Parlementaire agenda 19/03/2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parlementaire agenda 19/03/2012"

Transcriptie

1 Parlementaire agenda Kamer 1.1. AGENDA Plenum Commissies Bijzondere Commissie Dexia (maandag 1903, om 14u; dinsdag 2003, om 10u en 14u; woensdag 2103, om 10u en 14u) Bespreking ontwerpverslag (vergaderingen met gesloten deuren) Commissie Justitie (dinsdag 2003, om 10u15) voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming), COM(2012)0011 subsidiariteitsadvies voorstel voor een richtlijn van het Europees parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, COM(2012)0010 subsidiariteitsadvies Hoorzitting met de heer Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Commissie Justitie (dinsdag 2003, om 14u15) Wetsvoorstel (Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke, Georges Gilkinet, Zoé Genot, Renaat Landuyt) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen, nrs en 2. Wetsvoorstel (Christian Brotcorne) tot aanvulling van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 3 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, met het oog op de instelling ten voordele van de verenigingen van een rechtsvordering ter verdediging van collectieve belangen, nr Hoorzitting met: o de heren Geert Coene en Nico De Bie, vertegenwoordigers van Test Aankoop; o de heer Jean-François Pütz, vertegenwoordiger van "Interenvironnement Wallonie"; o de heer Erik Grietens, vertegenwoordiger van de "Verenigde Verenigingen"; o de heer Arnaud Deplae, vertegenwoordiger van het "UCM"; o de heer Antoon Schockaert, vertegenwoordiger van UNIZO; o mevrouw Astrid Thienpont, vertegenwoordiger van het ABVV;

2 o mevrouw Christine Darville, vertegenwoordiger van het VBO. Commissie Financiën (dinsdag 2003, om 14u15) Vraag van de heer Georges Gilkinet, over "de verdachte beursbewegingen van het Dexia-aandeel op 29 september 2011 in de namiddag en de onderzoeken van de FSMA inzake handel met voorkennis" (nr. 9335). Vraag van de heer Georges Gilkinet, over "de ontmanteling van Dexia Holding en het akkoord dat op 10 februari werd bereikt met betrekking tot de Franse poot van de groep" (nr. 9458). Vraag van mevrouw Meyrem Almaci, over "het extra verlies van de groep Dexia" (nr. 9616). Vraag van mevrouw Meyrem Almaci, over "de waarde van Dexia Crédit Local" (nr. 9703). Vraag van de heer Jan Jambon, over "de resultaten van Dexia in 2011" (nr. 9713). Vraag van de heer Jan Jambon, over "de waarborgregeling voor Dexia" (nr. 9715). Vraag van mevrouw Gwendolyn Rutten, over "de pensioenverplichtingen vanwege Dexia Holding aan bestuurders" (nr. 9718). Vraag van de heer Georges Gilkinet, over "de naamsverandering voor Dexia Bank België" (nr. 9801). Vraag van de heer Georges Gilkinet, over "een nieuw akkoord met Frankrijk inzake de spreiding van de waarborgen over Dexia nv en Dexia Crédit Local" (nr. 9802). Vraag van de heer Jan Jambon, over "Dexia" (nr. 9875). Vraag van de heer Jan Jambon, over "de terugkoop van obligaties door Dexia nv" (nr. 9917). Vraag van de heer Peter Dedecker, over "het businessmodel van Belfius" (nr ). Vraag van de heer Luk Van Biesen, over "het nieuwe hulpplan aan Griekenland" (nr. 9732). Vraag van de heer Jean Marie Dedecker, over "de risico's en de kosten van het aangepaste reddingsplan voor Griekenland" (nr ). Vraag van de heer Josy Arens, over "de bestrijding van fiscale fraude" (nr ) VRAGEN Schriftelijke vragen Aan Min. Binnenlandse zaken Valse eurobiljetten (Roland Defreyne, Open Vld, 333) Antwoorden op schriftelijke vragen Banken smeken bedrijven om cash (P.Logghe, 146, vraag van 2001) De bedrijfsvoorheffing op aanvullende pensioenen (S. Vercamer, 163, vraag van 3101)

3 Het rapport van de privacycommissie (P. Logghe, 138, vraag van 1201) Toekenning van leningen aan de doelgroep van meest behoeftigden adviezen van de OCMW s (B. Wollants, 75, vraag van 0102) Antwoorden op vragen in plenaire zitting 1.3. Wetsontwerpen en voorstellen & recente documenten Voorstel van resolutie betreffende de organisatie van een volksraadpleging over het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie (Nr. 2105, ingediend door Ecolo-Groen). Voorstel van resolutie over het mandaat van België binnen het Europees Stabiliteitsmechanisme (Nr. 2103, ingediend door Ecolo-Groen) Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, teneinde te voorzien in een werknemersbonus ingeval de bedrijfsleiders een hoge variabele vergoeding wordt toegekend. 2. Senaat 2.1. AGENDA Plenum (donderdag 2203, om 10u) Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede-eigendom betreft en van artikel 46, 2, van het Gerechtelijk Wetboek; Stuk tot 9. Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de vereffeningsprocedure van vennootschappen; Stuk en Commissie(s) Commissie Financiën (dinsdag 2003, om 9u) Vraag om uitleg nr van mevrouw Lieve Maes over "de contractuele bedingen in verband met rente van het hypothecair krediet" (Rgt., art. 72.3). Vraag om uitleg nr van de heer Bert Anciaux over "het waarheidsgehalte van de Belgische financiële statistieken" (Rgt., art. 72.3). Vraag om uitleg nr van de heer Bert Anciaux over "een mogelijke rem op de toepassing van de wet op de opheffing van het bankgeheim" (Rgt., art. 72.3). Vraag om uitleg nr van de heer Bert Anciaux over "de bonussen bij Dexia Holding" (Rgt., art. 72.3). Vraag om uitleg nr van de heer Richard Miller over "het voorstel van een enkele zetel voor de eurozone bij het IMF" (Rgt., art. 72.3). Vraag om uitleg nr van de heer Bert Anciaux over "het overhevelen van de woonbonus naar de gewesten" (Rgt., art. 72.3). Vraag om uitleg nr van de heer François Bellot over "de hervorming van de roerende voorheffing" (Rgt., art. 72.3).

4 Vraag om uitleg nr van mevrouw Fabienne Winckel over "de tussenkomst van de DAVO wanneer een onderhoudsplichtige tot een collectieve schuldenregelingsprocedure werd toegelaten" (Rgt., art. 72.3). Vraag om uitleg nr van de heer Richard Miller over "de toestand van de eenheidsmunt" (Rgt., art. 72.3). Vraag om uitleg nr van mevrouw Fabienne Winckel over "het kopiëren van computerdata door de fiscus" (Rgt., art. 72.3). Vraag om uitleg nr van de heer Peter Van Rompuy over "de lening voor toekomstgerichte investeringen" (Rgt., art. 72.3). Vraag om uitleg nr van mevrouw Anke Van dermeersch over "het gebrek aan fiscaal voordeel bij het afsluiten van een pensioenverzekering door personen zonder erfgenamen in de eerste graad" (Rgt., art. 72.3). Vraag om uitleg nr van de heer Richard Miller over "het project van een Europees ratingbureau" (Rgt., art. 72.3). Vraag om uitleg nr van de heer Patrick De Groote over "de Hypotheekbedienden" (Rgt., art. 72.3). Commissie Financiën (woensdag 2103, om 9u30) Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I); Ontwerp van programmawet (I); - Inleidende uiteenzetting door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw Commissie Financiën (woensdag 2103, om 13u30) Ontwerp van programmawet (I); - Inleidende uiteenzetting door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude. Commissie Financiën (vrijdag 2403, om 14u30) Ontwerp van programmawet (I); - Inleidende uiteenzetting door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) 2.2. VRAGEN Schriftelijke vragen Antwoorden op schriftelijke vragen Vragen om uitleg Aan Min. Financiën

5 het investeren in kernwapens door Belgische financiële instellingen in eigendom of met omvangrijke aandelen van de Staat (Bert Anciaux, sp.a, ) het "Two-pack" (Peter Van Rompuy, CD&V, ) Antwoorden op vragen om uitleg Mondelinge vragen Antwoorden op mondelinge vragen 2.3. Wetsontwerpen en voorstellen Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben (Nr , ingediend door de Regering)

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN

PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS PA RLEMENTAIRE M EDEDELINGEN 51e Zittingsperiode van 13/11/2006 tot 17/11/2006 115 Voor meer informatie surft u naar : www.dekamer.be Parlementaire Mededelingen

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 15.02 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen.

De vergadering wordt geopend om 15.02 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen. CRABV 52 COM 067 16/01/2008 1 COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 16 JANUARI 2008 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 16 JANVIER 2008 Après-midi De vergadering

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 146 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 146 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 53 146 53 146 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Circulaire. Toepassingsveld. Samenvatting/Doelstelling. Brussel, 18 december 2013. Recente ontwikkelingen op het vlak van witwaspreventie

Circulaire. Toepassingsveld. Samenvatting/Doelstelling. Brussel, 18 december 2013. Recente ontwikkelingen op het vlak van witwaspreventie Circulaire Nationale Bank van België n.v. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be FSMA Congresstraat 12-14

Nadere informatie

FLASH. Editoriaal. Flash 1 Editoriaal 1 De Wet betreffende de bestrijding

FLASH. Editoriaal. Flash 1 Editoriaal 1 De Wet betreffende de bestrijding B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN Nieuwe VZW-wet opnieuw gepubliceerd FLASH De Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING DIE BELEGT IN EFFECTEN EN LIQUIDE MIDDELEN PROSPECTUS FEBRUARI

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 063 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 063 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 063 QRVA 53 063 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht

CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht CVBA STARTERSFONDS Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Belgisch recht Openbare aanbieding tot inschrijving in België van obligaties op naam voor een totaal bedrag van maximaal

Nadere informatie

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET Inhoud INLEIDING 2 BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET AANBEVELINGEN VAN HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET 2008 11 1. Voor een optimaal gebruik van

Nadere informatie

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000-

TIVANO SA. Voor een verwacht totaal nominaal bedrag van - minimum EUR 1.250.000 en maximaal EUR 3.750.000- TIVANO SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, dochtervennootschap van de Eneco Wind Groep Openbaar aanbod van obligaties met een vaste interestvoet per 3 jaar (3/6/9) met recht tot vervroegde terugbetaling

Nadere informatie

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A

15414/14 van/mak/sv 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 20 november 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 15414/14 JUSTCIV 285 EJUSTICE 109 CODEC 2225 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van

Nadere informatie

Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar BTW BE 0440.691.388 RPR Antwerpen Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Openbaar bod tot inschrijving in België van een obligatielening voor een totaal bedrag

Nadere informatie

EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM

EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM VERDRAG VAN AMSTERDAM HOUDENDE WIJZIGING VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, DE VERDRAGEN TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN SOMMIGE BIJBEHORENDE

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS PROSPECTUS FEBRUARI 2013 Infoblad Prospectus : Interbeurs Hermes Pensioenfonds Het prospectus van het Interbeurs Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten.

Nadere informatie

DE ZESDE STAATSHERVORMING (VLINDERAKKOORD)

DE ZESDE STAATSHERVORMING (VLINDERAKKOORD) DE ZESDE STAATSHERVORMING (VLINDERAKKOORD) door Philippe Joos Licenciaat in de Rechten ULB Licenciaat in de Politieke wetenschappen ULB Na meer dan 450 dagen van onderhandelen zijn we eindelijk toe aan

Nadere informatie

Aandeelhouder van je werkgever

Aandeelhouder van je werkgever www.abvv.be Aandeelhouder van je werkgever Schone schijn EURO 15,00 14,50 14,00 13,50 13,00 12,50 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 J F M A M J J A S O N D

Nadere informatie

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Wetboek van Koophandel Wetboek van Koophandel (Uittreksel).... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen.............. 3 Wet houdende Titels I tot IV van het Wetboek

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 27 MAART 2007 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, S. Imbrechts,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG SÉANCE PLÉNIÈRE PLENUMVERGADERING BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG SÉANCE PLÉNIÈRE PLENUMVERGADERING BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ICRABV 53 PLEN 052 CRABV 53 PLEN 052 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS COMPTE RENDU ANALYTIQUE BEKNOPT VERSLAG SÉANCE PLÉNIÈRE PLENUMVERGADERING Jeudi Donderdag

Nadere informatie

OPENBAAR BOD TOT INSCHRIJVING

OPENBAAR BOD TOT INSCHRIJVING OPENBAAR BOD TOT INSCHRIJVING van maximum 132.500 obligaties voorzien van 2 warrants met prioritaire toewijzing voor de bestaande aandeelhouders in de verhouding van één obligatie voorzien van twee warrants

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/13 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 11/2015 van 23 april 2015 Betreft: Aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om op elektronische wijze persoonsgegevens op

Nadere informatie

Chambre des représentants

Chambre des représentants DOC 53 1862/002 DOC 53 1862/002 Chambre des représentants de Belgique Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers 23 mars 2012 23 maart 2012 Examen des circonstances qui ont contraint au démantèlement

Nadere informatie

Rolnummers 5621, 5814 en 5818. Arrest nr. 15/2015 van 5 februari 2015 A R R E S T

Rolnummers 5621, 5814 en 5818. Arrest nr. 15/2015 van 5 februari 2015 A R R E S T Rolnummers 5621, 5814 en 5818 Arrest nr. 15/2015 van 5 februari 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 36/24 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek

Nadere informatie

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 5274 DE BELGIQUE

Questions et réponses écrites. Schriftelijke vragen en antwoorden BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 5274 DE BELGIQUE QRVA 5274 QRVA 5274 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 24-08 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie