FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER. 27 DECEMBER Programmawet (1)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER. 27 DECEMBER 2005. Programmawet (1)"

Transcriptie

1 N FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER 27 DECEMBER Programmawet (1) [C 2005/21182] ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt TITEL I. Algemene bepaling Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. http//www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad d.d TITEL VII. Financiën HOOFDSTUK IX. Accijnzen Art Artikel 419 van de programmawet van 27 december 2004, gewijzigd bij de wet van 20 juli 2005, wordt vervangen als volgt «Art Bij het in verbruik stellen hier te lande worden elektriciteit en de onderstaande energieproducten onderworpen aan een als volgt vastgesteld tarief van de accijnzen a) gelode benzine van de GN-codes , en accijns 294,9933 euro per liter bij 15 C; bijzondere accijns 256,8177 euro per liter bij 15 C; b) ongelode benzine van de GN-code i) met een hoog zwavelgehalte en aromatische verbindingen accijns 245,4146 euro per liter bij 15 C; bijzondere accijns 333,0150 euro per liter bij 15 C; bijdrage op de energie 28,6317 euro per liter bij 15 C; ii) met een laag zwavelgehalte en aromatische verbindingen accijns 245,4146 euro per liter bij 15 C; bijzondere accijns 318,1414 euro per liter bij 15 C; bijdrage op de energie 28,6317 euro per liter bij 15 C; c) ongelode benzine van de GN-codes en accijns 245,4146 euro per liter bij 15 C; bijzondere accijns 318,1414 euro per liter bij 15 C; bijdrage op de energie 28,6317 euro per liter bij 15 C; d) kerosine van de GN-codes en i) gebruikt als motorbrandstof accijns 294,9933 euro per liter bij 15 C; bijzondere accijns 256,8177 euro per liter bij 15 C; bijdrage op de energie 28,6317 euro per liter bij 15 C; doeleinden milieudoelstelling en b)) met een overeenkomst of een vergunning milieudoelstelling accijns 9,2960 euro per liter bij 15 C; bijzondere accijns 1,2040 euro per liter bij 15 C; * andere accijns 18,5920 euro per liter bij 15 C; bijzondere accijns 2,4080 euro per liter bij 15 C;

2 http//www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad d.d iii) gebruikt als verwarmingsbrandstof zakelijk gebruik vergunning milieudoelstelling bijdrage op de energie 8,9738 euro per liter bij 15 C; * andere bedrijven bijdrage op de energie 17,9475 euro per liter bij 15 C; niet-zakelijk gebruik bijdrage op de energie 17,9475 euro per liter bij 15 C; e) gasolie van de GN-codes , en met een zwavelgehalte van meer dan 50 mg/kg i) gebruikt als motorbrandstof accijns 198,3148 euro per liter bij 15 C; bijzondere accijns 142,9942 euro per liter bij 15 C; bijdrage op de energie 14,8736 euro per liter bij 15 C; Het tarief van de bijzondere accijns van 142,9942 euro per liter bij 15 C is datgene dat van toepassing is op 7 oktober doeleinden milieudoelstelling en b)) met een overeenkomst of een vergunning milieudoelstelling accijns 9,2960 euro per liter bij 15 C; bijzondere accijns 1,2040 euro per liter bij 15 C; * andere accijns 18,5920 euro per liter bij 15 C; bijzondere accijns 2,4080 euro per liter bij 15 C; iii) gebruikt als verwarmingsbrandstof zakelijk gebruik vergunning milieudoelstelling controleretributie 0 euro per liter bij 15 C; controleretributie 5 euro per liter bij 15 C; bijdrage op de energie 4,2427 euro per liter bij 15 C; * andere bedrijven

3 http//www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad d.d controleretributie 10 euro per liter bij 15 C; bijdrage op de energie 8,4854 euro per liter bij 15 C; niet-zakelijk gebruik controleretributie 10 euro per liter bij 15 C; bijdrage op de energie 8,4854 euro per liter bij 15 C; f) gasolie van de GN-code met een zwavelgehalte van niet meer dan 50 mg/kg i) gebruikt als motorbrandstof accijns 198,3148 euro per liter bij 15 C; bijzondere accijns 128,1206 euro per liter bij 15 C; bijdrage op de energie 14,8736 euro per liter bij 15 C; Het tarief van de bijzondere accijns van 128,1206 euro per liter bij 15 C is datgene dat van toepassing is op 7 oktober doeleinden milieudoelstelling en b)) met een overeenkomst of een vergunning milieudoelstelling accijns 9,2960 euro per liter bij 15 C; bijzondere accijns 1,2040 euro per liter bij 15 C; * andere accijns 18,5920 euro per liter bij 15 C; bijzondere accijns 2,4080 euro per liter bij 15 C; iii) gebruikt als verwarmingsbrandstof zakelijk gebruik vergunning milieudoelstelling controleretributie 0 euro per liter bij 15 C; controleretributie 5 euro per liter bij 15 C; bijdrage op de energie 3,5511 euro per liter bij 15 C; * andere bedrijven controleretributie 10 euro per liter bij 15 C; bijdrage op de energie 7,1022 euro per liter bij 15 C; niet-zakelijk gebruik controleretributie 10 euro per liter bij 15 C; bijdrage op de energie 7,1022 euro per liter bij 15 C;

4 http//www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad d.d De inwerkingtreding van een tarief van 5,7190 euro per liter bij 15 C voor de bijdrage op de energie kan worden vastgesteld bij in Ministerraad overlegd koninklijk besluit. g) zware stookolie van de GN-codes tot en met zakelijk gebruik vergunning milieudoelstelling bijzondere accijns 0 euro per kg; accijns 6,50 euro per kg; bijzondere accijns 1 euro per kg; * andere bedrijven accijns 13 euro per kg; bijzondere accijns 2 euro per kg; niet-zakelijk gebruik accijns 13 euro per kg; bijzondere accijns 2 euro per kg; h) vloeibaar petroleumgas van de GN-codes tot en met i) gebruikt als motorbrandstof bijzondere accijns 0 euro per kg; doeleinden milieudoelstelling bijzondere accijns 0 euro per kg; en b)) met een overeenkomst of een vergunning milieudoelstelling accijns 18,5920 euro per kg; bijzondere accijns 1,9080 euro per kg; * andere accijns 37,1840 euro per kg; bijzondere accijns 3,8160 euro per kg; iii) gebruikt als verwarmingsbrandstof zakelijk gebruik vergunning milieudoelstelling bijzondere accijns 0 euro per kg; bijdrage op de energie voor butaan van de GN-code euro per 1000 kg; voor propaan van de GN-code euro per 1000 kg; bijzondere accijns 0 euro per kg; bijdrage op de energie voor butaan van de GN-code ,5523 euro per kg;

5 http//www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad d.d voor propaan van de GN-code ,6762 euro per kg; * andere bedrijven bijzondere accijns 0 euro per kg; bijdrage op de energie voor butaan van de GN-code ,1047 euro per kg; voor propaan van de GN-code ,3525 euro per kg; niet-zakelijk gebruik bijzondere accijns 0 euro per kg; bijdrage op de energie voor butaan van de GN-code ,1047 euro per kg; voor propaan van de GN-code ,3525 euro per kg; i) aardgas van de GN-codes en * Tarief van toepassing tot en met 31 december 2006 i) gebruikt als motorbrandstof De totale jaarlijkse geleverde hoeveelheid per eindgebruiker is gelijk aan of meer dan 976,944 MWh (bovenste verbrandingswaarde) De totale jaarlijkse geleverde hoeveelheid per eindgebruiker is minder dan 976,944 MWh (bovenste verbrandingswaarde) bijdrage op de energie 1,1589 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); doeleinden De totale jaarlijkse geleverde hoeveelheid per eindgebruiker is gelijk aan of meer dan 976,944 MWh (bovenste verbrandingswaarde) De totale jaarlijkse geleverde hoeveelheid per eindgebruiker is minder dan 976,944 MWh (bovenste verbrandingswaarde) milieudoelstelling en b)) met een overeenkomst of een vergunning milieudoelstelling bijdrage op de energie 0,5795 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); * andere bijdrage op de energie 1,1589 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde);

6 http//www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad d.d iii) gebruikt als verwarmingsbrandstof De totale jaarlijkse geleverde hoeveelheid per eindgebruiker is gelijk aan of meer dan 976,944 MWh (bovenste verbrandingswaarde) De totale jaarlijkse geleverde hoeveelheid per eindgebruiker is minder dan 976, 944 MWh (bovenste verbrandingswaarde) vergunning milieudoelstelling bijdrage op de energie 0,5795 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); * andere bijdrage op de energie 1,1589 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); * Tarief van toepassing vanaf 1 januari 2007 i) gebruikt als motorbrandstof doeleinden milieudoelstelling en b)) met een overeenkomst of een vergunning milieudoelstelling * andere iii) gebruikt als verwarmingsbrandstof zakelijk gebruik vergunning milieudoelstelling

7 http//www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad d.d bijdrage op de energie 0,0942 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); * andere bedrijven a) de totale jaarlijkse geleverde hoeveelheid per eindgebruiker is gelijk aan of meer dan 976,944 MWh (bovenste verbrandingswaarde) bijdrage op de energie 0,3642 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); b) de totale jaarlijkse geleverde hoeveelheid per eindgebruiker is minder dan 976,944 MWh (bovenste verbrandingswaarde) bijdrage op de energie 0,9889 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); niet-zakelijk gebruik bijdrage op de energie 0,9889 euro per MWh (bovenste verbrandingswaarde); j) kolen, cokes en bruinkool van de GN-codes 2701, 2702 en 2704 bijzondere accijns 8,6526 euro per kg; k) elektriciteit van de GN-code 2716 zakelijk gebruik * geleverd aan een eindgebruiker aangesloten op het transport- of verdelingsnetwerk waarvan de nominale spanning meer is dan 1 kv accijns 0 euro per MWh; bijzondere accijns 0 euro per MWh; bijdrage op de energie 0 euro per MWh; * geleverd aan een eindgebruiker aangesloten op het transport- of verdelingsnetwerk waarvan de nominale spanning gelijk is aan of minder is dan 1 kv vergunning milieudoelstelling accijns 0 euro per MWh; bijzondere accijns 0 euro per MWh; bijdrage op de energie 0 euro per MWh; accijns 0 euro per MWh; bijzondere accijns 0 euro per MWh; bijdrage op de energie 0,9544 euro per MWh; * andere bedrijven accijns 0 euro per MWh;

8 bijzondere accijns 0 euro per MWh; bijdrage op de energie 1,9088 euro per MWh; niet-zakelijk gebruik accijns 0 euro per MWh; bijzondere accijns 0 euro per MWh; bijdrage op de energie 1,9088 euro per MWh.» HOOFDSTUK X. Biobrandstoffen Art Artikel 32 van de programmawet van 11 juli 2005 wordt vervangen door de volgende bepaling «In artikel 429, 2, van dezelfde wet worden een m) en een n) toegevoegd, luidende «m) koolzaadolie van de GN-code 1514 gebruikt als motorbrandstof, wanneer deze door een natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt geproduceerd en zonder tussenpersoon aan de eindverbruiker wordt verkocht. Hierbij handelt de producent alleen of in een samenwerkingsverband, op basis van zijn eigen productie. http//www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad d.d n) zuivere koolzaadolie, van de GN-code 1514, gebruikt als brandstof door de voertuigen van de gewestelijke maatschappijen voor openbaar vervoer. Deze vrijstelling verstrijkt op 31 december Na verloop van deze periode zullen zowel de begrotingskosten van de maatregel als andere elementen met betrekking tot de milieuproblemen worden geëvalueerd teneinde te bepalen of de maatregel kan worden verlengd of een amendement is vereist.»». Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 27 december ALBERT Van Koningswege Voor de Eerste Minister, afwezig De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Begroting en Consumentenzaken, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL De Minister van Buitenlandse Zaken, K. DE GUCHT Voor de Minister van Economie, afwezig De Minister van Middenstand en Landbouw, Mevr. S. LARUELLE De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. DEMOTTE De Minister van Middenstand, Mevr. S. LARUELLE De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, A. DE DECKER De Minister van Maatschappelijke Integratie, C. DUPONT De Minister van Pensioenen, B. TOBBACK De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN De Staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude, H. JAMAR

9 De Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling, Mevr. E. VAN WEERT Met s Lands zegel gezegeld De Minister van Justitie, Mevr. L. ONKELINX http//www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad d.d Nota s (1) Zitting Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers / Nr. 1 Ontwerp van programmawet. - Nrs. 2 tot 4 Amendementen. - Nr. 5 Verslag. - Nrs. 6 tot 10 Amendementen. - Nr. 11 Advies van de Raad van State. - Nr. 12 Amendementen. - Nrs. 13 tot 17 Verslagen. - Nr. 18 Tekst aangenomen door de commissies. - Nrs. 19 en 20 Verslagen. - Nrs. 21 en 22 Amendementen. - Nr. 23 Aanvullend verslag; - Nr. 24 Artikelen gewijzigd door de commissie. - Nrs. 25 en 26 Amendementen. - Nr. 27 Tekst aangenomen in lpenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat. Integraal Verslag 21 december Stukken van de Senaat / Nr. 1 Ontwerp geëvoceerd door de Senaat. - Nr. 2 Amendementen. - Nrs. 3 tot 7 Verslagen. - Nr. 8 Beslissing om niet te amenderen. Handelingen van de Senaat 23 december 2005.

30 JULI 2013. - Wet houdende diverse bepalingen

30 JULI 2013. - Wet houdende diverse bepalingen 1 sur 19 15-02-14 10:12 NL FR belgiëlex.be - Kruispuntbank Wetgeving Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2013-08-01 FEDERALE OVERHEIDSDIENST

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE N. 2012 2598 [C 2012/11343] 25 AUGUSTUS 2012. Wet houdende diverse bepalingen inzake energie

Nadere informatie

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 23-07-20 15

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 23-07-20 15 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2015/03213] 28 JUNI 2015. Koninklijk besluit betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van besluit dat

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 207 Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op de Accijns (implementatie richtlijn Energiebelastingen) A GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

Wet van 2 juni 2010. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Wet van 2 juni 2010. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Wet van 2 juni 2010 2 JUNI 2010. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede- eigendom te moderniseren en transparanter te maken. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 537 Besluit van 19 december 2003 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag en het Uitvoeringsbesluit accijns Wij

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Page 1 of 136 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Erratum Parlementaire werkzaamheden Einde Inhoudstafel 68 uitvoeringbesluiten 24 gearchiveerde

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN 25 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 4006 BELGISCH STAATSBLAD 23.01.2004 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 230 SOMMAIRE INHOUD. 98 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 230 SOMMAIRE INHOUD. 98 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 25 APRIL 2014. - Decreet houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53791 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE N. 2012 2598 [C 2012/11343] 25 AUGUSTUS

Nadere informatie

VOORSTEL (C)060928-CDC-567

VOORSTEL (C)060928-CDC-567 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 1 Beschikking van de Minister van Justitie van 8 januari 2008, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet belastingen op milieugrondslag,

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 24.02.2006 Ed. 3 MONITEUR BELGE 9921 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE N. 2006

Nadere informatie

Rolnummer 2942. Arrest nr. 21/2005 van 26 januari 2005 A R R E S T

Rolnummer 2942. Arrest nr. 21/2005 van 26 januari 2005 A R R E S T Rolnummer 2942 Arrest nr. 21/2005 van 26 januari 2005 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 3 van de wet van 12 augustus 2003 tot wijziging van artikel 15/5 van de wet van 12 april

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 283 INHOUD SOMMAIRE. 166 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 283 INHOUD SOMMAIRE. 166 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

- 20 december 2007-17 december 2008-18 december 2009-19 december 2010-21 december 2011-13 december 2012-15 december 2013-16 december 2014

- 20 december 2007-17 december 2008-18 december 2009-19 december 2010-21 december 2011-13 december 2012-15 december 2013-16 december 2014 KB van 22 december 2004 voor de uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discotheken/dancings, aangevuld en gewijzigd met bepalingen uit de

Nadere informatie

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2004 2260 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP [S C 2004/35904] 2 APRIL 2004. Decreet tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1124 (2006-2007) Nr. 4. Zitting 2006-2007. 23 mei 2007 3087 OPE

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1124 (2006-2007) Nr. 4. Zitting 2006-2007. 23 mei 2007 3087 OPE Zitting 2006-2007 23 mei 2007 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 541 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de beëindiging van de bekostigingsrelatie

Nadere informatie

Het Europese geïnformatiseerde accijnsstelsel (excise movement control system, EMCS)

Het Europese geïnformatiseerde accijnsstelsel (excise movement control system, EMCS) Het Europese geïnformatiseerde accijnsstelsel (excise movement control system, EMCS) Luc Gheysens Advocaat te Wevelgem / Leuven Professor aan de Fiscale Hogeschool in Brussel De nieuwe algemene regeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 207 Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op de accijns (implementatie richtlijn Energiebelastingen) Nr. 3 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Wet van 23 december 1994, houdende vaststelling van de Wet belastingen op milieugrondslag

Wet van 23 december 1994, houdende vaststelling van de Wet belastingen op milieugrondslag (Tekst geldend op: 13-01-2010) Wet van 23 december 1994, houdende vaststelling van de Wet belastingen op milieugrondslag Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

VERKLARENDE NOTA (tot uitvoering van artikel 2, 1, b) van het koninklijk besluit van 19 mei 2014 betreffende controlemaatregelen voor brandstoffen)

VERKLARENDE NOTA (tot uitvoering van artikel 2, 1, b) van het koninklijk besluit van 19 mei 2014 betreffende controlemaatregelen voor brandstoffen) VERKLARENDE NOTA (tot uitvoering van artikel 2, 1, b) van het koninklijk besluit van 19 mei 2014 betreffende controlemaatregelen voor brandstoffen) I. Inleiding Het artikel 2, 1, b) van het koninklijk

Nadere informatie

Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. COORDINATIE OPGAVE DER WIJZIGENDE WETTEN 1. Wet van 19.3.1954 (B.S. van 25.4.1954) en K.B. van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 066 Belastingdienst Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2010

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 315. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 315. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS Vereniging zonder winstoogmerk goedgekeurd door koninklijk besluit van 12 april 2004 KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN

Nadere informatie