Lied van de maand kerk school

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lied van de maand kerk school 2015 2016"

Transcriptie

1 Lied van de maand kerk school Dit liedboekje is van:... Groep:...

2 SEPTEMBER Psalm 84 vers 1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen wonen bij de mensen. Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom. Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend U ontmoet die leven zijt en leven doet. De Bijbel is een verzameling van verschillende boeken. Eén van die boeken heet Psalmen. Dat is een soort gedichtenbundel. Die gedichten uit de Bijbel zijn lang geleden door mensen op rijm gezet, en er werd ook muziek bij bedacht. En dat zijn dan de Psalmen geworden die in de kerk gezongen worden. Maar er zijn ook andere melodieën gemaakt voor de Psalmen, en ze zijn ook op andere manieren op rijm gezet. Ook vaak heel mooi! Misschien kunnen jullie in de klas eens via YouTube luisteren naar het lied Wat hou ik van uw huis. Ook dat is Psalm 84. (Liedboek 2013: Lied 84a) Deze psalm gaat over het huis van de Heer. Het lijkt alsof dat over een kerk gaat, maar de dichter van deze Psalm bedoelt dat hij heel graag dicht bij de Heer wil zijn. Bij Hem wil wonen. In het gedicht staat dat zelfs de mus en de zwaluw hun nest bij Gods huis willen hebben... (deze vogelsoorten bouwen hun nesten inderdaad onder dakpannen en tegen muren van huizen)

3 OKTOBER Evangelische Liedbundel 168 vers 1, 2, 3 en 7 Liedboek 2013 nr Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor elke nieuwe dag. Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag. 2. Dank U voor alle goede vrienden, dank U, o God voor al wat leeft, dank U voor wat ik niet verdiende: dat U mij vergeeft. 3. Dank U voor alle bloemengeuren, dank U voor ieder klein geluk, dank U voor alle held're kleuren, dank U voor de muziek. 7. Dank U, uw liefde kent geen grenzen, dank U dat ik nu weet daarvan. Dank U, o God, ik wil U danken dat ik danken kan. Op de eerste woensdag van november wordt in de kerken Dankdag gevierd. Daarom leren we deze maand vast een echt danklied. s Middags zijn er op Dankdag speciale kinder-dankdiensten in de kerken. Lees in de nieuwsbrief van je school waar en hoe laat. Je bent van harte welkom!

4 NOVEMBER Liedboek 1973 nr 126 / Liedboek 2013 nr 439 vers 1 1 Verwacht de komst des Heren o mens, bereid u voor: reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. Nu komt de vorst op aard, die God zijn volk zou geven; ons heil, ons eigen leven vraagt toegang tot ons hart. November is de laatste maand van het kerkelijk jaar. Daarna begint de tijd van Advent. Dit lied is een Adventslied. Advent = tijd van verwachting

5 DECEMBER Liedboek 1973 nr 135 / Liedboek 2013 nr 481 vers 1 Hoor, de eng len zingen d eer van de nieuw geboren Heer! Vreed op aarde, t is vervuld: God verzoent der mensen schuld. Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem! Hoor, de eng len zingen d eer van de nieuw geboren Heer!

6 JANUARI Psalm 25 vers 2 Here, maak mij uwe wegen door uw woord en geest bekend; leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen G uw treden wendt; leid mij in uw rechte leer, laat mij trouw uw wet betrachten, want Gij zijt mijn heil, o Heer, k blijf U al den dag verwachten Net als in september, leren we in januari weer een Psalm. Bij deze Psalm is het tweede couplet veel bekender dan het eerste. In de Bijbel staat het er zo: Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid want U bent de God die mij redt, op U blijf ik hopen, elke dag weer. Wat denk je dat bedoeld wordt met de weg van de Heer?

7 FEBRUARI Evangelische Liedbundel 420 refrein: Als je bidt zal Hij je geven. Als je klopt aan de deur zal Hij open doen. Als je zoekt dan zul je 't vinden, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Als je de Vader vraagt om 'n brood, geeft Hij je zeker nooit een steen. Al je gebeden klein of groot, heus, Hij vergeet er niet één. refrein Als je mijn Vader iets wil vragen, vraag in mijn Naam, Ik zal het doen. Ik ben met je alle dagen. Ik ben dezelfde als toen. refrein Elke tweede woensdag van maart is het biddag in de kerken. Daarom leren we in februari vast een lied dat gaat over bidden. De tekst van dit lied staat in het bijbelboek Matteüs, hoofdstuk 7

8 MAART Liedboek 1973 nr 215 / Liedboek 2013 nr 624 vers 1, 2 en 3 1 Christus, onze Heer verrees, halleluja! Heil ge dag na angst en vrees, halleluja! Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja, bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja! 2. Prijst nu Christus in ons lied, halleluja, die in heerlijkheid gebiedt, halleluja, die aanvaardde kruis en graf, halleluja, dat Hij zondaars t leven gaf, halleluja! 3. Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja, heeft verzoening ons bereid, halleluja! Nu is Hij der heem len Heer, halleluja! Eng len jub len Hem ter eer, halleluja! Deze maand leren we een lied dat in veel kerken in het hele land met Pasen gezongen zal worden

9 APRIL Evangelische Liedbundel 140 vers 1 en 3 (Joh de Heer 720 / Opwekking 366) 1 Kroon Hem met gouden kroon, het Lam op zijnen troon! Hoor, hoe het hemels loflied al verwint in heerlijk schoon. Ontwaak, mijn ziel, en zing van Hem, die voor u stierf. En prijs Hem in all' eeuwigheên, die 't heil voor u verwierf. 3 Kroon Hem, de Vredevorst, wiens macht eens heersen zal van pool tot pool, van zee tot zee, 't klinke_over berg en dal. Als alles voor Hem buigt en vrede heerst alom, wordt d'aarde weer een paradijs. Kom, Here Jezus, kom!

10 MEI Liedboek 1973 nr 326 / Liedboek 2013 nr 313 vers 1 en 2 1 Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Hebt moed, Gij die op reis zijt, want daarmee kunt Gij voort. Gods woord is ons een licht, en elk die in vertrouwen daarnaar zijn leven richt die zal er in aanschouwen des heren aangezicht. 2. God opent hart en oren, opdat wij in geloof zijn roepstem zouden horen, voor and re stemmen doof. Gods woord gordt mensen aan, om zonder te versagen het smalle pad te gaan en stil het kruis te dragen achter hun Heiland aan. Een lied over Gods Woord. In de Bijbel staat een tekst over Gods woord (Psalm 119): Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad Als je licht hebt op je pad, zul je niet zo gauw struikelen. Je ziet alles helder. En dat is in die tekst, net zoals in veel bijbelteksten en liederen, natuurlijk figuurlijk bedoeld.

11 JUNI - JULI Liedboek 1973 nr 456 / Liedboek 2013 nr 415 vers 1, 2 en 3 1 Zegen ons, Algoede. neem ons in uw hoede en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht. 2. Stort op onze bede, in ons hart uw vrede, en vervul ons met de kracht van uw Geest bij dag en nacht. 3. Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer! Een gebed om een zegen, om vrede in je hart. Een mooi lied om het schooljaar mee af te sluiten!

12 Beste jongens en meisjes, Voor elke maand van het schooljaar een lied. Natuurlijk zingen jullie nog véél meer bijbelse liedjes dan dat ene lied van de maand. Maar het bijzondere van het lied van de maand is dat het op alle drie de scholen van de VCOS in groep 5 t/m 8 wordt aangeleerd, én dat het aan het eind van de maand in een aantal kerken in Sliedrecht wordt gezongen. En jij kan dan dus lekker meezingen! Het zijn dan ook echte kerkliederen. Liederen die bekend zijn bij heel veel mensen; zoals je ouders of je opa en oma. Liederen die soms ook al best oud zijn. Daarom is de tekst soms lastig. Maar ja, je zit in de bovenbouw, dus dat is vast geen probleem. En anders zal je meester of juf het graag uitleggen. We hopen dat je graag zult zingen ter ere van God. Er zijn zoveel mooie liederen! Doe je lekker mee? Bewaar dit boekje het hele schooljaar in je kastje, laatje of tafeltas. Maak er iets moois van. Kleur de plaatjes, en versier de teksten. Veel plezier ermee!

Kom-over-de-brug-dienst

Kom-over-de-brug-dienst Kom-over-de-brug-dienst Zondag 5 juli 2015 Bethlehemkerk 9.30 uur Voorganger: Organist: Koster: Ds. J. Aarnoudse Addo Dam Stefan Schoonderwoerd 2 Verwelkoming en mededelingen door ouderling van dienst

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar?

Overstapdienst. Waarom staan die stenen daar? Voorbereiding viering: In de kerkzaal ligt op het liturgisch centrum een groot blauw kleed als een soort Jordaan, met daarin twaalf stenen. Thema van de dienst: Waarom staan die stenen daar? De lezing

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1

Zondag 5 september 2010 18.30 Petruskerk Woerden 1 Zingen: Ps. 34:1 Stil Gebed Votum en Groet Openingstekst Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is (Ef. 5:17). Zingen: Ps. 34:2 Credo Zingen: Ps. 30:1,2,3 Gebed om

Nadere informatie

Opening. Samenzang. De hemelse eng len Riepen eens de herders, Weg van de kudde naar t schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbied ge schreden!

Opening. Samenzang. De hemelse eng len Riepen eens de herders, Weg van de kudde naar t schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbied ge schreden! Opening Samenzang Komt allen tezamen, Jubelend van vreugde! Komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng len hier geboren! Komt, laten wij aanbidden, (kinderen) Komt, laten wij aanbidden,

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz.

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz. Gods Liefde & Trouw Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp September 2003 Blz. 1/7 September 2003 Blz. 2/7 Gods liefde en trouw Inleiding We gaan dit jaar in de gemeente doorspreken over

Nadere informatie

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek Gemeente, een van de kenmerken van het leven met God is het verlangen naar de tijd die komt. Er zijn mensen die altijd

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

258.Kom in mijn hart,

258.Kom in mijn hart, 258.Kom in mijn hart, 1. Kom in mijn hart, kom in mijn hart. o, kom in mijn hart, Heer Jezus. Breng keer op keer Uw ware leer opnieuw in mijn hart, Heer Jezus. 2. Blijf in mij hart, blijf in mijn hart,

Nadere informatie

De Koning komt! Ad Leeuwenhage

De Koning komt! Ad Leeuwenhage De Koning komt! Zegt onder de heidenen: De HEERE is Koning; Ook zal de wereld bevestigd worden, zij zal niet bewogen worden; Hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid. Psalm 96 : 10 Ad Leeuwenhage

Nadere informatie

Verlangen naar de Heer

Verlangen naar de Heer Verlangen naar de Heer Psalm 25 in Adventstijd Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit. Psalm 25:1 Mijn verlangen Psalm 25 is een psalm van David. Dat staat garant voor

Nadere informatie

VIER ADVENSTMEDITATIES ds. Jos Douma

VIER ADVENSTMEDITATIES ds. Jos Douma VIER ADVENSTMEDITATIES ds. Jos Douma 1 Hoe zal ik U ontvangen? De weken voor Kerst hebben de kleur van Advent. Paars. Dat is de kerkelijke kleur. Maar daar gaat het me niet eens allereerst om. Advent heeft

Nadere informatie

Hij voor mij. Balkje: Paasliturgie 2015

Hij voor mij. Balkje: Paasliturgie 2015 Balkje: Paasliturgie 2015 Hij voor mij Zingen: Herv. Bundel 177:1 en 2 O hoogt en diepte, looft nu God, aanbidt Zijn heiligheid, Zijn Woord werd nimmer nog gepeild, Zijn weg is majesteit. O wond re liefd,

Nadere informatie

Mogen allen één zijn!

Mogen allen één zijn! Dekenaat Herzele Houtem Zevende zondag van Pasen C-jaar 11 en 12 mei 2013 Mogen allen één zijn! Intredelied (ZJ 503, 1 +2): Zingt een nieuw lied voor de Heer Zingt een nieuw lied voor de Heer, alle landen.

Nadere informatie

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2

Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Een lied in de woestijn Ds. J. IJsselstein Psalm 63:2 Gemeente, de preek van vanmorgen gaat over zoeken, over God zoeken. De preek gaat over Psalm 63. Een psalm door David gedicht, toen hij was in de woestijn

Nadere informatie

De biddagpreek van Haggai. ds. J. IJsselstein - Haggai 1 tot en met 2:1 (zie kanttekening Haggai 2:1)

De biddagpreek van Haggai. ds. J. IJsselstein - Haggai 1 tot en met 2:1 (zie kanttekening Haggai 2:1) De biddagpreek van Haggai. ds. J. IJsselstein - Haggai 1 tot en met 2:1 (zie kanttekening Haggai 2:1) Geliefde gemeente, op deze biddag komt het Woord des Heeren tot ons vanuit de profetie van Haggai.

Nadere informatie

Daarom juicht mijn ziel Hoe gaat het met je ziel? (2)

Daarom juicht mijn ziel Hoe gaat het met je ziel? (2) Daarom juicht mijn ziel Hoe gaat het met je ziel? (2) Preek over Psalm 16 (ds. Jos Douma) Een stil gebed van David. Behoed mij, God, ik schuil bij u. Ik zeg tot de HEER: U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand

Nadere informatie

André Rouvoet ChristenUnie. Foto: Marie Cecile Thijs

André Rouvoet ChristenUnie. Foto: Marie Cecile Thijs Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 9 juni. Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks ook

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

Uitvaart Keuzeliederen

Uitvaart Keuzeliederen Uitvaart Keuzeliederen 1. 'Als God ons thuisbrengt' Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn Als God ons

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 40 Hoe kom ik in de hemel?

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 )

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 ) Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 ) Pasen 2015 In de Vloedschuur Witte Donderdag om 20:00 Goede

Nadere informatie

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE!

IN DE DIEPTE TOCH OP EEN HOOGTE! Preek over psalm 63. (eventueel erbij lezen: ps 119:161-168) Ton de Ruiter. ================================================================== David bezingt hier een ervaring, die hij graag doorgeeft tot

Nadere informatie

liturgie voor hemelvaartsdag

liturgie voor hemelvaartsdag liturgie voor hemelvaartsdag Lied 47: 1 en 2. Bemoediging en groet Klein Gloria Gebed: Barmhartige God, Het is nogal wat! Door uw Zoon, die ten hemel is gevaren, mogen wij deel krijgen aan Uw eeuwige luister.

Nadere informatie

Thema: Geef alle ruimte aan de liefde, over draken en prinsessen Overweging 12 oktober 2014 Marina Slot

Thema: Geef alle ruimte aan de liefde, over draken en prinsessen Overweging 12 oktober 2014 Marina Slot Thema: Geef alle ruimte aan de liefde, over draken en prinsessen Overweging 12 oktober 2014 Marina Slot... Heb de moed om jezelf te blijven zien. In je beperktheid en je miskleunen, en in je grootsheid

Nadere informatie