CHRONOLOGISCHE LIJST NEDERLANDSE VROUWENTIJDSCHRIFTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHRONOLOGISCHE LIJST NEDERLANDSE VROUWENTIJDSCHRIFTEN 1800-1945"

Transcriptie

1 CHRONOLOGISCHE LIJST NEDERLANDSE VROUWENTIJDSCHRIFTEN Samengesteld door Claar Willems -Bierlaagh Verklaring van de tekens en afkortingen: * = datum is een schatting Afkorting vindplaats: IIAV = Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging IISG = Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis UB UVA = Bibliotheek Universiteit van Amsterdam Aanwezig: voor precieze gegevens van het bezit zie de catalogus van desbetreffende bibliotheek Geraadpleegde literatuur: voor gegevens over begin- en einddatum - CWB Nederlandse Vrouwentijdschriften : bibliografische lijst / Claar Willems -Bierlaagh. Amsterdam: Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging, LJ Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt : vrouwentijdschriften en journalisten in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw / Lotte Jensen. - Hilversum : Verloren, RVW Voor de lieve kleinen: het jeugdtijdschrift in Nederland / Marjoke Rietveld-van Wingerden. Den Haag : Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, HV Het Geillustreerde Tijdschrift in Nederland: bron van kennis en vermaak, lust voor het oog: bibliografie. Deel I: / Joan Hemels en Renée Vegt. Amsterdam : Otto Cramwinkel, Begindatum Einddatum Titel tijdschrift Vindplaats Aanwezig Geraadpl. lit Elegantia UB UVA lj Pénélope IIAV IISG UB UVA lj * De Bon Ton UB UVA lj Erina UB UVA lj Maria en Martha PM UB UVA lj Aglaja PM UB UVA lj Het Toilet IIAV UB UVA lj * De Bazar UB UVA lj+hv De Hoop der Toekomst UB UVA lj De Gracieuse PM UB UVA lj+hv De Geíllustreerde Aglaja IIAV UB UVA lj+hv+cwb Ons Streven IIAV UB UVA lj Onze Roeping PM IIAV IISG UB UVA lj

2 Versnapering PM UB UVA cwb De Huisvrouw PM IIAV IISG UB UVA hv * De Christelijke Verpleegster PM UB UVA cwb * Correspondentieblad PM UB UVA cwb Op de grenzen van twee werelden IIAV IISG UB UVA cwb * Geloofsgetuigen IIAV IISG cwb * Het Maandblad UB UVA cwb Tesselschade IIAV IISG UB UVA cwb * Lelie- en Rozeknoppen PM IIAV IISG UB UVA hv * De Bode der Heldringgestichten PM UB UVA cwb 1884 * 1938 Orgaan van de Nederlandschen Vrouwenbond tot verhooging van het Zedelijk Bewustzijn IIAV IISG cwb 1886 * 1897 Driemaandelijksch Bericht van de NederlandscheVereeniging tegen de Prostitutie IISG UB UVA cwb De Hollandsche Lelie PM IIAV IISG UB UVA hv * De Vrouw IIAV cwb * De Vrouwenwereld UB UVA cwb Maandblad voor ziekenverpleging PM IIAV IISG UB UVA cwb De Middernachtzendeling PM UB UVA cwb * Voor onze dames PM UB UVA cwb Evolutie PM IIAV IISG UB UVA cwb De Vrouw IIAV UB UVA cwb In en om de Keuken PM IIAV IISG UB UVA cwb Kinderwereld PM UB UVA cwb+hv 1894 * 1908 * de Hoop der Toekomst PM UB UVA cwb Onze jonge meisjes IIAV IISG rvw 1895 * 1912 * De Bode UB UVA cwb Belang en Recht IIAV IISG UB UVA cwb Ons Blaadje PM IIAV IISG cwb+rvw Maandblaadje IIAV UB UVA cwb De Naaistersbode IIAV IISG cwb Voor onze meisjes PM IIAV UB UVA cwb Vrouwenarbeid IIAV IISG UB UVA cwb 1898 * 1919 * De Christelijke Onderwijzer UB UVA cwb * De "Echo"" " UB UVA hv Maandblad der Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding PM IIAV UB UVA cwb Lente PM UB UVA hv * Correspondentie(=)blad van het Nederlansch Comité voor Algemeen Kiesrecht IISG cwb Maandblad van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht IIAV IISG UB UVA cwb Nosokomos IISG UB UVA cwb 1900 * 1911 * De Stem der Vrouw IIAV cwb De Naaisters- en Kleermakersbode IIAV IISG cwb * De Christelijke Bewaarschool UB UVA cwb /1914 Ons streven IIAV IISG cwb

3 Schoonheid door gezondheid PM UB UVA cwb 1902 * 1906 De Keuken- en Huishoudgids UB UVA cwb/hv Het gelukkig Huisgezin IIAV IISG cwb Onze meisjeswereld PM IIAV UB UVA rvw Correspondentieblad van den Bond van Onderwijzeressen bij het Fröbelonderwijs IISG UB UVA cwb * Nederlandsche Coöperatieve Vrouwenbond UB UVA cwb De Proletarische Vrouw IIAV IISG UB UVA cwb * De Huishoudgids IIAV UB UVA cwb/hv * Mededeelingen van het Nationaal Bureau van Vrouwenarbeid IIAV IISG UB UVA cwb * De Vrouw en haar huis PM IIAV UB UVA hv * De Ploeger PM IIAV IISG UB UVA cwb 1907 * 1908 * Propaganda- en Ontwikkelingsblad IISG cwb 1907 * 1912 * Het Kleedingbedrijf IISG UB UVA cwb * De Werkende Vrouw PM UB UVA cwb 1908 * 1926 * Nieuw Vrouwenleven PM IIAV cwb 1908 * 1908 * Correspondentieblad van de Haagsche Dienstbodenvereeniging IISG cwb * Het gildeblad PM IISG UB UVA cwb * De Lelie PM IIAV IISG UB UVA cwb * Maandblad der Luthersche Diakonesseninrichting te Amsterdam IIAV UB UVA cwb Ons kinderblaadje PM IIAV IISG UB UVA cwb+rvw * Onze Kleeding IIAV IISG UB UVA cwb * Utrechtsch Maandblad voor Vrouwelijke Studenten PM IIAV cwb 1910 * 1924 Orgaan UB UVA cwb Mannenadel UB UVA cwb * De Vrouw in de XXste eeuw IIAV UB UVA cwb 1910 * 1914 * Neerland's Damesblad PM IIAV cwb Bulletin van het "Persbureau der Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht" voor de maand mei 1912" IIAV cwb * Maandbulletin van het "Persbureau der Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht" IIAV cwb * Correspondentieblad van de Vereeniging van Directeuren en Directrices van Rijks- en Particuliere Inrichtingen in Nederland UB UVA cwb De Haagsche Vrouwenkroniek PM IIAV cwb Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen PM IIAV UB UVA cwb Maandblad voor Vrouwenstudie PM IIAV IISG UB UVA cwb De Vrouw IIAV UB UVA cwb Het Huispersoneel IISG cwb 1913 * 1933 * Centrale Modegids PM UB UVA cwb In en om de woning IIAV UB UVA cwb De Nederlandsche vrouwengids PM IIAV IISG UB UVA hv * Ons kind PM UB UVA cwb * Tijdschrift voor ziekenverpleging IIAV IISG UB UVA cwb * De Amsterdamsche Dameskroniek PM UB UVA hv 1915 * 1943 * Dameskroniek IIAV hv

4 1915 * 1942 * Traco IISG cwb Leven en werken PM IIAV UB UVA cwb * Mannenadel en vrouweneer PM IISG UB UVA cwb * Christelijk Vrouwenleven PM IIAV UB UVA hv Ons Streven IIAV IISG cwb De Voorbode IISG UB UVA cwb * Zij PM IIAV UB UVA hv 1917 * 1956 * Bouwen en bewaren PM IIAV IISG cwb Meisjesleven PM IIAV IISG rvw * Orgaan van den Nationalen Vrouwenraad van Nederland IIAV IISG UB UVA cwb 1918 * 1935 De Jonge Vrouw PM IIAV IISG cwb * De Arbeidster IIAV IISG cwb Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Staatsburgeressen IIAV IISG UB UVA cwb Naaldwerk en Kant IIAV UB UVA cwb * Onze Gids PM IIAV IISG cwb * De Vroedvrouw IISG cwb 1919 * 1942 * Gudrun IIAV IISG UB UVA cwb * Maandbulletin van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid IIAV IISG UB UVA cwb * Het Recht der Vrouw IIAV IISG cwb 1920 * 1941 * De Katholieke Vrouw IIAV cwb * De Socialistische Vrouw IISG UB UVA cwb 1921 * 1945 * Het Nijverheidsonderwijs voor meisjes PM IIAV UB UVA cwb 1921 * 1940 * Maandbericht UB UVA cwb 1921 * 1970 * Knoppen IIAV cwb * Tijdschrift voor Armwezen Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming PM IIAV UB UVA cwb * A.N.V.O. IIAV cwb * Democratie IISG cwb Droom en daad PM IIAV UB UVA cwb Maandblad van den joodschen Vrouwenraad (te Amsterdam) PM UB UVA cwb De Wig IIAV IISG UB UVA cwb 1923 * 1940 * Leidstersblad PM IIAV cwb * Moederschapszorg PM IIAV UB UVA cwb 1924 * 1940 * Driemaandelijksche Mededeelingen van de Vereeniging van Vrouwelijke Oud-studenten V.I.V.O.S. IIAV cwb 1924 * 1940 * Ons Verbondsblad IISG cwb Het Rijk der Vrouw PM IIAV hv Maandblad van den Joodschen Vrouwenraad te 's Gravenhage UB UVA cwb * Correspondentieblad van den Bond van Onderwijzeressen bij het voorbereidend onderwijs IISG UB UVA cwb Maandblad van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in Nederlandsch Indie IIAV cwb Maandblad van den Joodschen Vrouwenraad te Rotterdam UB UVA cwb * Mededeelingen van den R.K.Vrouwenbond, afdeeling Amsterdam IIAV cwb Kampvuur IIAV IISG rvw

5 1926 * 1958 * De Padvindster PM IIAV IISG cwb 1927 * 1932 * De Practische Huisvrouw PM IIAV cwb * De Schalmei IISG cwb Mededeelingen voor de propaganda onder de vrouwen IISG cwb * De Soroptimist IIAV IISG cwb * Verstandig Ouderschap IIAV IISG UB UVA cwb 1928 * 1947 * Orgaan van den Nationalen Bond van Verplegenden IISG UB UVA cwb * Afdeeling Zeist van den Algemeenen Nederlandschen Vrouwen-Vredebond IIAV IISG cwb * Het Blijde thuis PM IIAV hv Ha'Ischa. De vrouw IIAV UB UVA cwb Mededeelingen van de Nederlandsche Vereeniging van Vrouwn met Academische Opleiding IIAV UB UVA cwb * R.K.Ziekenverpleging PM IIAV cwb 1929 * 1940 * Van en voor onze vrouwen IISG cwb * De Huishouding IIAV IISG cwb * Nieuwe wegen in vrouwenhandwerk PM IIAV cwb Vrouw en gemeenschap PM IIAV UB UVA cwb * De Werkende Vrouw PM IIAV cwb 1930 * 1931 * De Zilveren Trompet IISG cwb 1930 * 1938 * De Vrouwenstrijd IISG cwb Maandblad van de Vereeniging voor Vrouwenrechten in Nederlandsch-Indie IIAV cwb 1931 * 1956 * Hand aan hand PM IIAV IISG cwb 1931 * 1940 * De Huisvrouw in Indie IIAV IISG cwb * De Getuige UB UVA cwb * Het gildeblad PM IIAV IISG cwb De Vrouwenkrant IISG cwb * Bulletin van de Vrouwen Electriciteits-Vereeniging IIAV cwb Meisjesleven PM IIAV IISG rvw * Uit ons werk IIAV IISG cwb Mededeelingen van de Nederlandsche Vereeniging van werkende vrouwen IIAV cwb * De Verantwoordelijkheid van de Vrouw IIAV IISG cwb 1934 * 1940 * De Vrouw en de opbouw UB UVA cwb * De Vrouw en de vrede IIAV IISG cwb Beauty PM IIAV hv Libelle PM IIAV hv 1934 * 1940 * Mededeelingen van de Amsterdamsche Club van vrouwen werkzaam in bedrijf en beroep IIAV cwb M ededeelingen van de Nederlandsche vereeniging van werkende vrouwen IIAV cwb 1934 * 1936 * Mededeelingen van de(n) Nederlandsche(n) Bond van vrouwen werkzaam in bedrijf en beroep.afdeeling Amsterdam IIAV cwb Helpt nu IIAV cwb Huishouding van nu PM IIAV cwb Vrede en Vrouwenrecht IISG cwb Vrede en vrijheid IISG cwb

6 * Vrouwen IIAV IISG cwb 1935 * 1935 * Vrouwenstrijdkrant tegen oorlog en fascisme IISG cwb * Wij jonge vrouwen van Rotterdam IIAV IISG cwb * Wij jonge vrouwen van Amsterdam IIAV IISG cwb * Wij jonge vrouwen van Den Haag1 IIAV cwb 1933 * 1940 * Nieuw-feminisme IIAV IISG cwb 1935 * 1937 * De Wacht IIAV cwb * Wij jonge vrouwen IIAV IISG cwb 1936 * 1936 * De Liberale Vrouw IISG cwb 1936 * 1961 * "Moeder" PM IIAV hv * Het Vrije Woord/Bijblad voor vrouwen IIAV cwb Eva-De Hollandsche Lelie IIAV hv Maandblad van de Nederlandsch-Indische Vereeniging voor Vrouwenbelangen en gelijk Staatsburgerschap IIAV cwb Margriet PM IIAV hv Beatrijs PM IIAV hv * Raad en daad PM IIAV UB UVA cwb * De Tweede Toren IIAV cwb * Vrouwelijke Vrijwillige Hulp IIAV IISG cwb * De Vrouwenbond PM IIAV cwb De Groninger vrouw PM IIAV hv De Nationaal-socialistische vrouw PM IIAV cwb * De Plattelandsvrouw PM IIAV cwb * De Vrouw IIAV IISG cwb Nederlandsch Vrouwenleven PM IIAV cwb * Vraagbaak voor de vrouw IIAV cwb * "Vrouwen; Roeping en Taak" IISG cwb * Maandbericht van de Unie van vrouwelijke Vrijwilligers IIAV cwb

Bibliografie vrouwentijdschriften in het bezit van UBA en IAV

Bibliografie vrouwentijdschriften in het bezit van UBA en IAV Bibliografie vrouwentijdschriften 1800-1920 in het bezit van UBA en IAV 1 In lei ding Binnen de vrouwenbeweging is het onderzoek naar de geschiedenis van vrouwen op verschillende gebieden op gang gekomen

Nadere informatie

Instelling Titel Periode Thema

Instelling Titel Periode Thema Abdij van Berne Weekblad van den Noordbrabantschen Christelijken Boerenbond 1899-1946 Beroepen Atria Knoppen, schoolblad van het R.K. Lyceum voor Meisjes 1921-1960 Kind en jeugd Mededeelingen van de NL

Nadere informatie

Archief Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom 1895-1936

Archief Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom 1895-1936 Archief Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom 1895-1936 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01629 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond

Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium (1889-1997) 696 Samengesteld door mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

( ) Collectie nummer: 531 Maart 1994

( ) Collectie nummer: 531 Maart 1994 531 Plaatsingslijst van stukken betreffende de Hendrik Pierson Vereniging, de Hendrik Pierson Stichting, de Centrale Vereniging van Organisaties voor Hulpverlening aan niet-gehuwde moeders en de Nederlandse

Nadere informatie

HILVERSUMS HISTORIE DUITSE DIENSTBODEN IN HILVERSUM

HILVERSUMS HISTORIE DUITSE DIENSTBODEN IN HILVERSUM HILVERSUMS HISTORIE DUITSE DIENSTBODEN IN HILVERSUM De immigratie van Duitse dienstboden naar Hilversum in de periode van 1 januari 1919 tot 1 januari 1925 (vervolg en slot) door Helma Ketelaar Het tweede

Nadere informatie

samenstelling: mr. M.A. Urbanus-Kamper

samenstelling: mr. M.A. Urbanus-Kamper Plaatsingslijst van de collectie van brochures, jaarverslagen en overig drukwerk van gereformeerde en hervormde meisjes-, vrouwen-, jongens- en mannenbonden 363 (ca. 1892-1963) samenstelling: mr. M.A.

Nadere informatie

Fascinerend en veelzijdig: het vrouwentijdschrift als bron Een leidraad voor de (beginnende) onderzoeker

Fascinerend en veelzijdig: het vrouwentijdschrift als bron Een leidraad voor de (beginnende) onderzoeker Fascinerend en veelzijdig: het vrouwentijdschrift als bron Een leidraad voor de (beginnende) onderzoeker Marloes Hülsken Fascinerend en veelzijdig Vrouwentijdschriften kunnen onderzoekers op vele verschillende

Nadere informatie

Archief Amsterdamsche Vereeniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen (1869)

Archief Amsterdamsche Vereeniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen (1869) Archief Amsterdamsche Vereeniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen (1869) Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00205 IISG

Nadere informatie

Nummer Toegang: 418. Archief Delft

Nummer Toegang: 418. Archief Delft Nummer Toegang: 418 Inventaris van het archief van de afdeling Delft van de algemene nederlandse vrouwenvereniging "tesselschade", sedert 1953 gefuseerd met de algemene nederlandse vrouwenvereniging "arbeid

Nadere informatie

Van kaviaar tot burgerpot: De Rotterdamsche kookschool

Van kaviaar tot burgerpot: De Rotterdamsche kookschool Van kaviaar tot burgerpot: De Rotterdamsche kookschool Marijke Hester Mulder en Laura Hassink Op 15 december 1890 werd op particulier initiatief het Naamloze Vennootschap De Rotterdamsche Kookschool opgericht.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van C.A. Kluyver [levensjaren ],

Inventaris van het archief van C.A. Kluyver [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.237 Inventaris van het archief van C.A. Kluyver [levensjaren 1884-1974], 1909-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Archief P.A Donker 1923-1965

Archief P.A Donker 1923-1965 Archief P.A Donker 1923-1965 Persmuseum Zeeburgerkade 10 1019 HA Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03478 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief P.A Donker...3 Archiefvorming...3 Inhoud en structuur...3

Nadere informatie

Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering opgemaakt: juli 2015

Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering opgemaakt: juli 2015 De methode digitalisering betekent opname in het digitaliseringstraject van de Koninklijke Bibliotheek. Aan het eind van het traject komt de titel online beschikbaar via Delpher. 1 Aanleg en beroep : maandblad

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Nummer archiefinventaris: 2.19.110.03 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Auteur: J.A.A. Bervoets

Nadere informatie

Goedgekeurde tijdschriften Metamorfoze BKT najaar 2015

Goedgekeurde tijdschriften Metamorfoze BKT najaar 2015 Instelling Titel Aantal pag Periode Thema Abdij van Berne Het Offer 16.212 1892-1940/1945-1960 Beroepen De Middenstandsbond 8.273 1904-1919 Beroepen R.K Patroonsblad. Orgaan voor R.K. Patroons en 410 1911

Nadere informatie

Titel Periode aanvulling aug Aanleg en beroep (onderhoudende art. 31 K.O.)

Titel Periode aanvulling aug Aanleg en beroep (onderhoudende art. 31 K.O.) 1. Aanleg en beroep 1925-1929 2. Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1-1-1945 (onderhoudende art. 31 K.O.) 3. Algemeene vergadering van de Vereeniging voor Christelijk-Nationaal

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd?

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Kenmerkende aspecten: * Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. * De opkomst van

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van B. de Gaay Fortman

Plaatsingslijst van het archief van B. de Gaay Fortman Plaatsingslijst van het archief van B. de Gaay Fortman Levensjaren 1884-1961 (1916-1965) 1031 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een groeiende belangstelling voor het kind in gevaar in de negentiende eeuw

Inhoudsopgave. Een groeiende belangstelling voor het kind in gevaar in de negentiende eeuw Inhoudsopgave Woord vooraf 13 1 Inleiding 15 Tot Steun en de kinderbescherming: vraagstelling 15 Relevantie van dit onderzoek 16 Indeling van het boek 17 Bronnen en begrippen 19 Einde van Tot Steun 20

Nadere informatie

Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie (-1989)

Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie (-1989) Archief Nederlandse Christen Vrouwen Geheel-Onthouders Unie 1894-1983 (-1989)1894-1983 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00971

Nadere informatie

Archief Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking

Archief Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Plaatsingslijst Archief Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Archiefnummer: 388 Archiefnaam: MWO Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1967-1987 Katholiek

Nadere informatie

Archief Benno J. Stokvis

Archief Benno J. Stokvis Archief Benno J. Stokvis 1920-1972 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01679 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Benno J. Stokvis...

Nadere informatie

2004 Renée Vegt; 2010 Sophie Luijpen en het Persmuseum www.vrouwentijdschriften.nl

2004 Renée Vegt; 2010 Sophie Luijpen en het Persmuseum www.vrouwentijdschriften.nl Overzicht Vrouwentijdschriften 1934 2010 Titel Periode Uitgever Freq Omschrijving Bijzonderheden De Gracieuse 1862 1936 A.W Sijthoff s Uitgevers Tweewkls Vrouwen uit betere Vanaf 1985 samen Maatschappij,

Nadere informatie

Emancipatie EMANCIPATIE

Emancipatie EMANCIPATIE WAT GA JE DOEN? Binnenkort geef je samen met een klasgenoot een presentatie in het. bhet onderwerp van je presentatie is: ONDERWERP: Emancipatie Diamantslijptafel Vervaardiger: Metaalbewerkingsbedrijf

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2009 - I

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2009 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Staatsinrichting van Nederland Gebruik bron 1 en 2. 1p 1 De twee bronnen hebben te maken met de constitutionele monarchie. Welke

Nadere informatie

Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering opgemaakt: februari 2016

Door Metamorfoze geselecteerde tijdschrifttitels voor conservering opgemaakt: februari 2016 De methode digitalisering betekent opname in het digitaliseringstraject van de Koninklijke Bibliotheek. Aan het eind van het traject komt de titel online beschikbaar via Delpher. 1 Aanleg en beroep : maandblad

Nadere informatie

Nummer Toegang: BOSA. Bos, A. / Archief

Nummer Toegang: BOSA. Bos, A. / Archief Nummer Toegang: BOSA Bos, A. / Archief Het Nieuwe Instituut (c) 2000 BOSA Bos, A. / Archief 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Citeerinstructie...6

Nadere informatie

Gemeentearchief Goes Opdrachten voor Calvijn College voorjaar Opdracht 10 - Eerste Wereldoorlog

Gemeentearchief Goes Opdrachten voor Calvijn College voorjaar Opdracht 10 - Eerste Wereldoorlog Gemeentearchief Goes Opdrachten voor Calvijn College voorjaar 2017 Opdracht 10 - Eerste Wereldoorlog Vrouwen aan het werk. De Centrale Keuken te Goes, 1917-1919 In de loop van 1916 werd de situatie in

Nadere informatie

Toetsvragen geschiedenis toelating Pabo. Tijdvak 8 Toetsvragen

Toetsvragen geschiedenis toelating Pabo. Tijdvak 8 Toetsvragen Tijdvak 8 Toetsvragen 1 In Nederland was de eerste belangrijke politieke stroming het liberalisme. Welke politieke doelen wilden liberalen bereiken? A Zij wilden een eenheidsstaat met een grondwet en vrijheid

Nadere informatie

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT

GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT GESCHIEDENIS LES 2 STAP VOOR STAP VOORUIT Wie zei: Het is mijn taak om dit land goed te besturen. Maar al die ministers moeten zich er niet mee bemoeien. 1. koning Willem I 2. koning Willem II 3. koning

Nadere informatie

Archief Henny van Rooijen (1945)

Archief Henny van Rooijen (1945) Archief Henny van Rooijen (1945) 1966-19991966-1999 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02522 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Rooms-Katholieke Standsorganisatie voor de Werknemende Middenstand, afdeling Schiedam

Plaatsingslijst van het archief van de Rooms-Katholieke Standsorganisatie voor de Werknemende Middenstand, afdeling Schiedam 175 Plaatsingslijst van het archief van de Rooms-Katholieke Standsorganisatie voor de Werknemende Middenstand, afdeling Schiedam Gemeentearchief Schiedam, (c) Beschrijving van het archief Naam archiefblok:

Nadere informatie

II Subcommissie voor Koloniën van de Vereeniging Tentoonstelling De Vrouw 1813-1913, betreffende het Indische Huis.1912-1913.

II Subcommissie voor Koloniën van de Vereeniging Tentoonstelling De Vrouw 1813-1913, betreffende het Indische Huis.1912-1913. KITLV-inventaris 61 H 974 Collectie M.I.Th. Lievegoed-van Buren Schele (1879-1969), met stukken over de Vereeniging tot Oprichting van Jonge Vrouwenscholen in Nederlandsch-Indië, het Indische Huis op de

Nadere informatie

De Sovjet-Unie (9.3) Tijd van wereldoorlogen De Sovjet Unie.

De Sovjet-Unie (9.3) Tijd van wereldoorlogen De Sovjet Unie. De Sovjet-Unie (9.3) Onderzoeksvraag: Kenmerkende aspecten: Waardoor kreeg Rusland een communistische regering en hoe werd het land een totalitaire staat. Het in praktijk brengen van totalitaire ideologieën

Nadere informatie

Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939

Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939 Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01293 IISG Amsterdam 2015

Nadere informatie

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers,

Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, Nummer Toegang: 431 Plaatsingslijst van het archief van de Delftse vrouwenraad, met archieven van voorlopers en opvolgers, 1939-2000 Archief Delft 431 Delftse Vrouwenraad 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 626 Archiefnaam: VENI Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering:

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 626 Archiefnaam: VENI Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: Plaatsingslijst Archief C.J.A. Venings Archiefnummer: 626 Archiefnaam: VENI Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1922-1956 Katholiek Documentatie Centrum 2017

Nadere informatie

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 T00354 Inventaris van het archief van de Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 (354) Eddy Hinders December 2014

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 89 Archiefnaam: MULW Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1935

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 89 Archiefnaam: MULW Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1935 Plaatsingslijst Archief W.J.M. Mulder Archiefnummer: 89 Archiefnaam: MULW Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1935 Katholiek Documentatie Centrum 2014 1 "De

Nadere informatie

Doos: Map: Inhoud: omslag/map. 001 Tekst geschiedschrijving HV afd.

Doos: Map: Inhoud: omslag/map. 001 Tekst geschiedschrijving HV afd. Plaatsingslijst archief Humanistisch Verbond afdeling Den Haag. De dato 5 juli 2011 opgemaakt door drs. J.J.H. Brabers (Humanistisch Historisch Centrum). Doos: Map: Inhoud: omslag/map Doos 1 001 Tekst

Nadere informatie

JAARVERSLAG Hierbij presenteert de Stichting Politiek Scholings Centrum het jaarverslag.

JAARVERSLAG Hierbij presenteert de Stichting Politiek Scholings Centrum het jaarverslag. JAARVERSLAG 2016 Voorwoord Hierbij presenteert de Stichting Politiek Scholings Centrum het jaarverslag. De Stichting Politieke Scholings Centrum heeft vanwege de verwevenheid met de politiek, kennis van

Nadere informatie

* * Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden. van. arbeidsrecht. arbeidsverhoudingen

* * Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden. van. arbeidsrecht. arbeidsverhoudingen m * * Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden L E X I C O N van arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen ** k EUR op ir EUROPESE STICHTING TOT VERBETERING VAN DE LEVENS- EN

Nadere informatie

Archief A.A. van Sandick

Archief A.A. van Sandick Archief A.A. van Sandick 1926-1953 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02951 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief A.A. van Sandick...3

Nadere informatie

Diocesane Roomsch-Katholieke Vrouwenbond, bisdom Haarlem

Diocesane Roomsch-Katholieke Vrouwenbond, bisdom Haarlem Plaatsingslijst Archief Diocesane Roomsch-Katholieke Vrouwenbond, bisdom Haarlem Archiefnummer: 526 Archiefnaam: DVBH Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1909-1957

Nadere informatie

Archivalia P.A. Blaisse

Archivalia P.A. Blaisse Plaatsingslijst Archivalia P.A. Blaisse Archiefnummer: 784 Archiefnaam: BLAI Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1979 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Verslag van

Nadere informatie

GEMEENTE LOPIK INVENTARIS COLLECTIE "1940-1945" VAN BENSCHOP LOPIK MAART 2005

GEMEENTE LOPIK INVENTARIS COLLECTIE 1940-1945 VAN BENSCHOP LOPIK MAART 2005 ^v GEMEENTE LOPIK INVENTARIS COLLECTIE "1940-1945" VAN J.H. BATS TE BENSCHOP LOPIK MAART 2005 H.W. LUTEN -1- De familie J.H. Bats is zo vriendelijk een aantal herdrukken van oorlogskranten en affiches

Nadere informatie

Collectie Gerard Vissering 1913-1931

Collectie Gerard Vissering 1913-1931 Collectie Gerard Vissering 1913-1931 Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA) Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03800 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Collectie Gerard

Nadere informatie

Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna

Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden Sint Liduïna Archiefnummer: 139 Archiefnaam: LIDU Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Archiefnummer 0702 Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes Deel I Klaas de Jong Amsterdam 2

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Afdeling Amsterdam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium

Plaatsingslijst van het archief van de Afdeling Amsterdam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium Plaatsingslijst van het archief van de Afdeling Amsterdam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium (1899-2002) 796 Samengesteld door drs. W.P. Beekers Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN. HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.In.Nw. Nieuwste Geschiedenis - na 1870

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN. HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.In.Nw. Nieuwste Geschiedenis - na 1870 UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK NIJMEGEN HUMANIORA BIBLIOTHEEK COLLECTIE H.In.Nw Nieuwste Geschiedenis - na 1870 December 2013 Handleiding voor de gebruikers van de bibliotheek van het instituut Nieuwste Geschiedenis

Nadere informatie

Inhoud. Figuren, tabellen, grafieken & kaarten 13 Woord vooraf 15. Hoofdstuk I Vrijheid van het parlementslid versus partijdiscipline 19

Inhoud. Figuren, tabellen, grafieken & kaarten 13 Woord vooraf 15. Hoofdstuk I Vrijheid van het parlementslid versus partijdiscipline 19 7 Inhoud Figuren, tabellen, grafieken & kaarten 13 Woord vooraf 15 Hoofdstuk I Vrijheid van het parlementslid versus partijdiscipline 19 1. De particratie in België, een bloemlezing 22 2. Representatie

Nadere informatie

Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis

Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis Voor promovendi en Research Masters 2012 2013 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis De Onderzoekschool Politieke

Nadere informatie

DE NATIONALE VROUWENRAAD VAN NEDERLAND.

DE NATIONALE VROUWENRAAD VAN NEDERLAND. »V. K-Jpi^T^'- " Motto: Gelijk gij wilt, dat u de menschen doen zullen, doe gij hun desgelijks. LH f; il / y H.^'-^ i '4 li DE NATIONALE VROUWENRAAD VAN NEDERLAND. No. 3. DRUKKERIJ HUMANITAS" - DEN HAAG

Nadere informatie

University of Groningen. De stem van de student Hoorn, Jannette Elisabeth

University of Groningen. De stem van de student Hoorn, Jannette Elisabeth University of Groningen De stem van de student Hoorn, Jannette Elisabeth IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van het Christelijk Lectuur Centrum

Plaatsingslijst van het archief van het Christelijk Lectuur Centrum 641 Plaatsingslijst van het archief van het Christelijk Lectuur Centrum (1949-1994) Samengesteld door mw.drs. I. Kiel-Hartog Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

Eindexamen vmbo gl/tl geschiedenis en staatsinrichting II

Eindexamen vmbo gl/tl geschiedenis en staatsinrichting II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Staatsinrichting van Nederland 1p 1 De nieuwe grondwet van 1848 zorgde voor een verandering in het kiessysteem. De leden van de

Nadere informatie

Nummer Toegang: BUEN. Bueno de Mesquita, A. / Archief

Nummer Toegang: BUEN. Bueno de Mesquita, A. / Archief Nummer Toegang: BUEN Bueno de Mesquita, A. / Archief Het Nieuwe Instituut (c) 2000 BUEN Bueno de Mesquita, A. / Archief 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de

Nadere informatie

Archief H. Schaafsma (-2000)

Archief H. Schaafsma (-2000) Archief H. Schaafsma 1965-1988 (-2000)1965-1988 Persmuseum Zeeburgerkade 10 1019 HA Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01796 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief H. Schaafsma...3 Archiefvorming...3

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Evangelisch Herstel en Opbouw,

Inventaris van het archief van de Stichting Evangelisch Herstel en Opbouw, Nummer archiefinventaris: 2.19.085.01 Inventaris van het archief van de Stichting Evangelisch Herstel en Opbouw, 1955-1972 Auteur: Suze van Eerten, J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Examen HAVO en VHBO. Geschiedenis en staatsinrichting oude en nieuwe stijl

Examen HAVO en VHBO. Geschiedenis en staatsinrichting oude en nieuwe stijl Geschiedenis en staatsinrichting oude en nieuwe stijl Examen HAVO en VHBO Vragenboekje Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Vooropleiding Hoger Beroeps Onderwijs HAVO Tijdvak 1 VHBO Tijdvak 2 Vrijdag 19

Nadere informatie

Archief van de Nederlandse Vereniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers Nosokomos

Archief van de Nederlandse Vereniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers Nosokomos Archief van de Nederlandse Vereniging tot Bevordering der Belangen van Verpleegsters en Verplegers Nosokomos Algemene kenmerken Toegangsnummer: 134 Periode: 1900-1934 Archiefvormer Nosokomos, Nederlandse

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 563 Archiefnaam: JANA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1925-1986

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 563 Archiefnaam: JANA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1925-1986 Plaatsingslijst Archief A.J. Janssen Archiefnummer: 563 Archiefnaam: JANA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1925-1986 Katholiek Documentatie Centrum 2013 Archief A.J.

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl I

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Staatsinrichting van Nederland 1p 1 Op welke manier werd de Tweede Kamer tussen 1848 en 1917 samengesteld? A De leden werden benoemd

Nadere informatie

Archief Henri Rietstap 1898,

Archief Henri Rietstap 1898, Archief Henri Rietstap 1898, 1919-19501919-1950 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02502 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief

Nadere informatie

Archief Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Afdeling Utrecht (1934-) (1978)

Archief Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Afdeling Utrecht (1934-) (1978) Archief Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Afdeling Utrecht (1934-) 1955-1977 (1978)1955-1977 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02259

Nadere informatie

Jaarverslagen van verschillende werkgeversen werknemers organisaties

Jaarverslagen van verschillende werkgeversen werknemers organisaties Jaarverslagen van verschillende werkgeversen werknemers organisaties (1909-1998) 911 Samengesteld door dr. R.E. van der Woude Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Nadere informatie

Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) (-1989)

Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) (-1989) Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) 1903-1973 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00941

Nadere informatie

Inventaris van het archief van B.C. Peyra [levensjaren ], (1939) (1983)

Inventaris van het archief van B.C. Peyra [levensjaren ], (1939) (1983) Nummer archiefinventaris: 2.21.281.33 Inventaris van het archief van B.C. Peyra [levensjaren 1921-1985], (1939) 1945-1950 (1983) Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1995 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Mannencongregatie, Rotterdam

Mannencongregatie, Rotterdam Plaatsingslijst Archief Mannencongregatie, Rotterdam Archiefnummer: 483 Archiefnaam: MACR Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1803-1977 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Archief J.M.E.M.A. Zonnenberg 1945-1954

Archief J.M.E.M.A. Zonnenberg 1945-1954 Archief J.M.E.M.A. Zonnenberg 1945-1954 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01691 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief J.M.E.M.A.

Nadere informatie

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter

Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Wilfred van Buuren Sport als cultureel erfgoed. Inventarisatie-onderzoek sportarchieven in Nederland (2000) Stichting de Sportwereld en Diopter Conclusies: Er worden veel sportarchieven bewaard* Slechte

Nadere informatie

Katholiek Vrouwengilde (KVG) Friesland

Katholiek Vrouwengilde (KVG) Friesland Archiefinventaris van het Katholiek Vrouwengilde (KVG) Friesland (1920 2009) Samenstelling: Ruerd de Vries Datum: 18 dec. 2013 Bewaarplaats: Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland,

Nadere informatie

Tegenwoordig werken jonge kinderen niet. Tot 1874 is dat anders. Kinderen. Waarom vinden mensen het goed dat kinderen werken?

Tegenwoordig werken jonge kinderen niet. Tot 1874 is dat anders. Kinderen. Waarom vinden mensen het goed dat kinderen werken? Werkblad Ω Een halve eeuw vooruitgang Werkblad Ω Les : Kinderarbeid Tegenwoordig werken jonge kinderen niet. Tot 874 is dat anders. Kinderen Kinderarbeid moeten hun ouders helpen om geld te verdienen.

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen

Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen Archiefnummer: 668 Archiefnaam: PAGH Sector: Stands- en vakorganisaties

Nadere informatie

Je beste vriendin is een blad

Je beste vriendin is een blad Opgave 1 Vrouwenbladen tekst 1 Je beste vriendin is een blad 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Door Jean-Pierre Geelen Er wordt neergekeken op wat vrouwenbladen hun lezeressen voorschotelen. Ten onrechte, vindt

Nadere informatie

Joodse vrouwen en hun cultureel erfgoed

Joodse vrouwen en hun cultureel erfgoed Joodse vrouwen en hun cultureel erfgoed Beleidsnota WIZO Cultuur 2009 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. WIZO Cultuur 3. De markt 4. Doel 5. Activiteiten 6. Wie nemen aan de activiteiten deel 7. Organisatie

Nadere informatie

Geschiedenis 15 Context en constructie, vrouwen en gender 17 Vrouwen, gender en toegepaste kunst 19 Vraagstelling 23 Indeling 25

Geschiedenis 15 Context en constructie, vrouwen en gender 17 Vrouwen, gender en toegepaste kunst 19 Vraagstelling 23 Indeling 25 Geschiedenis 15 Context en constructie, vrouwen en gender 17 Vrouwen, gender en toegepaste kunst 19 Vraagstelling 23 Indeling 25 Dee! I 1 OPMAAT 1.1 Penvoerders 29 Vrouwentijdschriften en vormgeving 29

Nadere informatie

Zondagsschoolboekjes

Zondagsschoolboekjes Zondagsschoolboekjes Hendrika Wilhelmina Spiering * 1852-1921. Schreef onder het pseudoniem H.W.S.. Henriëtte heeft veel betekend voor de Tielse gemeenschap. Ze was zeer vermogend en heeft o.a. aan Tiel

Nadere informatie

CLUB HOLANDES DE COSTA RICA (CHC) NEDERLANDSCHE VEREENIGING IN COSTA RICA. Opgericht op 2 april 1952

CLUB HOLANDES DE COSTA RICA (CHC) NEDERLANDSCHE VEREENIGING IN COSTA RICA. Opgericht op 2 april 1952 CLUB HOLANDES DE COSTA RICA (CHC) NEDERLANDSCHE VEREENIGING IN COSTA RICA Opgericht op 2 april 1952 Doelstelling: De goede verhoudingen tussen Nederlanders in Costa Rica te bevorderen, waaronder het organiseren

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief G.J. Sizoo

Plaatsingslijst van het archief G.J. Sizoo 525 Plaatsingslijst van het archief G.J. Sizoo (1920-1994) Samengesteld door drs. A.C. Flipse en mw. drs.i. Kiel Hartog Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Collectie Het Volk : dagblad voor de arbeiderspartij

Collectie Het Volk : dagblad voor de arbeiderspartij Collectie Het Volk : dagblad voor de arbeiderspartij 1902-1936 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01576 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tegenwoordig werken jonge kinderen niet. Tot 1874 is dat anders. Kinderen. Waarom vinden mensen het goed dat kinderen werken?

Tegenwoordig werken jonge kinderen niet. Tot 1874 is dat anders. Kinderen. Waarom vinden mensen het goed dat kinderen werken? Werkblad Ω Een halve eeuw vooruitgang Werkblad Ω Les : Kinderarbeid Tegenwoordig werken jonge kinderen niet. Tot 874 is dat anders. Kinderen Kinderarbeid moeten hun ouders helpen om geld te verdienen.

Nadere informatie

Stichting Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief JAARREKENING 2012

Stichting Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief JAARREKENING 2012 Stichting Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief JAARREKENING 2012 Amsterdam, 2 april 2013 INHOUDSOPGAVE Jaarrekening 2012 Algemene toelichting 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Grondslagen

Nadere informatie

Van Lente tot La Fronde: over enkele

Van Lente tot La Fronde: over enkele Van Lente tot La Fronde: over enkele vrouwentijdschriften rond 19oo INGE DE WILDE De periode van 1870 tot 19 19 staat bekend als de tijd van de eerste feministische golf. 1 Vrouwen gingen studeren, met

Nadere informatie

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren,

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren, Toespraak van de minister-president, mr. dr. Jan Peter Balkenende, bijeenkomst ter ere van de 50 ste verjaardag van de Verdragen van Rome, Ridderzaal, Den Haag, 22 maart 2007 Majesteit, Koninklijke Hoogheid,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.09.41.20 Inventaris van het archief van het Rijksbureau betreffende de Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen en van de Handel in Ontuchtige Uitgaven, (1910) 1914-1940

Nadere informatie

Dames en heren, 1 Gevonden via Google, transcript van grammofoonplaat, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Dames en heren, 1 Gevonden via Google, transcript van grammofoonplaat, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Toespraak van commissaris van de koning Max van den Berg, uitreiken eerste exemplaar Het communistische verzet in Groningen, Groningen (A-Kerk), 5 maart 2014 Dames en heren, Fascisme is oorlog. Overweldiging

Nadere informatie

Uit God geboren. Weekoverweging. Kerstgeloof is geloof in de goddelijkheid van de mens

Uit God geboren. Weekoverweging. Kerstgeloof is geloof in de goddelijkheid van de mens WEEK 51 1 Weekoverweging Kerstgeloof is geloof in de goddelijkheid van de mens Uit God geboren Je hebt groot gelijk als je niet gelooft, dat Jezus is voortgekomen uit geestelijk zaad. Waarom zo moeilijk

Nadere informatie

efenen met vaardigheden

efenen met vaardigheden Bronnen rondom Aletta Jacobs annemarie kloosterman, hans boschloo en stefan boom O efenen met vaardigheden In de huidige discussie over vorm, inhoud en wenselijkheid van de canon is de aandacht voor vaardigheden

Nadere informatie

Archief NVV. Afdeling Leiden

Archief NVV. Afdeling Leiden Archief NVV. Afdeling Leiden 1948-1979 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01019 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief NVV. Afdeling

Nadere informatie

Archief van het Observatiehuis voor Jongens te Amsterdam

Archief van het Observatiehuis voor Jongens te Amsterdam Archief van het Observatiehuis voor Jongens te Amsterdam Algemene kenmerken Toegangsnummer: 551 Periode: 1918-1970 Archiefvormer Stichting Observatiehuis voor jongens Inventaris ALGEMEEN.............................................................

Nadere informatie

B i j l a g e 1 TABELLEN

B i j l a g e 1 TABELLEN Concept-Jaarverslag UB 1998 15 B i j l a g e 1 TABELLEN tabel 1 Budgetten voor collectievorming 1995-1998 boeken en tijdschriften 2.196.000 2.092.000 2.108.000 2.192.000 elektr. informatiebronnen 230.000

Nadere informatie

Calcar (Prof. R. P. van); Bezuiniging of... Open brief aan Prof. Dr. Slotemaker de en

Calcar (Prof. R. P. van); Bezuiniging of... Open brief aan Prof. Dr. Slotemaker de en Lijst van werken, betrekking hebbende op Leiden en Omgeving, verschenen in 1935, ten gemeente-archieve aanwezig. Jaarverslagen, catalogi, dag- en weekbladen, periodieken, programma s en courantenartikelen

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF UNIE VAN DE RELIGIEUZEN VAN BELGIE (URB)

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF UNIE VAN DE RELIGIEUZEN VAN BELGIE (URB) KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF UNIE VAN DE RELIGIEUZEN VAN BELGIE (URB) URB, 2 1. Briefwisseling. 1969. 2. Briefwisseling. 1970. 3. Briefwisseling. 1971. 4. Briefwisseling.

Nadere informatie

Archief Sociaal-Technische Kring van Democratische Ingenieurs en Architecten 1904-1935

Archief Sociaal-Technische Kring van Democratische Ingenieurs en Architecten 1904-1935 Archief Sociaal-Technische Kring van Democratische Ingenieurs en Architecten 1904-1935 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01328

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2008 tijdvak 2 dinsdag 17 juni 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Gebruik het bronnenboekje Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54 punten

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Spaarbank voor Protestants Nederland / Vakbondsspaarbank SPN (1960-1994)

Plaatsingslijst van het archief van de Spaarbank voor Protestants Nederland / Vakbondsspaarbank SPN (1960-1994) 337 Plaatsingslijst van het archief van de Spaarbank voor Protestants Nederland / Vakbondsspaarbank SPN (1960-1994) Samengesteld door Paul E. Werkman Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Afstand ter adoptie. Astrid Werdmuller

Afstand ter adoptie. Astrid Werdmuller Afstand ter adoptie Astrid Werdmuller 1 Disclosure belangen Astrid Werdmuller en Annette van Hulst (Potentiële) belangenverstrengeling: geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven:

Nadere informatie