Nieuwsbrief. afdeling IJsselstein Ontwerp nieuwsbrief:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. afdeling IJsselstein www.anbo.nl/ijsselstein Ontwerp nieuwsbrief: www.a-graphique.nl - 1 -"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Juni 2013 afdeling IJsselstein Ontwerp nieuwsbrief: Van de bestuurstafel. De ledenraad van de ANBO is inmiddels gekozen. De meeste stemmen zijn per computer verzonden naar het opgegeven adres. Volgens ANBO is deze stemming democratisch verlopen. Wat ik opvallend vind is dat de helft van de gekozen kandidaten een vrouw is terwijl de kandidatenlijst bestond uit een mannen meerderheid. Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven is er een vacature voor een voorzitter van ANBO IJsselstein. Wij doen nogmaals een oproep om uit te kijken naar een geschikte kandidaat zodat deze met ons contact kan opnemen of misschien hebt u zelf interesse voor deze functie. Laat het ons weten!! Er is een profielschets beschikbaar. U kunt deze opvragen bij onze secretaresse. In de Ontmoetingskerk zijn thema bijeenkomsten georganiseerd door ANBO, Pulse, KBO en PCOB. Het is de bedoeling om hiermee door te gaan. We zoeken een kandidaat, die mee wil denken over de thema s, die op deze bijeenkomsten besproken kunnen worden. Als u geïnteresseerd bent laat het ons weten. Wij wensen U fijne zomerdagen toe en geniet ervan!! Jan van der Schot (voorzitter) Projectgroep Senioren 29 mei j.l. werd de laatste themamiddag van dit seizoen besteed aan Het Seniorenbeleid in IJsselstein met als gastspreker Drs. Pascal Budding, strategisch beleidsadviseur bij de gemeente IJsselstein. Natuurlijk zijn er veel vragen over de gang van zaken bij de overheveling van taken naar de gemeente. De inkrimping van de AWBZ heeft namelijk tot gevolg dat een deel van de zorg gaat naar gemeenten (WMO), een deel naar de zorgverzekeringswet en bovendien forse bezuiniging nodig maakt. Het zou een voordeel kunnen zijn dat door decentralisatie van de zorg de gemeente dichter bij de burger komt te staan hoewel men in de toekomst meer zal uitgaan van recht naar oplossing. Het scheiden van wonen en zorg zal een van de gevolgen zijn. Zo zal de aanspraak op verblijf in verpleeg- of verzorgingshuis worden beperkt en zal men meer zelf moeten gaan doen. Hier heeft de gemeente een ondersteunende taak en heeft hierdoor rechtstreeks contact met de klant. Er zal één loket zijn voor alle hulpvragen zodat bureaucratische toestanden, waar men nu vaak mee te maken krijgt, kunnen worden omzeild wat dan weer een kostenbesparing zal opleveren. Deze themamiddag werd redelijk goed bezocht waaruit blijkt dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de veranderingen die nog te verwachten zijn. De duidelijke uitleg van de heer Budding maakte echter al veel vragen overbodig. De heer Budding is schriftelijk te bereiken aan het adres Overtoom 1, postbus 26, 3400 AA IJsselstein of per nl - 1 -

2 ANBO hoopt op duidelijke regels AOW Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken gaat uitzoeken wanneer ouderen samenwonen. Dat is bekend gemaakt na een overleg met kamerleden. ANBO hoopt dat de staatssecretaris nu eindelijk met strakke en duidelijke regels komt voor AOW en samenwonen. Eind mei is er een petitie aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken die door ruim 6000 senioren is ondertekend. Volgens ANBO zijn de voorwaarden in de wet zo onduidelijk dat mensen niet weten waar zij aan toe zijn. Dat kan er toe leiden dat senioren die niet bij elkaar wonen zonder dat zij het beseffen toch samenwonen in de zin van de AOW. En dan gaat het niet alleen over lat- en liefdesrelaties, maar ook over vrienden, kennissen, buurtgenoten die voor elkaar willen zorgen of samen willen optrekken. Veel AOWers zijn hier onzeker over en weten niet waar zij aan toe zijn. Wij wachten af. Ledenadministratie De ledenadministratie zal per 1 september a.s. van Loes Jansen worden overgenomen door Ries van Vliet. De verdeling van de nieuwsbrief over de diverse lopers wordt van Loes eveneens per die datum overgenomen door mevrouw J.M. Wammes. Zij worden in de nieuwsbrief van september uitgebreid aan u voorgesteld. Wij zijn Loes dankbaar voor haar inzet in de afgelopen jaren en zijn blij met degenen die haar zullen vervangen. Jaarmarkt Benschop Zaterdag 7 september wordt van uur tot uur de gebruikelijke jaarmarkt gehouden in Benschop. In de nieuwsbrief van mei is er een oproep gedaan om het bestuur een paar uur te helpen, b.v. met het inrichten/opruimen van de kraam of om een paar uur de kraam te bemannen. Hierop is geen enkele reactie gekomen. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat alles aan het bestuur wordt overgelaten? Het is altijd een heel gezellig gebeuren dus: kom en help ons en heb zelf ook een paar uurtjes voor een praatje met anderen. Reiskosten kunnen worden vergoed, dus dat kan geen punt zijn om het te laten. Meld je aan bij een van de bestuursleden. De adressen e.d. vindt u onderaan de nieuwsbrief. Nieuws van de Stadswandelclub De sinds april j.l. actieve Stadswandelclub heeft inmiddels twee wandelingen georganiseerd. In april werd in Amsterdam in de Jordaan gewandeld. Een vroegere volkswijk van Amsterdam waar de niet Amsterdammers graag wat meer over willen weten. Met een gids er bij is het toch wel zeer bijzonder te horen hoe daar in het verleden werd geleefd en hoe de Jordaan is ontstaan. In mei was het de bedoeling te gaan wandelen op het landgoed Den Treek bij Woudenberg. Helaas ging deze wandeling niet door. De slechte weersgesteldheid gooide roet in het eten. Maar: wat in het vat zit verzuurt niet. We komen er op terug. In juni werd een bezoek gebracht aan Delft. Een verslag hiervan in de volgende nieuwsbrief. Het transport wordt per dagtocht bekeken. Naar Delft b.v. gaan we carpoolen. We spreken dan een vertrektijd en verzamelplek af. Is uw belangstelling gewekt? Neem dan contact op met Otto van der Want, tel of liever per Vrienden en kennissen uit uw omgeving kunnen zich ook aanmelden. Het ANBO lidmaatschap is niet nodig. Nieuws van de museumclub Ons volgende bezoek gaat naar het Frans Halsmuseum in Haarlem. Daar is nu de tentoonstelling: Oog in oog met Rembrandt, Rubens en Titiaan. Deze tentoonstelling is een confrontatie van meester schilders: Frans Hals tussen tijdgenoten en voorgangers als Titiaan, Rembrandt, Rubens, Van Dyck en Jordaens. Dit levert een spannende vergelijking op. Beroemde schilders maakten hun werk vaak in reactie op elkaar met de bedoeling de ander te overtreffen. Het resultaat van hun inspanningen is dan ook het beste te beoordelen wanneer vergelijkbare werken zij aan zij te zien zijn. De bezoeker kan zo zelf zien voor welke artistieke uitdagingen Hals moet hebben gestaan en wat hem uniek maakt. De tentoonstelling zal begeleid worden door een audio tour waarin werken uit de tentoonstelling worden toegelicht. Op internet vind je meer informatie op: franshalmuseum.nl/tentoonstellingen

3 Er zijn twee data gepland: donderdag 4 juli of woensdag 10 juli. Wil je zo spoedig mogelijk doorgeven welke dag je mee wilt en of je met de trein gaat of liever wil carpoolen. Hebt u ook belangstelling voor de museumbezoekclub dan kunt u zich telefonisch melden bij Miep van Veen, tel , maar liever per Neem je museumkaart mee. Er is ook een eetclub en een leeskring De gezellig uit eten club gaat eens in de mand samen ergens gezellig uit eten. Heeft u belangstelling neem dan contact op met Margreet Velo, tel of Eens per zes weken een boek lezen en het dan samen in de kring bespreken? Hiervoor kunt u bellen met Carla Rentinck, tel of met Jan Prins, tel Wie wil ons helpen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Zo n tien keer per jaar worden er ruim 1100 nieuwsbrieven door vrijwilligers bezorgd bij onze leden van de ANBO- IJsselstein. Wij als bestuur prijzen ons dan ook héél, héél gelukkig, dat er binnen onze afdeling zoveel vrijwilligers zijn die dat elke maand (m.u.v. de maanden juli en augustus) belangeloos willen doen. Om de werkdruk voor de huidige vrijwilligers zoveel mogelijk te verlichten, willen wij u vragen of u zich ook beschikbaar zou willen stellen om een aantal van die nieuwsbrieven te bezorgen. U kunt zich ook beschikbaar stellen als reserve, u wordt dan gevraagd om in te vallen als een van de huidige bezorgers tijdelijk uitvalt. De nieuwsbrieven worden bijna altijd in de laatste week van een maand bij de bezorgers thuis aangeleverd. Het bezorgen van de nieuwsbrieven kunt u dan doen in een tijdsbestek van 3 tot 4 dagen, geheel in uw eigen tempo en volgens uw eigen agenda inplannen. Zoals bij alles wat je doet zitten er voordelen maar ook nadelen aan als u zich opgeeft als bezorger voor de nieuwsbrieven, hieronder een korte opsomming. De voordelen: U helpt de ANBO- IJsselstein hier geweldig mee. U helpt hiermee uw mede ANBO-leden die minder mobiel zijn. U geeft blijk van grote betrokkenheid met onze samenleving. U bouwt mogelijk nieuwe contacten op met uw mede ANBO leden. U heeft 10 Keer per jaar een goede reden om aan lichaamsbeweging te doen. U kunt erbij zijn!! Elk jaar wordt er een gezellige avond voor alle vrijwilligers van de ANBO- IJsselstein georganiseerd. De nadelen: Van u wordt verwacht dat u tien keer per jaar een aantal nieuwsbrieven rondbrengt. Wie voelt zich betrokken bij de ANBO- IJsselstein en vindt dat hij/zij gezond en vitaal genoeg is om ons te helpen met het bezorgen van de nieuwsbrieven! Hij of zij kan zich dan opgeven bij Loes Jansen, ledenadministratie en coördinator van de bezorging van de nieuwsbrieven. De ledenadministratie ANBO afd. IJsselstein p/a Loes Jansen Pollux HJ IJsselstein tel. (030)

4 Maak een sterk wachtwoord (overgenomen van seniorweb) Wachtwoorden zijn uw toegang tot uw accounts op internet, of het nu de mail is of het internetbankieren. Ze zijn dan ook een geliefd doelwit van criminelen. Het kiezen van een sterk wachtwoord is daarom belangrijk. Bij veel online diensten moet u een wachtwoord kiezen voor uw account. Veel mensen kiezen iets wat ze gemakkelijk kunnen onthouden, bijvoorbeeld hun eigen naam en postcode. Wie veel verschillende online diensten gebruikt, kan in de verleiding komen om overal hetzelfde wachtwoord te kiezen. Niet doen. Criminelen die een account proberen te kraken gebruiken daar verschillende manieren voor. Ze beginnen vaak met veel gebruikte wachtwoorden (mamma, 1234 enz.) en daarna gaan ze over tot het raden van uw wachtwoord met snelle computers. Zoals men soms een slot van een koffer opent door alle mogelijkheden van 0000 tot 9999 af te gaan. Er zijn twee adviezen die veel worden gegeven. Eentje is om een wachtwoord te gebruiken dat bestaat uit hoofdletters, kleine letters, getallen en leestekens zoals Jwdj75j! U denkt misschien dat dit moeilijk te onthouden is, maar daar zijn ezelsbruggetjes voor. Het voorbeeldwachtwoord is afgeleid van de zin Jannie wordt dit jaar 75 jaar!. Neem de eerste letters hiervan, het getal en het uitroepteken aan het einde en u hebt uw wachtwoord. Noot van de redactie: Sla uw wachtwoorden nooit op in uw computer b.v. onder mijn documenten maar sla ze op een USB stick op en berg deze niet op in de buurt van uw computer in geval van diefstal van uw computer. Zomersluiting Oase Vanaf woensdag 3 juli tot en met vrijdag 30 augustus is de Oase iedere woensdag en vrijdag gesloten. Bovendien worden er in de maanden juli en augustus geen cursussen en activiteiten gegeven of gedaan. Er is echter nog wel een spellenmiddag op dinsdag 2 juli en daarna pas weer op dinsdag 3 september. De zaal is open om uur en de middag begint op uur. De fietstochten gaan gewoon door op 11 juli, 8 augustus en 12 september. Vertrek om uur bij de Oase. Van de redactie Deze nieuwsbrief is de laatste voor de vakantie: in juli en augustus verschijnt er geen nieuwsbrief. De eerstvolgende verschijnt in de laatste week van augustus en wordt dan de nieuwsbrief van september. Kopij voor deze nieuwsbrief graag inleveren voor 21 augustus bij: Anneke Ruven, Eiteren 20, 3401 PT IJsselstein, tel of per Bestuur en leden ANBO afdeling IJsselstein voorzitter: secretaris: penningmeester: ledenadministratie: rijbewijskeuring: website: J.v.d. Schot, J.A. Comeniusstraat 1, 3401 WE IJsselstein Tel Lenie Hummelink, Merkelbachlaan 15, 3404EX, IJsselstein tel , Arie van Dijk, Hernhutterlaan 17, 3402GX, IJsselstein tel , Loes Jansen, Pollux 24, 3402HJ, IJsselstein tel , Marry van der Zouwen, Aldrinhof 6,3402DC IJsselstein tel , Roel de Vries, Beurtschipper 5, 3401PL, IJsselstein tel ,

5 - 5 -

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39

A N B O d e. Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7. Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 A N B O d e Informatieblad van de ANBO Afdeling Zoetermeer/Benthuizen NUMMER 7 17e Jaargang NOVEMBER 2013 Telefoon: 079-342 70 23 of 06-23 22 57 39 Colofon ANBOde is een uitgave van de ANBO afdeling Zoetermeer/Benthuizen

Nadere informatie

Inhoud. maart 2014 maart 2014

Inhoud. maart 2014 maart 2014 ANBO Servicelijn Algemeen 0348 46 66 66 ANBO (Leden) Servicecenter (algemene vragen) 0348 46 66 90 ANBO Advieslijn vragen over pensioen, inkomen, werk en wonen. 0348 46 66 88 ANBO/SUCZES Zorgadvieslijn

Nadere informatie

#3. Startbijeenkomst en het Goede doel. Tijdens de startbijeenkomst van Ondersteboven werd het Goede Doelen spel gespeeld. P. 4

#3. Startbijeenkomst en het Goede doel. Tijdens de startbijeenkomst van Ondersteboven werd het Goede Doelen spel gespeeld. P. 4 MEI 2012 NIEUWSBRIEF ONDERSTEBOVEN Naar een klantgerichte organisatie met kleinschalige teams #1. Ondersteboven gaan is: weten van elkaars werk! Pas geleden vertelde een medewerker mij, dat het werken

Nadere informatie

Informatieboekje. Vlaaienactie 2011. Scoutinggroep Don Bosco Soest

Informatieboekje. Vlaaienactie 2011. Scoutinggroep Don Bosco Soest Informatieboekje Vlaaienactie 2011 Inhoud Voorwoord 1. Waarom een vlaaienactie?...7 1.1. Geld verdienen voor de groep... 7 1.2. Geld verdienen voor je speltak... 7 1.3. Bekendheid voor de groep... 7 1.4.

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bolleboos. CVB op internet http://www.decvb.nl. Redacteur gezocht! (zie pagina 2) Demonstratie over het maken van een eenvoudige

Bolleboos. CVB op internet http://www.decvb.nl. Redacteur gezocht! (zie pagina 2) Demonstratie over het maken van een eenvoudige CVB op internet http://www.decvb.nl De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Hier had uw advertentie kunnen staan! Bolleboos maart 2007 Windenergie! Belangstelling? Bel: 023-5581158

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit.

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit. FNV Bondgenoten Neem gratis mee! Ouderenwijzer Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud 2 Gelukkig mankeer ik niks > Column Willem Banning 2 Aftrekpost specifieke zorgkosten

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

Beweging. Beweging gaat online Rob Bronsgeest blikt terug Wat moet ik met een computer? oktober november december 2010

Beweging. Beweging gaat online Rob Bronsgeest blikt terug Wat moet ik met een computer? oktober november december 2010 Beweging Beweging gaat online Rob Bronsgeest blikt terug Wat moet ik met een computer? Lees de nieuwe Beweging op www.human.nl/beweging 26 oktober november december 2010 Colofon Beweging nummer 26 oktober

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

KBO INFO AFD. HEESCH

KBO INFO AFD. HEESCH KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG OKTOBER 2013 NO. 10 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Samen zingen... 4 Ut strötje... 5 Raad Gecoördineerd Ouderenwerk... 6 Tweeduizenddertien (acht)... 8 Verslag

Nadere informatie

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2007 In opdracht van de afdeling Vergunningen, ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl 192 november 2014 Humor is het gat in de traan waardoor de lach ontsnapt. Ruth Zwijgers In dit nummer

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Sollicitatiebrief. Waarom een goede sollicitatiebrief?

Sollicitatiebrief. Waarom een goede sollicitatiebrief? Sollicitatiebrief Waarom een goede sollicitatiebrief? In de sollicitatiebrief geef je aan dat je in aanmerking wilt komen voor een baan bij een potentiële werkgever. Aangezien de sollicitatiebrief samen

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Nieuws van de afdeling

Nieuws van de afdeling Nieuws van de afdeling KBO Waspik 1973-2013 foto 35 jarig KBO feest Postbus 54, 5165 ZH Waspik Telefoon 0416-311629 Rabobank 1565.21.466 uitgave: december 2013 Artikelen in dit afdelingsnieuws - Een zalig

Nadere informatie

INHOUD BIJSTAND EN VAKANTIE VERGOEDING VOOR SCHOOL- EN VRIJETIJDSACTIVITEIT VAN UW KIND MEER DAN ALLEEN EEN HERINDICATIE KOEPEL WMO: VERANDERINGEN.

INHOUD BIJSTAND EN VAKANTIE VERGOEDING VOOR SCHOOL- EN VRIJETIJDSACTIVITEIT VAN UW KIND MEER DAN ALLEEN EEN HERINDICATIE KOEPEL WMO: VERANDERINGEN. juni 2015 Jaargang 10 nummer 2 Nieuwsflits INHOUD BIJSTAND EN VAKANTIE VERGOEDING VOOR SCHOOL- EN VRIJETIJDSACTIVITEIT VAN UW KIND MEER DAN ALLEEN EEN HERINDICATIE KOEPEL WMO: VERANDERINGEN... CLIËNTENRAAD:

Nadere informatie

MEI 2015 ANBO. Mei NR 4 2015 JAARGANG 5. INHOUD 1 Eefs Column

MEI 2015 ANBO. Mei NR 4 2015 JAARGANG 5. INHOUD 1 Eefs Column NR 4 2015 JAARGANG 5 MEI 2015 INHOUD 1 Eefs Column ANBO 2 Over de Regio Zuid-Oost 3 Overige algemene informatie 4-6 Afdeling Kempenland 7-8 Afdeling Geldrop-Mierlo/Heeze-Leende Mei De maand mei, een bijzondere

Nadere informatie

Nieuwsbrief SENIOR 55+ Brede banden club : een mooi initiatief! KRIMPEN AAN DEN IJSSEL. In dit nummer. juni 2010 - nummer 13

Nieuwsbrief SENIOR 55+ Brede banden club : een mooi initiatief! KRIMPEN AAN DEN IJSSEL. In dit nummer. juni 2010 - nummer 13 Nieuwsbrief juni 2010 - nummer 13 Brede banden club : een mooi initiatief! 55+ Op initiatief van enkele actieve 55- plussers is indertijd de Brede Banden Club in het leven geroepen. Gedurende de voorjaars-

Nadere informatie

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben.

Ja, ik zou dit project zeker willen inbedden. De onderzoeken zouden veel meer een kwalitatieve insteek moeten hebben. Uw mening, onze zorg Eindrapportage Uw mening, onze zorg De laatste tijd merk ik dat het personeel het drukker heeft. Een praatje zit er niet in en dat vinden ze zelf ook vervelend. De inzet is er, maar

Nadere informatie

Wilt u zo lang mogelijk actief, gezond en veilig thuis kunnen blijven wonen onder eigen regie en in de buurt?

Wilt u zo lang mogelijk actief, gezond en veilig thuis kunnen blijven wonen onder eigen regie en in de buurt? al m 230 eer dan ging leden en u Wilt u zo lang mogelijk actief, en thuis kunnen blijven wonen onder eigen regie en in de buurt? voor! Kom dan deel uitmaken van StadsdorpZuid voor en door bewoners van

Nadere informatie

Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne

Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne Handreiking Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne Colofon Uitgever: CDA-bureau Afdeling Communicatie Postbus 30453 2500 GL Den Haag 070-3424888 cda@cda.nl www.cda.nl

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

juni 2011 Actuele informatie Afdeling Eindhoven

juni 2011 Actuele informatie Afdeling Eindhoven 1 Vereniging voor senioren Eindhoven EindhovenActueel! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- juni 2011 Actuele informatie

Nadere informatie