Stichting ABC Advies 1 : overzicht publikaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting ABC Advies 1 : overzicht publikaties"

Transcriptie

1 1 : overzicht publikaties NR. OPDRACHTGEVER ONDERWERP/TITEL ADVISEUR 1 vertrouwelijk 2 Curinde N.V., Beoordeling Rapport Definitiestudie I 3 Ports Authority N.V. Curinde N.V. Koel-/vrieshuisproject te Willemstad, prof. Th. Mulder & ing. G.C. den Heyer R. Wesstra 4 Kamara Sindikal, Drie vakbondsbedrijven op ir. G.R. van de Kerk 5 Regering van Voorstudie Development of as a tax haven. 2 6 Curinde N.V., Curinde's Integrated information system - inzake het Rapport Definitiestudie II. 7 Korpodeko, Briefadvies ten behoeve van een rozenkwekerij op 8 particulier bedrijf met betrekking tot een 9 Regering van de veehouderijbedrijf op PRIVANTIL: privatisering op de Nederlandse. 10 vertrouwelijk mr. D.A.J. Hoogenkamp prof. Th. Mulder & ing. G.C. den Heyer ir. G.P.A. van Holsteijn ir. S.J. Oosting prof. dr. P.B. Boorsma, drs. H.A. Hilberink & drs. B. Steunenberg 11 Regering van The development of as a tax-haven. mr. D.A.J. Hoogenkamp 12 Universiteit van inzake International center for public 13 Directie Arbeid van het Ministerie van Welzijn van 14 Ministerie van Handel, financial management. De arbeidsmarkt van. Notitie betreffende het clusteringsproces Economische kolom (H.I.W. - S.E.P.). G.W.M. de Valk dr. A. van der Veen drs. J.J.P. Poels 15 Regering van De toekomst van s verleden. drs. W.I.M. Kersten, 16 Ministerie van Handel, 17 Ministerie van Handel, Financiële consequenties van de vorming van de Dienst Economische Zaken van het Eiland Rapport inzake de consequenties voor de wetgeving van de voorgenomen decentralisatie van economische aangelegenheden op de Nederlandse. drs. H.J.M. Meuffels & drs. M.H. Verhaegh drs. G.J.S. Uhl mr. Louis C.G. Berger 1 De Jaarverslagen van de stichting ABC zijn eveneens openbaar. 2 De resultaten van deze voorstudie zijn verwerkt in advies nr. 11 The development of as a tax haven (advies nr. 5 niet verkrijgbaar)

2 18 Ministerie van Handel, Privatisering op de : R.J.M.G. Aerts stand van zaken en aanpak. 19 Universiteit van Bibliotheekadvies ten behoeve van de mr. G.W. Vlasman Universiteit van. 20 Ministerie van Handel, voor het commentaar op het ir. P.Th. Schure Development Plan for 21 Regering van Vrouwen op de anse arbeidsmarkt. M.J.G. Witbreuk 22 Ministerie van Handel, Takenpakket van de Afdeling Personeel, mevr. M.C.M. Keereweer Organisatie en Financiën van de Dienst Economische Zaken. 23 Stichting Kinderbescherming Incest en sexuele kindermishandeling op mevr. G. Aarnink & mevr. B. Mijhof 24 Ministerie van Handel, Innovatie en ondernemerschap: verslag van ing. D. van Barneveld een strategie-onderzoek op 25 Stichting Nederlands Juridische documentatie en automatisering prof. dr. A.W. Koers Antilliaanse en anse Jurisprudentie op en de. 26 Universiteit van De uitbouw van de Universiteit van. prof. dr. F.A. van Vught 27 Fundashon pa Desaroyo di Plaats en taak van de Fundashon pa A.L.M. van Houtum Industria, Desaroyo di Industria in de onderwijsstructuur van 28 St. Elisabeth Hospitaal, Reorganisatie Opname- en patiëntenregistratie. mevr. M. Schuurman 29 Universiteit van Ontwikkelingen in de wereldeconomie; prof. dr. A.E. Steenge blokvorming en betekenis voor. 30 Universiteit van Reorganisatie van de Bibliotheek. mr. G.W. Vlasman 31 Vakbondscentrale SSK, 32 Bestuur Stichting ABC 33 Bestuur Stichting ABC 34 Bestuur Stichting ABC 35 Bestuur Stichting ABC 36 Secretariaat Stadsvernieuwing, Advisering inzake de positie van de J. Jetten Vakbondscentrale SSK. De economische situatie op de Nederlandse drs. P.A.M. Smits en. Reglement ABC-prijs. mr. drs. A.J.G. Reinders Omgaan met externe consultants. drs. R.O.B. van den Bergh & prof. dr. P.B. Boorsma Bewegwijzering St. Elisabeth Hospitaal, F.F.J. Reesink Ontwikkelingen Binnenstad Willemstad. ir. W. van der Made & dr. J.C. Dona

