Press officer : Prolespsis - Anne-Sophie Dekeyser /

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Press officer : Prolespsis - Anne-Sophie Dekeyser - 0032-473/97 51 98 - ansodekeyser@gmail.com"

Transcriptie

1 Xaveer De Geyter Architects XDGA_160_expo Tentoonstelling geproduceerd en georganiseerd door het CIVA in coproductie met XDGA Press officer : Prolespsis - Anne-Sophie Dekeyser / CIVA Centre International pour la Ville, l'architecture et le Paysage Marcelline Bosquillon T: Jacques de Neuville T: Facebook : Xaveer De Geyter

2 Xaveer De Geyter staat aan het hoofd van een van de meest uitdagende architectuurpraktijken in België. In de jaren tachtig en in het begin van de jaren negentig was De Geyter (1957) projectarchitect voor OMA/Rem Koolhaas. Samen met Stéphane Beel, Willem Jan Neutelings en Arjan Karssenberg, maakte hij in 1983 deel uit van het Hoogpoort Team, dat een revolutionair voorstel lanceerde voor het Europakruispunt in Brussel - een keerpunt in de naoorlogse geschiedenis van de Belgische en Europese architectuur. In 1988 begon De Geyter een eigen praktijk die op een vaak verrassende wijze de verborgen paradoxen en conflicten van het (sub)urbane leven belicht. Zijn werk is gebaseerd op een bewust geloof in de formele kracht van architectuur om de vele stromen en vaak onverzoenbare activiteiten die de huidige samenleving bepalen, toch vorm te geven en te organiseren. Eerder dan programmatische inhoud vast te leggen, wordt de architectuur een duidelijke omgeving waarin verschillende scenario's, verhalen en uitkomsten mogelijk blijven. De architectuur deinst niet terug voor controverse of gedurfdheid, precies om de potenties van een site, een context of een opdracht bloot te kunnen leggen. Zonder angst of remmingen, wordt architectuur gepresenteerd als het moderne en energieke medium dat niet hoeft terug te plooien op de veiligheid van het verleden of de consensus van het heden, maar dat de onzekerheden van een zowel lucide als positieve toekomst omarmt. In de jaren negentig bouwde De Geyter zijn eerste huizen in Mariakerke, Brasschaat en Sint-Niklaas. Daarna nam het bureau deel aan een groot aantal internationale wedstrijden. Rond de eeuwwisseling werden vijf appartementsgebouwen gerealiseerd in Brasschaat (NL). XDGA tekende het masterplan voor het Ilot Saint-Maurice in Lille (F) en voor de Pont du Gard in Nîmes (F). Tijdens het laatste decennium volgeden grotere architectuuropdracht, zoals het Europacollege in Brugge, de uitbreiding van de Sint-Lucas School in Gent, de Elishout keukentoren en het Rogierplein (beide in Brussel), het politiekantoor van Kortrijk en twee gebouwen voor de Universiteit van Gent (in samenwerking met Stéphane Beel Architecten). Recentelijk won het bureau twee prestigieuze wedstrijden, een voor het ontwerp van het Schumanplein in Brussel en een voor de bouw van het nieuwe Provinciehuis in Antwerpen. De afgelopen jaren werkt XDGA ook steeds meer in het buitenland, door deel te nemen aan wedstrijden en door grootschalige projecten te realiseren, zoals de Entrepot Macdonald in Parijs, een woningcomplex van 410 appartementen in Bordeaux, en een masterplan voor het stedelijk gebied van Paris-Saclay. Christophe Van Gerrewey

3 Sommige projecten : 017_ MAS MUSEUM, ANTWERP, 2000 PROGRAM: HISTORICAL MUSEUM CLIENT: CITY OF ANTWERP TOTAL FLOOR AREA: 16,000 M² SITE AREA: 11,000 M² Model: Vincent de Rijk In dit museum voor de geschiedenis van de Stad Antwerpen worden sterk verschillende collecties samengebracht. XDGA stelt een museum voor waarin die veelheid ontsloten en geëxploreerd kan worden. In essentie is het een warenhuis waarin alle materiaal geördend wordt, bijvoorbeeld chronologisch of naar schaal. Deze matrix wordt op verschillende manieren toegankelijk gemaakt; via het internet, een opvraagsysteem, een duidende tentoonstelling, een parcours van een gastcurator Maar ook verdwalen in het archief, een fanatieke zoektocht, een blitzbezoek of een verhaalloos parcours behoren tot de mogelijkheden. Het museum toont niet langer één syntheseverhaal van de geschiedenis van Antwerpen, maar genereert allerlei mogelijke percepties. 038_ EXTENSION OF MONACO, 2002/2006 Study, phase 1 (2002), phase 2 (2006) PROGRAM: MASTERPLAN FOR THE EXTENSION OF MONACO CLIENT: DIRECTION DE LA PROSPECTIVE ET DES ÉTUDES D URBANISMES DE MONACO AREA: 385 HA Model: Sirris XDGA werd gevraagd om te onderzoeken hoe het grondgebied van het Vorstendom Monaco uitgebreid kon worden, en meer specifiek om die uitbreidingen dankzij de nieuwe technologische ontwikkeling van offshore decks op pilotis te plannen in zee. XDGA stelde vier conceptuele scenario s voor, waarbij de publieke ruimte op zee telkens centraal staat. In elk voorstel werd rekening gehouden met de positie van zowel het casino als het koninklijk paleis.

