Oranje-Groene Kruis. Plaatsingslijst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oranje-Groene Kruis. Plaatsingslijst"

Transcriptie

1 Plaatsingslijst Archief Oranje-Groene Kruis Archiefnummer: 941 Archiefnaam: OGK Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering: Katholiek Documentatie Centrum 2014

2 1 Rechtspositie. 2 Rechtspositie Werving personeel - advertenties o.m. sollicitaties Sollicitaties en stages landelijke Verpleegkundigen in Algemene Dienst (V.A.D.). 5 Commissie Organisatie en Structuur Rechtspositie. 8 Pensioenfonds VGZ en Maatschappelijk Werk. 9 Rechtspositie. 10 Vervanging waarneming rijksssubsidie Rechtspositie. 12 Begin, vervulling en beëindiging dienstbetrekking: waarneming. 13 Bijeenkomsten hoofdwijkverpleegkundigen Rechtspositie commissie (A. Taal). 15 Injecties door wijkverpleegsters Rechtspositie commissie (A. Taal) Huur-, verhuis- en logeervergoeding Arbeidstijden Salarissen: subsidie rijksoverheid. 21 Inhouding loonbelasting Insignes. 1970, september. 23 Commissie Opleidingszaken. 24 Personeel Landelijk Bureau. Pagina 1

3 25 Bijscholing Verpleegkundigen Algemene Dienst (VAD) en cursussen. 26 Vakantie en verlofdagen. 27 Pensioenfonds VGZ en Maatschappelijk Werk Rechtspositieregeling Kruisverenigingen. 29 Training directeuren VAD (verpleegkundigen algemene dienst). 30 Opheffing betrekking; einde dienstverband. 31 Arbeidsovereenkomst Taak en vervulling van plichten van de betrekking. 33 Taakverdeling Verpleegkundigen Algemene Dienst (VAD). 34 Salarissen: subsidie rijksoverheid (Taal) Pensioencommissie. 37 Pensioencentrale. 38 Honorariumreglement en loonreglement. 39 Toeslagen, vergoedingen voor opleidingen. 40 Salariëring algemeen. 41 Salariëring kraamverzorgsters. 42 Salariëring docenten. 43 Salariëring verpleegkundigen. 44 Salariëring wijkverpleegkundigen. 45 Pensioenfonds VGZ en Maatschappelijk Werk Tijdelijke toeslag op salarissen. 47 Erefonds voor oud-verpleegkundigen. Pagina 2

4 48 Bijstand, salarissen en pensioenen: algemeen Stichting Sanatoriumverzekering. 51 Toeslag op pensioenen. 52 Onregelmatigheidstoeslag. 53 Vakantietoeslagen. 54 R.P.R. wachtgeldfonds. 55 Bijscholingscommissie (M. van Riel) Scheidsgerecht Ziekteverzekering. 73 Bijscholing algemeen. 1971, oktober , april. 74 Bijscholing algemeen. 1972, mei - augustus. 75 Bijscholing algemeen. 1972, september - november. 76 Bedrijfsvereniging Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen. 77 Centrale Raad voor de Volksgezondheid: algemeen Raad voor de Revalidatie Organisatie gezondheidszorg. 80 Pensioenfonds Volksgezondheid en Maatschappelijk Werk. 81 Districtsverpleegkundigen kankerbestrijding Districtsverpleegkundigen revalidatie Onderneming en opvoering vakbekwaamheid wijkverpleegsters. 1971, februari - maart. 84 Vergadering archivarissen. 85 Najaarsloterij. 86 Redactie maandblad Oranje-Groene Kruis , april. Pagina 3

5 87 Maandblad Oranje-Groene Kruis met documentatie Bijscholing algemeen: werkconferentie, commissie. 89 Bijscholing algemeen. 1972, februari , september. 90 Bijscholing algemeen Bijscholing wijkverpleegkundigen. 92 Districtsverpleegkundigen rheuma Leidsterdocenten vergaderingen. 94 Wijkverpleegkundigen werkbijeenkomsten. 95 Subsidiëring wijkverpleegsters. 96 Stage hoofdwijkverpleegkundigen Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn (NRMW). 98 Telefoon, huistelefoon, verdere P.T.T.-aangelegenheden. 99 Accountantscontrole: financiële controle. 100 Accountantscontrole: financiële controle Kinderpostzegelgelden provinciale bonden. 102 Nederlands Comité Kinderpostzegels Nederlands Comité Kinderpostzegels. 104 Kantoormeubilering. 105 Kantoorbenodigdheden en kantoorbehoeften: drukwerk Stichting Fondsenwervingsacties Volksgezondheid. 107 Publiciteit en voorlichting Project Land van Maas en Waal. 109 Zuid-Hollandse Oranje-Groene Kruis: vergaderingen algemeen bestuur e.d. Pagina 4

6 110 Zuid-Hollandse Oranje-Groene Kruis: vergaderingen dagelijks bestuur e.d. 111 Provinciale verenigingen Oranje-Groene Kruis financiën algemeen, Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland Provinciale verenigingen Oranje-Groene Kruis financiën: Utrecht Provinciale verenigingen Oranje-Groene Kruis financiën: Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Limburg Directrices kraaminternaten. 115 Rijkssubsidie kraaminternaten. 116 Werkgroep Maatschappelijke Gezondheidszorg in A-opleiding. 117 Hogere Beroepsopleiding. 118 Stichting Studiosa Opleiding: rijkssubsidie Studiedagen, congressen, conferenties verpleegkundigen. 121 Opleiding: Preventiefondssubsidie. 122 Bijscholing algemeen: rijkssubsidie. 123 Kraaminternaten: algemeen. 124 Preventiefonds: subsidie provinciale verenigingen Kraaminternaten: stichtingsbestuur. 126 Bindingsverklaringen. 127 Vakverenigingen Beraadgroep kraaminternaten. 129 Opleiding ziekenverzorgsters. 130 Districtsverpleegkundigen kankerbestrijding: commissie Drion. Pagina 5

7 Opleidingen tot verpleegkundigen; docentes; verpleegstersschool Leerboek Kraamzorg Sollicitaties naar (staf)functies bij kraaminternaten. 134 Kraaminternaten: benoemingen, aanstellingen. 135 Werving opleidingen maatschappelijke gezondheidszorg. 136 Wijkopleiding: stages Werving opleidingen maatschappelijke gezondheidszorg Beraadsgroep kraaminternaten. 139 Wijkverpleegkundigen: opleiding rijkssubsidie Commissie huisvesting maatschappelijke gezondheidszorg Beleidscontactgroep opleiding maatschappelijke gezondheidszorg. 142 Opleiding, vorming e.d. van wijkverpleegsters. 143 Bijscholing stagebegeleiding. 144 Kraaminternaten: financiële controle. 145 Representatie e.d. van kraaminternaten Kraaminternaten keuringen Zorg voor het gehandicapte kind Zorg voor doofstommen en slechthorenden. 149 Kraamzorg en ziekenfondsen. 150 Kraamzorg werkgroep. 151 Nederlandse Federatie voor Bejaardenbeleid. 152 Werkgemeenschap kindercentra. Pagina 6

8 153 VAD kraamzorg Consultatiebureaus. 155 Consultatiebureaus: rijkssubsidie. 156 Kraamzorg: vragenlijsten. 157 Zorg voor geestelijk gehandicapte kinderen Bejaardenzorg in de wijk. 159 Uniforme bijdrage kraamzorg Algemene stukken PCLK, gevonden in dossiers N. Overweel Manifestaties, congressen etc. 1972, augustus , maart. 164 Manifestaties, congressen etc. 1972, januari - augustus. 165 Oprichting gezamenlijke wijkgebouwen. 166 Wijkgebouwen. 1972, juni. 167 Plaatsing artikelen maandblad Oranje-Groene Kruis. 168 Correspondentie met drukker maandblad Oranje-Groene Kruis. 169 Benodigdheden centraal magazijn t.b.v. zieken. 170 Adressen, telefoonnummers etc. van derden. 171 Exploitatie en administratie, o.m. wijze van financieren. 172 Kalender Oranje-Groene Kruis. 177 Onderhoud, reparaties e.d. bij het landelijk bureau van het Oranje-Groene Kruis Brandverzekering Dienstgebouwen: huurovereenkomst. 180 Preventiefonds subsidie voor wijkgebouwen: algemeen Pagina 7

9 181 Wijkgebouwen: rijkssubsidie. 182 Administratieve organisatie: automatisering Administratieve organisatie: automatisering. 1972, augustus , juli. 184 Vertegenwoordigingen in andere lichamen Analysegroep (samenwerking kruisverenigingen) Belastingen en B.T.W. 188 Provinciale algemene ledenvergaderingen Jaarboeken en jaarverslagen Jaarboeken en jaarverslagen , Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Gelderland Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Gelderland. 193 Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Gelderland. 194 Zuid-Hollandse Oranje-Groene Kruisvereniging: vergaderingen dagelijks bestuur e.d. 195 Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Overijssel. 196 Financiële tussenkomst, subsidie e.d Jubilea, onderscheidingen etc. 198 Arbitrale handelingen. 199 Representatie. 200 Jaarverslagen. 1945/ Jaarverslagen / Historie: Oprichting Bond van Protestants-Christelijke Vereenigingen voor Wijkverpleging in Nederland. Pagina 8

10 Historie: Propaganda voor de Bond van Protestants-Christelijke Vereenigingen voor Wijkverpleging in Nederland Correspondentie: sollicitaties bij Stichting Technische Voorlichting voor Lichamelijk Gehandicapten Correspondentie over diverse onderwerpen Stichting Seminarium voor praktische gezondheidszorg Plus oprichtingsakte en statuten Vragenlijsten-1972 en t.b.v. plaatselijke kruisverenigingen Opening Landelijk Bureau (14 maart 1969). 1969, maart. 210 Correspondentie Wijkbond (Bond Prot. Chr. Vereen. v. Wijkverpleging in Nederland) Correspondentie Subsidiëring plaatselijke verenigingen Rijkssubsidie grote stadsafdelingen. 214 Plaatselijke verenigingen: preventiefondssubsidie. 215 Preventiefonds subsidie voor wijkgebouwen: algemeen Revalidatiecentrum 'De Hoogstraat'. 217 Revalidatiecentrum 'De Hoogstraat' Revalidatiecentrum 'De Hoogstraat'. 219 Uitoefening van dienst. 220 Mechanisering en administratie Commissie levensbeschouwelijke aspecten Plaatselijke verenigingen Oranje-Groene Kruis: algemeen, o.m. jaarverslagen en financiële rapporten. 223 Plaatselijke verenigingen Oranje-Groene Kruis: algemeen, o.m. jaarverslagen en financiële rapporten. Pagina 9

11 Plaatselijke verenigingen Oranje-Groene Kruis: algemeen, o.m. jaarverslagen en financiële rapporten. Amsterdam Plaatselijke verenigingen Oranje-Groene Kruis: algemeen, o.m. jaarverslagen en financiële rapporten. Diversen april. 226 Plaatselijke verenigingen Oranje-Groene Kruis: algemeen, o.m. jaarverslagen en financiële rapporten. Delft. 227 Plaatselijke verenigingen Oranje-Groene Kruis: algemeen, o.m. jaarverslagen en financiële rapporten. Apeldoorn. 228 Administratieve organisatie: automatisering (map Taal). 1973, juni - december. 229 Administratieve organisatie: automatisering (map Taal). 1973, januari - mei. 240 Taakomschrijving: correspondentie directeur. 241 Interkruiselijke kraamzorgcommissie. 245 Geneeskundige Hoofdinspectie Dagelijkse besturen van de drie landelijke kruisverenigingen (drie kruizen). 247 Verdeelstaat poolgelden. 261 Redactievergaderingen MGZ (map Overweel) Redactievergaderingen MGZ (map Overweel). 270 Statuten huishoudelijk reglement Oprichting nieuwe afdelingen, samenvoeging organen, fusies. 272 Integratie. 273 Integratie. 1972, april - september. 274 Integratie. 1972, januari - maart. 275 Integratie. 276 Integratie Jaarboekje en jaarverslagen OGK. Pagina 10

12 279 Statuten provinciale bonden. 280 Kasgeldleningen. 281 Steunfonds Oranje-Groene Kruis. 282 Projekten subsidiëring. 283 Begeleidingscommissie experimenten interkruiselijk. 284 Begeleidingscommissie experimenten interkruiselijk. 285 Begeleidingscommissie experimenten interkruiselijk Suriname Werkingsgebied en begrenzing commissie basispakket. 288 Lidmaatschap en ledenadministratie Ziekenhuizen-kruizen Ziekenhuizen-kruizen Districtsvorming Districtsvorming Machtsoverschrijding. 294 Wijkverpleegkundigen beeldvorming Wijkverpleegkundigen beeldvorming: verslagen van besprekingen. 296 Wijkverpleegkundigen beeldvorming: onderzoek Instituut voor Toegepaste Sociologie. 299 Stichting Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO). 300 MGZ diëtisten Gevaren van elektriciteit. 302 Verkeersvraagstukken. Pagina 11

13 303 Fysiotherapeuten Voorkomen van ongevallen. 305 Consulenten ontwikkelingswerk. 306 Hygiëne, lucht, water en bodem. 307 Leidsterdocenten en staven. 308 Medische beroepen: bemiddelingsbureau voor vestiging en waarnemingen artsen. 309 Hoofdwijkverpleegkundigen: rijkssubsidie. 310 Wijkverpleegkundigen. 311 Vaccinatie-inentingen Verpleegkundigen algemene dienst: VAD's maatschappelijke gezondheidszorg. Bijscholingen en andere onderwerpen. 313 Verpleegkundigen algemene dienst: VAD's maatschappelijke gezondheidszorg. VAD's-bijeenkomsten. 314 Verpleegkundigen algemene dienst: VAD's maatschappelijke gezondheidszorg. Cursusboek 'Verpleegkundige verrichtingen in de MGZ'. 315 Geestelijke volksgezondheidszorg. 316 Nationaal Protestants Centrum voor de Geestelijke Volksgezondheid. 317 Ambulante dienstverlening Kerk en wereld Nationale Federatie Het Wit-Gele Kruis: historisch overzicht in cijfers en overzicht exploitatieresultaten der kraamcentra uit , Nationale Federatie Het Wit-Gele Kruis: historisch overzicht met financiële gegevens. 321 Experiment ziekenverzorgsters. Pagina 12

14 322 Ziekenfondsraad. 323 Nationale Federatie Het Wit-Gele Kruis. 324 Algemene Nederlandse Vereniging Het Groene Kruis Volksgezondheidsorganisatie. 326 Oranje-Groene Kruis (van diverse mappen hierin gedaan). 1974, april. 327 Wijkgezondheidszorg. 328 Internationale Volksgezondheidszaken. 329 Geestelijke gezondheidszorg. 330 PKU-onderzoek (Phenyltenonurie). 331 Financiering Volksgezondheid, o.m. kruiswerk Kraamcentra provinciale bonden Kraamcentra provinciale bonden Prenatale zorg Nederlandse Bond voor Moederschapszorg. 336 Kraamcentra: inschrijfgelden Kraamzorg Kraamzorg Verhouding kraamcentra-ziekenhuizen. 340 Kraamzorg: basisgegevens rapport 'De kraamzorg in veranderend perspectief' en andere rapporten Kraamzorg: Interkruiselijke commissie Kraamcentra: rijkssubsidie Tijdschrift voor ziekenverpleging. 344 Interkerkelijke protestantse ziekenhuizen. Pagina 13

15 Kraamcentra Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Gelderland Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Gelderland. 349 Interkruis Zuid-Holland. 350 Interkruis Zuid-Holland. 351 Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Noord-Holland. 352 Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Zuid-Holland Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Zuid-Holland. 354 Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Utrecht Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Zeeland Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Limburg Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Limburg Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Limburg Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Gelderland en Flevopolders (dossier Overweel) II Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Gelderland en Flevopolders (dossier Overweel) I Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Zeeland en Limburg (dossier Overweel) II Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Zeeland en Limburg Pagina 14

16 (dossier Overweel) I Vaste commissie VGZ: kamerstukken. 364 Vaste commissie VGZ: correspondentie en verslagen Drugs (ook alcohol): ook voorlichtingsmateriaal. 366 Abortus provocatus. 367 Gezondheidstoestand der bevolking Prinses Beatrix Polio Fonds Nederlands Instituut voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek (NISSO). 370 Veiligheidsinstituut. 371 Wetenschappelijk onderzoek rijkssubsidie Voedingsvoorlichting. 373 Geestelijke hygiëne Stichting hygiëne: algemeen bestuur. 375 Revalidatie centrum "De Hoogstraat" GV Revalidatie centrum "De Hoogstraat" GV Revalidatie centrum "De Hoogstraat" GV Pensioencommissie Pensioencommissie Commissie verdeling kinderpostzegelgelden Commissie verdeling kinderpostzegelgelden Kraamzorg (Overweel): ook Stichting Kraamzorg Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland I (Overweel) II Pagina 15

17 384 Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland I (Overweel) Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland I (Overweel) Stichtingsraad Nederlands Comité Kinderpostzegels. 387 Suriname Suriname Suriname Preventiefonds Preventiefonds opleiding wijkverpleging Preventiefonds subsidie provinciale verenigingen Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Friesland Noord-Holland, Utrecht (dossier Overweel) II Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Friesland Noord-Holland, Utrecht (dossier Overweel) II Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Friesland Noord-Holland, Utrecht (dossier Overweel) II Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Friesland Noord-Holland, Utrecht (dossier Overweel) I Landelijke financiële bijdrage en rijkssubsidie. 398 Instituut bestuurswetenschappen: gemeentelijke subsidie Inzamelakties (niet Suriname: zie hiervoor 07.2). 400 Begrotingen OGK. 401 "De Emmabloem". 402 Rijkssubsidie Provinciale Kruisverenigingen. Pagina 16

18 403 Subsidie provincies. 404 Begrotingen SOZA. 405 Begrotingen SOZA. 406 Vragenlijst baten en lasten. 407 WA-verzekering Legaten en schenkingen. 409 Contributies: afdrachten Overleg financiën (map Taal) Financiën algemeen Tegemoetkoming ziektenkostenverzekering. 414 CB-artsen Wet Gezondheidsvoorzieningen: achtergrondsgroep. 416 Bejaardenoorden Verpleegtehuizen Ziekenhuisvraagstukken en efficiëncy, ook enquête , 419 Wet Gezondheidsvoorzieningen Verstrekking verloskundige hulp. 421 Ziekenhuisbouw. 422 Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO). 423 Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO) en SSLK. 424 Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO) Statuten algemeen Pagina 17

19 426 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (ABWZ). 427 Gezondheidsbescherming. 428 Extramurale zorg: algemeen. 429 Gezondheidsvoorlichting en opvoeding SSLK. 430 Gezondheidsvoorlichting en opvoeding SSLK. 435 Rijkssubsidie bouw wijkgebouwen I Rijkssubsidie bouw wijkgebouwen II Statuten en richtlijnen oprichting plaatselijke kruisverenigingen Stukken betreffende vergaderingen van het algemeen bestuur van de Stichting Nationaal Centrum voor Kruiswerk (SNCK) Stukken betreffende vergaderingen van het algemeen bestuur van de Stichting Nationaal Centrum voor Kruiswerk (SNCK) Oranje-Groene Kruis (van diverse mappen hierin gedaan): dossier SG. Hierin financiën, subsidie, schenkingen Huishoudelijke en gezinsvoorlichting: voorlichtingsmateriaal Nederlandse gezinsraad. 443 Nederlandse gezinsraad Kopieën van brieven en correspondentie gevoerd in 1974 (dossier SG). 445 WA-verzekering. 446 Financiën algemeen Schoolgezondheidszorg. 448 NOVIB Zorg voor woonwagenbewoners. 450 Protestants christelijke kinderuitzending. Pagina 18

20 451 Gezondheidsvoorlichting en opvoeding: ouders van jonge kinderen. 452 Bevordering onderwijs: studiebeurzen en renteloze voorschotten. 453 Sociale geneeskunde: basiscursus. 454 Zorg voor de jeugd en kinderhygiëne (ook financiering) , maart. 455 Zorg voor de jeugd en kinderhygiëne (ook financiering) Financiële- en accountantscontrole Financiële en accountantscontrole (uitgezonderd 1967). 458 Plaatselijke verenigingen OGK: algemeen Hoensbroek hier o.m. jaarverslagen en financiële rapporten. 459 Plaatselijke verenigingen OGK: algemeen Rotterdam hier o.m. jaarverslagen en financiële rapporten. 460 Nationaal bureau voor reclassering. 461 Sociaal medische diensten en gemeentelijke diensten: geneeskundige en hygiënische zorg algemeen Sociaal medische diensten en gemeentelijke diensten: geneeskundige en hygiënische zorg algemeen Plaatselijke verenigingen OGK: algemeen 's-gravenhage hier o.m. jaarverslagen en financiële rapporten. 472 Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging algemeen. 1971, september - december. 473 Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging algemeen Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Friesland Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Drenthe Funktionering van besturen en vertegenwoordigers Nederlands congres voor openbare gezondheidszorg. Pagina 19

21 Besluitenlijsten vergaderingen SSLK-OGK. 481 Besluitenlijsten vergaderingen SSLK-OGK Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Groningen Provinciale verenigingen algemeen (plus financiële stukken): provinciale vereniging Groningen Opleiding Health Educators. 1974, maart. 485 Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO). 486 Health Educators. 487 Health Educators Contact Health Educators Contact. 489 Gezondheidsvoorlichting- en opvoeding (GVO) Gezondheidsvoorlichting- en opvoeding (GVO) Welzijnszorg: experimentele samenwerking. 492 Maatschappelijk Werk, maatschappelijke gezondheidszorg, samenwerking Maatschappelijk Werk, maatschappelijke gezondheidszorg, samenwerking. 494 Maatschappelijk Werk, maatschappelijke gezondheidszorg, samenwerking Map I Maatschappelijk Werk, maatschappelijke gezondheidszorg, samenwerking Map II Commissie verdeling kinderpostzegelgelden.i Commissie verdeling kinderpostzegelgelden.ii Wijkgebouwen: rijkssubsidie Liquidatie provinciale en plaatselijke kruisverenigingen: financiële afwikkeling. (doss. Mazijk, Overweel) Pagina 20

22 510 Liquidatie provinciale en plaatselijke kruisverenigingen: financiële afwikkeling. Suriname, Groningen, Drenthe, Noord-Holland Liquidatie provinciale en plaatselijke kruisverenigingen: financiële afwikkeling. Zeeland, Utrecht, Limburg, diversen Jaarboeken en jaarverslagen: jubileummap I Jaarboeken en jaarverslagen: jubileummap II Betrekkingen van financiële aard, o.m. tegemoetkomingen Plan van ordening Oranje-Groene Kruis: systematische lijst Dossierinventaris (kaarten) Oranje-Groene Kruis-archief. z.j Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het hoofdbestuur. Met bijlagen , januari - juni , juli - december (onvolledig) omslagen Agenda's voor en verslagen van het bureau-contact in OGK-verband. Met bijlagen (onvolledig) omslagen Agenda's voor en verslagen van jaarvergaderingen. Met bijlagen , Pagina 21

23 , omslagen Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur. Met bijlagen , januari - juni , juli - december omslagen Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de staf. Met bijlagen omslagen 559 Commissie Identiteit, ingesteld door het hoodbestuur omslag 560 Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van verpleegkundigen in algemene dienst (VAD's). Met bijlagen. 1 omslag Pagina 22

Archief Algemene Vereniging Het Groene Kruis

Archief Algemene Vereniging Het Groene Kruis Plaatsingslijst Archief Algemene Vereniging Het Groene Kruis Archiefnummer: 940 Archiefnaam: AGK Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1900-1974 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Plaatsingslijst. vanhetarchiefvanhet. Groene Kruis c.a., afdeling Bodegraven (1916)

Plaatsingslijst. vanhetarchiefvanhet. Groene Kruis c.a., afdeling Bodegraven (1916) Plaatsingslijst vanhetarchiefvanhet Groene Kruis c.a., afdeling Bodegraven (1916) 1935-1978 RHC Rijnstreek en Lopikerwaard Woerden 2014 G.J. Vermeij Plaatsingslijst Stukken van algemene aard 1-2. Notulen

Nadere informatie

Katholiek School Adviesbureau

Katholiek School Adviesbureau Plaatsingslijst Archief Katholiek School Adviesbureau Archiefnummer: 197 Archiefnaam: KSA Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1951-1974 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Archief Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerking

Archief Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerking Plaatsingslijst Archief Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerking Archiefnummer: 748 Archiefnaam: ATIS Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1977-1993 Katholiek

Nadere informatie

Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna

Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna Archiefnummer: 139 Archiefnaam: LIDU Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

( ) Collectie nummer: 531 Maart 1994

( ) Collectie nummer: 531 Maart 1994 531 Plaatsingslijst van stukken betreffende de Hendrik Pierson Vereniging, de Hendrik Pierson Stichting, de Centrale Vereniging van Organisaties voor Hulpverlening aan niet-gehuwde moeders en de Nederlandse

Nadere informatie

Bond van Rooms-Katholieke Openbare Leeszalen en Boekerijen in Nederland

Bond van Rooms-Katholieke Openbare Leeszalen en Boekerijen in Nederland Plaatsingslijst Archief Bond van Rooms-Katholieke Openbare Leeszalen en Boekerijen in Nederland Archiefnummer: 853 Archiefnaam: RKOL Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen

Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen Archiefnummer: 668 Archiefnaam: PAGH Sector: Stands- en vakorganisaties

Nadere informatie

Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum

Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum Plaatsingslijst Archief Vereniging Katholiek Bibliotheek- en Lectuurcentrum Archiefnummer: 1032 Archiefnaam: KBLC Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1968-1972 Katholiek

Nadere informatie

Katholiek Sociaal-Charitatief Centrum Overijssel

Katholiek Sociaal-Charitatief Centrum Overijssel Plaatsingslijst Archief Katholiek Sociaal-Charitatief Centrum Overijssel Archiefnummer: 907 Archiefnaam: KSCO Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1955-1988

Nadere informatie

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers,

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, 1939-2000 Archief Delft 431 Delftse Vrouwenraad 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam

Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam Plaatsingslijst Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam Archiefnummer: 441 Archiefnaam: KGZ Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingssarchief

Nadere informatie

Archief Stichting Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstellingen Rotterdam

Archief Stichting Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstellingen Rotterdam Plaatsingslijst Archief Stichting Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstellingen Rotterdam Archiefnummer: 890 Archiefnaam: KVVR Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies

Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies Plaatsingslijst Archief Katholieke Vereniging van Docenten aan Pedagogische Academies Archiefnummer: 442 Archiefnaam: KVDP Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingssarchief Datering:

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WIT-GELE KRUIS, AFDELING KETHEL EN OMSTREKEN DOOR

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WIT-GELE KRUIS, AFDELING KETHEL EN OMSTREKEN DOOR G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 359 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WIT-GELE KRUIS, AFDELING KETHEL EN OMSTREKEN 1932-1969 DOOR F.M. VERHEIJEN (bewerkt N. Friedel) SCHIEDAM

Nadere informatie

Werkgeversvereniging. Plaatsingslijst

Werkgeversvereniging. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief Katholieke Jonge Werkgeversvereniging Archiefnummer: 177 Archiefnaam: KJWV Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1916-1967 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inleiding De bisschop van Breda P. Hopmans propageerde na de oprichting van het Wit-Gele Kruis in het bisdom in 1916 de oprichting

Nadere informatie

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus

Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus Plaatsingslijst Archief Katholieke Onderwijzersvereniging in het Aartsbisdom Utrecht en het Bisdom Groningen Sint Lebuïnus Archiefnummer: 209 Archiefnaam: LEBU Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 563 Archiefnaam: JANA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1925-1986

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 563 Archiefnaam: JANA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1925-1986 Plaatsingslijst Archief A.J. Janssen Archiefnummer: 563 Archiefnaam: JANA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1925-1986 Katholiek Documentatie Centrum 2013 Archief A.J.

Nadere informatie

Algemene Rooms-Katholieke Ambtenaren-Vereniging

Algemene Rooms-Katholieke Ambtenaren-Vereniging Plaatsingslijst Archief Algemene Rooms-Katholieke Ambtenaren-Vereniging Archiefnummer: Archiefnaam: ARKA Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1919-1983 Katholiek

Nadere informatie

Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Nederland

Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Nederland Plaatsingslijst Archief Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening in Nederland Archiefnummer: 851 Archiefnaam: KCVN Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1951-1962

Nadere informatie

Inventaris van het Archief van het. Wit-Gele Kruis. afdeling IJsselstein

Inventaris van het Archief van het. Wit-Gele Kruis. afdeling IJsselstein Inventaris van het Archief van het Wit-Gele Kruis afdeling IJsselstein 1934-1977 G.J. Vermeij RHC Rijnstreek en Lopikerwaard Woerden 2013 Inventaris Stukken van algemene aard. 1-4.Notulenvanhetbestuur1934-1975.3delen,1pak

Nadere informatie

75. Plaatsingslijst dozen archief Humanistisch Verbond Landelijk Bureau ( )

75. Plaatsingslijst dozen archief Humanistisch Verbond Landelijk Bureau ( ) 75. Plaatsingslijst dozen archief Humanistisch Verbond Landelijk Bureau (1982-2007) 1. subsidie speciaal doel,2000-2002 Algemene Loterij Nederland, 1998-2001 2. inhoudelijke benoeming van humanistisch

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het. Wit-Gele Kruis, R.K. Vereniging voor. Volksgezondheid en Ziekenverpleging te. Schalkwijk, en haar rechtsopvolger

Inventaris van het archief van het. Wit-Gele Kruis, R.K. Vereniging voor. Volksgezondheid en Ziekenverpleging te. Schalkwijk, en haar rechtsopvolger T00334 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis, R.K. Vereniging voor Volksgezondheid en Ziekenverpleging te Schalkwijk, en haar rechtsopvolger de Kruisvereniging Schalkwijk-Tull en t Waal, 1921-1991

Nadere informatie

Stichting Katholieke Jeugdclubs

Stichting Katholieke Jeugdclubs Plaatsingslijst Archief Stichting Katholieke Jeugdclubs Archiefnummer: 847 Archiefnaam: KJC Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1939-1972 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Stichtingsacte,

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Bond van Verfen Behangdetaillisten

Nederlandse Katholieke Bond van Verfen Behangdetaillisten Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Bond van Verfen Behangdetaillisten Archiefnummer: 898 Archiefnaam: NKBV Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1954-1965

Nadere informatie

Archief W.H.L. van der Bol

Archief W.H.L. van der Bol Plaatsingslijst Archief W.H.L. van der Bol Archiefnummer: 86 Archiefnaam: BOL Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1924-1971 Katholiek Documentatie Centrum 2011 Archief.H.L.

Nadere informatie

Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Venlo

Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Venlo Plaatsingslijst Archief Katholieke Bond voor het Gezin, afdeling Venlo Archiefnummer: 369 Archiefnaam: KBGV Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1920-1965 Katholiek

Nadere informatie

(1946-1981) Samengesteld door P. Kok

(1946-1981) Samengesteld door P. Kok Plaatsingslijst van het archief van de Stichting ARJOS; de Nationale Organisatie van Anti-Revolutionaire Jongerenstudieclubs; de Antirevolutionaire Jongeren Actie en het Christen- Democratisch Jongeren

Nadere informatie

Archief Algemene Vakcentrale (Den Haag)

Archief Algemene Vakcentrale (Den Haag) Archief Algemene Vakcentrale (Den Haag) 1987-1997 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02219 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

Rooms-Katholieke Vereniging Meisjesbelangen, Delft

Rooms-Katholieke Vereniging Meisjesbelangen, Delft Plaatsingslijst Archief Rooms-Katholieke Vereniging Meisjesbelangen, Delft Archiefnummer: 624 Archiefnaam: RKVM Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1919-1967

Nadere informatie

Stichting Coördinatie Arbeidersplatform

Stichting Coördinatie Arbeidersplatform Plaatsingslijst Archief Stichting Coördinatie Arbeidersplatform Archiefnummer: 789 Archiefnaam: CAP Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1988-1994 Katholiek

Nadere informatie

Inventaris op het archief van de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging (FVZ)

Inventaris op het archief van de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging (FVZ) Inventaris op het archief van de Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging (FVZ) D. Rigter Amsterdam, september 2007 www.metamedicavumc.nl/khz 1 De Federatie van Vereenigingen voor Ziekenhuisverpleging

Nadere informatie

Archief Schoolvereniging Arnhem-Liemers Voortgezet Onderwijs

Archief Schoolvereniging Arnhem-Liemers Voortgezet Onderwijs Plaatsingslijst Archief Schoolvereniging Arnhem-Liemers Voortgezet Onderwijs Archiefnummer: 721 Archiefnaam: ALVO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1946-1995

Nadere informatie

Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam

Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam Plaatsingslijst Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam Archiefnummer: 874 Archiefnaam: KJRR Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1948-1970 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Archief Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders(sters) ( ) (-1965)

Archief Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders(sters) ( ) (-1965) Archief Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders(sters) (1915-1916) 1922-1950 (-1965)1915-1916 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00993

Nadere informatie

Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939

Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939 Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01293 IISG Amsterdam 2015

Nadere informatie

RODE KRUIS AFDELING WOERDEN doos opschrift op de doos

RODE KRUIS AFDELING WOERDEN doos opschrift op de doos RODE KRUIS AFDELING WOERDEN 1944-1988 1 doos opschrift op de doos 1. Bloedtransfusiedienst, bijlagen bij de rekening 1963-1967 2. Bloedtransfusiedienst, bijlagen bij de rekening 1968-1972 3. Bloedtransfusiedienst,

Nadere informatie

Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus,

Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus, Nummer Toegang: 558 Plaatsingslijst van het archief van de Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus, 1910-2000 Archief Delft 558 Katholieke Bouwvereniging St. Hippolytus 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Archief International Friendship League. Sectie Nederland

Archief International Friendship League. Sectie Nederland Archief International Friendship League. Sectie Nederland 1929-2012 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02600 IISG Amsterdam 2015

Nadere informatie

Archief Katholieke Nationale Stichting voor Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg

Archief Katholieke Nationale Stichting voor Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg Plaatsingslijst Archief Katholieke Nationale Stichting voor Bijzonder Gezinswerk en Jeugdzorg Archiefnummer: 374 Archiefnaam: KNSG Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief

Nadere informatie

Stichting Katholiek Bureau voor Maatschappelijk Werk, Gezins- en Bejaardenzorg, Alkmaar

Stichting Katholiek Bureau voor Maatschappelijk Werk, Gezins- en Bejaardenzorg, Alkmaar Plaatsingslijst Archief Stichting Katholiek Bureau voor Maatschappelijk Werk, Gezins- en Bejaardenzorg, Alkmaar Archiefnummer: 396 Archiefnaam: KBMG Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief:

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Bond voor het Rijwielkleinbedrijf

Nederlandse Katholieke Bond voor het Rijwielkleinbedrijf Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Bond voor het Rijwielkleinbedrijf Archiefnummer: 892 Archiefnaam: NKBR Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1946-1965

Nadere informatie

Archief Nijmeegse Studenten Zeilvereniging De Loefbijter

Archief Nijmeegse Studenten Zeilvereniging De Loefbijter Plaatsingslijst Archief Nijmeegse Studenten Zeilvereniging De Loefbijter Archiefnummer: 1044 Archiefnaam: LOEF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1966-2000 Katholiek

Nadere informatie

Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland

Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland Plaatsingslijst Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland Archiefnummer: 12 Archiefnaam: CCBV Archiefsector: Cultuur en recreatie / instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Rooms-Katholieke Bond van Kleermakerspatroons Sint Martinus

Rooms-Katholieke Bond van Kleermakerspatroons Sint Martinus Plaatsingslijst Archief Rooms-Katholieke Bond van Kleermakerspatroons Sint Martinus Archiefnummer: 869 Archiefnaam: MART Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1945-1961

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Geneeskundige Vereniging ten behoeve van het Ziekenhuiswezen, 1921-1981

Inventaris van het archief van de Geneeskundige Vereniging ten behoeve van het Ziekenhuiswezen, 1921-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.110.02 Inventaris van het archief van de Geneeskundige Vereniging ten behoeve van het Ziekenhuiswezen, 1921-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1990

Nadere informatie

Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen

Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen Plaatsingslijst Archief Sint Adelbert-Vereniging, afdeling Nijmegen Archiefnummer: 28 Archiefnaam: ADN Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1935-1988 Katholiek

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS VLAANDEREN

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS VLAANDEREN KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF WIT-GELE KRUIS VLAANDEREN Wit-Gele Kruis, 2 BESCHRIJVING PER DOOS 1. Statuten, statutenwijzigingen (o.a. 1984), protocollen, reglementen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Kiesvereniging Amerongen van de. Staatkundig Gereformeerde Partij,

Inventaris van het archief van de. Kiesvereniging Amerongen van de. Staatkundig Gereformeerde Partij, T00391 Inventaris van het archief van de Kiesvereniging Amerongen van de Staatkundig Gereformeerde Partij, 1979-2010 H. Postema December 2012 Inleiding Al vijf jaar na de start van de landelijke Staatkundig

Nadere informatie

samenstelling: mr. M.A. Urbanus-Kamper

samenstelling: mr. M.A. Urbanus-Kamper Plaatsingslijst van de collectie van brochures, jaarverslagen en overig drukwerk van gereformeerde en hervormde meisjes-, vrouwen-, jongens- en mannenbonden 363 (ca. 1892-1963) samenstelling: mr. M.A.

Nadere informatie

Katholieke Vereniging van Inrichtingen voor Behandeling en Verpleging van Geestelijk Gestoorden

Katholieke Vereniging van Inrichtingen voor Behandeling en Verpleging van Geestelijk Gestoorden Plaatsingslijst Archief Katholieke Vereniging van Inrichtingen voor Behandeling en Verpleging van Geestelijk Gestoorden Archiefnummer: 15 Archiefnaam: KVI Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief:

Nadere informatie

STICHTING PEUTERSPEELZALEN "DE TO VERHAZELAAR".

STICHTING PEUTERSPEELZALEN DE TO VERHAZELAAR. STICHTING PEUTERSPEELZALEN "DE TO VERHAZELAAR". De Stichting Peuterspeelzalen Woerden "De Toverhazelaar" is opgericht d.d. 3 mei 1974 en is d.d. 22 december 1987 overgegaan in de Stichting Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Nummer Toegang: 440 Inventaris van het archief van de ggd delfland,

Nummer Toegang: 440 Inventaris van het archief van de ggd delfland, Nummer Toegang: 440 Inventaris van het archief van de ggd delfland, 1927-2001 Archief Delft 440 GGD Delfland 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

TOEGANGSNUMMERS 358-361

TOEGANGSNUMMERS 358-361 TOEGANGSNUMMERS 358-361 G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN GROENE KRUIS AFDELING KETHEL EN OMSTREKEN 1921-1969 VEREENIGING TOT VERZEKERING TEGEN DE GELDELIJKE

Nadere informatie

Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus

Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus Plaatsingslijst Archief Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus Archiefnummer: 764 Archiefnaam: MARO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1960-1994 Katholiek

Nadere informatie

Inventaris op het archief van de Vereniging van Directeuren en Administrateurs van Ziekenfondsen in Nederland (VDZ)

Inventaris op het archief van de Vereniging van Directeuren en Administrateurs van Ziekenfondsen in Nederland (VDZ) Inventaris op het archief van de Vereniging van Directeuren en Administrateurs van Ziekenfondsen in Nederland (VDZ) D. Rigter Amsterdam, maart 2008 De Vereniging van Directeuren en Administrateurs van

Nadere informatie

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur Organisatiestructuur AOb Organisatiestructuur 1. Inleiding Iedereen die bij de AOb actief is, in de werkorganisatie en in de vereniging, realiseert zich dat de AOb bestaat vanwege de leden. We zijn een

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden Inventaris van het archief van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Schipluiden 567 (1896-1953) Samengesteld door Francisca de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Stichting Hoger Onderwijs Fonds

Stichting Hoger Onderwijs Fonds Plaatsingslijst Archief Stichting Hoger Onderwijs Fonds Archiefnummer: 1029 Archiefnaam: HOF Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1956-1969 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Inventaris op het archief van de Stichting Utrechts Ziekenhuisverplegingsfonds (SUZ)

Inventaris op het archief van de Stichting Utrechts Ziekenhuisverplegingsfonds (SUZ) Inventaris op het archief van de Stichting Utrechts Ziekenhuisverplegingsfonds (SUZ) D. Rigter Amsterdam, mei 2008 De Stichting Utrechts Ziekenhuisverplegingsfonds (SUZ) Meer informatie in: K.P. Companje,

Nadere informatie

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg gevestigd te Amsterdam ALGEMEEN ARTIKEL 1 1.1 Dit reglement is gebaseerd

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Nummer archiefinventaris: 2.19.110.03 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Auteur: J.A.A. Bervoets

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het Christelijk Lectuur Centrum

Plaatsingslijst van het archief van het Christelijk Lectuur Centrum 641 Plaatsingslijst van het archief van het Christelijk Lectuur Centrum (1949-1994) Samengesteld door mw.drs. I. Kiel-Hartog Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

Archivalia R. Koper. Plaatsingslijst

Archivalia R. Koper. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archivalia R. Koper Archiefnummer: 492 Archiefnaam: KOPE Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1966-1977 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-0541 COLLECTIENAAM:

INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-0541 COLLECTIENAAM: INVENTARISSEN VAN HET REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM EINDHOVEN COLLECTIENUMMER: A-0541 COLLECTIENAAM: Humanistisch verbond, Gemeenschap Eindhoven en omstreken Eindhoven 1946 1998 Versie: 06 januari 2012;

Nadere informatie

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Lasten Overhead Directie en ondersteuning Salarissen en sociale lasten 180.000 - Interne organisatie Personele Vergoeding woon/werkverkeer 103.866 19.475 Overige

Nadere informatie

Katholieke Werkende Jongeren, district Zuidelijk Zuid-Limburg

Katholieke Werkende Jongeren, district Zuidelijk Zuid-Limburg Plaatsingslijst Archief Katholieke Werkende Jongeren, district Zuidelijk Zuid-Limburg Archiefnummer: 221 Archiefnaam: KWZL Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1964-1982 Katholiek

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Opleiders in de Gemeente-administratie, 1928-1975

Inventaris van het archief van de Vereniging van Opleiders in de Gemeente-administratie, 1928-1975 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.57 Inventaris van het archief van de Vereniging van Opleiders in de Gemeente-administratie, 1928-1975 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns

Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns Plaatsingslijst Archief Katholieke Vereniging van Maatschappelijk Werkers Dr. Ariëns Archiefnummer: 509 Archiefnaam: ARID Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN KITLV-inventaris 5 H 1077: Archief van de Koninklijke Vereeniging Oost en West (1899-), met statuten, notulen en jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie en financiën. 1899-1971. 16 dozen. Schenking

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

2. Wervingsfolders, algemene informatie, propaganda en publiciteit. 1 omslag.

2. Wervingsfolders, algemene informatie, propaganda en publiciteit. 1 omslag. KITLV-inventaris 232 H 1640 Archief IKK: Indische Kulturele Kring Tong-Tong, Indische Kulturele Kring, opgericht 6 mei 1959, opgeheven 2000. 1959-2005. 11 dozen. Schenking Indisch Wetenschappelijk Instituut,

Nadere informatie

NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006. Begrotingslijn Omschrijving

NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006. Begrotingslijn Omschrijving BIJLAGE V NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006 1 Leden en van de instelling 1 Aan de instelling verbonden personen 10 Leden van de instelling 10 Leden van de instelling 100 Salarissen, vergoedingen en toelagen

Nadere informatie

Archief Bond van Sociaal- Democratische Vrouwenclubs (1905) (1947)

Archief Bond van Sociaal- Democratische Vrouwenclubs (1905) (1947) Archief Bond van Sociaal- Democratische Vrouwenclubs (1905) 1908-1940 (1947)1908-1940 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00085 IISG

Nadere informatie

Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) (-1989)

Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) (-1989) Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) 1903-1973 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00941

Nadere informatie

Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie (-1989)

Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie (-1989) Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie 1894-1983 (-1989)1894-1983 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00971

Nadere informatie

Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991

Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991 Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991 Archief Delft 777 Regionale Milieudienst Centrum Randstad 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland

Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland Plaatsingslijst Archief Internationale Gebedsunie van Banneux Notre Dame in Nederland Archiefnummer: 986 Archiefnaam: BANN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Muziekwijzer Inhoudsopgave

Muziekwijzer Inhoudsopgave Muziekwijzer Inhoudsopgave Bijlage Deel I (1 t/m 4): Regelzaken : over onderwerpen die, meestal éénmalig, geregeld moeten worden om de vereniging te laten functioneren Deel II (5 t/m 10): Beleidszaken

Nadere informatie

Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem

Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem Plaatsingslijst Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem Archiefnummer: 37 Archiefnaam: KSWH Sector: Caritas en maatschappelijk werk / instellingsarchief Datering: 1921-1974

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 568 PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE BRANDWEER WATERWEG 1890-2000 INHOUDSOPGAVE Wijze van citeren... 2 INVENTARIS... 3 2 Wijze van citeren

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Winterhulp Nederland, 1940-1945

Inventaris van het archief van de Stichting Winterhulp Nederland, 1940-1945 Nummer archiefinventaris: 2.19.070.02 Inventaris van het archief van de Stichting Winterhulp Nederland, 1940-1945 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer Toegang: 897 Inventaris van het archief van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Rijswijk Z-H,

Nummer Toegang: 897 Inventaris van het archief van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Rijswijk Z-H, Nummer Toegang: 897 Inventaris van het archief van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Rijswijk Z-H, 1955-1997 Archief Delft 897 Stichting Katholiek Basisonderwijs Rijswijk 3 I N H O U D S O P

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Archiefnummer: 951 Archiefnaam: KABU Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Instituut Film en Jeugd archief

Instituut Film en Jeugd archief 139 Instituut Film en Jeugd archief 1947-1962 1 INLEIDING De toeloop naar de bioscopen van vooral jeugd en jongeren na het einde van de oorlogsperiode was even massaal en opvallend als begrijpelijk. Die

Nadere informatie

Doos: Map: Inhoud: omslag/map. 001 Tekst geschiedschrijving HV afd.

Doos: Map: Inhoud: omslag/map. 001 Tekst geschiedschrijving HV afd. Plaatsingslijst archief Humanistisch Verbond afdeling Den Haag. De dato 5 juli 2011 opgemaakt door drs. J.J.H. Brabers (Humanistisch Historisch Centrum). Doos: Map: Inhoud: omslag/map Doos 1 001 Tekst

Nadere informatie

Archief Bond van Technici

Archief Bond van Technici Archief Bond van Technici 1896-1919 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00086 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Bond van

Nadere informatie

Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen

Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen Plaatsingslijst Archief Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken, regio Brabant-Oost en Nijmegen Archiefnummer: 1069 Archiefnaam: DISB Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief:

Nadere informatie

Nummer Toegang: 367 Plaatsingslijst van het archief van de christelijke jongemannen vereniging daniël,

Nummer Toegang: 367 Plaatsingslijst van het archief van de christelijke jongemannen vereniging daniël, Nummer Toegang: 367 Plaatsingslijst van het archief van de christelijke jongemannen vereniging daniël, 1865-1976 Archief Delft 367 Christelijke Jonge Mannen Vereniging Daniël 3 I N H O U D S O P G A V

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Archief CFO (1974-)

Archief CFO (1974-) Archief CFO (1974-) 1976-19831976-1983 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00148 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief CFO...3

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN HET GROENE KRUIS, AFDELING KETHEL EN OMSTREKEN DOOR

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN HET GROENE KRUIS, AFDELING KETHEL EN OMSTREKEN DOOR G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 358 INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN HET GROENE KRUIS, AFDELING KETHEL EN OMSTREKEN 1921-1969 DOOR F.M. VERHEIJEN (bewerkt N. Friedel) SCHIEDAM

Nadere informatie

Archief van de Nederlandse Vereniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers Nosokomos

Archief van de Nederlandse Vereniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers Nosokomos Archief van de Nederlandse Vereniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers Nosokomos Algemene kenmerken Toegangsnummer: 134 Periode: 1900-1934 Archiefvormer Nosokomos, Nederlandse

Nadere informatie

Nummer Toegang: 356 Inventaris van het archief van de Delftsche studentenbond,

Nummer Toegang: 356 Inventaris van het archief van de Delftsche studentenbond, Nummer Toegang: 356 Inventaris van het archief van de Delftsche studentenbond, 1897-1983 Archief Delft 356 Delftsche Studenten Bond 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO 27-05-2015 Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO Over dit onderzoek Dit onderzoek over wonen en verhuizen is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een

Nadere informatie

Archief J.W.C. Aarts. Plaatsingslijst

Archief J.W.C. Aarts. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief J.W.C. Aarts Archiefnummer: 1152 Archiefnaam: AART Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1981 Katholiek Documentatie Centrum 2010 1 Dagboeken

Nadere informatie

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012 Postbus 443 1400 AK BUSSUM JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 SAMENSTELLINGSVERKLARING 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over 2012 5 Grondslagen van

Nadere informatie