PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03"

Transcriptie

1 PASEN 2015 april / mei e jaargang nummer 03

2 Underweis No t de Hear út grêf en dea opstie yn e peaskemoarn, rint it grien oer lân en gea, komt in nije maaie oan. Hiel de ierde, út e slom, lovet Him yn t wiid rûnom, lûd fan kiel en bliid fan toan. Wolken wike, wetter blinkt, myld omstrielet út it blau ús it foarjier en it skinkt leaflikheid oan ús lânsdau, as in jonge breid fersierd. Oeral ropt en tiereliert sang fan ljurk en gielegau. No t de dea, oan bannen lein, ivich yn it tsjuster sonk, nimt it wreed gemis in ein. Blinkend is de grêfspelonk en wy meie, God ta priis, t lang ferlerne paradiis kieze ta ús hiem en honk. Jezus Kristus op syn troan festige syn hearskippij, sels de dea koe Him net oan, makket ús yn wierheid frij. Oan de Heit, de Soan, de Geast is de oerwinning lêst en earst. Lûd en feestlik sjonge wy. 2 Contactblad voor de

3 Op Weg PASEN LEVEN VOORBIJ DE DOOD! Pasen Ik zie het licht, niet van de dag die was, niet van vandaag, het licht van de nieuwe morgen. Het komt op mij toe, het schept toekomst, in mij. Het licht stroomt binnen, ik adem het inik leef? Ik leef! (M. Hoondert, Onderweg naar Pasen 2015) Nu in de lente het nieuwe leven overal in de natuur ontluikt vieren christenen wereldwijd Pasen. Na de eerste volle maan in de lente vieren we de opstanding van Jezus en voeden we ons geloof in leven dat sterker is dan de dood. De driedaagse viering van Pasen wijst ons de weg van donker naar licht. Op Witte Donderdag vieren we de paasmaaltijd zoals Jezus dat samen met zijn leerlingen heeft gedaan. Op Goede Vrijdag lezen, zingen en horen wij het lijdensverhaal en gedenken wij in soberheid dat Jezus Christus is gekruisigd, gestorven en begraven. Op de avond van Stille Zaterdag vieren we in het donker de paasnachtwake die uitloopt op het licht van de nieuwe dageraad, het licht van Christus dat we ook symbolisch aan elkaar doorgeven als licht ontloken aan het donker. Kerkvader Augustinus noemde de paasnachtwake de moeder van alle vieringen. Dat heeft ermee te maken dat in deze viering alles uit de kast wordt gehaald. In een rijke liturgie vieren we de intocht van het licht, gedenken wij onze doop, belijden we ons geloof en lezen we zeer verschillende Bijbelverhalen over schepping, verlossing, opstanding en nieuw leven. De symbolische gang door de Schriften loopt uit op de verkondiging van het paasevangelie, de opstanding van Jezus. Op de eerste paasdag lezen we het ontroerende verhaal over de ontmoeting tussen de wenende Maria en de tuinman, die niemand anders dan de levende Heer blijkt te zijn. Gaandeweg worden in het evangelie duisternis en verdriet overwonnen en wordt het licht opnieuw vanuit de nacht geboren. Protestantse Gemeente te Akkrum 3

4 Underweis Met Pasen vieren wij dat onze weg van donker naar licht en van dood naar leven gaat. Dat is een moeilijk te bevatten boodschap, want we hebben regelmatig te maken met de duisternis van pijn en verdriet. Er is veel onrecht en leed in deze wereld waardoor het leven van mensen donker kleurt. We ervaren de dood als een realiteit en we weten dat we vergankelijk zijn en éénmaal moeten sterven. In onze beleving wordt ons menselijk bestaan begrensd door onze geboorte en onze lichamelijke dood. Maar de boodschap van Pasen gaat verder, alle grenzen worden doorbroken. Er blijkt ook leven voorbij de dood te zijn. De dood is dan niet het einde, maar een nieuw begin, een overgang naar een nieuwe wijze van bestaan. Het leven zelf passeert de dood, maar wordt er niet door opgeslokt. Dat kun je niet verklaren, dat kun je alleen geloven. En dat geloof willen wij voeden door samen Pasen te vieren, het feest van het passeren / voorbijgaan. In de liturgie van de drie dagen van Pasen gaan we als gemeente van de opgestane Heer op weg van donker naar licht, van dood naar leven om ons opnieuw te bepalen bij de kern van ons geloof, de opstanding van Jezus en leven voorbij de dood. Ik wens u allen gezegende paasdagen! Ds. Reinhart Wollenberg 4 Contactblad voor de

