Stadskrant Alkmaar. De burgemeesters Van Veldhuizsen (links) en Bruinooge zijn trots op de moderne meldkamer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadskrant Alkmaar. De burgemeesters Van Veldhuizsen (links) en Bruinooge zijn trots op de moderne meldkamer"

Transcriptie

1 Stadskrant Alkmaar Uitgave van de gemeente Alkmaar 13e jaargang, nummer 3 Woensdag 13 februari 2013 Samenwerking cameratoezicht tussen Hoorn en Alkmaar Op donderdag 31 januari is de Overeenkomst samenwerking cameratoezicht gemeenten Alkmaar en Hoorn ondertekend door de burgemeesters van de beide gemeenten, Piet Bruinooge en Onno van Veldhuizen. De overeenkomst met Hoorn wordt aangegaan voor de duur van vijf jaar. Volgens de overeenkomst verzorgt Alkmaar het 'openbare orde-cameratoezicht' in de binnenstad van Hoorn. Het gaat hier om het cameratoezicht voor de directe ondersteuning van het politiewerk en is gericht op de handhaving van de openbare orde. Het cameratoezicht wordt uitgevoerd vanuit de Regionale Toezicht Centrale (RTC) aan de Helderseweg in Alkmaar, onder verantwoordelijkheid van Stadstoezicht. Het toezicht is uiteraard onderworpen aan het gezag van de lokale 'driehoek' (politie, brandweer en burgemeester). Modernste publieke meldkamer De RTC is de modernste publieke meldkamer boven het Noordzeekanaal. De RTC verzorgt zowel de observatie van de beelden als het beheer van het camerasysteem in Hoorn. Naast observatiepersoneel en buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) van Stadstoezicht werken er ook politieregisseurs in de RTC. De beelden uit Hoorn arriveren via een glasvezelverbinding met de snelheid van het licht in Alkmaar. Bewust in beeld De samenwerking met Hoorn is het gevolg van het regionale camerabeleid Bewust in beeld van politie Noord-Holland Noord. Hoorn is de eerste gemeente die haar camerasysteem aansluit op de RTC in Alkmaar. Het is de bedoeling om in de toekomst de camerabeelden vanuit verschillende gemeenten in de regio te bundelen in de RTC, zodat de politie slagvaardiger en efficiënter kan werken. Bij heterdaadsituaties alarmeert de RTC via een rechtstreekse verbinding de 112-meldkamer, zodat de politie direct in actie kan komen. Hiermee zijn opmerkelijk goede resultaten geboekt. De camerabeelden kunnen zo nodig ook dienen als (ondersteunend) bewijsmateriaal in opsporingsonderzoeken. De speciaal voor dit doel ontworpen RTC kan door zijn hypermoderne apparatuur en professionaliteit een belangrijke bijdrage Openbare verhoren enquêtecommissie Yxie De Enquêtecommissie Yxie heeft acht personen uitgenodigd voor het afnemen van een openbaar verhoor onder ede in de raadzaal van het stadhuis in Alkmaar. Opgeroepen personen zijn met uitzondering van de heer Koppen - verplicht om op de zitting te verschijnen. De verhoren vinden volgens onderstaand schema plaats: Mevrouw drs. M. van Rossen, maandag 25 februari 2013 om 9.30 uur Mevrouw A.J.A. van de Ven, maandag 25 februari 2013 om uur Mevrouw J.C. de Bont, woensdag 27 februari 2013 om 9.30 uur De heer dr. J.C.M. Cox, woensdag 27 februari 2013 om uur De heer P.A. Koppen (LAgroup), woensdag 27 februari 2013 om uur De heer dr. M.K. Bosch, vrijdag 1 maart 2013 om 9.30 uur De heer drs. V.H. Kloos, vrijdag 1 maart 2013 om uur De heer J.C. Meijer, vrijdag 1 maart 2013 om uur De verhoren zijn te volgen vanaf de publieke tribune en middels een livestream op De burgemeesters Van Veldhuizsen (links) en Bruinooge zijn trots op de moderne meldkamer leveren aan de veiligheidszorg in Noord-Holland. alkmaar.nl Reageer Eerste Repair Café druk bezocht Op zaterdag 26 januari vond in Buurthuis Alkmaar West het eerste Repair Café van Alkmaar plaats. Veel bezoekers kwamen langs met kapotte spullen om die te laten repareren. Het Repair Café staat namelijk volledig in het teken van het repareren van spullen. Wethouder Duurzaamheid, Jan Nagengast (CDA), was bij de opening aanwezig, samen met drie speciale reparateurs op het gebied van elektrische apparaten, textiel en fietsen. Er werd van alles binnengebracht: kapotte videorecorders, fietsen, maar ook lampen en stofzuigers die niet meer werkten. De meeste spullen werden ter plekke vakkundig gerepareerd. Kapotte spullen worden nu veelal weggegooid terwijl een kleine reparatie vaak voldoende is. Het Repair Café laat zien dat repareren vaak erg simpel is, leuk om te doen, en uiteindelijk ook nog beter voor het milieu. Volgende keer Op zaterdag 23 februari van tot uur, vindt er een volgend Repair Café plaats in buurthuis Alkmaar West, aan de Mesdaglaan 198. repaircafe.nl/alkmaar In het Repair Café worden oude spullen in ere hersteld in dit nummer Alkmaars Energieprogramma bezocht Daalmeer pag. 2 KVO voor bedrijventerreinen pag. 3 Beoordeel nieuwe website gemeente pag. 4 pag. 5 Burgemeester, waar maak je je druk over... Die vraag werd mij gesteld over de voetbalwedstrijd AZ- Ajax. Gelukkig had ik even tijd om het uit te leggen. Het is de bedoeling dat voetbal een feestje is voor iedereen. Dat houdt ook in dat er zo weinig mogelijk politie aanwezig is, zoals dat ook bij andere feestjes geldt. Het is wel noodzakelijk dat er goede afspraken gemaakt worden. Vandaar dat ik mij druk maakte over het eenzijdig verzetten van de aanvangstijd van de wedstrijd. Als de wedstrijd pas om half drie begint,is er meer risico op ongeregeldheden en dat wil ik voorkomen. Niet met extra politie, maar met maatregelen die clubs en KNVB zelf kunnen nemen. En dat is gelukt. Extra stewards van Ajax, omwisselen bij de Amsterdam Arena en duidelijke informatie aan bezoekende supporters. Goede samenwerking voorkomt overbodige politieinzet en verspilling van maatschappelijk kapitaal. Nu hopen op een goede uitslag...voor AZ uiteraard! Piet Bruinooge burgemeester COLUMN

