Gebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 0 Gebruikershandleiding

2

3 Aan de slag... 4 Uw Rider De Rider 0 resetten... 5 Toebehoren... 5 Statusictogrammen... 5 Aansluiten, synchroniseren en laden... 6 Rider 0 in-/uitschakelen... 6 Initiële installatie... 6 Fietsen met de Rider 0!... 7 Gegevens van de Rider 0 beheren met uw comuter... 7 Uw ervaring delen met andere fietsers... 7 Oefening/Training... 8 Informatie weergeven... 8 Voordat u begint... 9 Start/Pauze/Sto oefenen... 9 Ronde markeren Oefening/Traininginfo weergeven Modi veranderen Trainingsinstellingen... 1 Training instellen... 1 O tijd...1 O afstand...13 RONDEtraining instellen...13 Fiets selecteren Sensoren koelen Inhoudsogave Informatie van sensoren weergeven..16 Oefening/Trainingrecord weergeven Oslag wissen...18 Overige instellingen Werken met de stowatch Tijdinstellingen... 0 Automatische kalibratie door de GPS...0 Zomertijd instellen...1 Automatisch bladeren... 1 GPS aan-/uitschakelen... Toon instellen... Aendix... 3 Secificaties... 3 Batterij-informatie... 4 De Rider 0 installeren... 5 Monteer de Rider 0 o de fiets...5 Snelheids-/cadanssensor (otioneel) installeren... 6 Hartslagriem (otioneel) installeren... 7 Wielmaat en -omtrek... 8 Schermterminologie... 9 Basisonderhoud voor uw Rider Inhoudsogave

4 WAARSCHUWING Raadleeg altijd uw arts vooraleer u een trainingsrogramma aanvat of verandert. Lees de details in de informatie over garantie en gezondheid in de verakking. Productregistratie Laat ons toe u beter te helen door de registratie voor uw toestel in te vullen met Bryton Bridge. Ga naar htt://suort.brytonsort.com voor meer informatie. NEDERLANDS Bryton Software Ga naar htt://brytonsort.com om gratis software te downloaden waarmee u uw ersoonlijk rofiel en tracks kunt uloaden en uw gegevens o het internet kunt analyseren. Aan de slag 3

5 Uw Rider 0 Aan de slag Dit gedeelte begeleidt u door de voorbereidende staen voordat u uw Rider 0 in gebruik neemt. LAP OMHOOG () Wat langer indrukken om de achtergrondverlichting in of uit te schakelen. In het meterscherm even indrukken om de aginaoties van het bovenste scherm te doorloen. In de menumodus even indrukken om naar boven te gaan om de menuoties te doorloen. RONDE (LAP) Om het toestel uit te schakelen drukt u even om het Menu te oenen en selecteert "UIT( )". Even indrukken om het menu te oenen/sluiten. Aan de slag Even indrukken terwijl u rijdt en oneemt om de ronde te markeren. Druk hiero in het menu om een selectie in te voeren of te bevestigen. 3 OMLAAG () In het meterscherm even indrukken om de aginaoties van het onderste scherm te doorloen. In de menumodus even indrukken om naar onder te gaan om de menuoties te doorloen.

6 De Rider 0 resetten Om de Rider 0 te resetten drukt u de drie knoen (/LAP/) tegelijk wat langer in. Toebehoren De Rider 0 wordt met het volgende toebehoren geleverd: USB-kabel Fietsbeugel NEDERLANDS Otionele items: Hartslagriem Snelheids-/cadanssensor Fietscombosensor Statusictogrammen Pictogram Item Continu ictogram Knierend ictogram Fietsictogram Fiets 1 - Fiets - Batterijictogram Batterijniveau Batterij wordt ogeladen - Batterij bijna leeg GPS-ictogram GPS-signaalniveau GPS-signaal zoeken Onameictogram Hartslagmonitorictogram Cadanssensor ictogram Snelheidssensor ictogram Geheugen vol, oslag wissen Gekoeld aan de hartslag monitor Gekoeld aan de cadanssensor Verbonden met snelheidssensor Oname is bezig Aan de slag 5

7 LAP Aansluiten, synchroniseren en laden Ogelet: Dit roduct bevat een lithium-ionbatterij. Lees de Informatie over garantie en gezondheid in de verakking voor belangrijke veiligheidsinformatie over batterijen. 1. Sluit de Rider 0 met het meegeleverde USB-snoer aan o een comuter.. Download de toeassing Bryton Bridge o bb.brytonsort.com en synchroniseer met de Rider 0. Houd de Rider 0 aangesloten o de c om de batterij o te laden. reset Sluit hem met de USB-kabel aan o een c. 0 OPMERKING: laad de batterij voor het eerste gebruik minstens 3 uur o. Rider 0 in-/uitschakelen De Rider 0 inschakelen: Druk even o de LAP-kno om de Rider 0 in te schakelen. De Rider 0 uitschakelen: 1. Druk even o LAP om het menu te oenen.. Druk even o / om "UIT( ) te selecteren". 3. Druk even o LAP om het toestel uit te schakelen. OPMERKING: Als de Rider 0 gedurende 10 minuten niet wordt gebruikt, schakelt hij automatisch uit. Initiële installatie Als u de Rider 0 voor het eerst inschakelt, verschijnt de installatiewizard. Volg de aanwijzingen om de installatie te voltooien. 1. Selecteer de schermtaal.. Selecteer de maateenheid. 3. Voer uw "gebruikersrofiel" in. (Het is aanbevolen de gegevens in te voeren. De nauwkeurigheid van de gegevens heeft een grote invloed o uw trainingsanalyse.) 4. Ga naar buiten om een GPS-signaal o te ikken zodra GPS ZOE verschijnt. Als u niet naar buiten kunt, drukt u even o LAP om deze vraag te annuleren. 6 Aan de slag

8 OPMERKING: Als u uw rofiel wilt veranderen, moet u het aaraat verbinden met Brytonsort.com en de instelling wijzigen via Mijn Aaraat -> Aaraatgegevens beheren. Of ga naar Instellingen > Overige > Profiel en wijzig de instellingen. Fietsen met de Rider 0! Vrije rit: Veel fietslezier met de Rider 0 o uw fiets gemonteerd. Start een oefening of neem uw gegevens o: Druk even o LAP om het menu te oenen. Kies "START" en druk even o LAP om het logboek te beginnen onemen. Een training starten: Druk even o LAP om het menu te oenen. Kies "INSTEL > TRAI" en druk even o LAP om te kiezen uit de beschikbare trainingsmodi: rijtijd, afstand en RONDE. NEDERLANDS Gegevens van de Rider 0 beheren met uw comuter 1. Sluit uw Rider 0 aan o uw comuter met de USB-kabel.. Installeer de toeassing Bryton Bridge. U kunt de toeassing downloaden van htt://bb.brytonsort.com. 3. Volg de aanwijzingen o het scherm om de gegevens over te brengen naar uw comuter. OPMERKING: Zodra de Rider 0 van de USB wordt afgekoeld, wordt de Rider 0 automatisch gereset. Haal de USB-kabel niet uit terwijl bestanden worden uitgewisseld. Anders kunnen de bestanden beschadigd raken. Uw ervaring delen met andere fietsers Om uw ervaring en trainingresultaten met andere fietsers van over de hele wereld te delen, bezoekt u htt://www.brytonsort.com. Aan de slag 7

9 Oefening/Training Fietsen is een van de beste oefeningen voor uw lichaam. U verbrandt er calorieën mee, verliest gewicht en verbetert uw lichaamsconditie. Tijdens een oefening of training kunt u met de Rider 0 uw looactiviteiten meten en onemen en uw huidige restatie weergeven. OPMERKING: De weergegeven informatie verschilt naargelang de oefen-/trainingmodus en de gebruikersvoorkeuren. Informatie weergeven A Indicator MA = Maximum GEM = Gemiddeld Infoscherm Huidige snelheid weergeven > Snelheid (Max) > Snelheid (Gem) B Tijdens het koelingsroces (met de hartslagmonitor/cadanssensor/snelheidssensor) knieren de indicator-led's (boven de ictogrammen). Als de sensors gekoeld zijn aan het aaraat, gaan de indicator-led's branden. Bovenste scherm (A) Druk o om het informatiescherm te verwisselen: Huidige tijd > Rijtijd (A of B) > Cadans > Cadans (Gem) > Cadans (Max) Onderste scherm (B) Druk o om het informatiescherm te verwisselen: Afstand > Calorieën > ODO (A/B) > ODO (A+B) > Totale rijtijd (A/B) > Totale rijtijd (A+B) > Hartslag > Hartslag (Max) > Hartslag (Gem) OPMERKING: Gegevens voor ODO (A/B), ODO (A+B), Totale rijtijd (A/B) en Totale rijtijd (A+B) worden alleen weergegeven nadat u een training/oefening hebt voltooid. 8 Oefening/Training

10 De onderstaande tabel geeft een grafische aanduiding van het gebruik van de knoen die in latere aragrafen gebruikt worden. Knoen Druk even o 1 Druk even o LAP Aanduiding NEDERLANDS Druk even o 3 Druk langer o LAP 4 *geen druk o de toets, alleen weergave verandert Voordat u begint Sensoren koelen (agina 15), otioneel Start/Pauze/Sto oefenen 1. Druk in het hoofdscherm even o LAP om het menu te oenen.. Druk even o / om START te selecteren. 3. Druk even o LAP om een activiteit te starten. 4. Om een activiteit te onderbreken, drukt u langer o LAP. Druk o een toets om de activiteit te hervatten. 5. Om de huidige activiteit te beëindigen drukt u even o / om STOP te selecteren en drukt even o LAP. Oname-indicator GPS-signaal Cadanssensorindicator HR-sensorindicator Fietsindicator OPMERKING: Ga naar buiten om een GPS-signaal o te halen als "GPS zoeken" o het scherm verschijnt. Oefening/Training 9

11 Ronde markeren 1. Start eerst een activiteit. Zie staen 1 tot 3 in de aragraaf "Start/Pauze/Sto oefenen" o de vorige agina.. Druk even o LAP om de ronde te markeren. GESPLITST Rondenummer RONDETIJD Oefening/Traininginfo weergeven Welke gegevens worden weergegeven hangt af van de huidige modus en de gekoelde sensoren Druk o om het informatiescherm te verwisselen o het bovenste scherm: Huidige tijd Rijtijd Huidige cadans Cadans (Max) 1 1 Cadans (Gem) OPMERKING: Cadansgegevens worden enkel o het scherm weergegeven als de cadanssensor is gekoeld aan de Rider Oefening/Training

12 Druk o om het informatiescherm te verwisselen o het onderste scherm: NEDERLANDS Afstand Verbrande calorieën Huidige HR HR (Max) 3 3 HR (Gem) OPMERKING: Hartslaggegevens worden enkel o het scherm weergegeven als de hartslagsensor is gekoeld aan de Rider 0. Modi veranderen Druk o de betreffende kno om van modus te wisselen Meterweergave START INSTEL UIT 3 1 AFSLUITEN Oefening/Training 11

13 Trainingsinstellingen U kunt de trainingsinstellingen aanassen, de sensoren koelen, geschiedenis bekijken en andere instellingen. 1. Druk in het hoofdscherm even o LAP om het menu te oenen.. Druk even o / om INSTEL > TRAI te selecteren. 3. Druk even o LAP om de trainingsinstellingen in te stellen. Training instellen Gebruik de instelling Training om het gewenste tye training te selecteren. De Rider 0 biedt u drie soorten trainingmodi: Rijtijd RONDE Afstand O tijd Meterweergave INSTEL TRAINING 1. Druk in het Training-menu even o / om TIJD te selecteren.. Druk even o LAP om te bevestigen. 3. Druk even o / om de "uur"-waarde aan te assen. 4. Druk even o LAP om naar het "minuut"-veld te schakelen. 5. Druk even o / om de "minuut"-waarde aan te assen. 6. Druk even o LAP om te bevestigen en het logboek voor de training te starten. 1 TIJD ("Uur" aanassen) ("Minuut" aanassen) Trainingsinstellingen (Logboek voor training starten)

14 O afstand 1. Druk in het Training-menu even o / om AFST te selecteren.. Druk even o LAP om te bevestigen. 3. Druk even o / om de afstand aan te assen. 4. Druk even o LAP om te bevestigen en het logboek voor de training te starten. NEDERLANDS AFSTAND (Afstand aanassen) (Logboek voor training starten) RONDEtraining instellen Gebruik Ronde o afstand om de afstand van elke ronde o te geven. Nadat een beaalde afstand is geloen, markeert de Rider 0 automatisch de ronde. 1. Druk in het Training-menu even o / om RONDE > AFST te selecteren.. Druk even o LAP om de trainingsinstellingen Ronde o afstand in te stellen. 3. Druk even o / om de afstand aan te assen. 4. Druk even o LAP om te bevestigen en het logboek voor de training te starten. RONDE AFSTAND (Afstand aanassen) (Logboek voor training starten) Trainingsinstellingen 13

15 Gebruik de instelling Ronde o locatie om de huidige locatie als rondeunt in te stellen. Zodra het rondeunt wordt bereikt markeert de Rider 0 automatisch de ronde. 1. Druk in het Training-menu even o / om RONDE > LOC te selecteren.. Druk even o LAP om te bevestigen en het logboek voor de training te starten. RONDE (RONDEoties: AFST/LOC) LOCATIE (Logboek voor training starten) OPMERKING: Deze otie is alleen beschikbaar wanneer de Rider 0 het GPS-signaal heeft ogeikt. Fiets selecteren O de Rider 0 kunt u de secifieke fiets selecteren waaro u tijdens het oefenen wilt rijden. 1. Druk in het hoofdscherm even o LAP om het menu te oenen.. Druk even o / om INSTEL > FIET te selecteren. 3. Druk even o LAP om te bevestigen. 4. Druk even o / om de fiets te selecteren. 5. Druk even o LAP om de instelling te bevestigen. FIET (Fiets A/B selecteren) Meterweergave 14 Trainingsinstellingen

16 Sensoren koelen Gebruik de instelling Koeling om sensoren en andere otionele accessoires met de Rider 0 te verbinden. 1. Druk in het hoofdscherm even o LAP om het menu te oenen.. Druk even o / om INSTEL > KOPP > ZKN te selecteren. 3. Druk even o LAP om de beschikbare sensoren te scannen. NEDERLANDS NB: Controleer of de 5 cijfers o het scherm overeenkomen met de laatse 5 cijfers van het ID-nummer van de sensor o de lastic zak. KOPP Sensor fietscadens Hartslag Fietscombosensor Zoeken voltooid VOR (Als huidige sensor SNELHEID is) (Geen ANT-ID) AAN UIT ZOEKEN VOR (CAD-ID ohalen) ZOEKEN VOR ZOEKEN (Wielmaat instellen) (Time out) GEEN Trainingsinstellingen 15

17 OPMERKING: Wanneer de sensoren een verbinding hebben gemaakt, knieren de indicator-led's (boven de ictogrammen) 5 seconden. Bewaar tussen gelijkaardige sensoren een afstand van ongeveer 30 meter. Als de onderstaande figuur o het scherm verschijnt, betekent dit dat er meer dan sensoren werden gedetecteerd. Druk even o / om de sensor onieuw te zoeken. Informatie van sensoren weergeven 1. Druk in het hoofdscherm even o LAP om het menu te oenen.. Druk even o / om INSTEL > KOPP > INFO te selecteren. 3. Druk even o LAP om informatie van de verbonden sensoren weer te geven. KOPP INFO (Huidige hartslaggegevens) (Huidige snelheidsgegevens) Meterweergave (Huidige cadansgegevens) OPMERKING: De sensor-id van de verbonden sensor wordt in het bovenste scherm weergegeven. 16 Trainingsinstellingen

18 Oefening/Trainingrecord weergeven Gebruik File om uw traininggeschiedenis te bekijken. 1. Druk in het hoofdscherm even o LAP om het menu te oenen.. Druk even o / om INSTEL > FILE > WEERG te selecteren. 3. Druk even o LAP om te bevestigen en de meest recente geschiedenis weer te geven. NEDERLANDS 3 FILE WEERG (Meest recente geschiedenisgegevens) (Max. cadans weergeven (bovenste scherm) / Max. snelheid (middelste scherm) / Max. hartslag (onderste scherm)) (Afstand weergeven (bovenste scherm) / Verbrande calorieën (onderste scherm)) 1 4 (Gemiddelde cadans weergeven (bovenste scherm) / Gemiddelde snelheid (middelste scherm) / Gemiddelde hartslag (onderste scherm)) Meterweergave OPMERKING: De totale rijtijd en ogenomen tijd worden enkel weergegeven in het bovenste/middelste scherm bij het selecteren van bestanden. Trainingsinstellingen 17

19 Oslag wissen Gebruik Oslag wissen om alle training- en ronderecords o de Rider 0 te wissen. 1. Druk in het hoofdscherm even o LAP om het menu te oenen.. Druk even o / om INSTEL > FILE > WISS te selecteren. 3. Druk even o LAP om te bevestigen. 4. Om alle ogeslagen info te wissen drukt u even o / om JA te selecteren en drukt langer o LAP om het wissen van alle bestanden te bevestigen. 4 FILE OPSLAG WISSEN (Selecteer JA/NEE) Meterweergave 18 Trainingsinstellingen

20 Overige instellingen Werken met de stowatch U kunt de Rider 0 gebruiken als stowatch. 1. Druk in het hoofdscherm even o LAP om het menu te oenen.. Druk even o / om INSTEL > AND > STWA te selecteren. 3. Druk even o LAP om de stowatch te beginnen gebruiken. NEDERLANDS 3 ANDERE STOPWATCH Stowatch starten (Tellen starten) (na 3 sec.) 3 Meterweergave 4 Stowatch stoen 1 (Bestand selecteren) OPMERKING: Terwijl de stowatch loot, drukt u even o LAP om de ronde o te nemen. Nadat de stowatch is stogezet, drukt u even o de kno LAP om hem te resetten of drukt even o om bestanden of rondegegevens te bekijken. Overige instellingen 19

21 Tijdinstellingen Automatische kalibratie door de GPS Gebruik deze instelling om de datum en tijd onieuw in te stellen aan de hand van uw GPSlocatie. 1. Druk in het hoofdscherm even o LAP om het menu te oenen.. Druk even o / om INSTEL > TIJD > GPS TIJD te selecteren. 3. Druk even o LAP om de tijdsinstelling automatisch te kalibreren. 4. Als "ADJ?" o het scherm verschijnt en de weergegeven tijd correct is, drukt u even o LAP om de instelling te bevestigen. Om de tijd handmatig aan te assen, drukt u even o / en drukt even o LAP om de wijzigingen o te slaan. 5. Druk even o / om de tijdnotatie te selecteren en druk even o LAP om te bevestigen. TIJD GPS TIJD (Huidige tijd detecteren) (Tijd aanassen) Meterweergave (Tijdnotatie selecteren) 0 Overige instellingen

22 Zomertijd instellen Met deze instelling stelt u de zomertijd in. 1. Druk in het hoofdscherm even o LAP om het menu te oenen.. Druk even o / om INSTEL > TIJD > DST te selecteren. 3. Druk even o LAP om de instelling in te stellen. 4. Druk even o / om de zomertijd in te stellen en druk even o LAP om te bevestigen. NEDERLANDS TIJD (TIJDoties: GPS TIJD/DST) ZOMERTIJD (Instelling selecteren) 4 Automatisch bladeren Met de instelling Automatisch bladeren kunt u de automatische bladerfunctie inof uitschakelen. Als deze functie is ingeschakeld wordt alle oefeninginfo na elkaar weergegeven zonder een kno in te drukken terwijl u bezig bent met de oefening of training. 1. Druk in het hoofdscherm even o LAP om het menu te oenen.. Druk even o / om INSTEL > BLAD te selecteren. 3. Druk even o LAP om de instelling in te stellen. (Zomertijd is ingesteld) 4. Om Automatisch bladeren te activeren drukt u even o / om AAN te selecteren en even o LAP om te bevestigen. AUTOM. BLADEREN (AAN/UIT selecteren) Meterweergave Overige instellingen 1

23 GPS aan-/uitschakelen Gebruik de instelling GPS om GPS in of uit te schakelen. 1. Druk in het hoofdscherm even o LAP om het menu te oenen.. Druk even o / om INSTEL > AND > GPS te selecteren. 3. Druk even o LAP om de GPS-instelling in te stellen. 4. Om de GPS te activeren drukt u even o / om AAN te selecteren en even o LAP om te bevestigen. ANDERE GPS (AAN/UIT selecteren) Meterweergave OPMERKING:De Rider 0 ikt automatisch GPS-signalen o als de GPS-instelling o AAN is gezet. U gaat best naar buiten om een GPS-signaal o te ikken. Toon instellen Gebruik de instelling Toon om de toetstoon in of uit te schakelen. 1. Druk in het hoofdscherm even o LAP om het menu te oenen.. Druk even o / om INSTEL > AND > TOON te selecteren. 3. Druk even o LAP om de toetstooninstelling in te stellen. 4. Om te toetstoon te activeren drukt u even o / om AAN te selecteren en even o LAP om te bevestigen. ANDERE TOON (AAN/UIT selecteren) Meterweergave Overige instellingen

24 Secificaties Rider 0 Item Weergave Afmetingen Gewicht Aendix Beschrijving 1.6 TN Positieve transflectieve segment-lcd 39,6 x 58,9 x 17 mm 40g Bedrijfstemeratuur -10 C ~ 50 C Batterij wordt ogeladen Temeratuur Batterij Levensduur van de batterij GPS RF-transceiver Waterbestendig Externe oslag 0 C ~ 40 C Olaadbare Li-olymeeraccu van 490 mah 4 uur met GPS aan Ingebouwde hooggevoelige U-blox-ontvanger met interne antenne,4gmhz Ant+ Waterroofklasse IPX6 1Mbyte NEDERLANDS Snelheids-/cadanssensor Item Afmetingen Gewicht Waterbestendigheid Zendbereik Levensduur van de batterij Bedrijfstemeratuur Radiofreuentie/rotocol Beschrijving 37,5 x 35 x 1 mm 5 g 1 ATM 3 m 1 uur er dag gedurende maanden (660 uur) 5 o C ~ 40 o C,4GHz / Dynastream ANT + Sort draadloos communicatierotocol De nauwkeurigheid kan terugloen door een slecht sensorcontact, elektrische interferentie en de afstand tussen ontvanger en zender. Aendix 3

25 Hartslagmonitor Item Afmetingen Gewicht Waterbestendigheid Zendbereik Levensduur van de batterij Bedrijfstemeratuur Radiofreuentie/rotocol Beschrijving 34,7 x 3,4 x 1,1 cm 44 g 10 m 3 m 1 uur er dag gedurende 16 maanden (480 uur) 5 o C ~ 40 o C,4GHz / Dynastream ANT + Sort draadloos communicatierotocol De nauwkeurigheid kan terugloen door een slecht sensorcontact, elektrische interferentie en de afstand tussen ontvanger en zender. Batterij-informatie Batterij van de hartslagmonitor en cadanssensor De hartslagmonitor/cadanssensor bevat een door de gebruiker vervangbare CR03- batterij. De batterij vervangen: 1. zoek het ronde deksel van het batterijvak achteraan de hartslagmonitor/cadanssensor.. Draai het deksel met een munt linksom zodat het ijltje o het deksel naar OPEN wijst. 3. Verwijder het deksel en de batterij. Wacht 30 seconden. 4. Steek de nieuwe batterij eerst met de lusool in het batterijvak. A CLOSE OPEN B 5. Draai het deksel met een munt rechtsom zodat het ijltje o het deksel naar CLOSE wijst. A B 4 OPMERKING: Als u een nieuwe batterij laatst en de batterij niet eerst o de lusool aansluit, zal de lusool gemakkelijk vervormd raken en stukgaan. Let o dat de O-akkingring o het deksel niet loskomt of niet wordt beschadigd. Neem contact o met uw lokale vuilnisdienst voor de correcte afvoer van gebruikte batterijen. Aendix

26 0 LAP De Rider 0 installeren Monteer de Rider 0 o de fiets 1 NEDERLANDS 4 3 LAP 0 Aendix 5

27 SPEED SPEED LAP SPEED SPEED LAP Snelheids-/cadanssensor (otioneel) installeren SPEED CADENCE 5a 6a 7a 8a SPEED 3mm SPEED SPEED LAP 0 0 5b 6b 7b 8b CADENCE 3mm LAP 0 0 OPMERKING: Om otimale restaties te garanderen, doet u het volgende: - Lijn de sensor en de magneet uit zoals weergegeven in de figuur (5a / 5b). Besteed 6 aandacht aan de uitlijnunten. - Zorg ervoor dat de afstand tussen de sensor en de magneet niet meer dan 3 mm bedraagt. Zorg ervoor dat de snelheidssensor en de snelheidsmagneet horizontaal, en niet verticaal, zijn geïnstalleerd en uitgelijnd. Druk bij het eerste gebruik de voorkno in om de sensor te activeren en begin te fietsen. Wanneer de sensor de magneet detecteert, kniert de LED eenmaal om aan te geven dat de uitlijning correct is (de LED kniert alleen gedurende de eerste tien assen na het indrukken van de kno). Aendix

28 OPEN Hartslagriem (otioneel) installeren Riem Elektrodes NEDERLANDS CLOSE CLOSE CLOSE CLOSE OPEN OPEN OPEN 5 6 OPMERKING: Bij koud weer moet u voldoende kleding dragen om de hartslagriem warm te houden. De riem dient rechtstreeks o het lichaam te worden gedragen. Plaats de sensor o het middengedeelte van het lichaam (iets onder de borst). Het o de sensor weergegeven Bryton-logo moet naar boven wijzen. Maak de elastische riem goed vast, zodat deze niet los komt te zitten tijdens het oefenen. Als de sensor niet kan worden gedetecteerd of de lezing abnormaal is, warm dan ongeveer 5 minuten o. Als de hartslagriem een tijd niet gebruikt wordt, verwijder de sensor dan van de hartslagriem. Aendix 7

29 Wielmaat en -omtrek De wielmaat is aan weerszijden van de banden aangegeven. Wielmaat L (mm) 1 x 1, x 1, x 1, x 1, x 1, x 1, x 1, x 1, x 1-3/ x 1-3/ x 1-1/ x x 3/4 buisvormig x 1-1/ x 1-1/ x, x, x, x 3, x x 1-1/ x 1-1/ x 1-3/ x 35A x 38A x 38B x 18C 070 Wielmaat L (mm) 4 x 1, x, x, x 7/ x 1(59) x 1(65) x 1, x 1-1/ x 1-3/ x 1-1/ x 1, x 1, x 1, x 1, x, x19c x 0C x 3C x 5C x 8C x 30C x 3C C buisvormig x 35C x 38C x 40C 00 8 Aendix

30 Schermterminologie Terminologie Training Afstand Hartslag Snelheid Cadans Fietscombosensor Meerdere sensoren Gs tijd Locatie Zomertijd Aanassen Toetstoon Automatisch bladeren Stowatch Oslag wissen Schermweergave TRAIN AFST HR SNLH CAD FCS MEER GPS TIJD LOC DST ADJ TOON BLAD STWA WISS NEDERLANDS Basisonderhoud voor uw Rider 0 Door uw Rider 0 goed te verzorgen beerkt u het risico o schade o uw Rider 0. Laat uw Rider 0 niet vallen en stel hem niet bloot aan heftige schokken. Stel uw Rider 0 niet bloot aan extreme temeraturen of teveel vocht. Het schermoervlak kan gemakkelijk bekrast worden. Gebruik een niet-klevende, generieke schermfolie om het scherm te behoeden tegen kleinere krassen. Gebruik een verdund, neutraal schoonmaakmiddel o een zachte doek om uw Rider 0 schoon te maken. Probeer uw Rider 0 nooit te demonteren, te reareren of wijzigingen aan het toestel aan te brengen. Anders vervalt de garantie. Aendix 9

31

Inleiding. Over de gebruiksaanwijzingen. Belangrijk

Inleiding. Over de gebruiksaanwijzingen. Belangrijk Inleiding Dank u voor het vertrouwen dat u in de CATEYE V2c heeft gesteld. De V2c is een hoogwaardige fietscomputer voor fietsers die intensief willen trainen en hun trainingsgegevens willen analyseren.

Nadere informatie

Forerunner. 10 Gebruikershandleiding. Juli 2013 190-01472-35_0C Gedrukt in Taiwan

Forerunner. 10 Gebruikershandleiding. Juli 2013 190-01472-35_0C Gedrukt in Taiwan Forerunner 10 Gebruikershandleiding Juli 2013 190-01472-35_0C Gedrukt in Taiwan Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd

Nadere informatie

etrex gebruikershandleiding Modellen: 10, 20, 30

etrex gebruikershandleiding Modellen: 10, 20, 30 etrex gebruikershandleiding Modellen: 10, 20, 30 2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen Alle rechten voorbehouden. Op deze gebruikershandleiding rust auteursrecht. Deze gebruikershandleiding mag

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

Dakota 10 en 20 gebruikershandleiding

Dakota 10 en 20 gebruikershandleiding Dakota 10 en 20 gebruikershandleiding 2009 2010 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS Tel.: (913) 397.8200 of (800) 800.1020

Nadere informatie

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing Samsung B2700 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik

Nadere informatie

TomTom GO Gebruikershandleiding

TomTom GO Gebruikershandleiding TomTom GO Gebruikershandleiding Inhoud Welkom bij navigatie met TomTom 6 Wat is er nieuw 7 Nieuw in deze release... 7 Starten 8 In de auto installeren... 8 Het navigatiesysteem positioneren... 8 Het navigatiesysteem

Nadere informatie

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider. Uw

Nadere informatie

BlackBerry Z10 Smartphone. Gebruikershandleiding

BlackBerry Z10 Smartphone. Gebruikershandleiding BlackBerry Z10 Smartphone Gebruikershandleiding Gepubliceerd: 2014-05-07 SWD-20140507101035147 Inhoud Instellen en basisbeginselen...6 Nieuw in deze versie... 6 Uw toestel in één oogopslag... 7 Wat is

Nadere informatie

Communiceren Surfen Foto's en video's. Veiligheid

Communiceren Surfen Foto's en video's. Veiligheid Moto G afb In het kort Start t Startscherm en apps Beheren en aanpassen Bellen Contacten Berichten E-mail Typen Communiceren Surfen Foto's en video's Muziek Boeken Games Locatie catievaststellen en navigeren

Nadere informatie

PM 15 / PM 16. O Gebruikshandleiding Hartslagmeter zonder borstband

PM 15 / PM 16. O Gebruikshandleiding Hartslagmeter zonder borstband PM 15 / PM 16 NL O Gebruikshandleiding Hartslagmeter zonder borstband BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands SB 15/230 Actieve speaker soundbar Handleiding Nederlands Designed to Entertain. SB 15/230 Soundbar Home Theater Speaker System Handleiding Inhoud Inleiding... 3 Eigenschappen en Functies... 3 Inhoud Set...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Uitgave 1.1 NL Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Inhoudsopgave Veiligheid 3 Aan de slag 4 Over uw accessoire 4 Toetsen

Nadere informatie

HP PSC 1400 All-in-One series. Gebruikershandleiding

HP PSC 1400 All-in-One series. Gebruikershandleiding HP PSC 1400 All-in-One series Gebruikershandleiding Juridische informatie Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Alle hierin vermelde informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden

Nadere informatie

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one handleiding Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rechten voorbehouden. Geen enkel gedeelte uit dit document mag worden gefotokopieerd, verveelvoudigd of vertaald naar enige taal zonder

Nadere informatie

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Gebruikershandleiding Lees de veiligheidsaanwijzingen en belangrijke tips in de bijgeleverde handleidingen voordat u uw computer in gebruik neemt. Opmerkingen

Nadere informatie

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one gebruikershandleiding hp psc 1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be. HP Deskjet 2540 All-in-One series

Downloaded from www.vandenborre.be. HP Deskjet 2540 All-in-One series HP Deskjet 2540 All-in-One series Inhoudsopgave 1 Help bij HP Deskjet 2540 series... 1 2 Kennis maken met de HP Deskjet 2540 series... 3 Printeronderdelen... 4 Functies van het bedieningspaneel... 5 Draadloze

Nadere informatie

GHP 12 - Installatie-instructies

GHP 12 - Installatie-instructies Belangrijke veiligheidsinformatie GHP 12 - Installatie-instructies Deze revisie betreft softwareversie 2.2 van de GHP 12, die is uitgebreid met comptabiliteit voor de elektromagnetische aandrijfeenheid.

Nadere informatie

ipod nano Overzichtshandleiding

ipod nano Overzichtshandleiding ipod nano Overzichtshandleiding 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 4 Basiskenmerken van de ipod nano 5 De ipod nano in één oogopslag 5 De regelaars van de ipod nano gebruiken 9 De regelaars van de ipod nano uitschakelen

Nadere informatie

Gen 5 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Gen 5 GEBRUIKERSHANDLEIDING NEDERLANDS 405 605 WIFI 705 WIFI Gen 5 GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie 3.0 Surf naar www.archos.com/manuals om de meest recente versie van deze handleiding te downloaden. Beste klant, Dank u voor het kiezen

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMAATREGELEN... 6 APPEARANCE... 11 TECHNISCHE SPECIFICATIES... 13

VEILIGHEIDSMAATREGELEN... 6 APPEARANCE... 11 TECHNISCHE SPECIFICATIES... 13 Handleiding Inhoudsopgave VEILIGHEIDSMAATREGELEN... 6 APPEARANCE... 11 TECHNISCHE SPECIFICATIES... 13 AAN DE SLAG... 14 Accu opladen 14 Apparaatbeheer 16 Overzicht beginmenu 17 Meldingenvenster 18 Bewegingen

Nadere informatie

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT NL/ GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUD Inleiding 1 Meegeleverd Accessoires 2 Belangrijke veiligheidsinformatie 3 Bovenpaneel en regelaars 5 Onderpaneel en regelaars 6 Regelaars boven- en

Nadere informatie

DIT IS JOUW HANDLEIDING.

DIT IS JOUW HANDLEIDING. DIT IS JOUW HANDLEIDING. FAIRPHONE HANDLEIDING. Met dit korte overzicht is jouw telefoon in een mum van tijd klaar voor gebruik! Maar als je meer hulp, gedetailleerde informatie of zeer technische bijzonderheden

Nadere informatie

DIGITALE CAMERA. Gebruikshandleiding

DIGITALE CAMERA. Gebruikshandleiding DIGITALE CAMERA Gebruikshandleiding Nl Waar kunt u het vinden Vind wat u zoekt in: i De vraag- en antwoordindex p. iv ix Weet u wat u wilt, maar weet u de naam van de functie niet? Zoek het op in de vraag-

Nadere informatie

Nederlands. All-in-One PC. Gebruikershandleiding. P1801-serie

Nederlands. All-in-One PC. Gebruikershandleiding. P1801-serie Nederlands All-in-One PC Gebruikershandleiding P1801-serie Nederlands DU7705 Januari 2013 P1801 pc-station moet worden gebruikt met de P1801 ASUS-tablet Copyright-informatie Geen enkel deel van deze handleiding,

Nadere informatie

Raak deze knop op je iphone aan om de TomTom app op te starten.

Raak deze knop op je iphone aan om de TomTom app op te starten. TomTom app 1. Aan de slag Aan de slag Raak deze knop op je iphone aan om de TomTom app op te starten. De taal die voor knoppen en menu's in de TomTom app wordt gebruikt, is de taal die je hebt geselecteerd

Nadere informatie

Aan de slag. Nokia N95-2. Versie 1 NL

Aan de slag. Nokia N95-2. Versie 1 NL Aan de slag Nokia N95-2 Versie 1 NL Toetsen en onderdelen (voorkant) Modelnummer: Nokia N95-2. Hierna aangeduid als de Nokia N95 8GB. 1 Aan/uit-toets 2 Selectietoetsen voor het selecteren van opdrachten

Nadere informatie