Waar moet u zijn met uw vraag. Voorwoord.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waar moet u zijn met uw vraag. Voorwoord. www.horizonprinsenbeek.nl"

Transcriptie

1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers, Dit is de kalender en informatiegids voor schooljaar Veel activiteiten hebben we al gepland. Het kan echter zijn dat in de loop van het schooljaar nog wat extra informatie bekend wordt. Die kan dan handig zelf vermeld worden bij de juiste maand. Je vindt de informatie op deze kalender ook op onze website, Deze kalender is een jaarlijkse bijlage bij de schoolgids, vol met praktische informatie en gegevens die jaarlijks kunnen wijzigen. Voor meer gegevens over het onderwijs op onze school verwijzen wij u naar de schoolgids. Deze vindt u ook op de website. De schoolgids wordt alleen aan nieuwe ouders op school uitgereikt. Mensen die zich willen oriënteren op scholen kunnen deze schoolgids ook opvragen. Natuurlijk kunnen ook ouders die al langer kinderen op de Horizon hebben, vragen om een exemplaar. Samen met de schoolgids beschikt u over veel nuttige informatie. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij de directeur Wim van Dun of één van de teamcoördinatoren. Als u een afspraak maakt, nemen wij graag de tijd voor u. Wij vragen uw speciale aandacht voor de informatieavonden die op de kalender vermeld staan. U krijgt hiervoor geen aparte uitnodiging meer. Wilt u hier rekening mee houden? Wij vertrouwen op een prettige samenwerking tijdens het komend schooljaar. Voor op- en aanmerkingen houden wij ons aanbevolen. Team Kbs De Horizon Waar moet u zijn met uw vraag Wij proberen open te staan voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen. Wel is het goed om daar even aan toe te voegen bij wie u dan eigenlijk moet zijn op onze school. Groepsleerkracht Met vragen en opmerkingen die uw kind aangaan kunt u natuurlijk altijd in eerste instantie terecht bij de groepsleerkracht. Intern Begeleider: Simone de Meij Zijn de vragen meer gericht op specifieke leerproblemen van uw kind en leerlingenzorg, dan kunt u het beste contact opnemen met onze IB er. In samenwerking met de leerkracht kan zij nader onderzoek verrichten of doorverwijzen naar externe deskundigen. Zijn er zaken die meer de gehele schoolorganisatie aangaan, dan moet u rekening houden met de verdeling van taken binnen ons managementteam. Dit managementteam bestaat uit vier personen: de IB er, de teamcoördinatoren onder- en bovenbouw en de directeur. Teamcoördinator onderbouw: Margreet van Egmond Margreet van Egmond, , Bij haar ligt de verantwoordelijkheid voor praktische zaken die te maken hebben met de groepen 1 t/m 3. Teamcoördinator bovenbouw(en school-)coördinator: Bart Heijne, , Bij hem ligt de verantwoordelijkheid voor praktische zaken die te maken hebben met de groepen 4 t/m 8. Ook coördineert hij een aantal zaken voor de gehele school.

2 Directie: Wim van Dun Bavelselaan TB Breda Tel: Hij is eindverantwoordelijke voor de gehele schoolorganisatie. Hij is tevens directeur van De Rosmolen te Ulvenhout. Hij zal zodoende niet altijd op de school aanwezig zijn. Aan het begin van het schooljaar krijgt u een overzicht van dagen waarop hij bereikbaar is op de school. Bij afwezigheid is altijd een ander lid van het managementteam (MT) uw aanspreekpunt. Contact ouders - school: Vanwege privacy redenen vermelden wij geen adressen en telefoonnummers van leerkrachten in deze kalender. U kunt buiten de lestijden altijd contact met de leerkracht opnemen om een afspraak te maken, wanneer u bijvoorbeeld wat meer informatie over de ontwikkeling van uw kind wil hebben. U belt dan , in zeer dringende situaties kunt u de directeur of teamcoördinator thuis bellen. Onderwijsondersteunend personeel Administratief medewerkster: Addy van Gool Conciërges: Piet van de Wouw Ton Nuchelmans Onderwijsassistent: Annelies Mol Muziekleerkracht in groepen 3 t/m 8 Andre Damen Groepsleerkrachten: Groep 1/ 2 a Groep 1/ 2 b Groep 1/ 2 c Groep 3a Groep 3b Groep 4a Groep 4b Groep 5a Groep 5b Groep 6a Groep 6b Groep 7a Groep 7b Groep 8a Groep 8b Remedial Teaching: Miriam Bosman (ma) Carla Meeuwissen (di wo do vrij) Susan Schillemans (ma di) Lenny v.d. Wijngaart (wo - do - vrij) Margreet v. Egmond (di - wo) Hilde Verheggen (ma - do vrij) Els v. Wingerden (ma di wo do vr) Peggie Broeders (ma di) Ingrid Peek (wo do vr) Anneke Eeftens (ma di - wo) Nellie Melis (wo do vrij) Josine Doggen (ma di wo do vr) Helma Heeren (ma di wo) Miriam Bosman (do - vr) Inge Kapitein (ma di - wo) Monique Adriaansen (do - vr) Eefje Tankink (ma di wo) Bart Heijne (do vr) Esmeralde Everduim (ma di wo do vr) Erik Bielars (ma di wo - do) Corina v.d. Oord (wo vr) Stefan v. Boekel (ma di wo do vr) Sabine Laan (ma di wo do vrij) Mariska Faber (25x) Liesbeth v.d. Brand (ma di do vrij) Mariska Faber (wo) Monique v. Bedaf (ma di vr ochtend) op ADV-dagen: (8x) ADV Els v. Wingerden, door Carla Meeuwissen ADV Josine Doggen, door Hilde Verheggen ADV Esmeralda Everduim, door verschillende collega s ADV Stefan van Boekel, door verschillende collega s

3 Vrije dagen en vakanties Vakanties Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari Carnaval 20 februari t/m 24 februari Pasen 6 april t/m 9 april Meivakantie 23 april t/m 4 mei Hemelvaart 17 mei t/m 18 mei Zomervakantie 2 juli t/m 10 augustus Vrije dagen: Laatste schooldag 29 juni, s middags vrij Kerstvakantie 23 december s middags vrij Tweede pinksterdag 28 mei Studiedagen: (alle kinderen vrij) Woensdag 21 september Maandag 31 oktober (hele dag) Dinsdagmiddag 14 november Donderdagmiddag 9 februari Dinsdagmiddag 27 maart ADV-dagen groep 1/2: (vrijdagen) 9 september 30 september 18 november 9 december 3 februari 9 maart 23 maart 8 juni Schooltijden groepen 1 t/m 8 Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.45 tot uur en van tot uur. Op woensdag alle groepen tot uur, s middags zijn de leerlingen vrij. Toezicht speelplaats Stuurt u uw kind op tijd, maar ook niet te vroeg naar school. Een kwartier voor aanvang is er toezicht op de speelplaats. 5 minuten voor aanvang school gaat de eerste zoemer, vanaf dan worden de groepen van het schoolplein opgehaald. Bij de tweede zoemer dient iedereen in de klas aanwezig te zijn. Inloop Voor groep 1 t/m 4 kennen we s morgens de INLOOP. Enkele praktische gevolgen voor de ouders zijn: Uw kind kan vanaf uur de school in. s Morgens is de leerkracht er alleen voor uw kind. Hebt u mededelingen, dan kan dit via een briefje of om uur en uur. Om uur moet iedereen in de klas zijn. De verkeersbrigadiers staan zoals gebruikelijk vanaf uur aan het Velsgoed. Om alles zo rustig mogelijk te laten verlopen, vragen wij u bij de buitendeur afscheid te nemen. Uw kind kan best alleen naar binnen. Alleen kinderen die pas op school zijn mogen nog even met papa of mama naar binnen. Er is s morgens geen surveillance op het achterplein. s Middags worden de kinderen om uur buiten opgehaald. Er is dan geen inloop. Gymnastiek Een keer per week wordt er gegymd in de sporthal De Drie Linden. Dit zijn lessen van een uur. Eens in de week wordt er ook op het plein of het achterveld gegymd (spel). We kiezen voor deze constructie omdat het lopen van en naar de gymzaal zo veel tijd vraagt dat dit teveel ten koste gaat van de lestijd. Het dragen van gymkleding en gymschoenen is in de sportzaal verplicht. De gymschoenen moeten meegenomen worden, want wanneer de kinderen die al aan hebben, bestaat het gevaar voor besmetting (straatvuil). Als uw kind de gymlessen NIET kan volgen, wilt u uw kind dan een briefje meegeven met de reden of dit persoonlijk aan de leerkracht melden.

4 Gymtijden woensdag: uur groep uur groep uur groep 8 Gymtijden vrijdag: uur Groep uur Groep uur Groep 7 Leerlingen die het laatste uur gymmen mogen indien er toestemming gegeven is door ouders vanaf de gymzaal naar huis. Adressen diverse instanties Schoolbestuur INOS, stichting Katholiek Onderwijs Breda. Postbus DM Breda Telefoon: Inspectie van het onderwijs Vragen over onderwijs Tel: Onderwijsadviesdienst (Edux) Stadionstraat NG Breda Tel: Gezondheidszorg (GGD) Bezoekadres: Doornboslaan Postadres: Postbus 3369, 4800 DJ Breda Telefonisch bereikbaar via Klachtenregeling: Interne vertrouwenspersoon Op school is er een klachtenregeling van toepassing. Iedere school van INOS heeft daartoe een interne contactpersoon / vertrouwenspersoon aangesteld. Voor onze school zijn dat: Monique van Bedaf tel (privé) Margreet van Egmond tel (privé) De interne vertrouwenspersonen zorgen voor de eerste opvang van ouders/verzorgers met een klacht en verwijzen u eventueel verder. Klachtenregeling: Externe vertrouwenspersoon Het bestuur heeft ook een externe vertrouwenspersoon aangesteld: Toine van Dorst, medewerker van de ARBO unie. Telefoon: / Informatie groepen 1 en 2 Eten en drinken Wij zouden het zeer op prijs stellen als u geen drinken in pakjes mee wil geven. Ten eerste met het oog op het milieu en ten tweede met het oog op onze eigen schoolafvalberg. Geef de kinderen een goed sluitende beker mee met sap, melk enz. geen priklimonade. Naast drinken kunt u ook wat gebruiksklaar fruit meegeven. Ook graag geen grote hoeveelheden. Het fruit en drinken wordt s morgens in de daarvoor bestemde bakken gezet. Zet wel op bekers of fruit de naam van uw kind, met een stift of een stickertje. Gym De kinderen gymmen in de speelzaal op school in hun ondergoed en op gymschoenen liefst zonder veters en voorzien van naam. Liever geen stevige sportschoenen, hiermee wordt het gevoelsaspect van de voeten uitgeschakeld. Geef kinderen bij voorkeur ritmiekschoentjes mee. De schoenen blijven op school. Houdt u zelf ook de schoenmaat in de gaten. Kindervoetjes kunnen snel groeien. De schoenen worden op de kapstok bij hun foto neergezet.

5 Naar huis gaan Zou u bij het ophalen van de kinderen zo vriendelijk willen zijn om pas het schoolplein op te komen als de kleutergroepen naar binnen zijn. Het is voor de leerkracht moeilijk om overzicht te houden, wanneer ouders met kinderen tijdens het buitenspelen op het schoolplein lopen. Verjaardagen Als de kinderen hun verjaardag vieren, hoeven ze pas om 9 uur op school te komen. De kinderen worden dan door de leerkracht in de klas geroepen, zodat het surprise effect ontstaat. Houdt de traktatie bescheiden en trakteer bij voorkeur iets gezonds. Informeer bij de juf van uw kind, of er kinderen in de groep zitten met een bepaalde voedselallergie. U kunt hier dan rekening mee houden bij de traktatie. Ouders mogen bij het verjaardagsfeest in de klas aanwezig zijn. Speelgoed De kinderen mogen alleen op hun verjaardag en de dag na Sinterklaas wat speelgoed meenemen. Let u er op, dat het geen kostbaar speelgoed is dat snel stuk kan gaan. Informatie tijdens ouderavonden De leerkrachten in de groepen 1/2 houden een uitgebreid registratiesysteem bij over de ontwikkeling van uw kind. Zij letten hierbij o.a. op spel- en constructieactiviteiten, motorische ontwikkeling, sociaalemotioneel welbevinden en de ontwikkeling op gebied van taal/lezen en rekenen. Twee keer per jaar worden alle observaties verwerkt in een halfjaarlijkse stand van zaken. Tijdens de ouderavonden geeft de leerkracht een uitvoerige toelichting op deze stand van zaken, zodat u volledig op de hoogte bent van de ontwikkeling van uw kind. Toetsen Door het hanteren van een uitgebreid toets- en observatiesysteem verkrijgt de leerkracht een goed beeld van de ontwikkeling van het kind. In sommige situaties wil de leerkracht toch nog wat meer specifieke informatie. In een dergelijk geval kan besloten worden een extra toets af te nemen. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Iets maken Kinderen mogen zelf iets maken (tekenen, knutselen) voor hun jarige papa, mama, opa of oma. Schrijft u dit even op en geef het briefje een week van te voren aan de juf. Voor broertjes en zusjes enz. doen we dit niet. Tijdens de inloop kunnen ze iets voor hen tekenen. Zorg op De Horizon Onderwijskundig spreekuur Regelmatig vindt er op school een onderwijskundig spreekuur plaats. Tijdens dit spreekuur heeft elke leerkracht de gelegenheid om samen met de orthopedagoog van de onderwijsbegeleidingsdienst en de Intern Begeleider van de school bepaalde leer- en/of sociaalemotionele problemen van kinderen te bespreken. Als daar aanleiding toe is, worden ook ouders uitgenodigd bij het gesprek aanwezig te zijn. Als naar aanleiding van dit gesprek een kind R.T. krijgt, wordt dit uiteraard altijd medegedeeld aan de ouders. EDUX-onderzoeken Bij hardnekkige onderwijsleerproblemen kan de school (in overleg met ouders besluiten een nader diagnostisch onderzoek te laten verrichten door Edux (de schoolbegeleidingsdienst). Gezien de beperkte financiële mogelijkheden van de school komen hier alleen kinderen voor in aanmerking die al langdurig extra ondersteuning hebben gehad, zowel van eigen leerkracht als van de RT-leerkracht en waarbij maar een heel beperkte vooruitgang is geboekt. Extra hulp / RT (remedial teaching) Simone de Meij is als Intern Begeleider belast met de coördinatie van de zorg op school. In overleg met leerkrachten wordt bepaald welke kinderen in aanmerking komen voor extra ondersteuning bij de Remedial Teacher, Monique van Bedaf. In de praktijk zijn dit kinderen, die ondanks extra zorg en aandacht van de leerkracht te weinig ontwikkeling op een bepaald leergebied laten zien. Het schooljaar is verdeeld in 4 handelingsplanperiodes. In principe gaat een kind voor enkele periodes naar de RT. Mochten deze periodes

6 niet voldoende blijken, dan kan RT verlengd worden. Wanneer uw kind in de RT geplaatst wordt, of daar weer uit gaat, ontvangt u daar bericht over. Soms krijgen de kinderen extra oefenstof mee naar huis. Wij verzoeken u hier de nodige aandacht aan te besteden. Externe RT Kinderen komen alleen in aanmerking voor RT op school, wanneer leerkracht en Intern Begeleider van mening zijn, dat de extra aandacht in de klas geen of te weinig vorderingen in prestaties laat zien. Gezien onze beperkte mogelijkheden is de school niet altijd in staat om aan de verwachtingen van ouders voor extra RT op school te voldoen. U kunt in een dergelijke situatie kiezen voor externe RT buiten schooltijd. Voordat u hiertoe besluit verzoeken we u vriendelijk eerst contact op te nemen met de Intern Begeleider van de school, zodat de hulpvraag goed in beeld kan worden gebracht. Een goede communicatie tussen school, externe RT en ouders is van groot belang in de begeleiding van uw kind. Wanneer uw kind RT krijgt aangeboden door een externe Remedial Teacher kan dit in principe alleen buiten de schooltijden! We verzoeken u hier dringend rekening mee te houden. Zijn er toch redenen die dit niet mogelijk maken, dan graag overleg met de directie van de school. Hoe wij iets van en over ons laten weten Nieuwsbrief HORIZONTAAL Om de ouders van allerlei zaken die er op school spelen op de hoogte te houden, geven we regelmatig HORIZONTAAL uit. Deze nieuwsbrief verschijnt gewoonlijk 1 x per maand. Door de uitgave van deze periodiek proberen we ook het aantal losse brieven te beperken. Komend schooljaar komt de Horizontaal ook via e- mail uit. Het is de bedoeling dat de Horizontaal in 2012 alleen nog digitaal wordt verspreid. Woensdag: POSTDAG Alle post naar ouders wordt altijd op woensdag meegegeven. Let dus deze dag extra op de tas of jas van uw kind en vraag eventueel of hij/zij geen post heeft gehad. Wij zullen er zo goed mogelijk op toe zien dat de brieven mee naar huis gaan. Om onnodig papierverbruik te voorkomen, wordt de post alleen aan het oudste kind van het gezin meegegeven. De Horizon ook op internet Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school. Met onze homepage bieden we de kinderen de mogelijkheid om werkstukjes, tekeningen e.d. te laten zien aan klasgenoten, vrienden en familieleden, dichtbij of ver weg. Regelmatig zullen ook foto s te zien zijn van activiteiten van kinderen. Wanneer u niet wenst, dat foto s van uw kind op de website worden geplaatst, dient u dit door te geven aan de directie of schoolcoördinator. Informatieverstrekking aan gescheiden ouders Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is ook het uitgangspunt op school. Er kunnen echter wel verschillen zijn. De ene ouder heeft dan meer recht op informatie dan de andere. Dat heeft te maken met de wettelijke hoedanigheid waarin de ouders verkeren. Voor ouders die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en die het gezag over hun kinderen hebben is het vanzelfsprekend dat zij recht hebben op alle informatie over hun kind. Ook ouders die gescheiden zijn, die niet meer bij elkaar wonen en die wel het gezag hebben, hebben recht op alle informatie over hun kind. Het is belangrijk, dat deze ouders duidelijk aan de school doorgeven, dat zij belangrijke informatie of uitnodigingen voor bijvoorbeeld ouderavonden op twee verschillende adressen willen ontvangen. Aan beide ouders wordt dan de volgende informatie verstrekt: schoolgids, rapport en de uitnodiging voor de ouderavonden. Voor ouderavonden worden beide gescheiden ouders tegelijkertijd uitgenodigd voor een gesprek. Wanneer u dit bezwaarlijk vindt, kunt u dat kenbaar maken bij de leerkracht van uw kind en kan een andere oplossing gezocht worden.

7 Alle overige informatie wordt aan het kind in enkelvoud meegegeven; het is immers de plicht van de verzorgende ouder om de andere ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken die het kind betreffen. Mocht dit door omstandigheden niet gebeuren, dan kan de niet verzorgende ouder altijd nog de school verzoeken om informatie te verstrekken. Het feit dat de verzorgende ouder bezwaar heeft tegen informatie verschaffing aan de andere ouder, mag voor de school geen reden zijn om de gevraagde informatie niet te geven. Een ouder die geen gezag (meer) heeft over het kind, heeft wel recht op beperkte informatie. De ouder zal daar wel zelf om moeten vragen. De school hoeft uit zichzelf geen informatie te geven aan deze ouder. Als het belang van het kind zich tegen informatieverstrekking verzet, dan heeft deze ouder ook geen recht op informatie. Heeft u nog vragen over deze regeling, dan kunt u altijd terecht bij de schooldirectie. Wanneer uw kind niet naar school kan komen Verzuim Wanneer uw kind door ziekte niet naar school kan komen, verzoeken wij u dit telefonisch te melden tussen 8.15 en 8.45 uur: Buitengewoon verlof Als uw kind vijf jaar of ouder is, is het leerplichtig. Daarom mogen wij alleen om dringende redenen buiten de schoolvakanties vrij geven van school. Meent u toch recht te hebben op verlof, dan moet u dat altijd van te voren aanvragen bij de directeur of schoolcoördinator. U ontvangt een formulier waarop u uw motivatie voor dit verzoek kunt toelichten. Toestemming kan alleen in bijzondere situaties gegeven worden. Bij onrechtmatig schoolverzuim moeten wij dit melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente en kan een boete worden opgelegd. Voor meer informatie: of volg de link via onze website, onder Informatie. Allerlei andere zaken die handig zijn om te weten Huiswerk De leerlingen van groep 5 t/m 8 brengen regelmatig werk mee naar huis wat geleerd of gemaakt moet worden. In de onderbouw wordt in principe geen huiswerk gegeven. Alleen lees- of rekenzwakke leerlingen krijgen wat extra opdrachtjes mee. We proberen de kinderen zoveel mogelijk onder de normale schooltijd te helpen. In bijzondere gevallen, b.v. ziekte, kan het gebeuren dat er werk mee naar huis gegeven wordt. Aanbod cultuureducatie Onze school doet mee met het programma de Ontdekking. Dit is een cultureel programma waarbij de kinderen met verschillende kunstuitingen in aanraking komen, zoals dans, drama, foto, film en beeldende kunst. In samenwerking met de gemeente Breda wordt in de loop van de 8 schooljaren een bezoek gebracht aan diverse Bredase culturele instellingen, zoals de Beijerd, Chassé theater, bibliotheek e.d. De school zal hiervoor regelmatig een beroep doen op de ouders om kinderen te vervoeren. Gevonden voorwerpen Alle gevonden voorwerpen worden verzameld bij de conciërge. Bij hem kunt u terecht als uw kind iets kwijtgeraakt is. Tijdens de ouderavonden worden de gevonden voorwerpen in de aula op de tafels gelegd. Loop er even langs, wie weet komt u nog tot interessante ontdekkingen!

8 Kinderen en veilig internetten Op onze school stellen wij kinderen in de gelegenheid om te werken met internet, om bijvoorbeeld informatie te zoeken voor spreekbeurten en werkstukken. Ook bij andere vakken worden opdrachten gegeven die we downloaden van kennisnet. Dit is een speciaal netwerk voor alle scholen in Nederland. Dit is natuurlijk wel aan bepaalde regels gebonden, mede om de veiligheid te waarborgen. Daarom hebben wij regels opgesteld voor leerlingen en leerkrachten, het internetprotocol. Zo mag er b.v. alleen via internet gewerkt worden als de leerkracht in de klas aanwezig is en komen er geen persoonlijke gegevens van kinderen op het net. U kunt het protocol bij de directie inzien. Stagiaires De school biedt gelegenheid aan onderwijsopleidingen om stagiaires te plaatsen. Wij hebben jaarlijks studenten van de PABO (lerarenopleiding). Zij komen verschillende weken in de klassen. Daarnaast bieden wij ook plaats aan leraren in opleiding. Dit zijn studenten die al bijna klaar zijn met de opleiding en zelfstandig in een groep kunnen functioneren. Ook kunnen stagiaires onderwijsassistent van het Vitalis College ingezet worden bij ondersteunende zaken, meestal lopen zij hun stage in de onderbouw Schoolreisjes De kinderen van groep 5 en 6 en de kleuters die het volgend schooljaar naar groep 3 gaan, hebben op het eind van het schooljaar een schoolreis. Groep 8 gaat op schoolverlaterskamp in Loon op Zand. Door bijdragen van de ouderraad en de school kunnen we de kosten voor de ouders zo beperkt mogelijk houden. Naast deze geplande schoolreisjes vinden er tijdens het schooljaar nog diverse uitstapjes plaats. Dit kan zijn in het kader van lessen wereldverkenning of activiteiten van De Ontdekking (cultuur). In de meeste gevallen zijn aan deze activiteiten geen kosten verbonden. Blokfluitles In de groepen 5 kunnen de kinderen starten met blokfluitles na schooltijd. In de hogere groepen worden deze lessen voortgezet. De lessen worden gegeven door Sabine Laan en Els van Wingerden U ontvangt in het begin van het schooljaar meer informatie over de blokfluitlessen en de mogelijkheid om uw kind op te geven. De kinderen moeten in het bezit zijn van een blokfluit. Er wordt een bijdrage gevraagd van 10,- per jaar. Trakteren Als kinderen jarig zijn mogen ze trakteren. Wij adviseren een gezonde traktatie! Beperk ook de hoeveelheid. Bij het trakteren gaat het om de gezelligheid en het leren delen, niet om de hoeveelheid. Ook bij verjaardagen van leerkrachten zien we graag een kleine, bescheiden attentie, het liefst door de kinderen zelf gemaakt. Fruit en drinken De kinderen mogen voor de ochtendpauze drinken en fruit mee naar school nemen: geen koeken of snoep! Zet de naam van uw kind op de bekers en bakjes (en eventueel op het fruit!). Kinderen van de groepen 3 tot en met 8 mogen ook drinken meenemen voor na de gymles. Speelplaats In het belang van ieders veiligheid gelden op de speelplaats een aantal regels en afspraken. Deze hangen bij de ingang van de school, zodat ze voor iedereen duidelijk leesbaar zijn. gevaarlijke spelletjes als paardrijden, slierten enz. zijn niet toegestaan; er mag niet op hekken, bloembakken en fietsenstalling geklommen worden; alleen bij slecht weer en MET TOESTEMMING van een leerkracht, mogen de kinderen vóór schooltijd naar binnen (zie onderwerp inloop ). Dit geldt vanaf 8.30 of uur; niet fietsen op de speelplaats; bij het hek afstappen en verder lopen.

9 Bezoek tandarts of specialist Wij doen een dringend beroep op u om afspraken met de tandarts alleen buiten schooltijd te maken. Met een beetje goede wil lukt dat best. Mobiele telefoons Wij verzoeken u uw kind alleen een mobiele telefoon mee te geven als het echt nodig is (de school is altijd telefonisch bereikbaar). Onder schooltijd en tijdens de pauzes moeten de telefoons UIT staan. Wanneer kinderen zich niet aan deze afspraak kunnen houden, wordt de telefoon tot het einde van de schooldag door de leerkracht bewaard. Fietsenstalling Er zijn kinderen die zo ver van school wonen, dat zij op de fiets komen. Daarvoor zijn er op de speelplaats rekken, zowel op het voorplein als het achterplein. Alleen de kinderen, die niet op loopafstand van de school wonen, mogen op de fiets komen. Wij vragen de ouders dringend om medewerking. Stuur uw kind alleen op de fiets naar school als het echt nodig is, de fiets moet in het rek worden geplaatst (op slot!!!). Gedragscode voor halen en brengen op de Horizon. Onze school heeft als voordeel dat er wel 3 ingangen zijn. Maar om de veiligheid te bewaren is het nodig om de volgende richtlijnen te volgen. Deze gelden voor de kinderen en de ouders/verzorgers. Te voet: kijk goed links en rechts en steek recht over Fietsend: kijk goed uit voor de ingang van school, niet fietsen op de stoep en op het schoolplein Voor auto s geldt in het algemeen: bochten vrijhouden van geparkeerde auto s de maximum snelheid rondom school is 30 km/u Aanbevolen rijrichting: van de Akkerlaan naar de Kapelstraat, dit heeft de volgende voordelen: kinderen kunnen in- en uitstappen aan de kant van school minder tegenliggers overzichtelijk kruispunt Kapelstraat/Titulaerlaan Ingang Kapelstraat (bovenbouw): parkeren niet op de stoep of voor uitritten van bewoners en bij voorkeur aan de overkant van de school parkeren zodat u zo min mogelijk het uitzicht voor de kinderen belemmert Ingang Kapittelhof (onderbouw): parkeren mag in de hiervoor bestemde parkeerhavens en aan de kant van school (aan de overkant is een stop- en parkeerverbod). Niet parkeren op stoep of uitritten van bewoners en niet dubbel parkeren. Geen keermanoeuvres uitvoeren. De verkeerswerkgroep en ouderraad controleren met regelmaat of bovengenoemde richtlijnen worden gevolgd voor ieders veiligheid! Abonnementen jeugdtijdschriften Al lange tijd zijn tijdschriften met namen als BOBO, OKKI en TAPTOE niet meer weg te denken op basisscholen. Net zoals u gewend was kunt u zelf een keuze maken uit de aangeboden jeugdtijdschriften en/of jeugdboeken. Deze folders zullen we ook dit schooljaar verstrekken. De school zal er hierna verder geen rol meer inspelen. De opgave verloopt net zo makkelijk via het internet. Kijk ook op Ingang Titulaerlaan (onderbouw): parkeren in de parkeerhavens en niet voor uitritten van bewoners

10 Verzekering Het schoolbestuur heeft voor alle kinderen in schoolverband een voor u kosteloze ongevallenverzekering afgesloten. De verzekering is van kracht onderweg van huis naar school en terug, tijdens de schooluren en bij alle door de school georganiseerde evenementen. Als u de verzekering wilt uitbreiden, moet u dit zelf doen. De leerkrachten zijn verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid. Neemt u bij twijfel altijd even contact op met de schoolleiding. Verkeersbrigadiers Een groep ouders zorgt ervoor, dat de kinderen veilig kunnen oversteken bij het Velsgoed. U kunt deze mensen en dus ook de kinderen helpen, door ook mee te gaan doen, al is het maar voor een enkele keer per week. Wij doen een dringende oproep om u beschikbaar te stellen voor de ouderbrigade. Opgeven kan via de school. ls de school om welke reden dan ook niet op de normale tijd uit is, bijv. met Kerstmis na de kerstviering, staan er geen brigadiers. Wilt u daar rekening mee houden en in die gevallen zelf uw kind ophalen. Calamiteiten Het schoolgebouw van De Horizon is een veilig en goed afgesloten gebouw. Dat neemt niet weg dat er altijd wat kan gebeuren. Indien dat nodig is wordt de school ontruimd (bijvoorbeeld bij brand). De school houdt twee maal per jaar een ontruimingsoefening. Aan het begin van het jaar wordt de kinderen per groep verteld wat er moet gebeuren als er ontruimd moet worden. Een aantal personeelsleden heeft de cursus bedrijfshulpverlening gedaan, elke werkdag zijn er een per van deze zogeheten BHV ers aanwezig. Indien een leerling gewond raakt wordt altijd zo snel mogelijk contact gezocht met de ouders. Indien er meteen medische zorg nodig is wordt ook via het noodnummer 112 een ambulance gebeld of brengen we de leerling zelf naar de dokter. Overblijven: Kober kinderlunch Overblijven moet leuk en gezellig zijn, net als thuis, maar dan met vriendjes en vriendinnetjes van school. Overblijven geeft kinderen de kans om tussen de middag rustig te eten, tot rust te komen, hun verhaal te vertellen of zich buiten uit te leven. De primaire taak van een overblijfteam is om simpelweg klaar te staan voor de kinderen. Om kinderen onder verantwoorde begeleiding zichzelf te laten zijn en ook rekening met elkaar te leren houden. Wij verzorgen, in nauwe samenwerking met de school, het overblijven. Een gezellige en ontspannen lunchpauze kan eraan bijdragen dat uw kind weer fris aan de middaglessen kan beginnen. Op uw school of bij de overblijfcoördinator kunt u een informatiepakket met aanmeldingsformulieren ophalen. Heeft u vragen? Bel Kober kinderlunch: (076) Mocht uw kind een opgegeven dag niet gebruiken, dan kunt u dit schriftelijk via doorgeven: Incidentele overblijvers kunnen ook aangemeld worden via . Het overblijfteam controleert elke dag of alle opgegeven kinderen ook daadwerkelijk aanwezig zijn. Eten en drinken wordt door de kinderen zelf meegenomen. Het overblijftarief bedraagt 2,60 per keer. Advies Geef kinderen geen snoepgoed of chocolade mee naar school. Ligakoeken, mueslirepen en rozijnen zijn een goed alternatief. Tevens willen we u vragen om de broodtrommels, drinkbekers en tassen te voorzien van de naam van uw kind.

11 Meer informatie? Neem dan contact op met Annie Jorissen, de overblijfcoördinator. Zij is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf uur op de Horizon te bereiken. Loop gerust even binnen! Aansprakelijkheid Kober kindercentra is niet aansprakelijk voor het zoekraken van en schade aan persoonlijke eigendommen zoals kleding, tassen en speelgoed behoudens in geval van opzet of grove schuld door medewerksters of vrijwilligers. Wij adviseren u dringend om een WA verzekering af te sluiten voor uw kind. Buiten Schoolse Opvang op de Horizon Buitenschoolse opvang de Horizon is een gezellige en sfeervolle plek, gevestigd op de zolder van de school. De pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen zoveel mogelijk in hun activiteiten. Er is allerlei spelmateriaal aanwezig: van barbiepop tot monopoly en van knex tot klei. Kinderen kunnen zich dus op allerlei gebied vermaken. Natuurlijk mag er ook lekker buiten gespeeld worden. Zo nodig wordt uw kind geholpen bij het maken van huiswerk. De kinderen van basisschool de Horizon kunnen zelfstandig naar het bso lokaal (zolder van de school) lopen. Per dag komen er maximaal twintig kinderen naar de bso in de leeftijd van 4 jaar tot einde basisschoolleeftijd. Voor meer informatie bent u altijd welkom om even binnen te lopen of bel even naar nummer tussen half 12 en uur op maandag, dinsdag en donderdag. Kober kinderopvang: (076) of mail: Zie ook voor meer informatie: Er zijn ook andere kinderopvangorganisaties actief in Prinsenbeek. Direct naast de school is bijvoorbeeld Surplus kinderopvang te vinden. Alle kinderopvangorganisaties komen leerlingen naar school brengen of na school weer ophalen. Surplus kinderopvang: (076) of mail Zie ook voor meer informatie: Openingstijden: Bso de Horizon biedt de volgende opvangmogelijkheden: Naschoolse opvang op maandag, dinsdag, en donderdag van tot uur. Op vrijdag op bso Prinsentuin in de straatweide 30, Prinsenbeek. Voorschoolse opvang en opvang tijdens schoolvakanties word verzorgt door bso de Prinsentuin met het personeel van De Horizon en de prinsentuin. Personeel van bso de Horizon gaat wel mee in vakanties. Op vooraangekondigde vrije dagen is bso De Horizon ook geopend van uur.

12 Schoolonderzoek kinderen door GGD West-Brabant Om mogelijke problemen in het opgroeien op het spoor te komen, worden alle kinderen op 5-6 jarige leeftijd en op jarige leeftijd gezien door de afdeling Jeugd en Gezin van de GGD West-Brabant. Daarbij wordt preventief gewerkt, dat wil zeggen, uit voorzorg. Jeugd en Gezin helpt bij het bewandelen van de juiste weg als er problemen zijn gesignaleerd. In schooljaar 2011 worden alle kinderen geboren in 1999, 2000, 2004, 2005 en 2006 onderzocht en in schooljaar 2012 zijn dat de kinderen geboren in 2001, 2006 en Hieronder leest u hoe dit in z n werk gaat. Vragenlijst voor ouders en leerkrachten Voor het onderzoek op school krijgt u een uitnodiging. Hierin wordt uitgelegd hoe het onderzoek in zijn werk gaat. U krijgt ook een vragenlijst met vragen over de ontwikkeling en gezondheid van uw kind. Deze lijst moet ingevuld worden, en kunt u per post aan de GGD West-Brabant terug sturen, of aan uw kind meegeven naar het onderzoek. Aan de kinderen van jaar wordt ook gevraagd om een vragenlijst in te vullen, zij kunnen de ingevulde lijst meenemen naar het onderzoek. Ook de leerkracht vult een lijst in waarop hij/zij kan aangeven bij welke kinderen extra aandacht gewenst is. Hierbij wordt gevraagd of de afdeling Jeugd en Gezin hulp of advies kan bieden bij (ongeoorloofd) verzuim of problemen bij het functioneren op school. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld concentratieproblemen en gedragsproblemen in de sociale omgang. De signalering door leerkrachten is ingegeven vanuit de zorg van de leraar voor de gezondheid en het welzijn van leerling. Deze zorg zullen zij eerst met u bespreken voordat zij dit doorgeven aan de GGD. de aard van de screening is uw aanwezigheid bij het onderzoek niet nodig. Als u dat wilt kunt u er natuurlijk wel bij aanwezig zijn. U kunt dat aangeven bij ons afsprakenbureau (tel ). Na het onderzoek: resultatenformulier Na het onderzoek informeren we u per brief over de resultaten van het onderzoek. Eventueel volgt later een uitnodiging voor een spreekuur van de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts. Informatiefolders voor ouders De GGD West-Brabant heeft voor ouders folders met informatie over verschillende onderwerpen. Als een folder voor u interessant kan zijn, geeft de doktersassistente die mee met de resultaatbrief. Sommige folders worden aan alle kinderen meegegeven. Zelf een afspraak maken voor het spreekuur Ook als uw kind buiten de onderzoeksgroep valt, kunt u met uw vragen terecht op het spreekuur bij de jeugdarts en/of de jeugdverpleegkundige. U kunt bellen voor een afspraak naar Het eerstvolgende spreekuur kan plaatsvinden bij de GGD West-Brabant of op een externe locatie. Doorverwijzen naar het spreekuur door een leerkracht Als de leerkracht van uw zoon of dochter aanleiding ziet voor een onderzoek door een jeugdarts of jeugdverpleegkundige, zal hij/zij dit doorgeven aan de GGD West-Brabant. De leerkracht zal dit altijd eerst met u overleggen. Onderzoek op 5-6 jarige leeftijd en jarige leeftijd De doktersassistente voert het onderzoek, de screening uit. Tijdens deze screening doet ze geen uitgebreid onderzoek, maar kijkt ze of er aanleiding is om nader onderzoek door de jeugdarts of jeugdverpleegkundige te laten doen. Ze bekijkt daarvoor de vragenlijst en meet de lengte en het gewicht. Bij kinderen van 5-6 jaar worden ook standaard de ogen getest. Als daar aanleiding toe is, gebeurt dat ook bij de kinderen van jaar. Op deze manier krijgt de doktersassistente een goede indruk van de ontwikkeling en gezondheid van uw kind. Gezien

13 Medezeggenschapsraad Oudergeleding: Emmy Bleumink (voorzitter) tel Alice Chatrer (penningmeester) tel Esther van Dijk-Vonk tel Personeelsgeleding: Inge Kapitein Erik Bielars (secretaris) Peggie Broeders (allen bereikbaar op telefoonnummer school: ) Wat doet de Medezeggenschapsraad? De Medezeggenschapsraad (MR) is wat de naam al zegt; een orgaan voor medezeggenschap, dus voor inspraak. De medezeggenschapsraad is een overlegorgaan met een adviserende en controlerende taak ten aanzien van het schoolbeleid. In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders en de leerkrachten. De MR -leden hebben regelmatig overleg met de schoolleiding over voorstellen die betrekking hebben op het beleid van de school. De MR adviseert over zaken als: Het gaat dus bij het MR-werk over het innemen van een gezamenlijk standpunt over voorstellen van de schoolleiding. De MR is dan ook een belangrijke gesprekspartner van de schoolleiding. Er vindt afstemmingsoverleg plaats met de ouderraad en met de schooldirectie. Informatie over de activiteiten van de MR U kunt de agenda, planning en verslagen van de overleggen van de MR vinden op de website bij 'documenten van de MR'. Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden plaats in de aula van de school. De vergaderingen beginnen om en eindigen rond uur. U bent uiteraard van harte welkom! Elk jaar maakt de MR een jaarverslag op waarin ze verslag doet over haar activiteiten en de besteding van de middelen. Contact We stellen uw mening en inbreng zeer op prijs. Heeft u een vraag over beleidsaangelegenheden van de school? Of wilt u bepaalde zaken graag besproken hebben binnen de MR? U kunt ons bereiken door een te sturen naar of neemt u direct contact op met een van de MR-leden. de onderwijskundige ontwikkelingen en veranderingen zoals vastgelegd in school (ontwikkelings-)plannen de besteding van de ouderbijdragen aan onder meer culturele activiteiten, investeringen in het computernetwerk, in onderwijsvernieuwing en verbetering die buiten de reguliere uitgaven vallen de besteding van de onderwijsmiddelen de groepsindeling en vakantierooster het schoolbeleid rond overblijven en voor- en naschoolse opvang de veiligheid op en rond het schoolgebouw andere kwesties die in en rond de school spelen.

14 Ouderraad De ouderraad is een groep van 13 enthousiaste ouders die de schakel vormt tussen de ouders en de school. Zij fungeert als spreekbuis namens de ouders over schoolzaken die ouders bezighouden. U kunt contact opnemen met de ouderraad via Uiteraard is het ook mogelijk bespreekpunten persoonlijk aan te snijden, want de vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. U bent van harte welkom. De notulen van de vergaderingen van de ouderraad zijn net als de vergaderingen zelf voor iedereen toegankelijk. Na goedkeuring hangen ze op het prikbord bij de kleuteringang. Als u de notulen via wilt ontvangen, kunt u dit via bovenstaand adres kenbaar maken. Uw adres wordt dan aan de verzendlijst toegevoegd. Mocht u of uw kind ideeën of opmerkingen hebben, dan is het ook mogelijk (desnoods anoniem) een briefje in de ideeënbus van de ouderraad te stoppen. U vindt de felgroene ideeënbus vlak bij de deur van het directiekantoor. Naast bovengenoemde zaken ondersteunt de ouderraad het team bij de organisatie van verschillende activiteiten. Denk maar eens aan het Sinterklaas- en Kerstfeest, de schoolfotograaf of de eindejaarsviering. Deze activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage. In het schooljaar 2010/2011 bedroeg de vrijwillige ouderbijdrage 15,= per kind. De hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2012/2013, wordt tijdens de jaarvergadering van de ouderraad vastgesteld. De jaarvergadering vindt plaats aan het begin van het schooljaar 2011/2012. Na deze vergadering ontvangt u een betalingsverzoek. Samenstelling ouderraad Voorzitter Marijke Tholhuijsen tel Secretaris Henny Jansen tel Penningmeester Lieneke Damen tel De samenstelling van de ouderraad verandert jaarlijks. Voor actuele informatie en gegevens over de overige leden verwijzen wij u naar de website van De Horizon. Decoratiecommissie De versiering van de school gebeurt door de ouders. De coördinatie hiervan ligt in handen van de leden van de decoratiecommissie. Hulp is altijd welkom. Op welke momenten u kunt helpen, kunt u lezen aan de voorzijde van deze kalender. Vaderploeg Op een aantal zaterdagen en/of doordeweekse avonden is een ploeg vaders actief aan het werk in en rond de school. Er wordt getimmerd, geschilderd, geveegd, geharkt enzovoorts. Coördinator van de vaderploeg is Johan van Gils. Hij is bereikbaar op of via Allergiecoördinator Om ervoor te zorgen dat kinderen met een allergie toch mee kunnen doen met een feestelijke traktatie van de school, zorgt de allergiecoördinator -indien van toepassing -voor een geschikt alternatief. U kunt uw kind aanmelden bij de allergiecoördinator van De Horizon: Wendy de Vries, tel Let op: Klassentraktaties gaan niet via de allergiecoördinator; het is dus van belang ook de leerkracht op de hoogte te stellen. Kriebelteam Om het probleem van hoofdluis de kop in te drukken, is er op "de Horizon" een zogenaamd kriebelteam. Dit team controleert elke keer na een vakantieperiode de kinderen op hoofdluis. In geval van constatering van hoofdluis en/of neten zullen alle kinderen uit de betreffende groep een brief mee naar huis krijgen. De leerkracht zal telefonisch contact opnemen met de ouders van het kind om hen te informeren. Na enkele weken zal een hercontrole uitgevoerd worden. Natuurlijk is het zaak om ook thuis uw kind regelmatig te controleren op neten en luizen. Coördinator van het kriebelteam is Rosemarie Verdaasdonk, tel , Verkeersouder Over alle zaken die te maken hebben met de verkeersveiligheid rond de school kunt u contact opnemen met Astrid Lammerse; de verkeersouder van De Horizon:

INHOUD. Informatiegids OBS de Klokkebei 2015-2016 1

INHOUD. Informatiegids OBS de Klokkebei 2015-2016 1 INHOUD INHOUD... 1 TEAM... 2 GROEPSINDELING EN TAKEN... 4 KLASSENOUDERS... 5 BANKREKENINGEN... 5 VERKEERSSITUATIE RONDOM OBS DE KLOKKEBEI... 5 GEEN AUTO'S VOOR DE SCHOOL... 6 AUTOLOZE WOENSDAG... 6 VERKEERSVEILIGHEIDSCOMMISSIE...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014

INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014 Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014 directie@kleffensschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Aanmelden... 4 Afscheid groep 8...

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden.

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. 1. Algemene gegevens pag. 1 2. Inleiding pag. 2 3. Missie en Visie pag. 3 4. Een katholieke school pag. 4 5. De ontwikkeling van onze school

Nadere informatie

Beste ouders van de Liduinaschool,

Beste ouders van de Liduinaschool, Beste ouders van de Liduinaschool, Voor u ligt de nieuwe schoolgids (deel B) en jaarkalender in één, waarin u naast de vakanties, de vieringen en andere schoolactiviteiten alles treft wat van belang is

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012. openbare basisschool. De Rieburch

Schoolgids 2011-2012. openbare basisschool. De Rieburch Schoolgids 2011-2012 openbare basisschool De Rieburch Inhoudsopgave Voorwoord : 3 1 De school : 4 2 Waar De Rieburch voor staat : 4 3 De organisatie van de school : 5 4 Het team : 6 5 Ouders : 7 6 Nieuwe

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 De Kameleon 01. ONZE SCHOOL 4 02. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 4 03. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 5 04. WIE WERKEN ER IN ONZE SCHOOL 5 05. HET ONDERWIJS OP DE KAMELEON 6 06. DE ZORG

Nadere informatie

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel. Schoolgids Samen in ontwikkeling Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.nl Welkom Voor u ligt de schoolgids van basisschool Sionsheuvel in Groesbeek.

Nadere informatie

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Telefoon : (070) 385 14 30 Internet : www.nutsschoolbezuidenhout.nl E-mail adres : info@nutsschoolbezuidenhout.nl Voorwoord Doel van de schoolgids

Nadere informatie

Informatiebulletin 2014-2015. Schoolgids deel B. B S B e r g e n B e e k S i n t A n t h o n i s

Informatiebulletin 2014-2015. Schoolgids deel B. B S B e r g e n B e e k S i n t A n t h o n i s Informatiebulletin Schoolgids deel B 2014-2015 B S B e r g e n B e e k S i n t A n t h o n i s Informatiebulletin - algemene informatie inleiding Voor u ligt het informatiebulletin. In deze info vindt

Nadere informatie

Goudenregenzoom 73 Plataanhout 45. Tel: 079-3615711 Tel: 079-3628129 Fax: 079-3619821. e-mail: directie@obs-dewaterlelie.nl www.obs-dewaterlelie.

Goudenregenzoom 73 Plataanhout 45. Tel: 079-3615711 Tel: 079-3628129 Fax: 079-3619821. e-mail: directie@obs-dewaterlelie.nl www.obs-dewaterlelie. Hoofdgebouw: Dependance: Goudenregenzoom 73 Plataanhout 45 2719HE 2719LC Zoetermeer Zoetermeer Tel: 079-3615711 Tel: 079-3628129 Fax: 079-3619821 e-mail: directie@obs-dewaterlelie.nl www.obs-dewaterlelie.nl

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z van a tot z 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z klik op om hier weer terug te komen! Wie informatie mist wordt verzocht dat te melden

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE Basisschool De Burchtgaarde is op 1 augustus 1994 ontstaan door een fusie van drie basisscholen. De Burchtgaarde is nu de enige basisschool in IJpelaar/Mariaveld.

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

Specifieke informatie NPRS voor het schooljaar 2015 2016

Specifieke informatie NPRS voor het schooljaar 2015 2016 Specifieke informatie NPRS voor het schooljaar 2015 2016 Adres : Hoflaan 113 3062 JE Rotterdam Telefoonnummer : 010-2430140 Website : www.nprs.nl E-mail : directie@nprs.nl Directie Directeur : Dhr. C.A.

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

SCHOOLgids 2015-2016. St. Antoniusschool. KORTEnHOEF

SCHOOLgids 2015-2016. St. Antoniusschool. KORTEnHOEF SCHOOLgids 2015-2016 St. Antoniusschool KORTEnHOEF SCHOOLgids 2015-2016 Zuidsingel 50 1241 HC Kortenhoef 035-656 10 67 info@antonius-kortenhoef.nl www.antonius-kortenhoef.nl Voorwoord Geachte ouders/verzorgers,

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids 2011 2012. Paul Rinkstraat 2, 5461 GS Veghel. Telefoon 0413 364732 E-mail: info@wissel.skipov.nl Website: www.wisselskipov.

Schoolgids 2011 2012. Paul Rinkstraat 2, 5461 GS Veghel. Telefoon 0413 364732 E-mail: info@wissel.skipov.nl Website: www.wisselskipov. Schoolgids 2011 2012 Paul Rinkstraat 2, 5461 GS Veghel. Telefoon 0413 364732 E-mail: info@wissel.skipov.nl Website: www.wisselskipov.nl Dit zijn mijn gedragsregels ik luister naar jou ik houd rekening

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014 2014-2015

Schoolgids 2013-2014 2014-2015 Schoolgids 2013-2014 2014-2015 1 Inhoud OBS Kompas Schoolgids 2013-2014 en 2014-2015 Voorwoord 1 Onze school 2 De organisatie van ons onderwijs 3 School in ontwikkeling 4 Zorg voor de kinderen 5 Resultaten

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

A Aansprakelijkheidsverzekering 26 Activiteiten in de woonplaats 18 Administratief medewerker 8 Adressen 29-32 Algemeen 4

A Aansprakelijkheidsverzekering 26 Activiteiten in de woonplaats 18 Administratief medewerker 8 Adressen 29-32 Algemeen 4 Schoolgids SBO De Wissel Veghel 2009-2010 telefoon 0413 364732 (internetuitgave) Inhoudsopgave A Aansprakelijkheidsverzekering 26 Activiteiten in de woonplaats 18 Administratief medewerker 8 Adressen 29-32

Nadere informatie