BIOTECHNOLOGIE VOOR ALLE MOTOREN EN (BIO)BRANDSTOFFEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIOTECHNOLOGIE VOOR ALLE MOTOREN EN (BIO)BRANDSTOFFEN"

Transcriptie

1 BIOTECHNOLOGIE VOOR ALLE MOTOREN EN (BIO)BRANDSTOFFEN

2 INHOUDSOPGAVE BIOTECHNOLOGIE VOOR MOTOREN EN BRANDSTOFSYSTEMEN 2 GESCHIEDENIS 2 EFFECTEN 2 IN OVEREENSTEMMING MET INTERNATIONALE BRANDSTOFNORMEN 3 GECERTIFICEERD, ERKEND EN AANBEVOLEN DOOR MOTORFABRIKANTEN 3 SAMENSTELLING EN TOEPASSING 4 HANDLING EN VEILIGHEID 4 BIOBRANDSTOFFEN 5 DE WERKING VAN ENZYMTECHNOLOGIE 6 ELIMINATIE EN VERWIJDERING VAN MICRO-ORGANISMEN 7 BEHOUD VAN UW TANKINSTALLATIE DOOR ELIMINATIE VAN MICRO-ORGANISMEN EN WATER 9 DE KRACHT VAN ENZYMTECHNOLOGIE IN DE PRAKTIJK 10 PRAKTIJKVOORBEELD 1 : VEOLIA TRANSPORT DIESELOLIE EN PRAKTIJKVOORBEELD 2 : BAGGERBEDRIJF NEDERLAND MARINE DIESEL OIL (MDO) 12 PRAKTIJKVOORBEELD 3 : BRITTANY FERRIES STOOKOLIE HFO PRAKTIJKVOORBEELD 4 : WESTWARD SEAFOODS ALASKA DIESEL/KEROSINE BLEND EN VISOLIE 14 PRAKTIJKVOORBEELD 5 : MULTRASHIP TOWAGE & SALVAGE TERNEUZEN VOS-ULS BIJLAGEN XBEE PRODUCT DATA SHEET XBEE VEILIGHEIDSBLAD (MSDS) RAPPORT INTERTEK CALEB BRETT XBEE DIESEL EN590 RAPPORT INTERTEK CALEB BRETT XBEE BENZINE EN228 Holland Oil B.V. Distributeur Benelux Xbee Natural Fuel Additive 1

3 BIOTECHNOLOGIE VOOR MOTOREN EN BRANDSTOFSYSTEMEN Xbee is een organisch brandstofadditief geschikt voor toepassing in alle fossiele brandstoffen, biobrandstoffen, plantaardige en dierlijke biomassa en in alle verbrandingsmotoren. Xbee bestaat uit een complex concentraat van enzymen gewonnen uit boombladeren en zeealgen dat is opgelost in zuivere n-paraffine. Behandeling van brandstoffen met Xbee verbetert de brandstofkwaliteit en zorgt voor een langere houdbaarheid van het product. Xbee elimineert water, sludge en bacteriën en realiseert een volledige reiniging van brandstofsystemen en motoren. Xbee zorgt voor een moleculaire verandering van brandstoffen waardoor deze een homogenere samenstelling krijgen en sneller en vollediger verbranden. Deze verbetering van de brandstofkwaliteit, reiniging van het brandstofsysteem en eliminatie van onzuiverheden resulteert in vele voordelen; van brandstofbesparing, emissiereductie en besparing op onderhoudskosten tot vermogenstoename en vermindering van stilstand en uitlaatrook. GESCHIEDENIS In de jaren tachtig van de vorige eeuw deed een Japans wetenschapsteam onder leiding van professor Shinji Makino de ontdekking dat bepaalde natuurlijke enzymen een geweldige katalytische werking hebben op koolwaterstoffen. Na een uitgebreid testprogramma en EPA registratie (Environmental Protection Agency) wordt het product in Amerika in 1998 onder de naam Soltron op de markt gebracht. In 2002 worden de distributierechten voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika ondergebracht bij de Franse AKX-Group die het product onder de naam Xbee is gaan distribueren. Ten slotte wordt het product ten behoeve van de pleziervaart in 2004 door de firma Starbrite onder de naam Startron op de markt gebracht. In 2013 verwerft Holland Oil de exclusieve distributierechten voor de Benelux. Het product Xbee is sinds haar initiële ontdekking in de tachtiger jaren steeds door professor Makino doorontwikkeld. Deze productevolutie heeft er voor gezorgd dat het product anno 2014 nog effectiever is en een geweldig breed werkingsspectrum kent; op koolwaterstoffen, biobrandstoffen, plantaardige en dierlijke biomassa, water, micro-organismen en andere onzuiverheden in brandstoffen en brandstofsystemen. EFFECTEN > Reduceert het brandstofverbruik > Reduceert de emissies van schadelijke gassen (CO, CO2,NO,NOx en roetpartikels) > Reinigt tanks, brandstofsystemen en motoren > Reduceert onderhoudskosten > Elimineert micro-organismen (bacteriën, gisten en schimmels) > Reduceert filterblocking > Verwijdert onzuiverheden (geëlimineerde micro-organismen en sludge) uit de brandstof en voorraadtanks > Verwijdert aanwezig water > Reduceert het AdBlue verbruik > Realiseert een toename van het motorvermogen > Heeft een neutraliserend effect op zwavel wat de vorming van zwaveloxiden beperkt > Maakt brandstoffen geschikt voor langdurige opslag Holland Oil B.V. Distributeur Benelux Xbee Natural Fuel Additive 2

4 IN OVEREENSTEMMING MET INTERNATIONALE BRANDSTOFNORMEN De organische samenstelling maakt dat Xbee volledig in overeenstemming is met alle fossiele brandstoffen en biobrandstoffen en de daarvoor geldende internationale normen. Onafhankelijk internationaal opererend onderzoekslaboratorium Intertek Caleb Brett onderzocht het effect van Xbee op diverse brandstoffen en de daarvoor geldende normen (EN590, EN228, JET A-1, CSR441, CSR500 / ISO ). Hierbij werden diverse brandstoffen aan de hand van internationaal geldende normen geanalyseerd waarna het Xbee additief aan hen werd toegevoegd. Na een periode van een maand en een periode van zes maanden werden de brandstoffen opnieuw geanalyseerd en afgezet tegen dezelfde internationale brandstofnormen. Het resultaat van het onderzoek toont aan dat Xbee de specificaties van brandstoffen volledig respecteert en Xbee brandstoffen volledig voldoen aan de internationale brandstofnormen. De rapporten van Intertek Caleb Brett kunt u inzien op of opvragen via GECERTIFICEERD, ERKEND EN AANBEVOLEN DOOR MOTORFABRIKANTEN Het CEC ontwikkelt testmethoden om prestaties van smeeroliën en brandstoffen te testen voor toepassing in benzine- en dieselmotoren in diverse applicaties (personen- en vrachtauto s, bussen, tweewielers, schepen en industriële motoren). Het CEC onderwierp het Xbee additief aan een aantal strenge testen (F-23-A-01 norm voor dieselmotoren en F-05-A-93 voor benzinemotoren) waaruit is gebleken dat Xbee geen schade kan aanrichten aan brandstofmotoren. De bevindingen van het CEC worden door vele professionele instanties binnen de automotive industrie erkend, waaronder ook door de ACEA (Europese vereniging van automobielfabrikanten). De ACEA vertegenwoordigt een grote groep waarin de voornaamste constructeurs van personenauto s, vrachtauto s, bussen, etc. vertegenwoordigd zijn. Caterpillar Motoren GmbH heeft het Xbee additief in haar eigen testfaciliteiten uitgebreid getest. Uit de evaluatie bleken aanzienlijke verbeteringen van alle meetgegevens. Wij veronderstellen dat het gebruik van dit additief ertoe leidde dat alle koolafzettingen beduidend verminderd werden en dat dankzij de verlaging van het aantal roetdeeltjes in de uitlaatgassen (tot 40%) de tijd tussen de onderhoudsbeurten verlengd kan worden. Wat ons betreft zien wij geen enkel probleem om Xbee in al onze motoren te gebruiken en verklaren met dit schrijven algemeen akkoord te gaan met het gebruik van dit product. Wij zijn van mening dat het gebruik van additief in brandstoffen bij dieselmotoren de werkingskenmerken van de motoren aanzienlijk zal verbeteren. Bovendien heeft de vermindering van de uitstoot een gunstige invloed op het milieu. Wij kunnen onze klanten dan ook aanbevelen dit additief in hun brandstoffen te gebruiken. Holland Oil B.V. Distributeur Benelux Xbee Natural Fuel Additive 3

5 Ook Wärtsilä testte in eigen beheer het brandstofadditief Xbee en was verrast over de resultaten. Na afloop van de eenjarige testperiode voerden wij een endoscopie op de cilinders en het uitlaatspruitstuk uit. Tot onze grote verbazing werden wij aangenaam verrast door de volledige afwezigheid van koolproducten op de zuigerkoppen, op de bovenzijde van de cilinderkoppen, op de kop en de moffen van de klep, op de behuizing van de cilinderkop en op het uitlaatspruitstuk. Door de perfecte reinheid van de bestanddelen hebben wij kunnen concluderen dat het geteste brandstofadditief een echt doeltreffende verbetering van de werking van de beide aandrijfmotoren bewerkstelligde door alle koolproducten te verwijderen. Hierdoor denken wij dat het gebruik van een dergelijk additief in de brandstof de mechanische sterkte en de levensduur van de hierboven beschreven onderdelen zal verbeteren en wij gaan dan ook akkoord om onze klanten het gebruik van dit brandstofadditief aan te bevelen. In januari 2008 deed MaK uitgebreid rapport van het technische onderhoud dat zij verrichtten op de veerboot Mont St. Michel van rederij Brittany Ferries. Uit dit verslag blijkt duidelijk dat men positief verrast was van de reinheid van diverse motorcomponenten. In eerdere verklaringen van Caterpillar wordt gebruik van het Xbee additief in deze motoren aanbevolen. Alle bovengenoemde rapporten en verklaringen zijn in te zien op of opvraagbaar via SAMENSTELLING EN TOEPASSING Het Xbee additief is volledig organisch van samenstelling en bestaat uit een complex enzymenconcentraat (0,5%) opgelost in zeer zuivere n-paraffine (99,5%). Het enzymconcentraat wordt nog altijd in Japan vervaardigd waarna het onder licentie op twee locaties in Amerika wordt geblend met n-paraffine. De lage viscositeit van de paraffine zorgt voor een eenvoudige menging met brandstoffen. Toepassing van het product is zeer eenvoudig; wij adviseren u 1 liter Xbee te gebruiken in iedere 4000 liter willekeurige brandstof (benzine, dieselolie, kerosine Jet-A1, Mazout, stookolie HFO, marine dieselolie MDO, biodiesel, palmolie, dierlijke vetten, bio ethanol, etc.). HANDLING EN VEILIGHEID Xbee bevat geen chemische bestanddelen en kent daardoor in tegenstelling tot het meerendeel van de beschikbare (chemische) brandstofafdditieven slechts een enkele veiligheidsbepaling. Xbee is geen gevaarlijke stof en niet onderheving aan regelgeving op het gebied van vervoer (ADR). Xbee heeft een vlampunt van >80 C waardoor het ook ten aanzien van opslag minder beperkingen kent. Ook wat betreft handling is Xbee in vergelijking met chemische additieven zowel voor mens als milieu een uiterst vriendelijk alternatief. Hierdoor wordt de gebruiker of leverancier van Xbee aanzienlijk minder blootgesteld aan gevaarlijke gezondheidsrisico s. Holland Oil B.V. Distributeur Benelux Xbee Natural Fuel Additive 4

6 Procentuele verandering (%) BIOBRANDSTOFFEN De Combustion Analysis Laboratory van de Amerikaanse Universiteit van Berkeley deed onderzoek naar het effect van Xbee op puur plantaardige oliën en de onderlinge verdraagzaamheid. Uit deze onderzoeken bleek dat Xbee en puur plantaardige oliën uitstekend samengaan en dat het effect van de Xbee enzymtechnologie op de plantaardige esters substantieel is. De Universiteit van Berkeley deed uitgebreide empirische emissietesten bij gebruik van verschillende soorten plantaardige oliën en biodieselproducten met en zonder toevoeging van Xbee. De resultaten zijn opmerkelijk; in alle gevallen waarbij Xbee aan de brandstof was toegevoegd (PPO, B30 en B20) zag men een drastische verlaging van emissies. 0 Emissieresultaten B20 en B100 met Xbee CO Partikels NOx Plantaardige olie (B20) -17,35-25,93-14,24 Soja olie (B100) -11,57-21,74-22,36 Dit onderzoek toont aan dat door toevoeging van het Xbee additief aan biobrandstoffen de NOx emissies (significant) dalen terwijl standaard biobrandstoffen juist meer NOx produceren ten opzichte van laagzwavelige dieselolie. Holland Oil B.V. Distributeur Benelux Xbee Natural Fuel Additive 5

7 DE WERKING VAN ENZYMTECHNOLOGIE Een enzym is een eiwit dat een chemisch proces kan versnellen (katalytisch effect) waarbij stoffen op moleculair niveau worden gebonden of afgebroken. De werking van een enzym is specifiek gericht op een bepaald molecuul (substraat); in het geval van Xbee enzymen zijn dit koolwaterstoffen en tri-glyceriden. Een enzym bevat een zogenaamde actieve site waarop het substraat exact past, waarna het door het enzym kan worden gemodificeerd. Dit betekent dat een molecuul uiteen kan vallen in meerdere afzonderlijke moleculen of dat meerdere moleculen juist worden samengevoegd. Bij dit proces wordt het enzym niet verbruikt, zodra het proces is afgerond wordt er onmiddellijk een nieuw substraat ontvangen en gemodificeerd. Een enzym kan dit proces miljoenen keren per seconde doorlopen! Daarmee zijn enzymen de meest krachtige natuurlijke katalysatoren. De enzymen in Xbee werken specifiek op koolwaterstoffen en tri-glyceriden (biomassa). Het katalytische proces van molecuulmodificatie breekt koolwaterstof- en tri-glyceridenketens in kortere ketendelen wat resulteert in een homogener product en een efficiëntere verbranding. Hiernaast ziet u schematisch de werking van Xbee enzymtechnologie. Het substraat (A : de koolwaterstofketen of biomassa) past exact op de actieve site van het enzym (B). Eenmaal gekoppeld aan het enzym (C) vindt modificatie van het substraat plaats door de ketens van het molecuul te verzwakken. Na deze modificatie valt het substraat in delen uiteen (E) en is het enzym weer vrij om een nieuwe substraat te ontvangen (D). Overige ketendelen worden verzwakt wat de opname van zuurstof stimuleert en zorgt voor een sneller uiteenvallen van het molecuul bij verbranding wat eveneens tot een efficiëntere verbranding leidt. Op deze wijze gaat er minder energie verloren aan het ontbranden van de moleculen en ontstaat een meer continu verbrandingsproces. Het effect van deze enzymbehandeling is afhankelijk van de ketenlengte en complexiteit van het substraat. Immers, bij langere en meer vertakte ketens is meer modificatie mogelijk dan bij kortere ketens. Zo kent Xbee een groter effect naarmate de brandstof zwaarder wordt; het resultaat bij toepassing in dieselolie (ketens tot wel 20 koolstofatomen lang) is groter dan in benzine (ketens tot circa 10 koolstofatomen lang). Voorts is het effect op stookolie HFO (tot wel 40 koolstofatomen lang) groter dan op marine diesel olie (tot circa 30 koolstofatomen lang). De enzymen in Xbee hebben een enorm sterke detergerende (reinigende) en dispergerende (in medium zwevend houdende) werking. Hierdoor verliezen schadelijke verontreinigingen in brandstoffen het vermogen zich aan tank- en leidingwanden te hechten, worden mechanische componenten geheel gereinigd en wordt sludge en losgeweekte verontreiniging langzaam in microscopisch kleine deeltjes opgenomen in de brandstof om vervolgens te worden uitgefilterd of verbrand. Eenzelfde werking hebben de Xbee enzymen op water; dit wordt in microscopisch kleine delen afgebroken en zwevend gehouden in de brandstof om te worden uitgefilterd of verbrand. Xbee enzymen hebben een bacteriedodende werking; aanwezige micro-organismen worden geëlimineerd waarna ook zij in microscopisch kleine delen worden afgebroken en zwevend gehouden in de brandstof om te worden uitgefilterd of verbrand. Holland Oil B.V. Distributeur Benelux Xbee Natural Fuel Additive 6

8 ELIMINATIE EN VERWIJDERING VAN MICRO-ORGANISMEN Uit een uitgebreid microbiologisch onderzoek uitgevoerd door onderzoekslaboratorium Intertek Caleb Brett blijkt het eliminerend vermogen van Xbee op diverse micro-organismen. Het onderzoek werd verricht door analyse van het aantal aanwezige koloniën CFU (Colony Forming Units) in een zwaar verontreinigd monster dieselolie EN590. Dit onderzoek werd verricht conform de internationale norm IP 385/99 welke betrekking heeft op de telling van aanwezige bacteriën, gisten en schimmels. Opzet van de analyse: 1) Bepaling van de omvang van de bacteriologische besmetting door telling van het aantal CFU s meteen na toevoeging van het Xbee additief aan de brandstof in de mengverhouding 1:4000 en 1:500 (D Day); 2) Dezelfde bepaling van het aantal aanwezige CFU s na 15 dagen (D Day + 15); 3) Dezelfde bepaling van het aantal aanwezige CFU s na 60 dagen (D Day + 60). Bacteriën (in aantallen CFU's) D Day D Day + 15 D Day + 60 Xbee 1: Xbee 1: Xbee 1:4000 Xbee 1:500 Holland Oil B.V. Distributeur Benelux Xbee Natural Fuel Additive 7

9 Gisten (in aantallen CFU's) D Day D Day + 15 D Day + 60 Xbee 1: Xbee 1: Xbee 1:4000 Xbee 1:500 Schimmels (in aantallen CFU's) D Day D Day + 15 D Day + 60 Xbee 1: Xbee 1: Xbee 1:4000 Xbee 1:500 Holland Oil B.V. Distributeur Benelux Xbee Natural Fuel Additive 8

10 XBEE BEHOUD VAN UW TANKINSTALLATIE DOOR ELIMINATIE MICRO-ORGANISMEN EN WATER Een tankinstallatie is een kostbare investering die u in een goede conditie wilt houden. Helaas is vaak niet goed te monitoren wat zich op alle plaatsen in de tank afspeelt en komt men bij problemen of een herkeuring voor ongewenste verrassingen te staan. Ook scheepstanks zijn onderhevig aan deze problematiek. Bacterieproblemen zijn van alle tijden, echter door brandstofontzwaveling en bijmenging van biocomponenten zijn deze problemen excessief verergerd. Micro-organismen gedijen slecht in een zwavelrijke omgeving; door de ontzwaveling van brandstoffen krijgen bacteriën, gisten en schimmels meer ruimte zich te ontwikkelen. Het ontzwavelingsproces dat binnen het raffinageproces plaatsvindt maakt de brandstof schraler en om die reden wordt er ter compensatie een lubricity additief toegevoegd. Met name dit additief maakt de brandstof enorm hygroscopisch (trekt water aan). Water is dé voedingsbodem voor micro-organismen en de belangrijkste oorzaak van bacteriologische brandstofbesmettingen. Water is altijd in brandstoffen aanwezig, conform de specificaties van brandstoffen wordt een hoeveelheid zelfs toegestaan (in veel gevallen is de toegestane hoeveelheid water zelfs meer dan het water opnemend vermogen van de brandstof). Maar ook door temperatuurschommelingen (door buitentemperatuur of producttemperatuur bij levering) zal water aan de lucht worden onttrokken en condens ontstaan. Met ingang van 2006 is een verplichte bijmenging van biologische componenten in brandstoffen gaan gelden. Microorganismen zijn verzot op deze biocomponenten. Een bacteriologische besmetting kan in een beginstadium worden herkend aan slijmvorming (draden) in de brandstof. Deze slijmvorming duidt op celdeling van micro-organismen, een bacteriologische brandstofbesmetting is in de maak. Celdeling van micro-organismen geschiedt exponentieel (2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024 etc.); een bacteriologische besmetting kan zich in korte tijd manifesteren. Naar gelang de celdeling voortduurt en verschillende micro-organismen zich manifesteren en koloniseren veranderd de brandstof van kleur en vormen zich afzettingen en onzuiverheden. Om dit fenomeen een halt toe te roepen worden er op grote schaal (al dan niet preventief) bacteriedodende biocides ingezet. Het probleem lijkt daarmee beteugeld maar kent een aantal gevaren: 1) Ten eerste zijn deze chemische biocides zeer giftig en bijzonder slecht voor de gezondheid; 2) Ten tweede is het gebruik van biocides een vorm van symptoombestrijding en schuilt in het gebruik een groter risico: Micro-organismen die door een chemische biocide worden geëlimineerd bezinken op de bodem van de tank en vormen samen met andere onzuiverheden een lokaal zuurstofarm milieu waarin anaerobe bacteriën goed gedijen. Anaerobe microorganismen scheiden zuren af waardoor op de bodem van de tank een zure omgeving ontstaat die kan leiden tot (put)corrosie. Xbee elimineert micro-organismen en brengt deze in microscopische kleine delen zwevend in de brandstof waardoor deze worden uitgefilterd of verbrand. Ook andere onzuiverheden (sludge) worden door de enzymen afgevoerd. Ook water wordt door Xbee op deze wijze in brandstoffen en brandstofinstallaties geëlimineerd. De sterk detergerende werking van de enzymen in Xbee maken dat onzuiverheden zich niet langer kunnen hechten aan tankwanden en leidingwanden. Xbee conserveert brandstoffen, brengt en houdt brandstofinstallaties in conditie en voorkomt ongemerkte schade. Holland Oil B.V. Distributeur Benelux Xbee Natural Fuel Additive 9

11 DE REINIGINGSKRACHT VAN ENZYMTECHNOLOGIE IN DE PRAKTIJK Holland Oil B.V. Distributeur Benelux Xbee Natural Fuel Additive 10

12 % Nm³/h mg/nm³ PRAKTIJKVOORBEELD 1 : VEOLIA TRANSPORT DIESELOLIE EN590 Het Franse onderzoekslaboratorium Ascal verrichte uitgebreide metingen van de uitlaatemissies van meerdere Veolia Transport stadsbussen in Saumur. De analysegegevens van Ascal tonen een gemiddelde emissiereductie van 12,27 %. Ascal Emissieresultaten CO/NO/NOx/VOS CO (-23,36%) NO (-8,42%) NOx (-12,40%) VOS (-6,73%) Met Xbee 262,6 380,6 719,4 105,4 Zonder Xbee 342,2 415,6 821,2 113 Astitel Met Xbee Zonder Xbee Ascal Emissieresultaat CO2-10,53 % Ascal Analyse - Flow - 30,87 % 2 1,5 1 Zonder Met Xbee Xbee CO2 (%) 1,52 1, Zonder Met Xbee Xbee Flow (Nm³/h) 151,6 104,8 Holland Oil B.V. Distributeur Benelux Xbee Natural Fuel Additive 11

13 g/kwh g/kwh PRAKTIJKVOORBEELD 2 : BAGGERBEDRIJF NEDERLAND MARINE DIESEL OIL (MDO) Een interne evaluatie van het Xbee additief door een vooraanstaand Nederlands baggerbedrijf toonde significante resultaten; drastische reducties van uitlaatemissies en een opmerkelijke reductie van het brandstofverbruik. Metingen ten behoeve van deze evaluatie werden uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium Envirotech Consultancy W.L.L. te Bahrein. Metingen werden volledig conform de E2 normen van het IMO (International Maritime Organization) uitgevoerd. Analyseresultaten Verbruik en CO2 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 Verbruik (-9,83%) CO2 (-9,14%) Met Xbee 229,10 716,00 Zonder Xbee 254,10 788,00 Analysegegevens CO en NOx 15,00 10,00 5,00 0,00 CO (-67,96%) NOx (-25,49%) Met Xbee 0,58 1,81 Zonder Xbee 7,60 10,20 Holland Oil B.V. Distributeur Benelux Xbee Natural Fuel Additive 12

14 Procentuele verandering (%) PRAKTIJKVOORBEELD 3 : BRITTANY FERRIES STOOKOLIE HFO 380 Zeer uitgebreide emissiemetingen werden verricht door onafhankelijk laboratorium Ascal aan boord van de veerboot Mont St-Michel van rederij Brittany Ferries. Na slechts twee maanden gebruik van het Xbee additief bleken de emissies met gemiddeld 24,56% te zijn gedaald. Ascal Analysegegevens Mont St-Michel 20,00 10,00 0,00-10,00-20,00-30,00-40,00-50,00 flow CO2 CO NO NOx O2 Partikels SO2 VOS % -0,07-22,95-42,89-24,50-24,36 16,70-39,93-18,00-40,70 Holland Oil B.V. Distributeur Benelux Xbee Natural Fuel Additive 13

15 PRAKTIJKVOORBEELD 4 : WESTWARD SEAFOODS ALASKA DIESEL/KEROSINE BLEND EN VISOLIE Westward Seafoods is een van de voornaamste visverwerkers in Dutch Harbor, Alaska. Voor de energievoorziening van de fabriek maakt men gebruik van drie Wärtsilä generatoren die draaien op een blend van kerosine en dieselolie (2-D). Alaska heeft niet de beschikking over moderne raffinaderijen met hydrotreatment faciliteiten en kunnen daarom geen laagzwavelige brandstoffen produceren die voldoen aan de regelgeving van de EPA (Environmental Protection Agency). Om toch een vergelijkbaar laagzwavelig product te voeren wordt door de lokale brandstofleverancier 55% kerosine met 45% dieselolie geblend. Ten behoeve van het inblik- en sterilisatieproces wordt gebruik gemaakt van een omvangrijke stoomketelinstallatie. Deze installatie draait op afgewerkte olie en visolie die uit het verwerkingsproces wordt gewonnen. De situatie en problemen voor gebruik van het Xbee additief: De hoofdtank van Westward staat buiten en wordt blootgesteld aan de elementen, maar de dagelijkse tank is binnen gesitueerd naast de visolietank. Om het geleren van visolie te voorkomen wordt deze verwarmd en de radiatiewarmte van deze tank verwarmd ook de dieseltank. De wisselende temperatuur en vochtigheid in de brandstoftanks veroorzaakte ernstige bacteriologische besmettingen. Om deze problemen te beteugelen werd besloten permanent biocides toe te voegen. Het onderhouden van de filtersystemen voor de visolie was zwaar, men was genoodzaakt de filters 13 keer per dag te reinigen. Ophopingen van sludge en roet beperkten de hoeveelheid visolie die men kon verbranden. De diesel/kerosine blend beperkte de energieproductie door te hoge motortemperaturen. Tijdspad na toevoeging van het Xbee additief aan de brandstoffen: Koolafzettingen in de verbrandingskamers waren typisch 1 tot 2 mm dik, en hoewel dit acceptabel werd geacht duurde het tijdens regulier onderhoud een week om deze afzettingen met een staalborstel te verwijderen. Eerst is begonnen met het additiveren van Xbee in de diesel/kerosine blend in de dagelijkse tank van circa liter. De generatoren gebruiken circa liter per dag. > Na 24 uur bleek de uitlaatrook te zijn verdwenen; > Na 72 uur bleken de NOx emissies te zijn gedaald van 1175 ppm naar 1150 ppm en de gemiddelde temperatuur gedaald met 10 C; > De brandstoffilters vingen normaal gesproken zo n 1,5 kg sludge op per dag, na 3 dagen werd dit zo n 2 kg per dag; > Ook aan de visolie werd Xbee toegevoegd en vrijwel meteen kon het aantal keren dat de filters dienden te worden gereinigd van 13 keer per dag terug naar slechts eenmaal per dag; > Tevens bleek dat door een geoptimaliseerde verbranding het brandstofverbruik was gedaald met circa 9%. Na vier maanden gebruik van het Xbee additief: > Tijdens een routine onderhoud bij draaiuren werden de verbrandingskamers en uitlaatkleppen geïnspecteerd en bleek dat er slechts een dunne waas van roet te zien was in plaats van de 1 tot 2 mm dikke koolafzettingen die men gewend was. Deze waas kon eenvoudig met een doek worden verwijderd wat de onderhoudsploeg 5 dagen werk bespaarde. Holland Oil B.V. Distributeur Benelux Xbee Natural Fuel Additive 14

16 Na vijf maanden toepassing van het Xbee additief: > De efficiencyverbetering van de motoren blijft nu constant tussen de 9 en 12%; > Er wordt nu standaard zonder problemen 5% visolie aan de diesel/kerosine blend toegevoegd wat de kosten verder drukt; > Er wordt een slechte partij brandstof geleverd met 30 tot 60 cm sludge en bacteriën wat na vermenging met Xbee voor 36 uur geen problemen heeft gegeven; > De centrifuge blijft brandschoon zonder enig residu zoals men zag bij toepassing van biocides. Na 6 maanden gebruik van Xbee: > Er wordt een nieuwe emissiemeting gedaan en de NOx emissies zijn verder gedaald met meer dan 10% - van 1175 ppm tot 1040 ppm; > Koolstofmonoxide (CO) is gereduceerd met 90% - van 104 ppm naar 11 ppm; > De temperaturen bleken gedaald met 10% - van 408 C naar 364 C. De resultaten na een jaar toepassing van het Xbee brandstofadditief: > Door toepassing van Xbee is de output van de generatoren gestegen van 2000 kw tot 2150 kw met pieken tot 2350 kw; > De uitlaatkleppen zijn in uur niet vervangen normaal werden deze iedere tot uur vervangen; > Ook de klepgeleiders zijn gedurende uur niet vervangen deze werden altijd gelijk met de kleppen vervangen; > De injectiepompen zijn niet vervangen gedurende uur men was gewend deze iedere tot uur te vervangen; > De levensduur van de brandstoffilters is verdubbeld; > Gemiddeld wordt er output gehaald van 14,9 kwh per gallon brandstof wat een toename betekent van 6%. Holland Oil B.V. Distributeur Benelux Xbee Natural Fuel Additive 15