4 041_ SINT-LUCAS SCHOOL OF FINE ARTS, GHENT, , 1st prize, studios built and existing buildings renovated PROGRAM: MASTER PLAN FOR CAMPUS, ART STUDIOS, LIBRARY, CAFETERIA, RENOVATION OF EXISTING BUILDINGS CLIENT: SINT-LUCAS HOGESCHOOL VOOR WETENSCHAP EN KUNST TOTAL FLOOR AREA: 7,000 M² (STUDIO BUILDING: 1,550 M²) SITE AREA: 460 M² (STUDIO BUILDING) Model: XDGA, XDGA Het architecturale concept voor het nieuwe ateliergebouw bestaat uit een verspringende stapeling van drie horizontale, rechthoekige, massieve volumes met dubbele hoogte. Elk atelier krijgt hierdoor zenithaal licht en dichte wanden. Het gebouw schrijft zich in in de context doordat dat het aan de buitenkant de richting van de straat volgt, terwijl het aan de andere kant de orthogonale orde van de binnenkoer hersteld. 042_ COOVI KITCHEN TOWER, BRUSSELS, , 1st prize, Kitchen Tower built and existing buildings renovated PROGRAM: ENTRANCE PAVILION, SPORTS HALL, KITCHEN TOWER, STUDENT HOUSING, PARKING AND RENOVATION OF EXISTING BUILDINGS CLIENT: VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE TOTAL FLOOR AREA: 3,293 M² (KITCHEN TOWER) SITE AREA: 72,600 M² Model: Made by Mistake - sponsored by Strabag Photographs: XDGA De opdracht om een nieuwe campus voor de hotelschool in Anderlecht te ontwikkelen, was tweeledig: enerzijds werden de bestaande gebouwen gerestaureerd en gerenoveerd, anderzijds werd een nieuwe toren met keukens toegevoegd aan de campussite. De toren wordt gekenmerkt door een reeks van verticale kokers aan de buitenkant waartussen kolomloze open verdiepingen opgehangen zijn. In die zin is het een omkering van het klassieke torenconcept met centrale kern. Stedenbouwkundig legt de toren een ruimtelijk verband tussen campus en snelweg.

5 046_ NATIONAL ARCHIVES, LUXEMBOURG, 2003 PROGRAM : ARCHIVES, OFFICES CLIENT : NATIONAL ARCHIVES FONDS BELVAL LUXEMBOURG TOTAL FLOOR AREA : 37,600 M² Model : XDGA Photographs : Frans Parthesius Voor de nieuwe stad voor wetenschap, onderzoek en innovatie, die wordt ontwikkeld op een terrein van de vroegere staalindustrie in Esch-Belval in Luxemburg, stelt XDGA voor het archief in een torenvolume onder te brengen. Het geheel bestaat enerzijds uit een massief, compact en rationeel blok met archieven, en anderzijds uit lichte, zwevende kantoor- en congresvolumes die aan het hoofdvolume worden toegevoegd. 048_ LES HALLES, PARIS, PROGRAM : RESTRUCTURING OF QUARTIER DES HALLES, NEW SUBWAY CONNECTIONS, PUBLIC SPACE AND COMMERCIAL ACTIVITIES CLIENT : SEM PARIS TOTAL FLOOR AREA : 300,000 M² (RENOVATION) + 35,000 M² (NEW) SITE AREA : 8 HA Model : Vincent de Rijk Photographs : Hans Werlemann De ondergrondse stad Les Halles in hartje Parijs maakt niet actief deel uit van het straatleven van de metropool, ondanks haar functie als belangrijkste toegangspoort tot het centrum. Het doel van het ontwerpvoorstel van OMA XDGA ONE is een directe relatie tot stand te brengen tussen enerzijds het ondergrondse programma van winkels, bioscoop, cultuur, metro en RERstations, en anderzijds de bovengrondse traditionele stad. De voornaamste ingreep bestaat eruit de ondergrondse lagen zichtbaar te maken op straatniveau, en tegelijk de werking van het maaiveld te betrekken op de ondergrondse verdiepingen.

6 055_ EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO), THE HAGUE, , 1st prize, discontinued PROGRAM: OFFICES, PUBLIC FACILITIES AND CONVENTION CENTRE CLIENT: EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO) TOTAL FLOOR AREA: 71,000 M² (BRUTO) Model: XDGA, Made by Mistake Het ontwerp voor het nieuwe kantoorgebouw vormt voor XDGA de gelegenheid om zowel de interne samenhang van het bouwcomplex als de relatie tussen de site en de omgeving helemaal te herdenken. Het nieuwe gebouw manifesteert zich als een hybride vorm die bestaat uit een enorm groot verticaal gedeelte met diepe insnijdingen, en een horizontaal element dat zich uitstrekt over de volledige lengte, met daaronder een nieuw publiek plein. 065_ POLICE AND JUSTICE CENTER (PJC), ZURICH, 2005 PROGRAM : POLICE AND JUSTICE CENTRE INCLUDING A PRISON, OFFICES AND PUBLIC FUNCTIONS CLIENT : BAUDIREKTION KANTON ZÜRICH TOTAL FLOOR AREA : 112,060 M² (92,310 M² TOTAL + 19,750 M² PARKING) SITE AREA : 24,137 M² Model : XDGA Photographs : Frans Parthesius Hoe kan men een grootschalig en monotoom programma zoals dat van een politiecommissariaat en justitiepaleis verenigen en implanteren in het centrum van Zürich? XDGA aanvaardt de eentonigheid van het programma en neemt ze als uitgangspunt van het ontwerp. Het programma wordt in een patroon gegoten van evenwijdige lijnen, gebogen volgens de eigenaardige vorm van de site en in functie van de slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van het terrein in een eerste bouwfase.

