Master Management van Integrale Veiligheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master Management van Integrale Veiligheid"

Transcriptie

1 Master Management van Integrale Veiligheid Voor professionals met een brede blik op veiligheid

2 Master Management van Integrale Veiligheid Ondernemen en risico zijn met elkaar verbonden. Door ondernemendheid vinden we medicijnen uit, creëren we comfort voor onszelf, vinden we betere technieken voor voedselproductie en groene vervoersmiddelen. Ondernemen houdt risico in, daarom is het belangrijk evenwicht te zoeken tussen eigen- en andermans belangen, eigen verlangens en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hoe te kiezen tussen wetten, efficiëntie en kansen? Het managen van belangen, inschatten van kansen en risico s en het nemen van de juiste beslissingen om de continuïteit te waarborgen zijn puzzels die bestuurders voortdurend moeten zien op te lossen. Maar welke specialisten in uw organisatie zijn in staat om deze puzzels samen met u aan te pakken? Al die puzzels in samenhang en integraal te overzien is de uitdaging waar u voor staat. De masteropleiding De Master Management van Integrale Veiligheid voorziet in een groeiende behoefte aan professionals die over deze vaardigheden beschikken. In deze opleiding wordt een breed perspectief op alle aspecten van veiligheid geboden. U leert de basisprincipes van integrale veiligheid in relatie tot corporate governance en de karakteristieke rol van de Integrale veiligheidsmanager met betrekking tot hazard-risk management op strategisch niveau, bezien in synergie met organisatie-doelen. U discussieert over ethiek en integriteit, bezien in het licht van de lange termijn identiteit van organisaties. We bekijken de besturings-, managementmodellen en methoden gerelateerd aan mogelijkheden en beperkingen van hazard-risk management. Ook is er aandacht voor de toepassing van systeemdenken en het hanteren van managementsystemen. De focus ligt op Longterm sustainability management, evenals het benutten van kansen en zorgen voor de continuïteit van de organisatie in het algemeen. Er zijn verkenningen van samenwerkingsvormen die hazard-risk bewustzijn bevorderen en interventie methoden om blinde vlekken en tegenstrijdige belangen ten aanzien van integrale veiligheid te Ontwikkel een helicopterview over de veiligheidsprocessen binnen uw organisatie, zodat risicobereidheid en strategie in evenwicht zijn. beïnvloeden. Een belangrijk onderdeel is het bekijken van bedrijfsculturen die het integraal aansturen van veiligheid bevorderen of vertragen. Buiten kwantitatieve en kwalitatieve risk analyse en inschatting methodieken is Hazardrisk communicatie van corporate niveau tot werkvloer/straat buitengewoon belangrijk; wat is de psychologie van hazard-risk communicatie en wat zijn de effecten bij tegenstrijdige belangen in crisis situaties. De master bevordert het hazard-risk bewustzijn gerelateerd aan effectief handelen, organisatieverantwoordelijkheid en scenario-ontwikkeling om hazard-risks en hun beinvloeding in kaart te brengen. Afgestudeerden kunnen het risicolandschap overzien, analyseren en de impact voor de eigen organisatie inschatten. De afgestudeerde is in staat om processen te sturen die zowel preventie, aanpak van een alert niveau, als het hanteren van een crisis mogelijk maakt, zodat stagnatie van primaire organisatieprocessen minimaal is. De afgestudeerde is in staat de balans te vinden tussen risicobereidheid en strategie. Met een manager integrale veiligheid in huis is het brede veld van risico s op het gebied van arbeidsveiligheid, security en publieke veiligheid continu in beeld, te beoordelen en te managen. In plaats van kostbare overhead wordt veiligheid een ondernemerskatalysator waarmee proactief de primaire processen worden ondersteund; de balans tussen risicobereidheid en preventie gestuurd door missie en strategie van de organisatie.

3 Facts & Figures Doelgroep Managers verantwoordelijk voor de algemene (integrale) veiligheid zowel op het gebied van interne/arbeidsveiligheid als externe/ publieke veiligheid en security. Daarnaast voor managers die leiding geven aan safety en security managers. Studiebelasting De totale studiebelasting is 1680 uur (60 ECTS). Er zijn 35 dagen contactonderwijs in het eerste jaar en 10 dagen in het tweede jaar. Thesis Opdrachten Kosten De opleiding kost , het assessment 3.250, de arrangementskosten en de hotelovernachtingen (excl. BTW). Inbegrepen zijn de volledige studiekosten, dus inclusief verplichte literatuur, examen, studiebegeleiding en de universiteitsbibliotheek. Bijeenkomsten elke maand van woensdag tot vrijdag uur in conferentieoord Bergse Bossen te Driebergen. Contact Zelfstudie Resultaat Afgestudeerden zijn in staat om vanuit een overzicht over het gehele risicolandschap het beleid en de strategie voor het risicomanagement binnen een organisatie vorm te geven en te managen. Werkvormen Modules zijn interactieve bijeenkomsten, waarin aan de hand van praktijkopdrachten, discussies, simulaties en leergesprekken de vooraf bestudeerde materie in de praktijk wordt doorgewerkt en operationeel gemaakt. Deze dynamiek zorgt dat kennis, vaardigheden en houding gebalanceerd een plek krijgen in de professionaliteit van de deelnemer. Deelnemers hebben verschillende achtergronden (overheid, bedrijfsleven etc). Dit maakt het samenwerkend leren interessant. Programma management Verantwoordelijk voor inhoud en kwaliteit: Prof. dr. S. Roeser, TU Delft Dr. F.W. Guldenmund, TU Delft R. Massink HVK, RCE, RSE, TU Delft Dr. Mark de Bruijne, TU Delft H. Vermeeren MSC, VIA-Consult H. van der Zant MA CMC, VIA-Consult J.W.M. de Kreij, TU Delft / Delft TopTech P.A. Sierksma MA MSC MMC, Triple-S- Management Het programmamanagement komt vanuit een zeer nauwe samenwerking tussen TU Delft/Delft TopTech en Triple-S-Management. Na succesvolle afronding ontvangt u een mastertitel van de TU Delft

4 Programma Het programma bestaat uit thematische modules. Triple-S-Management In dit blok maken we kennis met elkaar, formeren we studiegroepjes en introduceren we het Triple-S- Management. Business modellen en strategie Hier bekijken en delen we ervaringen over bedrijfsmodellen, bedrijfsstrategieën en het situationeel reageren en anticiperen op integrale risico s en kansen. Processen, samenwerken en sturen In dit blok behandelen we een PROGRAMMA aantal processen, methodologiën en bedrijfscultuur als motor in integraal veiligheids-management. Risico s in soorten en maten Arbeidsveiligheid en risico typering, Security en dreigingkarakteristiek en publieke veiligheid zijn de hoofdonderdelen in dit blok. We beoordelen en schatten risico s in, koppelen die risico s aan risicoawareness als basis voor toekomst scenario s. Communicatie, beïnvloeden en interveniëren Gelijk hebben en gelijk krijgen is het motto van dit blok. We behandelen de principes en wetmatigheden van Vierde kwartaal Eerste kwartaal Tweede kwartaal Triple-S-Management Risicogebied Hazard-risks Integrale Veiligheidsmethodologie Business models en strategie Organisatie: processen, samenwerken en sturen Risico s in soorten en maten Communicatie, beïnvloeden en interveniëren Adviesproject Derde kwartaal Vierde kwartaal Eerste kwartaal Tweede kwartaal Preventie Alertniveau, crisis en continuïteit Adviesproject Afstudeeronderzoek Scriptie Examen en Verdediging communicatie, beïnvloedingsmethoden en -stijlen, interventie vaardigheden, motivatie- en feedback strategieën als interventie. Preventie Hier behandelen we samen de preventie rond risico s en de bedrijfsstrategie. We kijken naar toekomst scenario s in relatie tot risico preventie en preventiestrategieën. Alertniveau en Crisis Dit blok behandelt omgang met risico en dreiging op strategisch niveau. Er is aandacht voor het managen van dreiging, beheersing van gevolgen, bevelstructuur en samenwerking met netwerken en hulporganisaties. Wetenschap en academische vaardigheden In dit blok gaan we in op de wetenschapsleer. Onderzoeksvaardigheden, debatteren, schrijven en presenteren komen aan bod. Integraal veiligheidsadviesproject In dit blok voer je met een klein groepje medestudenten een adviesproject uit bij een bedrijf. Een integraal veiligheidsadvies op strategisch niveau. Opdrachten & examen De masteropleiding wordt afgesloten met een thesis die gepresenteerd wordt aan een commissie van experts. Voor de thesis wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan in de werkomgeving. Het schrijven van de scriptie is geen eenzame activiteit; deelnemers delen kennis en dagen elkaar uit. Regelmatig vinden theses hun weg naar publicaties, symposia of prijzen. Deelnemers hebben een relatief grote vrijheid in het kiezen van onderwerpen, voor zowel de thesis als tussentijdse opdrachten, waardoor ze dicht bij de praktijk kunnen blijven. Door uitdagende problemen aan te pakken groeien ze in kwaliteit en positie. We streven naar eindresultaten met waarde voor de opleiding en waarde voor de werkgever. Dat is goed voor de deelnemer, dat is goed voor de werkgever. In onze onderwijsvisie is uw studie geen eenzame zolderkamerstudie. Ook bij uw onderzoek en het schrijven van uw scriptie is er begeleiding. Samenwerkend leren, intervisie en ervaringsuitwisseling. Leren mag best leuk zijn.

5 Deze tijd vraagt om executives die thuis zijn in security, interne en externe veiligheid en die problemen het hoofd weten te bieden; niet alleen op een technisch verantwoorde manier, maar ook op basis van sociaalwetenschappelijke inzichten en ethische reflectie.. Prof.dr. Sabine Roeser, programmadirecteur Studiebelasting De opleiding duurt 1,5 jaar en omvat 60 ects (1680 uur). In het eerste jaar heeft u 34 contactdagen en voert u bij een bedrijf een adviesproject uit. De overige tijd besteedt u aan het afmaken van uw onderzoek en uw scriptie, hiervoor staat 560 uren werk. Thesis Zelfstudie Opdrachten Contact Deelnemers De opleiding is bedoeld voor mensen die de verantwoordelijkheid krijgen voor algehele veiligheid van een onderneming of organisatie; mensen die werken vanuit overzicht van het risicolandschap, leiding geven aan vakspecialisten op het gebied van SHE, security of publieke veiligheid; mensen die adviseren aan beslissers die de strategie van de onderneming of organisatie bepalen. Toelating Onze doelgroep bestaat uit kandidaten met een afgeronde universitaire of HBO opleiding en ongeveer vijf jaar relevante werkervaring. In voorkomende gevallen kan de programmadirecteur afwijken van deze eisen. Toelating tot de opleiding is afhankelijk van het CV, eventuele referenties en de motivatie. Zodra we het aanmeldingsformulier hebben ontvangen, wordt u uitgenodigd voor het intake interview met de programmadirecteur. Adviesraad De adviesraad is samengesteld uit leden vanuit de kenniscentra en het werkveld. Zij komt geregeld bijeen en geeft de programmadirectie advies over de ontwikkelingen in het vakgebied, de markt en de opleiding. Bovendien geven zij advies over de kwaliteit van de vaktechnische inhoud en didactische uitvoering van het onderwijs. Docenten Docenten komen vanuit de wetenschap en de praktijk en zijn afkomstig vanuit de TU Delft, andere universiteiten en kennisinstellingen, relevante ketenpartners uit het bedrijfsleven en de overheid. Recente wetenschappelijke inzichten worden afgewisseld met oplossingen die zich hebben bewezen in de praktijk. We werken met bekende gastsprekers. Onderwijspartner Het programma management komt vanuit een zeer nauwe samenwerking tussen TU Delft/Delft TopTech en Triple-S- Management. Waarde mastertitel Na afronding krijgen kandidaten een Mastertitel van de TU Delft. De TU Delft verstrekt Masters of Science voor reguliere studenten en kortweg Masters aan ervaren professionals en managers. Hogescholen noemen dit professional masters vanwege de sterke beroepsgerichtheid. In universitaire masters is meer aandacht voor onderzoek en wetenschap. De kwaliteit van het instituut is doorslaggevend voor de kwaliteit en reputatie van de opleiding. Daarom certificeert de TU Delft de masteropleidingen van Delft TopTech onder zware eisen die passen bij een wereldwijd toonaangevende universiteit.

6 Delft TopTech Hoogopgeleide professionals en managers vergroten hun kennis en innovatievaardigheden met een postacademische masteropleiding van Delft TopTech. Met een masteropleiding realiseren zij professionele groei en vaak een carrièrestap. De opleidingen van Delft TopTech combineren business en technische methoden en besteden veel aandacht aan de toepassing van deze methoden in de internationale praktijk. De docenten zijn internationaal toonaangevend in hun vakgebied en doceren aan de TU Delft of andere topinstituten. Daarnaast verzorgt Delft TopTech maatwerk incompany programma s voor bedrijfsleven en overheidsorganisaties die willen professionaliseren en hun innovatievermogen willen vergroten en korte opleidingen voor professionals om hun kennis op specifieke gebieden te vergroten. TU Delft De Technische Universiteit Delft, opgericht in 1842, verzorgt al meer dan 160 jaar technisch onderwijs. Een moderne wetenschappelijke en technologische universiteit met acht faculteiten die voorop lopen in technologische ontwikkelingen en bijdragen aan wetenschappelijke vooruitgang in het belang van de wereldgemeenschap. TU Delft s uitmuntende onderzoek en onderwijsstandaarden worden ondersteund door uitstekende faciliteiten en onderzoeksinstituten. De universiteit onderhoudt nauwe banden met (inter)nationale industrie, een strategische alliantie die de relevantie van de vele academische programma s garandeert en zorgt voor rijke carrierekansen voor haar afgestudeerden. Alle programma s bevorderen creatief en onafhankelijk denken met een focus op het oplossen van problemen. De TU Delft neemt haar rol in het verzorgen van permanente educatie serieus door het verzorgen van postacademisch onderwijs. Contact Mekelweg 2 Postbus AP Delft Nederland T F

7 Print Formulier Aanmeldingsformulier Onderstaande deelnemer schrijft zich in voor: Master Management van Integrale Veiligheid Deelnemer Naam dhr/mevr Titel Voornaam Geboortedatum Functie Privé adres Adres Werkadres Adres Postcode Plaats Telefoon Mobiel Functie omschrijving Postcode Plaats Telefoon Handtekening deelnemer Datum Bijgeleverde documenten Stuur de volgende documenten mee: 1) Recente pasfoto 2) Diploma's 3) persoonlijke motivatie in 500 woorden 4) Curriculum Vitae 5) Kopie identiteitsbewijs Locatie Handtekening Pagina 1 of 2

8 Aanmeldingsformulier Betaling van het cursusgeld zal gedaan worden door: Bedrijf Afdeling Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Autorisatie Wij gaan akkoord met de deelname van de hierboven genoemde werknemer (indien toegelaten) aan het boven genoemde progamma. Bedrijf Naam dhr/mevr Datum Locatie Handtekening Procedure Dit formulier zenden naar: Delft TopTech Postbus AP delft U kunt het formulier ook faxen naar Zodra wij het formulier hebben ontvangen wordt u uitgenodigd voor een intake gesprek. Inschrijfvoorwaarden Door ondertekening gaat u akkoord met onze inschrijfvoorwaarden, zie bijlage. U kunt ze ook vinden op Graag vernemen wij hoe u in contact bent gekomen met Delft TopTech Advertentie Internet Collega's Beurzen / conferenties Mailing Anders Pagina 2 of 2

9 Algemene voorwaarden Delft TopTech Art. 1 Definities a. Delft TopTech B.V. is het opleidingsinstituut, verbonden aan de TU Delft, dat opleidingen aanbiedt, verder te noemen Delft TopTech. b. Opleiding: hieronder wordt verstaan een management- of masteropleiding, workshop of seminar. c. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich aanmeldt of heeft ingeschreven bij een door Delft TopTech georganiseerde opleiding. d. Aanmelding: het door de deelnemer schriftelijk kenbaar maken aan Delft TopTech dat hij/zij een opleiding wil volgen, georganiseerd door Delft TopTech. Deze handeling moet worden beschouwd als een aanbod aan Delft TopTech tot het doen inschrijven voor een opleiding. e. Inschrijving: de handeling van Delft TopTech waardoor het aanbod van de deelnemer door Delft TopTech wordt aanvaard. f. Opleidinggeld: het bedrag dat door de deelnemer aan Delft TopTech moet worden betaald voor deelname aan om de opleiding. Art. 2 Aanmelding en inschrijving a. De aanmelding voor een opleiding bij Delft TopTech vindt uitsluitend plaats door het door DTT verstrekte aanmeldingsformulier. Aanmelding kan slechts plaatsvinden voor de volledige opleiding, een module of blok, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. b. De inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingsformulieren. Door de aanmelding verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden en het op dat moment gehanteerde opleidingsgeld (zie ook art. 4). c. De aanmelding wordt geacht te zijn aanvaard nadat Delft TopTech de inschrijving schriftelijk aan de deelnemer heeft bevestigd. De bevestiging geldt als bewijs van inschrijving. d. Bij overinschrijving wordt een wachtlijst aangelegd. Kandidaten op de wachtlijst hebben voorrang bij inschrijving voor de eerstvolgende opleiding. e. Delft TopTech is gerechtigd de deelname van een deelnemer met opgave van reden(-en) te weigeren. Reden van weigering kan zijn het niet naar behoren doorlopen van de intake procedure. f. Op grond van de door de deelnemer ingevulde gegevens betreffende vooropleiding wordt bepaald of hij of zij op de door u gewenste opleiding kan worden ingeschreven. Voor alle masteropleidingen geldt dat de deelnemer kopieën van relevante diploma s, cijferlijsten en een motivatie moet meesturen met het aanmeldingsformulier. Art. 3 Annulering van de inschrijving a. Een deelnemer die zich heeft aangemeld en is ingeschreven, verplicht zich het opleidinggeld te voldoen. Bij afzien van deelname - tot één maand voor aanvang van de opleiding 100% restitutie, - tot twee weken voor aanvang van de opleiding 50% restitutie, - twee weken voor aanvang van de opleiding geen restitutie. De annuleringskosten zijn niet verschuldigd wanneer de deelnemer of zijn/haar werkgever, in overleg met Delft TopTech, de plaats door een andere geschikte deelnemer laat innemen. b. Een annulering dient uitsluitend schriftelijk en aangetekend te geschieden. Art. 4 Opleidings- en examengeld a. De hoogte van het opleidingsgeld is vermeld op de website van Delft TopTech. b. Het opleidingsgeld wordt per leergang vastgesteld. c. Na de inschrijving ontvangt de deelnemer een factuur om het opleidingsgeld te voldoen. Als de inschrijving mede is ondertekend door een bedrijf of instelling, wordt de factuur aan de medeondertekenaar gezonden. Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dient het opleidingsgeld binnen te betalingstermijn zoals vermeld op de factuur, doch minimaal voor de start van de opleiding, te zijn betaald. d. Aan Delft TopTech is een vertragingsrente verschuldigd van het bedrag van het verschuldigde opleidingsgeld voor elke maand of een gedeelte daarvan dat de deelnemer met de betaling in verzuim is, een en ander onverminderd de bevoegdheid van Delft TopTech, als het een termijnbetaling betreft, als dan het nog openstaande bedrag direct op te eisen. De deelnemer zal enkel door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke zijn, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan wel gerechtelijke tussenkomst nodig is. e. De deelnemer zal de kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk, die gemaakt moeten worden inzake de invordering, verschuldigd zijn. Deze kosten bedragen ten minste 15% van het te vorderen bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente. f. Na inschrijving op een opleiding ontvangt de deelnemer het benodigde materiaal ter voorbereiding op de eerste module van de opleiding. g. Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dient de deelnemer voor de start van de opleiding te hebben betaald, een en ander zonder korting, verrekening of schuldcompensatie. Als de keuzemogelijkheid in de brochure vermeld is of er separate afspraken gemaakt zijn, kan het opleidingsgeld worden voldaan door betaling ineens of door betaling in de aangegeven termijnen.

10 h. Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dient de deelnemer binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, doch minimaal voor de start van de opleiding, voor een opleiding te hebben betaald, een en ander zonder korting, verrekening of schuldcompensatie. Art. 5 De opleiding a. Delft TopTech heeft het recht om een opleiding voor aanvang af te gelasten onder het voorbehoud van onvoldoende inschrijvingen, zonder dat dit tot schadevergoeding leidt. Betrokkenen worden over een dergelijke annulering ingelicht. De deelnemer heeft recht op teruggave van het reeds betaalde opleidingsgeld. b. Delft TopTech is niet aansprakelijk voor de kosten van reeds aangeschaft studiemateriaal, reis- of verblijfkosten of andere gemaakte kosten. c. Delft TopTech is te allen tijde gerechtigd om wijzigingen in het programma, de inhoud van de opleiding en/of het docententeam aan te brengen. d. Na inschrijving op een opleiding ontvangt de deelnemer de tot de opleiding behorende lesmaterialen in opeenvolgende zendingen. De frequentie is afhankelijk van het programma van de opleiding. e. Bij tussentijdse beëindiging van een opleiding geldt een opzegtermijn van een maand, er vindt geen restitutie van opleidingsgeld plaats en gemaakte betalingsafspraken blijven geldig, tenzij anders overeengekomen. Art. 6 Auteursrechten Delft TopTech is rechthebbende op de auteursrechten op het aan de deelnemer ter beschikking gesteld opleidingsmateriaal en is rechthebbende op de uitwerkingen van groepsopdrachten die in het kader van de opleiding gedaan worden. Niets van dit materiaal mag worden vermenigvuldigd en/ of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Delft TopTech. Art. 7 Aansprakelijkheid Delft TopTech erkent geen aansprakelijkheid voor zaakschade in verband met eventuele onjuistheden, behoudens voor zover deze zou worden gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering die Delft TopTech is aangegaan. Art. 8 Geschillenregeling a. Op een met Delft TopTech aangegane overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. b. Indien u een klacht heeft, kunt u dit kenbaar maken aan Delft TopTech via Een medewerker van Delft TopTech zal binnen 3 werkdagen contact met u opnemen om dit met u te bespreken. Partijen zullen elk geschil eerst trachten in der minne op te lossen.

Master in Management of Integrated Hazard Risk

Master in Management of Integrated Hazard Risk Master in Management of Integrated Hazard Risk Voor professionals met een brede blik op veiligheid Master in Management of Integrated Hazard Risk Ondernemen en risico zijn met elkaar verbonden. Door ondernemendheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PraktijkIntervisie Gorinchem

Algemene voorwaarden PraktijkIntervisie Gorinchem Algemene voorwaarden PraktijkIntervisie Gorinchem 1 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. PI: het bedrijf PraktijkIntervisie, hierna noemen: PI. b. Deelnemer: de natuurlijke

Nadere informatie

Aanmeldformulier Executive MBA

Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende: A: Een volledig ingevuld en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals

Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Algemene voorwaarden Open Inschrijvingen Stenden Professionals Deze algemene voorwaarden zijn aanvullend op de algemene leveringsvoorwaarden van Stichting Stenden hogeschool. Deze voorwaarden behoren bij

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende:

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Executive MBA

Aanmeldingsformulier Executive MBA Aanmeldingsprocedure 1 De examencommisie heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld voor de Executive MBA van TSM Business School. Uw aanmelding omvat het volgende: A: Een volledig

Nadere informatie

Modulair Executive MBA in Public & Private. inschrijfformulier

Modulair Executive MBA in Public & Private. inschrijfformulier Modulair Executive MBA in Public & Private inschrijfformulier inschrijfformulier Modulair Executive MBA in Public & Private Plaats hier s.v.p. uw visitekaartje Plaats hier s.v.p. uw pasfoto PRIVÉ GEGEVENS

Nadere informatie

Beccaria Instituut Inschrijfformulier

Beccaria Instituut Inschrijfformulier Beccaria Instituut Inschrijfformulier Inschrijving Met dit formulier kunt u zich inschrijven de opleidingen, cursussen, trainingen en seminars van het Beccaria Instituut. U kunt dit formulier ingevuld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Versie november 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze voorwaarden. Arrangementskosten: de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6 1 Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie Pagina 1 van 6 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan

Nadere informatie

Managementupdate Financieel Management

Managementupdate Financieel Management Managementupdate Financieel Management Financieel management is een vakgebied in beweging. De wetgeving is in ontwikkeling. Maatschappelijke discussies over de macht van de aandeelhouders en het Angelsaksische

Nadere informatie

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard.

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden BDA Dak- en Gevelopleidingen Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Workshop. Risicomanagement in de procesindustrie

Workshop. Risicomanagement in de procesindustrie Workshop Risicomanagement in de procesindustrie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd, gekopieerd, opgeslagen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Tarázát Deze algemene voorwaarden gelden vanaf studiejaar 2016-20172017 en dateren van December 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN Tarázát Deze algemene voorwaarden gelden vanaf studiejaar 2016-20172017 en dateren van December 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN Tarázát Deze algemene voorwaarden gelden vanaf studiejaar 2016-20172017 en dateren van December 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: : deze

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs) naar: Open Universiteit, Faculteit Informatica, t.a.v. Heleen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijkheid. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Cursusgeld: het cursusgeld van een losse module of het abonnement.

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING

LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING LEVERINGSVOORWAARDEN INSTITUUT VOOR INTERVENTIEKUNDE TRAINING & OPLEIDING Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Instituut voor Interventiekunde,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Bureau de Roos Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Inleiding Leuk dat u interesse heeft in het Specialisatiejaar Kindertherapie dat Bureau de Roos aanbiedt. Dit jaar is speciaal voor hen die zich

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg

Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg Leveringsvoorwaarden Opleiding Natuurlijke Kraamzorg DEEL I ALGEMEEN 1. Begrippen 1.1. Opleiding Natuurlijke Kraamzorg is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden HRM Academy - 2013-2014 Artikel 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. cursist : degene die aan het onderwijs, de training of de opleiding waarvoor

Nadere informatie

C. Deelnemer Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven.

C. Deelnemer Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven. ALGMENE VOORWAARDEN DEEL I ALGEMEEN 1.Begrippen 1. Avans Hogeschool B.V. Avans Hogeschool B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nr. 20097716. 2. Activiteit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen

Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen Algemene voorwaarden Future Legends met betrekking tot opleidingen Art. I Definities 1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden AdviSafe Risk Management B.V. TRAINING. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden AdviSafe Risk Management B.V. TRAINING. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden AdviSafe Risk Management B.V. Artikel 1. Definities TRAINING 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen De onderneming A.G. Wennekes tevens handelend onder de naam Kennis Up To Date (hierna: Kennis Up To Date), ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives Het TETA Seminar Changing perspective Changing perspectives Het TETA Seminar Ervaar je passie voor verandering en leiderschap Bewustwording is de basis voor succesvol veranderen. Verandering begint bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance het Zijlstra Center for Public Control and Governance De postgraduate opleiding tot Public Auditor van het Zijlstra Center (VU) richt zich specifiek op het auditing proces in de publieke sector. Deze academische

Nadere informatie

Masteropleiding Management van Integrale Veiligheid 2011 Triple-S-Management

Masteropleiding Management van Integrale Veiligheid 2011 Triple-S-Management Masteropleiding Management van Integrale Veiligheid 2011 Triple-S-Management Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze brochure mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module

Nadere informatie

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015 Persoonlijke informatie deelnemer Volledige naam Roepnaam Huisadres Telefoon thuis Mobiele telefoon Fax thuis E-mailadres thuis Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) Zakelijke informatie (indien van toepassing) Bedrijf

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Module Strategie & Beleid 9 Rooster 10 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Hamel Opleidingen: Integraal opleidingsinstituut gevestigd te Gorinchem (ingeschreven bij

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: Open Universiteit Faculteit Psychologie T.a.v. mw. Susan Meijer Antwoordnummer 4400 6400 VC Heerlen Verzoek

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor scholing via open inschrijving

Algemene voorwaarden voor scholing via open inschrijving Algemene voorwaarden voor scholing via open inschrijving ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen a) De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de cursussen van de BV (De Academie)

Nadere informatie

Certified ISO Risk Management Professional

Certified ISO Risk Management Professional Certified ISO 31000 Risk Management Professional informatie over de driedaagse training inclusief examen organisatie MdP Management, Consulting & Training website email mobiel KvK www.mdpmct.com info@mdpmct.com

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN WELZIJN 2015. Gewenste cursus/training: Startdatum: Achternaam: Geboortenaam 1 : Roepnaam:

AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN WELZIJN 2015. Gewenste cursus/training: Startdatum: Achternaam: Geboortenaam 1 : Roepnaam: AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN WELZIJN 2015 Gewenste cursus/training: Startdatum: Achternaam: Geboortenaam 1 : Voorletters: Roepnaam: Adres: Woonplaats: Telefoon (privé): Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 'Trainingen Steunpunt GGZ Utrecht' Vastgesteld: 17 oktober 2011

Algemene voorwaarden 'Trainingen Steunpunt GGZ Utrecht' Vastgesteld: 17 oktober 2011 Algemene voorwaarden 'Trainingen Steunpunt GGZ Utrecht' Vastgesteld: 17 oktober 2011 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking

Nadere informatie

Workshop. Complexe Onderhandelingen

Workshop. Complexe Onderhandelingen Workshop Complexe Onderhandelingen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd, gekopieerd, opgeslagen of

Nadere informatie

2. Workshop Bewust maken Bewust worden Bewust zijn

2. Workshop Bewust maken Bewust worden Bewust zijn Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1 Workshop(s), advies, begeleiding, coaching (sessie) of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden. 1.2 Deelnemer/opdrachtgever/cliënt:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Theoretische Fundament 5. Module Praktijkproject 5. Rooster 6. Opleidingskosten 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Theoretische Fundament 5. Module Praktijkproject 5. Rooster 6. Opleidingskosten 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Theoretische Fundament 5 Module Praktijkproject 5 Rooster 6 Opleidingskosten 6 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Instituut Memo

Algemene voorwaarden van Instituut Memo Algemene voorwaarden van Instituut Memo Artikel 1 Toepassing 1. Door inschrijving verklaart de Student de algemene voorwaarden van Instituut Memo te kennen en te accepteren. 2. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

MODULAIR EXECUTIVE MBA

MODULAIR EXECUTIVE MBA pdfpad.com/flags/ MODULAIR EXECUTIVE MBA IN BUSINESS & IT IN FOOD & FINANCE IN PUBLIC & PRIVATE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP AANMELDFORMULIER NYENRODE. A REWARD FOR LIFE AANMELDFORMULIER MODULAIR

Nadere informatie

MODULAIR EXECUTIVE MBA

MODULAIR EXECUTIVE MBA pdfpad.com/flags/ MODULAIR EXECUTIVE MBA IN BUSINESS & IT IN FOOD & FINANCE IN PUBLIC & PRIVATE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP AANMELDFORMULIER NYENRODE. A REWARD FOR LIFE AANMELDFORMULIER MODULAIR

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VOOR TRAININGEN EN CURSUSSEN AAN CURSISTEN Van HANDS-ON AUTOMOBILE TRAINING & CONSULTANCY

Algemene voorwaarden VOOR TRAININGEN EN CURSUSSEN AAN CURSISTEN Van HANDS-ON AUTOMOBILE TRAINING & CONSULTANCY Algemene voorwaarden VOOR TRAININGEN EN CURSUSSEN AAN CURSISTEN Van HANDS-ON AUTOMOBILE TRAINING & CONSULTANCY Een eenmanszaak gevestigd te Curacao, met kantooradres,rooi Santu 671, geregistreerd bij het

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 9 maart 2015

VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN. Start 9 maart 2015 VERDIEPING IN DE BRANCHE KRAAMZORG VOOR VERZORGENDEN EN VERPLEEGKUNDIGEN Start 9 maart 2015 Inleiding Deze opleiding is bedoeld voor (kraam)verzorgenden* en verpleegkundigen die als kraamverzorgende willen

Nadere informatie

MODULAIR EXECUTIVE MBA

MODULAIR EXECUTIVE MBA AANMELDFORMULIER MODULAIR EXECUTIVE MBA NYENRODE. A REWARD FOR LIFE Dank voor je interesse in ons modulaire MBA programma. Dit aanmeldformulier is te gebruiken voor zowel losse modules als voor de gehele

Nadere informatie

& control. opleiding

& control. opleiding VU post- GRADUATE school of accounting & control opleiding Controlling (RC/EMFC) De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control (RC) Allround Controller bedrijfseconomisch geweten en adviseur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales & Account Management 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales & Account Management 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Strategie & Beleid 5 Module Sales & Account Management 6 Rooster 7 Docenten 7 Opleidingskosten 8 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T.

Nadere informatie

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop Algemene voorwaarden 2Bloom voor Workshops en trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Bijsluiten: kopie identiteitsbewijs (geen rijbewijs), CV, kopie diploma hoogstgenoten opleiding en pasfoto 1

Bijsluiten: kopie identiteitsbewijs (geen rijbewijs), CV, kopie diploma hoogstgenoten opleiding en pasfoto 1 Inschrijfformulier U kunt dit formulier na invulling en ondertekening toesturen aan: De Haagse Hogeschool Academie voor Masters & Professional Courses Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Bijsluiten: kopie identiteitsbewijs

Nadere informatie

Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen school en cursist.

Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen school en cursist. ALGEMENE VOORWAARDEN Kollaart Opleidingen Behorende bij en derhalve deel uitmakende van de overeenkomst tussen school en cursist. 1. DUUR VAN DE OPLEIDING De duur van de opleiding staat vermeld in de brochure

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013 Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013 Artikel 1.Definities Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV

ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV ALGEMENE VOORWAARDEN open inschrijving REFRAME Comfit BV Artikel 1. Definities Gebruiker: Reframe ComFit BV, gevestigd te Tilburg en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18080017;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Tarab instituut Nederland

Algemene voorwaarden Tarab instituut Nederland Algemene voorwaarden Tarab instituut Nederland 1. Ethische Code Opleidingen en workshops worden gegeven conform de Ethische Code van het Tarab Instituut International. Deelnemers kunnen altijd vooraf,

Nadere informatie

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. ARTIKEL 3: Inschrijven en bevestigen workshop.

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. ARTIKEL 3: Inschrijven en bevestigen workshop. ARTIKEL 1: Definities. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een workshop is gesloten. Workshop deelnemer: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden opleidingen

Algemene voorwaarden opleidingen Algemene voorwaarden opleidingen Artikel 1. Definities de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking Opdrachtgever tot deelname aan een cursus is gesloten. Cursist de

Nadere informatie

Deventerstraat 31 7311 LT Apeldoorn 055-576 97 87 info@enkwest.nl www.enkwest.nl

Deventerstraat 31 7311 LT Apeldoorn 055-576 97 87 info@enkwest.nl www.enkwest.nl Algemene voorwaarden Enkwest Academie Deventerstraat 31 7311 LT Apeldoorn 055-576 97 87 info@enkwest.nl www.enkwest.nl Enkwest Academie is een afdeling binnen Enkwest Opleiding & Advies B.V., welke eveneens

Nadere informatie

Workshop. De Vakman als Praktijkcoach

Workshop. De Vakman als Praktijkcoach Workshop De Vakman als Praktijkcoach Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd, gekopieerd, opgeslagen of

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

- Natuurgeneeskundig therapeut hanteert de uniforme werkwijze, zoals beschreven in eisenpakket van KZAG

- Natuurgeneeskundig therapeut hanteert de uniforme werkwijze, zoals beschreven in eisenpakket van KZAG Aanmeldingsformulier therapeut Door middel van deze inschrijving verklaart ondergetekende zich akkoord met de statuten van KZAG en ondergetekende verklaart te voldoen aan de starteisen voor inschrijving,

Nadere informatie

Certified ISO Risk Management Professional

Certified ISO Risk Management Professional Certified ISO 31000 Risk Management Professional informatie over de driedaagse training inclusief examen organisatie MdP Management, Consulting & Training website email mobiel KvK www.mdpmct.com info@mdpmct.com

Nadere informatie

ALGEMENDE VOORWAARDEN EDUCATIE DOOR BANGERT EN VAN HAGEN (BENVH) 1. Definities In deze educatievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

ALGEMENDE VOORWAARDEN EDUCATIE DOOR BANGERT EN VAN HAGEN (BENVH) 1. Definities In deze educatievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: ALGEMENDE VOORWAARDEN EDUCATIE DOOR BANGERT EN VAN HAGEN (BENVH) 1. Definities In deze educatievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a) BENVH: onderneming met vestigingen in Reuver (offenbekermarkt

Nadere informatie

PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT

PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT LEADERSHIP, AANMELDINGSFORMULIER ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE ALGEMENE INFORMATIE AANMELDINGSFORMULIER PART-TIME MASTER OF SCIENCE

Nadere informatie

Echt Om, om echt te zijn

Echt Om, om echt te zijn Algemene voorwaarden Echt Om Samenvatting Echt Om heeft hieronder de belangrijkste punten van de algemene voorwaarden samengevat. Op verzoek sturen wij u de volledige algemene voorwaarden. Als we met elkaar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Mijn Online IDentiteit

Algemene voorwaarden trainingen Mijn Online IDentiteit Versie 11-04-2016 Algemene voorwaarden trainingen Mijn Online IDentiteit Mijn Online IDentiteit Brederoplein 3 3521XA Utrecht Kvk nummer: 62103962 Artikel 1. Definities o Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Academie voor bijzondere wetten

Academie voor bijzondere wetten Academie voor bijzondere wetten Algemene voorwaarden Als twee partijen een verbintenis aangaan, in dit geval met betrekking tot het verzorgen van een training, is het goed dat er een aantal afspraken wordt

Nadere informatie

PART-TIME MSC IN MANAGEMENT

PART-TIME MSC IN MANAGEMENT AANMELDINGSFORMULIER PART-TIME MSC IN MANAGEMENT NYENRODE. A REWARD FOR LIFE ALGEMENE INFORMATIE aanmeldprocedure PTMSc Aanmeldingsformulier sturen naar: Officieel aanmelden Admissions.MScM@nyenrode.nl

Nadere informatie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Geaccrediteerd door de VVH De Academie voor Haptonomie, ITH en Synergos bieden gezamenlijk de cursus DSM IV/Psychopathologie aan. Bijzonder aan dit aanbod is allereerst

Nadere informatie

Wiskunde A. Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016)

Wiskunde A. Deficiëntiecursus 2014-2015. (instroom 2015-2016) Deficiëntiecursus 2014-2015 (instroom 2015-2016) Wiskunde A Amsterdam Fashion Institute Communicatie Communication and Multimedia Design Opleidingen van Economie en Management Toegepaste Psychologie september

Nadere informatie

Voorwaarden Opleidingen met Open Inschrijving Management of Change Coöperatie UA

Voorwaarden Opleidingen met Open Inschrijving Management of Change Coöperatie UA Deze voorwaarden voor Opleidingen met een Open Inschrijving van Management of Change Coöperatie UA zijn opgesteld aan de hand van de Gedragscode voor leden van Branchevereniging NRTO, Nederlandse Raad

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 4. Module Verandermanagement 5. Module Marketing & Communicatie 6. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 4 Module Verandermanagement 5 Module Marketing & Communicatie 6 Rooster 7 Opleidingskosten 7 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING IN DE NATUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING IN DE NATUUR ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING IN DE NATUUR Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en inschrijvingen bij, Stichting Persoonlijke Ontwikkeling in de Natuur

Nadere informatie

Opleiding Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed

Opleiding Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed Opleiding Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed Ja, ik wil mij graag inschrijven voor de opleiding Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed. Ja, ik wil graag meer informatie over de opleiding Makelaar/Taxateur

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

VTC-CURSUSVOORWAARDEN

VTC-CURSUSVOORWAARDEN VTC-CURSUSVOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTC:de besloten vennootschap Verticaal Transport Centrum B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3771 LB)

Nadere informatie

School voor Spiritualiteit Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit

School voor Spiritualiteit Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit School voor Spiritualiteit Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit Aanmeldingsformulier Ondergetekende meldt zich aan als student voor:* 0 de gehele opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit 0 één of

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus HM Breda T. +31 (0)

Netherlands Business Academy. Postbus HM Breda T. +31 (0) 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 5 Programma 5 Module Verandermanagement

Nadere informatie

Algemene bepalingen yoga opleiding

Algemene bepalingen yoga opleiding DevaDeva School voor yoga en meditatie Algemene bepalingen yoga opleiding Versie november 2013 ALGEMENE BEPALINGEN Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen DevaDeva en de

Nadere informatie

info@nisom.nl website: www.nisom.nl KvK nummer: 30133954

info@nisom.nl website: www.nisom.nl KvK nummer: 30133954 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Over NISOM 4 2.1 Onze speerpunten 5 2.2 Uniek bij NISOM 5 3. Beroepsprofiel-competentieprofiel 6 3.1 Jouw plaats (als afgestudeerde) binnen de organisatie 6 3.2 Output in

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Deficiëntiecursus 2014-2015 instroom 2015-2016 Management & Organisatie Economie en Management opleidingen Media, Informatie en Communicatie (DMCI) Logistiek en Economie (Techniek) september 2014 Deficiëntiecursus

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Workshop Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Succesvol voorbereiden, opstellen en bewaken van contractuele afspraken. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Management Accounting & Control 5. Module Externe Verslaggeving 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Management Accounting & Control 5 Module Externe Verslaggeving 6 Module Management Control & Information Systems 7 Rooster 8 Opleidingskosten 9 Netherlands

Nadere informatie

Toptech/AV/W&S/2015 1

Toptech/AV/W&S/2015 1 Aanvullende Algemene voorwaarden voor het werven en selecteren van uitzendkrachten door Toptech Uitzendbureau BV 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: (a) (b) (c) (d) (e) "Toptech":

Nadere informatie

a) Coördinator LIMIS trainingen, scholingen en opleidingen: De door LIMIS benoemde en als zodanig in de LIMIS organisatie opgenomen professional.

a) Coördinator LIMIS trainingen, scholingen en opleidingen: De door LIMIS benoemde en als zodanig in de LIMIS organisatie opgenomen professional. Algemene voorwaarden Trainingen, Opleidingen en Scholingen Artikel 1 Definities a) Coördinator LIMIS trainingen, scholingen en opleidingen: De door LIMIS benoemde en als zodanig in de LIMIS organisatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen

Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen Hier vindt u onze Algemene Voorwaarden voor cursussen. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van het cursusaanbod en bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Opleidingen

Algemene Voorwaarden Opleidingen Algemene Voorwaarden Opleidingen Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Lichtfontein Opleidingen. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u zich aanmeldt voor een opleiding. Definities:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales- & Accountmanagement 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Strategie & Beleid 5. Module Sales- & Accountmanagement 6. Rooster 7. Docenten 7. Opleidingskosten 8 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Strategie & Beleid 5 Module Sales- & Accountmanagement 6 Rooster 7 Docenten 7 Opleidingskosten 8 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T.

Nadere informatie

Algemene bepalingen meditatie opleiding

Algemene bepalingen meditatie opleiding DevaDeva School voor yoga en meditatie Algemene bepalingen meditatie opleiding Versie: november 2013 ALGEMENE BEPALINGEN Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen DevaDeva

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Kracht een overeenkomst aangaat, dan wel daartoe een offerte aanvraagt.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Kracht een overeenkomst aangaat, dan wel daartoe een offerte aanvraagt. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Stichting Biezonderwijs, expertisecentrum De Kracht, gevestigd aan De Schans 135, 5011 EN te

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Rooster 9. Docenten 9. Opleidingskosten 10

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Rooster 9. Docenten 9. Opleidingskosten 10 Inhoudsopgave Inleiding 4 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Rooster 9 Docenten 9 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 5. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 5. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 5 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Rooster 9 Masterclass Verandermanagement 9 Opleidingskosten 10

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Spirit Coach Academie

Algemene Voorwaarden Spirit Coach Academie 1 Algemene Voorwaarden Spirit Coach Academie Definities Spirit Coach Academie Activiteit Pakket Opleidingskosten Opleiding Consult Student Website de eenmanszaak een door Spirit Coach Academie te leveren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015

Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015 Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015 Artikel 1 - Definities Onderwijs: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. Afstandsonderwijs:

Nadere informatie