AED7000 Gebruiksaanwijzing V2.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AED7000 Gebruiksaanwijzing V2.0"

Transcriptie

1 1

2 2

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord Producent Aansprakelijkheid van de producent Aansprakelijkheid van de gebruiker Contact en technische ondersteuning... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 1.5 Conformiteitsverklaring Symbolen 7 Hoofdstuk 2 Veiligheid Conventies Algemene waarschuwingen en aanwijzingenfout! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 2.3 Patiëntenveiligheid Defibrillator en elektrodenpads Batterij Onderhoud en bewaring Veiligheidssymbolen 17 Hoofdstuk 3 Introductie van de Automatische Externe Defibrillator Overzicht van de AED7000 Automatische Externe Defibrillator Voorbereidingen voor het gebruik van de AED De AED7000 Automatische Externe Defibrillator leren kennen Gebruikersinterface AED7000 Automatische Externe Defibrillator accessoirelijst Hoofdstuk 4 Gebruik van de Automatische Externe 3

4 Defibrillator Overzicht Indicatoren voor de toepassing Ingebruikname van de AED Aanbrengen van de elektroden bij de patiënt Hartritme-analyse Het opladen Het ontladen Hart-longen-reanimatie Annuleren van een spoedgeval Hoofdstuk 5 Behoud van de AED Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5.1 Onderhoud Reiniging en desinfectie Probleemoplossing FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. Hoofdstuk 6 Specificaties Fysiek Elektrische isolatie Defibrillator Batterij Elektroden Handleiding en verklaring van de producent Ritme-herkenningsfunctie 49 Hoofdstuk 7 Woordenlijst

5 Hoofdstuk 1 Voorwoord Gebruiker dient alle hoofdstukken van deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. 1.1 Producent Producent Beijing M&B Electronic Instruments, Co., Ltd. No. 27, Yongwang Road, Beijing Bioengineering and Medicine, Industry Base, Huangcun Town, Daxing District, Beijing, VOLKSREPUBLIEK CHINA Productnaam Automatische Externe Defibrillator Modelnummer AED Aansprakelijkheid van de producent M&B ( Beijing M&B Electronic Instruments, Co., Ltd. ) is alleen aansprakelijk voor de veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties van de Automatische Externe Defibrillator AED 7000, als aan de volgende voorwaarden is voldaan: Assemblage-uitvoering, extensies, aanpassing, modificaties of reparaties door M&B erkende personen. Toepassing van de Automatische Externe Defibrillator AED7000 in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. 1.3 Aansprakelijkheid van de gebruiker De Automatische Externe Defibrillator AED7000 is bedoeld voor gebruik door personeel dat voor de juiste toepassing van de AED7000, bij eerste hulp of andere door de arts goedgekeurde medische spoedbehandelingen, in de defibrillatie van de patiënt met hartstilstand getraind is. Voor een veilige en effectieve bediening van de AED7000 dient de gebruiker diepgaande kennis en een volledig begrip van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing te hebben. Zoals bij iedere andere elektronische patiëntenmonitor, dient een goed klinisch oordeel ten grondslag te liggen aan de toepassing van de AED Gebruik teneinde de patiëntenveiligheid en de juiste werking te waarborgen, alleen door de producent goedgekeurde onderdelen en accessoires 5

6 De gebruiker dient alle transportverpakking en andere verpakkingsmateriaal te bewaren. Bij het verzenden van de Automatische Externe Defibrillator AED 7000 en toebehoren, voor het ijken, service of upgraden, moeten de oorspronkelijke verzendings- en verpakkingsmaterialen gebruikt worden. 1.4 Contact en technische ondersteuning Stelt u zich s.v.p. met M&B in verbinding, mocht u vragen hebben. Telefoon Fax Homepage Conformiteitverklaring Producent Beijing M&B Electronic Instruments, Co., Ltd. No. 27, Yongwang Road, Beijing Bioengineering and Medicine, Industry Base, Huangcun Town, Daxing District, Beijing, PEOPLE S REPUBLIC OF CHINA CE-verklaring Productnaam: Automatische Externe Defibrillator Apparaat type: BF Modelnummer: AED7000 Toebehoren: Zie lijst in de handleiding Verklaart te voldoen aan de Europese Richtlijn 93/42/EEC van 14. Juni 1993 klasse IIb Annex II voor medische apparatuur Standaarden Algemeen ISO13485:2003 ISO14155:2003 ISO14971:2007 EN980:2008 EN1041:1998 Veiligheid IEC :1988+A1:1991+A2:1995+A13:1996 Type BF, Interne stroomvoorziening, continue werking, defibrillatiebeveiligde werking IEC :2000 IEC :2006 IEC :2002 IEC62304:2006 6

7 EMC: 1.6 Symbolen IEC :2007 Handelsmerk Producent Voldoet aan de eisen van de betreffende Europese Richtlijnen Defibrillatiebeveiliging. Defibrillatiebeveiligde patiëntenaansluiting type BF. Batterij verwisselen Batterij Waarschuwing Serienummer Fabricagedatum 7

8 Hoofdstuk 2 Veiligheid 2.1 Conventies die in de handleiding gebruikt worden Dit gedeelte bevat een lijst met conventies die in handleiding gebruikt worden Waarschuwing Waarschuwingen hebben betrekking op situaties of handelingen die tot ernstige verwondingen of overlijden kunnen leiden. In deze handleiding worden waarschuwingen afgebeeld zoals in het volgende voorbeeld: WAARSCHUWING! Let op Aanwijzingen die met Let op geaccentueerd zijn, hebben betrekking op situaties of handelingen die tot gering persoonlijk letsel of schade aan het apparaat kunnen leiden. Let op Omstandigheden, risico s of gevaarlijke handelwijzen die een geringe verwonding van personen of de beschadiging van de AED7000 of verlies van gegevens tot gevolg kunnen hebben Aanwijzing Aanwijzingen bevatten aanvullende informatie voor het gebruik van de defibrillator. In deze handleiding worden aanwijzingen 8

9 als volgt afgebeeld: Aanwijzing Als de AED7000 vaker dan een keer per maand gebruikt wordt, adviseren wij om de AED7000 minstens een keer jaarlijks door erkend dienstpersoneel gecontroleerd wordt Gesproken instructies De AED7000 biedt tijdens de defibrillatie via de luidspreker gesproken oproepen aan ter ondersteuning van de gebruiker. In deze handleiding worden deze audio-oproepen als volgt afgebeeld: Elektroden controleren. De volledige lijst wordt hier voor een goed overzicht weergegeven: Algemene waarschuwingsaanwijzingen en veiligheidsmaatregelen Patiëntenveiligheid Defibrillator en elektroden Batterij Onderhoud en bewaring Veiligheidssymbolen 2.2 Algemene waarschuwingsaanwijzingen en veiligheidsmaatregelen Gevallen of beschadigd Als het apparaat gevallen is of op enigerlei wijze is beschadigd, stuurt u het apparaat naar het gekwalificeerde dienstpersoneel voor onderhoud Ferromagnetische apparatuur 9

10 ECG-elektroden en kabels bevatten ferromagnetische materialen. Deze mogen niet een de nabijheid van grote magnetische velden gebruikt worden die door een MRI (magnetic resonance imaging) worden opgewekt. De door een MRI-apparaat opgewekte magnetische velden zouden ferromagnetische apparatuur tot een extreem sterke kracht kunnen bewegen, wat tot ernstige verwondingen of de dood van personen tussen het apparaat en het MRI-toestel zou kunnen leiden Aanwijzingen Let u s.v.p. op alle aanwijzingen die op de deksel van de AED7000 afgedrukt of bij de accessoires zijn gevoegd Prestaties De AED7000 behoort alleen volgens omgevingsomstandigheden te worden bewaard, vervoerd en gebruikt, die de in de technische specificaties opgegeven grenswaarden niet overschrijden Veiligheidsmaatregelen Als de batterij om de een of andere reden verwijderd wordt, moet de Automatische Externe Defibrillator AED7000 het etiket krijgen Buiten dienst wegens batterijverwijdering. Interferentie door elektromagnetische golven van toestellen als mobiele telefoons en andere draadloze (hand)sets kunnen het juist functioneren van de AED verstoren. U dient erop te letten de Automatische Externe Defibrillator niet naast of gestapeld met andere toestellen te gebruiken. Indien aangrenzend of gestapeld gebruik nodig is, moet de Automatische Externe Defibrillator goed in het oog gehouden worden teneinde het normaal functioneren van het apparaat in de gebruikte configuratie 10

11 2.2.6 Let op te waarborgen. Elektrische en magnetische velden kunnen het functioneren van het apparaat verstoren. Overtuig u er daarom van dat alle externe apparatuur in de nabijheid voldoet aan de EMC-vereisten. Omdat röntgen- en MRI-apparatuur primaire elektromagnetische straling uitzendt, vormt deze een bedreiging voor de AED. 2.3 Patiëntenveiligheid Algemeen Waarschuwing Niet geschikt voor pediatrische patiënten Het toestel mag niet bij kinderen onder de 8 jaar worden ingezet. Let op Fysieke schade voor de patiënt Shockrisico De Automatische Externe Defibrillator wordt op een plek geplaatst waar deze de patiënt niet kan verwonden. Gebruikt u s.v.p. de AED7000 niet naast of gestapeld met andere toestellen. Houdt u alle kabels en stekkers bij de patiënt uit de buurt. Waarschuwing De defibrillatiestroom kan verwondingen veroorzaken Raak de patiënt niet aan gedurende de defibrillatie. Raak teneinde een elektrische schok of een mogelijke beschadiging van het apparaat te vermijden, gedurende de defibrillatie geen delen aan van de uitrusting die met de patiënt verbonden zijn of metalen of geleidende voorwerpen die met de patiënt in contact staan. 11

12 Verbreek voordat u de defibrillatie uitvoert de verbinding tussen de patiënt en alle apparatuur die niet beveiligd is tegen defibrillatie Verbranding Waarschuwing Defibrillatie-elektroden correct plaatsen Voorkom dat de patiëntenelektroden elkaar raken of dat ze andere ECG-elektroden, kabels, kledingstukken, transdermale pleisters enz., raken. Zulke aanrakingen kunnen leiden tot hoge stroomconcentraties en het ontstaan van lichtbogen die tijdens de defibrillatie huidverbrandingen bij de patiënt veroorzaken. Deze kunnen er bovendien toe leiden dat defibrillatie-energie afgeleid wordt en niet bij het hart terecht komt. Verwijder overmatig lichaamshaar, dat huidverbranding of onwerkzame energieoverdracht kan veroorzaken. Gebruik geen alcohol, jodium en andere vloeistof voor de behandeling van de huid. Deze kunnen de huid uitdrogen en de werking van de AED7000 verslechteren, en zelfs tot huidverbranding leiden. Defibrillatie-elektroden moeten apart van andere elektroden of metaaldelen bewaard worden Elektrische energie Waarschuwing AED7000 kan 200 Joule elektrische energie leveren Verbreek de verbinding tussen alle niet tegen defibrillatie beschermde apparaten rondom de patiënt. Defibrillatiestroom kan de uitvoerder of omstanders verwonden. 12

13 Bij de defibrillatie moeten de uitvoerder en ieder ander enige afstand houden tot patiënt, bed en geleidende oppervlakken die in verbinding staan met de patiënt. Waarschuwing Defibrillatie-elektroden juist plaatsen De elektroden mogen niet direct boven de generator van een geïmplanteerde pacemaker worden geplaatst. Gebruik elektroden altijd op vlakke delen van de huid. Vermijd toepassing van elektroden op huidplooien zoals die van de borst of bij zwaarlijvige patiënten. Bovenmatig haar, slecht vastplakken, of lucht onder de elektroden kunnen voor verbranding zorgen Foutieve ECG-interpretatie Waarschuwing Plaats de defibrillatie-elektroden juist Onjuiste plaatsing kan een foutieve analyse en een foutief advies over de shockbeslissing opleveren. Waarschuwing Beweeg de patiënt niet Let er gedurende de ECG-analyse op dat de patiënt zo min mogelijk bewogen wordt. Waarschuwing Pacemakers kunnen de ritmeanalyse beïnvloeden Pacemakers kunnen de analysegevoeligheid van de AED7000 Automatische Externe Defibrillator verminderen en tot fouten leiden in het opsporen van ritmes die met shock behandeld moeten worden. 13

14 Waarschuwing Radiofrequentie(RF) storing interpreteren. 2.4 Defibrillator en elektroden Explosie Let erop dat het apparaat niet aan storingsstraling onderworpen wordt die door de zendfrequentie van bepaalde apparaten opgewekt wordt. De defibrillator kan anders het hartritme niet correct Waarschuwing Explosiegevaar Er bestaat explosiegevaar, als het apparaat in aanwezigheid van ontvlambare stoffen of geconcentreerde zuurstof wordt ingezet Elektrische shock of vuurgevaar Waarschuwing Gevaarlijke afgifte van elektrische energie Het apparaat dient uitsluitend door daarvoor geschoold personeel bediend te worden. Waarschuwing Onkundig gebruik kan verwondingen veroorzaken De Automatische Externe Defibrillator AED7000 bevat een automatische ontlader van opgeslagen energie. Als de uitvoerder de energie voor een patiënt niet geleverd heeft, wordt de opgeslagen energie automatisch ontladen. Deze opgeslagen elektrische energie kan bij onkundige ontlading tot de dood of tot lichamelijke verwonding leiden. Volg alle aanwijzingen in deze handleiding Let op Dompel geen delen van het apparaat in water of andere vloeistoffen. Laat geen vloeistoffen in het apparaat komen en 14

15 vermijdt dat vloeistoffen of condens op het apparaat of de hulpstukken komt. Let op Voorkom dat geleidende delen elkaar kunnen raken inclusief de aarde Onjuiste prestaties van het apparaat Waarschuwing Deskundig gebruik van de elektroden Probeer het niet om de elektroden met een warmtebron te verwarmen die groter is dan 35 C (95 F). Reinig de elektroden niet met alcohol of oplosmiddelen. Voer geen thoraxcompressies (CPR) uit door elektroden. Deze handelingen kunnen elektroden beschadigen wat de prestaties van de AED7000 beïnvloeden kan. Waarschuwing Gebruik alleen door M&B toegelaten accessoires Gebruik alleen elektroden, batterijpacks en andere accessoires van M&B of van een door M&B erkende leverancier. De toepassing van niet door M&B goedgekeurde onderdelen en hulstukken kan storingen in het functioneren van het apparaat veroorzaken. Volg alle aanwijzingen die op de verpakking van de elektrode zijn afgedrukt. Let op Herhaaldelijk laden en ontladen niet snel achtereen Als er behoefte is aan herhaald testen, wat u minstens 1 minuut na de derde ontlading, om schade aan het apparaat te vermijden. Let op Onkundig onderhoud kan gebrekkige prestaties van het apparaat veroorzaken 15

16 Volg alle aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing. 2.5 Batterij Let op Gebruik alleen M&B batterijen Gebruik alleen de M&B niet herlaadbare Lithiumbatterijen type CR123A-4x. of door M&B aanbevolen batterijen, omdat andere batterijen schade aan het apparaat kunnen veroorzaken. Let op Controleer regelmatig de toestand van de niet-herlaadbare batterij na gebruik Vervang bij een lage lading de batterij. Let op Vervang de batterij na 5 jaren De door M&B aanbevolen batterijen hebben een levensduur van 5 jaren nadat ze geplaatst zijn. Controleer de batterijen regelmatig om zeker te zijn van een goede werking van de batterijen. 2.6 Onderhoud en opslag Reiniging en sterilisatie Let op Volg alle aanwijzingen voor het reinigen uit deze handleiding op, zie hoofdstuk 5, onderhoud van de AED Elektroden Er mogen geen alcohol, ketonen (MEK, aceton) enz. of andere brandbare stoffen voor het reinigen van het apparaat worden gebruikt. Gebruik geen schuurmiddelen of ruwe materialen om de display te reinigen. De AED7000 en de accessoires mogen niet geautoclaveerd of gesteriliseerd worden Waarschuwing Volg alle aanwijzingen op voor de 16

17 defibrillatie-elektroden in deze gebruiksaanwijzing Het gebruik van beschadigde apparaten en accessoires kan tot een verstoord functioneren leiden en/of verwondingen van de patiënt of van de uitvoerder veroorzaken. Breng alleen nieuwe en ongebruikte elektroden aan waarvan de houdbaarheid nog niet is verlopen. Gebruik alleen door M&B goedgekeurde elektroden. Let op Defibrillatie-elektroden moeten correct bewaard en gebruikt worden Bewaar de elektroden op een koele, droge plek (tussen -4 en 131 F of -20 C en 55 C). Steriliseer de bekleding niet, dompel deze niet onder en reinig de elektroden niet met alcohol of oplosmiddelen Verwijdering Waarschuwing Verwijdering van het oude apparaat en accessoires Verwijder het apparaat en de accessoires waarvan de vervaldatum bereikt is volgens de relevante regelgeving. Als er vragen zijn over het afvoeren of wanneer u meer gedetailleerde informatie wilt, neem dan contact met ons op of met onze servicecenters. 2.7 Veiligheidssymbolen De volgende veiligheidssymbolen worden bij het apparaat en accessoires gebruikt. Een lijst van symbolen vindt u in het eerste hoofdstuk. Raadpleeg bijgevoegde documentatie 17

18 Defibrillatiebeveiligd Type BF Verbinding Let op hoogspanning! Hoofdstuk 3 Inleiding op de AED7000 Dit hoofdstuk geeft een inleiding op de Automatische Externe Defibrillator AED7000 en geeft een overzicht van de bedieningsaspecten, indicatoren, displays en aanwijzingen van de defibrillator. Het geeft ook instructies voor het gebruik en de voorbereidingen voor het bewaren van de defibrillator. 3.1 Overzicht van de AED Overzicht De AED7000 Automatische Externe Defibrillator is een veilig, door batterijen aangedreven, draagbaar apparaat dat voor eenvoudige toepassing geconstrueerd is. De Automatische Externe Defibrillator AED7000 onderkent ventriculaire fibrillatie en andere ventriculaire tachycardieën en loodst de uitvoerder door het defibrillatieproces. Spraakfuncties en controlelampjes zorgen voor een eenvoudig te begrijpen ondersteuning van de gebruiker. Als de AED7000 met een patiënt verbonden is die bewusteloos is en niet ademt, analyseert de Automatische Externe Defibrillator AED7000 het hartritme van de patiënt, geeft audio-aanwijzingen, en stelt vast of er sprake is van een hartritme dat shock vereist. Als het apparaat de wenselijkheid van een shock heeft vastgesteld, wordt de condensator automatisch geladen en de shockknop geactiveerd. De AED7000 is met twee zelfklevende defibrillatie-elektroden uitgerust. De niet herbruikbare elektroden, kabels en stekker worden in een wegwerpverpakking geleverd. 18

19 De Automatische Externe Defibrillator AED7000 is ontworpen voor INCIDENTEEL GEBRUIK, met als normbeschrijving een defibrillator ontworpen om minder dan 2500 ontladingen te ondergaan Functies AED7000 Automatische Externe Defibrillator -functies omvatten: Driestaps defibrillatieproces 2-knops-bediening Visuele aanduidingen en audio-oproepen voor de uitvoerder Bifasische defibrillatietechnologie Bescherming tegen onbedoelde defibrillatie via lock-out-functie Gekwalificeerde gebruikers van het apparaat De Automatische Externe Defibrillator AED7000 is voor gebruik door personeel ontworpen dat in het gebruik van de AED, Eerste Hulp of andere door de arts toegestane medische 19

20 spoedbehandelingen in de defibrillatie van patiënten met hartstilstand is geschoold. 3.2 Voorbereiding voor de inzet van de AED7000 Pak de Automatische Externe Defibrillator AED7000 zorgvuldig uit en controleer alle onderdelen en accessoires. Installeer de batterij. Verzeker u ervan dat het apparaat over een zelftestfunctie beschikt. De zelftest start na de het inschakelen van het apparaat automatisch Uitpakken en inspectie Controleer na het uitpakken of het apparaat bij de verzending niet is beschadigd en of alle bestelde accessoires en andere componenten meegeleverd zijn. Loop het gehele oppervlak na op scheuren, breuken of ontbrekende delen. Let erop dat het apparaat schoon is. Neem de Automatische Externe Defibrillator AED7000 uit de doos en controleer deze zorgvuldig. Voor u verder gaat: 1. Open de verpakking en pak de doos zorgvuldig uit. 2. Controleer het apparaat zorgvuldig op beschadigingen, die tijdens het transport zijn opgetreden. 3. Controleer aan de hand van de lijst of alle bestelde delen zijn geleverd. 4. Als delen van de levering ontbreken of beschadigd zijn neemt u s.v.p. contact op met de technische dienst van M&B ( +86) ) op Installatie van de batterij AED7000 gebruikt een niet herlaadbare lithiumbatterij. Batterij installeren: Open het batterijvak door de schroeven te verwijderen. Dan verwijdert u de deksel aan de achterzijde van het apparaat. Zoek de drie contactpennen van de batterij in de onderste rechter hoek van het batterijvak. 20

21 Druk de 3-polige stekker op de contactpennen. Leg de batterij in het batterijvak. Schuif de deksel terug zodat de schroefgaten in positie staan. Plaats de schroeven terug Automatische zelftest De AED7000 beschikt over een zelftestfunctie. Wordt het apparaat van batterijen voorzien,dan wordt de AED getest. Bij de zelftest wordt de werking en de operationaliteit van de AED7000 getest: batterijstroom, aansluiting van de defibrillatie-elektroden, ECG-circuit en defibrillator. 3.3 Functies van de AED7000 Deze passage beschrijft de verschillende functies van de AED7000. De AED7000 is voor een simpel gebruik ontworpen. Dit stelt de gebruiker in staat om zich op de patiënt te concentreren. Het apparaat bezit maar twee stuurknoppen en LED-aanduidingen. Korte en simpel te begrijpen gesproken mededelingen en aanwijzingen begeleiden de gebruiker bij het hanteren van het apparaat. Functies Bedieningselementen LED-aanduiding Audio-oproepen Gedetailleerde informatie over het gebruik en het onderhoud van de Automatische Externe Defibrillator AED7000 vindt u in hoofdstuk 4 en Gebruik van de AED Bedieningselementen Deze passage beschrijft, hoe de AED7000 te gebruiken is. Na de verbinding van de elektroden met de AED en het plaatsen van de elektroden op de patiënt, zijn er 3 basisstappen voor het gebruik te doorlopen: 1. Schakel de AED7000 in met de Aan/Uit knop 21

22 2. Volg de LED aanwijzingen op het paneel en mondelinge aanwijzingen uit de luidspreker 3. Als de AED u daartoe oproept, dient u een shock toe door op de knipperende rode shockknop te drukken. Aan/Uit-knop Shockknop Voor het aan- en uitschakelen van het apparaat. De rode shockknop dient om een shock te geven. Deze knop begint te branden, als de AED vol opgeladen is LED-aanwijzingen Uitvoeringsinformatie en gebruikersinstructies worden met deze oplichtende LED s getoond. Elektroden Deze LED knippert, als de AED7000 een slecht contact controleren knippert tussen de elektroden en de patiënt waarneemt of als de elektrodekabel niet met de AED verbonden is. Let op -LED knippert Deze LED knippert, als de AED7000 een beweging of een andere storing waarneemt, die de analyse van het signaal verhindert of als de uitvoerder de patiënt niet mag bewegen of aanraken. Analyse -LED knippert Deze LED knippert, als de AED7000 het ECG-ritme van de patiënt analyseert Audio-aanwijzingen De Automatische Externe Defibrillator AED7000 verstrekt realtime-aanwijzingen die de gebruiker door het defibrillatieproces leiden. De AED7000 verstrekt audio-aanwijzingen via de ingebouwde luidspreker ter ondersteuning van de gebruiker tijdens de defibrillatie. De audio-aanwijzingen zijn in de volgende tabel opgenomen. Elektroden controleren. Laadproces onderbroken, elektroden controleren. Shock onderbroken, elektroden controleren. Laadproces onderbroken, begin opnieuw met de analyse. 22

23 Shock onderbroken, begin opnieuw met de analyse. Analyse onderbroken, begin opnieuw met de analyse. Shock onderbroken, begin opnieuw met de analyse. Tijdsoverschrijding, begin opnieuw met de analyse. Analyse loopt, patiënt niet aanraken. Laadproces loopt, patiënt niet aanraken. Geen shock aanbevolen, met reanimatie beginnen. Laadproces voltooid. Afstand bewaren! Laadproces gestopt, met reanimatie beginnen. Knipperende shockknop indrukken. Shock onderbroken, indien nodig, met reanimatie beginnen. Wachten, patiënt niet aanraken. Handeling 90 seconden voortzetten. Handeling 60 seconden voortzetten. Handeling 30 seconden voortzetten. Reanimatie gestopt, start de analyse na 10 seconden. Lage sterkte van de batterij Hardware fout Batterijniveau indicatie Energie LED is helder Energie LED knippert langzaam Energie LED knippert snel Geeft aan, dat de in de batterij aanwezige capaciteit vol is. Geeft aan, dat de in de batterij aanwezige capaciteit deels uitgeput is. Geeft aan dat het energiegehalte van de batterij laag is. 3.5 AED7000 Accessoires Automatische Externe Defibrillator AED7000 AED AED7000 Automatische Externe Defibrillator, set met defibrillatie-elektroden, batterij en handleiding Automatische Externe Defibrillator AED7000 accessoires CR123A-4x2 M&B Batterijverpakking, niet-herlaadbare LiMnO 2 batterijen EDC-1035 Set met twee multifunctionele elektroden 23

24 AED AED AED7000 Automatische Externe Defibrillator handleiding AED7000 Automatische Externe Defibrillator draagtas Hoofdstuk 4 Toepassing Automatische Externe Defibrillator 4.1 Overzicht Dit hoofdstuk bevat de informatie voor het gebruik van de AED7000. Let op U dient voorafgaand aan dit hoofdstuk het tekstdeel met veiligheidsaanwijzingen te lezen. De algemene uitvoeringsprocedures van de AED7000 bevatten onderstaande stappen: Indicaties voor de toepassing Ingebruikname van de AED7000 Aanbrengen van de elektroden bij de patiënt Hartritmeanalyse Laadproces Ontladingsproces Thoraxcompressie (CPR) Annuleren van het noodgeval 24

25 4.2 Indicaties voor de toepassing Gebruik de AED bij een verdenking van een hartstilstand, als bij een patiënt geen tekenen van leven vastgesteld kunnen worden. Dit geldt voor de volgende situaties: 1. Patiënt is bewusteloos; en 2. er kan geen normale ademactiviteit vastgesteld worden; en 3. er kunnen geen polsslag noch andere levenstekenen waargenomen worden. De uitvoerder moet de patiënt eerst controleren. Als alle drie bovengenoemde indicaties zijn opgetreden, dient de AED7000 direct gebruikt te worden. 4.3 Ingebruikname van de AED7000 De uitvoerder moet de AED7000 eerst starten om de laadtoestand van de batterijen en het functioneren vast te stellen Laadtoestand van de batterijen vaststellen Start de AED7000 door op de Aan/Uit- knop te drukken gedurende 2-3 seconden. De statusaanduiding zal oplichten. Als de aanduiding knippert, duidt dat erop dat de laadtoestand van de batterijen laag is en de batterij vervangen moet worden. 25

26 4.3.2 Functioneren vaststellen Na het starten van de AED7000, zal de AED7000 beginnen de verbinding van de elektroden te controleren. Als de elektroden niet goed aangesloten zijn, zal de AED7000 de bediener oproepen, de elektrodestekker stevig in het contact van de AED7000 te steken en de elektroden juist op de patiënt aan te sluiten. Elektroden controleren. Aanwijzing Als de reeds aangebrachte elektroden niet over voldoende contact met de huid van de patiënt beschikken, zal de statusaanduiding elektroden controleren knipperen. Als er na de start geen spraakoproep klinkt of geen statusaanduiding knippert, zal er sprake zijn van een bepaalde interne fout in de AED7000, en dient deze niet bij een patiënt ingezet te worden. 4.4 Aanbrengen van de elektroden op de patiënt Het juist aanbrengen van de elektroden is bepalend voor een effectieve hartritmeanalyse van de patiënt en de daaropvolgende shocktoediening (indien noodzakelijk). De volgende procedures moeten daarom uitgevoerd worden. Voorbereiden van de patiënt: 1. Verwijder de kleding van de patiënt in de omgeving van de borst. 2. Vergewis u ervan dat de borst van de betrokkene droog is. 26

27 Over het aanbrengen van de elektroden: De elektrodeverpakking openscheuren en de beschermlaag van de elektroden verwijderen. Elektroden, zoals op de afbeelding, op de ontblote borsthuid van de patiënt kleven. RA elektrode precies onder het rechter sleutelbeen en LL elektrode links onder de borst plaatsen. Elektrodestekker stevig in het contact van de AED7000 steken. Aanwijzing Als de elektroden niet goed opgeplakt zijn, wordt tijdens de werking de volgende audio-aanwijzing afgegeven: Elektroden controleren. 4.5 Hartritmeanalyse Als de AED7000 een goede elektrodeverbinding met de patiënt heeft vastgesteld, wordt de ritmeanalyse van de AED gestart. Tegelijk wordt de volgende spraakoproep gegeven: 27

28 Analyse loopt, de patiënt niet aanraken. Aanwijzing Als de elektroden goed zijn aangesloten, stopt de LED-indicatie met het knipperen van Elektroden controleren, terwijl de LED- indicatie Let op en Analyse dan beginnen te knipperen. De AED7000 heeft 8-10 seconden nodig om de analyse te doen. Het apparaat analyseert het ECG-signaal en bepaalt of er sprake is van een hartritme dat door een shockafgifte beïnvloed kan worden of niet. Tijdens de analyse bewaakt het apparaat de elektrodeverbinding en onderbreekt de analyse bij elektrodeproblemen. Evenzo worden overmatige beweging en storende invloeden bewaakt en wordt de analyse in voorkomende gevallen beëindigd. WAARSCHUWING! Raak tijdens de analyse het lichaam van de patiënt niet aan en beweeg het niet. Normaal gesproken zijn er twee analyse-uitslagen. Als een defibrillatie aan te bevelen is, begint het apparaat met opladen ter voorbereiding van een defibrillatieshock, in het andere geval dient de gebruiker hart-longen-reanimatie uit te invoeren. 4.6 Laadproces Mocht de analysealgoritme van de AED7000 vastgesteld hebben dat een shock wenselijk is, dan wordt het apparaat ter voorbereiding van een shock automatisch geladen. 28

29 Aanwijzing Tijdens het laden, knipperen de LED-indicaties Let op en Analyse. Laadproces: de patiënt niet aanraken. WAARSCHUWING! Raak de patiënt tijdens het laden niet aan. Terwijl de AED oplaadt, wordt de staat van de elektroden gecontroleerd en gelijktijdig het hartritme geanalyseerd. De beide omstandigheden worden onderstaand omschreven: 1. Elektrodeaansluiting: Als de elektroden niet goed aangesloten zijn, start de AED7000 met een interne ontlading en wordt de volgende spraakoproep afgegeven: Laadproces onderbroken, elektroden controleren. 2. Normaal hartritme wordt vastgesteld : Wordt een normaal hartritme ontdekt, zal de AED7000 een interne ontlading beginnen en naar hart-longen-reanimatie wisselen. Laadproces onderbroken, begin met reanimatie. Let op De drie energieniveaus worden door de AED7000 circulair gebruikt. 29

30 De AED7000 heeft drie energieniveaus van defibrillatie, welke in de volgende tabel getoond worden: Eerste energieniveau Tweede energieniveau Derde energieniveau 150 J 150 J 200 J Aanwijzing De Laadtijd hangt van de defibrillatie-energie af. 4.7 Ontladingsproces Als de AED7000 vol opgeladen is, begint de AED7000 met het ontladingsproces en geeft audio-oproepen af. Aanwijzing Tijdens het ontladen, knipperen de LED-indicaties Shock, Let op en Analyse. WAARSCHUWING! Raak de patiënt tijdens het ontladen niet aan. De eerste oproep geeft aan, dat in deze fase niemand de patiënt of de elektroden dient aan te raken. Laadproces beëindigd,afstand houden. Op de knipperende shockknop drukken. 30

HeartSine samaritan PAD SAM 360P. Gebruikershandleiding

HeartSine samaritan PAD SAM 360P. Gebruikershandleiding HeartSine samaritan PAD SAM 360P Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Indicaties voor gebruik 4 Indicaties voor gebruik 4 Contra-indicaties voor gebruik 4 Beoogde gebruikers 4 Waarschuwingen

Nadere informatie

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Software V2.0 Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal, voor bijkomstige of

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding DRUK OP DE AAN-KNOP 1 BEVESTIG ELEKTRODEN VOLG AED- INSTRUCTIES 2 DRUK OP VERZOEK DE SCHOK- KNOP IN 3 B Belangrijk Defibtech

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P. HeartSine

Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P. HeartSine Gebruikershandleiding HeartSine Samaritan PAD SAM 300P HeartSine Inhoud Inleiding Configuratie Van samaritan PAD SAM model 300P Richtlijnen Reanimatie 2005 Uw samaritan PAD Kenmerken Van De samaritan PAD

Nadere informatie

HEARTSTART FRx DEFIBRILLATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING. 861305 Editie 2

HEARTSTART FRx DEFIBRILLATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING. 861305 Editie 2 HEARTSTART FRx DEFIBRILLATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING 861305 Editie 2 Opzettelijk onbedrukt gelaten. Opzettelijk onbedrukt gelaten. HeartStart FRx defibrillator BEKNOPTE NASLAGGIDS Opzettelijk onbedrukt

Nadere informatie

Hardwarehandleiding - ABPM 6100

Hardwarehandleiding - ABPM 6100 Vertegenwoordiger inzake naleving regelgevingsaangelegenheden Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles

Nadere informatie

System One verwarmde luchtbevochtiger. Gebruikshandleiding

System One verwarmde luchtbevochtiger. Gebruikshandleiding System One verwarmde luchtbevochtiger Gebruikshandleiding 2009 Respironics Inc. en gelieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave Beoogd gebruik...2 Waarschuwingen...2 Aandachtspunten...2

Nadere informatie

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing

CP 50. en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen. Gebruiksaanwijzing CP 50 en CP 50 Plus rust-elektrocardiograaf met 12 afleidingen Gebruiksaanwijzing ii Welch Allyn rust-cp 50elektrocardiograaf 2009 Welch Allyn, Inc. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag in geen

Nadere informatie

S8 Auto 25. User Guide. Nederlands. Positive Airway pressure device

S8 Auto 25. User Guide. Nederlands. Positive Airway pressure device S8 Auto 25 Positive Airway pressure device User Guide S8 Auto 25 APPARAAT VOOR POSITIEVE OVERDRUK Gebruikershandleiding 2008 ResMed Ltd. 268223-Dut/1 08 09 Inhoudsopgave Inleiding..................................................

Nadere informatie

Monitor voor vitale functies 300-serie

Monitor voor vitale functies 300-serie Monitor voor vitale functies 300-serie Gebruiksaanwijzingen Softwareversie 1.2X ii Welch Allyn Monitor voor vitale funkties 300-serien Copyright 2005 Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. Het is niet

Nadere informatie

ME80. O Mobiel ECG-apparaat Gebruiksaanwijzing... 2 24 Bijlage voor de behandelend arts... 25 27

ME80. O Mobiel ECG-apparaat Gebruiksaanwijzing... 2 24 Bijlage voor de behandelend arts... 25 27 ME80 O Mobiel ECG-apparaat Gebruiksaanwijzing... 2 24 Bijlage voor de behandelend arts... 25 27 BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255

Nadere informatie

CARDIA CRT-D D384TRG. Artsenhandleiding

CARDIA CRT-D D384TRG. Artsenhandleiding Digitale implanteerbare cardioverter defibrillator met cardialeresynchronisatietherapie (VVE-DDDR) ATP During Charging -functie, Ventriculaire waarnemingsrespons-functie, Doorgeleide AF-respons-functie

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Bedieningsinstructies

Bedieningsinstructies Bedieningsinstructies Modelnr. DECT Draadloze Handset KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385 KX-TCA185 KX-TCA285 KX-TCA385 Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic product. Lees deze handleiding voordat

Nadere informatie

Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding

Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding Joybee GP2 Miniprojector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Acer Aspire P3 Gebruikershandleiding Model: P3 Eerste uitgave: 03/2013 2 - INHOUDSOPGAVE Beveiliging en gebruiksgemak 5 Om te beginnen 16 Uw gidsen... 16 Onderhoud

Nadere informatie

MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp

MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp Gebruiksaanwijzing 0473 Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing gegeven wordt aan de persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van de spuitpomp. Uitgegeven door SIMS

Nadere informatie

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt. TG1611_1711NL(du-du).book Page 1 Wednesday, March 16, 2011 10:01 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1611NL KX-TG1612NL KX-TG1613NL KX-TG1614NL KX-TG1711NL Afgebeeld model is de

Nadere informatie

KX-PRX110NL KX-PRX120NL

KX-PRX110NL KX-PRX120NL Gebruiksaanwijzing Premium Design Telefoon met Touchscreen Model KX-PRX110NL KX-PRX120NL Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van Panasonic. Lees dit document aandachtig door en bewaar het voor

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om, op elk moment en op elke plek, te

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Inhoudsopgave Airconditioner: algemene informatie...2 Veiligheidsvoorschriften...3 Benaming van

Nadere informatie

Holter Software Systeem. Gebruiksaanwijzing

Holter Software Systeem. Gebruiksaanwijzing Holter Software Systeem Gebruiksaanwijzing ii Expert holtersoftwaresysteem Copyright 2006-2013 Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. Niemand mag deze handleiding zonder toestemming van Welch Allyn geheel

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding Downloaded from www.vandenborre.be - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om,

Nadere informatie

Elektrische rolstoel SQUOD

Elektrische rolstoel SQUOD Handleiding Elektrische rolstoel SQUOD 6 km/u NV VERMEIREN BEGIE Vermeirenplein 1/15 2920 Kalmthout Telefoon: 00 32 (0)3 620 20 20 Telefax: 00 32 (0)3 666 48 94 Instructies voor de vakhandelaar: Deze handleiding

Nadere informatie

KX-VC300/KX-VC600. Bedieningshandleiding. HD Visuele Communicatie Unit. Modelnr.

KX-VC300/KX-VC600. Bedieningshandleiding. HD Visuele Communicatie Unit. Modelnr. Modelnr. Bedieningshandleiding HD Visuele Communicatie Unit KX-VC300/KX-VC600 Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic product. Lees eerst deze handleiding voordat u dit product in gebruik neemt

Nadere informatie