PRAET FAN RAERD. Raerder doarpskrante. Honderd is één. honderd nummers in honderd woorden samenvatten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRAET FAN RAERD. Raerder doarpskrante. Honderd is één. honderd nummers in honderd woorden samenvatten"

Transcriptie

1 Jaargang 11, nr. 101 Mei 2014 Raerder doarpskrante Honderd is één honderd nummers in honderd woorden samenvatten is zelfs voor een gelauwerd dichter geen sinecure hoe zou men het redactioneel labeur op juiste waarde schatten of diep respect betonen voor al die langdoorwerkte uren de Praet van Raerd zou zonder deze tomeloze inzet nog geen halfbedrukte omslag meer beslaan maar dit maanblad ontrekt zich aan die harde perswet en ontpopt zich tot een krachtig kloppend dorpsorgaan dus heb ik hier geen honderd woorden nodig totdat een volgend nummer door mijn postgleuf glijdt want één woord maakt er negenennegentig volkomen overbodig de Praet van Raerd dankt haar bestaan aan de gemeenschappelijkheid

2 Pagina 2 Colofon Praet fan Raerd Jaargang 11, nummer 101 Mei 2014 De dorpskrant Praet fan Raerd wordt gratis verspreid in Raerd. Redactieleden: Minke Strikwerda (eindredactie) Nienke Hainja (penningmeester) Ymie Terwisscha van Scheltinga (interviews) Margreet Kamman (interviews) Harmen de Vries (opmaak) Aaltsje ter Schegget (secetariaat ) Distributie: Johanna Kooistra Kopij : Aaltsje ter Schegget Flansum 2a 9012 DC Raerd hotmail.com Bankrekeningnummer: Voor het augustus nummer: inleveren copij uiterlijk 15 augustus (als word bestand en zonder tabellen) De krant van augustus wordt vanaf donderdag 4 september bezorgd. Oplage: 320 stuks Abonnementen buiten Raerd: 27,50 per jaar (per nummer 1+ 1,50 porto = 2,50) Druk: copy Service Leeuwarden

3 Pagina 3 Agenda Raerd Wanneer Tijd wat Waar Zaterdag 31 mei 9.30 uur Ouder-kind toernooi Tennis Club Tennisbaan Woensdag 11 juni Vanaf uur Oud papier ophalen Hele dorp Vrijdag 13 juni uur Kids Kuiertocht Schoolplein Zaterdag 14 juni uur Autopuzzeltocht??? Zaterdag 21 juni uur Midzomernacht toernooi Tennis Club Tennisbaan Zondag 22 juni uur Kerkdienst Laurentiuskerk v.a. 5 juli, elke zaterdagmiddag Tsjerkepaad Laurentiuskerk Zondag 17 augustus uur Teatsen Kaatsveld Zaterdag 18 oktober? Kinderbingo Dorpshuis Zondag 2 november? Winterfair Dorpsplein 101, de laatste krant? Helaas heeft ons redactielid Jan Evert Boersma moeten besluiten per direct te stoppen met de opmaak van de krant. Hij heeft dit werk met veel precisie en vakmanschap het afgelopen jaar gedaan en heeft er voor gezorgd dat er een vast stramien ontstond waarbinnen de aangeleverde kopij geplaatst kan worden. Jan Evert, hartelijk dank voor je inzet! Inmiddels hadden we Harmen de Vries bereid gevonden om het opmaakwerk over te nemen, maar, niet elke maand. Hij wil dit wel wél om de maand doen, om en om met iemand anders. WIE O WIE wil dit werk mede op zich nemen? Wij hebben ondertussen een aantal mensen benaderd met de vraag om hierover na te denken. Met 1 persoon zijn we in gesprek, maar definitief is de toezegging nog niet. We willen graag in contact komen met mensen die belangstelling hebben om mee te werken aan de Praet fan Raerd. Ook in de functies van eindredacteur en penningmeester zouden we er graag iemand bij hebben. De volgende krant zal pas begin september uitkomen. Een optie is nog om na de zomer de krant om de twee maanden te laten verschijnen. Reacties graag aan één van de redactieleden, zie colofon. Of naar: Wilt u informatie over het opmaakwerk, hoeveel tijd kost het, wat moet je er voor kunnen enz., kunt u terecht bij Harmen de Vries of bij Jan Evert Boersma. Wij hopen uiteraard op positieve respons. De redactie

4 Pagina 4 Jubileumfeest Praet fan Raerd op 25 april 2014 Omstreeks uur druppelden de eerste genodigden het sfeervol aangeklede dorpshuis binnen. In de hal werden zij ontvangen door Ilse en Alida die de gastenlijst bij hielden en er op letten dat een ieder het gastenboek tekende. In de zaal werden de gasten, door de aanwezige redactieleden van de Praet fan Raerd, persoonlijk welkom geheten en voorzien van een feestelijk glaasje champagne. Omstreeks uur is de jubileumavond door ceremoniemeester Eddy Wijnsma geopend. Natuurlijk werd er even teruggeblikt naar het ontstaan van de krant samen met de oprichters Etsje Hoekstra en Piet Kooistra die destijds in het Plaatselijk Belang zaten. Ook de diverse rubrieken die de krant door de jaren heen heeft gekend werden even aangehaald, zo zag Eddy zelf voorheen iedere maand weer uit naar de taart van Anne maar ook heeft hij altijd genoten van kort nieuws op de achterzijde van de krant. Iedereen werd dan ook meteen opgeroepen om vooral foto s met bijschrift naar de Praet fan Raerd te (blijven) mailen, zodat deze rubriek goed gevuld blijft. Na nog enkele leuke feitjes over de het aantal bedrukte en verspreidde pagina s, waarmee we qua meters papier zelfs tot in België konden komen, was het de hoogste tijd voor de onthulling van de jubileumkrant. Speciaal voor deze jubileumavond is de 100 ste krant op groot formaat in kleur afgedrukt. Dit speciale exemplaar is door redactielid Jan Evert overhandigd aan Eddy die het vervolgens heeft aangeboden aan Roel Houwing van de documentatiecommissie. Roel was aangenaam verrast en speelt met de gedachte dit speciale exemplaar te laten signeren. Hij is door de redactie al gewaarschuwd dat het fotograferen voor deze krant al een monsterklus was.dus Roel weet waar je aan begint. Een kopie van deze kleureneditie is later op de leestafel bij alle andere 99 edities gelegd als inkijkexemplaar, en hier werd na afloop van het officiële gedeelte dan ook driftig in gebladerd. Nadat Eddy treffend opmerkte wat is een feest zonder taart! rolden de redactieleden Aaltsje en Ymie de serveerwagen met een enorme taart waarop het voorblad van de jubileumeditie afgebeeld stond, naar binnen. Na een rondje langs de gasten is de taart aangesneden en was er voor iedereen koffie met gebak. Op verzoek kregen sommigen een stukje taart met daarop de afbeelding van hun eigen huis. Nadat iedereen voorzien was van koffie met gebak nam John Jacobs namens het Plaatselijk Belang het woord. De redacties door de jaren heen mochten de nodige complimenten in ontvangst nemen en vooral het belang van een dorpskrant voor de gemeenschap werd door John benadrukt. De redactie kreeg van het Plaatselijk Belang naast een geweldige financiële bijdrage ook een brief met daarin aanbevelingen en ideeën voor de toekomstige dorpskranten.

5 Pagina 5 Van Etsje Hoekstra ontvingen wij een fles wijn die na afloop van de meest recente redactievergadering ontkurkt is. De heerlijke chocolade verrassing die ieder redactielid van de Vleermuizen had gekregen is bij de meesten al op. We troffen in de ideeënbus slechts één bijdrage aan waar we, evenals met de aanbevelingen van het Plaatselijk Belang, aan de slag zullen gaan. Na de lovende woorden van John Jacobs was het tijd voor onze gastspreker Sieger van der Zwaag. Als inleiding droeg Sieger een gedicht voor van exact 100 woorden genaamd Honderd is één. Het gedicht eindigde met het woord gemeenschappelijkheid, hier draait het allemaal om. Na een korte uiteenzetting over zijn persoonlijke ervaringen met de gemeenschappelijkheid in Raerd droeg hij vervolgens 100 regels op rijm voor, waarbij hij een prachtig waarheidsgetrouw beeld gaf van de inspanningen die worden verricht zodat alle dorpsbewoners iedere maand weer een goed gevulde dorpskrant in de brievenbus kunnen vinden. Na de mooie woorden van Sieger werd het officiële gedeelte door Eddy afgesloten. De redactie heeft Sieger en Eddy met een zoete lekkernij bedankt voor hun bijdrage aan deze avond. Vanaf dat moment begon Petje- Af te spelen en werd er gezellig nagepraat onder het genot van een borreltje en een hapje. Op de tv bij de stamtafel werd, met dank aan Harmen de Vries, een diapresentatie getoond van de voorbladen van alle gemaakte kranten en bij de leestafel was vooral de kleureneditie van de jubileumkrant erg in trek. Iedereen die op de foto was gekomen voor de jubileumkrant heeft ongetwijfeld de fotolijsten in de, door Foppe en Minke in elkaar geknutselde, stellage met dorpskranten van weleer naast de leestafel wel herkend. Redactielid Minke Strikwerda was op het moment van de feestelijkheden op vakantie. Langs deze weg willen wij iedereen die aanwezig was van harte bedanken voor de gezellige avond. In het bijzonder willen we nog een aantal gasten bedanken voor de cadeaus en speciale woorden die we hebben ontvangen. De redactie heeft van het Plaatselijk Belang, het Dorpshuis, de merkecommissie en John en Jeltsje Jacobs een financiële bijdrage gekregen, hartelijk dank hiervoor. Tot slot willen wij als redactie de afgevaardigden van de Tennisclub nog bedanken voor hun creatieve idee om iets te doen met de overgebleven taarten. Doordat een groot aantal genodigden (zonder afmelding) niet kwam opdagen, bleven er maar liefst zes heerlijke slagroomtaarten over. Om het financiële leed hiervan wat te verzachten en wellicht ook om te voorkomen dat de redactieleden buitensporig zouden uitdijen, bedachten Trientsje en Sannes van de TC dat de taarten de volgende dag wel ingezet konden worden tijdens het draaiend rad op Koningsdag. De opbrengst was maar liefst 60,- bedankt voor dit geweldige initiatief! Ondanks dat we een groot aantal verenigingen en adverteerders helaas niet hebben mogen verwelkomen en bedanken op ons jubileumfeest, kijken we als redactie toch terug op een geslaagde en erg gezellige avond. Op naar de volgende honderd en een nieuw jubileum! De redactie

6 Pagina 6 4 Mei herdenking 2014 Onder grote belangstelling ( meer dan 100 personen ) vond zondag 4 mei weer de jaarlijkse dodenherdenking plaats in Raerd in samenwerking met de kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool 't Raerderhiem. Vanaf het schoolplein werd in een stille tocht naar het herdenkingsmonument gelopen. Nena Compagne Lientje van der Meer Ilse ter Schegget Tara van der Meulen Araya Lukkes Tessa van der Meulen Arjen van der Ploeg Rense Sikkema Jauke Sikkema Sander van der Velde Afgesloten werd met het Wilhelmus en een bloemlegging door alle aanwezigen. In het dorpshuis was gelegenheid na afloop om elkaar te ontmoeten. De kinderen die in dit stuk worden genoemd ontvingen uit handen van de heer Visser een oorkonde, beschikbaar gesteld door het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Paul ter Schegget en zoon wederom bedankt voor het vlaggen op de kerktoren en Kees Tijssen bedankt voor het geluid en de muziek. Allen bedankt voor uw aanwezigheid. Zo zorgen wij er met z'n allen voor dat deze herdenking blijft bestaan. J.J. Na het welkomstwoord van de voorzitter werd gewacht op het acht uur slaan van de kerkklok gevolg door 2 minuten stilte en het ten gehore brengen van de Last Post. Daarna volgde een korte overdenking door de heer Klaas Visser, afgevaardigde van de gemeente Sudwest Fryslân. Namens de kinderen die dit jaar het monument hadden geadopteerd werd een bloemstuk neergelegd. Twee jongens droegen de krans van de gemeente SWF. De deelnemende kinderen van groep 7 en 8 waren: Nena Compagne en Lientje van der Meer vertelden iets over de ervaringen van hun beppe's en pake in de oorlog. Araya Lukkes droeg een gedicht voor.

7 Pagina 7 Openingstijden: Woensdag / / uur Donderdag / uur Vrijdag / / uur Zaterdag uur Vanaf maart: Spray tanning in de kapsalon!! Spray tanning is er goed uitzien, met een goed gevoel! Direct een egaal gebruinde huid. Snel en natuurlijk resultaat! Spray tanning hele lichaam 30 min. 22,50 Spray tanning gelaat, decolleté en armen 20 min. 12,50 Tot ziens, Piety Smitshoeke DP Raerd Tel Met onze online diensten kunt u meer dan u denkt. De meeste bankzaken regelt u net zo makkelijk online. U wilt snel en gemakkelijk een nieuwe bankpas kunnen aanvragen. Of kort voor vertrek een reisverzekering afsluiten. Daarom staan veel van onze diensten ook online voor u klaar. Zo kunt u bankieren wanneer het u uitkomt. Samen sterker

8 Pagina 8 Biljartseizoen heren Het was een bewogen en bijzonder seizoen. Wij willen stilstaan bij het overlijden van een trouw lid, Piet Bijlsma. Zijn aanwezigheid en humor wordt gemist. Piet Kooistra heeft de keu weer opgepakt en was weer van de partij. Helaas kon Evert van Peppel door zijn werk in de randstad het hele seizoen niet meedoen. Daarom is Harry Banga halverwege toegetreden als tijdelijke deelnemer die echter niet meetelde voor de competitie. Als laatste kan worden genoemd de levendige toetreding van Alfons Banus. En in december waren daar 2 nieuwe biljarttafels. Er was al langer sprake van, maar na een paar vergaderingen met het Doarpshûs en de biljartclubs is besloten actie te ondernemen. Een zoekopdracht geplaatst bij Popma leverde 2 identieke biljarts op met een leiplaat uit 1 stuk. Een paar heren hebben even geproefbiljart en het leek goed. Het kon doorgaan. De biljarts moesten echter wel uit Hurdegaryp komen. Ids en Nico regelden het vervoer en de menskracht. Het leek een onhandelbare en zware klus, maar viel mee door de karretjes en andere hulpmiddelen van Popma. Op zaterdag 14 december zijn de oude biljarts gedemonteerd en afgevoerd en vervangen door de nieuwe. De nieuwe biljarts werden alom geprezen, maar of de resultaten daarna ook beter waren weet iedereen voor zichzelf het beste. Omdat er geen verschil meer is tussen de biljarts valt er wel één van de potentiele oorzaken van slecht spel af. Als laatste kan het wederom vervallen van de gezamenlijke slotavond worden genoemd. Wij, de heren, moesten het nog steeds organiseren. Door verschuivingen van speelavonden, het reisje van de biljartdames en het niet beschikbaar zijn van ons idee, was er begin april weer geen geschikte avond te vinden. Er wordt nagedacht over een gezamenlijke startavond i.p.v. een slotavond. De competitie We kijken er niet meer van op, want ook dit seizoen was tot en met de laatste competitieavond niet bekend wie de kampioen zou zijn. En net als vorig jaar moesten de nummer 1, 2 en 3 weer een week later tijdens het prijsbiljarten worden vastgesteld. De beslissingsstrijd om het kampioenschap ging deze keer tussen Koos de Vries, Jelle Veenstra en Bauke Huitema. Alle 3 hadden 30 wedstrijdpunten. Hoe los je dat op? Een minicompetitie over 15 beurten of iets anders? Er is gekozen voor een zeer bijzonder spel. Alle drie spelers gelijktijdig 30 beurten laten spelen, elk met een kleur bal. Er werd geloot om de kleur. De eerste stoot moest van acquit worden genomen en er was geen nastoot. Bauke had de rode bal en kwam pas aan het einde op gang. Koos bleef achter en Jelle balde gewoon door. Uiteindelijk was na 30 beurten de eindstand: Bauke gemiddeld t.o.v. zijn tal 0,909 Jelle 0,905 Koos 0,780. Bauke was dus kampioen met een verschil van 1/4000. Dat was in de geschiedenis van de Raerder biljartclub nog nooit voorgekomen. Kortom de top drie van de competitie is: 1. Bauke Huitema 2. Jelle Veenstra 3. Koos de Vries. Zie de competitielijst voor de totale uitslag. Enkele bijzondere getallen om te noemen zijn: Het hoogste gemiddelde over de gehele competitie is door Otto gespeeld met 2,09 caramboles per beurt (63 in 30 beurten). Zeer memorabel was de hoogste partijscore van 106 caramboles die eveneens door Otto werd behaald. Tijdens deze partij had hij de indruk dat het wel lekker ging maar boven de 100 had hij niet verwacht. Het werd dan ook tot het laatst geheim gehouden. Het wordt eentonig maar ook de hoogste serie is gespeeld door Otto en wel 27 caramboles in 1 beurt. Otto had dit seizoen een abonnement op de hoge getallen.

9 Pagina 9 Het prijsbiljarten In de kerstvakantie was er weer prijsbiljarten. De eerste 10 ontvangen een vleespakket en de rest de een kip. De nummers 1 t/m 3 waren: 1. Ids Veldhuis 2. Koos de Vries 3. Lammert Visser Na de competitie de afsluitende prijsbiljartavond. Hierbij een rollade voor de eerste drie (oplopend in omvang) en een fles Raerderroek voor de nummers 4 en 5. De uitslag was: 1. Michiel Kalsbeek 2. Johannes Pieter Sikkema 3. Johannes Frankena Opmerkelijk. Het hele bestuur had een prijs (Harry vierde) wat natuurlijk de nodige vragen opriep. Hoe zou dat nou kunnen? Wie verwerkt die lijstje eigenlijk? Maar het is echt eerlijk gegaan. Ja ja, dat zal wel. Biljartweekend Ook dit jaar weer het traditionele biljartweekend. De einduitslag met bijbehorende prijs was als volgt: 1. Jildert de beker en een rollade 2. Klaas rollade 3. Ids fles Raerderroek 4. Tjeerd fles Raerderroek Namens het bestuur een fijne zomer toegewenst. HP

10 Pagina 10 Hoe van Raerd in Honderd te geraken 001 daar ligt ze wondermooi te pronken dat magische nummer honderd 002 maar het ging - mocht u daar licht van denken - niet van een leien dakje 003 het heeft in de burelen ter redactie somtijds knetterhard gedonderd 004 wij vieren haar verschijnen met oranjekoek en een gebakje 005 groots als wij allen zijn met deze onze eigen Praet fan Raerd 006 nu even kalmpjes aan, even geen kopij, even rustigjes op ons gemakje 007 straks wordt bij een heuse poppeslok (of twee) uitvoerig nagekaart 008 zo van: Zeg weet jij nog hoe het negen jaar geleden is begonnen 009 het alles nog eens over kunnen doen is me wel een rondje waard 010 sommige verhalen zó fantastisch dat ze klonken als verzonnen 011 maar wie dat gelooft doet mee aan roddel en aan achterklap 012 want alle historiën kwamen rechtstreeks uit betrouwbre bronnen 013 tenzij dan de redactie maakte tijd en ruimte voor een goede grap 014 de boog van dorpsproblemen kan niet steeds gespannen staan 015 doch alles wordt weer glad gestreken op een krukje aan de tap 016 zonder overdrijven zeg ik hier de Praet is de aorta van dit dorp 017 want zij houdt met vaste regelmaat hen die niet weten bij de les 018 is het wellicht daarom dat ik van al haar nummers gulzig slorp 019 gelijk een ouderwetse zuiplap die getrouwd is met zijn fles 020 waaraan hij zijn niet te stillen dorst probeert te lessen 021 doch nee, dat is het niet want die domkop loopt in eigen mes 022 het gaat bij deze krant om iets verheveners namelijk om processen 023 om hier en nu, om dingen samen doen, om een gemeenschap zijn 024 om mee te leven met andermans verdriet of liever toch successen 025 gedeelde smart is halve smart maar bij vreugde is al snel het huis te klein 026 dus gaat de Praet fan Raerd over dingen die ons raken en ons binden 027 de Slachte-marathon, de Merke en als het even mag mijn zadelpijn 028 voor al die invalshoeken moet de redactie een gerechtigd plekje vinden 029 zich dapper staande houden en dikwijls werken onder grote druk 030 een rechtvaardig rechter zijn in wat soms lijkt een land vol blinden 031 want voordat je het weet is het vertrouwen weg en de relatie stuk 032 een redacteur moet met zijn krantenschip goed kunnen laveren 033 en dat vergt naast groot vakmanschap, veel tact en het nodige geluk 034 géén wonder dat er maar weinigen die somtijds pokkenbaan begeren 035 zo wordt een redactionele vacature vaak met moeite opgevuld 036 men heeft het druk of moet voor baas en carrière elke avond leren

11 Pagina en toegegeven zo een baantje vergt een stalen ziel en engelengeduld 038 om van de eer, de roem en de royale revenuen maar te zwijgen 039 zweet in de handen, de tenen tot bloedens toe in klomp of schoen gekruld 040 met de deadline in t verschiet heeft men de keuze tussen paniek en hijgen 041 de drukker en de bezorgers willen aan de slag en wachten niet 042 dus denkt menig redacteur in stilte laat iedereen toch de klere krijgen 043 is er dan niemand die mijn ploeteren, mijn zwoegen en mijn beste beentje ziet 044 kan aan de Praet van Raerd niet veel meer dan mijn allerbeste geven 045 krijg ik dan in ruil voor mijn tomeloze inzet niet een beetje werkkrediet 046 sorry hoor maar dit gelamenteer is meer dan lichtelijk overdreven 047 want het leven van een redacteur in Raerd is eigenlijk een feest 048 elke maand wordt hier aan onze dorpsgeschiedenis geschreven 049 en een wezensstuk van die Petit histoire lag op des redacties leest 050 daarin een rol te mogen spelen, is eer een voorrecht dan een last 051 want voor ons voortbestaan dienen wij te werken aan de Wijgeest 052 dus zoeken wij voor elke jaargang naar adverteerders met een smeerkwast 053 nee sorry hoor dat is een grapje en wellicht een tikkeltje misplaatst 054 want elke sponsor of nu groot of klein maakt ons superenthousiast 055 wanneer het tennis weer begint of wie heeft tegen wie gekaatst 056 van elke dorpsbijeenkomst doet de redactie nauwgezet verslag 057 en maakt daarbij geen onderscheid wie eerst komt en wie laatst 058 nee, als het voor Raerd belangrijk is, maakt men ervan gewag 059 soms verstandig kiezend voor een afgewogen guldenmiddenweg 060 want er bestaat een groot respect voor ieders interesse, taal en vlag 061 de Praet fan Raerd moet noodden tot contact en desnoods stevig overleg 062 in hoor en wederhoor en -zij het met mate- een snufje zorgvuldige kritiek 063 immers wie bij een kaats geen bal verwacht, verliest het spel, heeft pech 064 de lezers van het blad hebben voorkeur voor dit stukje of voor die rubriek 065 want zeg nu eerlijk, ieder wil graag stof voor een roddel of een praatje 066 weet je wie er laatst getrouwd is en weet je wie verdween met de muziek 067 de meesten hebben van de kous gehoord maar weinigen zien het naadje 068 goed dan, maar je hebt het niet van mij want ik haal het uit de krant 069 de liefde voor de buurman is voorbij en ze valt nu op een heilsoldaatje 070 weet je wie nu alweer een kleine heeft, ja precies die van de overkant 071 dat huis waar eerst de bakker woonde en voordien was het een kuiperij 072 hoe ik dat weet.de Praet fan Raerd ik heb haar altijd bij de hand 073 alles van de Raerder dorpshistorie verdwijnt als een oranjekoek in mij 074 ook al moet ik bijna elke andre boodschap tegenwoordig elders halen 075 maar uit de oude doos over het Raerd van vroeger lezen maakt me blij

12 Pagina laten we met de Praet fan Raerd strijden tegen krimp en het verschralen 077 een Raerd van alle wateren gewassen, verbleekt niet, houdt haar glans 078 kan uit eigen beurs de leges voor haar toekomst met gemak betalen 079 en haar opgang in de vaart der volkeren geeft ook deze dichter kans 080 edoch zal de redactie dit ambitieuze streven in der kieme smoren 081 want zij benoemt de ceremoniemeester en die orkestreert de stoelendans 082 deze brave dichtersborst doet hier alle moeite er volledig bij te horen 083 maar trad pas bij nummer negenenzeventig als startend dorpeling in 084 dus wordt hij eerst door de redacteurs geknipt en daarna geschoren 085 en als alle nieuwe starters gewezen op zijn nederige plek als Benjamin 086 t voortbestaan van Raerd hangt af van ervaring, gecombineerd met durf 087 van weten hoe de hazen lopen en de wisselende diepten van het zwin 088 van de aloude Middelzee, van klei en grasland maar ook zonder turf 089 de al eeuwendurende succesvolle gevechten om het naakte voortbestaan 090 geef je niet één, twee, drie uit handen aan een opgeblazen dichtersmurf 091 in dat werelds pandemonium wist de redactie de juiste weg te gaan 092 het dorp en de mensen te doorgronden als een gecompliceerde partituur 093 en daardoor feilloos en absoluut trefzeker de juiste noten aan te slaan 094 omdat te vieren en al die zwoegers te bedanken maken wij nu tijd en uur 095 en niet te vergeten een diepe buiging en daarna lichten wij de hoed 096 voor zo een topredactie ga je als lezer door roei en ruit en vuur 097 de redactie van de Praet van Raerd is helemaal je dattum, supergoed 098 jullie worden voor die inzet heus door meer dan mij alleen bewonderd 099 jullie hebben met zijn allen een prachtig beeldrijk nummer uitgebroed 100 daar ligt ze wondermooi te pronken dat magische nummer honderd Sieger L. van der Zwaag Raerd 25 april 2014

13 Pagina 13 Woningtaxatie vast laag tarief Voldoet aan de eisen voor Nationale Hypotheek Garantie (NWWI- of Taxateurs Unie-gevalideerd) persoonlijk & lokaal Taxatie Team inclusief BTW, verschotten en bijkomende kosten dus geen nare verrassingen achteraf Slotsdijk 4a, 9012 DT Raerd Telefoon www. taxatieenadvies. nl Ambachtsbakker Sybesma Openingstijden Mantgum: Dinsdag t/m donderdag: uur Vrijdag: uur Zaterdag: uur * Mantgumer Preamke, een heerlijk lekkernij maar ook een leuke tip als kado. * Kadomand gemaakt terwijl u wacht, in de zomer kunt u koffie of thee krijgen op ons terrasje. * Suiker of krentenbrood in elk cijfer welke u maar wilt. * Reklame s staan in de Skille vermeld. * Ontbijtservice. * s`maandag kunt u gebak afhalen op bestel in onze winkel te Boksum. * Ook kunt u s`ochtends vroeg altijd in Boksum terecht om uw gebak af te halen of mee te nemen naar uw werk bijvoorbeeld. / Mantgum tel.: / Boksum tel.: /

14 Pagina 14

15 Pagina 15 administratiekantoor UW CIJFERS, ONZE ZORG Freek Franken Jaargang 10, nr. 91 Juni 2013 Raerder doarpskrante Ze doen het niet alleen maar nog begrijpelijk ook De redaksje fan de Praat fan Raerd sil yn juli op fakânsje. Dêrom komt de Praat pas wer yn augustus út. Slutingsdatum foar de kopij is dan 15 augustus. Aaltsje, Jan Evert, Ymie en Minke Groot succes! De donateurs actie voor de Raerder Roek is een groot succes geweest. Zo mogen we, naast de al bestaande donateurs, vele nieuwe donateurs verwelkomen, iets waar we bijzonder blij me zijn. Op deze wijze hopen we nog jaren de wind in de zeilen te hebben! Namens de donateurs commissie bedankt! TB Adverteren in de praet van Raerd?? F.J.Franken Dataservice tel: Fryhofke 25 fax: CK Raerd mobiel: Voor al uw administratie boekhouding belastingaangiftes WVG aanvragen verslaglegging (nu ook budgetbegeleiding) Dataservice, dé specialist voor zzp en privé kvk: Studio Yn Himmeren Sylsterhoeke 5 Voor: Gezichtsbehanderling Gezichtsmassage Verven van wimpers en wenkbrauwen Harsen en epileren Tevens verkooppunt van: Voor een behandeling of een bestelling kunt u bellen met: Janny van der Meer, tel: grondwerk bestrating complete tuinaanleg Zweedse (tuin)huisjes, speeltoestellen & tuinschermen tuinadvies en ontwerp levering modder, zand & erfverharding Tulikivi speksteenkachels

16 Pagina 16 Lekker Fit Dinsdag 25 maart was de afsluiting van het project "lekker Fit'. De afgelopen weken hebben de kinderen lessen gekregen over gezond gedrag en hebben ze in werkboekjes opdrachten gedaan. Ze weten nu alles van de schijf van vijf en het belang van sporten. Dorien van Steen, de buurtsportcoach, gaf gymnastieklessen aan alle groepen. Circuit met groep 1 t/m 4 Groep 1, 2, 3 en 4 is op maandag 10 maart de hele middag met het project Lekker Fit aan de slag geweest. In 7 groepjes werd er elke 10 minuten een andere activiteit gedaan, met dank aan Arjen die de tijd voor ons bijhield. Met een blinddoek voor hebben we verschillende dingen geproefd en geroken. We konden fruit en groente voelen onder een kleed (met dank aan Redmer). Er was een kleurplaat van gezond eten, we maakten de schijf, bewogen buiten op het plein (met dank aan Araya en Janne) en beantwoorden vragen op de computer (www.lekkerfit.nl). En op het eind kregen we een heerlijke smoothy van juf Klaske. Afsluiting met prijsvraag Juf Thea en juf Ingrid deden 3 " dansjes" met de hele school. Het was een groot succes. Beide juffen hadden kleding van verschillende sporten aan. Hier ging de prijsvraag over. "Van welke sporten hadden de juffen kleding aan of bij zich?". De kinderen hebben massaal alle sporten ingevuld. Uit deze stapel briefjes hebben de juffen er 4 getrokken. Van deze 4 hebben de 2 met de meeste goede antwoorden gewonnen. Sigrid en Eelkje mochten buiten in het zonnetje wat drinken en een heerlijk bord fruit eten. Dit terwijl de andere kinderen alweer in de klas waren. Record vingerhaken Iris Top was in de voorjaarsvakantie aan het vingerhaken geslagen. Terug op school vroeg ze of ze het de hele klas mocht leren. Dit was zo n succes dat groep 3/4 het record van 18 kilometer wil verbreken. Hier hebben ze de hulp van de rest van de school bij gevraagd. Op 17 maart hadden we al 750 meter! NL DOET Raerd weer schoon na zeer succesvolle NL Doet. Vrijdag 21 maart, de dag van NL Doet, begon met regen maar gelukkig was het s middags droog! Niets hield ons dan ook tegen om te gaan himmelen en Raerd weer zwerfvuilvrij te maken. Als eerste gingen de leerlingen van groep 5 en 6 enthousiast op pad met een vrijwilliger. Getooid in een hesje, met papiergrijpers en een vuilniszak gingen ze op pad. We dachten nog dat het met het afval in Raerd wel mee zou vallen, maar helaas! De nodige vuilniszakken werden met afval zoals lege blikjes, glas, chipszakjes, plastic, papier, zakdoekjes, touw, etc. gevuld.

17 Pagina 17 Bij terugkomst op het plein was er voor de deelnemers een glas drinken en een stuk chocola. Daarna was het de beurt aan de leerlingen van groep 7 en 8. In tegenstelling tot groep 5 en 6, die de binnenring van Raerd hebben gedaan, trokken zij door de buitenste straten van Raerd. Het resultaat van een middag zwerfvuil opruimen met alle enthousiaste vrijwilligers en leerlingen levert een schoon Raerd op! Zullen we het met zijn allen zo schoon houden? Als dank voor hun inzet, was er voor alle leerlingen ook nog een oorkonde. Naast de schoonmaakactie is er in het teken van NL Doet ook nog een pracht van een schoenenbank gemaakt. Deze staat in de entree van de bovenbouw. De bank is gemaakt door Hanneke en zorgt voor een nette binnenkomst. Goede inzet Iedereen heel erg bedankt voor zijn inzet op deze dag. Zonder jullie was het niet zo n groot succes geworden! Leuke uitspraken: Groep 7/8: In een spreekbeurt komt het woord conceptie aan bod. Na de spreekbeurt vraag ik de kinderen wat het woord conceptie eigenlijk betekend. Een van de kinderen: "Dat is toch waar je je moet melden?" (receptie)

18 Pagina 18

19 Pagina 19 Neem nu het besluit eet kwaliteit groente en fruit Koop eens witlof of rode kool bij Bernard Abma uit Tersoal Of fruit om van te watertanden... Zeker! Er zijn ook fruitmanden! Bel: of

20 Pagina 20 Pilot Informele Zorg Vanaf 1 oktober 2013 zijn wij in uw dorp van start gegaan met het project informele zorg. Dit betekent dat uw dorp consulenten heeft gekregen. Via dorpskranten, websites van dorpsbelang wordt u geïnformeerd over de werkwijze van de consulenten en hoe u ze kunt bereiken. De komende jaren krijgt de gemeente er veel nieuwe taken bij op het gebied van zorg en welzijn. Tegelijkertijd krijgt de gemeente hier minder geld voor, dan er nu aan wordt uitgegeven. Dat betekent dat wij het werk op een slimme, creatieve manier moeten gaan organiseren. Uw dorp heeft hiervoor twee consulenten gekregen, waarvan de één een WMO consulent is en de ander gespecialiseerd is in Welzijn. Bij deze consulenten kunt met al uw vragen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, hulp en ondersteuning terecht. Door middel van huisbezoeken waarin vraagverheldering en informatievoorziening belangrijk zijn kijken de consulenten letterlijk mee naar mogelijke oplossingen zo dicht mogelijk bij huis. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande structuren van het dorp zoals bestaande vrijwilligerskaders, dorpsbelang, lokale zorgaanbieders, wijkverpleegkundige. Doel hiervan is de hulpvrager zoveel mogelijk de eigen regie te geven en daarnaast kan er meer zorg op maat worden gerealiseerd. Hierbij zijn burgerinitiatieven die vanuit het dorp worden geïnitieerd van belang voorbeelden hiervan zijn boodschappenservices Tersoal, hulpdienst door vrijwilligers Graach Dien Scharnegoutum, koffieochtend ouderen Raerd. Hopelijk zijn de bovenstaande voorbeelden zo inspirerend dat u zich hierdoor voelt aangesproken en ideeën op kan doen voor uw eigen dorp. Iemand nodig om hierover mee te denken? Hiervoor kunt u ook terecht bij de consulenten. Contact gegevens: WMO Consulent: Welzijnswerker/Opbouwwerk Janke Bakker Sandra Ordelman Auto en onderdelenbedrijf Pim & Alice Koopmans In- en verkoop gebruikte auto s gebruikte onderdelen enz. enz. Hegedyk 8, Raerd, tel

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

Jaargang: 29 Nummer: februari Agenda

Jaargang: 29 Nummer: februari Agenda Agenda Woensdag 15 februari Vrijdag 17 februari Maandag 20 t/m vrijdag 24 februari Woensdag 1 maart Donderdag 2 maart Groep 1 vrij Carnaval groep 1 s ochtends naar school Voorjaarsvakantie Aswoensdag Luizenpluizen

Nadere informatie

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda:

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Donderdag 8 oktober: Vrijdag 9 oktober: Maandag 12 oktober: Dinsdag 13 oktober: Dinsdag 13 oktober: Woensdag 14 oktober Donderdag 15 oktober: studiedag. Alle kinderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

WEEKBRIEF. Cursusjaar 2015- 2016 CBS DE ACKER. d.d. 22 april 2016 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl. cbsdeacker

WEEKBRIEF. Cursusjaar 2015- 2016 CBS DE ACKER. d.d. 22 april 2016 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl. cbsdeacker WEEKBRIEF 2016 CBS DE ACKER Cursusjaar 2015- d.d. 22 april 2016 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 9 mei WEER NAAR SCHOOL! 11 mei schoolfotograaf Feest Vrijdag 22 april was het zover!

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor:

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Terugblik Kinderyoga Rots & Water De Sterrenplukmachine Theaterweek Thema avond (hoog)gevoeligheid

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 01: 01 september 2015 Wat staat

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

Verjaardagen: Er zijn de komende week geen jarigen.! Kind op maandag Het thema voor week 11 is: Ga niet weg

Verjaardagen: Er zijn de komende week geen jarigen.! Kind op maandag Het thema voor week 11 is: Ga niet weg Nieuwsbrief week 11-2016 Agenda: 12 maart NL Doet 16 maart Schoolvolleybal toernooi groep 8 Studiedag onderbouw, groep 1 en 2 vrij 11 april Kijkavond bovenbouw. 13 april Schoolvoetbal toernooi groep 7

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geachte ouders.

Nieuwsbrief. Geachte ouders. Nieuwsbrief Donderdag 19 november 2015 Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 47 Bijbelverhalen Het thema voor volgende week is: Waar ben ik thuis? Genesis 23, 24, 25:1-11 Net als vorige

Nadere informatie

1 juli 2016 jaargang 24 nummer 41

1 juli 2016 jaargang 24 nummer 41 1 juli 2016 jaargang 24 nummer 41 Wij zijn nog steeds blij met uw lege cartridges en de PLUS-sponsorzegel/vouchers. Oud papier Wist u dat u uw oud papier in de container bij Top1Toys kwijt kunt? De opbrengst

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus!

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus! Bijbellezing: Johannes 4 vers 7-27 Zit je in de put? Praat es met Jezus! Wij hadden vroeger een waterput Vroeger is meer dan 55 jaar geleden Naast ons huis aan de Kerkstraat in Harkema Ik weet nog hij

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.4-2014 Voorschool Thusanong

Nieuwsbrief nr.4-2014 Voorschool Thusanong Nieuwsbrief nr.4-2014 Voorschool Thusanong Beste ouders De afgelopen maanden hebben er heel wat leuke en leerzame activiteiten plaatsgevonden op de Voorschool. In het kader van Koningsdag hebben de kinderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Geachte ouders, Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Er staan nog een paar leuke activiteiten op het programma waar u van alles over kunt lezen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Kleine Wereld

Nieuwsbrief CBS De Kleine Wereld December 2014 Nieuwsbrief CBS De Kleine Wereld Margedagen Wist u dat u uw kind bij ziekte kunt ziekmelden op: www.kleinewereld.nl Vakanties 2014-2015 Kerstvakantie 20 december 2014 t/m 4 januari 2015 Voorjaarsvakantie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 februari 2015

Nieuwsbrief 9 februari 2015 Nieuwsbrief 9 februari 2015 Algemeen Vier keer wijzer Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het voor zich zien en een derde persoon moet de informatie eerst voor

Nadere informatie

2152 BE Nieuw-Vennep 23 december tel

2152 BE Nieuw-Vennep 23 december tel Het Mozaïek Nieuwstraat 43 Nieuwsbrief 2152 BE Nieuw-Vennep 23 december 2016 www.basisschoolhetmozaiek.nl directie.mozaiek@jl.nu tel. 0252 672694 Data: 27 en 28 dec Basketball scool maandag 9 januari start

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

W.W.W. De 1000POOT E A IJ E T Z R E R

W.W.W. De 1000POOT E A IJ E T Z R E R W.W.W. De 1000POOT E A IJ E T Z R E R 1323 ET Almere 036-5360465 E-mail : directie@duizendpoot.asg-almere.nl Ravelplantsoen 5 www.duizendpoot.asg-almere.nl Jaargang 2015 Nummer 14 19 maart 2015 Vrij 20

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou!

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Intro Het club- en verenigingseizoen is alweer in volle gang. We kijken met dankbaarheid terug naar de opening van het winterwerk. Verderop in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Sint Gerardusschool 12 juli 2016

Nieuwsbrief van de Sint Gerardusschool 12 juli 2016 Nieuwsbrief van de Sint Gerardusschool 12 juli 2016 Foto van de week Vorige week is groep 8 drie dagen op kamp geweest. Het was fantastisch. Deze week staat voor groep 8 in het teken van de musical en

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Wie zijn jouw vrienden? Opdracht:

Wie zijn jouw vrienden? Opdracht: Wie zijn jouw vrienden? Opdracht: 1. Maak een spinnenweb van jouw belangrijkste vrienden. 2. Schrijf er telkens bij waar je die vriend hebt leren kennen. 3. Schrijf de meest positieve eigenschap als vriend

Nadere informatie

september 2014 Uit de directiekamer

september 2014 Uit de directiekamer september 2014 Uit de directiekamer De eerste nieuwsbrief van dit jaar en ook de eerste nieuwsbrief van mijn hand. Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het ontzettend warme welkom!

Nadere informatie

Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015. = Kind op Maandag. Carrousel Nieuws. Agenda

Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015. = Kind op Maandag. Carrousel Nieuws. Agenda Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015 = Kind op Maandag Week 24: 8 14 juni Uitgeblust? 1 Koningen 19 Alle mensen hebben kunnen zien dat de Heer God is, zelfs koning Achab. Maar koningin Izebel is boos, zij wil

Nadere informatie

AGENDA MEDEDELINGEN. Stichting Vrienden HSV: Nieuwe keyboards voor juf Floor. Borrel stichting Vrienden HSV. de HSV. Vast noteren: Do 10 dec

AGENDA MEDEDELINGEN. Stichting Vrienden HSV: Nieuwe keyboards voor juf Floor. Borrel stichting Vrienden HSV. de HSV. Vast noteren: Do 10 dec Vrijdag 2 oktober 2015 week 40 AGENDA Ma 5 oktober Vrij 6 nov 20.00 uur Vast noteren: Do 10 dec Dag van de Leraar Stichting Vrienden van de HSV-borrel op de HSV. ALV MEDEDELINGEN Stichting Vrienden HSV:

Nadere informatie

Koningin Beatrixschool

Koningin Beatrixschool Nieuwsbrief 38 3-7-2015 Koningin Beatrixschool De Vissersingel 1, 7942EA Meppel www.beatrixschoolmeppel.nl T: 0522-251716 Geachte ouder(s) verzorger(s) Wat een mooi jaar hebben we achter de rug! In deze

Nadere informatie

April 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 9. Woensdag 1 april ( echt geen grap) was de Grote Rekendag. In een ander stukje kunt u hier nog meer over lezen.

April 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 9. Woensdag 1 april ( echt geen grap) was de Grote Rekendag. In een ander stukje kunt u hier nog meer over lezen. Nieuwsbrief april 2015: Nieuws vanuit: De directie Terwijl u deze maandbrief leest zijn de kinderen net een lang weekend vrij geweest. De reden van deze vrije dagen zijn toch altijd bijzonder. Een Goede

Nadere informatie

belangrijke data... 5 december 2014, nr. 8

belangrijke data... 5 december 2014, nr. 8 belangrijke data..... 5 december 2014, nr. 8 Don 18 dec Kerstdiner, 18.00 19.00 uur: alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij Vrij 19 dec Start kerstvakantie, alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij. De Kerstvakantie

Nadere informatie

CBS Joris de Witte. Nieuwsbrief november 2015. Geplande evenementen. Is dit nieuw(s)? Kopij inleveren: Alleen ga je snel(ler). Samen kom je verder!

CBS Joris de Witte. Nieuwsbrief november 2015. Geplande evenementen. Is dit nieuw(s)? Kopij inleveren: Alleen ga je snel(ler). Samen kom je verder! Nieuwsbrief november 2015 CBS Joris de Witte Alleen ga je snel(ler). Samen kom je verder! Jan Wolkerslaan 16 2343 BK Oegstgeest www.cbsjorisdewitte.nl T: 0715175410 Is dit nieuw(s)? Inderdaad! We hebben

Nadere informatie

De kinderopvang. We hebben gewerkt aan het thema knuffels. Alle kinderen hebben zelf een eigen knuffel gemaakt.

De kinderopvang. We hebben gewerkt aan het thema knuffels. Alle kinderen hebben zelf een eigen knuffel gemaakt. Nieuws uit de groepen Nr. 27 arpil 2016 De kinderopvang Knuffels We hebben gewerkt aan het thema knuffels. Alle kinderen hebben zelf een eigen knuffel gemaakt. Als het kan dan gaan we ook op pad met de

Nadere informatie

Kringgesprek. september gestart met 14 deelnemers voor koken en streetdance.

Kringgesprek. september gestart met 14 deelnemers voor koken en streetdance. Kringgesprek Geachte ouders, 2013 2013--2014 De maand november komt alweer tot zijn einde. Sinds het begin van dit schooljaar verzorgt Buurtwerk Prins Alexander activiteiten op school op woensdagmiddag.

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda. Nummer 5 december 2015

Beste ouders, Agenda. Nummer 5 december 2015 Nummer 5 december 2015 Agenda Wo 2 dec Inloopochtend 8:15-8:30 uur Vrij 4 dec Sinterklaasviering, alle leerlingen om 12:00 uur vrij Do 17 dec Kinderen vrij om 12:00 uur i.v.m. kerstdiner 17:00-18:30 uur

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden!

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden! NIEUWSFLITS Augustus 2015 Beste ouders/verzorgers en leden, Het is alweer augustus 2015, de zomervakantie vliegt voorbij. En wat is er een hoop gebeurd in de afgelopen weken. Wij hebben afscheid genomen

Nadere informatie

Verslag Herfstfeest 21 oktober 2009 Op het Wijkpark Transvaal en de Stadsboerderij

Verslag Herfstfeest 21 oktober 2009 Op het Wijkpark Transvaal en de Stadsboerderij Verslag Herfstfeest 21 oktober 2009 Op het Wijkpark Transvaal en de Stadsboerderij Als gebruikelijk doen wij de herfstactiviteit samen met de Stadsboerderij De Woelige Stal. Sandra, de boerin, had al gezegd:

Nadere informatie

de Oehoe de Tamboerijn

de Oehoe de Tamboerijn de Oehoe Het om-de-week-bericht van openbare basisschool de Tamboerijn Conradpark 18 2441 AG Nieuwveen 0172 539502 schoolleider@obsdetamboerijn.nl www.obsdetamboerijn.nl Jaargang 2015-2016, nr. 6 2015

Nadere informatie

de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Inhoud Pagina 1 Agenda:

de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Inhoud Pagina 1 Agenda: de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Bosuilstraat 11, 7523 BJ ENSCHEDE, 053 4368164 e mail menkotoren@skoe.nl Nieuwe datum Vormsel en ouderavond Er is een nieuwe datum voor de Vormselviering.

Nadere informatie

MEI 2016 NIEUWSBRIEF. Succesvolle actie Help meester Paul naar de top.

MEI 2016 NIEUWSBRIEF. Succesvolle actie Help meester Paul naar de top. NIEUWSBRIEF MEI 2016 Beste ouder(s) Na twee weken meivakantie (de eerste zullen we qua weer snel vergeten) zijn we afgelopen maandag weer fris en fruitig aan de start verschenen. We maken ons op voor het

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Agenda. Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1

Nieuwsbrief. Agenda. Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1 Jaargang 2015-2016 21 augustus 2015 nummer 1 Nieuwsbrief Nieuw schooljaar Het nieuwe schooljaar gaat maandag a.s. weer van start! Na zes weken vakantie gaan de schooldeuren weer open. We hopen dat u en

Nadere informatie

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers,

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers, 20 november 2014 LET OP: Dinsdag 2 december Vergadering Medezeggenschapsraad Donderdag 4 december Sinterklaasfeest op school Dinsdag 9 december Vergadering Ouderraad Donderdag 18 december Kerstviering

Nadere informatie

Jaargang 26 - nr. 10 Nieuwsbrief 26 juni 2015

Jaargang 26 - nr. 10 Nieuwsbrief 26 juni 2015 Lea Dasbergschool Emily Brontësingel 1a 6836 TV Arnhem 026-3272489 Lea Dasbergschool Pythagorasstraat 9 6836 GA Arnhem 026-3272896 www.leadasbergschool.nl info@leadasbergschool.nl Jaargang 26 - nr. 10

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113 Inhoud Woord vooraf 7 Het allereerste begin 9 Oervaders 19 Israël als moeder 57 Wijsheid voor ouders en kinderen 83 Koninklijke vaders 113 Profetische opvoedkunde 145 Kinderen in zijn koninkrijk 177 Leerling

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Opdracht 1 bij 3.2 Jullie zijn bij het consultatiebureau. Cursist A: je bent arts bij het consultatiebureau. Cursist B: je bent met je baby van twee maanden bij het consultatiebureau.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 14 15 April 2014 Pagina 1 van 4

Nieuwsbrief nummer 14 15 April 2014 Pagina 1 van 4 Pagina 1 van 4 Inhoudsopgave Algemeen: Koningsspelen SO: Thema afsluiting: gezondheid SO: Bezoek van juf Bernice en Noud VSO: Gym VSO: OZG VSO VSO: Perspectief gesprekken VSO: Paaskantine VSO: Koningsspelen

Nadere informatie

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek April 2013 Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek Wat een geweldige feestweek! De hele week heeft in het teken gestaan van de kroning van prins Willem Alexander tot Koning van ons land. Maandagmorgen

Nadere informatie

Maart 2015. In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8. Paastoernooien. Nieuws van de oudervereniging. Groene voetstappen. Kapstokken gevraagd

Maart 2015. In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8. Paastoernooien. Nieuws van de oudervereniging. Groene voetstappen. Kapstokken gevraagd In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8 Reggio in groep 4 Paastoernooien Nieuws van de oudervereniging Groene voetstappen Kapstokken gevraagd Schoolfoto s manier zijn ze weer meer water. Verder hebben

Nadere informatie

Cadeautjes van de natuur

Cadeautjes van de natuur Cadeautjes van de natuur Een gedicht dat zegt dat ieder mens bijzondere talenten heeft. Ieder mens is uniek en bijzonder. En mag er zijn! Praat met de kinderen over hun talenten. Wat vinden ze leuk om

Nadere informatie

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Openbare Dalton Basisschool De Belhamel Rudolfusdal 60 5551 EG Dommelen 040 204 25 88 info@obsdebelhamel.nl www.obsdebelhamel.nl De Kattebel jaargang 14 25 april nr. 17 TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Hallo allemaal, De redactie van de nieuwsbrief wil jullie allemaal een goed, gezond en sportief 2013 wensen. We verwachten dat al jullie goede voornemens uit

Nadere informatie

Praatjes Dikkertje Dap uitgave 4: april 2015

Praatjes Dikkertje Dap uitgave 4: april 2015 April / mei: Belangrijke data: Berichten van de locatie VVE thema: reuzen en kabouters 4 t/m 15 mei meivakantie Bso: vakantieprogramma Pto: gesloten 5 mei Bevrijdingsdag Kindercentrum gesloten 14 mei Hemelvaarstdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Koning Willem-Alexanderschool Locatie Peter Zuidlaan

Nieuwsbrief Koning Willem-Alexanderschool Locatie Peter Zuidlaan Agenda: 24-11-2015 Nieuwsbrief Koning Willem-Alexanderschool Locatie Peter Zuidlaan Nieuws vanuit de directie Beste ouders en verzorgers, *24 november tweede sint-filmpje 26 november schoen zetten *1 december

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

Belangrijke data: tip: schrijf meteen in uw agenda

Belangrijke data: tip: schrijf meteen in uw agenda December 2013 Belangrijke data: tip: schrijf meteen in uw agenda 22-04-2014 t/m 24-04-2014 Projectweek op school. Onderwerp Urk 24-04-2014 Van 15:00-16:00 alle ouders uitgenodigd om het werk te bekijken.

Nadere informatie

ENGELENBURGSCHOOL. K e r s t f e e s t. P e r s o n e e l

ENGELENBURGSCHOOL. K e r s t f e e s t. P e r s o n e e l ENGELENBURGSCHOOL SCHOOLJOURNAAL 28 november 2012 Jaargang 2, nr. 4 K e r s t f e e s t I N D I T N U M M E R : Kerstfeest Personeel Sinterklaasfeest Kerstbrunch Nieuwe leerlingen Nederlandse taal Welkom

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Nieuws van Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Kind op maandag... 1 Maandaggeld... 1 Aanmeldingen nieuwe leerlingen... 2 Avond4daagse... 2 Continurooster vrijdag 1 mei... 2 Jantje Beton loterij... 2 Schoonmaakavond

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juli INFO

Jaargang 21, Maand: juli INFO Jaargang 21, Maand: juli Basisschool De Schare INFO De laatste maandinfo van schooljaar 2014-2015. De maand juli staat voor de deur en ook de start van de zomervakantie. Omdat de laatste schooldag op 17

Nadere informatie

Het team van de Rehoboth wenst u en uw kind(eren) alle goeds voor 2016!

Het team van de Rehoboth wenst u en uw kind(eren) alle goeds voor 2016! Januari 2016 nieuwsbrief 6 januari Hoofdluiscontrole 11 januari Schoolreisje groep 1-2-3 15 januari Start schaaklessen 29 januari Crea-middag 31 januari Themadienst in Oude Kerk Volgende nieuwsbrief 1

Nadere informatie

Belangrijke data komende periode:

Belangrijke data komende periode: Vrijdag 4 juli 2014 Belangrijke data komende periode: Datum Vrijdag 4 juli 2014 Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus 2014 Vrijdag 15 augustus 2014 Maandag 18 augustus 2014 Dinsdag 19 augustus 2014 Woensdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 Schooljaar november 2014

Nieuwsbrief 6 Schooljaar november 2014 Nieuwsbrief 6 Schooljaar 2014-2015 november 2014 Hoofdweg 2034 2158MC Buitenkaag 0252 544308 directeur@st-willibrordusschool.nl www.st-willibrordusschool.nl In dit nummer Pepernoten bakken Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen!

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen! 27 Februari 2015 1 Agenda Di 3 mrt Algemene ouderavond 20.00 Ma 9 mrt Kunstweek hout Za 14 mrt Klusdag Ma 16 mrt Studiedag BHV alle klassen vrij Di 17 mrt Ouderavond klas 1/2 Fonteintje wk 9 Aanwezigheid

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2016

Nieuwsbrief april 2016 Nieuwsbrief april 2016 In april waren we met groep 3 nog druk aan het werk in het thema kunst. Op een dinsdagmiddag bezochten we daarom de galerie in ons dorp; de Zilveren Schoen. Behalve dat er werd uitgelegd

Nadere informatie

Voor u ligt de nieuwsbrief met informatie voor u en de kinderen. Wij willen u vragen om deze nieuwsbrief zorgvuldig te lezen.

Voor u ligt de nieuwsbrief met informatie voor u en de kinderen. Wij willen u vragen om deze nieuwsbrief zorgvuldig te lezen. Nieuwsbrief 4, 14 oktober 2015 Beste ouder(s), verzorger(s), Voor u ligt de nieuwsbrief met informatie voor u en de kinderen. Wij willen u vragen om deze nieuwsbrief zorgvuldig te lezen. Voorwoord De afgelopen

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen...

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen... Nieuwsbrief VPG De Samenhang samen gaan wij het maken! Jaargang 13, Nummer 55, December 2014 SAMENSPRAAK In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4.

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

de Oehoe de Tamboerijn Het om-de-week-bericht van openbare basisschool Jaargang 2014-2015, nummer 16 juni 2015

de Oehoe de Tamboerijn Het om-de-week-bericht van openbare basisschool Jaargang 2014-2015, nummer 16 juni 2015 de Oehoe Het om-de-week-bericht van openbare basisschool de Tamboerijn Conradpark 18 2441 AG Nieuwveen 0172 539502 schoolleider@obsdetamboerijn.nl www.obsdetamboerijn.nl Jaargang 2014-2015, nummer 16 juni

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Kalender april en mei

Kalender april en mei obs De Phoenix Week 14-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), De kinderen zijn vanaf vorige week druk bezig met hun kunstzinnige projecten. In deze nieuwsbrief leest u meer over dit project en vergeet u niet

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

Nr. 39 26 juni 2014 schooljaar 2013-2014

Nr. 39 26 juni 2014 schooljaar 2013-2014 Nr. 39 26 juni 2014 schooljaar 2013-2014 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-581864 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

obssprinkels Nieuwsbrief obssprinkels Openbaar onderwijs Koedijkslanden & Berggierslanden Meppel Nr. 2015-2016-04 4 september 2015

obssprinkels Nieuwsbrief obssprinkels Openbaar onderwijs Koedijkslanden & Berggierslanden Meppel Nr. 2015-2016-04 4 september 2015 Nieuwsbrief Zuiderlaan 197B 7944 EE M e ppel Tel.: 0522-799111 www.obssprinkels.nl Nieuwsbrief Nr. 2015-2016-04 4 september 2015 Agenda: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Schoolreisje gr. 1 t/m 6 Vrijdag

Nadere informatie

Vanuit de ouderraad.

Vanuit de ouderraad. Juni 2013 Vakantie Wat gaat een jaar toch snel voorbij! Een jaar waarbij weer veel is gebeurd. We hebben met z'n allen hard gewerkt en we mogen trots zijn op onze leerlingen, het personeel en de school.

Nadere informatie

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015 Patrijsstraat 2 4043MR Opheusden Tel: 0488-441451 Email: info@paletopheusden.nl www.paletopheusden.nl AFWEZIGHEID DIRECTIE Ik wil u informeren over mijn afwezigheid de komende periode. Helaas staat mij

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 30 april 2015

Nieuwsbrief 18 30 april 2015 Westervalge 5 9989 EB Warffum Telefoon: 42 2330 email: obsjanseniusdevries@lauwerseneems.nl http://www.janseniusdevries.nl Nieuwsbrief 18 30 april 2015 Agenda. 2 t/m 17 mei Meivakantie 4 mei Dodenherdenking

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46 Nieuwsbrief en Mini s Roda 46 Nummer 18 29-01-2008 mag nu op het podium staan. Nog spannender wordt het doordat Spanje eindelijk Hongarije van plek 1 heeft gekregen. Weet Hongarije zich volgende week toch

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart 1 KALENDER 9 maart Vergadering oudervereniging 12 maart Studiemiddag groep 1 t/m 4 13 maart Schoolfeest 14 maart Oud papier 19 maart Boomplantdag groep 8 Zie ook de kalender op www.bsodaschool.nl INHOUD

Nadere informatie

Zaterdag 26 oktober Schoolpleinwerkdag +++++ Zaterdag 2 november Herfstmarkt. Nieuwsbrief

Zaterdag 26 oktober Schoolpleinwerkdag +++++ Zaterdag 2 november Herfstmarkt. Nieuwsbrief Nieuwsbrief 25 oktober 2013 Inhoud Mededeling 2 Oproep 2 Themadag 3 Themadag 4 Bereikbaarheid 4 Nieuwsbriefkopij 4 Agenda zesde klas leerlingen en ouders 5 Voor de volledige JAARKALENDER kijk op: www.vrijeschoolmeander.nl

Nadere informatie

Obs de Regenboog vrijdag 19 februari 2016

Obs de Regenboog vrijdag 19 februari 2016 INFO Obs de Regenboog vrijdag 19 februari 2016 Algemeen Zo vlak voor de vakantie de nieuwsbrief van maart. Afgelopen donderdag 18 februari is juf Linda begonnen in groep 7/8. Zij vervangt juf Isabelle

Nadere informatie

Belangrijke data: Algemene INFO - avond. Kalender

Belangrijke data: Algemene INFO - avond. Kalender Belangrijke data: Maandag 05 sept. Omgekeerde 10-minutengesprekken Maandag 12 sept. Informatieavond Dinsdag 13 sept. Schoolfotograaf Woensdag 14 sept. Schoolfotograaf Vrijdag 16 sept. INFO 2 Donderdag

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2016

Nieuwsbrief November 2016 Kwadijk 92, 1471 CE Kwadijk. Tel.: 0299 621760 Nieuwsbrief November 2016 Belangrijke data november: 09 november Intakeformulieren voor gesprekken 11 november Sint Maarten 14 november Week van de gesprekken.

Nadere informatie

N ieuwsbrief 02 december 2016

N ieuwsbrief 02 december 2016 Kattebelletje Maandag 5 december Sinterklaasviering Kerst-versieren woensdag 7 december vanaf half 9 Maandag 19 december Kerst-inloop. Tussen 18.30-19.30 uur Let op! Donderdag 22 december zijn de kinderen

Nadere informatie