Toezichthouder. Raad van Commissarissen Mr. A.R. baron van Heemstra Mw. C. Lucet, mba Mr. R.E. Rogaar Drs. ing. H.P. Spruijt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toezichthouder. Raad van Commissarissen Mr. A.R. baron van Heemstra Mw. C. Lucet, mba Mr. R.E. Rogaar Drs. ing. H.P. Spruijt."

Transcriptie

1 J A A R V E R S L A G 2 1 3

2 Toezichthouder Raad van Commissarissen Mr. A.R. baron van Heemstra Mw. C. Lucet, mba Mr. R.E. Rogaar Drs. ing. H.P. Spruijt Bestuur Directeur Drs. H.A. Pabbruwe koninklijke brill nv Plantijnstraat 2 po box 9 23 pa Leiden The Netherlands t Dit jaarverslag is als pdf document beschikbaar via de website

3 INHOUD Jaarverslag 213 Bericht van de directeur Brill: internationaal uitgever sinds 1683 Kerncijfers Gegevens per aandeel Bericht van de Raad van Commissarissen Raad van Commissarissen Corporate Governance Remuneratiebeleid Verslag van de Directie 1. Algemeen verslag Financieel verslag Personeel en organisatie 4. Strategie en risicoʼs Maatschappelijk verantwoord ondernemen Rapport van de Stichting Administratiekantoor Koninklijke Brill Rapport van de Stichting Luchtmans 29 Geconsolideerde jaarrekening Vennootschappelijke jaarrekening Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum Winstbestemming 77 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 79 Informatie voor aandeelhouders 8 Financiële agenda Over dit jaarverslag 81 Colofon

4 BERICHT VAN DE DIRECTEUR Brill kijkt terug op een redelijk goed jaar. Dat in 213 het hoge winstniveau van het jaar daarvoor niet zou worden geëvenaard was bij voorbaat al duidelijk. De verkoop van een strategisch minder goed passend bedrijfsonderdeel (tijdschriften en een boekenfonds in de natuurwetenschappen) leverde de Leidse onderneming in 212 de hoogste winst in haar lange geschiedenis op. Met de door deze desinvestering verkregen extra middelen werden de kerngebieden van de uitgeverij versterkt en vervangende omzet geacquireerd. De vlakke omzet van gedrukte boeken in 212, veroorzaakt door een forse voorraadreductie door een zeer grote Noord-Amerikaanse distributeur, herstelde zich in 213. De verkoop van monografieën en naslagwerken groeide weer aanzienlijk ten opzichte van 212. Wel stond de marge dit jaar onder druk. De kostprijs van de verkoop steeg flink door de vrijwel integrale overschakeling naar printing on demand (POD) en de daarmee samenhangende toename van de verzendkosten. Het jaar 213 stemt dus tot enige tevredenheid. De trends van sterke verkopen in het vierde kwartaal en de toenemende opmars van het digitale product bleven zich doorzetten. De verkoop van elektronische boeken ontwikkelde zich goed, terwijl de tijdschriften enigszins achter bleven bij 212. De oorzaak daarvan ligt in fasering. Bij een klein aantal tijdschriften viel een aflevering over de jaargrens heen. Omdat Brill het imago van een duurzame kwaliteitsuitgever heeft, is aan goede kopij voor boeken en tijdschriften bepaald geen gebrek. Om deze reden en door de toepassing van verschillende verdienmodellen zoals Open Access, is Brill goed gepositioneerd. Het management van Brill is optimistisch en het bedrijf is gezond, heeft geen leningen en kan expanderen door een gunstige kaspositie. Het convenant met de huisbankier is ruim, zodat Brill in geval van acquisities snel kan opereren. In de loop van 213 waren er diverse acquisities, die uit eigen kas werden betaald. De belangrijkste hiervan werd tegen het eind van het jaar aangekondigd: Hes & De Graaf, een zeer respectabele Nederlandse uitgever op het gebied van cartografie en boek geschiedenis. De acquisities hadden in 213 slechts een marginale invloed op omzet en resultaat, maar zullen in 214 daaraan bijdragen. Ook in het jaar 213 werd een groot aantal monografieën, naslagwerken (major reference works) en tijdschriften gepubliceerd. Daarnaast lanceerde de onderneming ook nieuwe omvangrijke digitale bronnen-collecties, zoals Cold War Intelligence, The Secret War between the U.S. and the U.S.S.R., en History of Afghanistan Online. Brill blijft actief investeren in nieuwe producten die op termijn zullen bijdragen aan een goed resultaat. Ofschoon vele uitgebrachte titels vermeldenswaardig zijn, kan hier slechts een beperkt aantal genoemd worden. Binnen het fonds Religie verscheen zowel digitaal als in gedrukte vorm het veertiende deel van Religion Past & Present, waarmee deze reeks compleet is. Ook werd de Encyclopedia of Hebrew Languages and Linguistics uitgebracht. Bij Geschiedenis bleef de tijdschriftenportefeuille en het programma voor handboeken en kleinere naslagwerken groeien. Fascism. Journal of Comparative Fascist Studies is een succesvol Open Access tijdschrift, terwijl op het gebied van Natural History The Frit Files of Fennoscandia and Denmark aandacht trok. Islamwetenschappers zagen in 213 vijf nieuwe tijdschriften verschijnen, waaronder Studia Islamica en Intellectual History of the Islamicate World. Het fonds Internationaal Recht werd versterkt met de overname van het tijdschrift Climate Law, terwijl ook het boek International Maritime Security Law verscheen. Het Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek werd verworven door Brill en is ook als archiefcollectie een belangrijke toevoeging aan het fonds. 2 BRILL JAARVERSLAG 213

5 Het gaat goed met de onderneming. De producten werden in 213 grotendeels gezet in de eigen letter de Brill, die in 212 met bijbehorende software werd gelanceerd. De daarbij horende efficiencyvoordelen gelden niet alleen voor uitgever, maar ook voor auteur en redacteur. Terwijl in 213 ook werd gewerkt aan verbetering van de elektronische uitgeefplatformen voor boeken, tijdschriften en naslagwerken, werd in het voorjaar een nieuw platform van primaire bronnen in gebruik genomen. De voortgang op het terrein van printing on demand ging door in 213. Hoewel deze vorm van drukken niet noodzakelijk goedkoper is dan offset drukken, zijn de voordelen op langere termijn evident: minder voorraadvorming en een kleiner kapitaalbeslag. Brill voert een beleid van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen (zie ook pagina 23). Brill gaat in 214 haar 331 ste jaar in en koppelt traditiegetrouw ondernemingszin aan behoedzaamheid, met als doel het realiseren van voortgaande en duurzame groei. De onderneming verricht zijn werkzaamheden in een voortdurend veranderende omgeving. Voor 214 is het nog te vroeg in het jaar om concrete verwachtingen uit te spreken. Ik dank onze auteurs, klanten, certificaathouders, medewerkers en alle andere stakeholders voor het in ons gestelde vertrouwen. Leiden, 19 maart 214 Drs. H.A. Pabbruwe Directeur Koninklijke Brill nv Vele personen en bedrijven zijn rechtstreeks en constructief betrokken bij de onderneming, als vaste of tijdelijke werknemer, zelfstandige zonder personeel, toeleverancier of strategische partner. De medewerkers op de kantoren van Brill in Leiden en Boston, maar ook daarbuiten, verdienen voor hun creativiteit, productiviteit en efficiency een groot compliment. Door het faciliteren van management development, training en begeleiding, blijft Brill investeren in hun verdere ontwikkeling. Op basis van het positieve totaalresultaat en de beschikbare middelen zal voorgesteld worden over 213 een licht hoger dividend van eur 1,12 uit te keren. Het eerder behaalde resultaat uit de verkoop van activa blijft vooralsnog vooral bestemd voor aankoop van vervangende activa en uitbreiding van de reeds bestaande activiteiten. Het dividend zal in het voorstel opnieuw geheel in contanten zijn. 3 BRILL JAARVERSLAG 213

6 BRILL: INTERNATIONAAL UITGEVER SINDS 1683 Aan de rijke geschiedenis van de Leidse academische uitgeverij Brill werd in 213 ruimschoots aandacht besteed. Het 33-jarig oude bedrijf was dat jaar flink in de publiciteit. In artikelen en een fraaie tentoonstelling in Museum Boerhaave kregen de namen van de familie Luchtmans, haar nazaten en directeur Evert Jan Brill ( ) de aandacht die zij verdienden. Jordaan Luchtmans ( ), academisch drukker aan het Leidse Rapenburg, richtte de uitgeverij op in 1683, in 1848 werd Evert Jan Brill eigenaar. In 1896 werd Brill een naamloze vennootschap, en precies honderd jaar later, in 1996, werd daaraan het predicaat koninklijk toegevoegd. Brill was toen al lang een belangrijke internationale uitgever. Tegenwoordig is Brill een breed georiënteerde uitgeverij, die zich richt op de humaniora, het internationale recht en de natuurlijke historie. De onderneming heeft veel weg van een internationale universiteitspers. De behaalde rendementen blijven in de pas met de grote uitgeefconcerns. Het bedrijf heeft zet- en drukwerk uitbesteed aan derden, investeert alleen in kernactiviteiten en past bewezen succesvolle technologieën toe. Producten en imprints Brill publiceert boeken, tijdschriften en naslagwerken in de alfawetenschappen in papieren en elektronische vorm. Bij dit duale uitgeefbeleid speelt het boek nog steeds een grote rol. Brill biedt e-versies van zijn producten zelf maar ook via derden aan. De klant bepaalt uiteindelijk zelf hoe de informatie wordt afgenomen en wordt daarbij geholpen door Brills digitale uit geefproces en het multimediale bestandsformaat. De levensduur van de producten is lang, zodat Brill nog steeds flinke hoeveelheden oude titels uit voorraad verkoopt of deze on demand laat herdrukken. Brill garandeert zijn auteurs dat hun boeken altijd leverbaar blijven. Brill is in de loop van haar bestaan niet alleen autonoom gegroeid, maar heeft ook diverse andere uitgeverijen en fondsonderdelen overgenomen. Zoals VSP, IDC Publishers, Humanities Press, Index Islamicus, Gieben, Koninklijke Van Gorcum, Transnational, Forsten, Emerald, KITLV, Martinus Nijhoff Publishers, Hotei en Global Oriental. Van de laatste drie heeft Brill het gebruik van de imprints behouden. Met de overname van Nijhoff, uitgever van The Hague Academy of International Law, heeft Brill zich een leidende positie op het gebied van het internationaal recht verworven. Met de acquisitie van IDC in 25 is Brill een leverancier van wetenschappelijk belangrijke primaire bronnen geworden. Internationaal: auteurs en lezers Uitgeverij Brill is vanaf het begin een internationaal actieve speler geweest. Afzet en auteurs bevinden zich nu voor meer dan 95% buiten Nederland en 8% van de clientèle komt uit Europa en Noord-Amerika. Brill heeft contacten met alle belangrijke academische onderzoekscentra in de wereld, maar koestert de traditioneel sterke band met de Leidse universiteit. Mede door de sterke positie van Brill in een aantal Leidse specialiteiten zoals Islam studies, kleine talen, archeologie en sinologie zijn de in Leiden actieve wetenschappers goed vertegenwoordigd bij Brill. Brill concentreert zich voor haar afzet op de bibliotheken van grote universiteiten. Ondanks de aan houdende budgettaire druk voor de humaniora, is er tot op heden bij de universiteitsbibliotheken een tamelijk stabiel verzamelbeleid en een bestendige vraag gebleven. De reputatie van Brill en vooral die van haar producten is van grote invloed op de toekomstmogelijkheden van de uitgeverij. De gevestigde marktpositie in de humaniora draagt belangrijk bij aan het succes van Brill. Hoewel Brill altijd uitziet naar vernieuwing en verbreding van haar producten en productvormen, bewaakt de onderneming streng het uitgangspunt niet in teveel verschillende, niet met elkaar samen hangende disciplines terecht te komen. Groei door productontwikkeling en acquisitie wordt 4 BRILL JAARVERSLAG 213

7 juist gezocht in humaniora, internationaal recht, biologie en wetenschapsgeschiedenis. Uitgaverechten en (ver)spreiding De uitgeefstrategie van Brill bestaat uit het koesteren en beschermen van haar sterke merken en het volgen van ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek in specifieke vakgebieden. Met auteurs wordt door middel van standaardovereenkomsten een redelijke en juridisch solide basis voor exploitatie afgesproken, waardoor een gecontroleerde verspreiding van de research door de auteurs zelf of hun instituten mogelijk gemaakt wordt. Dit kan door overdracht van rechten of het overeenkomen van een licentie. Brill maakt zich steeds nieuwe technologische mogelijk heden eigen en gebruikt deze bij het bedienen van haar klanten. Brill volgt met belangstelling de ontwikkelingen met betrekking tot Open Access en Institutional Repositories en ondervindt hierbij vrijwel geen problemen bij het regelen van auteursrechtelijke aspecten. De spreiding van Brills portefeuille is goed: qua disciplines, verkoopkanalen, product formaten, samenstelling van de omzet uit oud en nieuw fonds en geografie. Het kantoor in Boston vergemakkelijkt de toegang tot de Amerikaanse markten. Sinds 212 werkt Brill gericht aan het vergroten van de marktkennis en het direct marketing bereik in Zuidoost Azië. De marketing- en verkooptactiek behelst een mondiale verspreiding van Brills producten, dus niet uitsluitend binnen de door de auteur beoogde primaire doelgroep van vakgenoten. Samenwerking met Google en een groot aantal andere partners draagt bij aan de discoverability (vindbaarheid) van Brills publicaties en daarmee aan het succesvol en met gezond rendement opereren in de huidige informatiemaatschappij. Organisatie en medewerkers Brill is een centraal geleide onderneming met een aantal gemeenschappelijke en een aantal gedelegeerde functies. De algehele dagelijkse leiding van Brill berust bij de directeur, die tevens verantwoordelijk is voor business development en personeels beleid. De primaire ondernemingsfunctie is gelegd bij uitgeefeenheden (publishing units) die gericht zijn op de hoofddisciplines waarin Brill actief is. Uitgevers zijn verantwoordelijk voor de multimediale fondsontwikkeling en het commerciële contact met hun redacties en auteurs. Zij worden actief ondersteund door twee centrale afdelingen: Sales & Marketing en Finance & Operations, beide geleid door een eigen Executive Vice President. De afdeling Operations ziet toe op uitbesteed zet-, druk- en bindwerk, voorraadbeheer, bureauredactie, metadatabeheer, elektronische uitgeeftechniek en automatisering. De menselijke factor in het bedrijf is uiterst belangrijk. De hoog opgeleide en gemotiveerde medewerkers van Brill houden niet alleen de speurtocht naar nieuw wetenschappelijk onderzoek gaande, maar hebben handhaving en zo mogelijk aanscherping van kwaliteitsnormen en vergroting van het gebruik van de producten als strategisch uitgangspunt. Het klimaat binnen Brill wordt tenslotte in toenemende mate bepaald door een maatschappelijk verantwoorde wijze van ondernemen. Brill sluit aan op een traditie die evenwicht nastreeft tussen handel en wetenschap en die juist die verhoudingen in het maatschappelijke verkeer voorop stelt die van belang zijn bij het bestendig toevoegen van waarde. 5 BRILL JAARVERSLAG 213

8 KERNCIJFERS In duizenden euro s * Resultaten 1) ebitda = Earnings Before Omzet Interest, Taxes, Depreciation Brutowinst and Amortization. Dit is het ebitda 1) bedrijfsresultaat voor rente, Winst voor rente en belasting belastingen en afschrij- Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten vingen op immateriële en Totale winst materiële vaste activa. Vrije kasstroom 2) ) Vrije kasstroom = Totaal netto investeringen in vaste activa operationele kasstroom Gemiddeld geïnvesteerd vermogen 3) investeringskasstroom. Groei ten opzichte van vorig jaar 3) Gemiddeld geïnvesteerd Omzet 6,4%,5% 1,3% 5,9% 3,6% 1,6% vermogen = gemiddelde van Brutowinst 5,%,8% 4,2% 8,6% -,1% 2,4% (vaste en vlottende ebitda 6,4% -7,7% -,6% 14,% 27,7% 69,2% activa kort- en langlopende Winst voor rente en belasting 7,4% -13,5% 2,1% 2,4% 3,8% 99,1% schulden). Winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 6,2% -16,6%,7% 18,9% 29,% 1.96,9% Totale winst -57,1% 74,6% 18,9% 18,9% 29,% 1.96,9% Rendementscijfers Brutowinst als % van de omzet 66,1% 67,% 66,7% 66,6% 64,9% 67,2% ebitda als % van de omzet 15,4% 15,4% 16,7% 18,4% 17,1% 13,8% Winst voor rente en belasting als % van de omzet 11,9% 11,8% 13,7% 15,4% 13,6% 1,7% Winst als % van de omzet 8,4% 2,8% 12,% 11,5% 1,2% 8,2% Omzet/gemiddeld geïnvesteerd vermogen 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,4 Winst in % van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen 9,1% 23,4% 15,1% 15,1% 13,5% 11,3% Winst in % van het eigen vermogen 9,% 21,5% 14,6% 14,6% 13,1% 1,7% Balansverhoudingen Eigen vermogen/totaal vermogen 61,4% 62,6% 61,1% 61,1% 57,1% 53,6% Vlottende activa/kortlopende verplichtingen 2,1 2,3 1,69 1,69 1,51 1,36 Personeel Gemiddelde bezetting (fte s) Omzet per werknemer Bijdrage per werknemer (ebitda per fte) Gemiddelde loonkosten per werknemer * Gewijzigde presentatie ten opzichte van jaarrekening 211 vanwege in 212 verkochte bedrijfsactiviteiten. 6 BRILL JAARVERSLAG 213

9 GEGEVENS PER AANDEEL In duizenden euro s, op basis van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen * Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen Eigen vermogen per aandeel 14,51 14,23 11,95 11,95 11,24 1,65 Toename in % 2,% 19,1% 6,3% 6,3% 5,5% 11,1% ebitda per aandeel 2,4 2,26 2,45 2,81 2,46 1,93 Toename in % 6,2% -7,7% -12,8% 14,2% 27,7% 68,4% Winst per aandeel 1,31 3,6 1,75 1,75 1,47 1,14 Toename in % -57,1% 74,6% 18,9% 18,9% 29,% 1.91,3% Vrije kasstroom per aandeel 1,4 2,99 2,29 2,29 2,34,66 Toename in % -53,% 3,6% -2,1% -2,1% 256,2% 232,2% Dividend per aandeel 1,12 1,8 1,5 1,5,9,9 Toename in % 3,7% 2,9% 16,7% 16,7%,% n.v.t. Pay-out ratio 85,3% 35,3% 6,% 6,% 61,2% 78,8% Aantal uitstaande aandelen per jaar Hoogste aandelenkoers in het jaar 22,9 2,5 15,2 15,2 13,85 12,63 Laagste aandelenkoers in het jaar 19,25 13,5 12, 12, 1,2 9,2 Aandelenkoers per einde jaar 22,14 19,5 13,5 13,5 13,16 1,22 * Gewijzigde presentatie ten opzichte van jaarrekening 211 vanwege in 212 verkochte bedrijfsactiviteiten. 7 BRILL JAARVERSLAG 213

10 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Jaarrekening De Raad van Commissarissen heeft de balans, de winst- en verliesrekening en de daarbij horende toelichting van Koninklijke Brill nv over het boekjaar 213 laten onderzoeken door Ernst & Young Accountants LLP, die een goedkeurende controleverklaring hebben verstrekt (zie pagina 77). Mede op grond van deze verklaring heeft de Raad samen met de Directie de jaarrekening ondertekend. Wij adviseren aandeelhouders de aldus opgemaakte jaarrekening ongewijzigd vast te stellen. Wij stellen voor over het jaar 213 een dividend van eur 1,12 per (certificaat van) aandeel uit te keren. Activiteiten Naast de gebruikelijke gedetailleerde kwartaalrapporten ontving de Raad van de Directie tussentijds op onderdelen rapportages, veelal ter voorbereiding van de vergaderingen. In het verslagjaar heeft de Raad zevenmaal voltallig vergaderd met de Directie, waarbij regelmatig is overlegd over onder andere risicomanagement, de lange termijn strategie van de onderneming, kostenbeheersing, de voortgang en afwikkeling van binnen Brill gestarte projecten, waaronder de nieuwe uitgeefplatforms, diverse investeringen en acquisities. Daarnaast vergaderde de Raad tweemaal telefonisch met de Directie. De doelen in het kader van de variabele beloningsregeling van Directie en staf werden bepaald en geëvalueerd. De eerder vastgestelde strategie, gericht op de kwaliteit van de winst behaald met kernactiviteiten, groei door productontwikkeling, exploitatie van elektronische uitgaven en het realiseren van grote projectacquisities, is onverkort voortgezet en wordt waar mogelijk verankerd in gestelde doelen. Tussentijds vond ook informeel overleg plaats tussen leden van de Raad en de Directie. De Raad vergadert steeds ook buiten aanwezigheid van de Directie mede teneinde het functioneren van de Raad, van haar individuele leden en dat van de Directie te bespreken. Met de externe accountant vond het jaarlijkse overleg plaats, in aanwezigheid van Directie en staf. Zoals te doen gebruikelijk vond ook met de Ondernemingsraad twee keer overleg plaats. Profielschets De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat elk lid van de Raad en de Raad als geheel in staat is haar taak, inhoudende het uitoefenen van toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen alsmede het geven van advies aan de Directie, adequaat uit te oefenen. Gezien de internationale spreiding van de activiteiten van de vennootschap en van de met haar verbonden ondernemingen, dienen alle leden van de Raad te beschikken over internationale ervaring. Daarnaast is het noodzakelijk dat tenminste één lid in het bijzonder op de hoogte is van de gang van zaken in een uitgeverij en ervaring heeft als uitgever. Voorts dient één lid van de Raad financieel deskundig te zijn, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief/ accountinggebied bij beursgenoteerde vennootschappen en/of bij andere grote rechtspersonen. De Raad als geheel fungeert als audit committee. De leden van de Raad dienen te beschikken over voldoende tijd om hun taak adequaat te kunnen uitoefenen. Dit geldt meer in het bijzonder voor de President Commissaris van de Raad. De Raad van Commissarissen bestaat in beginsel uit drie personen. In het verslagjaar waren er vier leden van de raad benoemd teneinde de overdracht van de kennis van de portefeuillehouder uitgever te waarborgen. Tot deze tijdelijke uitbreiding was ook besloten in 2 bij het aantreden van de heer Spruijt als opvolger van dr. mr. J. Kist. Nadere gegevens van de leden van de Raad staan vermeld op pagina 1. De leden van de Raad zijn onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code. 8 BRILL JAARVERSLAG 213

11 Corporate governance In dit jaarverslag wordt op pagina 11 uiteengezet op welke wijze de vennootschap is omgegaan met implementatie van de Nederlandse Corporate Governance Code. De Raad van Commissarissen toetst haar werkwijze jaarlijks aan de code. Zij heeft in 213 opnieuw besloten van de code af te wijken voor wat betreft het gebruik van certificering als mogelijk beschermingsinstrument (nader toegelicht op pagina 11). Er hebben zich met betrekking tot de Raad van Commissarissen en de Directie geen transacties met tegenstrijdige belangen voorgedaan. Aandeelhoudersvergadering Op 16 mei 213 vond in het kantoor van de vennootschap in Leiden de Algemene Vergadering van Aandeelhouders plaats. Alle voorliggende besluiten werden na kort beraad genomen, met inbegrip van het dividendvoorstel (eur 1,8 per aandeel). Slot Brill heeft in 213 laten zien dat zij bestendig is en vast kan houden aan de gekozen strategie. Met mogelijke tegenwind, veroorzaakt door tegenvallende boekverkopen, bezuinigingen op wetenschappelijk onderwijs en bibliotheken, wordt rekening gehouden. Daarnaast volgt Brill de veranderingen in het aankoopgedrag en de daarmee samenhangende veranderingen in business- en verdienmodellen op de voet. Op dit moment wordt voorzichtig ervaring opgedaan met de wens van bibliotheken om te kunnen kiezen binnen de aangeboden elektronische collecties ( pick and choose ) en tijdelijk toegang tot digitale uitgaven te verkrijgen ( rentals en time slots ). De vooral in Europa door overheden en research councils gepropageerde Open Access biedt mogelijkheden auteurs tegen betaling maximale en voor hun lezers gratis verspreiding van hun digitale uitgave te offreren. Brill doet al jaren ervaring op met deze praktijk, zowel in tijdschriften als in boekpublicaties. Een bedrijf dat in staat is praktische maatregelen te nemen voor aanpassingen op korte termijn, maar tegelijkertijd vasthoudt aan een kansrijke lange termijn strategie van optimale dienstverlening en ondernemerschap werkt in de visie van de Raad in het belang van alle stakeholders. Het streven blijft wat de Raad betreft gericht op gezonde groei en voortdurende beheersing van kosten en risico s. Door aandacht voor deze aspecten en een evenwichtig prijsbeleid kan verder gewerkt worden aan groei van de activiteiten en verbetering van de resultaten. Brill is er tot nu toe in geslaagd de migratie van papier naar digitaal succesvol te laten verlopen en is goed gepositioneerd voor een multi mediale toekomst. Hoewel de informatievoorziening binnen het bedrijf sterk verbeterd is, blijven wij hier structurele aandacht voor vragen. De kwartaalrapporten zijn van goed financieel niveau, maar kunnen nog verder worden aangevuld met andere relevante kwalitatieve en kwantitatieve gegevens en analyses. De primaire processen binnen de onderneming worden met standaard werkmethodes ondersteund. De op deze wijze ontstane infrastructuur zal een gezonde ontwikkeling en een voortgaande groei van het bedrijf stimuleren. Wij menen dat de uitgangs positie van Brill ook in 213 verder is versterkt en wij danken vanzelfsprekend alle medewerkers voor hun bijdrage aan het realiseren van de resultaten in 213. Leiden, 19 maart 214 Raad van Commissarissen Mr. A.R. baron van Heemstra Mw. C. Lucet, mba Mr. R.E. Rogaar Drs. ing. H.P. Spruijt 9 BRILL JAARVERSLAG 213

12 RAAD VAN COMMISSARISSEN Mr. A.R. baron van Heemstra, 1946, Nederlander President Commissaris Koninklijke Brill nv sinds 28, termijn loopt tot 216 Voorzitter van het Netherlands Network of Global Compact (GCNL) Voorzitter Stichting MEARC (Modern East Asia Research Center) Vicevoorzitter van de Academy of Business in Society (EABIS) Bestuurslid van Netherlands Senior Experts (PUM) Lid van de Raad van Advies van het Platform for International Education (PIE) Mw. C. Lucet, mba, 1959, Française Lid van de Raad van Commissarissen Koninklijke Brill nv sinds 213, termijn loopt tot 217 Directeur van Editis Education & Réference Vice President van Cap Digital Bestuurslid van Casino (retailer) Mr. R.E. Rogaar, 1944, Nederlander Lid van de Raad van Commissarissen Koninklijke Brill nv sinds 27, termijn loopt tot 215 Lid van de Raad van Commissarissen van Darlin nv Penningmeester van Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Haarlem Penningmeester van Stichting Jan Brouwer Fonds Bestuurslid van Stichting Erik Hazelhoff Roelfzema Prijs Bestuurslid van Sirtema Stichting Drs. ing. H.P. Spruijt, 1949, Nederlander Lid van de Raad van Commissarissen Koninklijke Brill nv sinds 2, termijn loopt tot 214 Voorzitter van de Raad van Commissarissen van M&R De Monchy nv Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Koninklijke Jumbo bv Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Koninklijke BDU Holding bv Bestuurslid van Stichting Luchtmans Bestuurslid van Vereniging AEGON 1 BRILL JAARVERSLAG 213

13 CORPORATE GOVERNANCE Koninklijke Brill nv is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Leiden. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is verdeeld in gewone aandelen en cumulatief preferente aandelen. Er zijn momenteel geen cumulatief preferente aandelen uitgegeven. Van de geplaatste gewone aandelen is ongeveer 99% gecertificeerd en ondergebracht bij de Stichting Administratiekantoor Koninklijke Brill. Alleen certificaten van aandelen zijn genoteerd op de beurs van Euronext Amsterdam. De meerderheid van het kapitaal is in handen van Nederlandse, veelal particuliere beleggers. Naar schatting wordt ruim 6% van de certificaten gehouden in pakketten van 3% of meer. limiet tot 1%, terwijl bovendien het aandeelhouderschap alleen openstaat voor natuurlijke personen, de vennootschap zelf, het administratiekantoor en vennootschappen die in het verleden (vóór 29 juli 1997) reeds aandeelhouder waren. Daarenboven is een aantal rechten toegekend aan de Gecombineerde Vergadering, zijnde de vergadering van Raad van Commissarissen en Directie tezamen. De rechten van de Gecombineerde Vergadering betreffen onder meer het doen van bindende voordrachten voor de benoeming van bestuurders en commissarissen en het doen van voorstellen tot statutenwijziging. Brill is hiermee sterk beschermd tegen eventuele onvriendelijke overnames. Omdat Brill een relatief kleine, zeer specialistische en goed renderende uitgeverij is, en bovendien activiteiten ontplooit op gebieden waarop diverse zeer grote uitgeverijen werkzaam zijn, wordt bescherming tegen onvriendelijke overnames noodzakelijk geacht. Daarom heeft de vennootschap een aantal beschermingsconstructies. In de eerste plaats bestaat de mogelijkheid preferente aandelen uit te geven. In geval van uitgifte worden deze geplaatst bij de Stichting Luchtmans, waarmee is overeengekomen dat de stichting uit te geven preferente aandelen zal verwerven tot maximaal 1% van het aantal aan gewone aandelen geplaatste kapitaal. Daarnaast worden de (met medewerking van de vennootschap) uitgegeven certificaten van aandelen ook gezien als beschermingsmogelijkheid omdat de Stichting Administratiekantoor zich het recht voorbehoudt ingeval van een zogenaamde onvriendelijke overname geen stemvolmachten te geven en evenmin bindende steminstructies te aanvaarden. De omzetting van certificaten van aandelen is beperkt mogelijk door een in de statuten van de vennootschap opgenomen De vennootschap wordt bestuurd door een Directie die bestaat uit één persoon, bijgestaan door een managementteam. De vennootschap heeft een Raad van Commissarissen die thans tijdelijk bestaat uit vier personen. De Raad heeft geen aparte commissies ingesteld en is niet voornemens dit op korte termijn te doen. De aanbevelingen van de Commissies Peters, Tabaksblat en Frijns op het gebied van corporate governance maken deel uit van de corporate governance structuur van Brill, met uitzondering van standpunten over bescherming van de vennootschap. Raad en Directie bespreken jaarlijks op welke wijze uitvoering gegeven zal worden aan de best practice bepalingen en aan de geldende wettelijke eisen. Zij stellen thans vast dat de corporate governance structuur van de vennootschap in hoofdlijnen in overeenstemming is gebracht met de principes zoals deze zijn verwoord in de Nederlandse Corporate Governance Code, met uitzondering van het gebruik van certificaten als beschermingsconstructie. 11 BRILL JAARVERSLAG 213

