Kom zaken doen bij LMC De Waal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kom zaken doen bij LMC De Waal"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Kom zaken doen bij LMC De Waal 2

3 INHOUD 1 EVEN VOORSTELLEN LMC De Waal in grote lijnen Algemene gegevens Wat maakt onze school bijzonder? Vakschool Economie Jong Ondernemen & Young Business School Het uniform van LMC De Waal Spaans op kader- en gl-niveau Multimedia & Communicatie Ondernemerschap Zorg voor leerlingen 2 ZO WERKT ONZE SCHOOL Onderbouw Bovenbouw Je rapport Leerwegondersteunend onderwijs Onderwijstijd Lestijden Lessentabel Maatschappelijke stage Gezonde Schoolkantine Lekker Fit! Lunchpauze Lesuren en lesuitval Sporten Werkweek Schoolfeesten Vakoverstijgende programmaonderdelen 3 LEERLINGBELEID Dit mag je van ons verwachten Dit verwachten wij van jou Zorg Advies Team Veel aandacht voor taal en rekenen Keuzebegeleiding Leerlinggebonden budget Open dagen 4 HOE PRESTEREN WIJ? De kwaliteitskaart Doorstroomgegevens en examenresultaten Vakantierooster 5 PRAKTISCHE INFORMATIE Aanmelden Extra vrije dagen Contact tussen ouders en school Eerste hulp en ontruiming LMC voorgezet onderwijs Visie Informatie over LMC voortgezet onderwijs Regels, rechten en plichten Privacyreglement LMC voortgezet onderwijs Leerlingenstatuut Verklaring portretrecht Medezeggenschapsreglementen en Medezeggenschapsstatuut Klachtenregeling LMC voortgezet onderwijs Vertrouwenspersonen Reglement Commissie van Beroep voor de examens Ondersteuning, zorg en leerplicht Schoolverzuim en leerplicht / kwalificatieplicht Ouderbijdrage Scholen op de kaart Inspectie van het Onderwijs Vertrouwensinspecteur Algemene aansprakelijkheidsverzekering Doorlopende schoolgroepsreisverzekering Schoolongevallenverzekering 6 GELDZAKEN Ouderbijdrage Materialen Gymnastiekkleding Schoolboeken Studietoelage Verzekeringen 7 DE SCHOOLREGELS Rechten en plichten in algemene zin Disciplinaire maatregelen Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering Procedure schorsing en verwijdering Veiligheid Diefstal en schade Alcohol, drugs en medicijngebruik Ziek melden (Gym)lessen missen Dokter, tandarts Op tijd komen Leerplicht Uit de klas gestuurd Gedrag Kleding Elektronische apparatuur Sponsorbeleid Colofon 8 SCHOOLORGANISATIE

4 4

5 1 EVEN VOORSTELLEN... In deze gids wordt het een en ander verteld over LMC De Waal. Zo krijg je een goede indruk van onze school. Je vindt niet alleen informatie over onderwijs maar ook praktische zaken, zoals bijvoorbeeld de verplichte rapportavond en de vakanties. Dit boekje is bedoeld voor zowel toekomstige leerlingen en hun ouders, als voor leerlingen en ouders die al bekend zijn met onze vakschool. Op LMC De Waal besteden we veel aandacht aan persoonlijke ontwikkeling en aan de toekomst. Elke leerling heeft recht op een veilige leeromgeving waarin hij of zij zich kan ontplooien. Leren doe je niet alleen binnen de muren van de school; je maakt kennis met de buitenwereld door lessen van gastdocenten uit het bedrijfsleven, door stages en door bedrijfsbezoeken. Ben je ondernemend en/of wil je later een eigen bedrijf starten? Dan ben je bij onze Young Business School op de goede plek. Daar leer je als gemengde leerweg of kaderberoepsgerichte leerling alles over de nationale- en internationale handel en wandel rond een onderneming. Je leert hoe je een ondernemingsplan opzet, hoe bankzaken werken, je krijgt Spaans en lessen wereldoriëntatie. Daarbij word je gecoacht door mensen uit het bedrijfsleven. Voor de basisberoepsgerichte leerling duurt onze opleiding vijf jaar. Dit levert dan wel meteen twee diploma s op: het vmbo-diploma en het mbo-diploma niveau 2! LMC De Waal is een echte Rotterdamse school. De Waalhaven grenst aan onze locatie. In onze achtertuin vind je een wereld aan mogelijkheden op het gebied van internationale handel. Kortom: verleg je grenzen en kom zaken doen bij LMC De Waal! E. Hernes, Directeur 5

