Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frequentie regelaar CFW-11. Gebruikers handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frequentie regelaar CFW-11. Gebruikers handleiding"

Transcriptie

1 Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings Frequentie regelaar CFW-11 Gebruikers handleiding

2

3 FREQUENTIEREGELAAR HANDLEIDING Serie: CFW-11 Taal: Nederlands Document: / 01 Modellen: A / V 3, A / V 04/2013

4 Revisieoverzicht Revisie Omschrijving Hoofdstuk 1 Eerste editie - 2 Tabel

5 Index HOOFDSTUK 1 Veiligheidsvoorschriften 1.1 Veiligheidswaarschuwingen in de handleiding Veiligheidswaarschuwingen voor het product Voorlopige aanbevelingen HOOFDSTUK 2 Algemene voorschriften 2.1 Over de handleiding Begrippen en definities Over de CFW Identificatielabels voor de CFW Ontvangst en opslag HOOFDSTUK 3 Installatie en aansluiting 3.1 Mechanische installatie Installatieomgeving Montagevoorschriften Inbouw in kast Toegang tot klemmenstrook Elektrische installatie Identificatie van de aansluit- en aardingsklemmen Voedings-/aardingsbedrading en zekeringen Voedingsaansluitingen Ingangsaansluitingen IT-netwerken Dynamisch remmen Afmetingen van remweerstand Installatie van remweerstand Uitgangsaansluitingen Aardaansluitingen Vermogensaansluitingen Standaard vermogensaansluitingen Installatie conform de Europese richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit Conforme installatie Standaard definities Emissie- en immuniteitsniveaus

6 Index HOOFDSTUK 4 TOETSENBORD EN SCHERM 4.1 Integraal toetsenbord - HMI-CFW Parameterinstellingen HOOFDSTUK 5 Inbedrijfstelling 5.1 Voorbereiding voor inbedrijfstelling Inbedrijfstelling Invoeren van wachtwoord in P Toepassingsgerichte start Standaardtoepassingsparameters instellen Datum en tijd instellen Blokkeren van parameterwijziging PC aansluiten FLASH-geheugenmodule HOOFDSTUK 6 Verhelpen van storingen en onderhoud 6.1 Werkingsprincipe van foutberichten en alarmen Fouten, alarmen en mogelijke oorzaken Oplossingen voor meest voorkomende problemen Contactinformatie Technische Ondersteuning Preventief onderhoud Reinigingsvoorschriften HOOFDSTUK 7 Optiekits en accessoires 7.1 Optiekits RFI-filter Veiligheidsstop volgens EN Categorie 3 (Certificering in behandeling) Externe V DC-stuurspanning Accessoires HOOFDSTUK 8 Technische specificaties 8.1 Stroomgegevens Elektrische / Algemene specificaties Codes en normen Mechanische gegevens Aftakdoos

7 Veiligheidsvoorschriften VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Deze handleiding verschaft informatie over het naar behoren installeren en gebruiken van de CFW-11-frequentieregelaar. De installatie, inbedrijfstelling en reparatie van dit type apparatuur mag uitsluitend door geschoold en bevoegd personeel worden uitgevoerd VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN IN DE HANDLEIDING De volgende veiligheidswaarschuwingen worden in deze handleiding gebruikt: GEVAAR! Het niet naleven van de aanbevolen procedures in deze waarschuwingen kan dodelijk en ernstig letsel en beschadiging van de apparatuur veroorzaken. LET OP! Het niet naleven van de aanbevolen procedures in deze waarschuwingen kan beschadiging van de apparatuur veroorzaken. OPMERKING! Deze waarschuwing verschaft belangrijke informatie over het werkingsprincipe en het juiste gebruik van de apparatuur. 1.2 VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR HET PRODUCT De volgende symbolen zijn op het product aangebracht en vereisen speciale aandacht: Duidt hoogspanningsgevaar aan. Voor elektrostatische ontlading gevoelige componenten. Niet aanraken. Geeft aan dat een aardlekbeveiliging stevig aangesloten moet worden. Geeft aan dat de kabelmantel geaard moet zijn. Duidt een heet oppervlak aan. 1-1

8 Veiligheidsvoorschriften 1.3 VOORLOPIGE AANBEVELINGEN 1 GEVAAR! Uitsluitend geschoold en bevoegd personeel dat vertrouwd is met de werking van de CFW-11 en de neveninstallaties mag deze uitrusting installeren, in bedrijf stellen, bedienen en onderhouden. Het personeel dient alle veiligheidsvoorschriften in deze handleiding en/of de lokale voorschriften na te leven. Het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften kan dodelijk en ernstig letsel en beschadiging van de apparatuur tot gevolg hebben. OPMERKING! In deze handleiding wordt onder bevoegd personeel verstaan, personeel dat geschoold is en het volgende kan uitvoeren: 1. de CFW-11 overeenkomstig deze handleiding en de huidige wettelijke veiligheidsprocedures installeren, aarden, in bedrijf stellen en bedienen; 2. de beschermingsuitrusting overeenkomstig de toepasselijke reglementering gebruiken; 3. eerste hulp bij ongelukken verlenen. GEVAAR! De netvoeding altijd afschakelen voor het aanraken van elektrische apparaten die aangesloten zijn op de frequentieregelaar. Op sommige componenten kan hoogspanning blijven staan en/of sommige onderdelen kunnen blijven bewegen (ventilatoren), zelfs nadat de wisselstroom is uitgeschakeld of afgeschakeld. Wacht ten minste 10 minuten tot de volledige ontlading van de condensatoren. Sluit het frame van het apparaat altijd aan op de aardlekbeveiliging. LET OP! De elektronische printplaten bevatten componenten die gevoelig zijn voor elektrostatische ontlading. De componenten en aansluitklemmen niet direct aanraken. Raak indien nodig eerst het geaarde metalen frame aan of draag een geschikte aardingsband. Voer geen houdspanningstest uit op onderdelen van de frequentieregelaar! Raadpleeg WEG indien nodig. OPMERKING! Frequentieregelaars kunnen storingen in andere elektronische apparaten veroorzaken. Volg de aanbevelingen in hoofdstuk 3 - Installatie en aansluiting - om deze effecten tot een minimum te beperken. OPMERKING! Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de frequentieregelaar installeert of gebruikt. 1-2

9 Algemene voorschriften ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 2.1 OVER DE HANDLEIDING Het doel van deze handleiding is het verschaffen van basisinformatie die vereist is voor het installeren, inbedrijfstellen in de V/f regelmodus (scalair), en het oplossen van de meest voorkomende problemen van de serie CFW-11-frequentieregelaars. De CFW-11 kan ook in de volgende regelmodi worden gebruikt: spanningsvectorregeling, sensorloze vectorregeling en vectorregeling met encoder. Zie de softwarehandleiding voor verdere informatie over het gebruik van de frequentieregelaar in andere regelmodi. 2 Raadpleeg de volgende handleidingen voor informatie over andere functies, accessoires en communicatie: Softwarehandleiding met een uitvoerige omschrijving van de parameters en geavanceerde functies van de CFW-11. Incrementele encoder interfacemodule handleiding. I/O-uitbreidingsmodule handleiding. RS-232/RS-485 seriële communicatie handleiding. CANopen slaafcommunicatie handleiding. Anybus-CC communicatie handleiding. Deze handleidingen zijn beschikbaar op de cd die met de frequentieregelaar wordt meegeleverd of kunnen worden gedownload van de WEG website op BEGRIPPEN EN DEFINITIES Normale belasting (ND): De belastingsfactor van de frequentieregelaar die de maximale continue arbeidsstroom bepaalt (I RAT-ND ) en de overbelastingsstroom (110% gedurende 1 minuut). De normale belasting wordt geselecteerd door P0298 (toepassing) = 0 (normale belasting) in te stellen. Deze belastingsfactor wordt gebruikt voor het aandrijven van motoren die niet onderworpen worden aan hoge koppelbelasting (ten aanzien van het nominale motorkoppel) tijdens het draaien, starten, accelereren of decelereren. I RAT-ND : Nominale stroom van frequentieregelaar voor gebruik bij normale belasting. Overbelasting: 1.1 x I RAT-ND / 1 minuut. Zware belasting (HD): Belastingsfactor van frequentieregelaar die de maximale continue arbeidsstroom bepaalt (I RAT-ND ) en de overbelastingsstroom (150% gedurende 1 minuut). Zware belasting wordt geselecteerd door P0298 (toepassing) = 1 (zware belasting) in te stellen. Deze belastingsfactor wordt gebruikt voor het aandrijven van motoren die onderworpen worden aan hoog koppel (ten aanzien van het nominale motorkoppel) tijdens het draaien, starten, accelereren en decelereren. I RAT-HD : Nominale stroom van frequentieregelaar voor gebruik met zware belasting Overbelasting: 1,5 x I RAT-HD / 1 minuut. Gelijkrichter: Ingangscircuit van frequentieregelaar dat de ingangswisselspanning omzet in gelijkspanning. De gelijkrichter bestaat uit vermogensdiodes. 2-1

10 Algemene voorschriften Voorlaadcircuit: laadt de condensatoren van de gelijkstroom- of DC-bus op met beperkte stroom die hogere piekstromen voorkomt bij het starten van de frequentieregelaar. Gelijkstroom- of DC-bus: Tussenkring van frequentieregelaar; gelijkspanning verkregen door de gelijkrichting van de ingangswisselspanning of door een externe voeding; stuurt stroom naar de wisselrichter-igbt-brug bij de uitgang. Vermogensmodules U, V en W: Set van twee IGBT's van de wisselrichter uitgangsfasen U, V, en W. 2 IGBT: Bipolaire transistor met geïsoleerde poort; basiscomponent van de wisselrichter brug bij de uitgang. De IGBT fungeert als een elektronische schakelaar in de verzadigde (gesloten schakelaar) en verbreekmodus (geopende schakelaar). Rem IGBT: Fungeert als een schakelaar om de remweerstanden in te schakelen. Wordt aangestuurd door het spanningsniveau van de gelijkstroombus. Positieve temperatuurcoëfficient (PTC): Weerstand waarvan de weerstandswaarde in Ohm evenredig stijgt met de temperatuurstijging; wordt gebruikt als temperatuursensor in elektromotoren. Negatieve temperatuurcoëfficiënt (NTC): Weerstand waarvan de weerstandswaarde in Ohm evenredig daalt met de temperatuurdaling; wordt gebruikt als temperatuursensor in vermogensmodules. Toetsenbord: Apparaat voor het aandrijven van de motor en het bekijken/wijzigen van parameters van de frequentieregelaar. Het bestaat uit motorbesturingstoetsen, navigatietoetsen en een grafisch lcd-display. FLASH-geheugen: Niet-vluchtig geheugen dat elektronisch kan worden geschreven en gewist. RAM-geheugen: Willekeurig toegankelijk geheugen (vluchtig). USB: Universele seriële bus; is een seriële busstandaard die apparaten in staat stelt om te worden aangesloten door gebruik van het Plug & Play concept. PE: Aardlekbeveiliging. RFI-filter: Hoogfrequentstoringsfilter voor het reduceren van storingen in het hoogfrequentiebereik. PWM: Pulsbreedtemodulatie; impulsspanning die de motor voedt. Schakelfrequentie: Frequentie van het schakelen van de IGBT's in de wisselrichter brug, normaal uitgedrukt in khz. Algemene inschakeling: Na het inschakelen accelereert deze functie de motor via de acceleratiecurve die in de frequentieregelaar is ingesteld. Na het uitschakelen blokkeert deze functie onmiddellijk alle PWM-impulsen. De algemene inschakelfunctie kan aangestuurd worden via een digitale ingang die op deze functie is ingesteld of via seriële communicatie. 2-2

11 Algemene voorschriften Start/Stop: Wanneer deze functie is ingeschakeld in de frequentieregelaar (start), accelereert de functie de motor via de acceleratiecurve tot de snelheidsreferentie. Wanneer deze functie is uitgeschakeld (stop), decelereert de functie de motor via de deceleratiecurve tot een volledige motorstop: op dit punt zijn alle PWM-impulsen geblokkeerd. De start/stopfunctie kan aangestuurd worden via een digitale ingang die op deze functie is ingesteld of via seriële communicatie. De bedieningstoetsen en van het toetsenbord werken op een soortgelijke manier: =Start, =Stop. Koellichaam: metalen inrichting die ontworpen is om de warmte opgewekt door de vermogenshalfgeleiders weg te leiden. Amp, A: ampères. 2 C: graden Celsius. AC: Wisselstroom. DC: Gelijkstroom. CFM: kubieke voet per minuut; stromingseenheid. pk: paardenkracht = 746 Watt (vermogenseenheid, gebruikt om het mechanische vermogen van elektromotoren aan te duiden). Hz: Hertz. l/s: liters per seconde. kg: kilogram = 1000 gram. khz: kilohertz = 1000 Hertz. ma: miliampère = 0,001 ampère. min: minuut. ms: miliseconden = 0,001 seconden. Nm: Newton meter; eenheid van aanhaalkoppel. rms: "kwadratisch gemiddelde"; effectieve waarde. omw/min: omwentelingen per minuut; eenheid van snelheid. sec: seconde. V: Volt. Ω: Ohm. 2-3

12 Algemene voorschriften 2.3 OVER DE CFW-11 De CFW-11-frequentieregelaar is een hoogwaardig product dat ontworpen is voor de regeling van het toerental en het koppel van 3-fase-inductiemotoren. De voornaamste eigenschap van dit product is de "Vectrue" technologie, die de volgende voordelen biedt: 2 Scalaire regeling (V/f), spanningsvectorregeling, of vectorregeling die programmeerbaar is in hetzelfde product; De vectorregeling kan geprogrammeerd worden als sensorloos (dit betekent standaardmotoren zonder het gebruik van encoders) of als vectorregeling met gebruik van een encoder; De sensorloze regeling maakt een hoog koppel en snelle reactie mogelijk, zelfs bij zeer lage snelheden of bij het starten; De vectorregeling met encoder maakt een hoge toerentalnauwkeurigheid mogelijk voor het volledige toerentalbereik (zelfs met een stilstaande motor); De optimale remfunctie voor de vectorregeling: maakt het regelbaar remmen van de motor mogelijk en elimineert aanvullende remweerstanden in sommige toepassingen. Automatische instelling voor vectorregeling. Deze functie maakt de automatische aanpassing van de regelaars en stuurparameters mogelijk van de identificatie (ook automatisch) van de motorparameters en de belasting. 2-4

13 Algemene voorschriften = Aansluiting van gelijkstroombus = Aansluiting van remweerstand Netvoeding FLASHgeheugenmodule Voorladen Motor PE Gelijkrichter Condensatorbatterij RFI-filter GELIJKSTROOMBUS Wisselrichter met IGBT's Terugkoppelspanning: PE 2 VERMOGENSREGELING PC SuperDrive G2 software WLP software USB Stuurspanningsvoeding en interfaces tussen voeding en aansturing Toetsenbord (op afstand) Digitale ingangen (DI1 tot DI6) Analoge ingangen (AI1 en AI2) Toetsenbord CC11 Stuurkaart met 32 bits "RISC" CPU Accessoires I/O-uitbreiding (Gleuf 1 - wit) Encoder interface (Gleuf 2 - geel) COMM 1 (Gleuf 3 - groen) COMM 2 (anybus) (gleuf 4 ) Analoge uitgangen (AO1 en AO2) Digitale uitgangen DO1 (RL1) tot DO3 (RL3) Afbeelding Blokschema voor de CFW

14 Algemene voorschriften 2 A Montagebeugels (voor wandmontage) B Koellichaam: C Bovenpaneel D Ventilator met montagebeugel E COMM 2-module (anybus) F Optiekaart / nevenmodule G FLASH-geheugenmodule H Frontpaneel I Toetsenbord Afbeelding Hoofdcomponenten van de CFW-11 1 USB-connector 2 USB led Uit: Geen USB-aansluiting Aan/knippert: USB-communicatie is actief 3 STATUS-LED Groen: Normale werking zonder fout of alarm Geel: alarmsituatie Knippert rood: fout Afbeelding LED's en USB-connector 2-6

15 Algemene voorschriften 2.4 IDENTIFICATIELABELS VOOR DE CFW-11 De CFW-11 is voorzien van twee typeplaatjes: één volledig typeplaatje is aangebracht op de zijkant van de frequentieregelaar en één beknopt typeplaatje bevindt zich onder het toetsenbord. Het typeplaatje onder het toetsenbord maakt de identificatie mogelijk van de belangrijkste kenmerken van de frequentieregelaar zelfs in geval van een zij-aan-zij montage. WEG-onderdeelnummer Serienummer Maximale omgevingsluchttemperatuur Nominale ingangsgegevens (spanning, aantal vermogensfasen, nominale stroom voor gebruik bij normale belasting en zware belasting, frequentie) Stroomspecificaties voor gebruik bij normale belasting. Stroomspecificaties voor gebruik bij zware belasting. CFW11 modelnummer Hardware revisie Fabricagedatum (dag-maand-jaar) Netto gewicht van frequentieregelaar Nominale uitgangsgegevens (spanning, aantal vermogensfasen, nominale stroom voor gebruik bij normale belasting (ND) en zware belasting (HD), overbelastingsstroom voor 1 min. en 3 sec. en frequentiebereik) 2 a) Typeplaatje aangebracht op de zijkant van de frequentieregelaar WEG-onderdeelnummer Serienummer BRCFW110058T4SZ R00 # /06/06 CFW11 modelnummer Hardware revisie Fabricagedatum (dag/maand/jaar) b) Typeplaatje onder het toetsenbord Afbeelding Typeplaatjes 1 Typeplaatje aangebracht op de zijkant van het koellichaam 1 2 Typeplaatje onder het toetsenbord 2 Afbeelding Locatie van de typeplaatjes 2-7

16 Algemene voorschriften 2 CODEREN VAN CFW-11 MODEL (INTELLIGENTE CODE) 2-8 BESCHIKBARE OPTIEKITS (KUNNEN RECHTSTREEKS VAN DE FABRIEK IN HET PRODUCT WORDEN GEÏNSTALLEERD) FREQUENTIEREGELAAR MODEL Zie hoofdstuk 8 om de beschikbaarheid van de optiekit voor elk frequentieregelaar model na te gaan Zie hoofdstuk 8 voor een lijst van modellen voor de CFW11 serie en voor de volledige technische specificaties van de frequentieregelaar Voorbeeld BR CFW T 4 S Z Teken dat het eind van de code aangeeft Speciale software Speciale hardware Toetsenbord Remmen RFI-filter Veiligheidsstop Externe 24 V DC-voeding voor aansturing Voedingsspanning Optiekit Type behuizing Aantal vermogensfasen Nominale uitgangsstroom voor gebruik bij normale belasting (ND) WEG CFW-11 frequentieregelaar serie Marktidentificatie (bepaalt de taal van de handleiding en de fabrieksinstellingen) Veld omschrijving Blank= standaard S1=speciale software #1 Blank= standaard H1=speciale hardware #1 Blank=standaard (niet beschikbaar) W= externe 24 V DC-voeding voor aansturing Blank=standaard (veiligheidsstop functie niet beschikbaar) Y=veiligheidsstop volgens EN categorie 3 Blank= standaard FA=categorie 3 interne RFI-filter Blank= standaard Blank= standaard IC=geen toetsenbord (blind paneel) Blank= standaard N1=Nema1 21=IP21 S=standaardproduct O=product met optiekit 2= V 4= V 2 tekens S=eenfasevoeding T=driefasevoeding B=eenfase- of driefasevoeding Beschikbare opties Standaard voor frames A, B, en C: IP21; Standaard voor frame D: Nema1 / IP20; Standaard toetsenbord (HMI-CFW11); Standaard: Remtransistor (IGBT) ingebouwd in alle modellen met frames A, B, C, en D.

17 Algemene voorschriften 2.5 ONTVANGST EN OPSLAG De CFW-11 is verpakt en wordt verzonden in een kartonnen doos voor modellen met frames A, B, en C. De modellen met grotere frames worden verpakt en verzonden in een houten krat. Hetzelfde typeplaatje dat op de CFW-11-frequentieregelaar is aangebracht, bevindt zich tevens op de buitenkant van de verzendverpakking. Volg de instructies hieronder om de CFW-11-modellen met een frame C uit de verpakking te verwijderen: 1- Plaats de verzendcontainer op een vlakke en solide ondergrond met de hulp van twee andere personen; 2- Open de houten krat; 3- Verwijder alle verpakkingsmateriaal (de kartonnen of polystyreen bescherming) voordat u de frequentieregelaar uit de krat verwijdert. 2 Controleer de volgende zaken na het leveren van de frequentieregelaar: Controleer of het typeplaatje van de CFW-11 overeenkomt met het modelnummer op uw kooporder; Inspecteer de CFW-11 op externe beschadiging tijdens het transport. Meld eventuele beschadiging onmiddellijk aan de vervoersmaatschappij die uw CFW-11-frequentieregelaar heeft geleverd. Indien de CFW-11 gedurende enkele tijd voor het gebruik opgeslagen moet worden, zorg er dan voor dat de CFW-11 in een schone en droge ruimte wordt opgeslagen die overeenkomt met de opslagtemperatuur specificatie (tussen -25 C en 60 C (-13 F en 140 F)). Dek de frequentieregelaar af om te voorkomen dat er stof binnendringt in het apparaat. LET OP! Het reformeren van de condensatoren is vereist wanneer de aandrijvingen gedurende lange perioden zonder stroom worden opgeslagen. Zie de procedures in onderdeel tabel

18 Algemene voorschriften

19 Installatie en aansluiting INSTALLATIE EN AANSLUITING Dit hoofdstuk verschaft informatie over het installeren en bedraden van de CFW-11. De instructies en voorschriften in deze handleiding moeten worden nageleefd met het oog op de veiligheid van het personeel en de apparatuur en de goede werking van de frequentieregelaar. 3.1 MECHANISCHE INSTALLATIE Installatieomgeving De frequentieregelaar niet installeren in een ruimte met: directe blootstelling aan zonlicht, regen, hoge vochtigheid of zeelucht; ontbrandbare of corrosieve gassen of vloeistoffen; buitensporige trillingen; stof, metaaldeeltjes en olienevel. Omgevingsomstandigheden voor het gebruik van de frequentieregelaar: Temperatuur: -10 ºC tot 50 ºC (14 F tot 122 F) standaardvoorwaarden (rondom de frequentieregelaar). Van 50 ºC tot 60 ºC (122 F tot 140 F) - 2% van stroomvermindering voor elke graad Celsius boven 50 ºC (122 F). Vochtigheid: van 5% tot 90% niet-condenserend. Hoogte: tot 1000 m (3,300 ft) - standaardvoorwaarden (geen reductie vereist). Van 1000 m tot 4000 m (3,300 ft tot 13,200 ft) - 1% stroomvermindering voor elke 100 m (330 ft) boven 1000 m (3,300 ft) hoogte. Verontreinigingsgraad: 2 (volgens EN50178 en UL508C) met niet-geleidende verontreiniging. De condensatie mag geen geleiding tot stand brengen via de ophoping van residu's Montagevoorschriften Raadpleeg het gewicht van de frequentieregelaar in tabel 8.1. Monteer de frequentieregelaar rechtop op een vlak en verticaal oppervlak. Buitenafmetingen en bevestigingsgaten volgens afbeelding 3.1. Zie sectie 8.3 voor meer details. Teken eerst de montagegaten af en boor de montagegaten uit. Positioneer hierna de frequentieregelaar en draai de schroeven in alle vier hoeken stevig vast om de frequentieregelaar vast te zetten. De minimale vrije ruimte rondom het apparaat voor een doeltreffende circulatie van de koellucht is aangegeven in afbeeldingen 3.2 en 3.3. Frequentieregelaars met frames A, B, en C kunnen zij-aan-zij worden gemonteerd zonder enige onderlinge vrije ruimte. In dit geval moet het bovenpaneel worden verwijderd, zoals getoond in afbeelding 3.3 (b). Installeer geen warmtegevoelige componenten boven de frequentieregelaar. LET OP! Respecteer de minimale vrije ruimte A + B (afbeelding 3.2) wanneer u twee of meer frequentieregelaars verticaal installeert en installeer een luchtleiplaat zodat de stijgende warmte van de onderste frequentieregelaar geen nadelige invloed heeft op de bovenste frequentieregelaar. 3-1

20 Installatie en aansluiting LET OP! Installeer een aftakdoos voor de fysieke scheiding van de signaal-, stuur- en stroomgeleiders (zie onderdeel Elektrische installatie). 3 Luchtstroming (a) Opbouwmontage Luchtstroming Max. 3 mm (0,12 in) (b) Flensmontage Model Frame A Frame B A1 B1 C1 D1 E1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 d3 e3 Koppel (*) mm (in) 145 (5.71) 190 (7.46) Frame C 220 (8.67) Frame D 300 (11.81) mm (in) 247 (9.73) 293 (11.53) 378 (14.88) 504 (19.84) mm (in) 227 (8.94) 227 (8.94) 293 (11.52) 305 (12.00) mm (in) 70 (2.75) 71 (2.78) 136 (5.36) 135 (5.32) mm (in) 270 (10.61) 316 (12.43) 405 (15.95) 550 (21.63) mm (in) 115 (4.53) 150 (5.91) 150 (5.91) 200 (7.88) mm (in) 250 (9.85) 300 (11.82) 375 (14.77) 525 (20.67) Toleranties voor afmetingen d3 en e3: +1,0 mm ( in) Toleranties voor resterende afmetingen: ±1,0 mm (±0.039 in) (*) Aanbevolen koppel voor de montage van de frequentieregelaar (geldig voor c2 en c3) M M5 M5 M6 M8 mm (in) 130 (5.12) 175 (6.89) 195 (7.68) 275 (10.83) mm (in) 240 (9.45) 285 (11.23) 365 (14.38) 517 (20.36) M M5 M5 M6 M8 mm (in) 135 (5.32) 179 (7.05) 205 (8.08) 285 (11.23) mm (in) 225 (8.86) 271 (10.65) 345 (13.59) 485 (19.10) N.m (lbf.in) 5.0 (44.2) 5.0 (44.2) 8.5 (75.2) 20.0 (177.0) Afbeelding Mechanische installatievoorschriften 3-2

21 Installatie en aansluiting Model Frame A Frame B Frame C Frame D A B C mm (in) 25 (0.98) 40 (1.57) 110 (4.33) 110 (4.33) mm (in) 25 (0.98) 45 (1.77) 130 (5.12) 130 (5.12) Tolerantie: ±1,0 mm (±0.039 in) mm (in) 10 (0.39) 10 (0.39) 10 (0.39) 10 (0.39) Afbeelding Minimale vrije ruimte bovenpaneel, onderpaneel en frontpaneel voor luchtcirculatie 3 * Afmetingen in mm [in] (a) Minimale vrije ruimte in dwarsrichting (b) Frames A, B, en C: zij-aan-zij montage - Geen vrije ruimte vereist tussen de frequentieregelaars als het bovenpaneel is verwijderd Afbeelding Minimale vrije ruimte in dwarsrichting voor ventilatie van frequentieregelaar 3-3

22 Installatie en aansluiting Inbouw in kast De frequentieregelaar kan op twee manieren worden gemonteerd: door wandmontage of flensmontage (het koellichaam is buiten de kast gemonteerd en de koellucht van de vermogensmodule wordt buiten de behuizing gehouden). In deze gevallen moet rekening gehouden worden met het volgende: Wandmontage: Zorg voor voldoende luchtafzuiging zodat de interne kasttemperatuur binnen het toegestane werkbereik van de frequentieregelaar blijft. De nominale vermogensdissipatie van de frequentieregelaar zoals aangegeven in tabel 8.1 "Vermogensdissipatie in Watt - Wandmontage". Het vereiste koelluchtdebiet zoals weergegeven in tabel 3.1. De positie en diameter van de montagegaten volgens afbeelding Flensmontage: De vermogensverliezen vermeld in tabel 8.1 "Vermogensdissipatie in Watt - Flensmontage" in de kast. De resterende verliezen (vermogensmodule) worden afgegeven via de ventilatieopeningen. De montagebeugels moeten worden verwijderd en op een andere plaats worden aangebracht zoals aangetoond in afbeelding 3.4. Het gedeelte van de frequentieregelaar dat zich buiten de kast bevindt, heeft een IP54 beschermingsklasse. Breng een geschikte afdichting aan in de opening van de kast om de afdichting van de behuizing te garanderen. Voorbeeld: siliconenpakking. Openingsafmetingen van het montageoppervlak en de positie/diameter van de montagegaten zoals getoond in afbeelding 3.1. Tabel Koelluchtdebiet Frame CFM l/s m 3 /min A B C D

23 Installatie en aansluiting Afbeelding Herpositionering van montagebeugels Toegang tot klemmenstrook Bij frames A, B en C moeten de HMI en het frontpaneel worden verwijderd voor toegang tot de klemmenstrook Afbeelding Verwijdering van toetsenbord en frontpaneel 3-5

24 Installatie en aansluiting Bij frequentieregelaars met frame D moeten de HMI en de afdekplaat van de bedieningsconsole worden verwijderd voor toegang tot de klemmenstrook voor stuurklemmen (zie afbeelding 3.6). Verwijder het onderste frontpaneel voor toegang tot de klemmenstrook voor voedingsklemmen (zie afbeelding 3.7) Afbeelding Verwijdering van HMI en afdekplaat van bedieningsconsole 1 2 Afbeelding Verwijdering van onderste frontpaneel 3-6

25 Installatie en aansluiting 3.2 ELEKTRISCHE INSTALLATIE GEVAAR! De volgende informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor een juiste installatie. De toepasselijke lokale voorschriften voor elektrische installaties naleven. GEVAAR! Zorg ervoor dat de wisselstroomvoeding is afgeschakeld voordat u begint met de installatie Identificatie van voedings- en aardingsklemmen OPMERKING! De modellen CFW110006B2 en CFW110007B2 werken wellicht uitsluitend op tweefasenwisselstroom (eenfasevoeding) zonder nominale uitgangsstroomvermindering. In dit geval kan de eenfasevoeding aangesloten worden op twee willekeurige ingangsklemmen. De modellen CFW110006S2OFA, CFW110007S2OFA, en CFW110010S2 werken uitsluitend op eenfasevoeding. In dit geval moet de eenfasevoeding worden aangesloten op klemmen R/L1 en S/L2. 3 R/L1, S/L2, T/L3: Wisselstroomvoeding. DC-: dit is de minpool in het circuit van de DC-bus. BR: remweerstand aansluiting. DC+: dit is de pluspool in het circuit van de DC-bus. U/T1, V/T2, W/T3: motoraansluiting. (a) Frames A, B, en C (b) Frame D Afbeelding Voedingsklemmen 3-7

26 Installatie en aansluiting Aarding Aarding 3 (a) Frames A, B, en C Afbeelding Aardingsklemmen (b) Frame D Voedings-/aardingsbedrading en zekeringen LET OP! Gebruik geschikte klemmen wanneer u flexibele kabels gebruikt voor de voedings- en aardaansluitingen. LET OP! Gevoelige apparatuur zoals PLC's, temperatuurregelaars en thermokoppels moet op een minimale afstand van 0,25 m (0.82 ft) van de frequentieregelaar en de motorkabels worden geïnstalleerd. GEVAAR! Verkeerde kabelaansluiting: De frequentieregelaar wordt beschadigd wanneer de ingangsvoeding aangesloten is op de uitgangsklemmen (U/T1, V/T2, of W/T3). Controleer alle aansluitingen voordat u de stroomtoevoer naar de frequentieregelaar inschakelt. Als u een bestaande frequentieregelaar vervangt door een CFW-11, controleer dan of de installatie en de bedrading voldoen aan de voorschriften in deze handleiding. LET OP! Aardlekschakelaar: - Als u een aardlekschakelaar installeert als beveiliging tegen elektrische schokken, dan mogen uitsluitend schakelaars met een lekstroom van 300 ma worden gebruikt aan de voedingszijde van de frequentieregelaar. - Afhankelijk van de installatie (motorkabellengte, type kabel, multimotor configuratie, etc.) kan de aardlekschakelaar in werking worden gesteld. Neem contact op met de fabrikant van de aardlekschakelaar om de juiste schakelaar voor gebruik met frequentieregelaars aan te schaffen. 3-8

27 Installatie en aansluiting Tabel Aanbevolen draaddikte/zekeringen - gebruik uitsluitend roodkoperdraad (75 ºC (167 F)) Voedingsklem Draaddikte Model Frame Aansluitklemmen Aanbevolen Schroefdraad / koppel schroefkop type N.m (lbf.in) mm 2 AWG Aansluitklemmen Zekering [A] Zekering [A] IEC (**) Zekering I 2 t 25 ºC CFW110006B2 R/L1, S/L2, T/L3 U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC- (1) M4/ sleufschroef en (kam) 1.8 (15.6) (PE) M4/ 2.5(1φ) (*)/1.5(3φ) Ringklem Ringtongklem CFW110006S2OFA R/L1/L, S/L2/N U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC- (1) M4/ sleufschroef en (kam) 1.8 (15.6) Ringklem (PE) M4/ 2.5 Ringtongklem CFW110007B2 R/L1, S/L2, T/L3 U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC- (1) M4/ sleufschroef en (kam) 1.8 (15.6) (PE) M4/ 2.5(1φ) (*)/1.5(3φ) 12(1φ) (*)/14(3φ) (1φ) (*)/14(3φ) Ringklem Ringtongklem 20(1φ) (*)/ 16(3φ) 20(1φ)/ 15(3φ) 420 CFW110007S2OFA R/L1/L, S/L2/N U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC- (1) M4/ sleufschroef en (kam) 1.8 (15.6) Ringklem (PE) M4/ Ringtongklem CFW110007T2 A R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC- (1) M4/ sleufschroef en (kam) 1.8 (15.6) Ringklem (PE) M4/ 2.5 Ringtongklem CFW110010S2 R/L1/L, S/L2/N U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC- (1) M4/ sleufschroef en (kam) 1.8 (15.6) Ringklem (PE) M4/ 6 10 Ringtongklem CFW110010T2 R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC- (1) M4/ sleufschroef en (kam) 1.8 (15.6) Ringklem (PE) M4/ Ringtongklem CFW110013T2 R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC- (1) M4/ sleufschroef en (kam) 1.8 (15.6) Ringklem (PE) M4/ Ringtongklem CFW110016T2 R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC- (1) M4/ sleufschroef en (kam) 1.8 (15.6) 4 12 Ringklem (PE) M4/ Ringtongklem CFW110024T2 R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC- (1) M4/Pozidriv (PE) M4/ 1.2 (10.8) Ringklem (15.0) Ringtongklem CFW110028T2 B R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC- (1) M4/Pozidriv (PE) M4/ 1.2 (10.8) Ringklem (15.0) Ringtongklem CFW110033T2 R/L1, S/L2, T/L3, U/T1, V/T2, W/T3, DC+, DC- (1) M4/Pozidriv (PE) M4/ 1.2 (10.8) Ringklem (15.0) Ringtongklem Opmerking: 1φ: (*) Draaddikte voor eenfasevoeding. 3-9

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frequentie regelaar CFW-11. Gebruikers handleiding

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frequentie regelaar CFW-11. Gebruikers handleiding Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings Frequentie regelaar CFW- Gebruikers handleiding FREQUENTIE- OMVORMER HANDLEIDING Serie: CFW- Taal: Nederlands Document: 000698246 / 0 Modellen:

Nadere informatie

vacon 100 installatiehandleiding wandgemonteerde frequentieregelaars frequentieregelaars

vacon 100 installatiehandleiding wandgemonteerde frequentieregelaars frequentieregelaars vacon 100 frequentieregelaars installatiehandleiding wandgemonteerde frequentieregelaars VOORWOORD VACON 3 VOORWOORD Document-ID: DPD01000E1 Datum: 1.4.2015 INFORMATIE OVER DEZE HANDLEIDING Het auteursrecht

Nadere informatie

Design guide VLT AQUA Drive FC 202

Design guide VLT AQUA Drive FC 202 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Design guide VLT AQUA Drive FC 202 0,25-90 kw vlt-drives.danfoss.com Inhoud Design guide Inhoud 1 Inleiding 8 1.1 Doel van de design guide 8 1.2 Indeling 8 1.3 Aanvullende

Nadere informatie

Handleiding 9/97. Altivar 18. Snelheidsregelaar voor asynchrone motoren

Handleiding 9/97. Altivar 18. Snelheidsregelaar voor asynchrone motoren Handleiding 9/97. Altivar 18. Snelheidsregelaar voor asynchrone motoren OPGELET Wanneer de snelheidsregelaar onder spanning staat, zijn de vermogenselementen en een groot aantal controle-onderdelen met

Nadere informatie

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek 0 Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek P/N 9-14986 (NL) REV 01 ISS 16FEB15 Copyright 2015 UTC Fire & Security en SenseTek B.V. Alle rechten voorbehouden. Contactgegevens Zie

Nadere informatie

VAT20 1ph, 200/240V systeem, 0,2-0,75kW 1ph/3ph, 200/240V systeem, 1,5-2,2kW

VAT20 1ph, 200/240V systeem, 0,2-0,75kW 1ph/3ph, 200/240V systeem, 1,5-2,2kW GE Power Controls FREQUENTIEREGELAAR SNELHEIDSREGELAAR VAT20 1ph, 200/240V systeem, 0,2-0,75kW 1ph/3ph, 200/240V systeem, 1,5-2,2kW 3ph, 380/460V systeem, 0,75-2,2kW HANDLEIDING ------------------------------------------------

Nadere informatie

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Programmeerhandleiding. VLT AutomationDrive

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Programmeerhandleiding. VLT AutomationDrive MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Programmeerhandleiding VLT AutomationDrive Inhoud Inhoud 1 Inleiding 3 1.1.1 Goedkeuringen 3 1.1.2 Symbolen 3 1.1.3 Afkortingen 3 1.1.4 Definities 3 1.1.5 Elektrische bedrading

Nadere informatie

Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten. GE Digital Energy

Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten. GE Digital Energy GE Digital Energy Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten GE-publicatiecode: GET-20009 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy

Nadere informatie

ACS800. Hardwarehandleiding ACS800-01 frequentie-omvormers (0,55 tot 200 kw) ACS800-U1 frequentie-omvormers (0,75 tot 200 pk)

ACS800. Hardwarehandleiding ACS800-01 frequentie-omvormers (0,55 tot 200 kw) ACS800-U1 frequentie-omvormers (0,75 tot 200 pk) ACS800 Hardwarehandleiding ACS800-01 frequentie-omvormers (0,55 tot 200 kw) ACS800-U1 frequentie-omvormers (0,75 tot 200 pk) ACS800 single drive handleidingen HARDWAREHANDLEIDINGEN (juiste handleiding

Nadere informatie

Symbol. Zonnestroom omvormer. Gebruikshandleiding. Pagina 1 van 34 SITOP Solar 11/2003, versie NL1.0

Symbol. Zonnestroom omvormer. Gebruikshandleiding. Pagina 1 van 34 SITOP Solar 11/2003, versie NL1.0 Symbol Zonnestroom omvormer Gebruikshandleiding Pagina 1 van 34, versie NL1.0 De verspreiding en de reproductie van dit document of het gebruik ende openbaar making van de inhoud ervan zijn niet toegelaten

Nadere informatie

OPTISONIC 8300 Handboek

OPTISONIC 8300 Handboek OPTISONIC 8300 Handboek Ultrasone flowmeter voor gas met hoge temperatuur en stoom KROHNE : IMPRESSUM ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie

Nadere informatie

MICROPACK - MICRORACK 25

MICROPACK - MICRORACK 25 - Gebruiksaanwijzing MN 3012 1106.03.012 Inhoud Veilig gebruik 2 Ontvangst en uitpakken 2 Beschrijving 3 Frontpaneel 4 Standaard uitvoeringen 5 Productbeschrijving 6 MENU 17 Foutmeldingen (belangrijk!)

Nadere informatie

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 n Gebruiksaanwijzing Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties 4,046,0077,NL 0/00 0 Geachte lezer, n Inleiding Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen

Nadere informatie

98% Selectiegids 0,25 kw 400 kw VLT AutomationDrive FC 301/302. www.danfoss.com/drives. Energie-efficiëntie MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

98% Selectiegids 0,25 kw 400 kw VLT AutomationDrive FC 301/302. www.danfoss.com/drives. Energie-efficiëntie MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Selectiegids 0,25 kw 400 kw VLT AutomationDrive FC 301/302 98% Energie-efficiëntie Bespaar energie en geld met VLT -frequentieomvormers met een rendement tot 98% www.danfoss.com/drives

Nadere informatie

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL Netgekoppelde omvormer voor zonne-energie UK USERS AND INSTALLATION MANUAL P01 NL GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING P33 DE BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG

Nadere informatie

SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet

SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet TM SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet PV-omvormer uit D-serie voor aansluiting op het elektriciteitsnet Handleiding SP-SR-D-V1.1-NL Nederlands Auteursrechtverklaring

Nadere informatie

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek geldt voor omvormers voor zonne-energie met modelaanduiding SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek kan op elk moment

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-nl-13 98-108900.03 Versie 1.3 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL SB30-50TL-21-BE-nl-11 Versie 1.1 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten

Nadere informatie

Galaxy 2 Series. Installatie- en programmeerhandleiding. Honeywell Security

Galaxy 2 Series. Installatie- en programmeerhandleiding. Honeywell Security Galaxy 2 Series Installatie- en programmeerhandleiding Honeywell Security Inhoudsopgave Inhoud HOOFDSTUK 1: INLEIDING... 1 Optionele randapparaten... 2 Kenmerken... 3 RF... 3 Blokken... 3 Kiezer... 3

Nadere informatie

Smart-UPS Ononderbroken stroomvoorziening

Smart-UPS Ononderbroken stroomvoorziening Smart-UPS Ononderbroken stroomvoorziening Toren/montage in rek 5U 5000 VA 208/230 Vac Nederlands 990-8500A 04/2008 Inhoudsopgave Inleiding...................................................... 1 Over

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

OM-240 712K/dut. Processen. MIG lassen (GMAW) Pulserende MIG (GMAW-P) Beschrijving. Lasstroombron. Auto-Line HANDLEIDING. www.millerwelds.

OM-240 712K/dut. Processen. MIG lassen (GMAW) Pulserende MIG (GMAW-P) Beschrijving. Lasstroombron. Auto-Line HANDLEIDING. www.millerwelds. OM-240 712K/dut 2014 01 Processen MIG lassen (GMAW) Pulserende MIG (GMAW-P) Beschrijving Lasstroombron AlumaPower 350 MPa Auto-Line HANDLEIDING www.millerwelds.com Van Miller voor u Bedankt en gefeliciteerd

Nadere informatie

Installatie instructies Programmeerhandleiding

Installatie instructies Programmeerhandleiding VISTA-25NL Installatie instructies en Programmeerhandleiding V25NL 09/2000 Versie 2000/09-3 - 2- Fabrikant : Ademco International, New York U.S.A. Eerste opmaak : maart 2000 Versie-beheer : 2000/09-3 This

Nadere informatie

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Nederland NL Staande hoog rendement gasketel Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding 125466-05 EG Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring

Nadere informatie

Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding

Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding BALTIC Luchtgekoelde rooftopunits Watergekoelde rooftop 20-85 kw BALTIC-IOM-1305-D INHOUDSOPGAVE BALTIC Installatie- bedienings - & onderhoudshandleiding

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XVC-XBC

Gebruiksaanwijzing XVC-XBC Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS XVC-XBC BakerTop 596622-596632 - 596642 ChefTop 596505-596510 - 596511-596512 596522-596523 - 596523-596525 596532-596535 596542-596543 - 596548 INLEIDING 3 Uitleg van pictogrammen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lynx 42 en Lynx 32 L-NL-C Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van fotokopie, printen of welke andere methode dan ook zonder voorafgaande

Nadere informatie

Web Master ONE. Waterbehandelingscontroller Handleiding W A L C H E M. WebMaster ONE Waterbehandelingscontroller

Web Master ONE. Waterbehandelingscontroller Handleiding W A L C H E M. WebMaster ONE Waterbehandelingscontroller W A L C H E M IWAKI America Inc. WebMaster ONE Waterbehandelingscontroller Web Master ONE Waterbehandelingscontroller Handleiding 1 Five Boynton Road Hopping Brook Park Holliston, MA 01746 USA TEL: 508-429-1110

Nadere informatie

Motorkast. Installatie/gebruik. Beginnend serienr. 1103000001 Zie pagina 5 voor modelidentificatie

Motorkast. Installatie/gebruik. Beginnend serienr. 1103000001 Zie pagina 5 voor modelidentificatie Motorkast Beginnend serienr. 1103000001 Zie pagina 5 voor modelidentificatie Installatie/gebruik GER1C_SVG Vertaling van Oorspronkelijke Instructies Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing.

Nadere informatie