14 Op het terrein van transparantie zijn tussen Raad en Directie en tussen commissarissen onderling duidelijke afspraken gemaakt, onder andere over het omgaan met financiële en andersoortige belangen. Een en ander is vastgelegd in reglementen en gedragsregels. De arbeidsovereenkomst met de directeur is opgesteld volgens de best practice bepalingen van de Code. Binnen de onderneming bestaan strikte gedragsregels en regelingen, waaronder regelingen inzake insider trading, seksuele intimidatie en klokkenluiders. Brill is relatief kwetsbaar ten aanzien van fusies en overnames die vaak worden beheerst door primair op schaalvergroting gerichte investeerders uit financiële dan wel collegiale hoek. Schaalvoordelen spelen een beperkte rol bij een bedrijf waarvan een deel van de waarde juist besloten ligt in de onbetwiste reputatie bij afnemers en auteurs in binnen- en buitenland. Auteurs in nauw omschreven marktnissen leggen de basis van toekomstige groei door hun medewerking aan seriewerken, tijdschriften, handboeken en encyclopedieën. Als onderzoekers geven zij de impuls tot aankoop, veelal via hun bibliotheken en instituten. De bibliothecarissen op hun beurt blijven alleen dan geabonneerd op vervolgwerken wanneer zij vertrouwen op de toekomstige kwaliteit en prijsstelling van te verschijnen publicaties. Door deze niet vanzelfsprekende verhouding met zulke belangrijke stakeholders, zijn en blijven de Raad en Directie van mening dat de vennootschap maximaal dient te worden beschermd. Raad en Directie zijn zich ervan bewust dat bescherming van de onderneming in de regel slechts tijdelijk van aard kan zijn en primair tot doel heeft ruimte te scheppen de strategische alternatieven voor het bedrijf zorgvuldig af te wegen en deze zo nodig met de belangrijkste stakeholders te beoordelen. Aan alle stakeholders en met name aan aandeelhouders moet daarom duidelijk worden gemaakt wat de strategie van het bedrijf behelst en welke waardevolle elementen uit verleden, heden en toekomst in het bedrijf besloten liggen. Het streven van het bestuur is de onderneming een aantrekkelijke belegging te doen zijn voor aandeelhouders die een voorkeur hebben voor een strategie die op duurzame groei is gericht. Duurzame groei is voor de onderneming in grote mate afhankelijk van de gunst van klanten en auteurs. Een actieve investor relations agenda is erop gericht deze samenhangende boodschap uit te dragen en het behouden van vertrouwen en sympathie van aandeelhouders is een basiselement van het corporate governance beleid. Zolang en voor zover certificaten een rol kunnen spelen in het geheel van maatregelen die een maximale bescherming verzekeren met het doel tot een afgewogen besluit te komen over de toekomst van de onderneming, worden zij daarom gehandhaafd. Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor bestaat uit drie onafhankelijke leden. Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor deelt de mening van Directie en Raad omtrent het gebruik van certificaten als beschermingsconstructie. Zie het verslag van de Stichting op pagina 25 van dit jaarverslag. Wat betreft de best practice bepalingen voor zover niet relevant voor de bescherming zijn Directie en Raad altijd van mening geweest dat deze kunnen worden gezien als een nadere invulling en verfijning van de reeds bestaande corporate governance structuur. De ervaring die de vennootschap heeft opgedaan bij het invoeren van bepalingen ter zake van corporate governance, is een gunstige geweest. Het bedrijf heeft ondervonden dat een beursgenoteerde onderneming van bescheiden schaal goed in staat is de moeite en kosten op te brengen die nodig zijn om goede uitvoering aan de Code te geven. 12 BRILL JAARVERSLAG 213

15 Commissarissen en Directie zijn van mening dat de aangescherpte regels en de uitgebreide plicht verantwoording af te leggen duidelijk bijdragen aan de verbetering van het bestuur van de onderneming. De Raad van Commissarissen en de Directie verklaren dat de bepalingen II.3.1 tot en met II.3.4 en III.6.1 tot en met III.6.4 van de Code zijn nageleefd. Raad van Commissarissen Directie 13 BRILL JAARVERSLAG 213

16 REMUNERATIEBELEID Beloningsbeleid Raad van Commissarissen De beloning van de voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen is bepaald op een jaarlijkse vaste vergoeding en bevat geen variabele elementen. Zij ontvangen geen prestatie gerelateerde beloning of aandelen en bouwen geen pensioenrechten bij de onderneming op. Zij ontvangen bij vertrek geen ontslagvergoeding. De beloning van de Raad wordt regelmatig beoordeeld, eventueel na advies van een deskundige derde. Eventueel aandelenbezit van leden van de Raad is ter belegging op lange termijn. De onderneming kent strikte regels ten aanzien van bezit van en transacties in effecten door commissarissen anders dan die uitgegeven door Brill. Beloningsbeleid Directie De beloning van de directeur wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen op basis van de hoofdlijnen van het beloningsbeleid, die in lijn zijn met de principes en de best practice bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code. Het beleid inzake de beloning van de Directie is erop gericht aan de directeur een beloning voor zijn werkzaamheden toe te kennen die wat betreft hoogte en structuur zodanig is dat een gekwalificeerde en deskundige bestuurder kan worden aangetrokken en behouden. De marktconformiteit van de beloning wordt jaarlijks door de Raad getoetst, eventueel met behulp van een externe deskundige. De beloning voor 213 en volgende jaren kent een vaste en een tweetal prestatieafhankelijke variabele componenten. De Raad heeft besloten de vaste beloning per 1 januari 213 met 1,7% te verhogen. Voorts houdt het beleid in dat de vennootschap de pensioenpremie voor de directeur deels voor zijn rekening neemt, en dat de directeur een eigen bijdrage betaalt van 3% van de verschuldigde premie. De vennootschap verstrekt geen leningen, voorschotten of garanties aan de directeur. Ten aanzien van het beloningsbeleid kan het volgende worden opgemerkt: a De Raad van Commissarissen ziet variabele beloning als een belangrijk onderdeel van het beloningspakket van de Directie. De doelstellingen en prestatievoorwaarden zijn een afspiegeling van de belangrijkste factoren voor waardegroei en groei van de aandeelhouderswaarde op korte en middellange termijn. De totale beloning bestaat dan ook voor een aanzienlijk deel uit variabele beloning, waarvan de hoogte afhankelijk is van prestatiemaatstaven. Vanaf het jaar 29 is het variabele deel van de beloning voor de korte termijn doelstellingen maximaal 4% (in maximaal 5%) en voor de driejaars lange termijn doelstelling maximaal 4% van de vaste beloning (in %) in het jaar dat het doel werd overeengekomen. b Het beleid van de vennootschap met betrekking tot de arbeidsovereenkomst ligt in lijn met de best practice bepaling II.2.8 van de Code. De geldende opzegtermijn bedraagt vier maanden en is in lijn met hetgeen gebruikelijk is. c De prestatiecriteria voor de korte termijn in 213 waren (1) winst per aandeel en daarnaast (2) de invoering van dashboards voor alle continuiteitsproducten waarin relevante stuurinformatie voor uitgevers wordt bijgehouden en (3) het bereiken van omzetdoelen voor vijf in 212 gestarte fondsuitbreidingen in diverse vakgebieden. Voor deze elementen zijn passende en meetbare criteria gehanteerd en kon begin % worden toegekend. Voor de lange termijn kon geen variabele beloning worden toegekend. d Aan de directeur zijn geen rechten gegeven op het verwerven van opties of aandelen. Het aandelenbezit in Brill van de Directie is ter belegging op lange termijn. 14 BRILL JAARVERSLAG 213

17 e De Raad van Commissarissen heeft een reglement opgesteld waarin regels worden gesteld ten aanzien van het bezit en transacties in effecten door de Directie anders dan die uitgegeven door Brill. Raad van Commissarissen 15 BRILL JAARVERSLAG 213

18 VERSLAG VAN DE DIRECTIE 1. Algemeen Verslag 213 In het jaar 213 bestond Brill 33 jaar. Het bedrijf, dat sinds de datum van oprichting in de universiteitsstad Leiden is gevestigd, heeft een eenvoudige maar effectieve strategie: er is consistente aandacht voor behoud en vergroting van Brills unieke reputatie. Tegelijkertijd is de onderneming ervan overtuigd dat uitbreiding door autonome groei en acquisities meer succes zal genereren dan verbreding en daardoor verwatering van de activiteiten. Brill blijft daarom uitgeven in nauw gedefinieerde marktnissen van alfawetenschappen, internationaal recht en biologie. Zij streeft naar vergroting van de concurrentiekracht door voort durende verbetering van dienstverlening. Brill biedt een gevarieerd fonds van boeken(series), tijdschriften, naslagwerken en primaire bronnencollecties. Alle publicaties die in druk verschijnen worden in beginsel ook aangeboden als digitaal product, zo mogelijk verrijkt met hyperlinks en verwijzingen naar andere publicaties en bronnen. Van groot belang voor Brill zijn de naslagwerken (meerdelige encyclopedieën en handboeken, woordenboeken, concordanties, registers en indices). Digitale naslagwerken en bibliografieën zijn dikwijls continu en worden geactualiseerd en uitgebreid. De verkoopresultaten van gedrukte en online versies van deze werken dragen in grote mate bij aan de reputatie van Brill als wetenschappelijk uitgever. Concurrenten wagen zich niet snel aan dergelijke langdurige uitgaven waarvoor grote investeringen en eigen gespecialiseerde redacties (ter handhaving van kwaliteit en consistentie) nodig zijn. Bovendien wordt hiervoor een specifieke verkoopstrategie gehanteerd. Tot de bekendste werken worden onder andere Brills New Pauly, de encyclopedieën van de Islam, Arabische taal en Hindoeïsme, de Supplementum Epigraphicum Graecum en de Linguistic Bibliography gerekend. Het uitgeven van monografieën blijft voor Brill een strategisch essentiële activiteit, waarbij uiteraard wordt gelet op marges en verkooppatronen. In 213 verschenen er 781 nieuwe titels, die grotendeels (net als bij de tijdschriften) volgens de productiemethode Printing on Demand (POD) worden vervaardigd. Hierdoor kunnen te allen tijde uitverkochte boeken opnieuw worden aangeboden. Door aankoop en lancering van nieuwe titels zal de tijdschriftenportefeuille van Brill de komende jaren blijven groeien. Door een gunstige marge en vooruitbetaling dragen tijdschriftabonnees bij aan de financiering van de onderneming. Bij het zelf ontwikkelen van nieuwe tijdschriften duurt het gemiddeld vijf of meer jaren voordat de investering gaat renderen. De waarde die op termijn door een goede tijdschriftenportefeuille wordt gecreëerd is echter doorslaggevend. Die waarde van zelf ontwikkelde titels is op de balans van Brill niet terug te vinden, omdat daar conform de regelgeving alleen overgenomen titels als actief worden gewaardeerd. Het digitale archief van alle tot op heden verschenen afleveringen van Brill-tijdschriften is vrij toegankelijk voor institutionele abonnees en daarnaast kunnen (inkoopcombinaties van) bibliotheken het archief eenmalig aanschaffen. Kernactiviteiten en uitbesteding Met de voortdurende concentratie op de kernactiviteiten als internationaal uitgever is er bij Brill sprake van een tot op heden doorlopend proces van afstoting en uitbesteding van taken en een professionalisering van de ondersteunende operationele afdelingen. De leiding van de onderneming acht strategische controle over uitbesteding belangrijker dan het verrichten van werkzaamheden in eigen beheer. Bezoekers van het moderne kantoorpand aan de Leidse Plantijnstraat zullen tevergeefs zoeken naar een antiquariaat, magazijn of productiestraat. Automatisering is grotendeels uitbesteed. In plaats van de bouw van op maat gemaakte programmatuur en rapportagemodules is gekozen voor standaardsoftware van firma s zoals Klopotek, CODA, Aries en Business Objects. 16 BRILL JAARVERSLAG 213

19 Orderverwerking en distributie vinden plaats in het Verenigd Koninkrijk (Turpin) en de Verenigde Staten (Books International), waar zich ook de voorraden van Brill bevinden. Beursnotering De Raad van Commissarissen en de Directie evalueren van tijd tot tijd de beursnotering en of deze nog in het belang is van de onderneming. De gespreide eigendomsstructuur, voortvloeiend uit een beursnotering, past goed bij Brills oriëntatie op een veelheid aan stakeholders. Brill nam in 213 deel aan roadshows en andere ontmoetingen met potentiële beleggers. De uitgeverij volgt een lange termijn koers, die continuïteit en objectieve kwaliteit koppelt aan bestendige groei en een gezond rendement, wat in het belang van de aandeelhouders is. Certificaathouders van Brill genieten door de notering een zekere liquiditeit die met name voor kleinere certificaathouders belangrijk is. Liquiditeitsverschaffer SNS neemt posities in, vergroot de verhandelbaarheid van het aandeel en zorgt zo voor voortdurende prijsvorming, waardoor de kans op al te forse koersschommelingen enigszins wordt beperkt. Grote koersuitslagen naar beneden leveren immers een eigen ongewenste dynamiek die geheel los kan staan van de werkelijke waardeontwikkeling binnen Brill. Net als in 212 zijn in 213 de koersmutaties vrij klein gebleven, zij het dat ook het handelsvolume in deze periode beperkt was. per aandeel, in dit geval een hogere pay-out (85%), geheel in contanten te voldoen. De door de verkoop van activiteiten in 212 verkregen middelen worden vooralsnog vooral bestemd voor strategisch gekozen acquisities. Vooruitzichten Lezers van jaarverslagen van Brill zijn niet gewend concrete uitspraken van het bedrijf te zien over de toekomstige ontwikkeling van omzet en resultaat. Er blijken zich regelmatig mogelijkheden voor te doen om tegen aanvaardbare prijzen te acquireren en het uitgeefprogramma ontwikkelt zich voorspoedig. De omzet van boeken zal ondanks een verhoogde productie waarschijnlijk wel onder druk blijven staan, maar voor alle andere productvormen is er enige ruimte voor gematigd optimisme. De onderneming blijft daarom op groei van omzet en resultaat sturen en blijft daarbij actief hedge accounting toepassen, waarmee de gevoeligheid voor koerswisselingen van de US-dollar vermindert. Dividend Sinds 29 is het dividendbeleid gestoeld op een aantrekkelijk dividendrendement, winst, kapitaalsbehoefte en solvabiliteit. Indien mogelijk wordt ook op een zekere bestendigheid van het dividend gelet. Over 211 en 212 kon een ruim dividend worden betaald van eur 1,5 respectievelijk eur 1,8. Wij zijn verheugd dat het dividendbeleid en de goede resultaten de mogelijkheid bieden om aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 15 mei 214 voor te stellen over 213 tot een licht hoger dividend te besluiten van eur 1,12 17 BRILL JAARVERSLAG 213

20 2. Financieel verslag 213 De totale omzetgroei van ruim 6% was mede te danken aan de wederom sterke verkoopcijfers in het vierde kwartaal, herstel van de verkopen van gedrukte boeken en een voortgaande opmars van het digitale product. De nettowinst was 6,2% hoger dan de genormaliseerde winst over 212. De omzet tijdschriften kwam iets lager uit door incidentele vertragingen in publicatie. De marge kwam onder enige druk te staan in 213 doordat vrijwel integraal is overgegaan op printing on demand (POD). Omzetontwikkeling De omzet van Brill vertoonde in 213 een groei van 6,4% tot eur 29,3 miljoen (212: eur 27,5 miljoen). Deze omzetontwikkeling is voor een groot deel te danken aan hogere verkopen van gedrukte boeken in de Verenigde Staten, nadat deze in 212 tegengevallen waren. De onverwacht grote uitval van bestellingen en de vele retourzendingen door Brills grootste klant in de VS van 212 heeft zich niet herhaald in 213. De verkoop van elektronische boeken steeg met 25%. De omzet van elektronische boeken maakt nu bijna 34% van de totale boekenomzet uit. Ten gevolge van enige vertraging bij de publicatie van enkele titels daalde de totale omzet van de tijdschriften (gedrukt en elektronisch) met 1,9%. De omzet van elektronische tijdschriften maakt momenteel 78% van de totale omzet tijdschriften uit. De verkoop van alle elektronische producten steeg met 11% en bedraagt nu 48% van de totale omzet. De ontwikkeling van de koers van de US-dollar in 213 had een geringe invloed op de omzet, mede door het toepassen van hedge accounting. De overnames in de loop van 213 hadden nog nauwelijks effect op de omzet. Kostprijs van de omzet Zoals verwacht bij de hogere omzet steeg de kostprijs van de omzet in 213 ten opzichte van 212, maar ook de kostprijs als percentage van de omzet steeg naar 33,9% (212: 33,%). De stijging werd in belangrijke mate veroorzaakt door twee specifieke redenen. Het inmiddels breed toegepaste printing on demand heeft een licht hogere kostprijs per boek. Daarnaast stegen de verzendkosten in 213 aanzienlijk door eenzijdig opgelegde hogere postale tarieven en door verdubbeling van kosten bij gemengde orders (POD en offsetdruk). POD verkleint het risico op een plotselinge versnelling van de transitie naar elektronische boeken. Bovendien zorgt POD voor lagere voorraden gereed product en dus een lager kapitaalbeslag. De onderneming heeft maatregelen getroffen om de situatie rond de toegenomen verzendkosten aan te pakken. Overige kosten De personeelskosten stegen in 213 met 3,6% (212: 9,4%). Deze stijging is het gevolg van verhogingen, gestegen pensioen- en sociale lasten en een beperkte uitbreiding van het aantal fte s (fulltime equivalents) van gemiddeld 122,6 naar 123,. De overige operationele kosten stegen met eur,4 miljoen (5,8%). De afschrijvingskosten bleven constant op eur 1, miljoen in 213 en bevatten kosten van de vernieuwde uitgeefplatformen voor boeken, tijdschriften, naslagwerken en primaire bronnen. De financieringskosten waren hoger dan in 212 door het valutaresultaat. Winst De operationele marge (EBITDA/omzet) bleef net als in ,4%. De winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 8,4% van de omzet. Het aantal uitstaande aandelen bleef gelijk ten opzichte van 212. De winst per aandeel bedroeg eur 1,31 (212: eur 1,24 voor voortgezette bedrijfsonderdelen). 18 BRILL JAARVERSLAG 213

Groei van omzet en winst bij Koninklijke Brill. Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2013 2012* 2012

Groei van omzet en winst bij Koninklijke Brill. Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2013 2012* 2012 Groei van omzet en winst bij Koninklijke Brill Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2013 2012* 2012 Omzet 29.3 27,5 27,5 EBITDA 4,5 4,2 4,2 Winst voor belastingen 3,3 3,1 3,1 Winst na belastingen uit voortgezette

Nadere informatie

Koninklijke Brill meldt groei in eerste helft van 2013

Koninklijke Brill meldt groei in eerste helft van 2013 Koninklijke Brill meldt groei in eerste helft van 2013 Leiden, 30 augustus 2013 Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2013 HJ 2012 HJ 2012 JE Omzet 12,9 11,6 27,5 EBITDA 1,2 0,8 4,2 Winst voor belastingen 0,7

Nadere informatie

Boekwinst stuwt resultaat Koninklijke Brill in eerste helft van 2012

Boekwinst stuwt resultaat Koninklijke Brill in eerste helft van 2012 Boekwinst stuwt resultaat Koninklijke Brill in eerste helft van 2012 Leiden, 21 augustus 2012 Koninklijke Brill NV stevent af op een hoge winst in 2012. In de eerste helft van 2012 werden zeven strategisch

Nadere informatie

* Deze cijfers zijn ontleend aan de conceptjaarrekening 2010. De jaarrekening zal op 6 april 2011 op de website www.brill.nl gepubliceerd worden.

* Deze cijfers zijn ontleend aan de conceptjaarrekening 2010. De jaarrekening zal op 6 april 2011 op de website www.brill.nl gepubliceerd worden. Goed jaar voor Koninklijke Brill Kerncijfers (in M )* 2010 2009 Omzet 27,1 26,1 EBITDA 4,6 3,6 Winst voor belastingen 3,7 2,9 Winst 2,8 2,1 Winst per aandeel ( ) 1,47 1,14 * Deze cijfers zijn ontleend

Nadere informatie

Hoge winst en gelijkgebleven omzet bij Koninklijke Brill. Kerncijfers (in EUR x miljoen) * 2011

Hoge winst en gelijkgebleven omzet bij Koninklijke Brill. Kerncijfers (in EUR x miljoen) * 2011 Hoge winst en gelijkgebleven omzet bij Koninklijke Brill Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2012 2011* 2011 Omzet 27,5 27,4 28,6 EBITDA 4,2 4,6 5,3 Winst voor belastingen 3,2 3,7 4,4 Winst na belastingen uit

Nadere informatie

Gelijkblijvende winst en bescheiden omzetgroei voor Koninklijke Brill in 2014

Gelijkblijvende winst en bescheiden omzetgroei voor Koninklijke Brill in 2014 Gelijkblijvende winst en bescheiden omzetgroei voor Koninklijke Brill in 2014 Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2014 2013 Omzet 29.7 29.3 EBITDA 4,0 4,5 Winst voor belastingen 3,0 3,3 Winst na belastingen

Nadere informatie

2 1 0 2 G LA S R VE R A A J

2 1 0 2 G LA S R VE R A A J JAARVERSLAG 212 Toezichthouder Raad van Commissarissen Mr. A.R. baron van Heemstra Mr. R.E. Rogaar Drs. ing. H.P. Spruijt Bestuur Directeur Drs. H.A. Pabbruwe koninklijke brill nv Plantijnstraat 2 po box

Nadere informatie

Groei en winststijging bij Koninklijke Brill

Groei en winststijging bij Koninklijke Brill Groei en winststijging bij Koninklijke Brill Kerncijfers (in EUR x miljoen)* 2011 2010 Omzet 28,6 27,1 EBITDA 5,3 4,6 Winst voor belastingen 4,4 3,7 Winst 3,3 2,8 Winst per aandeel (EUR) 1,75 1,47 * Deze

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Toezichthouder. Raad van Commissarissen Mr. A.R. baron van Heemstra Mw. C. Lucet, MBA Mr. R.E. Rogaar Drs. Ing. H.P. Spruijt (tot 15 mei 2014) Bestuur

Toezichthouder. Raad van Commissarissen Mr. A.R. baron van Heemstra Mw. C. Lucet, MBA Mr. R.E. Rogaar Drs. Ing. H.P. Spruijt (tot 15 mei 2014) Bestuur J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 Toezichthouder Raad van Commissarissen Mr. A.R. baron van Heemstra Mw. C. Lucet, MBA Mr. R.E. Rogaar Drs. Ing. H.P. Spruijt (tot 15 mei 2014) Bestuur Directeur Drs. H.A. Pabbruwe

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Goede groei elektronische omzet Succesvol tijdschriftenarchief Pensioenen naar verzekeraar Interne organisatie afgerond IT outsourcing en start

Goede groei elektronische omzet Succesvol tijdschriftenarchief Pensioenen naar verzekeraar Interne organisatie afgerond IT outsourcing en start 2008 Goede groei elektronische omzet Succesvol tijdschriftenarchief Pensioenen naar verzekeraar Interne organisatie afgerond IT outsourcing en start invoer nieuw systeem Consolidatie leveranciers Brill

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

1 1 0 2 G LA S R VE R A A J

1 1 0 2 G LA S R VE R A A J JAARVERSLAG 211 Toezichthouder Raad van Commissarissen Mr. A.R. baron van Heemstra Mr. R.E. Rogaar Drs. ing. H.P. Spruijt Bestuur Directeur Drs. H.A. Pabbruwe koninklijke brill nv Plantijnstraat 2 po box

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN

JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN INHOUD Blz. 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen.. 3 1.2 Financiële administratie 4 1.3 Kostenvergoeding. 4 1.4 Bestuur van de Stichting... 4 2. Jaarrekening 2.1 Balans

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

Stembeleid AEGON Nederland N.V.

Stembeleid AEGON Nederland N.V. Jaarverslag 2008 Stembeleid AEGON Nederland N.V. Inleiding AEGON is een wereldwijde organisatie. Dit stemverslag heeft uitsluitend betrekking op de beleggingen van AEGON Nederland N.V. en haar dochtermaatschappijen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Fax Voor publicatie: 9 mei

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Fax Voor publicatie: 9 mei Voor publicatie: 9 mei 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2006 Rotterdam, 9 mei 2006 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrs tuvwxyzàǣḅçéə ǵ ǰ ƙłṁŋǫɔ ʠɾ ŧǖṿŵẍẙ ðþʌɥ ɯʃ AEHILO abcdehijlmnopqrsu Γ ΛΠΦαβγεζθιλνξοπρ σςτυφψωϕ

ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrs tuvwxyzàǣḅçéə ǵ ǰ ƙłṁŋǫɔ ʠɾ ŧǖṿŵẍẙ ðþʌɥ ɯʃ AEHILO abcdehijlmnopqrsu Γ ΛΠΦαβγεζθιλνξοπρ σςτυφψωϕ BRILL IN 28 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrs tuvwxyzàǣḅçéə ǵ ǰ ƙłṁŋǫɔ ʠɾ ŧǖṿŵẍẙ

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn:

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn: Remuneratierapport 2015 Dit Remuneratierapport is opgesteld door de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. In dit kader is rekening gehouden met de uitgangspunten op het gebied van bezoldiging van leden

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Profielschets voor omvang en samenstelling Raad van Commissarissen

Profielschets voor omvang en samenstelling Raad van Commissarissen Profielschets voor omvang en samenstelling Raad van Commissarissen Samenstelling De raad van commissarissen zal zich - binnen de grenzen van zijn bevoegdheden - er voor inzetten dat de raad van commissarissen

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015

Remuneratierapport 2015 Remuneratierapport 2015 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding

Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding Stichting Administratiekantoor Preferente Financierings Aandelen ABN AMRO Holding Jaarrapport 2007 Inhoudsopgave Pagina Verklaring administratiekantoor 1 Jaarrekening Balans per 31-12-2007 4 Staat van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Remuneratierapport 2016

Remuneratierapport 2016 Remuneratierapport 2016 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08.

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08. Voor publicatie: 8 november 2005 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005: 7,5% HOGERE OMZET EN 22,6% HOGERE WINST DERDE KWARTAAL 2005: 12,7% HOGERE OMZET, 79,4% HOGERE WINST Rotterdam,

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Koninklijke Brill NV. Halfjaarbericht 2014

Koninklijke Brill NV. Halfjaarbericht 2014 Koninklijke Brill NV Halfjaarbericht 2014 21 augustus 2014 Koninklijke Brill meldt vlakke omzet in eerste helft van 2014 maar verwacht positieve ontwikkeling Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2014 HJ 2013

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Amsterdam. Jaarstukken 2014

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Amsterdam. Jaarstukken 2014 Stichting Administratiekantoor van aandelen Jaarstukken 2014 9 april 2015 /1 Inhoud Blad Jaarstukken 2014 3 Verslag 2014 van de stichting 4 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2014 10 Rekening van baten

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 0 6

J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 J A A R V E R S L A G 2 6 B e s t u u r Raad van Commissarissen Jhr. mr. H.A. van Karnebeek Prof. dr. P.J. Idenburg Drs. ing. H.P. Spruijt Directeur Drs. H.A. Pabbruwe koninklijke brill nv Plantijnstraat

Nadere informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Boekje met informatie Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.00 uur 20 01 100020 28A Begin Formuleblad Te gebruiken formules

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Punch Graphix AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Herman olde Bolhaar (Voorzitter RvC) OPENING 3 AGENDA Opening Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007 Bespreking Jaarrekening 2007 Trading update

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Raad van Commissarissen Mr. A.R. baron van Heemstra Mr. R.E. Rogaar Drs. ing. H.P. Spruijt. Directeur Drs. H.A. Pabbruwe

Raad van Commissarissen Mr. A.R. baron van Heemstra Mr. R.E. Rogaar Drs. ing. H.P. Spruijt. Directeur Drs. H.A. Pabbruwe J A A R V E R S L A G 2 1 To e z i c h t h o u d e r Raad van Commissarissen Mr. A.R. baron van Heemstra Mr. R.E. Rogaar Drs. ing. H.P. Spruijt B e s t u u r Directeur Drs. H.A. Pabbruwe koninklijke brill

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Pers- en Analistenbijeenkomst 25 april 2013

Pers- en Analistenbijeenkomst 25 april 2013 Pers- en Analistenbijeenkomst 25 april 2013 09.30 10.15 uur Ontvangst 10.15 11.00 uur Algemeen overzicht 2012 11.00 11.30 uur Financieel overzicht 2012 11.30 12.00 uur Vragen en discussie 12.00 uur Afsluiting

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

To e z i c h t h o u d e r. Raad van Commissarissen Mr. A.R. baron van Heemstra Mr. R.E. Rogaar Drs. ing. H.P. Spruijt.

To e z i c h t h o u d e r. Raad van Commissarissen Mr. A.R. baron van Heemstra Mr. R.E. Rogaar Drs. ing. H.P. Spruijt. J A A R V E R S L A G 2 9 To e z i c h t h o u d e r Raad van Commissarissen Mr. A.R. baron van Heemstra Mr. R.E. Rogaar Drs. ing. H.P. Spruijt B e s t u u r Directeur Drs. H.A. Pabbruwe koninklijke brill

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V.

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. TE HOUDEN OP 12 MEI 2011 PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. 1. OMVANG EN SAMENSTELLING

Nadere informatie

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014

Stichting Nederlands Debat Instituut. Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Stichting Nederlands Debat Instituut Rapport inzake de Jaarrekening 11 januari 2013 tot en met 31 augustus 2014 Inhoudsopgave Pagina Financieel verslag Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 4 Jaarrekening

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie