ONTHAALBROCHURE INHOUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTHAALBROCHURE INHOUD"

Transcriptie

1 INHOUD 1. inhoud 2. voorwoord 3. het schoolteam 4 6. het pedagogisch project 7. aanvang en einde lessen 8. vakantie en vrije dagen 9. belangrijke data 10. prijzen 11. afwezigheden administratie lichamelijke opvoeding 12. zwemmen kledij e.a. kentekenen 13. busvervoer 14. bestuur oudervereniging internaat clb academie 15. alles over luizen verkeersregels schoolparking 1

2 Beste ouders, Wij danken u voor uw vertrouwen in onze school. De school is een samenleving waar gevoelens, communicatie, samenwerking, aandacht voor elk kind en leerontwikkelingen iedere dag een belangrijke rol spelen. Wie in een nieuwe schoolomgeving terechtkomt, wordt vaak overvallen door tal van weetjes over de organisatie en de structuur van de school. Via deze schoolbrochure willen wij voor u alles nog eens op een rijtje zetten. De opvoeding waar wij op school achter staan, sluit aan bij waarden die ook binnen uw gezin hoog in het vaandel worden gedragen : eerlijkheid, evenwaardigheid, beleefdheid, verdraagzaamheid, een verzorgde taal, een positieve inzet naar eigen vermogen, bereidheid tot communiceren, goede omgangsvormen Wie met een vraag of een bedenking zit, nodigen wij van harte uit zich hierover uit te spreken. U kan steeds terecht bij de directie, bij de leerkrachten, bij leden van de oudervereniging of bij leden van de schoolraad. Voor de begeleiding en de opvolging van uw kind in zijn/haar persoonlijke en/of schoolse ontwikkeling stellen wij uw interesse en betrokkenheid zeer op prijs. Wij wensen van harte dat u en uw kind zich snel thuis mogen voelen op school. Met de meeste achting, Creyf Marleen directeur 2

3 Directeur Leerkrachten lagere school Zorgcoördinator GOK-leerkracht ICT Bijzondere leermeesters : katholieke godsdienst protestantse godsdienst niet-confessionele zedenleer orthodoxe godsdienst islam Leerkrachten kleuterschool GOK-leerkracht + LO GOK-leerkracht + zorgcoördinator KS Kinderverzorgster Administratief personeel Onderhoud Ons CLB-team Het schoolteam* Marleen Creyf Greet Schaelenbergh Annick Borremans Marguerite Box Tineke Thijs Kevin Carolus Betty François Katty Sacré Anja Thonon Cédric Maex Sonja Deckers Josse Wijnants Josse Wijnants, Sonja Vanderheyden Lydia Stefani, Annemieke Devries Nicole Reeber Alexia Schils Saskia Vossen Tania Bokken Wiske Scaut Nele Michel Ans Coenegrachts Mieke Christiaens Sandra Velter Daniëlle Schraepen Wenda Gommers Mieke Moonen Christian Bomal Johan Coenegrachts psycho-pedagogisch consulent Anouk Legros verpleegkundige Marleen Mignolet maatschappelijk werker *toestand op 01/09/15, mogelijke wijzigingen zullen tijdig meegedeeld worden 3

4 HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS De school stelt zich neutraal en pluralistisch op : - niemand mag de ander om zijn mening discrimineren - je moet kritisch zijn en in overleg durven gaan - kinderen met verschillende overtuigingen of levensvisie leven met elkaar, in respect voor mekaar - omgaan met verschillen en gelijkenissen Rechten van het kind respecteren : - kinderen worden als volwaardige individuen behandeld - kinderen leren voor hun rechten en meningen uitkomen, kinderen hebben een stem in het schoolgebeuren - geen tolerantie of begrip voor elke vorm van omgang van geweld ( psychisch lichamelijk of verbaal ) - wij erkennen eigenheden van nationaliteiten, cultuur en geloof en verzetten ons tegen elke vorm van intolerantie - kinderen moeten kunnen spelen, sport doen, rusten Wij willen onze kinderen een totale vorming bieden door : - vaardigheden te ontwikkelen - leren om te gaan met verworven kennis - sociaalvaardig maken : leren omgaan met mekaar en in verschillende situaties - respect voor de natuur en het milieu te prijzen en na te leven Elk kind is uniek en waardevol en moet de kans krijgen om zich zo volledig mogelijk te kunnen ontwikkelen : - gelijke kansen voor iedereen - rekening houden met ieders mogelijkheden - kinderen uitdagen om steeds een stapje verder te willen zetten - indien nodig tegemoet komen aan tijdelijke behoeften : begeleiding, leerachterstand wegens ziekte, - in overleg met alle partijen rekening houden met leerstoornissen - differentiëren naar beide richtingen : pre-instructie, bijkomende instructie, uitbreiding, verdieping, Zich als individu maximaal kunnen ontplooien door een evenwichtige en totale vorming : - zelfvertrouwen aankweken door positieve benadering - aanvaarden dat anderen niet noodzakelijk jouw mening moeten delen - kunnen formuleren wat je wil zeggen op een aanvaardbare manier - over je gevoelens leren praten, leren verwoorden wat je mooi of niet mooi vindt, niet alle omgangsvormen en handelingspatronen zomaar aanvaarden - durven neen zeggen - leren inzien dat niet iedereen dezelfde kansen, middelen, omkadering heeft in het leven - jongens en meisjes zijn evenwaardig en kunnen dezelfde capaciteiten hebben, vaardigheden ontwikkelen, verantwoordelijkheden opnemen, 4

5 ONZE SCHOOLVISIE samenvatting Bewust van onze opvoedende taak en onderwijstaak hebben wij een algemene visie op opvoeding en onderwijs uitgeschreven steunend op het pedagogisch project en algemeen strategisch plan van het Gemeenschapsonderwijs. Wij willen een school zijn die kinderen aanzetten tot doen, denken, durven en samenwerken Een school waar verschillen tussen kinderen gezien worden als een uitdaging en een rijkdom, verschillen worden niet gezien als een belemmering, maar als inspiratiebron en uitdaging. Enkele accenten uit onze visie : Alle kinderen zijn verschillend : ongelijk maar daarom niet ongelijkwaardig. Wij hanteren de ontwikkeling van kinderen als leidend principe. Het stimuleren van de ontwikkeling van een kind is hier aan de orde en niet het louter trainen om dit of dat te kunnen, gelijk met alle anderen. Sommige kinderen die wat meer tijd nodig hebben om iets te leren of te kunnen krijgen hiertoe de gelegenheid. Anderen die daarentegen al bepaalde vaardigheden verworven hebben, krijgen andere meer uitdagende taken, zodat ze noch lui noch afgeremd worden. Leerkrachten werken met het ontwikkelingspotentieel van kinderen : dat is hun werkmateriaal. De leerstof, de methoden en andere leer- en ontwikkelingsmaterialen zijn niet zozeer het uitgangspunt, maar fungeren eerder als bronnenmateriaal en inspiratiebron om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling. Meer en meer aandacht voor de individuele mogelijkheden van ieder kind. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, Deze nieuwsgierigheid dient gestimuleerd. Wij stimuleren niet enkel de cognitieve mogelijkheden, De einddoelen en ontwikkelingsdoelen streven wij na / bereiken wij op een voor elk kind aangepaste wijze. Goed onderwijs vraagt een totaal andere aanpak van de leerkracht. Frontaal kennisoverdracht onderwijs is in deze optiek niet meer zoveel aan de orde. De leerkracht wordt meer een begeleider van het leerproces die tevens zicht krijgt op zijn eigen onderwijsproces. Leerkrachten werken met het ontwikkelingspotentieel van kinderen. 5

6 De school heeft een aantal verantwoordelijkheden en wordt door de samenleving daarop beoordeeld. Men mag verwachten dat kinderen, die de basisschool verlaten kunnen rekenen, lezen en schrijven. dat ze enig idee hebben van wat zich in de wereld afspeelt. dat ze hun omgeving kennen en inzicht hebben in de historische ontwikkeling daarvan. dat ze in staat zijn gedachten, gevoelens, emoties te verwoorden. dat ze niet met twee linkse of twee rechtse handen staan wanneer ze om moeten gaan met nieuwe media. Dit soort wensen en verwachtingen zijn de zogenaamde eindtermen en ontwikkelingsdoelen, ons opgelegd door de maatschappij. Wij hebben de verantwoordelijkheid om bij elk kind op een passende manier met deze wensen om te gaan. Nieuwsgierige kinderen zijn in deze optiek geen last, maar een lust. We willen onderwijs zoveel mogelijk afstemmen op de verschillen tussen de kinderen, opdat de door de school vastgestelde doelen worden bereikt. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat dit soort onderwijs kwaliteitsonderwijs is Marleen Creyf directeur 6

7 AANVANG EN EINDE VAN DE LESSEN VOORMIDDAG VAN TOT MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG Voorschoolse opvang voor kinderen van buitenhuiswerkende ouders Openstelling van de speelplaats toezicht LESTIJD LESTIJD Onderbreking speeltijd LESTIJD LESTIJD 4 MIDDAG Onderbreking - middagpauze Onderbreking middagpauze NAMIDDAG VAN TOT MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG LESTIJD 4 Vrije namiddag LESTIJD Onderbreking toezicht Onderbreking toezicht LESTIJD 6 LESTIJD Einde schooldag Einde schooldag Naschoolse opvang en studiemogelijkheid Naschoolse opvang en studiemogelijkheid Voorschoolse opvang op school van u. tot 8.30 u. : 1,- per kind. Naschoolse opvang op school en studiemogelijkheid van u. tot u. : 1,- per kind. De opvang is voor kinderen van wie beide ouders door beroepsbezigheden hun kinderen iets vroeger afzetten of na school niet tijdig op school kunnen zijn. Respecteer begin- en einduur! s Woensdags is de school uit om u. en is er geen opvang. Het Kinderparadijs is een gemeentelijk kinderopvangcentrum, gelegen in de Gasthuisbosdreef. Het centrum biedt opvang vanaf u tot u. Om praktische redenen wordt gewerkt met inschrijvingen. De kinderen worden met een busje van het Kinderparadijs naar de school gebracht of afgehaald. Meer informatie via het nummer 012 / Voor opvang kan je ook terecht bij vzw De Mereltjes, te bereiken via het nummer 012 / Om misverstanden te vermijden worden afspraken enkel tussen ouders en het kinderopvangcentrum gemaakt. De school is geen tussenpersoon en draagt geen verantwoordelijkheid! 7 Wees steeds op tijd op school!

8 VAKANTIE EN VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR EERSTE TRIMESTER HET SCHOOLJAAR BEGINT OP Dinsdag, 1 september Woensdag, 16 september 2015 pedagogische studiedag Maandag, 5 oktober 2015 facultatieve vrije dag HERFSTVAKANTIE Van maandag, 2 november 2015 tot en met zondag, 8 november Woensdag, 11 november Wapenstilstand KERSTVAKANTIE Van maandag, 21 december 2015 tot en met zondag, 3 januari TWEEDE TRIMESTER KROKUSVAKANTIE Van maandag, 8 februari 2016 tot en met zondag, 14 februari Woensdag, 17 februari pedagogische studiedag PAASVAKANTIE Van maandag, 28 maart 2016 tot en met zondag, 10 april DERDE TRIMESTER Woensdag, 4 mei pedagogische studiedag Donderdag, 5 mei 2016 tot en met zondag, 8 mei 2016 hemelvaartweekeinde Maandag, 16 mei 2016 pinkstermaandag Vrijdag, 3 juni 2016 facultatieve vrije dag Donderdag, 30 juni 2016 om u. EINDE SCHOOLJAAR 8

9 BELANGRIJKE DATA* Open klasdag LS 25/08/15 van 10 u. tot 12 u. van 14 u. tot 16 u. infomoment over de jaarwerking in de lagere school krijgen de leerlingen die dag hun boeken mee naar huis zodat ze al op de eerste schooldag met alles in orde kunnen zijn Infomoment KS dinsdag 8 september vanaf 17.00u Ouderavonden 22/10/15 alle leerjaren 11/12/15 alle leerjaren + 2KK en 3 KK 19/01/16 PEU 1 KK 24/03/16 alle leerjaren + 2KK en 3 KK 27/06/16 29/06/16 alle leerjaren + kleuterklassen proclamatie zesde leerjaar Rapporten 30/10/15 18/12/15 25/03/16 02/06/16 6 de leerjaar 30/06/16 Instapdata voor 2,5-jarigen Ouders kunnen hun kindje al inschrijven vanaf het tweede levensjaar. Pas vanaf 2,5 jaar kunnen peuters ook echt instappen. Deze instapdata zijn bij decreet vastgelegd, in het algemeen is dit de eerste schooldag na een vakantieperiode. Om het overzichtelijk te maken, geven wij u een overzicht van de verschillende instapdata in het schooljaar Kijken en informeren Alle ouders van 2-jarigen die op één van de komende instapdata hun kind in de kleuterschool kunnen laten inschrijven, zijn van harte welkom om vooraf te komen kijken en zich te informeren. dinsdag, 1 september 2015 maandag, 9 november 2015 maandag, 4 januari 2016 maandag, 1 februari 2016 maandag, 15 februari 2016 maandag, 11 april 2016 maandag, 9 mei 2016 Kijk- en infodag 3 KK 1 ste leerjaar 27/05/2016 voor de ouders van alle kinderen die naar het eerste leerjaar gaan Andere activiteiten* 28 september 2 oktober 2015 zeeklas zesde leerjaar 04 december 2015 Sinterklaas op school 11 december 2015 kerstmarkt 31 januari 2014 Italiaanse avond Nog te plannen schoolfeest maart 2016 boekenbeurs 25 maart 2016 paashaas Nog te plannen sportdag lagere school 1 mei 2016 Tungri run mei bosklas vierde leerjaar mei boerderijklas 27 mei 2016 info derde kleuterklas eerste leerjaar 19 juni 2016 einde schooljaar BBQ 24 juni 2016 fietstocht zesde leerjaar *dit is een planning, data kunnen aangepast worden u wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht 9

10 Soep 0,70 Wafel ( vanille, ½ chocolade of 0,50 suikerwafel ) De kinderen kunnen voor bij hun boterhammen soep bestellen. Iedere maandagmorgen of eerste schooldag van de week wordt het geld voor soep door de juf / de meester opgehaald. Wie die dag afwezig is, kan terecht op het secretariaat. Voor kleuters en leerlingen van de eerste graad kan het nuttig zijn een papiertje mee te geven waarop staat hoeveel bonnetjes uw kind moet bestellen. Een herbruikbare en goed afsluitbare drinkfles is aan te bevelen boven drank in een wegwerpverpakking. Gebruik een boterhammendoos om de boterhammen in mee naar school te nemen Wie s middags thuis gaat eten, wordt door de ouders afgehaald of heeft een schriftelijke toelating van de ouders om alleen naar huis te gaan. De overige leerlingen blijven op school en staan onder toezicht van de leerkrachten. Enkele afspraken : de verplaatsing naar de refter ( en terug naar de speelplaats ) gebeurt in twee rijen, van de leerlingen wordt verwacht goed aan te sluiten en het spelen even uit te stellen tot op de speelplaats de kleuters eten hun boterhammetjes in hun klasje in de refter hebben de leerlingen een vaste plaats, rustig praten mag met de tafelgenoten, kinderen aan naburige tafels worden daarbij niet betrokken of in geluid overtroffen wij houden van wellevendheid en goede tafelmanieren wie zich na herhaaldelijke opmerkingen niet aan de afspraken en de regels van wellevendheid kan houden, krijgt een begeleidingsplan opgelegd de ouders worden hierover ingelicht wie soep kiest, doet dit voor een hele week zo vermijden we dat er te weinig of te veel soep zou zijn Wat kan een kind best drinken? Water is de ideale dorstlesser en is tandvriendelijk. Flessenwater en leidingwater zijn even gezond. Leidingwater is natuurlijk wel een stuk goedkoper. Het leidingwater in België is van goede kwaliteit en wordt streng gecontroleerd. Wie vragen heeft over leidingwater kan terecht bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (www.zorg-en-gezondheid.be/leidingwater). Dranken zoals lichte thee, kruidenthee en groentesoep dragen ook bij aan de vochtinname en kunnen ter afwisseling gedronken worden. (Koffie kan vanaf de leeftijd van 8 jaar, maar omwille van de cafeïne best niet meer dan één kopje per dag.) Beperk fruitsap tot één glas per dag en hou frisdranken voor speciale gelegenheden. Dat de suikers in fruitsap van nature aanwezig zijn, maakt weinig verschil. Fruitsap bevat nog wat vitaminen, mineralen en vezels maar kan geen vers fruit vervangen. Light frisdranken en energiedranken zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar. 10

