Windturbines: Dweilen met de kraan open op kosten van de burger!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Windturbines: Dweilen met de kraan open op kosten van de burger!"

Transcriptie

1 Windturbines: Dweilen met de kraan open op kosten van de burger!

2 Windturbines en economie Burgers en bedrijven dragen jaarlijks via belas/ngen en heffingen 7,5 miljard bij aan fossiele- en 1,4 miljard aan groene energiebenu<ng. Hoe meer kolencentrales des temeer windturbines voor CO 2 compensa/e nodig, op kosten van burgers en bedrijven (ongeoorloofde staatssteun energiesector?). Netwerkbeheer wordt via energierekening betaald door burger en bedrijven (kolencentrales hebben nu recht op gra/s aanslui/ng op het netwerk). Windturbines alleen goed voor energiebedrijven, projectontwikkelaars en grondeigenaren (50 tot euro per turbine per jaar voor grondeigenaar). Energieproducent/exporteur zou zelf de kosten moeten dragen voor CO 2 compensa/e en netwerkaanslui/ng. Subsidies voor duurzame energie zouden kunnen worden afgeschaq. In plaats daarvan zou de energiesector CO 2 - rechten bij burgers en bedrijven kunnen kopen die groene energie produceren. Pla<orm DUURZAME ENERGIE West Brabant 2

3 Windturbines en natuur In Nederland mag iedereen elektriciteit produceren. Daardoor wordt er in ons land nu al meer elektriciteit geproduceerd dan nodig is voor eigen energiebehoeqe. Windturbines zijn voor kolencentrales noodzakelijk om hun CO 2 uitstoot te compenseren. Er worden nog meer kolencentrales gebouwd voor energie- export, dus nog meer CO 2 compensa/e en dus meer windturbines nodig. Windturbines geven binnen huidig stelsel daardoor niets terug aan de natuur maar brengen uitsluitend schade toe aan de natuur. Windturbines geven pas iets terug aan de natuur wanneer er minder centrales nodig zijn. Wind is niet gra/s maar is een ecosysteemdienst waarvoor de natuur moet worden gecompenseerd. Export van energie wordt gesubsidieerd door burger, bedrijfsleven en de natuur. Pla<orm DUURZAME ENERGIE West Brabant 3

4 Windturbines en welzijn van burgers Voor het bouwen van moderne windturbines, die inmiddels even hoog zijn als de Euromast, is draagvlak bij bewoners nodig. Bewoners profiteren echter niet van windturbines. Windturbines schaden nu enkel de portemonnee, de natuur en de economie. Door hoge exploita/esubsidies voor windturbines is weinig subsidie over voor het isoleren van par/culiere woningen en de aanschaf van kleinschalige energiesystemen. Voor deze energiesystemen bestaat een groot draagvlak. Een exploitant van 6 turbines ontvangt /jdens de afschrijvingsperiode een bedrag gelijk aan het bedrag dat jaarlijks voor burgers beschikbaar is voor het subsidiëren van zonnepanelen. Jaarlijks kan slechts 25% van de aanvragen van burgers voor zonnepanelen worden gehonoreerd. Burgers hoeven geen energieheffing te betalen wanneer ze hun opgewekte energie zelf benu]en. Burger betaalt wel heffing over groene energie die via het net wordt geleverd. Pla<orm DUURZAME ENERGIE West Brabant 4

5 Huidige situaie CO 2 producie CO 2 compensaie Consument BUITENLAND ELECTRICITEIT Fossiele brandstof 7,5 miljard Financiele voordelen Wind 1,4 miljard ExploitaIe subsidies Pla_orm DUURZAME ENERGIE West Brabant 5 BINNENLAND 8.9 miljard via Heffing/BelasIng Energieverbruik Bron : Volkskrant 16/10/10

6 CO 2 toename Nederland door geplande centrales 120 Miljard kg CO Drenthe Overijssel Utrecht Friesland Flevoland Gelderland Limburg Zeeland Noord- Holland Noord- Brabant Groningen Zuid- Holland Bron : h]p://carma.org Pla<orm DUURZAME ENERGIE West Brabant 6

7 Autonome ontwikkeling Consument CO 2 producie CO 2 compensaie BUITENLAND ELECTRICITEIT Fossiele brandstof 7,5 miljard +? Financiele voordelen Wind 1,4 miljard +? ExploitaIe subsidies BINNENLAND 8.9 miljard +? via Heffing/BelasIng Energieverbruik Pla_orm DUURZAME ENERGIE West Brabant 7

8 Gewenste situaie: fossiele e- producenten investeren zelf in duurzame energie Consument BUITENLAND Heffing op energieproducie en/of verplichte bekosiging eigen CO2 compensaie ELECTRICITEIT Fossiele brandstof OpImale mix duurzame energie BINNENLAND Consumenten dragen niet meer bij in kosten CO2 compensaie Pla_orm DUURZAME ENERGIE West Brabant 8

9 De ladder voor duurzaamheid voor burgers Prioriteit bij isoleren van par/culiere woningen Prioriteit bij het door par/culieren benu]en van restwarmte via een warmtenetwerk Prioriteit bij het door par/culieren kleinschalig produceren en benu]en van opgewekte energie (warmtepompen, zonnecollectoren, aardwarmte etc.) Par/culieren hoeven immers geen energieheffing te betalen over zelf geproduceerde energie Meer windturbines pas na stelselwijziging: met heffing op fossiele energie en \ of verplichte CO2 compensa/e, afschaffing exploita/esubsidies en compensa/e middels aankoop CO2 rechten Pla_orm DUURZAME ENERGIE West Brabant 9

10 ToelichIng op gewenste stelselwijziging Er moet een heffing komen op het produceren van fossiele energie (vergelijk de heffing op het storten van afvalstoffen voor s/muleren afvalrecycling). Producenten van fossiele energie dragen verplicht zelf de kosten voor CO 2 compensa/e De extra kosten van energieproducenten voor produc/e groene energie kunnen zo nodig in de stroomtarieven worden meegenomen (marktwerking). Keuzes en investeringen in vormen van duurzame energie komen tot stand op basis van kosteneffec/viteit in plaats van door subsidiebeleid. Marktwerking voor een op/male mix van groene energie uit: Wind Zon Zoet zout Biomassa Algen Opslag etc. Een moratorium op langlopende verplich/ngen aangaande windturbines tot nadat stelselwijziging is ingevoerd (conform cultuursector) Wie neemt het ini/a/ef? Pla_orm DUURZAME ENERGIE West Brabant 10

11 Bronvermelding Diverse onderzoeken en publica/es, waaronder de volgende ar/kelen. Fiscus ontziet fossiele subsidies Volkskrant 16/10/10. h]p://carma.org. Subsidies op windturbines kunnen worden afgeschaq. Telegraaf Energiebeleid Rijk schiet erns/g te kort. FD Gas beter kan kolen. FD Eneco wil af van energiesubsidies. BN de Stem Sleuren om markt biomassa vorm te geven. FD Pla_orm DUURZAME ENERGIE West Brabant 11

12 Pla_orm DUURZAME ENERGIE West Brabant h]p://www.pde- westbrabant.nl westbrabant.nl Pla<orm DUURZAME ENERGIE West Brabant 12

13 Een Duurzaam Nederland Kosten bij vervuiler, geen exploitaiesubsidies en miljarden bezuinigen. Pla<orm DUURZAME ENERGIE West Brabant 13

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

Nederlandse Energie Maatschappij B.V.

Nederlandse Energie Maatschappij B.V. Factsheet: Nederlandse Energie Maatschappij B.V. Holding/bestuurder Type bedrijf Actief in Markt Bedrijfsprofiel De heer H. Swinkels en de heer P. Schoen Leverancier elektriciteit Nederland - Omzet 0,4

Nadere informatie

Vereniging Energie-Nederland

Vereniging Energie-Nederland Vereniging Energie-Nederland Verplichting voor energiebedrijven om duurzame stroom aan bedrijven en consumenten te leveren, is een kansrijke weg om het maximale uit de verduurzaming te halen. De Nederlandse

Nadere informatie

Analyse Energie-akkoord en daaruit voortkomende kansen voor energie-coöperaties

Analyse Energie-akkoord en daaruit voortkomende kansen voor energie-coöperaties Analyse Energieakkoord: Bekeken vanuit het perspectief van lokale coöperaties. Samenvatting: De conclusie kan zijn dat het E-akkoord een afzwakking is van het regeerakkoord (14% in plaats van 16% in 2020)

Nadere informatie

KRAAN KÁN DICHT Tweede Kamerfractie februari 2015

KRAAN KÁN DICHT Tweede Kamerfractie februari 2015 DE KRAAN KÁN DICHT Tweede Kamerfractie februari 2015 Er gaat niets boven Groningen. En niets mag boven de veiligheid van de Groningers gaan. Daarom moet de gaskraan dit jaar nog fors dicht. Naar maximaal

