Quick scan duurzaam ondernemen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Quick scan duurzaam ondernemen"

Transcriptie

1 Quick scan duurzaam ondernemen wat wil ik, wat doe ik, wat kan ik nog meer... (naam bedrijf)... (foto bedrijf)

2 Opdrachtgever directeur/eigenaar (naam bedrijf) xxxxxx Opsteller rapport Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar Projectgegevens Rapportnummer Contactpersonen opdrachtgever xxxxxx xxxxxx xxxxxx Het copyright van dit document berust bij De Keizer Kennismakelaar s Graveland NL All rights reserved. Neither the whole nor any part of this document may be reproduced, stored in any retrieval system or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, reprographic, recording or otherwise) without the prior written consent of the copyright owner or the customer of this project. 2

3 Over de scan Duurzaam ondernemen heeft de toekomst. Sterker nog, voor niet-duurzaam ondernemen is eigenlijk al jaren geen plaats meer. Maar wat is dat: duurzaam ondernemen? Waar gaat het over? En is dat niet erg duur en ingewikkeld? Duurzaam ondernemen kent net zoveel gezichten als er bedrijven zijn. Een ding hebben duurzame ondernemers echter met elkaar gemeen: ze kijken verder dan hun neus lang is. Ze hebben een visie op de toekomst. En ze zijn in staat om die visie te vertalen in concreet, winstgevend ondernemerschap zonder de belangen van mens en milieu hier en nu en daar en later uit het oog te verliezen. De Quick scan Duurzaam Ondernemen maakt in een oogopslag inzichtelijk wat duurzaam ondernemen voor uw bedrijf betekent en wat uw bedrijf (ongemerkt) al aan duurzaam ondernemen doet. Op basis van uw ambitie worden prioritaire speerpunten voor verdere actie benoemd. De quick scan heeft niet op alle vragen een antwoord, maar de scan biedt de ondernemer inzicht in wat het thema duurzaamheid voor zijn organisatie inhoudt; maakt inzichtelijk wat het bedrijf al aan duurzaam ondernemen doet; toont (verborgen) ambities van de ondernemer op dit terrein; biedt aanknopingspunten voor verdere actie; daagt de ondernemer uit om eens met andere ogen naar zijn organisatie te kijken. Het eerste prototype van de scan is in 21 samen met Infosfeer ontwikkeld ten behoeve van jachthavens. In 211 is de scan in samenwerking met GreenBiz Startup verfijnd en aangepast voor de kunst & cultuursector. Op dit moment wordt de scan voor meerdere sectoren op maat verder uitgewerkt. De Keizer Kennismakelaar gebruikt de quick scan om bedrijven te helpen handvatten te vinden om duurzaam ondernemen op hun eigen manier vorm te geven. Uitgangspunt van de scan is niet een algemene meetlat of keurmerk voor duurzaam ondernemen, maar de ambities en mogelijkheden van de organisatie zelf. Het resultaat van de scan is daarom altijd op maat! De ervaring leert dat de uitkomsten van de scan voor de ondernemer vaak eye-openers zijn, die niet alleen prikkelen en aan het denken zetten, maar ook leiden tot gerichte stappen voorwaarts, passend bij de mogelijkheden en de ambitie van het bedrijf. Het onderzoek bij... (naam bedrijf)... is op lokatie uitgevoerd op... (datum)... De aanleiding voor... (naam bedrijf)... om deze quickscan uit te laten voeren is: Vanaf deze plaats dank ik opdrachtgever voor de opdracht. (datum) Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar 3

4 Inhoudsopgave 4

5 Management summary 5

6 ... (naam bedrijf)... Algemene kenmerken In dit hoofdstuk staat een korte samenvatting van één bladzijde met de belangrijkste, relevante kenmerken van het bedrijf. Deze informatie vormt het vertrekpunt voor de scan. Onderwerpen die ter sprake komen zijn onder andere producten van het bedrijf, ligging en directe omgeving, indrukken van bedrijfsvoering en beheer, aanbieding energie en water, voorzieningen niveau voor bezoekers en gebruikers etc.. Ambitie De algemene beschrijving van het bedrijf eindigt met de ambities van de ondernemer zoals die in gesprekken zijn uitgesproken, gehoord of gezien. 6

7 Het bedrijf in beeld gebracht Impressie Waarneming Beelden ondersteunen de waarneming. Op deze pagina wordt de algemene beschrijving geillustreerd foto's die tijdens de scan zijn gemaakt. Zaken waarnaar bijvoorbeeld gekeken wordt, zijn papier, energie- en watergebruik, bereikbaarheid, ingekochte producten, catering... maar ook de directe omgeving van het bedrijf. 7

8 Langs de meetlat In dit hoofdstuk wordt duurzaam ondernemen vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Allereerst wordt ingegaan op het business model dat gebruikt wordt om inkomsten te genereren. Vervolgens kijken we naar relevante duurzaamheidsthema's als bijvoorbeeld energie & klimaat, biodiversiteit en mobiliteit, maar ook sociale diversiteit en financieel beheer. Voor alle thema's wordt in diagrammen de behaalde score weergegeven. Blauw is het gewenste ambitieniveau van het bedrijf zoals dat uit het gesprek en het bezoek naar voren is gekomen; groen de huidige situatie zoals door ons werd aangetroffen. Duurzaam ondernemen begint met ambitie. De hoogte van de ambitiescore wordt bepaald door de mate waarin de instelling wil voldoen aan uitgangspunten (zie voor een toelichting per thema de bijlage). Een ambitiescore van betekent dat de instelling zich ten volle bewust is van het belang van het onderwerp en daar volledig voor wil gaan. De organisatie wil bij wijze van spreken het cijfer 1 scoren. Een score van 75 betekent dat men zich op dit terrein positief wil onderscheiden van haar concurrenten, maar minder ambities heeft. Bij een score van is er sprake van beginnende aandacht. Men ruikt en proeft aan het onderwerp en wil er ook wat mee maar weet nog niet goed wat. Een lagere score dan geeft aan dat het onderwerp nog niet of nauwelijks op warme belangstelling kan rekenen in de organisatie. Een optimale performance geeft een score van. De optimale performance is gebaseerd op de kennis van nu en de technische mogelijkheden van nu, in combinatie met de organisatorische mogelijkheden en lokale omstandigheden van de betreffende instelling. Een score van 75 betekent dat de instelling voor dat aandachtsgebied een proactieve houding laat zien en zich hierin positief onderscheidt ten opzichte van haar 'concullega's', maar dat er nog zeker verbeteringen mogelijk zijn. Bij een score van is er wel sprake van een actieve houding, maar vooral vanuit economisch perspectief, zonder oog voor de andere twee P s van People en Planet. Het gaat om losse maatregelen die niet met elkaar in verband gebracht worden. Een score van 25 of lager betekent een reactieve houding: er gebeurt weinig tot niets en wat er gedaan wordt doet men omdat het moet vanwege wet- en regelgeving. Business model Hoe komt het bedrijf aan inkomsten? Welke meerwaarde levert het bedrijf en aan wie komt die meerwaarde ten goede? Hoe past het business model van het bedrijf in de huidige en toekomstige maatschappij? Op deze plek komt een korte beschrijving van bevindingen. Dat wordt vertaald in de bijgaande grafiek. Business model 8

9 Belangrijk onderdeel van het business model zijn samenwerkingsverbanden. Hoe verhoudt het bedrijf zich ten opzichte van zijn concullega's? Met wie werkt het bedrijf samen en waarom? Hoe is de onderlinge afhankelijkheid? Duurzaamheidsthema's Partnerships In dit hoofdstuk kijken we naar specifieke, relevante thema's waar het bedrijf in zijn bedrijfsuitoefening mee te maken heeft. De onderwerpen varieren van het wat abstracte biodiversiteit tot duurzaam inkopen, van energie & klimaat tot maatschappleijke betrokkenheid. De thema's zijn gekozen op grond van de impact die het bedrijf en zijn product(en) op hun sociale en fysieke omgeving uitoefenen. Hieronder geven we u een indruk van enkele thema's en waar zoal naar gekeken wordt. Energie en Klimaat - Maakt het bedrijf gebruik van groene stroom of grijze stroom/ Welke energieleverancier levert de elektriciteit, gas en water? Wat is het duurzaamheidsbeleid van dat bedrijf? Hoeveel energie gebruikt het bedrijf? Welke ontwikkelingen kunnen gezien worden in de loop der jaren? Weet het bedrijf hoeveel CO2-uitstoot de bedrijfsvoering of (fabricage van) zijn producten veroorzaken? Ook wordt gekeken naar het gedrag van de medewerkers en hun energiebewustzijn. Hoe is het gesteld met transport en mobiliteit? Wat is het energielabel van auto's die medewerkers (voor woon-werkverkeer) gebruiken? Hoe zijn de reiskostenvoorzieningen geregeld? Is er een fietsvergoeding? Energie & klimaat Gebouw & beheer - Hoe is de huisvesting van het bedrijf? Het onderhoud? Welke bouwmaterialen en voorzieningen? Is het bedrijf eigenaar of huurder? Hoe ziet de omgeving eruit? Is er sprake van een groendak of groene gevels? Hoe is de bereikbaarheid? Hoe is de afbalinzameling geregeld? Wordt afval gescheiden ingezameld en afgevoerd? Gebouw & beheer Biodiversiteit - Welke relatie heeft het bedrijf met natuur, zowel in de directe omgeving als verder weg? Hoe gaat het bedrijf om met grondstoffen? Wordt voor de producten gebruik gemaakt van eindige grondstoffen? Welke afvalstromen losst het bedrijf in lucht, water en grond? Is er groen in het bedrijf en directe omgeving? Biodiversiteit 9

10 Sociale diversiteit & HRM - Hoe is de samenstelling van het team? Is er diversiteit onder het personeel? Is er oog en ruimte voor culturele verschillen en behoeften? Is het pand toegankelijk voor mensen met een lastig lichaam? Worden er stageplekken beschikbaar gesteld? Wordt gebruik gemaakt van werkkrachten uit de buurt? Hoe is de kennis van het personeel over duurzaamheid? Welke competenties wordt van medewerkers verwacht? Sociale diversiteit Duurzaam inkopen - Is er bij inkoop van producten en diensten aandacht voor duurzaamheidsaspecten? Bijvoorbeeld de materiaalsamenstelling van het product, transport (emissies), arbeidsomstandigheden tijdens productie etc. Wordt er bij de selectie van leveranciers gekeken naar hun duurzaamheidsbeleid? Van de ICT leverancier tot schoonmaakdiensten, van catering tot papierinkoop. Duurzaam Inkopen Financiën - Van welke financiele dienstleveranciers maakt het bedrijf gebruik? Hoe scoren die banken, verzekeraars, kapitaalverstrekkers etc. op de eerlijke bankwijzer. Weet het bedrijf wat zijn bank doet met zijn geld? Heeft het bedrijf een eigen visie op en een beleid ontwikkeld voor duurzaam, respectvol financieel beheer? Communicatie & imago - Financieel beleid Wat is de boodschap die het bedrijf onder de aandacht wil brengen en van welke communicatiemiddelen wordt daarvoor gebruik gemaakt? Welke ruimte heeft het personeel voor gebruik van social media? Er is een verschil tussen publiciteit en communiceren. Publiceren is zenden. Communiceren betekent tweerichtingverkeer. In hoeverre communiceert het bedrijf? En wat vertelt het bedrijf expliciet en impliciet? Communicatie Maatschappelijke betrokkenheid - De termen duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) worden vaak een-op-een door elkaar gebruikt. Er wordt ook veelal hetzelfde mee bedoeld. Maatschappelijk betrokken ondernemen daarentegen gaat over deelname aan MBO 1

11 Product We hebben gekeken naar het business model en naar verschillende duurzaamheidsthema's. Maar hoe staat het eigenlijk met het product van het bedrijf? Wat is de meerwaarde dat het product voor de comsument levert en hoe draagt het product bij aan een duurzame samenleving? Productie - Van welke materialen is het product gemaakt? Welk percentage van de grondstoffen zijn eindig op aarde? Hoe worden de grondstoffen gewonnen (milieu- en arbeidsomstandigheden ter plekke). Wat gebeurt er met het product in de eindfase (terugname?). Hoe wordt het verpakt (plastic?)? In hoeverre wordt in het ontwerp rekening gehouden met recylcingmogelijkheden? Productie Meerwaarde - Wat is de waarde die het product levert aan de klant? Gaat het om een basisproduct of om een product voor de happy few? Wat wil het bedrijf bijdragen aan de maatschappij met zijn product? In hoeverre draagt het product bij de consument bij aan bewustzijn voor duurzaamheid? Gebruik - Meerwaarde Hoeveel energie gebruikt het product in zijn gebruiksfase? Hoe gebruiksvriendelijk is het product? Kunnen kapotte onderdelen vervangen worden? Is er een helpdesk? Hoe goed is die bereikbaar? Hoe is de logistiek van eventuele reparatie geregeld? Gebruik 11

12 Conclusies en advies Totaalbeeld Als wij het totaal van onze bevindingen naast elkaar zetten ontstaat een overzichtelijke totaalgrafiek. In een oogopslag ziet u waar u volgens ons warm voor loopt (ambitie) en hoe u op die verschillende terreinen scoort. Het overzicht laat zien waar directe kansen liggen en waar een stapje harder gelopen moet worden BM PS E&K Geb Bio S&H Ink Fin Comm MBO Prod Mw Gebr Ambitie Huidig niveau Samenvattend Onder dit kopje worden de belangrijkste conclusies samengevat. Aanbevelingen Op basis van de uitkomsten van de scan volgen in deze paragraaf enkele aanbevelingen voor verbetering annex versterking van het bedrijfsprofiel voor duurzaam ondernemen. Suggesties voor verdere actie De adviezen die als suggesties worden aangereikt gaan verder dan wat aanpassingen aan lopende bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld een radicale verandering van leverancier(s), aanleg van een groendak et cetera. 12

13 13

14 Bijlage De Keizer Kennismakelaar De Keizer Kennismakelaar laat je met hoofd (kennis), hart (inspiratie) en handen (projectmanagement) zien wat je privé en zakelijk, hier én nu kunt doen voor een duurzame toekomst mét winst en meerwaarde voor jezelf, je onderneming, het milieu en de ander. De Keizer Kennismakelaar is een eenmanszaak met samenwerkingsverbanden met vele bedrijven. Het bedrijf wordt geleid door Betty de Keizer. Al naar gelang de vraag treedt zij op als project- en programmamanager, dagvoorzitter of organisator van seminars en bijeenkomsten. Ook is Betty de Keizer de drijvende kracht achter vele initiatieven en netwerkbijeenkomsten op het gebied van duurzame sport en de relatie met gender issues. Expliciete aandacht gaat uit naar de balans tussen een bedrijf en haar product(en) en haar (directe) omgeving. De Keizer Kennismakelaar werkt veel in de sectoren onderwijs, zorg, sport, kunst & cultuur en havens. Meer informatie is te vinden op de website Over duurzaam ondernemen Iedereen heeft tegenwoordig zijn mond vol van duurzaamheid. Het begrip is inmiddels zo vervuild dat het alles lijkt te omvatten en juist daardoor nietszeggend is geworden. Wij verstaan er onder dat je als bedrijf een visie hebt op waar je nu en straks met respect voor je fysieke en sociale omgeving wilt staan, een bedrijf waarin niet alleen ruimte is voor marktdenken, maar ook oog is voor mens en milieu. Duurzaam ondernemen noemen we dat, ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) genoemd. Duurzaam ondernemen gaat over de totale bedrijfsvoering. Eigenlijk is het gewoon bedrijfsmatig ondernemen, maar wel met oog voor mens en mileiu, met een balans tussen de drie P s: People, Planet en Profit. MVO: people, planet en profit People gaat over sociaal welzijn hier en daar. Rechtvaardige verhoudingen tussen mensen en eerlijke kansen voor (groepen van) mensen is een belangrijke voorwaarde om in samenlevingen en menselijke verbanden tot duurzame ontwikkeling te komen. Planet gaat over de milieukwaliteit. Natuur en milieu kunnen niet onbeperkt worden belast door aantasting, uitputting van grondstoffen en vervuiling. Op enig moment dreigt een situatie waarbij de ecologische basis voor het bestaan van huidige of toekomstige generaties, hier of elders, in het geding komt. Profit tenslotte gaat over winst en het creëren van meerwaarde. Bij economische activiteiten (productie, diensten) gaat het om meer dan financieel rendement. Van belang is om met de levering van producten en diensten bij te dragen aan maatschappelijke welvaart en welzijn het gaat om winst en waarden. Als de 3 P s in balans zijn leidt dat tot een duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar 14

15 te brengen om ook in hun behoeften te voorzien (Brundtland commissie). Duurzame ontwikkeling is een veranderingsproces. Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen is de bedrijfsmatige vertaling van duurzame ontwikkeling. Duurzaam ondernemen wordt zichtbaar in de manier van kijken en handelen voor mens, milieu en markt in alle bedrijfsactiviteiten. Verandering van business models Door de groeiende aandacht voor duurzame ontwikkeling verandert de wereld snel. Het 'sec' aanbieden van producten is niet meer voldoende en feitelijk een verdienmodel van de vorige eeuw. Het is zaak om inzicht te krijgen hoe businessmodellen werken om bestaande (mentale) modellen in organisaties te kunnen doorbreken zodat nieuwe, beter bij deze tijd passende modellen ontwikkeld kunnen worden. Een businessmodel beschrijft bijvoorbeeld de waarden die een organisatie biedt aan verschillende klanten en verduidelijkt de benodigde activiteiten en partners bij het vervaardigen, het marketen en het aanbieden van deze waarden. Op die manier kan er duurzame winst en omzet behaald worden. Door een business model als denkkader te gebruiken en het spelen met configuraties kan gezamenlijk betekenis gegeven worden aan het ondernemen. Met andere woorden: het kan werken om de bedrijfshuishouding opnieuw op scherp te zetten. Voor deze scan maken we gebruik van het Business Model Canvas en kijken we naar variabelen als doelgroep, het aanbod/ de waarde propositie, de soort relatie met de klant, kanalen, kosten/opbrengsten, key activiteiten, en key resources. Partnerships: "Help elkaar, koop duurzame waar Duurzaam ondernemen is betrekkelijk nieuw. In deze tijd van innovaties rondom materiaalgebruik, inzichten in biodiversiteit of technologie en globalisatie is het zaak om in te zetten op samenwerking met andere partijen om zelf ook verder te komen. Steeds vaker zijn er verregaande relaties tussen het bedrijfsleven, de overheid en (wetenschappelijk) onderwijs die op nieuwe manieren met elkaar resultaten behalen. Partnerschappen die het aanbod aan de klant versterken om de doelgroep nog beter van dienst zijn, hadden tot voor kort weinig aandacht bij het ondernemen. De aandacht bleef eigenlijk beperkt tot leveranciers. Bij duurzaam ondernemen worden relaties op verschillende niveau's aangegaan, zowel in de keten als daarbuiten. Het aangaan van relaties wordt breder opgevat ende relaties zijn gericht op de lange termijn. Voorbeelden van relaties binnen de kunstsector zijn relaties met en tussen kunstenaars, kunstopleidingen, met overheid et cetera. Subsidiemogelijkheden Misschien is het mogelijk om aanspraak te maken op subsidieregelingen. Wij zetten ze voor u op een rijtje. Leestips en links Natuurlijk krijgt u van ons links en leestips voor meer informatie over duurzaam ondernemen in het algemeen en invoor uw bedrijf in het bijzonder. 15

Kansen Monitor. Hier komt de naam van uw bedrijf. en hier de foto of logo van uw bedrijf

Kansen Monitor. Hier komt de naam van uw bedrijf. en hier de foto of logo van uw bedrijf Kansen Monitor Hier komt de naam van uw bedrijf en hier de foto of logo van uw bedrijf Het copyright van dit document berust bij De Keizer Kennismakelaar s Graveland NL All rights reserved. Neither the

Nadere informatie

Duurzaam inkopen in de onderwijssector. Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar

Duurzaam inkopen in de onderwijssector. Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar Duurzaam inkopen in de onderwijssector Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar Duurzaam inkopen is Het toepassen van milieuaspecten en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces zodat dit uiteindelijk

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen in onderwijs. Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar

Duurzaam Inkopen in onderwijs. Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar Duurzaam Inkopen in onderwijs Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar Duurzaam inkopen, inleiding Duurzaam inkopen in onderwijs Spelers in het veld en hun rol Suggesties voor aanpak Informatiebronnen

Nadere informatie

De Keizer Kennismakelaar bij Haven Amsterdam

De Keizer Kennismakelaar bij Haven Amsterdam De Keizer Kennismakelaar bij Haven Amsterdam Afdelingsoverleg NS-Beleid Donderdag 9 april 2009 Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Inhoud presentatie De Keizer Kennismakelaar HAP -

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen. Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar BTA_110415

Duurzaam ondernemen. Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar BTA_110415 Duurzaam ondernemen Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar BTA_110415 Introductie De Keizer Kennismakelaar Duurzaam ondernemen Voorbeeld duurzame sport Informatiebronnen Aan de slag De Keizer Kennismakelaar

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen. Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar

Duurzaam ondernemen. Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar Duurzaam ondernemen Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar Introductie Duurzaam ondernemen Aan de slag Informatiebronnen De Keizer Kennismakelaar verbindt bedrijven, organisaties en individuen organiseert

Nadere informatie

galerie Xxxxxxx Galerie Xxxxxxx, www.xxxxxxx

galerie Xxxxxxx Galerie Xxxxxxx, www.xxxxxxx H-ART green H-ART Hart voor Art galerie Xxxxxxx Galerie Xxxxxxx, www.xxxxxxx Opdrachtgever directeur/eigenaar Galerie Xxxxxxx http://www.xxxxxxx Opstellers rapport Simone Veldema GreenBiz Startup Amsterdam

Nadere informatie

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO. MVO Beleid Inhoudsopgave I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.. People.1. Goed werkgeverschap... Maatschappelijke betrokkenheid.... Eerlijk zakendoen.. Planet.1. Duurzame mobiliteit...

Nadere informatie

STARTFLEX. Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam

STARTFLEX. Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam Onderzoek naar ondernemerschap onder studenten in Amsterdam Colofon ONDERZOEKER StartFlex B.V. CONSULTANCY Centre for applied research on economics & management (CAREM) ENQETEUR Alexander Sölkner EINDREDACTIE

Nadere informatie

MKB-index april 2017

MKB-index april 2017 MKB-index april 2017 Zoetermeer, 4 mei 2017 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en

Nadere informatie

Fase A. Jij de Baas. Gids voor de Starter. 2012 Stichting Entreprenasium. Versie 1.2: november 2012

Fase A. Jij de Baas. Gids voor de Starter. 2012 Stichting Entreprenasium. Versie 1.2: november 2012 N W O Fase A Z Jij de Baas Gids voor de Starter Versie 1.2: november 2012 2012 Stichting Entreprenasium Inleiding 2 School De school Inleiding 2 Doelen 3 Middelen 4 Invoering 5 Uitvoering 6 Jij de Baas:

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen Musea

Duurzaam ondernemen Musea Duurzaam ondernemen Musea Kunst voor bedrijfsvoering Rob van Tilburg Mei 2012 DHV 2012 All rights reserved Alleen voor intern gebruik Welkom en agenda Definitie en duiding duurzaam ondernemen Omgang bedrijven

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

Colofon. Apps, Alles over uitgeven op mobiel en tablet. Dirkjan van Ittersum ISBN: 978-90-79055-10-4

Colofon. Apps, Alles over uitgeven op mobiel en tablet. Dirkjan van Ittersum ISBN: 978-90-79055-10-4 Colofon Titel Apps, Alles over uitgeven op mobiel en tablet Auteur Dirkjan van Ittersum ISBN: 978-90-79055-10-4 Uitgever InCT Postbus 33028 3005 EA Rotterdam www.inct.nl uitgever@inct.nl Vormgeving en

Nadere informatie

Goede Zaken MBO voor Dummies

Goede Zaken MBO voor Dummies Goede Zaken MBO voor Dummies Kansen voor ideëel en commercieel www.goedezaken.eu 1 Onderneming van de 21 e eeuw People (mensen) MVO Planet (milieu) Profit (winst) MBO als onderdeel van MVO Verzoeken aan

Nadere informatie

Communicatieplan EMS (Energie Management Systeem)

Communicatieplan EMS (Energie Management Systeem) plan EMS (Energie Management Systeem) CO 2 -Prestatieladder Agmi Group september 2012 (mei 2013 aangepast) Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Rapportage & reductiedoelstelling... 4 1.2... 4 2. - Interne

Nadere informatie

Nut en noodzaak van (sturen op) duurzame zorg

Nut en noodzaak van (sturen op) duurzame zorg Nut en noodzaak van (sturen op) duurzame zorg Prof.dr. Robbert Huijsman MBA, Hoogleraar Management & Organisatie Ouderenzorg Senior manager Kwaliteit & Innovatie, Achmea .... Wat bedoelen we met duurzaamheid?

Nadere informatie

RESULTAATGERELATEERDE

RESULTAATGERELATEERDE erde OVER NO CURE NO PAY RESULTAATGERELATEERDE BELONING Resultaatgerelateerde beloning Over no cure no pay OVER NO CURE NO PAY RESULT AATGERELATEERDE BELONING RESULTAATGERELATEERDE BELONING 02 Resultaatgerelateerde

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde Uw businessmodel voor de toekomst Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN PLAN VAN AANPAK MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN Inleiding Op 8 december 2016 heeft Zoetermeer het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ondertekend. Zoetermeer heeft hiermee aangegeven

Nadere informatie

Samenwerken aan een gezond, groen en economisch vitaal werk- en leefklimaat in het Groene Hart

Samenwerken aan een gezond, groen en economisch vitaal werk- en leefklimaat in het Groene Hart GREEN BUSINESS CLUB GROENE Sponsorpropositie HART u Samenwerken aan een gezond, groen en economisch vitaal werk- en leefklimaat in het Groene Hart GREEN BUSINESS CLUB u Green Business Club Groene Hart

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING. Denken en intuïtie

Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING. Denken en intuïtie Denken en intuïtie Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING Denken en intuïtie Den Haag, 2015 Eerste druk, november 2015 Vormgeving: Ron Goos Omslagontwerp: Ron Goos Eindredactie: Frank Janse Copyright

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO prestatieladder Niveau 3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2015 Tredin behaalde in januari 2014 Niveau 3 van de MVO Prestatieladder. In dit jaarverslag nemen we u mee in onze ervaringen

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

DUURZAAM? SHS Parkmanagementvereniging Slochteren Hoogezand-Sappemeer. 15 februari 2011. Sietse Vlietstra

DUURZAAM? SHS Parkmanagementvereniging Slochteren Hoogezand-Sappemeer. 15 februari 2011. Sietse Vlietstra 2 DUURZAAM? SHS Parkmanagementvereniging Slochteren Hoogezand-Sappemeer 15 februari 2011 Sietse Vlietstra Adviseur duurzaam ondernemen en innovatie Syntens 3 4 Wat is duurzaam? Het voorzien in de behoeften

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek

Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek Elementaire praktijk van de Kostencalculatie Werkboek Niveau 4 P Mariëlle de Kock elementaire praktijk van de kostencalculatie Niveau 4 (P) Werkboek Mariëlle de Kock Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek

Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Elementaire praktijk van de Financiering Werkboek Niveau 4 PDB Mariëlle de Kock elementaire praktijk van de financiering Niveau 4 PDB Werkboek Mariëlle de Kock Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp

Nadere informatie

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO

Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Ab Arbo-advisering i en duurzaamheid + MVO Esther Loozen Atze Boerstra (Stanley Kurvers) NvvA Symposium 2010 1 Programma Introductie door Esther Loozen Korte inleiding over duurzaamheid+ MVO door Atze

Nadere informatie

SYLLABUS CURRICULUM VITAE & DIPLOMA WORKSHOP

SYLLABUS CURRICULUM VITAE & DIPLOMA WORKSHOP 12/10/2012 TRIO SMC SYLLABUS CURRICULUM VITAE & DIPLOMA WORKSHOP Pagina 1 van 10 Verantwoording 2012 Uniformboard te Vianen en 2012 Trio SMC te Almere. Copyright 2012 voor de cursusinhoud Trio SMC te Almere

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd Uitwerkingen

Boekhouden geboekstaafd Uitwerkingen Boekhouden geboekstaafd Uitwerkingen Wim Broerse, Derk Jan Heslinga, Wim Schauten 13 e druk Boekhouden geboekstaafd 1 Uitwerkingen Drs. W.J. Broerse Drs. D.J.J. Heslinga Drs. W.M.J. Schauten Dertiende

Nadere informatie

Stilstaan bij vooruitgang

Stilstaan bij vooruitgang Stilstaan bij vooruitgang Thuis in duurzaam organiseren Duurzaam rendement is geld verdienen... en meer... Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een modewoord geworden. Om mee te gaan met de trend

Nadere informatie

Duurzame winst voor MKB in 7 stappen Jaap de Vries Gijs Duivenvoorde

Duurzame winst voor MKB in 7 stappen Jaap de Vries Gijs Duivenvoorde Duurzame winst voor MKB in 7 stappen Jaap de Vries Gijs Duivenvoorde Duurzaam ondernemen 1 Even voorstellen Gijs Duivenvoorde ir, Delft Berenschot Maakindustrie Duurzaamheid Innovatie Normcommissie ISO26000

Nadere informatie

Scan Leefkwaliteit op en om bedrijventerreinen : een beknopte reflectie.

Scan Leefkwaliteit op en om bedrijventerreinen : een beknopte reflectie. Kenniscentrum Leefomgeving Scan Leefkwaliteit op en om bedrijventerreinen : een beknopte reflectie. ISSN: 1872-4418-22 Copyright 2013 by Saxion University of Applied Sciences. All rights reserved. No part

Nadere informatie

De Kern van Veranderen

De Kern van Veranderen De Kern van Veranderen #DKVV De kern van veranderen marco de witte en jan jonker Alle rechten voorbehouden: niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Taal en Taalwetenschap

Taal en Taalwetenschap Taal en Taalwetenschap Antwoorden bij de opdrachten René Appel, Anne Baker, Kees Hengeveld, Folkert Kuiken en Pieter Muysken (redactie) Blackwell Publishers 2002 by Blackwell Publishers Ltd a Blackwell

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Rapportages

Gebruikershandleiding Rapportages Gebruikershandleiding Rapportages DOCUMENT DATUM 8-9-2014 AUTEUR I-Signaal Copyright 2014 i-signaal B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Het maken van een duurzaamheidsbeleid

Het maken van een duurzaamheidsbeleid Het maken van een duurzaamheidsbeleid Workshop Lekker Betrokken! Phyllis den Brok Projectleider Lekker Betrokken! phyllis@phliss.nl 06-22956623 hhp://www.phliss.nl/lb.html Duurzaamheid Definitie duurzaamheid:

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie Bedrijfsadministratie Opgaven Niveau 5 MBA Peter Kuppen Frans van Luit Bedrijfsadministratie MBA Niveau 5 Opgaven Opgaven Bedrijfsadminstratie MBA Niveau 5 P. Kuppen F. van Luit Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2016 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2015 Revisie:

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

MVO-PROFIEL Bedrijf X

MVO-PROFIEL Bedrijf X MVO-PROFIEL Bedrijf X 2008 BouwMVO De in deze uitgave vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en alle hierop betrekking hebbende auteursrechten, databankrechten en overige (intellectuele) eigendomsrechten

Nadere informatie

Blommaert. Bedrijfseconomische Analyses OPGAVEN. Blommaert & Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief. Zevende druk

Blommaert. Bedrijfseconomische Analyses OPGAVEN. Blommaert & Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief. Zevende druk Blommaert Blommaert & Bedrijfseconomische Analyses Bedrijfseconomie vanuit managementperspectief OPGAVEN Zevende druk Bedrijfseconomische Analyses Opgaven en uitwerkingen Bedrijfseconomische Analyses

Nadere informatie

Aanleiding. Datum : 6 maart 2014

Aanleiding. Datum : 6 maart 2014 Datum : 6 maart 2014 Aan : CvB Van : Hans Nederlof Onderwerp : Beleidsplan duurzame bedrijfsvoering FB Kenmerk : Gewenste behandeling : Ter informatie ** Urgentie : normaal/hoog (door SD/CvB te bepalen)

Nadere informatie

MVO Kwartaalbericht Juli 2017

MVO Kwartaalbericht Juli 2017 MVO Kwartaalbericht Juli 2017 1 Iedereen levert een bijdrage pagina 4 Samen werken aan een betere toekomst pagina 6 Ik zie bij BRAND al vele mooie initiatieven ontstaan pagina 8 MVO helpt mij om normen

Nadere informatie

Businessmodellen voor Sociale Ondernemingen

Businessmodellen voor Sociale Ondernemingen Businessmodellen voor Sociale Ondernemingen De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar businessmodellen voor sociale ondernemingen. Een goed businessmodel is essentieel voor iedere

Nadere informatie

2. Het organiseren van werknemersvrijwilligerswerk in non-profit-organisaties: een praktische benadering

2. Het organiseren van werknemersvrijwilligerswerk in non-profit-organisaties: een praktische benadering 37 2. Het organiseren van werknemersvrijwilligerswerk in non-profit-organisaties: een praktische benadering Nu bedrijven zich steeds meer aangemoedigd voelen om hun tijd en expertise te doneren in plaats

Nadere informatie

Detailed View. Transportplanning Inkoop. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Detailed View. Transportplanning Inkoop. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Transportplanning Inkoop 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

Nadere informatie

Analyse. Teksten op documenten. Microsoft Dynamics NAV dvision Automatiseringsbureau.

Analyse. Teksten op documenten. Microsoft Dynamics NAV dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV 2008 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by

Nadere informatie

Bedrijfseconomie. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN. Tweede druk

Bedrijfseconomie. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN. Tweede druk Bedrijfseconomie Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Bedrijfseconomie Uitwerkingen Bedrijfseconomie Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame boodschap Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame koers als familiebedrijf Jumbo is een echt familiebedrijf, dat middenin de samenleving staat. Daar zijn we trots op. Een

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Milieumanagement & Duurzaam Ondernemen

Milieumanagement & Duurzaam Ondernemen Milieumanagement & Duurzaam Ondernemen Milieumanagement en duurzaam ondernemen Duurzaam ondernemen en milieumanagement zijn begrippen die vaak, bijna onbewust, gekoppeld worden aan milieubelastende sectoren

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Dutch Spirit: Passie voor duurzame maatpakken

Dutch Spirit: Passie voor duurzame maatpakken Dutch Spirit: Passie voor duurzame maatpakken DutchSpirit vervaardigt duurzame maatpakken en richt zich op de doorontwikkeling van circulaire stoffen voor werkkleding. Met een vernieuwend businessconcept

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

Duurzaam Financieel Management. Margreet F. Boersma

Duurzaam Financieel Management. Margreet F. Boersma Duurzaam Financieel Management Margreet F. Boersma De kledingindustrie en de fabriek in Bangladesh http://nos.nl/video/499148-tientallen-doden-bij-instortenfabrieksgebouw-bangladesh.html Wat zou je doen

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2017 Revisie:

Nadere informatie

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek drs. J.P.M. van der Hoeven Vierde druk Stenfert Kroese, Groningen/Houten Wolters-Noordhoff bv voert

Nadere informatie

SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel

SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel 3/10/2012 TRIO SMC SYLLABUS SECURITY AWARENESS WORKSHOP Personeel Pagina 1 van 9 Verantwoording 2012 Uniformboard te Vianen en 2012 Trio SMC te Almere. Copyright 2012 voor de cursusinhoud Trio SMC te Almere

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 Projectgegevens Opsteller TAJ van Deijzen Versie 2015-1 Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 6-8-2015 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

Eindrapport Erasmus Universiteit Rotterdam

Eindrapport Erasmus Universiteit Rotterdam Eindrapport Erasmus Universiteit Rotterdam VRAAG MAXIMALE BEOORDELING TOELICHTING SCORE ONDERWIJS 1. Aanbod: cursussen/minoren 5 5 Uitstekend, totaal aantal punten toegekend. 2. Aanbod voor grote publiek

Nadere informatie

Product Sustainability Indicator

Product Sustainability Indicator Product Sustainability Indicator Waarom een scorecard? Duurzaam bouwen is al lang geen trend meer. De vraag naar duurzame gebouwen groeit en daarmee de vraag naar duurzame producten. Maar wat is een duurzaam

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie:

Nadere informatie

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Beveiligde functies. Microsoft Dynamics NAV. 2007 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Overview 2007 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form

Nadere informatie

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk

Periodeafsluiting. Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK. Tweede druk Periodeafsluiting Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren OPGAVEN- EN WERKBOEK Tweede druk Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

Basisstudie in het boekhouden

Basisstudie in het boekhouden OPGAVEN Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren, P. Kuppen, E. Rijswijk Zevende druk Basisstudie in het boekhouden Opgavenboek Opgavenboek Basisstudie in het boekhouden M.H.A.F. van Summeren

Nadere informatie

NIEUWE SJABLONEN VOOR KLEOS GEBRUIKERSINSTRUCTIE

NIEUWE SJABLONEN VOOR KLEOS GEBRUIKERSINSTRUCTIE NIEUWE SJABLONEN VOOR KLEOS GEBRUIKERSINSTRUCTIE Kleos Postbus 23 7400 GA Deventer T: 0570 67 35 55 F: 0172 46 69 98 E: software@kluwer.nl I: kleos.kluwer.nl/ Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is

Nadere informatie

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan Zeker van je Zaak op het mbo Tijdens Zeker van je Zaak onderzoekt de student in vijf stappen waar zijn passie ligt en hoe hij vanuit die passie een eigen zaak start. Aan het einde van het programma weet

Nadere informatie

Creativiteit in zakelijkheid. Matthijs Bobeldijk 17 juni 2013

Creativiteit in zakelijkheid. Matthijs Bobeldijk 17 juni 2013 Creativiteit in zakelijkheid Matthijs Bobeldijk 17 juni 2013 Welkom! Vandaag deel ik met jullie een reisverslag Langs 4 centra uit de eerste generatie 4 Met deze centra hadden wij een workshop over nieuwe

Nadere informatie

Focus op milieu en veiligheid

Focus op milieu en veiligheid Focus op milieu en veiligheid Philips Innovation Services Philips Environment & Safety (PES) Praktische vertaling van milieu, arbo en veiligheid De eisen die de maatschappij en de overheid stellen aan

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Statistieken

Gebruikershandleiding Statistieken Gebruikershandleiding Statistieken DOCUMENT DATUM 21-11-2014 AUTEUR I-Signaal Copyright 2014 i-signaal B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Business Model Canvas & Elevator pitch. Value050 Eelco Bakker

Business Model Canvas & Elevator pitch. Value050 Eelco Bakker Business Model Canvas & Elevator pitch Value050 Eelco Bakker Start Verwachtingen? Vragen? Ervaringen business model canvas? Ervaringen elevator pitch? 14.00-16.15 BMC 16.15-17.00 Pitchen 1. Het business

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Nieuw in deze versie Versie: 2.3

Nieuw in deze versie Versie: 2.3 Perceptive Reflect Nieuw in deze versie Versie: 2.3 Product Documentation, R&D datum: November 2012 2012 Lexmark International Technology SA. All rights reserved Perceptive Reflect is a trademark of Lexmark

Nadere informatie

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau.

Overview. Ingekomen facturen registratie. Microsoft Dynamics NAV. 2006 dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV Ingekomen facturen registratie Overview 2006 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system,

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd Opgaven

Boekhouden geboekstaafd Opgaven Boekhouden geboekstaafd Wim Broerse, Derk Jan Heslinga, Wim Schauten 13 e druk Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. W.J. Broerse Drs. D.J.J. Heslinga Drs. W.M.J. Schauten Dertiende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 2015 Ketenanalyse Papier Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ketenanalyse papier... 4 1.1 Keten van papier... 4 2.2 Identificeren

Nadere informatie

Op zoek naar nieuwe business modellen

Op zoek naar nieuwe business modellen Op zoek naar nieuwe business modellen Oegstgeest, 15 november 2012 Vandaag leg ik uit waarom business as usual dood is Centrale vraag Wie voegt op welk moment waarde toe? Welk gereedschap kunnen we hiervoor

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Eindrapport Universiteit Utrecht

Eindrapport Universiteit Utrecht Eindrapport Universiteit Utrecht VRAAG MAXIMALE BEOORDELING TOELICHTING SCORE ONDERWIJS 1. Aanbod: cursussen/minoren 5 5 Uitstekend, totaal aantal punten toegekend. 2. Aanbod voor grote publiek 5 5 Uitstekend,

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie MBA

Bedrijfsadministratie MBA Bedrijfsadministratie MBA Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren UITWERKINGEN Tweede druk Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Bedrijfsadministratie MBA Uitwerkingen Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Tweede

Nadere informatie

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk

opgaven- en werkboek GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Henk Fuchs 1e druk opgaven- en werkboek Henk Fuchs GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 1e druk Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Geconsolideerde jaarrekening Opgaven- en werkboek Henk Fuchs Eerste druk Noordhoff

Nadere informatie

Eindrapport Rijksuniversiteit Groningen

Eindrapport Rijksuniversiteit Groningen Eindrapport Rijksuniversiteit Groningen ONDERWIJS VRAAG MAXIMALE SCORE BEOORDELING TOELICHTING 1. Aanbod: cursussen/minoren 5 5 Uitstekend, totaal aantal punten toegekend. 2. Aanbod voor grote publiek

Nadere informatie

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden.

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden. MVO meetbaar gemaakt Themabijeenkomst VNO NCW 22 november 2010 MVO-Prestatieladder MVO Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s People Planet Profit MVO kan bijdragen om deze balans te vinden Wat valt

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan Bureau Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan CULEMBORG, DECEMBER 2014, VERSIE 1 BUREAU WAARDENBURG B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belanghebbenden (stakeholders) 3 2.1 Interne doelgroepen

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Cultuur telt: sociologische opstellen voor Leo d Anjou

Cultuur telt: sociologische opstellen voor Leo d Anjou Cultuur telt: sociologische opstellen voor Leo d Anjou Cultuur telt: sociologische opstellen voor Leo d Anjou Dick Houtman, Bram Steijn en John van Male redactie Shaker Publishing BV Maastricht Copyright

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV juni 202 Gegenereerd op 26-0-202 - pagina van voor Van Dijk Groenvoorzieningen BV Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV Maatschappelijk

Nadere informatie

Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid Lensing Food B.V. Ruud Harmsen

Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid Lensing Food B.V. Ruud Harmsen Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid 2017-2018 Lensing Food B.V. Ruud Harmsen PROCEDUREHANDBOEK Bladzijde 1/7 Inhoud Over Lensing Food B.V. 2 People 3 Voedselveiligheid 3 Sociale betrokkenheid

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie

Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie FPH Ploegmakers BV - Communicatieplan 1 Verantwoording Titel Communicatieplan Invalshoek C: Transparantie Revisie 1.0 (definitief)

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

DAKACCENT MVO 2017 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

DAKACCENT MVO 2017 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen DAKACCENT MVO 2017 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Duurzaam vooruit Dakaccent wil op een maatschappelijk verantwoorde manier werken, in samenwerking met medewerkers, klanten, leveranciers en overige

Nadere informatie

Business Model Canvas

Business Model Canvas Business Model Canvas (Bron: Business Model Generatie Osterwalder & Pigneur NL editie) Ben je een ondernemende geest? Denk je constant over hoe je waarde kunt creëren en nieuwe businesses kunt opbouwen,

Nadere informatie

12 merken, 13 ongelukken

12 merken, 13 ongelukken 12 merken, 13 ongelukken Karel Jan Alsem & Robbert Klein Koerkamp Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen/Amsterdam Aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie