PRAET FAN RAERD. Raerder doarpskrante. Honderd is één. honderd nummers in honderd woorden samenvatten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRAET FAN RAERD. Raerder doarpskrante. Honderd is één. honderd nummers in honderd woorden samenvatten"

Transcriptie

1 Jaargang 11, nr. 101 Mei 2014 Raerder doarpskrante Honderd is één honderd nummers in honderd woorden samenvatten is zelfs voor een gelauwerd dichter geen sinecure hoe zou men het redactioneel labeur op juiste waarde schatten of diep respect betonen voor al die langdoorwerkte uren de Praet van Raerd zou zonder deze tomeloze inzet nog geen halfbedrukte omslag meer beslaan maar dit maanblad ontrekt zich aan die harde perswet en ontpopt zich tot een krachtig kloppend dorpsorgaan dus heb ik hier geen honderd woorden nodig totdat een volgend nummer door mijn postgleuf glijdt want één woord maakt er negenennegentig volkomen overbodig de Praet van Raerd dankt haar bestaan aan de gemeenschappelijkheid

2 Pagina 2 Colofon Praet fan Raerd Jaargang 11, nummer 101 Mei 2014 De dorpskrant Praet fan Raerd wordt gratis verspreid in Raerd. Redactieleden: Minke Strikwerda (eindredactie) Nienke Hainja (penningmeester) Ymie Terwisscha van Scheltinga (interviews) Margreet Kamman (interviews) Harmen de Vries (opmaak) Aaltsje ter Schegget (secetariaat ) Distributie: Johanna Kooistra Kopij : Aaltsje ter Schegget Flansum 2a 9012 DC Raerd hotmail.com Bankrekeningnummer: Voor het augustus nummer: inleveren copij uiterlijk 15 augustus (als word bestand en zonder tabellen) De krant van augustus wordt vanaf donderdag 4 september bezorgd. Oplage: 320 stuks Abonnementen buiten Raerd: 27,50 per jaar (per nummer 1+ 1,50 porto = 2,50) Druk: copy Service Leeuwarden

3 Pagina 3 Agenda Raerd Wanneer Tijd wat Waar Zaterdag 31 mei 9.30 uur Ouder-kind toernooi Tennis Club Tennisbaan Woensdag 11 juni Vanaf uur Oud papier ophalen Hele dorp Vrijdag 13 juni uur Kids Kuiertocht Schoolplein Zaterdag 14 juni uur Autopuzzeltocht??? Zaterdag 21 juni uur Midzomernacht toernooi Tennis Club Tennisbaan Zondag 22 juni uur Kerkdienst Laurentiuskerk v.a. 5 juli, elke zaterdagmiddag Tsjerkepaad Laurentiuskerk Zondag 17 augustus uur Teatsen Kaatsveld Zaterdag 18 oktober? Kinderbingo Dorpshuis Zondag 2 november? Winterfair Dorpsplein 101, de laatste krant? Helaas heeft ons redactielid Jan Evert Boersma moeten besluiten per direct te stoppen met de opmaak van de krant. Hij heeft dit werk met veel precisie en vakmanschap het afgelopen jaar gedaan en heeft er voor gezorgd dat er een vast stramien ontstond waarbinnen de aangeleverde kopij geplaatst kan worden. Jan Evert, hartelijk dank voor je inzet! Inmiddels hadden we Harmen de Vries bereid gevonden om het opmaakwerk over te nemen, maar, niet elke maand. Hij wil dit wel wél om de maand doen, om en om met iemand anders. WIE O WIE wil dit werk mede op zich nemen? Wij hebben ondertussen een aantal mensen benaderd met de vraag om hierover na te denken. Met 1 persoon zijn we in gesprek, maar definitief is de toezegging nog niet. We willen graag in contact komen met mensen die belangstelling hebben om mee te werken aan de Praet fan Raerd. Ook in de functies van eindredacteur en penningmeester zouden we er graag iemand bij hebben. De volgende krant zal pas begin september uitkomen. Een optie is nog om na de zomer de krant om de twee maanden te laten verschijnen. Reacties graag aan één van de redactieleden, zie colofon. Of naar: Wilt u informatie over het opmaakwerk, hoeveel tijd kost het, wat moet je er voor kunnen enz., kunt u terecht bij Harmen de Vries of bij Jan Evert Boersma. Wij hopen uiteraard op positieve respons. De redactie

4 Pagina 4 Jubileumfeest Praet fan Raerd op 25 april 2014 Omstreeks uur druppelden de eerste genodigden het sfeervol aangeklede dorpshuis binnen. In de hal werden zij ontvangen door Ilse en Alida die de gastenlijst bij hielden en er op letten dat een ieder het gastenboek tekende. In de zaal werden de gasten, door de aanwezige redactieleden van de Praet fan Raerd, persoonlijk welkom geheten en voorzien van een feestelijk glaasje champagne. Omstreeks uur is de jubileumavond door ceremoniemeester Eddy Wijnsma geopend. Natuurlijk werd er even teruggeblikt naar het ontstaan van de krant samen met de oprichters Etsje Hoekstra en Piet Kooistra die destijds in het Plaatselijk Belang zaten. Ook de diverse rubrieken die de krant door de jaren heen heeft gekend werden even aangehaald, zo zag Eddy zelf voorheen iedere maand weer uit naar de taart van Anne maar ook heeft hij altijd genoten van kort nieuws op de achterzijde van de krant. Iedereen werd dan ook meteen opgeroepen om vooral foto s met bijschrift naar de Praet fan Raerd te (blijven) mailen, zodat deze rubriek goed gevuld blijft. Na nog enkele leuke feitjes over de het aantal bedrukte en verspreidde pagina s, waarmee we qua meters papier zelfs tot in België konden komen, was het de hoogste tijd voor de onthulling van de jubileumkrant. Speciaal voor deze jubileumavond is de 100 ste krant op groot formaat in kleur afgedrukt. Dit speciale exemplaar is door redactielid Jan Evert overhandigd aan Eddy die het vervolgens heeft aangeboden aan Roel Houwing van de documentatiecommissie. Roel was aangenaam verrast en speelt met de gedachte dit speciale exemplaar te laten signeren. Hij is door de redactie al gewaarschuwd dat het fotograferen voor deze krant al een monsterklus was.dus Roel weet waar je aan begint. Een kopie van deze kleureneditie is later op de leestafel bij alle andere 99 edities gelegd als inkijkexemplaar, en hier werd na afloop van het officiële gedeelte dan ook driftig in gebladerd. Nadat Eddy treffend opmerkte wat is een feest zonder taart! rolden de redactieleden Aaltsje en Ymie de serveerwagen met een enorme taart waarop het voorblad van de jubileumeditie afgebeeld stond, naar binnen. Na een rondje langs de gasten is de taart aangesneden en was er voor iedereen koffie met gebak. Op verzoek kregen sommigen een stukje taart met daarop de afbeelding van hun eigen huis. Nadat iedereen voorzien was van koffie met gebak nam John Jacobs namens het Plaatselijk Belang het woord. De redacties door de jaren heen mochten de nodige complimenten in ontvangst nemen en vooral het belang van een dorpskrant voor de gemeenschap werd door John benadrukt. De redactie kreeg van het Plaatselijk Belang naast een geweldige financiële bijdrage ook een brief met daarin aanbevelingen en ideeën voor de toekomstige dorpskranten.

5 Pagina 5 Van Etsje Hoekstra ontvingen wij een fles wijn die na afloop van de meest recente redactievergadering ontkurkt is. De heerlijke chocolade verrassing die ieder redactielid van de Vleermuizen had gekregen is bij de meesten al op. We troffen in de ideeënbus slechts één bijdrage aan waar we, evenals met de aanbevelingen van het Plaatselijk Belang, aan de slag zullen gaan. Na de lovende woorden van John Jacobs was het tijd voor onze gastspreker Sieger van der Zwaag. Als inleiding droeg Sieger een gedicht voor van exact 100 woorden genaamd Honderd is één. Het gedicht eindigde met het woord gemeenschappelijkheid, hier draait het allemaal om. Na een korte uiteenzetting over zijn persoonlijke ervaringen met de gemeenschappelijkheid in Raerd droeg hij vervolgens 100 regels op rijm voor, waarbij hij een prachtig waarheidsgetrouw beeld gaf van de inspanningen die worden verricht zodat alle dorpsbewoners iedere maand weer een goed gevulde dorpskrant in de brievenbus kunnen vinden. Na de mooie woorden van Sieger werd het officiële gedeelte door Eddy afgesloten. De redactie heeft Sieger en Eddy met een zoete lekkernij bedankt voor hun bijdrage aan deze avond. Vanaf dat moment begon Petje- Af te spelen en werd er gezellig nagepraat onder het genot van een borreltje en een hapje. Op de tv bij de stamtafel werd, met dank aan Harmen de Vries, een diapresentatie getoond van de voorbladen van alle gemaakte kranten en bij de leestafel was vooral de kleureneditie van de jubileumkrant erg in trek. Iedereen die op de foto was gekomen voor de jubileumkrant heeft ongetwijfeld de fotolijsten in de, door Foppe en Minke in elkaar geknutselde, stellage met dorpskranten van weleer naast de leestafel wel herkend. Redactielid Minke Strikwerda was op het moment van de feestelijkheden op vakantie. Langs deze weg willen wij iedereen die aanwezig was van harte bedanken voor de gezellige avond. In het bijzonder willen we nog een aantal gasten bedanken voor de cadeaus en speciale woorden die we hebben ontvangen. De redactie heeft van het Plaatselijk Belang, het Dorpshuis, de merkecommissie en John en Jeltsje Jacobs een financiële bijdrage gekregen, hartelijk dank hiervoor. Tot slot willen wij als redactie de afgevaardigden van de Tennisclub nog bedanken voor hun creatieve idee om iets te doen met de overgebleven taarten. Doordat een groot aantal genodigden (zonder afmelding) niet kwam opdagen, bleven er maar liefst zes heerlijke slagroomtaarten over. Om het financiële leed hiervan wat te verzachten en wellicht ook om te voorkomen dat de redactieleden buitensporig zouden uitdijen, bedachten Trientsje en Sannes van de TC dat de taarten de volgende dag wel ingezet konden worden tijdens het draaiend rad op Koningsdag. De opbrengst was maar liefst 60,- bedankt voor dit geweldige initiatief! Ondanks dat we een groot aantal verenigingen en adverteerders helaas niet hebben mogen verwelkomen en bedanken op ons jubileumfeest, kijken we als redactie toch terug op een geslaagde en erg gezellige avond. Op naar de volgende honderd en een nieuw jubileum! De redactie

6 Pagina 6 4 Mei herdenking 2014 Onder grote belangstelling ( meer dan 100 personen ) vond zondag 4 mei weer de jaarlijkse dodenherdenking plaats in Raerd in samenwerking met de kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool 't Raerderhiem. Vanaf het schoolplein werd in een stille tocht naar het herdenkingsmonument gelopen. Nena Compagne Lientje van der Meer Ilse ter Schegget Tara van der Meulen Araya Lukkes Tessa van der Meulen Arjen van der Ploeg Rense Sikkema Jauke Sikkema Sander van der Velde Afgesloten werd met het Wilhelmus en een bloemlegging door alle aanwezigen. In het dorpshuis was gelegenheid na afloop om elkaar te ontmoeten. De kinderen die in dit stuk worden genoemd ontvingen uit handen van de heer Visser een oorkonde, beschikbaar gesteld door het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Paul ter Schegget en zoon wederom bedankt voor het vlaggen op de kerktoren en Kees Tijssen bedankt voor het geluid en de muziek. Allen bedankt voor uw aanwezigheid. Zo zorgen wij er met z'n allen voor dat deze herdenking blijft bestaan. J.J. Na het welkomstwoord van de voorzitter werd gewacht op het acht uur slaan van de kerkklok gevolg door 2 minuten stilte en het ten gehore brengen van de Last Post. Daarna volgde een korte overdenking door de heer Klaas Visser, afgevaardigde van de gemeente Sudwest Fryslân. Namens de kinderen die dit jaar het monument hadden geadopteerd werd een bloemstuk neergelegd. Twee jongens droegen de krans van de gemeente SWF. De deelnemende kinderen van groep 7 en 8 waren: Nena Compagne en Lientje van der Meer vertelden iets over de ervaringen van hun beppe's en pake in de oorlog. Araya Lukkes droeg een gedicht voor.

7 Pagina 7 Openingstijden: Woensdag / / uur Donderdag / uur Vrijdag / / uur Zaterdag uur Vanaf maart: Spray tanning in de kapsalon!! Spray tanning is er goed uitzien, met een goed gevoel! Direct een egaal gebruinde huid. Snel en natuurlijk resultaat! Spray tanning hele lichaam 30 min. 22,50 Spray tanning gelaat, decolleté en armen 20 min. 12,50 Tot ziens, Piety Smitshoeke DP Raerd Tel Met onze online diensten kunt u meer dan u denkt. De meeste bankzaken regelt u net zo makkelijk online. U wilt snel en gemakkelijk een nieuwe bankpas kunnen aanvragen. Of kort voor vertrek een reisverzekering afsluiten. Daarom staan veel van onze diensten ook online voor u klaar. Zo kunt u bankieren wanneer het u uitkomt. Samen sterker

8 Pagina 8 Biljartseizoen heren Het was een bewogen en bijzonder seizoen. Wij willen stilstaan bij het overlijden van een trouw lid, Piet Bijlsma. Zijn aanwezigheid en humor wordt gemist. Piet Kooistra heeft de keu weer opgepakt en was weer van de partij. Helaas kon Evert van Peppel door zijn werk in de randstad het hele seizoen niet meedoen. Daarom is Harry Banga halverwege toegetreden als tijdelijke deelnemer die echter niet meetelde voor de competitie. Als laatste kan worden genoemd de levendige toetreding van Alfons Banus. En in december waren daar 2 nieuwe biljarttafels. Er was al langer sprake van, maar na een paar vergaderingen met het Doarpshûs en de biljartclubs is besloten actie te ondernemen. Een zoekopdracht geplaatst bij Popma leverde 2 identieke biljarts op met een leiplaat uit 1 stuk. Een paar heren hebben even geproefbiljart en het leek goed. Het kon doorgaan. De biljarts moesten echter wel uit Hurdegaryp komen. Ids en Nico regelden het vervoer en de menskracht. Het leek een onhandelbare en zware klus, maar viel mee door de karretjes en andere hulpmiddelen van Popma. Op zaterdag 14 december zijn de oude biljarts gedemonteerd en afgevoerd en vervangen door de nieuwe. De nieuwe biljarts werden alom geprezen, maar of de resultaten daarna ook beter waren weet iedereen voor zichzelf het beste. Omdat er geen verschil meer is tussen de biljarts valt er wel één van de potentiele oorzaken van slecht spel af. Als laatste kan het wederom vervallen van de gezamenlijke slotavond worden genoemd. Wij, de heren, moesten het nog steeds organiseren. Door verschuivingen van speelavonden, het reisje van de biljartdames en het niet beschikbaar zijn van ons idee, was er begin april weer geen geschikte avond te vinden. Er wordt nagedacht over een gezamenlijke startavond i.p.v. een slotavond. De competitie We kijken er niet meer van op, want ook dit seizoen was tot en met de laatste competitieavond niet bekend wie de kampioen zou zijn. En net als vorig jaar moesten de nummer 1, 2 en 3 weer een week later tijdens het prijsbiljarten worden vastgesteld. De beslissingsstrijd om het kampioenschap ging deze keer tussen Koos de Vries, Jelle Veenstra en Bauke Huitema. Alle 3 hadden 30 wedstrijdpunten. Hoe los je dat op? Een minicompetitie over 15 beurten of iets anders? Er is gekozen voor een zeer bijzonder spel. Alle drie spelers gelijktijdig 30 beurten laten spelen, elk met een kleur bal. Er werd geloot om de kleur. De eerste stoot moest van acquit worden genomen en er was geen nastoot. Bauke had de rode bal en kwam pas aan het einde op gang. Koos bleef achter en Jelle balde gewoon door. Uiteindelijk was na 30 beurten de eindstand: Bauke gemiddeld t.o.v. zijn tal 0,909 Jelle 0,905 Koos 0,780. Bauke was dus kampioen met een verschil van 1/4000. Dat was in de geschiedenis van de Raerder biljartclub nog nooit voorgekomen. Kortom de top drie van de competitie is: 1. Bauke Huitema 2. Jelle Veenstra 3. Koos de Vries. Zie de competitielijst voor de totale uitslag. Enkele bijzondere getallen om te noemen zijn: Het hoogste gemiddelde over de gehele competitie is door Otto gespeeld met 2,09 caramboles per beurt (63 in 30 beurten). Zeer memorabel was de hoogste partijscore van 106 caramboles die eveneens door Otto werd behaald. Tijdens deze partij had hij de indruk dat het wel lekker ging maar boven de 100 had hij niet verwacht. Het werd dan ook tot het laatst geheim gehouden. Het wordt eentonig maar ook de hoogste serie is gespeeld door Otto en wel 27 caramboles in 1 beurt. Otto had dit seizoen een abonnement op de hoge getallen.

