AED7000 Gebruiksaanwijzing V2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AED7000 Gebruiksaanwijzing V2.0"

Transcriptie

1 1

2 2

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord Producent Aansprakelijkheid van de producent Aansprakelijkheid van de gebruiker Contact en technische ondersteuning... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 1.5 Conformiteitsverklaring Symbolen 7 Hoofdstuk 2 Veiligheid Conventies Algemene waarschuwingen en aanwijzingenfout! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 2.3 Patiëntenveiligheid Defibrillator en elektrodenpads Batterij Onderhoud en bewaring Veiligheidssymbolen 17 Hoofdstuk 3 Introductie van de Automatische Externe Defibrillator Overzicht van de AED7000 Automatische Externe Defibrillator Voorbereidingen voor het gebruik van de AED De AED7000 Automatische Externe Defibrillator leren kennen Gebruikersinterface AED7000 Automatische Externe Defibrillator accessoirelijst Hoofdstuk 4 Gebruik van de Automatische Externe 3

4 Defibrillator Overzicht Indicatoren voor de toepassing Ingebruikname van de AED Aanbrengen van de elektroden bij de patiënt Hartritme-analyse Het opladen Het ontladen Hart-longen-reanimatie Annuleren van een spoedgeval Hoofdstuk 5 Behoud van de AED Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5.1 Onderhoud Reiniging en desinfectie Probleemoplossing FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. Hoofdstuk 6 Specificaties Fysiek Elektrische isolatie Defibrillator Batterij Elektroden Handleiding en verklaring van de producent Ritme-herkenningsfunctie 49 Hoofdstuk 7 Woordenlijst

5 Hoofdstuk 1 Voorwoord Gebruiker dient alle hoofdstukken van deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen. 1.1 Producent Producent Beijing M&B Electronic Instruments, Co., Ltd. No. 27, Yongwang Road, Beijing Bioengineering and Medicine, Industry Base, Huangcun Town, Daxing District, Beijing, VOLKSREPUBLIEK CHINA Productnaam Automatische Externe Defibrillator Modelnummer AED Aansprakelijkheid van de producent M&B ( Beijing M&B Electronic Instruments, Co., Ltd. ) is alleen aansprakelijk voor de veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties van de Automatische Externe Defibrillator AED 7000, als aan de volgende voorwaarden is voldaan: Assemblage-uitvoering, extensies, aanpassing, modificaties of reparaties door M&B erkende personen. Toepassing van de Automatische Externe Defibrillator AED7000 in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. 1.3 Aansprakelijkheid van de gebruiker De Automatische Externe Defibrillator AED7000 is bedoeld voor gebruik door personeel dat voor de juiste toepassing van de AED7000, bij eerste hulp of andere door de arts goedgekeurde medische spoedbehandelingen, in de defibrillatie van de patiënt met hartstilstand getraind is. Voor een veilige en effectieve bediening van de AED7000 dient de gebruiker diepgaande kennis en een volledig begrip van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing te hebben. Zoals bij iedere andere elektronische patiëntenmonitor, dient een goed klinisch oordeel ten grondslag te liggen aan de toepassing van de AED Gebruik teneinde de patiëntenveiligheid en de juiste werking te waarborgen, alleen door de producent goedgekeurde onderdelen en accessoires 5

6 De gebruiker dient alle transportverpakking en andere verpakkingsmateriaal te bewaren. Bij het verzenden van de Automatische Externe Defibrillator AED 7000 en toebehoren, voor het ijken, service of upgraden, moeten de oorspronkelijke verzendings- en verpakkingsmaterialen gebruikt worden. 1.4 Contact en technische ondersteuning Stelt u zich s.v.p. met M&B in verbinding, mocht u vragen hebben. Telefoon Fax Homepage Conformiteitverklaring Producent Beijing M&B Electronic Instruments, Co., Ltd. No. 27, Yongwang Road, Beijing Bioengineering and Medicine, Industry Base, Huangcun Town, Daxing District, Beijing, PEOPLE S REPUBLIC OF CHINA CE-verklaring Productnaam: Automatische Externe Defibrillator Apparaat type: BF Modelnummer: AED7000 Toebehoren: Zie lijst in de handleiding Verklaart te voldoen aan de Europese Richtlijn 93/42/EEC van 14. Juni 1993 klasse IIb Annex II voor medische apparatuur Standaarden Algemeen ISO13485:2003 ISO14155:2003 ISO14971:2007 EN980:2008 EN1041:1998 Veiligheid IEC :1988+A1:1991+A2:1995+A13:1996 Type BF, Interne stroomvoorziening, continue werking, defibrillatiebeveiligde werking IEC :2000 IEC :2006 IEC :2002 IEC62304:2006 6

7 EMC: 1.6 Symbolen IEC :2007 Handelsmerk Producent Voldoet aan de eisen van de betreffende Europese Richtlijnen Defibrillatiebeveiliging. Defibrillatiebeveiligde patiëntenaansluiting type BF. Batterij verwisselen Batterij Waarschuwing Serienummer Fabricagedatum 7

8 Hoofdstuk 2 Veiligheid 2.1 Conventies die in de handleiding gebruikt worden Dit gedeelte bevat een lijst met conventies die in handleiding gebruikt worden Waarschuwing Waarschuwingen hebben betrekking op situaties of handelingen die tot ernstige verwondingen of overlijden kunnen leiden. In deze handleiding worden waarschuwingen afgebeeld zoals in het volgende voorbeeld: WAARSCHUWING! Let op Aanwijzingen die met Let op geaccentueerd zijn, hebben betrekking op situaties of handelingen die tot gering persoonlijk letsel of schade aan het apparaat kunnen leiden. Let op Omstandigheden, risico s of gevaarlijke handelwijzen die een geringe verwonding van personen of de beschadiging van de AED7000 of verlies van gegevens tot gevolg kunnen hebben Aanwijzing Aanwijzingen bevatten aanvullende informatie voor het gebruik van de defibrillator. In deze handleiding worden aanwijzingen 8

9 als volgt afgebeeld: Aanwijzing Als de AED7000 vaker dan een keer per maand gebruikt wordt, adviseren wij om de AED7000 minstens een keer jaarlijks door erkend dienstpersoneel gecontroleerd wordt Gesproken instructies De AED7000 biedt tijdens de defibrillatie via de luidspreker gesproken oproepen aan ter ondersteuning van de gebruiker. In deze handleiding worden deze audio-oproepen als volgt afgebeeld: Elektroden controleren. De volledige lijst wordt hier voor een goed overzicht weergegeven: Algemene waarschuwingsaanwijzingen en veiligheidsmaatregelen Patiëntenveiligheid Defibrillator en elektroden Batterij Onderhoud en bewaring Veiligheidssymbolen 2.2 Algemene waarschuwingsaanwijzingen en veiligheidsmaatregelen Gevallen of beschadigd Als het apparaat gevallen is of op enigerlei wijze is beschadigd, stuurt u het apparaat naar het gekwalificeerde dienstpersoneel voor onderhoud Ferromagnetische apparatuur 9

10 ECG-elektroden en kabels bevatten ferromagnetische materialen. Deze mogen niet een de nabijheid van grote magnetische velden gebruikt worden die door een MRI (magnetic resonance imaging) worden opgewekt. De door een MRI-apparaat opgewekte magnetische velden zouden ferromagnetische apparatuur tot een extreem sterke kracht kunnen bewegen, wat tot ernstige verwondingen of de dood van personen tussen het apparaat en het MRI-toestel zou kunnen leiden Aanwijzingen Let u s.v.p. op alle aanwijzingen die op de deksel van de AED7000 afgedrukt of bij de accessoires zijn gevoegd Prestaties De AED7000 behoort alleen volgens omgevingsomstandigheden te worden bewaard, vervoerd en gebruikt, die de in de technische specificaties opgegeven grenswaarden niet overschrijden Veiligheidsmaatregelen Als de batterij om de een of andere reden verwijderd wordt, moet de Automatische Externe Defibrillator AED7000 het etiket krijgen Buiten dienst wegens batterijverwijdering. Interferentie door elektromagnetische golven van toestellen als mobiele telefoons en andere draadloze (hand)sets kunnen het juist functioneren van de AED verstoren. U dient erop te letten de Automatische Externe Defibrillator niet naast of gestapeld met andere toestellen te gebruiken. Indien aangrenzend of gestapeld gebruik nodig is, moet de Automatische Externe Defibrillator goed in het oog gehouden worden teneinde het normaal functioneren van het apparaat in de gebruikte configuratie 10

11 2.2.6 Let op te waarborgen. Elektrische en magnetische velden kunnen het functioneren van het apparaat verstoren. Overtuig u er daarom van dat alle externe apparatuur in de nabijheid voldoet aan de EMC-vereisten. Omdat röntgen- en MRI-apparatuur primaire elektromagnetische straling uitzendt, vormt deze een bedreiging voor de AED. 2.3 Patiëntenveiligheid Algemeen Waarschuwing Niet geschikt voor pediatrische patiënten Het toestel mag niet bij kinderen onder de 8 jaar worden ingezet. Let op Fysieke schade voor de patiënt Shockrisico De Automatische Externe Defibrillator wordt op een plek geplaatst waar deze de patiënt niet kan verwonden. Gebruikt u s.v.p. de AED7000 niet naast of gestapeld met andere toestellen. Houdt u alle kabels en stekkers bij de patiënt uit de buurt. Waarschuwing De defibrillatiestroom kan verwondingen veroorzaken Raak de patiënt niet aan gedurende de defibrillatie. Raak teneinde een elektrische schok of een mogelijke beschadiging van het apparaat te vermijden, gedurende de defibrillatie geen delen aan van de uitrusting die met de patiënt verbonden zijn of metalen of geleidende voorwerpen die met de patiënt in contact staan. 11

12 Verbreek voordat u de defibrillatie uitvoert de verbinding tussen de patiënt en alle apparatuur die niet beveiligd is tegen defibrillatie Verbranding Waarschuwing Defibrillatie-elektroden correct plaatsen Voorkom dat de patiëntenelektroden elkaar raken of dat ze andere ECG-elektroden, kabels, kledingstukken, transdermale pleisters enz., raken. Zulke aanrakingen kunnen leiden tot hoge stroomconcentraties en het ontstaan van lichtbogen die tijdens de defibrillatie huidverbrandingen bij de patiënt veroorzaken. Deze kunnen er bovendien toe leiden dat defibrillatie-energie afgeleid wordt en niet bij het hart terecht komt. Verwijder overmatig lichaamshaar, dat huidverbranding of onwerkzame energieoverdracht kan veroorzaken. Gebruik geen alcohol, jodium en andere vloeistof voor de behandeling van de huid. Deze kunnen de huid uitdrogen en de werking van de AED7000 verslechteren, en zelfs tot huidverbranding leiden. Defibrillatie-elektroden moeten apart van andere elektroden of metaaldelen bewaard worden Elektrische energie Waarschuwing AED7000 kan 200 Joule elektrische energie leveren Verbreek de verbinding tussen alle niet tegen defibrillatie beschermde apparaten rondom de patiënt. Defibrillatiestroom kan de uitvoerder of omstanders verwonden. 12

13 Bij de defibrillatie moeten de uitvoerder en ieder ander enige afstand houden tot patiënt, bed en geleidende oppervlakken die in verbinding staan met de patiënt. Waarschuwing Defibrillatie-elektroden juist plaatsen De elektroden mogen niet direct boven de generator van een geïmplanteerde pacemaker worden geplaatst. Gebruik elektroden altijd op vlakke delen van de huid. Vermijd toepassing van elektroden op huidplooien zoals die van de borst of bij zwaarlijvige patiënten. Bovenmatig haar, slecht vastplakken, of lucht onder de elektroden kunnen voor verbranding zorgen Foutieve ECG-interpretatie Waarschuwing Plaats de defibrillatie-elektroden juist Onjuiste plaatsing kan een foutieve analyse en een foutief advies over de shockbeslissing opleveren. Waarschuwing Beweeg de patiënt niet Let er gedurende de ECG-analyse op dat de patiënt zo min mogelijk bewogen wordt. Waarschuwing Pacemakers kunnen de ritmeanalyse beïnvloeden Pacemakers kunnen de analysegevoeligheid van de AED7000 Automatische Externe Defibrillator verminderen en tot fouten leiden in het opsporen van ritmes die met shock behandeld moeten worden. 13

14 Waarschuwing Radiofrequentie(RF) storing interpreteren. 2.4 Defibrillator en elektroden Explosie Let erop dat het apparaat niet aan storingsstraling onderworpen wordt die door de zendfrequentie van bepaalde apparaten opgewekt wordt. De defibrillator kan anders het hartritme niet correct Waarschuwing Explosiegevaar Er bestaat explosiegevaar, als het apparaat in aanwezigheid van ontvlambare stoffen of geconcentreerde zuurstof wordt ingezet Elektrische shock of vuurgevaar Waarschuwing Gevaarlijke afgifte van elektrische energie Het apparaat dient uitsluitend door daarvoor geschoold personeel bediend te worden. Waarschuwing Onkundig gebruik kan verwondingen veroorzaken De Automatische Externe Defibrillator AED7000 bevat een automatische ontlader van opgeslagen energie. Als de uitvoerder de energie voor een patiënt niet geleverd heeft, wordt de opgeslagen energie automatisch ontladen. Deze opgeslagen elektrische energie kan bij onkundige ontlading tot de dood of tot lichamelijke verwonding leiden. Volg alle aanwijzingen in deze handleiding Let op Dompel geen delen van het apparaat in water of andere vloeistoffen. Laat geen vloeistoffen in het apparaat komen en 14

15 vermijdt dat vloeistoffen of condens op het apparaat of de hulpstukken komt. Let op Voorkom dat geleidende delen elkaar kunnen raken inclusief de aarde Onjuiste prestaties van het apparaat Waarschuwing Deskundig gebruik van de elektroden Probeer het niet om de elektroden met een warmtebron te verwarmen die groter is dan 35 C (95 F). Reinig de elektroden niet met alcohol of oplosmiddelen. Voer geen thoraxcompressies (CPR) uit door elektroden. Deze handelingen kunnen elektroden beschadigen wat de prestaties van de AED7000 beïnvloeden kan. Waarschuwing Gebruik alleen door M&B toegelaten accessoires Gebruik alleen elektroden, batterijpacks en andere accessoires van M&B of van een door M&B erkende leverancier. De toepassing van niet door M&B goedgekeurde onderdelen en hulstukken kan storingen in het functioneren van het apparaat veroorzaken. Volg alle aanwijzingen die op de verpakking van de elektrode zijn afgedrukt. Let op Herhaaldelijk laden en ontladen niet snel achtereen Als er behoefte is aan herhaald testen, wat u minstens 1 minuut na de derde ontlading, om schade aan het apparaat te vermijden. Let op Onkundig onderhoud kan gebrekkige prestaties van het apparaat veroorzaken 15

16 Volg alle aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing. 2.5 Batterij Let op Gebruik alleen M&B batterijen Gebruik alleen de M&B niet herlaadbare Lithiumbatterijen type CR123A-4x. of door M&B aanbevolen batterijen, omdat andere batterijen schade aan het apparaat kunnen veroorzaken. Let op Controleer regelmatig de toestand van de niet-herlaadbare batterij na gebruik Vervang bij een lage lading de batterij. Let op Vervang de batterij na 5 jaren De door M&B aanbevolen batterijen hebben een levensduur van 5 jaren nadat ze geplaatst zijn. Controleer de batterijen regelmatig om zeker te zijn van een goede werking van de batterijen. 2.6 Onderhoud en opslag Reiniging en sterilisatie Let op Volg alle aanwijzingen voor het reinigen uit deze handleiding op, zie hoofdstuk 5, onderhoud van de AED Elektroden Er mogen geen alcohol, ketonen (MEK, aceton) enz. of andere brandbare stoffen voor het reinigen van het apparaat worden gebruikt. Gebruik geen schuurmiddelen of ruwe materialen om de display te reinigen. De AED7000 en de accessoires mogen niet geautoclaveerd of gesteriliseerd worden Waarschuwing Volg alle aanwijzingen op voor de 16

17 defibrillatie-elektroden in deze gebruiksaanwijzing Het gebruik van beschadigde apparaten en accessoires kan tot een verstoord functioneren leiden en/of verwondingen van de patiënt of van de uitvoerder veroorzaken. Breng alleen nieuwe en ongebruikte elektroden aan waarvan de houdbaarheid nog niet is verlopen. Gebruik alleen door M&B goedgekeurde elektroden. Let op Defibrillatie-elektroden moeten correct bewaard en gebruikt worden Bewaar de elektroden op een koele, droge plek (tussen -4 en 131 F of -20 C en 55 C). Steriliseer de bekleding niet, dompel deze niet onder en reinig de elektroden niet met alcohol of oplosmiddelen Verwijdering Waarschuwing Verwijdering van het oude apparaat en accessoires Verwijder het apparaat en de accessoires waarvan de vervaldatum bereikt is volgens de relevante regelgeving. Als er vragen zijn over het afvoeren of wanneer u meer gedetailleerde informatie wilt, neem dan contact met ons op of met onze servicecenters. 2.7 Veiligheidssymbolen De volgende veiligheidssymbolen worden bij het apparaat en accessoires gebruikt. Een lijst van symbolen vindt u in het eerste hoofdstuk. Raadpleeg bijgevoegde documentatie 17

18 Defibrillatiebeveiligd Type BF Verbinding Let op hoogspanning! Hoofdstuk 3 Inleiding op de AED7000 Dit hoofdstuk geeft een inleiding op de Automatische Externe Defibrillator AED7000 en geeft een overzicht van de bedieningsaspecten, indicatoren, displays en aanwijzingen van de defibrillator. Het geeft ook instructies voor het gebruik en de voorbereidingen voor het bewaren van de defibrillator. 3.1 Overzicht van de AED Overzicht De AED7000 Automatische Externe Defibrillator is een veilig, door batterijen aangedreven, draagbaar apparaat dat voor eenvoudige toepassing geconstrueerd is. De Automatische Externe Defibrillator AED7000 onderkent ventriculaire fibrillatie en andere ventriculaire tachycardieën en loodst de uitvoerder door het defibrillatieproces. Spraakfuncties en controlelampjes zorgen voor een eenvoudig te begrijpen ondersteuning van de gebruiker. Als de AED7000 met een patiënt verbonden is die bewusteloos is en niet ademt, analyseert de Automatische Externe Defibrillator AED7000 het hartritme van de patiënt, geeft audio-aanwijzingen, en stelt vast of er sprake is van een hartritme dat shock vereist. Als het apparaat de wenselijkheid van een shock heeft vastgesteld, wordt de condensator automatisch geladen en de shockknop geactiveerd. De AED7000 is met twee zelfklevende defibrillatie-elektroden uitgerust. De niet herbruikbare elektroden, kabels en stekker worden in een wegwerpverpakking geleverd. 18

19 De Automatische Externe Defibrillator AED7000 is ontworpen voor INCIDENTEEL GEBRUIK, met als normbeschrijving een defibrillator ontworpen om minder dan 2500 ontladingen te ondergaan Functies AED7000 Automatische Externe Defibrillator -functies omvatten: Driestaps defibrillatieproces 2-knops-bediening Visuele aanduidingen en audio-oproepen voor de uitvoerder Bifasische defibrillatietechnologie Bescherming tegen onbedoelde defibrillatie via lock-out-functie Gekwalificeerde gebruikers van het apparaat De Automatische Externe Defibrillator AED7000 is voor gebruik door personeel ontworpen dat in het gebruik van de AED, Eerste Hulp of andere door de arts toegestane medische 19

20 spoedbehandelingen in de defibrillatie van patiënten met hartstilstand is geschoold. 3.2 Voorbereiding voor de inzet van de AED7000 Pak de Automatische Externe Defibrillator AED7000 zorgvuldig uit en controleer alle onderdelen en accessoires. Installeer de batterij. Verzeker u ervan dat het apparaat over een zelftestfunctie beschikt. De zelftest start na de het inschakelen van het apparaat automatisch Uitpakken en inspectie Controleer na het uitpakken of het apparaat bij de verzending niet is beschadigd en of alle bestelde accessoires en andere componenten meegeleverd zijn. Loop het gehele oppervlak na op scheuren, breuken of ontbrekende delen. Let erop dat het apparaat schoon is. Neem de Automatische Externe Defibrillator AED7000 uit de doos en controleer deze zorgvuldig. Voor u verder gaat: 1. Open de verpakking en pak de doos zorgvuldig uit. 2. Controleer het apparaat zorgvuldig op beschadigingen, die tijdens het transport zijn opgetreden. 3. Controleer aan de hand van de lijst of alle bestelde delen zijn geleverd. 4. Als delen van de levering ontbreken of beschadigd zijn neemt u s.v.p. contact op met de technische dienst van M&B ( +86) ) op Installatie van de batterij AED7000 gebruikt een niet herlaadbare lithiumbatterij. Batterij installeren: Open het batterijvak door de schroeven te verwijderen. Dan verwijdert u de deksel aan de achterzijde van het apparaat. Zoek de drie contactpennen van de batterij in de onderste rechter hoek van het batterijvak. 20

21 Druk de 3-polige stekker op de contactpennen. Leg de batterij in het batterijvak. Schuif de deksel terug zodat de schroefgaten in positie staan. Plaats de schroeven terug Automatische zelftest De AED7000 beschikt over een zelftestfunctie. Wordt het apparaat van batterijen voorzien,dan wordt de AED getest. Bij de zelftest wordt de werking en de operationaliteit van de AED7000 getest: batterijstroom, aansluiting van de defibrillatie-elektroden, ECG-circuit en defibrillator. 3.3 Functies van de AED7000 Deze passage beschrijft de verschillende functies van de AED7000. De AED7000 is voor een simpel gebruik ontworpen. Dit stelt de gebruiker in staat om zich op de patiënt te concentreren. Het apparaat bezit maar twee stuurknoppen en LED-aanduidingen. Korte en simpel te begrijpen gesproken mededelingen en aanwijzingen begeleiden de gebruiker bij het hanteren van het apparaat. Functies Bedieningselementen LED-aanduiding Audio-oproepen Gedetailleerde informatie over het gebruik en het onderhoud van de Automatische Externe Defibrillator AED7000 vindt u in hoofdstuk 4 en Gebruik van de AED Bedieningselementen Deze passage beschrijft, hoe de AED7000 te gebruiken is. Na de verbinding van de elektroden met de AED en het plaatsen van de elektroden op de patiënt, zijn er 3 basisstappen voor het gebruik te doorlopen: 1. Schakel de AED7000 in met de Aan/Uit knop 21

22 2. Volg de LED aanwijzingen op het paneel en mondelinge aanwijzingen uit de luidspreker 3. Als de AED u daartoe oproept, dient u een shock toe door op de knipperende rode shockknop te drukken. Aan/Uit-knop Shockknop Voor het aan- en uitschakelen van het apparaat. De rode shockknop dient om een shock te geven. Deze knop begint te branden, als de AED vol opgeladen is LED-aanwijzingen Uitvoeringsinformatie en gebruikersinstructies worden met deze oplichtende LED s getoond. Elektroden Deze LED knippert, als de AED7000 een slecht contact controleren knippert tussen de elektroden en de patiënt waarneemt of als de elektrodekabel niet met de AED verbonden is. Let op -LED knippert Deze LED knippert, als de AED7000 een beweging of een andere storing waarneemt, die de analyse van het signaal verhindert of als de uitvoerder de patiënt niet mag bewegen of aanraken. Analyse -LED knippert Deze LED knippert, als de AED7000 het ECG-ritme van de patiënt analyseert Audio-aanwijzingen De Automatische Externe Defibrillator AED7000 verstrekt realtime-aanwijzingen die de gebruiker door het defibrillatieproces leiden. De AED7000 verstrekt audio-aanwijzingen via de ingebouwde luidspreker ter ondersteuning van de gebruiker tijdens de defibrillatie. De audio-aanwijzingen zijn in de volgende tabel opgenomen. Elektroden controleren. Laadproces onderbroken, elektroden controleren. Shock onderbroken, elektroden controleren. Laadproces onderbroken, begin opnieuw met de analyse. 22

23 Shock onderbroken, begin opnieuw met de analyse. Analyse onderbroken, begin opnieuw met de analyse. Shock onderbroken, begin opnieuw met de analyse. Tijdsoverschrijding, begin opnieuw met de analyse. Analyse loopt, patiënt niet aanraken. Laadproces loopt, patiënt niet aanraken. Geen shock aanbevolen, met reanimatie beginnen. Laadproces voltooid. Afstand bewaren! Laadproces gestopt, met reanimatie beginnen. Knipperende shockknop indrukken. Shock onderbroken, indien nodig, met reanimatie beginnen. Wachten, patiënt niet aanraken. Handeling 90 seconden voortzetten. Handeling 60 seconden voortzetten. Handeling 30 seconden voortzetten. Reanimatie gestopt, start de analyse na 10 seconden. Lage sterkte van de batterij Hardware fout Batterijniveau indicatie Energie LED is helder Energie LED knippert langzaam Energie LED knippert snel Geeft aan, dat de in de batterij aanwezige capaciteit vol is. Geeft aan, dat de in de batterij aanwezige capaciteit deels uitgeput is. Geeft aan dat het energiegehalte van de batterij laag is. 3.5 AED7000 Accessoires Automatische Externe Defibrillator AED7000 AED AED7000 Automatische Externe Defibrillator, set met defibrillatie-elektroden, batterij en handleiding Automatische Externe Defibrillator AED7000 accessoires CR123A-4x2 M&B Batterijverpakking, niet-herlaadbare LiMnO 2 batterijen EDC-1035 Set met twee multifunctionele elektroden 23

24 AED AED AED7000 Automatische Externe Defibrillator handleiding AED7000 Automatische Externe Defibrillator draagtas Hoofdstuk 4 Toepassing Automatische Externe Defibrillator 4.1 Overzicht Dit hoofdstuk bevat de informatie voor het gebruik van de AED7000. Let op U dient voorafgaand aan dit hoofdstuk het tekstdeel met veiligheidsaanwijzingen te lezen. De algemene uitvoeringsprocedures van de AED7000 bevatten onderstaande stappen: Indicaties voor de toepassing Ingebruikname van de AED7000 Aanbrengen van de elektroden bij de patiënt Hartritmeanalyse Laadproces Ontladingsproces Thoraxcompressie (CPR) Annuleren van het noodgeval 24

25 4.2 Indicaties voor de toepassing Gebruik de AED bij een verdenking van een hartstilstand, als bij een patiënt geen tekenen van leven vastgesteld kunnen worden. Dit geldt voor de volgende situaties: 1. Patiënt is bewusteloos; en 2. er kan geen normale ademactiviteit vastgesteld worden; en 3. er kunnen geen polsslag noch andere levenstekenen waargenomen worden. De uitvoerder moet de patiënt eerst controleren. Als alle drie bovengenoemde indicaties zijn opgetreden, dient de AED7000 direct gebruikt te worden. 4.3 Ingebruikname van de AED7000 De uitvoerder moet de AED7000 eerst starten om de laadtoestand van de batterijen en het functioneren vast te stellen Laadtoestand van de batterijen vaststellen Start de AED7000 door op de Aan/Uit- knop te drukken gedurende 2-3 seconden. De statusaanduiding zal oplichten. Als de aanduiding knippert, duidt dat erop dat de laadtoestand van de batterijen laag is en de batterij vervangen moet worden. 25

26 4.3.2 Functioneren vaststellen Na het starten van de AED7000, zal de AED7000 beginnen de verbinding van de elektroden te controleren. Als de elektroden niet goed aangesloten zijn, zal de AED7000 de bediener oproepen, de elektrodestekker stevig in het contact van de AED7000 te steken en de elektroden juist op de patiënt aan te sluiten. Elektroden controleren. Aanwijzing Als de reeds aangebrachte elektroden niet over voldoende contact met de huid van de patiënt beschikken, zal de statusaanduiding elektroden controleren knipperen. Als er na de start geen spraakoproep klinkt of geen statusaanduiding knippert, zal er sprake zijn van een bepaalde interne fout in de AED7000, en dient deze niet bij een patiënt ingezet te worden. 4.4 Aanbrengen van de elektroden op de patiënt Het juist aanbrengen van de elektroden is bepalend voor een effectieve hartritmeanalyse van de patiënt en de daaropvolgende shocktoediening (indien noodzakelijk). De volgende procedures moeten daarom uitgevoerd worden. Voorbereiden van de patiënt: 1. Verwijder de kleding van de patiënt in de omgeving van de borst. 2. Vergewis u ervan dat de borst van de betrokkene droog is. 26

27 Over het aanbrengen van de elektroden: De elektrodeverpakking openscheuren en de beschermlaag van de elektroden verwijderen. Elektroden, zoals op de afbeelding, op de ontblote borsthuid van de patiënt kleven. RA elektrode precies onder het rechter sleutelbeen en LL elektrode links onder de borst plaatsen. Elektrodestekker stevig in het contact van de AED7000 steken. Aanwijzing Als de elektroden niet goed opgeplakt zijn, wordt tijdens de werking de volgende audio-aanwijzing afgegeven: Elektroden controleren. 4.5 Hartritmeanalyse Als de AED7000 een goede elektrodeverbinding met de patiënt heeft vastgesteld, wordt de ritmeanalyse van de AED gestart. Tegelijk wordt de volgende spraakoproep gegeven: 27

28 Analyse loopt, de patiënt niet aanraken. Aanwijzing Als de elektroden goed zijn aangesloten, stopt de LED-indicatie met het knipperen van Elektroden controleren, terwijl de LED- indicatie Let op en Analyse dan beginnen te knipperen. De AED7000 heeft 8-10 seconden nodig om de analyse te doen. Het apparaat analyseert het ECG-signaal en bepaalt of er sprake is van een hartritme dat door een shockafgifte beïnvloed kan worden of niet. Tijdens de analyse bewaakt het apparaat de elektrodeverbinding en onderbreekt de analyse bij elektrodeproblemen. Evenzo worden overmatige beweging en storende invloeden bewaakt en wordt de analyse in voorkomende gevallen beëindigd. WAARSCHUWING! Raak tijdens de analyse het lichaam van de patiënt niet aan en beweeg het niet. Normaal gesproken zijn er twee analyse-uitslagen. Als een defibrillatie aan te bevelen is, begint het apparaat met opladen ter voorbereiding van een defibrillatieshock, in het andere geval dient de gebruiker hart-longen-reanimatie uit te invoeren. 4.6 Laadproces Mocht de analysealgoritme van de AED7000 vastgesteld hebben dat een shock wenselijk is, dan wordt het apparaat ter voorbereiding van een shock automatisch geladen. 28

29 Aanwijzing Tijdens het laden, knipperen de LED-indicaties Let op en Analyse. Laadproces: de patiënt niet aanraken. WAARSCHUWING! Raak de patiënt tijdens het laden niet aan. Terwijl de AED oplaadt, wordt de staat van de elektroden gecontroleerd en gelijktijdig het hartritme geanalyseerd. De beide omstandigheden worden onderstaand omschreven: 1. Elektrodeaansluiting: Als de elektroden niet goed aangesloten zijn, start de AED7000 met een interne ontlading en wordt de volgende spraakoproep afgegeven: Laadproces onderbroken, elektroden controleren. 2. Normaal hartritme wordt vastgesteld : Wordt een normaal hartritme ontdekt, zal de AED7000 een interne ontlading beginnen en naar hart-longen-reanimatie wisselen. Laadproces onderbroken, begin met reanimatie. Let op De drie energieniveaus worden door de AED7000 circulair gebruikt. 29

30 De AED7000 heeft drie energieniveaus van defibrillatie, welke in de volgende tabel getoond worden: Eerste energieniveau Tweede energieniveau Derde energieniveau 150 J 150 J 200 J Aanwijzing De Laadtijd hangt van de defibrillatie-energie af. 4.7 Ontladingsproces Als de AED7000 vol opgeladen is, begint de AED7000 met het ontladingsproces en geeft audio-oproepen af. Aanwijzing Tijdens het ontladen, knipperen de LED-indicaties Shock, Let op en Analyse. WAARSCHUWING! Raak de patiënt tijdens het ontladen niet aan. De eerste oproep geeft aan, dat in deze fase niemand de patiënt of de elektroden dient aan te raken. Laadproces beëindigd,afstand houden. Op de knipperende shockknop drukken. 30

Leidraad en verklaring van de fabrikant Elektromagnetische emissie & immuniteit

Leidraad en verklaring van de fabrikant Elektromagnetische emissie & immuniteit Leidraad en verklaring van de fabrikant Elektromagnetische emissie & immuniteit Nederlands Page AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Serie 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8

Nadere informatie

Begeleiding en verklaring fabrikant Elektromagnetische (EMC) uitstraling Elektromagnetische immuniteit Aanbevolen separatieafstanden

Begeleiding en verklaring fabrikant Elektromagnetische (EMC) uitstraling Elektromagnetische immuniteit Aanbevolen separatieafstanden Elektromagnetische (EMC) uitstraling Elektromagnetische immuniteit Aanbevolen separatieafstanden Waarschuwing Waarschuwing Medische, elektrische apparatuur vereist speciale voorzorgsmaatregelen met betrekking

Nadere informatie

Life-Point Pro Trainer manual A5 20-01-15 kleur voor prints.indd 1

Life-Point Pro Trainer manual A5 20-01-15 kleur voor prints.indd 1 Life-POINT Pro AED TRAINER handleiding Life-Point Pro Trainer manual A5 20-01-15 kleur voor prints.indd 1 20-01-15 20:03 Life-Point Pro AED - TRAINER Handleiding BELANGRIJK Leest u deze handleiding zorgvuldig

Nadere informatie

Life-Point Pro AED - TRAINER Handleiding

Life-Point Pro AED - TRAINER Handleiding Life-POINT Pro AED TRAINER handleiding Life-Point Pro AED - TRAINER Handleiding BELANGRIJK Leest u deze handleiding zorgvuldig door vóór het gebruik van het apparaat. De informatie in dit document behoort

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort.

OVERZICHT APPARAAT. Knop Type patiënt. Pacemaker. Sync. Knop Rapporten Knop Afdrukken. Navigatieknoppen. Therapiepoort. ECG-poort. SCHERM DEFIBRILLATOR OVERZICHT APPARAAT Knop Type patiënt Indicator Klaar voor gebruik USB-poort Therapieknop Overzicht apparaat AED Off Uit Monitor Display Kies energie Laden-knop Pacemaker Knop Lead

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

M Series XL Battery. ZOLL XL Smart Battery Rev. C

M Series XL Battery. ZOLL XL Smart Battery Rev. C M Series XL Battery ZOLL XL Smart Battery 9650-0221-16 Rev. C De verschijningsdatum of het revisienummer van deze handleiding bevindt zich op de voorzijde. ZOLL, XL Battery, Smart Battery, Base PowerCharger

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Nederlands. Alarmsysteem & Sensorpleister

Gebruiksaanwijzing Nederlands. Alarmsysteem & Sensorpleister Gebruiksaanwijzing Nederlands Alarmsysteem & Sensorpleister Gebruiksaanwijzing Alarmsysteem & Sensorpleister Dutch version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad, Sweden www.redsensemedical.com

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823

GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding Monty-alarmzender

Handleiding Monty-alarmzender Handleiding Monty-alarmzender Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Monty-alarmzender. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld, om u in staat te stellen alarm

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender

Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Gebruikershandleiding Monty Alarmzender Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de Monty alarmzender. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld, om u in staat te stellen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing AED-trainer

Gebruiksaanwijzing AED-trainer Gebruiksaanwijzing AED-trainer ONDERDEELNUMMER Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. All rights reserved. De AED-trainer (trainingstoestel voor automatische externe defibrillators) is een apparaat

Nadere informatie

Draatloze veiligheidsalarmset TX-104

Draatloze veiligheidsalarmset TX-104 Technaxx * Gebruiksaanwijzing Draatloze veiligheidsalarmset TX-104 [extra: Set 3-Bewegingsdetectiesensoren TX-105] Hierbij de fabrikant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG verklaart, dat dit product, waarop

Nadere informatie

Handleiding Quick start

Handleiding Quick start Handleiding Quick start Geachte klant, Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor de mobiele telefoon General Mobile Discovery. Deze quick start handleiding is bedoeld om de belangrijkste functies van het

Nadere informatie

KITCHEN SCALES KW Product code

KITCHEN SCALES KW Product code KITCHEN SCALES KW 5040 Product code 1805302 2 C A B D E 3 NEDERLANDS 14-17 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212420/2 2008-2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (hierna DC-11 genoemd) kunt u de batterijen van twee compatibele

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de MOPAS BT Transponder. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld om personen in staat

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI AT-320 Gebruiksaanwijzing Veiligheidsinstructie: Neem het onderstaande in acht: Vermijd opslag en gebruik in te warme en vochtige plaatsen. Het gebruik in zulke

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Tafelweegschalen. Adam Equipment GBK-serie

Gebruiksaanwijzing Tafelweegschalen. Adam Equipment GBK-serie Gebruiksaanwijzing Tafelweegschalen Adam Equipment GBK-serie Stimag B.V. Parellaan 22 2132 WS HOOFDDORP tel. (023) 562 62 65 fax. (023) 562 97 44 Voor verdere technische vragen kunt u contact opnemen met

Nadere informatie

2500V Digital Insulation Resistance Tester Model:

2500V Digital Insulation Resistance Tester Model: 2500V Digital Insulation Resistance Tester Model: 72-0405 SAFETY INSTRUCTIONS Nederlands Deze meter voldoet aan de IEC61010 veiligheidsmetingbehoefte. Verontreinigingsgraad 2, CAT III 600V. Lees de volgende

Nadere informatie

VI-D4 Beton Vochtmeter

VI-D4 Beton Vochtmeter VI-D4 Beton Vochtmeter PRODUCTBESCHRIJVING De Caisson VI-D4 vochtmeter is een niet-destructieve vochtmeter voor het meten van diverse ondergronden zoals beton, dekvloeren, gips etc. Door middel van het

Nadere informatie

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1 DT-F1/DT-F1V NL Revision 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Plaats van de bedieningsorganen Toets AAN/UIT (dient ook als FM/TV golfbereikschakelaar op DT-F1V) Keuzetoets zendergeheugenplaats en opslaggebied

Nadere informatie

Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Product Zink-luchtbatterij Modelnaam IEC Nominaal Nominaal Diameter Hoogte Gewicht Spanning Capaciteit (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A

Nadere informatie

WAARSCHUWING: Gooi dit product niet weg in het huishoudafval. Breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektronische toestellen.

WAARSCHUWING: Gooi dit product niet weg in het huishoudafval. Breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektronische toestellen. Garantie & ondersteuning Dit product wordt geleverd met een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen bij normaal gebruik. Ongepast gebruik van de Mini Mobile Phones of het openen van het apparaat

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Waarom kan ik geen telefoongesprekken voeren of ontvangen (draadloze telefoons)?

Waarom kan ik geen telefoongesprekken voeren of ontvangen (draadloze telefoons)? Waarom kan ik geen telefoongesprekken voeren of ontvangen (draadloze telefoons)? Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Volgt u onderstaande adviezen in de aangegeven volgorde alstublieft

Nadere informatie

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding DRUK OP DE AAN-KNOP 1 BEVESTIG ELEKTRODEN VOLG AED- INSTRUCTIES 2 DRUK OP VERZOEK DE SCHOK- KNOP IN 3 B Belangrijk Defibtech

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

Weegschaaltruck EL20W-1150-TAZPN. Capaciteit: 2t

Weegschaaltruck EL20W-1150-TAZPN. Capaciteit: 2t NL GEBRUIKSAANWIJZING Weegschaaltruck EL20W-1150-TAZPN Capaciteit: 2t N.B.: Eigenaar en gebruiker moeten deze instructies voor gebruik van de handpallettruck lezen en begrijpen. Inhoudsopgave I. Algemeen

Nadere informatie

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Software V2.0 Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal, voor bijkomstige of

Nadere informatie

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot GEBRUIKERS- HANDLEIDING www.tts-shopping.com Bee-Bot is een bekroonde programmeerbare vloerrobot met een eenvoudige, kindvriendelijke lay-out,

Nadere informatie

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO Duurzame energie Aan de slag met de energiemeter van LEGO LEGO, het LEGO logo, MINDSTORMS en het MINDSTORMS logo zijn handelsmerken van de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Inhoudsopgave 1. Overzicht

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding DRUK OP DE AAN-KNOP 1 BEVESTIG ELEKTRODEN VOLG AED- INSTRUCTIES 2 DRUK OP VERZOEK DE SCHOK- KNOP IN 3 B Belangrijk Defibtech

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mini-lichtmeter PCE-170A

Gebruiksaanwijzing Mini-lichtmeter PCE-170A PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch Gebruiksaanwijzing Mini-lichtmeter

Nadere informatie

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION iii Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000

HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000 HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000 Waterkracht B.V. Postbus 65 7050 AB Varsseveld Tel. : +31 (0)315 25 81 81 Fax : +31 (0)315 25 81 91 E-Mail : info@waterkracht.nl Internet : www.waterkracht.nl 2 INHOUD:

Nadere informatie

Automatische Externe Defibrillatie Opleiding Hulpverlener. Europese Reanimatieraad

Automatische Externe Defibrillatie Opleiding Hulpverlener. Europese Reanimatieraad Automatische Externe Defibrillatie Opleiding Hulpverlener Europese Reanimatieraad ACHTERGROND Er zijn ongeveer 700.000 hartstilstanden per jaar in Europa. Dit komt neer op 5 personen per uur in Nederland.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen.

Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen. CBT12XS BATTERIJTESTTOESTEL Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen. TESTVERLOOP / GEBRUIKSAANWIJZINGEN BELANGRIJK: 1. Voor het testen van de prestatie van 12 V-accu s (CCA:

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding

Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Defibtech DDU-2300 Semi-automatische externe defibrillator Gebruikershandleiding DRUK OP DE AAN-KNOP 1 BEVESTIG ELEKTRODEN VOLG AED- INSTRUCTIES 2 DRUK OP VERZOEK DE SCHOK- KNOP IN 3 B Belangrijk Defibtech

Nadere informatie

Een AED redt levens. Martien van Gorp. Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son

Een AED redt levens. Martien van Gorp. Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son Een AED redt levens Martien van Gorp Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son Over Vivon Jarenlange expertise Merkonafhankelijk ISO 9001:2008 gecertificeerd Samenwerking met o.a. Nederlandse Hartstichting

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EasyView K-type thermometer Model EA11A Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech EasyView thermometer. Dit apparaat biedt een enkelvoudige K-type thermokoppelinvoer met

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Aanvulling Gebruikershandleiding Wijzigingen in Hoofdstuk 4 (Het gebruik van de Lifeline AED) in de gebruikershandleiding van Defibtech zijn gemaakt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo

Gebruikershandleiding. Digitale Video Memo Gebruikershandleiding Digitale Video Memo De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD 1. Functies 7 2. Inhoud van de verpakking 8 3. Hoe de Video Memo op te laden 8 4. Hoofdfuncties en werking 11

Nadere informatie

2015 NSE Products, Inc. Provo, Utah, USA ageloc Galvanic Body Spa

2015 NSE Products, Inc. Provo, Utah, USA  ageloc Galvanic Body Spa 205 NSE Products, Inc. Provo, Utah, 8460. USA www.nuskin.com ageloc Galvanic Body Spa Belangrijke waarschuwing Gelieve de volgende belangrijke waarschuwingen te lezen alvorens te beginnen:. Controleer

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 20/50/75/120 R NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS R -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona *dt-56202man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

12. 1. Aed met z'n twee

12. 1. Aed met z'n twee Aed met z'n twee 12. 1. Als er iemand is gestart met de reanimatie en er komt een AED bediener met een AED aan, blijf dan reanimeren. Een helper ontkleed de borstkas en instaleert de AED De ander gaat

Nadere informatie

Voedingsbank met LED-display, 10.400 mah

Voedingsbank met LED-display, 10.400 mah Voedingsbank met LED-display, 10.400 mah Handleiding 31892 SPECIFICATIES Capaciteit: 10.400 mah Batterij: lithium-ion Ingang: 5 V DC/1,3 A (1,5 A Max) Uitgang 1: 5 V DC 1 A Uitgang 2: 5 V DC 1 A Uitgang

Nadere informatie

Cardio Saver BV. Gebruikshandleiding Saver One trainer

Cardio Saver BV. Gebruikshandleiding Saver One trainer Cardio Saver BV Gebruikshandleiding Saver One trainer Hartelijk dank voor de aanschaf van deze AED training unit. Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding

Nadere informatie

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Andere afdekramen apart te verkrijgen n Keuze uit 9 verschillende afdekramen (Pure, Zwart, Silver, Silver mat, Licht Bamboe, Amber Bamboe, Kersen,

Nadere informatie

VOEDINGSBANK 9000 MET AUTO JUMPSTARTER

VOEDINGSBANK 9000 MET AUTO JUMPSTARTER VOEDINGSBANK 9000 MET AUTO JUMPSTARTER Gebruikshandleiding 31889 Lees deze handleiding a.u.b. voordat u dit product in gebruik neemt. Anders kunt u ernstig letsel oplopen. Hartelijk bedankt voor het aanschaffen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBT50/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  SBT50/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome SBT50/00 Gebruiksaanwijzing a b c d e f BEEP PHILIPS SBT50 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

NEDERLANDS. SAS-ALARM100 1x Alarmeenheid 6x Deur-/raamsensoren 2x Afstandsbedieningen

NEDERLANDS. SAS-ALARM100 1x Alarmeenheid 6x Deur-/raamsensoren 2x Afstandsbedieningen Inleiding: Multifunctioneel plug and play draadloos alarmsysteem. Eenvoudige en snelle installatie. Het werkt op batterijen en maakt transformatoren en kabels dus overbodig. Beveiligt huizen, kantoren,

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Netvoeding Deze uitrusting werd ontworpen om te werken op wisselstroom netvoeding van 230 volt, 50 Hz. Andere stroombronnen kunnen dit apparaat beschadigen. Controleer

Nadere informatie

A. Opgelet. B. Shuffle functie. C. Toetsfuncties en bediening

A. Opgelet. B. Shuffle functie. C. Toetsfuncties en bediening Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

LEGO Energiemeter. Hoe te beginnen

LEGO Energiemeter. Hoe te beginnen LEGO Energiemeter Hoe te beginnen De Energy Meter bestaat uit twee delen: het LEGO en de LEGO. De past op de onderkant van het. Schuif de eenvoudig omlaag op de om hem te installeren. Om de weer te verwijderen,

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Ingebruikname... 6 Gebruik... 7

Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Ingebruikname... 6 Gebruik... 7 Inhoud Veiligheidsadviezen... 4 Bedoeld gebruik...4 Algemeen...4 Op de juiste wijze omgaan met batterijen...5 Nooit zelf repareren...5 Ingebruikname... 6 Inhoud verpakking controleren...6 Batterij plaatsen...6

Nadere informatie

Handleiding LifeGuard

Handleiding LifeGuard Handleiding LifeGuard I Introductie De LifeGuard bestaat uit een basisstation en een armband, die gebruikt kunnen worden als alarm bij onderdompeling in water en bij verdwalen. Ga naar www.manual-guide.com

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING

TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING Professional Supplies TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING (*680.100 /*680.200) Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig alvorens het apparaat in gebruik te nemen. -1- INDEX Hoofdstuk Omschrijving Blz 1 Inleiding...2

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 1 2 3 1: temperatuur sensor 2: display 3: aan/start/stop/geheugen/uit toets temperatuur weergave display temperatuur weergave geheugen lege batterij indicatie 2 INTRODUCTIE De

Nadere informatie

Bluetooth Audio-Ontvanger met USB-Laadpoort Handleiding 50002

Bluetooth Audio-Ontvanger met USB-Laadpoort Handleiding 50002 Bluetooth Audio-Ontvanger met USB-Laadpoort Handleiding 50002 LEES DEZE GEBRUIKSHANDLEIDING A.U.B. VOLLEDIG DOOR VOORDAT U DIT APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT EN BEWAAR DEZE DOCUMENTATIE ALS EVENTUEEL NASLAGWERK.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Inductie Lader

Gebruikershandleiding. Inductie Lader Gebruikershandleiding Inductie Lader INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 3 WAARSCHUWINGEN... 3 FUNCTIES... 3 SPECIFICATIES... 4 INHOUD VAN DE VERPAKKING / ACCESSOIRES... 4 PRODUCTOVERZICHT... 4 HOE DE INDUCTIE

Nadere informatie

Bluetooth Auto Luidspreker

Bluetooth Auto Luidspreker ENVIVO Bluetooth Auto Luidspreker GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...4 WELKOM...4 ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...5 WAARSCHUWING...5 PRODUCT AFBEELDING & BELANGRIJKSTE FUNCTIES...6

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS Waar moet u op letten? Het KlikAanKlikUit systeem De set APA3-1500R is eenvoudig uit te breiden met andere KlikAanKlikUit

Nadere informatie

Powerpack. gebruikshandleiding

Powerpack. gebruikshandleiding Powerpack gebruikshandleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De RMA powerpack is een hulpmiddel voor de begeleiding. Het vergemakkelijkt het duwen van een rolstoel gebruiker. De hulpmotor is niet ontworpen

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona *dt-54101man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-500T/R. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-500T/R. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-500T/R 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van dit 40 kanaals communicatiesysteem, AT-500T/R. Deze handleiding

Nadere informatie

ICR-200. www.ices-electronics.com

ICR-200. www.ices-electronics.com ICR-200 www.ices-electronics.com FM WEKKERRADIO MET BATTERIJ BACK-UP 1. SNOOZE/SLEEP OFF-KNOP 2. ALARM INSTELLEN-KNOP 3. TIJD INSTELLEN-KNOP 4. SLAAP INSTELLEN-KNOP 5. UREN INSTELLEN-KNOP 6. MINUTEN INSTELLEN-KNOP

Nadere informatie

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8 Inhoud: VEILIGHEID EN ONDERHOUD... 1 Veiligheid... 1 Plaats van opstelling... 1 Omgevingstemperatuur... 2 Elektromagnetische comptabiliteit... 2 Reparaties... 2 Reiniging... 2 Inhoud pakket... 3 Specificaties...

Nadere informatie

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon 2 NEDERLANDS EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Aansluiten...

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.3* ACDB-7000C DEURBEL. *Op vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.3* ACDB-7000C DEURBEL. *Op  vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.3* ACDB-7000C DEURBEL *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen OMSCHRIJVING Deze deurbel ontvanger kan worden gebruikt in combinatie met KlikAanKlikUit

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. celexon Laser-Presenter Expert LP250

Gebruiksaanwijzing. celexon Laser-Presenter Expert LP250 Gebruiksaanwijzing celexon Laser-Presenter Expert LP250 Hartelijk dank voor de aanschaf van een kwaliteitsproduct van celexon Lees voordat u de preseneter gebruikt deze aanwijzing aandachtig door en bewaar

Nadere informatie

LEGO Energiemeter. Hoe te beginnen

LEGO Energiemeter. Hoe te beginnen LEGO Energiemeter Hoe te beginnen De Energy Meter bestaat uit twee delen: het LEGO Energy Display en de LEGO Energy Storage. De Energy Storage past op de onderkant van het Energy Display. Schuif de Energy

Nadere informatie

samaritan PAD TRAINER GEBRUIKSAANWIJZING

samaritan PAD TRAINER GEBRUIKSAANWIJZING samaritan PAD TRAINER GEBRUIKSAANWIJZING HeartSine Technologies INHOUDSOPGAVE SAMARITAN PAD CONFIGURATIE SAMARITAN PAD 2000-2005 TRAINER 3 PAD Trainer Accessoires 4 Installeren van de Trainer Pad-Pak 4

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de MOPAS BT Transponder. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld, om u in staat te stellen

Nadere informatie

SEC-ALARM100/110/120. Alarmsystemen INSTRUCTIES NEDERLANDS

SEC-ALARM100/110/120. Alarmsystemen INSTRUCTIES NEDERLANDS NEDERLANDS INSTRUCTIES SEC-ALARM100/110/120 Alarmsystemen Introductie: Multifunctioneel plug and play draadloos alarmsysteem. Eenvoudige en snelle installatie. Het werkt op batterijen en maakt transformatoren

Nadere informatie

Voedingsbank 10000 mah

Voedingsbank 10000 mah Voedingsbank 10000 mah Handleiding 31883 I. Inleiding Dit product is een lichtgewicht, stijlvolle en milieuvriendelijke mobiele voedingsbak met een hoge capaciteit voor de meeste draagbare apparaten en

Nadere informatie