het juiste boek. Er zijn zo veel mooie verhalen waardoor het soms lastig is om een goede keuze

Nadere informatie

Checklist samenwonen voor partners waarvan alleen de man kinderen heeft

Checklist samenwonen voor partners waarvan alleen de man kinderen heeft Checklist samenwonen voor partners waarvan alleen de man kinderen heeft Vul afzonderlijk van elkaar allebei de vragen in. Bij elke vraag moet je een antwoord kiezen. Als je niet kunt kiezen, kies dan het

Nadere informatie

Mijn computer is leuk

Mijn computer is leuk Handleiding Mijn computer is leuk Ouders praten samen over computers, kinderen en opvoeding Pharos, 2014 Marjolijn van Leeuwen INHOUDSOPGAVE Inleiding blz. 3 De themabijeenkomst blz. 5 Thema 1, oefeningen

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 2. Inloggen Je komt via onze website www.letshetgooi.nl in Local Exchange (LEX) door te klikken op Ledenmenu.

Inhoudsopgave: 2. Inloggen Je komt via onze website www.letshetgooi.nl in Local Exchange (LEX) door te klikken op Ledenmenu. Lets t Gooi HANDLEIDING ADMINISTRATIEPROGRAMMA LOCAL EXCHANGE Met het programma Local Exchange, afgekort LEX, kun je zelf je vraag en aanbod wijzigen. Ook kun je knikkers overschrijven. Het is een geweldige

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Digitaliseren in de heemkundige kring

Digitaliseren in de heemkundige kring Digitaliseren in de heemkundige kring Lesgever: Francis Vlieghe Organisator: Heemkunde Vlaanderen Digitaliseren in heemkundige kring Bedoeling van deze les Algemeen inzicht verwerven in de termen digitaliseren

Nadere informatie

Invulschema aanpassen activiteit

Invulschema aanpassen activiteit Invulschema aanpassen activiteit Een goede voorbereiding voorkomt teleurstellingen. Als je een prettige bezigheid hebt uitgekozen, bedenk dan van te voren hoe u deze het beste kan uitvoeren. Het onderstaande

Nadere informatie

Ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning Ambulante ondersteuning Wie zijn we? Tweb biedt ambulante ondersteuning aan mensen met een beperking die zelfstandig wonen of willen gaan wonen in de regio Vlaamse Ardennen. Wij worden gesubsidieerd door

Nadere informatie

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Dit document helpt je om een actie voor ZOA op te zetten. Je kan met een maatschappelijke stage voor ZOA 15 tot 30 uur maken. Wat vind je in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Maatschappelijke zetel: Brusselsesteenweg 24/G bus 15, 9090 Melle HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene regels Artikel 1 De regels en voorschriften, vervat in onderhavig huishoudelijk reglement bepalen samen

Nadere informatie

In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt

In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt Ben jij zo iemand die actief is en veel interesses heeft en daardoor ook veel bezigheden en spullen heeft?

Nadere informatie

Laat weten wat je interesseert en maak kans op een I-pod touch 32GB

Laat weten wat je interesseert en maak kans op een I-pod touch 32GB Laat weten wat je interesseert en maak kans op een I-pod touch 32GB Hallo! De gemeente Bornem biedt informatie, cultuur en ontspanning voor iedereen. Om dat te kunnen blijven doen vinden we het belangrijk

Nadere informatie

IT S ABOUT YOUR TIME HI THERE.