6 6

7 LMC De Waal in grote lijnen LMC De Waal is een Vakschool Economie - Jong Ondernemen & Young Business school die opleidt in de gemengde -, kaderberoepsgerichte - en basisberoepsgerichte leerweg. In de bovenbouw wordt Zorg & Welzijn Breed en Handel & Administratie aangeboden; sectoren die opleiden op mbo-niveaus 2, 3 of 4. Passie voor leerlingen Thema s als leren, samenwerken, communicatie, project- en probleemaanpak vergroten inzicht en vaardigheden. Het helpt je ontdekken welke talenten je van nature hebt. Beroepenoriëntatie In de onderbouw krijg je een brede oriëntatie aangeboden in de vorm van workshops, bliksemstage en andere activiteiten. Je ontdekt op deze manier waar je interesses liggen en welke talenten je hebt. Ondernemerschap Wie kiest voor ondernemerschap, kiest voor lef, creativiteit, initiatief en het avontuur. Dat vraagt dus om een mentaliteit, kunnen samenwerken, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. Professionaliteit In elk beroepenveld is het belangrijk dat je professioneel bent en vooral dat je professioneel handelt. Professionaliteit draait om kwaliteit. Op het moment dat je iets doet, of iets juist niet doet om de kwaliteit voor je klanten of bezoekers te waarborgen en ervoor zorgt dat zij het beste krijgen spreek je over professionaliteit. 7

8 8

9 LMC DE WAAL Adres LMC De Waal vmbo Huismanstraat HK Rotterdam T F Postadres De Waal vmbo Postbus PD Rotterdam Internet dewaal.lmc-vmbozuid.nl Bankrekening ABNAMRO: IBAN NL90ABNA Vestigingsleiding Mevr. E.V. Hernes, directeur Mevr. C.J.M. van Dijk, teamleider Leerlingbegeleider / Schooloudercontactpersoon Dhr. N. vd Voet Mevr. H. Atçeken Zorgcoördinator Mevr. S.E. van den Akker De website Voor het antwoord op praktische vragen kijk je op onze website Daar staan ook elke ochtend de eventuele roosterwijzigingen. Bereikbaarheid Met de bus vanaf metrostation Zuidplein RET-buslijn 73 richting Dokhaven/Sluisjesdijk, uitstappen halte Verboomstraat. Met de tram vanaf metrostation Maashaven tramlijn 2 richting Charlois, uitstappen bij het eindpunt (Kromme Zandweg). 9

10 10

11 Wat maakt onze school bijzonder? Vakschool Economie - Jong Ondernemen & Young Business is het vmbo voor de ondernemende en getalenteerde leerling op GL, KBL en BBL-niveau. In de bovenbouw wordt Zorg & Welzijn Breed en Handel & Administratie aangeboden; sectoren die aansluiten op mbo-niveaus 2, 3 of 4 Vakschool Economie - Jong Ondernemen & Young Business: Minimaal vijf jaar op school en twee diploma s in één! De Waal werkt nauw samen met de afdelingen Handel & Administratie en Zorg & Welzijn van het Albeda college. Samen hebben zij voor de basisberoepsgerichte leerling een programma ontwikkeld dat leidt naar een vmbo-diploma en een mbo-startkwalificatie op niveau 2. Verlengde leerlijnen met het Albeda college vormen de basis van het programma. Ben je ondernemend en wil je later een eigen bedrijf starten? Als kader- of gemengde beroepsgerichte leerling kun je bij ons aan de slag in de Young Business School. Vanaf het derde leerjaar volg je onderwijs gericht op de nationale- en internationale handel. Je leert je kwaliteiten kennen en hoe je jezelf goed presenteert. Dat is de beste start voor een ondernemer: leer eerst jezelf goed te verkopen! Ook krijg je lessen Spaans, verkooptraining en wereldoriëntatie en leer je hoe je een ondernemingsplan opzet en hoe bankzaken werken. Verder ga je op stage, bezoekt bedrijven en ontvangt gastdocenten uit het bedrijfsleven. De Waal is een echte Rotterdamse school. De Waalhaven grenst aan onze vestiging; een wereld aan mogelijkheden in onze achtertuin. Kortom: kom zaken doen bij De Waal! Het uniform van LMC De Waal De Waal onderhoudt nauwe contacten met het bedrijfsleven. Onze leerlingen zijn het visitekaartje van de school. Al vanaf de onderbouw worden leerlingen regelmatig ingezet als gastheer/gastvrouw bij belangrijk bezoek en naar buiten toe. Vanaf het derde leerjaar vormen de stages een belangrijke rol binnen ons programma. Als leerling van de afdeling Economie Jong Ondernemen & Young Business draag je op onze business day, één dag per week - en bij bijzondere activiteiten het schooluniform met ons logo. Mogelijk draag je ook het uniform op je stageplek. Het uniform wordt door De Waal aangeschaft en verstrekt bij aanvang van het schooljaar. Ouder(s)/verzorger( s) zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van - en eventuele schade aan het uniform. 11

12 INTERVIEW Naam: Arzu Cevic Docente: Economie Leerlingen motiveren om hun doelen te kunnen verwezenlijken Ik vind dat een leerling een doel voor ogen moet hebben op weg naar succes. Wil je iets bereiken in je leven? Dan moet je concrete doelen voor jezelf opstellen. Het ligt in eigen handen om deze te kunnen waarmaken. Een leerling is nooit uitgeleerd, maar een docent ook niet. Inmiddels is het mijn vijfde jaar hier op LMC de Waal, waar ik het erg naar mijn zin heb. De leerlingen zijn erg betrokken bij de docenten. Ze komen regelmatig bij je langs en houden gezellig een praatje. Deze leerlingen moeten inzien dat ieder persoon talenten heeft. Het ligt aan hen om zich te ontwikkelen. Als docent zijnde zet ik me volledig in om mijn leerlingen in dit proces te steunen en te motiveren. Tijdens het lesgeven ben je als docent op zoek naar je eigen identiteit. Je leert jezelf ontplooien Geen enkele docent is uitgeleerd. Het ene jaar is niet hetzelfde als het andere jaar. Je hoort dan ook regelmatig ervaren docenten zeggen dat je op het gebied van onderwijs altijd lerende zult blijven. Je leert altijd als lerende, want alles in je omgeving blijft voortdurend veranderen. Denk hierbij aan de leerlingen die veranderen, de technologie, visies, normen & waarden. In korte tijd maak je veel veranderingen mee. Het is belangrijk dat ik als docente hier rekening mee houd om op een accurate manier te kunnen inspelen op deze veranderingen. INTERVIEW Mijn naam is Michael Eersteling en ik ben 14 jaar oud. Ik zit momenteel in de derde klas en heb gekozen voor de sector economie. Ik vind LMC De Waal een leuke school. Ik heb gekozen voor de school vanwege de website en het is voor mij ook niet ver reizen naar de school. Mijn favoriete vak is gym en dan vooral voetbal. Ik wil later advocaat worden, omdat ik dan heel veel geld kan verdienen. Ook wil ik later profvoetballer worden. Dit jaar ga ik stagelopen en dat vind ik zeer leuk, omdat je dan nieuwe dingen leert.

13 Spaans De Waal laat je kennis maken met andere culturen om meer begrip en waardering voor elkaar te krijgen. Hierdoor leer je de vreemde talen beter beheersen en om te gaan met moderne communicatiemiddelen. Om een goede aansluiting te garanderen op niveau 3 of 4 kan een tweede vreemde taal een vereiste zijn. In het kader van de internationalisering is het spreken van een tweede vreemde taal een pré. Daarom maakt het vak Spaans deel uit van het gl- en kbl-programma. Multimedia & Communicatie De Waal besteedt veel aandacht aan sociale competenties. Voor een succesvolle carrière in het bedrijfsleven moet je je kunnen presenteren en aan de slag gaan met je talenten: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?. Zo word je goed voorbereid op de stages en vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. Een leerling van De Waal heeft een actieve werkhouding, is gemotiveerd en kent het belang van een goede hygiëne, uiterlijke verzorging en lichaamstaal. Alle medewerkers en leerlingen van onze school dragen bij aan een positieve leeromgeving door zich open en respectvol op te stellen. Ondernemerschap In het derde leerjaar van de sector Economie neem je deel aan het project Sollicitatietraining en Ondernemen Doe Je Zo. Dit is een initiatief van JINC. JINC zorgt ervoor dat leerlingen op jonge leeftijd kennis maken met het bedrijfsleven. In deze projecten ervaren de leerlingen welke beroepen er zijn en welke (sociale) vaardigheden je nodig hebt op de arbeidsmarkt. Ruim 500 bedrijven en instellingen nemen deel aan deze projecten. JINC is onder meer actief in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Haarlem. Zorg voor leerlingen Voor leerlingen die extra zorg en begeleiding nodig hebben, is er het zorg- en adviesteam. Dit team bestaat uit leerlingbegeleiders, de schoolmaatschappelijk werker, de leerplichtambtenaar, de schoolverpleegkundige en de wijkagent. Desgewenst schuiven ook de schoolpsycholoog en de orthopedagoog aan. De mentor heeft een belangrijke, dagelijkse rol. Zij onderhouden het contact met ouders/verzorgers. 13

14 14

15 2. ZO WERKT ONZE SCHOOL Onderbouw In de onderbouw krijg je les in de leergebieden: Mens & Maatschappij (Geschiedenis, Aardrijkskunde, Economie, Levensbeschouwing) Mens & Techniek (Natuurkunde, Scheikunde, Techniek en Informatiekunde) Mens & Verzorging (Verzorging, praktijk en theorie) Multimedia & Communicatie (Culturele en Kunstzinnige Vorming, presentatie en promotie) Sport & Beweging Nederlands Engels Spaans (kbl en gl) Wiskunde Economie Biologie Mentorles Studievaardigheden Bovenbouw In de bovenbouw ga je verder in de gemengde-, de kaderberoepsgerichte - of de basisberoepsgerichte leerweg. Je hebt dan gekozen voor de sector Zorg & Welzijn of Economie (Handel & Administratie). Hier krijg je beroepsgerichte vakken in een praktische, levensechte omgeving. Zo leer je koken voor grotere gezelschappen en je gaat bijvoorbeeld aan de slag met manicure- en kapperstechnieken. In de Handel & Administratie werk je met een professionele kassa, oefen je verkoopgesprekken in het winkeltje en draai je mee met ondernemende projecten, zoals bijvoorbeeld een sollicitatietraining bij Deloitte en het JINC-project Ondernemen Doe Je Zo. Je leert bovendien hoe te etaleren en te presenteren. Je rapport Vier keer per jaar krijg je een cijferrapport. Deze worden tijdens de rapportavonden door de mentor aan jou en je ouders/ verzorgers uitgereikt. De resultaten worden dan meteen besproken. De cijfers van je rapporten in de bovenbouw tellen mee voor je eindexamen. Het rapport wordt alleen meegegeven aan ouder(s) en/of verzorger(s). Leerwegondersteunend onderwijs Leerwegondersteunend onderwijs is bedoeld voor leerlingen die de capaciteiten hebben om een vmbo-diploma te halen, maar hier ondersteuning bij nodig hebben. De Regionale Verwijzingscommissie bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor leerwegondersteunend onderwijs. Voor elke leerling die in aanmerking komt voor lwoo stelt de school een handelingsplan op. Dit plan wordt met de leerling en ouders besproken. Onderwijstijd We gaan zorgvuldig om met de onderwijstijd die beschikbaar is voor onze leerlingen. We beperken zoveel mogelijk de lesuitval. We blijven binnen de grenzen van de verplicht door ons te realiseren onderwijstijd. Als een docent ziek is, wordt zoveel mogelijk zijn les overgenomen door een andere docent. Als dat niet lukt, worden de leerlingen in de kantine opgevangen. Alleen in uiterste nood gaan leerlingen eerder naar huis. Als een docent langdurig ziek is, zoeken we een vervanger. Rapportvergaderingen en ander overleg over schoolse zaken maar ook personeelsbijeenkomsten vinden zoveel mogelijk na lestijd plaats. 15

16 Lestijden Lesuur van tot Pauze Pauze :00 Lessentabel Leerjaar ** 6** Niveau bbl kbl/ gl bbl kbl/ gl vmbo/ mbo kbl/ gl bbl kbl /gl vmbo/ mbo kbl/ gl bbl kbl/ gl vmbo/ mbo lwoo mix lwoo mix H&A H&A Z&W Z&W H&A H&A Z&W Z&W H&A H&A NE EN SPA* WI REK 2 2 M&T M&V M&M M&C ECO H&A BIO S&B Z&W MENTOR SV LO CKV MIJ-LEER MIJ-LEER 2** 2** 2** TOTAAL * Spaans als extra taal op kader- en gl- niveau; deze uren worden op de praktijkvakken in mindering gebracht. ** Maatschappijleer2 is een examenvak op gl-niveau. vmbo/ mbo 16

17 Maatschappelijke stage Alle leerlingen lopen minimaal 30 uur maatschappelijke stage. Tijdens deze stage doen zij vrijwilligerswerk. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij een zorginstelling, een buurthuis maar ook bij een sportvereniging. Bij de maatschappelijke stage gaat het erom dat de leerlingen een bijdrage leveren aan de samenleving. Gezonde Schoolkantine De kantine voldoet aan de eisen van het certificaat Gezonde Schoolkantine ; dit betekent dat we verantwoorde producten verkopen. Lekker Fit! Leerlingen van het 1e leerjaar krijgen naast de reguliere gymnastieklessen, nog een uur extra bewegingsonderwijs per week. Hiermee komt het totaal aan sportlessen op 4 uur per week. Lunchpauze Tussen de middag kun je in de kantine eten of een frisse neus halen op de afgeschermde binnenplaats. Je mag het schoolgebouw in de pauzes en tijdens lesuren niet verlaten. Lesuren en lesuitval Uitval van lessen komt op De Waal zo min mogelijk voor. Als een docent ziek is mag je niet naar buiten maar word je opgevangen door een andere docent. Je krijgt dan een vervangende les, je kunt huiswerk maken of werken met een van de computers. Bij het maken van het lesrooster proberen we tussenuren te vermijden. Kijk voor roosterwijzigingen op onze website dewaal.lmc-vmbozuid.nl of op Sporten Lichaamsbeweging is belangrijk. Daarom volg je de lessen Sport & Beweging. De Waal heeft twee gymnastiekzalen. Vanaf je vijftiende jaar mag je onder begeleiding gebruik maken van de fitnessruimte. Als je niet kunt deelnemen aan de les, moeten je ouders dit tijdig melden aan je mentor en aan je gymnastiekdocent. De verplichte gymnastiekkleding bestaat uit een (niet te korte) blauwe sportbroek, een wit T-shirt en sportschoenen met een lichte zool. Topjes zijn niet toegestaan. Nieuwe eerstejaars leerlingen worden door De Waal voorzien van sportkleding. Werkweek Alle eersteklassers gaan tijdens het schooljaar vier dagen op werkweek. Deze sportieve en leerzame week staat vooral in het teken van sociale competenties. Hierdoor leer je elkaar en de docenten beter kennen. Aan deze werkweek ben je verplicht deel te nemen. Schoolfeesten De Waal organiseert bij voldoende belangstelling twee keer per jaar een themadisco voor alle leerlingen in de aula. Hierbij is te allen tijde toezicht aanwezig. Er wordt geen alcohol geschonken en het is niet toegestaan alcohol mee te nemen. Vakoverstijgende programmaonderdelen In de eerste twee leerjaren gaan leerlingen onder begeleiding op beroepensafari, nemen deel aan het havenlesprogramma, aan themaweken en aan projecten. Om de maatschappelijke betrokkenheid te bevorderen nemen de leerlingen deel aan de Global Entrepreneurship Week met jaarlijks terugkerend thema, het goede doel Day for Change. 17

18 18

19 3. LEERLINGBELEID Dit mag je van ons verwachten De Waal biedt een veilige leeromgeving met onderwijs dat bij jou past. Wij geloven in talenten en helpen je talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen. We bereiden je voor op een waardevolle plek in de maatschappij. We zijn zakelijk met zorg, helder en consequent. Stapsgewijs werken we samen met jou en je ouders naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid. Natuurlijk begeleiden we ook je overstap naar het middelbaar beroepsonderwijs. Dit verwachten wij van jou We verwachten dat je je ondernemende houding inzet door actief mee te doen aan de lessen en je huiswerk serieus op te pakken. Met elkaar zorgen we zo voor een steeds grotere zelfstandigheid. Belangrijk is dat je je aan onze schoolregels houdt. Deze regels zijn er niet alleen om de rust en de orde op school te bewaren; ook in het bedrijfsleven en op de stageplaatsen verwacht men dat je de regels respecteert. We gaan ervan uit dat je de wereld met een open vizier tegemoet treedt. Zo werk je mee aan een veilige en prettige leeromgeving die nodig is om goed te kunnen leren. Zorg & Advies Team Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, is er het Zorg & Advies Team (ZAT). Hierin zitten de teamleider, de zorgcoördinator, de schoolmaatschappelijk werker, de schoolpsycholoog, de schoolverpleegkundige en een leerplichtambtenaar van de gemeente Rotterdam. Het ZAT krijgt ook informatie van de buurtagent of andere betrokkenen. Het ZAT komt eens in de zes schoolweken bij elkaar om zorgleerlingen te bespreken. De leerplichtambtenaar is om de week op school om te praten met leerlingen die veel lessen verzuimen of vaak te laat komen. Ten slotte werken we samen met de dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS) van de gemeente Rotterdam en de sector Jeugd van de GGD om ziekteverzuim aan te pakken 19

20 INTERVIEW Naam: Minke Blok Docente: Lichamelijke opvoeding Ik werk nu sinds 9 jaar op de vestiging De Waal en heb het er erg naar mijn zin. Omdat het een kleine school is, ken je bijna iedereen, waardoor je veel sneller een band kunt opbouwen met de leerlingen. Dat ervaar ik als docent als zeer positief. De Waal is een ondernemende school. Dat idee probeer ik ook tijdens mijn lessen terug te laten komen en uit te dragen. Dat is voor mij een uitdaging en uiteraard ook voor mijn leerlingen. INTERVIEW Mijn naam Sema Yildirim en ik ben 12 jaar oud. Ik zit in het eerste klas en volg de kaderberoepsgerichte leerweg (kb). In de derde klas wil ik kiezen voor de sector zorg en welzijn, omdat ik mijn eigen kapsalon wil beginnen. Het leuke aan de school vind ik, dat je veel leert en er leuke docenten lesgeven. Het leukste vak op school is gym. Het werken als kapster bij het programma Hollands Next Top Model lijkt me super leuk. 20

21 Veel aandacht voor taal en rekenen Voor een goede doorstroming naar het mbo en voor een succesvolle carrière moet je de Nederlandse taal goed beheersen. Ook het rekenniveau moet op peil zijn. Daarom zet De Waal in alle leerjaren extra lesuren in voor Nederlands en Wiskunde. Door -naast de reguliere methode te werken met Muiswerk voor zowel taal als rekenen, wordt elke leerling intensief begeleid en gestuurd. Bij De Waal is elke docent een taaldocent. Je kunt hulp krijgen bij begrijpend lezen, het vergroten van je woordenschat, of je mondeling beter uit te leren drukken. In de bovenbouw met name in de vmbo-mbo klas krijg je te maken met vaktaal. Daarom worden verschillende taalopdrachten verweven met de lesstof. Keuzebegeleiding Je mentor, vakdocenten en coaches helpen je bij het maken van een keuze voor de juiste sector in de bovenbouw. Dat geldt ook als je moet kiezen in welke richting je verder wilt in het middelbaar beroepsonderwijs. Jij en je ouders krijgen ruim voor je eindexamen voorlichting en advies over de opleiding die bij jou past. Leerlinggebonden budget Wanneer een kind recht heeft op de voorzieningen van Cluster 1, 2, 3, of 4* kunnen ouders kiezen of hun kind naar een REC-school gaat of dat hun kind met een leerlinggebonden financiering (de Rugzak) naar een reguliere school gaat. De Waal kijkt per individuele leerling, samen met ouders, eventueel ambulant begeleider, en toeleverende school, of zij de leerling de zorg kunnen bieden die hij/zij nodig heeft. Pas dan wordt besloten of een leerling kan worden toegelaten. *cluster 1 = blind / slecht ziend, cluster 2 = doof / slecht horend, cluster 3 = langdurig ziek en zeer moeilijk lerend (zmlk), bijv. syndroom van Down, cluster 4 = zeer moeilijk opvoedbaar (zmok) 21

22 22

23 OPEN DAGEN: Woensdag 4 februari 2015 van uur en van Woensdag 4 maart 2015 van uur en van Kom zaken doen bij LMC De Waal 23

24

25 4. HOE PRESTEREN WIJ? De kwaliteitskaart De rapporten van de onderwijsinspectie zijn gebaseerd op een jaarlijks (klein) onderzoek en een periodiek (uitgebreid) kwaliteitsonderzoek waarbij alle kwaliteitsaspecten worden bekeken. De rapporten die tot 2008 zijn verschenen zijn terug te vinden op de site van de onderwijs-inspectie: Hier staat ook een Opbrengstenoverzicht. Dit bestaat uit vier onderdelen: Rendement onderbouw, Rendement Bovenbouw, Cijfers Centraal Examen en het gemiddelde verschil tussen het schoolexamencijfer en het cijfer voor het Centraal Examen. Klik door naar Schoolwijzer/ Voortgezet Onderwijs en voer als schoolnaam in: Zuiderpark College-Rotterdam (onze oude schoolbenaming). Bij een positieve beoordeling komt de Inspectie minder vaak langs. Doorstroomgegevens en examenresultaten aantal leerlingen bevorderd percentage bevorderd Klas % Klas % Klas 3 bbl ,5% Klas 3 vm % Klas 3 kbl % aantal leerlingen geslaagd percentage geslaagd percentage schoolverlaters zonder diploma Klas 4 bbl % 0% Klas 4 vmbo/mbo % 0% Klas 4 kbl % 0% Klas 4 gl % 0% Klas 5 vmbo/mbo % 0% Totaal aantal geslaagden % 0% Er heeft zich 1 leerling voortijdig teruggetrokken van het examen. Deze is niet meegenomen in bovenstaand schema. (percentage schoolverlaters zonder diploma incl. teruggetrokken leerlingen is 2%) 25

26 Vakantierooster schooljaar Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Voorjaarsvakantie t/m Goede vrijdag Pasen Koningsdag Meivakantie t/m Hemelvaart t/m Pinksteren Zomervakantie t/m INTERVIEW Mijn naam is Liza van der Sluis en ik ben 13 jaar. Ik ben dit jaar doorgestroomd van de basisberoepsgerichte leerweg (bb) naar de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en zit in de tweede klas. Mijn favoriete vak op school is gym, omdat je dan werkt aan je conditie. Ik voetbal zelf ook bij de voetbalclub Smitshoek. Ik wil later graag werken als verpleegkundige en ga daarom volgend jaar kiezen voor de sector zorg en welzijn. Mijn tante werkt in de zorg als verpleegkundige met oudere mensen en ik wil graag werken met jonge kinderen. LMC De Waal is een gezellige school met leuke leraren en aardige leerlingen. Je leert bijvoorbeeld de vakken Spaans en koken. Thuis help ik mijn moeder ook af en toe met het maken van eten. De leukste herinnering van vorig jaar was het kamp, dat was super leuk, omdat we allemaal spelletjes speelden en gingen zwemmen. 26

27 5. PRAKTISCHE INFORMATIE Aanmelden Alle leerlingen die zich aanmelden bij De Waal worden getest. Dit gebeurt in groepsverband. Daarbij kijken we naar je rekenen taalniveau en naar je gedrag in de groep. Ook het onderwijskundig rapport van je basisschool of het VO-VO-formulier van je huidige school wordt bestudeerd. Op basis van deze gegevens neemt de intakecommissie een besluit over je plaatsing. Jij en je ouders krijgen hierover schriftelijk bericht. Extra vrije dagen / bijzonder verlof Het is niet toegestaan om één of meer extra dagen vast te knopen aan een schoolvakantie. Alleen bij heel dringende redenen kan toestemming worden gevraagd bij het bureau Leerplicht. Bijvoorbeeld omdat één van je ouders niet tijdens de normale vakanties weg kan van zijn of haar werk. Je ouders moeten de aanvraag, met een verklaring van de werkgever, ruim van tevoren inleveren bij de teamleider. In geval van bijzonder verlof dienen bewijsstukken te worden overlegd tezamen met de schriftelijke aanvraag. Hierbij geldt een beslissingstermijn van maximaal 6 weken. Contact tussen ouders en school LMC De Waal vindt goede contacten met jouw ouders/verzorgers belangrijk. Wij verwachten dat zij belangstelling tonen voor jouw vorderingen, dat zij opletten of je je huiswerk goed doet en of je het naar je zin hebt op school. Vanzelfsprekend verwachten wij ook dat zij tijdig doorgeven wanneer jij ziek bent (zie ziek melden ). Maar ook als er iets anders aan de hand is, willen wij graag dat zij contact opnemen met de mentor. Ouders en verzorgers worden via onze website op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op De Waal. Via het leerlingvolgsysteem Magister, worden zowel ouders/verzorgers als leerlingen op de hoogte gehouden van vorderingen, huiswerk en aanwezigheid. Ouders en leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar hiertoe een eigen inlogcode. Actueel nieuws staat op onze webpagina van De Waal. We organiseren regelmatig ouderavonden en verplichte rapportavonden. Daar geven wij informatie over het gedrag, de vorderingen, de werkweek, stages, het eindexamen en andere onderwerpen. Eerste hulp en ontruiming Minimaal één medewerker van de school heeft een EHBO-diploma. Daarnaast zijn er ook BHV-ers (bedrijfshulpverleners). Er wordt ieder schooljaar geoefend met een ontruiming. Zo voldoen wij aan alle wettelijke eisen. Wat is LMC voortgezet onderwijs? LMC De Waal vmbo maakt deel uit van LMC voortgezet onderwijs (LMC), een interconfessioneel en algemeen bijzonder Rotterdams schoolbestuur. Wij hebben leerlingen uit vele levensbeschouwelijke achtergronden op onze school. Wij leren hen om respectvol met elkaar om te gaan in een veilige omgeving. Zij worden daarin begeleid door betrokken medewerkers. De scholen van het bestuur werken onderling veel samen, zeker als het gaat om de doorstroom van leerlingen. Het bevoegd gezag van LMC is het College van Bestuur, dat bestaat uit de heer drs. M.J.W. van der Knaap (voorzitter) en mevrouw drs. M.J. Jas. LMC is gevestigd op Henegouwerplein 16 in Rotterdam, Postbus 315, 3000 AH Rotterdam. LMC is te bereiken via telefoonnummer en per Visie LMC staat voor goed onderwijs en verbinding met Rotterdam en omgeving. LMC-scholen zijn kleinschalig en persoonlijk, zij hebben een eigen karakter. Wij koesteren diversiteit en leren leerlingen om oog te hebben voor verschillende culturele waarden. Samenwerken vinden wij belangrijk, voor leerlingen en voor scholen en medewerkers. Verbinding en respect, openheid en oog voor elkaar, verantwoordelijkheid en professionaliteit, integriteit en zorgvuldigheid zijn de woorden waardoor wij ons laten inspireren en motiveren en de waarden die wij leerlingen in ons onderwijs willen meegeven. 27

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS 1 Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova College valt onder het bestuur

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1

Schoolgids 2015/2016. Afdeling VMBO / ISK. Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Schoolgids 2015/2016 Afdeling VMBO / ISK Schoolgids Vmbo Maastricht / Sint-Maartenscollege VMBO & ISK 2015-2016 1 Inhoudsopgave 2 pagina Woord vooraf 3 Deel A Algemene informatie 4 In alfabetische volgorde

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Schoolgids Almende College locatie Bluemers 2013-2014

Schoolgids Almende College locatie Bluemers 2013-2014 Schoolgids Almende College locatie Bluemers 2013-2014 Almende College algemeen Bluemers Visie School met Herstelrecht Peermediation Optreden tegen pesten Ruimte voor talent Almende-uren en KWT-uren Kernteams

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Inhoudsopgave 1. Vestigingen... 3 2. Schoolmanagement... 4 3. Voorwoord... 5 4. Het Merletcollege...

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport dienstverlening recreatie veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

jaargids 2013-2014 mondriaan

jaargids 2013-2014 mondriaan jaargids 2013-2014 mondriaan inhouds opgave Voorwoord De school Openbare school 5 MISSIE EN DOELSTELLINGEN Missie 6 Doel van de school 7 Toezicht en overleg Raad van toezicht 8 Inspectie 8 Schoolleiding

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport recreatie dienstverlening veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

Schoolgids 2070-2077. * Ruimte voor plezier en ontspanning * Veilig, vertrouwd, levendig en uitdagend. * En zien en gezien worden

Schoolgids 2070-2077. * Ruimte voor plezier en ontspanning * Veilig, vertrouwd, levendig en uitdagend. * En zien en gezien worden ] Prisma ISK (Internationale. Schakelklassen) Directeur de heer D. Brouwer La Bohèmedreef 7 3561 KW Utrecht Tel 030-2 634 634 Fax 030-2 634600 www.isk-utrecht.nl isk@isk-utrecht.nl De Raad van Toezicht

Nadere informatie

2014 schoolgids 2015

2014 schoolgids 2015 2014 schoolgids 2015 1 2014 schoolgids 2015 2 Beste leerlingen, ouders/verzorgers en andere belangstellenden, Dit is de schoolgids van De Nieuwste School (DNS) voor het schooljaar 2014-2015. Met deze gids

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

...ambities voor de toekomst...

...ambities voor de toekomst... Schoolgids 2014-2015...ambities voor de toekomst... Contact Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant.nl 2 Waterlant College IJdoorn Voorwoord

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 1 2 VOORWOORD Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015. In deze gids staat belangrijke informatie over het komende schooljaar. De schoolgids is een voor alle scholen

Nadere informatie

R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO

R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO geldig tot juni 2015 behoudens wijzigingen R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR TWEETALIG ONDERWIJS, VWO, HAVO en MAVO Locatie mavo (Tl) en havo-kans-klas Nobeldwarsstraat 9 3512 EW Utrecht Locatie vwo, havo en

Nadere informatie