Master Management van Integrale Veiligheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master Management van Integrale Veiligheid"

Transcriptie

1 Master Management van Integrale Veiligheid Voor professionals met een brede blik op veiligheid

2 Master Management van Integrale Veiligheid Ondernemen en risico zijn met elkaar verbonden. Door ondernemendheid vinden we medicijnen uit, creëren we comfort voor onszelf, vinden we betere technieken voor voedselproductie en groene vervoersmiddelen. Ondernemen houdt risico in, daarom is het belangrijk evenwicht te zoeken tussen eigen- en andermans belangen, eigen verlangens en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hoe te kiezen tussen wetten, efficiëntie en kansen? Het managen van belangen, inschatten van kansen en risico s en het nemen van de juiste beslissingen om de continuïteit te waarborgen zijn puzzels die bestuurders voortdurend moeten zien op te lossen. Maar welke specialisten in uw organisatie zijn in staat om deze puzzels samen met u aan te pakken? Al die puzzels in samenhang en integraal te overzien is de uitdaging waar u voor staat. De masteropleiding De Master Management van Integrale Veiligheid voorziet in een groeiende behoefte aan professionals die over deze vaardigheden beschikken. In deze opleiding wordt een breed perspectief op alle aspecten van veiligheid geboden. U leert de basisprincipes van integrale veiligheid in relatie tot corporate governance en de karakteristieke rol van de Integrale veiligheidsmanager met betrekking tot hazard-risk management op strategisch niveau, bezien in synergie met organisatie-doelen. U discussieert over ethiek en integriteit, bezien in het licht van de lange termijn identiteit van organisaties. We bekijken de besturings-, managementmodellen en methoden gerelateerd aan mogelijkheden en beperkingen van hazard-risk management. Ook is er aandacht voor de toepassing van systeemdenken en het hanteren van managementsystemen. De focus ligt op Longterm sustainability management, evenals het benutten van kansen en zorgen voor de continuïteit van de organisatie in het algemeen. Er zijn verkenningen van samenwerkingsvormen die hazard-risk bewustzijn bevorderen en interventie methoden om blinde vlekken en tegenstrijdige belangen ten aanzien van integrale veiligheid te Ontwikkel een helicopterview over de veiligheidsprocessen binnen uw organisatie, zodat risicobereidheid en strategie in evenwicht zijn. beïnvloeden. Een belangrijk onderdeel is het bekijken van bedrijfsculturen die het integraal aansturen van veiligheid bevorderen of vertragen. Buiten kwantitatieve en kwalitatieve risk analyse en inschatting methodieken is Hazardrisk communicatie van corporate niveau tot werkvloer/straat buitengewoon belangrijk; wat is de psychologie van hazard-risk communicatie en wat zijn de effecten bij tegenstrijdige belangen in crisis situaties. De master bevordert het hazard-risk bewustzijn gerelateerd aan effectief handelen, organisatieverantwoordelijkheid en scenario-ontwikkeling om hazard-risks en hun beinvloeding in kaart te brengen. Afgestudeerden kunnen het risicolandschap overzien, analyseren en de impact voor de eigen organisatie inschatten. De afgestudeerde is in staat om processen te sturen die zowel preventie, aanpak van een alert niveau, als het hanteren van een crisis mogelijk maakt, zodat stagnatie van primaire organisatieprocessen minimaal is. De afgestudeerde is in staat de balans te vinden tussen risicobereidheid en strategie. Met een manager integrale veiligheid in huis is het brede veld van risico s op het gebied van arbeidsveiligheid, security en publieke veiligheid continu in beeld, te beoordelen en te managen. In plaats van kostbare overhead wordt veiligheid een ondernemerskatalysator waarmee proactief de primaire processen worden ondersteund; de balans tussen risicobereidheid en preventie gestuurd door missie en strategie van de organisatie.

3 Facts & Figures Doelgroep Managers verantwoordelijk voor de algemene (integrale) veiligheid zowel op het gebied van interne/arbeidsveiligheid als externe/ publieke veiligheid en security. Daarnaast voor managers die leiding geven aan safety en security managers. Studiebelasting De totale studiebelasting is 1680 uur (60 ECTS). Er zijn 35 dagen contactonderwijs in het eerste jaar en 10 dagen in het tweede jaar. Thesis Opdrachten Kosten De opleiding kost , het assessment 3.250, de arrangementskosten en de hotelovernachtingen (excl. BTW). Inbegrepen zijn de volledige studiekosten, dus inclusief verplichte literatuur, examen, studiebegeleiding en de universiteitsbibliotheek. Bijeenkomsten elke maand van woensdag tot vrijdag uur in conferentieoord Bergse Bossen te Driebergen. Contact Zelfstudie Resultaat Afgestudeerden zijn in staat om vanuit een overzicht over het gehele risicolandschap het beleid en de strategie voor het risicomanagement binnen een organisatie vorm te geven en te managen. Werkvormen Modules zijn interactieve bijeenkomsten, waarin aan de hand van praktijkopdrachten, discussies, simulaties en leergesprekken de vooraf bestudeerde materie in de praktijk wordt doorgewerkt en operationeel gemaakt. Deze dynamiek zorgt dat kennis, vaardigheden en houding gebalanceerd een plek krijgen in de professionaliteit van de deelnemer. Deelnemers hebben verschillende achtergronden (overheid, bedrijfsleven etc). Dit maakt het samenwerkend leren interessant. Programma management Verantwoordelijk voor inhoud en kwaliteit: Prof. dr. S. Roeser, TU Delft Dr. F.W. Guldenmund, TU Delft R. Massink HVK, RCE, RSE, TU Delft Dr. Mark de Bruijne, TU Delft H. Vermeeren MSC, VIA-Consult H. van der Zant MA CMC, VIA-Consult J.W.M. de Kreij, TU Delft / Delft TopTech P.A. Sierksma MA MSC MMC, Triple-S- Management Het programmamanagement komt vanuit een zeer nauwe samenwerking tussen TU Delft/Delft TopTech en Triple-S-Management. Na succesvolle afronding ontvangt u een mastertitel van de TU Delft

4 Programma Het programma bestaat uit thematische modules. Triple-S-Management In dit blok maken we kennis met elkaar, formeren we studiegroepjes en introduceren we het Triple-S- Management. Business modellen en strategie Hier bekijken en delen we ervaringen over bedrijfsmodellen, bedrijfsstrategieën en het situationeel reageren en anticiperen op integrale risico s en kansen. Processen, samenwerken en sturen In dit blok behandelen we een PROGRAMMA aantal processen, methodologiën en bedrijfscultuur als motor in integraal veiligheids-management. Risico s in soorten en maten Arbeidsveiligheid en risico typering, Security en dreigingkarakteristiek en publieke veiligheid zijn de hoofdonderdelen in dit blok. We beoordelen en schatten risico s in, koppelen die risico s aan risicoawareness als basis voor toekomst scenario s. Communicatie, beïnvloeden en interveniëren Gelijk hebben en gelijk krijgen is het motto van dit blok. We behandelen de principes en wetmatigheden van Vierde kwartaal Eerste kwartaal Tweede kwartaal Triple-S-Management Risicogebied Hazard-risks Integrale Veiligheidsmethodologie Business models en strategie Organisatie: processen, samenwerken en sturen Risico s in soorten en maten Communicatie, beïnvloeden en interveniëren Adviesproject Derde kwartaal Vierde kwartaal Eerste kwartaal Tweede kwartaal Preventie Alertniveau, crisis en continuïteit Adviesproject Afstudeeronderzoek Scriptie Examen en Verdediging communicatie, beïnvloedingsmethoden en -stijlen, interventie vaardigheden, motivatie- en feedback strategieën als interventie. Preventie Hier behandelen we samen de preventie rond risico s en de bedrijfsstrategie. We kijken naar toekomst scenario s in relatie tot risico preventie en preventiestrategieën. Alertniveau en Crisis Dit blok behandelt omgang met risico en dreiging op strategisch niveau. Er is aandacht voor het managen van dreiging, beheersing van gevolgen, bevelstructuur en samenwerking met netwerken en hulporganisaties. Wetenschap en academische vaardigheden In dit blok gaan we in op de wetenschapsleer. Onderzoeksvaardigheden, debatteren, schrijven en presenteren komen aan bod. Integraal veiligheidsadviesproject In dit blok voer je met een klein groepje medestudenten een adviesproject uit bij een bedrijf. Een integraal veiligheidsadvies op strategisch niveau. Opdrachten & examen De masteropleiding wordt afgesloten met een thesis die gepresenteerd wordt aan een commissie van experts. Voor de thesis wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan in de werkomgeving. Het schrijven van de scriptie is geen eenzame activiteit; deelnemers delen kennis en dagen elkaar uit. Regelmatig vinden theses hun weg naar publicaties, symposia of prijzen. Deelnemers hebben een relatief grote vrijheid in het kiezen van onderwerpen, voor zowel de thesis als tussentijdse opdrachten, waardoor ze dicht bij de praktijk kunnen blijven. Door uitdagende problemen aan te pakken groeien ze in kwaliteit en positie. We streven naar eindresultaten met waarde voor de opleiding en waarde voor de werkgever. Dat is goed voor de deelnemer, dat is goed voor de werkgever. In onze onderwijsvisie is uw studie geen eenzame zolderkamerstudie. Ook bij uw onderzoek en het schrijven van uw scriptie is er begeleiding. Samenwerkend leren, intervisie en ervaringsuitwisseling. Leren mag best leuk zijn.

5 Deze tijd vraagt om executives die thuis zijn in security, interne en externe veiligheid en die problemen het hoofd weten te bieden; niet alleen op een technisch verantwoorde manier, maar ook op basis van sociaalwetenschappelijke inzichten en ethische reflectie.. Prof.dr. Sabine Roeser, programmadirecteur Studiebelasting De opleiding duurt 1,5 jaar en omvat 60 ects (1680 uur). In het eerste jaar heeft u 34 contactdagen en voert u bij een bedrijf een adviesproject uit. De overige tijd besteedt u aan het afmaken van uw onderzoek en uw scriptie, hiervoor staat 560 uren werk. Thesis Zelfstudie Opdrachten Contact Deelnemers De opleiding is bedoeld voor mensen die de verantwoordelijkheid krijgen voor algehele veiligheid van een onderneming of organisatie; mensen die werken vanuit overzicht van het risicolandschap, leiding geven aan vakspecialisten op het gebied van SHE, security of publieke veiligheid; mensen die adviseren aan beslissers die de strategie van de onderneming of organisatie bepalen. Toelating Onze doelgroep bestaat uit kandidaten met een afgeronde universitaire of HBO opleiding en ongeveer vijf jaar relevante werkervaring. In voorkomende gevallen kan de programmadirecteur afwijken van deze eisen. Toelating tot de opleiding is afhankelijk van het CV, eventuele referenties en de motivatie. Zodra we het aanmeldingsformulier hebben ontvangen, wordt u uitgenodigd voor het intake interview met de programmadirecteur. Adviesraad De adviesraad is samengesteld uit leden vanuit de kenniscentra en het werkveld. Zij komt geregeld bijeen en geeft de programmadirectie advies over de ontwikkelingen in het vakgebied, de markt en de opleiding. Bovendien geven zij advies over de kwaliteit van de vaktechnische inhoud en didactische uitvoering van het onderwijs. Docenten Docenten komen vanuit de wetenschap en de praktijk en zijn afkomstig vanuit de TU Delft, andere universiteiten en kennisinstellingen, relevante ketenpartners uit het bedrijfsleven en de overheid. Recente wetenschappelijke inzichten worden afgewisseld met oplossingen die zich hebben bewezen in de praktijk. We werken met bekende gastsprekers. Onderwijspartner Het programma management komt vanuit een zeer nauwe samenwerking tussen TU Delft/Delft TopTech en Triple-S- Management. Waarde mastertitel Na afronding krijgen kandidaten een Mastertitel van de TU Delft. De TU Delft verstrekt Masters of Science voor reguliere studenten en kortweg Masters aan ervaren professionals en managers. Hogescholen noemen dit professional masters vanwege de sterke beroepsgerichtheid. In universitaire masters is meer aandacht voor onderzoek en wetenschap. De kwaliteit van het instituut is doorslaggevend voor de kwaliteit en reputatie van de opleiding. Daarom certificeert de TU Delft de masteropleidingen van Delft TopTech onder zware eisen die passen bij een wereldwijd toonaangevende universiteit.