9 Pagina 9 Het prijsbiljarten In de kerstvakantie was er weer prijsbiljarten. De eerste 10 ontvangen een vleespakket en de rest de een kip. De nummers 1 t/m 3 waren: 1. Ids Veldhuis 2. Koos de Vries 3. Lammert Visser Na de competitie de afsluitende prijsbiljartavond. Hierbij een rollade voor de eerste drie (oplopend in omvang) en een fles Raerderroek voor de nummers 4 en 5. De uitslag was: 1. Michiel Kalsbeek 2. Johannes Pieter Sikkema 3. Johannes Frankena Opmerkelijk. Het hele bestuur had een prijs (Harry vierde) wat natuurlijk de nodige vragen opriep. Hoe zou dat nou kunnen? Wie verwerkt die lijstje eigenlijk? Maar het is echt eerlijk gegaan. Ja ja, dat zal wel. Biljartweekend Ook dit jaar weer het traditionele biljartweekend. De einduitslag met bijbehorende prijs was als volgt: 1. Jildert de beker en een rollade 2. Klaas rollade 3. Ids fles Raerderroek 4. Tjeerd fles Raerderroek Namens het bestuur een fijne zomer toegewenst. HP

10 Pagina 10 Hoe van Raerd in Honderd te geraken 001 daar ligt ze wondermooi te pronken dat magische nummer honderd 002 maar het ging - mocht u daar licht van denken - niet van een leien dakje 003 het heeft in de burelen ter redactie somtijds knetterhard gedonderd 004 wij vieren haar verschijnen met oranjekoek en een gebakje 005 groots als wij allen zijn met deze onze eigen Praet fan Raerd 006 nu even kalmpjes aan, even geen kopij, even rustigjes op ons gemakje 007 straks wordt bij een heuse poppeslok (of twee) uitvoerig nagekaart 008 zo van: Zeg weet jij nog hoe het negen jaar geleden is begonnen 009 het alles nog eens over kunnen doen is me wel een rondje waard 010 sommige verhalen zó fantastisch dat ze klonken als verzonnen 011 maar wie dat gelooft doet mee aan roddel en aan achterklap 012 want alle historiën kwamen rechtstreeks uit betrouwbre bronnen 013 tenzij dan de redactie maakte tijd en ruimte voor een goede grap 014 de boog van dorpsproblemen kan niet steeds gespannen staan 015 doch alles wordt weer glad gestreken op een krukje aan de tap 016 zonder overdrijven zeg ik hier de Praet is de aorta van dit dorp 017 want zij houdt met vaste regelmaat hen die niet weten bij de les 018 is het wellicht daarom dat ik van al haar nummers gulzig slorp 019 gelijk een ouderwetse zuiplap die getrouwd is met zijn fles 020 waaraan hij zijn niet te stillen dorst probeert te lessen 021 doch nee, dat is het niet want die domkop loopt in eigen mes 022 het gaat bij deze krant om iets verheveners namelijk om processen 023 om hier en nu, om dingen samen doen, om een gemeenschap zijn 024 om mee te leven met andermans verdriet of liever toch successen 025 gedeelde smart is halve smart maar bij vreugde is al snel het huis te klein 026 dus gaat de Praet fan Raerd over dingen die ons raken en ons binden 027 de Slachte-marathon, de Merke en als het even mag mijn zadelpijn 028 voor al die invalshoeken moet de redactie een gerechtigd plekje vinden 029 zich dapper staande houden en dikwijls werken onder grote druk 030 een rechtvaardig rechter zijn in wat soms lijkt een land vol blinden 031 want voordat je het weet is het vertrouwen weg en de relatie stuk 032 een redacteur moet met zijn krantenschip goed kunnen laveren 033 en dat vergt naast groot vakmanschap, veel tact en het nodige geluk 034 géén wonder dat er maar weinigen die somtijds pokkenbaan begeren 035 zo wordt een redactionele vacature vaak met moeite opgevuld 036 men heeft het druk of moet voor baas en carrière elke avond leren

11 Pagina en toegegeven zo een baantje vergt een stalen ziel en engelengeduld 038 om van de eer, de roem en de royale revenuen maar te zwijgen 039 zweet in de handen, de tenen tot bloedens toe in klomp of schoen gekruld 040 met de deadline in t verschiet heeft men de keuze tussen paniek en hijgen 041 de drukker en de bezorgers willen aan de slag en wachten niet 042 dus denkt menig redacteur in stilte laat iedereen toch de klere krijgen 043 is er dan niemand die mijn ploeteren, mijn zwoegen en mijn beste beentje ziet 044 kan aan de Praet van Raerd niet veel meer dan mijn allerbeste geven 045 krijg ik dan in ruil voor mijn tomeloze inzet niet een beetje werkkrediet 046 sorry hoor maar dit gelamenteer is meer dan lichtelijk overdreven 047 want het leven van een redacteur in Raerd is eigenlijk een feest 048 elke maand wordt hier aan onze dorpsgeschiedenis geschreven 049 en een wezensstuk van die Petit histoire lag op des redacties leest 050 daarin een rol te mogen spelen, is eer een voorrecht dan een last 051 want voor ons voortbestaan dienen wij te werken aan de Wijgeest 052 dus zoeken wij voor elke jaargang naar adverteerders met een smeerkwast 053 nee sorry hoor dat is een grapje en wellicht een tikkeltje misplaatst 054 want elke sponsor of nu groot of klein maakt ons superenthousiast 055 wanneer het tennis weer begint of wie heeft tegen wie gekaatst 056 van elke dorpsbijeenkomst doet de redactie nauwgezet verslag 057 en maakt daarbij geen onderscheid wie eerst komt en wie laatst 058 nee, als het voor Raerd belangrijk is, maakt men ervan gewag 059 soms verstandig kiezend voor een afgewogen guldenmiddenweg 060 want er bestaat een groot respect voor ieders interesse, taal en vlag 061 de Praet fan Raerd moet noodden tot contact en desnoods stevig overleg 062 in hoor en wederhoor en -zij het met mate- een snufje zorgvuldige kritiek 063 immers wie bij een kaats geen bal verwacht, verliest het spel, heeft pech 064 de lezers van het blad hebben voorkeur voor dit stukje of voor die rubriek 065 want zeg nu eerlijk, ieder wil graag stof voor een roddel of een praatje 066 weet je wie er laatst getrouwd is en weet je wie verdween met de muziek 067 de meesten hebben van de kous gehoord maar weinigen zien het naadje 068 goed dan, maar je hebt het niet van mij want ik haal het uit de krant 069 de liefde voor de buurman is voorbij en ze valt nu op een heilsoldaatje 070 weet je wie nu alweer een kleine heeft, ja precies die van de overkant 071 dat huis waar eerst de bakker woonde en voordien was het een kuiperij 072 hoe ik dat weet.de Praet fan Raerd ik heb haar altijd bij de hand 073 alles van de Raerder dorpshistorie verdwijnt als een oranjekoek in mij 074 ook al moet ik bijna elke andre boodschap tegenwoordig elders halen 075 maar uit de oude doos over het Raerd van vroeger lezen maakt me blij

12 Pagina laten we met de Praet fan Raerd strijden tegen krimp en het verschralen 077 een Raerd van alle wateren gewassen, verbleekt niet, houdt haar glans 078 kan uit eigen beurs de leges voor haar toekomst met gemak betalen 079 en haar opgang in de vaart der volkeren geeft ook deze dichter kans 080 edoch zal de redactie dit ambitieuze streven in der kieme smoren 081 want zij benoemt de ceremoniemeester en die orkestreert de stoelendans 082 deze brave dichtersborst doet hier alle moeite er volledig bij te horen 083 maar trad pas bij nummer negenenzeventig als startend dorpeling in 084 dus wordt hij eerst door de redacteurs geknipt en daarna geschoren 085 en als alle nieuwe starters gewezen op zijn nederige plek als Benjamin 086 t voortbestaan van Raerd hangt af van ervaring, gecombineerd met durf 087 van weten hoe de hazen lopen en de wisselende diepten van het zwin 088 van de aloude Middelzee, van klei en grasland maar ook zonder turf 089 de al eeuwendurende succesvolle gevechten om het naakte voortbestaan 090 geef je niet één, twee, drie uit handen aan een opgeblazen dichtersmurf 091 in dat werelds pandemonium wist de redactie de juiste weg te gaan 092 het dorp en de mensen te doorgronden als een gecompliceerde partituur 093 en daardoor feilloos en absoluut trefzeker de juiste noten aan te slaan 094 omdat te vieren en al die zwoegers te bedanken maken wij nu tijd en uur 095 en niet te vergeten een diepe buiging en daarna lichten wij de hoed 096 voor zo een topredactie ga je als lezer door roei en ruit en vuur 097 de redactie van de Praet van Raerd is helemaal je dattum, supergoed 098 jullie worden voor die inzet heus door meer dan mij alleen bewonderd 099 jullie hebben met zijn allen een prachtig beeldrijk nummer uitgebroed 100 daar ligt ze wondermooi te pronken dat magische nummer honderd Sieger L. van der Zwaag Raerd 25 april 2014

13 Pagina 13 Woningtaxatie vast laag tarief Voldoet aan de eisen voor Nationale Hypotheek Garantie (NWWI- of Taxateurs Unie-gevalideerd) persoonlijk & lokaal Taxatie Team inclusief BTW, verschotten en bijkomende kosten dus geen nare verrassingen achteraf Slotsdijk 4a, 9012 DT Raerd Telefoon www. taxatieenadvies. nl Ambachtsbakker Sybesma Openingstijden Mantgum: Dinsdag t/m donderdag: uur Vrijdag: uur Zaterdag: uur * Mantgumer Preamke, een heerlijk lekkernij maar ook een leuke tip als kado. * Kadomand gemaakt terwijl u wacht, in de zomer kunt u koffie of thee krijgen op ons terrasje. * Suiker of krentenbrood in elk cijfer welke u maar wilt. * Reklame s staan in de Skille vermeld. * Ontbijtservice. * s`maandag kunt u gebak afhalen op bestel in onze winkel te Boksum. * Ook kunt u s`ochtends vroeg altijd in Boksum terecht om uw gebak af te halen of mee te nemen naar uw werk bijvoorbeeld. / Mantgum tel.: / Boksum tel.: /

14 Pagina 14

15 Pagina 15 administratiekantoor UW CIJFERS, ONZE ZORG Freek Franken Jaargang 10, nr. 91 Juni 2013 Raerder doarpskrante Ze doen het niet alleen maar nog begrijpelijk ook De redaksje fan de Praat fan Raerd sil yn juli op fakânsje. Dêrom komt de Praat pas wer yn augustus út. Slutingsdatum foar de kopij is dan 15 augustus. Aaltsje, Jan Evert, Ymie en Minke Groot succes! De donateurs actie voor de Raerder Roek is een groot succes geweest. Zo mogen we, naast de al bestaande donateurs, vele nieuwe donateurs verwelkomen, iets waar we bijzonder blij me zijn. Op deze wijze hopen we nog jaren de wind in de zeilen te hebben! Namens de donateurs commissie bedankt! TB Adverteren in de praet van Raerd?? F.J.Franken Dataservice tel: Fryhofke 25 fax: CK Raerd mobiel: Voor al uw administratie boekhouding belastingaangiftes WVG aanvragen verslaglegging (nu ook budgetbegeleiding) Dataservice, dé specialist voor zzp en privé kvk: Studio Yn Himmeren Sylsterhoeke 5 Voor: Gezichtsbehanderling Gezichtsmassage Verven van wimpers en wenkbrauwen Harsen en epileren Tevens verkooppunt van: Voor een behandeling of een bestelling kunt u bellen met: Janny van der Meer, tel: grondwerk bestrating complete tuinaanleg Zweedse (tuin)huisjes, speeltoestellen & tuinschermen tuinadvies en ontwerp levering modder, zand & erfverharding Tulikivi speksteenkachels

16 Pagina 16 Lekker Fit Dinsdag 25 maart was de afsluiting van het project "lekker Fit'. De afgelopen weken hebben de kinderen lessen gekregen over gezond gedrag en hebben ze in werkboekjes opdrachten gedaan. Ze weten nu alles van de schijf van vijf en het belang van sporten. Dorien van Steen, de buurtsportcoach, gaf gymnastieklessen aan alle groepen. Circuit met groep 1 t/m 4 Groep 1, 2, 3 en 4 is op maandag 10 maart de hele middag met het project Lekker Fit aan de slag geweest. In 7 groepjes werd er elke 10 minuten een andere activiteit gedaan, met dank aan Arjen die de tijd voor ons bijhield. Met een blinddoek voor hebben we verschillende dingen geproefd en geroken. We konden fruit en groente voelen onder een kleed (met dank aan Redmer). Er was een kleurplaat van gezond eten, we maakten de schijf, bewogen buiten op het plein (met dank aan Araya en Janne) en beantwoorden vragen op de computer (www.lekkerfit.nl). En op het eind kregen we een heerlijke smoothy van juf Klaske. Afsluiting met prijsvraag Juf Thea en juf Ingrid deden 3 " dansjes" met de hele school. Het was een groot succes. Beide juffen hadden kleding van verschillende sporten aan. Hier ging de prijsvraag over. "Van welke sporten hadden de juffen kleding aan of bij zich?". De kinderen hebben massaal alle sporten ingevuld. Uit deze stapel briefjes hebben de juffen er 4 getrokken. Van deze 4 hebben de 2 met de meeste goede antwoorden gewonnen. Sigrid en Eelkje mochten buiten in het zonnetje wat drinken en een heerlijk bord fruit eten. Dit terwijl de andere kinderen alweer in de klas waren. Record vingerhaken Iris Top was in de voorjaarsvakantie aan het vingerhaken geslagen. Terug op school vroeg ze of ze het de hele klas mocht leren. Dit was zo n succes dat groep 3/4 het record van 18 kilometer wil verbreken. Hier hebben ze de hulp van de rest van de school bij gevraagd. Op 17 maart hadden we al 750 meter! NL DOET Raerd weer schoon na zeer succesvolle NL Doet. Vrijdag 21 maart, de dag van NL Doet, begon met regen maar gelukkig was het s middags droog! Niets hield ons dan ook tegen om te gaan himmelen en Raerd weer zwerfvuilvrij te maken. Als eerste gingen de leerlingen van groep 5 en 6 enthousiast op pad met een vrijwilliger. Getooid in een hesje, met papiergrijpers en een vuilniszak gingen ze op pad. We dachten nog dat het met het afval in Raerd wel mee zou vallen, maar helaas! De nodige vuilniszakken werden met afval zoals lege blikjes, glas, chipszakjes, plastic, papier, zakdoekjes, touw, etc. gevuld.

17 Pagina 17 Bij terugkomst op het plein was er voor de deelnemers een glas drinken en een stuk chocola. Daarna was het de beurt aan de leerlingen van groep 7 en 8. In tegenstelling tot groep 5 en 6, die de binnenring van Raerd hebben gedaan, trokken zij door de buitenste straten van Raerd. Het resultaat van een middag zwerfvuil opruimen met alle enthousiaste vrijwilligers en leerlingen levert een schoon Raerd op! Zullen we het met zijn allen zo schoon houden? Als dank voor hun inzet, was er voor alle leerlingen ook nog een oorkonde. Naast de schoonmaakactie is er in het teken van NL Doet ook nog een pracht van een schoenenbank gemaakt. Deze staat in de entree van de bovenbouw. De bank is gemaakt door Hanneke en zorgt voor een nette binnenkomst. Goede inzet Iedereen heel erg bedankt voor zijn inzet op deze dag. Zonder jullie was het niet zo n groot succes geworden! Leuke uitspraken: Groep 7/8: In een spreekbeurt komt het woord conceptie aan bod. Na de spreekbeurt vraag ik de kinderen wat het woord conceptie eigenlijk betekend. Een van de kinderen: "Dat is toch waar je je moet melden?" (receptie)

18 Pagina 18

19 Pagina 19 Neem nu het besluit eet kwaliteit groente en fruit Koop eens witlof of rode kool bij Bernard Abma uit Tersoal Of fruit om van te watertanden... Zeker! Er zijn ook fruitmanden! Bel: of

20 Pagina 20 Pilot Informele Zorg Vanaf 1 oktober 2013 zijn wij in uw dorp van start gegaan met het project informele zorg. Dit betekent dat uw dorp consulenten heeft gekregen. Via dorpskranten, websites van dorpsbelang wordt u geïnformeerd over de werkwijze van de consulenten en hoe u ze kunt bereiken. De komende jaren krijgt de gemeente er veel nieuwe taken bij op het gebied van zorg en welzijn. Tegelijkertijd krijgt de gemeente hier minder geld voor, dan er nu aan wordt uitgegeven. Dat betekent dat wij het werk op een slimme, creatieve manier moeten gaan organiseren. Uw dorp heeft hiervoor twee consulenten gekregen, waarvan de één een WMO consulent is en de ander gespecialiseerd is in Welzijn. Bij deze consulenten kunt met al uw vragen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, hulp en ondersteuning terecht. Door middel van huisbezoeken waarin vraagverheldering en informatievoorziening belangrijk zijn kijken de consulenten letterlijk mee naar mogelijke oplossingen zo dicht mogelijk bij huis. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande structuren van het dorp zoals bestaande vrijwilligerskaders, dorpsbelang, lokale zorgaanbieders, wijkverpleegkundige. Doel hiervan is de hulpvrager zoveel mogelijk de eigen regie te geven en daarnaast kan er meer zorg op maat worden gerealiseerd. Hierbij zijn burgerinitiatieven die vanuit het dorp worden geïnitieerd van belang voorbeelden hiervan zijn boodschappenservices Tersoal, hulpdienst door vrijwilligers Graach Dien Scharnegoutum, koffieochtend ouderen Raerd. Hopelijk zijn de bovenstaande voorbeelden zo inspirerend dat u zich hierdoor voelt aangesproken en ideeën op kan doen voor uw eigen dorp. Iemand nodig om hierover mee te denken? Hiervoor kunt u ook terecht bij de consulenten. Contact gegevens: WMO Consulent: Welzijnswerker/Opbouwwerk Janke Bakker Sandra Ordelman Auto en onderdelenbedrijf Pim & Alice Koopmans In- en verkoop gebruikte auto s gebruikte onderdelen enz. enz. Hegedyk 8, Raerd, tel

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 -8045- DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 Beste dorpsgenoten, Tijdens de redactievergadering van 10 februari zijn de Olympische Winterspelen in Sotsji in volle gang. De Nederlandse schaatsploeg

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Juni 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Januari 2015.

19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Januari 2015. t Oksenijs Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 35 nûmmer 1. Oantal 450 YNHÂLD KOLOFON Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Fan de redaksje 2 Oksenijskes 3 Dorpsbelangen Jistrum/Skûlenboarch 4 Nieuws

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging. Jaargang 2009 nr. 3 mei. Études physionomiques par Gustave Doré

Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging. Jaargang 2009 nr. 3 mei. Études physionomiques par Gustave Doré Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging Jaargang 2009 nr. 3 mei Études physionomiques par Gustave Doré BRÉ-DA-BOULES opgericht 14 oktober 1982 K.v.K. nr. 40282274 aangesloten bij de Nederlandse

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

December 2010. Inhoudsopgave

December 2010. Inhoudsopgave December 2010 Inhoudsopgave Informatiepagina... 2 Weekenddiensten huisartsen/dierenartsen N schut, Elim, H veld... 3 Van de redactie... 4 In de Kiekerd... 7 CBS de Regenboog... 11 Dorcas... 15 S.S.N...

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke Hete chocola en 'Op e Hichte' De winter mét vorst staat onverwacht snel voor de deur. Verwarming moet een graadje (of twee graadjes...) hoger, schaatsen zijn uit het vet, Elfstedenkoorts dreigt met een

Nadere informatie

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP Jaargang 28, Voorjaar 2013 GEIN3DORPER HUIS-AAN AAN-HUIS IN GEIN3DORP JAARVERGADERING 17 APRIL STICHTING MUZIEK OP MAAT GEINBURGIA TENNIS INBRAKEN GAASPERPLAS WINDSURFING BADMINTON AFVALLEN KUN JE LEREN

Nadere informatie

Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1

Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1 Dorpskrant BARGER-OOSTERVELD JAARGANG 33, NUMMER 1 Sponsoren Dorpskrant Le Lis, Schoonheidssalon, St. Gerardusstraat 213, Barger-Oosterveld, tel: 675996 Lubbers Bouwmaterialen, Oosterveldsestraat. 54,

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012

Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012 Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012 Nunspeet - Hulshorst - Vierhouten - Elspeet Een uitgave van: www.gemeentebelang-nunspeet.nl Colofon Het Klaverblad is een uitgave van vereniging Gemeentebelang bankrekeningnummer

Nadere informatie

De Dorpsbode. Ledenvergadering Dorpsbelang op 28 november

De Dorpsbode. Ledenvergadering Dorpsbelang op 28 november De Dorpsbode 61 e jaargang, nr. 22 15 november 2008 VERENIGING DORPSBELANG SCHIERMONNIKOOG Ledenvergadering Dorpsbelang op 28 november Geachte leden, Hierbij bent u van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

InTactualiteiten. Beste lezer(s),

InTactualiteiten. Beste lezer(s), InTactualiteiten April 2012 Beste lezer(s), Het jaar 2012 is al weer een behoorlijk eindje gevorderd, wanneer deze editie op de deurmat valt. Nu de groene winter achter ons ligt en de voorspellingen van

Nadere informatie

Haagse Beemden Nieuws

Haagse Beemden Nieuws Haagse Beemden Nieuws 23e jaargang - 19 januari 2006 - nr. 1 Kerstboomverbranding Foto Lars Scheve Aardrijktunnel heeft nieuwe uitstraling De workshops hebben resultaten geboekt. Op 10 december lieten

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 11 december bij Tine. Vol verwachting

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 11 december bij Tine. Vol verwachting de dorpskrant van Nij Beets jaargang 10 - nr 3 - november 2014 Colofon Redactie Bart Ledegang Peppel 4 T: 462063 E: ledegang@home.nl Tine de Kleine DN-wei 43 T: 461520 E: tinedekleine@gmail.com Advertenties

Nadere informatie

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp Uitgave voor en door Teugenaren Jaargang 09 Editie 3 Januari 2015 Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp De Oudheidkundige Kring Voorst bestaat in 2015 40 jaar en organiseert daarom een

Nadere informatie

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 14 mei bij Tine. Kriebels. De Nijs Beetster online op www.nijbeets.

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 14 mei bij Tine. Kriebels. De Nijs Beetster online op www.nijbeets. de dorpskrant van Nij Beets jaargang 10 - nr 8- april 2015 Colofon Redactie Bart Ledegang Peppel 4 T: 462063 E: ledegang@home.nl Tine de Kleine DN-wei 43 T: 461520 E: tinedekleine@gmail.com Advertenties

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen 11 e jaargang nr. 3 december 2013 Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen In juni jl. is de 8 jarige Jentske Withag Nederlands Kampioene Mountainbiken geworden in Berlicum. Dit is een prestatie waar

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

REESTMONDER. Juni - 2015 NR. 3. een prettige vakantie

REESTMONDER. Juni - 2015 NR. 3. een prettige vakantie REESTMONDER Juni - 2015 NR. 3 een prettige vakantie COLOFON INHOUD De Reestmonder verschijnt vijf keer per jaar. Bij alle redactieleden kun je terecht voor het aanleveren van artikelen of ideeën. Ook kun

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Kijk ook eens op: www.oerle.info

Kijk ook eens op: www.oerle.info TomTom is de weg kwijt Tapas eten in Alegria Stem op VIDO KVO wordt VKS Oersprong naar Luxemburg Eerste prijswinnaar van de crypto! Bijzondere foto s gevraagd Kijk ook eens op: www.oerle.info Jaargang

Nadere informatie

Birdie. Bob Dickhout schittert door afwezigheid. NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant. Sander Visser t Hooft geridderd

Birdie. Bob Dickhout schittert door afwezigheid. NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant. Sander Visser t Hooft geridderd Birdie. Magazine van de Amsterdamse Golf Club / Strak en Trefzeker Bob Dickhout schittert door afwezigheid Sander Visser t Hooft geridderd NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant 28e jaargang /

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie