PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03"

Transcriptie

1 PASEN 2015 april / mei e jaargang nummer 03

2 Underweis No t de Hear út grêf en dea opstie yn e peaskemoarn, rint it grien oer lân en gea, komt in nije maaie oan. Hiel de ierde, út e slom, lovet Him yn t wiid rûnom, lûd fan kiel en bliid fan toan. Wolken wike, wetter blinkt, myld omstrielet út it blau ús it foarjier en it skinkt leaflikheid oan ús lânsdau, as in jonge breid fersierd. Oeral ropt en tiereliert sang fan ljurk en gielegau. No t de dea, oan bannen lein, ivich yn it tsjuster sonk, nimt it wreed gemis in ein. Blinkend is de grêfspelonk en wy meie, God ta priis, t lang ferlerne paradiis kieze ta ús hiem en honk. Jezus Kristus op syn troan festige syn hearskippij, sels de dea koe Him net oan, makket ús yn wierheid frij. Oan de Heit, de Soan, de Geast is de oerwinning lêst en earst. Lûd en feestlik sjonge wy. 2 Contactblad voor de

3 Op Weg PASEN LEVEN VOORBIJ DE DOOD! Pasen Ik zie het licht, niet van de dag die was, niet van vandaag, het licht van de nieuwe morgen. Het komt op mij toe, het schept toekomst, in mij. Het licht stroomt binnen, ik adem het inik leef? Ik leef! (M. Hoondert, Onderweg naar Pasen 2015) Nu in de lente het nieuwe leven overal in de natuur ontluikt vieren christenen wereldwijd Pasen. Na de eerste volle maan in de lente vieren we de opstanding van Jezus en voeden we ons geloof in leven dat sterker is dan de dood. De driedaagse viering van Pasen wijst ons de weg van donker naar licht. Op Witte Donderdag vieren we de paasmaaltijd zoals Jezus dat samen met zijn leerlingen heeft gedaan. Op Goede Vrijdag lezen, zingen en horen wij het lijdensverhaal en gedenken wij in soberheid dat Jezus Christus is gekruisigd, gestorven en begraven. Op de avond van Stille Zaterdag vieren we in het donker de paasnachtwake die uitloopt op het licht van de nieuwe dageraad, het licht van Christus dat we ook symbolisch aan elkaar doorgeven als licht ontloken aan het donker. Kerkvader Augustinus noemde de paasnachtwake de moeder van alle vieringen. Dat heeft ermee te maken dat in deze viering alles uit de kast wordt gehaald. In een rijke liturgie vieren we de intocht van het licht, gedenken wij onze doop, belijden we ons geloof en lezen we zeer verschillende Bijbelverhalen over schepping, verlossing, opstanding en nieuw leven. De symbolische gang door de Schriften loopt uit op de verkondiging van het paasevangelie, de opstanding van Jezus. Op de eerste paasdag lezen we het ontroerende verhaal over de ontmoeting tussen de wenende Maria en de tuinman, die niemand anders dan de levende Heer blijkt te zijn. Gaandeweg worden in het evangelie duisternis en verdriet overwonnen en wordt het licht opnieuw vanuit de nacht geboren. Protestantse Gemeente te Akkrum 3

4 Underweis Met Pasen vieren wij dat onze weg van donker naar licht en van dood naar leven gaat. Dat is een moeilijk te bevatten boodschap, want we hebben regelmatig te maken met de duisternis van pijn en verdriet. Er is veel onrecht en leed in deze wereld waardoor het leven van mensen donker kleurt. We ervaren de dood als een realiteit en we weten dat we vergankelijk zijn en éénmaal moeten sterven. In onze beleving wordt ons menselijk bestaan begrensd door onze geboorte en onze lichamelijke dood. Maar de boodschap van Pasen gaat verder, alle grenzen worden doorbroken. Er blijkt ook leven voorbij de dood te zijn. De dood is dan niet het einde, maar een nieuw begin, een overgang naar een nieuwe wijze van bestaan. Het leven zelf passeert de dood, maar wordt er niet door opgeslokt. Dat kun je niet verklaren, dat kun je alleen geloven. En dat geloof willen wij voeden door samen Pasen te vieren, het feest van het passeren / voorbijgaan. In de liturgie van de drie dagen van Pasen gaan we als gemeente van de opgestane Heer op weg van donker naar licht, van dood naar leven om ons opnieuw te bepalen bij de kern van ons geloof, de opstanding van Jezus en leven voorbij de dood. Ik wens u allen gezegende paasdagen! Ds. Reinhart Wollenberg 4 Contactblad voor de

5 Op Weg KERKDIENSTEN IN DE TERPTSJERKE Opp: Oppasdienst tijdens de kerkdienst in de Lantearne, voor de allerkleinsten Knd: Kindernevendienst tijdens de kerkdienst in de Lantearne voor: 1/4 Groep 1 t/m 4 van de basisschool 5/8 Groep 5 t/m 8 van de basisschool Auto: Autorijden Kerk. Iedere zondagmorgen staat er een chauffeur klaar om u naar de kerk te brengen. Alles wat u hoeft te doen is op zondagochtend voor 9.00 uur het juiste nummer te bellen. Bij geen gehoor kunt u bellen met G.H. de Bos, tel.: april koffiedrinken 9.30 uur Pasen Ds. R. Wollenberg Collecte: diaconie en kerk. Deurcollecte: JOP. Oppas: Jeltsje en Nanneke. KND voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: K. v/d Schaaf. Auto: J. Schilstra, tel april 9.30 uur Beloken Pasen Ds. B.G. Keizer, Oostrum Collecte: diaconie en kerk. Oppas: Kim en Jeltje. KND voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: M. Verhoef. Auto: J. de Vos, tel april 9.30 uur Jeugddienst Ds. R. Wollenberg Collecte: jeugdraad. Oppas: Wilma/Kor en Danique. KND voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: G. de Jong. Auto: F. Heerschop, tel Protestantse Gemeente te Akkrum 5

6 Underweis 26 april 9.30 uur Zondag Jubilate m.m.v. de cantorij Ds. R. Wollenberg Collecte: diaconie en kerk. Deurcollecte: Eredienst en kerkmuziek. Oppas: Jiska en Mirjam. KND voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: J. Schilstra. Auto: Tj. v/d Heide. 3 mei koffiedrinken uur Leppehiem Ds. R. Wollenberg Collecte: Raad van Kerken uur Ds. R. Wollenberg Collecte: diaconie en kerk. Deurcollecte: Missionair werk en kerkgroei. Oppas: Antsje en Nanneke. KND voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: A. Strooisma. Auto: G. Hiemstra, tel mei 9.30 uur Ds. R. Wollenberg Collecte: diaconie en kerk. Oppas: Danique en Francis. KND voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: F. Heerschop. Auto: G. de Bos, tel mei 9.30 uur Hemelvaart Ds. H. Jansen, Drachten Collecte: diaconie en kerk. Koster: A. v/d Berg. Auto: J. Schilstra, tel mei 9.30 uur Ds. S. Hovestad de Jong, Baard Collecte: diaconie en kerk. Oppas: Jeltje en Kim. KND voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: A. v/d Berg. Auto: J. de Vos, tel mei 9.30 uur Pinksteren Ds. R. Wollenberg Collecte: Kerk in Actie Zending. Oppas: Wilma/Kor en Jeltsje. KND voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: M. Verhoef. Auto: F. Heerschop, tel Contactblad voor de

7 Op Weg VOORUITBLIK Vooruitblik op de erediensten van Pasen tot Pinksteren 5 APRIL Pasen Liturgische kleur: wit Schriftlezingen: Hooglied 3: 1-5 Johannes 20: 1-18 Collecte: JOP, Geef het licht van Pasen aan kinderen. Het is Pasen. In de kerk vieren we feest. Maar het verhaal van de opstanding van Jezus uit de dood is voor kinderen niet direct begrijpelijk en herkenbaar, zeker niet voor een kind dat verdriet heeft of rouwt om een vader en een moeder. Om ouders te helpen bij de geloofsopvoeding geeft JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, het tijdschrift Moments uit. JOP ondersteunt ook de kinderwerkers in de kerk om kinderen te ondersteunen bij het verwerken van verdriet. 12 APRIL Tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen) 19 APRIL Derde zondag van Pasen JEUGDDIENST Liturgische kleur: wit Deze dienst wordt voorbereid door de jeugddienstcommissie, CJV en JKC. 26 APRIL Vierde zondag van Pasen (Jubilate) m.m.v. de cantorij o.l.v. Alie van Veldhuizen Liturgische kleur: wit Schriftlezingen: Ezechiel 34: 1-10 Johannes 10: Alternatief: Hooglied 2: Joh. 3: 1-8 Collecte: Eredienst en Kerkmuziek. Vieren in huis en kerk. De vormgeving van de eredienst, het hart van het gemeenteleven, gebeurt in de Protestantse Kerk op veelkleurige manieren. Deze vormen van vieren ontstaan in de praktijk op allerlei plekken in de kerk en daarbuiten. Onder de titel Vieren in huis en kerk ondersteunen gemeenteadviseurs de plaatselijke gemeenten in de bezinning op vernieuwend, eigentijds en aansprekend vieren. Liturgische kleur: wit Schriftlezingen: Jesaja 26: 1-13 Johannes 5: 1-6 Alternatief: Hooglied 5: Joh. 5: 1-6 Protestantse Gemeente te Akkrum 7

8 Underweis 3 MEI Vijfde zondag van Pasen (Cantate) Liturgische kleur: wit Schriftlezingen: Deut. 4: Johannes 15 : 1-8 Alternatief: Hooglied 2: Joh. 3: MEI (Donderdag) Hemelvaartsdag Liturgische kleur: wit Schriftlezingen: Ezech. 1:3-5a.26-28a Handelingen 1: 1-11 Alternatief: Hooglied 8: Joh. 2: MEI Zevende zondag van Pasen Collecte: Missionair werk en kerkgroei. Help de nieuwe kerk in Amsterdam. Heilig Vuur West in de wijk Oud West in Amsterdam is één van de pioniersplekken van de Protestantse Kerk. Ds. Margriet Reinders is aan deze plek verbonden. Ze weet dat mensen buiten de kerk ook verlangen naar God. Ze zoekt hen op in buurthuizen en café s. Onder hen veel eenzame mensen die graag deel willen uitmaken van een liefdevolle gemeenschap. Ze organiseert maandelijkse bijeenkomsten in een café om samen de Bijbel te lezen, hierover te praten en met elkaar eten. De opbrengst van de collecte is bestemd voor zulke pioniersplekken. Liturgische kleur: wit Schriftlezingen: Exodus 19: 1-11 Johannes 17: Alternatief: Hooglied 5:9-6:3 1 Joh. 5: MEI Pinksteren Liturgische kleur: rood Schriftlezingen: Genesis 11: 1-9 Handelingen 2: 1-14 Johannes 14: 8-17 Alternatief: Hooglied 4:12-5:1 10 MEI Zesde zondag van Pasen Liturgische kleur: wit Schriftlezingen: Jesaja 45: Johannes 15: 9-17 Alternatief: Hooglied 7:1-8:4 1 Joh. 4: Contactblad voor de

9 Op Weg AFWEZIGHEID PREDIKANT Van vrijdag 8 mei t/m zondag 17 mei is ds. Wollenberg afwezig. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad (tel ) of de scriba (tel ). PERMANENTE EDUCATIE PREDIKANT In het voorjaar zal ds. Wollenberg weer enkele dagen afwezig zijn i.v.m. de verplichte bijscholing voor predikanten. Op de volgende donderdagen volgt hij een cursus van de PKN in Hattem: 9 en 23 april EXAMENKANDIDATEN Het is bijna zover.: de eindexamens! Voor sommigen een periode van hard leren en nagelbijten, voor anderen juist een tijd van heel relaxed het examen tegemoet zien. Hoe de voorbereiding ook is, wij willen graag de eindexamenkandidaten een hart onder de riem steken met een aardigheidje. Kent u iemand die in mei examen (voortgezet- of beroepsonderwijs) gaat doen? Stuur dan een mailtje naar Alvast bedankt voor uw medewerking! Namens de diaconie, Anna Marie Terpstra MEDITATIE EN GEBED o.l.v. ds. Wollenberg op dinsdag 21 en 28 april om uur in de torenkamer van de Terptsjerke! Op deze avonden oefenen we ons in eenvoudige vormen van meditatie en gebed. Daarbij is er aandacht voor verschillende bronnen, Bijbellezing, muziek, poëzie en stilte. Welkom! Info: ds. Reinhart Wollenberg GESPREKSGROEP GELOOF EN OPVOEDEN Voor ouders t/m 100 jaar : op dinsdag 7 april om uur in de Lantearne! In een gezellige sfeer willen wij ervaringen uitwisselen en over geloven en opvoeden nadenken. Daarbij is ruimte voor verschillende onderwerpen, vragen en persoonlijke inbreng. We hopen zo van elkaar te leren hoe wij geloof en opvoeding met elkaar kunnen verbinden en wat we daarbij belangrijk vinden. Welkom!!!! Ds. Reinhart Wollenberg Protestantse Gemeente te Akkrum 9

10 Underweis VERSLAG GEMEENTEAVOND 17 MAART 2015 Een goed bezette avond, erg fijn. Na de inleiding door ds. Wollenberg komt voorzitter Johannes Terpstra met een korte terugblik over het jaar Aan de hand van onze vaste rubrieken in het kerkblad gaat hij het jaar door. Dit laat een beeld van onze kerkelijke gemeente zien. Daarna de financiën van kerk, diaconie en commissies aan de orde. De heren B. v/d Veen en R. Hogenhout hebben kascontrole gedaan bij de kerkboekhouding. Ook is dit mondeling besproken met het bestuur van de kerk. Alles is in orde bevonden en boekhouder Sjoerd Hannema wordt decharge verleend. De diaconie en commissies zijn door de kerkrentmeesters nagekeken, besproken en goedgekeurd. Vooral de rekening van de kerk staat onder druk. Positief is dat de toegezegde vrijwillige bijdragen voor 2015 weer een stijgende lijn vertonen. Daarna komen de vrijwilligers in het zonnetje aan de beurt, ditmaal de maaiploeg. Na de pauze komt de structuurwijziging kerkenraad aan de orde. Met ondersteuning van de beamer geeft de voorzitter uitleg over het stuk Samen kerk zijn. Belangrijkste reden van deze wijziging is dat we steeds moeilijker ambtsdragers kunnen krijgen, voornamelijk de ouderlingen voor het pastoraat is een probleem. De bedoeling van deze structuurwijziging is dat er minder bevestigde ambtsdragers in zijn totaliteit in de kerkenraad zitting zullen nemen. De kerkenraad wordt dus kleiner. We zullen meer gebruik maken van vrijwilligers die zich voor een kortere tijd willen inzetten voor de kerk. Denk maar aan de bezoekdames, maaiploeg, schoonmakers kerk en het werk in de Lantearne. De pastorale raad werkt dus al met bezoekdames, maar nu komen er extra coördinators bij die niet als ambtsdrager worden bevestigd. Zij zullen samen met de bevestigde ambtsdragers de pastorale raad vormen. Deze raad zal de bezoekdames/heren aansturen in hun werkgebied. Zij zijn beschikbaar voor de hele gemeente, dus werken niet meer per wijk, maar moeten sturen en stimuleren. Verder komt er een nieuwe raad bij die zich gaat bezig houden met de communicatie in de gemeente. Denk hierbij aan kerkblad, website, de opzet van een goede communicatie onderling en ons geluid naar het gehele dorp toe. In april zullen we het rapport op onze website plaatsen zodat u thuis het nog eens rustig kunt nalezen. Ook kunt u een gedrukt exemplaar opvragen bij de voorzitter. We kunnen dan in oktober verder discussiëren, op een toegevoegde gemeenteavond, welke instrumenten we gebruiken om een goede organisatie op te zetten. Na deze uitleg konden er vragen worden gesteld en die kwamen los. Het is natuurlijk voor iedereen nieuw en daardoor is het niet direct duidelijk hoe het gaat werken, alhoewel de voorzitter in de laatste kerkbladen al een uitleg heeft gegeven van wat er gaat veranderen. Maar ook de kerkenraad is hier nog druk mee bezig om het zich eigen te maken. Enkele vragen tippen wij aan die gesteld zijn, vooral op pastoraal gebied o.a.: Gaat de kerkenraad niet te snel en is alles al een feit en moet de gemeente mee? Wordt het loslaten van wijken niet te onoverzichtelijk, weten de gemeenteleden dan wel bij wie ze moeten zijn als er iets is? 10 Contactblad voor de

11 Op Weg Kunnen ambtsdragers ook kortere periode zitting nemen, bv. één of twee jaar i.p.v. vier jaar? Zijn er meer gemeenten die hier mee werken en is daar ook geïnformeerd of het werkt? Is dit een bestaand model? Ja, het is landelijk aangereikt. Is dit geboren uit noodzaak? Ja, vooral door gebrek aan bevestigde ambtsdragers. Voorstel om dit hele project nogmaals op een gemeenteavond uit te leggen? Komt er ook teveel druk op de predikant te liggen? Opmerking; geef dit plan een kans! Bij de rondvraag kwamen nog enkele vragen aan de orde: G. de Jong: Is het mogelijk meer aan predikantenruil te doen in de classis? R. Wassenaar: Mist in de besproken financiële verslagen de ZWO commissie. S. Vellema: Kan het Onze Vader geprojecteerd worden op de beamer, kinderen kunnen dan mee bidden. A. v/d Gaast wil graag een Alpha-cursus volgen; wie gaat met haar mee? Voorzitter Johannes Terpstra: zijn er vragen over het nieuwe plan, trek mij aan de jas! De avond werd afgesloten met het zingen van De dag door uwe gunst ontvangen. Verder wensen we een ieder in Akkrum en Terherne fijne en gezegende paasdagen. Groeten uit de kerkenraad, W. v/d Meer - v/d Wolf Joh. Terpstra De maaiploeg wordt in het zonnetje gezet! Protestantse Gemeente te Akkrum 11

12 Underweis UIT DE GEMEENTE Lente. Nieuw leven ontspruit in de natuur, zichtbaar door ontluikend groen aan bomen, struikgewas en planten. De dagen worden weer langer en onze activiteiten gaan zich weer verleggen naar andere vormen van ontspanning. Nieuw leven, dat ons ook begroet met Pasen. We mogen in de overtuiging leven dat ons bestaan hier een doel heeft, om een gemeenschap te zijn waar we er voor elkaar mogen zijn en elkaar in steunen. Misschien kunnen we dit niet altijd opbrengen. Omstandigheden in ieders persoonlijk leven kunnen hiervan de oorzaak zijn. Vreugde en verdriet gaan samen. We worden er niet van gevrijwaard. Dagelijks worden we er mee geconfronteerd, ook in onze kerkgemeenschap. We hebben afscheid moeten nemen van mw. H. v/d Hoek-Kort. Op 23 februari is ze overleden in de leeftijd van 93 jaar. Een positieve en gelovige vrouw. Ze was altijd zeer betrokken bij onze gemeente en de kerk. De laatste jaren ging het niet meer en kon ze haar vertrouwde kerkgang zondags niet meer volbrengen. Ze miste dat erg. Op 28 februari is ze begraven bij de Kapelle in Haskerdijken, waar ze zo vertrouwd was en waar ook haar man en kind begraven liggen. Ze heeft haar rust gevonden na een leven waarbij ook verdriet haar niet bespaard is gebleven. We wensen haar kinderen en kleinkinderen Gods aanwezigheid en troost toe in deze periode van gemis. Ook staan we stil bij hen die ernstig ziek zijn, waarbij we in het bijzonder aan dhr. S. Bruinsma, Mienewei 23, denken. Voor hem is er nog een lange weg te gaan om weer in conditie te komen. De hoop blijft en ook de positieve zin is aanwezig. Toch is het een moeilijke voortgang naar herstel. Laten we met elkaar dhr. en mw. Bruinsma in onze gebeden gedenken in deze periode. Ook denken we aan allen die het momenteel moeilijk hebben, door ziekte of gemoedsomstandigheden. We kunnen ze als gemeente bijstaan door medeleven te tonen, en hen te gedenken in onze gebeden. Persoonlijk kennen we allen wel iemand die dit aangaat. Niet altijd kan er vermeld worden wie hier mee bedoeld wordt. We hebben onze gemeenteavond gehad waarin de voorstellen van de organisatiestructuur zijn behandeld. Omdat het steeds moeilijker wordt een voldoende pastorale bezetting binnen onze gemeente te vinden, is deze structuur opgezet. Veranderingen kunnen vragen oproepen, maar we kunnen met elkaar als gemeente dit gaan dragen. Het is een verandering die zijn vruchten in de (zeer nabije) toekomst nog moet afwerpen. In vertrouwen op uw hulp hopen we hierin te slagen. Liturgisch hebben we een drukke kerkelijke viering in deze tijd. We zijn op weg, van Pasen naar Pinksteren. Hoopvolle en goede Pasen toegewenst. 12 Contactblad voor de

13 Op Weg (fragment uit een gedicht van: Rieteke Hoogendoorn) Hoop is een wondermooie bloem gezaaid in de aarde van het geloof ontkiemd in de omarming van Gods beloftes Het geloof is de zekerheid dat de dingen die we verwachten, ook werkelijkheid zullen worden. Met groet vanuit de Pastorale Raad, Heerke Willemsma HET FRUITMANDJE VAN DE KINDERNEVENDIENST Het fruitmandje, namens de kindernevendienst, ging naar: 22 februari mw. G. v/d Meulen-v.d. Weg Leppehiem, app maart dhr. R. Koning Sinnebuorren 24 8 maart Watse v/d Gaast Lange Miente 9 15 maart mw. H. Smid-Pijlman S.P. Hoytemastrjitte maart Douwe v/d Werff De Loads 8 BLOEMEN UIT DE DIENST De bloemen van de zondag gingen als groet van de gemeente naar: 22 februari mw. J. Hettinga-Deli It Weidlân 14 1 maart dhr. G. v/d Hoef Suster v/d Vegtstrjitte 24 8 maart mw. F. Toering-Postmus Leppedyk 11-C / Leppehiem 15 maart mw. A. Romkema U.T. wei 26 dhr. C. v/d Meer It Finlân maart mw. J. Oosterhoff-de Boer Ljouwerterdyk 57-B Protestantse Gemeente te Akkrum 13

14 Underweis IN THE PICTURE Veel mensen zijn betrokken bij de activiteiten in en om onze gemeente. Wie zijn ze en wat beweegt ze? Gerard van Norel Wat doe je in de gemeente? Ik mag ongeveer 2 keer per maand het prachtige van Oeckelen orgel bespelen. Waarom doe je dit werk? Ben er eigenlijk ingerold. Mijn moeder was ook organist en was een grote fan van mij. Wat voor werk doe je? En wat vind je het leukst hieraan? Ik ben vertegenwoordiger bij Maatman Veevoeders in Wolvega en ga elke dag de boer op. Het leukst hieraan is het contact met de klanten. Waar zie je jezelf over 5 jaar / heb je ook toekomstdromen? Ik hoop gelukkig en gezond oud te worden samen met Geertje. Wat doe je in je vrije tijd? Heb je hobby s? Naast muziek maken heb ik nog genoeg hobby s. Ik mag graag jagen met mijn labrador en kan er echt van genieten om s ochtends vroeg het veld in te gaan. Daarnaast mag ik ook graag thuis zijn met Geertje en onze 3 dochters. Je kunt genieten van een goed gesprek en lekker ite! Welk boek heb je het laatst gelezen? Ben geen lezer, heb genoeg aan de wekelijkse vakliteratuur. Mooiste muziek? Ik heb een brede interesse, van klassiek tot U2, Simple Minds, Queen enz. maar ik heb helemaal niets met jazzmuziek! Favoriete vakantiebestemming? Oostenrijk en Scandinavië. Mooiste verhaal uit de Bijbel/ of welk verhaal intrigeert jou/ wie uit de Bijbel inspireert jou? Het lijdensverhaal inspireert mij elk jaar weer. Dat Jezus is gestorven voor al onze zonden is héél speciaal voor mij. Hoe denk je dat de gemeente van Akkrum er over 10 jaar uitziet? Dat is moeilijk te voorspelen, ben nu 35 jaar organist in Akkrum en er is veel veranderd. De tijd vliegt voorbij! Ik weet het: Regeren is vooruit zien, maar laten we niet te veel op de tijd vooruit lopen; we mogen ook genieten van de tijd waarin we nu leven!! 14 Contactblad voor de

15 Op Weg PAASCOLLECTE Bij het lezen van dit opschrift denkt u misschien: Alweer een oproep om een bijdrage? En inderdaad, dit klopt. Overigens niet iets nieuws, want ook deze paascollecte is een jaarlijks terugkerende rondgang. Wel is het zo dat een drietal financiële verzoeken (eindejaarscollecte, actie kerkbalans en paascollecte) elkaar snel opvolgen. Uit reacties blijkt dat dit af en toe toch enige irritatie opwekt. Als college hebben we daar wel begrip voor, maar kunnen er verder weinig aan veranderen. Het tijdstip van de actie kerkbalans wordt landelijk bepaald en de namen van de andere twee collectes verwijzen op zich al naar de periodes waarin ze (moeten) worden gehouden. PAASCOLLECTE Uit verschillende bronnen heeft u inmiddels kennis kunnen nemen van het feit dat de financiële situatie van onze kerk zorgen baart. De uitgaven zijn groter dan de inkomsten. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de eigen gemeente en die hebben we hard nodig. Elke gift is daarom welkom. De inzameling wordt dan ook van harte bij u aan bevolen. Dan nog iets anders. Het bezorgen van Op weg, uitnodigingen enz. is niet zo n punt. Het weer ophalen van eerder bezorgde enveloppen is andere koek. Door omstandigheden (veelal werk) is er vaker dan voorheen niemand thuis. Ook komt het voor dat gemeenteleden de kerkelijke post niet hebben doorgenomen of nog geen besluit hebben genomen c.q. overleg hebben gepleegd over het ter zake doende verzoek. Dit kan betekenen dat de ophalers soms drie à vier keer bij hetzelfde adres moeten aankloppen. Dat schiet niet erg op. Gelukkig zijn er ook gemeenteleden die altijd de enveloppen klaar hebben staan. Daarom vanaf deze plaats: Hulde!. Wij hopen dat dit goede voorbeeld goed doet volgen. Het wordt door de vrijwilligers die deze taak voor hun rekening nemen zeer op prijs gesteld. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Akkrum 15

16 Underweis HONGARIJECOMMISSIE OPBRENGST VAN DE JEUGD- WERKCOLLECTE Op vrijdagavond 20 maart werd de jeugdwerkcollecte gehouden. Een flink aantal Regenbogers en CJV-ers, een aantal leiders van verschillende clubs en een aantal jeugdraadsleden hadden zich om 17:30 uur verzameld op de zolder van de Lantearne. Daar werd eerst gezamenlijk patat gegeten en vervolgens ging men in groepjes alle leden van onze kerk bij langs om een bijdrage te vragen voor het jeugdwerk van onze kerk. Er werd gul gegeven: de opbrengst was ruim 950,--! Met de opbrengst wordt een deel van het kinderkerstfeest bekostigd. Ook kunnen er spullen aangeschaft worden voor op de (knutsel)zolder en wordt er van het geld materiaal aangeschaft voor de verschillende clubs en activiteiten van de jeugdraad. Langs deze weg willen we u bedanken voor uw gift. Ook iedereen die geholpen heeft tijdens de jeugdwerkcollecte: enorm bedankt voor jullie inzet! Mocht u de jeugdwerkcollecte hebben gemist en toch nog wat willen doneren: op de achterkant van dit kerkblad vindt u ook het rekeningnummer van de jeugdraad. Dit jaar is onze partnergemeente Tiszainoka aan de beurt voor een bezoek aan Akkrum. Onze commissie heeft intensief mail-verkeer gehad met de voorzitster van de Holland-club, de bij velen van ons bekende Annamaria Szatmári. Helaas, helaas: er komt dit jaar geen Hongaarse delegatie naar Akkrum. De belangstelling was zodanig laag, dat onze zusterclub heeft moeten besluiten het bezoek af te gelasten. De eerlijkheid gebiedt te vermelden, dat de laatste jaren ook de belangstelling in Akkrum voor een bezoek aan Tiszainoka/Hongarije tanende is. De Hongarijecommissie (en ook de Holland-club in Tiszainoka) gaat zich de komende tijd beraden over de toekomst van onze wederzijdse relatie. Misschien is de relatie na 20 jaar aan herziening toe? De tijden zijn veranderd, hier, maar zeker in Hongarije. Is er in deze tijd van een veelheid van communicatiemiddelen (mail, Twitter, Facebook etc.) nog wel behoefte aan min of meer traditionele uitwisselingen? Kortom: vragen genoeg, nu de antwoorden nog. De Hongarijecommissie houdt zich aanbevolen voor commentaar, suggesties etc. Hongarijecommissie Hartelijke groet, de jeugdraad 16 Contactblad voor de

17 Op Weg RESULTAAT KERKBALANS 2015 In de periode 18 t/m 31 januari is de landelijke actie KERKBALANS 2015 gehouden. De actie is eind februari afgesloten. De ontvangen toezeggingen zijn verwerkt en de uitkomst is als volgt: Aantal enveloppen uitgegeven: 369 Aantal terug ontvangen: 336 (Nog) niet ontvangen: 33 Antwoordpercentage: 91% Toegezegde bijdrage: ,64 (2014: ,64 toegezegd begin Ontvangen over geheel ,--) Hartelijk dank voor de toezegging die u hebt gedaan. Een ieder die nog geen toezegging heeft gedaan of het ophalen van de antwoord-envelop heeft gemist, kan dit uiteraard alsnog doen. U kunt deze envelop b.v. in een collectezak doen of aan een ambtsdrager meegeven. Voor vragen kunt u bellen Een speciaal woord van dank voor de vrijwilligers die de kerkbalans hebben rondgebracht en weer opgehaald. Bedankt voor jullie inzet en ondersteuning. College van kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Akkrum 17

18 Underweis Op vrijdag 8 mei van uur tot uur en op zaterdag 9 mei van uur tot uur is er weer de jaarlijkse : BLOEMENMARKT in de Lantearne, Dringelstrjitte 13/15. Tuinplanten & Tuindecoraties. (vaste en éénjarige planten) Ook kunt u natuurlijk weer uw eigen meegebrachte potten laten vullen. Graag zien we u op de gezellige bloemenmarkt. Het is weer tijd om de bloemetjes buiten te zetten!!!!!!! ( de opbrengst is bestemd voor het inrichtingsfonds van kerk en lantearne ) 18 Contactblad voor de

19 Op Weg Jeugddienst 19 april BE HAPPY?! Deze dienst wordt georganiseerd door de jeugddienstcommissie in samenwerking met de CJV en de JKC (JeugdKerkCafé). Het gaat in de dienst over gelukkig zijn. Wat maakt jou gelukkig en wat staat hier in de Bijbel over? Het belooft weer een bijzondere en interactieve dienst te worden! Van harte welkom!! Protestantse Gemeente te Akkrum 19

20 Underweis SPECIALE 4 MEI HERDENKING NA 70 JAAR BEVRIJDING Dit jaar is het 70 geleden dat nederland werd bevrijd van de Duitse Nazi bezetting. Daarom zal er 4 mei a.s. na de gebruikelijke stille tocht met bloemlegging, aanvang plm. half acht- een speciale herdenkings bijeenkomst in de Terptsjerke worden gehouden. Daartoe hebben we een paar mensen uitgenodigd om hun medewerking daaraan te verlenen: 1. Coby van der Laan, wethouder van onze gemeente. Zij is een verre achternicht van Sieger van der Laan, die bij de Warrebrêge tussen Aldeboarn en Tynje door de daar in mangaten aanwezige Duitsers werd doodgeschoten. Terwijl hij juist met hen overlegde over het beëindigen van het tussen hen en een kleine Canadese eenheid aan de gang zijnde gevecht. Hij probeerde daarmee te voorkomen dat er nog meer slachtoffers zouden vallen. Coby zal hierover spreken en over de gevolgen die dit had voor de nabestaanden en zijn omgeving. 2. Hans Horrëus de Haas, zoon van de schrijver van het boek: Onderduiker in het hart van Friesland, Roelof Horrëus de Haas. Deze was met twee zoontjes ondergedoken van sept tot april 1945, eerst op It Heech Hiem aan de Wijde Ee onder Goëngahuizen en de laatste paar maanden in Aldeboarn in wat nu genoemd wordt It Andringahûs. Hij zal spreken over de onderduiktijd en over de komst van de Canadezen in Aldeboarn en de Duitsers die de bruggen opbliezen. 3. Frysk Csardas, het zigeunerorkest. Zij zullen Entartete Musyk spelen: Zigeunermuziek en Jiddische muziek. Deze muzieksoorten waren door de Nazi s als verboden muziek aangemerkt. 4. We hebben contact opgenomen met de in Leeuwarden aangestelde organisatie die alles in het werk stelt om de nog levende veteranen uit de V.S. en Canada e.a. naar Friesland uit te nodigen voor de bevrijdingsdag. Indien dat mogelijk blijkt hopen we een paar van hen tijdens onze herdenking te kunnen verwelkomen. 5. We hopen ook enkele familieleden van Sieger van der Laan te verwelkomen. 6. Ds. Piet Rozeboom uit Aldeboarn zal de herdenking met een kort nawoord afsluiten. 20 Contactblad voor de

21 Op Weg Programma stille tocht - Plm Start bij de algemene begraafplaats. - Bloemlegging bij Canadese oorlogsslachtoffers. - Bloemlegging bij in Duitsland overleden Akkrumer slachtoffers. - Voortzetting stille tocht naar monument jhr. P.M. van Baerdt van Sminia. - Bloemlegging bij dit monument. - 2 minuten stilte waarna de taptoe zal worden geblazen. - Gemeentekrans wordt gelegd bij het nationale monument. - Afsluiting door voorzitter 4-mei comité Gerrit Haagsma. - Aansluitend de bijzondere herdenking in de Terptsjerke. Graag nodigen we u uit om aan deze bijzondere 4-mei herdenking deel te nemen zowel wat de stille tocht betreft als ook de bijeenkomst in de Terptsjerke. Namens het 4-mei comité Jan Eijzenga FRIEZEN OM UTENS GEZOCHT Friezen om utens gezocht voor Presentatie Frysk Lieteboek in Culemborg, 25 april 2015 Een grote speurtocht is aan de gang om de Friezen buiten de provincie Friesland te vinden. Natuurlijk, het Frysk Lieteboek wordt aangeboden in de Grote Kerk van Leeuwarden op 18 april 2015, maar de presentatie voor Friezen om utens vindt plaats een week later op 25 april 2015 In de Grote of Barbarakerk en het hele centrum van Culemborg, centraal gelegen in het land. Een bus gevuld met deskundigen en zingende Friezen rijdt die dag naar de Lekstad. Maar hoe vinden we ze, die Friezen buiten de provincie? Elk Fries gemeentelid heeft familie, vrienden of kennissen buiten de provinciegrenzen. We doen een beroep op u. Vertel ze wat er te gebeuren staat in Culemborg. Wijs ze op de site, roep ze op te komen en ga eventueel zelf mee. Het is een volledig dagprogramma waarin vele soorten liederen, muziek en verhalen aan de orde komen. Vanaf uur tot uur lunch en ontmoeting, een grote Jona-tentoonstelling, daarna een feestelijke programma met veel zingen, koren en bekende Friezen in de monumentale kerk, 8 workshops in 3 ronden naar keuze in de kerk en de stad en een joyeuze afsluiting op de centrale Markt. En alle ruimte voor informatie maar ook smûkens (gezelligheid). Kijk voor het volledige programma: Deelname: 15,--, aanmelden bij Giro: NL33 INHB t.n.v. Ulbert Hofsta o.v.v. Lieteboek. Informatie in het Fries: Pietie Westdijk-Kaastra ( ), Pers: Rieks Hoogenkamp ( ), Protestantse Gemeente te Akkrum 21

Underweis - Op weg. Contactblad voor de Protestantse gemeente Akkrum PINKSTEREN

Underweis - Op weg. Contactblad voor de Protestantse gemeente Akkrum PINKSTEREN Underweis - Op weg Contactblad voor de Protestantse gemeente Akkrum PINKSTEREN 42e jaargang nr 04 - mei / juni 2013 Underweis LITANY (TREURSANG) Frede, frede, alle sielen, Alle sielen, frede, frede. Alle

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Van wonder tot paasei. Nieuwsbrief februari. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief februari TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik ben de levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse.

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: 09.30 uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. OM TE BEGINNEN Welkom Stil worden Zingen: LB 288, Goedemorgen, welkom allemaal Bemoediging en groet

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

1 e zondag van de Veertigdagentijd

1 e zondag van de Veertigdagentijd Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. ~ 14 februari 2016 1 e zondag van de Veertigdagentijd In deze dienst worden gedoopt: Jonas Huijsman zoon van Elize en Renger Huijsman en Mathijs Kruijs zoon van Floortje

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

PAASWAKE VIERING Protestantse Gemeente Beverwijk 26 MAART 2016, uur Grote Kerk

PAASWAKE VIERING Protestantse Gemeente Beverwijk 26 MAART 2016, uur Grote Kerk PAASWAKE VIERING Protestantse Gemeente Beverwijk 26 MAART 2016, 20.30 uur Grote Kerk Voorganger: Ds. Dick van Arkel Ouderling: Jan Kramer Diaken: Jaap Bubberman Geluid: Dries van Duinen Organist: Ton Veltkamp

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 5 e zondag na Epifanie 9 februari 2014 Dienst van Schrift en Tafel Jullie zijn het zout der aarde Matteüs 5:13 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob

Nadere informatie

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO 2 Voorwoord In oktober 2014 is het beleidsplan 2015-2019 van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Goede vrijdag 2 april VBK, Marcuspassie, bij de uitgang een collecte voor de bestrijding van de onkosten.

Goede vrijdag 2 april VBK, Marcuspassie, bij de uitgang een collecte voor de bestrijding van de onkosten. Donderdag 2 april, witte donderdag OK/OHK, HA 1 e collecte: Voedselbank. De grondgedachte is helpen van mensen in nood en tegengaan van verspilling van goed voedsel. 2 e collecte: Gemeenteopbouw. Ter bevordering

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Erediensten. Nieuwsbrief De Lichtbron 29 april 6 mei 2016

Erediensten. Nieuwsbrief De Lichtbron 29 april 6 mei 2016 Nieuwsbrief De Lichtbron 29 april 6 mei 2016 Lichtbron-inspiratie Een gebed op weg naar Hemelvaart; kom Heilige Geest Kom, heilige Geest wanneer het me niet meer kan schelen, wanneer het genoeg is geweest,

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen?

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus! Ze zitten met z'n tweeën op haar kamer: Reinier en Marloes. Ze kennen elkaar al een poosje.

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Neely Kok : Guus Korpershoek De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Hierheen, naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ík zal u rust geven! Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst)

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst) Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst : mw. F. Hovius Organist : dhr. H. Dorsman Lectrice : mw. N. Feenstra Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Voorganger Organist : ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst een lichtje

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

VOORBEREIDEN op ontmoeting

VOORBEREIDEN op ontmoeting VOORBEREIDEN op ontmoeting De klok luidt Muziek NADEREN tot de Eeuwige Intocht met lied Wees welkom allemaal Ontsteken van de kaarsen Stilte en welkom Aanvangsgebed met Bemoediging (C2G en gemeente) Votum

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Kees Baanstra

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: Kees Baanstra Welkom in de Hoeksteen Voorganger: Kees Baanstra Lezen : Lezen Johannes 15: 1-17 Gezang 167 : 1, 2 en 3 Breng ons samen (Sela) Gezang 179a Gezang 119 : 3 en 5 Gezang 132 : 2, 4 en 6 Lied 456 : 2 Welkom

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik hoop voor u dat u ooit eens flink verliefd bent geweest. Niet zo n beetje van: die of die vind ik best aardig. Misschien wordt dat nog wel eens wat

Nadere informatie

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag 9-10-2016 Voorganger: Organist: m.m.v. Locatie: Afscheid van: Bevestiging van: ds. Nita van der Horst-Kattenberg Sander vd Houten

Nadere informatie

Enquête-uitslag. van de gehouden enquête onder de leden van de Gereformeerde Kerk te Vlagtwedde

Enquête-uitslag. van de gehouden enquête onder de leden van de Gereformeerde Kerk te Vlagtwedde Enquête-uitslag van de gehouden enquête onder de leden van de Gereformeerde Kerk te Vlagtwedde 1 Inleiding In het laatste kwartaal van 28 is er onder alle leden van de Gereformeerde Kerk te Vlagtwedde

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : Ds. J v/d Veen, Heerenveen.

Welkom in de Menorah. : Ds. J v/d Veen, Heerenveen. Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. J v/d Veen, Heerenveen. : mw. F. Hovius : mw. M. Tiekstra : dhr. P. de Jong Lied voor de Dienst: 23A vers 1a, 2, 3 en 4 Lied

Nadere informatie

Zondag 26 november 2017 Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Zondag 26 november 2017 Laatste zondag van het kerkelijk jaar Zondag 26 november 2017 Laatste zondag van het kerkelijk jaar voorganger: organist: koster: Ds. Gert Kwakkel Dhr. Michiel de Leeuw van Weenen Dhr. Peter Stravers 1 Woord van welkom Aanvangslied: 23 B:

Nadere informatie

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis)

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Intredelied: nr. 530: Zo vriendelijk en veilig als het licht, strofen 1, 2 en 3. Begroeting en openingswoord P. Broeders en

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Twee weken geleden zijn we begonnen met lezingen uit het Marcus-evangelie. Een bijzonder evangelie waarin de vraag centraal staat: wie is Jezus? Hoe

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Welkom op de startzondag van onze wijkgemeente. Welkom in kerkelijk centrum Open Hof. Op deze zondag nemen we het verbouwde en vernieuwde Open Hof in gebruik.

Nadere informatie

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen MaS-vacaturebank Protestante Gemeente Vaassen Inleiding Hieronder is de maatschappelijke stagevacaturebank te vinden van de Protestante Gemeente Vaassen. De kerk is een bijzondere plek om je maatschappelijke

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Identiteit De Regenboogkerk van Epe vormt een gemeenschap van gelovigen. Het geloof dat hen samenbindt stoelt op de Bijbel. De kern van

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Thema: Vele kleuren maken de regenboog

Thema: Vele kleuren maken de regenboog Zondag 10 september 2017 Startzondag Thema: Vele kleuren maken de regenboog Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 975: 1, 2, 3 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Johannes 20,5-9 Ik ben de opstanding en het leven

Johannes 20,5-9 Ik ben de opstanding en het leven Johannes 20,5-9 Ik ben de opstanding en het leven Pasen 2012 Gezamenlijke dienst met de Christelijke Gereformeerde Kerk in Franeker < Liturgie Binnendragen twee brandende nieuwe paaskaarsen (CGK en GKv)

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Voorganger Ouderling v. dienst Organist : ds. A. H Boschma : mw. F. Hovius : dhr. P. de Jong M.v.v. Kinderen en personeel van Het Mozaïek Thema

Nadere informatie

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken zondag 12 februari 2017 9.30 uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken Organist: Joop van Oordt Voorganger: ds. Adri van der Wal Intocht De kerkenraad komt binnen. We worden stil. Welkom door de ouderling

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

DOPEN is KNOPEN. Over de doop een handreiking voor ouders met een schets van het dooptraject

DOPEN is KNOPEN. Over de doop een handreiking voor ouders met een schets van het dooptraject DOPEN is KNOPEN Over de doop een handreiking voor ouders met een schets van het dooptraject DOPEN is KNOPEN Een uitgave van de Hervormde kerk De Hoeksteen te IJsselmuiden. 2 BESTE OUDERS Van harte gefeliciteerd

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM Inleiding Op 14 maart 2012 is het beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. In het beleidsplan is vastgelegd wat we als gemeente de komende jaren willen

Nadere informatie