!"#2 OKTOBER. 3dingendie niet te koop zijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "!"#2 OKTOBER. 3dingendie niet te koop zijn"

Transcriptie

1 !"#2 OKTOBER dingendie niet te koop zijn

2 !"#$ IN DEZE UITGAVE s MEER LEZEN? JONGEREN COVERONDERWERP 3 dingen die niet te koop zijn BLZ r Hier vind je Bijbelse antwoorden op allerlei vragen waar jongeren mee zitten, zoals: Wat kan ik doen tegen pesten? Is mijn uiterlijk een obsessie voor me? Hoe kan ik met ziekte omgaan? Bekijk ook de video Wat andere jongeren zeggen over uiterlijk. Kom erachter hoe de Bijbel jongeren kan helpen om goed met problemen om te gaan. (Ga naar WAT DE BIJBEL LEERT JONGEREN) 3 EEN BLIK OP DE WERELD 4 HULP VOOR HET GEZIN Als een vriendschap te close wordt 6 INTERVIEW Een biochemicus vertelt over zijn geloof 12 GEZONDHEID Epilepsie: Wat u moet weten 14 DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL Depressiviteit 16 TOEVAL OF ONTWERP? Het opmerkelijke gehoor van sabelsprinkhanen KINDEREN r Lees de Bijbelse stripverhalen. Gebruik de werkbladen om je kinderen te helpen meer over Bijbelse personen en morele principes te leren. (Ga naar WAT DE BIJBEL LEERT KINDEREN) October 2013 / Vol. 94, No. 10 / Monthly / DUTCH Oplage per uitgave: in 99 talen Deze publicatie is niet voor de verkoop bestemd maar wordt verschaft als onderdeel van een wereldwijd Bijbels onderwijzingswerk dat gesteund wordt door vrijwillige bijdragen. Tenzij anders vermeld, is de gebruikte Bijbelvertaling de Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift met studieverwijzingen (uitgave 2004). De afkorting v.g.t. betekent voor de gewone tijdrekening. G.T. staat voor van de gewone tijdrekening. Awake! (ISSN X) is published monthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY , U.S.A., and in England by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain, The Ridgeway, London NW7 1RN (Registered in England as a Charity). Uitgegeven door Wachttoren-, Bijbelen Traktaatgenootschap, Noordbargerstraat 77, NL-7812 AA Emmen, Nederland. Christelijke Gemeente van Jehovah s Getuigen (Verantwoordelijke uitgever: Marcel Gillet), Potaardestraat 60, B-1950 Kraainem, Belgie, PP-PB BRUXELLES X - BRUSSEL X No. 10/ Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alle rechten voorbehouden. Printed in Britain. Wilt u meer informatie of een gratis Bijbelcursus? Ga naar of schrijf naar een van de onderstaande adressen. JEHOVAH S GETUIGEN: NEDERLAND: Noordbargerstraat 77, NL-7812 AA Emmen. BELGIE: rue d Argile-Potaardestraat 60, B-1950 Kraainem. Een complete lijst met adressen in de hele wereld vindt u op

3 EEN BLIK OP DE WERELD ITALIE In 2011 werden er in Italie meer fietsen verkocht dan auto s. Enkele mogelijke redenen die werden genoemd, waren de economische crisis, de hoge benzineprijzen en de onderhoudskosten van auto s. De fiets is een praktisch en makkelijk vervoermiddel dat relatief goedkoop te onderhouden is. ARMENI E Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft bepaald dat de Armeense regering de rechten van 17 Getuigen van Jehovah heeft geschonden. De jonge mannen waren vastgezet nadat ze geweigerd hadden vervangende burgerdienst te verrichten onder supervisie van het leger. De regering moet de 17 Getuigen een schadevergoeding betalen en hun juridische kosten vergoeden. Bicycles: Peter Erik Forsberg/age fotostock; license plates: Imaginechina/Corbis CHINA In een poging verkeersopstoppingen tegen te gaan, beperken grote steden het aantal registraties van nieuwe voertuigen. In Peking bijvoorbeeld mogen per jaar niet meer dan nieuwe voertuigen de weg op. De registratiecertificaten worden verloot. In augustus 2012 werden bij zo n loterij certificaten uitgegeven, en er deden mensen aan mee. Slechts 1 op de 53 aanvragers had dus succes. JAPAN Uit een onderzoek van zo n 600 gevallen waarbij kinderen het slachtoffer werden van een misdrijf dat verband hield met sociale netwerksites, bleek dat 63 procent van de kinderen niet door de ouders gewaarschuwd was voor de mogelijke gevaren. In 74 procent van de gevallen gaf de dader toe zulke sites te hebben gebruikt met het doel seks met minderjarigen te hebben. 3

4 HULP VOOR HET GEZIN HUWELIJK Als een vriendschap te close wordt HET PROBLEEM U hebt een vriend die u echt begrijpt. U kunt met hem overal over praten, en dat doen jullie dan ook. We zijn gewoon goede vrienden, zegt u tegen uzelf hoewel uw huwelijkspartner daar misschien anders over zou denken als hij jullie lange gesprekken zou kunnen horen. Waarschijnlijk is jullie vriendschap al te close en moet er iets aan de situatie gedaan worden. Maar hoe is het eigenlijk zover gekomen? Hoewel dit artikel vanuit het perspectief van de vrouw geschreven is, gelden de principes erin voor zowel mannen als vrouwen. HOE HET KOMT Bevestiging. Het komt erop neer dat aandacht van iemand van het andere geslacht ons een goed gevoel geeft. Het is vleiend te weten dat we gewaardeerd worden, en we voelen ons er aantrekkelijk door. Als u al een tijdje getrouwd bent, begint u misschien bevestiging te zoeken bij een vriend. Maar het is belangrijk te weten dat er aan zulk gedrag een prijskaartje hangt. Als u een ongepaste emotionele band krijgt met een andere man, verzwakt u de band met uw partner. In feite geeft u uw partner dan niet de aandacht waar hij recht op heeft. Vraag u af: in welke behoeften voorziet deze vriendschap waarin beter voorzien zou kunnen worden binnenmijnhuwelijk? Kwetsbaarheid. De Bijbel geeft aan dat mensen die trouwen, moeite en zorg zullen hebben (1 Korinthiers 7:28, Groot Nieuws Bijbel). Misschien hebt u af en toe het gevoel dat uw partner u negeert of niet waardeert, of voelt u wrok vanwege een onopgelost conflict. Het kan zijn dat uw partner een gesprek over die onderwerpen uit de weg gaat, waardoor u gefrustreerd raakt en eerder openstaat voor de aandacht van een andere man. Sommige deskundigen zeggen dat het vermijden van gesprekken over moeilijke onderwerpen een belangrijke indicatie kan zijn voor huwelijksproblemen en zelfs voor een echtscheiding. Vraag u af: mis ik iets in mijn huwelijk waardoor ik eerder opensta voor een ongepaste vriendschap? r Meer informatie voor gezinnen is te vinden op

5 WATUKUNTDOEN Zie het gevaar. In de Bijbel staat: Je kunt geen vuur in je zak steken zonder dat je kleren vlam vatten (Spreuken 6:27, GNB). Als u een emotionele band met een andere man krijgt terwijl u al getrouwd bent, is dat funest voor uw relatie (Jakobus 1:14, 15). Het gaat niet alleen om wat er zou kunnen gebeuren. Denk eens aan wat er al gebeurd is. Door een ander op deze manier aandacht te geven, ontneemt u uw partner de aandacht waar hij recht op heeft. Houd uzelf niet voor de gek. Als u heel close met iemand bent, gaat u zich misschien afvragen hoe uw leven geweest zou zijn als u met die persoon getrouwd was. Maar waarschijnlijk stelt u de sterke punten van uw vriend tegenover de zwakke punten van uw partner op z n zachtst gezegd een oneerlijke vergelijking! Bedenk dat het geweldige gevoel dat u hebt als u aan uw vriend denkt, waarschijnlijk hetzelfde gevoel is dat u vroeger voor uw partner had. Bijbels principe: Jeremia 17:9. Stel grenzen. Mensen installeren een alarmsysteem in hun huis of auto om inbraak te voorkomen. Als het gaat om uw huwelijk, kunt u net zoiets doen. Beveilig uw hart, zegt de Bijbel (Spreuken 4:23). Hoe kunt u dat doen? Probeer het volgende: Geef duidelijke signalen af dat u niet beschikbaar bent, misschien door op uw werk foto s van uw partner neer te zetten. Bijbels principe: Genesis 2:24. Bepaal wat wel en niet gepast is als het gaat om uw gedrag tegenover het andere geslacht. Het zou bijvoorbeeld niet gepast zijn om met een andere man over huwelijksproblemen te praten of om met een mannelijke collega iets te gaan drinken. Als u te close bent geworden met een andere man, maak dan een eind aan de vriendschap. Als u dat te moeilijk vindt, vraag u dan af waarom dat zo is. Probeer uw vriendschap met die persoon niet goed te praten, maar neem het op voor uw partner en onderneem stappen om uw huwelijk te beschermen. Bijbels principe: Spreuken 5:18, 19. SLEUTELTEKSTEN Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het. Jeremia 17:9, De Nieuwe Bijbelvertaling. Een man (...) moet zich hechten aan zijn vrouw. Genesis 2:24. Verheug je met de vrouw van je jonge jaren. (...) Wees altijd verrukt van haar liefde. Spreuken 5:18, 19, Willibrordvertaling. GEWOON VRIENDEN? VRAAG U AF: Praat ik met hem over mijn huwelijksproblemen? Zoek ik naar gelegenheden om met hem samen te zijn? Verberg ik de vriendschap voor mijn partner? Zou ik me opgelaten voelen als mijn partner erbij was? Zou mijn partner wantrouwig zijn of zich verraden voelen als hij onze gesprekken zou horen? Ontwaakt! oktober

6 INTERVIEW DAVEY LOOS Een biochemicus vertelt over zijn geloof Dr. Davey Loos woont in Belgie en is biochemicus. Er was een tijd dat hij aan het bestaan van een Schepper twijfelde en in evolutie geloofde. Later veranderde hij van mening. Hoe kwam het dat deze wetenschapper zijn ideeen over de oorsprongvanhetlevenopnieuwonderdeloepnam?ontwaakt! stelde dr. Loos vragen over zijn vakgebied en zijn geloof. een Getuige van Jehovah was geworden, en ik ging naar een van hun bijeenkomsten. Rond diezelfde tijd kwam er een Getuige bij me aan de deur en hij gaf me het boek Is er een Schepper die om u geeft? Waarom bent u wetenschappelijk onderzoeker geworden? Toen ik naar de universiteit ging, koos ik chemie als vakgebied. Ik was vooral gefascineerd door eiwitten en nucle ınezuren, de meest complexe moleculen op onze planeet. Later raakte ik geıntrigeerd door de manier waarop bepaalde moleculen op zonlicht reageren. Geloofde u in God? Als kind wel. Maar toen ik aandekatholiekeuniversiteit Leuven studeerde, leerde ik dat organismen hun ontwerp te danken hebben aan natuurlijke processen. De professoren legden deze processen op een complexe manier uit. Omdat het ervaren wetenschappers waren, geloofde ik wat ze zeiden. Uiteindelijk vond ik het moeilijk om nog te geloven dat er een God bestaat. Waardoor ging u opnieuw nadenken over de oorsprong van het leven? In 1999 kwam ik een vriend uitmijnschooltijdtegendie Wat vond u van het boek? Ik was onder de indruk van de kwaliteit van de research die ervoor gedaan was. Ik begon me af te vragen of evolutie echt een verklaring vormde voor de ontwerpenindenatuur. Welke ontwerpen in de natuur maakten indruk op u? Mijn werk als biochemicus omvatte onderzoek naar het ontwerp van bepaalde moleculenincyanobacteri en (blauwalgen) die in de oceaan leven. Uitgegeven door Jehovah s Getuigen.

7 We hebben geen blind geloof dat de wetenschappelijke feiten negeert Deze micro-organismen zijn niet vanandereorganismenafhankelijk voor voedsel. Sommige onderzoekers denken dat deze blauwalgen behoren tot de oudste levende organismen op aarde. Cyanobacterien gebruiken energie uit zonlicht om water en koolstofdioxide om te zetten in voedsel. Dit ingewikkelde biochemische proces wordt nog niet volledig begrepen. Ik was ook verbaasd over de ongelofelijke efficientie waarmee deze bacterien licht kunnen opvangen. Wat is er zo bijzonder aan die bacterien, want bladeren gebruiken toch ook zonlicht om voedsel te produceren? Diep in de oceaan is er minder licht beschikbaar. De cyanobacterien die daar leven, moeten dus elk beetje lichtenergie opvangen, en dat doen ze met heel geavanceerde antennesystemen. De opgevangen energie wordt met een efficien- tie van bijna 100 procent door- gegeven aan de centra die het voedsel produceren. Het ontwerpvandezesystemendie licht opvangen, heeft zelfs de aandacht getrokken van fabrikanten van zonnepanelen. Maar natuurlijk zijn door mensengemaaktezonnecellenlang niet zo efficient als de systemeninbacteri en. Tot welke conclusie bent u hierdoor gekomen? Toen ik erover nadacht hoe ingenieurs de schitterende mechanismen in levende dingen proberen na te bootsen, kwam ik tot de conclusie dat het leven door God ontworpen moet zijn. Maar mijn geloof was niet uitsluitend gebaseerd op mijn wetenschappelijke onderzoek. Het was ook gebaseerd op een grondig onderzoek van de Bijbel. Wat overtuigde u ervan dat de Bijbel van God komt? Een van de vele dingen die me overtuigden, was dat Bijbelse profetieen (voorspellingen) totindetailzijnuitgekomen.zo beschreef Jesaja eeuwen van tevoren heel gedetailleerd de dood en begrafenis van Jezus. We weten dat die profetie v o or Jezus dood opgeschreven werd omdat de Jesajarol van Qumran ongeveer een eeuw v o or Jezus geboorte overgeschreven is. Deze profetie zegt: Hij zal zijn grafstedezelfsbijdegoddelozen stellen, en bij de rijke klasse in zijn dood (Jesaja 53:9, 12). Het is opmerkelijk dat Jezusmetmisdadigersterechtgesteld werd, maar werd begraveninhetgrafvaneenrijkefamilie. Dit is maar e en voorbeeld van de vele uitgekomen profetieendiemeervanovertuigden dat de Bijbel onder leiding van God geschreven is (2 Timotheus 3:16). Na verloop van tijd werd ik een Getuige van Jehovah. Wat vindt u bijzonder aan uw geloof? Als Getuigen van Jehovah hebben we geen blind geloof dat de wetenschappelijke feiten negeert. En de principes waardoor we ons laten leiden, zijn volledig op de Bijbel gebaseerd. Ik geniet ervan anderen te vertellen over de vertroostende boodschap in de Bijbel en ze te helpen het antwoord op hun vragen te vinden. Toen ik erover nadacht hoe ingenieurs de schitterende mechanismen in levende dingen proberen na te bootsen, kwam ik tot de conclusie dat het leven door God ontworpen moet zijn Ontwaakt! oktober

8 COVERONDERWERP 3dingendie niet te koop zijn ET lijkt heel ironisch: zelfs als mensen H hun baan, hun huis en hun pensioen dreigen kwijt te raken, blijft het vaak een obsessie voor ze om allerlei spullen te kopen. Zulke mensen zijn een makkelijk doelwit van reclamemakers, die ons met slimme marketingcampagnes willen overtuigen dat we een groter huis, een betere auto en merkkleding moeten hebben. Geen geld? Dan koop je toch gewoon op krediet! Velen willen graag de indruk wekken dat ze goed bij kas zijn, ook al zitten ze diep in de schulden. Natuurlijk worden ze vroeg of laat met de realiteit geconfronteerd. Blitse spullen op krediet kopen om indruk te maken, is net zoiets als aan de crack gaan om je beter te voelen, zegt het boek The Narcissism Epidemic. In eerste instantie is het goedkoop en heb je snel resultaat, maar dat is van korte duur. Uiteindelijk blijf je van beide blut en depressief achter. De Bijbel laat uitkomen hoe onverstandig het is om te pronken met bezit (1 Johannes 2:16, Willibrordvertaling). Een obsessie voor spullen leidt af van het allerbelangrijkste in het leven de dingen dieniettekoopzijn.kijkeensnaarde volgende drie voorbeelden.

9 1. EEN GELUKKIG GEZIN Volgens Brianne, een tiener in de Verenigde Staten, vindt haar vader zijn baan en het geld dat hij ermee verdient te belangrijk. Ze zegt: We hebben meer dan genoeg, maar mijn vader is er nooit omdat hij altijd op reis is. Ik weet dat het voor zijn werk is, maar ik vind dat hij ook aan zijn gezin moet denken! Om over na te denken: Waar zal Briannes vader later misschien spijt van krijgen? Welke uitwerking heefthetopdebandmetzijndochterdathij materiele dingen te belangrijk vindt? Wat heeft zijn gezin harder nodig dan geld? Toepasselijke Bijbelse principes: Geldzucht is de wortel van alle kwaad. Door achter geld aan te jagen hebben sommigen zichzelf allerlei leed berokkend. 1 Timotheus 6:10, Groot Nieuws Bijbel. Beter een karige schotel groenten en liefde dan een vetgemeste os en haat. Spreuken 15:17, De Nieuwe Bijbelvertaling. Conclusie: Een gelukkig gezin is niet met geld te koop. Dat krijg je alleen door tijd met je gezinsleden door te brengen en ze voldoende liefde en aandacht te geven (Kolossenzen 3:18-21). De sleutel tot geluk? Over het algemeen zijn materialistische mensen minder gelukkig en hebben ze meer last van depressiviteit. Zelfs mensen die gewoon naar meer geld verlangen, hebben al meer mentale problemen; ook hebben ze meer lichamelijke klachten, zoals keelpijn, rugpijn en hoofdpijn, en vaak drinken ze te veel of gebruiken ze drugs. Streven naar financieel succes maakt mensen blijkbaar ongelukkig. The Narcissism Epidemic. Denameninditartikelzijnveranderd. Ontwaakt! oktober

10 2. ECHTE ZEKERHEID Mijn moeder zegt altijd tegen me dat ik met een rijke man moet trouwen en dat ik een vak moet leren, zodat ik een goede baan kan vinden waar ik de rest van mijn leven op terug kan vallen, vertelt Sarah (17). Het enige waar ze aan lijkt te denken, is hoe ze aan geld moet komen. Om over na te denken: Waar maakt u zich terecht zorgen om als u aan de toekomst denkt? Waar ligt de grens tussen gerechtvaardigde en overdreven bezorgdheid? Hoe kan Sarahs moeder een evenwichtiger kijk op financiele zekerheid krijgen? Toepasselijke Bijbelse principes: Vergaart u niet langer schatten op de aarde, waar mot en roest ze verteren en waar dieven inbreken en stelen. Mattheus 6:19. Gij weet niet wat uw leven morgen zal zijn. Jakobus4:14. Conclusie: Geld oppotten garandeert geen zekere toekomst. Geld kan namelijk gestolen worden, het kan geen ziekten genezen en het kan niet voorkomen dat iemand sterft (Prediker 7:12). De Bijbel leert dat we alleen echte zekerheid zullen hebben als we God kennen en weten wat zijn bedoeling met de mensheid is (Johannes 17:3). Een verschuiving in waarden Toen studenten in de jaren zestig en begin jaren zeventig van de vorige eeuw gevraagd werd waarom ze naar de universiteit gingen, noemden ze vooral redenen als een onderlegd persoon worden of een levensfilosofie ontwikkelen. Voor een minderheid was veel geld verdienen de belangrijkste reden om naar de universiteit te gaan. Begin jaren negentig zeiden de meeste studenten dat ze een universitaire opleiding volgden met het doel veel geld te verdienen (...) Tegelijk met die verschuiving in waarden vond onder studenten een schrikbarende stijging plaats in het aantal gevallen van zelfmoord en psychische problemen zoals depressiviteit. The Price of Privilege, door dr. Madeline Levine. r MeerantwoordenopBijbelsevragenzijntevindenopwww.jw.org/nl

11 Shoptherapie Volgens dr. Madeline Levine kan geld uitgeven een shoptherapie worden die mensen een mate van troost geeft als ze teleurgesteld zijn in hun familie, de gemeenschap en de kerk. Shoppen is een manier om controle te krijgen over onze omgeving, schrijft ze in The Price of Privilege. Het geeft ons zeggenschap over transacties en geeft de koper een gevoel van macht. Ditsoortmachtisdenkbeeldig (...) De echte macht ligt bij grote bedrijven en bij hun reclamemakers, die worden betaald om kopers het idee te geven dat consumptieartikelen magische en beschermende krachten overdragen. 3. TEVREDENHEID Mijn ouders hebben me geleerd een eenvoudig leven te leiden, zegt Tanya (24). Mijn tweelingzus en ik hebben een gelukkige jeugd gehad, ook al hadden we vaak niet meer dan het hoogstnodige. Om over na te denken: Waarom kan het moeilijk zijn om tevreden te zijn met de noodzakelijke dingen? Welk voorbeeld geeft u aan uw gezin door uw kijk op geld? Toepasselijke Bijbelse principes: Wanneer wij daarom voedsel, kleding en onderdak hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. 1Timothe us 6:8. Gelukkig zijn zij die zich bewust zijn van hun geestelijke nood. Mattheus 5:3. Conclusie: Er is meer in het leven dan geld en de dingen die je ermee kunt kopen. Het is zoals de Bijbel zegt: Ook al heeft iemand overvloed, zijn leven spruit niet voort uit de dingen die hij bezit (Lukas 12:15). Iemand vindt pas echt voldoening in het leven als hij antwoord krijgt op belangrijke vragen zoals: Wat is de zin van het leven? Hoe ziet de toekomst eruit? Hoe kan ik in mijn spirituele behoeften voorzien? De uitgevers van dit tijdschrift, Jehovah s Getuigen, willen u graag helpen het antwoord op deze vragen te vinden. U kunt contact opnemen met Getuigen bij u in de buurt of kijken op onze website, jw.org/nl. Ontwaakt! oktober

12 Epilepsie Wat u moet weten EEN kennis valt bewusteloos op de grond. Zijn lichaam verkramptenzijnarmen, benenenhoofdbeginnenhevig te schokken. Als u weet dat de persoon epilepsie heeft, kunt u de benodigde zorg geven terwijl uophulpwacht.ditartikel geeft wat basisinformatie over deze aandoening, waar veel mensen maar weinig vanaf weten. Wat is epilepsie? Epilepsie is een hersenaandoening die wordt gekenmerkt door korte aanvallen (insulten). Een aanval duurt meestal nog geen vijf minuten. De situatie aan het begin van het artikel is typerend voor een tonischklonische aanval (ook wel grote aanval genoemd). Waardoor worden de aanvallen veroorzaakt? Onderzoekers denken dat een epileptische aanval een reactie is op een abnormale elektrische ontlading in de hersenen. Hetisnogsteedsnietduidelijk waarom dit gebeurt. Wat moet ik doen als ik zie dat iemand een epileptische aanval heeft? Het Oranje Kruis Boekje geeft het advies om niet te proberen de bewegingen tegen te houden, maar het slachtoffer zo veel mogelijk bewegingsruimte te geven en ervoor te zorgen dat hij zich niet kan verwonden. Het adviseert ook om knellende kleding los te maken. Verder zegt Het Medisch Handboek: Bel een ambulance als het een ernstige aanval betreft, waarbij het slachtoffer langer dan 10 minuten bewusteloos blijft of langer dan 5 minuten spiertrekkingen heeft, of wanneer de spiertrekkingen terug blijven komen. Hoe kan ik het slachtoffer tijdens de aanval helpen? Probeer zijn hoofd te beschermen door er iets zachts onder te leggen en verwijder scherpe voorwerpen uit zijn omgeving. Leg het slachtoffer nadat de bewegingen zijn opgehouden in de stabiele zijligging, zoals afgebeeld op de plaatjes. Wat moet ik doen als het slachtoffer bijkomt? Stel hem eerst gerust. Help hem dan te gaan staan en breng hem naar een plek waar hij kan uitrusten. De meeste mensen zijn na een aanval verward en slaperig. Anderenherstellensnelen kunnen gewoon doorgaan met wat ze v o or de aanval aan het doen waren. Krijgt iemand bij een epileptische aanval altijd spiertrekkingen? Nee, sommige slachtoffers hebben alleen een korte bewustzijnsdaling en vallen niet op de grond. Zo n absence of kleine aanval duurt meestal kort en heeft geen langdurige nawerkingen. Som-

13 De stabiele zijligging mige mensen met epilepsie hebben complex partiele aanvallen, die enkele minuten duren. Het slachtoffer kan dan gaan ronddwalen, aan zijn kleding trekken of zich in een ander opzicht vreemd gedragen. Na de aanval voelt hij zich misschien licht in het hoofd. Hoe is het om epilepsie te hebben? Het is logisch dat veel mensen met epilepsie constant in angst leven omdat ze niet weten waar en wanneer ze de volgende aanval zullen krijgen. Misschien gaan ze sociale activiteiten uit de weg om genante ˆ situaties te voorkomen. Wat kan ik doen voor iemand die epilepsie heeft? Moedig hem aan zijn gevoelens niet op te kroppen. Wees een goede luisteraar. Vraag wat u kunt doen als hij een aanval krijgt. Omdat veel mensen met epilepsie niet autorijden, kunt u aanbieden hem ergens naartoe te brengen of boodschappen voor hem te doen. Zijn de aanvallen terug te dringen of zelfs te voorkomen? Sommige factoren vergroten de kans op een aanval, zoals stress en slaapgebrek. Deskundigen moedigen epileptici daarom aan om stress te verminderen door voldoende rust te nemen en geregeld aan lichaamsbeweging te doen. In sommige gevallen helpen medicijnen om aanvallen te voorkomen. Wacht tot de spiertrekkingen stoppen Kniel naast het slachtoffer en leg zijn arm in een rechte hoek ten opzichte van zijn lichaam, met de handpalm naar boven Leg de andere hand van het slachtoffer met de handrug onder zijn wang Sello, een jonge man in Zuid-Afrika, moest al heel jong met school stoppen vanwege zijn epilepsie. Hij kreeg dus geen onderwijs en had ook geen medicijnen om zijn epilepsie onder controle te houden. Maar hij wilde de Bijbel beter begrijpen, en Jehovah s Getuigen hielpen hem daarbij. Ze gaven hem niet alleen Bijbelles maar leerden hem ook lezen. Daarnaast zorgde een Getuige die arts is ervoor dat hij medicijnen kreeg, en hij hielp hem een uitkering van de overheid aan te vragen. Sello zegt: Jehovah s Getuigen zijn christenen die echte liefde hebben. Hij is nu zelf een Getuige en vertelt anderen graag over Gods belofte van een nieuwe wereld waarin geen ziekte meer zal zijn (Openbaring 21:3-5). Trek met uw andere hand zijn knie naar u toe en rol het slachtoffer voorzichtig op zijn zij. Leg vervolgens zijn gebogen been v o or zijn lichaam zodat het op de grond komt te rusten Kantel zijn hoofd voorzichtig naar achteren om zijn luchtweg vrij te houden Ontwaakt! oktober

14 DE ZIENSWIJZE VAN DE BIJBEL DEPRESSIVITEIT DEPRESSIVITEIT Wat is depressiviteit? Ik ben ontdaan geworden, ik heb mij uitermate diep neergebogen; de gehele dag heb ik bedroefd rondgelopen. Psalm 38:6. WAT ONDERZOEKERS ZEGGEN Iedereen is weleens down, maar depressiviteit is een ernstige aandoening die lang aanhoudt en iemands dagelijks leven beınvloedt. Deskundigen verschillen van mening over de vraag wanneer het normale somberheid is en wanneer er sprake is van een aandoening. Maar ze zijn het erover eens dat sommige mensen sterke negatieve emoties ervaren, soms in combinatie met een minderwaardigheidsgevoel en overdreven schuldgevoelens. WAT DE BIJBEL ZEGT In de Bijbel staan veel voorbeelden van mannen en vrouwen die negatieve emoties hadden. Hanna bijvoorbeeld was bitter van ziel, een uitdrukking die ook wel met diepbedroefd is weergegeven (1 Samuel 1:10). En de profeet Elia zat op een bepaald moment zo diep in de put dat hij God vroeg of hij mocht sterven! 1 Koningen 19:4. Christenen in de eerste eeuw kregen de aansporing om de moedelozen hoop te geven (1 Thessalonicenzen 5:14, De Nieuwe Bijbelvertaling). Volgens e en Bijbelcommentaar kan de term moedelozen slaan op personen die tijdelijk overmand zijn door de stress van het leven. Het is duidelijk dat zelfs trouwe mannen en vrouwen uit de Bijbel soms last hadden van depressieve gevoelens. r MeerantwoordenopBijbelsevragenzijntevindenopwww.jw.org/nl

15 Ligt de schuld bij de persoon zelf? WAT DE BIJBEL ZEGT De Bijbel leert dat ziekte het gevolg is vandeopstandvandeeerstemanenvrouw.psalm51:5zegt bijvoorbeeld: Met dwaling werd ik met barensweeen voortgebracht, en in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. En Romeinen 5:12 legt uit dat door e en mens [de eerste mens, Adam] de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, en aldus de dood zich tot alle mensen heeft uitgebreid omdat zij allen gezondigd hadden. Omdat we onvolmaaktheid van Adam geerfd hebben, zijn we allemaal vatbaar voor ziekten, zowel lichamelijke als emotionele. Het gevolg is, zo zegt de Bijbel, dat de gehele schepping voortdurend te zamen zucht en te zamen pijn lijdt (Romeinen 8:22). Maar de Bijbel geeft ons een hoop die geen enkele arts kan bieden: Gods belofte van een vredige nieuwe wereld waarin alle ziekten en aandoeningen, met inbegrip van depressiviteit, verdwenen zullen zijn (Openbaring 21:4). Wij weten dat de gehele schepping tot nu toe voortdurend te zamen zucht en te zamen pijn lijdt. Romeinen 8:22. Hoe kun je leren omgaan met depressiviteit? WAAROM BELANGRIJK We hebben onze omstandigheden niet altijd in de hand, en het is onvermijdelijk dat we af en toe vervelende dingen meemaken (Prediker 9:11, 12). Maar er zijn praktische dingen die iemand kan doen om te voorkomen dat negatieve gevoelens zijn leven gaan beheersen. WAT DE BIJBEL ZEGT De Bijbel erkent dat mensen die ziek zijn een dokter nodig hebben (Lukas 5:31). Als iemand een ernstige stemmingsstoornis heeft, is er dus niks mis mee als hij medische hulp zoekt. De Bijbel beklemtoont ook de waarde van het gebed. In Psalm 55:22 staat bijvoorbeeld: Werp uw last op Jeh ovah, en hijzelf zal u schragen. Nooit zal hij toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Het gebed is geen emotionele uitlaatklep; het is echte communicatie met Jehovah, God, die nabij de gebrokenen van hart is (Psalm 34:18). Het kan ook een hulp zijn om een goede vriend in vertrouwen te nemen (Spreuken 17:17). Een geloofsgenoot heeft me voorzichtig overgehaald om over mijn depressie te praten, zegt Daniela, een Getuige van Jehovah. Hoewel ik zo n gesprek jarenlang uit de weg was gegaan, realiseerde ik me al snel dat ik dit echt nodig had. Ik was verbaasd hoe opgelucht ik me daarna voelde. Jehovah is nabij de gebrokenen van hart; en de verbrijzelden van geest redt hij. Psalm 34:18. Ontwaakt! oktober

16 TOEVAL OF ONTWERP? Het opmerkelijke gehoor van sabelsprinkhanen 2 pelooyen/pond5.com OOR VAN EEN SABELSPRINKHAAN DE OREN van de Zuid-Amerikaanse sabelsprinkhaan (Copiphora gorgonensis) zijn nog geen millimeter groot, maar ze werken bijna hetzelfde als menselijke oren. Het insect kan op grote afstand sterk uiteenlopende frequenties onderscheiden. Het hoort bijvoorbeeld het verschil tussen het geluid van een andere sabelsprinkhaan en het ultrasone geluid van een jagende vleermuis. Wetenswaardigheid: De oren van de sabelsprinkhaan zitten op zijn twee voorpoten. Zijn oren vangen net als menselijke oren geluid op, zetten het om en analyseren de frequentie. Wetenschappers hebben in het oor van dit insect een uniek orgaan ontdekt: een met vocht gevulde holte die onder druk staat en eruitziet als een langgerekte ballon. Het werkt ongeveer zoals het slakkenhuis in de oren van zoogdieren, maar is veel kleiner. De sabelsprinkhaan heeft zijn opmerkelijke gehoor aan dit orgaan te danken. Daniel Robert, hoogleraar aan de Faculteit Biowetenschappen van de Universiteit van Bristol (Groot-Brittannie), zegt dat deze ontdekking zal bijdragen tot de ontwikkeling van op de natuur ge ınspireerde hoorapparaten die kleiner en beter zijn dan ooit. Onderzoekers denken dat dit ook zal leiden tot een nieuwe generatie ultrasone technieken, bijvoorbeeld voor beeldvormende medische apparatuur. Wat denkt u? Is het opmerkelijke gehoor van sabelsprinkhanen door evolutie ontstaan of is het ontworpen? s n o Gratis downloads van dit tijdschrift en eerdere uitgaven p De Bijbel online in zo n 50 talen Ga naar of scan de code g13 10-O

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Lekker in je vel! Stappenplan voor een Gezonde Levensstijl. Joyce Meyer

Lekker in je vel! Stappenplan voor een Gezonde Levensstijl. Joyce Meyer Lekker in je vel! Stappenplan voor een Gezonde Levensstijl Joyce Meyer Oorspronkelijke titel: Look Great, Feel Great Subtitel: 12 Keys to Enjoying a Healthy Life Now Copyright 2006 door Joyce Meyer Uitgegeven

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Leven met een borderliner

Leven met een borderliner Paul Mason & Randi Kreger Leven met een borderliner Een praktische gids tweede editie Oorspronkelijke titel: Stop Walking on Eggshells: Taking Your Life Back When Someone You Care About Has Borderline

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

samen zoeken naar balans

samen zoeken naar balans LANDELIJKE DAG PSYCHISCHE GEZONDHEID, 10 OKTOBER 2006 B orderline B ulletin samen zoeken naar balans Van het ene uiterste in het andere een typisch geval van borderline Sommigen mensen menen precies te

Nadere informatie

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 Vandaag hebben we hier op Hawaï niet dezelfde preek die iedereen beluisterd. Vandaag is het namelijk een vooraf opgenomen preek, waar iedereen naar luistert. Maar het

Nadere informatie

Buitengewoon verliefd!! (Waarom trouwen we een partner met ASS?)

Buitengewoon verliefd!! (Waarom trouwen we een partner met ASS?) Buitengewoon verliefd!! (Waarom trouwen we een partner met ASS?) Vanwege privacy van de personen, mag niets uit dit document gekopieerd of gebruikt worden zonder toestemming. Anja Trapman De Wezel 18 3972

Nadere informatie

the work of byron katie Het einde van lijden

the work of byron katie Het einde van lijden the work of byron katie Het einde van lijden Niemand behalve jijzelf kan jou vrijheid geven. Dit boekje laat zien hoe. - Byron Katie Over Katie & The Work In 1986, was Byron Kathleen Reid (beter bekend

Nadere informatie

Het Kleine Boekje. Een introductie op The Work van Byron Katie. Niemand kan jou vrijheid geven behalve jij. Dit kleine boekje zal je laten zien hoe.

Het Kleine Boekje. Een introductie op The Work van Byron Katie. Niemand kan jou vrijheid geven behalve jij. Dit kleine boekje zal je laten zien hoe. Het Kleine Boekje Een introductie op The Work van Byron Katie Niemand kan jou vrijheid geven behalve jij. Dit kleine boekje zal je laten zien hoe. Byron Katie Dit boekje geeft de essentie weer van The

Nadere informatie

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Een Introductie tot NA-Anonieme Verslaafden De Twaalf Stappen van NA-Anonieme Verslaafden 1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover onze verslaving,

Nadere informatie

Hoe eenvoudig het kan zijn

Hoe eenvoudig het kan zijn Hoe eenvoudig het kan zijn De Traveler Serie door Ken Page Clear Light Arts, ADL USA Oorspronkelijke Titel: Nederlandse Vertaling: The Way It Works Yvonne Marée gecertificeerd HSH Practitioner www.yvonnemaree.nl

Nadere informatie

Zakgeld Geheimen. Geef je het wel of geef je. het niet? Met meningen van meer dan 20 experts

Zakgeld Geheimen. Geef je het wel of geef je. het niet? Met meningen van meer dan 20 experts Zakgeld Geheimen Geef je het wel of geef je het niet? Met meningen van meer dan 20 experts Zakgeldgeheimen, een boek samengesteld door Amanda van der Gulik Kies uit wat voor jou werkt! Zakgeld geheimen

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

Kwetsbaar en toch weerbaar. Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw. Najaar 2009. Jaargang 13 Nummer 3 Prijs e 2,25

Kwetsbaar en toch weerbaar. Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw. Najaar 2009. Jaargang 13 Nummer 3 Prijs e 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 13 Nummer 3 Prijs e 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Najaar 2009 Kwetsbaar en toch weerbaar Van de redactie Suggesties

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Verder leven met kanker

Verder leven met kanker Verder leven met kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Omgaan met onzekerheid 4 Van vermoeden tot behandeling 10 Verwerking: verschillende manieren 13 Op zoek naar een nieuw houvast 17 Voor partner,

Nadere informatie

Gefeliciteerd met je BURN-OUT IN 7 STAPPEN WEER STRALEN. Marina Schriek

Gefeliciteerd met je BURN-OUT IN 7 STAPPEN WEER STRALEN. Marina Schriek Gefeliciteerd met je BURN-OUT IN 7 STAPPEN WEER STRALEN Marina Schriek Chronische stress, depressie of burn-out? Dit boek is de oplossing! Met voorwoord van professor dr. Paul de Blot SJ, hoogleraar Business

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Kom hier, volg Mij. Jongevrouwen 2014. Leermiddelen voor jongeren

Kom hier, volg Mij. Jongevrouwen 2014. Leermiddelen voor jongeren Kom hier, volg Mij Jongevrouwen 2014 Leermiddelen voor jongeren onderwijzen en leren tot bekering Jongevrouwen 2014 Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 2012 Intellectual

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Als een vriend of familielid een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5

Nadere informatie

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST 4 Kerstvakantie 7 Allemaal overstappen 10 Dus, wat is je echte werk 12 Het hart van de piloot kennen

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie