Oranje-Groene Kruis. Plaatsingslijst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oranje-Groene Kruis. Plaatsingslijst"

Transcriptie

1 Plaatsingslijst Archief Oranje-Groene Kruis Archiefnummer: 941 Archiefnaam: OGK Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering: Katholiek Documentatie Centrum 2014

2 1 Rechtspositie. 2 Rechtspositie Werving personeel - advertenties o.m. sollicitaties Sollicitaties en stages landelijke Verpleegkundigen in Algemene Dienst (V.A.D.). 5 Commissie Organisatie en Structuur Rechtspositie. 8 Pensioenfonds VGZ en Maatschappelijk Werk. 9 Rechtspositie. 10 Vervanging waarneming rijksssubsidie Rechtspositie. 12 Begin, vervulling en beëindiging dienstbetrekking: waarneming. 13 Bijeenkomsten hoofdwijkverpleegkundigen Rechtspositie commissie (A. Taal). 15 Injecties door wijkverpleegsters Rechtspositie commissie (A. Taal) Huur-, verhuis- en logeervergoeding Arbeidstijden Salarissen: subsidie rijksoverheid. 21 Inhouding loonbelasting Insignes. 1970, september. 23 Commissie Opleidingszaken. 24 Personeel Landelijk Bureau. Pagina 1

3 25 Bijscholing Verpleegkundigen Algemene Dienst (VAD) en cursussen. 26 Vakantie en verlofdagen. 27 Pensioenfonds VGZ en Maatschappelijk Werk Rechtspositieregeling Kruisverenigingen. 29 Training directeuren VAD (verpleegkundigen algemene dienst). 30 Opheffing betrekking; einde dienstverband. 31 Arbeidsovereenkomst Taak en vervulling van plichten van de betrekking. 33 Taakverdeling Verpleegkundigen Algemene Dienst (VAD). 34 Salarissen: subsidie rijksoverheid (Taal) Pensioencommissie. 37 Pensioencentrale. 38 Honorariumreglement en loonreglement. 39 Toeslagen, vergoedingen voor opleidingen. 40 Salariëring algemeen. 41 Salariëring kraamverzorgsters. 42 Salariëring docenten. 43 Salariëring verpleegkundigen. 44 Salariëring wijkverpleegkundigen. 45 Pensioenfonds VGZ en Maatschappelijk Werk Tijdelijke toeslag op salarissen. 47 Erefonds voor oud-verpleegkundigen. Pagina 2

4 48 Bijstand, salarissen en pensioenen: algemeen Stichting Sanatoriumverzekering. 51 Toeslag op pensioenen. 52 Onregelmatigheidstoeslag. 53 Vakantietoeslagen. 54 R.P.R. wachtgeldfonds. 55 Bijscholingscommissie (M. van Riel) Scheidsgerecht Ziekteverzekering. 73 Bijscholing algemeen. 1971, oktober , april. 74 Bijscholing algemeen. 1972, mei - augustus. 75 Bijscholing algemeen. 1972, september - november. 76 Bedrijfsvereniging Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen. 77 Centrale Raad voor de Volksgezondheid: algemeen Raad voor de Revalidatie Organisatie gezondheidszorg. 80 Pensioenfonds Volksgezondheid en Maatschappelijk Werk. 81 Districtsverpleegkundigen kankerbestrijding Districtsverpleegkundigen revalidatie Onderneming en opvoering vakbekwaamheid wijkverpleegsters. 1971, februari - maart. 84 Vergadering archivarissen. 85 Najaarsloterij. 86 Redactie maandblad Oranje-Groene Kruis , april. Pagina 3

5 87 Maandblad Oranje-Groene Kruis met documentatie Bijscholing algemeen: werkconferentie, commissie. 89 Bijscholing algemeen. 1972, februari , september. 90 Bijscholing algemeen Bijscholing wijkverpleegkundigen. 92 Districtsverpleegkundigen rheuma Leidsterdocenten vergaderingen. 94 Wijkverpleegkundigen werkbijeenkomsten. 95 Subsidiëring wijkverpleegsters. 96 Stage hoofdwijkverpleegkundigen Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn (NRMW). 98 Telefoon, huistelefoon, verdere P.T.T.-aangelegenheden. 99 Accountantscontrole: financiële controle. 100 Accountantscontrole: financiële controle Kinderpostzegelgelden provinciale bonden. 102 Nederlands Comité Kinderpostzegels Nederlands Comité Kinderpostzegels. 104 Kantoormeubilering. 105 Kantoorbenodigdheden en kantoorbehoeften: drukwerk Stichting Fondsenwervingsacties Volksgezondheid. 107 Publiciteit en voorlichting Project Land van Maas en Waal. 109 Zuid-Hollandse Oranje-Groene Kruis: vergaderingen algemeen bestuur e.d. Pagina 4

6 110 Zuid-Hollandse Oranje-Groene Kruis: vergaderingen dagelijks bestuur e.d. 111 Provinciale verenigingen Oranje-Groene Kruis financiën algemeen, Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland Provinciale verenigingen Oranje-Groene Kruis financiën: Utrecht Provinciale verenigingen Oranje-Groene Kruis financiën: Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Limburg Directrices kraaminternaten. 115 Rijkssubsidie kraaminternaten. 116 Werkgroep Maatschappelijke Gezondheidszorg in A-opleiding. 117 Hogere Beroepsopleiding. 118 Stichting Studiosa Opleiding: rijkssubsidie Studiedagen, congressen, conferenties verpleegkundigen. 121 Opleiding: Preventiefondssubsidie. 122 Bijscholing algemeen: rijkssubsidie. 123 Kraaminternaten: algemeen. 124 Preventiefonds: subsidie provinciale verenigingen Kraaminternaten: stichtingsbestuur. 126 Bindingsverklaringen. 127 Vakverenigingen Beraadgroep kraaminternaten. 129 Opleiding ziekenverzorgsters. 130 Districtsverpleegkundigen kankerbestrijding: commissie Drion. Pagina 5

7 Opleidingen tot verpleegkundigen; docentes; verpleegstersschool Leerboek Kraamzorg Sollicitaties naar (staf)functies bij kraaminternaten. 134 Kraaminternaten: benoemingen, aanstellingen. 135 Werving opleidingen maatschappelijke gezondheidszorg. 136 Wijkopleiding: stages Werving opleidingen maatschappelijke gezondheidszorg Beraadsgroep kraaminternaten. 139 Wijkverpleegkundigen: opleiding rijkssubsidie Commissie huisvesting maatschappelijke gezondheidszorg Beleidscontactgroep opleiding maatschappelijke gezondheidszorg. 142 Opleiding, vorming e.d. van wijkverpleegsters. 143 Bijscholing stagebegeleiding. 144 Kraaminternaten: financiële controle. 145 Representatie e.d. van kraaminternaten Kraaminternaten keuringen Zorg voor het gehandicapte kind Zorg voor doofstommen en slechthorenden. 149 Kraamzorg en ziekenfondsen. 150 Kraamzorg werkgroep. 151 Nederlandse Federatie voor Bejaardenbeleid. 152 Werkgemeenschap kindercentra. Pagina 6

8 153 VAD kraamzorg Consultatiebureaus. 155 Consultatiebureaus: rijkssubsidie. 156 Kraamzorg: vragenlijsten. 157 Zorg voor geestelijk gehandicapte kinderen Bejaardenzorg in de wijk. 159 Uniforme bijdrage kraamzorg Algemene stukken PCLK, gevonden in dossiers N. Overweel Manifestaties, congressen etc. 1972, augustus , maart. 164 Manifestaties, congressen etc. 1972, januari - augustus. 165 Oprichting gezamenlijke wijkgebouwen. 166 Wijkgebouwen. 1972, juni. 167 Plaatsing artikelen maandblad Oranje-Groene Kruis. 168 Correspondentie met drukker maandblad Oranje-Groene Kruis. 169 Benodigdheden centraal magazijn t.b.v. zieken. 170 Adressen, telefoonnummers etc. van derden. 171 Exploitatie en administratie, o.m. wijze van financieren. 172 Kalender Oranje-Groene Kruis. 177 Onderhoud, reparaties e.d. bij het landelijk bureau van het Oranje-Groene Kruis Brandverzekering Dienstgebouwen: huurovereenkomst. 180 Preventiefonds subsidie voor wijkgebouwen: algemeen Pagina 7

9 181 Wijkgebouwen: rijkssubsidie. 182 Administratieve organisatie: automatisering Administratieve organisatie: automatisering. 1972, augustus , juli. 184 Vertegenwoordigingen in andere lichamen Analysegroep (samenwerking kruisverenigingen) Belastingen en B.T.W. 188 Provinciale algemene ledenvergaderingen Jaarboeken en jaarverslagen Jaarboeken en jaarverslagen , Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Gelderland Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Gelderland. 193 Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Gelderland. 194 Zuid-Hollandse Oranje-Groene Kruisvereniging: vergaderingen dagelijks bestuur e.d. 195 Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Overijssel. 196 Financiële tussenkomst, subsidie e.d Jubilea, onderscheidingen etc. 198 Arbitrale handelingen. 199 Representatie. 200 Jaarverslagen. 1945/ Jaarverslagen / Historie: Oprichting Bond van Protestants-Christelijke Vereenigingen voor Wijkverpleging in Nederland. Pagina 8

10 Historie: Propaganda voor de Bond van Protestants-Christelijke Vereenigingen voor Wijkverpleging in Nederland Correspondentie: sollicitaties bij Stichting Technische Voorlichting voor Lichamelijk Gehandicapten Correspondentie over diverse onderwerpen Stichting Seminarium voor praktische gezondheidszorg Plus oprichtingsakte en statuten Vragenlijsten-1972 en t.b.v. plaatselijke kruisverenigingen Opening Landelijk Bureau (14 maart 1969). 1969, maart. 210 Correspondentie Wijkbond (Bond Prot. Chr. Vereen. v. Wijkverpleging in Nederland) Correspondentie Subsidiëring plaatselijke verenigingen Rijkssubsidie grote stadsafdelingen. 214 Plaatselijke verenigingen: preventiefondssubsidie. 215 Preventiefonds subsidie voor wijkgebouwen: algemeen Revalidatiecentrum 'De Hoogstraat'. 217 Revalidatiecentrum 'De Hoogstraat' Revalidatiecentrum 'De Hoogstraat'. 219 Uitoefening van dienst. 220 Mechanisering en administratie Commissie levensbeschouwelijke aspecten Plaatselijke verenigingen Oranje-Groene Kruis: algemeen, o.m. jaarverslagen en financiële rapporten. 223 Plaatselijke verenigingen Oranje-Groene Kruis: algemeen, o.m. jaarverslagen en financiële rapporten. Pagina 9

11 Plaatselijke verenigingen Oranje-Groene Kruis: algemeen, o.m. jaarverslagen en financiële rapporten. Amsterdam Plaatselijke verenigingen Oranje-Groene Kruis: algemeen, o.m. jaarverslagen en financiële rapporten. Diversen april. 226 Plaatselijke verenigingen Oranje-Groene Kruis: algemeen, o.m. jaarverslagen en financiële rapporten. Delft. 227 Plaatselijke verenigingen Oranje-Groene Kruis: algemeen, o.m. jaarverslagen en financiële rapporten. Apeldoorn. 228 Administratieve organisatie: automatisering (map Taal). 1973, juni - december. 229 Administratieve organisatie: automatisering (map Taal). 1973, januari - mei. 240 Taakomschrijving: correspondentie directeur. 241 Interkruiselijke kraamzorgcommissie. 245 Geneeskundige Hoofdinspectie Dagelijkse besturen van de drie landelijke kruisverenigingen (drie kruizen). 247 Verdeelstaat poolgelden. 261 Redactievergaderingen MGZ (map Overweel) Redactievergaderingen MGZ (map Overweel). 270 Statuten huishoudelijk reglement Oprichting nieuwe afdelingen, samenvoeging organen, fusies. 272 Integratie. 273 Integratie. 1972, april - september. 274 Integratie. 1972, januari - maart. 275 Integratie. 276 Integratie Jaarboekje en jaarverslagen OGK. Pagina 10

12 279 Statuten provinciale bonden. 280 Kasgeldleningen. 281 Steunfonds Oranje-Groene Kruis. 282 Projekten subsidiëring. 283 Begeleidingscommissie experimenten interkruiselijk. 284 Begeleidingscommissie experimenten interkruiselijk. 285 Begeleidingscommissie experimenten interkruiselijk Suriname Werkingsgebied en begrenzing commissie basispakket. 288 Lidmaatschap en ledenadministratie Ziekenhuizen-kruizen Ziekenhuizen-kruizen Districtsvorming Districtsvorming Machtsoverschrijding. 294 Wijkverpleegkundigen beeldvorming Wijkverpleegkundigen beeldvorming: verslagen van besprekingen. 296 Wijkverpleegkundigen beeldvorming: onderzoek Instituut voor Toegepaste Sociologie. 299 Stichting Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO). 300 MGZ diëtisten Gevaren van elektriciteit. 302 Verkeersvraagstukken. Pagina 11