6 Delft TopTech Hoogopgeleide professionals en managers vergroten hun kennis en innovatievaardigheden met een postacademische masteropleiding van Delft TopTech. Met een masteropleiding realiseren zij professionele groei en vaak een carrièrestap. De opleidingen van Delft TopTech combineren business en technische methoden en besteden veel aandacht aan de toepassing van deze methoden in de internationale praktijk. De docenten zijn internationaal toonaangevend in hun vakgebied en doceren aan de TU Delft of andere topinstituten. Daarnaast verzorgt Delft TopTech maatwerk incompany programma s voor bedrijfsleven en overheidsorganisaties die willen professionaliseren en hun innovatievermogen willen vergroten en korte opleidingen voor professionals om hun kennis op specifieke gebieden te vergroten. TU Delft De Technische Universiteit Delft, opgericht in 1842, verzorgt al meer dan 160 jaar technisch onderwijs. Een moderne wetenschappelijke en technologische universiteit met acht faculteiten die voorop lopen in technologische ontwikkelingen en bijdragen aan wetenschappelijke vooruitgang in het belang van de wereldgemeenschap. TU Delft s uitmuntende onderzoek en onderwijsstandaarden worden ondersteund door uitstekende faciliteiten en onderzoeksinstituten. De universiteit onderhoudt nauwe banden met (inter)nationale industrie, een strategische alliantie die de relevantie van de vele academische programma s garandeert en zorgt voor rijke carrierekansen voor haar afgestudeerden. Alle programma s bevorderen creatief en onafhankelijk denken met een focus op het oplossen van problemen. De TU Delft neemt haar rol in het verzorgen van permanente educatie serieus door het verzorgen van postacademisch onderwijs. Contact Mekelweg 2 Postbus AP Delft Nederland T F

7 Print Formulier Aanmeldingsformulier Onderstaande deelnemer schrijft zich in voor: Master Management van Integrale Veiligheid Deelnemer Naam dhr/mevr Titel Voornaam Geboortedatum Functie Privé adres Adres Werkadres Adres Postcode Plaats Telefoon Mobiel Functie omschrijving Postcode Plaats Telefoon Handtekening deelnemer Datum Bijgeleverde documenten Stuur de volgende documenten mee: 1) Recente pasfoto 2) Diploma's 3) persoonlijke motivatie in 500 woorden 4) Curriculum Vitae 5) Kopie identiteitsbewijs Locatie Handtekening Pagina 1 of 2

8 Aanmeldingsformulier Betaling van het cursusgeld zal gedaan worden door: Bedrijf Afdeling Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Autorisatie Wij gaan akkoord met de deelname van de hierboven genoemde werknemer (indien toegelaten) aan het boven genoemde progamma. Bedrijf Naam dhr/mevr Datum Locatie Handtekening Procedure Dit formulier zenden naar: Delft TopTech Postbus AP delft U kunt het formulier ook faxen naar Zodra wij het formulier hebben ontvangen wordt u uitgenodigd voor een intake gesprek. Inschrijfvoorwaarden Door ondertekening gaat u akkoord met onze inschrijfvoorwaarden, zie bijlage. U kunt ze ook vinden op Graag vernemen wij hoe u in contact bent gekomen met Delft TopTech Advertentie Internet Collega's Beurzen / conferenties Mailing Anders Pagina 2 of 2

9 Algemene voorwaarden Delft TopTech Art. 1 Definities a. Delft TopTech B.V. is het opleidingsinstituut, verbonden aan de TU Delft, dat opleidingen aanbiedt, verder te noemen Delft TopTech. b. Opleiding: hieronder wordt verstaan een management- of masteropleiding, workshop of seminar. c. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich aanmeldt of heeft ingeschreven bij een door Delft TopTech georganiseerde opleiding. d. Aanmelding: het door de deelnemer schriftelijk kenbaar maken aan Delft TopTech dat hij/zij een opleiding wil volgen, georganiseerd door Delft TopTech. Deze handeling moet worden beschouwd als een aanbod aan Delft TopTech tot het doen inschrijven voor een opleiding. e. Inschrijving: de handeling van Delft TopTech waardoor het aanbod van de deelnemer door Delft TopTech wordt aanvaard. f. Opleidinggeld: het bedrag dat door de deelnemer aan Delft TopTech moet worden betaald voor deelname aan om de opleiding. Art. 2 Aanmelding en inschrijving a. De aanmelding voor een opleiding bij Delft TopTech vindt uitsluitend plaats door het door DTT verstrekte aanmeldingsformulier. Aanmelding kan slechts plaatsvinden voor de volledige opleiding, een module of blok, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. b. De inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingsformulieren. Door de aanmelding verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden en het op dat moment gehanteerde opleidingsgeld (zie ook art. 4). c. De aanmelding wordt geacht te zijn aanvaard nadat Delft TopTech de inschrijving schriftelijk aan de deelnemer heeft bevestigd. De bevestiging geldt als bewijs van inschrijving. d. Bij overinschrijving wordt een wachtlijst aangelegd. Kandidaten op de wachtlijst hebben voorrang bij inschrijving voor de eerstvolgende opleiding. e. Delft TopTech is gerechtigd de deelname van een deelnemer met opgave van reden(-en) te weigeren. Reden van weigering kan zijn het niet naar behoren doorlopen van de intake procedure. f. Op grond van de door de deelnemer ingevulde gegevens betreffende vooropleiding wordt bepaald of hij of zij op de door u gewenste opleiding kan worden ingeschreven. Voor alle masteropleidingen geldt dat de deelnemer kopieën van relevante diploma s, cijferlijsten en een motivatie moet meesturen met het aanmeldingsformulier. Art. 3 Annulering van de inschrijving a. Een deelnemer die zich heeft aangemeld en is ingeschreven, verplicht zich het opleidinggeld te voldoen. Bij afzien van deelname - tot één maand voor aanvang van de opleiding 100% restitutie, - tot twee weken voor aanvang van de opleiding 50% restitutie, - twee weken voor aanvang van de opleiding geen restitutie. De annuleringskosten zijn niet verschuldigd wanneer de deelnemer of zijn/haar werkgever, in overleg met Delft TopTech, de plaats door een andere geschikte deelnemer laat innemen. b. Een annulering dient uitsluitend schriftelijk en aangetekend te geschieden. Art. 4 Opleidings- en examengeld a. De hoogte van het opleidingsgeld is vermeld op de website van Delft TopTech. b. Het opleidingsgeld wordt per leergang vastgesteld. c. Na de inschrijving ontvangt de deelnemer een factuur om het opleidingsgeld te voldoen. Als de inschrijving mede is ondertekend door een bedrijf of instelling, wordt de factuur aan de medeondertekenaar gezonden. Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dient het opleidingsgeld binnen te betalingstermijn zoals vermeld op de factuur, doch minimaal voor de start van de opleiding, te zijn betaald. d. Aan Delft TopTech is een vertragingsrente verschuldigd van het bedrag van het verschuldigde opleidingsgeld voor elke maand of een gedeelte daarvan dat de deelnemer met de betaling in verzuim is, een en ander onverminderd de bevoegdheid van Delft TopTech, als het een termijnbetaling betreft, als dan het nog openstaande bedrag direct op te eisen. De deelnemer zal enkel door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke zijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan wel gerechtelijke tussenkomst nodig is. e. De deelnemer zal de kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk, die gemaakt moeten worden inzake de invordering, verschuldigd zijn. Deze kosten bedragen ten minste 15% van het te vorderen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente. f. Na inschrijving op een opleiding ontvangt de deelnemer het benodigde materiaal ter voorbereiding op de eerste module van de opleiding. g. Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dient de deelnemer voor de start van de opleiding te hebben betaald, een en ander zonder korting, verrekening of schuldcompensatie. Als de keuzemogelijkheid in de brochure vermeld is of er separate afspraken gemaakt zijn, kan het opleidingsgeld worden voldaan door betaling ineens of door betaling in de aangegeven termijnen.

