Stichting ABC Advies 1 : overzicht publikaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting ABC Advies 1 : overzicht publikaties"

Transcriptie

1 1 : overzicht publikaties NR. OPDRACHTGEVER ONDERWERP/TITEL ADVISEUR 1 vertrouwelijk 2 Curinde N.V., Beoordeling Rapport Definitiestudie I 3 Ports Authority N.V. Curinde N.V. Koel-/vrieshuisproject te Willemstad, prof. Th. Mulder & ing. G.C. den Heyer R. Wesstra 4 Kamara Sindikal, Drie vakbondsbedrijven op ir. G.R. van de Kerk 5 Regering van Voorstudie Development of as a tax haven. 2 6 Curinde N.V., Curinde's Integrated information system - inzake het Rapport Definitiestudie II. 7 Korpodeko, Briefadvies ten behoeve van een rozenkwekerij op 8 particulier bedrijf met betrekking tot een 9 Regering van de veehouderijbedrijf op PRIVANTIL: privatisering op de Nederlandse. 10 vertrouwelijk mr. D.A.J. Hoogenkamp prof. Th. Mulder & ing. G.C. den Heyer ir. G.P.A. van Holsteijn ir. S.J. Oosting prof. dr. P.B. Boorsma, drs. H.A. Hilberink & drs. B. Steunenberg 11 Regering van The development of as a tax-haven. mr. D.A.J. Hoogenkamp 12 Universiteit van inzake International center for public 13 Directie Arbeid van het Ministerie van Welzijn van 14 Ministerie van Handel, financial management. De arbeidsmarkt van. Notitie betreffende het clusteringsproces Economische kolom (H.I.W. - S.E.P.). G.W.M. de Valk dr. A. van der Veen drs. J.J.P. Poels 15 Regering van De toekomst van s verleden. drs. W.I.M. Kersten, 16 Ministerie van Handel, 17 Ministerie van Handel, Financiële consequenties van de vorming van de Dienst Economische Zaken van het Eiland Rapport inzake de consequenties voor de wetgeving van de voorgenomen decentralisatie van economische aangelegenheden op de Nederlandse. drs. H.J.M. Meuffels & drs. M.H. Verhaegh drs. G.J.S. Uhl mr. Louis C.G. Berger 1 De Jaarverslagen van de stichting ABC zijn eveneens openbaar. 2 De resultaten van deze voorstudie zijn verwerkt in advies nr. 11 The development of as a tax haven (advies nr. 5 niet verkrijgbaar)

2 18 Ministerie van Handel, Privatisering op de : R.J.M.G. Aerts stand van zaken en aanpak. 19 Universiteit van Bibliotheekadvies ten behoeve van de mr. G.W. Vlasman Universiteit van. 20 Ministerie van Handel, voor het commentaar op het ir. P.Th. Schure Development Plan for 21 Regering van Vrouwen op de anse arbeidsmarkt. M.J.G. Witbreuk 22 Ministerie van Handel, Takenpakket van de Afdeling Personeel, mevr. M.C.M. Keereweer Organisatie en Financiën van de Dienst Economische Zaken. 23 Stichting Kinderbescherming Incest en sexuele kindermishandeling op mevr. G. Aarnink & mevr. B. Mijhof 24 Ministerie van Handel, Innovatie en ondernemerschap: verslag van ing. D. van Barneveld een strategie-onderzoek op 25 Stichting Nederlands Juridische documentatie en automatisering prof. dr. A.W. Koers Antilliaanse en anse Jurisprudentie op en de. 26 Universiteit van De uitbouw van de Universiteit van. prof. dr. F.A. van Vught 27 Fundashon pa Desaroyo di Plaats en taak van de Fundashon pa A.L.M. van Houtum Industria, Desaroyo di Industria in de onderwijsstructuur van 28 St. Elisabeth Hospitaal, Reorganisatie Opname- en patiëntenregistratie. mevr. M. Schuurman 29 Universiteit van Ontwikkelingen in de wereldeconomie; prof. dr. A.E. Steenge blokvorming en betekenis voor. 30 Universiteit van Reorganisatie van de Bibliotheek. mr. G.W. Vlasman 31 Vakbondscentrale SSK, 32 Bestuur Stichting ABC 33 Bestuur Stichting ABC 34 Bestuur Stichting ABC 35 Bestuur Stichting ABC 36 Secretariaat Stadsvernieuwing, Advisering inzake de positie van de J. Jetten Vakbondscentrale SSK. De economische situatie op de Nederlandse drs. P.A.M. Smits en. Reglement ABC-prijs. mr. drs. A.J.G. Reinders Omgaan met externe consultants. drs. R.O.B. van den Bergh & prof. dr. P.B. Boorsma Bewegwijzering St. Elisabeth Hospitaal, F.F.J. Reesink Ontwikkelingen Binnenstad Willemstad. ir. W. van der Made & dr. J.C. Dona

3 37 Afdeling Financiën, 38 Dienst Economische Zaken, 39 Fundashon Movimientu Desempleadonan, 40 Kamer van Koophandel en Nijverheid 41 Dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij, 42 Bestuurscollege van Bonaire 43 Raad van Commissarissen van Satel N.V., Saba 44 Direktoraat Kultureel- Educatieve Zaken, 45 Vereniging van Vrienden van de Dierentuin van Een onderzoek naar de administratieve J. Vorgers organisatie van de Afdeling Financiën van het Eilandgebied Naar een economisch beleidsplan voor dr. J.A.H. Bron Opzetten en uitvoeren van arbeidsmarktprojecten. P. Verrijt Een aanvullende pensioenvoorziening voor dr. J.B. Kuné werknemers in de private sector in. Integrated pest management in the Neth. prof. dr. J.C. van Lenteren Antilles: environmentally safer pest control. FOMAG Fundashon pa Fomento Agricola - ir. B. Schut een landbouwmechanisatiebedrijf op Bonaire. Gevolgen voor Satel N.V. en voor Saba van ir. G.R. van de Kerk de decentralisatie van Landsradio. Het clusteringsproces van het Direktoraat R.L.C. Smit Kultureel-Educatieve Zaken van het Eilandgebied Caribbean Garden - De dierentuin van J. Rensen & mevr. A.D. Rensen-Oosting 46 Milieuraad van Kabouterbos: een voorbeeld op het gebied H. Gert Gossink van milieu-educatie en recreatie op 47 Bestuur Stichting Het functioneren van de Stichting Mevr. drs. Y. Buchel Carmabi/Stinapa Carmabi/Stinapa. 48 De heer H. Moen, artistiek Workshop "The art of singing" with the Vocal Mevr. J. Copland leider van Zanggroep "Serenada", Group "Serenada", 49 De heer Will S. Johnson, De financiële positie van het Eilandgebied dr. S. Knigge Statenlid, Saba Saba en het Solidariteitsfonds. 50 Commissie Grondbeleid Grondbeleid op St. Maarten. dr. J.W. van Zundert van de Eilandsraad St. Maarten 51 College van Curatoren van de Universiteit van de Wenselijkheid en haalbaarheid van een centrum voor contractonderzoek en dr. T.P.W.M. van der Krogt contractonderwijs aan de Universiteit van de. 52 Eilandsraad van Saba Electriciteitsvoorziening van Saba. drs. D. van der Stoep 53 Bestuurscollege van Saba De staatsrechtelijke positie van het eiland prof.mr. dr. A. Postma Saba in het Koninkrijk nieuwe stijl. 54 Departement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van de Ned. Evaluatie koers van het milieubeleid van de - een 'second' opinion. prof.dr. J. Th. A. Bressers

4 55 Amigu di Tera, Inrichtings- en beheersplan St. Jozefsdal, Ir. A. Renema 56 Saba Conservation Nature Trail Management Saba. Ir. A. Renema Foundation 57 Lustrumbijeenkomst (13 mei 1993) 1. Symposium: De economische samenwerking tussen de Nederlandse resp. en Nederland; 2. Uitreiking ABC-prijzen Gastcollege Universiteit Twente (13 september 1993) Internationale samenwerking bij de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit in Europa en in het Caraïbisch gebied. mr.dr. E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie en van Nederlands-Antilliaanse en anse Zaken 59 Kousa Komun, Referendum ta mi asuntu - een kwalitatief onderzoek naar de motieven van stemmers in het referendum over de staatkundige structuur van drs. Roland C.M. Antonius 60 Eilandsraad van St. Maarten 61 College van Curatoren van de Universiteit van de Ned. 62 Bestuur van de Fundashon Obra di Man, 63 Lezing voor de Kamer van Koophandel en Nijverheid (2 februari 1994) 64 Saba Conservation Foundation 65 Saba Conservation Foundation 66 College van Curatoren van de Universiteit van de Ned. 67 Minister van Justitie van 68 Kamer van Koophandel en Nijverheid Aanvullende pensioenvoorziening voor dr. J.B. Kuné werknemers op St. Maarten. Contractonderzoek & contractonderwijs mevr. M.S. Haze onder de tropenzon. Reorganisatieplan Fundashon Obra di Man, Albert M. Caron Privatization on. prof.dr. P.B. Boorsma An insect problem in White Cedar and other dr.ir. P. van Halteren trees. Measures for a year round beach on Saba. prof.dr.ir. J.F. Agema Universiteit van de : mevr.drs. Charlotte van Functiebeschrijving - systeem voor der Grift personeels-beoordeling bevorderingseisen. Vrijwilligheid op, een brandende E.B. van der Molen vraag (onderzoek naar de haalbaarheid en mogelijkheid van vrijwillige brandweer). Studie naar de ontwikkeling van Barcadera ir. Ph.M. Elkhuizen tot industriegebied. 69 ABC-prijs 1993 Een poëtica in de kiem - een beknopte drs. Ronald Severing bespreking van de dichtbundel Stemmen uit Afrika van Frank Martinus Arion. 70 Bestuur en Directie van, Inc. De transitofunctie van - als bruggehoofd voor handels- en investeringsstromen tussen Europa en Latijns-Amerika. drs. P.A.M. Smits

5 71 Bestuurscollege van Bonaire 72 Jaarlijkse ontmoetingsdag (9 november 1994) 73 Bank van de Nederlandse 74 Lezing opening Academisch Jaar Universiteit van (8 sept. 1995) 75 Fundacion Centro Pa Nos Grandinan, Bonaire - een oriëntatie op verzelfstandiging J.G.M. Collas MBA en privatisering - een globale verkenning; een financiële 'case-study'. 1. Lezing: De en met ir. J.H. de Sola name sinds 30 mei '69; 2. Uitreiking ABC-prijs Naar een beheersing van de Antilliaanse dr. K.P. Goudswaard overheidsschuld. Financieel management in de Publieke prof.dr. P.B. Boorsma Sector. Hulpverlening aan ouderen op en de mevr.drs. Y. van Wijk rol van het Centro Kibrahacha. 76 ABC-prijs 1994 Pa para 'riba bo mes pia! - mevr.drs. Arjanne Uwland Straatverkoopsters van kos dushi op 77 Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillianen in Nederland: potentieel aanbod voor de Antilliaanse arbeidsmarkt? - Inventariserend onderzoek naar omvang en drs. K.M. Radstake, dr. A. van der Veen & prof. dr. P.B. Boorsma samenstelling van de groep beter geschoolde Antillianen in Nederland. 78 Jaarlijkse ontmoetingsdag 1. Lezing The history of the Windward Will S. Johnson (30 november 1995) Islands; 2. Uitreiking ABC-prijs Bestuurscollege van het De organisatie van de gezondheidszorg op dr. S. Knigge Eilandgebied Saba het Eilandgebied Saba. 80 Gezaghebber van St. Maarten De financieringsproblematiek van het Eilandgebied St. Maarten. dr. S. Knigge & prof.dr. P.B. Boorsma 81 Minister van Economische Versterking van het midden- en kleinbedrijf drs. H.R. Ziekenoppasser Zaken en Toerisme van op. 82 Minister van Economische Zaken en Toerisme van : Policy guidelines for improving productivity. prof.dr. P.B. Boorsma & ir. E. van Venrooy 83 Sindicato di Maestro di Standpuntbepaling m.b.t. salarisherziening drs. M.M. Okhuijsen (SIMAR) onderwijzend personeel. 84 se Journalisten- Media en communicatie in mr.drs. Alex Reinders vereniging "Prensa Uni" 85 Gevolmachtigde Minister De vraag naar beter geschoolden op de drs. E.N.P. Saras van de Nederlandse - Mogelijkheden voor remigratie. 86 ABC-prijs 1995 Analyse van de vruchtbaarheid op de mevr.drs. A.M. Bosch. 87 De heer L. Casper, dirigent Koor Sta. Famia, Workshop "The Technique of Singing" with Koro Sta. Famia, mevr. J. Copland

6 88 Minister van Onderwijs en De omroep in de mr.drs. Alex Reinders Cultuur, Jeugd- en Sportzaken van de Ned. Een schets van de totstandkoming en huidige situatie en enige aanbevelingen. 89 De heer Glenn R. Booi te als 13e provincie van Nederland - J.E.A. Haas (t.b.v. Stichting C'93 i.o.) formulering van argumenten voor een politieke beweging. 90 San Nicolas Business Association (SNBA), De rol van de San Nicolas Business Association in het economische en sociaalmaatschappelijke mr. A.C.P.J. Vermeulen & drs. P.I.A.M. Manning krachtenveld (). 91 ABC-prijs 1996 Duurzaam toerisme - verre droom of reële optie. ir. C.J. Abeelen 92 Stichting Leerstoel voor Milieu en Ontwikkeling, 93 Bestuur Kamer van Koophandel en Nijverheid Bonaire 94 Jaarlijkse ontmoetingsdag (15 november 1996) 95 Bestuur Fundacion pa Esnan cu Problema di Oido (FEPO), 96 Bestuur Stichting Cede Bonaire 97 Dienst Economische Zaken van het Eilandgebied 98 Trade & Industry Association (ATIA) De verdere ontwikkeling van de leerstoel prof.dr. J.Th.A. Bressers Milieu & Ontwikkeling. Een nieuwe eeuw - een nieuwe Kamer van J. van Hulten Koophandel en Nijverheid Bonaire. 1. Lezing: De se economie op een mr.ing. E. Voges kruispunt; 2. Uitreiking ABC-prijs inzake het totstandbrengen en de ir. W.P.M. Graef inrichting van een auditief multifunctioneel centrum (AMC). inzake het opzetten van een modern ir. W.J. Gijzen tuinbouwbedrijf op Bonaire, met als doel verse groenten te produceren voor de locale markt. Een Venture Capital Fonds voor Ewald C.R.M. Keijser Spanningen op de anse arbeidsmarkt. dr. R.H. Koning 99 1 e fase ontwerpen nieuwe geologische kaart dr. D.J. Beets van. 100 Bestuur Stichting ABC Lustrumcongressen op en : 1. Historie ; 2. Economische groei door partnerships; 3. Rechtsbescherming van de burger en kwaliteit van bestuur; 4. Onderwijs en onderzoek als motor voor economische groei; 5. Economisch beleid: mengen & doseren. prof.dr. P.B. Boorsma drs. P.A.M. Smits mr.drs A.J.G. Reinders ir. M.T.E. van Buchem drs. H.R. Ziekenoppasser 101 Jaarlijkse ontmoetingsdag 1. Lezing: Een toekomstperspektief voor drs. P.A.M. Smits (11 november 1998) : Economische groei door partnerships; 2. Uitreiking ABC-prijs ABC-prijs 1998 Aspecten van erfpacht op H.A. Seferina

7 103 Amigu di Tera en Voorverkenning noodzaak milieueffectrapportage ir. P.Th. Schure Bewonersvereniging Seru Bottelier i.o., (MER) van Stedelijk plan Bottelier. 104 Universiteit van met betrekking tot leergangen overheidsfinanciën ten behoeve van de Universiteit van. prof.dr. N.P. Mol 105 Minister van Sociale en Economische Zaken van de 106 Ministers van Sociale en Economische Zaken en van Telecommunicatie en Transport van de 107 Commissie Secundaire Arbeidsvoorwaarden Voor Overheidsdienaren 108 Directie Onderwijs van 109 Secretariaat Stadsvernieuwing, Onderzoek naar een aanpak van projecten Jan van den Bogaard op sociaal-economisch terrein en onderwijs. Onderzoek naar het kunnen opstarten van Jan van den Bogaard projecten op sociaal-economisch terrein, E-commerce en onderwijs. Beleidsnota Bedrijfsgerichte Kinderopvang Mw. E.T.F. van Doorn Met het oog op de toekomst. Interregionaal Hoger Hotelonderwijs op Mr. H. Bierma. De oprichting van een Parking Authority voor ing. A.G. Eenink N.A. 110 Bestuurscollege Saba Verslag materiële staat Archieven Saba. G. de Bruin 111 Jaarlijkse ontmoetingsdag Stichting ABC - (29 november 2001) advies. 112 Peter Smits-scriptieprijs Mag het Wetboek van Strafvordering van de mw. mr. N.J. Labout voor wat betreft de voorlopige hechtenis - het modernste wetboek van het Koninkrijk heten? 113 Commissie Secundaire Arbeidsvoorwaarden Voor Beleidsnotitie die als basis dient bij de verdere ontwikkeling van de secundaire Jeanny van Venrooy - van Vugt Overheidsdienaren arbeidsvoorwaarden voor overheidsdienaren en het bedrijfsmaatschappelijk werk in het bijzonder. 114 Ports Authority Haalbaarheidsonderzoek Miniworld (vertrouwelijk). E.P. Angelini & S.G. van Rijswijk 115 Ministerie van Onderzoek naar de oorzaken van medische prof.dr.ir. T. de Vries Volksgezondheid, Cultuur en Sociale Zaken van consumptie in het buitenland en de mogelijkheden van telemedicine in. 116 ABC Autobusbedrijf Het A.B.C. voor een veilig openbaar vervoer. C.M. Cappel 117 Jaarverslag Jaarverslag Asociacion Trabao Di Centraal Administratiekantoor voor Non- G. Gerritsen Hubentud na Gouvernementele Organisaties. 120 Kamer van Koophandel Interactive Gaming Industry B. Beers

8 121 Jaarverslag 2001/ Peter Smits-scriptieprijs De soep wordt niet zo heet gegeten als ze Martijn Jongmans 2003 ABC wordt opgediend. 123 Bestuurscollege Operationalisering monumentenbeleid O. Steenbrink Eilandgebied St. Maarten Eilandgebied St. Maarten. 124 Comité 2004 Investeren in gezamenlijkheid. Comité Stichting Senior Homes Kwaliteitsimpuls Koninkrijksbanden: Mr. P.A.W. Bijleveld Assistentie bij de verdere uitwerking van het project Senior Homes. 126 Peter Smits-scriptieprijs Respect Respet: Stedelijke vernieuwing op Paul Hermans 2004 de. 127 Fundashon Mangazine di Projectdossier (vertrouwelijk). Ing. T.W. Brugman Rei, Bonaire 128 Arubus Een inventarisatie van de voertuigen en het J. Teuling opleidingsniveau van het werkplaatspersoneel (korte basistraining en voorstel opleidingsplan). 129 Stichting OPPA Discriminatie van ouderen/bejaarden op H.A. van Wilgenburg. 130 Jaarlijkse ontmoetingsdag 1. Lezing: Naar een versterking van de Mr. Jaime M. Saleh (20 april 2005) concurrentiepositie van ; 2. Uitreiking Peter Smits scriptieprijs Peter Smits-scriptieprijs Art. 37 Internationaal Verdrag voor de Fréderique E. Leeman 2005 ABC Rechten van het Kind op de Nederlandse. 132 St. Eustatius Business Association (STEBA) Feasibility study First Salute golf course St. Eustatius. Rob Blokvoord & Tom Tiggeloven 133 Stichting Economisch Platform Bonaire Een voorstudie van de te verwachten milieueffecten naar aanleiding van de bouw en Prof.dr. P.G.E.F. Augustinus exploitatie van een hotelschool annex hotel langs de westoever van het Lac op Bonaire. 134 St. Eustatius National Parks (Stenepa) Research proposal Corallita Pilot Project St. Eustatius. Ing. J.J. Ernst, dr. P. Ketner & N. Esteban 135 Gezaghebber Eilandgebied History is Fun: a matter of living history. C. Groen St. Eustatius en Comité Herdenking Eerste Saluut St. Eustatius bezien vanuit een optiek van cultuurhistorisch toerisme 136 Kamer van Koophandel en Winkelfunctie in beweging Advisering door Drs. H.R. Ziekenoppasser Nijverheid de Kamer van Koophandel over winkelvestigingen. 137 Stichting Economisch Platform Bonaire Verkennende haalbaarheidsstudie voor Hotelschool met Resort op Bonaire. F.G.M.C. Vorst & C. van der Klip 138 Bestuurscollege van het Onderzoek verlenging landings-/startbaan Ing. J. Angenent Eilandgebied Saba vliegveld Saba. 139 Fundashon pa Konsumidó - Energiepolitiek vanuit consumentenperspectief. Advisering over energiebeleid op Drs. M.W.R. Karskens

9 140 Hotel and Tourism Current and future issues in the n Prof.dr. Ruud H. Koning Association (AHATA) labor market. 141 Peter Smits Scriptieprijs Bad kids? Een onderzoek naar veiligheidsbeleving Annette Verlaan 2006 ABC van leerlingen op het Milton Peters College te St. Maarten. 142 Programma & Projecten Meer mandaat voor het ambtelijk apparaat. Koert Webbink Bureau van het Eilandgebied St. Maarten. De haken en ogen van mandatering binnen de overheidsorganisatie van het eilandgebied St. Maarten. 143 St. Eustatius National Parks (Stenepa) Final report Corallita Pilot Project St. Eustatius. Ing. J.J. Ernst & dr. P. Ketner 144 St. Eustatius Business New business activities for St. Eustatius. Fabian van de Raadt Association (STEBA) Creating income by producing instead of importing. 145 St. Eustatius Business Public-Private Partnership First Salute Golf Tom Tiggeloven Association (STEBA) Resort Sint Eustatius. 146 Eilandgebied St. Maarten, Onderwijs voor alle kinderen op St. Maarten. Lucette Voorneveld afdeling Onderwijs Een voorstel met aanbevelingen tot implementatie van de leerplicht. 147 Peter Smits Scriptieprijs Ruimtelijke ontwikkelingsvisie Noord op weg Monique Herrebrugh ABC naar stedelijkheid. 148 Peter Smits Scriptieprijs De economische zones van Jaap Rutger Kos 2009 ABC Analyse van een tropische belastingfaciliteit met aanbevelingen voor de toekomst. 149 Stichting Antilliaanse Medefinancierings Organisatie (AMFO) NGO s op Identificatie van belangrijke knelpunten en voorstellen tot verbetering. Mr. Michael Elias Prof.dr.ir. Joop Halman Dr. Siert Knigge & Rudsel Sophia MBA RA 150 Stichting Antilliaanse Medefinancierings NGO s op St. Maarten. Identificatie van belangrijke knelpunten en voorstellen tot Dr. Siert Knigge & Rudsel Sophia MBA RA Organisatie (AMFO) verbetering. 151 Bestuur Stichting ABC De staatkundige veranderingen in het Koninkrijk, terugkijken en vooruitzien. Mevr. drs. Ank Bijleveld, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 152 Peter Smits Scriptieprijs 2010 ABC Een nieuwe toekomst voor Wèchi. Els Langenfeld-van Capelle 153 Stichting Zorgverlening Het Van goed naar beter. betreffende de Drs. P.A.E. de Boevere Wit Gele Kruis, St. Maarten kwaliteit van geleverde zorg en dienstverlening en tips voor de toekomst. 154 Rijksdienst Caribisch Nederland & Fundashon Ban Boneiru Bèk Bonaire mobiel, gezond en duurzaam: naar een fietsplan voor Bonaire. Dr.ir. M.H.P. Zuidgeest & Prof.dr.ir. M.F.A.M. van Maarseveen

10 155 Rijksdienst Caribisch Nederland & Fundashon Ban Boneiru Bèk Nadere uitwerking fietsplan Bonaire. Guido Nijenhuis, Mark Roelofsen, Dr.ir. M.H.P. Zuidgeest & Prof.dr.ir. M.F.A.M. van Maarseveen 156 Het Bonaire Sewerage and Sanitation Mr. A.J. Meeuwsen Project. De financiering van de (onder water) toekomst van Bonaire. 157 Stichting het Cultureel Bevindingen en advies inzake de Eduard Meester Centrum Muziekacademie Edgar Palm. (vertrouwelijk) 158 InnovatieCentrum Business Plan InnovatieCentrum Welvaartsgroei door het stimuleren van innovatief duurzaam ondernemen in het se MKB. Dr. J.A. (Jimme) Keizer, prof.dr. L.H.J. (Leo) Verhoef, R. (Ron) Gomes Casseres MSc 159 Amigu di Tera Ontwikkeling van de Rif-mangroven in E.M. (Erik) Horstman MSc Otrobanda; het creëren van een gezond, educatief en recreationeel park. 160 Peter Smits Scriptieprijs Het Nederlands op de BES-eilanden: een Meike Berben 2011 ABC vreemde taal. 161 Peter Smits Scriptieprijs 2013 ABC De rol van taal in het se onderwijs Een verkenning van kansen en knelpunten. Juana Kibbelaar

Den Haag, 30 september vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Den Haag, 30 september vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken Den Haag, 30 september Voortouwcommissie: vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken BuZa i.v.m. agendapunt 26 BZK i.v.m. agendapunt 4, 13, 26 DEF i.v.m. agendapunt 26 EU i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

0. Verwerving van het archief, gegevens over Gerardus Hubertus Joseph Tellers. 2001. 2 stukken.

0. Verwerving van het archief, gegevens over Gerardus Hubertus Joseph Tellers. 2001. 2 stukken. KITLV-inventaris 152 H 1470 Stukken afkomstig van G.H.J.Tellers (1951-), lid van de Movemento Antia Nobo (M.A.N.), Curaçao, en directeur van het Departement Binnenlandse Zaken van de Nederlandse Antillen,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 381 Besluit van 30 september 2010, houdende vaststelling van de grenzen van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Besluit grenzen

Nadere informatie

Hotelschool is opsteker voor Bonaire

Hotelschool is opsteker voor Bonaire jaargang 12, nr. 1 - juli 2006 Informatieblad van de Stichting ABC Advies. Onafhankelijke advisering op met name financieel, sociaal-economisch, organisatorisch en juridisch gebied ten behoeve van de sociaal-economische

Nadere informatie

ABC Advies zocht er een deskundige bij, die meestal in korte tijd de zaken op een rij kreeg en

ABC Advies zocht er een deskundige bij, die meestal in korte tijd de zaken op een rij kreeg en De werkwijze van ABC Advies was 25 jaar geleden helder en ambitieus: benut de deskundigheid in Nederland van mensen die de Caribische eilanden kennen om de inwoners vooruit te helpen. De oprichters Peter

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Stichting ABC Advies. Juli 2007

Jaarverslag 2006 Stichting ABC Advies. Juli 2007 Jaarverslag 2006 Stichting ABC Advies Juli 2007 De Stichting ABC Advies verstrekt kosteloze adviezen op voornamelijk financieel, sociaaleconomisch, organisatorisch en juridisch gebied aan overheden, bedrijven

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

2016 no. 59 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2016 no. 59 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2016 no. 59 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 1 december 2016 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar Uitgegeven, 6 december 2016 De minister

Nadere informatie

Aan dtkv. 2015/ Uw brief van: 3 augustus 2016 Ons nummer: Willemstad, 23 augustus 2016

Aan dtkv. 2015/ Uw brief van: 3 augustus 2016 Ons nummer: Willemstad, 23 augustus 2016 Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Economische Ontwikkeling De heer E. Rhuggenaath AmiDos Building, Pletterijweg 43 Curaçao Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlage(n): 2015/046319 Uw brief van:

Nadere informatie

Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, HRM, legal & compliance en de interne accountantsdienst

Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, HRM, legal & compliance en de interne accountantsdienst 4 Organisatie Directie Naam R.A. Walkier (1953) Eerste benoeming 1993, voorzitter sinds 2008 Voorzitter van de directie Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, HRM, legal & compliance en de

Nadere informatie

1/7 MEMORIE VAN TOELICHTING. Algemeen deel

1/7 MEMORIE VAN TOELICHTING. Algemeen deel MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen deel 1. Aanleiding, doel en inhoud van het wetsvoorstel Dit wetsvoorstel strekt ertoe de staatkundige positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba in de Grondwet vast te

Nadere informatie

Voortgangsrapportage staatkundig proces Nederlandse Antillen juni 2007

Voortgangsrapportage staatkundig proces Nederlandse Antillen juni 2007 Inleiding Deze rapportage beschrijft de voortgang van de uitvoering van de slotverklaring van de miniconferentie van 11 oktober 2006 met Bonaire, Saba en Sint Eustatius en van de slotverklaring van het

Nadere informatie

wetgeving Constitutionele aspecten bij de staatkundige hervorming van het Koninkrijk 1 Inleiding m.m. Bense en e.b. Pronk 1

wetgeving Constitutionele aspecten bij de staatkundige hervorming van het Koninkrijk 1 Inleiding m.m. Bense en e.b. Pronk 1 TVCR januari 2010 wetgeving 61 Constitutionele aspecten bij de staatkundige hervorming van het Koninkrijk m.m. Bense en e.b. Pronk 1 1 Inleiding Steeds vaker besteden de Nederlandse kranten aandacht aan

Nadere informatie

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 27 januari 2010

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 27 januari 2010 Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 27 De volgende brieven: Beantwoording vragen commissie EZ inzake de rapportage over het wapenexportbeleid in de eerste

Nadere informatie

Samenstelling van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU Laatste actualisering: 13 juli 2015

Samenstelling van de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU Laatste actualisering: 13 juli 2015 JULIE BYNENS Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie T. +32 2 553 62 02 T. +32 2 233 21 81 M. +32 499 59 49 57 julie.bynens@diplobel.fed.be julie.bynens@iv.vlaanderen.be Representatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1974-1975 13 100 Rijksbegroting voor het dienstjaar 1975 Hoofdstuk IV Kabinet voor Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse Zaken Nr. 14 Brief van de Minister voor

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Kenmerk 20-0000619804 Uw kenmerk Datum 5 oktober

Nadere informatie

PUBLICATIEBLAD IN DE NAAM VAN DE KONINGIN! DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen,

PUBLICATIEBLAD IN DE NAAM VAN DE KONINGIN! DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen, A 2010 l**i N 72 PUBLICATIEBLAD Besluit van 24 September 2010 tot afkondiging van de rijkswet van 7 September 2010 tot wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging

Nadere informatie

Non-Discrimination: The Impulse from Europe 3e Nationale Rondetafelconferentie EUMC

Non-Discrimination: The Impulse from Europe 3e Nationale Rondetafelconferentie EUMC Uitnodiging Non-Discrimination: The Impulse from Europe Stadhuis Rotterdam 15 december 2003 Non-Discrimination: The Impulse from Europe Geachte heer/mevrouw, De Europese eenwording is hevig in ontwikkeling.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 957 Invoering van de regelgeving met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Invoeringswet openbare lichamen Bonaire,

Nadere informatie

Van den Bergh, R.O.B. (Rob) econoom senior consultant directeur Curconsult

Van den Bergh, R.O.B. (Rob) econoom senior consultant directeur Curconsult Curriculum Vitae R.O.B. van den Bergh Naam Functie Van den Bergh, R.O.B. (Rob) econoom senior consultant directeur Curconsult Adres Piscadera Bay Resort # 9, Woonplaats Curaçao, Nederlandse Antillen Telefoonnummer

Nadere informatie

Vervoersplanologisch. Colloquium. Speurwerk 1992. n CK n INNOVATIE IN VERKEER EN VERVOER. Deel 3. bijdragen van het colloquium.

Vervoersplanologisch. Colloquium. Speurwerk 1992. n CK n INNOVATIE IN VERKEER EN VERVOER. Deel 3. bijdragen van het colloquium. n CK n Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 1992 Bundeling van bijdragen van het colloquium gehouden te Rotterdam op 26 en 27 november 1992 Redactie P.M. Blok INNOVATIE IN VERKEER EN VERVOER Deel

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie

2 3112 013 0 0 54l8emene Rekenkamer

2 3112 013 0 0 54l8emene Rekenkamer 2 3112 013 0 0 54l8emene Rekenkamer PERSOONLIJK Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag I drs. A.J.R.M. Linders

Nadere informatie

ing. R.R. Hagen MPA, René MPA 1996 Werkgever Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager

ing. R.R. Hagen MPA, René MPA 1996 Werkgever Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager ing. R.R. Hagen MPA, René Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager Q.A.J.M. van Hal MPA, Quintus Q. van Hal Holding B.V. Consultancy & Interim

Nadere informatie

Advies Renteloze lening Onderwijshuisvesting Openbaar Lichaam Bonaire

Advies Renteloze lening Onderwijshuisvesting Openbaar Lichaam Bonaire Aan De Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap Contactpersoon Telefoonnummer Dwight Tjin Kon Kiem (Cft) +5999 461 9081 Datum E-mail 23 mei 2013 info@cft.an Ons kenmerk Uw kenmerk Pagina Bijlagen 1/5

Nadere informatie

Conclusies van de Slot-Ronde Tafel Conferentie van het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op 9 september 2010 te Den Haag, Nederland

Conclusies van de Slot-Ronde Tafel Conferentie van het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op 9 september 2010 te Den Haag, Nederland Conclusies van de Slot-Ronde Tafel Conferentie van het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op 9 september 2010 te Den Haag, Nederland De vertegenwoordigers van: Nederland; de Nederlandse Antillen; Aruba;

Nadere informatie

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU-VUmc - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Zitting 1979-1980 Nr. 83 15 800 IV Beleidsdebat over onderwerpen rakende het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR NEDERLANDS-

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Enkele kanttekeningen bij de wet- en regelgeving in de verschillende landen na opheffing van de Nederlandse Antillen

Enkele kanttekeningen bij de wet- en regelgeving in de verschillende landen na opheffing van de Nederlandse Antillen Enkele kanttekeningen bij de wet- en regelgeving in de verschillende landen na opheffing van de Nederlandse Antillen Augustus 2011 Eenieder wordt geacht de wet te kennen. Dat is gemakkelijker gezegd dan

Nadere informatie

Bevoegde functionarissen van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. Cliënten zijn organisaties die van de diensten van de bank gebruik maken.

Bevoegde functionarissen van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. Cliënten zijn organisaties die van de diensten van de bank gebruik maken. zijn organisaties die van de diensten van de bank gebruik maken. De Raad van Bestuur van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten verleent beperkte bevoegdheid, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen overeenkomstig

Nadere informatie

Organisatie. Directielid. Naam Ron Walkier (1953) Eerste benoeming 1993, voorzitter sinds 2008 Lopende termijn tot 2016

Organisatie. Directielid. Naam Ron Walkier (1953) Eerste benoeming 1993, voorzitter sinds 2008 Lopende termijn tot 2016 5 Organisatie Directie Naam Ron Walkier (1953) Eerste benoeming 1993, voorzitter sinds 2008 Lopende termijn tot 2016 Voorzitter van de directie Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, hrm,

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2012-2013 33 691 Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele

Nadere informatie

Met deze brief licht ik het voornemen tot oprichting van deze stichting nader toe.

Met deze brief licht ik het voornemen tot oprichting van deze stichting nader toe. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal DGBK/ Arbeidszaken Publieke Sector Arbeidsorganisatie en Ambtenarenrecht Schedeldoekshaven 200 2511 EZ

Nadere informatie

Behoort bij punt 4 van de agenda van de 239 ste vergadering van het bestuur d.d. 21 januari 2010

Behoort bij punt 4 van de agenda van de 239 ste vergadering van het bestuur d.d. 21 januari 2010 Behoort bij punt 4 van de agenda van de 239 ste vergadering van het bestuur d.d. 21 BESTUUR PRODUCTSCHAP MVO ZITTINGSPERIODE 2010-2011 OLIEFABRICAGE, OLIERAFFINADERIJ, SPIJSOLIE- EN HARDINGSINDUSTRIE Vereniging

Nadere informatie

Intentieverklaring Blueport Lauwersoog

Intentieverklaring Blueport Lauwersoog Intentieverklaring Blueport Lauwersoog Intentieverklaring Blueport Lauwersoog 1 Ondergetekenden: Initiatiefnemers: 1. Visafslag Lauwersoog BV, vertegenwoordigd door dhr. H. Smit, directeur 2. Exploitatiemaatschappij

Nadere informatie

Bijlage I: BONKREDIETVERLENINGSACTIVITEITEN Appendix I: COUPON CREDIT

Bijlage I: BONKREDIETVERLENINGSACTIVITEITEN Appendix I: COUPON CREDIT Bijlage I: BONKREDIETVERLENINGSACTIVITEITEN Appendix I: COUPON CREDIT Ondernemingen of personen die een ontheffing bezitten ingevolge artikel 45, lid 2 van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen

Nadere informatie

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Procedure en brieven Besluitenlijst vorige vergaderingen Buitenschoolse en kinderopvang

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Procedure en brieven Besluitenlijst vorige vergaderingen Buitenschoolse en kinderopvang Den Haag, 8 januari 2009 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap BuZa i.v.m. agendapunt 11 BZK i.v.m. agendapunt 21 EU i.v.m. agendapunt 11,18,34,36 LNV i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 001 Schepencollege. Taakverdeling. 002 Schepencollege. Vergadermomenten schepencollege. 003 Schepencollege. Zitdagen van de leden van het schepencollege.

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme

Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Innovatief ondernemerschap in recreatie en toerisme Van idee tot realisatie van innovatie 100,- korting bij inschrijving vóór 1 mei Leergang September - December 2010 Locatie: KvK Eindhoven Innovatief

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 829 Wet van 16 december 2010 tot tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch OPRICHTING VAN HET ECONOMISCH TECHNOLOGISCH INSTITUUT VOOR ZUID-HOLLAND TE ROTTERDAM EN DE VOORGESCHIEDENIS DOOR DRS. M. VAN DER VELDEN OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch Technologisch

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 49 (2009) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 123 A. TITEL Verdrag ter bevordering van de economische betrekkingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve

Nadere informatie

Indien de AFM zich kan verenigen met de genoemde datum gelieve deze brief te tekenen en terug te zenden.

Indien de AFM zich kan verenigen met de genoemde datum gelieve deze brief te tekenen en terug te zenden. Autoriteit Financiële Markten Willemstad, 23 januari 2013 Uw kenmerk : Ons kenmerk : Onderwerp : side letter bij MOU CBCS - AFM Geachte heer Gerritse, Tussen de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 816 Voortgangsrapportage Beleidskader Jeugdzorg 2000 2003 Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN DE STAATSSECRE- TARIS VAN VOLKSGEZONDHEID,

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

naams- en/of adreswijzigingen of opzeggingen van dit tijdschrift zenden aan: Stichting ABC-Advies, Ypelaerstraat 9, 5081 BS Hilvarenbeek

naams- en/of adreswijzigingen of opzeggingen van dit tijdschrift zenden aan: Stichting ABC-Advies, Ypelaerstraat 9, 5081 BS Hilvarenbeek jaargang 11, nr. 2 - oktober 2005 Informatieblad van de Stichting ABC Advies. Onafhankelijke advisering op met name financieel, sociaal-economisch, organisatorisch en juridisch gebied ten behoeve van de

Nadere informatie

10e Guardian Group Fatum Pensioen- en Bedrijven dag FUTURE READINESS. Connecties maken. (historische lessen voor de toekomst van Curaçao?

10e Guardian Group Fatum Pensioen- en Bedrijven dag FUTURE READINESS. Connecties maken. (historische lessen voor de toekomst van Curaçao? 10e Guardian Group Fatum Pensioen- en Bedrijven dag FUTURE READINESS Connecties maken (historische lessen voor de toekomst van Curaçao? S.M. de Sola 5 juni, 2015 Santa Barbara Resort Curaçao We can almost

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Besluit instelling Comité van Toezicht OPZuid 2014-2020 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in hun hoedanigheid als Managementautoriteit voor

Nadere informatie

Aan De voorzitter van het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire Contactpersoon Telefoonnummer Vera van der Molen +5999 461 9081 Datum E-mail 14 augustus 2013 info@cft.an Ons kenmerk Uw kenmerk

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies BESTUURSOVEREENKOMST GROND EZ Provincies September 2013 BESTUURSOVEREENKOMST GROND Ondergetekenden: A. de staatssecretaris van Economische Zaken B. de gedeputeerden Vitaal Platteland van alle provincies

Nadere informatie

Lijst van Ingekomen Stukken no. 19 Zitting 2014-2015

Lijst van Ingekomen Stukken no. 19 Zitting 2014-2015 Lijst van ingekomen stukken voor de openbare vergadering van 26 maart 2015. Brieven Ministers 1. 483a V/14-15 Brief d.d. 23 maart 2015, no. 2015/010822, van de Minister van Algemene Zaken en Buitenlandse

Nadere informatie

ST. EUSTATIUS CARIBISCH NEDERLAND EILANDSVERORDENING TOT WIJZIGING VAN HET MARIEN MILIEU VERORDENING

ST. EUSTATIUS CARIBISCH NEDERLAND EILANDSVERORDENING TOT WIJZIGING VAN HET MARIEN MILIEU VERORDENING ST. EUSTATIUS CARIBISCH NEDERLAND EILANDSVERORDENING TOT WIJZIGING VAN HET MARIEN MILIEU VERORDENING AB 2015 N0.12 Vastgesteld in de openbare eilandsraadsvergadering 28 mei 2015. ST. EUSTATIUS CARIBISCH

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen (Rijkswet wijziging Statuut

Nadere informatie

A 2014 N 37 PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 37 PUBLICATIEBLAD A 2014 N 37 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 31 ste maart 2014, no. 14/0686, houdende de plaatsing in het Publicatieblad van de Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut

Nadere informatie

1 Kent u het bericht Hof Antillen: erkenning homohuwelijk niet verplicht? Is dit bericht waar? 1)

1 Kent u het bericht Hof Antillen: erkenning homohuwelijk niet verplicht? Is dit bericht waar? 1) 2009Z12644 Vragen van de leden Brinkman en Bosma (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de rechter in hoger beroep op de Nederlandse Antillen

Nadere informatie

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio Partijen: De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen,

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA. Algemene vergadering betaald voetbal. knvb.nl

VOORLOPIGE AGENDA. Algemene vergadering betaald voetbal. knvb.nl VOORLOPIGE AGENDA Algemene vergadering betaald voetbal Dinsdag 1 december 2015, aanvang 15.00 uur Woudschoten Hotel en Conferentiecentrum te Zeist 1. OPENING 2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 2.1. Public

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

A 2013 N 9 PUBLICATIEBLAD

A 2013 N 9 PUBLICATIEBLAD A 2013 N 9 PUBLICATIEBLAD Onderlinge regeling in de zin van artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, houdende instelling van het Ambtelijk Wetgevingsoverleg Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 348 Wet van 17 mei 2010, houdende goedkeuring van verdragen met het oog op het voornemen deze toe te passen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba,

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014

Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen. Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Staten-Generaal Opvang en Vrije tijd van schoolkinderen Docentendag Pedagogie Jonge Kind 12 september 2014 Doel en opzet Basisprincipes Voorbereidende werkgroepen Resultaat van de Staten-Generaal Vooraf

Nadere informatie

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000),

geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag (C5-0757/2000), P5_TA(2002)0430 Europees netwerk voor justitiële opleiding * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van het besluit van de

Nadere informatie

Toelichting stappenplan Nederlandse Antillen, Sint Maarten en Nederland

Toelichting stappenplan Nederlandse Antillen, Sint Maarten en Nederland Toelichting stappenplan Nederlandse Antillen, Sint Maarten en Nederland 1. Aanleiding a. De Start Ronde Tafel Conferentie op 26 november 2005 markeert het begin van het proces om te komen tot nieuwe staatkundige

Nadere informatie

De haperende groeimotor van het Nederlands kleinbedrijf

De haperende groeimotor van het Nederlands kleinbedrijf De haperende groeimotor van het Nederlands kleinbedrijf Januari 2016 Justin Jansen, Erasmus Universiteit Rotterdam Occo Roelofsen, McKinsey & Company Poll: Hoe gaat het met ondernemerschap in Nederland?

Nadere informatie

8 Bericht Raad van Commissarissen

8 Bericht Raad van Commissarissen 8 Bericht Raad van Commissarissen Havenbedrijf Amsterdam heeft op zelfverzekerde wijze de transitie van gemeentelijke dienst naar verzelfstandigd havenbedrijf met succes doorgevoerd. Voorzitter Raad van

Nadere informatie

Nationaal Comité 4 en 5 mei

Nationaal Comité 4 en 5 mei Nationaal Comité 4 en 5 mei Algemeen Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is in 1987 bij Koninklijk Besluit ingesteld op voordracht van de minister-president en de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Nadere informatie

Ouderenzorg en mensenrechten

Ouderenzorg en mensenrechten Ouderenzorg en mensenrechten Prof.mr. J.C.J. Dute Symposium Ouderenzorg en mensenrechten 8 december 2012, Utrecht Onderwerpen Wat is/doet het College voor de Rechten van de Mens? Project Ouderenzorg en

Nadere informatie

College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba Aan De voorzitter van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire Adres kantoor Curaçao De Rouvilleweg 39 Willemstad, Curaçao Telefoon

Nadere informatie

Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid inzake de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen Advies nummer 23 's-gravenhage, 17 maart 2000 1 Advies van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals

De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals De Gezichten van Denkkracht Utrecht 2013 Young Professionals Bart Jonkers Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen, MA. Analist bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie Birte Nelen Algemene

Nadere informatie

Uw nummer (letter): 2014/28122 Uw brief van: 29 juli 2014 Ons nummer: 14082014.01 Willemstad, 14 augustus 2014

Uw nummer (letter): 2014/28122 Uw brief van: 29 juli 2014 Ons nummer: 14082014.01 Willemstad, 14 augustus 2014 Aan De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. De heer Earl Balborda Seru Arrarat z/n Alhier Uw nummer (letter): 2014/28122 Uw brief van: 29 juli 2014 Ons nummer: 14082014.01 Willemstad,

Nadere informatie

It s time for us to do something about the health of our nation

It s time for us to do something about the health of our nation It s time for us to do something about the health of our nation april 2013 Aanleiding We maken ons zorgen over de verslechterende gezondheid van onze jeugd Percentage overgewicht jongeren blijft stijgen

Nadere informatie

Als u tijdelijk voogd wordt over een jongere. uit het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk

Als u tijdelijk voogd wordt over een jongere. uit het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk Als u tijdelijk voogd wordt over een jongere uit het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk Inhoud 4 > Gezag en voogdij 5 > Voogdijregeling 5 > Tijdelijke voogdij 7 > Vereisten voorafgaand aan

Nadere informatie

Slim Samenwerken - bijeenkomst VNG

Slim Samenwerken - bijeenkomst VNG Slim Samenwerken - bijeenkomst VNG Jacques C. Dekker 14 november 2012 Friesland, Groningen, Drenthe, Duitsland, Scandinavië Titel van deze slide Agribusiness NHN Productie: 3 miljard Werk: 15.000 arbeidsplaatsen

Nadere informatie

1 Kunt u aangeven op welke wijze Nieuwe Post N.V. stappen gaat zetten om de kwaliteit van de postvoorziening op Caribisch Nederland te verbeteren?

1 Kunt u aangeven op welke wijze Nieuwe Post N.V. stappen gaat zetten om de kwaliteit van de postvoorziening op Caribisch Nederland te verbeteren? > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 388 Besluit van 15 september 2009, houdende wijziging van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

2. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 april 2008

2. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 april 2008 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van EXENDIS N.V., statutair gevestigd te Ede (Gelderland), te houden op maandag 23 juni 2008 in het NIMAC Vergadercentrum aan de Galvanistraat

Nadere informatie

nr. 128 Arubus - Aruba J. Teuling

nr. 128 Arubus - Aruba J. Teuling nr. 128 Arubus - Aruba Een inventarisatie van: - de voertuigen - het opleidingsniveau van het werkplaatsniveau J. Teuling De Stichting ABC Advies verstrekt kosteloze adviezen op voornamelijk financieel,

Nadere informatie

Notitie inzake integriteit van bestuur Nederlandse Antillen t.b.v. het ministerieel overleg inzake integriteit d.d. 3-11-03.

Notitie inzake integriteit van bestuur Nederlandse Antillen t.b.v. het ministerieel overleg inzake integriteit d.d. 3-11-03. Notitie inzake integriteit van bestuur Nederlandse Antillen t.b.v. het ministerieel overleg inzake integriteit d.d. 3-11-03. Algemeen Deze notitie is bedoeld om inzicht te verschaffen in de stand van zaken

Nadere informatie

De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland;

De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland; Besluit van de commissaris van de Koning van 10 juni 2015, nr. 632165/632168, tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning Noord-Holland De commissaris van de

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 no. 21 Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden van 8 januari 2014, regelende de samenwerking

Nadere informatie

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland!

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! MKB Monitor Onderzoek Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! Waarom Mkb onderzoek? Ondernemers echt kennen en weten wat er speelt. Weten wat hen drijft en waarvoor

Nadere informatie

De Kiesraad. Organisatie en taken

De Kiesraad. Organisatie en taken De Kiesraad Organisatie en taken Taken Kiesraad De Kiesraad is centraal stembureau voor de verkiezingen van Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement, en: stelt de officiële verkiezingsuitslagen

Nadere informatie

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014

Memo. Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 Memo Wijziging organogram - Gemeenteraad oktober 2014 1 Inleiding Stad Gent en OCMW Gent werken samen aan een nieuwe organisatiestructuur waarin op doorgedreven manier samengewerkt zal worden. In functie

Nadere informatie

Advisering in cijfers

Advisering in cijfers Advisering in cijfers Ingekomen en afgedane adviesaanvragen 2014 2013 2012 2011 2010 In behandeling op 1 januari 54 24 83 43 55 Ingekomen 488 474 514 553 588 Ter advisering 542 498 597 596 643 Afgedane

Nadere informatie

Organogram Stad Mechelen

Organogram Stad Mechelen Organogram Stad Mechelen September 2011 Algemeen organogram Gemeenteraad (GR) Ombudsdienst (OMB) College van burgemeester en schepenen (CBS) Brandweer (BRW) Burgemeester Politie (POL) Stadsontvanger (SO)

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over een voordelig internetabonnement voor andersvaliden VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over een voordelig internetabonnement voor andersvaliden VERSLAG Zitting 2005-2006 11 oktober 2005 VERZOEKSCHRIFT over een voordelig internetabonnement voor andersvaliden VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door de dames Vera

Nadere informatie

6e Sustainability Congres 17 maart 2005. Jacqueline Cramer (EUR) Dick Hortensius (NEN) Louise Bergenhenegouwen (NEN)

6e Sustainability Congres 17 maart 2005. Jacqueline Cramer (EUR) Dick Hortensius (NEN) Louise Bergenhenegouwen (NEN) 6e Sustainability Congres 17 maart 2005 Jacqueline Cramer (EUR) Dick Hortensius (NEN) Louise Bergenhenegouwen (NEN) Programma Voorstel voor ISO Guidance on Social Responsibility Resultaten eerste vergadering

Nadere informatie