IT S ABOUT YOUR TIME HI THERE. DE FETCH FEITEN. IT S ABOUT YOUR TIME HI THERE. Deze FETCH Feiten hebben jou bereikt om één van de volgende redenen. Eén: jij realiseert je dat het moment is aangebroken om tijdrovende dagelijkse bezigheden

Nadere informatie

Maak je eigen jaarbegroting

Maak je eigen jaarbegroting Maak je eigen jaarbegroting Inleiding Een begroting maken. Het woord begroting wordt normaal gesproken alleen gebruikt bij bedrijven en de overheid. Maar het is tijd om ook jouw budget dezelfde aandacht

Nadere informatie

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * website * voorlezen

Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * website * voorlezen Handleiding voor: * spreekbeurt * nieuwskring * leeskring * website * voorlezen Antoniusschool Groep 7/8 Let op: deze heb je het hele schooljaar nodig! Hoe maak je een spreekbeurt? Mijn voorbereiding:

Nadere informatie

A person who never made a mistake never tried anything new.

A person who never made a mistake never tried anything new. Beroepenproject klas 3 droomberoep A person who never made a mistake never tried anything new. Albert Einstein Naam:.. Klas:. Mentor:.. Schooljaar: 2016-2017 1 Als je droomt, is alles mogelijk. Een droomberoep

Nadere informatie

1. Wat vind je het vervelendste huishoudelijke klusje? (meerdere antwoorden mogelijk)

1. Wat vind je het vervelendste huishoudelijke klusje? (meerdere antwoorden mogelijk) Huishoudelijke hulp 45% 35% 25% 15% 5% 21% 1. Wat vind je het vervelendste huishoudelijke klusje? (meerdere antwoorden mogelijk) 27% 18% 18% 6% 38% 14% 9% 8% 33% 18% 13% 31% 1. Stofzuigen 2. Dweilen 3.

Nadere informatie

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling Hardware De computer in een oogopslag 1 / 11 Cursusontwikkeling Opslag Er worden verschillende apparaten gebruikt om gegevens op te slaan. Dit zijn de meest voorkomende apparaten. Harde schijf; CD / DVD;

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw

Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Voorstelling Onafhankelijk Leven vzw Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2008 3e jaargang nr. 7

Nieuwsbrief februari 2008 3e jaargang nr. 7 Nieuwsbrief februari 2008 3e jaargang nr. 7 Deze keer een korte Nieuwsbrief en deze heeft vooral betrekking op de laatste cursussen en workshops die dit voorjaar worden gegeven in de leercentra. Zowel

Nadere informatie

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS?

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Inhoud WELKE INFORMATIE VIND JE IN DIT BOEKJE? Bladzijde 3 - Waarom een boekje over je buurt? Bladzijde 4 - Ontdek je buurt Bladzijde 6 - Een buurtkaart

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Binnen het OCMW van Hove worden heel wat vrijwilligers in verschillende diensten ingeschakeld. Ook jij kan je steentje bijdragen in het dienstencentrum om maaltijden

Nadere informatie

INBEGREPEN WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER? Je bent de parkeerproblemen in je buurt beu.

INBEGREPEN WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER? Je bent de parkeerproblemen in je buurt beu. www.cambio.be CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? WAT KOST HET JOU? Met cambio reserveer je je auto naar keuze, op het moment dat je hem nodig hebt. Het comfort van een eigen wagen, zonder de bijhorende kopzorgen

Nadere informatie

HUISWERKGIDS SCHOOLJAAR 2011-2012

HUISWERKGIDS SCHOOLJAAR 2011-2012 HUISWERKGIDS SCHOOLJAAR 2011-2012 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk bladzijde 1. Inleiding De huiswerkgids 3 2. Hoe maak en leer je huiswerk? 4 3. Het leren van woorden (spelling/engels) 5 4. Het leren van topografie

Nadere informatie

Hoe maak je interessante tweets?

Hoe maak je interessante tweets? Hoe maak je interessante tweets? Januari 2012 Inleiding Leuk dat je echt aan de slag gaat met het maken van goede tweets! In dit document vind je algemene tips voor het opstellen van goede tweets. Bovendien

Nadere informatie

Week 1 Cursus Photoshop

Week 1 Cursus Photoshop Week 1 Cursus Photoshop Introductie Maak kennis met het programma Photoshop. 1 Week 1 Cursus Photoshop Inleiding De essentie van Photoshop Kennis maken met Photoshop Basis tools Een collage maken over

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Wat voor tekst schrijf je en voor wie: een gedicht voor op een poëziekaart. Hoe pak je het schrijven van een gedicht aan?

Wat voor tekst schrijf je en voor wie: een gedicht voor op een poëziekaart. Hoe pak je het schrijven van een gedicht aan? Les 1: Een poëziekaart maken Wat voor tekst schrijf je en voor wie: een gedicht voor op een poëziekaart Lees over Verbonden zijn. Verbonden zijn De Nieuwsbegrip leesles gaat over de ramadan. Tijdens de

Nadere informatie

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

OK ZOMERBL -2014 2013

OK ZOMERBL -2014 2013 ZOMERBLOK 0-0 WAT DOEN WE IN DE ZOMER? Nu de zon wat meer gaat schijnen, kunnen we met de Brede School ook weer vaker naar buiten. Wie heeft daar nu geen zin in? Grijp je kans want dit is alweer het laatste

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Workshop Evenwicht, je leven in Balans Werkboek bijeenkomst 1

Workshop Evenwicht, je leven in Balans Werkboek bijeenkomst 1 Workshop Evenwicht, je leven in Balans Werkboek bijeenkomst 1 Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project Evenwicht, werk en privé in balans dat

Nadere informatie

zo maak je een prachtige Femma-stand

zo maak je een prachtige Femma-stand zo maak je een prachtige Femma-stand 1 zo maak je een prachtige femma-stand Elke groep krijgt regelmatig de vraag om op een activiteit in de gemeente een standje te zetten: op de avondmarkt, kermis, boekenbeurs,

Nadere informatie

1. Wat doe jij het liefst om je te ontspannen? (meerdere antwoorden mogelijk) 46%

1. Wat doe jij het liefst om je te ontspannen? (meerdere antwoorden mogelijk) 46% Relaxmomenten Een moment voor jezelf inplannen schiet er wel eens bij in. 50% 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 0% Toelichting: 17% 1. Dagje naar de spa 1. Wat doe jij het liefst om je te ontspannen? (meerdere antwoorden

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

Voorblad Wat is geld?

Voorblad Wat is geld? Voorblad Wat is geld? Hieronder staan allerlei vragen over geld Beantwoord ze eerst zelf. Je bespreekt de antwoorden met de leraar. De opdrachten met * zijn extra. Heb jij weleens iets geruild met iemand?

Nadere informatie

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015 Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta Inhoudsopgave Management Summary Resultaten Achtergrond 2 3 Management summary Management summary (1/3) De zomerperiode

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Inleiding in professional organizing 9

Inhoud. Deel 1 Inleiding in professional organizing 9 Inhoud Deel 1 Inleiding in professional organizing 9 1 Geschiedenis en context van professional organizing 11 1.1 Een stukje geschiedenis 11 1.2 Een definitie 12 1.3 Klanten 12 1.4 Voorbeelden van professional

Nadere informatie

Informatie Vrijwilligerswerk

Informatie Vrijwilligerswerk Informatie Vrijwilligerswerk 1 Stichting Vrije Tijd en Vorming Midden-Holland Bloemendaalsweg 68 2804 AB Gouda Telefoon 0182 527 566 Fax 0182 532 942 Internet www.vtvmiddenholland.nl E-mail info@vtvmiddenholland.nl

Nadere informatie

DAMbord Stadsdorp Nieuwmarkt (DAM: Dienst en Activiteiten Markt) Versie december 2015 / januari 2016

DAMbord Stadsdorp Nieuwmarkt (DAM: Dienst en Activiteiten Markt) Versie december 2015 / januari 2016 DAMbord Stadsdorp Nieuwmarkt (DAM: Dienst en Activiteiten Markt) Versie december 2015 / januari 2016 LET OP: Heb je een nieuw of, of wil je reageren op een of mail naar info@stadsdorpnieuwmarkt.nl 1. GEZONDHEID

Nadere informatie

Desiree Piar 0824864 CMD 1B Docent : James boekbinder Project : vrijwilligers 55+ Doelgroeponderzoeksverslag

Desiree Piar 0824864 CMD 1B Docent : James boekbinder Project : vrijwilligers 55+ Doelgroeponderzoeksverslag Doelgroeponderzoeksverslag Interviews Naam: Sharlene Piar Arends leeftijd: 59 Hoe zou jij een tienermoeder helpen als jij een vrijwilliger was? En waarmee zou je een tienermoeder mee helpen? Advies geven

Nadere informatie

Training Netwerken Forum 12-5-2014

Training Netwerken Forum 12-5-2014 Training Netwerken Forum 12-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Je eigen netwerk 7 Theorie 8 Opdracht In gesprek

Nadere informatie

Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature

Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature Inhoudsopgave Stap 1: Ga naar de website: www.vrijwilligerspunteindhoven.nl...3 Stap 2: Klik op Ik ben een vrijwilligersorganisatie...3 Stap 3: Klik

Nadere informatie

Oproep tot vrijwilligers

Oproep tot vrijwilligers Oproep tot vrijwilligers DoucheFLUX vzw stelt zinvolle activiteiten voor om de armen vooruit te helpen als een werkelijk maatschappelijke partij, om hen een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen te

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LETS SINT-NIKLAAS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LETS SINT-NIKLAAS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LETS SINT-NIKLAAS 1. Omschrijving LETS LETS (Local Exchange Trading System) is een systeem van ruilhandel. Binnen de LETSkring ruilen de leden goederen en diensten tegen waardering.

Nadere informatie

Wat schrijf je en voor wie: een gedicht voor op een. Hoe pak je het schrijven van een gedicht aan?

Wat schrijf je en voor wie: een gedicht voor op een. Hoe pak je het schrijven van een gedicht aan? Les 1: Een poëziekaart maken poëziekaart Lees over Verbonden zijn. Wat schrijf je en voor wie: een gedicht voor op een Verbonden zijn De Nieuwsbegrip leesles gaat over de ramadan. Tijdens de ramadan voelen

Nadere informatie

Inhoud. Mijn leven. ik ga verhuizen

Inhoud. Mijn leven. ik ga verhuizen Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Plannen... 4 Hoofdstuk 2 Meubels enzo... 6 Hoofdstuk 3 Geld... 8 Hoofdstuk 4 Winkelen... 10 Hoofdstuk 5 Adreswijziging... 12 Hoofdstuk 6 De sleutel!... 14 Hoofdstuk 7 Voorbereiden...

Nadere informatie

Actielessen. Lesbrief 3. Leren in de bibliotheek. Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl

Actielessen. Lesbrief 3. Leren in de bibliotheek. Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl http://www.edusom.nl Actielessen Lesbrief 3. Leren in de bibliotheek Wat leert u in deze les? Hoe je kunt leren in de bibliotheek en op het internet Grammatica: voltooide tijd Veel succes! Deze les is

Nadere informatie

Hoe maak je van je Business Card een uitgelezen marketinginstrument?

Hoe maak je van je Business Card een uitgelezen marketinginstrument? Hoe maak je van je Business Card een uitgelezen marketinginstrument? Business Cards zijn één van de meest krachtige en goedkoopste marketing middelen. De Networking Coach biedt je meer dan 30 tips om ze

Nadere informatie

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in LINDA AMMERLAAN KINDERVOEDINGSCOACH Inleiding Wie ben ik? Als moeder van 2 kinderen weet ik hoe lastig het is om in deze tijd je kinderen gezond te laten opgroeien.

Nadere informatie

Opening van het thema op vrijdag 5 november.

Opening van het thema op vrijdag 5 november. Grote Klus Thema : Lekker Fit Als je 5 opdrachten maakt en laat aftekenen, mag je meedoen met een leuke en gezonde activiteit in het restaurant. Als je de grote klus met een groepje maakt, moet je meer

Nadere informatie

De Zorgmakelaar aan huis. Zonder zorgen thuis blijven wonen

De Zorgmakelaar aan huis. Zonder zorgen thuis blijven wonen De Zorgmakelaar aan huis Zonder zorgen thuis blijven wonen Mijn vrouw en ik kunnen onszelf nog goed uit de slag trekken. Wel organiseert Debbie al wat praktische hulp bij ons thuis waardoor we nu opnieuw

Nadere informatie

11.1 Kent men de culturele activiteiten die georganiseerd worden? In welke mate kent de senior de culturele activiteiten in Kampenhout?

11.1 Kent men de culturele activiteiten die georganiseerd worden? In welke mate kent de senior de culturele activiteiten in Kampenhout? 79 11. Cultuur. 11.1 Kent men de culturele activiteiten die georganiseerd worden? In welke mate kent de senior de culturele activiteiten in Kampenhout? 45% 40% 35% 30% 45% 25% 20% 35% 15% 10% 18% 5% 0%

Nadere informatie

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Wie niet goed kan lezen, schrijven en rekenen, is geen uitzondering. In ons land heeft meer dan half miljoen mensen er moeite mee. In een centrum voor basiseducatie kan je die achterstand

Nadere informatie

UITWERKING webcase solliciteren & vacature

UITWERKING webcase solliciteren & vacature UITWERKING webcase solliciteren & vacature mijn leerbedrijf Solliciteren, opdracht 3 opdracht 1 1. Mijn vijf tips voor het mailen van een sollicitatiebrief zijn: Je mailt jouw sollicitatiebrief als de

Nadere informatie

Virgo + WPS Office. Tabletproject

Virgo + WPS Office. Tabletproject Virgo + WPS Office Tabletproject Melissa Havet September 2014 Beste collega s Enkele weken geleden gingen wij van start met een nieuw project: de tablet. Uiteraard is het voor vele onder ons nieuw, inclusief

Nadere informatie

Flyers leggen op openbare locaties (Scholen, bibliotheek, etc.)

Flyers leggen op openbare locaties (Scholen, bibliotheek, etc.) Hier volgt een lijst met acties die je kunt uitvoeren om credits te verdienen. Enkele van de acties spreken voor zich, maar bij sommige hadden we toch nog graag nadere uitleg gegeven. Affiche bij je thuis/familie/vrienden

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

DAMbord Stadsdorp Nieuwmarkt (DAM: Dienst en Activiteiten Markt)

DAMbord Stadsdorp Nieuwmarkt (DAM: Dienst en Activiteiten Markt) DAMbord Stadsdorp Nieuwmarkt (DAM: Dienst en Activiteiten Markt) november 2014 LET OP: Heb je een nieuw of, of wil je reageren op een of mail naar info@stadsdorpnieuwmarkt.nl 1. GEZONDHEID / VERZORGING

Nadere informatie

www.nexttalent.nl > Inkijkexemplaar

www.nexttalent.nl > Inkijkexemplaar > Inkijkexemplaar Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. De rol van werk in een leven 3. Wat ben je, wat kun je, wat wil je? 4. Waar vind je die baan? 5. Talentontwikkeling & Flow Copyright 2011, Martijn Leonard,

Nadere informatie

Kom verder. Mail vragen en opmerkingen naar: nt2@uitgeverijboom.nl. Veel plezier met dit boek,

Kom verder. Mail vragen en opmerkingen naar: nt2@uitgeverijboom.nl. Veel plezier met dit boek, Kom verder Welkom bij het vak Kennis van de Nederlandse Samenleving, KNS. Dit boek vertelt je over Nederland. Veel van wat je moet weten over het leven in Nederland, staat in dit boek. Je haalt straks

Nadere informatie

Suc6 Cursussen voor mensen. Suc6 Cursusboek 2014/2015

Suc6 Cursussen voor mensen. Suc6 Cursusboek 2014/2015 Cursussen voor mensen Suc6 Cursusboek 2014/2015 Inleiding Leren is leuk. Als je iets leert, weet je meer of kun je meer! In dit boekje staan alle cursussen die je bij Suc6 kunt leren. Je kunt samen met

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Vertel aan je kind dat het nodig is de school in te lichten om het pesten te laten stoppen;

Vertel aan je kind dat het nodig is de school in te lichten om het pesten te laten stoppen; Pesten op school Veel gestelde vragen Wat doe je als je kind gepest wordt? Maak voldoende tijd voor een gesprek; laat je kind vertellen wat er zich afspeelt en hoe het zich voelt; Neem het verhaal van

Nadere informatie

HANDLEIDING ADMINISTRATIEPROGRAMMA LOCAL EXCHANGE

HANDLEIDING ADMINISTRATIEPROGRAMMA LOCAL EXCHANGE HANDLEIDING ADMINISTRATIEPROGRAMMA LOCAL EXCHANGE Met ons programma Local Exchange, afgekort Lex, kun je zelf je vraag en aanbod wijzigen. Ook kun je Talenten overschrijven, zoals bij internet-bankieren.

Nadere informatie

Breien en haken, een stapje verder

Breien en haken, een stapje verder Breien en haken, een stapje verder Hobby & Vrije tijd Heb je enige ervaring in het haken en/of breien. Beheers je volgende technieken: Breien: opzet, rechts en averechts breien, tricotsteek Haken: ketting

Nadere informatie

In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit!

In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit! In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit! Inhoud Leefgeluiden, je hoort ze pagina 3 Praten helpt pagina 4 U komt er niet uit

Nadere informatie

Wellicht heb je mijn gratis ebooks 40 manieren om nieuwe klanten te werven en 3 geheimen om binnen te komen bij bedrijven al in bezit.

Wellicht heb je mijn gratis ebooks 40 manieren om nieuwe klanten te werven en 3 geheimen om binnen te komen bij bedrijven al in bezit. Hierbij ontvang je het stappenplan voor het snel en gemakkelijk schrijven van een inhoudelijk goede blogtekst. Het schrijven van een blog hoeft niet lang te duren, als je hier een goede methodiek voor

Nadere informatie

KIEZEN OF DELEN? Opdrachtenblad Niveau:

KIEZEN OF DELEN? Opdrachtenblad Niveau: Opdrachten Opdracht 1 Wat vind je van de aankoop van Melanie? Snap je waarom Melanie een nieuwe tablet heeft gekocht? Melanie heeft het geld voor de tablet geleend. Zou jij geld aan Melanie uitlenen als

Nadere informatie

VOOR WIE IS DEZE FOLDER?

VOOR WIE IS DEZE FOLDER? WIE BETAALT WAT? VOOR WIE IS DEZE FOLDER? > Woon je in een huis van BinG!? Heb je een indicatie verblijf inclusief behandeling? Dan is deze folder voor jou. Weet je niet welke indicatie je hebt? Vraag

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de sollicitatiebrief en het curriculum vitae (c.v.). Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart kun je: vertellen wat je schrijft in

Nadere informatie

Vind je eigen geld uit

Vind je eigen geld uit Geld graad 2 Vind je eigen geld uit Lesvoorbereiding Print verhaal Meneertje Yamada en de drukbezette zakenman uit en steek hem in een envelop. Print, schrijf zelf (of laat overschrijven) brief 1 van meter

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

23. WAT MAG JE VERWACHTEN VAN EEN BORSTVOEDINGSVERENIGING?

23. WAT MAG JE VERWACHTEN VAN EEN BORSTVOEDINGSVERENIGING? 23. WAT MAG JE VERWACHTEN VAN EEN BORSTVOEDINGSVERENIGING? Een borstvoedingsorganisatie is een vereniging van moeders die zelf ervaring hebben met borstvoeding en graag deze kennis en ervaring willen delen.

Nadere informatie

Florius Verzilver Hypotheek Tips voor het intermediar

Florius Verzilver Hypotheek Tips voor het intermediar Florius Verzilver Hypotheek Tips voor het intermediar Zestien 60+ Tips voor intermediairs 1 Geef ze de tijd! Oudere consumenten hebben meer tijd voor een adviesgesprek en verlangen die vaak ook. Geef ze

Nadere informatie

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be

E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be E-Book Thuiswerk Vacatures Met 10 Insider Tips!!! Gratis downloaden op: www.thuiswerk-vacatures.be Disclaimer Bij het samenstellen van deze cursus is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin

Nadere informatie

Jouw werkstuk lever je uiterlijk in op donderdag 20 maart 2014!!

Jouw werkstuk lever je uiterlijk in op donderdag 20 maart 2014!! Hoe maak ik in groep 8 een werkstuk? Jij gaat de komende weken thuis een werkstuk maken. Een werkstuk is een lange weettekst. Het wordt geschreven om iemand iets te leren of te laten weten. Net als in

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging?

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Heeft u altijd al eens iets willen doen voor de Mucovereniging, maar u weet niet goed wat? Dan helpen wij u daar graag mee verder! In deze informatiegids

Nadere informatie

Gezond koken in 30 minuten

Gezond koken in 30 minuten Gezond koken in 30 minuten Heb jij vaak weinig tijd of heb je niet steeds evenveel zin om te koken? Wil je toch zelf een maaltijd klaarmaken én gezond eten? Nieuwe producten leren kennen? Dan is deze module

Nadere informatie

Schudden, delen, geven

Schudden, delen, geven Schudden, delen, geven Flexibilisering is een belangrijk begrip geworden. Niet alleen de tijdsindeling van mensen is flexibeler, ook de binding van mensen met organisaties is aan verandering onderhevig.

Nadere informatie

Het Ik ga vreemd -café

Het Ik ga vreemd -café Het Ik ga vreemd -café Inhoud De slogan: Ik ga vreemd...2 De methodiek: Samen op café...2 Stappenplan voor een Ik ga vreemd -café...3 1. Bepaal een datum en een locatie... 3 2. Bestel promotiemateriaal...

Nadere informatie

En hoe blijf jij fit in je hoofd?

En hoe blijf jij fit in je hoofd? En hoe blijf jij fit in je hoofd? boekje-105x105-def.indd 1 30-01-2009 12:05:22 1,2,3,..., 10 stappen boekje-105x105-def.indd 2 30-01-2009 12:05:23 Je lekker in je vel voelen, daar kun je aan werken. Lees

Nadere informatie

OK ZOMERBL

OK ZOMERBL ZOMERBLOK 0-0 WAT DOEN WE IN DE ZOMER? Nu de zon wat meer gaat schijnen, kunnen we met de Brede School ook weer vaker naar buiten. Wie heeft daar nu geen zin in? Grijp je kans want dit is alweer het laatste

Nadere informatie

STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF

STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF Gezinssportfederatie vzw, Troonstraat, 125, 1050 Brussel STAPSGEWIJS AAN DE SLAG MET HET ONLINE LEDENPROGRAMMA GSF Vanaf december 2014 kunnen de GSF-sportclubs hun leden online inschrijven. Dit biedt jou

Nadere informatie

PDF-WORKFLOW. Hogeschool Gent 2e kan grafische en reclame vormgeving Departement KASK academiejaar 2002-2003

PDF-WORKFLOW. Hogeschool Gent 2e kan grafische en reclame vormgeving Departement KASK academiejaar 2002-2003 PDF-WORKFLOW Hogeschool Gent 2e kan grafische en reclame vormgeving Departement KASK academiejaar 2002-2003 1.0 Wat is PDF? Portable Document Format Is het standaard formaat voor het uitwisselen van belangrijke

Nadere informatie