10 h. Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dient de deelnemer binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, doch minimaal voor de start van de opleiding, voor een opleiding te hebben betaald, een en ander zonder korting, verrekening of schuldcompensatie. Art. 5 De opleiding a. Delft TopTech heeft het recht om een opleiding voor aanvang af te gelasten onder het voorbehoud van onvoldoende inschrijvingen, zonder dat dit tot schadevergoeding leidt. Betrokkenen worden over een dergelijke annulering ingelicht. De deelnemer heeft recht op teruggave van het reeds betaalde opleidingsgeld. b. Delft TopTech is niet aansprakelijk voor de kosten van reeds aangeschaft studiemateriaal, reis- of verblijfkosten of andere gemaakte kosten. c. Delft TopTech is te allen tijde gerechtigd om wijzigingen in het programma, de inhoud van de opleiding en/of het docententeam aan te brengen. d. Na inschrijving op een opleiding ontvangt de deelnemer de tot de opleiding behorende lesmaterialen in opeenvolgende zendingen. De frequentie is afhankelijk van het programma van de opleiding. e. Bij tussentijdse beëindiging van een opleiding geldt een opzegtermijn van een maand, er vindt geen restitutie van opleidingsgeld plaats en gemaakte betalingsafspraken blijven geldig, tenzij anders overeengekomen. Art. 6 Auteursrechten Delft TopTech is rechthebbende op de auteursrechten op het aan de deelnemer ter beschikking gesteld opleidingsmateriaal en is rechthebbende op de uitwerkingen van groepsopdrachten die in het kader van de opleiding gedaan worden. Niets van dit materiaal mag worden vermenigvuldigd en/ of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Delft TopTech. Art. 7 Aansprakelijkheid Delft TopTech erkent geen aansprakelijkheid voor zaakschade in verband met eventuele onjuistheden, behoudens voor zover deze zou worden gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering die Delft TopTech is aangegaan. Art. 8 Geschillenregeling a. Op een met Delft TopTech aangegane overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. b. Indien u een klacht heeft, kunt u dit kenbaar maken aan Delft TopTech via Een medewerker van Delft TopTech zal binnen 3 werkdagen contact met u opnemen om dit met u te bespreken. Partijen zullen elk geschil eerst trachten in der minne op te lossen.

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHT PROGRAMMA VOOR MIDDLE MANAGERS LEERGANG PRAKTISCH MIDDLE MANAGEMENT UW INVESTERING [code: B-LPM] 3.800,- Trainingsmateriaal: 100,- Arrangementskosten:

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching WORD NU ST!R-GECERTIFICEERD COACH MET DEZE INSPIRERENDE OPLEIDING POST BACHELOR GECERTIFICEERD COACH (St!R) UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 5.900-

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 FOUNDATION In deze training wordt ingegaan op principes van projectmatig werken volgens de PRINCE2-methode.

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHTE OPLEIDING MET OFFICIËLE CERTIFICERING LEAN SIX SIGMA - GREEN BELT UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 2.390,- Studiemateriaal: 125,-

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHTE OPLEIDING MET OFFICIËLE CERTIFICERING LEAN SIX SIGMA - BLACK BELT UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 4.490,- Studiemateriaal: 250,-

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Geaccrediteerd door: Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op

Nadere informatie

Informatie over de. Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement

Informatie over de. Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement Informatie over de Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden,

Nadere informatie

Leergang Lean in de Zorg

Leergang Lean in de Zorg Leergang Lean in de Zorg De zorg wordt geconfronteerd met ingewikkelde kwesties zoals de vergrijzing, een dreigend tekort aan zorgverleners en de noodzaak om zuiniger om te gaan met schaarse middelen.

Nadere informatie

MODULAIR EXECUTIVE MBA

MODULAIR EXECUTIVE MBA pdfpad.com/flags/ MODULAIR EXECUTIVE MBA IN BUSINESS & IT IN FOOD & FINANCE IN PUBLIC & PRIVATE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INHOUDSOPGAVE Welkom 3 Over Nyenrode

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Bijlage Secretaresse & Management

Bijlage Secretaresse & Management Bijlage Secretaresse & Management Praktijkopleiding Management en Organisatie 2 Basiskennis Management 2 Personeelsmanagement 3 Inschrijfformulier 4 Studievoorwaarden 5 Proeflessen bij IPD Opleidingen

Nadere informatie

Handboek voor PhD studenten

Handboek voor PhD studenten Handboek voor PhD studenten September 2013 Voor u ligt het promovendihandboek van het onderzoeksinstituut VUmc Cancer Center Amsterdam (CCA). Hierin is veel nuttige informatie voor (toekomstige) promovendi

Nadere informatie

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement Informatie over de Opleiding Middenmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden, een

Nadere informatie

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal!

Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! Opleidingen met perspectief Les krijgen in je eigen regio. Ideaal! BROCHURE 2012-2013 Voorwoord Voor u ligt onze cursusgids met ons aanbod voor (dag- en/of avondcursussen en opleidingen. Wij zijn een door

Nadere informatie

Postacademische Leergang. Strategisch Beleidsadvies

Postacademische Leergang. Strategisch Beleidsadvies Postacademische Leergang Strategisch Beleidsadvies Postacademische Leergang Strategisch Beleidsadvies De ontwikkeling van de Nederlandse samenleving gaat een nieuwe fase in. Een versnipperd politiek landschap,

Nadere informatie

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013 Leergang Excellent Leiderschap Editie 2012-2013 2011 CC Excellence Opleiding & Training 1e druk Postbus 660 9200 AR Drachten T (0512) 78 58 72 M info@cc-excellence.nl I www.excellence-opleiding.nl I www.excellence-coaching.nl

Nadere informatie

Studiegids. Post HBO Registeropleiding. Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017

Studiegids. Post HBO Registeropleiding. Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017 Studiegids Post HBO Registeropleiding Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017 Le Bon Départ Opleidings- en Kenniscentrum voor Psychomotorische Kindertherapie Secretariaat: Maxime Meijer Van den Brandelerkade

Nadere informatie

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding Seizoen 2013/ 14 HOOFD JEUGD OPLEIDING Algemeen Sinds 2001 is er de opleiding TC I Jeugd. De opleiding TC I Jeugd leidt de deelnemers op voor de functie van Jeugdtrainer

Nadere informatie

Bestuur en Beleid voor professionals

Bestuur en Beleid voor professionals Bestuur en Beleid voor professionals Bestuurlijk presteren in een veranderende samenleving 2013-2015 Colofon foto's Norbert Waalboer Fotografie (vz) / Verne (az) vormgeving ontwerpjanhaandrikman De foto's

Nadere informatie

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO primair onderwijs / voortgezet onderwijs 2015-2016 5e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Programma Vaktechniek 2012. The Independence Company

Programma Vaktechniek 2012. The Independence Company Programma Vaktechniek 2012 The Independence Company Inleiding Vaktechniek is de kurk waarop jouw functioneren drijft. Van jou wordt verwacht dat je een up to date beheersing van vaktechniek hebt als basis

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland

In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland 5 Opleiding HBO Bedrijfskunde 6 Niveaus van competentie 11 Structuur 13 Inhoud

Nadere informatie