17 PRAKTIJKVOORBEELD 5 : MULTRASHIP TOWAGE & SALVAGE TERNEUZEN VOS-ULS 2011 Multraship Towage & Salvage is een divisie van de Muller Maritime Group; een private onderneming eigendom van de familie Muller uit Terneuzen en het in Hamburg gevestigde Fairplay Towage. De organisatie exploiteert een grote moderne vloot van sleepboten, zelf aangedreven drijvende bokken, schepen voor duikbegeleiding evenals een uitgebreide reeks pompen, generatoren, compressoren en andere gespecialiseerd equipment. Na een paar maanden gebruik van het Xbee additief was de grijs-zwarte uitlaatrook verdwenen en werden de brandstoffilters schoner. De positieve resultaten overtuigden het bedrijf door te gaan ten behoeve van een technische evaluatie over een langere periode. De Multratug 11 (MT11) gebruikte vrijwel een geheel jaar Xbee VOS-ULS op het moment dat Rob Gouka, als hoofd van het technisch management, in september 2013 de cilinderkoppen en kleppen van het schip verwijderde. Ik moet toegeven dat ik verrast was door de resultaten, zie de bijgesloten foto s. De cilinderkop van de MT11 is zeer schoon, zelfs de klepsteel is glanzend, de onderkant van de kleppen en de inlaat- en uitlaatkanalen zijn geheel vrij van aanslag! Dus ik ben overtuigd dat Xbee zijn werk doet en bestel weer een nieuw vat om te gebruiken op de MT10/MT11/MT9. De bovenste rij van onderstaande foto s tonen motoronderdelen van de MT11 draaiend op Xbee VOS-ULS en de onderste rij van dezelfde delen van de MT10 draaiend op gewone VOS-ULS. Holland Oil B.V. Distributeur Benelux Xbee Natural Fuel Additive 16

18 Holland Oil B.V. Distributeur Benelux Xbee Natural Fuel Additive 17

19 BIJLAGEN

20 Technical sheet Instructions of Use and Specifications TECHNICAL SHEET XBEE FUEL BIOTECHNOLOGICAL ADDITIVE Product description Name: Xbee, fuel organic enhancing agent. Composition: Organic compounds made soluble in an organic solvent. Contains 99.5% aliphatic distillate of crude oil (kerosene) and 0.5% enzymes extracted from tree leaves. Physical and chemical properties: Aspect > clear liquid Color > colorless Smell > slight smell of solvent, petrol Boiling point > 177 C (760 mmhg) Flash point > 81.1 C (Closed cup) Density > to 16 C Method of use Ratio: Recommendation is four thousand (4,000) liters of fuel to one (1) liter of Xbee: 4,000:1. Compatibility: Compatible with all kind of fuels based on petroleum distillates and others including Diesels, Gasolines, Heating oils, Heavy fuel oils, Biodiesels, Bioethanols, Recycled oils, Pure vegetable oils, etc. Precautions Transport: Product not subject to transport regulations (ADR/RID/ADNR IMDG/OMI - IATA/ICAO) Storage: To be stored in the original containers, in a cool and well-ventilated place, away from sources of ignition. Should not be exposed to direct sunlight, UV rays potentially harmful to the enzymes. Shelf life of two years in correct storage conditions. Labeling: Xn Harmful R65 Harmful: can damage the lungs if swallowed S23 Do not breath vapour S24 Avoid contact with the skin S62 If swallowed, do not induce womiting: consult a doctor immediately and show the packaging or the label. EC number: Xbee Avenue de Bielefeld Senne Concarneau Xbee uses 100% recycled paper Copyright Xbee / AKX Group

21 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Dossier F Document CEMATE/1 Conform Richtlijn EG nr.1907/2006 Herziening op: 9 juli 2007 Pagina: 1/6 Versie: 2.2 Handelsnaam: Xbee 1. Identificatie van het preparaat en het bedrijf Naam van het product: Bedrijf: Toepassing: XBEE XBEE Z.I. De Kerdroniou 36, rue Marcel Paul Quimper Frankrijk Tel.: +33 (0) Fax: +33 (0) Reukarm basisoplosmiddel, additief voor brandstoffen. Noodnummer: INRS Tel.: Institut National de Recherche sur la Sécurité (Frans nationaal veiligheidsonderzoeksinstituut) 2. Samenstelling / Informatie over de bestanddelen Stoffen die een gevaar voor de gezondheid of het milieu vormen Solvent nafta zwaar alifatisch (aardolie) Kerosine uit directe destillatie Nr. Einecs of Elincs : Nr. CAS: Concentratie: > 99,5% (massa) Gevaarsymbool: Xn (Schadelijk). Risico-zinnen: R65 Overige stoffen Organische bestanddelen Nr. Einecs of Elincs: / Nr. Cas = / Concentratie: C < 0,5% (massa) Gevaarsymbool: / Risico-zinnen: / 3. Identificatie van de risico's Dit preparaat valt onder de toepassing van de Europese Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG, de aanpassingen en bijlagen daarvan. Classificatie van de stof/bereiding Schadelijke stof. Fysisch-chemische risico's Ontvlambaar en brandbaar product indien het verwarmd wordt. Schadelijke effecten voor de menselijke gezondheid Schadelijk bij inslikken of inademing in de longen. Kan irritatie van de huid en de ogen veroorzaken. Kan misselijkheid, hoofdpijn, irritatie of coma veroorzaken indien er veel dampen worden ingeademd. Schadelijke effecten voor het milieu Mogelijk gevaarlijke effecten op waterorganismen. -

22 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Dossier F Document CEMATE/1 Conform Richtlijn EG nr.1907/2006 Herziening op: 9 juli 2007 Pagina: 2/6 Versie: 2.2 Handelsnaam: Xbee 4. Eerste hulp Inademing: In geval van het vrijkomen van dampen of nevel het slachtoffer onmiddellijk uit de verontreinigde zone halen. Pas bij problemen kunstmatige beademing toe. Schakel een arts in. Contact met de huid: Trek de verontreinigde kleding uit, maak de getroffen lichaamsdelen schoon met zeep of een lichte detergent en met veel water gedurende ten minste 15 minuten. Schakel zo nodig een arts in. Contact met de ogen: Onmiddellijk overvloedig spoelen met water of fysiologische vloeistof, terwijl de oogleden open gehouden worden. Schakel een specialist in. Inslikken: Niet laten braken. Indien het slachtoffer wil braken, laat hem dan voorover buigen en het hoofd laag, onder de heupen, houden om te voorkomen dat de damp wordt ingeademd. Schakel onmiddellijk een arts (van het antigiftcentrum, België) in. Let op: geeft nooit iets te eten of te drinken aan een bewusteloze persoon. 5. Brandbestrijdingsmaatregelen Risico's: Matig ontvlambaar product. Mengels damp/lucht kunnen explosief zijn. De dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen op grote afstand van de emissie ontbranden. Producten van gevaarlijke samenstelling: Door blootstelling aan warmte kunnen er rook, roet en koolstofoxiden vrijkomen. Geschikte blusmiddelen: Droog chemisch poeder, schuim, waternevel. Verboden blusmiddelen: Gebruik geen waterstraal. Individuele beschermingsmiddelen voor het personeel dat wordt ingezet voor brandbestrijding: Autonome positievedruk-beademingsapparatuur. Beschermende kleding, handschoenen, laarzen. Overige aanbevelingen: Koel de aan het vuur blootgestelde stoffen met waternevel. Voorkom dat het bluswater in de riolering, waterlopen of het grondwater terechtkomt. 6. Te nemen maatregelen in geval van ongewild vrijkomen Individuele voorzorgsmaatregelen: Verwijder ontstekingsbronnen. Stop de lekkage indien dit zonder gevaar mogelijk is. Vermijd het inademen van de dampen en het contact met de huid en de ogen. Ventileer de ruimtes goed. Bescherm het werkzame personeel met beademingsmaskers, kleding, handschoenen, veiligheidsschoenen. Reinigingsmethodes: Dijk het product in. Verzamel het verspreide product met een inerte, niet-ontvlambare absorberende stof. Doe het residu in vaten in afwachting van afvoer conform de geldende regelgeving. Was het besmette gebied met veel water. -

23 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Dossier F Document CEMATE/1 Conform Richtlijn EG nr.1907/2006 Herziening op: 9 juli 2007 Pagina: 3/6 Versie: 2.2 Handelsnaam: Xbee Voorzorgsmaatregelen voor de bescherming van het milieu: Voorkom dat het product in riolen, waterlopen, grondwater en de ondergrond loopt. Het spoelwater niet in de riolering laten lopen. Het geborgen product mag niet in het milieu terechtkomen. 7. Hantering en opslag Hantering: Zorg voor een goede algemene ventilatie. Zorg voor beschermende uitrusting voor het personeel. Respecteer de hygiëneregels. Opslag: Sluit de vaten goed af en sla ze op op een koele en goed geventileerde plaats, beschermd tegen ontstekingsbronnen. Aanbevolen verpakkingsmaterialen: staal, PVC. Verwijderd houden van incompatibele producten. 8. Beheersing blootstelling /persoonlijke bescherming Blootstellingsgrenswaarden: Beheersing van de beroepsmatige blootstelling: Solvent nafta zwaar alifatisch US OSHA TWA: 300 ppm (1350 mg/m 3 ). Ademhalingsbescherming: Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging bij de werkplekken, goede algemene ventilatie). Draag in geval van vorming van dampen/aërosols een adembeschermingsmasker filter A (dampen van organische bestanddelen). Bescherming van de handen: Gebruik nitrilrubberen handschoenen. Pas de hygiëneregels toe (bij voorbeeld handen wassen met water en zeep na hantering van het product). Bescherming van de ogen: Zorg voor veiligheidsbrillen of gezichtsmaskers. Zorg eventueel voor oogdouches in de directe omgeving van de werkruimtes. Bescherming van de huid: Zorg voor beschermende kleding en laarzen om contact met het product te voorkomen. Hygiënemaatregel: Trek alle verontreinigde kleding uit. Niet eten, drinken of roken in de werkruimtes. Handen wassen na elke hantering. 9. Fysische en chemische eigenschappen Uiterlijk: Kleur: Geur: transparante vloeistof Kleurloos lichte geur van oplosmiddel, benzine ph: Vluchtige organische bestanddelen: niet van toepassing 100% Faseveranderingen: Smeltpunt: niet bepaald Kookpunt: 177 C (760 mmhg) Vlampunt: 81 C (ISO Standaard 3679) -

24 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Dossier F Document CEMATE/1 Conform Richtlijn EG nr.1907/2006 Herziening op: 9 juli 2007 Pagina: 4/6 Versie: 2.2 Handelsnaam: Xbee Ontstekingstemperatuur: niet bepaald Explosiegrenzen: laagste : 0,9% vol hoogste : niet bepaald Massadichtheid (kg/dm 3 ): 0,804 bij 16 C Oplosbaarheid in water: Verdelingscoëfficiënt n-octanol / water: Niet oplosbaar niet bepaald 10. Stabiliteit en et reactiviteit Stabiliteit: Stabiel product bij normale hanterings- en opslagcondities. Te vermijden condities: Vermijd vlammen en iedere warmte- en ontstekingsbron. Vermijd contact met incompatibele stoffen. Te vermijden stoffen: Sterke oxidanten. Gevaarlijke ontbindingsproducten: De thermische ontbinding van het preparaat kan leiden tot het vrijkomen van gevaarlijke producten zoals koolmonoxide en kooldioxide en verschillende organische bestanddelen. Overige gegevens: Af te raden materialen: bepaalde plastic materialen. 11. Toxicologische informatie Toxicologische gegevens: Acute toxiciteit: Toxiciteit op lange termijn: Gezondheidseffecten: Van het hoofdbestanddeel (kerosine): DL 50 orale toediening (rat): niet bepaald Het hoofdbestanddeel staat niet op de lijst van kankerverwekkende producten van het I.A.R.C. Geen risico van teratogenese bij naleving van de maximale concentraties op de werkplek. Inademing: Acute blootstelling: Irritatie van de neus, luchtwegen, duizelingen, incoördinatie, hoofdpijn, verlies van eetlust, misselijkheid, verwarring, uitval van het centrale zenuwstelsel, coma, hersenbeschadiging, chemische pneumonie, longœdeem, bloedingen, dood. Langdurige blootstelling: Mogelijk problemen met het zien. Huidcontact: Acute blootstelling: Mogelijk irritatie, effecten op het centrale zenuwstelsel. Langdurige blootstelling: Mogelijk irritatie, uitdroging, overgevoeligheid of dermatitis bij herhaaldelijk contact. Oogcontact: Acute blootstelling: Mogelijk irritatie, tranen, rood worden, opzwellen van de ogen. -

25 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Dossier F Document CEMATE/1 Conform Richtlijn EG nr.1907/2006 Herziening op: 9 juli 2007 Pagina: 5/6 Versie: 2.2 Handelsnaam: Xbee Langdurige blootstelling: Mogelijk irritatie, oogontsteking. Inslikken: Acute blootstelling: Irritatie van de pharynx, slokdarm, maag, ingewanden met oedemen en slijmvliesulceraties, misselijkheid, diarree, hartbeschadiging, uitval van het centrale zenuwstelsel; chemische pneumonie bij braken en inademing in de longen. Langdurige blootstelling: Geen gegevens beschikbaar. 12. Ecologische informatie Gegevens over de bestanddelen Biologische afbreekbaarheid: het hoofdbestanddeel van het mengsel is afbreekbaar Uiteindelijk milieucompartiment: de lucht. Ecotoxicologische effecten: het hoofdbestanddeel van het mengsel is niet direct toxisch voor waterorganismen. Gegevens over de receptuur Tot nu toe is er geen onderzoek gedaan naar dit mengsel. Overige ecologische indicaties Op lange termijn schadelijke gevolgen voor waterorganismen door vermindering van gasuitwisseling aan het oppervlak (het mengsel drijft op het wateroppervlak) Niet laten weglopen in natuurlijke wateren of de bodem. 13. Instructies voor verwijdering Verwijdering van het product: Het gebruikte product dient verwijderd te worden conform de geldende wetgeving. Voorkom verontreiniging van de grond, oppervlakte- en grondwater. Verwijdering van de verpakkingen: Indien recycling niet mogelijk is, verwijderen conform de geldende wetgeving. 14. Informatie met betrekking tot het vervoer Voor het product geldt geen regelgeving met betrekking tot het vervoer. 15. Wettelijke informatie Informatie op het etiket van het preparaat: Symbolen en zinnen vastgesteld op grond van de regelgevingen met betrekking tot gevaarlijke stoffen en preparaten (67/548/EEG, 1999/45/EG en addenda): Symbool: R-zin(nen): S-zin(nen): tonen Xn - Schadelijk 65 - Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. 23 De dampen niet inademen Aanraking met de huid vermijden Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket De hoofdbestanddelen van het mengsel worden vermeld in de Europese EINECS-lijst met stoffen. Aanvullende zin(nen): "bevat solvent nafta zwaar alifatisch (aardolie)". Nationale regelgeving: Men dient zich ook te houden aan de overige nationale bepalingen die eventueel gelden voor het product in het land van bestemming. -

26 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Dossier F Document CEMATE/1 Conform Richtlijn EG nr.1907/2006 Herziening op: 9 juli 2007 Pagina: 6/6 Versie: 2.2 Handelsnaam: Xbee 16. Overige informatie Adviezen met betrekking tot opleiding: Zorg voor een instructie aan het personeel met betrekking tot de risico's en de te nemen maatregelen in geval van een ongeval. Belangrijkste gegevensbronnen gebruikt in het blad: Database OHS, ELLIS, WEKA. Internationale en nationale regelingen voor het transport van gevaarlijke stoffen. Datum uitgifte van het veiligheidsinformatieblad: Februari Dit VIB is opgesteld door het LNE (Laboratoire National d'essais, Frans nationaal testlaboratorium) op basis van de door het bedrijf verstrekte gegevens en een door het bedrijf opgesteld testrapport over de samenstelling van Xbee. -

27 Intertek EN 590 Diesel Xbee, an enhancing agent for liquid fuels. Tests Methods Results Units Limits As per some Xbee users' request, it has been decided to compare a standard diesel in compliance with the norm EN590 to the same diesel treated with Xbee enzyme biotechnology at a ratio of 4000:1. w/o w/aft. 1 mo. w/aft. 6 mo. Density at 15 C NF EN ISO Kg/L Distillation NF EN ISO Condensed at 250 C NF EN ISO % (v/v) 65 max Condensed at 350 C NF EN ISO % (v/v) 85 mini Condensed 95% Point NF EN ISO C 360 max Certification Viscosity at 40 C NF EN ISO cst Sulfur NF EN ISO mg/kg 50.0 max Water Content NF EN ISO mg/kg 200 max Tot. Contamination NF EN mg/kg 24 max Cinders NF EN ISO 6245 < 0.01 < 0.01 <0.01 % (m/m) 0.01 max ISO 9001:2000 Cetane number NF EN ISO N/A 51.0 min Cetane index NF EN ISO N/A 46.0 min Carbon residue NF EN ISO < 0.01 < 0.01 <0.01 % (m/m) 0.30 max Copper Corrosion NF EN ISO a 1a 1a N/A 1b max Accreditation Oxidation stability NF EN ISO g/m3 25 max Flash point NF EN ISO C 55 min Lubricity (HFRR) at 60 C NF EN ISO µm 460 max Pour point NF EN C + 5 max CFPP NF EN C 0 max PCA NF EN % (m/m) 11 max Electrical conductivity at 20 C ISO ps/m 150 min (Program 73 and 74) NF EN ISO/CEI FAME content NF EN % (v/v) 5.0 max Bacterial test NF M absence absence absence - - Intertek Caleb Brett Christophe Perrot Centre routier F Gonfreville l'orcher +33 (0) Xbee 15 December 2008 Xbee uses 100% recycled paper Copyright Xbee / AKX Group

28 Intertek EN 228 Gasoline Xbee, an enhancing agent for liquid fuels. Tests Méthods Results Units Limits As per some Xbee users' request, it has been decided to compare a standard gasoline in compliance with the norm EN 228 to the same gasoline treated with Xbee enzyme biotechnology at a ratio of 4000:1. NF EN- Without Xbee after 1 month With Xbee after 1 month Without Xbee after 6 months With Xbee after 6 months Appearance Visual C & L C & L C & L C & L N/A C & L Density at 15 C -ISO Kg/m Existant gum -ISO 6246 < 2 < 2 < 2 < 2 mg/100ml 5 max Cooper corrosion -ISO a 1a 1a 1a N/A 1 max Sulfur content -ISO mg/kg 50 max Mercaptans -ISO 3012 < 5 < 5 < 5 < 5 mg/kg 15 max Oxidation stability -ISO 7536 > 360 > 360 > 360 > 360 min 360 mini Certification Research octane number -ISO N/A 95 mini Motor octane number -ISO N/A 85 mini Volatility index Calculated N/A Report Vapor pressure KPa Distillation -ISO Evaporation at 70 C -ISO % (V/V) ISO 9001:2000 Evaporation at 100 C -ISO % (V/V) Evaporation at 150 C -ISO % (V/V) 75.0 mini Final boiling point -ISO C 210 max Residue -ISO % (V/V) 2 max Lead content -237 < 5 < 5 < 5 < 5 mg:/l 5 max Benzene content ITS GC % (V/V) 1 max Aromatics ASTM D % (V/V) 35 max Hydrocarbon types ASTM D % (V/V) 18. max Accreditation Oxygen content ASTM D Methanol ASTM D 4815 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 % (V/V) 3 max Ethanol ASTM D % (V/V) 5 max IPA ASTM D 4815 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 % (V/V) 10 max IBA ASTM D 4815 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 % (V/V) 10 max TBA ASTM D < 0.1 < 0.1 % (V/V) 7 max (Program 73 and 74) NF EN ISO/CEI Ethers C5+ ASTM D % (V/V) 15 max Others organic oxygenates ASTM D 4815 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 % (V/V) 10 max Oxygen content ASTM D % (m/m) 2.7 max Intertek Caleb Brett Christophe Perrot Centre routier F Gonfreville l'orcher +33 (0) Xbee 15 December 2008 Xbee uses 100% recycled paper Copyright Xbee / AKX Group

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 Pagina 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: Plasticrète deel A : P- Cast A02 Gebruik: Diverse industriële toepassingen. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat 1. Identificatie van het product : Texaco ruitenproeier antivries concentraat Toepassing : Ruitenproeier antivries concentraat Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 4791 RV Klundert -

Nadere informatie

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0)774762708 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Handelsnaam: Viscolub + PTFE Toepassing: Universeel PTFE smeermiddel Bedrijfsidentificatie: Bremweg

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina :1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Productnaam: Producttype: Leverancier: Adres: Bitumen-rubber kit/kleefstof. Shell Nederland Verkoopmaatschappij

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISEPT 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 REACh Datum : 1 / 6 / 2007

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 REACh Datum : 1 / 6 / 2007 bladzijde : 1 van 5 VEILIGHEIDSRMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 Postbus 93 Beugsloepweg 9 NL-3130 AB Vlaardingen Nederland Tel. 010-4343911 Fax 010-4602436 In geval van nood : NVIC +31 (0)30 2748888

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISAN 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie samenstelling

Nadere informatie

Productnaam Zône Brandspiritus 85%

Productnaam Zône Brandspiritus 85% 1. Identificatie van het product Productnaam : Brandspiritus 85% Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888 (Uitsluitend voor een behandelend arts bij vergiftiging)

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODIGEEN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODIGEEN VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODIGEEN 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODIGEEN 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EG-nr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie samenstelling

Nadere informatie

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis Veiligheidsinformatie - blad BLZ 1 MSDS datum 6/5/05 Project primer antigifcentrum België 070/245,245 1. Identificatie van het produkt en de onderneming Handelsnaam: Project primer * Identificatie van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31. FG6359-362 Black Box - Pre-Wax Cleaner

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31. FG6359-362 Black Box - Pre-Wax Cleaner VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 197/26/EG, Artikel 31 FG6359-362 Black Box - Pre-Wax Cleaner 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam Bedrijf FG6359-362

Nadere informatie

Chemische naam van de stof : Ammoniak oplossing, formule: NH4OH (waterige oplossing) Synoniemen : Ammonia

Chemische naam van de stof : Ammoniak oplossing, formule: NH4OH (waterige oplossing) Synoniemen : Ammonia 1. Identificatie van het product : Ammonia Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 - tel. 0168-381333 Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888 (Uitsluitend

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODINAIL

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODINAIL VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODINAIL 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODINAIL 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISONIC

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISONIC VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISONIC www.msk.nl 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISONIC 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming HANDELSNAAM : REWAH ARTICLEAN 01 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat: Handelsnaam : REWAH ARTICLEAN 01. 1.2 Identificatie

Nadere informatie

Producent/leveranciers informatie. Straat/postbus: Zonnebaan 56

Producent/leveranciers informatie. Straat/postbus: Zonnebaan 56 Veiligheidsinformatieblad Volgens 91/155/EC en ISO 11014-1 Afdrukdatum: 03.03.2003 Pagina 1/7 1. Identificatie van het preparaat en van de firma Informatie over het produkt Handelsnaam Sika-Remover 208

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD COLORSIL VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1.- IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productbenaming: COLORSIL 1.2 Fabrikant: COSENTINO

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Vidol GreaseCare A 100 3 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING HANDELSNAAM Vidol GreaseCare A 100 3 SOORT GEBRUIK Smeervet LANDELIJKE FABRIKANT/IMPORTEUR Onderneming Vidol Trading

Nadere informatie

Mengsel van ethanol 96% (gedenatureerd met 3% isopropyl alcohol), gezuiverd water, chloorhexidine digluconaat 20% en azorubine.

Mengsel van ethanol 96% (gedenatureerd met 3% isopropyl alcohol), gezuiverd water, chloorhexidine digluconaat 20% en azorubine. 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Fagron Pharmawhite chlohex 0.5 alco coloured 1.2 Gebruik van de stof of het preparaat Ontsmetting

Nadere informatie

Scale. VEILIGHEIDS- INFORMATIEBLAD opgesteld volgens het veiligheidsinformatiebladenbesluit W.M.S.

Scale. VEILIGHEIDS- INFORMATIEBLAD opgesteld volgens het veiligheidsinformatiebladenbesluit W.M.S. Scale VEILIGHEIDS- INFORMATIEBLAD opgesteld volgens het veiligheidsinformatiebladenbesluit W.M.S. 1. Identificatie van het preparaat en de onderneming. Handelsnaam : SaniWonder Scale Leverancier : Veromatic

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Naam van produkt: Photoreceptor Pumice Data Sheet Nummer: 4-0011 2. 2. 1 Produktcode: 43P70 Scheikundige

Nadere informatie

Bio Ethanol INFO 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Bio Ethanol INFO 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN bladzijde : 1 VEILIGHEIDSRMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 Postbus 93 Beugsloepweg 9 NL-3130 AB Vlaardingen Nederland Tel. 010-4343911 Fax 010-4602436 In geval van nood : NVIC +31 (0)30 2748888 Uitsluitend

Nadere informatie

(*9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODGHQNUDFKWHQV((*1XPPHU

(*9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODGHQNUDFKWHQV((*1XPPHU 06'65 6$ (*9HLOLJKHLGVLQIRUPDWLHEODGHQNUDFKWHQV((*1XPPHU Nummer Intern: 125-140 Bewerkt: 08.2007 Handelsnaam: 3ODVWLNNOHEHU Versie: 1.3 Stand: 08.2007 Productnummer: Stof-Code:,GHQWLILFDWLHYDQGH6WRIHQYDQGH9HQQRRWVFKDS

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Veiligheidsinformatieblad (MSDS) Adhesive spray Veiligheidsinformatieblad (MSDS) versie: 7 7 2009 / 37 Leverancier: Profclean Europe Duinweg 27 5482VR Schijndel telefoon: 073 5478265 fax: 073 5492305 telefoonnr noodgevallen : 073 5432720

Nadere informatie

In overeenstemming met de wetgeving in Nederland Sonax Formule Plus Actieve Hardwax Limit

In overeenstemming met de wetgeving in Nederland Sonax Formule Plus Actieve Hardwax Limit PAGINA: 1/5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Produktbenaming: Art.Nr. 643700.02/643705.02 Toepassing Autowasstraatproduct Leverancier Sonax GmbH & Co. KG Münchener Straße

Nadere informatie

111 Bowman Avenue 1382 LR Weesp Nederland NJ Farmingdale United States of America In geval van nood : In geval van nood :

111 Bowman Avenue 1382 LR Weesp Nederland NJ Farmingdale United States of America In geval van nood : In geval van nood : bladzijde : 1 Producent Verantwoordelijke verdeler Bel-Ray Company Inc. Van Meeuwen Smeertechniek B.V. P.O. Box 526 Korte Muiderweg 2A 111 Bowman Avenue 1382 LR Weesp Nederland NJ 07727 Farmingdale United

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam : Artikelnummer : - Firma naam : Tippoint Trading BV Straat : Hogebrinkerweg 27 Postcode : 3871 KM Plaats : Hoevelaken Tel.

Nadere informatie

Tip-It Siliconenpakking Zwart

Tip-It Siliconenpakking Zwart 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam : Artikelnummer : - Firma naam : Tippoint Trading BV Straat : Hogebrinkerweg 27 Postcode : 3871 KM Plaats : Hoevelaken Tel.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG Pagina 1 van 5 06'65 6$ VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG Uitgifte: 03/03 Herziening van:,ghqwlilfdwlhygvwririkhwsuhsduddwhqygyhqqrrwvfkdsrqghuqhplqj Handelsnaam: Ortho Solo (Orthodontic

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Statistieknr. 29153980 Product Revisiedatum : 28 augustus 2008 Pagina 1/6 1. IDENTIFICATIE PRODUCT & BEDRIJF Productnaam Toepassing : Oppervlakte verbeteraar Naam leverancier

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PAGINA: 1 van 3 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD REF: V20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Produkt benaming: SYSTEM RESIN Leverancier: Telefoonnummer voor noodgevallen:

Nadere informatie

Beschrijving fabrikant : Wilsor Kunstharsen Tel: 0321-331167 Noorderbaan 46-48 Fax: 0321-331074 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor.

Beschrijving fabrikant : Wilsor Kunstharsen Tel: 0321-331167 Noorderbaan 46-48 Fax: 0321-331074 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor. 1. BESCHRIJVING VAN PRODUKT EN FABRIKANT Handelsnaam : Polyesterplamuur / / Beschrijving fabrikant : Tel: 0321-331167 -48 Fax: 0321-331074 E-mail: info@wilsor.nl the Netherlands Intenet: www.wilsor.nl

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Naam van produkt: H.A.C. Hospital Antiseptic Concentrate Data Sheet Nummer: HHC 2. 1. 1 Irriterend

Nadere informatie

LARVANEM Laatste herziening: 10/06/2014, Versie 1.0 pagina 1 / 5

LARVANEM Laatste herziening: 10/06/2014, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 10/06/2014, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam: Toepassing van de stof op het preparaat: Larvanem Biologisch

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad 01. Identificatie v an het product en het bedrijf Productnaam Toepassing : OUATOR POLIJSTPASTA : Geïmpregneerd katoen voor reiniging en verwijdering van aanslag Leverancier :

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de leverancier 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

Producent/leveranciers informatie. Straat/postbus: Zonnebaan 56. Telefoon: 030-2410120 Telefax: 030-2414482

Producent/leveranciers informatie. Straat/postbus: Zonnebaan 56. Telefoon: 030-2410120 Telefax: 030-2414482 Veiligheidsinformatieblad Volgens 91/155/EC en ISO 11014-1 Afdrukdatum: 09.07.2004 Pagina 1/5 1. Identificatie van het preparaat en van de firma Informatie over het produkt Handelsnaam SikaLastomer-95

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 18.08.04 Herziening: 17.08.2015 Verstuurd naar: nl Revisie nr. 2 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar. RECKITT Datum: 20.10.2003. BENCKISER Pag. : 1 van 5.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar. RECKITT Datum: 20.10.2003. BENCKISER Pag. : 1 van 5. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar RECKITT Datum: 20102003 BENCKISER Pag : 1 van 5 1 Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming Productnaam:Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar Toepassing:Vlekverwijderaar

Nadere informatie

PRODUCT VEILIGHEIDSBLAD pagina 1 van 5

PRODUCT VEILIGHEIDSBLAD pagina 1 van 5 BIJLARD BOUWCHEMIE B.V. Edisonstraat 87 2723 RT Zoetermeer tel : 079-3437538 fax: 079-3437539 e-mail: bijlard@wxs.nl datum uitgifte: 12 januari 2001 revisiedatum : 01 januari 2002 CAS-nummer: 64742-49-0

Nadere informatie

ASEPTA FERTICHEL IJZER

ASEPTA FERTICHEL IJZER 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE FIRMA. Productnaam Chemische naam Actieve Stof(fen) Identificatie product Toepassing IJzersulfaat lignine polycarboxylaat. Vloeistof. Meststof (opheffen

Nadere informatie

Bij vergiftiging moet contact worden opgenomen met het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum. Uitsluitend door behandelend arts;

Bij vergiftiging moet contact worden opgenomen met het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum. Uitsluitend door behandelend arts; Pagina 1 van 5 PRODUCTINFORMATIE VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RIETREINIGER BIO+ IDENTIFICATIE VAN PRODUCT EN PRODUCENT Productnaam : Werkzame stof : Chemische familie : Soort formulering : Producent : Noodgevallen:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD DRIEHOEK VLOEIBARE ZEEP NATUURLIJKE REINIGER NL

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD DRIEHOEK VLOEIBARE ZEEP NATUURLIJKE REINIGER NL 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam Productcode : KI-REF-1500 DRIEHOEK VLOEIBARE ZEEP NATUURLIJKE REINIGER NL : TH-HC/42/001.002 Aanbevolen toepassing

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Frionett Bio Activ 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET PREPARAAT EN HET BEDRIJF

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Frionett Bio Activ 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET PREPARAAT EN HET BEDRIJF Pagina 1 van 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET PREPARAAT EN HET BEDRIJF Productnaam : Aanbevolen toepassing : Reinigingsmiddel Leverancier: Naam : Adres : Woonplaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Productnaam: Chemische naam: Handelsnaam: Synoniemen: Chemische familie: Gebruik als: Slakkendood: metaldehyde Metaldehyde

Nadere informatie

Produkt: Hasten TM 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP. Hulpstof voor gewasbeschermingsmiddelen. 6709 PD Wageningen

Produkt: Hasten TM 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP. Hulpstof voor gewasbeschermingsmiddelen. 6709 PD Wageningen EG-VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 5 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP Produktinformatie Produktnaam: Toepassing: Hasten TM Hulpstof voor gewasbeschermingsmiddelen.

Nadere informatie

Veiligheidsblad p. 1 / 8

Veiligheidsblad p. 1 / 8 Veiligheidsblad p. 1 / 8 SDS: conform aan EU richtlijn 2001/58/EG en de REACH wetgeving 1907/2006 Annex II 1. IDENTIFIKATIE VAN HET PRODUKT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van het product: Lamscobel

Nadere informatie

Chemische naam van de stof : Azijnzuur formule: CH3C00H. Bestanddelen Gewicht % CAS-Nr. EINECS-Nr. Azijnzuur <

Chemische naam van de stof : Azijnzuur formule: CH3C00H. Bestanddelen Gewicht % CAS-Nr. EINECS-Nr. Azijnzuur < 1. Identificatie van het product : Schoonmaakazijn Leverancier : Leros B.V. Oss Rijnstraat 47/49 5347 KN OSS. Tel. 0412-623215 Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888

Nadere informatie

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6 V E I L I G H E I D S I N F O R M A T I E B L A D 9 1 / 1 5 5 / C E E SUBESTA REINIGINGSPRODUCTEN 1. IDENTIFICATIE Product benaming: SUBESTA 25 Leverancier: SUBESTA Toby Verkerk 2406 GA ALPHEN AAN DEN

Nadere informatie

2.1. Beschrijving : Een mengsel van solventen, sterk geraffineerde minerale olie en synthetische olie. 2.2. Gevaarlijke stoffen :

2.1. Beschrijving : Een mengsel van solventen, sterk geraffineerde minerale olie en synthetische olie. 2.2. Gevaarlijke stoffen : 1. Identificatie van het preparaat en van de onderneming 1.1. Identificatie van het preparaat : BLADGLANS (BULK) Ref : 81100 - bidon 5l 1.2. Gebruik van het preparaat : Bladglans voor hardbladige planten.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD INSTANT BIKE SHINE Pagina 1 Uitgegeven: 07/10/2004 Revisie nr. 3 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Produktnaam: Firmanaam: INSTANT BIKE SHINE AUTOGLYM Works

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. : F : Licht ontvlambaar

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. : F : Licht ontvlambaar bladzijde : 1 van 5 VEILIGHEIDSRMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 Postbus 93 Beugsloepweg 9 NL-3130 AB Vlaardingen Nederland Tel. 010-4343911 Fax 010-4602436 In geval van nood : NVIC +31 (0)30 2748888

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Montage vet op waterbasis, 90 ml Datum herziening: 23-06- 2015 Afdruk datum: 23-06- 2015 Datum eerste versie: 28/07/2014 Versie nummer: 02 Rubriek 1. Identificatie van de stof

Nadere informatie

Document nummer : 16-2826-2 Uitgiftedatum : 24/04/2003 Versie : 2,00 Vervangt : 23/09/2002 Status : Uitgegeven

Document nummer : 16-2826-2 Uitgiftedatum : 24/04/2003 Versie : 2,00 Vervangt : 23/09/2002 Status : Uitgegeven 3M Nederland B.V. Industrieweg 24, 2382 NW Zoeterwoude Postbus 193, 2300 AD Leiden Telefoon: 071-5450450 Telefax : 071-5450212 06'65 6$ ============================================================================

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Agialube BioCleaner 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de onderneming - Informatie over het product - Handelsnaam: Agialube BioCleaner - Artikelnummer: 074 - Toepassing van de stof / van

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. : F : Licht ontvlambaar

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. : F : Licht ontvlambaar bladzijde : 1 van 5 VEILIGHEIDSRMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 Postbus 93 Beugsloepweg 9 NL-3130 AB Vlaardingen Nederland Tel. 010-4343911 Fax 010-4602436 In geval van nood : NVIC +31 (0)30 2748888

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. : F : Licht ontvlambaar

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. : F : Licht ontvlambaar bladzijde : 1 van 5 VEILIGHEIDSRMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 Postbus 93 Beugsloepweg 9 NL-3130 AB Vlaardingen Nederland Tel. 010-4343911 Fax 010-4602436 In geval van nood : NVIC +31 (0)30 2748888

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Revisie nr : 2. : R-Clean Caustic Soda : Industriëel reinigingsproduct.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Revisie nr : 2. : R-Clean Caustic Soda : Industriëel reinigingsproduct. bladzijde : 1 { êc Symbool 8 : Bijtende stof. C : Bijtend 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Handelsnaam Gebruik Bedrijfsidentificatie : R-Clean Caustic Soda

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING.

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Productnaam: Mangaan Sulfaat Pagina 1 van 5 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Handelsnaam : Mangaansulfaat 31% Mn Gebruik : Industrieel. Bedrijfsnaam : Houweling

Nadere informatie

FORTAFOL Laatste herziening: 122/05/2014, Versie 2.1 pagina 1 / 7

FORTAFOL Laatste herziening: 122/05/2014, Versie 2.1 pagina 1 / 7 Laatste herziening: 122/05/2014, Versie 2.1 pagina 1 / 7 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam: Toepassing van de stof op het preparaat: Fortafol is

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 01. Productnaam Dreumex Car Shampoo 02. Leverancier Dreumex B.V. Bedrijfsnaam: Dreumex B.V. Adres: Dommelstraat 1 Plaats: 5347 JK, Oss

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad Product: Fe-DTPA 11% Datum: 29/07/2011 Versie: 2 Datum vorige versie: 01/06/2011 veiligheidsinformatieblad 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming 1.1 Identificatie van de stof

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens 91/155/EEG en 2001/58/EEG

Veiligheidsinformatieblad Volgens 91/155/EEG en 2001/58/EEG 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de onderneming Informatie over het product Product Artikelcode Toepassing van de stof of preparaat Fabrikant/leverancier Inlichtingen in noodsituaties :

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Monnikenwerve 86-88 BE-8000 Brugge Belgique-Belgie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Monnikenwerve 86-88 BE-8000 Brugge Belgique-Belgie bladzijde : 1 óp Symbool 3 : Brandbare vloeistof. êx Xn : Schadelijk 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Identificatie van het product : Vloeibaar. Handelsnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van richtlijn 91/155/EEG van de Commissie der Europese Gemeenschappen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van richtlijn 91/155/EEG van de Commissie der Europese Gemeenschappen 1.Identificatie van de stof of het preparaat en van de firma 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat: Synoniemen: R 134 a UN :3159 No CAS : 000811-97-2 No index CE S.O. Code NFPA 1-0-1 No EINECS

Nadere informatie

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V.

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Marssteden 40 7547 TC Enschede, NL Postbus 450 7500 AL Enschede, NL Telefoonnummer

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Sugarbait Versie 1.10 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. Herzieningsdatum 22.07.2014 Printdatum 22.07.2014

Sugarbait Versie 1.10 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. Herzieningsdatum 22.07.2014 Printdatum 22.07.2014 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Voedingsmiddel voor

Nadere informatie

Irriterend voor de ademhalingswegen Zeer irriterend voor de ogen (gevaar voor oogletsel) Buikpijn, diarree, braken

Irriterend voor de ademhalingswegen Zeer irriterend voor de ogen (gevaar voor oogletsel) Buikpijn, diarree, braken Bladzijde : 1 Verantwoordelijke verdeler : Telefoon noodgevallen EURO TABS s.c.r.i.s. Route de la Barrière 24 a Antigif centrum België B 6970 TENNEVILLE Tel : 084 / 45.70.91 070 / 245.245 Fax : 084 / 45.70.89

Nadere informatie

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming PAGINA: 1/5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Produktbenaming: Art.Nr. 380100-570/380141-570/380505-570/380600-570 380500 Toepassing Auto-onderhoud Leverancier * Sonax

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL OXY POWER doos 6x750gr Toepassing: Waskrachtversterker Artikelnummer 79330 Leverancier: Groveko B.V. Maxwellstraat 49 6716 BX Ede

Nadere informatie

: 1Auto Ruitschoon kant & klaar. : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg RV Klundert - tel

: 1Auto Ruitschoon kant & klaar. : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg RV Klundert - tel 1. Identificatie van het product Toepassing Leverancier : : Ruitschoon : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 4791 RV Klundert - tel. 0168-381333 2. Samenstelling/informatie over de bestanddelen Bestanddelen

Nadere informatie

KC Neutraliza Pump Spray - Ethanol Free

KC Neutraliza Pump Spray - Ethanol Free VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 1 KC Neutraliza Pump Spray - Ethanol Free 1 of 5 datum 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam KC

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

Aanbevolen gebruik Mastieken en lijmen / Koud toegepast, koud polymeriserend. Producent/leveranciers informatie. Straat/postbus: Zonnebaan 56

Aanbevolen gebruik Mastieken en lijmen / Koud toegepast, koud polymeriserend. Producent/leveranciers informatie. Straat/postbus: Zonnebaan 56 Veiligheidsinformatieblad Volgens 91/155/EC en ISO 11014-1 Afdrukdatum: 20.02.2006 Pagina 1/7 1. Identificatie van het preparaat en van de firma Informatie over het produkt Handelsnaam Sikaflex-221 Aanbevolen

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Product: Spuitlijm E125 Pagina: 1/7 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Productnaam: Spuitlijm E125 Productcode: / Producttype: contactlijm Leverancier: EPDM

Nadere informatie

Dit product wordt niet als gevaarlijk beschouwd volgens de wettelijke bepalingen. Bijgevolg

Dit product wordt niet als gevaarlijk beschouwd volgens de wettelijke bepalingen. Bijgevolg 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Product identificatie Handelsnaam : Ramacryl binnen/buiten Gebruik Hoogwaardige muurverf voor binnen en buiten Identificatie van de onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD FS CLEAN-COLORSIL nl 07-09 20/10/10 10:23 Pgina 1 VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD CLEAN-COLORSIL FS CLEAN-COLORSIL nl 07-09 20/10/10 10:23 Pgina 2 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1.- IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Format Dit Veiligheidsinformatieblad is opgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) 1907/2006 (REACH) Handelsnaam RPI-S Isolatieschaal

Nadere informatie

Muren en plafonds binnenshuis

Muren en plafonds binnenshuis PRODUKTNAAM : MAGNEETVERF 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam: Onderneming: Chemische naam/typering: Toepassing: Magneetverf MagneetVerf, Veldhunten.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 5in1 DIESEL FUEL SYSTEM TREATMENT

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 5in1 DIESEL FUEL SYSTEM TREATMENT Opgemaakt volgens Verordening (EG) NR. 1907/2006 en (EG) nr. 453/2010 Datum 01/07/2015 Vervangt Nr 17/09/2010 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 5in1 DIESEL FUEL SYSTEM TREATMENT 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Fagron Chloorhexidine 0,5% Oplossing in alcohol gekleurd 1.2 Gebruik van de stof of het

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 22-07-2015 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: RM6092160

Nadere informatie

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: 24-2-11 Revisiedatum: 22-2-11

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: 24-2-11 Revisiedatum: 22-2-11 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF / PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van de stof of preparaat Productnaam : Toepassing van de stof of preparaat: Hechtmortel in poedervorm Identificatie van de onderneming

Nadere informatie

Symbool 3 : Brandbare N : Milieugevaarlijk Xn : Schadelijk vloeistof. 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

Symbool 3 : Brandbare N : Milieugevaarlijk Xn : Schadelijk vloeistof. 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING bladzijde : 1 óp Symbool 3 : Brandbare N : Milieugevaarlijk Xn : Schadelijk vloeistof. ên êx 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING * Identificatie van het product

Nadere informatie

RISICOZINNEN (R-ZINNEN)

RISICOZINNEN (R-ZINNEN) RISICOZINNEN (R-ZINNEN) R-code R-zin 1 In droge toestand ontplofbaar. 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur

Nadere informatie

Ethanol 98% + MEK 2% 1016

Ethanol 98% + MEK 2% 1016 bladzijde : 1 óp Symbool 3 : Brandbare vloeistof. êf F : Licht ontvlambaar 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Identificatie van het product : Vloeibaar. Handelsnaam

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie blad

Veiligheidsinformatie blad Veiligheidsinformatie blad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF / PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Handelsnaam: BossCover Spraybond + Cleaner 750 ml 2. Gevaren algemeen Bij langer of herhaald contact

Nadere informatie

Toilet Seat Cleaner - Spray

Toilet Seat Cleaner - Spray VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Toilet Seat Cleaner - Spray 1 of 5 1-May-2007 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam Beoogd gebruik Bedrijf Toilet Seat Cleaner

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad 01. Identificatie v an het product en het bedrijf Productnaam Leverancier : KEMET REINIGINGSVLOEISTOF, TYPE C70 : Kemet Europe B.V. Oude Moerstraatsebaan 110 4614 RS Bergen op

Nadere informatie

TELEFOON NOODGEVALLEN: + 31 (0) Pagina 1 van 4 Versie nummer: 2004/1

TELEFOON NOODGEVALLEN: + 31 (0) Pagina 1 van 4 Versie nummer: 2004/1 TELEFOON NOODGEVALLEN: + 31 (0)30-2748888 Pagina 1 van 4 Versie nummer: 2004/1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Productiedatum: 28 december 2004 Volgens EG-richtlijn 93/112/EEG Afdrukdatum: 24 april 2006 1. IDENTIFICATIE

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Handelsnaam: SIXTY SECONDS EPOXY SYSTEM(HARS) Bestelnummer(s): 46309 Fabrikant: Versachem Corporation, Riviera Beach,

Nadere informatie

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Nadere informatie

G 491 EROL cid Laatst bewerkt op: Pagina: 1 van 6

G 491 EROL cid Laatst bewerkt op: Pagina: 1 van 6 Laatst bewerkt op: 28. 2. 2008 Pagina: 1 van 6 1 Identificatie van het preparaat en van de onderneming Handelsnaam: Gebruik van het preparaat: Waterverdunbaar zure speciaalreiniger voor microporeuze oppervlakken,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum 04-04-2008 10.150.00 - Brake Cleaner AL 1 Van 6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum 04-04-2008 10.150.00 - Brake Cleaner AL 1 Van 6 Print datum 04-04-2008 10.150.00 - Brake Cleaner AL 1 Van 6 A.P. Logistics Labradordreef 6 3565 AN Utrecht 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 01. Productcode en naam 10.150.00

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Product: Synoniemen: Aard: Met water mengbaar concentraat 1.2 Gebruik van de stof of het

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Amid Thin W Versie 3 (België) Datum van uitgifte: 2009/04/09

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Amid Thin W Versie 3 (België) Datum van uitgifte: 2009/04/09 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam : Gebruik : Groeiregulator Firma : Nufarm Postbus 51 9200 Dendermonde Telefoon: 052 / 428.115 Telefax:

Nadere informatie

Perfect Aqua Line Fosfor Cleaner 4300 Versie 11/2012

Perfect Aqua Line Fosfor Cleaner 4300 Versie 11/2012 1. IDENTIFICATIE Productnaam: Perfect Aqua Line Fosfor Cleaner 4300 Toepassing: Industrieel gebruik Gecombineerd ijzerfosfateer- en ontvettingsproduct voor sproei- en hogedruktoepassingen Importeur en

Nadere informatie

Naam van het chemische produkt : Ammoniumnitraat-ureumoplossing. Naam van leverancier : Breustedt Chemie B.V.

Naam van het chemische produkt : Ammoniumnitraat-ureumoplossing. Naam van leverancier : Breustedt Chemie B.V. Publikatiedatum: 01/07/1997 Blz. 1 van 7 1. IDENTIFICATIE Naam van het chemische produkt : Ammoniumnitraat-ureumoplossing Triviale chemische naam : Synoniemen : Urean Chemische formule : NH 4 NO 3 en NH

Nadere informatie