11 Wanneer drinken? Een kind voelt zelf niet altijd aan wanneer het dorst heeft. Om het kind aan te moedigen regelmatig te drinken, kan het helpen om gespreid over de dag een aantal vaste drinkmomenten in te lassen. Zo voorkom je ook dat kinderen s avonds grote dorst hebben en te veel drinken voor het slapengaan. We besteden hier op school alvast de nodige aandacht aan. Ook thuis kan het zinvol zijn om een aantal vaste momenten te hanteren. AFWEZIGHEDEN Bij afwezigheid van uw kind vragen wij u vriendelijk de school hiervan meteen telefonisch op de hoogte te brengen. Voor de leerkrachten, zowel in de lagere school als in de kleuterschool, is het belangrijk te weten in hoeverre zij daarmee rekening kunnen houden. Bij een eendaagse afwezigheid kan een belangrijke activiteit eventueel uitgesteld worden, bij langdurige afwezigheden kunnen schriften bijgehouden worden, huistaken door medeleerlingen thuisbezorgd of door u afgehaald. De regelgeving i.v.m. afwezigheden in het basisonderwijs wordt uitvoerig toegelicht in het schoolreglement. Voor leerlingen van de lagere school moeten alle afwezigheden - meteen nadat ze weer op school zijn - gewettigd worden. Voor leerlingen van de lagere school kunnen afwezigheden wegens ziekte tot maximum drie opeenvolgende dagen met een briefje van de ouders gewettigd worden. Indien dit in één schooljaar reeds vier maal gebeurde, geldt enkel nog een medisch attest als wettiging. Afwezigheden langer dan drie opeenvolgende schooldagen moeten met een medisch attest gewettigd worden alsook afwezigheden in de week vóór en ná een vakantieperiode. ADMINISTRATIE WIJZIGINGEN - Indien u van adres verandert, u hebt een ander telefoonnummer, de samenstelling van het gezin wijzigt, er doet zich een naamsverandering voor, er is een andere contactpersoon aangeduid bij onbereikbaarheid van de ouders, vragen wij u dit in een briefje aan de school mee te delen. De leerkracht van uw kind zal de gegevens aan het secretariaat doorgeven zodat de gegevens in het leerlingendossier kunnen geactualiseerd worden. De administratieve dossiers zijn strikt persoonlijk en gegevens worden nooit doorgegeven aan derden. LICHAMELIJKE OPVOEDING In de kleuterschool hebben de kleuters wekelijks twee uurtjes bewegingsopvoeding met een turnjuf. De leerlingen van de lagere school hebben ook twee lesuren lichamelijke opvoeding per week, behalve tijdens de zwemweek. Kinderen hebben nood aan beweging, het is belangrijk voor hun gezondheid en draagt bij tot een goede houding en lichamelijke ontwikkeling. Vrijstelling van de lessen lichamelijke opvoeding moet met een medisch attest verantwoord worden. Voor een eenmalige vrijstelling is een nota in de agenda of 11

12 een briefje van de ouders voldoende. In de kleutertuin dragen de kleuters vanaf de tweede kleuterklas tijdens de turnles witte stoffen turnpantoffeltjes ( met een elastiek, geen veters ). De leerlingen van de lagere school dragen een short, het school-t-shirt en turnpantoffels tijdens elke turnles. De zolen van de turnpantoffels mogen geen strepen op de vloer in de sporthal achterlaten. Turnkledij is verplicht tijdens elke turnles. Natuurlijk mogen we niet vergeten het t-shirt en het broekje regelmatig een wasbeurt te geven. U kan uw kind altijd de opdracht geven het turngerief voor een wasbeurt mee naar huis te nemen. Gelieve dan wel rekening te houden met de dagen waarop uw kind turnles heeft. ZWEMMEN Wij gaan zwemmen in het overdekte zwembad van Bilzen. Voor de leerlingen van het zesde leerjaar zijn de zwembeurten gratis. Voor de overige leerlingen bedraagt de prijs per zwembeurt 3,50 Een muts en een sjaal zijn op koude dagen geen overbodige luxe. Vrijstelling van de zwemlessen moet met een medisch attest verantwoord worden. Voor een eenmalige vrijstelling is een nota in de agenda of een briefje van de ouders voldoende. Elke leerling krijgt bij het begin van het schooljaar een zwemrooster voor een heel schooljaar. KLEDIJ EN ANDERE VOORWERPEN KENTEKENEN Te vaak blijven kledingstukken, zwemgerief, boekentasjes, sportzakken, boterhammendozen, herbruikbare drinkflessen achter op school. Vooral jongere leerlingen en kleuters herkennen vaak hun eigen dingen niet. Merkt u thuis dat er iets ontbreekt, meld dit dan onmiddellijk aan de school. U maakt het ons heel wat eenvoudiger om de juiste eigenaar te vinden als u het turn- en zwemgerief, de brooddoos, etc. voorziet van de naam van uw kind. 12

13 BUSVERVOER In vele gevallen zit een kind langer in de bus dan dat het zich te voet of met de fiets naar huis zou verplaatsen, daarom geven we de voorkeur aan het gebruik van eigen middelen : te voet, per fiets of met de auto. Je moet minstens 500 m van de schoolpoort wonen om van het busvervoer gebruik te kunnen maken. Kinderen die het verst van de school wonen krijgen voorrang. De zitplaatsen in de bus zijn beperkt. Oudere kinderen kunnen ook al alleen of in groep naar de school komen : dit moet echter eerst samen geoefend worden en pas toegestaan als u als ouder zeker bent dat uw kind dit ook aankan.! Wie van het busvervoer gebruik wil maken, wendt zich best tot de administratieve medewerker op het secretariaat. Het busgeld moet bij aanvang van het abonnement betaald worden. Gratis: - kinderen onder de 6 jaar. Leerlingen basisonderwijs die recht hebben op kosteloos vervoer (school is dichtstbijzijnde GO!-school en ligt op 4 km of meer van de woonof vaste verblijfplaats). Vanaf het derde kind in het gezin wordt een gratis abonnement toegekend. Het tweede kind in het gezin krijgt 20% korting. Kinderen van 6 tot en met 11 jaar krijgen op basis van een persoonlijke geldige verminderingskaart 'Groot Gezin' een gratis abonnement. Tarieven : - Jaarabonnement: Geldigheid Prijs Prijs 20% korting Gans schooljaar 183,00 146,40 De trimestriële bijdrage voor de regelmatige busgebruiker bedraagt 4/10, 3/10 en 3/10 van het abonnement voor het ganse schooljaar. Per trimester Prijs Prijs 20% korting 4/10 de bijdrage 1 ste trimester 73,20 58,56 3/10de bijdrage 2de trimester 54,90 43,92 3/10 de bijdrage 3 de trimester 54,90 43,92 Enkele belangrijke afspraken : omwille van het strikte reisschema kan de chauffeur niet wachten op iemand die nog niet klaar is, de kinderen moeten op de afgesproken tijd aan de opstapplaats staan zoals dat ook bij de opstapplaatsen van de Lijn moet laat de school uiterlijk om zeven uur s morgens weten als uw kind eens niet opgehaald moet worden indien de kinderen door bepaalde omstandigheden op een andere plaats dan gebruikelijk willen afstappen, moeten de ouders dit vooraf schriftelijk meedelen ouders moeten hun kinderen op het afgesproken tijdstip aan de bushalte komen afhalen zodra de kinderen de bus afstappen, zijn de ouders verantwoordelijk voor hun kinderen zijn de ouders niet thuis, worden de kinderen op het einde van de avondrit terug op school afgezet en moeten hun ouders hen daar komen halen in de bus mag niet gegeten of gedronken worden de kinderen moeten zich beleefd gedragen tegenover de medereizigers, de chauffeur en de busbegeleider de kinderen moeten op de banken zitten, het dragen van de veiligheidsgordel is verplicht het is verboden recht te staan of rond te lopen in de bus het kind mag pas rechtstaan als de bus stilstaat aan de halte waar het moet afstappen wie zich na herhaaldelijke opmerkingen nog steeds niet houdt aan de regels, zal het gebruik van de schoolbus ontzegd worden 13

14 HET SCHOOLBESTUUR van SCHOLENGROEP 13 Zuid - Limburg Als school maken wij deel uit van de Scholenroep 13 Zuid Limburg. De SGR 13 bestaat uit 31 instellingen verspreid over Lanaken s Gravenvoeren Tongeren Bilzen St.-Truiden Borgloon Heers Gingelom Jeuk Montenaken Zoutleeuw. Het gaat hier om basisscholen, secundaire scholen, internaten, academies, volwassenenonderwijs en een centrum voor leerlingenbegeleiding. Het beleid van de scholengroep ligt in handen van het College van Directeurs en de Raad van Bestuur. Aan het hoofd van het College van Directeurs staat een algemeen directeur, dhr. Tony Schurmans De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de heer Peter Vanaken. U kan beiden bereiken op het volgende adres : Ambiorixstraat Tongeren ( tel.: 012 / ) Elke instelling van de scholengroep heeft een democratisch verkozen schoolbestuur,de SCHOOLRAAD. Om de vier jaar treedt een nieuw verkozen schoolbestuur aan. Het schoolbestuur geeft advies aan de directeur. Samenstelling van ons schoolbestuur sedert 1 april 2013 : de directeur Marleen Creyf de voorzitter Karin Loos de ondervoorzitter Ponsard Olivier de secretaris de leden Cédric Maex Chris Van Brussel, Christof Jacobs, Ans Coenegrachts, Anja Thonon, Jessica Dimarco DE OUDERVERENIGING Jaarlijks doet de oudervereniging een oproep naar ouders om lid te worden van de oudervereniging. Ouders kunnen zich ook engageren om een helpende hand toe te steken bij één of andere activiteit zonder daarom alle vergaderingen te moeten bijwonen. INTERNAAT Wij delen onze campus met het Autonoom Internaat Tungri ( voor kinderen vanaf 6 jaar ). Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de beheerder, dhr. Luc Schoemans, te bereiken via het telefoonnummer 012 / CLB Eveneens op onze campus gelegen is het centrum voor leerlingenbegeleiding. Met al uw vragen over uw schoolgaande kinderen kan u bij hen terecht. Hun telefoonnummer : 012 / TEKEN- en MUZIEKACADEMIE Voor meer informatie kan je er vrijblijvend binnenstappen of telefonisch contact opnemen via het nummer 012 / ( Jan Nihoul directeur muziek academie, René Vanbrabant directeur beeldende kunsten ) 14

15 ONTHAALBROCHURE 15

16 Door de bouwwerken van onze nieuwe school die zouden moeten starten in september 2015 zal er heel wat verkeershinder zijn. U zal tijdig op de hoogte worden gebracht over de wijze waarop uw kinderen de school kunnen bereiken. Wij rekenen op uw voorzichtigheid, hoffelijkheid, geduld en begrip in het belang van de veiligheid van onze kleuters en leerlingen, die van uzelf en van alle andere verkeersdeelnemers. kauwgom belandt meestal op de grond, daarom is kauwgum niet toegelaten op school op de gehele scholencampus, vanaf de inrit aan de Sacramentstraat, geldt een algemeen rookverbod pas in de schoolomgeving steeds je snelheid aan gooi vóór, tijdens en na schooltijd a.u.b. geen afval op de grond 16

ONTHAALBROCHURE INHOUD

ONTHAALBROCHURE INHOUD INHOUD 1. inhoud 2. voorwoord 3. het schoolteam 4 6. het pedagogisch project 7. aanvang en einde lessen 8. vakantie en vrije dagen 9. belangrijke data 10. prijzen 11. afwezigheden administratie lichamelijke

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE INHOUD

ONTHAALBROCHURE INHOUD INHOUD 1. inhoud 2. voorwoord 3. het schoolteam 4 6. het pedagogisch project 7. aanvang en einde lessen 8. vakantie en vrije dagen 9. belangrijke data 10. prijzen 11. afwezigheden administratie lichamelijke

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE INHOUD

ONTHAALBROCHURE INHOUD INHOUD 1. inhoud 2. voorwoord 3. het schoolteam 4 6. het pedagogisch project 7. aanvang en einde lessen 8. vakantie en vrije dagen 9. belangrijke data 10. prijzen 11. afwezigheden administratie lichamelijke

Nadere informatie

Centrale Examenschool BS GO! Merlijn

Centrale Examenschool BS GO! Merlijn Centrale Examenschool BS GO! Merlijn Basisschool Merlijn Sacramentstraat, 70 3700 TONGEREN TEL: 012 / 23 30 31 FAX : 012 / 39 45 15 GSM : 0472/228323 e-mail : bsmerlijn.tongeren@g-o.be website : www.bsmerlijntongeren.be

Nadere informatie

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag,

Info van de school. OCHTEND MIDDAG AVOND maandag, dinsdag, SINT-GREGORIUSCOLLEGE Basisonderwijs Alfons Biebuycklaan 24 en Henri Bouckaertstraat 29 9050 Gentbrugge T 09/230 82 40 F 09/231 04 22 E-mail: directie@sint-gregoriuscollege.be www.sint-gregoriuscollege.be

Nadere informatie

Wij heten U en uw kind(eren) van harte welkom in onze school. Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat U in onze school stelt.

Wij heten U en uw kind(eren) van harte welkom in onze school. Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat U in onze school stelt. ONTHAALBROCHURE 2015-2016 Beste ouders, Wij heten U en uw kind(eren) van harte welkom in onze school. Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat U in onze school stelt. Het schoolteam (directie

Nadere informatie

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar.

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. Allerlei 2012-2013 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf 12u50 tot 15u30.

Nadere informatie

Abonnementen leerlingenvervoer scholengroep 13 van het GO!

Abonnementen leerlingenvervoer scholengroep 13 van het GO! 1 Abonnementen leerlingenvervoer scholengroep 13 van het GO! 1. Gratis: Enkel rechthebbende kleuters en leerlingen basisonderwijs (RH-leerling = kleuter en leerling in het basisonderwijs die woont of verblijft

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Gemeentelijke Basisschool Schaffen Vroentestraat 22 3290 Schaffen Website: www.gbsdiest.be E-mail: personeelschaffen@gbsdiest.be Tel. 013 32 69 23 Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Datum Klas Activiteit Tijdstip

Nadere informatie

Informatiebrochure. Schooljaar 2012-2013

Informatiebrochure. Schooljaar 2012-2013 Informatiebrochure Schooljaar 2012-2013 Basisschool De duizendpoot creatieve ontdekkende school Volkslaan 27 8930 Menen 056/513578 Bezoek onze website: de-duizendpoot.be www.facebook.com/bsduizendpoot

Nadere informatie

HET SCHOOLTEAM EN ONZE PARTICIPANTEN... 4 INSTAPDATA EN OPENKLASDAGEN... 5 WANNEER MAG JE KIND NAAR SCHOOL?... 5 WANNEER MAG IK OP BEZOEK KOMEN IN DE

HET SCHOOLTEAM EN ONZE PARTICIPANTEN... 4 INSTAPDATA EN OPENKLASDAGEN... 5 WANNEER MAG JE KIND NAAR SCHOOL?... 5 WANNEER MAG IK OP BEZOEK KOMEN IN DE HET SCHOOLTEAM EN ONZE PARTICIPANTEN... 4 INSTAPDATA EN OPENKLASDAGEN... 5 WANNEER MAG JE KIND NAAR SCHOOL?... 5 WANNEER MAG IK OP BEZOEK KOMEN IN DE KLEUTERKLAS?... 5 OPENINGSUREN VAN DE SCHOOL... 5 OPVANG...

Nadere informatie

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school,

omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, Schooljaar 2014-2015 Dank je wel, beste ouders, omdat jullie ook dit schooljaar opnieuw kiezen voor onze school, omdat jullie geloven in onze school en in alles waar wij en het gemeentelijk onderwijs voor

Nadere informatie

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES Wat viel er te beleven? Wat moeten we onthouden? Aan welke maandtip moeten we aandacht besteden? U komt het allemaal te weten. SEPTEMBER Beste ouders Na een zonovergoten vakantie

Nadere informatie

1 september2011. Prijzen maaltijden - dranken - wafels. Infoavonden. Beste ouders,

1 september2011. Prijzen maaltijden - dranken - wafels. Infoavonden. Beste ouders, nr. 126 1 september2011 Beste ouders, Ieder kind kijkt op zijn eigen manier naar het begin van een nieuw schooljaar. Hoe zal de nieuwe juf of meester zijn? En hoe zou het met mijn vriendjes zijn? Zal ik

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF september 2015

NIEUWSBRIEF september 2015 Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool Kleine Kouterstraat 1 9290 Uitbergen Tel : 09/367 50 88 e-mail : directie@gemeenteschooluitbergen.be secretariaat@gemeenteschooluitbergen.be Beste ouders en leerlingen,

Nadere informatie

Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016

Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016 Koelkastinformatie: Schooljaar 2015-2016 BS. DE PIJL Creatieve Basisschool in de CAMPUS ATHENEUM ANTWERPEN Pijlstraat 2 2060 Antwerpen TEL: 03/232 71 50 FAX: 03/232 52 98 DE.PIJL@ANTWERPEN.BE www.depijl.be

Nadere informatie

Basisschool Hof van Nassau

Basisschool Hof van Nassau Basisschool Hof van Nassau Informatie en afspraken ouders Deel 3 GO! basisschool Hof van Nassau Zandpoortvest 9 2800 Mechelen T 015 20 32 36 F 015 20 59 69 bs.mechelen@g-o.be www.hofvannassau.be 1 Inhoud

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016 Gemeentelijke Basisschool Schaffen Vroentestraat 22 3290 Schaffen Website: www.gbsdiest.be E-mail: personeelschaffen@gbsdiest.be Tel. 013 32 69 23 Nieuwsbrief SEPTEMBER 2016 Datum Klas Activiteit Tijdstip

Nadere informatie

Uittreksel verkorte versie schoolreglement

Uittreksel verkorte versie schoolreglement Uittreksel verkorte versie schoolreglement Beste ouders, Deze bijlage is een uittreksel, met de meeste praktische afspraken die op onze school toegepast worden, uit het volledige schoolreglement van onze

Nadere informatie

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur

WELKOM. Tot binnenkort. Directeur WELKOM Dag flinke jongen, grote meid, wij zijn heel blij dat je binnenkort naar onze school komt. In dit boekje vind je informatie over onze werking. Je ouders zullen dit samen met jou graag doornemen.

Nadere informatie

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt. Info nr.4 juni 2015 Ettelgem Beste ouders, grootouders, We wensen jullie van harte de tijd om rustig die mensen te ontmoeten, en die dingen te doen waar je tijdens het schooljaar te weinig tijd voor hebt.

Nadere informatie

Basisschool Kameleon

Basisschool Kameleon Basisschool Kameleon Infobrochure Welkom op onze school, wij zijn blij dat jij er ook bent! GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Hertoginstraat 124 2300 Turnhout- Tel. 014/41.41.78 of 0473/41.41.78

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Nieuwsbrief 1. Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Nieuwsbrief 1 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : juf. Mieke en meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster

Nadere informatie

Kimberly, Murat en Kevin.

Kimberly, Murat en Kevin. Kimberly, Murat en Kevin. 1 Kimberly had het moeilijk in het 1 ste leerjaar, Kevin begreep niet altijd de taal van zijn juf. Murat kon het tempo in het 2 de leerjaar niet meer aan. Kimberly, Kevin & Murat

Nadere informatie

Meester Patrick L.O. leerkracht

Meester Patrick L.O. leerkracht Wijkschool: Juf Geert peuters Juf Rebecca / Patricia K1R Juf Daphne K1D Juf Christel Kinderverzorgster Juf Femke Zorgcoördinator L.O. leerkracht Hoofdgebouw: Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine

Nadere informatie

1 september Infoavond kleuterschool. Keuze godsdienst zedenleer ( enkel voor de lagere school ) Prijzen / drank / middageten.

1 september Infoavond kleuterschool. Keuze godsdienst zedenleer ( enkel voor de lagere school ) Prijzen / drank / middageten. 1 september 2016 Beste ouders, Ieder kind kijkt op zijn eigen manier naar het begin van een nieuw schooljaar. Hoe zal de nieuwe juf of meester zijn, zal ik het wel aankunnen, kan er ook gelachen en plezier

Nadere informatie

Beste ouders, Welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs

Beste ouders, Welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Beste ouders, Welkom in onze school! Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien H. K1 : juf. Annick K2 : meester Toby K3 : juf. Lydia Kinderverzorgster : juf Hilde Leerkrachten lager onderwijs

Nadere informatie

Vestiging Bronstraat Bronstraat 86 A 1060 St. Gillis 02/

Vestiging Bronstraat Bronstraat 86 A 1060 St. Gillis 02/ Vestiging Bronstraat Bronstraat 86 A 1060 St. Gillis 02/538.54.52 www.bsgodebron.be bs.sint-gillis@rago.be Vestiging Besme Besmelaan 113 1190 Vorst 02/343.77.03 Inhoudstabel 1. Voorwoord 2. Voorstelling

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober.

Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober. Beste ouders en kinderen, De maand september is opnieuw voorbij gevlogen. Hier volgt de nieuwsbrief voor de maand oktober. ONZE AGENDA : 1 oktober Medisch onderzoek L3 (op school) NM: zwemmen (L2 en L3)

Nadere informatie

infoavond Basisschool De Sprong Burgemeester Philipslaan Maaseik

infoavond Basisschool De Sprong Burgemeester Philipslaan Maaseik infoavond Jaarplanning 2017-2018:(= onder voorbehoud) Er werd een voorlopige planning gemaakt van alle activiteiten die in de loop van het schooljaar plaatsvinden. Je kan deze planning raadplegen op de

Nadere informatie

een team met zorg voor een buitengewoon kind

een team met zorg voor een buitengewoon kind 1 K O R E N B L O E M INSTITUUT VOOR INDIVIDUEEL ONDERRICHT Korenbloemstraat 17, 9000 Gent Tel.: 09/269 92 70 fax: 09/269 92 79 een team met zorg voor een buitengewoon kind Elinda, Murat en Collin. Elinda

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA. 1 Algemene bepalingen en organisatorische afspraken

AFSPRAKENNOTA. 1 Algemene bepalingen en organisatorische afspraken AFSPRAKENNOTA 1 Algemene bepalingen en organisatorische afspraken 1 Regelmatige leerling Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens gewettigde afwezigheid, aanwezig zijn

Nadere informatie

1 september 2014. nr. 158. Prijzen soep - wafels / zelf drank meebrengen. Infoavond kleuterschool

1 september 2014. nr. 158. Prijzen soep - wafels / zelf drank meebrengen. Infoavond kleuterschool nr. 158 1 september 2014 Het ene kind kijkt uit naar het nieuwe schooljaar, voor een ander kind zou de vakantie nog een beetje mogen duren. Elk kind is een persoonlijkheid met een eigen achtergrond, een

Nadere informatie

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon

Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement Vrije Basisschool De Zeeboon Schoolreglement schooljaar 2015-2016 1 Beste ouder, Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en

Nadere informatie

WELKOM OP ONZE SCHOOL! MEERSSTRAAT 5 DAHLIALAAN 1. Meersstraat 5 / Dahlialaan Sint-Katherina-Lombeek tel. 02/ /66.67.

WELKOM OP ONZE SCHOOL! MEERSSTRAAT 5 DAHLIALAAN 1. Meersstraat 5 / Dahlialaan Sint-Katherina-Lombeek tel. 02/ /66.67. Meersstraat 5 / Dahlialaan 1 1742 Sint-Katherina-Lombeek tel. 02/582.18.84-053/66.67.27 www.dedroomgaard.be directie@dedroomgaard.be WELKOM OP ONZE SCHOOL! MEERSSTRAAT 5 Voor het eerst naar school is een

Nadere informatie

Juf Geert peuters Juf Rebecca K1R Juf Daphne K1D Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine K3C Juf Belinda K3B Juf Femke Zorgcoördinator Juf

Juf Geert peuters Juf Rebecca K1R Juf Daphne K1D Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine K3C Juf Belinda K3B Juf Femke Zorgcoördinator Juf Juf Geert peuters Juf Rebecca K1R Juf Daphne K1D Juf Jacqueline K2J Juf Marijke K2M Juf Carine K3C Juf Belinda K3B Juf Femke Zorgcoördinator Juf Micha Zorgcoördinator Meester Patrick L.O. leerkracht Juf

Nadere informatie

Informatiebrochure van onze kleuterschool

Informatiebrochure van onze kleuterschool Vrije basisschool De Luchtballon Nieuwe Beggaardenstraat 50 2800 Mechelen 015/21 86 23 info@basisschooldeluchtballon.be www.basisschooldeluchtballon.be Informatiebrochure van onze kleuterschool Voor je

Nadere informatie

Welkom! Hoofdschool. Wijkschool Sint-Pieter Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse. Lorettestraat 190, 9600 Ronse Telefoon: 055 215 160

Welkom! Hoofdschool. Wijkschool Sint-Pieter Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse. Lorettestraat 190, 9600 Ronse Telefoon: 055 215 160 Welkom! Hoofdschool Wijkschool Sint-Pieter Sint-Pietersnieuwstraat 6, 9600 Ronse Lorettestraat 190, 9600 Ronse Telefoon: 055 215 160 Telefoon: 055 239 075 Fax: 055 209 225 E-mail: info@basisschoolglorieux.be

Nadere informatie

Infoavond kleuterschool

Infoavond kleuterschool 1 september 2017 Beste ouders, Ieder kind kijkt op zijn eigen manier naar het begin van een nieuw schooljaar. Hoe zal de nieuwe juf of meester zijn, zal ik het wel aankunnen, kan er ook gelachen en plezier

Nadere informatie

Informatiebrochure van onze kleuterschool

Informatiebrochure van onze kleuterschool Vrije basisschool De Luchtballon Nieuwe Beggaardenstraat 50 2800 Mechelen 015/21 86 23 info@basisschooldeluchtballon.be www.basisschooldeluchtballon.be Informatiebrochure van onze kleuterschool Voor je

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT VOOR ONZE KINDEREN SCHOOLJAAR 2014 2015. Met de medewerking van Kids Choice

SCHOOLREGLEMENT VOOR ONZE KINDEREN SCHOOLJAAR 2014 2015. Met de medewerking van Kids Choice SCHOOLREGLEMENT VOOR ONZE KINDEREN SCHOOLJAAR 2014 2015 Met de medewerking van Kids Choice Ons schoolreglement versie 2014-2015 In onze school zijn we samen met veel mensen. Om ervoor te zorgen dat alles

Nadere informatie

Bewaar deze bundel zeker tot het begin van het schooljaar

Bewaar deze bundel zeker tot het begin van het schooljaar Wezembeek-Oppem, 24 juni 2014 Geachte Ouders, Beste Leerling, Het schooljaar is nog maar net voorbij en we maken al plannen voor het nieuwe schooljaar. In deze informatiebundel vind je alle inlichtingen

Nadere informatie

nieuwsbrief 2-1 september 16

nieuwsbrief 2-1 september 16 nieuwsbrief 2-1 september 16 Beste ouders Via de nieuwsbrieven geven we jullie telkens heel wat informatie. Alvast bedankt om alles aandachtig te willen lezen! Het eerste deel betreft mededelingen die

Nadere informatie

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool

Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool Bijlagen bij de schoolbrochure 2015-2016 kleuterschool De schoolbrochure vindt u terug op onze website www.basisschoolopoeteren.be Gelieve het document op pagina 2 ondertekend terug te bezorgen aan de

Nadere informatie

2 september Prijzen soep - wafels / zelf drank meebrengen. Infoavonden. Keuze godsdienst zedenleer ( enkel voor de lagere school )

2 september Prijzen soep - wafels / zelf drank meebrengen. Infoavonden. Keuze godsdienst zedenleer ( enkel voor de lagere school ) nr. 147 2 september 2013 2 september is in Limburg voor 30169 kleuters, 53840 kinderen in de lagere school en 60986 jongeren in het secundair onderwijs de eerste schooldag na een lange zomervakantie. Ieder

Nadere informatie

Wij heten U en uw kind(eren) van harte welkom in onze school. Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat U in onze school stelt.

Wij heten U en uw kind(eren) van harte welkom in onze school. Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat U in onze school stelt. ONTHAALBROCHURE 2017-2018 Beste ouders, Wij heten U en uw kind(eren) van harte welkom in onze school. Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat U in onze school stelt. Het schoolteam (directie

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong VOORWOORD Het einde van het schooljaar en het begin van de zomervakantie staan al voor de deur. Het was voor ons een leerrijk schooljaar: soms stressvol, soms moeilijk, maar met

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015

Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2014-2015 Beste ouders, Hartelijk welkom in onze school! Jaarthema = Jij kleurt De Lettertuin Leerkrachten kleuteronderwijs Peuterklas : juf. Katrien en juf. Hilde K1 : juf. Annick

Nadere informatie

Organisatie schooljaar

Organisatie schooljaar Organisatie schooljaar 2015-2016 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf

Nadere informatie

Infoboekje september 2016

Infoboekje september 2016 Infoboekje september 2016 Even stilstaan Jij bent een noot in onze muziek een stem in ons koor een instrument in ons orkest een woord in ons verhaal een letter in ons woord een foto in ons album een parel

Nadere informatie

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2

VCLB. E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 VCLB E. VCLB IN DE ZONNEWIJZER p. 2 E.1 Werking van het CLB p. 2 E.2 Openingsuren van het centrum p. 3 E.3 Samenwerking met het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding p. 3 E.4 Belangrijk voor leerlingen

Nadere informatie

Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school.

Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school. Geachte ouders, Het schooljaar is weer al een tijdje bezig. Voor de nieuwe leerlingen een hele stap en voor de anderen een blij weerzien met vrienden en de school. Zoals vorige jaren heeft het team dit

Nadere informatie

Infoboekje. Maastrichtersteenweg Hasselt

Infoboekje. Maastrichtersteenweg Hasselt Infoboekje Maastrichtersteenweg 23 3500 Hasselt 011 22 41 19 directie@hetkleineatheneum.be 1. Schooluren Kleuter: Voormiddag van: 8u45 tot 11u40 Namiddag van: 12u40 tot 15u15 Woensdag van: 8u45 tot 12u20

Nadere informatie

INFOBROCHURE. Basisschool De Sprong. Burg. Philipslaan 78 3680 Maaseik. Voor leerlingen van 7 tot 12 jaar. Basisschool De Sprong

INFOBROCHURE. Basisschool De Sprong. Burg. Philipslaan 78 3680 Maaseik. Voor leerlingen van 7 tot 12 jaar. Basisschool De Sprong INFOBROCHURE Voor leerlingen van 7 tot 12 jaar Burg. Philipslaan 78 3680 Maaseik Contactgegevens Directie Linde Verstappen Secretariaat Wannes Machiels Telefoon Telefoon 089/56.04.81 089/56.04.82 Email

Nadere informatie

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL INFO EXTRA 12.06.2016 Beste ouders, Beste sympathisanten, SUCCES MET DE EXAMENS Omwille van de drukke maand juni verschijnt er vandaag een EXTRA-INFO. Mogen we vragen om de belangrijke rubrieken ZEKER

Nadere informatie

3 september, de eerste schooldag..

3 september, de eerste schooldag.. 3 september, de eerste schooldag.. Vandaag is de dag dat ik eindelijk naar school toe mag Ik hang mijn jas bij alle jassen Ik zet mijn tas naast andere tassen Er is een tafel bij het raam met een sticker

Nadere informatie

Of u nu een nieuwe ouder bent, of al even meedraait op school, toch kunnen er nog vragen zijn over de school van uw kind(eren).

Of u nu een nieuwe ouder bent, of al even meedraait op school, toch kunnen er nog vragen zijn over de school van uw kind(eren). Stationsstraat 81 3370 Boutersem 016/73 34 29 www.godenotelaar.be email: directie.nobro@gmail.com bs.boutersem@gmail.com Belangrijke weetjes over onze school: Beste ouders, Of u nu een nieuwe ouder bent,

Nadere informatie

WAT LEREN de KINDEREN DIT JAAR?

WAT LEREN de KINDEREN DIT JAAR? Welkom in 5dd Weekrooster WAT LEREN de KINDEREN DIT JAAR? Wiskunde: tot 10 000 000, kommagetallen tot op een duizendste, oppervlakteberekening van vlakke- en ruimtefiguren, volume, Nederlands: werkwoordspelling

Nadere informatie

Wij heten U en uw kind(eren) van harte welkom in onze school. Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat U in onze school stelt.

Wij heten U en uw kind(eren) van harte welkom in onze school. Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat U in onze school stelt. ONTHAALBROCHURE 2016-2017 Beste ouders, Wij heten U en uw kind(eren) van harte welkom in onze school. Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat U in onze school stelt. Het schoolteam (directie

Nadere informatie

Jaarthema pedagogische begeleiding

Jaarthema pedagogische begeleiding WELKOM in "Kinderen zijn een kostbaar geschenk, hen te mogen begeleiden, met hen te mogen samenwerken, ervaren wij als een fijne en waardevolle opdracht!" Jaarthema pedagogische begeleiding Deel 1: Onze

Nadere informatie

SBS De Horizon Rotem VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT SBS DE HORIZON

SBS De Horizon Rotem VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT SBS DE HORIZON SBS De Horizon Rotem SBS DE HORIZON VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT Kleuterbrochure 2015-2016 Beste ouders, Welkom in onze school. We willen jullie danken voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen. Met deze

Nadere informatie

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende!

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Maandag, 1 september 2014 Beste ouders, kinderen, grootouders, We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Wij heten jullie alvast van harte welkom en hopen op

Nadere informatie

BuBaO Ten Desselaer Klein Park Lovenjoel

BuBaO Ten Desselaer Klein Park Lovenjoel BuBaO Ten Desselaer Klein Park 4 3360 Lovenjoel 016 85 21 70 info@tendesselaer.be www.tendesselaer.be De eerste schooldag kunnen de kinderen vanaf 8.30 u. in de refter beneden terecht. Ouders, opvoeders

Nadere informatie

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Stedelijke Basisschool De Panda A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Reglement van de kleuterschool Indien uw kind in het begonnen schooljaar 6 jaar wordt, vraag ook een reglement van de lagere school! 1. Algemene

Nadere informatie

STEDELIJKE LAGERE SCHOOL t STELTJE Teekbroek 22 3272 Testelt 013/77.27.38 www.schoolsteltje.be

STEDELIJKE LAGERE SCHOOL t STELTJE Teekbroek 22 3272 Testelt 013/77.27.38 www.schoolsteltje.be STEDELIJKE LAGERE SCHOOL t STELTJE Teekbroek 22 3272 Testelt 013/77.27.38 www.schoolsteltje.be SCHOOLUREN LAGERE SCHOOL Maandag 9.00 u tot 12.10 u 13.10 u tot 15.50 u Dinsdag 9.00 u tot 12.10 u 13.10 u

Nadere informatie

Bijlagen bij de schoolbrochure lagere school

Bijlagen bij de schoolbrochure lagere school Bijlagen bij de schoolbrochure 2016-2017 lagere school De schoolbrochure vindt u terug op onze website www.basisschoolopoeteren.be Gelieve het document op pagina 2 ondertekend terug te bezorgen aan de

Nadere informatie

Basisschool Kameleon

Basisschool Kameleon Basisschool Kameleon Infobrochure Welkom op onze school, wij zijn blij dat jij er ook bent! GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Hertoginstraat 124 2300 Turnhout- Tel. 014/41.41.78 of 0473/41.41.78

Nadere informatie

Vrije basisschool De Wondertuin Bleekstraat Mechelen 015/

Vrije basisschool De Wondertuin Bleekstraat Mechelen 015/ Vrije basisschool De Wondertuin Bleekstraat 2 2800 Mechelen 015/41 45 26 info@dewondertuin.be www.dewondertuin.be Informatiebrochure van onze kleuterschool Voor je eerste schooldag bij ons krijg jij dit

Nadere informatie

Jaarthema De Lettertuin kleurt goud

Jaarthema De Lettertuin kleurt goud Jaarthema 2017-2018 De Lettertuin kleurt goud Beste ouders, Welkom in onze school! Onze school bestaat dit schooljaar 50-jaar en dit vieren we een heel jaar lang. Verdere info volgt nog! Begin-en einduren

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken

1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken 1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken Regelmatige leerling Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens wettige afwezigheid, aanwezig zijn in de school en

Nadere informatie

An Van Neste. Greet Meersman Mieke Botterman Marleen Desmet Veerle Wittevrongel Astrid Dhont Jessica Bijn Vanessa Van Reybrouck Veerle Desmet

An Van Neste. Greet Meersman Mieke Botterman Marleen Desmet Veerle Wittevrongel Astrid Dhont Jessica Bijn Vanessa Van Reybrouck Veerle Desmet PERSONEELSBEZETTING 2016-2017 Directeur An Van Neste Peuterklas 1 ste kleuter 2 de kleuter 3 de kleuter Ambulant kleuter Bewegingsopvoeding kleuter Kinderverzorgster Zorg kleuter Greet Meersman Mieke Botterman

Nadere informatie

KALENDER VAN VAKANTIEDAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR

KALENDER VAN VAKANTIEDAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR Bijlage 3 KALENDER VAN VAKANTIEDAGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2016 1. Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen: - donderdag 1 september 2016 2. Vrije dagen van het eerste trimester: - Herfstvakantie:

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders ACTIVITEITENKALENDER voor ouders Einde schooljaar 2014 STEDELIJKE BASISSCHOOL TUILT Zoldersekiezel 86 3511 Hasselt tel. 011 25 17 57 e-mail: sbs.tuilt@hasselt.be www.sbstuilt.be Beste ouders, We zijn alweer

Nadere informatie

INFOBROCHURE. Kleuterschool Het Sprongetje. Koningin Astridlaan Maaseik. Voor kleuters van 2,5 tot 4 jaar

INFOBROCHURE. Kleuterschool Het Sprongetje. Koningin Astridlaan Maaseik. Voor kleuters van 2,5 tot 4 jaar INFOBROCHURE Kleuterschool Het Sprongetje Voor kleuters van 2,5 tot 4 jaar Koningin Astridlaan 91 3680 Maaseik Contactgegevens Directie Linde Verstappen Secretariaat Wannes Machiels Telefoon Telefoon 089/56.04.81

Nadere informatie

Afsprakennota Schooljaar 2013-2014

Afsprakennota Schooljaar 2013-2014 Afsprakennota Schooljaar 2013-2014 Beste ouders, Eerst en vooral wil ik u, ook namens alle personeelsleden danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Zoals gebruikelijk, beginnen we het schooljaar

Nadere informatie

Maandplanning september 2014

Maandplanning september 2014 Maandplanning september 2014 maandag 1 Eerste Schooldag dinsdag 2 woensdag 3 fruit meegeven donderdag 4 vrijdag 5 zwemmen 2e graad zaterdag 6 zondag 7 maandag 8 info- avond 19u dinsdag 9 Muziekvoorstelling

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

- De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB.

- De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB. - De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB. - De lln mogen pas om 8u15 de speelplaats betreden. Indien de lln vroeger

Nadere informatie

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN SECRETARIAAT Myriam Aanwezig op maandag en vrijdag (hele dag) Afwezig op: 24/11 (vm), 25/11 (vm), 5/12 (vm), 6/12 (nm)

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN SECRETARIAAT Myriam Aanwezig op maandag en vrijdag (hele dag) Afwezig op: 24/11 (vm), 25/11 (vm), 5/12 (vm), 6/12 (nm) NI E U W S B R I E F Een dankwoordje voor het grootoudersfeest! Een grote dankjewel aan iedereen die deze voormiddag mee helpen organiseren heeft. Het was een echt geslaagd grootoudersfeest, waar groot

Nadere informatie

1AT. 5de lesuur 12.05u Middagpauze

1AT. 5de lesuur 12.05u Middagpauze 1AT 1ste lesuur Welkom 2de lesuur Schoolagenda 10.10u Speeltijd 3de lesuur Bezinning 4de lesuur Afspraken 5de lesuur 12.05u Middagpauze 6de lesuur Zoekspel 7de lesuur Zoekspel 14.35u Speeltijd 8ste lesuur

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Deel III

Schooljaar 2015-2016 Deel III Schooljaar 2015-2016 Deel III Welkom! Nieuw of reeds gekend, we gaan samen van start. 10 maanden samen zoeken! 38 weken proberen en opnieuw beginnen. 303 dagen met goede en kwade momenten samen! 1 Beste

Nadere informatie

Deel 8: Leefregels voor het schoolkind

Deel 8: Leefregels voor het schoolkind Deel 8: Leefregels voor het schoolkind ( exemplaar ouders en kind) Inhoud 1. Taal 2. Te laat komen 3. Schoolpoort 4. Goeiedag 5. De speelplaats 6. Schoolgerei 7. Agenda 8. Kledij 9. Geld 10. Speelgoed

Nadere informatie

Groene brief 1: september 2017 Pagina 1

Groene brief 1: september 2017 Pagina 1 VZW OZCS Zuid-Antwerpen Gesubsidieerde vrije basisschool Sint Montfort Hoge Akker 16 2550 Kontich Tel.: 03/457.10.15 e-mail: directie@sint montfort.be Kontich, 1 september 2017. Beste ouders, Een nieuw

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN

ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN NAAM :.. 1. Algemeen Ik: - heb respect en begrip voor anderen; - heb eerbied voor de natuur; - durf mijn eigen mening te uiten; - heb orde en ben steeds beleefd;

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 2 september 2016 BASIS

NIEUWSBRIEF. 2 september 2016 BASIS NIEUWSBRIEF 2 september 2016 BASIS NIEUW SCHOOLJAAR Hier zijn we weer en we zijn er helemaal klaar voor. We hebben er veel zin in om samen met veel vertrouwde en veel nieuwe gezichten een nieuw schooljaar

Nadere informatie

Ons ABC-boekje. Inhoud: A Adreswijziging M Materiaal. B Ballen Opvang. C CLB Overgang K3 1 e leerjaar. D Dagindeling P Pesten E Eetmaal Q

Ons ABC-boekje. Inhoud: A Adreswijziging M Materiaal. B Ballen Opvang. C CLB Overgang K3 1 e leerjaar. D Dagindeling P Pesten E Eetmaal Q Stedelijke Basisschool De Panda August Vermeylenstraat 2 9000 Gent Inhoud: Intern schoolreglement Ons ABC-boekje A Adreswijziging M Materiaal Afspraken Afvalstraatje Afwezigheden Medicatie Medisch onderzoek

Nadere informatie

Infogids schooljaar

Infogids schooljaar Infogids schooljaar 2017-2018 Kouterbaan 8 te Opwijk Van harte welkom in onze school www.de-knipoog.be Vrije Basisschool De Knipoog Kouterbaan 8 1745 Opwijk 052/35 86 65 0477/32 88 81 schooldroeshoutmazenzele@hotmail.com

Nadere informatie

Maandbrief november 2016

Maandbrief november 2016 Maandbrief november 2016 schooljaar 2016-2017 Vanaf dit schooljaar ontvangt u onze maandbrieven per mail. U vindt ze ook terug op www.sjr.be NA DE HERFSTVAKANTIE : ALLEN HET SJR - FLUOHESJE AAN! De maand

Nadere informatie

Schoolinterne afspraken kleuterafdeling

Schoolinterne afspraken kleuterafdeling G E M E E N T E S C H O O L S I N T D E N I J S Dalestraat 40-8554 Zwevegem Sint-Denijs T 056 45 57 72 F 056 45 57 72 E < stdenijs@scarlet.be> Schoolinterne afspraken kleuterafdeling Samen leven, samen

Nadere informatie

STEDELIJKE LAGERE SCHOOL t STELTJE Teekbroek Testelt 013/

STEDELIJKE LAGERE SCHOOL t STELTJE Teekbroek Testelt 013/ STEDELIJKE LAGERE SCHOOL t STELTJE Teekbroek 22 3272 Testelt 013/77.27.38 www.schoolsteltje.be SCHOOLUREN LAGERE SCHOOL Maandag 9.00 u tot 12.10 u 13.10 u tot 15.50 u Dinsdag 9.00 u tot 12.10 u 13.10 u

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Kiem

Vrije Basisschool De Kiem Vrije Basisschool De Kiem Pensionaatstraat 23, 8755 Ruiselede o tel 051 68 94 31 fax 051 72 25 99 dekiem.ruiselede@3span.be www.dekiemruiselede.be o Schoolbestuur: Scholengemeenschap Driespan: V.Z.W. Comité

Nadere informatie

SBS De Horizon Rotem VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT SBS DE HORIZON

SBS De Horizon Rotem VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT SBS DE HORIZON SBS De Horizon Rotem SBS DE HORIZON VAARTSTRAAT HAAGSTRAAT Kleuterbrochure 2016-2017 Beste ouders, Welkom in onze school. We willen jullie danken voor het vertrouwen dat jullie in ons stellen. Met deze

Nadere informatie

GOEDE INFORMATIE, GOEDE AFSPRAKEN, GOEDE VRIENDEN 1. DAG-EN WEEKVERLOOP IN REGINA PACIS 2

GOEDE INFORMATIE, GOEDE AFSPRAKEN, GOEDE VRIENDEN 1. DAG-EN WEEKVERLOOP IN REGINA PACIS 2 1 GOEDE INFORMATIE, GOEDE AFSPRAKEN, GOEDE VRIENDEN 1. DAG-EN WEEKVERLOOP IN REGINA PACIS 2 SCHOOLUREN Opening school (met toezicht) 8.00 u. Begin activiteit/lessen 8.40 u. Speeltijd 10.20 u. 10.35 u.

Nadere informatie

Beste ouders, Vriendelijke groeten, Dries De Rycke, De kleuterjuffen.

Beste ouders, Vriendelijke groeten, Dries De Rycke, De kleuterjuffen. INFOBOEKJE KLEUTERS Beste ouders, We kijken er naar uit om een heel schooljaar lang samen te werken met jullie kleuters in onze klas! We zullen zeker mooie momenten beleven! Het reilen en zeilen van onze

Nadere informatie

Beste kinderen, beste ouders,

Beste kinderen, beste ouders, Beste kinderen, beste ouders, De laatste periode van dit schooljaar is terug in gang geschoten. Nog enkele zomerse activiteiten staan de kinderen te wachten. Uitstappen, schoolreizen, week van de zee,

Nadere informatie

infobrochure

infobrochure infobrochure 2014-2015 Haverstraat 9 8400 Oostende 059 50 10 99 059 70 76 68 www.govogelzang.be directeur@govogelzang.be secretariaat@govogelzang.be inhoud Inhoud voorblad inhoud... 2 schooluren... 3 ons

Nadere informatie

Schooljaar INFO-BROCHURE. OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers. Oudenaarde

Schooljaar INFO-BROCHURE. OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers. Oudenaarde Schooljaar 2017-2018 INFO-BROCHURE OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers Oudenaarde 2 Technisch Instituut Sint-Jozef Kleine Karmelietenstraat 3 9500 Geraardsbergen Telefoon: 054/43 30 82 - GSM: 0473

Nadere informatie

Hoe ziet een klasdag bij de kleuters eruit?

Hoe ziet een klasdag bij de kleuters eruit? INFOBOEKJE KLEUTERS Beste ouders, Voor een vlot verloop van het nieuwe schooljaar geven we jullie graag enkele mededelingen mee via dit boekje. Het boekje komt ook in het mapje van je kleuter vast te zitten

Nadere informatie

Schoolinterne afspraken eerste leerjaar

Schoolinterne afspraken eerste leerjaar G E M E E N T E S C H O O L S I N T D E N I J S Dalestraat 40-8554 Zwevegem Sint-Denijs T 056 45 57 72 F 056 45 57 72 E < stdenijs@scarlet.be Schoolinterne afspraken eerste leerjaar Samen leven, samen

Nadere informatie