L. de Ruijsscher RI ONRI directeur / Raadgevend Ingenieur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "L. de Ruijsscher RI ONRI directeur / Raadgevend Ingenieur"

Transcriptie

1 L. de Ruijsscher RI ONRI directeur / Raadgevend Ingenieur Leo de Ruijsscher werkt vanaf 1978 bij De Blaay-Van den Bogaard Raadgevende Ingenieurs BV, een onafhankelijk installatie-adviesbureau dat is gevestigd in Rotterdam. Sinds 1990 is hij er directeur. Daarvoor was hij onder meer adviseur voor NACO, the Netherlands Airport Consultants, in Den Haag. Als adviseur technische installaties heeft De Ruijsscher een brede ervaring. Hij was betrokken bij een groot aantal projecten in binnen- en buitenland, waaronder studies en missies in het Midden-Oosten, Azië en Afrika. De Ruijsscher, warm pleitbezorger van integraal ontwerpen, heeft veel belangstelling voor de onderliggende metafoor van het ontwerp. Hij streeft ernaar het krachtenspel tussen architect en adviseur om te buigen naar samenspel. Sinds 2004 is hij tevens docent aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, Leerstoel Installaties. 3

2

3 Visie en toekomst De continue uitbreiding en aanscherping van de regelgeving en de daarmee gepaard gaande kwaliteitscontroles kunnen essentiële vernieuwingen blokkeren. Hierdoor komt het voor ontwerpers belangrijke proces van zoeken naar - en aanpassen aan veranderende leefgewoonten in een dynamische wereld, in gevaar. Het juiste ontwerpconcept De filosofie van De Blaay-Van den Bogaard is haar ontwerpers te laten zoeken naar het juiste ontwerpconcept en de bijbehorende regelgeving te toetsen. Voorbeeld: het toepassen van kleurgestuurde verlichting zodat de mens zich (via beïnvloeding van hormonen) beter voelt en daardoor beter functioneert, wordt geblokkeerd door een regelgeving waarin lichtniveaus en gelijkmatigheid dogmatisch zijn vastgelegd. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal projecten, waarbij onze ontwerpers hebben gezorgd voor een waardevolle bijdrage aan een leef- en werkbaar eindproduct. Trefwoorden: comfort, functionaliteit, laag energieverbruik. Verderop in dit boekje staan tal van voorbeelden. Integraal ontwerpen Het Rotterdamse ingenieursbureau wil zich nog meer met het conceptuele ontwerp bezighouden. Integraal ontwerpen wordt steeds belangrijker. Ontwerpen is niet meer het fysiek gescheiden en na elkaar uitwerken van deelprojecten, maar het vindt synchroon en vanuit een dynamische database plaats. Haalbaarheid, functionaliteit en tijdwinst staan centraal. 5

4

5 Een kloppend hart in hartje Rotterdam Een kijkje in het bureau: dertig gemotiveerde, goed opgeleide mensen, met een verrassend creatieve inslag. 7

6 Leo de Ruijsscher Directeur/Raadgevend Ingenieur Ondersteuning Acquisitie, Administratie, Receptie Denktank Ontwerpgroep Ontwerpgroep Ontwerpgroep Ontwerpgroep Ontwerpgroep

7 De kunst van het organiseren Het is niet ons werk, maar een deel van ons leven. Zo omschrijft directeur De Ruijsscher de metafoor van De Blaay-Van den Bogaard. Het installatie-adviesbureau heeft sinds 1950 ervaring in ontwerp en begeleiding van alle voorkomende projecten in vrijwel alle sectoren. Kennisbureau De Blaay-Van den Bogaard streeft ernaar een kennisbureau te zijn. Het bureau telt vijf ontwerpgroepen, die flexibel opereren. Kennismanagement speelt hierbij een belangrijke rol. Naast hun normale werkzaamheden, hebben de ontwerpers ook andere taken. Zowel de vakkennis als de projectbehandeling zijn hierdoor van hoog niveau. Vast aanspreekpunt Om opdrachtgevers en andere partijen goed te kunnen ondersteunen, stelt De Blaay-Van den Bogaard bij ieder project een projectleider aan die als vast aanspreekpunt fungeert. Hij of zij completeert met een aantal assistenten het externe ontwerpteam. Doordat de projectleider en zijn assistenten diverse disciplines beheersen, beschikken ze over een brede (technische) kennis. 9

8 Studies De toekomst zal het leren Zelf ademend gebouw Hiernaast is een schets van een zelfademend gebouw te zien, dat volledig natuurlijk is geventileerd. Boven elkaar zijn vier etages getekend; links de gangen, rechts een façade, voorzien van roosters. Met pijlen is de richting van de luchtstromen aangegeven. Links, aan de zijkant, laten pijltjes zien waar buitenlucht vanuit de gevel het gebouw binnenkomt. Het schoorsteeneffect trekt de lucht naar binnen. Vanuit de vloer komt de lucht in de ruimten, stijgt op en verdwijnt door een opening in de linkerwand de gang in. Het gebouw wordt verwarmd door de retourlucht. De afvoerlucht verdwijnt via de façade. Het systeem is toepasbaar in gebouwen met minimaal zes verdiepingen. De hiervoor geschetste situatie heeft betrekking op de winterperiode.

9 Betonkern koeling met lucht In tegenstelling tot het zelfademend gebouw wordt bij betonkernkoeling met lucht gebruik gemaakt van een gebalanceerd ventilatiesysteem. Comfort, gebruikersacceptatie en energiebesparing zijn de ingrediënten van dit toekomstgerichte installatieconcept. Het is onder meer een prima systeem voor schoolgebouwen waar de concentratie van CO2-waarden wordt overschreden. Kort samengevat werkt het als volgt: een mechanische luchtbehandelingsinstallatie wordt voorzien van een -aan de hygiënische eisen aangepaste- minimale luchthoeveelheid. Het architectonische ontwerp met glad gestuukte plafonds voorzien van betonkernactivering dient voor het afvoeren van de warmtelast. Ook voor gebouwen met een andere functie kan dit concept waardevol zijn. 11

10 Onderwijs

11 HES Amsterdam Hogeschool voor Economische Studies (HES) in Amsterdam is een modern gebouw met een bijzondere uitstraling. Het schoolgebouw, dat qua omvang lijkt op een klein dorp, is vierkante meter groot en biedt plaats aan ongeveer studenten. Het gebouw is voorzien van diverse energievriendelijke toepassingen, zoals: een installatie voor het opvangen van regenwater ( grijs water ) voor het spoelen van de toiletten, een zonneboiler voor warm tapwater in het bedrijfsrestaurant en een energiespiegel die real-time informatie laat zien over het energetisch gedrag van gebouw, mens en installaties. Nieuwbouw HES Amsterdam. In opdracht van Hevo bv. Architect: Ector Hoogstad Architecten. 13

12

13 FE Utrecht De Faculteit Educatie (FE) is een instelling voor Openbaar Hoger Beroepsonderwijs, en één van de zes faculteiten van de Hogeschool Utrecht (HU). De FE leidt leraren op voor het primair -, het voorgezet - en het speciaal onderwijs. De faculteit telt iets meer dan studenten en bestaat uit drie afdelingen, te weten Instituut Theo Thijssen, Instituut Archimedes en het Seminarium voor Orthopedagogiek. De Blaay-Van den Bogaard tekende voor de nieuwbouw van de faculteit, die circa m2 meet en bestaat uit leslokalen, computerruimten, kantoren, een mediatheek, een restaurant met keuken en een parkeergarage. Nieuwbouw Hogeschool Utrecht. Architect; Ector Hoogstad Architecten. 15

14

15 Peelland college Het Peelland College in Deurne is een eigentijds gebouw dat in opdracht van OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) is ontworpen en gerealiseerd. Een optimaal gebouw, toegesneden op een nieuw onderwijsconcept van de IVOD (Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne). Het gebouw en de installaties voorzien in een nieuw concept dat uitgaat van taakgestuurd onderwijs, dat leerlingen zelfstandiger leert werken. Nieuwbouw, circa m2, bestaande uit leslokalen, computerruimten, kantoren, mediatheek en sportzalen. Installatie-ontwerp voor klimaat, elektrotechnische installaties, sanitair en datacommunicatie. Peelland college, Deurne. Architect; Rothuizen van Doorn t Hoofd. 17

16

17 Zwijsen college Het Zwijsen College in Veghel (i.o.v. Hevo bv): een nieuw lesgebouw voor havo en vwo, twee leercentra (een leerhuis en een studiehuis) rond twee centrale vakspecifieke pleinen voor science en expressie, verbonden door decentrale kernteam- en afdelingsgebieden met de sportaccommodatie in de hoofdmassa van het gebouw. Ruim studenten vinden hier hun vaste werkplek en pendelen naar de vakspecifieke pleinen. Het spreekt voor zich dat ICT een belangrijke plaats inneemt in het installatieconcept. De installaties voor de laboratoria en practica geven de school extra uitstraling. Tevens maakt het muzieklokaal haar eigen sfeer. Zwijsen college, Veghel. Architect; Jeane Dekkers Architectuur. 19

18 Gezondheidszorg

19 Medi-Mall Een prominent gebouw op een prominente plaats: de Medi-Mall in Rotterdam Zuid. Het gaat om een nieuw concept waarin zo n m2 garant staat voor de huisvesting van een zorg- en kraamhotel, een revalidatiecentrum gespecialiseerd in kinderrevalidatie, een bouwdeel voor psychiatrie, restaurants, kantoren voor thuiszorg, een dokterspost en diverse zorggeoriënteerde winkels voor podotherapie en orthopedie. Sterk in het concept is de relatie met het aangrenzende MCRZ (Medisch Centrum Rijnmond Zuid). Het MCRZ-bestuur focust vooral op het nuttige effect van het gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen. Naast het ontwerp van alle gebouwgebonden technische installaties, klimaat, elektrotechnische installaties, zwakstroominstallaties, datacommunicatie, transport en de gevelreinigingsinstallatie, heeft De Blaay-Van den Bogaard het energieconcept en de infrastructuur vorm gegeven. Medi-Mall, Rotterdam. Bouwmanagement: PTG advies. Architect; EGM Architecten. 21

20

21 De Weerde Het nieuwe verpleeghuis De Weerde in Eindhoven is vervangende nieuwbouw. Op het terrein van de Vitalis Zorggroep is plek voor een campus van zorgwoningen (huur en vrije sector), verzorgingsplaatsen en verpleeghuisbedden. De Weerde heeft een capaciteit van 220 bedden: 84 P.G. in groepswonen, 83 somatiek in groepswonen en afdelingswonen, 32 revalidatie, 15 geronto en 6 palliatieve zorg. De P.G.-woningen hebben een maximale privacy, de somatiek-appartementen liggen rond het bruisend hart van het atrium. Het atrium is voorzien van een restaurant, grand café en winkels. Het plan wordt gecompleteerd door 39 koopwoningen in de vrije sector met bijbehorende parkeergarage. Het ontwerp heeft ondanks de omvang haar intimiteit en compactheid niet verloren, terwijl het bruisend hart voor levendigheid zorgt. Buiten het ontwerp voor de klimaatinstallaties, de sanitaire voorzieningen, de elektrotechnische installaties, het transport door middel van liften en de gevelreinigingsinstallatie (i.o.v. Hevo bv), heeft De Blaay-Van den Bogaard veel werk gemaakt van domotica-installaties. Verpleeghuis De weerde, Eindhoven. Architect; IAA Architecten. 23

22 Stadskantoren

23 Stadskantoor Meppel De stad Meppel is verrijkt met een stadhuis met een oppervlakte van ongeveer m2, bestaande uit onder meer kantoorruimten, archief, vides over vier bouwlagen en raadszalen. Een bijzonder element in het ontwerp vormen de zogeheten vleugellamellen voor de gevel en de toepassing van klimplanten, die voor voldoende daglichtinval zorgen en zonnewarmte weren. Verder is voor de energie koude- en warmteopslag in de bodem toegepast en is de begane grond voorzien van vloerkoeling en -verwarming. Het kantoor, de trouw- en raadszaal hebben een gebalanceerd ventilatiesysteem, dat gebruik maakt van energieterugwinning. Stadskantoor Meppel. Projectmanagement: Stevens en Van Dijck. Architect; Kraaijvanger Urbis Architecten. 25

24

25 Stadsdeelkantoor ZuiderAmstel In 2004 is in het Amsterdamse stadsdeel ZuiderAmstel een procedure gestart voor de ontwikkeling en realisatie van een nieuw stadsdeelkantoor annex woningen, en een gezamenlijke parkeergarage. Het kantoor ligt in de Kop Rivierenbuurt en maakt deel uit van de Zuidas. Het omvat m2 kantoren, vergader- en publieksruimte en biedt plaats aan ruim 200 medewerkers. Daarnaast is in het gebouw 600 m2 commerciële ruimte ondergebracht, die aan derden wordt verhuurd. Behalve het stadsdeelkantoor bestaat het project uit 56 koop- en huurappartementen. Onder het stadsdeelkantoor en de appartementen is plek voor een parkeergarage met een capaciteit van circa 140 auto s. Oplevering in Stadsdeelkantoor ZuiderAmstel. In opdracht van Dura Vermeer Vastgoed. Architect; Claus en Kaan Architecten. 27

26 Renovatie

27 WTC Rotterdam Het World Trade Center in Rotterdam, een monument ontworpen door architect J.F. Staal, is gerenoveerd met de bedoeling het oorspronkelijke ontwerp in ere te houden en tegelijkertijd een gebouw neer te zetten dat méér dan voldoet aan de eisen van de huidige maatschappij. In samenwerking met het management van het WTC en prof. Ir. Francine Houben, directeur van Mecanoo Architecten, is aan de verwachtingen voldaan. Het gebouw heeft tal van moderne faciliteiten. Zo is het beursgebouw voorzien van een zogenoemde Digi-Port (digitale haven). De Blaay-Van den Bogaard heeft, buiten het ontwerp voor de klimaatinstallaties, elektrotechnische en sanitaire installaties, veel aandacht besteed aan de beveiligingsinstallaties en het ontwikkelen van een nieuwe receptiebalie. World Trade Center, Rotterdam. Architect; Mecanoo Architecten. 29

28

29 Stadsbank van Lening De Stadsbank van Lening is gevestigd in historische panden: de oorspronkelijke Stadsbank van Lening (1664), een klooster (1411) en een turfpakhuis (1550). De gebouwen moeten onder strenge voorwaarden worden gerenoveerd. Na de renovatie worden ze gebruikt door de Stadsbank van Lening, de Dienst Onderzoek en Statistiek (O + S) en VGA Verzekeringen. Alle gebouwgebonden installaties worden gerenoveerd, respectievelijk vervangen. Zwakstroominstallaties, datacommunicatie, toegangscontrole en de beveiligingsinstallatie voldoen aan de hoogste normen. Stadsbank van Lening, Amsterdam. Architect: OIII Architecten. 31

30 Kantoren

31 Quion De Blaay-Van den Bogaard heeft in de loop der jaren veel installaties voor kantoren ontworpen voor uiteenlopende opdrachtgevers. Zo zijn onder meer installatie-ontwerpen gemaakt in opdracht van Blauwhoed Vastgoed B.V., die een meerwaarde vormen voor de fraaie (hedendaagse) architectuur. Kantoor Quion, Rotterdam/Capelle a/d IJssel, locatie Fascinatio/Brainpark, m2. Architect: TIB Architecten. 33

32

33 De Blaak Centraal in Rotterdam tegenover het NS station Blaak zal dit futuristische kantoorgebouw gestalte krijgen. De laatste technieken en toegepaste installaties zullen deze uitstraling onderstrepen. Kantoor De Blaak, Rotterdam, m2. Architect: Groupa Aukett. 35

34 Wonen

35 Harbour Edge Wonen, werken en socialiseren in twee prachtige gebouwen. Dat is Harbour Edge modern wonen. Zowel het uitzicht als de handige domoticavoorzieningen maken wonen tot een weldaad. De kantoren op de bovenste verdieping zijn voorzien van flexibele installaties. Daardoor zijn ze groot en ruimtelijk in te delen. Woongebouw Harbour Edge, Rotterdam. Architect: AWG Architecten, Antwerpen. 37

36

37 Multifunctioneel Centrum Bouwlust Multifunctioneel Centrum Bouwlust biedt verschillende wijk- en buurtvoorzieningen onder één dak: een buurthuis, een kinderdagverblijf, een sportzaal annex fitnessruimte, een ontmoetingscentrum voor jongeren, cursusruimten, een eetcafé en enkele kantoren. Het beperkte budget maakte een compact volume noodzakelijk, uitgevoerd in een snel te bouwen architectonische en constructieve opzet. Waar mogelijk delen de verschillende gebruikers elkaars ruimten, functies en voorzieningen. Een optimaal installatieconcept draagt hieraan bij. Multifunctioneel Centrum Bouwlust, Den Haag. Architect; DeZwarteHond. 39

38

39 De Coopvaert Residential Tower Aan de Blaak en het Plein 1940 in havenstad Rotterdam is de skyline verfraaid met deze gigant voor wonen en werken. Ruim m3 inhoud op een grondoppervlak van 750 m2 geven dit gebouw de allure die past bij deze randvoorwaarden. De ondergrondse parkeergarage kan meer dan 330 auto s herbergen en voldoet aan de eisen van deze tijd. Naast de klimaatinstallaties, elektrotechniek, sanitair en liftpartij vormen de gevelreinigingsinstallatie en domotica extra technische elementen in het geheel. De Coopvaert Residential Tower, Rotterdam. Architect: Dam & Partners Architecten. 41

40 Musea

41 Ambachtscentrum en Huis Sonneveld Het restaureren of verbouwen van maatschappelijk erfgoed tot musea is een fascinerende en specialistische bezigheid. Soms moeten de installaties worden gerestaureerd (en kom je, om maar iets te noemen, schakelaars uit 1930 tegen), maar vaak moeten ze modern en functioneel zijn en passen bij de architectuur-van-toen. Mooie voorbeelden zijn Huis Sonneveld in Rotterdam en Het Ambachtscentrum in Veenhuizen (i.ov. de Rijksgebouwendienst). Het Ambachtscentrum, Veenhuizen. Architect; Atelier Kempe Till. Huis Sonneveld, Rotterdam. Architect restauratie: Molenaar & Van Winden Architecten. 43

42

43 Aviodrome Luchtvaart-Themapark Aviodrome in Lelystad is een combinatie van: museum, educatie, attractie, archief, theater, conferentie, kantoor en restaurant. Een multifunctioneel project dat door een combinatie van installatieconcepten al deze functies ondersteunt in gebruik, comfort en energiegebruik. PRC-Bouwcentrum heeft in opdracht van de Stichting Nationaal Luchtvaart-Themapark Aviodrome op een terrein van 8,5 hectare een complex van zo n m2 neergezet. De Blaay-Van den Bogaard is verantwoordelijk voor de installatieconcepten en het ontwerp. Luchtvaart-Themapark Aviodrome, Lelystad. Architect: Noorderlicht Architekten. 45

44 Laboratorium

45 Bloedbank In opdracht van de Stichting Sanquin Bloedvoorziening is De Blaay-Van den Bogaard betrokken bij een waar hoogstandje: een kantoor met een auditorium en een bovengelegen onderkomen voor de Raad van Bestuur. Dit gedeelte is gescheiden van het laboratorium door een atrium, dat tevens dienst doet als verbindend element. De liftpartij en de vele loopbruggen geven daarvan een mooi beeld. Tevens bevindt zich hier een donorcafé. Naast bloedafname wordt bij Sanquin ook bloed verwerkt in diverse laboratoria. Verder zijn er een bibliotheek, vergaderzalen en een onderliggende parkeergarage. De Blaay-Van den Bogaard heeft het ontwerp van alle technische installaties uitgevoerd. Er is (met inachtneming van de geldende voorschriften) gewerkt volgens de GMP regelgeving. Het project kenmerkt zich door een gedegen en professionele samenwerking met andere ontwerppartners, zoals bureau Aronsohn Raadgevende Ingenieurs voor de constructie, onder coördinatie van PTG uit Amersfoort. Sanquin bloedbank, Amsterdam. Architect: KuiperCompagnons, Rotterdam. 47

46 International

47 De Blaay- Van den Bogaard world-wide For many years De Blaay-Van den Bogaard Consulting Engineers have been engaged in projects all over the world. Many studies, missions, audits and designs have been completed for both different kinds of organisations (a.o. World Bank, Asian Development Bank) and private investors. Subjects: water and sanitation project in Ethiopia, rural electrification in Pakistan, energy audits in India, various powerhouses, hospitals, factories, airport facilities and harbour works in Indonesia, the Middle- and the Far East. Smart car selling points throughout Europe, projects and infrastructures in Eastern Europe and Dutch Embassies all over the world. The approach to these projects requires a general know-how of and adaptation to the local regulations and culture. Many of our project designers have actively participated in the implementation of these projects and their experience creates a continuously positive value for tackling new projects. - Powerhouses - Infrastructure - High- and low tension - Water supply and sanitation - Aviation - Dockyards and harbour-works 49

48 Colofon Redactie + visuals: Leo de Ruijsscher De Blaay-Van den Bogaard Raadgevende ingenieurs B.V. Ontwerp: Copy: Jaap van Ekeris Druk: Printvisie bv lid

READER BUILDING SERVICES TOWNHALL MEPPEL

READER BUILDING SERVICES TOWNHALL MEPPEL READER BUILDING SERVICES TOWNHALL MEPPEL Stadhuis te Meppel Delft University of Technology Faculty of Architecture and The Built Environment Department Architectural Engineering + Technology Climate Design

Nadere informatie

READER BUILDING SERVICES EINDPRESENTATIE BK4043

READER BUILDING SERVICES EINDPRESENTATIE BK4043 READER BUILDING SERVICES EINDPRESENTATIE BK4043 Reader van de leerstoel Climate Design faculteit bouwkunde Technische Universiteit Delft 2011/2012 Foto voorblad Stadhuis te Meppel Kraaijvanger architecten

Nadere informatie

Projectomschrijving. Complex 2005 Kabelweg 21 Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Algemeen Bouwjaar Oppervlakte Ligging Kenmerken Toegang

Projectomschrijving. Complex 2005 Kabelweg 21 Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Algemeen Bouwjaar Oppervlakte Ligging Kenmerken Toegang Projectomschrijving Complex 2005 Kabelweg 21 Amsterdam Inhoudsopgave 1. Algemeen Bouwjaar Oppervlakte Ligging Kenmerken Toegang 2. Bouwkundige aspecten Constructie Gevelbekleding Dakbedekking 3. Technische

Nadere informatie

ESSENHOF DORDReCHT A09123.00

ESSENHOF DORDReCHT A09123.00 nieuwbouw en renovatie ESSENHOF DORDReCHT Sinds het begin van deze eeuw geniet het oudste gedeelte van de gemeentelijke begraafplaats Essenhof bescherming als rijksmonument. Bij het betreden van de huidige

Nadere informatie

DuoPlan. utiliteitsbouw. projektrealisatie. tekenbureau CAD projektbegeleiding bouwkundig adviseurs

DuoPlan. utiliteitsbouw. projektrealisatie. tekenbureau CAD projektbegeleiding bouwkundig adviseurs w utiliteitsbouw De wat complexere bouwwerken uit de utiliteitsbouw zijn door ons regelmatig uitgewerkt. Kantoorgebouwen, parkeren, scholen, bedrijfsruimten, winkels en een aantal gecombineerde projecten.

Nadere informatie

shops 37.515 passanten per dag. Een mooie plek om u te vestigen. www.levelleiden.nl

shops 37.515 passanten per dag. Een mooie plek om u te vestigen. www.levelleiden.nl shops 37.515 passanten per dag. Een mooie plek om u te vestigen. www.levelleiden.nl DE UNIQUE SELLING POINTS VAN LEVEL SHOPS OP EEN RIJ: ruim 37.500 passanten per dag overdekte passage perfect bereikbaar,

Nadere informatie

Waterschap Leusden. Voorbeeldproject Duurzaam Bouwen

Waterschap Leusden. Voorbeeldproject Duurzaam Bouwen Waterschap Leusden Voorbeeldproject Duurzaam Bouwen Waterschap Vallei & Eem Leusden Situatie Milieuvriendelijk karakter Het Waterschap Vallei & Eem is een fusie tussen waterschappen. De opdrachtgever

Nadere informatie

Het geheim van Den Haag m 2 v.v.o. monumentale allure met moderne kantoorruimte gelegen aan de Hofvijver

Het geheim van Den Haag m 2 v.v.o. monumentale allure met moderne kantoorruimte gelegen aan de Hofvijver Het geheim van Den Haag 5.410 m 2 v.v.o. monumentale allure met moderne kantoorruimte gelegen aan de Hofvijver v i j v e r b e r g i i i Inhoudsopgave 2 Het geheim van Den Haag: Vijverberg III 4 Modern

Nadere informatie

pent-offices Next level offices met top level uitzicht www.levelleiden.nl

pent-offices Next level offices met top level uitzicht www.levelleiden.nl pent-offices Next level offices met top level uitzicht www.levelleiden.nl DE UNIQUE SELLING POINTS VAN LEVEL PENT-OFFICES: uniek uitzicht vanaf de twaalfde verdie- ping over de stad Leiden schitterende

Nadere informatie

Duurzame architectuur > méér dan alleen fysieke maatregelen

Duurzame architectuur > méér dan alleen fysieke maatregelen doel : CO2 reductie Duurzame architectuur > méér dan alleen fysieke maatregelen stimulatie > prestatie emotioneel fysiek Prestatie : synergie in beleving, comfort, energie,flexibiliteit, materiaal en

Nadere informatie

Pastoor van Arskerk, Elf13 Eindhoven

Pastoor van Arskerk, Elf13 Eindhoven DIRK ROOSENBURG PUBLIEKSPRIJS 2013 herbestemming Pastoor van Arskerk, Elf13 Eindhoven In november 2012 is de gerestaureerde en herbestemde Pastoor van Arskerk in Eindhoven in gebruik genomen. Om de fraaie

Nadere informatie

Te huur Leiden Innovation Center te Leiden

Te huur Leiden Innovation Center te Leiden Leiden Innovation Center te Leiden De Heyderweg 1 Locatie Kantoorruimte Het Leiden Innovation Center is een uniek nieuw te ontwikkelen kantoorgebouw van hoogstaande kwaliteit gelegen aan de Heyderweg 1

Nadere informatie

Renovatieprojecten. Cfi Zoetermeer

Renovatieprojecten. Cfi Zoetermeer Cfi Zoetermeer Renovatie huisvesting Cfi Zoetermeer. Planvorming en uitvoering van de renovatie heeft plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van de Rgd. BOAG heeft Cfi begeleid over met betrekking tot

Nadere informatie

9 M 5 ore than to 275

9 M 5 ore than to 275 5 More than to 275 275 95 to schiphol rijk am en de boeing avenue Inspirerend zaken doen Boeing Avenue 275 In de uitdagende werkomgeving van het parkachtige Schiphol-Rijk ligt het moderne en multifunctionele

Nadere informatie

Avans Hogeschool. Breda

Avans Hogeschool. Breda Avans Hogeschool Breda Avans Hogeschool Breda Situatie Renovatie en nieuwbouw Het project betreft een complete renovatie en omvangrijke nieuwbouw van de Avans Hogeschool te Breda. Met de nieuwbouw wordt

Nadere informatie

Hofman Dujardin Architecten. Hofman Dujardin Architecten BarentsKrans

Hofman Dujardin Architecten. Hofman Dujardin Architecten BarentsKrans Hofman Dujardin Architecten BarentsKrans Receptie balie in ontmoetingsgebied Atrium met bibliotheek Nieuw huis voor gerenommeerd advocaten- en notariskantoor Het gebouw stamt uit 1950 en heeft een vloeroppervlak

Nadere informatie

offices Werken op een nieuw niveau www.levelleiden.nl

offices Werken op een nieuw niveau www.levelleiden.nl offices Werken op een nieuw niveau www.levelleiden.nl DE UNIQUE SELLING POINTS VAN LEVEL OFFICES OP EEN RIJ: hoogwaardige kantoorruimte met moderne uitstraling multifunctioneel concept met hotel, restaurant,

Nadere informatie

PAPENDORPSEWEG 91 UTRECHT

PAPENDORPSEWEG 91 UTRECHT PAPENDORPSEWEG 91 UTRECHT www.papendorpseweg91.nl Omschrijving Algemeen: Secoya is een harmonieus ensemble van 5 gebouwen, die in aard en omvang van elkaar verschillen. Een groen concept van internationale

Nadere informatie

CONTENTS PREMIER SUITES & OFFICES LOCATION PARKING SHOP & RELAX THE OFFICES PREMIER SUITES CONTACT

CONTENTS PREMIER SUITES & OFFICES LOCATION PARKING SHOP & RELAX THE OFFICES PREMIER SUITES CONTACT CONTENTS 4 12 16 18 24 32 34 PREMIER SUITES & OFFICES LOCATION PARKING SHOP & RELAX THE OFFICES PREMIER SUITES CONTACT WELCOME TO 4 5 A BRAND NEW QUALITY Welkom in Premier Suites & Offices: de hoogwaardige

Nadere informatie

03 november 2011. Bart Brink manager business development / corporate coördinator Cradle to Cradle

03 november 2011. Bart Brink manager business development / corporate coördinator Cradle to Cradle 03 november 2011 Bart Brink manager business development / corporate coördinator Cradle to Cradle Voor meer informatie: b.brink@royalhaskoning.com of 06-55885393 Duurzaam ontwerpen Geïnspireerd door Cradle

Nadere informatie

Huur kantoorpand op Brigantijnlaan 325 te 's-gravenhage 145 per vierkante meter per jaar

Huur kantoorpand op Brigantijnlaan 325 te 's-gravenhage 145 per vierkante meter per jaar Huur kantoorpand op Brigantijnlaan 325 te 's-gravenhage 145 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: Van der Kooij Bedrijfsmakelaars & Vastgoedadviseur Email: ron@vanderkooijmakelaars.nl Telefoon:

Nadere informatie

CHRISTIAAN HUYGENS COLLEGE

CHRISTIAAN HUYGENS COLLEGE CHRISTIAAN HUYGENS COLLEGE Start: 2006 - Oplevering: 2010 Bruto vloer oppervlakte: 7.800 m2 Locatie: Eindhoven Functie: VMBO school Performance: CO2 neutraal, energie leverend, energie dak, smart grid

Nadere informatie

Quion Capelle a/d IJssel

Quion Capelle a/d IJssel Quion Capelle a/d IJssel Hoofdkantoor Quion Capelle a/d IJssel Situatie Locatie Fascinatio, Capelle a/d IJssel Quion is een financiële dienstverlener, die zich toelegt op de verwerking van woninghypotheken.

Nadere informatie

100% 90% winnaar. Dutch Health Tec Academy, Utrecht. Voor minder dan de helft van de nieuwbouwprijs, mooi onderwijsgebouw neergezet

100% 90% winnaar. Dutch Health Tec Academy, Utrecht. Voor minder dan de helft van de nieuwbouwprijs, mooi onderwijsgebouw neergezet Dutch Health Tec Academy, Utrecht 100% transformatie van leegstaande bedrijfshal met kantoor naar onderwijsgebouw en kenniscentrum 90% hergebruik van bestaand casco winnaar van de VGME Award 2011 Voor

Nadere informatie

(designed by) Erick van Egeraat Erasmus University College ARC14 Interieur

(designed by) Erick van Egeraat Erasmus University College ARC14 Interieur (designed by) Erick van Egeraat Erasmus University College ARC14 Interieur (Designed by) Erick van Egeraat kreeg in 2010 de opdracht voor de renovatie, restauratie en transformatie van de voormalige stadsbibliotheek

Nadere informatie

Ongewoon Strijp-S SAS-3 Levendig straatbeeld Sedum Parkeerkelder

Ongewoon Strijp-S SAS-3 Levendig straatbeeld Sedum Parkeerkelder SAS-3 Woonbedrijf bouwt op SAS-3 tussen de Torenallee en de Kastanjelaan. SAS-3 staat voor Stads Architectuur Strijp-S. Dat is niet voor niets: de 20 stadswoningen, 47 koopappartementen en 131 huurappartementen

Nadere informatie

BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM

BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM ROTTERDAM ARCHITECTUURPRIJS 203 / BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM Oud en nieuw in nieuwe harmonie Van alle ruimtes, deuren, trappenhuizen en kamers iets logisch,

Nadere informatie

Inspirerende werkplekken. In opdracht van diverse opdrachtgevers

Inspirerende werkplekken. In opdracht van diverse opdrachtgevers In opdracht van diverse opdrachtgevers 1/5 M3H heeft diverse kantoor interieurs verbouwd. Vaak bestaat het ontwerpconcept uit werkplekken rondom een bijzonder meubel met een opvallende uitstraling. In

Nadere informatie

Oversteen Rijswijk. Laan van Zuidhoorn 14

Oversteen Rijswijk. Laan van Zuidhoorn 14 Oversteen Rijswijk Laan van Zuidhoorn 14 Kantoorgebouw Oversteen Het in 2001 gerealiseerde gebouw Oversteen betreft een tijdloos en stijlvol kantoorgebouw dat comfortabele huisvesting biedt aan bedrijven

Nadere informatie

Duurzaamheid Van ambitie naar werkelijkheid

Duurzaamheid Van ambitie naar werkelijkheid Provinciekantoor Houtplein te Haarlem Duurzaamheid Van ambitie naar werkelijkheid 15 juni 2013 Ir. J.W. (Jack) Ponsteen Cauberg-Huygen raadgevende ingenieurs BV Even voorstellen ir. Jack Ponsteen Vestigingsmanager

Nadere informatie

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium N BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium Mei 2014 Beste lezer, Met dit bulletin informeren wij u over de bouwontwikkelingen rondom ZINN locatie Patrimonium. In 2013 heeft ZINN samen met Woningstichting Patrimonium

Nadere informatie

van schets naar definitief ontwerp gebruikersindeling klimaat daglicht energie interieurconcept poort als entree achtergevel plein als verbinding

van schets naar definitief ontwerp gebruikersindeling klimaat daglicht energie interieurconcept poort als entree achtergevel plein als verbinding de brede reus van schets naar definitief ontwerp gebruikersindeling klimaat daglicht energie interieurconcept poort als entree achtergevel plein als verbinding planning van schets naar definitief ontwerp

Nadere informatie

KEIZERSGRACHT 8 1015 CN AMSTERDAM THE NETHERLANDS +31(0)20 8456190 OFFICE@MIRCK.EU

KEIZERSGRACHT 8 1015 CN AMSTERDAM THE NETHERLANDS +31(0)20 8456190 OFFICE@MIRCK.EU MIRCK ARCHITECTURE KEIZERSGRACHT 8 1015 CN AMSTERDAM THE NETHERLANDS +31(0)20 8456190 OFFICE@MIRCK.EU Titel: Opdrachtgever: Programma: Oppervlakte: Locatie: Architect: Team: Uitbreiding faculteit, Leiden

Nadere informatie

Kranenburgweg 140-143

Kranenburgweg 140-143 Kranenburgweg 140-143 Den Haag Scheveningen TE HUUR HOOGWAARDIGE KANTOORRUIMTE BEGANE GROND: CIRCA 410 M² 1 E VERDIEPING: CIRCA 145 M² 2 E VERDIEPING: CIRCA 218 M² HUURPRIJS: 160,- PER M² PER JAAR, TE

Nadere informatie

Marijn Emanuel van RAU architecten Amsterdam

Marijn Emanuel van RAU architecten Amsterdam Marijn Emanuel van RAU architecten Amsterdam ALGEMENE TEKSTEN Het Revius wordt beleefd als een warme school, waar je thuis bent als leerling en leraar. De gemeenschappelijke activiteiten spelen zich centraal

Nadere informatie

Zeer representatieve kantoorruimte op div. verdiepingen in het gebouw "Central Plaza". Bestemming. Hoofdbestemming. Energie.

Zeer representatieve kantoorruimte op div. verdiepingen in het gebouw Central Plaza. Bestemming. Hoofdbestemming. Energie. Central Plaza Weena 580 3012 CN Rotterdam Contactpersoon Nanette Speelman Nanette.Speelman@colliers.com 0105119955 Zeer representatieve kantoorruimte op div. verdiepingen in het gebouw "Central Plaza".

Nadere informatie

Atrium28. Brengt mensen en ambities samen. Storkstraat 12, Leusden

Atrium28. Brengt mensen en ambities samen. Storkstraat 12, Leusden Atrium28 Brengt mensen en ambities samen Storkstraat 12, Leusden algemeen Brengt mensen en ambities samen Atrium28 doet haar naam alle eer aan. Open, representatief, praktisch, een tikkeltje theatraal,

Nadere informatie

LITSERBORG DEN DUNGEN. Architecten aan de Maas De Litserborg Den Dungen

LITSERBORG DEN DUNGEN. Architecten aan de Maas De Litserborg Den Dungen LITSERBORG DEN DUNGEN Architecten aan de Maas De Litserborg Den Dungen Voor het dorp Den Dungen heeft Architecten aan de Maas naast de Sint Jacobus de Meerderekerk, samen met de gemeente en alle gebruikers,

Nadere informatie

Projectinfo: Rotterdam Building. Aert van Nesstraat 45 te Rotterdam. Vrijblijvende huurinformatie 10 augustus 2017

Projectinfo: Rotterdam Building. Aert van Nesstraat 45 te Rotterdam. Vrijblijvende huurinformatie 10 augustus 2017 Kantoorgebouw Rotterdam Building is gesitueerd op een uitzonderlijk goede locatie tussen de Coolsingel en de Lijnbaan, in het dynamische centrum van Rotterdam. De uitstekende ligging in het economische

Nadere informatie

Zwaerdecroonstraat 38b ROTTERDAM

Zwaerdecroonstraat 38b ROTTERDAM Zwaerdecroonstraat 38b ROTTERDAM Vraagprijs: 435.000 k.k. MAARTENMakelaardij T 010 818 14 87 E maarten@maartenmakelaardij.nl Burgemeester Hoffmanplein 51 M 06 415 58 485 I www.maartenmakelaardij.nl 3071

Nadere informatie

Projectinfo: Saturnus Building. Hogehilweg 5 te Amsterdam Zuidoost

Projectinfo: Saturnus Building. Hogehilweg 5 te Amsterdam Zuidoost Dit met allure vormgegeven fraaie kantorencomplex omvat in totaal 3.378 m² kantoorruimte verdeeld over 6 bouwlagen. Het gebouw is eind 2010 volledig gerenoveerd en voorzien van o.a. hoogwaardige koeling.

Nadere informatie

Figuur 1: impressie Rabobank Dommelstreek te Geldrop. Figuur 2: uitleg ontwerpconcept oorwarmers

Figuur 1: impressie Rabobank Dommelstreek te Geldrop. Figuur 2: uitleg ontwerpconcept oorwarmers Omschrijving van het project Rabobank Dommelstreek heeft in Geldrop het bestaand kantoor herontwikkeld. Er is een kantoor ontstaan met alle faciliteiten onder één dak. Een vernieuwde omgeving die beter

Nadere informatie

Te huur Nieuwbouw ontwikkeling Centraal Station Leiden. Bargelaan 180, Leiden

Te huur Nieuwbouw ontwikkeling Centraal Station Leiden. Bargelaan 180, Leiden Te huur Nieuwbouw ontwikkeling Centraal Station Leiden Bargelaan 180, Leiden Ontworpen door Meyer en Van Schooten Circa 477 m² kantoorruimte Per direct beschikbaar www.dtz.nl Naast het Centraal Station

Nadere informatie

Entreepaviljoen Solaris Capelle a/d IJssel

Entreepaviljoen Solaris Capelle a/d IJssel Entreepaviljoen Solaris 1 + 2 Capelle a/d IJssel Entreepaviljoen Solaris 1 + 2 Capelle a/d IJssel Situatie Kwart-ronde-kantoorschijven Het bestaande door ons bureau in 199 ontworpen kantorencomplex Solaris

Nadere informatie

Architectonisch ontwerp

Architectonisch ontwerp Identiteit Denken over nieuwe huisvesting is denken over een kantoorgebouw dat de identiteit en waarden direct vertaalt in de mogelijke nieuwe werkomgeving. Een omgeving waar de werknemer zich thuis voelt

Nadere informatie

Groninger Forum. NL Architects / Bureau Bouwkunde. Definitief Ontwerp Juni 2009

Groninger Forum. NL Architects / Bureau Bouwkunde. Definitief Ontwerp Juni 2009 Groninger Forum NL Architects / Bureau Bouwkunde Definitief Ontwerp Juni 2009 Inleiding Dit Definitief Ontwerp is een uitwerking van het Voorlopig Ontwerp voor het Groninger Forum van November 2008. Het

Nadere informatie

Een fascinerend nieuwbouw project!

Een fascinerend nieuwbouw project! I N F O R M A T I E B R O C H U R E Een fascinerend nieuwbouw project! Markant wonen in het hart van Borger. Alle voorzieningen om de hoek en een prachtig uitzicht op het dynamische centrum? Weiteringzathe

Nadere informatie

Green. Energy Label. Prof. W.H. Keesomlaan 14 - Amstelveen

Green. Energy Label. Prof. W.H. Keesomlaan 14 - Amstelveen Be A Green Energy Label Prof. W.H. Keesomlaan 14 - Amstelveen A Energy Label 2 / 12 Be Green In de heldergroene gevel van het elf verdiepingen tellende kantoorgebouw Be Green aan de Prof. W. H. Keesomlaan

Nadere informatie

ORTELIUSLAAN 1000 UTRECHT

ORTELIUSLAAN 1000 UTRECHT ORTELIUSLAAN 1000 UTRECHT www.orteliuslaan1000.nl Omschrijving Het kantoorgebouw Courtyard Building is centraal gelegen op het kantorenpark Papendorp. Door de goede ligging in Nederland, de zichtlocatie,

Nadere informatie

MUSEUMKWARTIER S HERTOGENBOSCH. BiermanHenketarchitecten

MUSEUMKWARTIER S HERTOGENBOSCH. BiermanHenketarchitecten 2013 MUSEUMKWARTIER S HERTOGENBOSCH BiermanHenketarchitecten Ontwerp 2005-2008 Oplevering 2012 Opening 24 mei 2013 Architect Bierman Henket architecten Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant (Het Noordbrabants

Nadere informatie

MBO COLLEGE NOORD AMSTERDAM

MBO COLLEGE NOORD AMSTERDAM MBO COLLEGE NOORD AMSTERDAM Burton Hamfelt Architectuur Stedebouw Prototypes OeverZaaijer architectuur en stedebouw Het MBO College Noord wordt één van de publiekstrekkers van het geheel vernieuwde centrumgebied

Nadere informatie

Te huur Kantoorgebouw 'Cobbenhage' Treubstraat 1, Rijswijk

Te huur Kantoorgebouw 'Cobbenhage' Treubstraat 1, Rijswijk Te huur Kantoorgebouw 'Cobbenhage' Treubstraat 1, Rijswijk Circa 3.226 m ² beschikbaar Uitstekende bereikbaarheid Gunstige parkeernorm www.dtz.nl Het object 'Cobbenhage' betreft een kantoorverzamelgebouw

Nadere informatie

FORUMGEBOUW UNIVERSITY & RESEARCH CENTRE WAGENINGEN

FORUMGEBOUW UNIVERSITY & RESEARCH CENTRE WAGENINGEN FORUMGEBOUW UNIVERSITY & RESEARCH CENTRE WAGENINGEN OMSCHRIJVING PROJECT FORUMGEBOUW Object in het park Het Forumgebouw is het centrale onderwijsgebouw, ontwikkeld in het kader van de totale herhuisvestingplannen

Nadere informatie

Capgemini LRCN Utrecht

Capgemini LRCN Utrecht Capgemini LRCN Utrecht Kantoor Capgemini Leidsche Rijn Centrum - Noord Locatie aan de A2 bij Utrecht Locatie kantoorgebouw 4 Aan de oostzijde van LRCN, parallel aan de A2, is een doorlopende kantorenwand

Nadere informatie

Te huur Eurogate II te Rotterdam

Te huur Eurogate II te Rotterdam Te huur Eurogate II te Rotterdam Locatie Het kantoorgebouw is gelegen in de directe nabijheid van winkelcentrum Alexandrium en trein-, bus- en metrostation Rotterdam Alexander. In de omgeving zijn vele

Nadere informatie

PAARDENMARKT ALKMAAR

PAARDENMARKT ALKMAAR PAARDENMARKT ALKMAAR opdracht commerciële ruimten ca..00 m woningen ca..60 m parkeren ca. 70 m opdachtgever Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland Alkmaar architect OeverZaaijer architectuur en stedebouw

Nadere informatie

Het kantoor @Westblaak 155

Het kantoor @Westblaak 155 Het kantoor @Westblaak 155 Mooie grote open ruimtes Bereikbaarheid Omgeving Westblaak Kwaliteit Het Kantoor Het representatieve kantoorgebouw RotterdamOffice aan de Westblaak 155-189 ligt uiterst centraal

Nadere informatie

inzending ARC15 Interieur Award Waal Vlaardingen

inzending ARC15 Interieur Award Waal Vlaardingen Waal Vlaardingen Opdrachtgever Waal, Vlaardingen Adres Schiedamsedijk 22, Vlaardingen Opgave herontwikkeling kantoorgebouw: interieur Ontwerp Van Ouwerkerk Architecten, Rotterdam Projectarchitect Arnold

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. "Kantoor Cools" Coolsingel 6 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Kantoor Cools Coolsingel 6 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR "Kantoor Cools" Coolsingel 6 te Rotterdam Algemeen. Coolsingel 6 is gelegen aan de Coolsingel die deel uitmaakt van het Rotterdam Central Business District. Het

Nadere informatie

200 Weena Location: Weena 200, Rotterdam Volume: 15.887 m 2 Parking Places: 333

200 Weena Location: Weena 200, Rotterdam Volume: 15.887 m 2 Parking Places: 333 200 Weena Location: Weena 200, Rotterdam Volume: 15.887 m 2 Parking Places: 333 Weena 200 Rotterdam ING Dutch Office Fund Weena 200 Rotterdam Rotterdam Weena 200 Rotterdam Weena 200 Weena 200 Het Weena

Nadere informatie

Johanna Westerdijkplein, Den Haag

Johanna Westerdijkplein, Den Haag 115 Johanna Westerdijkplein, Den Haag AANGENAAM WERKEN Op een van de mooist herontwikkelde locaties in Den Haag staat het moderne kantoorgebouw Poseidon, een naam die de aanwezigheid van water verraadt.

Nadere informatie

Te huur Wassenaarseweg 220 Den Haag

Te huur Wassenaarseweg 220 Den Haag Te huur Wassenaarseweg 220 Den Haag Locatie Op een unieke locatie aan de rand van het rustig gelegen park Clingendael ligt het ANWB-complex. Op een kleine afstand van de Haagse binnenstad en uitstekend

Nadere informatie

COBRA KWARTIER. Amstelveen

COBRA KWARTIER. Amstelveen COBRA KWARTIER Amstelveen Innovatief Transformeren van wonen naar werken 3 Cobra Kwartier: luxe huurappartementen in voormalige kantoortoren Een voormalig kantoorgebouw aan het Kostverlorenhof in Amstelveen

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Laan op Zuid 141 te Rotterdam 525

Huur kantoorruimte op Laan op Zuid 141 te Rotterdam 525 Huur kantoorruimte op Laan op Zuid 141 te Rotterdam 525 Aanbiedende partij: Woonstad Rotterdam Email: marion.gardenier@woonstadrotterdam.nl Telefoon: 010-241 54 29 Website: www.woonstadrotterdam.nl/bedrijfshuisvesting

Nadere informatie

Bouwspecial Vecht en IJssel

Bouwspecial Vecht en IJssel Bouwspecial Vecht en IJssel Ewoud - Nieuw Transwijk - Zuilen mei 2011 Het is alweer enige tijd geleden dat er een bouwspecial is uitgebracht. Na de fusie tussen Ewoud en de SHBU (Transwijk en Zuylenstede)

Nadere informatie

Het kantoor @Westblaak 155

Het kantoor @Westblaak 155 Het kantoor @Westblaak 155 Mooie grote open ruimtes Bereikbaarheid Omgeving Westblaak Kwaliteit Het Kantoor Het representatieve kantoorgebouw RotterdamOffice aan de Westblaak 155-189 ligt uiterst centraal

Nadere informatie

Projectinfo: Rotterdam Building. Aert van Nesstraat 45 Rotterdam. Vrijblijvende huurinformatie 5 maart 2014

Projectinfo: Rotterdam Building. Aert van Nesstraat 45 Rotterdam. Vrijblijvende huurinformatie 5 maart 2014 Kantoorgebouw Rotterdam Building is gesitueerd op een uitzonderlijk goede locatie tussen de Coolsingel en de Lijnbaan, in het dynamische centrum van Rotterdam. De uitstekende ligging in het economische

Nadere informatie

Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar. Energie. Energielabel

Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar. Energie. Energielabel Le Branchement Wisselweg 33 1314 CB Almere Contactpersoon Sonny Gnocchi SGnocchi@dtz.nl Kenmerken Algemeen Bestemming Status Gereed Hoofdbestemming Per direct Bouwjaar 2002 Oppervlakten Energie Totale

Nadere informatie

CASE STUDY. Datum 23-05-2013. Betreft Case study conform credit MAN 9. Onze referentie Bijlage

CASE STUDY. Datum 23-05-2013. Betreft Case study conform credit MAN 9. Onze referentie Bijlage CASE STUDY Datum 23-05-2013 Project AkzoNobel HQ Betreft Case study conform credit MAN 9 Van GroupA Onze referentie Bijlage Omschrijving van het project Lange tekst Hoofdkantoor AkzoNobel Het nieuwe hoofdkantoor

Nadere informatie

TE HUUR OfficeZ Bavinckhouse Een compleet nieuw Business centre in A veen WWW.VALKERINGENCO.NL

TE HUUR OfficeZ Bavinckhouse Een compleet nieuw Business centre in A veen WWW.VALKERINGENCO.NL TE HUUR OfficeZ Bavinckhouse Een compleet nieuw Business centre in A veen WWW.VALKERINGENCO.NL Officez de kickstart voor uw onderneming ADRES Professor J. H. Bavincklaan 2-4, 1183 AT Amstelveen BESTEMMING

Nadere informatie

Verpleeg- en reactiveringscentrum. Good Practice. Zwolle. College bouw ziekenhuisvoorzieningen

Verpleeg- en reactiveringscentrum. Good Practice. Zwolle. College bouw ziekenhuisvoorzieningen Good Practice S - MASSA Zorginstelling Stichting Protestants Christelijke Zorgcombinatie en omgeving Architectenbureau Rau & partners, Amsterdam Projectgegevens Aantal plaatsen: 151 verblijfsplaatsen,

Nadere informatie

Persbericht 2 november 2017

Persbericht 2 november 2017 Nieuw hoofdgebouw voor Radboudumc Bron: EGM architecten Westgevel gebouw S, Radboudumc Nijmegen - Het Radboudumc start met de aanbesteding van haar nieuwe hoofdgebouw met entree, gebouw S, als onderdeel

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. "Bedrijfsruimte The Qube" Schuttevaerweg 116 te Rotterdam

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR. Bedrijfsruimte The Qube Schuttevaerweg 116 te Rotterdam VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR "Bedrijfsruimte The Qube" Schuttevaerweg 116 te Rotterdam Object Het her te ontwikkelen multi-tenant gebouw The Qube is gesitueerd op een prominente zichtlocatie

Nadere informatie

Nieuw gebouw voor Amsterdam RAI, het Amtrium

Nieuw gebouw voor Amsterdam RAI, het Amtrium Nieuw gebouw voor Amsterdam RAI, het Amtrium In oktober 2013 is een start gemaakt met de bouw van de nieuwe, flexibele en duurzame congres- vergader- en kantoorruimte aan de noordzijde van Amsterdam RAI

Nadere informatie

nummer 11 zesde jaargang april 2011 oplage 15.000 uitgave HOLONITE bv - THOLEN concept fotografie redactie vormgeving JAN DERWIG - AMSTERDAM

nummer 11 zesde jaargang april 2011 oplage 15.000 uitgave HOLONITE bv - THOLEN concept fotografie redactie vormgeving JAN DERWIG - AMSTERDAM nummer 11 zesde jaargang april 2011 oplage 15.000 uitgave HOLONITE bv - THOLEN concept fotografie redactie vormgeving JAN DERWIG - AMSTERDAM druk LETOPRINT - ROOSENDAAL 2 Nieuwbouw en Renovatie Zo te zien

Nadere informatie

Onroerende kleursignalen geeft een overzicht van panden welke op een unieke en kunstzinnig wijze zijn uitgelicht.

Onroerende kleursignalen geeft een overzicht van panden welke op een unieke en kunstzinnig wijze zijn uitgelicht. VOORWOORD Geachte Fotoliefhebber, Onroerende kleursignalen geeft een overzicht van panden welke op een unieke en kunstzinnig wijze zijn uitgelicht. Gebouwen kunnen bij daglicht heel mooi zijn, maar in

Nadere informatie

100 WATT. James Wattstraat 100 Amsterdam. Te huur: Duurzame kantoorruimte 629 m² per verdieping Deelverhuur mogelijk vanaf 315 m²

100 WATT. James Wattstraat 100 Amsterdam. Te huur: Duurzame kantoorruimte 629 m² per verdieping Deelverhuur mogelijk vanaf 315 m² V R I J B L I J V E N D E P R O J E C T I N F O R M A T I E 100 WATT James Wattstraat 100 Amsterdam Te huur: Duurzame kantoorruimte 629 m² per Deelverhuur mogelijk vanaf 315 m² Herengracht 468 1017CA Amsterdam

Nadere informatie

contactadres: Joost Glissenaar email: jpcglissenaar@zonnet.nl telefoon: 0626490219

contactadres: Joost Glissenaar email: jpcglissenaar@zonnet.nl telefoon: 0626490219 Cultureel Centrum CREA, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam (www.crea.uva.nl) opdrachtgever; Universiteit van Amsterdam / CREA ontwerp: Joost Glissenaar, Amsterdam / architecten van Mourik, Den Haag projectarchitect:

Nadere informatie

Referentieverklaring opdrachtgever of verklaring beroep op inzetten van derden (als bedoeld onder punt 4.3.1 van het biedboek)

Referentieverklaring opdrachtgever of verklaring beroep op inzetten van derden (als bedoeld onder punt 4.3.1 van het biedboek) bijlage B2 Referentieverklaring opdrachtgever of verklaring beroep op inzetten van derden (als bedoeld onder punt 4.3.1 van het biedboek) I. Naam project: Stedelijk Museum Amsterdam Naam project: Stedelijk

Nadere informatie

Wateringse Veld College Den Haag

Wateringse Veld College Den Haag Wateringse Veld College Den Haag Project Adres: Plaats: Telefoon: URL: Referentiebeeld: Missouri 1, 2548 HT Den Haag 070 3082500 http://www.sgzuidwest.org/ Bottom Line Verkeersruimten uitgevoerd met standaardelementen

Nadere informatie

INHOUD. 4. Alles van waarde is weerloos. 6. Op en top Rotterdams. 8. Eyecatcher van de Blaak. 10. Plattegrond. 18. Inspirerende en dynamische Maasstad

INHOUD. 4. Alles van waarde is weerloos. 6. Op en top Rotterdams. 8. Eyecatcher van de Blaak. 10. Plattegrond. 18. Inspirerende en dynamische Maasstad PAGINA 2 Inhoud PAGINA 3 INHOUD 4. Alles van waarde is weerloos 6. Op en top Rotterdams 8. Eyecatcher van de Blaak 10. Plattegrond 18. Inspirerende en dynamische Maasstad 20. Faciliteiten om de hoek 22.

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Entrepotdok 25 te Amsterdam 1250 per maand

Huur kantoorruimte op Entrepotdok 25 te Amsterdam 1250 per maand Huur kantoorruimte op Entrepotdok 25 te Amsterdam 1250 per maand Aanbiedende partij: SKEPP online Email: i Telefoon: 085-8770519 Website: www.skepponline.nl Omschrijving Kantoorruimte te Huur in gerenoveerd

Nadere informatie

De Nieuwe Kolk Assen. Bedrijfsruimten. In het culturele hart van Assen

De Nieuwe Kolk Assen. Bedrijfsruimten. In het culturele hart van Assen De Nieuwe Kolk Assen Bedrijfsruimten In het culturele hart van Assen Assen Stad in het groen Assen is de snelst groeiende stad van Noord-Nederland. De De Nieuwe Kolk is het culturele hart van Assen. Theater,

Nadere informatie

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium N BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium zomer 2013 Beste lezer, Met dit bulletin willen we u op de hoogte brengen van de plannen en bouwontwikkelingen rondom ZINN locatie Patrimonium in Selwerd. Ik ben blij

Nadere informatie

De Egelantier Hilversum i.o.v. Dudok Wonen 26-08-2015

De Egelantier Hilversum i.o.v. Dudok Wonen 26-08-2015 De Egelantier Hilversum i.o.v. Dudok Wonen 26-08-2015 De Egelantier In de zomer van 2015 is de nieuwe Egelantier geheel in gebruik genomen. Dit grote woon-zorgcomplex bestaat uit drie delen: een hoofdgebouw

Nadere informatie

Karel Doormanweg 66, Schiedam

Karel Doormanweg 66, Schiedam Te huur Karel Doormanweg 66, Schiedam Representatieve kantoorruimte Uitstekende bereikbaarheid per auto & OV Ca. 2.100 m ² vanaf ca. 700 m² www.dtz.nl T e huur Het kantoorgebouw aan de Karel Doormanweg

Nadere informatie

BOERHAAVE BUILDING ZOETERMEER

BOERHAAVE BUILDING ZOETERMEER BOERHAAVE BUILDING ZOETERMEER BOERHAAVE BUILDING ZOETERMEER Boerhaavebuilding is een hoogwaardig kantoorgebouw dat in 2006 ingrijpend is gerenoveerd. De afgelopen periode tot en met 2016 heeft het gebouw

Nadere informatie

Woonoppervlakte 56 m 2 TE HUUR. Maaskade 97 CII Rotterdam

Woonoppervlakte 56 m 2 TE HUUR. Maaskade 97 CII Rotterdam Woonoppervlakte 56 m 2 TE HUUR Maaskade 97 CII Rotterdam OMSCHRIJVING UNIEK! Direct aan de Maas gelegen bevindt zich dit sfeervolle en totaal nieuw gemeubileerde appartement met fantastisch uitzicht over

Nadere informatie

,- UNIEKE KANS! Hollandia-gebouw biedt de gemeente Vlaardingen te koop aan! Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar.

,- UNIEKE KANS! Hollandia-gebouw biedt de gemeente Vlaardingen te koop aan! Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar. Hollandiagebouw Oosthavenkade 42 3134 NW Vlaardingen 1.250.000,- Contactpersoon Nanette Speelman speelman@briq.nl 0105119955 UNIEKE KANS! Hollandia-gebouw biedt de gemeente Vlaardingen te koop aan! Kenmerken

Nadere informatie

installatie-arm ontwerpen verleden tijd?

installatie-arm ontwerpen verleden tijd? installatie-arm ontwerpen verleden tijd? 1 situatie tot enkele jaren geleden was duurzaamheid bij klimaatinstallaties comfort en vooral energiebesparing de koplopers bij het besparen op het energie waren

Nadere informatie

Projectinformatie: Victoria Building. Hardwareweg 26-40 te Amersfoort. Vrijblijvende huurinformatie 5 mei 2014

Projectinformatie: Victoria Building. Hardwareweg 26-40 te Amersfoort. Vrijblijvende huurinformatie 5 mei 2014 Dit met allure vormgegeven fraaie kantorencomplex omvat in totaal circa 1.850 m² kantoorruimte verdeeld over 4 bouwlagen. Het object is gelegen op een zichtlocatie langs de doorgaande weg van bedrijventerrein

Nadere informatie

Pakhuis Ten Hove. Werken op de mooiste plek van Deventer

Pakhuis Ten Hove. Werken op de mooiste plek van Deventer Pakhuis Ten Hove Werken op de mooiste plek van Deventer Werken in één van de leukste wijken van Deventer. In een buurt waar gewoond én gewerkt wordt. Op een inspirerende plek waar u elke dag opnieuw met

Nadere informatie

Hogehilweg 5 te Amsterdam Zuidoost

Hogehilweg 5 te Amsterdam Zuidoost Dit met allure vormgegeven fraaie kantorencomplex omvat in totaal 3.378 m² kantoorruimte verdeeld over 6 bouwlagen. Het gebouw is eind 2010 volledig gerenoveerd en voorzien van o.a. hoogwaardige koeling.

Nadere informatie

Verpleeghuis Naarderheem

Verpleeghuis Naarderheem Verpleeghuis Naarderheem Verpleeghuis Naarderheem Naarden Situatie Renovatie en nieuwbouw Verpleeghuis Naarderheem betreft een zeer ingrijpende verbouwing en uitbreiding van een bestaand verpleeghuis.

Nadere informatie

ventoseflat eindhoven

ventoseflat eindhoven ventoseflat eindhoven restauratie en uitbreiding van een Amsterdamse School-monument Opdrachtgever Woonbedrijf Gemeente Eindhoven Opdracht 99 / 00 / 008 Bruto oppervlakte 80 m (renovatie) 00 m (nieuwbouw)

Nadere informatie