Nadere informatie

Bossche Windmolen Delen

Bossche Windmolen Delen Bossche Windmolen Delen Hoe werken Bossche Windmolen Delen precies? Energie Coöperatie 073 (EC073) splitst een windmolen (op papier) in duizenden stukjes, genaamd Bossche Windmolen Delen. Ieder windmolendeel

Nadere informatie

De economie van kolencentrales

De economie van kolencentrales De economie van kolencentrales GP/Beentjes Staatssteun voor een vervuilende bedrijfstak Kolencentrales zijn door de hoge CO 2-uitstoot de meest vervuilende manier om elektriciteit te produceren. Maar zijn

Nadere informatie

Duurzame landbouw en hernieuwbare energie, een effectief Ontwikkelingssamenwerkingsinstrument? Wanneer: 05-06-2015 Viren Ajodhia, Energie-econoom

Duurzame landbouw en hernieuwbare energie, een effectief Ontwikkelingssamenwerkingsinstrument? Wanneer: 05-06-2015 Viren Ajodhia, Energie-econoom Workshop: Duurzame landbouw en hernieuwbare energie, een effectief Ontwikkelingssamenwerkingsinstrument? Wanneer: 05-06-2015 Inleider: Viren Ajodhia, Energie-econoom Voorzitter: Jacqueline Cramer Notulist:

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Duurzame energie in uw woning. Antwoorden op uw vragen. SenterNovem is een agentschap van

Duurzame energie in uw woning. Antwoorden op uw vragen. SenterNovem is een agentschap van Duurzame energie in uw woning Antwoorden op uw vragen SenterNovem is een agentschap van Inleiding Wilt u het energieverbruik in uw woning beperken? En tegelijkertijd een bijdrage leveren aan een duurzame

Nadere informatie

Bijlage M Overzicht maatregelen energie en klimaat

Bijlage M Overzicht maatregelen energie en klimaat BIJLAGE M: OVERZICHT MAATREGELEN ENERGIE EN KLIMAAT Bijlage M Overzicht maatregelen energie en klimaat CDA In de gebouwde omgeving voert het CDA een pakket aan maatregelen in. De Energie Prestatie Coëfficiënt

Nadere informatie

Nieuwe energie voor Nederland

Nieuwe energie voor Nederland Nieuwe energie voor Nederland Wensen van Greenpeace voor een nieuw regeerakkoord GP/Aslund Greenpeace zet voor u, het toekomstige kabinet, de maatregelen voor een economisch en ecologisch gezond Nederland

Nadere informatie

Energie-infrastructuur: enabler of showstopper van de energietransitie

Energie-infrastructuur: enabler of showstopper van de energietransitie Energie-infrastructuur: enabler of showstopper van de energietransitie Ik kom uit een tijd waarin we niets van energie wisten. Ons huis werd warm via een thermostaat en het licht werkte via een knopje.

Nadere informatie

actueel FORUM #03/12.02.09

actueel FORUM #03/12.02.09 actueel 18 Straks zonder stroom? Binnenkort is een groot deel van de energiebedrijven in buitenlandse handen... Tekst: Remko Ebbers, Jiska Vijselaar Foto: Marcel van den Bergh/Hollandse Hoogte en Robin

Nadere informatie

Windenergie in Nederland

Windenergie in Nederland WindenergieinNederland KostenenBaten InclusiefeenberekeningvandeplannenvooreenNationaalEnergieakkoord Geschrevendoorir.JeroenR.F.Hetzler Gecontroleerddoordr.C.(Kees)lePair GecontroleerddoorProf.dr.RichardS.J.Tol

Nadere informatie

Kansen voor duurzame energie dankzij crowdfunding. Sven Pluut, voorzitter stichting 1miljoenwatt (@Svenrgy)

Kansen voor duurzame energie dankzij crowdfunding. Sven Pluut, voorzitter stichting 1miljoenwatt (@Svenrgy) Kansen voor duurzame energie dankzij crowdfunding Sven Pluut, voorzitter stichting 1miljoenwatt (@Svenrgy) Wie betaalt, bepaald Nieuws Games Energie Dankzij crowdfunding kan iedereen nu ook eenvoudig

Nadere informatie

TU Delft Energie-verkiezingsdebat Standpunten politieke partijen: (bijstook) biomassa en kolencentrales (30/7/12)

TU Delft Energie-verkiezingsdebat Standpunten politieke partijen: (bijstook) biomassa en kolencentrales (30/7/12) Standpunten politieke partijen: (bijstook) biomassa en kolencentrales (30/7/12) SP De komende vier jaar komt er een moratorium op kolencentrales en kerncentrales. Hoogwaardig gebruik van reststromen wordt

Nadere informatie

Deal voor Duurzame Doorbraak

Deal voor Duurzame Doorbraak Deal voor Duurzame Doorbraak Nederland laat kansen liggen. Onnodig. In de politiek gaat het alleen maar over bezuinigingen. Over de 3% begrotingsnorm en hoe belangrijk het is dat we daar onder blijven.

Nadere informatie

MILIEUKWALITEIT ELEKTRICITEITSPRODUCTIE

MILIEUKWALITEIT ELEKTRICITEITSPRODUCTIE MILIEUKWALITEIT ELEKTRICITEITSPRODUCTIE De kosteneffectiviteit van de MEP-regeling scriptie Bedrijfseconomie 19 december 2003 vrije Universiteit amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB)

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) VISIE HEETEC Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) Stichting Duurzaam Heeten www.duurzaamheeten.nl 19 maart 2011 Bladzijde 1 van 14 Inhoud Inleiding 2 Doelstellingen.... 3 Uitgangspunten.

Nadere informatie

Factsheet: Dong Energy

Factsheet: Dong Energy Factsheet: Dong Energy Holding/bestuurder Type bedrijf Actief in Markt Bedrijfsprofiel Dong Energy Producent/leverancier elektriciteit (en aardgas) Europa Consumenten/zakelijk - Omzet 900 miljoen (NL)/9

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen we door middel van duurzame energieopwekking op eigen Nederlandse productielocaties.

Nadere informatie

Winddelen windpark Burgervlotbrug

Winddelen windpark Burgervlotbrug Winddelen windpark Burgervlotbrug Voordelige stroom van je eigen windmolen Inhoudsopgave 1. Samenvatting 4 2. Hoe werkt het? 7 Het Winddelen-concept 7 Je eigen stukje windmolen 9 Je eigen stroom thuis

Nadere informatie

Jaarbericht 2010. SDE en MEP. >> Als het gaat om energie en klimaat

Jaarbericht 2010. SDE en MEP. >> Als het gaat om energie en klimaat Jaarbericht 2010 SDE en MEP >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud Voorwoord 3 Hoe leest u dit jaarbericht? SDE 3 MEP 3 Resultaten 4 productievermogen SDE en MEP 5 Gerealiseerd productievermogen

Nadere informatie

WAAR VINDEN WE NIEUWE ENERGIE?

WAAR VINDEN WE NIEUWE ENERGIE? In een vlak land waar de wind vrij spel heeft is de vraag waar we nieuwe energie kunnen vinden eenvoudig te beantwoorden. Vooral langs de Noordzeekust en in de noordelijke provincies staat er meestal TenneT,

Nadere informatie

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen achtergrond Afscheid van fossiel kan Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Energie(on)zekerheid ook. Dat betekent dat een transitie naar een veel duurzamere economie noodzakelijk is. Het recept

Nadere informatie

Groene energie? Vergroenen met GvO s of Carbon Credits?

Groene energie? Vergroenen met GvO s of Carbon Credits? Groene energie? Vergroenen met GvO s of Carbon Credits? Een organisatie die MVO hoog ik het vaandel heeft, people planet en profit dus, wil groene stroom. En het kan vaak al voor de prijs van grijze stroom,

Nadere informatie

Deltaplan Energie-infrastructuur, voorstel Havenbedrijf Rotterdam, 27 juni 2013

Deltaplan Energie-infrastructuur, voorstel Havenbedrijf Rotterdam, 27 juni 2013 DELTAPLAN ENERGIE-INFRASTRUCTUUR: ENERGIEBESPARING OP WERELDSCHAAL Energiebesparing is samen met hernieuwbare energie de basis voor een duurzame energievoorziening, gericht op besparing op fossiele brandstoffen

Nadere informatie

Downloadverbod zal industrie niet helpen

Downloadverbod zal industrie niet helpen Downloadverbod zal industrie niet helpen Een wettelijk downloadverbod zal geen invloed hebben op het koopgedrag van internetgebruikers. Zo n verbod, voorgesteld door het kabinet, kan zelfs een averechts

Nadere informatie

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken Bespaar energie én bespaar op uw woonlasten

Een huis kopen? Een slim moment om aan energiebesparing te denken Bespaar energie én bespaar op uw woonlasten Een huis kopen? Een slim moment om aan energie te denken Bespaar energie én bespaar op uw woonlasten Een nieuwe woning, een nieuwe start. Misschien hebt u al wat op het oog of bent u nog aan het rondkijken.

Nadere informatie