Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frequentie regelaar CFW-11. Gebruikers handleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frequentie regelaar CFW-11. Gebruikers handleiding"

Transcriptie

1 Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings Frequentie regelaar CFW-11 Gebruikers handleiding

2

3 FREQUENTIEREGELAAR HANDLEIDING Serie: CFW-11 Taal: Nederlands Document: / 01 Modellen: A / V 3, A / V 04/2013

4 Revisieoverzicht Revisie Omschrijving Hoofdstuk 1 Eerste editie - 2 Tabel

5 Index HOOFDSTUK 1 Veiligheidsvoorschriften 1.1 Veiligheidswaarschuwingen in de handleiding Veiligheidswaarschuwingen voor het product Voorlopige aanbevelingen HOOFDSTUK 2 Algemene voorschriften 2.1 Over de handleiding Begrippen en definities Over de CFW Identificatielabels voor de CFW Ontvangst en opslag HOOFDSTUK 3 Installatie en aansluiting 3.1 Mechanische installatie Installatieomgeving Montagevoorschriften Inbouw in kast Toegang tot klemmenstrook Elektrische installatie Identificatie van de aansluit- en aardingsklemmen Voedings-/aardingsbedrading en zekeringen Voedingsaansluitingen Ingangsaansluitingen IT-netwerken Dynamisch remmen Afmetingen van remweerstand Installatie van remweerstand Uitgangsaansluitingen Aardaansluitingen Vermogensaansluitingen Standaard vermogensaansluitingen Installatie conform de Europese richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit Conforme installatie Standaard definities Emissie- en immuniteitsniveaus

6 Index HOOFDSTUK 4 TOETSENBORD EN SCHERM 4.1 Integraal toetsenbord - HMI-CFW Parameterinstellingen HOOFDSTUK 5 Inbedrijfstelling 5.1 Voorbereiding voor inbedrijfstelling Inbedrijfstelling Invoeren van wachtwoord in P Toepassingsgerichte start Standaardtoepassingsparameters instellen Datum en tijd instellen Blokkeren van parameterwijziging PC aansluiten FLASH-geheugenmodule HOOFDSTUK 6 Verhelpen van storingen en onderhoud 6.1 Werkingsprincipe van foutberichten en alarmen Fouten, alarmen en mogelijke oorzaken Oplossingen voor meest voorkomende problemen Contactinformatie Technische Ondersteuning Preventief onderhoud Reinigingsvoorschriften HOOFDSTUK 7 Optiekits en accessoires 7.1 Optiekits RFI-filter Veiligheidsstop volgens EN Categorie 3 (Certificering in behandeling) Externe V DC-stuurspanning Accessoires HOOFDSTUK 8 Technische specificaties 8.1 Stroomgegevens Elektrische / Algemene specificaties Codes en normen Mechanische gegevens Aftakdoos

7 Veiligheidsvoorschriften VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Deze handleiding verschaft informatie over het naar behoren installeren en gebruiken van de CFW-11-frequentieregelaar. De installatie, inbedrijfstelling en reparatie van dit type apparatuur mag uitsluitend door geschoold en bevoegd personeel worden uitgevoerd VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN IN DE HANDLEIDING De volgende veiligheidswaarschuwingen worden in deze handleiding gebruikt: GEVAAR! Het niet naleven van de aanbevolen procedures in deze waarschuwingen kan dodelijk en ernstig letsel en beschadiging van de apparatuur veroorzaken. LET OP! Het niet naleven van de aanbevolen procedures in deze waarschuwingen kan beschadiging van de apparatuur veroorzaken. OPMERKING! Deze waarschuwing verschaft belangrijke informatie over het werkingsprincipe en het juiste gebruik van de apparatuur. 1.2 VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR HET PRODUCT De volgende symbolen zijn op het product aangebracht en vereisen speciale aandacht: Duidt hoogspanningsgevaar aan. Voor elektrostatische ontlading gevoelige componenten. Niet aanraken. Geeft aan dat een aardlekbeveiliging stevig aangesloten moet worden. Geeft aan dat de kabelmantel geaard moet zijn. Duidt een heet oppervlak aan. 1-1

8 Veiligheidsvoorschriften 1.3 VOORLOPIGE AANBEVELINGEN 1 GEVAAR! Uitsluitend geschoold en bevoegd personeel dat vertrouwd is met de werking van de CFW-11 en de neveninstallaties mag deze uitrusting installeren, in bedrijf stellen, bedienen en onderhouden. Het personeel dient alle veiligheidsvoorschriften in deze handleiding en/of de lokale voorschriften na te leven. Het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften kan dodelijk en ernstig letsel en beschadiging van de apparatuur tot gevolg hebben. OPMERKING! In deze handleiding wordt onder bevoegd personeel verstaan, personeel dat geschoold is en het volgende kan uitvoeren: 1. de CFW-11 overeenkomstig deze handleiding en de huidige wettelijke veiligheidsprocedures installeren, aarden, in bedrijf stellen en bedienen; 2. de beschermingsuitrusting overeenkomstig de toepasselijke reglementering gebruiken; 3. eerste hulp bij ongelukken verlenen. GEVAAR! De netvoeding altijd afschakelen voor het aanraken van elektrische apparaten die aangesloten zijn op de frequentieregelaar. Op sommige componenten kan hoogspanning blijven staan en/of sommige onderdelen kunnen blijven bewegen (ventilatoren), zelfs nadat de wisselstroom is uitgeschakeld of afgeschakeld. Wacht ten minste 10 minuten tot de volledige ontlading van de condensatoren. Sluit het frame van het apparaat altijd aan op de aardlekbeveiliging. LET OP! De elektronische printplaten bevatten componenten die gevoelig zijn voor elektrostatische ontlading. De componenten en aansluitklemmen niet direct aanraken. Raak indien nodig eerst het geaarde metalen frame aan of draag een geschikte aardingsband. Voer geen houdspanningstest uit op onderdelen van de frequentieregelaar! Raadpleeg WEG indien nodig. OPMERKING! Frequentieregelaars kunnen storingen in andere elektronische apparaten veroorzaken. Volg de aanbevelingen in hoofdstuk 3 - Installatie en aansluiting - om deze effecten tot een minimum te beperken. OPMERKING! Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de frequentieregelaar installeert of gebruikt. 1-2

9 Algemene voorschriften ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 2.1 OVER DE HANDLEIDING Het doel van deze handleiding is het verschaffen van basisinformatie die vereist is voor het installeren, inbedrijfstellen in de V/f regelmodus (scalair), en het oplossen van de meest voorkomende problemen van de serie CFW-11-frequentieregelaars. De CFW-11 kan ook in de volgende regelmodi worden gebruikt: spanningsvectorregeling, sensorloze vectorregeling en vectorregeling met encoder. Zie de softwarehandleiding voor verdere informatie over het gebruik van de frequentieregelaar in andere regelmodi. 2 Raadpleeg de volgende handleidingen voor informatie over andere functies, accessoires en communicatie: Softwarehandleiding met een uitvoerige omschrijving van de parameters en geavanceerde functies van de CFW-11. Incrementele encoder interfacemodule handleiding. I/O-uitbreidingsmodule handleiding. RS-232/RS-485 seriële communicatie handleiding. CANopen slaafcommunicatie handleiding. Anybus-CC communicatie handleiding. Deze handleidingen zijn beschikbaar op de cd die met de frequentieregelaar wordt meegeleverd of kunnen worden gedownload van de WEG website op BEGRIPPEN EN DEFINITIES Normale belasting (ND): De belastingsfactor van de frequentieregelaar die de maximale continue arbeidsstroom bepaalt (I RAT-ND ) en de overbelastingsstroom (110% gedurende 1 minuut). De normale belasting wordt geselecteerd door P0298 (toepassing) = 0 (normale belasting) in te stellen. Deze belastingsfactor wordt gebruikt voor het aandrijven van motoren die niet onderworpen worden aan hoge koppelbelasting (ten aanzien van het nominale motorkoppel) tijdens het draaien, starten, accelereren of decelereren. I RAT-ND : Nominale stroom van frequentieregelaar voor gebruik bij normale belasting. Overbelasting: 1.1 x I RAT-ND / 1 minuut. Zware belasting (HD): Belastingsfactor van frequentieregelaar die de maximale continue arbeidsstroom bepaalt (I RAT-ND ) en de overbelastingsstroom (150% gedurende 1 minuut). Zware belasting wordt geselecteerd door P0298 (toepassing) = 1 (zware belasting) in te stellen. Deze belastingsfactor wordt gebruikt voor het aandrijven van motoren die onderworpen worden aan hoog koppel (ten aanzien van het nominale motorkoppel) tijdens het draaien, starten, accelereren en decelereren. I RAT-HD : Nominale stroom van frequentieregelaar voor gebruik met zware belasting Overbelasting: 1,5 x I RAT-HD / 1 minuut. Gelijkrichter: Ingangscircuit van frequentieregelaar dat de ingangswisselspanning omzet in gelijkspanning. De gelijkrichter bestaat uit vermogensdiodes. 2-1

10 Algemene voorschriften Voorlaadcircuit: laadt de condensatoren van de gelijkstroom- of DC-bus op met beperkte stroom die hogere piekstromen voorkomt bij het starten van de frequentieregelaar. Gelijkstroom- of DC-bus: Tussenkring van frequentieregelaar; gelijkspanning verkregen door de gelijkrichting van de ingangswisselspanning of door een externe voeding; stuurt stroom naar de wisselrichter-igbt-brug bij de uitgang. Vermogensmodules U, V en W: Set van twee IGBT's van de wisselrichter uitgangsfasen U, V, en W. 2 IGBT: Bipolaire transistor met geïsoleerde poort; basiscomponent van de wisselrichter brug bij de uitgang. De IGBT fungeert als een elektronische schakelaar in de verzadigde (gesloten schakelaar) en verbreekmodus (geopende schakelaar). Rem IGBT: Fungeert als een schakelaar om de remweerstanden in te schakelen. Wordt aangestuurd door het spanningsniveau van de gelijkstroombus. Positieve temperatuurcoëfficient (PTC): Weerstand waarvan de weerstandswaarde in Ohm evenredig stijgt met de temperatuurstijging; wordt gebruikt als temperatuursensor in elektromotoren. Negatieve temperatuurcoëfficiënt (NTC): Weerstand waarvan de weerstandswaarde in Ohm evenredig daalt met de temperatuurdaling; wordt gebruikt als temperatuursensor in vermogensmodules. Toetsenbord: Apparaat voor het aandrijven van de motor en het bekijken/wijzigen van parameters van de frequentieregelaar. Het bestaat uit motorbesturingstoetsen, navigatietoetsen en een grafisch lcd-display. FLASH-geheugen: Niet-vluchtig geheugen dat elektronisch kan worden geschreven en gewist. RAM-geheugen: Willekeurig toegankelijk geheugen (vluchtig). USB: Universele seriële bus; is een seriële busstandaard die apparaten in staat stelt om te worden aangesloten door gebruik van het Plug & Play concept. PE: Aardlekbeveiliging. RFI-filter: Hoogfrequentstoringsfilter voor het reduceren van storingen in het hoogfrequentiebereik. PWM: Pulsbreedtemodulatie; impulsspanning die de motor voedt. Schakelfrequentie: Frequentie van het schakelen van de IGBT's in de wisselrichter brug, normaal uitgedrukt in khz. Algemene inschakeling: Na het inschakelen accelereert deze functie de motor via de acceleratiecurve die in de frequentieregelaar is ingesteld. Na het uitschakelen blokkeert deze functie onmiddellijk alle PWM-impulsen. De algemene inschakelfunctie kan aangestuurd worden via een digitale ingang die op deze functie is ingesteld of via seriële communicatie. 2-2

11 Algemene voorschriften Start/Stop: Wanneer deze functie is ingeschakeld in de frequentieregelaar (start), accelereert de functie de motor via de acceleratiecurve tot de snelheidsreferentie. Wanneer deze functie is uitgeschakeld (stop), decelereert de functie de motor via de deceleratiecurve tot een volledige motorstop: op dit punt zijn alle PWM-impulsen geblokkeerd. De start/stopfunctie kan aangestuurd worden via een digitale ingang die op deze functie is ingesteld of via seriële communicatie. De bedieningstoetsen en van het toetsenbord werken op een soortgelijke manier: =Start, =Stop. Koellichaam: metalen inrichting die ontworpen is om de warmte opgewekt door de vermogenshalfgeleiders weg te leiden. Amp, A: ampères. 2 C: graden Celsius. AC: Wisselstroom. DC: Gelijkstroom. CFM: kubieke voet per minuut; stromingseenheid. pk: paardenkracht = 746 Watt (vermogenseenheid, gebruikt om het mechanische vermogen van elektromotoren aan te duiden). Hz: Hertz. l/s: liters per seconde. kg: kilogram = 1000 gram. khz: kilohertz = 1000 Hertz. ma: miliampère = 0,001 ampère. min: minuut. ms: miliseconden = 0,001 seconden. Nm: Newton meter; eenheid van aanhaalkoppel. rms: "kwadratisch gemiddelde"; effectieve waarde. omw/min: omwentelingen per minuut; eenheid van snelheid. sec: seconde. V: Volt. Ω: Ohm. 2-3

12 Algemene voorschriften 2.3 OVER DE CFW-11 De CFW-11-frequentieregelaar is een hoogwaardig product dat ontworpen is voor de regeling van het toerental en het koppel van 3-fase-inductiemotoren. De voornaamste eigenschap van dit product is de "Vectrue" technologie, die de volgende voordelen biedt: 2 Scalaire regeling (V/f), spanningsvectorregeling, of vectorregeling die programmeerbaar is in hetzelfde product; De vectorregeling kan geprogrammeerd worden als sensorloos (dit betekent standaardmotoren zonder het gebruik van encoders) of als vectorregeling met gebruik van een encoder; De sensorloze regeling maakt een hoog koppel en snelle reactie mogelijk, zelfs bij zeer lage snelheden of bij het starten; De vectorregeling met encoder maakt een hoge toerentalnauwkeurigheid mogelijk voor het volledige toerentalbereik (zelfs met een stilstaande motor); De optimale remfunctie voor de vectorregeling: maakt het regelbaar remmen van de motor mogelijk en elimineert aanvullende remweerstanden in sommige toepassingen. Automatische instelling voor vectorregeling. Deze functie maakt de automatische aanpassing van de regelaars en stuurparameters mogelijk van de identificatie (ook automatisch) van de motorparameters en de belasting. 2-4

13 Algemene voorschriften = Aansluiting van gelijkstroombus = Aansluiting van remweerstand Netvoeding FLASHgeheugenmodule Voorladen Motor PE Gelijkrichter Condensatorbatterij RFI-filter GELIJKSTROOMBUS Wisselrichter met IGBT's Terugkoppelspanning: PE 2 VERMOGENSREGELING PC SuperDrive G2 software WLP software USB Stuurspanningsvoeding en interfaces tussen voeding en aansturing Toetsenbord (op afstand) Digitale ingangen (DI1 tot DI6) Analoge ingangen (AI1 en AI2) Toetsenbord CC11 Stuurkaart met 32 bits "RISC" CPU Accessoires I/O-uitbreiding (Gleuf 1 - wit) Encoder interface (Gleuf 2 - geel) COMM 1 (Gleuf 3 - groen) COMM 2 (anybus) (gleuf 4 ) Analoge uitgangen (AO1 en AO2) Digitale uitgangen DO1 (RL1) tot DO3 (RL3) Afbeelding Blokschema voor de CFW

14 Algemene voorschriften 2 A Montagebeugels (voor wandmontage) B Koellichaam: C Bovenpaneel D Ventilator met montagebeugel E COMM 2-module (anybus) F Optiekaart / nevenmodule G FLASH-geheugenmodule H Frontpaneel I Toetsenbord Afbeelding Hoofdcomponenten van de CFW-11 1 USB-connector 2 USB led Uit: Geen USB-aansluiting Aan/knippert: USB-communicatie is actief 3 STATUS-LED Groen: Normale werking zonder fout of alarm Geel: alarmsituatie Knippert rood: fout Afbeelding LED's en USB-connector 2-6

15 Algemene voorschriften 2.4 IDENTIFICATIELABELS VOOR DE CFW-11 De CFW-11 is voorzien van twee typeplaatjes: één volledig typeplaatje is aangebracht op de zijkant van de frequentieregelaar en één beknopt typeplaatje bevindt zich onder het toetsenbord. Het typeplaatje onder het toetsenbord maakt de identificatie mogelijk van de belangrijkste kenmerken van de frequentieregelaar zelfs in geval van een zij-aan-zij montage. WEG-onderdeelnummer Serienummer Maximale omgevingsluchttemperatuur Nominale ingangsgegevens (spanning, aantal vermogensfasen, nominale stroom voor gebruik bij normale belasting en zware belasting, frequentie) Stroomspecificaties voor gebruik bij normale belasting. Stroomspecificaties voor gebruik bij zware belasting. CFW11 modelnummer Hardware revisie Fabricagedatum (dag-maand-jaar) Netto gewicht van frequentieregelaar Nominale uitgangsgegevens (spanning, aantal vermogensfasen, nominale stroom voor gebruik bij normale belasting (ND) en zware belasting (HD), overbelastingsstroom voor 1 min. en 3 sec. en frequentiebereik) 2 a) Typeplaatje aangebracht op de zijkant van de frequentieregelaar WEG-onderdeelnummer Serienummer BRCFW110058T4SZ R00 # /06/06 CFW11 modelnummer Hardware revisie Fabricagedatum (dag/maand/jaar) b) Typeplaatje onder het toetsenbord Afbeelding Typeplaatjes 1 Typeplaatje aangebracht op de zijkant van het koellichaam 1 2 Typeplaatje onder het toetsenbord 2 Afbeelding Locatie van de typeplaatjes 2-7

16 Algemene voorschriften 2 CODEREN VAN CFW-11 MODEL (INTELLIGENTE CODE) 2-8 BESCHIKBARE OPTIEKITS (KUNNEN RECHTSTREEKS VAN DE FABRIEK IN HET PRODUCT WORDEN GEÏNSTALLEERD) FREQUENTIEREGELAAR MODEL Zie hoofdstuk 8 om de beschikbaarheid van de optiekit voor elk frequentieregelaar model na te gaan Zie hoofdstuk 8 voor een lijst van modellen voor de CFW11 serie en voor de volledige technische specificaties van de frequentieregelaar Voorbeeld BR CFW T 4 S Z Teken dat het eind van de code aangeeft Speciale software Speciale hardware Toetsenbord Remmen RFI-filter Veiligheidsstop Externe 24 V DC-voeding voor aansturing Voedingsspanning Optiekit Type behuizing Aantal vermogensfasen Nominale uitgangsstroom voor gebruik bij normale belasting (ND) WEG CFW-11 frequentieregelaar serie Marktidentificatie (bepaalt de taal van de handleiding en de fabrieksinstellingen) Veld omschrijving Blank= standaard S1=speciale software #1 Blank= standaard H1=speciale hardware #1 Blank=standaard (niet beschikbaar) W= externe 24 V DC-voeding voor aansturing Blank=standaard (veiligheidsstop functie niet beschikbaar) Y=veiligheidsstop volgens EN categorie 3 Blank= standaard FA=categorie 3 interne RFI-filter Blank= standaard Blank= standaard IC=geen toetsenbord (blind paneel) Blank= standaard N1=Nema1 21=IP21 S=standaardproduct O=product met optiekit 2= V 4= V 2 tekens S=eenfasevoeding T=driefasevoeding B=eenfase- of driefasevoeding Beschikbare opties Standaard voor frames A, B, en C: IP21; Standaard voor frame D: Nema1 / IP20; Standaard toetsenbord (HMI-CFW11); Standaard: Remtransistor (IGBT) ingebouwd in alle modellen met frames A, B, C, en D.

17 Algemene voorschriften 2.5 ONTVANGST EN OPSLAG De CFW-11 is verpakt en wordt verzonden in een kartonnen doos voor modellen met frames A, B, en C. De modellen met grotere frames worden verpakt en verzonden in een houten krat. Hetzelfde typeplaatje dat op de CFW-11-frequentieregelaar is aangebracht, bevindt zich tevens op de buitenkant van de verzendverpakking. Volg de instructies hieronder om de CFW-11-modellen met een frame C uit de verpakking te verwijderen: 1- Plaats de verzendcontainer op een vlakke en solide ondergrond met de hulp van twee andere personen; 2- Open de houten krat; 3- Verwijder alle verpakkingsmateriaal (de kartonnen of polystyreen bescherming) voordat u de frequentieregelaar uit de krat verwijdert. 2 Controleer de volgende zaken na het leveren van de frequentieregelaar: Controleer of het typeplaatje van de CFW-11 overeenkomt met het modelnummer op uw kooporder; Inspecteer de CFW-11 op externe beschadiging tijdens het transport. Meld eventuele beschadiging onmiddellijk aan de vervoersmaatschappij die uw CFW-11-frequentieregelaar heeft geleverd. Indien de CFW-11 gedurende enkele tijd voor het gebruik opgeslagen moet worden, zorg er dan voor dat de CFW-11 in een schone en droge ruimte wordt opgeslagen die overeenkomt met de opslagtemperatuur specificatie (tussen -25 C en 60 C (-13 F en 140 F)). Dek de frequentieregelaar af om te voorkomen dat er stof binnendringt in het apparaat. LET OP! Het reformeren van de condensatoren is vereist wanneer de aandrijvingen gedurende lange perioden zonder stroom worden opgeslagen. Zie de procedures in onderdeel tabel

18 Algemene voorschriften

19 Installatie en aansluiting INSTALLATIE EN AANSLUITING Dit hoofdstuk verschaft informatie over het installeren en bedraden van de CFW-11. De instructies en voorschriften in deze handleiding moeten worden nageleefd met het oog op de veiligheid van het personeel en de apparatuur en de goede werking van de frequentieregelaar. 3.1 MECHANISCHE INSTALLATIE Installatieomgeving De frequentieregelaar niet installeren in een ruimte met: directe blootstelling aan zonlicht, regen, hoge vochtigheid of zeelucht; ontbrandbare of corrosieve gassen of vloeistoffen; buitensporige trillingen; stof, metaaldeeltjes en olienevel. Omgevingsomstandigheden voor het gebruik van de frequentieregelaar: Temperatuur: -10 ºC tot 50 ºC (14 F tot 122 F) standaardvoorwaarden (rondom de frequentieregelaar). Van 50 ºC tot 60 ºC (122 F tot 140 F) - 2% van stroomvermindering voor elke graad Celsius boven 50 ºC (122 F). Vochtigheid: van 5% tot 90% niet-condenserend. Hoogte: tot 1000 m (3,300 ft) - standaardvoorwaarden (geen reductie vereist). Van 1000 m tot 4000 m (3,300 ft tot 13,200 ft) - 1% stroomvermindering voor elke 100 m (330 ft) boven 1000 m (3,300 ft) hoogte. Verontreinigingsgraad: 2 (volgens EN50178 en UL508C) met niet-geleidende verontreiniging. De condensatie mag geen geleiding tot stand brengen via de ophoping van residu's Montagevoorschriften Raadpleeg het gewicht van de frequentieregelaar in tabel 8.1. Monteer de frequentieregelaar rechtop op een vlak en verticaal oppervlak. Buitenafmetingen en bevestigingsgaten volgens afbeelding 3.1. Zie sectie 8.3 voor meer details. Teken eerst de montagegaten af en boor de montagegaten uit. Positioneer hierna de frequentieregelaar en draai de schroeven in alle vier hoeken stevig vast om de frequentieregelaar vast te zetten. De minimale vrije ruimte rondom het apparaat voor een doeltreffende circulatie van de koellucht is aangegeven in afbeeldingen 3.2 en 3.3. Frequentieregelaars met frames A, B, en C kunnen zij-aan-zij worden gemonteerd zonder enige onderlinge vrije ruimte. In dit geval moet het bovenpaneel worden verwijderd, zoals getoond in afbeelding 3.3 (b). Installeer geen warmtegevoelige componenten boven de frequentieregelaar. LET OP! Respecteer de minimale vrije ruimte A + B (afbeelding 3.2) wanneer u twee of meer frequentieregelaars verticaal installeert en installeer een luchtleiplaat zodat de stijgende warmte van de onderste frequentieregelaar geen nadelige invloed heeft op de bovenste frequentieregelaar. 3-1

20 Installatie en aansluiting LET OP! Installeer een aftakdoos voor de fysieke scheiding van de signaal-, stuur- en stroomgeleiders (zie onderdeel Elektrische installatie). 3 Luchtstroming (a) Opbouwmontage Luchtstroming Max. 3 mm (0,12 in) (b) Flensmontage Model Frame A Frame B A1 B1 C1 D1 E1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 d3 e3 Koppel (*) mm (in) 145 (5.71) 190 (7.46) Frame C 220 (8.67) Frame D 300 (11.81) mm (in) 247 (9.73) 293 (11.53) 378 (14.88) 504 (19.84) mm (in) 227 (8.94) 227 (8.94) 293 (11.52) 305 (12.00) mm (in) 70 (2.75) 71 (2.78) 136 (5.36) 135 (5.32) mm (in) 270 (10.61) 316 (12.43) 405 (15.95) 550 (21.63) mm (in) 115 (4.53) 150 (5.91) 150 (5.91) 200 (7.88) mm (in) 250 (9.85) 300 (11.82) 375 (14.77) 525 (20.67) Toleranties voor afmetingen d3 en e3: +1,0 mm ( in) Toleranties voor resterende afmetingen: ±1,0 mm (±0.039 in) (*) Aanbevolen koppel voor de montage van de frequentieregelaar (geldig voor c2 en c3) M M5 M5 M6 M8 mm (in) 130 (5.12) 175 (6.89) 195 (7.68) 275 (10.83) mm (in) 240 (9.45) 285 (11.23) 365 (14.38) 517 (20.36) M M5 M5 M6 M8 mm (in) 135 (5.32) 179 (7.05) 205 (8.08) 285 (11.23) mm (in) 225 (8.86) 271 (10.65) 345 (13.59) 485 (19.10) N.m (lbf.in) 5.0 (44.2) 5.0 (44.2) 8.5 (75.2) 20.0 (177.0) Afbeelding Mechanische installatievoorschriften 3-2

21 Installatie en aansluiting Model Frame A Frame B Frame C Frame D A B C mm (in) 25 (0.98) 40 (1.57) 110 (4.33) 110 (4.33) mm (in) 25 (0.98) 45 (1.77) 130 (5.12) 130 (5.12) Tolerantie: ±1,0 mm (±0.039 in) mm (in) 10 (0.39) 10 (0.39) 10 (0.39) 10 (0.39) Afbeelding Minimale vrije ruimte bovenpaneel, onderpaneel en frontpaneel voor luchtcirculatie 3 * Afmetingen in mm [in] (a) Minimale vrije ruimte in dwarsrichting (b) Frames A, B, en C: zij-aan-zij montage - Geen vrije ruimte vereist tussen de frequentieregelaars als het bovenpaneel is verwijderd Afbeelding Minimale vrije ruimte in dwarsrichting voor ventilatie van frequentieregelaar 3-3

22 Installatie en aansluiting Inbouw in kast De frequentieregelaar kan op twee manieren worden gemonteerd: door wandmontage of flensmontage (het koellichaam is buiten de kast gemonteerd en de koellucht van de vermogensmodule wordt buiten de behuizing gehouden). In deze gevallen moet rekening gehouden worden met het volgende: Wandmontage: Zorg voor voldoende luchtafzuiging zodat de interne kasttemperatuur binnen het toegestane werkbereik van de frequentieregelaar blijft. De nominale vermogensdissipatie van de frequentieregelaar zoals aangegeven in tabel 8.1 "Vermogensdissipatie in Watt - Wandmontage". Het vereiste koelluchtdebiet zoals weergegeven in tabel 3.1. De positie en diameter van de montagegaten volgens afbeelding Flensmontage: De vermogensverliezen vermeld in tabel 8.1 "Vermogensdissipatie in Watt - Flensmontage" in de kast. De resterende verliezen (vermogensmodule) worden afgegeven via de ventilatieopeningen. De montagebeugels moeten worden verwijderd en op een andere plaats worden aangebracht zoals aangetoond in afbeelding 3.4. Het gedeelte van de frequentieregelaar dat zich buiten de kast bevindt, heeft een IP54 beschermingsklasse. Breng een geschikte afdichting aan in de opening van de kast om de afdichting van de behuizing te garanderen. Voorbeeld: siliconenpakking. Openingsafmetingen van het montageoppervlak en de positie/diameter van de montagegaten zoals getoond in afbeelding 3.1. Tabel Koelluchtdebiet Frame CFM l/s m 3 /min A B C D

23 Installatie en aansluiting Afbeelding Herpositionering van montagebeugels Toegang tot klemmenstrook Bij frames A, B en C moeten de HMI en het frontpaneel worden verwijderd voor toegang tot de klemmenstrook Afbeelding Verwijdering van toetsenbord en frontpaneel 3-5

24 Installatie en aansluiting Bij frequentieregelaars met frame D moeten de HMI en de afdekplaat van de bedieningsconsole worden verwijderd voor toegang tot de klemmenstrook voor stuurklemmen (zie afbeelding 3.6). Verwijder het onderste frontpaneel voor toegang tot de klemmenstrook voor voedingsklemmen (zie afbeelding 3.7) Afbeelding Verwijdering van HMI en afdekplaat van bedieningsconsole 1 2 Afbeelding Verwijdering van onderste frontpaneel 3-6

25 Installatie en aansluiting 3.2 ELEKTRISCHE INSTALLATIE GEVAAR! De volgende informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor een juiste installatie. De toepasselijke lokale voorschriften voor elektrische installaties naleven. GEVAAR! Zorg ervoor dat de wisselstroomvoeding is afgeschakeld voordat u begint met de installatie Identificatie van voedings- en aardingsklemmen OPMERKING! De modellen CFW110006B2 en CFW110007B2 werken wellicht uitsluitend op tweefasenwisselstroom (eenfasevoeding) zonder nominale uitgangsstroomvermindering. In dit geval kan de eenfasevoeding aangesloten worden op twee willekeurige ingangsklemmen. De modellen CFW110006S2OFA, CFW110007S2OFA, en CFW110010S2 werken uitsluitend op eenfasevoeding. In dit geval moet de eenfasevoeding worden aangesloten op klemmen R/L1 en S/L2. 3 R/L1, S/L2, T/L3: Wisselstroomvoeding. DC-: dit is de minpool in het circuit van de DC-bus. BR: remweerstand aansluiting. DC+: dit is de pluspool in het circuit van de DC-bus. U/T1, V/T2, W/T3: motoraansluiting. (a) Frames A, B, en C (b) Frame D Afbeelding Voedingsklemmen 3-7

26 Installatie en aansluiting Aarding Aarding 3 (a) Frames A, B, en C Afbeelding Aardingsklemmen (b) Frame D Voedings-/aardingsbedrading en zekeringen LET OP! Gebruik geschikte klemmen wanneer u flexibele kabels gebruikt voor de voedings- en aardaansluitingen. LET OP! Gevoelige apparatuur zoals PLC's, temperatuurregelaars en thermokoppels moet op een minimale afstand van 0,25 m (0.82 ft) van de frequentieregelaar en de motorkabels worden geïnstalleerd. GEVAAR! Verkeerde kabelaansluiting: De frequentieregelaar wordt beschadigd wanneer de ingangsvoeding aangesloten is op de uitgangsklemmen (U/T1, V/T2, of W/T3). Controleer alle aansluitingen voordat u de stroomtoevoer naar de frequentieregelaar inschakelt. Als u een bestaande frequentieregelaar vervangt door een CFW-11, controleer dan of de installatie en de bedrading voldoen aan de voorschriften in deze handleiding. LET OP! Aardlekschakelaar: - Als u een aardlekschakelaar installeert als beveiliging tegen elektrische schokken, dan mogen uitsluitend schakelaars met een lekstroom van 300 ma worden gebruikt aan de voedingszijde van de frequentieregelaar. - Afhankelijk van de installatie (motorkabellengte, type kabel, multimotor configuratie, etc.) kan de aardlekschakelaar in werking worden gesteld. Neem contact op met de fabrikant van de aardlekschakelaar om de juiste schakelaar voor gebruik met frequentieregelaars aan te schaffen. 3-8

27 Installatie en aansluiting Tabel Aanbevolen draaddikte/zekeringen - gebruik uitsluitend roodkoperdraad (75 ºC (167 F)) Voedingsklem Draaddikte Model Frame Aansluitklemmen Aanbevolen Schroefdraad / koppel schroefkop type N.m (lbf.in) mm 2 AWG Aansluitklemmen Zekering [A] Zekering [A] IEC (**) Zekering I 2 t 25 ºC CFW110006B2 R/L1, S/L2, T/L3 U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC- (1) M4/ sleufschroef en (kam) 1.8 (15.6) (PE) M4/ 2.5(1φ) (*)/1.5(3φ) Ringklem Ringtongklem CFW110006S2OFA R/L1/L, S/L2/N U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC- (1) M4/ sleufschroef en (kam) 1.8 (15.6) Ringklem (PE) M4/ 2.5 Ringtongklem CFW110007B2 R/L1, S/L2, T/L3 U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC- (1) M4/ sleufschroef en (kam) 1.8 (15.6) (PE) M4/ 2.5(1φ) (*)/1.5(3φ) 12(1φ) (*)/14(3φ) (1φ) (*)/14(3φ) Ringklem Ringtongklem 20(1φ) (*)/ 16(3φ) 20(1φ)/ 15(3φ) 420 CFW110007S2OFA R/L1/L, S/L2/N U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC- (1) M4/ sleufschroef en (kam) 1.8 (15.6) Ringklem (PE) M4/ Ringtongklem CFW110007T2 A R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC- (1) M4/ sleufschroef en (kam) 1.8 (15.6) Ringklem (PE) M4/ 2.5 Ringtongklem CFW110010S2 R/L1/L, S/L2/N U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC- (1) M4/ sleufschroef en (kam) 1.8 (15.6) Ringklem (PE) M4/ 6 10 Ringtongklem CFW110010T2 R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC- (1) M4/ sleufschroef en (kam) 1.8 (15.6) Ringklem (PE) M4/ Ringtongklem CFW110013T2 R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC- (1) M4/ sleufschroef en (kam) 1.8 (15.6) Ringklem (PE) M4/ Ringtongklem CFW110016T2 R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC- (1) M4/ sleufschroef en (kam) 1.8 (15.6) 4 12 Ringklem (PE) M4/ Ringtongklem CFW110024T2 R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC- (1) M4/Pozidriv (PE) M4/ 1.2 (10.8) Ringklem (15.0) Ringtongklem CFW110028T2 B R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC- (1) M4/Pozidriv (PE) M4/ 1.2 (10.8) Ringklem (15.0) Ringtongklem CFW110033T2 R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC- (1) M4/Pozidriv (PE) M4/ 1.2 (10.8) Ringklem (15.0) Ringtongklem Opmerking: 1φ: (*) Draaddikte voor eenfasevoeding. 3-9

Emotron FDU en VFX 2.0

Emotron FDU en VFX 2.0 Emotron FDU en VFX 2.0 Frequentieregelaars met beschermingsklasse IP20 en IP21 7.5-132 kw Addendum voor Gebruiksaanwijzing Nederlands Software versie 4.3X Addendum geldig voor Frequentieregelaars Emotron

Nadere informatie

Geoptimaliseerd voor lage vermogens

Geoptimaliseerd voor lage vermogens Geoptimaliseerd voor lage vermogens Nieuw! Emotron VS10 / VS30 In omvang en prijs geoptimaliseerd voor lage vermogens De nieuwe Emotron-frequentieregelaars VS10 en VS30 zijn klein van formaat, maar voorzien

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

Model Isolatie Nuldoorgangsfunctie Indicatie Toegestane uitgangsbelasting. G3PA-210B-VD 10 A bij 19 tot 264 VAC 24 VAC

Model Isolatie Nuldoorgangsfunctie Indicatie Toegestane uitgangsbelasting. G3PA-210B-VD 10 A bij 19 tot 264 VAC 24 VAC SOLID-STATE RELAIS Uiterst smal vermogensrelais met geïntegreerd koellichaam Compacte afmetingen door het optimale concept van het koellichaam. Kan met schroeven of op DIN rail gemonteerd worden. Vermindering

Nadere informatie

Emotron I/O-board 2.0 Optie

Emotron I/O-board 2.0 Optie Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar en Emotron TSA softstarter Gebruiksaanwijzing Nederlands Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie

Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie Gebruiksaanwijzing Nederlands Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie Gebruiksaanwijzing - Nederlands Documentnummer: 01-5920-03 Uitgave: r0 Datum van uitgifte: 01-03-2012

Nadere informatie

em4 Toebehoren Analoge uitbreidingen

em4 Toebehoren Analoge uitbreidingen em4 Toebehoren en Uitbreidingen voor analoge ingangen en statische uitgangen om een groter aantal sensoren en schakelaars te verbinden aan uw PLC Er kunnen tot twee dezelfde of verschillende uitbreidingen

Nadere informatie

PumpDrive. Zelfkoelende, motoronafhankelijke frequentieregelaar. Verkorte handleiding

PumpDrive. Zelfkoelende, motoronafhankelijke frequentieregelaar. Verkorte handleiding Verkorte handleiding PumpDrive 4070.801/2--51 Zelfkoelende, motoronafhankelijke frequentieregelaar Montagevarianten: Motormontage (MM) Wandmontage (WM) Schakeltkastmontage (CM) Verkorte handleiding 1 Over

Nadere informatie

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften POM ( MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften Inhoudstafel VEILIGHEIDS - & VOORZORGSMAATREGELEN 3 PRODUCTBESCHRIJVING 4 GEBRUIKSTOEPASSING 4 TECHNISCHE GEGEVENS 4 STANDAARDEN 4 OPERATIONELE DIAGRAMMEN

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Document vertaald uit het Engels -NL 2013-06-25 A003 Inhoudsopgave 1 Conformiteitsverklaring... 1 2 Waarschuwingen... 2 3 Inleiding product... 3 3.1 Algemeen... 3 3.1.1 Beschrijving van de ruimteregeling...

Nadere informatie

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden.

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden. De EasyTemp thermostaat ET31A/AF/F Deze handleiding geldt voor de onderstaande types: Op de doos Model ET31A, ET31AF en ET31F Model ET31A. Thermostaat regelt de ruimte temperatuur. (Niet geschikt voor

Nadere informatie

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit STAKA Handleiding elektrische bediening Algemeen Deze handleiding geeft u de juiste instructies voor een correcte aansluiting en een goede bediening van de elektrische bedieningsset van Staka. De installatie

Nadere informatie

DVM830L -- Digitale Mini Multimeter

DVM830L -- Digitale Mini Multimeter 1. Beschrijving -- Digitale Mini Multimeter De is een compacte multimeter met een 3 ½ digit LCD. Met dit apparaat kunt u AC en DC spanning, DC stroom, weerstanden, diodes en transistors meten. Het apparaat

Nadere informatie

SWF Krantechnik GmbH Postbox 310410 68264 Mannheim Germany. Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany

SWF Krantechnik GmbH Postbox 310410 68264 Mannheim Germany. Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany BEDIENINGSHANDLEIDING VOOR RIJDENDE NC04L5BFP330AT1S - SWF Krantechnik GmbH Postbox 310410 68264 Mannheim Germany Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany tel +49(0)621 789-900 fax +49(0)621 789 90-100

Nadere informatie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Basiselement jaloezie- en rolluikbesturing zonder parallelaansluiting Best. nr. : 0399 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële

Nadere informatie

Onderzoek werking T-verter.

Onderzoek werking T-verter. Onderzoek werking T-verter. De Beer Gino Page 1 02/10/2007 Inhoudstabel: 1. Doelstellingen. 2. Benodigd materiaal. 3. Bespreking van de frequentieregelaar. 4. Instellingen en gebruik van de frequentieregelaar.

Nadere informatie

Mobrey MCU900-serie 4 20 ma + HART-compatibele controller

Mobrey MCU900-serie 4 20 ma + HART-compatibele controller IP2030-NL/QS, Rev AA Mobrey MCU900-serie 4 20 ma + HART-compatibele controller Beknopte installatiegids WAARSCHUWING Het niet naleven van de richtlijnen voor veilige installatie kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

PWM50/3. Dubbele motor sturing. DIGITAAL HANDLEIDING. Motion Control Systems

PWM50/3. Dubbele motor sturing. DIGITAAL HANDLEIDING. Motion Control Systems PWM50/3 Dubbele motor sturing. DIGITAAL HANDLEIDING Touwslagerij 19 4762AT Zevenbergen Nederland www.motion.nl info@motion.nl tel: 00 31 168 325077 fax: 00 31 168 328134 Inhoudsopgave: INHOUDSOPGAVE:...1

Nadere informatie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie

Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie 1 Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

STAP 1. Legschema STAP 2

STAP 1. Legschema STAP 2 1 Quality Heating elektrische vloerverwarmingsfolie Wij willen u feliciteren met uw aankoop van één van de producten van Quality Heating. Elk product van Quality Heating is gemaakt op kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 5 khz en een omgevingstemperatuur van +40 C

Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 5 khz en een omgevingstemperatuur van +40 C Type: DF6 340 30K Bestelnummer: 231388 Verkoopstekst Frequenzumrichter DF6 (30 kw; 400 V) Bestelinformatie nom. spanning U e V 3 AC 342 528 V ± 0 % max. nominale bedrijfsstroom I e A 57 nominaal motor

Nadere informatie

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud Voor installatie moeten deze instructies volledig zijn gelezen en begrepen Inhoud 1 Optionele module 13: driedraads module.. 1 2 Installatie... 2 3 OM13-module instellen en configureren... 8 4 OM13-pakketten...

Nadere informatie

Draai de schroeven goed aan zodat u een optimale verbinding bekomt.

Draai de schroeven goed aan zodat u een optimale verbinding bekomt. 1. BESCHRIJVING spanningsindicator voedingsschakelaar AC uitgangsstopcontact krokodilleklemmen 2. VERBINDINGEN Verbind het rode snoer van het "+" stopcontact (rode aansluiting) van de batterij met het

Nadere informatie

Opgave 1 Opbouwen van een servomotor-systeem

Opgave 1 Opbouwen van een servomotor-systeem Opgave 1 Opbouwen van een servomotor-systeem Leerdoelen Na het voltooien van deze opgave: Ben je bekend met het veilig opbouwen van een servomotor systeem Ben je bekend met de basisprincipes van schema

Nadere informatie

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS T6590B1000 FANCOIL REGELAAR PRODUCT GEGEVENS KENMERKEN TOEPASSINGEN De T6590B1000 ruimteregelaar is ontworpen om de regelafsluiters, ventilator en extra elektrische in fancoil systemen te regelen. Een

Nadere informatie

BES External Signaling Device

BES External Signaling Device BES External Signaling Device IUI-BES-AO nl Installatie handleiding BES External Signaling Device Inhoud nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 4 2 Beknopte informatie 5 3 Systeemoverzicht 6 4 Installatie 7

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING 2. VERBINDINGEN

1. BESCHRIJVING 2. VERBINDINGEN 1. BESCHRIJVING spanningsindicator AC uitgangsstopcontact krokodilleklemmen voedingsschakelaar 2. VERBINDINGEN Verbind de inverter met de sigarettenplug voor apparaten van 0-150W of rechtstreeks met de

Nadere informatie

ALGEMENE MODULE SPECIFICATIES. Voedingsspanning module V DC (tussen klemmen 11 & 12)

ALGEMENE MODULE SPECIFICATIES. Voedingsspanning module V DC (tussen klemmen 11 & 12) ALGEMENE MODULE SPECIFICATIES Voedingsspanning module 12..24 V DC (tussen klemmen 11 & 12) Stroomopname module (klem 11) Max. 0,10 A DC Maximale toegelaten stroom per uitgangskanaal 10 A DC (klemmen 13-14/15-16/17-18/19-20)

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie

HANDLEIDING MULTIMETER MET AUTOMATISCHE BEREIKKEUZE MODEL TT 201

HANDLEIDING MULTIMETER MET AUTOMATISCHE BEREIKKEUZE MODEL TT 201 HANDLEIDING MULTIMETER MET AUTOMATISCHE BEREIKKEUZE MODEL TT 201 INHOUDSTAFEL Pagina Veiligheidstips 3 Veiligheidssymbolen 4 Functietoetsen en aansluitklemmen 5 Symbolen en aanduidingen 5 Specificaties

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER April 2014 TECHNISCHE GEGEVENS Aansluitspanning 12 tot 24V AC/DC ±20% Stroomverbruik in rust o bij gelijkspanning 20mA DC o bij wisselspanning 80mA AC Maximaal stroomverbruik

Nadere informatie

Emotron VSA/VSC Frequentieregelaar

Emotron VSA/VSC Frequentieregelaar Emotron VSA/VSC Frequentieregelaar Data sheet Nederlands Emotron VSA en VSC Tabel 1 Specificaties per model Model Netspanning Vermogen [kw/hp] Nominale stroom [A] EMC filter 1ste omgeving Beschermingsgraad

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer PCE-IR 50

GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer PCE-IR 50 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer

Nadere informatie

Voedingsbank 10000 mah

Voedingsbank 10000 mah Voedingsbank 10000 mah Handleiding 31883 I. Inleiding Dit product is een lichtgewicht, stijlvolle en milieuvriendelijke mobiele voedingsbak met een hoge capaciteit voor de meeste draagbare apparaten en

Nadere informatie

KEYSTONE. OM8 - EPI 2 AS-Interface module Handleiding voor installatie en onderhoud. www.pentair.com/valves

KEYSTONE. OM8 - EPI 2 AS-Interface module Handleiding voor installatie en onderhoud. www.pentair.com/valves KEYSTONE Inhoud 1 Optionele module 8: AS-Interface module 1 2 Installatie 1 3 Communicatiekenmerken 1 4 Beschrijving van de OM8 AS-Interface module 2 5 AS-Interface protocol 3 6 Communicatie-interface

Nadere informatie

EC Vent Installatie-instructies

EC Vent Installatie-instructies -NL 15-03-2011V.A-002 Inhoudsopgave 1 Conformiteitsverklaring... 1 2 Waarschuwingen... 2 3 Inleiding product... 3 3.1 Algemeen... 3 3.1.1 Beschrijving van de ruimte-unit... 3 3.1.2 Beschrijving van de

Nadere informatie

PTC 2.0-optieprint. PTC/RTC-optieprint. Gebruiksaanwijzing Nederlands. Voor frequentieregelaar Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y. Voor Emotron FlowDrive-IP2Y

PTC 2.0-optieprint. PTC/RTC-optieprint. Gebruiksaanwijzing Nederlands. Voor frequentieregelaar Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y. Voor Emotron FlowDrive-IP2Y PTC 2.0-optieprint Voor frequentieregelaar Emotron VFX/FDU 2.0-IP2Y PTC/RTC-optieprint Voor Emotron FlowDrive-IP2Y Gebruiksaanwijzing Nederlands PTC 2.0-optieprint Voor frequentieregelaar Emotron VFX/FDU

Nadere informatie

Opgave 1 Opbouwen van een stappenmotor-systeem

Opgave 1 Opbouwen van een stappenmotor-systeem Opgave 1 Opbouwen van een stappenmotor-systeem Leerdoelen Na het voltooien van deze opgave: Ben je bekend met het veilig opbouwen van een stappenmotor systeem Ben je bekend met de basisprincipes van schema

Nadere informatie

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies

GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Installatie- en bedieningsinstructies Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmtoestel vetafscheider Auteursrecht 2015 Labkotec Oy INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Functie. 3 Informatie voor elektromonteurs 3.1 Montage en elektrische aansluiting. Tronic-trafo

1 Veiligheidsinstructies. 2 Functie. 3 Informatie voor elektromonteurs 3.1 Montage en elektrische aansluiting. Tronic-trafo Tronic-trafo 10-40 W Best.nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic-trafo 20-70 W Best.nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic-trafo 20-105 W Best.nr. : 0365 00 Tronic-trafo 20-150 W Best.nr. : 0373 00, 0493 55 Tronic-trafo

Nadere informatie

Documentatie. magneetventielen

Documentatie. magneetventielen magneetventielen 1. Inhoudsopgave 2. Technische specificaties 3 3. Detail tekening 4 4. Kleptypes 5 5. Functie types 5 6. Omschrijving 5 7. Waarschuwingen 6 8. Installatie 7 9. Onderhoud 7 10. Afmetingen

Nadere informatie

Installatie handleiding Emergency Battery System.

Installatie handleiding Emergency Battery System. Installatie handleiding Emergency Battery System. 391796 EBS Compact 1000/3 (3 phase) 1 391800.00 Dit is een beknopte installatiehandleiding, voor een complete handleiding zie www.famostar.nl INSTALLATIE

Nadere informatie

MOTEURS LEROY-SOMER ANGOULEME CEDEX-FRANCE E M1482

MOTEURS LEROY-SOMER ANGOULEME CEDEX-FRANCE E M1482 Frequentieregelaar IP 66 71nl - 06.2005/d De moderne industrie vraagt om decentrale plaatsing van regelaars, ongeacht de omgeving, zodat deze zich zo dicht mogelijk bij de motor bevinden. LEROY-SOMER heeft,

Nadere informatie

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Handleiding DRINK-38/SE Belangrijke aanwijzingen: De in dit document genoemde apparaten zijn uitsluitend bedoeld voor het bewaren en koelen van dranken

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave)

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave) Technische handleiding Versie 11/11 PLC-INTERFACE (slave) Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de PLC-interface (slave) zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik

Nadere informatie

EN 55011, EN 55022, IEC/EN 61000 4, IEC 60068 2 6, IEC 60068 2 27 afmetingen (B H D) mm 35.5 90 58 (2 TE) Gewicht kg 0,07

EN 55011, EN 55022, IEC/EN 61000 4, IEC 60068 2 6, IEC 60068 2 27 afmetingen (B H D) mm 35.5 90 58 (2 TE) Gewicht kg 0,07 Type: EASY202 RE Bestelnummer: 232186 Verkoopstekst Steuerrelais Relaiserweiterungsmodul met verbindingssteker Bestelinformatie Ingangen Uitgangen Relais 10 A (UL) 2 Toepasbaar voor aanwijzingen easy700

Nadere informatie

ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27

ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27 ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27 Omschrijving: Compressoren met een draaistroom-asynchroonmotor hebben de karakteristieke eigenschappen dat ze bij het inschakelen het net hoog belasten

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Glasoven

Gebruiksaanwijzing Glasoven Gebruiksaanwijzing Glasoven Inleiding. De door u aangekochte oven is een Nederlands produkt vervaardigt bij TOMA te Volkel. Hierbij is gebruik gemaakt van de beste stenen, isolatie en verwarmingselementen.

Nadere informatie

LPTTX KANAALS SOFT TOUCH DMX SCHAKELPANEEL

LPTTX KANAALS SOFT TOUCH DMX SCHAKELPANEEL 12-KANAALS SOFT TOUCH DMX SCHAKELPANEEL 1. Inleiding Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Dit krachtige en veelzijdige toestel beschikt over 12 kanalen

Nadere informatie

Type: MFD TAP13 PT B Bestelnummer: Verkoopstekst E/A MFD 24VDC,Trans., 2E x PT100, 1QA. IP20, veerklemmen. Bestelinformatie

Type: MFD TAP13 PT B Bestelnummer: Verkoopstekst E/A MFD 24VDC,Trans., 2E x PT100, 1QA. IP20, veerklemmen. Bestelinformatie Type: MFD TAP13 PT B Bestelnummer: 106046 Verkoopstekst E/A MFD 24VDC,Trans., 2E x PT100, 1QA IP20, veerklemmen Bestelinformatie beschrijving Ingangen Digitaal 6 Daarvan analoog bruikbaar 2 Pt100/Ni1000

Nadere informatie

HANDLEIDING. Scheidingstransformatoren. Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000

HANDLEIDING. Scheidingstransformatoren. Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000 HANDLEIDING Scheidingstransformatoren Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000 Victron Energy B.V. The Netherlands General phone: +31 (0)36 535 97 00 Customer support desk:

Nadere informatie

ongeveer. 500g (incl. batterij en holster) Nauwkeurigheid is ± (% van uitlezing + nummer in laatste cijfer) bij 23 ± 5 C, < 75 % RH

ongeveer. 500g (incl. batterij en holster) Nauwkeurigheid is ± (% van uitlezing + nummer in laatste cijfer) bij 23 ± 5 C, < 75 % RH Deze digitale multimeter met LCD-scherm, automatische bereikinstelling & automatische uitschakeling is een draagbare compacte multimeter met 3 3/4 digits. Hij is ideaal geschikt voor gebruik in het lab,

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Jaloeziemanagement Motorstuureenheid Universeel AC 230 V ~ Art. nr. 232 ME. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Jaloeziemanagement Motorstuureenheid Universeel AC 230 V ~ Art. nr. 232 ME. Bedieningshandleiding Art. nr. 232 ME Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Ernstig letsel, brand of materiële schade

Nadere informatie

Aanvulling op de technische handleiding MOVIFIT basic omkeerstarter MBS2RA

Aanvulling op de technische handleiding MOVIFIT basic omkeerstarter MBS2RA Aandrijfelektronica \ Aandrijfautomatisering \ Systeemintegratie \ Service Aanvulling op de technische handleiding MOVIFIT basic omkeerstarter MBS2RA Uitgave 11/2013 20187807 / NL SEW-EURODRIVE Driving

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Vanaf SN : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

Vanaf SN : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING Vanaf SN : 000.0 9900 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP68 Anti-vandaal behuizing Volledige programmering via het codeklavier 000 gebruikers, magneetsleutel, openingscode,

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de server-control zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik van de airconditioner

Nadere informatie

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1 Handleiding AT1G26-200 rev.0914 Toegangscontrole Module ver1 PRODUCT SPECIFICATIE Modelen, AT1G26-200 ver1 en AT1G34-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200 gebruikerscodes 100 Mil.

Nadere informatie

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36 Alarmsirene Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding.

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. GEBRUIKSHANDLEIDING Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. 2 3 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. Inleiding 4 Inhoud verpakking 5 Bevestigen van de Doorsafe

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

F G H. Beschrijving LED s en hoorbare alarmen LED Geluid Uitgang Opladen Beschrijving Wat te doen? - - Nee Ja UPS is

F G H. Beschrijving LED s en hoorbare alarmen LED Geluid Uitgang Opladen Beschrijving Wat te doen? - - Nee Ja UPS is Productinformatie E A C F G H A: Aan/uit-schakelaar : Gebruik wisselstroom: blijft groen branden Gebruik batterijstroom: knippert groen C: Gebruik wisselstroom: aanduiding spanningsniveau Gebruik batterijstroom:

Nadere informatie

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz Handleiding 868 MHz Pyxis zender en Auriga ontvanger Aantal functies: 2, 4, 6 of 8, ON/OFF Toetsfuncties Pyxis zender activeren: houdt de I knop 2 seconden ingedrukt. Pyxis zender deactiveren: houdt de

Nadere informatie

Wij danken u voor uw keuze voor de DC voeding Axiomet AX-3004H. Voor de start van de werkzaamheden gelieve kennis te maken met de handleiding.

Wij danken u voor uw keuze voor de DC voeding Axiomet AX-3004H. Voor de start van de werkzaamheden gelieve kennis te maken met de handleiding. 1. Inleiding Wij danken u voor uw keuze voor de DC voeding Axiomet AX-3004H. Voor de start van de werkzaamheden gelieve kennis te maken met de handleiding. 2. Veiligheid De handleiding bevat belangrijke

Nadere informatie

ELEKTRISCHE TESTER APPA A7. Controleer bij levering of de verpakking volledig is, t.t.z.

ELEKTRISCHE TESTER APPA A7. Controleer bij levering of de verpakking volledig is, t.t.z. ELEKTRISCHE TESTER APPA A7 1. INLEIDING 1.1. Controle bij het uitpakken Controleer bij levering of de verpakking volledig is, t.t.z. (1) tester (2) draagtas (3) handleiding 1.2. Veiligheid Respecteer de

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING F - 1 LEVERING VAN UITRUSTINGEN MET OMVORMERS VOOR DE VOEDING VAN KOPLICHTEN 24 V 80 W MET EEN INGEBOUWDE KNIPPERINRICHTING EN VOOR DE

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. DALI Tronic-trafo 105 W. Best.nr. : Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. DALI Tronic-trafo 105 W. Best.nr. : Bedieningshandleiding DALI Tronic-trafo 105 W Best.nr. : 2380 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding

Nadere informatie

Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen

Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen Inhoud De schakeling Een blokspanning van 15 V opwekken De wisselspanning omhoog transformeren Analyse van de maximale stroom door de primaire

Nadere informatie

GA-2 Alarmtoestel vetafscheider met twee sensoren Installatie- en bedieningsinstructies

GA-2 Alarmtoestel vetafscheider met twee sensoren Installatie- en bedieningsinstructies Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Alarmtoestel vetafscheider met twee sensoren Auteursrecht

Nadere informatie

Systeemplanning NED-1

Systeemplanning NED-1 Systeemplanning Juiste systeemplanning is de beste manier om de prestaties van uw versterker te maximaliseren. Door zorgvuldig uw installatie te plannen kunt u situaties voorkomen waarin de betrouwbaarheidsprestaties

Nadere informatie

VOLT POT 1K R 220. OPEN FOR 60 Hz STAB. Spanningsregelaars R 220. Installatie en onderhoud

VOLT POT 1K R 220. OPEN FOR 60 Hz STAB. Spanningsregelaars R 220. Installatie en onderhoud VOLT POT 1K 110 0V E+ E- OPEN FOR 60 Hz STAB Deze handleiding is van toepassing op de regelaar van de alternator die u aangekocht hebt. We wensen uw aandacht te vestigen op de inhoud van deze onderhoudshandleiding.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR. MicroMax. Art.nr. F21009201. IBC control Made in Sweden

GEBRUIKSAANWIJZING REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR. MicroMax. Art.nr. F21009201. IBC control Made in Sweden GEBRUIKSAANWIJZING REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR MicroMax Art.nr. F21009201 IBC control Made in Sweden INHOUDSOPGAVE Installatievoorschriften 2 Montage 2 Veiligheidsvoorschriften 3 Conformiteitsverklaring

Nadere informatie

Digitale multimeter 700b

Digitale multimeter 700b 9705801 Digitale multimeter 700b Gebruikershandleiding Waarschuwing: lees en begrijp de handleiding voor het gebruik van de digitale multimeter. Het niet begrijpen of te voldoen aan de waarschuwingen en

Nadere informatie

PTC/PT100 board 2.0 Optie

PTC/PT100 board 2.0 Optie PTC/PT100 board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar en Emotron TSA softstarter Gebruiksaanwijzing Nederlands PTC/PT100 board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

BESCHRIJVING VVVF PRIMA FREQUNTIE REGELAAR

BESCHRIJVING VVVF PRIMA FREQUNTIE REGELAAR BESCHRIJVING VVVF PRIMA FREQUNTIE REGELAAR VARIO LIFT B.V. VIJFHUIZERDIJK 157A 2141 BH VIJFHUIZEN WWW.VARIOLIFT.COM INFO@VARIOLIFT.COM uitgave 01/04 Blad 01 De MS 400 is een VVVF regelaar speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

Emotron AFE-aandrijvingen

Emotron AFE-aandrijvingen Emotron AFE-aandrijvingen Aandrijvingen met lage harmonische vervorming Regeneratieve aandrijvingen 55-1100 kw, 380-690 V Technische Catalogus 15 April, 2013 Kosteneffectieve en probleemloze werking met

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

LocoServo Handleiding

LocoServo Handleiding LocoServo Handleiding HDM12 Disclaimer van Aansprakelijkheid: Het gebruik van alle items die kunnen worden gekocht en alle installatie-instructies die kunnen worden gevonden op deze site is op eigen risico.

Nadere informatie

Emotron I/O-board 2.0 Optie

Emotron I/O-board 2.0 Optie Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron VFX/FDU 2.0 AC frequentieregelaar Emotron VFXR/FDUL Emotron FlowDrive Emotron TSA softstarter Gebruiksaanwijzing Nederlands Emotron I/O-board 2.0 Optie Voor Emotron

Nadere informatie

Handleiding HCS VB5224

Handleiding HCS VB5224 Handleiding HCS VB5224 Digitale Uitgangsmodule met 4 uitgangen HCS Building Automation Kompasstraat 7, 2901AM Capelle a/d IJssel Postbus 182, 2900AD Capelle a/d IJssel Tel. +31(0)10 458 00 00 Fax +31(0)10

Nadere informatie

Hoogfrequent batterijladers. PM-24 serie. Handleiding

Hoogfrequent batterijladers. PM-24 serie. Handleiding Hoogfrequent batterijladers PM-24 serie Handleiding Inhoud. 1. Belangrijke veiligheidsinstructies 1.1 Algemeen 1.2 Voorzorgsmaatregelen bij het werken met batterijen 2. Eigenschappen 2.1 Algemene specificatie

Nadere informatie

Adapter voor KNX en relais

Adapter voor KNX en relais Adapter voor KNX en relais Bestelnr.: 7590 00 32 Bedienings- en montagehandleiding 1 Veiligheidsinstructies Elektrische apparaten mogen uitsluitend worden ingebouwd en gemonteerd door elektromonteurs.

Nadere informatie

Algemeen... blz 2. Blokschema... blz 2. Beschrijving besturingseenheid type 1290... blz 2 en 3

Algemeen... blz 2. Blokschema... blz 2. Beschrijving besturingseenheid type 1290... blz 2 en 3 Index Algemeen................................................................... blz Blokschema.................................................................. blz Beschrijving besturingseenheid type

Nadere informatie

ROGER Belgium SCHUIFHEK OPENER R30 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN R30 MODELLEN R30/ R30/ R30/ R30/1209

ROGER Belgium SCHUIFHEK OPENER R30 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN R30 MODELLEN R30/ R30/ R30/ R30/1209 ROGER TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN R30 MODELLEN R30/403-404 R30/803-804 R30/1203-1204 R30/1209 Voedingsspanning Nominaal vermogen Duwkracht Openingstijd X90 Thermische veiligheid Werkingstemperatuur Gewicht

Nadere informatie

Technische Handleiding Versie 07/05. CompTrol Signal 1. Signaalkabel

Technische Handleiding Versie 07/05. CompTrol Signal 1. Signaalkabel Technische Handleiding Versie 07/05 CompTrol Signal 1 Signaalkabel Deze handleiding voor het installeren van de optionele printplaat en bediening van de airconditioner zorgvuldig doorlezen. De voorschriften

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834 Bedieningshandleiding Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS 2973 00 Oproepsysteem 834 Veiligheidsaanwijzingen Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnicus.

Nadere informatie

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02 Handleiding FCC-verklaring Dit apparaat is getest en bevonden te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontwikkeld

Nadere informatie

ACS-30-EU-MONI-RMM2-E

ACS-30-EU-MONI-RMM2-E Regeling en controle van heat-tracing voor meerdere toepassingen in commerciële en residentiële gebouwen Beschrijving De Remote Monitoring Module (RMM) wordt gebruikt voor de verzameling van sensor-/temperatuurinvoeren

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 Windbeveiliging Eolis 2 VOEDING 230 V - 50 Hz Pulsschakelaar Centralis IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de windbeveiliging

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

ROGER Belgium KIT MOTOR MET KNIKARM R23 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN. Nominaal vermogen. Openingstijd voor 90 Thermische veiligheid 140 C

ROGER Belgium KIT MOTOR MET KNIKARM R23 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN. Nominaal vermogen. Openingstijd voor 90 Thermische veiligheid 140 C TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN Voedingsspanning 230V 50Hz Nominaal vermogen 200 W Koppel 400 Nm Openingstijd voor 90 14 sec. Thermische veiligheid 140 C Werkingstemperatuur -20 C +70 C Beschermingsfactor IP43

Nadere informatie

Bedieningshandleiding DALI Power Potentiometer

Bedieningshandleiding DALI Power Potentiometer Lichtmanagement Bedieningshandleiding DALI Power Potentiometer 1. Veiligheidsinstructies Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend geschieden door een landelijk erkend installatiebedrijf..

Nadere informatie

DCM267 DIGITALE STROOMTANG

DCM267 DIGITALE STROOMTANG DIGITALE STROOMTANG 1. Inleiding Proficiat met uw aankoop! Dankzij de kunt u DC & AC spanningen, AC stroom, weerstanden, temperatuur en frequentie meten. U kunt ook diodes en continuïteit testen. 2. Veiligheid

Nadere informatie