3 37 Afdeling Financiën, 38 Dienst Economische Zaken, 39 Fundashon Movimientu Desempleadonan, 40 Kamer van Koophandel en Nijverheid 41 Dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij, 42 Bestuurscollege van Bonaire 43 Raad van Commissarissen van Satel N.V., Saba 44 Direktoraat Kultureel- Educatieve Zaken, 45 Vereniging van Vrienden van de Dierentuin van Een onderzoek naar de administratieve J. Vorgers organisatie van de Afdeling Financiën van het Eilandgebied Naar een economisch beleidsplan voor dr. J.A.H. Bron Opzetten en uitvoeren van arbeidsmarktprojecten. P. Verrijt Een aanvullende pensioenvoorziening voor dr. J.B. Kuné werknemers in de private sector in. Integrated pest management in the Neth. prof. dr. J.C. van Lenteren Antilles: environmentally safer pest control. FOMAG Fundashon pa Fomento Agricola - ir. B. Schut een landbouwmechanisatiebedrijf op Bonaire. Gevolgen voor Satel N.V. en voor Saba van ir. G.R. van de Kerk de decentralisatie van Landsradio. Het clusteringsproces van het Direktoraat R.L.C. Smit Kultureel-Educatieve Zaken van het Eilandgebied Caribbean Garden - De dierentuin van J. Rensen & mevr. A.D. Rensen-Oosting 46 Milieuraad van Kabouterbos: een voorbeeld op het gebied H. Gert Gossink van milieu-educatie en recreatie op 47 Bestuur Stichting Het functioneren van de Stichting Mevr. drs. Y. Buchel Carmabi/Stinapa Carmabi/Stinapa. 48 De heer H. Moen, artistiek Workshop "The art of singing" with the Vocal Mevr. J. Copland leider van Zanggroep "Serenada", Group "Serenada", 49 De heer Will S. Johnson, De financiële positie van het Eilandgebied dr. S. Knigge Statenlid, Saba Saba en het Solidariteitsfonds. 50 Commissie Grondbeleid Grondbeleid op St. Maarten. dr. J.W. van Zundert van de Eilandsraad St. Maarten 51 College van Curatoren van de Universiteit van de Wenselijkheid en haalbaarheid van een centrum voor contractonderzoek en dr. T.P.W.M. van der Krogt contractonderwijs aan de Universiteit van de. 52 Eilandsraad van Saba Electriciteitsvoorziening van Saba. drs. D. van der Stoep 53 Bestuurscollege van Saba De staatsrechtelijke positie van het eiland prof.mr. dr. A. Postma Saba in het Koninkrijk nieuwe stijl. 54 Departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van de Ned. Evaluatie koers van het milieubeleid van de - een 'second' opinion. prof.dr. J. Th. A. Bressers

4 55 Amigu di Tera, Inrichtings- en beheersplan St. Jozefsdal, Ir. A. Renema 56 Saba Conservation Nature Trail Management Saba. Ir. A. Renema Foundation 57 Lustrumbijeenkomst (13 mei 1993) 1. Symposium: De economische samenwerking tussen de Nederlandse resp. en Nederland; 2. Uitreiking ABC-prijzen Gastcollege Universiteit Twente (13 september 1993) Internationale samenwerking bij de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit in Europa en in het Caraïbisch gebied. mr.dr. E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie en van Nederlands-Antilliaanse en anse Zaken 59 Kousa Komun, Referendum ta mi asuntu - een kwalitatief onderzoek naar de motieven van stemmers in het referendum over de staatkundige structuur van drs. Roland C.M. Antonius 60 Eilandsraad van St. Maarten 61 College van Curatoren van de Universiteit van de Ned. 62 Bestuur van de Fundashon Obra di Man, 63 Lezing voor de Kamer van Koophandel en Nijverheid (2 februari 1994) 64 Saba Conservation Foundation 65 Saba Conservation Foundation 66 College van Curatoren van de Universiteit van de Ned. 67 Minister van Justitie van 68 Kamer van Koophandel en Nijverheid Aanvullende pensioenvoorziening voor dr. J.B. Kuné werknemers op St. Maarten. Contractonderzoek & contractonderwijs mevr. M.S. Haze onder de tropenzon. Reorganisatieplan Fundashon Obra di Man, Albert M. Caron Privatization on. prof.dr. P.B. Boorsma An insect problem in White Cedar and other dr.ir. P. van Halteren trees. Measures for a year round beach on Saba. prof.dr.ir. J.F. Agema Universiteit van de : mevr.drs. Charlotte van Functiebeschrijving - systeem voor der Grift personeels-beoordeling bevorderingseisen. Vrijwilligheid op, een brandende E.B. van der Molen vraag (onderzoek naar de haalbaarheid en mogelijkheid van vrijwillige brandweer). Studie naar de ontwikkeling van Barcadera ir. Ph.M. Elkhuizen tot industriegebied. 69 ABC-prijs 1993 Een poëtica in de kiem - een beknopte drs. Ronald Severing bespreking van de dichtbundel Stemmen uit Afrika van Frank Martinus Arion. 70 Bestuur en Directie van, Inc. De transitofunctie van - als bruggehoofd voor handels- en investeringsstromen tussen Europa en Latijns-Amerika. drs. P.A.M. Smits