2 Pagina 2 Stadskrant Alkmaar Woensdag 13 februari 2013 Wijkentoer in Daalmeer Alkmaars Energieprogramma trotseert de sneeuw Naast het Cruyff Court in de wijk Daalmeer konden inwoners van de Daalmeer afgelopen zaterdag tips krijgen over energiebesparende maatregelen. Wellicht aangespoord door de kou deze winter, bezochten veel geïnteresseerde wijkbewoners de stand en het speciaal voor de wijkentoer ontwikkelde voetbalspel. Namens het college trapte wethouder Sport Peter de Baat (VVD) af, waarna nog veel wijkbewoners een poging waagden om één van de fraaie prijzen, waaronder AZ-kaartjes, ballen en shirts, bij elkaar te schieten. Energie besparen kost je weinig energie! Die slogan staat centraal in de wijkentoer. Vaste onderdelen: energietips via het Duurzaam Bouwloket en de populaire Energiebus van Stichting NME Alkmaar. Ambassadeurs gezocht Het Alkmaars Energieprogramma zoekt nog enthousiaste ambassadeurs om samen energievriendelijke projecten op te zetten. Bijvoorbeeld door in straten en wijken gezamenlijk initiatieven te ontplooien om energiegebruik terug te dringen. Het kan dan gaan om collectieve aankoop van zonnepanelen, zuinige CV-ketels of andere goede ideeën op het gebied van duurzaamheid. Gezamenlijke actie De ervaring vanuit het Alkmaars Energieprogramma is dat als inwoners de handen ineenslaan, er veel moois ontstaat op het terrein van energievriendelijk gedrag en vaak kan gezamenlijk een flink inkoopvoordeel worden behaald. Ambassadeurs kennen de eigen wijkbewoners en de gemeente wil ze graag faciliteren en kennis overdragen. Ook willen we aanhaken bij bestaande bewonersinitiatieven om te kijken wat er samen gedaan kan worden. 'Ik roep mensen dan ook op om zich als ambassadeur te melden, aldus De Baat. Prijswinnaars Met het voetbalspel rond energiezuinig gedrag vielen ook deze keer weer leuke prijzen te winnen. Beste schutter in de Daalmeer was Michael Ibink. De andere prijzen gingen naar Tom Wheble en Renalo Maniaci. Interesse Kom langs bij de wijkentoer als die uw eigen wijk bezoekt of volg de wijkentoer op facebook.com/kostjeweinigenergie. Hier staan ook veel tips over energiegebruik. Mailen naar alkmaar.nl kan natuurlijk ook! Wijkentoer Over twee weken, op 23 februari, Sportwethouder Peter de Baat trapt af in Daalmeer bezoekt de wijkentoer Oudorp (winkelcentrum Polderhof). Daarna zijn De Hoef (9 maart), Centrum (23 maart) en De Mare (6 april) aan de beurt. alkmaar.nl/inwoners/ bouwenenwonen/ alkmaarsenergieprogramma Reageer Werk in uitvoering Stadsregie: Per 1 juli 2013 Onbeperkt salderen zonnestroom mogelijk Doelenveld Gereed: medio juni Het Doelenveld is tot medio juni afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De werkzaamheden betreffen een volledige herinrichting van de bestaande situatie, waarbij meer ruimte wordt gecreëerd voor groen en de verblijfsfunctie en parkeren wordt beperkt tot 40 parkeerplaatsen. Voetgangers en (brom)fietsers worden langs het werk geleid. De panden aan het Doelenveld blijven ten allen tijden bereikbaar. Kanaalkade / Noorderkade Start: 25 februari Gereed: 8 maart Op de Kanaalkade en de Noorderkade (ter hoogte van de Ringersbrug) worden nieuwe glasvezelkabels gelegd voor de besturing van de brug. De werkzaamheden vinden vooral plaats aan het voetpad. Fietsers op de Kanaalkade worden tijdelijk over de busbaan geleid. Voormeer Gereed: 8 maart De kruising van de Voormeer met de Limmerhoek is tijdelijk afgesloten, om de laatste werkzaamheden aan de Voormeer af te ronden. De omleiding loopt via de Hooftstraat en is aangegeven met van gele borden. Achter de Vest Gereed: 22 maart Achter de Vest wordt heringericht. De bestrating wordt vernieuwd tot aan de kruising met de Molenbuurt en de betonnen zijwanden van parkeergarage De Vest worden verlaagd. Sportlaan Gereed: 24 mei De parkeerplaatsen aan de Sportlaan worden heringericht. De werkzaamheden vinden plaats in drie fases en worden zo uitgevoerd dat verkeer gewoon kan passeren. Drevelpad Start: 18 februari Gereed: 1 april De oude brug voor fietsers en voetgangers wordt gesloopt en er wordt een nieuwe aangelegd. De omleiding is ter plaatse aangegeven met gele borden. N242 - Westerweg Start: 27 februari Gereed: medio juli 2014 Vanaf 27 februari heeft het verkeer op de N242 (Westerweg) bij Heerhugowaard nog maar drie rijstroken ter beschikking in plaats van vier: twee versmalde rijstroken richting Heerhugowaard en één richting Alkmaar. De Provincie adviseert automobilisten gebruik te maken van de omleidingsroutes die worden aangegeven op speciale informatieborden. Limmerhoek/Korte Vondelstraat Start in uitvoering Gereed: eind april Er worden wegwerkzaamheden uitgevoerd aan de Korte Vondelstraat, vanaf de Schelphoek tot en met de kruising met het Verdronkenoord. Tijdens de werkzaamheden blijft het mogelijk om over de Korte Vondelstraat/Limmerhoek te rijden. Er is één rijstrook beschikbaar voor het verkeer. Met verkeerslichten wordt het verkeer om-en-om langs het werk geleid. De ingang naar de Laat blijft bereikbaar voor verkeer. Fietsers worden vanuit veiligheidsoverwegingen omgeleid met gele borden. De Hoef Gereed: medio oktober De werkzaamheden voor de aanleg van het waterplan worden gefaseerd uitgevoerd. Momenteel wordt gewerkt in de Leonard Bramerstraat en de Bloemaertlaan. Straat voor straat wordt de hele wijk aangepakt. Het totale project duurt naar verwachting één jaar; medio oktober 2013 moet alles klaar zijn. Meer informatie is te vinden via Elke maandag verschijnt er ook een update over de actuele situatie op alkmaar.nl/werkinuitvoering. Vanaf 1 juli 2013 kunnen alle niet-bedrijfsmatige afnemers die zelf duurzame elektriciteit opwekken, de opgewekte stroom onbeperkt verrekenen (salderen) met het eigen verbruik. Dit staat in een wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet, Gaswet en Warmtewet, dat op 5 december 2012 is gepubliceerd. De huidige grens voor salderen van zonnestroom, maximaal vijfduizend kwh per jaar, is ongunstig als er meer energie wordt opgewekt. Dit geldt met name voor een Vereniging van Eigenaren (VvE) of een woningcorporatie die zonnepanelen op het dak van een woningcomplex heeft aangebracht en deze op een centrale meter aansluit. Indien meer dan 5000 kwh wordt opgewekt, krijgt men daarvoor slechts 6 of hooguit 7 cent per kwh. De prijs die men zelf voor stroom betaalt ligt vaak 3x hoger. Nu er mag worden gesaldeerd tot aan het eigen verbruik van de meter kan de productie van duurzame energie op gemeenschappelijke daken worden vergroot. Uitgebreid initiatief Wethouder Duurzaamheid Jan Nagengast (CDA) is verheugd over de wetswijziging: De wijziging was in eerste instantie alleen bedoeld voor Verenigingen van Eigenaren maar is nu uitgebreid, zodat bijvoorbeeld ook scholen of verhuurde wooncomplexen er gebruik van kunnen maken. Dit kan een positief effect hebben op verdere verduurzaming van onze stad, en we gaan er dan ook zeker mee aan de slag. De gemeente onderzoekt of de eigen panden kunnen worden voorzien van zonnepanelen waarbij deze saldering kan worden toegepast. Daarmee wordt een structurele besparing op de exploitatielasten bereikt. De wet heeft wel twee restricties, namelijk dat de onbeperkte saldering van duurzaam opgewekte elektriciteit alleen geldt voor kleinverbruikers en dat saldering alleen mogelijk is via een aansluiting (meterkast) waarmee zowel elektriciteit aan het net wordt geleverd als elektriciteit van het net wordt afgenomen. Duurzame elektriciteit rendabel Het wetsvoorstel geeft een extra mogelijkheid om de eigen duurzame elektriciteit rendabel te maken. Zon PV systemen die meer dan 5000 kwh per jaar opwekken, worden in de toekomst namelijk financieel veel interessanter. Niet-bedrijfsmatige afnemers - zoals huishoudens - besluiten zo wellicht eerder om een eigen energieopwekking te installeren. Klanten van Atoomstroom en Greenchoice konden al onbeperkt salderen, maar de regeling is nu ook rechtsgeldig gemaakt.

3 Woensdag 13 februari 2013 Stadskrant Alkmaar Pagina 3 alkmaar onderneemt BG Accountants en Boozd eerste deelnemers aan actie Zon op MKB Duurzaamheid is een belangrijk item voor het Alkmaarse college. In 2011 is het Energieprogramma vastgesteld, met daarin vier ambitieuze doelen om Alkmaar te verduurzamen. Wethouder Jan Nagengast (CDA) gaat daarom in gesprek met Joost Baarda en Pascal Gabler van BG accountants en Martijn Kooij van Boozd. Gezamenlijk plaatsen zij in het voorjaar ongeveer zestig zonnepanelen met als doel energieneutraal te ondernemen. Het gesprek vindt plaats in het moderne bedrijfspand van BG Accountants en Boozd op bedrijventerrein Oudorp. Pascal vertelt enthousiast over de gerichte stijl van ondernemen die BG accountants hanteert. We onderscheiden ons op meerdere vlakken. Zo sparren we elk kwartaal met onze klanten om optimaal betrokken te blijven. Daarin wijzen we ze onder andere op de voordelen van duurzaam ondernemen. Dat is namelijk één van onze kernwaarden. Joost beaamt dit direct: Als onderneming zijn we zelf ook flink met duurzaamheid bezig. Zo hebben we onlangs al onze correspondentie met klanten gedigitaliseerd. Dat we zelf duurzaam werken, maakt het ook veel makkelijker om het uit te leggen aan onze klanten. Bewustwording Wethouder Nagengast: Die bewustwording, dat is ook een belangrijke stap voor ons, we willen inwoners bewust maken van de noodzaak van verduurzaming. Martijn Kooij van Boozd, een bureau voor online en offline media, haakt daarop aan. Wij zijn nu bezig met het ontwikkelen van een App om andere ondernemers te stimuleren duurzame maatregelen te nemen. De App maken we vanuit The Green Touch, een alkmaar.nl/alkmaar onderneemt samenwerking van Boozd met BG accountants. De App laat zien wat voor duurzame maatregelen je als bedrijf kan uitvoeren en wat je al gedaan hebt. Zo ontstaat er een praktische wensenlijst van duurzame acties die je nog kunt doorvoeren. Bijvoorbeeld het plaatsen van LED-verlichting of zonnepanelen. Zon op MKB Nagengast: Wat leveren de zestig zonnepanelen die jullie gaan plaatsen op? Pascal: De panelen zorgen er straks voor dat we energieneutraal kunnen werken in ons kantoor. In totaal verdienen we de aanschaf van de panelen volledig terug, het is rendabel. We hebben ons voor de aanschaf laten adviseren via het project Zon op MKB. Boodschap Wat is jullie boodschap voor Alkmaar, vraagt de wethouder. Joost: Duurzaam ondernemen is rendabel, als je er maar op stuurt. Door het in gesprekken met klanten mee te nemen, maak je anderen ook bewust van duurzaam denken en ondernemen. Martijn: Uiteindelijk komt het er steeds weer op neer om de vragen te stellen, waar kun je allemaal op besparen en hoe kun je het beste verduurzamen? Pascal: Als BG Accountants en Boozd hebben wij altijd een passend antwoord op die vragen! BGAccountants.nl of Zonnepanelen voor MKB nu rendabel! Veel MKB'ers overwegen om zonnepanelen aan te schaffen, maar komen er niet aan toe om een offerte op te vragen en de fiscale voordelen uit te zoeken. Dat is jammer, want zonnepanelen zijn in sommige gevallen rendabel met een terugverdientijd van 6 tot 7 jaar! Gemeente Alkmaar heeft hiervoor een oplossing bedacht. Alkmaar is de pilot ZonopMKB gestart, waarbij vijf MKB bedrijven worden ondersteund met een maatwerkadvies. Dit heeft geleid tot concrete voorstellen, offertes en plaatsing van zonnepanelen. In het maatwerkadvies worden de omvang van de installatie, de investering en de fiscale voordelen op een rij gezet. De pilot is een groot succes. De Alkmaarse MKB bedrijven zijn enthousiast. De bedrijventerreinen Beverkoog en Overdie/Laanenderweg zijn gecertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO-B). Op 31 januari zijn de certificaten uitgereikt en is het Convenant KVO-B ondertekend door burgemeester Piet Bruinooge, brandweercommandant Petra Abma, politiechef Jan Keller en de voorzitters van de beide bedrijvenverenigingen. Wethouder Jan Nagengast (tweede van rechts) bezoekt de eerste deelnemers aan Zon op MKB Keurmerk Veilig Ondernemen Beverkoog en Overdie/Laanenderweg Het KVO-B is verkregen dankzij de inspanning van de besturen van de bedrijvenverenigingen, de ondernemers, de beveiligingsbedrijven, Park-en Centrummanagement Alkmaar (PCMA), gemeente Alkmaar, regiopolitie Noord Holland Noord, brandweer Alkmaar en MKB Nederland. Werken aan veiligheid Met de toekenning van de certificaten is gewaarborgd dat partijen samenwerken om de veiligheidssituatie verder te verbeteren. Het verlaagde risicoprofiel betekent ook een lagere premie voor opstal- en inboedelverzekeringen voor de op de terreinen gevestigde bedrijven. In het KVO-project gaan de partners het ondernemersklimaat op de bedrijventerreinen Beverkoog en Overdie verder verbeteren en de gevallen van criminaliteit, overlast en onveiligheidsgevoelens verminderen. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld. Samenwerking van de vele partijen leidde tot ondertekening van het convenant KVO-B kort nieuws 13e Van Foreest Publiekslezing: Paul Mijksenaar Paul Mijksenaar, toonaangevend internationaal vormgever van visuele informatiesystemen, spreekt op dinsdagavond 9 april in de Grote Sint Laurenskerk de 13e Van Foreest Publiekslezing uit onder de titel 'Bestemming bereikt'. Mijksenaar is de ontwerper van onder andere de bewegwijzering op Schiphol en NS-stations. Daarnaast werkte hij mee aan de door Steven Spielberg geregisseerde film The Terminal. Het risico van te laat komen op een afspraak in het ziekenhuis, het missen van een trein of vlucht of zelfs het niet tijdig bereiken van een toilet, behoren tot de uitdagingen van het moderne leven. Dat begint al bij het verlaten van ons huis. In zijn royaal geïllustreerde en humoristische voordracht hoopt hij het gat te dichten tussen psychologie en bureaucratie en legt hij uit waarom u na afloop van zijn lezing wellicht uw fiets of auto niet terug kunt vinden. Kijk voor nadere informatie of om u aan te melden op nl/vanforeest. Maar let op: vol is vol! Ondernemersspreekuur gewijzigd Vanaf januari 2013 vindt het ondernemersspreekuur van het Ondernemersloket eenmaal per twee weken op woensdag plaats bij de Kamer van Koophandel aan de Comeniusstraat 10 in Alkmaar. Daar zijn dan ook Kamer van Koophandel, Belastingdienst, UWV en Zelfstandigenloket aanwezig. De eerstvolgende Ondernemersspreekuren zijn gepland op 20 februari en 6 en 20 maart van tot uur.

4 Pagina 4 Stadskrant Alkmaar Woensdag 13 februari 2013 Voorlezen bij Fairtrade ontbijt Burgemeester Bruinooge en de leerlingen van De Driemaster genoten van h'eerlijke boterhammetjes tijdens het Voorleesontbijt op 29 januari. Het Voorleesontbijt wordt jaarlijks georganiseerd om het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te stimuleren. Na het voorlezen werd de school getrakteerd op een eerlijk ontbijt door de Fairtrade Gemeente. Met dank aan de Wereldwinkel voor de fairtrade producten en Fermento voor het biologische brood. De leerlingen konden kiezen uit verschillende soorten fairtrade broodbeleg, maar ook fairtrade rijstwafels en vruchtensap. Keurmerk Fairtrade producten zijn te herkennen aan het Max Havelaar Keurmerk. Er zijn ruim 1700 producten met dit keurmerk verkrijgbaar, van chocolade tot aan handdoeken van eerlijke katoen. Al deze producten worden door 1,5 miljoen boeren en arbeiders uit 63 ontwikkelingslanden gemaakt. Fairtrade betekent betere werk- en levensomstandigheden voor hen en hun families. Daarnaast draagt fairtrade bij aan een gezond milieu. Zelf een steentje bijdragen is makkelijk: kies elke dag voor tenminste één fairtrade product. Die vertelden hoe zij De tafel van één hebben ervaren en waar het hen heeft gebracht. Minister Jet Bussemaker was er zeer over te spreken: Daar zitten vrouwen met elkaar aan tafel die nooit of lange tijd niet gewerkt hebben. Het is een simpele, maar vooral krachtige manier om deze vrouwen in beweging te krijgen. Het stimuleert ze om na te denken over wat ze willen en hoe ze dat kunnen bereiken. Mirjam Hamberg (SP), wethouder Emancipatie, vult aan: De tafel is geen Hoog bezoek Foto: Rebke Klokke Jet Bussemaker schuift aan bij De tafel van één Op maandag 28 januari bracht minister Jet Bussemaker (OCW) spontaan een werkbezoek aan De tafel van één in Wijkcentrum Wijkwaard. Wethouder Mirjam Hamberg (SP) was eveneens van de partij en luisterde samen met de minister naar de verhalen van Alkmaarse vrouwen. eindpunt, maar een tussenfase. Het stimuleert vrouwen enorm om in zichzelf te investeren en actief te zijn. Samenwerking WOMEN Inc., gemeente Alkmaar, Bureau Inova en Inzet uitzendcombinatie organiseren De tafel van één om de economische zelfstandigheid van vrouwen met weinig opleiding en zonder eigen inkomen te vergroten. Kijk voor een tafel in jouw buurt of wijk op Wethouder Konijn naar herdenking Februaristaking 1941 Wethouder Elly Konijn vertegenwoordigt op maandag 25 februari, het gemeentebestuur van Alkmaar tijdens de herdenking van de Februaristaking De herdenking op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam bestaat uit een korte officiële plechtigheid bij en een defilé langs het monument van de Dokwerker. Op 25 februari 1941 kwamen tienduizenden arbeiders in opstand tegen de Duitse bezetters door in staking te gaan. Zij namen het op voor de Joodse landgenoten tegen wie de vervolging was begonnen. Naast Amsterdam werd er gestaakt in Hilversum, de Zaanstreek, Utrecht, Haarlem, Velsen en Weesp. jaarlijkse herdenking De jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst is ook gericht tegen discriminatie van mensen vanwege hun afkomst, politieke overtuiging, geloof of seksuele geaardheid. En er wordt aandacht gevraagd voor democratische waarden en mensenrechten. Beoordeel nieuwe website Alkmaar.nl en win! Gemeente Alkmaar speelt in op de digitalisering van de samenleving en past haar dienstverlening aan. Voor veel producten en diensten is het al mogelijk om deze digitaal af te handelen of een afspraak te maken. De volgende stap is de lancering van de nieuwe website van de gemeente: Burgemeester Piet Bruinooge: De dienstverlening voor onze burgers is van groot belang en zal de komende jaren steeds meer op het digitale vlak plaatsvinden. Het is daarom belangrijk dat iedereen de website makkelijk en goed kan benaderen. Fairtradeprodukten zijn in Alkmaar volop verkrijgbaar Geef uw mening en win! Gemeente Alkmaar staat voor transparantie en wil graag weten wat u van de nieuwe website vindt. Wij vragen u uw mening op de site van de gemeente te plaatsen en zo kans te maken op een mooie prijs. De drie meest waardevolle reacties zullen hun prijs ontvangen uit de handen van burgemeester Piet Bruinooge. Een beoordeling en reactie kunt u vanaf vrijdag 15 februari geven door linksonder op de website op het groene of rode gezichtje te klikken. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden. Prijswinnaars krijgen op 25 februari bericht. Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar is blij met haar ondernemers. Zij zorgen voor werkgelegenheid en weten vaak waar behoefte aan is in de stad. Wij nodigen ondernemers dan ook graag uit om deze kennis met ons en elkaar te delen en te proosten op een prettige samenwerking in de toekomst. Uitnodiging Ondernemersborrel 5 maart :30 uur 20:00 uur Stadhuis, Langestraat 97 Van der Meij in actie voor War Child De nachtuitzending van het evenement 538voor War Child in Alkmaar wordt uitgezonden vanaf het Van der Meij College in Alkmaar. klas bedenkt een actie waarmee ze geld kan verdienen voor War Child. Op vrijdagmiddag 1 februari om uur was de kick-off van de actie Van der Meij helpt War Child. Ondernemers die onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen, kunnen deze advertentie als zodanig beschouwen. Graag vernemen wij zo snel mogelijk of u erbij bent. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op De leerlingen van het Van der Meij College vinden het vet dat de gemeente Alkmaar en radio 538 hun school heeft uitgekozen om de nachtuitzending daar vandaan te verzorgen. Voor het zover is gaan alle leerlingen hard aan de slag. Iedere Live in de nacht De nachtuitzending van 23 op 24 maart op het Van der Meij College start om uur met een optreden van Kim de Boer. s Nachts worden er onder andere films vertoond en zijn er verschillende op- tredens. Eén van de dj's van radio 538 die nacht is de Alkmaarder Robin Lefeber, wiens carrière begon bij de ziekenomroep van het MCA. Tijdens de nachtuitzending kunnen er ook groepjes leerlingen van andere scholen onder begeleiding van een docent langs komen om geld te overhandigen. Zij moeten zich wel van te voren aangemeld hebben. Dit kan via

5 Woensdag 13 februari 2013 Stadskrant Alkmaar Pagina 5 Maatschappelijke Stage in de politiek voor veel jongeren interessant Maandag 11 februari organiseerde de Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar (VCRA) bij het Stedelijk Dalton College een informatiemarkt. Een kleine 200 scholieren van de hogere klassen konden zich laten informeren over de mogelijkheden om invulling te geven aan hun maatschappelijke stage. Namens de gemeenteraad van Alkmaar was Rosina Diktas-Noorderveen (Groen- Links) aanwezig om de leerlingen te enthousiasmeren voor een Politieke Maatschappelijke Stage. Leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn verplicht een maatschappelijke stage van 30 uur te vervullen. Dit kan bij allerlei organisaties, zoals een sportclub, een verzorgingstehuis, een buurthuis, maar ook in de politiek. Zelf stage-opdracht bepalen In samenwerking met de Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar biedt de gemeenteraad van Alkmaar sinds het begin van dit schooljaar een Politieke Maatschappelijke Stage aan. Leerlingen worden een raadscyclus (± een maand) onder de hoede van één van de negen fracties genomen. Zij wonen fractie-, commissie- en raadsvergaderingen bij en kiezen in overleg met de begeleidende fractie voor een bepaalde opdracht. Dit kan een veldonderzoek zijn over een bepaald onderwerp. Maar ook het voorbereiden van een actuele politieke kwestie, door middel van een bronnenonderzoek of het uitdiepen van een onderwerp voor bespreking in de fractie behoren tot de mogelijkheden. Al 11 stages Vier stages zijn inmiddels vervuld, drie stagiairs beginnen in maart, één aanvraag wordt in gang gezet. Tijdens de informatiemarkt op het Dalton College hebben veel scholieren de informatie meegenomen, zij moeten nog kiezen uit alle aangeboden stages. Drie leerlingen hebben zich direct aangemeld en zullen de komende maanden actief zijn bij één van de negen raadsfracties. Anders dan algemeen wordt aangenomen, blijken jongeren dus wel degelijk geïnteresseerd in (lokale) politiek. Ook aanmelden? Uiteraard kunnen ook leerlingen van andere middelbare scholen hun maatschappelijke stage bij de gemeenteraad vervullen. Aanmelden kan via de Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar (VCRA) of via Stagerage, indien school hiervan gebruikt maakt. Op staat meer informatie. Raads- en commissie vergaderingen Raadsvergaderingen Eén keer per maand vindt in de raadzaal van het stadhuis een openbare raadsvergadering plaats. Raadsvergaderingen worden live uitgezonden en kunnen teruggekeken worden via Commissievergaderingen In de raadscommissies geven de politieke partijen die in de raad vertegenwoordigd zijn hun eerste reactie op de voorstellen. Zij lopen hiermee vooruit op de raadsvergadering, waarin het uiteindelijke besluit over een bepaald onderwerp wordt genomen. Er zijn drie specialistische commissies: Ruimte, Sociaal, Arbeidsmarkt en Economie. Commissievergaderingen worden gehouden in de raadzaal van het stadhuis en worden live uitgezonden en kunnen teruggekeken worden via alkmaar.nl. Spreekrecht Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. Als burger heeft u het recht om tijdens deze vergaderingen in te spreken. Wilt u van het spreekrecht gebruik maken, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk melden bij de griffie. U moet dit minstens zes uur voordat de vergadering begint doen. U geeft uw naam, adres, telefoonnummer én het onderwerp waarover u wilt spreken op. Bel (072) of stuur uw schriftelijk verzoek naar: Gemeente Alkmaar, t.a.v. de griffie, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar of Bereikbaarheid Heeft u vragen of opmerkingen over bestuurlijke zaken, stuur deze dan aan: Gemeenteraad Alkmaar, t.a.v. de griffie, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar, PvdA tel OPA tel Leefbaar Alkmaar tel CDA tel Rosina Diktas (GroenLinks) in gesprek met scholieren over de Politieke Maatschappelijke Stage van de gemeenteraad Stationsgebied In 2005 heeft de gemeenteraad een structuurplan voor het gehele stationsgebied vastgesteld. Als uitwerking hiervan is een visiedocument voor het deelgebied Stationsgebied - traverse opgesteld. Het bestemmingsplan Stationsgebied - traverse is de planologische uitwerking hiervan. Dit plan is op 7 februari in de commissie ruimte behandeld. Voor de borging van beeldkwaliteit en eisen van welstand zijn een beeldkwaliteitplan, welstandscriteria en een visie voor de openbare ruimte voor het gebied opgesteld. Het plan voorziet in een levendig, aantrekkelijk en goed toegankelijk stationsgebied, met stationsvoorzieningen, fietsenstalling, commercie en een loopbrug over het spoor ter vervanging van de huidige tunnel, de zogenaamde traverse. Compact Uitgangspunt is een zo compact mogelijk station, waarbij de traverse blijft liggen op de oorspronkelijke plek aan de westzijde van de huidige tunnel. De trap vanaf de traverse krijgt een knik richting de plek waar zich nu de ingang naar de tunnel bevindt. In de toekomst zou hier eventueel nog een stationshal kunnen worden gemaakt. Op deze manier blijft het historische gebouw bespaard. De winkels blijven vooralsnog op de huidige plek. Onder de traverse ontstaat een ruimte voor onder andere voorzieningen en winkels ter compensatie van de GWKruimte die voor de trap moet wijken. Op de plek waar nu de ingang van de perrontunnel zit komt een bredere toegang naar perron 1. Positief De reacties van de commissie waren overwegend positief op het totale plan. Verbetering van het huidige station en de directe omgeving is dringend gewenst vinden alle partijen. Met het plan wordt ook de toegankelijkheid van het station voor mindervaliden goed mogelijk. Wel vroeg de commissie aandacht voor de kiss en ride parkeerplaatsen aan de noordzijde. Gezien het intensieve gebruik vonden verschillende fracties dat er meer van deze plaatsen zouden moeten komen. Stationsplein Het feit dat op het Stationsplein geen ruimte zou mogen zijn voor stalletjes en kraampjes ging de commissie te ver. Deze geven juist gezelligheid aan het plein en zorgen voor sociale veiligheid. Ook vroeg men aandacht voor voldoende fietsstallingsruimte om alle ongemakken van zwerffietsen te voorkomen en voor voldoende parkeerplaatsen voor auto s om overlast te voorkomen van zoekverkeer en geparkeerde auto s van forensen. In de raadsvergadering van 7 maart zal definitief besloten worden over het bestemmingsplan c.a. D GroenLinks tel VVD tel Eerstvolgende vergaderingen Donderdag 14 februari 2013, uur Raadscommissie Arbeidsmarkt en Economie Donderdag 7 maart 2013, uur Raadsvergadering Donderdag 14 maart 2013, uur Raadscommissie Sociaal Donderdag 21 maart 2013, uur Raadscommissie Ruimte SP tel Bruisend-Alkmaar Een week voor de vergadering kunt u het Raads Informatie Systeem op of de ios app (via de App Store) raadplegen voor de agenda van de raads- en commissievergaderingen. De stukken liggen ook ter inzage bij de informatiebalie op het stadskantoor en het stadhuis.

Eindejaarsuitkering voor minima

Eindejaarsuitkering voor minima stads krant KICK ON paviljoen 2030 pag. 2 Het nieuwe parkeren in de schilwijken pag. 3 Alkmaars groen in tv-uitzending pag. 8 uitgave: gemeente alkmaar 10e jaargang, nummer 21 woensdag 2 december 2009

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

neutraal project van de gemeente, waar ons zonnepanelenproject weer onderdeel van uit maakt, het maatschappelijk

neutraal project van de gemeente, waar ons zonnepanelenproject weer onderdeel van uit maakt, het maatschappelijk Onderneemt Najaar 2012 Voorwoord Voor u ligt de DELS Onderneemt, boordevol interessante informatie. Informatie over actuele onderwerpen zoals de Traverse Dieren en de IJssellijn, geschreven door onze wethouder

Nadere informatie

OEGSTGEEST IN BEWEGING

OEGSTGEEST IN BEWEGING Foto: Wil van Elk OEGSTGEEST IN BEWEGING AAN HET WOORD laten passeren en deze nog een keer aan je gedachten voorbij te laten trekken. Daarnaast vind ik het ook fijn om vooruit te kijken, wat willen we

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren magazine Informatie en inspiratie voor huurders van vidomes augustus 2009 NR. 3 Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren www. vidomes.nl is vernieuwd! Pag. 16 + 17 Schoonmaken, schilderen,

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD MET O.A. 2 BESTEMMINGSPLAN VERNIETIGD. 4 KONINGINNEBUURT DUURZAMER. 6 BERICHTEN VAN DE GEMEENTE. 7 SNEEUW RUIMEN EN WONEN AAN DIACONESSENPLEIN WORDT NOG LEUKER. 10 SLOOP PROVINCIEHUIS. 11 TOEKOMSTVISIE

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

PAG 7. VOORTGANG WESTPOORT Viaduct A7 geplaatst. WERK AAN DE RINGWEGEN Afsluitingen Julianabrug

PAG 7. VOORTGANG WESTPOORT Viaduct A7 geplaatst. WERK AAN DE RINGWEGEN Afsluitingen Julianabrug NIEUWSBRIEF BEDRIJVENTERREINEN GRONINGEN I ZOMER 2009 I JAARGANG 8 WWW.TERREINWINST.NL PAG 2. DE GRONINGSE BEURSVLOER Geld speelt geen rol PAG 7. VOORTGANG WESTPOORT Viaduct A7 geplaatst PAG 8. ACHTEROP

Nadere informatie

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers

Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten. Aan de slag voor vrijwilligers Praktische handreiking Aanpakken van administratieve lasten Aan de slag voor vrijwilligers BZK staat voo een veilige sa kunnen vertr Daarmee bor November Dit is een uitg Ministerie van Programmadi Informtiebele

Nadere informatie

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt GroenWest nr.1-2015 Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Door bewust op energie te besparen houdt u geld over ThuisBest Inhoud

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

Heerhugowaard wil legalisering cannabisteelt

Heerhugowaard wil legalisering cannabisteelt Stadsnieuws Uitgave van de gemeente 11 maart 2014 12e jaargang Nummer 5 Populieren Middenweg worden rigoreus gesnoeid Tot en met uiterlijk 21 maart worden de 236 populieren op de Middenweg Zuid behoorlijk

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord.

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord. Speciale uitgave van de gemeente Emmen juni 2009 Voorwoord Burgerjaarverslag 2008 Voorwoord 2 5 15 22 Burgerparticipatie Dienstverlening Veiligheid Dát kan beter! Politiek is niet saai! Het Zorgloket is

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 8-2013 Start Up Quality Internetworking Het netwerk is de fundering van elk bedrijf Café Wilskracht Bestaat 20

Nadere informatie

Stadsberichten. Plan om fietsroutes te verbeteren

Stadsberichten. Plan om fietsroutes te verbeteren Stadsberichten Nieuws van de gemeente Amersfoort Woensdag 17 september 2014 Bekendmakingen Vergunningen per wijk gesorteerd. Lees verder > vanaf pagina 6 De Raad De gemeenteraad vergadert in principe eens

Nadere informatie

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Accommodatie onder de loep In dit NieuwsHeft: Themabijeenkomsten 3 Jaarverslag / Werkplan Grote delen van de binnenstad van Helmond zijn herstructureringsgebieden. Te

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 23 645 Openbaar vervoer Nr. 574 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 13 juni 2013 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: mevr. I. van Hasselt dhr. R. Schoenaker Leden: mevr. H. van Maanen VVD dhr.

Nadere informatie

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen NR.02 2015 Innovatie Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen Advertentie Voorwoord en inhoud Bent u klaar voor de Participatiewet? Voorwoord Inhoud Werkgevers hebben sinds 1 januari

Nadere informatie

Noordoost Fryslân. Ondernemend. Lekker strunen in Odette Kids Store. editie Tytsjerksteradiel NR 3, OKTOBER 2012

Noordoost Fryslân. Ondernemend. Lekker strunen in Odette Kids Store. editie Tytsjerksteradiel NR 3, OKTOBER 2012 Ondernemend Noordoost Fryslân editie Tytsjerksteradiel NR 3, OKTOBER 2012 Lekker strunen in Odette Kids Store n Waterfront Burgum biedt kansen en mogelijkheden n Versterken economische ontwikkeling n Koos

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Noord-Drenthe. Mooie rapportcijfers Klantloyaliteitsonderzoek Ledenraad Bent u de agrarische brug tussen klant en bank?

Noord-Drenthe. Mooie rapportcijfers Klantloyaliteitsonderzoek Ledenraad Bent u de agrarische brug tussen klant en bank? ichterbij Noord-Drenthe Mooie rapportcijfers Klantloyaliteitsonderzoek Ledenraad Bent u de agrarische brug tussen klant en bank? Bedrijf in beeld Coop Schippers in Annen Klantenpanels Complimenten en verbeterpunten

Nadere informatie

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Coalitieakkoord 2015/2018 Inhoudsopgave Inleiding..2 1. Zorg....4 2. Veiligheid......6 3. Bereikbaarheid...8 4. Parkeren..9 5. Economie 10

Nadere informatie

DSW zet in op groepsdetachering DECEMBER 2012. ABS Den Elzen neemt Autoschade De Vries over. Bé Emmens: Crisis? Innoveren!

DSW zet in op groepsdetachering DECEMBER 2012. ABS Den Elzen neemt Autoschade De Vries over. Bé Emmens: Crisis? Innoveren! DECEMBER 2012 Zakenmagazine voor Zoetermeer, Benthuizen, Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker-Nootdorp, Forepark (Den Haag) DSW zet in op groepsdetachering En de machtigste van ZOETERMEER

Nadere informatie