Stichting SpelenderWijs IJsselgraaf Keppelseweg AR Hummelo ZIEKTEBELEID STICHTING SPELENDERWIJS IJSSELGRAAF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting SpelenderWijs IJsselgraaf Keppelseweg 56 6999 AR Hummelo ZIEKTEBELEID STICHTING SPELENDERWIJS IJSSELGRAAF"

Transcriptie

1 Stichting SpelenderWijs IJsselgraaf Keppelseweg AR Hummelo ZIEKTEBELEID STICHTING SPELENDERWIJS IJSSELGRAAF 2016

2 Inhoud 1. Inleiding Zieke kinderen in de peuterspeelzaal/bso Een ziek kind Ziek worden tijdens het verblijf op de peuterspeelzaal/bso Wanneer moeten de ouders worden gewaarschuwd? Wanneer wordt er een huisarts, ziekenhuis of tandarts ingeschakeld? Gezondheid van de andere kinderen Wering van kinderen Procedure bij afmelden van het kind Personen met een verhoogd risico Kinderen met chronische ziekten of een stoornis in de afweer Risico s voor volwassenen Chronische ziekten en aandoeningen Medicijnverstrekking op verzoek Inentingen Wanneer wordt de GGD ingeschakeld? Informatie infectieziekte Overleg en advies Wettelijk verplichte melding van infectieziekten... 9 Bijlage Infectieziekteregistratie Bijlage MEDICIJNVERSTREKKINGSVERKLARING Literatuurlijst

3 1. Inleiding Alle kinderen worden wel eens ziek of dreigen ziek te worden. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en een goed hygiënebeleid moeten wij er rekening mee houden dat het samenkomen in groepen op jonge leeftijd een verhoogd risico op infectie met zich mee kan brengen. Tevens zijn kinderen die zich niet lekker voelen vaak uit hun ritme en vragen meer aandacht en verzorging. De peuterspeelzaal of de BSO is dan geen geschikte ruimte om uw kind naar toe te brengen. Stichting SpelenderWijs IJsselgraaf heeft richtlijnen vastgesteld hoe te handelen bij zieke kinderen, volgens het rapport Gezondheidsrisico s in een kindcentrum of peuterspeelzaal (2014) van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. De belangrijkste zaken uit het rapport zijn in dit beleid vermeld. U kunt het volledige rapport downloaden via de volgende link: Peuterspeelzaal en_08217_s BSO Voor onze BSO verwijzen wij naar onderstaande link en dan kiezen voor Gezondheidsrisico s in een basisschool en buitenschoolse opvang. Medewerkers en ouder(s)/verzorger(s) kunnen tevens in bovenstaand handboek informatie over alle voorkomende infectieziekten opzoeken. Bij elke ziekte staat beschreven hoe je de ziekte kunt krijgen, waar je als medewerker / ouder(s)/verzorger(s) op moet letten, of melding van de ziekte bij de GGD nodig is en of een kind met deze ziekte op de peuterspeelzaal/bso mag komen. 3

4 2. Zieke kinderen in de peuterspeelzaal/bso 2.1 Een ziek kind Volgens het landelijk centrum Hygiëne en Veiligheid (2014, p.14) is een peuterspeelzaal of BSO niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Ziekte is echter een rekbaar begrip waardoor soms discussies ontstaan of een kind met ziekteverschijnselen wel naar de peuterspeelzaal mag of thuis moet blijven. Bij de beslissing hierover zijn twee aspecten bepalend: namelijk het welbevinden van het zieke kind zelf en de gezondheid van de andere kinderen van de groep. Wij hebben daarom de volgende criteria geformuleerd: Een kind is ziek als het 38 graden of meer koorts heeft en/of zich ziek voelt, pijn heeft, hangerig en huilerig is en veel extra aandacht nodig heeft en/of als de ziekte besmettingsgevaar oplevert voor anderen. Een kind dat ziek is hoort niet op de peuterspeelzaal of BSO, maar thuis. In de drukke omgeving van de peuterspeelzaal/bso kan het niet de aandacht krijgen die het kind op dat moment nodig heeft en het voelt zich dan nog ongelukkiger. Bovendien gaat het ten koste van de aandacht voor de andere kinderen. De kans op besmetting is door de omvang van de groep bovendien groot, daardoor kunnen kinderziekten op jongere leeftijd voorkomen dan gebruikelijk is. Het is daarom belangrijk dat van een kind, dat de peuterspeelzaal bezoekt, op het inschrijfformulier wordt aangegeven of het kind wel of geen inentingsprogramma volgt. De actuele richtlijnen van de GGD worden gehanteerd bij het bepalen of een kind bij ziekte thuis dient te blijven. Een kind dient een dag zonder koorts te zijn als het weer gebracht wordt. Wanneer het kind weer op de peuterspeelzaal/bso aanwezig is neemt de leidster aan dat het gezond genoeg is om ook mee naar buiten te gaan. Het kind moet in zoverre in orde zijn dat het weer mee kan doen aan het normale ritme van de dag. Als een kind gedurende de dag ziek wordt, wordt door de leiding met de ouders/verzorgers overlegd over de te nemen maatregelen. ( zie hoofdstuk 2.1.1) Het kan voorkomen dat een kind bepaalde medicijnen toegediend moet krijgen. Dat is op de peuterspeelzaal/bso alleen mogelijk wanneer dit medisch verantwoord is en wanneer het per abuis niet correct toedienen van de medicatie geen schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid van het kind. U dient hiervoor een medicijnverstrekkingsverklaring te ondertekenen. Het verrichten van medische handelingen al dan niet eenvoudig door de leidster is niet toegestaan. Voor verdere informatie zie hoofdstuk 5 van dit document. Het kan in spoedgevallen nodig zijn medische hulp in te roepen of met het kind naar een arts of een ziekenhuis te gaan. Dit zal gebeuren door de leidster en zo mogelijk naar de huisarts van een kind. De ouder/verzorger wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. De leidsters hebben allemaal een BHV-cursus gevolgd, hetgeen jaarlijks verplicht wordt herhaald Ziek worden tijdens het verblijf op de peuterspeelzaal/bso Het landelijk centrum Hygiëne en Veiligheid (2014, p.14) zegt het volgende over het ziek worden tijdens het verblijf op de peuterspeelzaal/bso: Een kind dat hoge koorts heeft, regelmatig overgeeft of pijn lijdt, zal zich niet prettig voelen in een groep. Het heeft behoefte aan rust, verzorging en extra aandacht en 4

5 kan het beste in een huiselijke omgeving worden opgevangen. Daarentegen kan een kind met lichte ziekteverschijnselen zoals een snotneus of huiduitslag meestal wel meedoen in de groep. Het ongemak dat het van deze verschijnselen heeft hoeft op de peuterspeelzaal/bso niet erger te zijn dan thuis. In twijfelgevallen is het zinvol om het kind gericht te observeren: Speelt en gedraagt het kind zich zoals je van hem of haar gewend bent? Praat het kind zoals je gewend bent? Reageert het op wat je zegt of doet? Voelt het warm aan? Huilt het vaker of langer dan anders? Heeft het regelmatig een natte luier? Gaat het naar de wc en wat is het resultaat? Wil het steeds liggen of slaapt het meer dan anders? Klaagt het kind over pijn? Niet elke gedragsverandering wordt door ziekte veroorzaakt en het is ook niet de bedoeling dat je als beroepskracht een diagnose gaat stellen. Het gaat erom dat je kunt beslissen of het kind op de groep kan blijven, of je de ouders moet waarschuwen, of dat je misschien zelfs direct een arts moet inschakelen Wanneer moeten de ouders worden gewaarschuwd? Wij zullen de ouders/verzorgers altijd telefonisch informeren als het kind ziek is. Indien nodig vragen wij om het kind zo spoedig mogelijk op te komen halen. Bij twijfel zullen de pedagogisch werkers met de ouders/verzorgers overleggen en afspraken maken. Kinderen met koorts, 38 graden of meer, worden op de groep te rusten gelegd en zo luchtig mogelijk toegedekt, in afwachting van verdere maatregelen, zoals opgehaald worden of een bezoek aan de huisarts Wanneer wordt er een huisarts, ziekenhuis of tandarts ingeschakeld? Alleen als er sprake is van een ongeval of een andere medische noodsituatie, gaan de pedagogisch medewerkers met het kind naar de dokter of het ziekenhuis. De ouders/verzorgers worden gebeld. In alle andere gevallen gaan wij er vanuit dat de ouder/verzorger, na te zijn gebeld, hier zelf voor zorg draagt. Het landelijk centrum Hygiëne en Veiligheid (2014, p.15) zegt: Alleen als er acuut gevaar dreigt, schakelt men vanuit de peuterspeelzaal/bso direct een arts in. Voorbeelden van dergelijke gevallen zijn: een kind dat het plotseling benauwd krijgt; een kind dat bewusteloos raakt of niet meer op aanspreken reageert; een kind met plotselinge hoge koorts; een kind dat plotseling ernstig ziek lijkt; ongevallen. Om ongeregeldheden te voorkomen, is het noodzakelijk dat in het team is afgesproken wie de arts waarschuwt, wie bij het zieke kind blijft en wie de groep opvangt. Dit wordt ter plekke besloten. Is de huisarts niet bereikbaar dan wordt er niet geaarzeld in deze 5

6 noodsituaties een ambulance te bellen. Hierbij wordt duidelijk de naam en het adres van de peuterspeelzaal vermeld Gezondheid van de andere kinderen Bij enkele besmettelijke ziekten - die ernstig kunnen verlopen - mag het zieke kind niet naar de peuterspeelzaal/bso komen, omdat dan het risico voor de andere kinderen en beroepskrachten om ook besmet te worden te groot is. Dit tijdelijk niet toelaten van zieke kinderen vanwege het besmettingsrisico voor anderen wordt 'wering' genoemd. Wering is alleen zinvol als besmetting van de andere kinderen nog niet heeft plaatsgevonden en niet op een andere manier te voorkomen is. Het weren van deze kinderen gebeurt in overleg met de GGD Wering van kinderen Een kind met een besmettelijke aandoening of ziekte mag niet op de peuterspeelzaal/bso komen zolang het besmettelijk is. U dient dit te melden bij de leidsters van de betreffende peuterspeelzaal/bso. Vanaf hoofdstuk 17 van het rapport Gezondheidsrisico s in een kindcentrum of peuterspeelzaal, september 2014, kunt u lezen welke ziektes er zijn en of uw kind dan wel of niet welkom is op de peuterspeelzaal/bso. De leiding overlegt zo nodig met de GGD, afdeling infectieziektebestrijding. De GGD vraagt, met toestemming van de ouders/verzorgers, eventueel informatie op bij de huisarts. De GGD adviseert maatregelen afhankelijk van de ziekte: - Ziek kind niet toelaten vanwege risico voor overige kinderen, dit wordt 'weren' genoemd. - Ziek kind laten behandelen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan. - Ouders van andere kinderen informeren over de ziekte, zodat zij alert kunnen zijn op verschijnselen. - Overige kinderen uit voorzorg medicijnen voor te schrijven of te laten vaccineren. Vaak zijn er geen bijzondere maatregelen noodzakelijk Procedure bij afmelden van het kind Graag horen wij vóór 8.15 uur of uw kind ziek is en niet naar de peuterspeelzaal/bso kan komen. Mocht er sprake zijn ven een besmettelijke aandoening of ziekte, wilt u dit dan expliciet vermelden? 3. Personen met een verhoogd risico 3.1 Kinderen met chronische ziekten of een stoornis in de afweer Het landelijk centrum Hygiëne en Veiligheid (2014, p.15) zegt het volgende over kinderen met chronische ziekten: Omdat in peuterspeelzalen/bso regelmatig besmettelijke ziekten voorkomen, is het goed te weten of in de groep kinderen zijn die extra risico lopen om ernstig ziek te worden als zij een infectie oplopen. Dit kan het geval zijn bij bepaalde ernstige chronische ziektes of bij een stoornis in de afweer. Per kind worden dergelijke medische bijzonderheden vastgelegd. Ouders kunnen dan gewaarschuwd worden als er infectieziekten geconstateerd zijn die voor hun kind een bijzonder risico geven. Zij 6

7 kunnen dan in overleg met de behandelend kinderarts eventueel voorzorgsmaatregelen nemen of hun kind tijdelijk thuis houden. 3.2 Risico s voor volwassenen Het landelijk centrum Hygiëne en Veiligheid (2014, p.16) zegt het volgende risico s voor volwassenen: Er zijn enkele infectieziekten die bij volwassenen een verhoogd risico geven. Bij zwangere vrouwen kan met name rodehond, waterpokken en de vijfde ziekte de kans op een miskraam of aangeboren afwijkingen bij het kind vergroten. Voor mannen kan de bof een gezondheidsrisico zijn. Ook mensen met een verminderde afweer kunnen een verhoogd risico hebben bij bepaalde ziekten. Voor deze ziektes geldt dat als je de infectie hebt doorgemaakt je er de rest van je leven tegen beschermd bent. Er is dan dus ook geen risico meer voor de zwangerschap. Als je ingeënt bent tegen rodehond is er een kans dat je niet (voldoende) antistoffen hebt. Als een verdenking van een van de genoemde ziektes zich voordoet op de peuterspeelzaal kan men met de GGD overleggen over het verdere beleid. De GGD zal nagaan of het daadwerkelijk om de betreffende ziekte gaat en zo nodig verdere maatregelen adviseren. Beroepskrachten die zwanger willen worden, kunnen eventueel, in overleg met de Arbo-arts of eigen huisarts, bloedonderzoek laten verrichten om vast te stellen of zij tegen bovengenoemde ziektes beschermd zijn. 4. Chronische ziekten en aandoeningen Als een kind een chronische aandoening of ziekte heeft/blijkt te hebben waardoor veel extra aandacht en zorg van de groepsleiding nodig is, zal de Stichting SpelenderWijs IJsselgraaf in overleg met de ouders beoordelen of deze vereiste extra zorg gegeven kan worden en derhalve of het kind gebruik kan (blijven) maken van de peuterspeelzaal. Stichting SpelenderWijs IJsselgraaf staat de pedagogisch medewerkers niet toe beroepsmatig risicovolle medische handelingen (voorbehouden handelingen en afgeleide medische handelingen; Wet BIG) uit te voeren, omdat de benodigde deskundigheid niet gegarandeerd kan worden. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers hier extern een praktische oplossing voor te vinden, alvorens het kind (weer) gebruik maakt van de peuterspeelzaal (bv. prikpost, thuiszorg). Als uit deze maatregel extra kosten voortvloeien worden deze door de ouder zelf gedragen. Als er geen oplossing kan worden gevonden, wordt de opvang van het kind (verder) geweigerd. De ouder/verzorger informeert Stichting SpelenderWijs op het inschrijvingsformulier over de ziekte of aandoening van het kind. Indien de aandoening/ziekte zich pas later openbaart informeert de ouder zo spoedig mogelijk de leidinggevende van de vestiging. Als, alle aspecten in redelijkheid overwegende, door Stichting SpelenderWijs tot plaatsing wordt overgegaan/de plaatsing wordt gecontinueerd, worden de afspraken die over de zorg voor het kind zijn gemaakt opgenomen als bijlage bij de plaatsingsovereenkomst. 7

8 5. Medicijnverstrekking op verzoek Als een kind tijdens het verblijf op de peuterspeelzaal/bso medicijnen toegediend moet krijgen door de pedagogisch medewerkers, zijn de ouders/verzorgers verplicht een medicijnverstrekkingsverklaring te ondertekenen. (Zie bijlage 2) Het landelijk centrum Hygiëne en Veiligheid (2014, p.17) zegt het volgende over het geneesmiddelenverstrekking op verzoek: Kinderen krijgen soms geneesmiddelen of andere middelen (bijvoorbeeld zelfzorgmiddelen) voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook gedurende de tijd dat zij op het kindercentrum zijn. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld pufjes voor astma, antibiotica of zetpillen bij toevallen. Ouders/verzorgers vragen het kindercentrum of de beroepskracht deze middelen aan hun kind willen geven. Laat ouders/verzorgers vooraf schriftelijk toestemming geven. Meestal gaat het om middelen die, bij onjuist gebruik, tot schade van de gezondheid van het kind kunnen leiden. Leg de volgende zaken schriftelijk vast: o Om welke geneesmiddelen het gaat; o Hoe vaak het gegeven moet worden; o In welke hoeveelheden; o Op welke manier de geneesmiddelen gebruikt moeten worden; o De periode waarin de geneesmiddelen moeten worden verstrekt; o De wijze van bewaren en opbergen; o De wijze van controle op de vervaldatum. Door het vastleggen van deze gegevens verduidelijken ouders/verzorgers wat zij van het kindercentrum verwachten en het kindercentrum weet op hun beurt precies wat zij moeten doen en waar zij verantwoordelijk voor zijn. Wanneer het gaat om het verstrekken van geneesmiddelen gedurende een lange periode moet regelmatig (afhankelijk van het ziektebeeld) met ouders overlegd worden over de ziekte en het daarbij behorende geneesmiddelgebruik op het kindercentrum. Enkele praktische punten: Neem de geneesmiddelen alleen in ontvangst wanneer ze in de originele verpakking zitten en uitgeschreven zijn op naam van het betreffende kind. Laat de ouders een nieuw geneesmiddel altijd eerst thuis gebruiken. Lees goed de bijsluiter zodat u op de hoogte bent van eventuele bijwerkingen van het geneesmiddel. Noteer, per keer, op een aftekenlijst dat u het geneesmiddel aan het betreffende kind gegeven heeft. Controleer de uiterste gebruiksdatum voor toediening. 8

9 6. Inentingen Kinderen die niet zijn ingeënt lopen een risico. De GGD verzoekt Stichting SpelenderWijs IJsselgraaf bij te houden welke kinderen wel en welke niet zijn ingeënt. Tijdens oudergesprekken wordt dit gecheckt. 7. Wanneer wordt de GGD ingeschakeld? Het landelijk centrum Hygiëne en Veiligheid (2014, p.17) zegt het volgende over het inschakelen van de GGD: Eén van de taken van de GGD is de bestrijding van infectieziekten. Artsen en verpleegkundigen van de GGD behandelen zelf meestal geen patiënten. Zij verrichten bron- en contactonderzoek ; zij onderzoeken bijvoorbeeld waar iemand de ziekte heeft opgelopen, wie nog meer besmet zijn en wat men kan doen om te voorkomen dat meer mensen ziek worden. Zo kan de GGD adviseren bij een geval van hepatitis A de andere kinderen van de groep en de beroepskrachten tegen deze ziekte te vaccineren. Daarnaast geeft de GGD voorlichting over de ziekte en adviezen over hygiënemaatregelen. 8. Informatie infectieziekte Het landelijk centrum Hygiëne en Veiligheid (2014, p.17) zegt het volgende over informatie infectieziekten: Als men meer wil weten over een bepaalde infectieziekte kan men contact opnemen met de GGD, afdeling Infectieziekten. Het nummer van de lokale GGD kan opgezocht worden via (via de zoekfunctie Vind een GGD bij u in de buurt ). 9. Overleg en advies Het landelijk centrum Hygiëne en Veiligheid (2014, p.17) zegt het volgende over kinderen met chronische ziekten: Als zich op de peuterspeelzaal een ziekte voordoet waarbij geadviseerd wordt ouders van de andere kinderen te waarschuwen of het zieke kind van het kinderdagverblijf te weren dan wordt er eerst overlegd met de GGD. De GGD neemt dan met toestemming van de ouders contact op met de behandelend arts en bepaalt vervolgens of de maatregelen echt nodig zijn. Als de andere ouders geïnformeerd moeten worden, zorgt de GGD voor een informatiebrief. De brief wordt verspreid door de peuterspeelzaal. 10. Wettelijk verplichte melding van infectieziekten (Artikel 26 van de Wet publieke gezondheid) Het landelijk centrum Hygiëne en Veiligheid (2014, p.15) zegt het volgende over verplichte vermelding van infectieziekten: 9

10 In het geval van het optreden van een infectieziekte dienen er maatregelen te worden getroffen om te voorkomen dat de infectieziekte zich verder verspreidt. Hoe eerder hierbij maatregelen worden genomen, des te kleiner is het eventuele gevolg. Meld binnen een werkdag het optreden van een ongewoon aantal van de hieronder genoemde aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard, zowel bij cliënten als personeel op basis van artikel 26 van de Wet publieke gezondheid 1, bij de plaatselijke GGD: - Acute maag- en darmaandoeningen; - Geelzucht; - Huidaandoeningen; - Andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hersenvliesontsteking of meerdere gevallen van longontsteking in korte tijd. Verzamel, indien er een vermoeden is van één van de bovenstaande ziektebeelden, de volgende gegevens van de zieken: Volledige persoonsgegevens; Aard, ernst en verloop van de klachten; Datum eerste ziekteverschijnselen; Vermoeden van meerdere besmettingen; Eventueel bekende bron. Bepaal, in overleg met de arts infectieziektebestrijding van de plaatselijke GGD, welke maatregelen er moeten worden genomen. De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) beschikt over draaiboeken, stappenplannen en richtlijnen over verschillende infectieziekten. Deze zijn te raadplegen op: zoeken op Wet publieke gezondheid Gezondheidsrisico s in een kindercentrum of peuterspeelzaal september

11 Bijlage 1 Infectieziekteregistratie Doel van de registratie is infectiepreventie: het voorkomen van het ontstaan, het vermenigvuldigen en het overbrengen van ziekmakende micro-organismen. Dit doel wordt gerealiseerd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Het uitvoeren van een adequaat voedsel-hygiënebeleid; Het uitvoeren van een adequaat hygiënebeleid m.b.t. lichamelijke verzorging en de schoonmaak van inventaris, speelgoed en ruimten. Uitvoeren van de meldingsplicht, als omschreven in de Wet infectieziekten van 1 april Deze wet beoogt de bevolking tegen verspreiding van besmettelijke ziekten te beschermen. Een belangrijk onderdeel van de wet vormt de verplichte melding van besmettelijke aandoeningen aan de GGD. Deze meldingsplicht geldt ook voor de kinderopvang. De leidinggevende is verantwoordelijk voor de melding bij de GGD van een ongewoon aantal zieken. Deze melding wordt bovendien bij het servicebureau en de collega s binnen de Stichting SpelenderWijs IJsselgraaf gedaan. Het gaat hierbij zowel om aandoeningen die door medici vastgesteld kunnen worden als om aandoeningen die door niet-medici worden vastgesteld. Voorbeelden van de laatste soort zijn diarree, geelzucht en huidaandoeningen. Procedure: diarree wordt gemeld indien meer dan één derde deel van de groep in één week klachten heeft; geelzucht wordt gemeld bij één geval; huiduitslag (vlekjes) wordt gemeld bij twee of meer gevallen binnen twee weken in dezelfde groep; schurft wordt gemeld bij drie gevallen in dezelfde groep; andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectueuze aard worden gemeld: denk hierbij aan meerdere gevallen van bijvoorbeeld longontsteking of hersenvliesontsteking in korte tijd. Meer informatie is te verkrijgen via of

12 Bijlage 2 MEDICIJNVERSTREKKINGSVERKLARING Ondergetekenden verklaren dat bij: Naam kind: de volgende medicijnen toegediend dienen te worden c.q. de volgende handelingen dienen te worden verricht tijdens de opvang 2 : Naam medicijn: Bewaarplaats: Koelkast of andere plaats Houdbaar tot en met (houdbaarheidsdatum) Verstrekking van (begindatum) tot (einddatum) Dosering (per keer) mg / ml / tablet(ten)* Uur Bijzondere aanwijzingen (Bijv...uur voor / na de maaltijd; niet met melkproducten, zittend, op schoot e.d. Wijze van toediening (Bijv. via mond / neus / oog / oor / huid / anaal) Voor akkoord, Plaats en datum: Handtekening ouder/verzorger: 2 Het kan voorkomen dat een kind bepaalde medicijnen toegediend moet krijgen. Dat is op de peuterspeelzaa/bso alleen mogelijk wanneer dit medisch verantwoord is en wanneer het per abuis niet correct toedienen van de medicatie geen schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid van het kind. Het verrichten van medische handelingen al dan niet eenvoudig door de leidster is niet toegestaan. 12

13 Literatuurlijst GGD. (2014). Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid, gezondheidsrisico s in een kindercentrum of peuterspeelzaal (0-4 jarigen) versie september Gedownload op 12 september 2014 van: c6bb8b32bcb0c/pu/gezondheidsrisico_s_in_een_kindercentrum_of_peuterspeelzaal _0_4.pdf 13

Wat zijn infectieziekten

Wat zijn infectieziekten Wat zijn infectieziekten Infectieziekten zijn ziekten die veroorzaakt worden door micro-organismen. Dit zijn hele kleine, levende deeltjes zoals virussen en bacteriën. Ze worden meestal van de ene mens

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Protocol Ziekte bij kinderen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Ziektebeleid... 3 Zieke kinderen... 3 Richtlijnen voor geneesmiddelenverstrekking binnen het dagverblijf... 3 Richtlijnen voor

Nadere informatie

Ziekte Kinderopvangorganisatie de KinderKroon

Ziekte Kinderopvangorganisatie de KinderKroon Protocol ziekte Ziekte Algemeen Alarmnummer : 112 Huisarts : 0546-623355 Bij spoed huisarts : 0546-623356 Ziekenhuis : 0546-693693 Ouders die gebruik maken van de kinderopvang worden vaak geconfronteerd

Nadere informatie

Protocol zieke kinderen.

Protocol zieke kinderen. Protocol zieke kinderen. Kinderdagverblijf De Kleine Zeester Inhoud. - Inleiding - Ziek of niet ziek? - Kan het kind in de groep blijven? - Wanneer moeten de ouders worden gewaarschuwd? - Wanneer wordt

Nadere informatie

Protocol 8: Zieke Kinderen in het Kindercentrum 1 (ZKKC) KDV t Sprookjesland

Protocol 8: Zieke Kinderen in het Kindercentrum 1 (ZKKC) KDV t Sprookjesland Protocol 8: Zieke Kinderen in het Kindercentrum 1 (ZKKC) KDV t Sprookjesland 1 Laatste versie: 27 januari 2014 INHOUD 8.1. Ziek of niet ziek? 8.2. Kan het kind in de groep blijven? 8.3. Wanneer moeten

Nadere informatie

Protocol ziekte en ongevallen

Protocol ziekte en ongevallen Protocol ziekte en ongevallen Protocollen Kinderdagverblijf Duimelot te Zenderen Algemeen Alarmnummer : 112 Huisarts : 074-2661462 Bij spoed huisarts : 074-2667374 Noodtelefoonnummer : 074-2665908 Ziekenhuis

Nadere informatie

Weren van zieke kinderen

Weren van zieke kinderen Uw kind is ziek en kan mogelijk niet naar de gastouder, het kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal. Wat is het beleid van de SKPC bij het weren van zieke kinderen en het bieden van

Nadere informatie

Protocol. Verstrekken van geneesmiddelen op verzoek

Protocol. Verstrekken van geneesmiddelen op verzoek Protocol Verstrekken van geneesmiddelen op verzoek Inleiding Peuters op de peuterspeelzaal kunnen ziek worden. De Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk is dan niet in staat uw zieke peuter op te vangen

Nadere informatie

Wat zijn infectieziekten en hoe te handelen op school.

Wat zijn infectieziekten en hoe te handelen op school. Wat zijn infectieziekten en hoe te handelen op school. Infectieziekten Infectieziekten zijn ziekten die veroorzaakt worden door micro-organismen. Dit zijn hele kleine, levende deeltjes zoals virussen en

Nadere informatie

Protocol bij Ziekte en Medicijngebruik

Protocol bij Ziekte en Medicijngebruik Protocol bij Ziekte en Medicijngebruik Wanneer kunnen zieke kinderen naar DONS komen en wanneer moeten zij thuisblijven? Bij verzuim door ziekte letten wij op: 1. Gezondheid en welbevinden van het kind

Nadere informatie

Protocol ziekte en ongevallen

Protocol ziekte en ongevallen Protocol ziekte en ongevallen Algemeen Alarmnummer : 112 Huisarts : 075-616 98 73 (Dokter Van Loenen) Bij spoed huisarts : 075-616 98 73 (toets 1) Huisartsenpost: 075-653 30 00 Afd spoedeisende hulp Ziekenhuis

Nadere informatie

Instructies voor toedienen van geneesmiddelen aan kinderen

Instructies voor toedienen van geneesmiddelen aan kinderen VRIJE BASISSCHOOL Ieperstraat 47 8610 KORTEMARK-ELLE Tel/Fax (051) 56 93 72 vbskortemarkelle@scarlet.be Instructies voor toedienen van geneesmiddelen aan kinderen Als een kind geneesmiddelen nodig heeft

Nadere informatie

2.1.2.b ZIEKTE EN ONGEVALLEN Verkort VERSIE 6 02-11-2015

2.1.2.b ZIEKTE EN ONGEVALLEN Verkort VERSIE 6 02-11-2015 2.1.2.b ZIEKTE EN ONGEVALLEN Verkort VERSIE 6 02-11-2015 Verkort ziektebeleid FloreoKids HANDLEIDING VOOR OUDERS/VERZORGERS BIJ ZIEKTE KIND 1. Kan een ziek kind het kindercentrum bezoeken? FloreoKids biedt

Nadere informatie

Ziektebeleid kdv De Huiskamer.

Ziektebeleid kdv De Huiskamer. Ziektebeleid kdv De Huiskamer. Heeft u een ziek kind? Graag horen wij dit van u vóór 09.30 uur. Mocht er sprake zijn van een besmettelijke aandoening of ziekte, wilt u dit dan expliciet vermelden? Alvast

Nadere informatie

2.1.2.b ZIEKTE EN ONGEVALLEN Verkort VERSIE 5 27-03-2012

2.1.2.b ZIEKTE EN ONGEVALLEN Verkort VERSIE 5 27-03-2012 2.1.2.b ZIEKTE EN ONGEVALLEN Verkort VERSIE 5 27-03-2012 Verkort ziektebeleid FloreoKids HANDLEIDING VOOR OUDERS/VERZORGERS BIJ ZIEKTE KIND 1. Kan een ziek kind het kindercentrum bezoeken? FloreoKids biedt

Nadere informatie

Ziekte en medicijnbeleid Stichting BELhamels

Ziekte en medicijnbeleid Stichting BELhamels Ziekte en medicijnbeleid Stichting BELhamels Inleiding Een ziek kind is het liefste thuis, dat weten we allemaal. Het begrip ziek is echter voor een ieder anders. Om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school. CSG Willem de Zwijger Schoonhoven

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school. CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Schoonhoven, september 2014 1 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding.... 3 2.0 Het kind wordt ziek op school.. 4 3.0 Het

Nadere informatie

Ziekteprotocol kinderopvang. Juni Protocol ter ondersteuning van handelswijze bij ziektegevallen in de kinderopvang

Ziekteprotocol kinderopvang. Juni Protocol ter ondersteuning van handelswijze bij ziektegevallen in de kinderopvang Ziekteprotocol kinderopvang Juni 2015 Protocol ter ondersteuning van handelswijze bij ziektegevallen in de kinderopvang ZIEKTEPROTOCOL KINDEROPVANG Algemeen Het ziekteprotocol is opgesteld conform de Wet

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school CSG Willem de Zwijger Schoonhoven

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school november 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Ziza Zebra

Kinderdagverblijf Ziza Zebra Protocol Zieke kinderen en medicijngebruik Kinderdagverblijf Ziza Zebra Versie Januari 2015 Inleiding Een ouder kiest onder andere voor een kinderdagverblijf omdat de opvang voor het kind gegarandeerd

Nadere informatie

9.3.1 HANDREIKING GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN

9.3.1 HANDREIKING GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN Routing cie agendapunt datum Wijzigingsvoorstel GMR 18-01-12 Vastgesteld CvB 08-03-12 9.3.1 HANDREIKING GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN Als het kind geneesmiddelen nodig heeft gedurende

Nadere informatie

Protocol zieke kinderen en medicijnverstrekking

Protocol zieke kinderen en medicijnverstrekking Protocol zieke kinderen en medicijnverstrekking Zieke kinderen bij de gastouder Een gastouder is normaliter niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Ziekte is echter een rekbaar begrip waardoor soms

Nadere informatie

Protocol: Ziekte en medicijnen op school. Postbus AD ASSEN

Protocol: Ziekte en medicijnen op school. Postbus AD ASSEN Protocol: Ziekte en medicijnen op school Postbus 186 9400 AD ASSEN Inhoudsopgave: 1 Inleiding over medicijnverstrekking 3 2. Het kind wordt ziek op school 4 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Nadere informatie

PROTOCOL GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN

PROTOCOL GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN PROTOCOL GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN Als het kind geneesmiddelen nodig heeft gedurende het verblijf op de basisschool kunnen de ouders hun zeggenschap over de toediening van de medicamenten

Nadere informatie

Protocol ziekte/medicijngebruik De Holm

Protocol ziekte/medicijngebruik De Holm Lingewijk 13 3831 LE Leusden 033-4943936 info@deholm.nl Protocol Ziekte/ Medicijngebruik Inhoudsopgave: 1. Inleiding over medicijnverstrekking 2. Het kind wordt ziek op school 3. Het verstrekken van medicijnen

Nadere informatie

Protocol medisch handelen StOVOG

Protocol medisch handelen StOVOG Protocol medisch handelen StOVOG A Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen Medewerkers op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Opvang 5.3.5.0 Zieke kinderen / besmettelijke ziekten en werkwijze versie: 2

Hoofdstuk 5: Opvang 5.3.5.0 Zieke kinderen / besmettelijke ziekten en werkwijze versie: 2 De organisatie heeft een protocol opgesteld conform de Wet Bestrijding Infectieziekten, waarin beschreven staat hoe te handelen in geval van (besmettelijke) ziekte(n) van kinderen. Het protocol is van

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op school

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op school Inhoudsopgave: 1. Inleiding over medicijnverstrekking. 2. Het kind wordt ziek op school. 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek. 4. Medische handelingen. 5. Aansprakelijkheid. Bijlagen: 1. Verklaring

Nadere informatie

22-11-2012. Beleid zieke kinderen

22-11-2012. Beleid zieke kinderen Beleid zieke kinderen Inhoudsopgave Inleiding... 3 Het beleid omvat de volgende onderdelen:... 3 1. Zieke kinderen op een groep... 3 1. Zieke kinderen op een groep... 3 2. Kinderziekten... 3 2.1 Voorkomende

Nadere informatie

HUISREGELS ZIEKE KINDEREN

HUISREGELS ZIEKE KINDEREN HUISREGELS ZIEKE KINDEREN Versie 30 augustus 2016, versie 15 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Aantal pagina s 5 Geldig tot 31 december 2018 Voorwoord De kindercentra van stichting Kwest en

Nadere informatie

Ziektebeleid gastouderbureau Kindercath

Ziektebeleid gastouderbureau Kindercath Ziektebeleid gastouderbureau Kindercath Gastouderopvang biedt in veel gevallen meer ruimte voor de individuele benadering van een ziek kind. Een ziektegeval moet daarom dan ook per keer worden beoordeeld

Nadere informatie

Ziektebeleid Peuterspeelzaal De Peuterhof

Ziektebeleid Peuterspeelzaal De Peuterhof Ziektebeleid Peuterspeelzaal De Peuterhof Stichting peuterspeelzaal De Peuterhof te Bunschoten heeft een ziektebeleid uitgewerkt voor ouders en het personeel van de peuterspeelzalen met als doel: De bevordering

Nadere informatie

Protocol Geneesmiddelenver strekking en medische handelingen

Protocol Geneesmiddelenver strekking en medische handelingen Protocol Geneesmiddelenver strekking en medische handelingen Protocol geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen. Inleiding Kinderen in de kinderopvang kunnen ziek worden. Bso Marlon kent daarom

Nadere informatie

Medische situaties op Konot-scholen

Medische situaties op Konot-scholen Medische situaties op Konot-scholen 1 Inhoud Beleid t.a.v. medische situaties op Konot-scholen Inleiding 3 Konot beleid 3 Medische situaties op school Inleiding 4 Aansprakelijkheid 4 De situaties 1. Het

Nadere informatie

Protocol 3: Geneesmiddelen en Medisch Handelen 1 (GMMH) KDV t Sprookjesland

Protocol 3: Geneesmiddelen en Medisch Handelen 1 (GMMH) KDV t Sprookjesland Protocol 3: Geneesmiddelen en Medisch Handelen 1 (GMMH) KDV t Sprookjesland 1 Laatste versie: 27 januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3. Geneesmiddelen verstrekking op verzoek 3.1. Huid- en wondverzorging

Nadere informatie

Zieke kinderen en de kinderopvang

Zieke kinderen en de kinderopvang Zieke kinderen en de kinderopvang Oktober 2012 Inleiding Het kan voorkomen dat uw kind ziek is en daardoor niet naar de opvang kan komen. Ook kan het gebeuren dat uw kind ziek word op de opvang. Om duidelijkheid

Nadere informatie

Protocol medisch handelen

Protocol medisch handelen Protocol medisch handelen Naast het onderwijs geven aan en het (mede) opvoeden van onze leerlingen zijn er momenten / situaties, dat de locatie Ravenstein van het Hooghuis tot medisch handelen moet overgaan.

Nadere informatie

Protocol medisch handelen

Protocol medisch handelen Protocol medisch handelen Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen Medewerkers op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen

Nadere informatie

1. Beleid rondom zieke kinderen

1. Beleid rondom zieke kinderen 1. Beleid rondom zieke kinderen 1.1 Ziek of niet ziek Elke pedagogisch medewerker kent het probleem: een kind dat hangerig en snotterig is en niet goed meedoet in de groep. Is dit kind ziek of niet? En

Nadere informatie

01-01-2016 PROTOCOL ZIEKE KINDEREN EN MEDICIJNEN

01-01-2016 PROTOCOL ZIEKE KINDEREN EN MEDICIJNEN PROTOCOL ZIEKE KINDEREN EN MEDICIJNEN PROTOCOL ZIEKE KINDEREN EN MEDICIJNEN Inleiding Het beleid van Villa Oostwold is dat de kinderen zich prettig en gelukkig voelen op de groep, dus het kan soms voorkomen

Nadere informatie

Protocol geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen.

Protocol geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen. Protocol geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen. Dit protocol Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen binnen kindercentra is opgesteld door PIKO in augustus 2005 en vervangt

Nadere informatie

PROTOCOL. Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen op de peuterspeelzalen

PROTOCOL. Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen op de peuterspeelzalen PROTOCOL Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen op de peuterspeelzalen November 2007 Inleiding De peuters die onze zalen bezoeken kunnen ziek worden. Ook worden peuterspeelzaalleidsters

Nadere informatie

GGD Kennisnet zoeknr. 32346. Protocol. Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen binnen kindercentra.

GGD Kennisnet zoeknr. 32346. Protocol. Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen binnen kindercentra. GGD Kennisnet zoeknr. 32346 Protocol Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen binnen kindercentra. Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouderbureau

Nadere informatie

Protocol medicijnen op school

Protocol medicijnen op school 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding over medicijnverstrekking 2. Het kind wordt ziek op school 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4. Wettelijke regels 5. Aansprakelijkheid Bijlagen: 1. Verklaring toestemming

Nadere informatie

Medicijnverstrekking en medisch handelen

Medicijnverstrekking en medisch handelen Medicijnverstrekking en medisch handelen Inhoudsopgave Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 3 1. Een leerling wordt ziek op school 4 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 5 3.

Nadere informatie

Huisregels zieke kinderen

Huisregels zieke kinderen Huisregels zieke kinderen Herziene versie 2, 2017 Pagina 1 Voorwoord Peuterspeelzaal De peuterhoek is niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Ziekte is echter een nogal rekbaar begrip. Er ontstaat

Nadere informatie

ZIEKTEBELEID SKBNM Peuteropvang/peuterspeelzalen/peuterspeelzalen, versie juni 2015

ZIEKTEBELEID SKBNM Peuteropvang/peuterspeelzalen/peuterspeelzalen, versie juni 2015 ZIEKTEBELEID SKBNM Peuteropvang/peuterspeelzalen/peuterspeelzalen, versie juni 2015 Ons ziektebeleid is gebaseerd op de richtlijnen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid. De volledige tekst

Nadere informatie

Protocol Ziekte Protocol ziekte Peuteropvang Calimero versie 0 oktober 2016

Protocol Ziekte Protocol ziekte Peuteropvang Calimero versie 0 oktober 2016 Protocol Ziekte Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Zieke Kinderen... 3 2.1 Wat doen we met zieke kinderen?... 3 2.2 Wanneer kunnen kinderen niet meer op de groep blijven?... 3 2.3 Wanneer wordt de huisarts ingeschakeld?...

Nadere informatie

- Hun lichaamstemperatuur boven 39 graden koorts is - Ze 1-op 1 aandacht van de leidster nodig hebben - Ze een besmettelijke ziekte hebben

- Hun lichaamstemperatuur boven 39 graden koorts is - Ze 1-op 1 aandacht van de leidster nodig hebben - Ze een besmettelijke ziekte hebben Protocol zieken kinderen en medicijnen kinderdagverblijf De Speelhaven Schuitevoerderslaan 16 1671 JZ Medemblik februari 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Zieke kinderen 3. Preventie 4. Wijze van handelen door

Nadere informatie

Ziektebeleid. Uk & Ko Kinderdagverblijven hanteert een ziektebeleid voor de ouders en het personeel van het kinderdagverblijf met als doel:

Ziektebeleid. Uk & Ko Kinderdagverblijven hanteert een ziektebeleid voor de ouders en het personeel van het kinderdagverblijf met als doel: Uk & Ko Kinderdagverblijven hanteert een ziektebeleid voor de ouders en het personeel van het kinderdagverblijf met als doel: Het bewaken van de gezondheid van de kinderen door het nemen van maatregelen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Beleid en organisatie Uitgiftedatum: 20/04/12 Versiedatum: 23-07-2015

Hoofdstuk 3 Beleid en organisatie Uitgiftedatum: 20/04/12 Versiedatum: 23-07-2015 Op basis van het pedagogisch beleidsplan, wettelijke eisen, waaronder de wet BIG en de Wet kinderopvang, en de aanbevelingen van de GGD is er beleid ontwikkeld over het omgaan met ziekten bij kinderen

Nadere informatie

protocol medicatie verstrekking/toediening

protocol medicatie verstrekking/toediening protocol medicatie verstrekking/toediening Overeenkomst gebruik geneesmiddelen Kinderopvang Dappertjedoe 1. Hierbij geeft (naam ouder/verzorger): ouder/verzorger van (naam kind): toestemming om zijn/haar

Nadere informatie

Geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen protocol.

Geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen protocol. en medische handelingen protocol. Dit protocol Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen binnen kindercentra is opgesteld door PIKO in augustus 2005 en vervangt het gelijknamige protocol

Nadere informatie

ZIEKTEBELEID SKBNM buitenschoolse opvang, versie juni 2015

ZIEKTEBELEID SKBNM buitenschoolse opvang, versie juni 2015 ZIEKTEBELEID SKBNM buitenschoolse opvang, versie juni 2015 Ons ziektebeleid is gebaseerd op de richtlijnen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid. De volledige tekst is te vinden op http://www.rivm.nl/onderwerpen/l/lci_richtlijnen.

Nadere informatie

Protocol Zieke kinderen en medicijngebruik

Protocol Zieke kinderen en medicijngebruik Protocol Zieke kinderen en medicijngebruik Inhoudsopgave 1 Kinderziektes 2 Het kind wordt ziek bij de gastouder 3 Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4 Medische handelingen 5 Toestemmingsformulier

Nadere informatie

BSO de Schildpad Zieke kinderen. Inhoudsopgave:

BSO de Schildpad Zieke kinderen. Inhoudsopgave: Dorrestraat 1 7415 LD Deventer Rapport nummer: 0001 Document nummer: 0001 Revisie: 1 BSO de Schildpad Zieke kinderen Inhoudsopgave: 1. Beleid rondom zieke kinderen 1.1 Ziek of niet ziek 1.2 Wanneer is

Nadere informatie

Protocol Medisch Handelen

Protocol Medisch Handelen Protocol Medisch Handelen Protocol medisch handelen: Zieke kinderen: Indien het kind ziek wordt tijdens de opvang of een ongelukje krijgt worden de ouders zo spoedig mogelijk geïnformeerd wanneer de pedagogisch

Nadere informatie

Huisregels zieke kinderen Peuterspeelzaal Tamarinde

Huisregels zieke kinderen Peuterspeelzaal Tamarinde Huisregels zieke kinderen Peuterspeelzaal Tamarinde 2016 2017 Huisregels zieke kinderen Peuterspeelzaal Tamarinde is niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Ziekte is echter een nogal rekbaar begrip.

Nadere informatie

Protocol medicijnen op school

Protocol medicijnen op school Protocol medicijnen op school School met de Bijbel Het Kompas Scheepsbouwplein 10 2953 XM Alblasserdam Brinnummer: 05 ME Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 1. Inleiding over medicijnverstrekking en medisch

Nadere informatie

ZIEKTEBELEID SKBNM tienercentrum Tiens, versie juni 2015

ZIEKTEBELEID SKBNM tienercentrum Tiens, versie juni 2015 ZIEKTEBELEID SKBNM tienercentrum Tiens, versie juni 2015 Ons ziektebeleid is gebaseerd op de richtlijnen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid. De volledige tekst is te vinden op http://www.rivm.nl/onderwerpen/l/lci_richtlijnen.

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. school

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. school Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op school Stichting Aandacht+ 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 2 De leerling wordt ziek op school... 3

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de leidinggevende van uw locatie.

Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij de leidinggevende van uw locatie. Informatie aan ouders over zieke kinderen Voorwoord Uitgaande van de richtlijnen van de GGD heeft onze organisatie een beleid ontwikkeld dat handvatten geeft bij eventuele ziekte van uw kind(eren). Dit

Nadere informatie

Protocol medisch handelen op scholen (DEF VERSIE 11-9-2015)

Protocol medisch handelen op scholen (DEF VERSIE 11-9-2015) Protocol medisch handelen op scholen (DEF VERSIE 11-9-2015) Inhoud Soorten medische handelingen op school 3 Het kind wordt ziek op school 4 Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4 Opbergen van medicijnen

Nadere informatie

Beleid. Ziekte. Datum: 14/11/2011 Versie: 009

Beleid. Ziekte. Datum: 14/11/2011 Versie: 009 Beleid Ziekte Datum: 14/11/2011 Versie: 009 Inhoud Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Doel en visie... 5 Ziek kind niet in opvang... 5 Opvang van kinderen met een (medische) zorgbehoefte... 5 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Inleiding Rozengeur & Maneschijn hanteert een ziektebeleid voor de ouders en het personeel van het kinderdagverblijf met als doel:

Inleiding Rozengeur & Maneschijn hanteert een ziektebeleid voor de ouders en het personeel van het kinderdagverblijf met als doel: Inleiding Rozengeur & Maneschijn hanteert een ziektebeleid voor de ouders en het personeel van het kinderdagverblijf met als doel: Het bewaken van de gezondheid van de kinderen door het nemen van maatregelen

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking

Protocol medicijnverstrekking Protocol medicijnverstrekking Door middel van dit protocol geeft Widdonckschool Weert aan hoe, in voorkomende gevallen bij medicijnverstrekking, te handelen. Er zijn drie te onderscheiden situaties die

Nadere informatie

Stichting de Blauwe Loper. A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school

Stichting de Blauwe Loper. A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school Stichting de Blauwe Loper A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 3 2. Het kind wordt ziek op school 3 3.

Nadere informatie

1 Handelswijzen en formulieren bij ziekte & medisch handelen

1 Handelswijzen en formulieren bij ziekte & medisch handelen 1 Handelswijzen en formulieren bij ziekte & medisch handelen 1.1 Protocol- medicijnverstrekking op school Met school wordt bedoeld: teamleden van de school, inclusief directeur. Met ouders wordt bedoeld:

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK

PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK Doel: Het vastleggen van een uniforme werkwijze bij medicijn verstrekking en het bieden van kaders om te voldoen aan ouderwensen en richtlijnen op het gebied van de algemene gezondheidszorg.

Nadere informatie

PROTOCOL ZIEKTE EN ALLERGIE

PROTOCOL ZIEKTE EN ALLERGIE PROTOCOL ZIEKTE EN ALLERGIE Inleiding Als ouder kies je onder andere voor een kinderdagverblijf, omdat de opvang voor je kind gegarandeerd is. Een uitzondering is echter een ziek kind. Zieke kinderen kunnen

Nadere informatie

Protocol. Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen. Structuur deel

Protocol. Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen. Structuur deel Protocol Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen Structuur deel Primair proces Datum vaststelling Versie 1.0 06 november 2013 Datum herijking Voorgaande versies Verantwoording Uitwerken met Advies van

Nadere informatie

Ziektebeleid (ter info voor ouders) versie 1

Ziektebeleid (ter info voor ouders) versie 1 Ziektebeleid (ter info voor ouders) 01-10-2017 versie 1 evaluatie 01-10-2018 Algemeen Als uw kind thuis ziek is geworden en dus niet naar het kinderdagverblijf of de naschoolse opvang komt, dient dit voor

Nadere informatie

Uk & Ko Kinderdagverblijven hanteert een ziektebeleid voor de ouders en het personeel van het kinderdagverblijf met als doel:

Uk & Ko Kinderdagverblijven hanteert een ziektebeleid voor de ouders en het personeel van het kinderdagverblijf met als doel: Uk & Ko Kinderdagverblijven hanteert een ziektebeleid voor de ouders en het personeel van het kinderdagverblijf met als doel: Het bewaken van de gezondheid van de kinderen door het nemen van maatregelen

Nadere informatie

Validatie: Directeur. Het op een doeltreffende wijze handelen in geval van ziekte van kinderen en bij ongevallen.

Validatie: Directeur. Het op een doeltreffende wijze handelen in geval van ziekte van kinderen en bij ongevallen. Code: Kwa-WVS-2.4-064 Datum: 22-4-15 Versienummer: 6 Titel: Zieke kinderen Auteur: Agnes de Beer Eigenaar: Manager Bedrijfsbureau Validatie: Directeur Bladnummer: 1 van 5 1. Doel Het op een doeltreffende

Nadere informatie

Protocollen KDV Het (B)engeltje. 3 april 2013

Protocollen KDV Het (B)engeltje. 3 april 2013 PROTOCOL GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN Inleiding Kinderen in de kinderopvang kunnen ziek worden. Kinderdagverblijf het (B)engeltje kent daarom een ziektebeleid, waarin afspraken staan

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING OP ONS KINDERDAGVERBLIJF

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING OP ONS KINDERDAGVERBLIJF PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING OP ONS KINDERDAGVERBLIJF Kindcentrum Hofferie Protocol Medicijnverstrekking 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave - Inleiding pagina 3 - Het kind wordt ziek op het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Protocol. Medische handelingen binnen Kentalis Enkschool. Pagina 1 van 9. Protocol medisch handelen in de klas oktober 2014

Protocol. Medische handelingen binnen Kentalis Enkschool. Pagina 1 van 9. Protocol medisch handelen in de klas oktober 2014 Protocol Medische handelingen binnen Kentalis Enkschool Protocol medisch handelen in de klas oktober 2014 Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Medische handelingen 1.2 Hoe is de scholing geregeld

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn,

Nadere informatie

Protocol. medicijnverstrekking en medisch handelen. Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen WL

Protocol. medicijnverstrekking en medisch handelen. Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen WL Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen. Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen WL 1009 1 Soort Document: Protocol Code: WL- Gezondheid Titel: Medicijnverstrekking en medisch handelen.

Nadere informatie

Protocol Medicijn verstrekking & Medische handelingen op Magister Alvinus 2017/2018

Protocol Medicijn verstrekking & Medische handelingen op Magister Alvinus 2017/2018 Protocol Medicijn verstrekking & Medische handelingen op Magister Alvinus 2017/2018 Juli 2017 INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 1. Een leerling wordt ziek op school 2 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Nadere informatie

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs 1 Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN. Medicijnverstrekking

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN. Medicijnverstrekking P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN Inhoudsopgave - Inleiding. pag. 2 - Het kind wordt ziek op school pag. 3 - Het verstrekken van medicijnen op verzoek.. pag. 4 Bijlagen: 1. Toestemmingsformulier

Nadere informatie

Aandachtspunten die belangrijk zijn bij het toedienen van geneesmiddelen op recept en zelfzorgmiddelen zonder recept:

Aandachtspunten die belangrijk zijn bij het toedienen van geneesmiddelen op recept en zelfzorgmiddelen zonder recept: Geneesmiddelen Regelmatig wordt een gastouder verzocht om geneesmiddelen toe te dienen. Belangrijk is het om je af te vragen om welke geneesmiddelen het gaat en hoe deze toegediend moeten worden. Kinderen

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. school

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. school Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op school GGD Fryslân afdeling Jeugdgezondheidszorg september 2006 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen. 3 2. Het

Nadere informatie

ZIEKTEBELEID SKBNM kinderdagverblijven, versie juni 2015

ZIEKTEBELEID SKBNM kinderdagverblijven, versie juni 2015 ZIEKTEBELEID SKBNM kinderdagverblijven, versie juni 2015 Ons ziektebeleid is gebaseerd op de richtlijnen van het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid. De volledige tekst is te vinden op http://www.rivm.nl/onderwerpen/l/lci_richtlijnen.

Nadere informatie

Beleid medicijngebruik en medisch handelen op NBS De Hoogakker

Beleid medicijngebruik en medisch handelen op NBS De Hoogakker Beleid medicijngebruik en medisch handelen op NBS De Hoogakker 0 Inhoudsopgave blz 1. Aanleiding 2 2. Visie 2 3. Doelstellingen 2 4. Situaties 2 4.1 Drietal scenario s 2 4.1.1.Het kind wordt ziek op school.

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en informatie over medisch handelen op het Dongemond college

Protocol medicijnverstrekking en informatie over medisch handelen op het Dongemond college Beleidsstuk Protocol medicijnverstrekking en informatie over medisch handelen op het Dongemond college MT goedgekeurd op 6 april 2016 (P)MR ingestemd op 9 mei 2016 college van bestuur formeel vastgesteld

Nadere informatie

Medisch protocol OBS Prins Claus

Medisch protocol OBS Prins Claus Medisch protocol OBS Prins Claus Linschoten september 2016 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 EEN KIND WORDT ZIEK OP SCHOOL... 3 HET VERSTREKKEN VAN MEDICIJNEN OP VERZOEK... 3 MEDISCHE HANDELINGEN... 4 OMGAAN

Nadere informatie

Braspenninglaan NS s-hertogenbosch Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen

Braspenninglaan NS s-hertogenbosch Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen Braspenninglaan 171 5237 NS s-hertogenbosch 073 8225300 www.kcmeander.nl info@kcmeander.nl Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen Leerkrachten

Nadere informatie

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OBS JAN LIGTHART VLAARDINGEN

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OBS JAN LIGTHART VLAARDINGEN P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OBS JAN LIGTHART VLAARDINGEN INHOUDSOPGAVE - Inleiding - Het kind wordt ziek op school - Het verstrekken van medicijnen op verzoek BIJLAGEN: 1 Toestemmingsformulier

Nadere informatie

Ziektebeleid KINDERDAGVERBLIJF DE PEUTERBOERDERIJ & KINDCENTRUM HET BORGHONK. De Peuterboerderij & Het Borghonk GEA VELDHUIZEN OVERBERG, RENSWOUDE

Ziektebeleid KINDERDAGVERBLIJF DE PEUTERBOERDERIJ & KINDCENTRUM HET BORGHONK. De Peuterboerderij & Het Borghonk GEA VELDHUIZEN OVERBERG, RENSWOUDE Ziektebeleid KINDERDAGVERBLIJF DE PEUTERBOERDERIJ & KINDCENTRUM HET BORGHONK De Peuterboerderij & Het Borghonk GEA VELDHUIZEN OVERBERG, RENSWOUDE Inhoud 1. Ziekte van kinderen... 2 1.1 Wanneer moet een

Nadere informatie

Kinderdagverblijf. Duckie. Ziektebeleid

Kinderdagverblijf. Duckie. Ziektebeleid Kinderdagverblijf Duckie Ziektebeleid Ziektebeleid Kinderdagverblijf Duckie is niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Ziekte is echter een nogal rekbaar begrip. Er ontstaat daardoor voor de ouders

Nadere informatie

Protocol Zieke kinderen en Medicijngebruik

Protocol Zieke kinderen en Medicijngebruik Protocol Zieke kinderen en Medicijngebruik Kinderdagverblijf Ziza Zebra Versie 1.0 Januari 2016 Inleiding Een ouder kiest onder andere voor een kinderdagverblijf omdat de opvang voor het kind gegarandeerd

Nadere informatie

Ziekte / Medicijnen Beleid

Ziekte / Medicijnen Beleid Im Langental 58a D-52538 Selfkant-Hillensberg Ziekte / Medicijnen Beleid Inleiding Een kinderdagverblijf is niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Ziekte is echter een rekbaar begrip waardoor soms

Nadere informatie

Protocol ziekte kinderen en medicijnen

Protocol ziekte kinderen en medicijnen Protocol ziekte kinderen en medicijnen Datum: 01-01-2016 Versie 1.1 Auteur: Elseline Burgering - van Laar Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Zieke kinderen 3 3 Besmettelijke ziekten 4 4 Medicijnen 5 4.1 Medische

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen november 2010 Inhoud Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 Het kind wordt ziek op school... 3 Het verstrekken van medicijnen op verzoek...

Nadere informatie

Protocol Medicijngebruik

Protocol Medicijngebruik Protocol Medicijngebruik Inhoudsopgave 1. Doel... 3 2. Toelichting... 3 3. Uitgangspunten... 4 3.1. Toedienen geneesmiddelen... 4 3.2. Soorten geneesmiddelen... 4 3.3. Wet BIG... 4 4. Afspraken met betrekking

Nadere informatie

MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN / UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN

MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN / UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN P r o t o c o l MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN / UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN Bijlagen: 1. Toestemmingsformulier voor: het kind wordt ziek op school 2. Toestemmingsformulier voor: het verstrekken

Nadere informatie

Protocol zieke kinderen en medicijnen

Protocol zieke kinderen en medicijnen Protocol zieke kinderen en medicijnen Inleiding Als ouder kies je o.a. voor een kinderdagverblijf omdat de opvang voor je kind gegarandeerd is. Een uitzondering is echter een ziek kind. Zieke kinderen

Nadere informatie

Protocol Geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen

Protocol Geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen Protocol Geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen Inleiding Het kan voorkomen dat kinderen ziek worden terwijl ze op Ziezo zijn. Ziezo kent daarom een protocol waarin afspraken staan over hoe er

Nadere informatie