5 71 Bestuurscollege van Bonaire 72 Jaarlijkse ontmoetingsdag (9 november 1994) 73 Bank van de Nederlandse 74 Lezing opening Academisch Jaar Universiteit van (8 sept. 1995) 75 Fundacion Centro Pa Nos Grandinan, Bonaire - een oriëntatie op verzelfstandiging J.G.M. Collas MBA en privatisering - een globale verkenning; een financiële 'case-study'. 1. Lezing: De en met ir. J.H. de Sola name sinds 30 mei '69; 2. Uitreiking ABC-prijs Naar een beheersing van de Antilliaanse dr. K.P. Goudswaard overheidsschuld. Financieel management in de Publieke prof.dr. P.B. Boorsma Sector. Hulpverlening aan ouderen op en de mevr.drs. Y. van Wijk rol van het Centro Kibrahacha. 76 ABC-prijs 1994 Pa para 'riba bo mes pia! - mevr.drs. Arjanne Uwland Straatverkoopsters van kos dushi op 77 Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillianen in Nederland: potentieel aanbod voor de Antilliaanse arbeidsmarkt? - Inventariserend onderzoek naar omvang en drs. K.M. Radstake, dr. A. van der Veen & prof. dr. P.B. Boorsma samenstelling van de groep beter geschoolde Antillianen in Nederland. 78 Jaarlijkse ontmoetingsdag 1. Lezing The history of the Windward Will S. Johnson (30 november 1995) Islands; 2. Uitreiking ABC-prijs Bestuurscollege van het De organisatie van de gezondheidszorg op dr. S. Knigge Eilandgebied Saba het Eilandgebied Saba. 80 Gezaghebber van St. Maarten De financieringsproblematiek van het Eilandgebied St. Maarten. dr. S. Knigge & prof.dr. P.B. Boorsma 81 Minister van Economische Versterking van het midden- en kleinbedrijf drs. H.R. Ziekenoppasser Zaken en Toerisme van op. 82 Minister van Economische Zaken en Toerisme van : Policy guidelines for improving productivity. prof.dr. P.B. Boorsma & ir. E. van Venrooy 83 Sindicato di Maestro di Standpuntbepaling m.b.t. salarisherziening drs. M.M. Okhuijsen (SIMAR) onderwijzend personeel. 84 se Journalisten- Media en communicatie in mr.drs. Alex Reinders vereniging "Prensa Uni" 85 Gevolmachtigde Minister De vraag naar beter geschoolden op de drs. E.N.P. Saras van de Nederlandse - Mogelijkheden voor remigratie. 86 ABC-prijs 1995 Analyse van de vruchtbaarheid op de mevr.drs. A.M. Bosch. 87 De heer L. Casper, dirigent Koor Sta. Famia, Workshop "The Technique of Singing" with Koro Sta. Famia, mevr. J. Copland

6 88 Minister van Onderwijs en De omroep in de mr.drs. Alex Reinders Cultuur, Jeugd- en Sportzaken van de Ned. Een schets van de totstandkoming en huidige situatie en enige aanbevelingen. 89 De heer Glenn R. Booi te als 13e provincie van Nederland - J.E.A. Haas (t.b.v. Stichting C'93 i.o.) formulering van argumenten voor een politieke beweging. 90 San Nicolas Business Association (SNBA), De rol van de San Nicolas Business Association in het economische en sociaalmaatschappelijke mr. A.C.P.J. Vermeulen & drs. P.I.A.M. Manning krachtenveld (). 91 ABC-prijs 1996 Duurzaam toerisme - verre droom of reële optie. ir. C.J. Abeelen 92 Stichting Leerstoel voor Milieu en Ontwikkeling, 93 Bestuur Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire 94 Jaarlijkse ontmoetingsdag (15 november 1996) 95 Bestuur Fundacion pa Esnan cu Problema di Oido (FEPO), 96 Bestuur Stichting Cede Bonaire 97 Dienst Economische Zaken van het Eilandgebied 98 Trade & Industry Association (ATIA) De verdere ontwikkeling van de leerstoel prof.dr. J.Th.A. Bressers Milieu & Ontwikkeling. Een nieuwe eeuw - een nieuwe Kamer van J. van Hulten Koophandel en Nijverheid Bonaire. 1. Lezing: De se economie op een mr.ing. E. Voges kruispunt; 2. Uitreiking ABC-prijs inzake het totstandbrengen en de ir. W.P.M. Graef inrichting van een auditief multifunctioneel centrum (AMC). inzake het opzetten van een modern ir. W.J. Gijzen tuinbouwbedrijf op Bonaire, met als doel verse groenten te produceren voor de locale markt. Een Venture Capital Fonds voor Ewald C.R.M. Keijser Spanningen op de anse arbeidsmarkt. dr. R.H. Koning 99 1 e fase ontwerpen nieuwe geologische kaart dr. D.J. Beets van. 100 Bestuur Stichting ABC Lustrumcongressen op en : 1. Historie ; 2. Economische groei door partnerships; 3. Rechtsbescherming van de burger en kwaliteit van bestuur; 4. Onderwijs en onderzoek als motor voor economische groei; 5. Economisch beleid: mengen & doseren. prof.dr. P.B. Boorsma drs. P.A.M. Smits mr.drs A.J.G. Reinders ir. M.T.E. van Buchem drs. H.R. Ziekenoppasser 101 Jaarlijkse ontmoetingsdag 1. Lezing: Een toekomstperspektief voor drs. P.A.M. Smits (11 november 1998) : Economische groei door partnerships; 2. Uitreiking ABC-prijs ABC-prijs 1998 Aspecten van erfpacht op H.A. Seferina

7 103 Amigu di Tera en Voorverkenning noodzaak milieueffectrapportage ir. P.Th. Schure Bewonersvereniging Seru Bottelier i.o., (MER) van Stedelijk plan Bottelier. 104 Universiteit van met betrekking tot leergangen overheidsfinanciën ten behoeve van de Universiteit van. prof.dr. N.P. Mol 105 Minister van Sociale en Economische Zaken van de 106 Ministers van Sociale en Economische Zaken en van Telecommunicatie en Transport van de 107 Commissie Secundaire Arbeidsvoorwaarden Voor Overheidsdienaren 108 Directie Onderwijs van 109 Secretariaat Stadsvernieuwing, Onderzoek naar een aanpak van projecten Jan van den Bogaard op sociaal-economisch terrein en onderwijs. Onderzoek naar het kunnen opstarten van Jan van den Bogaard projecten op sociaal-economisch terrein, E-commerce en onderwijs. Beleidsnota Bedrijfsgerichte Kinderopvang Mw. E.T.F. van Doorn Met het oog op de toekomst. Interregionaal Hoger Hotelonderwijs op Mr. H. Bierma. De oprichting van een Parking Authority voor ing. A.G. Eenink N.A. 110 Bestuurscollege Saba Verslag materiële staat Archieven Saba. G. de Bruin 111 Jaarlijkse ontmoetingsdag Stichting ABC - (29 november 2001) advies. 112 Peter Smits-scriptieprijs Mag het Wetboek van Strafvordering van de mw. mr. N.J. Labout voor wat betreft de voorlopige hechtenis - het modernste wetboek van het Koninkrijk heten? 113 Commissie Secundaire Arbeidsvoorwaarden Voor Beleidsnotitie die als basis dient bij de verdere ontwikkeling van de secundaire Jeanny van Venrooy - van Vugt Overheidsdienaren arbeidsvoorwaarden voor overheidsdienaren en het bedrijfsmaatschappelijk werk in het bijzonder. 114 Ports Authority Haalbaarheidsonderzoek Miniworld (vertrouwelijk). E.P. Angelini & S.G. van Rijswijk 115 Ministerie van Onderzoek naar de oorzaken van medische prof.dr.ir. T. de Vries Volksgezondheid, Cultuur en Sociale Zaken van consumptie in het buitenland en de mogelijkheden van telemedicine in. 116 ABC Autobusbedrijf Het A.B.C. voor een veilig openbaar vervoer. C.M. Cappel 117 Jaarverslag Jaarverslag Asociacion Trabao Di Centraal Administratiekantoor voor Non- G. Gerritsen Hubentud na Gouvernementele Organisaties. 120 Kamer van Koophandel Interactive Gaming Industry B. Beers

8 121 Jaarverslag 2001/ Peter Smits-scriptieprijs De soep wordt niet zo heet gegeten als ze Martijn Jongmans 2003 ABC wordt opgediend. 123 Bestuurscollege Operationalisering monumentenbeleid O. Steenbrink Eilandgebied St. Maarten Eilandgebied St. Maarten. 124 Comité 2004 Investeren in gezamenlijkheid. Comité Stichting Senior Homes Kwaliteitsimpuls Koninkrijksbanden: Mr. P.A.W. Bijleveld Assistentie bij de verdere uitwerking van het project Senior Homes. 126 Peter Smits-scriptieprijs Respect Respet: Stedelijke vernieuwing op Paul Hermans 2004 de. 127 Fundashon Mangazine di Projectdossier (vertrouwelijk). Ing. T.W. Brugman Rei, Bonaire 128 Arubus Een inventarisatie van de voertuigen en het J. Teuling opleidingsniveau van het werkplaatspersoneel (korte basistraining en voorstel opleidingsplan). 129 Stichting OPPA Discriminatie van ouderen/bejaarden op H.A. van Wilgenburg. 130 Jaarlijkse ontmoetingsdag 1. Lezing: Naar een versterking van de Mr. Jaime M. Saleh (20 april 2005) concurrentiepositie van ; 2. Uitreiking Peter Smits scriptieprijs Peter Smits-scriptieprijs Art. 37 Internationaal Verdrag voor de Fréderique E. Leeman 2005 ABC Rechten van het Kind op de Nederlandse. 132 St. Eustatius Business Association (STEBA) Feasibility study First Salute golf course St. Eustatius. Rob Blokvoord & Tom Tiggeloven 133 Stichting Economisch Platform Bonaire Een voorstudie van de te verwachten milieueffecten naar aanleiding van de bouw en Prof.dr. P.G.E.F. Augustinus exploitatie van een hotelschool annex hotel langs de westoever van het Lac op Bonaire. 134 St. Eustatius National Parks (Stenepa) Research proposal Corallita Pilot Project St. Eustatius. Ing. J.J. Ernst, dr. P. Ketner & N. Esteban 135 Gezaghebber Eilandgebied History is Fun: a matter of living history. C. Groen St. Eustatius en Comité Herdenking Eerste Saluut St. Eustatius bezien vanuit een optiek van cultuurhistorisch toerisme 136 Kamer van Koophandel en Winkelfunctie in beweging Advisering door Drs. H.R. Ziekenoppasser Nijverheid de Kamer van Koophandel over winkelvestigingen. 137 Stichting Economisch Platform Bonaire Verkennende haalbaarheidsstudie voor Hotelschool met Resort op Bonaire. F.G.M.C. Vorst & C. van der Klip 138 Bestuurscollege van het Onderzoek verlenging landings-/startbaan Ing. J. Angenent Eilandgebied Saba vliegveld Saba. 139 Fundashon pa Konsumidó - Energiepolitiek vanuit consumentenperspectief. Advisering over energiebeleid op Drs. M.W.R. Karskens

9 140 Hotel and Tourism Current and future issues in the n Prof.dr. Ruud H. Koning Association (AHATA) labor market. 141 Peter Smits Scriptieprijs Bad kids? Een onderzoek naar veiligheidsbeleving Annette Verlaan 2006 ABC van leerlingen op het Milton Peters College te St. Maarten. 142 Programma & Projecten Meer mandaat voor het ambtelijk apparaat. Koert Webbink Bureau van het Eilandgebied St. Maarten. De haken en ogen van mandatering binnen de overheidsorganisatie van het eilandgebied St. Maarten. 143 St. Eustatius National Parks (Stenepa) Final report Corallita Pilot Project St. Eustatius. Ing. J.J. Ernst & dr. P. Ketner 144 St. Eustatius Business New business activities for St. Eustatius. Fabian van de Raadt Association (STEBA) Creating income by producing instead of importing. 145 St. Eustatius Business Public-Private Partnership First Salute Golf Tom Tiggeloven Association (STEBA) Resort Sint Eustatius. 146 Eilandgebied St. Maarten, Onderwijs voor alle kinderen op St. Maarten. Lucette Voorneveld afdeling Onderwijs Een voorstel met aanbevelingen tot implementatie van de leerplicht. 147 Peter Smits Scriptieprijs Ruimtelijke ontwikkelingsvisie Noord op weg Monique Herrebrugh ABC naar stedelijkheid. 148 Peter Smits Scriptieprijs De economische zones van Jaap Rutger Kos 2009 ABC Analyse van een tropische belastingfaciliteit met aanbevelingen voor de toekomst. 149 Stichting Antilliaanse Medefinancierings Organisatie (AMFO) NGO s op Identificatie van belangrijke knelpunten en voorstellen tot verbetering. Mr. Michael Elias Prof.dr.ir. Joop Halman Dr. Siert Knigge & Rudsel Sophia MBA RA 150 Stichting Antilliaanse Medefinancierings NGO s op St. Maarten. Identificatie van belangrijke knelpunten en voorstellen tot Dr. Siert Knigge & Rudsel Sophia MBA RA Organisatie (AMFO) verbetering. 151 Bestuur Stichting ABC De staatkundige veranderingen in het Koninkrijk, terugkijken en vooruitzien. Mevr. drs. Ank Bijleveld, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 152 Peter Smits Scriptieprijs 2010 ABC Een nieuwe toekomst voor Wèchi. Els Langenfeld-van Capelle 153 Stichting Zorgverlening Het Van goed naar beter. betreffende de Drs. P.A.E. de Boevere Wit Gele Kruis, St. Maarten kwaliteit van geleverde zorg en dienstverlening en tips voor de toekomst. 154 Rijksdienst Caribisch Nederland & Fundashon Ban Boneiru Bèk Bonaire mobiel, gezond en duurzaam: naar een fietsplan voor Bonaire. Dr.ir. M.H.P. Zuidgeest & Prof.dr.ir. M.F.A.M. van Maarseveen

10 155 Rijksdienst Caribisch Nederland & Fundashon Ban Boneiru Bèk Nadere uitwerking fietsplan Bonaire. Guido Nijenhuis, Mark Roelofsen, Dr.ir. M.H.P. Zuidgeest & Prof.dr.ir. M.F.A.M. van Maarseveen 156 Het Bonaire Sewerage and Sanitation Mr. A.J. Meeuwsen Project. De financiering van de (onder water) toekomst van Bonaire. 157 Stichting het Cultureel Bevindingen en advies inzake de Eduard Meester Centrum Muziekacademie Edgar Palm. (vertrouwelijk) 158 InnovatieCentrum Business Plan InnovatieCentrum Welvaartsgroei door het stimuleren van innovatief duurzaam ondernemen in het se MKB. Dr. J.A. (Jimme) Keizer, prof.dr. L.H.J. (Leo) Verhoef, R. (Ron) Gomes Casseres MSc 159 Amigu di Tera Ontwikkeling van de Rif-mangroven in E.M. (Erik) Horstman MSc Otrobanda; het creëren van een gezond, educatief en recreationeel park. 160 Peter Smits Scriptieprijs Het Nederlands op de BES-eilanden: een Meike Berben 2011 ABC vreemde taal. 161 Peter Smits Scriptieprijs 2013 ABC De rol van taal in het se onderwijs Een verkenning van kansen en knelpunten. Juana Kibbelaar

Van den Bergh, R.O.B. (Rob) econoom senior consultant directeur Curconsult

Van den Bergh, R.O.B. (Rob) econoom senior consultant directeur Curconsult Curriculum Vitae R.O.B. van den Bergh Naam Functie Van den Bergh, R.O.B. (Rob) econoom senior consultant directeur Curconsult Adres Piscadera Bay Resort # 9, Woonplaats Curaçao, Nederlandse Antillen Telefoonnummer

Nadere informatie

Investeren in gezamenlijkheid

Investeren in gezamenlijkheid Investeren in gezamenlijkheid een visie op de toekomst van ons Koninkrijk naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden Comité 2004 15 december 2004 Inhoudsopgave

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 Directie Arbeidszaken Nederlandse Antillen Willemstad, september 2009

J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 Directie Arbeidszaken Nederlandse Antillen Willemstad, september 2009 JAARVERSLAG 2008 Directie Arbeidszaken Nederlandse Antillen Willemstad, september 2009 INHOUD INLEIDING... 6 1. POSITIONERING DIRECTIE ARBEIDSZAKEN... 7 2. BELEIDSACTIVITEITEN... 9 2.1 Voorbereiding nieuwe

Nadere informatie

Ri j ks v e r t e g e nwoor di g e rv oorde ope nba r el i c ha me n Bona i r e, S i nt E us t a t i use ns a ba VOORJ AARSRAPPORT AGE 2 01 1 Inleiding De Rijksvertegenwoordiger rapporteert In overeenstemming

Nadere informatie

Copyright by Openbaar Lichaam St. Eustatius Openbaar Lichaam St. Eustatius Jaarstukken 2012 Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Jaarstukken 2012 Pag Inhoudsopgave 1 1. Woord vooraf 3 2. Jaarverslag

Nadere informatie

Samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse overheden en VNG International. Nederlandse gemeenten en Suriname

Samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse overheden en VNG International. Nederlandse gemeenten en Suriname Samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse overheden en VNG International Nederlandse gemeenten en Suriname NEDERLANDSE GEMEENTEN EN SURINAME Samenwerking tussen Surinaamse en Nederlandse overheden

Nadere informatie

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER 2012

V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER 2012 Tel.: 461-1210 Fax: 461-5422 Newsletter V E R E N I G I N G B E D R I J F S L E V E N C U R A Ç A O NEWSLETTER OKTOBER 2012 1.EDITORIAL 2.ECONOMIE Financiële situatie Curaçao anno oktober 2012 Stand van

Nadere informatie

Nu kan het nu moet het!

Nu kan het nu moet het! Nu kan het nu moet het! The time is now, let s do it! Awor por, ban p e! Advies Werkgroep Bestuurlijke en Financiële Verhoudingen 8 oktober 2004 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Samenvatting en Aanbevelingen...6

Nadere informatie

VIERDE PERIODIEKE RAPPORTAGE VAN NEDERLAND INZAKE DE IMPLEMENTATIE VAN HET INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND

VIERDE PERIODIEKE RAPPORTAGE VAN NEDERLAND INZAKE DE IMPLEMENTATIE VAN HET INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND VIERDE PERIODIEKE RAPPORTAGE VAN NEDERLAND INZAKE DE IMPLEMENTATIE VAN HET INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND 2012 1 Inhoudsopgave Paragraaf Pagina VERKORTE INHOUD 4-6 INLEIDING 1-13

Nadere informatie

Inventaris van het Secretariaatsarchief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden, 1990-1999

Inventaris van het Secretariaatsarchief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden, 1990-1999 Nummer archiefinventaris: 3.17.26 Inventaris van het Secretariaatsarchief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden, 1990-1999 Auteur: Doxis Informatiemanagers Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Van strategie naar actie: onze uitdaging

Van strategie naar actie: onze uitdaging Van strategie naar actie: onze uitdaging Samenvatting Beleidsplan Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur Curaçao, maart 2004 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 Hoofdstuk I 1.1 Identiteit van het RKCS

Nadere informatie

jaarverslag 2004 2 0 0 4

jaarverslag 2004 2 0 0 4 jaarverslag 2 Inhoud 3 Voorwoord van de voorzitter Voorwoord van de voorzitter 3 In het vorige jaarverslag konden wij gewag maken van het feit dat Stichting Instituut Gak zich een plaats had verworven

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

monitor op ontwikkelingen in de zorg

monitor op ontwikkelingen in de zorg monitor op ontwikkelingen in de zorg trendrapport caribisch gebied 2013 inhoud sint maarten saba sint eustatius aruba bonaire curaçao inhoud inhoud Monitor op ontwikkelingen in de zorg Trendrapport Caribisch

Nadere informatie

IDENTIFICATIE VAN BELANGRIJKE KNELPUNTEN EN VOORSTELLEN TOT VERBETERING. Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de AMFO door de Stichting ABC Advies

IDENTIFICATIE VAN BELANGRIJKE KNELPUNTEN EN VOORSTELLEN TOT VERBETERING. Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de AMFO door de Stichting ABC Advies NGO S OP CURACAO; IDENTIFICATIE VAN BELANGRIJKE KNELPUNTEN EN VOORSTELLEN TOT VERBETERING Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de AMFO door de Stichting ABC Advies Onderzoeksteam: Mr. Michael Elias

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 CDA en gelieerde Organen en Organisaties

Jaarverslag 2009 CDA en gelieerde Organen en Organisaties Jaarverslag 2009 CDA en gelieerde Organen en Organisaties CDA Jaarverslag 2009 1 Inhoudsopgave I. Sector Politiek & Bestuur... 4 1. Binnenland... 4 1.1. Partijbestuur... 4 1.2. Dagelijks Bestuur... 4 1.3.

Nadere informatie

Inleiding. Directie Economische Zaken, Handel en Industrie. L.G. Smith Blvd. # 160 Oranjestad, Aruba Tel: (297) 582-1181 Fax: (297) 583-4494

Inleiding. Directie Economische Zaken, Handel en Industrie. L.G. Smith Blvd. # 160 Oranjestad, Aruba Tel: (297) 582-1181 Fax: (297) 583-4494 Inleiding Directie Economische Zaken, Handel en Industrie L.G. Smith Blvd. # 160 Oranjestad, Aruba Tel: (297) 582-1181 Fax: (297) 583-4494 INLEIDING... 3 Visie DEZHI... 3 Missie DEZHI... 3 Strategische

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Technische Universiteit Delft

Jaarverslag 2013. Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2013 1 Jaarverslag 2013 Technische Universiteit Delft Voorwoord Het nationale en internationale speelveld van hoger onderwijs en onderzoek is continu in beweging. De TU Delft heeft daarom

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2011

Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaarverslag 2011 Centraal Bureau voor de Statistiek Jaarverslag 2011 23 maart 2012 Inhoud Voorwoord... 4 1. Verslag van de Directeur-Generaal van de Statistiek... 5 2. Centrale Commissie voor de Statistiek... 10 3. Uitvoering

Nadere informatie

Verslag workshop. Het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed en het Koninkrijk: Een gezamenlijk vertrekpunt

Verslag workshop. Het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed en het Koninkrijk: Een gezamenlijk vertrekpunt Verslag workshop Het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed en het Koninkrijk: Een gezamenlijk vertrekpunt 15-17 april 2013 Oranjestad, Aruba Rapporteurs: Gina Jie Sam Foek

Nadere informatie

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Welvaartsgroei door het stimuleren van innovatief duurzaam ondernemen in het Curaçaose MKB Onderzoeksteam: Dr. J.A. (Jimme) Keizer Prof.dr. L.H.J. (Leo)

Nadere informatie

Bezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan het Caribisch deel van het Koninkrijk

Bezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan het Caribisch deel van het Koninkrijk Bezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan het Caribisch deel van het Koninkrijk dinsdag 12 november donderdag 21 november 2013 Algemene informatie Pershotels

Nadere informatie

Bachelor Social Work Informatiedossier Nieuwe Opleiding

Bachelor Social Work Informatiedossier Nieuwe Opleiding Bachelor Social Work Informatiedossier Nieuwe Opleiding Universiteit Nederlandse Antillen Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen Willemstad, juni 2009 Inhoudsopgave 0. Inleiding 3 0.1. Profiel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 986-987 Rijksbegroting voor het jaar 987 9700 Vaststelling begroting van uitgaven Hoofdstuk IV Kabinet voor Nederlands- Antilliaanse en Arubaanse Zaken (Mr.

Nadere informatie

De staat van bestuur van Aruba

De staat van bestuur van Aruba De staat van bestuur van Aruba 297 Onderzoek en beleid De staat van bestuur van Aruba Een onderzoek naar de deugdelijkheid van bestuur en de rechtshandhaving A.W. Weenink C.M. Klein Haarhuis R.J. Bokhorst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2016 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

505, 565-570 1905. Kopieën het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en andere bronnen over de relatie artsen-overheid 1921

505, 565-570 1905. Kopieën het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en andere bronnen over de relatie artsen-overheid 1921 Jaar Auteur Titel Uitgave 1895 Kuyper, A. Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken Amsterdam; 1895 1895 De Ziekenfondsen in Nederland. Rapport uitgebracht door eene commissie van onderzoek

Nadere informatie

TRABOU TIN; een drie-sporen aanpak juli 2004 december 2005

TRABOU TIN; een drie-sporen aanpak juli 2004 december 2005 TRABOU TIN; een drie-sporen aanpak juli 2004 december 2005 Juni 2004 2 e druk INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...1 2 ARMOEDEBESTRIJDING IN BESCHOUWING...2 3 WERKGELEGENHEID EN WERKLOOSHEID 9 4 ZORGGEBIEDEN...17

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 Rijksbegroting voor het jaar 1986 19200 Hoofdstuk IV Kabinet voor Nederlands- Antilliaanse Zaken Nr. 13 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen

Nadere informatie