5 Op Weg KERKDIENSTEN IN DE TERPTSJERKE Opp: Oppasdienst tijdens de kerkdienst in de Lantearne, voor de allerkleinsten Knd: Kindernevendienst tijdens de kerkdienst in de Lantearne voor: 1/4 Groep 1 t/m 4 van de basisschool 5/8 Groep 5 t/m 8 van de basisschool Auto: Autorijden Kerk. Iedere zondagmorgen staat er een chauffeur klaar om u naar de kerk te brengen. Alles wat u hoeft te doen is op zondagochtend voor 9.00 uur het juiste nummer te bellen. Bij geen gehoor kunt u bellen met G.H. de Bos, tel.: april koffiedrinken 9.30 uur Pasen Ds. R. Wollenberg Collecte: diaconie en kerk. Deurcollecte: JOP. Oppas: Jeltsje en Nanneke. KND voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: K. v/d Schaaf. Auto: J. Schilstra, tel april 9.30 uur Beloken Pasen Ds. B.G. Keizer, Oostrum Collecte: diaconie en kerk. Oppas: Kim en Jeltje. KND voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: M. Verhoef. Auto: J. de Vos, tel april 9.30 uur Jeugddienst Ds. R. Wollenberg Collecte: jeugdraad. Oppas: Wilma/Kor en Danique. KND voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: G. de Jong. Auto: F. Heerschop, tel Protestantse Gemeente te Akkrum 5

6 Underweis 26 april 9.30 uur Zondag Jubilate m.m.v. de cantorij Ds. R. Wollenberg Collecte: diaconie en kerk. Deurcollecte: Eredienst en kerkmuziek. Oppas: Jiska en Mirjam. KND voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: J. Schilstra. Auto: Tj. v/d Heide. 3 mei koffiedrinken uur Leppehiem Ds. R. Wollenberg Collecte: Raad van Kerken uur Ds. R. Wollenberg Collecte: diaconie en kerk. Deurcollecte: Missionair werk en kerkgroei. Oppas: Antsje en Nanneke. KND voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: A. Strooisma. Auto: G. Hiemstra, tel mei 9.30 uur Ds. R. Wollenberg Collecte: diaconie en kerk. Oppas: Danique en Francis. KND voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: F. Heerschop. Auto: G. de Bos, tel mei 9.30 uur Hemelvaart Ds. H. Jansen, Drachten Collecte: diaconie en kerk. Koster: A. v/d Berg. Auto: J. Schilstra, tel mei 9.30 uur Ds. S. Hovestad de Jong, Baard Collecte: diaconie en kerk. Oppas: Jeltje en Kim. KND voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: A. v/d Berg. Auto: J. de Vos, tel mei 9.30 uur Pinksteren Ds. R. Wollenberg Collecte: Kerk in Actie Zending. Oppas: Wilma/Kor en Jeltsje. KND voor groep 1/4 en groep 5/8. Koster: M. Verhoef. Auto: F. Heerschop, tel Contactblad voor de

7 Op Weg VOORUITBLIK Vooruitblik op de erediensten van Pasen tot Pinksteren 5 APRIL Pasen Liturgische kleur: wit Schriftlezingen: Hooglied 3: 1-5 Johannes 20: 1-18 Collecte: JOP, Geef het licht van Pasen aan kinderen. Het is Pasen. In de kerk vieren we feest. Maar het verhaal van de opstanding van Jezus uit de dood is voor kinderen niet direct begrijpelijk en herkenbaar, zeker niet voor een kind dat verdriet heeft of rouwt om een vader en een moeder. Om ouders te helpen bij de geloofsopvoeding geeft JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, het tijdschrift Moments uit. JOP ondersteunt ook de kinderwerkers in de kerk om kinderen te ondersteunen bij het verwerken van verdriet. 12 APRIL Tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen) 19 APRIL Derde zondag van Pasen JEUGDDIENST Liturgische kleur: wit Deze dienst wordt voorbereid door de jeugddienstcommissie, CJV en JKC. 26 APRIL Vierde zondag van Pasen (Jubilate) m.m.v. de cantorij o.l.v. Alie van Veldhuizen Liturgische kleur: wit Schriftlezingen: Ezechiel 34: 1-10 Johannes 10: Alternatief: Hooglied 2: Joh. 3: 1-8 Collecte: Eredienst en Kerkmuziek. Vieren in huis en kerk. De vormgeving van de eredienst, het hart van het gemeenteleven, gebeurt in de Protestantse Kerk op veelkleurige manieren. Deze vormen van vieren ontstaan in de praktijk op allerlei plekken in de kerk en daarbuiten. Onder de titel Vieren in huis en kerk ondersteunen gemeenteadviseurs de plaatselijke gemeenten in de bezinning op vernieuwend, eigentijds en aansprekend vieren. Liturgische kleur: wit Schriftlezingen: Jesaja 26: 1-13 Johannes 5: 1-6 Alternatief: Hooglied 5: Joh. 5: 1-6 Protestantse Gemeente te Akkrum 7

8 Underweis 3 MEI Vijfde zondag van Pasen (Cantate) Liturgische kleur: wit Schriftlezingen: Deut. 4: Johannes 15 : 1-8 Alternatief: Hooglied 2: Joh. 3: MEI (Donderdag) Hemelvaartsdag Liturgische kleur: wit Schriftlezingen: Ezech. 1:3-5a.26-28a Handelingen 1: 1-11 Alternatief: Hooglied 8: Joh. 2: MEI Zevende zondag van Pasen Collecte: Missionair werk en kerkgroei. Help de nieuwe kerk in Amsterdam. Heilig Vuur West in de wijk Oud West in Amsterdam is één van de pioniersplekken van de Protestantse Kerk. Ds. Margriet Reinders is aan deze plek verbonden. Ze weet dat mensen buiten de kerk ook verlangen naar God. Ze zoekt hen op in buurthuizen en café s. Onder hen veel eenzame mensen die graag deel willen uitmaken van een liefdevolle gemeenschap. Ze organiseert maandelijkse bijeenkomsten in een café om samen de Bijbel te lezen, hierover te praten en met elkaar eten. De opbrengst van de collecte is bestemd voor zulke pioniersplekken. Liturgische kleur: wit Schriftlezingen: Exodus 19: 1-11 Johannes 17: Alternatief: Hooglied 5:9-6:3 1 Joh. 5: MEI Pinksteren Liturgische kleur: rood Schriftlezingen: Genesis 11: 1-9 Handelingen 2: 1-14 Johannes 14: 8-17 Alternatief: Hooglied 4:12-5:1 10 MEI Zesde zondag van Pasen Liturgische kleur: wit Schriftlezingen: Jesaja 45: Johannes 15: 9-17 Alternatief: Hooglied 7:1-8:4 1 Joh. 4: Contactblad voor de

9 Op Weg AFWEZIGHEID PREDIKANT Van vrijdag 8 mei t/m zondag 17 mei is ds. Wollenberg afwezig. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad (tel ) of de scriba (tel ). PERMANENTE EDUCATIE PREDIKANT In het voorjaar zal ds. Wollenberg weer enkele dagen afwezig zijn i.v.m. de verplichte bijscholing voor predikanten. Op de volgende donderdagen volgt hij een cursus van de PKN in Hattem: 9 en 23 april EXAMENKANDIDATEN Het is bijna zover.: de eindexamens! Voor sommigen een periode van hard leren en nagelbijten, voor anderen juist een tijd van heel relaxed het examen tegemoet zien. Hoe de voorbereiding ook is, wij willen graag de eindexamenkandidaten een hart onder de riem steken met een aardigheidje. Kent u iemand die in mei examen (voortgezet- of beroepsonderwijs) gaat doen? Stuur dan een mailtje naar Alvast bedankt voor uw medewerking! Namens de diaconie, Anna Marie Terpstra MEDITATIE EN GEBED o.l.v. ds. Wollenberg op dinsdag 21 en 28 april om uur in de torenkamer van de Terptsjerke! Op deze avonden oefenen we ons in eenvoudige vormen van meditatie en gebed. Daarbij is er aandacht voor verschillende bronnen, Bijbellezing, muziek, poëzie en stilte. Welkom! Info: ds. Reinhart Wollenberg GESPREKSGROEP GELOOF EN OPVOEDEN Voor ouders t/m 100 jaar : op dinsdag 7 april om uur in de Lantearne! In een gezellige sfeer willen wij ervaringen uitwisselen en over geloven en opvoeden nadenken. Daarbij is ruimte voor verschillende onderwerpen, vragen en persoonlijke inbreng. We hopen zo van elkaar te leren hoe wij geloof en opvoeding met elkaar kunnen verbinden en wat we daarbij belangrijk vinden. Welkom!!!! Ds. Reinhart Wollenberg Protestantse Gemeente te Akkrum 9

10 Underweis VERSLAG GEMEENTEAVOND 17 MAART 2015 Een goed bezette avond, erg fijn. Na de inleiding door ds. Wollenberg komt voorzitter Johannes Terpstra met een korte terugblik over het jaar Aan de hand van onze vaste rubrieken in het kerkblad gaat hij het jaar door. Dit laat een beeld van onze kerkelijke gemeente zien. Daarna de financiën van kerk, diaconie en commissies aan de orde. De heren B. v/d Veen en R. Hogenhout hebben kascontrole gedaan bij de kerkboekhouding. Ook is dit mondeling besproken met het bestuur van de kerk. Alles is in orde bevonden en boekhouder Sjoerd Hannema wordt decharge verleend. De diaconie en commissies zijn door de kerkrentmeesters nagekeken, besproken en goedgekeurd. Vooral de rekening van de kerk staat onder druk. Positief is dat de toegezegde vrijwillige bijdragen voor 2015 weer een stijgende lijn vertonen. Daarna komen de vrijwilligers in het zonnetje aan de beurt, ditmaal de maaiploeg. Na de pauze komt de structuurwijziging kerkenraad aan de orde. Met ondersteuning van de beamer geeft de voorzitter uitleg over het stuk Samen kerk zijn. Belangrijkste reden van deze wijziging is dat we steeds moeilijker ambtsdragers kunnen krijgen, voornamelijk de ouderlingen voor het pastoraat is een probleem. De bedoeling van deze structuurwijziging is dat er minder bevestigde ambtsdragers in zijn totaliteit in de kerkenraad zitting zullen nemen. De kerkenraad wordt dus kleiner. We zullen meer gebruik maken van vrijwilligers die zich voor een kortere tijd willen inzetten voor de kerk. Denk maar aan de bezoekdames, maaiploeg, schoonmakers kerk en het werk in de Lantearne. De pastorale raad werkt dus al met bezoekdames, maar nu komen er extra coördinators bij die niet als ambtsdrager worden bevestigd. Zij zullen samen met de bevestigde ambtsdragers de pastorale raad vormen. Deze raad zal de bezoekdames/heren aansturen in hun werkgebied. Zij zijn beschikbaar voor de hele gemeente, dus werken niet meer per wijk, maar moeten sturen en stimuleren. Verder komt er een nieuwe raad bij die zich gaat bezig houden met de communicatie in de gemeente. Denk hierbij aan kerkblad, website, de opzet van een goede communicatie onderling en ons geluid naar het gehele dorp toe. In april zullen we het rapport op onze website plaatsen zodat u thuis het nog eens rustig kunt nalezen. Ook kunt u een gedrukt exemplaar opvragen bij de voorzitter. We kunnen dan in oktober verder discussiëren, op een toegevoegde gemeenteavond, welke instrumenten we gebruiken om een goede organisatie op te zetten. Na deze uitleg konden er vragen worden gesteld en die kwamen los. Het is natuurlijk voor iedereen nieuw en daardoor is het niet direct duidelijk hoe het gaat werken, alhoewel de voorzitter in de laatste kerkbladen al een uitleg heeft gegeven van wat er gaat veranderen. Maar ook de kerkenraad is hier nog druk mee bezig om het zich eigen te maken. Enkele vragen tippen wij aan die gesteld zijn, vooral op pastoraal gebied o.a.: Gaat de kerkenraad niet te snel en is alles al een feit en moet de gemeente mee? Wordt het loslaten van wijken niet te onoverzichtelijk, weten de gemeenteleden dan wel bij wie ze moeten zijn als er iets is? 10 Contactblad voor de

11 Op Weg Kunnen ambtsdragers ook kortere periode zitting nemen, bv. één of twee jaar i.p.v. vier jaar? Zijn er meer gemeenten die hier mee werken en is daar ook geïnformeerd of het werkt? Is dit een bestaand model? Ja, het is landelijk aangereikt. Is dit geboren uit noodzaak? Ja, vooral door gebrek aan bevestigde ambtsdragers. Voorstel om dit hele project nogmaals op een gemeenteavond uit te leggen? Komt er ook teveel druk op de predikant te liggen? Opmerking; geef dit plan een kans! Bij de rondvraag kwamen nog enkele vragen aan de orde: G. de Jong: Is het mogelijk meer aan predikantenruil te doen in de classis? R. Wassenaar: Mist in de besproken financiële verslagen de ZWO commissie. S. Vellema: Kan het Onze Vader geprojecteerd worden op de beamer, kinderen kunnen dan mee bidden. A. v/d Gaast wil graag een Alpha-cursus volgen; wie gaat met haar mee? Voorzitter Johannes Terpstra: zijn er vragen over het nieuwe plan, trek mij aan de jas! De avond werd afgesloten met het zingen van De dag door uwe gunst ontvangen. Verder wensen we een ieder in Akkrum en Terherne fijne en gezegende paasdagen. Groeten uit de kerkenraad, W. v/d Meer - v/d Wolf Joh. Terpstra De maaiploeg wordt in het zonnetje gezet! Protestantse Gemeente te Akkrum 11

12 Underweis UIT DE GEMEENTE Lente. Nieuw leven ontspruit in de natuur, zichtbaar door ontluikend groen aan bomen, struikgewas en planten. De dagen worden weer langer en onze activiteiten gaan zich weer verleggen naar andere vormen van ontspanning. Nieuw leven, dat ons ook begroet met Pasen. We mogen in de overtuiging leven dat ons bestaan hier een doel heeft, om een gemeenschap te zijn waar we er voor elkaar mogen zijn en elkaar in steunen. Misschien kunnen we dit niet altijd opbrengen. Omstandigheden in ieders persoonlijk leven kunnen hiervan de oorzaak zijn. Vreugde en verdriet gaan samen. We worden er niet van gevrijwaard. Dagelijks worden we er mee geconfronteerd, ook in onze kerkgemeenschap. We hebben afscheid moeten nemen van mw. H. v/d Hoek-Kort. Op 23 februari is ze overleden in de leeftijd van 93 jaar. Een positieve en gelovige vrouw. Ze was altijd zeer betrokken bij onze gemeente en de kerk. De laatste jaren ging het niet meer en kon ze haar vertrouwde kerkgang zondags niet meer volbrengen. Ze miste dat erg. Op 28 februari is ze begraven bij de Kapelle in Haskerdijken, waar ze zo vertrouwd was en waar ook haar man en kind begraven liggen. Ze heeft haar rust gevonden na een leven waarbij ook verdriet haar niet bespaard is gebleven. We wensen haar kinderen en kleinkinderen Gods aanwezigheid en troost toe in deze periode van gemis. Ook staan we stil bij hen die ernstig ziek zijn, waarbij we in het bijzonder aan dhr. S. Bruinsma, Mienewei 23, denken. Voor hem is er nog een lange weg te gaan om weer in conditie te komen. De hoop blijft en ook de positieve zin is aanwezig. Toch is het een moeilijke voortgang naar herstel. Laten we met elkaar dhr. en mw. Bruinsma in onze gebeden gedenken in deze periode. Ook denken we aan allen die het momenteel moeilijk hebben, door ziekte of gemoedsomstandigheden. We kunnen ze als gemeente bijstaan door medeleven te tonen, en hen te gedenken in onze gebeden. Persoonlijk kennen we allen wel iemand die dit aangaat. Niet altijd kan er vermeld worden wie hier mee bedoeld wordt. We hebben onze gemeenteavond gehad waarin de voorstellen van de organisatiestructuur zijn behandeld. Omdat het steeds moeilijker wordt een voldoende pastorale bezetting binnen onze gemeente te vinden, is deze structuur opgezet. Veranderingen kunnen vragen oproepen, maar we kunnen met elkaar als gemeente dit gaan dragen. Het is een verandering die zijn vruchten in de (zeer nabije) toekomst nog moet afwerpen. In vertrouwen op uw hulp hopen we hierin te slagen. Liturgisch hebben we een drukke kerkelijke viering in deze tijd. We zijn op weg, van Pasen naar Pinksteren. Hoopvolle en goede Pasen toegewenst. 12 Contactblad voor de

13 Op Weg (fragment uit een gedicht van: Rieteke Hoogendoorn) Hoop is een wondermooie bloem gezaaid in de aarde van het geloof ontkiemd in de omarming van Gods beloftes Het geloof is de zekerheid dat de dingen die we verwachten, ook werkelijkheid zullen worden. Met groet vanuit de Pastorale Raad, Heerke Willemsma HET FRUITMANDJE VAN DE KINDERNEVENDIENST Het fruitmandje, namens de kindernevendienst, ging naar: 22 februari mw. G. v/d Meulen-v.d. Weg Leppehiem, app maart dhr. R. Koning Sinnebuorren 24 8 maart Watse v/d Gaast Lange Miente 9 15 maart mw. H. Smid-Pijlman S.P. Hoytemastrjitte maart Douwe v/d Werff De Loads 8 BLOEMEN UIT DE DIENST De bloemen van de zondag gingen als groet van de gemeente naar: 22 februari mw. J. Hettinga-Deli It Weidlân 14 1 maart dhr. G. v/d Hoef Suster v/d Vegtstrjitte 24 8 maart mw. F. Toering-Postmus Leppedyk 11-C / Leppehiem 15 maart mw. A. Romkema U.T. wei 26 dhr. C. v/d Meer It Finlân maart mw. J. Oosterhoff-de Boer Ljouwerterdyk 57-B Protestantse Gemeente te Akkrum 13

14 Underweis IN THE PICTURE Veel mensen zijn betrokken bij de activiteiten in en om onze gemeente. Wie zijn ze en wat beweegt ze? Gerard van Norel Wat doe je in de gemeente? Ik mag ongeveer 2 keer per maand het prachtige van Oeckelen orgel bespelen. Waarom doe je dit werk? Ben er eigenlijk ingerold. Mijn moeder was ook organist en was een grote fan van mij. Wat voor werk doe je? En wat vind je het leukst hieraan? Ik ben vertegenwoordiger bij Maatman Veevoeders in Wolvega en ga elke dag de boer op. Het leukst hieraan is het contact met de klanten. Waar zie je jezelf over 5 jaar / heb je ook toekomstdromen? Ik hoop gelukkig en gezond oud te worden samen met Geertje. Wat doe je in je vrije tijd? Heb je hobby s? Naast muziek maken heb ik nog genoeg hobby s. Ik mag graag jagen met mijn labrador en kan er echt van genieten om s ochtends vroeg het veld in te gaan. Daarnaast mag ik ook graag thuis zijn met Geertje en onze 3 dochters. Je kunt genieten van een goed gesprek en lekker ite! Welk boek heb je het laatst gelezen? Ben geen lezer, heb genoeg aan de wekelijkse vakliteratuur. Mooiste muziek? Ik heb een brede interesse, van klassiek tot U2, Simple Minds, Queen enz. maar ik heb helemaal niets met jazzmuziek! Favoriete vakantiebestemming? Oostenrijk en Scandinavië. Mooiste verhaal uit de Bijbel/ of welk verhaal intrigeert jou/ wie uit de Bijbel inspireert jou? Het lijdensverhaal inspireert mij elk jaar weer. Dat Jezus is gestorven voor al onze zonden is héél speciaal voor mij. Hoe denk je dat de gemeente van Akkrum er over 10 jaar uitziet? Dat is moeilijk te voorspelen, ben nu 35 jaar organist in Akkrum en er is veel veranderd. De tijd vliegt voorbij! Ik weet het: Regeren is vooruit zien, maar laten we niet te veel op de tijd vooruit lopen; we mogen ook genieten van de tijd waarin we nu leven!! 14 Contactblad voor de

15 Op Weg PAASCOLLECTE Bij het lezen van dit opschrift denkt u misschien: Alweer een oproep om een bijdrage? En inderdaad, dit klopt. Overigens niet iets nieuws, want ook deze paascollecte is een jaarlijks terugkerende rondgang. Wel is het zo dat een drietal financiële verzoeken (eindejaarscollecte, actie kerkbalans en paascollecte) elkaar snel opvolgen. Uit reacties blijkt dat dit af en toe toch enige irritatie opwekt. Als college hebben we daar wel begrip voor, maar kunnen er verder weinig aan veranderen. Het tijdstip van de actie kerkbalans wordt landelijk bepaald en de namen van de andere twee collectes verwijzen op zich al naar de periodes waarin ze (moeten) worden gehouden. PAASCOLLECTE Uit verschillende bronnen heeft u inmiddels kennis kunnen nemen van het feit dat de financiële situatie van onze kerk zorgen baart. De uitgaven zijn groter dan de inkomsten. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de eigen gemeente en die hebben we hard nodig. Elke gift is daarom welkom. De inzameling wordt dan ook van harte bij u aan bevolen. Dan nog iets anders. Het bezorgen van Op weg, uitnodigingen enz. is niet zo n punt. Het weer ophalen van eerder bezorgde enveloppen is andere koek. Door omstandigheden (veelal werk) is er vaker dan voorheen niemand thuis. Ook komt het voor dat gemeenteleden de kerkelijke post niet hebben doorgenomen of nog geen besluit hebben genomen c.q. overleg hebben gepleegd over het ter zake doende verzoek. Dit kan betekenen dat de ophalers soms drie à vier keer bij hetzelfde adres moeten aankloppen. Dat schiet niet erg op. Gelukkig zijn er ook gemeenteleden die altijd de enveloppen klaar hebben staan. Daarom vanaf deze plaats: Hulde!. Wij hopen dat dit goede voorbeeld goed doet volgen. Het wordt door de vrijwilligers die deze taak voor hun rekening nemen zeer op prijs gesteld. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Akkrum 15

16 Underweis HONGARIJECOMMISSIE OPBRENGST VAN DE JEUGD- WERKCOLLECTE Op vrijdagavond 20 maart werd de jeugdwerkcollecte gehouden. Een flink aantal Regenbogers en CJV-ers, een aantal leiders van verschillende clubs en een aantal jeugdraadsleden hadden zich om 17:30 uur verzameld op de zolder van de Lantearne. Daar werd eerst gezamenlijk patat gegeten en vervolgens ging men in groepjes alle leden van onze kerk bij langs om een bijdrage te vragen voor het jeugdwerk van onze kerk. Er werd gul gegeven: de opbrengst was ruim 950,--! Met de opbrengst wordt een deel van het kinderkerstfeest bekostigd. Ook kunnen er spullen aangeschaft worden voor op de (knutsel)zolder en wordt er van het geld materiaal aangeschaft voor de verschillende clubs en activiteiten van de jeugdraad. Langs deze weg willen we u bedanken voor uw gift. Ook iedereen die geholpen heeft tijdens de jeugdwerkcollecte: enorm bedankt voor jullie inzet! Mocht u de jeugdwerkcollecte hebben gemist en toch nog wat willen doneren: op de achterkant van dit kerkblad vindt u ook het rekeningnummer van de jeugdraad. Dit jaar is onze partnergemeente Tiszainoka aan de beurt voor een bezoek aan Akkrum. Onze commissie heeft intensief mail-verkeer gehad met de voorzitster van de Holland-club, de bij velen van ons bekende Annamaria Szatmári. Helaas, helaas: er komt dit jaar geen Hongaarse delegatie naar Akkrum. De belangstelling was zodanig laag, dat onze zusterclub heeft moeten besluiten het bezoek af te gelasten. De eerlijkheid gebiedt te vermelden, dat de laatste jaren ook de belangstelling in Akkrum voor een bezoek aan Tiszainoka/Hongarije tanende is. De Hongarijecommissie (en ook de Holland-club in Tiszainoka) gaat zich de komende tijd beraden over de toekomst van onze wederzijdse relatie. Misschien is de relatie na 20 jaar aan herziening toe? De tijden zijn veranderd, hier, maar zeker in Hongarije. Is er in deze tijd van een veelheid van communicatiemiddelen (mail, Twitter, Facebook etc.) nog wel behoefte aan min of meer traditionele uitwisselingen? Kortom: vragen genoeg, nu de antwoorden nog. De Hongarijecommissie houdt zich aanbevolen voor commentaar, suggesties etc. Hongarijecommissie Hartelijke groet, de jeugdraad 16 Contactblad voor de

17 Op Weg RESULTAAT KERKBALANS 2015 In de periode 18 t/m 31 januari is de landelijke actie KERKBALANS 2015 gehouden. De actie is eind februari afgesloten. De ontvangen toezeggingen zijn verwerkt en de uitkomst is als volgt: Aantal enveloppen uitgegeven: 369 Aantal terug ontvangen: 336 (Nog) niet ontvangen: 33 Antwoordpercentage: 91% Toegezegde bijdrage: ,64 (2014: ,64 toegezegd begin Ontvangen over geheel ,--) Hartelijk dank voor de toezegging die u hebt gedaan. Een ieder die nog geen toezegging heeft gedaan of het ophalen van de antwoord-envelop heeft gemist, kan dit uiteraard alsnog doen. U kunt deze envelop b.v. in een collectezak doen of aan een ambtsdrager meegeven. Voor vragen kunt u bellen Een speciaal woord van dank voor de vrijwilligers die de kerkbalans hebben rondgebracht en weer opgehaald. Bedankt voor jullie inzet en ondersteuning. College van kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Akkrum 17

18 Underweis Op vrijdag 8 mei van uur tot uur en op zaterdag 9 mei van uur tot uur is er weer de jaarlijkse : BLOEMENMARKT in de Lantearne, Dringelstrjitte 13/15. Tuinplanten & Tuindecoraties. (vaste en éénjarige planten) Ook kunt u natuurlijk weer uw eigen meegebrachte potten laten vullen. Graag zien we u op de gezellige bloemenmarkt. Het is weer tijd om de bloemetjes buiten te zetten!!!!!!! ( de opbrengst is bestemd voor het inrichtingsfonds van kerk en lantearne ) 18 Contactblad voor de

19 Op Weg Jeugddienst 19 april BE HAPPY?! Deze dienst wordt georganiseerd door de jeugddienstcommissie in samenwerking met de CJV en de JKC (JeugdKerkCafé). Het gaat in de dienst over gelukkig zijn. Wat maakt jou gelukkig en wat staat hier in de Bijbel over? Het belooft weer een bijzondere en interactieve dienst te worden! Van harte welkom!! Protestantse Gemeente te Akkrum 19

20 Underweis SPECIALE 4 MEI HERDENKING NA 70 JAAR BEVRIJDING Dit jaar is het 70 geleden dat nederland werd bevrijd van de Duitse Nazi bezetting. Daarom zal er 4 mei a.s. na de gebruikelijke stille tocht met bloemlegging, aanvang plm. half acht- een speciale herdenkings bijeenkomst in de Terptsjerke worden gehouden. Daartoe hebben we een paar mensen uitgenodigd om hun medewerking daaraan te verlenen: 1. Coby van der Laan, wethouder van onze gemeente. Zij is een verre achternicht van Sieger van der Laan, die bij de Warrebrêge tussen Aldeboarn en Tynje door de daar in mangaten aanwezige Duitsers werd doodgeschoten. Terwijl hij juist met hen overlegde over het beëindigen van het tussen hen en een kleine Canadese eenheid aan de gang zijnde gevecht. Hij probeerde daarmee te voorkomen dat er nog meer slachtoffers zouden vallen. Coby zal hierover spreken en over de gevolgen die dit had voor de nabestaanden en zijn omgeving. 2. Hans Horrëus de Haas, zoon van de schrijver van het boek: Onderduiker in het hart van Friesland, Roelof Horrëus de Haas. Deze was met twee zoontjes ondergedoken van sept tot april 1945, eerst op It Heech Hiem aan de Wijde Ee onder Goëngahuizen en de laatste paar maanden in Aldeboarn in wat nu genoemd wordt It Andringahûs. Hij zal spreken over de onderduiktijd en over de komst van de Canadezen in Aldeboarn en de Duitsers die de bruggen opbliezen. 3. Frysk Csardas, het zigeunerorkest. Zij zullen Entartete Musyk spelen: Zigeunermuziek en Jiddische muziek. Deze muzieksoorten waren door de Nazi s als verboden muziek aangemerkt. 4. We hebben contact opgenomen met de in Leeuwarden aangestelde organisatie die alles in het werk stelt om de nog levende veteranen uit de V.S. en Canada e.a. naar Friesland uit te nodigen voor de bevrijdingsdag. Indien dat mogelijk blijkt hopen we een paar van hen tijdens onze herdenking te kunnen verwelkomen. 5. We hopen ook enkele familieleden van Sieger van der Laan te verwelkomen. 6. Ds. Piet Rozeboom uit Aldeboarn zal de herdenking met een kort nawoord afsluiten. 20 Contactblad voor de

21 Op Weg Programma stille tocht - Plm Start bij de algemene begraafplaats. - Bloemlegging bij Canadese oorlogsslachtoffers. - Bloemlegging bij in Duitsland overleden Akkrumer slachtoffers. - Voortzetting stille tocht naar monument jhr. P.M. van Baerdt van Sminia. - Bloemlegging bij dit monument. - 2 minuten stilte waarna de taptoe zal worden geblazen. - Gemeentekrans wordt gelegd bij het nationale monument. - Afsluiting door voorzitter 4-mei comité Gerrit Haagsma. - Aansluitend de bijzondere herdenking in de Terptsjerke. Graag nodigen we u uit om aan deze bijzondere 4-mei herdenking deel te nemen zowel wat de stille tocht betreft als ook de bijeenkomst in de Terptsjerke. Namens het 4-mei comité Jan Eijzenga FRIEZEN OM UTENS GEZOCHT Friezen om utens gezocht voor Presentatie Frysk Lieteboek in Culemborg, 25 april 2015 Een grote speurtocht is aan de gang om de Friezen buiten de provincie Friesland te vinden. Natuurlijk, het Frysk Lieteboek wordt aangeboden in de Grote Kerk van Leeuwarden op 18 april 2015, maar de presentatie voor Friezen om utens vindt plaats een week later op 25 april 2015 In de Grote of Barbarakerk en het hele centrum van Culemborg, centraal gelegen in het land. Een bus gevuld met deskundigen en zingende Friezen rijdt die dag naar de Lekstad. Maar hoe vinden we ze, die Friezen buiten de provincie? Elk Fries gemeentelid heeft familie, vrienden of kennissen buiten de provinciegrenzen. We doen een beroep op u. Vertel ze wat er te gebeuren staat in Culemborg. Wijs ze op de site, roep ze op te komen en ga eventueel zelf mee. Het is een volledig dagprogramma waarin vele soorten liederen, muziek en verhalen aan de orde komen. Vanaf uur tot uur lunch en ontmoeting, een grote Jona-tentoonstelling, daarna een feestelijke programma met veel zingen, koren en bekende Friezen in de monumentale kerk, 8 workshops in 3 ronden naar keuze in de kerk en de stad en een joyeuze afsluiting op de centrale Markt. En alle ruimte voor informatie maar ook smûkens (gezelligheid). Kijk voor het volledige programma: Deelname: 15,--, aanmelden bij Giro: NL33 INHB t.n.v. Ulbert Hofsta o.v.v. Lieteboek. Informatie in het Fries: Pietie Westdijk-Kaastra ( ), Pers: Rieks Hoogenkamp ( ), Protestantse Gemeente te Akkrum 21

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

25 april 2012. Al heeft Hij ons verlaten IN DIT NUMMER:

25 april 2012. Al heeft Hij ons verlaten IN DIT NUMMER: 32e jaargang 25 april 2012 4 protestantse kerk Berichten van de protestantse gemeenten van Heemstede en Bennebroek (PKN) IN DIT NUMMER: Algemeen Kerkdiensten 2 Hoofdartikel 4 Viertakt 15 Overige berichten

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 4 mei 2015 "Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool Kerkenwerk 10e jaargang nummer 163 Donderdag 2 mei 2013 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Paasmaaltijd in de Zonnebrinkkerk Goede herinneringen aan

Nadere informatie

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr.

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr. Kerkblad 54 e jaargang nr. 10 6 oktober 2007 7 oktober Lichtpuntviering 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE MEDITATIE Heb je vijanden lief Als ik het helemaal heb gehad

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7

uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7 Kerkbrief uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7 1 K E R K B R I E F I N F O R M A T I E De kerkbrief is een uitgave van de Gereformeerde Ontmoetingskerk te Kamerik

Nadere informatie

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk10 Pg: 1-13 Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015 week 10 (Tekst kerkbode 72 e jaargang nr. 9) Voorzitter Algemene Kerkenraad: H. Morren Bakkersweg 53, 3781

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 4 28 maart - 2 mei 2015 De Augustinus Paasnummer 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de bestuurstafel Website live in een

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318 Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier December 2013 april 2012 Nr. 318 nr. 300 In verband met bereikbaarheid predikante: Ds. G. Rol, tel nr. 581845 06-30454803, in dringende gevallen voorzitter

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014

KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 KERKBLAD 21e jaargang nr. 5 - februari 2014 O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede: zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat, dat ik vergeef waar men

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie