1. & DORDRECHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. & 6 2012 DORDRECHT"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief IPA DECEMBER 2011 Integraal Parapsychologisch Adviesbureau (IPA) Breda Businesspark Lijndonk 4, unit BG Breda / Lezing Parapsychologie, paranormale ervaringen & -verschijnselen maandag 6 februari 2012 Dordrecht 2. Cursus Parapsychologie, paranormale ervaringen en -verschijnselen, te Dordrecht, start donderdag 1 maart Lezing Innerlijke schoonheid, Chapoma-healing & Counseling maandag 5 maart 2012 Den Haag 4. Lezing Parapsychologie en Mediumschap, boodschappen vanuit een andere realiteit dinsdag 6 maart 2012 te Fijnaart 5. Cursus Omgaan met je paranormaal genezende vermogens, start zaterdag 24 maart 2012 te Breda 6. Seminar/ Weekend-Workshop Healing volgens de Nepalese traditie vrijdag 4 mei 2012 t/m zondag 6 mei 2012 te Breda 7. Chapoma 1 (zondag 3 juni 2012) & Chapoma 2 (zondag 17 juni 2012) 8. Lezingenprogramma Kennis- en Informatiecentrum Nieuwetijdsproblematiek en Opvoeding (K.I.N.O.) in Breda 9. Spiritueel Café Breda 1. Lezing Parapsychologie, paranormale ervaringen & -verschijnselen ma. 6 februari 2012 DORDRECHT Als introductie op de gelijknamige cursus die op donderdag 1 maart start in Dordrecht, geeft Richard Krebber M.A., op maandagavond 6 februari een lezing over Parapsychologie, paranormale ervaringen & -verschijnselen. Deze lezing is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor de parapsychologie en spiritualiteit. Op deze avond wordt behandeld wat paranormale ervaringen zijn, welke verschijnselen bestudeerd worden, wat de relatie is tussen hooggevoeligheid en paranormaliteit en wat dit kan betekenen voor de individuele spirituele ontwikkeling. Er is ook ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over (individuele) ervaringen. Datum : Maandag 6 februari 2012 : 20.00u u. (zaal open om 19.30u.)

2 Locatie Entree Aanmelden : Zaal De Driesprong, Bankastraat 10 te Dordrecht : 7,50 Euro : (Petra) / (IPA) Hieronder volgt een uitgebreidere beschrijving van de inhoud van de cursus. 2. Cursus Parapsychologie, paranormale ervaringen en -verschijnselen, te Dordrecht, start donderdag 1 maart 2012 In samenwerking met Tom en Petra Schilten (www.hetenergiehuis.info) geeft Richard Krebber M.A. vanaf donderdagavond 1 maart in het voorjaar van 2012 de cursus Parapsychologie, paranormale ervaringen en verschijnselen in Dordrecht. Behandeld wordt wat de parapsychologie als sociale wetenschap inhoudt, wat het gehanteerde mensmodel is, op wat voor wijze er onderzoek wordt verricht, wat paranormale ervaringen zijn en wat deze ervaringen (en verschijnselen) kunnen betekenen voor de individuele spirituele ontwikkeling. Ook meer specifieke (praktische) onderwerpen komen ruimschoots aan bod: spookhuisfenomenen, poltergeistverschijnselen, paranormale- en hoogsensitieve kinderen, het spiritisme, voorspellende dromen en ervaringen, gidsen en engelen, het ontwikkelen van paranormale vermogens, uittredingen en astrale reizen, chakra s en het menselijke aura etc. etc. Daar waar nodig kunnen de lessen worden ondersteund door videomateriaal en kunnen de cursisten (op vrijwillige basis) praktisch worden betrokken bij experimenten, oefeningen en meditaties. Er is ook ruimte voor onderwerpen die vanuit de groep worden aangedragen. Uitgebreidere informatie over deze cursus kunt u terugvinden op onze website onder de link cursussen. Data : Donderdagavonden 1, 8. 15, 22 en 29 maart 2012 : 20.00u u. met halverwege een pauze van 15 minuten Lokatie : Zaal De Driesprong, Bankastraat 10 te Dordrecht : 140 Eu. Aanmelden : (Petra) / (IPA) Het cursusgeld van 140 Eu. is inclusief het bij de cursus gebruikte boek Het Zesde Zintuig, geschreven door Richard Krebber M.A. ( 208 p., uitgeverij Andromeda 2008, ISBN nummer ). Bent u reeds in het bezit van dit boek, dan kost deelname 125 Euro. Aan deelnemers wordt gevraagd om, gelijktijdig met hun aanmelding het bedrag van 25 Euro aan te betalen op bankrekeningnummer ten name van IPA/ R.E. Krebber te Breda onder vermelding van Cursus Dordrecht Deze aanbetaling garandeert u een plaats van deelname. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u ongeveer 6 weken vóór aanvang een bevestiging toe alsmede wat extra informatie over de cursus. De cursisten ontvangen aan het einde van de cursus een I.P.A. verklaring van deelname. Altijd al geïnteresseerd geweest in de parapsychologie en spiritualiteit? Dan is deze interessante, leerzame en intensieve cursus in Dordrecht wellicht iets voor U. Meld u nú aan! 3. Lezing Innerlijke schoonheid, Chapoma-healing & Counseling maandag Den Haag Sinds de introductie in 2009 van de door Richard Krebber ontwikkelde Chapoma Healing blijkt er ook veel belangstelling te bestaan voor deze healing techniek binnen de Wellness

3 sector. Er zijn inmiddels verschillende schoonheidsspecialistes en energetisch therapeuten die de Chapoma workshops gevolgd hebben en de healing toepassen binnen hun eigen praktijk. Met name in de regio s Noord- en Zuid Holland blijkt er veel belangstelling te bestaan voor de combinatie Counseling en Chapoma Healing en is het I.P.A. een samenwerking aangegaan met schoonheidssalon Beauté Totale van Nina Kalliopohja en Dennis de Jong in Den Haag (www.btotale.com).. Het is de bedoeling dat belangstellenden voor een counseling gesprek, al dan niet in combinatie met een Chapoma healing vanaf maart/april 2012 op de woensdagen terecht kunnen in de onlangs geheel verbouwde, prachtige en hypermoderne schoonheidssalon van Beauté Totale aan het Willem Witsenplein no.7 te Den Haag. Als introductie op deze activiteiten zal Richard Krebber op maandag 5 maart 2012 in Den Haag een lezing verzorgen met als onderwerp Innerlijke Schoonheid, Chapoma Healing & Counseling. Datum : Maandag 5 maart 2012 : 20.00u u. Locatie : Wijkcentrum Het Benoordenhuis, Bisschopstraat 5, Den Haag : 10 Euro (inclusief kop koffie of thee en documentatie) Aanmelden lezing : (Beauté Totale) Als u in Den Haag gebruik wilt maken van de mogelijkheden voor een counselinggesprek, Chapoma Healing behandeling of een combinatie van beide dan kunt u hiervoor een afspraak maken bij het IPA via of Gesprekken en behandelingen in Den Haag vanaf medio maart 2012, voorlopig alléén op de woensdagen. 4. Lezing Parapsychologie en Mediumschap, boodschappen vanuit een andere realiteit dinsdag 6 maart 2012 te Fijnaart. Joke Kannekens-Kaufman is natuurgeneeskundige en medium en zij heeft al bijna 2 jaar contact met intelligenties die zich De Lichtwezens van Tyberië noemen. Daarnaast channelt zij informatie van de mystica Hildegard von Bingen. De mediamiek gedicteerde/ gechannelde informatie heeft betrekking op de toekomst van de aarde en welke rol de mensheid hierin speelt (zou moeten spelen). Het is bekend dat hooggevoelige mensen in een veranderde bewustzijnstoestand in contact kunnen treden met een andere realiteit en van daaruit informatie kunnen doorkrijgen. Wat is mediumschap wat voor boodschappen worden er gegeven en welke waarde kunnen we hechten aan de informatie die via mediums doorkomt. Dat zijn de centrale thema s van de lezing die op dinsdag 6 maart in Fijnaart wordt gegeven door Joke Kannekens-Kaufman en Richard Krebber. Datum : Dinsdag 6 maart 2012 : 20.00u u. Locatie : Zaal De Graanbeurs, Kadedijk 6 te Fijnaart : 10 Euro (inclusief kop koffie of thee en documentatie) Aanmelden : (Joke Kannekens-Kaufman) of (IPA) Op zondag 18 maart organiseren Toine Roovers en Joke Kannekens-Kaufman een Spirituele Gezondheidsbeurs in De Graanbeurs te Fijnaart (adres zie boven). Deze beurs zal als thema hebben: Brugfunctie naar de reguliere (geestelijke) gezondheidszorg. De beurs wordt gehouden van 11.00u. tot 17.00u. en de entree bedraagt 4 Euro (inclusief kopje koffie of

4 thee). Informatie voor bezoekers en standhouders via (Joke) of (Toine). 5. Cursus Omgaan met je paranormaal genezende vermogens, start zaterdag 24 maart 2012 te Breda De cursus Omgaan met je paranormaal genezende vermogens ( magnetiseren ) is speciaal bedoel voor hen die paranormaal gevoelig zijn en die een bij hen aanwezig talent tot (bijvoorbeeld) paranormaal genezen willen ontwikkelen en ermee willen leren omgaan. In principe heeft elk mens de aanleg om paranormaal te genezen, alleen is het niet bij iedereen even sterk ontwikkeld. Vaak heeft men zelf het gevoel (of reeds ervaren) in staat te zijn om met het magnetiseren anderen te kunnen helpen. Bijvoorbeeld door pijn bij anderen te verminderen of herstelprocessen te versnellen. Door de omgeving wordt daar vaak lacherig of afwijzend op gereageerd; men wijt de positieve resultaten dan aan het toeval of aan placebo-effecten. Uit onderzoek is echter onomstotelijk vast komen te staan dat er zoiets bestaat als fijnstoffelijke menselijke energie, dat mensen telepatisch contact met elkaar kunnen hebben en dat zij ook in staat zijn om met hun bewustzijn materie te beïnvloeden. Wat het magnetiseren betreft is vastgesteld dat liefst 83% van de mensen een verbetering ervaart van hun klacht. Bij 12% verdween de klacht geheel, bij 47% verminderde de ernst van de klacht en bij 74% verbeterde het algemeen psychische welzijn. Een heleboel mensen die een sterke aanleg hebben om te magnetiseren weten nog niet goed hoe ze hiermee moeten omgaan en/of zich hierin verder kunnen ontwikkelen. Baat het niet, dan schaadt het niet geldt zeker niet voor het magnetiseren. Bij ondeskundig handelen kunnen zowel de cliënt als de genezer nadelige effecten ondervinden. Zo kunnen er bijvoorbeeld onverwacht sterke fysieke reacties optreden bij de cliënt en/of kan de genezer de ander zijn probleem onbewust overnemen of energetisch leeglopen. Het is dan ook zinvol om via deze cursus meer achtergrondinformatie te krijgen over de mogelijke mechanismen die ten grondslag kunnen liggen aan de werking van paranormale genezing. Uitgebreidere informatie over deze cursus kunt u terugvinden op onze website onder de link cursussen. Data Locatie Aanmelden : Zaterdagmiddagen 24 en 31 maart, 7, 14 en 28 april en 12 mei (toets) : uur tot uur : Zaal De Blaker, Graaf Hendrik III plein 128, Breda : 165 Euro : (IPA of per Het cursusgeld van 165 Eu. is inclusief het bij de cursus gebruikte boek Het Zesde Zintuig, geschreven door Richard Krebber M.A. ( 208 p., uitgeverij Andromeda 2008, ISBN nummer ). Bent u reeds in het bezit van dit boek, dan kost deelname 150 Euro. Aan deelnemers wordt gevraagd om, gelijktijdig met hun aanmelding het bedrag van 25 Euro aan te betalen op bankrekeningnummer ten name van IPA/ R.E. Krebber te Breda onder vermelding van Cursus Omgaan Deze aanbetaling garandeert u een plaats van deelname. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u ongeveer 6 weken vóór aanvang een bevestiging toe alsmede wat extra informatie over de cursus.

5 6. Seminar/ Weekend-Workshop Healing volgens de Nepalese traditie vrijdag 4 mei 2012 t/m zondag 6 mei 2012 te Breda In 2011 ontmoette Richard Krebber de nog jonge Nepalese sjamaan, healer en natuurgeneeskundige Laxman Raj Giri. Dit contact heeft in de loop van dat jaar geleid tot een intensieve samenwerking, onder andere op het gebied van de healing, meditatie en de energetische zuivering en reiniging van (woon)huizen en plaatsen. Laxman Raj Giri heeft een tweelingbroer (Saddu Ram Raj Giri) die (eveneens) als sjamaan en healer regelmatig overkomt uit Nepal om in Europa (o.a. Duitsland en Zwitserland) seminars, workshops en masterclasses te geven. Het I.P.A. organiseert in samenwerking met de stichting Licht en Leven een seminar/ weekendworkshop over Healing binnen de Nepalese traditie die verzorgd zal worden door Saddu Ram Raj Giri. De stichting Licht en Leven is een platform voor spirituele bewustwording en persoonlijke groei van het individu om opnieuw in evenwicht te komen met de kosmos, het universele. De stichting wil in samenwerking met beide broers een aantal projecten (zoals de bouw van een meditatief centrum in Kathmandu) realiseren in Nepal. Met dit centrum willen Laxman en zijn broer een brug slaan tussen Oost en west, waarmee zij een tegenwicht willen geven aan de opkomst van het, op ons onderbewustzijn inspelende consumerende materialisme. Al eerder richtte Laxman een school op in Kathmandu, de Birat Boarding School. Momenteel studeren er 400 leerlingen en hebben de eersten dit jaar hun staatsexamen gedaan! Het seminar/ weekendworkshop wordt gehouden in Breda ( De Blaker ) van vrijdagavond 4 mei t/m zondag 6 mei. Het voorlopige programma ziet er als volgt uit: Vr. 4 mei, 19.30u u.: Kennismakingsavond met hapje, drankje en film Za. 5 mei, 10.30u u.: Nepalese Healing I door Saddu Ram Raj Giri 18.00u u.: Avond diner (vegetarische maaltijden mogelijk) Zo. 6 mei, 10.30u u.: Nepalese healing II door Saddu Ram Raj Giri 17.00u u.: Afsluiting Belangstellenden kunnen een sturen naar waarna zij per mail uitgebreide informatie alsmede een aanmeldingsformulier voor definitieve deelname aan deze weekendworkshop toegestuurd krijgen. Wanneer u zich uiterlijk 31 maart 2012 als deelnemer aanmeldt bedragen de kosten 179,- Euro (ná 31 maart 195,- Euro). Dit bedrag is inclusief welkomstdrankje, hapje en film op vrijdagavond, uitgebreide lunch op zaterdag en zondag (indien gewenst vegetarisch) en diner op zaterdagavond (veretarische maaltijden mogelijk, drankjes niet inbegrepen). Voor deze weekendworkshop (die leerzaam kan zijn voor iedereen die zich bezighoudt met healings en andere vormen van energetische therapie) wordt een maximum gesteld aan het aantal deelnemers. Wees er dus snel bij, want vol = vol!

6 7. Chapoma 1 (zondag 3 juni 2012) & Chapoma 2 (zondag 17 juni 2012) In 2012 worden de Chapoma workshops gegeven in de maand juni. Chapoma 1 (basistechniek) op zondag 3 juni (10.30u u.) en Chapoma 2 (speciale technieken) op zondag 17 juni (10.30u u.). Locatie: Zaal De Blaker, Graaf Hendrik III plein 128, Breda De kosten voor deelname aan de Chapoma workshops bedraagt 60 Euro per workshop. Volgt u beide workshops dan bedragen de kosten totaal 110 Euro. Dit bedrag is inclusief een uitgebreide lunch op beide workshop dagen. Aan deelnemers die beschikken over een eigen (draagbare) behandeltafel wordt gevraagd om deze mee te nemen, alsmede een deken/slaapzak en klein hoofdkussen. Omdat de workshops vooral praktisch gericht zullen zijn wordt aanbevolen om makkelijke, loszittende kleding te dragen. Voor deelname aan de Chapoma workshops kunt u contact met ons opnemen via of mailen via Meer informatie over de Chapoma Healing techniek kunt u terugvinden op onze site 8. Lezingenprogramma Kennis- en Informatiecentrum Nieuwetijdsproblematiek en Opvoeding (K.I.N.O.) in Breda Dankzij de inspanningen van een aantal mensen zijn de ontwikkelingen binnen het K.I.N.O. het afgelopen jaar zeer snel gegaan. De verschillende lezingen over hooggevoeligheid en de problemen die dat kan geven worden bijzonder goed bezocht en geven ook veel reacties. Er zijn contacten gelegd met instellingen als EDUX en EDUCARE en er wordt overleg gepleegd met zorgteams en intern begeleiders die binnen verschillende scholen actief zijn. Opgezet vanuit het I.P.A. zal het K.I.N.O. binnenkort als zelfstandige stichting verder gaan. Richard Krebber blijft als extern deskundige en adviseur bij het K.I.N.O. betrokken. Voor de komende tijd zijn er in Breda drie lezingen gepland, terwijl ook al wordt gewerkt aan de organisatie van een landelijk symposium in het najaar van Voorlopige lezingen programma Donderdag 19 januari 2012 : Hoogsensitiviteit binnen het Onderwijs. Lezing door Petra van Oosterhout- Gans (K.I.N.O.) Petra is 15 jaar werkzaam in het (speciaal) onderwijs en behaalde 2 jaar geleden haar Masters met als onderzoekstitel Het hoogsensitieve kind binnen het onderwijs. Dinsdag 28 februari 2012 : Communiceren vanuit een ander perspectief, een verwonderlijke reis in jezelf. Lezing door Karen Wessels (K.I.N.O.). Karen heeft een adviesbureau Smart in Communication. Zij gaat uit van de wetenschap dat ieder mens meerdere vermogens heeft die bewust ingezet kunnen worden. Zij combineert haar kennis op het gebied van de communicatie met beproefde technieken als N.L.P., Geweldloze Communicatie en meditatie. Uitgaand van de hooggevoeligheid van ieder mens, biedt ze een ander perspectief om hiermee om te gaan. De aanname dat alle antwoorden in jezelf zitten, maakt het contact met anderen eenvoudiger. Het biedt een innerlijk compas en zorgt voor een betere balans in het leven. Op deze manier is het mogelijk verbindend te communiceren en een duurzame relatie te creëren met de mensen om ons heen. Op 17 en 31 januari verzorgt Karen lezingen over hoogsensitiviteit voor de interne begeleiders van de basisscholen vallend onder EDUX.

7 Donderdag 12 april 2012 : Hooggevoeligheid, A.D.H.D. en Autisme Lezing door Hans Lemmens. Meer informatie ovcer deze lezing volgt in onze eerstvolgende Nieuwsbrief. Alle lezingen beginnen om 19.30u. en worden gehouden in Stadhuis Princenhage, Haagse Markt 1 te Breda. De entree bedraagt 10 Euro, inclusief koffie en/of thee. Voor meer informatie en/of aanmelden: of bellen met (Henny de Graauw). 9. Spiritueel Café Breda In onze vorige Nieuwsbrief deden we al een oproep om mensen bij elkaar te krijgen die wilden meehelpen om in Breda een Spiritueel Café op te zetten. Om een dergelijk initiatief van de grond te krijgen en de belasting per organiserend lid draaglijk te houden is het noodzakelijk dat ik minimaal 8 personen bij elkaar krijg. Die moeten dan gaan nadenken over de invulling van de bijeenkomsten/lezingen in Breda die eens in de 6 weken gehouden zullen gaan worden en een strategie uitstippelen om bekendheid te geven aan het Spirituele Café en haar (laagdrempelige) activiteiten. Voor de bijeenkomsten is er ons inmiddels een mooie en goed bereikbare locatie in Breda (gratis) ter beschikking gesteld! Heb je affiniteit met de parapsychologie en spiritualiteit, heb je enig organisatorisch talent en ben je bereid om wat van je vrije tijd in een goed initiatief te steken? Neem dan contact op met het Richard Krebber via of mail Wij wensen iedereen hele gezellige Kerstdagen toe en voor 2012 de allerbeste wensen in gezondheid en geluk! Om te vinden wat je zoekt heb je moed in je hart nodig en liefde in je geest ( Liedewij Giri-Slee )

Nieuwsbrief. december 2014 MUZIEK EN DANS

Nieuwsbrief. december 2014 MUZIEK EN DANS DECEMBER 2014 Nieuwsbrief december 2014 Oktober 2014 Geef jezelf eens een cadeau! In dit nummer 1 Muziek en dans 2 Workshops Vol verwachting klopt ons hart We hebben het deze maand druk druk druk met de

Nadere informatie

Kijk voor de actuele prijzen op onze website. www.hooggevoeligheelgewoon.nl

Kijk voor de actuele prijzen op onze website. www.hooggevoeligheelgewoon.nl Productengids 2015 Inleiding Voor u hebt u onze productengids. Voordat wij verder ingaan op de inhoud van de producten, willen we u eerst even kennis laten maken met Hooggevoelig heel gewoon. Waar staat

Nadere informatie

Studiegids 2015/2016

Studiegids 2015/2016 Het LevensCollege Studiegids 2015/2016 Hét holistische opleidingsinstituut voor bewustwording en levenswijsheid. Voor coaches, professionals, therapeuten, studenten, leidinggevenden en organisaties. Kvk:27302518

Nadere informatie

De Zwanenhof centrum voor training en verdieping Bezinningsprogramma 2014

De Zwanenhof centrum voor training en verdieping Bezinningsprogramma 2014 De Zwanenhof centrum voor training en verdieping Bezinningsprogramma 2014 Thuiskomen Huis met een ziel Zorg en aandacht Passie, inspiratie en eenvoud Authentiek BCProgramma_2014.indd 1 19-11-13 16:48 Retraites

Nadere informatie

OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE

OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE 2 0 1 4 OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE Beste NEI-ers, NLP-ers, Collega s en geïnteresseerden. Trots kunnen we weer een nieuwsbrief vol met workshops en opleidingen laten zien. Het

Nadere informatie

Djoj programmakrant. Mensen ontmoeten mensen. Op ontdekkingstocht in de ziel JANUARI-JUNI 2015. Mindfulness: met aandacht in dit moment.

Djoj programmakrant. Mensen ontmoeten mensen. Op ontdekkingstocht in de ziel JANUARI-JUNI 2015. Mindfulness: met aandacht in dit moment. Djoj programmakrant JANUARI-JUNI 2015 Geweldloze Communicatie Festival Intuïtie: Magisch Vijf Ritmes Healing 3 je tomtom 5 Festival 9 dansen 11 Mindfulness 13 Tao 17 Mensen ontmoeten mensen Is het door

Nadere informatie

CURSUS & OPLEIDING. Studiegids. Kwaliteit in spiritualiteit. Cursussen Reiki Shin-Do Overvloed Bachbloesems Aromatherapie Meditatie

CURSUS & OPLEIDING. Studiegids. Kwaliteit in spiritualiteit. Cursussen Reiki Shin-Do Overvloed Bachbloesems Aromatherapie Meditatie CURSUS & OPLEIDING CENTRUM Cursussen Reiki Shin-Do Overvloed Bachbloesems Aromatherapie Meditatie Opleidingen Professional Aurahealer Reiki Practitioner Reikimaster Meditatieleraar Shin-Do leraar Voeding

Nadere informatie

Groei zi(e)n Nieuwsbrief voor Zonen en Dochters

Groei zi(e)n Nieuwsbrief voor Zonen en Dochters Groei zi(e)n Nieuwsbrief voor Zonen en Dochters In dit nummer: De praktijk Systemisch werk/opstellingen Werken met kinderen Kwaliteitswaarborg Verwen avond voor je Hart Workshop Zielsgelukkig Kralenworkshop

Nadere informatie

Driedaagse werkconferentie in Drakenburg te Baarn

Driedaagse werkconferentie in Drakenburg te Baarn Rituelen in een breed perspectief i.s.m. Driedaagse werkconferentie in Drakenburg te Baarn 1e jaargang oktober 2015 Welkom op de School of Rituals!. Het Moment organiseert in samenwerking met de Funeraire

Nadere informatie

Ruimte voor iedereen

Ruimte voor iedereen Programma najaar 2010 32 lezingen, workshops, gesprekken en meer bewustwording inspiratie ontmoeting Ruimte voor iedereen Welkom bij het Huis voor Zingeving! Ruim een jaar geleden opende het Huis voor

Nadere informatie

Hoe kunnen opleiding en praktijk elkaar beïnvloeden? Fontys antwoordt. the learning. community. Nieuwsbrief ALUMNI 2004-2005

Hoe kunnen opleiding en praktijk elkaar beïnvloeden? Fontys antwoordt. the learning. community. Nieuwsbrief ALUMNI 2004-2005 Hoe kunnen opleiding en praktijk elkaar beïnvloeden? Fontys antwoordt. the learning community Nieuwsbrief ALUMNI 2004-2005 Inleiding Fontys Hogeschool Pedagogiek groeit en blijft in beweging. In beweging

Nadere informatie

dienstengids 2015 Wij helpen u op weg

dienstengids 2015 Wij helpen u op weg dienstengids 2015 Wij helpen u op weg Voorwoord Uw mening telt De BNMO-dienstengids 2015 omvat weer een breed aanbod aan activiteiten. Ontmoetende programma s met het accent op onderling contact, programma

Nadere informatie

Mevrouw Van Oort kaart graag. Ze is dan ook enthousiast lid van de klaverjasvereniging. BEWAAREXEMPLAAR

Mevrouw Van Oort kaart graag. Ze is dan ook enthousiast lid van de klaverjasvereniging. BEWAAREXEMPLAAR Mevrouw Van Oort kaart graag. Ze is dan ook enthousiast lid van de klaverjasvereniging. BEWAAREXEMPLAAR Programmaboekje Verenigingsleven Transwijk januari - juni 2013 Geachte lezer, Met veel plezier presenteer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon NIEUWSBRIEF Mantelzorg Voor een ieder die zorgt! NAJAAR 2015 BODEGRAVEN - REEUWIJK GOUDA WADDINXVEEN ZOETERMEER Inhoudsopgave Mantelzorgondersteuning algemeen 3 Nieuwsbrief en websites 4 Informatie verschillende

Nadere informatie

Netwerk Vitale Landbouw en Voeding

Netwerk Vitale Landbouw en Voeding Netwerk Vitale Landbouw en Voeding Nieuwsbulletin 2010 - nr. 2 Op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen sturen wij u dit tweede nieuwsbulletin van het jaar toe. Stem met je vork luidt het advies van

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

SCHEMA ACTIVITEITEN ZOG MH

SCHEMA ACTIVITEITEN ZOG MH Maart/ april 2013 12e Jaargang nummer 103 Zorgvragersorganisatie GGZ Midden Holland Hoge Gouwe 65 2801 LC Gouda Telefoon: 0182-51 90 60 E-mail: Cliëntenkrant@zogmh.nl Website: www.zogmh.nl Twitter: @zogmh

Nadere informatie

PROFESSIONEEL HEALER. Auratouch healing. De Auratouch technieken. 2 jarige beroepsopleiding energetisch healer

PROFESSIONEEL HEALER. Auratouch healing. De Auratouch technieken. 2 jarige beroepsopleiding energetisch healer PROFESSIONEEL HEALER Auratouch healing De Auratouch technieken 2 jarige beroepsopleiding energetisch healer Nederlof Centrum, al 25 jaar een toonaangevend instituut op het gebied van healing en innerlijke

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Ik Ben Bewust Onderwijs

Schoolgids 2014-2015. Ik Ben Bewust Onderwijs Schoolgids 2014-2015 Ik Ben Voorwoord "Wat men idealisme noemt is slechts het realisme van het hart. Het zijn onze innerlijke passies komende vanuit ons ware Zelf die vragen om bezieling, omarming en realisatie".

Nadere informatie

Stichting t Groenewold Begijnengang 17, 5911 JL Venlo Tel. 077 3546689 Email st.groenewold@home.nl www.stichtinggroenewold.nl

Stichting t Groenewold Begijnengang 17, 5911 JL Venlo Tel. 077 3546689 Email st.groenewold@home.nl www.stichtinggroenewold.nl lichaamsbewustwording creativiteitsbevordering zin gevingsvragen spirituele ontwikkeling lichaamsbewust wording creativiteitsbevordering zingevingsvragen spiri tuele ontwikkeling lichaamsbewustwording

Nadere informatie

Consultatiebureau Widar & Oudergroep

Consultatiebureau Widar & Oudergroep Consultatiebureau Widar & Oudergroep Zeist, december 2013 Beste ouders, Namens Sylvia Stroink en de oudergroep van consultatiebureau Widar bieden wij u deze nieuwsbrief aan. We willen alle ouders hartelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1-2012 cultuureducatie 058

Nieuwsbrief 1-2012 cultuureducatie 058 Nieuwsbrief 1-2012 cultuureducatie 058 Inleiding In Leeuwarden wordt gebouwd aan een nieuw model van cultuureducatie in de vorm van de Netwerkorganisatie. In de afgelopen weken is achter de schermen al

Nadere informatie

Voorzitter Netty Koele-Lieuwen Tel: 075-6154659 mobiel: 06-12280505 info@epc-waterland.nl. Secretaris Eelco Koele E-mail: secretaris@epc-waterland.

Voorzitter Netty Koele-Lieuwen Tel: 075-6154659 mobiel: 06-12280505 info@epc-waterland.nl. Secretaris Eelco Koele E-mail: secretaris@epc-waterland. CURSUSBOEKJE VAN EPC WATERLAND 2013-2014 Voorzitter Netty Koele-Lieuwen Tel: 075-6154659 mobiel: 06-12280505 info@epc-waterland.nl Secretaris Eelco Koele E-mail: secretaris@epc-waterland.nl Penningmeester

Nadere informatie

Cursus IVN Natuurouder. Handleiding Organisatie en opzet

Cursus IVN Natuurouder. Handleiding Organisatie en opzet Cursus IVN Natuurouder Handleiding Organisatie en opzet IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid 2015 Deze cursus is mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Het cursusboek is

Nadere informatie

Cursussen in complementaire geneeskunde en persoonlijke ontwikkeling. Synthesis Seminars. cursusjaar 2014-2015. zie tevens: www.synthesisseminars.

Cursussen in complementaire geneeskunde en persoonlijke ontwikkeling. Synthesis Seminars. cursusjaar 2014-2015. zie tevens: www.synthesisseminars. Cursussen in complementaire geneeskunde en persoonlijke ontwikkeling Synthesis Seminars cursusjaar 2014-2015 zie tevens: www.synthesisseminars.eu Even voorstellen Synthesis Seminars is een initiatief van

Nadere informatie

Activiteiten voorjaar 2013

Activiteiten voorjaar 2013 BELGIE- BELGIQUE P.B. 2000 ANTWERPEN 1 8/3828 Driemaandelijks tijdschrift erk.nr. P508852 jaargang 8 Nummer 1 Activiteiten jan tot juni 2013 Afgiftekantoor 2000 1 29+ dansfuiven in Jaaropleiding menselijke

Nadere informatie

Jonge professionelen en de Christus Triumfatorkerk

Jonge professionelen en de Christus Triumfatorkerk Jonge professionelen en de Christus Triumfatorkerk Projectplan 2011-2015 Uitgangssituatie Dit projectplan is een vervolg op de eerdere stappen die binnen dit project gezet zijn. In de eerste fase zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

Informatieboekje van EPC Waterland januari - mei 2010

Informatieboekje van EPC Waterland januari - mei 2010 Informatieboekje van EPC Waterland januari - mei 2010 Voorzitter Henny C. Kruiswijk - Monnik Tel: 020 6313829 Vice-voorzitter Jan Kruiswijk Tel: 020 6313829 Secretaris Ina Haagsma Tel: 020 6327007 Penningmeester

Nadere informatie

inzichten om de toegang tot zorg voor mensen met dementie te verbeteren.

inzichten om de toegang tot zorg voor mensen met dementie te verbeteren. DECEMBER 2014 #2 Welkomstwoord Voor u ligt de tweede editie van de nieuwsbrief Mantelzorger in Beeld. We willen u hierin op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijk

Nadere informatie