7 068_ PRIVATE HOUSE, HOEILAART, Commission, built PROGRAM: PRIVATE HOUSE TOTAL FLOOR AREA: 320 M² Model: XDGA In dit huis gaan alle functies van het wonen losse verbanden met elkaar aan door een systeem van min of meer doorschijnende schuifwanden. Een klassieke opdeling kan in een mum van tijd herschapen worden in een labyrintisch woonlandschap. 069_ BALTIC PEARL, ST PETERSBURG, 2005 Idea competition PROGRAM: MASTER-PLAN FOR THE EXPANSION OF ST PETERSBURG AND DESIGN OF A LANDMARK BUILDING WITH APARTMENTS, COMMERCIAL FUNCTIONS, CASINO, HOTEL, OFFICES, AQUATIC CENTRE CLIENT: ZOA BALTIC PEARL TOTAL FLOOR AREA: 345,000 M² LANDMARK; 1,000,000 M² HOUSING Model: Made by Mistake Photographs: Hans Werlemann De kerngedachte in het voorstel van het Baltic Pearl project, fundamenteel voor zowel het masterplan als voor het bouwen van het monumentale gebouw zelf, is om de verschillende elementen ervan schaamteloos naast elkaar te plaatsten, zowel horizontaal als verticaal. Het is net de spanning tussen alle elementen die in staat is een nieuwe vorm van stedelijkheid te genereren. 077_ CENTRAL LIBRARY, MARNE-LA-VALLÉE, 2006 PROGRAM : LIBRARY BUILDING IN TWO PHASES CLIENT : UNIVERSITY MARNE LA VALLÉE SQM (TOTAL FLOOR AREA) : 12,000 M² Model : XDGA Photographs : Frans Parthesius XDGA ontwerpt de nieuwe bibliotheek voor de universiteit van Marne-La-Vallée als een trefpunt voor studenten en onderzoekers van de

8 verschillende departementen. De bibliotheek wordt als dusdanig de intellectuele knoop van de campus en functioneert tevens door zijn inplanting als een nieuw centrum en dé sociale ontmoetingsplek voor de gehele campus. 080_ PLACE ROGIER, BRUSSELS, , 1st prize, in progress PROGRAM : RENEWAL OF PLACE ROGIER AND THE BOULEVARD BOTANIQUE, WITH THE REHABILITATION OF THE ROGIER UNDERGROUND STATION CLIENT : BRUSSELS CAPITAL REGION TOTAL FLOOR AREA 45,000 M² (SQUARE : 9,000 M², UNDERGROUND : 7,000 M², BOULEVARD : 29,000 M²) Model : XDGA, Sirris Photographs : Frans Parthesius Centraal op het Rogierplein wordt een grote patio gecreëerd om de bestaande ondergrondse netwerken van openbaar vervoer te ontsluiten en met elkaar te verbinden. De patio wordt overdekt door een cirkelvormige luifel met een diameter van 64 meter die eveneens beschutting biedt aan de busstop en een groot deel van het Rogierplein. De luifel verbindt de ruimte van het plein met die van de kleine ring. Langs de noordkant van de kleine ring wordt ook een voetgangersstrip met terrassen en groen aangelegd. Het geheel verbindt ondergrond en bovengrond, en het plein wordt weer een markante pek in de stad. 089_ BEZALEL ACADEMY OF ART AND DESIGN, JERUZALEM, 2007 PROGRAM : NEW CAMPUS FOR THE ARCHITECTURE DEPARTMENT OF THE ACADEMY CLIENT : BEZALEL ACADEMY OF ART AND DESIGN TOTAL FLOOR AREA : 30,000 M² Model : XDGA Photographs : XDGA Het ontwerp voor de nieuwe campus van de Bezalel Academy bestaat uit twee gelijkaardige, vierkante volumes het ene verzonken in het landschap, het andere opgetild van het maaiveld die ondergronds met elkaar worden verbonden. De tweedeling maakt het mogelijk om een delicate relatie met de historische context aan te gaan. Tegelijk benadrukken de gebouwen als paar de eenheid van de school.

9 097_ POLICE STATION, KORTRIJK, , 1st prize, discontinued PROGRAM: POLICE HEADQUARTERS CLIENT: STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF KORTRIJK TOTAL FLOOR AREA: 23,000 M² SITE AREA: 7,539 M² Model: XDGA Het ontwerp van een nieuw politiekantoor in Kortrijk heeft een driehoekig grondplan, precies de vorm van het bouwterrein, en wordt gekenmerkt door een regelmatig grid van perforaties, zowel in de bovenste bouwlagen met kantoren, als in de onderste laag met vrije parkeerruimte. De perforaties varieëren naargelang hun functie als vide, patio, omgekeerde patio, atrium of glazen doos. Ze maken het generische plan specifiek en zorgen voor visuele en fysieke relaties tussen de verschillende bouwlagen. 111_ NEW PORT HOUSE, ANTWERP, 2008 PROGRAM : RENOVATION OF AN EXISTING MONUMENTAL BUILDING AND EXTENSION WITH OFFICES CLIENT : ANTWERP MUNICIPAL PORT AUTHORITY TOTAL FLOOR AREA : 7,432 M² (EXISTING BUILDING), 8,364 M² (NEW BUILDING), 5,960 M² (PARKING) Model : XDGA, Sirris Photographs : Frans Parthesius Het wedstrijdontwerp voor de verbouwing van het bestaande pand van de voormalige brandweerkazerne aan het Kattendijkdok in Antwerpen en de uitbreiding ervan met een nieuw kantoorgebouw, werd getekend tegen de achtergrond van de toenmalig geplande imposante brug De Lange Wapper in de directe nabijheid. Het ontwerp van XDGA voor het nieuwe Havenhuis stelt voor om het nieuwe gebouw bovenop het bestaande te projecteren: een uitbreiding die ruim boven De Lange Wapper uit troont, met een identieke footprint als het oude gebouw.

10 112_ INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC), THE HAGUE, 2008 PROGRAM: PERMANENT PREMISES OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: COURT OFFICES, COURTROOMS, OFFICES, PRESS, PUBLIC FACILITIES, PARKING, PARK CLIENT: INTERNATIONAL CRIMINAL COURT TOTAL FLOOR AREA: 32,000 M² (BRUTO) Model: Made by Mistake Het ontwerpvoorstel van XDGA organiseert het ICC complex als een kleine stad, met een verzameling van onafhankelijke bouwvolumes op een plein. De rechtzalen van het ICC, worden ondergebracht in een horizontaal volume dat balanceert op een ontvangstpaviljoen, een abstracte verwijzing naar een weegschaal, het symbool voor gerechtigheid. 116_ RUE DE LA LOI, BRUSSELS, PROGRAM: DEFINITION OF A NEW URBAN FORM FOR THE RUE DE LA LOI CLIENT: BRUSSELS CAPITAL REGION TOTAL FLOOR AREA: 506,000 M² (EXCL. PARKING) Model: Valerio Sartori Een Europese internationale wedstrijd die in 2008 werd uitgeschreven, heeft als doel de stadsvorm voor de Brusselse Wetstraat en omgeving te herdefiniëren, en de stedelijke integratie van de Europese instellingen te verbeteren. XDGA pakt de uitdagingen van dichtheid, stedelijke mix, mobiliteit en openbare ruimte aan, en stelt voor om het hele programma onder te brengen in één enkel, erg compact stedelijk blok, dat ondertunneld wordt en door twee centrale assen doorsneden wordt. De concentratie aan hoge gebouwen gedefinieerd door de figuur van de canyon is imposant, maar past zich tegelijk in het bestaande stedelijk weefsel in.

11 122_ NØRREPORT STATION, COPENHAGEN, 2009 PROGRAM: PUBLIC SQUARE, ROOF AND PAVILIONS FOR THE UNDERGROUND TRAIN AND SUBWAY STATION AND A NEW BICYCLE PARKING CLIENT: CITY OF COPENHAGEN, RAIL NET DENMARK AND DSB TOTAL FLOOR AREA: 15,711 M² (SQUARE: 11,660M², GATEWAY: 1,282 M², KIOSKS: 400 M², UNDERGROUND BICYCLE PARKING: 2,369 M²) Model: XDGA, Studio KU+ Het ontwerp van XDGA voor een metro- en treinstation met een grote fiestenstalling in het centrum van Kopenhagen bestaat uit één enkel groot gebaar: een schaalvormige hal bestaande uit één grote staalplaat, gebogen volgens de curve van een kettinglijn en zonder bijkomende constructive-elementen. Die hal verzamelt alle bestaande activiteiten en straatmeubilair, enkel de fietsenstalling wordt ondergronds geplaatst. 126_ PAPS DEPARTMENT OF POLITICS AND PUBLIC ADMINISTRATION, STRASBOURG, 2009 PROGRAM: AUDITORIUM, CLASSROOMS, OFFICES, LIBRARY, CAFETARIA, GARDEN, BYCICLE PARKING CLIENT: PÔLE D ADMINISTRATION PUBLIQUE DE STRASBOURG (PAPS) TOTAL FLOOR AREA: 12,500 M² Model: XDGA Het nieuwe faculteitsgebouw PAPS van de universiteit van Strasbourg dient ingeplant te worden op de historische site van een oud hospitaal. XDGA stelt voor om de gesloten site radicaal te openen en publiek toegankelijk te maken zodat studenten, docenten, medewerkers en andere gebruikers het gebouw kunnen betreden vanuit de verschillende toegangen tot de site. Door het hoofdvolume van het gebouw op te tillen, ontstaat op het maaiveld een plek die uitdeint naar het aangrenzende stadscentrum. De verzonken verdiepingen van het gebouw vormen een choreografie van hellende vlakken en trappen, die niet alleen dienst doen als verticale verbindingen maar ook als ontmoetingplekken en lesruimtes. Centraal in het gebouw is een atrium, waar alles en iedereen samenkomt.

12 139_ PLACE SCHUMAN, BRUSSELS, , 1st prize, in progress PROGRAM: PUBLIC SPACE CLIENT: BRUSSELS CAPITAL REGION TOTAL FLOOR AREA: 29,544 M² (UNDERGROUND: 935 M², AMPHITHEATRE: 2,462 M², SQUARE: 26,147 M²) SITE AREA: 26,147 M² Model: XDGA, Sirris Het nieuwe Schumanplein wordt het icoon voor een democratisch Europa. Het ondergronds brengen van het doorgaand autoverkeer laat toe om de voormalige rotonde om te vormen tot dé centrale publieke plek van de Europawijk. In het centrum van het plein, en op de aslijn waarlangs alle vormen van politieke macht regionale, nationale en Europese georganiseerd zijn, ontwerpt XDGA een rond, schelpvormig amfitheater. Het object dient als podium, auditorium, arena, tribune en parlement van het volk; een sterk symbolisch gebaar dat toelaat om politieke, journalistieke, culturele en sportieve activiteiten te organiseren. Onder de schelp worden twee nieuwe ingangen voorzien naar het nieuwe ondergrondse treinstation en naar het bestaande metrostation. 146_ PROVINCE HEADQUARTERS, ANTWERP, , 1st prize, in progress PROGRAM: NEW HEADQUARTERS FOR THE PROVINCIAL ADMINISTRATION OF ANTWERP CLIENT: PROVINCE OF ANTWERP TOTAL FLOOR AREA: 33,000 M² SITE AREA: 28,250 M² Model: XDGA, Sirris Op vraag van de Provincie Antwerpen werd in 2011 een architectuurwedstrijd uitgeschreven om de oude kantoortoren aan de Koningin Elisabethlei te vervangen door een nieuw Provinciehuis. Het basisidee van het winnende ontwerpvoorstel van XDGA, waarbij de voorbouw van de bestaande toren geïntegreerd wordt in een totaal nieuw concept, bestaat eruit de versnipperde kleine parken in de omgeving samen te voegen en te ontsluiten, en het provincieterrein voor het publiek toegankelijk te maken. Om het brede front van de voorbouw dat het provinciedomein afsluit te doorbreken, wordt er een nieuwe bouwschijf haaks overheen gezet. Bovenop dit dwarsdeel wordt een kantoorblok gebouwd waarvan de verdiepingen uitwaaieren. De geknikte vorm die zo ontstaat, zoekt het zwaartepunt van het park en zorgt ervoor dat het blokgebouw niet weegt op de naburige bebouwing. Het nieuwe Provinciehuis is aldus ontworpen als een vrijstaande, maximaal compacte constructie.

13 149_ SILO BUILDING, LEUVEN, , 1st prize, in progress PROGRAM: HOUSING, HOTEL, OFFICES, SHOPS, CULTURE CLIENT: ERTZBERG TOTAL FLOOR AREA: 54,468 M² SITE AREA: 2,776 M² Model: Studio KU+ Het silogebouw in de wijk Tweewaters in Leuven, geldt als een oriëntatiepunt voor de gehele Leuvense binnenstad. Het ontwerp voor de reconversie van het gebouw krijgt een klassieke compositie bestaande uit een glazen sokkel, met daarboven een geheel van 56 zuilen( de bestaande silo s) met daarop een nieuw toegevoegd volume. Tussen de bestaande silo s en het nieuwe volume bevindt zich een publiek terras met restaurants, het zogenaamde stadsbalkon. 158_ Z33 MUSEUM, HASSELT, 2012 PROGRAM: MUSEUM, OFFICES, WORKSHOP, LOGISTICS CLIENT: Z33 HOUSE FOR CONTEMPORARY ART TOTAL FLOOR AREA: 2,980 M² Model: XDGA In 2012 ontwerpt XDGA in het kader van een Open Oproep de uitbreiding van het Z33 museum in Hasselt. De site van Z33 is uniek in zijn setting: de begijnhoftuin is een groene oase in de stad en fungeert tevens als een soort buitenkamer voor het museum. De omliggende gebouwen dateren uit verschillende perioden, hebben een uiteenlopende typologie, zijn georiënteerd naar de binnentuin en onderling verbonden door een muur. Met de inplanting van het nieuwe volume van Z33 versterkt en vult XDGA deze compositie verder aan. Door de inplanting en de hoogte ervan fungeert de uitbreiding als een centraal oriëntatiepunt voor de site. 167_ SEAWALL, OSTEND, 2012 PROGRAM: BROADENING OF THE SEAWALL WITH DAMS CLIENT: CITY OF OSTEND, AGENTSCHAP VOOR MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST (MDK) AFDELING KUST SITE AREA: 3,8 KM Model: XDGA Photography: XDGA Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en de Stad Oostende schrijven in 2012 een wedstrijd uit voor de herinrichting en de verbreding van de zeedijk in de zone Raversijde tot Wellington. Het voorstel van XDGA bestaat in essentie uit de toevoeging

14 van een stedelijke vorm als verbinding tussen dijk en strand: het sterk hellende, onbruikbare oppervlak van de dijk wordt vervangen door een uitgebreide trappenpartij die de stormgolven breekt en die daardoor de geplande verhoging van de zeedijk overbodig maakt. De trap heft de ruimtelijke scheiding tussen dijk en strand op, en wordt zelf een recreatief stedelijk apparaat. In plaats van een defensieve vesting, verandert de dijk in een architecturale, langgerekte, genereuze geste naar de zee toe waarop mensen flaneren, zitten, slenteren, springen, spelen. I. Xaveer De Geyter Architects. XDGA_160_EXPO Voor de eerste retrospectieve van zijn werk, die eind 2013 plaatsheeft in het CIVA, kijkt Xaveer De Geyter terug op 25 jaar activiteit. De expositie zal fungeren als een verslag van feiten, als een bloemlezing waarin diverse documenten (maquettes, foto s, PowerPoints, films) verzameld zijn, die getuigen van de realiteit van het werk van de architect aan de hand van zowel architectuurprojecten - al dan niet uitgevoerd, in bouwfase of in wedstrijdfase - als van studies over stadsontwikkeling, die ook ruimte voor reflectie bieden over zijn ethische en esthetische ideeën. Films gerealiseerd in medewerking met Diogène, met interviews van: Lars Lerup: onderzoeker, auteur en docent aan de RICE University Architecture School van Houston. Olivier Bastin: Bouwmeester (bma) van Brussels Gewest. Floris Alkemade: Architect (FAA). Françoise Fromonot: Architect, architectuurkritiek en redacteur van Criticat. Dominique Boudet: Franse architecturkritiek (Criticat) en hoofdredacteur van AMC Le Moniteur Architecture.

15 II. Een publicatie : XDGA from A to Z Bij Christophe Van Gerrewey (Uitgeverij Lannoo) Dit boek biedt een overzicht van 34 projecten van de jaren negentig tot vandaag. Christophe Van Gerrewey schreef 26 alfabetische geordende hoofdstukken, waarin het werk van XDGA op verschillende manieren wordt geanalyseerd. De interactie tussen woord en project die hieruit resulteert is essentieel voor iedereen die geïnteresseerd is in de polemische en kritische plaats die XDGA inneemt tegenover de architecturale omgeving. Fragment : Z With these twenty-five words in mind and together with anything else that can be thought up besides it is not far-fetched to assert that the work of XDGA is completely of our time, but at the same time has nothing to do with our time. So what is the special relationship that this architect has with the Zeitgeist? The answer is best demonstrated by the Jonction project, created on the initiative of two Brussels NGOs (Recyclart and Congres) with the support of Olivier Bastin, Chief Architect of the Brussels Capital Region. It was exhibited in Bozar together with the work of three other firms, under the title 4 visies op de Noord-Zuidverbinding (4 Visions of the North-South connection) and presented on large tapestries for the occasion. The issue raised was the saturation of this connection due to the concentration of national train traffic. [ ] As is often the case, the XDGA proposal is simple: extend the North-South connection by means of an East-West connection which goes under the Kunstberg in the east in the direction of Luxemburg and Schuman stations, and over the lower-lying city in the west in the form of a viaduct. In the De Morgen newspaper Pieter T Jonck wrote: The design is so bold that it s difficult to decide whether it is a utopian fantasy.' Yet the great value of this proposal lies precisely in accepting this decision; precisely because it clarifies so much about what is unthinkable today, according to prevailing ideas, and because it also shows how mindblowing and manifold the possibilities are, provided there is a willingness to want and dare to think about them. The XDGA design for the East-West connection is therefore not of our time: there is precious little support in society for large-scale infrastructural works and for radical change... the cultural and psychological fear of tunnelling under and bridging over (and for the spaces that will emerge as a result) is too big... the project requires money for and a focus on a mode of public transport that has become outdated and is not used by the majority of the population... the train is used for covering relatively small distances within a city centre, and aspires to replace the metro, car, bus and bike... the proposal assumes a political consensus and decisiveness to achieve this intervention in the cityscape, despite the unavoidable hysterical criticism and mediatised reactions that will result... it pretends that

16 Brussels is really the capital of Belgium and Europe, and so can be used to facilitate train travel... and it ignores the fact that given the threat to the kingdom s integrity, as stated in the brochure as a natural law Brussels is a problem that nobody really knows how to deal with, and that some people would rather see it disappear together with the country of which it is the capital... III AGENDA uur In het kader van deze expositie geeft Xaveer De Geyter een lezing in Bozar. A+ / Bozar architecture (www.bozar.be) Zaal M Ravensteinstraat Brussel Lezing in het Engels Coproductie Rondleidingen bij Arkadia (www.arkadia.be) Datum te bepalen in januari 2014

17 IV COLOPHON CONCEPT XDGA / XAVEER DE GEYTER, LIEVEN DE BOECK, MICHAEL SMITH, GUILLAUME BOSTOEN, ELINE DEHULLU, LOUIS WEISS, ANTOINE CHAUDEMANCHE CIVA / MARCELLE RABINOWICZ, CHRISTOPHE POURTOIS, MARIE VANHAMME COORDINATION & PRODUCTION XDGA / XAVEER DE GEYTER, LIEVEN DE BOECK, MICHAEL SMITH, GUILLAUME BOSTOEN, CIVA / MARCELLINE BOSQUILLON, JACQUES DE NEUVILLE, CHRISTOPHE POURTOIS, MARCELLE RABINOWICZ, MODELS XDGA / GUILLAUME BOSTOEN, VINCENT DE RIJK, MADE BY MISTAKE SPONSORED BY STRABAG FEDERICO PEDRINI, STUDIO KU + SIRRIS RYOSUKE YAGO VINCENT DE RIJK, MADE BY MISTAKE, STUDIO KU+, SIRRIS VIDEOS XDGA/ XAVEER DE GEYTER LIEVEN DE BOECK ANTOINE CHAUDEMANCHE ELINE DEHULLU CIVA/ MARCELLE RABINOWICZ JACQUES DE NEUVILLE VIDEO PRODUCTION & COORDINATION ELINE DEHULLU ANTOINE CHAUDEMANCHE JACQUES DE NEUVILLE REALISATION DIOGÈNE ASBL RAFAEL ABRIL CUERVO JAMES LÊ ZLATINA ROUSSEVA

18 COMMUNICATION MARCELLINE BOSQUILLON GRAPHIC DESIGN PAM & JENNY PRESS OFFICER ANNE-SOPHIE DEKEYSER / PROLEPSIS SPONSORING JACQUES DE NEUVILLE ADMINISTRATION ANDREA FLORES + CHAIMAE EL AHMADI EXHIBITION INSTALLATION RENAUD DE STAERCKE + MOHAMED HOULLICHE + CHRISTOPHE MEAUX LOGISTIC OUMAR GANGUE + AICHA BENZAKTIT + MOSTAFA CHAFI + GHALLIA ENNAHRAWANI + ABDOULAYE GAY + MABIALIA-MPONOABO ALIAS M BULAYI MPIAMBU + REDA SAIRI AKNOWLEDGEMENTS MARIE VANHAMME, PRÉSIDENTE ET LES MEMBRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION ET DE L ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CIVA FLORIS ALKEMADE OLIVIER BASTIN DOMINIQUE BOUDET MIL DE KOONINCK FRANÇOISE FROMONOT LARS LERUP CHRISTOPHE VAN GERREWEY SPONSORS Images : 042_Coovi_Anderlecht_ _700_3872_ Parthesius 080_Place Rogier, credits: XDGA, Place Rogier, Brussels (B), competition 1 st prize, ongoing Photo: XDGA 139_Schuman_Camera14 Credits: XDGA, Square Schuman, Brussels (B), competition 1 st prize, 2010-ongoing 042_Coovi_Anderlecht_ _700_3872_ Parthesius, detail

19 VI PRAKTISCHE INFO Xaveer De Geyter Architects XDGA_160_expo Expositie geproduceerd en georganiseerd door het CIVA in coproductie met XDGA CIVA Internationaal Centrum voor de Stad, de Architectuur en het Landschap Kluisstraat Brussel België T: Website: PERS Anne-Sophie Dekeyser Véronique Moerman INFO & TICKETS Openingsuren dinsdag > zondag, 12 uur > 18 uur CIVA extra muros Espace Architecture La Cambre Horta, ULB Flageyplein 19bis 1050 Brussel Tickets Tickets: 10 Groepen + 10 pers.: 6 Studenten, senioren: 5 18 jaar: gratis RONDLEIDINGEN PARTICULIEREN EN SCHOLEN Rondleidingen scholen: 1 p/pers. + gids Rondleidingen groepen: 5 p/pers. + gids + Gids: - 75 tijdens de week - 85 tijdens het weekend na 18 uur Voor een groep van maximaal 25 personen PRIVÉNOCTURNES Mogelijkheid tot privéavonden voor bedrijven Contact: Jacques de Neuville T +32 (0) BOEKHANDEL VAN HET CIVA CIVA BOOKS Boekhandel gespecialiseerd in architectuur, tuin, design Veel nieuwe zaken, tentoonstellingscatalogi, architectuurgidsen, mooie boeken, tijdschriften en de volledige collectie van de CIVA-edities

architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out

architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out alert architecture living ecology research teamwork van binnenuit from inside out 4 3 12 21 35 Anders bekeken, Concreet en veelzijdig Viewing things differently, Concrete and versatile TOTAALBELEVING ALS

Nadere informatie

Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space

Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space 114 B I G N E S S IS ALL IN THE M I N D Maurice Harteveld Bigness Is All in the Mind Bigness Viewed in Terms of Public Space There are some who glorify the state or quality of bigness. This seems to be

Nadere informatie

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN OOSTENDE wvi GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN OOSTENDE COLOFON rapport maart 2005 OPDRACHTGEVER Stad Oostende OPDRACHTHOUDER wvi PROJECTLEIDER Filip Vanhaverbeke

Nadere informatie

Rooilijn. Special Roeterseiland: 2 ha. stedelijkheid. Achtergrond Compacte clusteruniversiteit 1950-2010. Roeterseiland: van Complex naar Campus

Rooilijn. Special Roeterseiland: 2 ha. stedelijkheid. Achtergrond Compacte clusteruniversiteit 1950-2010. Roeterseiland: van Complex naar Campus Jg. 42 / Nr. 4 / 2009 P. 229 Special Roeterseiland: 2 ha. stedelijkheid Stelling Leon Deben Interview The challenge is to make the Roeterseiland part of the city Achtergrond Compacte clusteruniversiteit

Nadere informatie

ontwerpstudio 1 master architectuur Universiteit Hasselt

ontwerpstudio 1 master architectuur Universiteit Hasselt ontwerpstudio 1 master architectuur Universiteit Hasselt voorwoord Bigness is no longer part of any urban tissue. (...) Its subtext is fuck context. Rem Koolhaas in Bigness, or the problem of Large uit

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

NIEUW LICHT OP LEEGSTAND

NIEUW LICHT OP LEEGSTAND NIEUW LICHT OP LEEGSTAND ontwerpend onderzoek naar de transformatie & stedenbouwkundige potentie van (structureel) leegstaande kantoren in Nederland en België 1 16 oktober 2012 S-M-L studio voor het metropolitane

Nadere informatie

Inaugural Address, November 25, 2011 Dean faculty of Architecture,

Inaugural Address, November 25, 2011 Dean faculty of Architecture, 1 Intreerede, 25 november 2011 Prof. ir. Karin Laglas, Decaan faculteit Bouwkunde, TU Delft Inaugural Address, November 25, 2011 Prof. ir. Karin Laglas, Dean faculty of Architecture, TU Delft 2 3 Intreerede,

Nadere informatie

Stad LImburg. PROJECtnota atelier limburg europa

Stad LImburg. PROJECtnota atelier limburg europa Stad LImburg PROJECtnota atelier limburg europa Voorwoord Deze projectnota toont de ambitie van Limburg. De aangekondigde sluiting van Ford Genk vormt de aanleiding om op een andere manier na te denken

Nadere informatie

Framing the Afropolis Michel Ecochard and the African City for the Greatest Number

Framing the Afropolis Michel Ecochard and the African City for the Greatest Number Framing the Afropolis Michel Ecochard and the African City for the Greatest Number Michel Ecochard s biography reads as a fascinating tale of events, people and places. 1 Ecochard was educated as an archaeologist,

Nadere informatie

intern is een kwartaaluitgave van de bni beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten 2012 # 1-2-3-4 september

intern is een kwartaaluitgave van de bni beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten 2012 # 1-2-3-4 september intern is een kwartaaluitgave van de bni beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten 2012 # 1-2-3-4 september colofon Intern verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 750 exemplaren. ISSN:

Nadere informatie

DE ARCHITECT ALS FACILITEUR EEN GESPREK MET SMAR OVER HET WERKEN AAN SCHOLEN IN KANSARME

DE ARCHITECT ALS FACILITEUR EEN GESPREK MET SMAR OVER HET WERKEN AAN SCHOLEN IN KANSARME DE ARCHITECT ALS FACILITEUR EEN GESPREK MET SMAR OVER HET WERKEN AAN SCHOLEN IN KANSARME BUURTEN VAN BRUSSEL JOHAN LAGAE THE ARCHITECT AS FACILITATOR A DISCUSSION WITH SMAR ABOUT WORKING ON SCHOOLS IN

Nadere informatie

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie

size, soil, water and space Alexander Herrebout en Gerwin de Vries 2007-2009

size, soil, water and space Alexander Herrebout en Gerwin de Vries 2007-2009 size, soil, water and space Alexander Herrebout en Gerwin de Vries 2007-2009 size, soil, water and space this small book is a collection of images, texts, studies and designs by Alexander herrebout en

Nadere informatie

berichten DEcAAN Luc SELS WE StAAN Op EEN KANtELMOMENt. p. 4 rubriek Bert De GraeVe (Bekaert) corporate Governance herdefiniëren. p.

berichten DEcAAN Luc SELS WE StAAN Op EEN KANtELMOMENt. p. 4 rubriek Bert De GraeVe (Bekaert) corporate Governance herdefiniëren. p. EKONOMIKA Magazine van de Ekonomika Alumni Driemaandelijks 65 ste jaargang mei - juni - juli - augustus 2009 Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 rubriek berichten DEcAAN Luc SELS WE StAAN Op EEN KANtELMOMENt.

Nadere informatie

Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. Postbus 1019 3000 BA Rotterdam The Netherlands. +31 10 20 600 33 info@iabr.nl www.biennalerotterdam.

Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. Postbus 1019 3000 BA Rotterdam The Netherlands. +31 10 20 600 33 info@iabr.nl www.biennalerotterdam. Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam Postbus 1019 3000 BA Rotterdam The Netherlands +31 10 20 600 33 info@iabr.nl www.biennalerotterdam.nl Content Inhoud Welcome 8 The Flood Welkom 10 De Zondvloed

Nadere informatie

SMBA. July 4 August 23 Opening: July 4, 5 p.m.

SMBA. July 4 August 23 Opening: July 4, 5 p.m. July 4 August 23 Opening: July 4, 5 p.m. Blast Theory James Bridle Constant Dullaart Femke Herregraven Jennifer Lyn Morone Matthew Plummer-Fernandez Template Suzanne Treister Rozenstraat 59 / NL 1016 NN

Nadere informatie

Nieuwe uitdagingen voor de corporate research library

Nieuwe uitdagingen voor de corporate research library Master of Science Business Process Management & IT Open Universiteit Nederland, faculteiten Managementwetenschappen en Informatica Nieuwe uitdagingen voor de corporate research library een casus bij Philips

Nadere informatie

VERRASSEN AFSTUDEERSCRIPTIE 2010 MARK SIEMERINK

VERRASSEN AFSTUDEERSCRIPTIE 2010 MARK SIEMERINK VERRASSEN AFSTUDEERSCRIPTIE 2010 MARK SIEMERINK INHOUDSOPGAVE. INLEIDING waarom heb ik dit onderwerp gekozen. DEFINITIE VAN VERRASSEN MIJN VISIE MEDESTANDERS TEGENSTANDERS VERRASSEN IN DE PRAKTIJK verrassen

Nadere informatie

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION

RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN METROPOLITAN DELTA INNOVATION RIJNHAVEN our invitation, your challenge inhoud Content In Rotterdam s case I have concluded that there are great assets that should be treasured on the one hand

Nadere informatie

/magazine VOORJAAR 2008. India special: ICT in het onderwijs Self City. Rituelen: religieus erfgoed

/magazine VOORJAAR 2008. India special: ICT in het onderwijs Self City. Rituelen: religieus erfgoed /magazine VOORJAAR 2008 Op 14 maart is het Games Atelier officieel gelanceerd door burgemeester Job Cohen van Amsterdam. In het Games Atelier gebruiken scholieren mobiele telefoons, GPS en internet om

Nadere informatie

Innoverende zorgarchitectuur

Innoverende zorgarchitectuur PILOOTPROJECTEN ONZICHTBARE ZORG Innoverende zorgarchitectuur 1 CODA Wuustwezel CODA Wuustwezel 2 Inhoud Woord vooraf 2 Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Peter Swinnen,

Nadere informatie

ontwerpen in meervoud designing in plural

ontwerpen in meervoud designing in plural alert architecture living ecology research teamwork 5 ontwerpen in meervoud designing in plural 5 9 Ontwerper en opdrachtgever op zoek naar de roots Designer and client on a quest for roots Op zoek naar

Nadere informatie

Design Academy Eindhoven. jaar verslag 2013

Design Academy Eindhoven. jaar verslag 2013 Design Academy Eindhoven jaar verslag 2013 1 Design Academy Eindhoven jaar verslag 2013 2 3 Inhoudsopgave jaarverslag 2013 Event: Jaar: Linking Process tentoonstelling, Milaan 2013, April VOORWOORD - Raad

Nadere informatie

Van realisme naar realiteit Een toekomst voor de Nederlandse architectonische cultuur Een gesprek met Pier Vittorio Au rei i en Roemer vantoorn

Van realisme naar realiteit Een toekomst voor de Nederlandse architectonische cultuur Een gesprek met Pier Vittorio Au rei i en Roemer vantoorn -- Van realisme naar realiteit Een toekomst voor de Nederlandse architectonische cultuur Een gesprek met en Joachim Declerck en Dries VandeVelde De term 'SuperDutch' werd geintroduceerd door Bart Lootsma

Nadere informatie

CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN

CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN Renée Feenstra Yassine Nacro Stella Geraerts Tessa Kramer Tom de Jong Niels de Boer CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN Atelier Stedelijke Vernieuwing & Duurzame Gebiedsontwikkeling Renee Feenstra Niels de Boer

Nadere informatie

Documenteren van de Samenleving

Documenteren van de Samenleving Schetsboek Documenteren van de Samenleving De rollen van een archivaris; denken en doen Schetsboek Documenteren van de Samenleving De rollen van een archivaris; denken en doen Woord vooraf Archiefateliers

Nadere informatie

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN Vraag en aanbod in relatie tot elkaar gebracht Master thesis J.A.J. (Judith) Wintraecken In het kader van de master Real Estate Management & Development

Nadere informatie

HILTON HOTEL SCHIPHOL

HILTON HOTEL SCHIPHOL The Plein (Square) 1 THE PLEIN (SQUARE) The Plein is the heart of Schiphol CBD, where everything comes together. Connecting the business district with the Terminal, its meeting spaces, attractive facilities

Nadere informatie