Wegwijzer voor het Liedboek 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegwijzer voor het Liedboek 2013"

Transcriptie

1 Wegwijzer voor het Liedboek Liederen zoeken van en naar het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk Samenstelling Ellen van der Sar

2 Aanwijzingen voor het gebruik Het uitgangspunt bij de samenstelling is geweest: welke melodie is waar terecht gekomen in het nieuwe Liedboek. De tekstwijzigingen zijn voor voorgangers in woord en toon ook relevant, maar dat is in deze lijsten niet het ordeningsprincipe geweest. De eerste lijst is een overzichtstabel waarin de liederen van het nieuwe Liedboek in nummervolgorde zijn opgenomen. Daarachter staan de bundels van herkomst van de melodie met het corresponderende nummer. Daarna volgen de lijsten met de, op titel gesorteerde, vindplaatsen per oorspronkelijke bron met verwijzing naar de vindplaats in het nieuwe liedboek. Niet voor alle verwerkte bronnen wordt deze lijst gepubliceerd; het criterium was de omvang van het aantal verwijzingen. Gewijzigde liederen Wanneer een lied niet geheel identiek aan de oorspronkelijke bron is opgenomen, wordt hierover een signalering opgenomen. In alle gevallen luidt dan het advies om de oorspronkelijke bron en de versie in het Liedboek nauwkeurig te vergelijken. Niet opgenomen Niet alle nummers uit het nieuwe Liedboek zijn in de lijst opgenomen. De Geneefse psalmen 1 t/m 150 uit het Liedboek voor de Kerken zijn niet opgenomen. Deze psalmen zijn identiek overgenomen in het Liedboek als 1 t/m 150 (zonder lettertoevoeging). Ook zijn de liederen die niet herleidbaar zijn naar één van de geraadpleegde bronnen, niet in de tabel opgenomen. Geraadpleegde bronnen Voor het samenstellen van deze Wegwijzer (en de digitale pendant) is gebruik gemaakt van een groot aantal liedbundels die in Nederland bij de verschillende kerkgenootschappen in gebruik zijn. Op pagina 56 is een bronnenlijst opgenomen, waarbij tevens de in deze Wegwijzer gehanteerde afkorting wordt vermeld. 7

3 OVERZICHTSTABEL Handreiking bij het gebruik. Deze tabel is gesorteerd op nummervolgorde zoals opgenomen in Liedboek. Na vermelding van de beginregel van het lied (dus niet de titel!) wordt de herkomst van het lied weergegeven. De 150 Geneefse psalmen zijn in deze tabel niet opgenomen, omdat deze zowel qua tekst als melodie ongewijzigd zijn overgenomen. In deze tabel is niet te zien of er in de tekst of melodie van een lied een (grote of kleine) wijziging heeft plaatsgevonden. Hiervoor kunnen de hiernavolgende lijsten per bron worden geraadpleegd. Liedboek Beginregel van het lied LvdK1973 ZG TT GvL GKB Overige bronnen 0008A Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam B Zie de zon, zie de maan 148 ELB476; OPW C Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam II 0013B Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen A Het woord des Heren is volmaakt 19-II 0022A God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten 22-I 0023A d'almachtige is mijn Herder en geleide 013A 0023B De Heer is mijn herder D Was ik een schaap, was Hij mijn herder 6-64; E De Heer is mijn herder A Mijn ogen zijn gevestigd B Houd mij in leven, wees Gij mijn redding III C Naar u gaat mijn verlangen, Heer 25-I 0025D Naar u gaat mijn verlangen, Heer 25-II 0027B De Heer is mijn licht en mijn heil A Van U wil ik spreken, God 30-II 0030B Van U wil ik spreken, God Overzichtstabel Liedboek

4 Lijst 2 Lijst 2 Van Liedboek Van Liedboek voor voor de Kerken de Kerken (1973) (1973) naar Liedboek naar Liedboek Alfabetisch Alfabetisch gesorteerd gesorteerd op beginregel op beginregel van het van lied. het lied. Nummer Nummer Beginregel Beginregel van het van lied het lied Liedboek Liedboek Opmerkingen Aan U Aan behoort, U behoort, o Heer o der Heer Heren der Heren Ach hoe Ach vluchtig, hoe vluchtig, ach hoe ach nietig hoe nietig Al Al heeft Al Hij heeft ons Hij verlaten ons verlaten alleen alleen tekst; melodie tekst; melodie anders anders Alles wat Alles adem wat heeft adem love heeft de love Here de Here 146C 146C Alles wat Alles over wat ons over geschreven ons geschreven is is is A 13A d'almachtige d'almachtige is is mijn is Herder mijn Herder en geleide en geleide 23A 23A Als Koning Als Koning opgetreden opgetreden Beveel Beveel gerust gerust uw wegen uw wegen minder minder coupletten coupletten Bij 't 't steken Bij 't steken der bazuinen der bazuinen melodie melodie Ps.107 Ps Blijf bij Blijf ons, bij Jezus, ons, Jezus, onze Heer onze Heer Blijf mij Blijf nabij, mij wanneer nabij, wanneer het duister het duister daalt daalt Breek Breek ons, Heer, ons, het Heer, brood het brood Christus Christus heeft voor heeft ons voor geleden ons geleden Christus Christus opgestanden is opgestanden Christus Christus lag in in de lag dood in de terneer dood terneer tekst ingrijpend tekst ingrijpend Christus Christus naar wie naar wij wie heten wij heten Christus, Christus, onze Heer, onze verrees Heer, verrees Christus, Christus, uit God uit geboren God geboren tekst en tekst beginregel en beginregel ingrijpend ingrijpend Daar is is Daar uit 's 's is werelds uit 's werelds duistre duistre wolken wolken tekst ingrijpend tekst ingrijpend Dag zo Dag bitter zo en bitter zo goed en zo goed Dankt, Dankt, dankt dankt nu allen nu God allen God De aarde De aarde is is vervuld is vervuld De dag, De door dag, uwe door gunst uwe ontvangen gunst ontvangen De eersten De eersten zijn de zijn laatsten de laatsten De Geest De Geest des Heren des Heren heeft heeft De gouden De gouden zonne zonne heeft overwonnen heeft overwonnen vd 7 4 coupletten; vd 7 coupletten; in in eerste in eerste druk veel druk veel zetfouten zetfouten De Heer De is is Heer mijn is herder mijn herder 23B 23B De Heer De is is Heer onze is reisgenoot onze reisgenoot De Heer De is is Heer waarlijk is waarlijk opgestaan opgestaan De Heer De richt Heer op richt zijn op berg zijn een berg maaltijd een maaltijd aan aan alleen alleen tekst; nieuwe tekst; nieuwe melodie melodie De Heer De verschijnt Heer verschijnt te te middernacht! te middernacht! De heiligen, De heiligen, ons voorgegaan ons voorgegaan De Here, De de Here, heerser de heerser der aarde der aarde couplet couplet 4 vervallen 4 vervallen De laatsten De laatsten worden worden eersten de eersten De maan De is maan is opgekomen is opgekomen 246B 246B De nacht De is nacht is haast is ten haast einde ten einde De toekomst De toekomst van de van Heer de is Heer is daar is daar De trouw De trouw en goedheid en goedheid van de van Heer de Heer vd 7 4 coupletten vd 7 coupletten De vogels De vogels van de van bomen de bomen De ware De kerk ware des kerk Heren des Heren De wereld De wereld is is van Hem is van vervuld Hem vervuld Liedboek voor de kerken (1973) 33

5 Bronnenlijst Alles wordt nieuw (I-IV) (AWN) Alles wordt nieuw : verzamelbundel met begeleiding van piano of orgel, melodieinstrumenten en aanwijzingen voor gitaarbegeleiding / Hanna Lam; Wim ter Burg. Nijkerk : Callenbach, e dr. Evangelische Liedbundel (ELB) Evangelische liedbundel / [samenst.] Stichting Evangelisch Werkverband (EW); Confessioneel Gereformeerd Beraad. Zoetermeer : Boekencentrum, Gereformeerd kerkboek (GKB) Gereformeerd kerkboek : psalmen en gezangen / Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt). Heerenveen : Jongbloed, 2006 Gezangen voor liturgie (GvL) Gezangen voor liturgie / [opdr.] Stichting Liedbundel (Nederlandse Sint-Gregorius Vereniging; Stichting Gezangen voor Liturgie). Baarn : Gooi en Sticht, e dr.: Jij, mijn adem (JMA) Jij, mijn adem : verzamelde liederen / Sytze de Vries. Zoetermeer : Boekencentrum, Liedboek 1973 (LvdK1973) Liedboek voor de kerken : psalmen en gezangen voor de eredienst in kerk en huis aangeboden door de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied. s-gravenhage : Boekencentrum / Leeuwarden : Jongbloed-Zetka, 1973 Liedboek (LB) Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk / Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied. -Zoetermeer : BV Liedboek,. Opwekking (OPW) Opwekking liederenbundel : muziekeditie / [red.] Peter van Essen. Putten : Opwekkingslectuur, Tussentijds (TT) Tussentijds. Aanvullend liedboek bij het Liedboek voor de Kerken / Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK). Kampen : Kok, Zingend Geloven (1-8) (ZG) Zingend Geloven : bijdragen tot de ontwikkeling van het nieuwe kerklied / [opdr.] Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied. Zoetermeer : Boekencentrum, Zingend geloven Zingend geloven : bijdragen tot de ontwikkeling van het nieuwe kerklied : register bij de complete reeks / [samenst.] Pieter Endedijk / Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK). Zoetermeer : Boekencentrum, Zingende gezegend (ZGez) Zingende gezegend : liederen / A.F. Troost. Zoetermeer : Boekencentrum, e gew. dr. Zolang er mensen zijn (Zemz) Zolang er mensen zijn : 100 liederen voor de eredienst / Huub Oosterhuis. Kampen : Kok,

Reken maar op een wonder Liturgie voor een kerstviering

Reken maar op een wonder Liturgie voor een kerstviering Reken maar op een wonder Liturgie voor een kerstviering Welkom Een kind wordt geboren, klein en kwetsbaar, een kind wordt geboren, maar hij krijgt grote namen: Koning, Vredevorst, Zoon van God. Geen kind

Nadere informatie

Orde voor de ingebruikneming van een orgel of ander muziekinstrument

Orde voor de ingebruikneming van een orgel of ander muziekinstrument Orde voor de ingebruikneming van een orgel ander muziekinstrument Het orgel muziekinstrument wordt tot aan het moment van het zegengebed nog niet bespeeld. De liederen die voordien worden aangegeven, zullen

Nadere informatie

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 )

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 ) Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 ) Pasen 2015 In de Vloedschuur Witte Donderdag om 20:00 Goede

Nadere informatie

Uitvaart Keuzeliederen

Uitvaart Keuzeliederen Uitvaart Keuzeliederen 1. 'Als God ons thuisbrengt' Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

HIJ REKENT MET GENADE

HIJ REKENT MET GENADE HIJ REKENT MET GENADE BERIJMING VAN DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS JANVANDENBRINK HIJ REKENT MET GENADE BERIJMINGEN VAN DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS OP MELODIEËN UIT HET PSALTER VAN GENÈVE WAARVAN TER KENNISMAKING

Nadere informatie

Zijn we bereid om te delen? En draag de rijken van deze wereld op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. (1 Tim. 6:18) Hij kwam om te delen In zijn opstanding

Nadere informatie

Kom-over-de-brug-dienst

Kom-over-de-brug-dienst Kom-over-de-brug-dienst Zondag 5 juli 2015 Bethlehemkerk 9.30 uur Voorganger: Organist: Koster: Ds. J. Aarnoudse Addo Dam Stefan Schoonderwoerd 2 Verwelkoming en mededelingen door ouderling van dienst

Nadere informatie

Opening. Samenzang. De hemelse eng len Riepen eens de herders, Weg van de kudde naar t schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbied ge schreden!

Opening. Samenzang. De hemelse eng len Riepen eens de herders, Weg van de kudde naar t schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbied ge schreden! Opening Samenzang Komt allen tezamen, Jubelend van vreugde! Komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng len hier geboren! Komt, laten wij aanbidden, (kinderen) Komt, laten wij aanbidden,

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

Daarom juicht mijn ziel Hoe gaat het met je ziel? (2)

Daarom juicht mijn ziel Hoe gaat het met je ziel? (2) Daarom juicht mijn ziel Hoe gaat het met je ziel? (2) Preek over Psalm 16 (ds. Jos Douma) Een stil gebed van David. Behoed mij, God, ik schuil bij u. Ik zeg tot de HEER: U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand

Nadere informatie

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14)

Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Les 10 - Redding Ik werd verlost In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd verlost (Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14) Schreef Paulus zijn brief aan de Efeziërs aan gelovigen

Nadere informatie

258.Kom in mijn hart,

258.Kom in mijn hart, 258.Kom in mijn hart, 1. Kom in mijn hart, kom in mijn hart. o, kom in mijn hart, Heer Jezus. Breng keer op keer Uw ware leer opnieuw in mijn hart, Heer Jezus. 2. Blijf in mij hart, blijf in mijn hart,

Nadere informatie

Jezus geneest ook vandaag nog! De kerk en de dienst van de genezing

Jezus geneest ook vandaag nog! De kerk en de dienst van de genezing Jezus geneest ook vandaag nog! De kerk en de dienst van de genezing Leerdienst zondagmiddag 20 april om 17.00 uur in de Fonteinkerk in Haarlem Liturgie voor de Leerdienst Welkom Stiltemoment Gezongen votum,

Nadere informatie

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Gemeente, de preek van vanmorgen gaat over zoeken, over God zoeken. De preek gaat over Psalm 63. Een psalm door David gedicht, toen hij was in de woestijn

Nadere informatie

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30)

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) Les 12 - Redding Ik werd geheiligd (apart gezet) deel II In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) We gaan in deze les nog drie FEITEN

Nadere informatie

Super Vrijdag Dienst Woorden die wonderen bewerken 29-06-09

Super Vrijdag Dienst Woorden die wonderen bewerken 29-06-09 Super Vrijdag Dienst Woorden die wonderen bewerken 29-06-09 Emmanuel. God is met ons. Als God met ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Niemand. U bent welkom in de arena van vrijheid. Waar kunt u vluchten

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma

De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23. Jos Douma De HEER is mijn herder Meditaties over Psalm 23 Jos Douma Psalm 23 De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, hij geeft mij

Nadere informatie

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood -

DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - DE TIJD SAMENVOUWEN veertig keer samenvouwen - viering rond woord & brood - derde vastenzondag 8 maart 2015 Bij het binnenkomen komen misdienaars Michiel en Sarah met voorganger Gert en lectoren Hildegart

Nadere informatie

Waarom zou ik naar de kerk gaan?

Waarom zou ik naar de kerk gaan? Waarom zou ik naar de kerk gaan? Dolf te Velde Zo af en toe merk ik dat de vraag die boven dit stukje staat best wel leeft. Ook als die niet hardop wordt gesteld wordt, merk je bijvoorbeeld in sommige

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

PREEK NO. 11 22 mei 1966. Lezen : Ez. 11 : 14 23 Psalm : 118 : 11,13 Zach. 6 : 1-8 118 : 14 Zach. 14 : 1 11 96 : 5-9 Tekst : Zach.

PREEK NO. 11 22 mei 1966. Lezen : Ez. 11 : 14 23 Psalm : 118 : 11,13 Zach. 6 : 1-8 118 : 14 Zach. 14 : 1 11 96 : 5-9 Tekst : Zach. PREEK NO. 11 22 mei 1966 Lezen : Ez. 11 : 14 23 Psalm : 118 : 11,13 Zach. 6 : 1-8 118 : 14 Zach. 14 : 1 11 96 : 5-9 Tekst : Zach. 14 : 4a 98 : 4 Gemeente van onze Here Jezus Christus, In het hemelvaartsevangelie

Nadere informatie

Zoals ik zelf gekend ben (God is liefde 9)

Zoals ik zelf gekend ben (God is liefde 9) Zoals ik zelf gekend ben (God is liefde 9) Preek over 1 Korintiërs 13:12 (ds. Jos Douma) Nu kijken we nog in een wazige spiegel maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Hij voor mij. Balkje: Paasliturgie 2015

Hij voor mij. Balkje: Paasliturgie 2015 Balkje: Paasliturgie 2015 Hij voor mij Zingen: Herv. Bundel 177:1 en 2 O hoogt en diepte, looft nu God, aanbidt Zijn heiligheid, Zijn Woord werd nimmer nog gepeild, Zijn weg is majesteit. O wond re liefd,

Nadere informatie