13 303 Fysiotherapeuten Voorkomen van ongevallen. 305 Consulenten ontwikkelingswerk. 306 Hygiëne, lucht, water en bodem. 307 Leidsterdocenten en staven. 308 Medische beroepen: bemiddelingsbureau voor vestiging en waarnemingen artsen. 309 Hoofdwijkverpleegkundigen: rijkssubsidie. 310 Wijkverpleegkundigen. 311 Vaccinatie-inentingen Verpleegkundigen algemene dienst: VAD's maatschappelijke gezondheidszorg. Bijscholingen en andere onderwerpen. 313 Verpleegkundigen algemene dienst: VAD's maatschappelijke gezondheidszorg. VAD's-bijeenkomsten. 314 Verpleegkundigen algemene dienst: VAD's maatschappelijke gezondheidszorg. Cursusboek 'Verpleegkundige verrichtingen in de MGZ'. 315 Geestelijke volksgezondheidszorg. 316 Nationaal Protestants Centrum voor de Geestelijke Volksgezondheid. 317 Ambulante dienstverlening Kerk en wereld Nationale Federatie Het Wit-Gele Kruis: historisch overzicht in cijfers en overzicht exploitatieresultaten der kraamcentra uit , Nationale Federatie Het Wit-Gele Kruis: historisch overzicht met financiële gegevens. 321 Experiment ziekenverzorgsters. Pagina 12

14 322 Ziekenfondsraad. 323 Nationale Federatie Het Wit-Gele Kruis. 324 Algemene Nederlandse Vereniging Het Groene Kruis Volksgezondheidsorganisatie. 326 Oranje-Groene Kruis (van diverse mappen hierin gedaan). 1974, april. 327 Wijkgezondheidszorg. 328 Internationale Volksgezondheidszaken. 329 Geestelijke gezondheidszorg. 330 PKU-onderzoek (Phenyltenonurie). 331 Financiering Volksgezondheid, o.m. kruiswerk Kraamcentra provinciale bonden Kraamcentra provinciale bonden Prenatale zorg Nederlandse Bond voor Moederschapszorg. 336 Kraamcentra: inschrijfgelden Kraamzorg Kraamzorg Verhouding kraamcentra-ziekenhuizen. 340 Kraamzorg: basisgegevens rapport 'De kraamzorg in veranderend perspectief' en andere rapporten Kraamzorg: Interkruiselijke commissie Kraamcentra: rijkssubsidie Tijdschrift voor ziekenverpleging. 344 Interkerkelijke protestantse ziekenhuizen. Pagina 13

15 Kraamcentra Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Gelderland Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Gelderland. 349 Interkruis Zuid-Holland. 350 Interkruis Zuid-Holland. 351 Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Noord-Holland. 352 Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Zuid-Holland Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Zuid-Holland. 354 Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Utrecht Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Zeeland Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Limburg Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Limburg Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Limburg Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Gelderland en Flevopolders (dossier Overweel) II Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Gelderland en Flevopolders (dossier Overweel) I Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Zeeland en Limburg (dossier Overweel) II Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Zeeland en Limburg Pagina 14

16 (dossier Overweel) I Vaste commissie VGZ: kamerstukken. 364 Vaste commissie VGZ: correspondentie en verslagen Drugs (ook alcohol): ook voorlichtingsmateriaal. 366 Abortus provocatus. 367 Gezondheidstoestand der bevolking Prinses Beatrix Polio Fonds Nederlands Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek (NISSO). 370 Veiligheidsinstituut. 371 Wetenschappelijk onderzoek rijkssubsidie Voedingsvoorlichting. 373 Geestelijke hygiëne Stichting hygiëne: algemeen bestuur. 375 Revalidatie centrum "De Hoogstraat" GV Revalidatie centrum "De Hoogstraat" GV Revalidatie centrum "De Hoogstraat" GV Pensioencommissie Pensioencommissie Commissie verdeling kinderpostzegelgelden Commissie verdeling kinderpostzegelgelden Kraamzorg (Overweel): ook Stichting Kraamzorg Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland I (Overweel) II Pagina 15

17 384 Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland I (Overweel) Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland I (Overweel) Stichtingsraad Nederlands Comité Kinderpostzegels. 387 Suriname Suriname Suriname Preventiefonds Preventiefonds opleiding wijkverpleging Preventiefonds subsidie provinciale verenigingen Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Friesland Noord-Holland, Utrecht (dossier Overweel) II Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Friesland Noord-Holland, Utrecht (dossier Overweel) II Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Friesland Noord-Holland, Utrecht (dossier Overweel) II Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Friesland Noord-Holland, Utrecht (dossier Overweel) I Landelijke financiële bijdrage en rijkssubsidie. 398 Instituut bestuurswetenschappen: gemeentelijke subsidie Inzamelakties (niet Suriname: zie hiervoor 07.2). 400 Begrotingen OGK. 401 "De Emmabloem". 402 Rijkssubsidie Provinciale Kruisverenigingen. Pagina 16

18 403 Subsidie provincies. 404 Begrotingen SOZA. 405 Begrotingen SOZA. 406 Vragenlijst baten en lasten. 407 WA-verzekering Legaten en schenkingen. 409 Contributies: afdrachten Overleg financiën (map Taal) Financiën algemeen Tegemoetkoming ziektenkostenverzekering. 414 CB-artsen Wet Gezondheidsvoorzieningen: achtergrondsgroep. 416 Bejaardenoorden Verpleegtehuizen Ziekenhuisvraagstukken en efficiëncy, ook enquête , 419 Wet Gezondheidsvoorzieningen Verstrekking verloskundige hulp. 421 Ziekenhuisbouw. 422 Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO). 423 Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO) en SSLK. 424 Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO) Statuten algemeen Pagina 17

19 426 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (ABWZ). 427 Gezondheidsbescherming. 428 Extramurale zorg: algemeen. 429 Gezondheidsvoorlichting en opvoeding SSLK. 430 Gezondheidsvoorlichting en opvoeding SSLK. 435 Rijkssubsidie bouw wijkgebouwen I Rijkssubsidie bouw wijkgebouwen II Statuten en richtlijnen oprichting plaatselijke kruisverenigingen Stukken betreffende vergaderingen van het algemeen bestuur van de Stichting Nationaal Centrum voor Kruiswerk (SNCK) Stukken betreffende vergaderingen van het algemeen bestuur van de Stichting Nationaal Centrum voor Kruiswerk (SNCK) Oranje-Groene Kruis (van diverse mappen hierin gedaan): dossier SG. Hierin financiën, subsidie, schenkingen Huishoudelijke en gezinsvoorlichting: voorlichtingsmateriaal Nederlandse gezinsraad. 443 Nederlandse gezinsraad Kopieën van brieven en correspondentie gevoerd in 1974 (dossier SG). 445 WA-verzekering. 446 Financiën algemeen Schoolgezondheidszorg. 448 NOVIB Zorg voor woonwagenbewoners. 450 Protestants christelijke kinderuitzending. Pagina 18

20 451 Gezondheidsvoorlichting en opvoeding: ouders van jonge kinderen. 452 Bevordering onderwijs: studiebeurzen en renteloze voorschotten. 453 Sociale geneeskunde: basiscursus. 454 Zorg voor de jeugd en kinderhygiëne (ook financiering) , maart. 455 Zorg voor de jeugd en kinderhygiëne (ook financiering) Financiële- en accountantscontrole Financiële en accountantscontrole (uitgezonderd 1967). 458 Plaatselijke verenigingen OGK: algemeen Hoensbroek hier o.m. jaarverslagen en financiële rapporten. 459 Plaatselijke verenigingen OGK: algemeen Rotterdam hier o.m. jaarverslagen en financiële rapporten. 460 Nationaal bureau voor reclassering. 461 Sociaal medische diensten en gemeentelijke diensten: geneeskundige en hygiënische zorg algemeen Sociaal medische diensten en gemeentelijke diensten: geneeskundige en hygiënische zorg algemeen Plaatselijke verenigingen OGK: algemeen 's-gravenhage hier o.m. jaarverslagen en financiële rapporten. 472 Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging algemeen. 1971, september - december. 473 Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging algemeen Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Friesland Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Drenthe Funktionering van besturen en vertegenwoordigers Nederlands congres voor openbare gezondheidszorg. Pagina 19

21 Besluitenlijsten vergaderingen SSLK-OGK. 481 Besluitenlijsten vergaderingen SSLK-OGK Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Groningen Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Groningen Opleiding Health Educators. 1974, maart. 485 Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO). 486 Health Educators. 487 Health Educators Contact Health Educators Contact. 489 Gezondheidsvoorlichting- en opvoeding (GVO) Gezondheidsvoorlichting- en opvoeding (GVO) Welzijnszorg: experimentele samenwerking. 492 Maatschappelijk Werk, maatschappelijke gezondheidszorg, samenwerking Maatschappelijk Werk, maatschappelijke gezondheidszorg, samenwerking. 494 Maatschappelijk Werk, maatschappelijke gezondheidszorg, samenwerking Map I Maatschappelijk Werk, maatschappelijke gezondheidszorg, samenwerking Map II Commissie verdeling kinderpostzegelgelden.i Commissie verdeling kinderpostzegelgelden.ii Wijkgebouwen: rijkssubsidie Liquidatie provinciale en plaatselijke kruisverenigingen: financiële afwikkeling. (doss. Mazijk, Overweel) Pagina 20

22 510 Liquidatie provinciale en plaatselijke kruisverenigingen: financiële afwikkeling. Suriname, Groningen, Drenthe, Noord-Holland Liquidatie provinciale en plaatselijke kruisverenigingen: financiële afwikkeling. Zeeland, Utrecht, Limburg, diversen Jaarboeken en jaarverslagen: jubileummap I Jaarboeken en jaarverslagen: jubileummap II Betrekkingen van financiële aard, o.m. tegemoetkomingen Plan van ordening Oranje-Groene Kruis: systematische lijst Dossierinventaris (kaarten) Oranje-Groene Kruis-archief. z.j Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het hoofdbestuur. Met bijlagen , januari - juni , juli - december (onvolledig) omslagen Agenda's voor en verslagen van het bureau-contact in OGK-verband. Met bijlagen (onvolledig) omslagen Agenda's voor en verslagen van jaarvergaderingen. Met bijlagen , Pagina 21

23 , omslagen Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur. Met bijlagen , januari - juni , juli - december omslagen Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de staf. Met bijlagen omslagen 559 Commissie Identiteit, ingesteld door het hoodbestuur omslag 560 Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van verpleegkundigen in algemene dienst (VAD's). Met bijlagen. 1 omslag Pagina 22

Archief Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie

Archief Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie Plaatsingslijst Archief Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie Archiefnummer: 996 Archiefnaam: PINK Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: (1958)

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk, 1945-1987

Inventaris van het archief van de Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk, 1945-1987 Nummer archiefinventaris: 2.19.170 Inventaris van het archief van de Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk, 1945-1987 Auteur: S.M. Pereira Nationaal Archief, Den Haag 1993 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.19.150 Inventaris van de archieven van de Federatie Vormingscentra, 1951-1985, Vereniging van Volkshogescholen en Vormingscentra, 1985-1992, Katholieke Federatie voor Volksontwikkelingswerk,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Nummer archiefinventaris: 2.04.93 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Auteur: CAS 1202 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 662 Archiefnaam: KOLS Sector: Politiek Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1885-1999

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 662 Archiefnaam: KOLS Sector: Politiek Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1885-1999 Plaatsingslijst Archief M.A.L. Kolster Archiefnummer: 662 Archiefnaam: KOLS Sector: Politiek Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1885-1999 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Curriculum vitae. [1968],

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Nummer archiefinventaris: 2.14.37 Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983

Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983 Nummer archiefinventaris: 3.22.22 Inventaris van het archief van het Provinciale VVV Zuid-Holland, 1939-1983 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 Zitting 1972-11 835 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN Nr. 3 (De vroegere stukken zijn gedrukt in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1978-1979 Rijksbegroting voor het jaar 1979 15 3 Begroting van uitgaven Hoofdstuk XVI Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Nr. 3 BIJLAGEN

Nadere informatie

505, 565-570 1905. Kopieën het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en andere bronnen over de relatie artsen-overheid 1921

505, 565-570 1905. Kopieën het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en andere bronnen over de relatie artsen-overheid 1921 Jaar Auteur Titel Uitgave 1895 Kuyper, A. Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken Amsterdam; 1895 1895 De Ziekenfondsen in Nederland. Rapport uitgebracht door eene commissie van onderzoek

Nadere informatie

Registratie archiefstuk(ken) in overdrachtslijst: doos 1614 en 1615 (26 april 1988) Waardering buitenlandse diploma's (aug.

Registratie archiefstuk(ken) in overdrachtslijst: doos 1614 en 1615 (26 april 1988) Waardering buitenlandse diploma's (aug. ;::,.,.-=-~----- - ---- --- -- -- --------- -- Registratie archiefstuk(ken) in overdrachtslijst: doos 1008 (25 maart 1985) Waardering buitenlandse diploma's (1975-1980) Registratie archiefstuk(ken) in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1989-1990 20931 Zorg en dienstverlening ten behoeve van geestelijk gehandicapten Nr. 10 LIJST VAN ANTWOORDEN 1 Ontvangen 11 mei 1990 1 De vervanging van

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl

Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Bezoekadres Postadres www.pcob.nl Jaarverslag 2011 Algemene vergadering 23 mei 2012 Jaarverslag 2011 Onderwerp / Project Jaarverslag 2011 Portefeuille bestuurder Okke Pol Verantwoordelijk MT-lid Hans van Ronkel Medewerker Johan Bakker

Nadere informatie

Archief Mgr. Bekkerscentrum

Archief Mgr. Bekkerscentrum Plaatsingslijst Archief Mgr. Bekkerscentrum Archiefnummer: 967 Archiefnaam: BEKC Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: (1961) 1968-1987 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

Jaardocument GGz Centraal

Jaardocument GGz Centraal 2011 Jaardocument 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6 2.3 Kerngegevens...8

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Protestantse Kerk in Nederland Jaarverslag en jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Utrecht, 12 mei 2014

Nadere informatie

Stichting Han Fortmann Centrum

Stichting Han Fortmann Centrum Plaatsingslijst Archief Stichting Han Fortmann Centrum Archiefnummer: 733 Archiefnaam: HAFC Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1957-2011 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972)

Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972) Nummer archiefinventaris: 2.19.037 Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

versie vastgesteld Staatscourant 10300, 15 juni 2011 Redactie: v/ m VROM

versie vastgesteld Staatscourant 10300, 15 juni 2011 Redactie: v/ m VROM 1 Selectielijst voor de neerslag van de handelingen op het beleidsterrein rijkshuisvesting voor de Rijksgebouwendienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2010 - versie vastgesteld

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992)

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) De vier archiefblokken worden één F.J. Oosterhuis 1992, 2008 1 Winsum, mei 1970. De invulling van Obergum is in volle gang. De

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

Subsidiescan Wijkontwikkeling en culturele projecten Gemeente Oosterhout

Subsidiescan Wijkontwikkeling en culturele projecten Gemeente Oosterhout Subsidiescan Wijkontwikkeling en culturele projecten Gemeente Oosterhout TRIAS B.V. Venlo, september 2012 Inhoudsopgave Subsidieresultaten...3 1 VSBfonds...3 2 Oranje Fonds...6 3 Rabobank Foundation...8

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Christen Democratisch Appèl (CDA): Tweede Kamerfractie, (1974) 1975-1985 (1991)

Inventaris van het archief van het Christen Democratisch Appèl (CDA): Tweede Kamerfractie, (1974) 1975-1985 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.19.086 Inventaris van het archief van het Christen Democratisch Appèl (CDA): Tweede Kamerfractie, (1974) 1975-1985 (1991) Auteur: J.A.A. Bervoets, I. Heidebrink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2009. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2009 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2009 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Maatschappelijke verantwoording 2009 Zuidwester

Maatschappelijke verantwoording 2009 Zuidwester Maatschappelijke verantwoording 2009 Zuidwester Zuidwester Postbus 16 3240 AA MIDDELHARNIS T: 0187 89 8888 F: 0187-89 8889 E: info@zuidwester.org www.zuidwester.org Maatschappelijke Verantwoording 2009

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2014

Jaardocument Zorg 2014 Jaardocument Zorg 2014 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland 1 2 3 4 Hoewel de wettelijke verplichting ontbreekt willen wij als maatschappelijke

Nadere informatie