neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder"

Transcriptie

1

2 Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Open Hof Nieuws Open Hof Hesseplaats 441,3069 EA tel / regelmatig ontvangt en er Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven boodschappen, tel ontbreekt eens een nummer opgave van doop, huwelijk, enz.) werkdagen van tot uur (behalve op donderdag) neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder Mw. J.K. Olree Zevenkampse Ring 552, 3068 HG tel Coördinatie van de vrijwillige kosters in R.K. diensten: W. Verschuur Joliotplaats 660, 3069 TS tel Coördinatie van de vrijwillige kosters in Protestantse diensten: Dhr. E. van Rossum Inkarnaatklaver 27, 3069 DN tel Rooms-Katholiek Vicariaat Ommoord en Zevenkamp Voor acute pastorale zorg en het melden van een overlijden: tel Secretariaat kerkbestuur Dhr. C.W.J.G. van den Broek Zernikeplaats 284, 3068ZS Kerkbijdragen: NL93INGB t.n.v. Vicariaat Ommoord-Zevenkamp tel Ledenadministratie: Mw. W. Tobé Pastores: Mw. R. Schoolenberg Dhr. W. Bekedam scj Dhr. W. van Paassen Dhr. H. Berbee Eliotplaats 288, 3068VN tel Cornelis Outshoornstraat 26, 3067 ED Dotterlei 717, 2906 BP, Capelle a/d IJssel Otto Verdoornplaats 62, 3067 AR Holierhoek 10, 2636 EJ, Schipluiden tel tel tel tel Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord Secretariaat: Mw I. Taapke Albert Schweitzerplaats 567, 3069 GN Pastoraat: U kunt hiervoor één van de onderstaande predikanten benaderen. Diaconie: Dhr. A. de Vries, voorzitter wijkdiaconie Luzerneklaver 11, 3069 DS Bankrekening NL84RABO t.n.v. Wijkdiaconie Open Hof Ommoord Ledenadministratie Mw A. Brummelink-van Zevenbergen Kogeldistel 54, 3068 NK Boekweitland 80, 3764 ZN Soest Girorekening: NL98INGB t.n.v. Open Hof Nieuws - Rotterdam tel (b.g.g ) De Protestantse Wijkgemeente Open Hof is één van de zeven wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand Kerkelijk bureau Ma. t/m do. van uur Kerkdreef 2, 3054 GS Scriba: M.A. Doolaard-van Verselveld Nico de Rooijstraat 7, 3069 RS tel tel Contactadressen kleine kerken Mw. J. Oldenburger (dgz) Arrheniusweg 541, 3069 EX Mw. N.A. Gerrits (rem) Kraaiheide 72, 3069LC M.L. van Wijngaarden (EL) Heer Vrankestraat 51, 3036 LB Leger des Heils Korps R dam Oost Kooikerweg 12, 3069 WP tel. 420 tel. 456 tel. 209 tel Gezamenlijke kerken Open Hof (voorheen Oecumenisch Beraad Ommoord ) tel Stichting Kerken Ommoord: (beheer kerkgebouw Open Hof) Postadres: Postbus 81064, 3009 GB Rotterdam Website van de Gezamenlijke kerken: Advertenties: 2 Ganzekruid 14, 3068 RK Redactiesecretariaat: Connie vd Broek - tel Gerard Timmers - tel tel tel Mw. V.F.M. van Anrooy-Verwater REDACTIEADRES UITSLUITEND: Redactie OHN Open Hof, Hesseplaats EA Rotterdam Redactieleden: Koos van Noort Maurela Delsol-Brouwer Rya Lucas Lay-out: Hetty Nederlof / Arjen de Vries Dhr. B.Y. Starreveld Corr. adres: Coördinatoren Oecumene, p/a Heidekruid 40, 3068 RV Giften: ABN-AMRO rek.nr. NL11ABNA t.n.v. Oec. Ber. Ommoord. Redactie: tel Wijkraad van Kerkrentmeesters Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB) : Bankrekening NL95FVLB t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Noordrand Ommoord. Voor inlichtingen over betalingen/incasso van de VVB kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau. Telefoon: (ma t/m do : 09-12u) Algemene giften: Bankrekening NL95RABO t.n.v. Protestantse Gemeente Noordrand Wijkgemeente Ommoord O/H Pastores: Ds. P. van Winden Ommoord: Dhr. H. Koster, tel Voor Zevenkamp: Mw. M. de Koning, tel tel Kopij Kopij voor het volgende nummer OHN dient uiterlijk donderdag 1 december 2014 in het bezit te zijn van de redactie. Kopij als bijlage, beeldmateriaal apart in bijlage als jpg-bestand, per Postvak: Red. OHN, in Open Hof (in de brievenbus of afgeven bij het buffet). Alle kopij met naam en telefoon-nummer van de auteur.

3 Een nieuwe tijd?! Op 30 november begint de advent: ruimte voor verlangen, uitzien naar iets nieuws. Advent is de tijd van wachten op wat komen zal. Juist in de advent zie je dat geloof niet áf is, maar open, op de toekomst gericht. 30 november is een echt toekomstgerichte zondag dus. Maar wat kun je van de toekomst zeggen? Ja, dat het 25 december wel weer kerst wezen zal. Maar we gaan voor meer diepgang: wat kun je qua toekomst van God verwachten? Marcus 13 geeft een hint: Zorg ervoor dat je niet slaapt, als hij onverwachts terugkomt. Dit doet me denken aan de gemeentegesprekken. Meerderen van u zeiden dat u graag eens verrast wilde worden op zondagmorgen. Verassing en Gods aanwezigheid gaan kennelijk samen. Dat houdt in dat je als kerk plannen kunt maken. Maar doe dat met potlood. En geef de pen aan God. Dat bedoel ik als levenshouding: wij maken plannen, maar staan open voor bijzondere inbreng, inspiratie en daden van God. Dan komt er ruimte voor verrassing. Of u op 30 november zelf verrast gaat worden, weet ik niet. Dat blijft.een verrassing. De Bijbel staat daar vol mee. - Een echtpaar dat elkaar heeft leren kennen door de oorlog. - De studiekeuze van een jongen wordt bepaald door een inspirerende leraar. - Een meisje krijgt een baan omdat ze een trein mist. Hoe kan dat? Kan het ongrijpbare een plek krijgen in mijn leven? Of blijft het ongrijpbaar, onbegrijpelijk, mistig, vaag? De Bijbel wijst aan waar God de pen hanteert en ons kladschrift aanvult, corrigeert. Waar wij niet weten hoe het verder moet, schrijft Hij verder aan ons verhaal. En dus staan we met elkaar even stil. Met die Bijbel in de hand. Ogen gaan open: er is iemand die me draagt als het te zwaar wordt. Er komt Iemand die me bevrijdt van angst. De kindernevendienst beeldt dat uit door een bloem. Zondag na zondag gaat die blaadje na blaadje open. Totdat? Dat is advent. Pieter van Winden Op 14 december bijvoorbeeld lezen we over de engel Gabriël. Hij komt bij Maria. Ze is verrast. We staan op die zondag stil bij engelen. Bestaan die? En als ze bestaan, hoe zie je ze dan? Hoe kon Maria een engel zien? En als engelen niet bestaan, waarom schrijft de Bijbel er dan over? We gaan het dus hebben over het ongrijpbare dat je leven in een richting duwt. Want dat dat gebeurt, dat is zeker. 3

4 Jeugd en Jongeren RK-Coördinator: Paula Emmen, tel.: Oec. Coördinatoren: Paula Emmen, tel RK-Jeugd- & Jongerengroepen: 16+ /18+: 1e communiegroep: Gezinsviering: Vormselgroep: IPV-Young: Paula Lieke Norma Els Paula ? Oec-Jeugd- & Jongerengroepen: Prot-Jeugd- & Jongerengroepen: Kindercantorij: Taizé-jongerenreis: Basiscatechese: Crèche: Kinderdienst: Jeugddiaken: Jeugdouderling: Dienst in Vieren Tot uw kinderdienst Even voorstellen en het Adventsproject. De kinderdienst is een belangrijk onderdeel van de dienst. We willen aan de kinderen de verhalen uit de Bijbel overbrengen op een begrijpelijke manier, zodat zij elke keer weer een stukje kennis meenemen. Mijn naam is Amalia Ephrat-Barendrecht en vanaf heden zal ik ook kinderdiensten verzorgen. Ik ben sinds 2002 actief in Open Hof, o.a. bij het OJKO en de cantorij en ook werk ik al sinds het begin mee met de organisatie van de Dienst in Vieren. Ik werk graag met kinderen en hoop tijdens de kinderdienst een stukje enthousiasme voor het geloof over te kunnen dragen aan de kinderen, omdat we zoveel kunnen leren van de verhalen uit de Bijbel. Hier speel ik graag op een creatieve manier op in. Graag wil ik ook het komende adventproject bij u onder de aandacht brengen. Ik wil alle kinderen van harte uitnodigen om tijdens de adventsdiensten mee te komen doen met het adventsproject! We gaan vanaf 30 november iedere zondag lezen over verschillende profeten die allemaal hun eigen kijk hebben op de komst van de Messias. Hierbij hoort ook elke week een leuke opdracht om op creatieve wijze met de verhalen aan de slag te gaan. Wij van de kinderdienst kijken uit naar een mooie adventsperiode. Hartelijke groeten, Amalia Ephrat-Barendrecht Wereldgebedsdag Op zaterdag 22 november a.s. zal in Open Hof de kaderontmoetingsdag gehouden worden van de Wereldgebedsdag ter voorbereiding van de vieringen in maart. Vanaf 9.30 uur is de kerk open. De dag is toegankelijk voor ieder die daar belangstelling voor heeft. De dag sluit om 15 uur. Voor tussen de middag is er soep. Neem je lunchpakket mee. De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 6 maart Deze viering is voorbereid door vrouwen uit de Bahama s. Het thema voor de volwassenenviering is: Begrijp je mijn Liefde? Als thema voor de jeugdviering is gekozen: Begrijpen jullie wat ik heb gedaan? 4 Nienke Timmers, tel Nienke Hans Marco Anneke ? ds. Guus Edith Anneke Arjen Nienke Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd en in 2014 bestond het Nederlands Comité Wereldgebedsdag 85 jaar! Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt geld voor diverse doelen in de Bahama s ingezameld. Anneke van Wijngaarden Rossini s Petite Messe Solennelle De Italiaanse componist Gioacchino Rossini ( ) is vooral bekend om zijn grappige en virtuoze opera s. Na jaren weinig gecomponeerd te hebben, baarde hij laat in zijn leven, opzien door nog een mis te schrijven. Deze Petite Messe Solennelle, te horen in Open Hof op zondagavond 23 november, is geschreven voor koor, vier vocale solisten, twee piano s en harmonium. Rossini s luchtige schrijfstijl had weinig gemeen met wat toen gangbaar was in liturgische muziek. De eerste uitvoering vond dan ook niet plaats in een kerk, laat staan in een liturgieviering, maar in de privésfeer in het net nieuw gebouwde huis van de gravin Louise Pillet-Will. Het publiek was zeer onder de indruk en de dag erna werd al een reprise voor een groter publiek gegeven. Tegenwoordig wordt het werk af en toe uitgevoerd door betere amateurkoren. (Kamerkoor Capella Rotterdam voert op vrijdag 14 november a.s. de mis uit in de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam Delfshaven). In 2013 maakt het Nederlands Kamerkoor er een toernee mee door Nederland. Het Petite uit de titel slaat zeker niet op de lengte van het stuk: het duurt bijna anderhalf uur! Waarschijnlijk doelde Rossini ermee op de kleine en heel originele bezetting van de begeleiding. Met deze bezetting wordt het grootse werk dit najaar door Toonkunstkoor Schiedam met als solisten het Quink Vocaal Ensemble uitgevoerd in De Korenbeurs te Schiedam en in Open Hof. Het concert in Open Hof is op zondagavond 23 november, begint om uur en kent vanwege de lengte een pauze. Er mag een hoog niveau verwacht worden, niet alleen

5 van dit uitstekende koor o.l.v. Willem Blonk, maar ook van de verdere bezetting. De leden van het Quink Vocaal Ensemble zijn zangers van topniveau, wereldwijd bekend en hebben zelfs het stuk al op cd gezet zie De sopraan en de alt hieruit zongen vorig jaar zelfs de soli in de toernee van het Nederlands Kamerkoor en het is de Stichting Open Hof Muziek gelukt deze mensen naar Ommoord te halen. Het originele Franse drukwindharmonium wordt bespeeld door Arjen Leistra, een gerenommeerd organist met een internationale carrière. De twee pianisten zijn Frank den Herder en Annette Rogers. Er zullen die avond dus twee vleugels staan in Open Hof. Gelukkig heeft de Stichting Open Hof Muziek voor dit concert enkele fondsen bereid gevonden mee te betalen. Echter, van die kant komt ook steeds meer kritiek op het feit dat de concerten vrij van entree, met slechts een collecte aan de uitgang, plaatsvinden. De Stichting wordt opgeroepen tot cultureel ondernemerschap. Het is tegen deze achtergrond en met pijn in het hart dat de Stichting voor dit grote concert een toegangsprijs moet vragen van 15,00 en voor mensen onder 21 jaar bedraagt de prijs 7,50. Dat is dan wel inclusief koffie of thee in de pauze. Hartelijk welkom desondanks! Stichting Open Hof Muziek Zin in film Op vrijdagmiddag 28 november a.s. wordt er weer een film (Fill the Void) vertoond in Open Hof. Aanvang uur (In de Caeciliakerk aan de Zocherstraat wordt dezelfde film vertoond op dinsdagavond 25 november om uur). Na afloop is er een nagesprek onder leiding van pastor Wim van Paassen. In Open Hof wordt 3,- toegang gevraagd, dit is inclusief thee of koffie. Er ligt een intekenlijst op de balie in de ontmoetingsruimte. Waar de film overgaat: De Joodsorthodoxe Shira staat op het punt te trouwen als haar zus Esther sterft in het kraambed. Shira s huwelijk wordt uitgesteld en Esthers weduwnaar Yochay denkt er over om te vertrekken naar het buitenland. Omdat Shira s moeder niet haar schoonzoon en kleinkind wil verliezen doet ze een bijzonder voorstel, waarbij Shira voor een keuze komt te staan. Het is de orthodox-joodse versie van een Jane Austenverhaal, met dit essentiële verschil: Shira wil in Fill the Void helemaal niet ontsnappen aan de strikte regels en tradities. Welkom Open Deur diensten Afscheid en Voortzetting Precies 34 jaar heeft Harry Boersma als coördinator van de Evangelisatiecommissie samen met zijn team de geliefde en druk bezochte Welkom Open Deur diensten georganiseerd. Iedereen die deze diensten bezoekt heeft de warmte en de herkenning gevierd in deze vertrouwde manier van geloofsbeleving. Aan alle dingen komt een eind, ook aan de goede wordt wel gezegd. Gelukkig gaat dat niet op voor de Welkom Open Deur diensten. Het gaat echter wèl op voor het coördinatorschap van Harry Boersma. Harry heeft dit jaar voor het laatst de Welkom Open Deur diensten georganiseerd. En hoezeer dit ons allen ook spijt, we kunnen niet meer dan diep dankbaar zijn voor de ongelooflijke trouw en inzet waarmee hij vanuit zijn diepste geloofsovertuiging dit werk heeft gedaan voor in de eerste plaats- de gemeente van Open Hof! De wijkkerkenraad heeft zich een aantal maanden beraden over het werven van een opvolger. Het was moeilijker dan gedacht. Er zit nogal wat aan vast. En hoewel het hele Evangelisatieteam zich volledig inzet hebben wij, binnen hun geledingen, geen opvolger voor Harry kunnen vinden. Daarom deed ik namens de wijkkerkenraad een oproep aan de Gemeente van Open Hof en aan allen buiten de gemeentegrenzen die de Welkom Open Deur diensten een warm hart toedragen: Ga bij uzelf te rade of u zich zou willen en kunnen inzetten voor de voortgang van de Welkom Open Deur diensten. De Geest zal u leiden heb ik geschreven, zoals Hij dat Harry al die jaren heeft gedaan, waardoor hij deze opdracht met zoveel liefde en vreugde heeft kunnen vervullen. Onontkoombaar gold deze oproep ook voor mij: om mijzelf voor deze taak beschikbaar te stellen. Lange tijd heb ik me afgevraagd of ik dit kon en mocht doen. Totdat ik er niet meer omheen kon en wilde. Nadat ik mijn besluit had genomen, heb ik dit aan de leden van het Moderamen van de Kerkenraad meegedeeld, die hiermee van harte instemden. Ik ben dan ook dankbaar dat ik dit mag gaan doen! Toen ik Harry mijn besluit meedeelde kon hij alleen maar met vreugde instemmen met mijn beslissing. Dat betekent niet, dat hij met onmiddellijke ingang stopt met het helpen voorbereiden van de WOD diensten. Achter de schermen zal hij mij zeker nog een poosje aansturen om mij helemaal voor te bereiden op deze nieuwe taak. Een gemotiveerd team van medewerkers draagt de beslissing die ik heb genomen. Zonder dit team is het onmogelijk deze taak te vervullen! 5

6 En wat de Gemeente van Open Hof betreft: Wij rekenen op u, en op uw gebed om zegen over onze Welkom Open Deur diensten! Op 30 november 2014 neemt Harry in de Welkom Open Deur dienst afscheid van zijn werk als coördinator Evangelisatie en Welkom Open Deur diensten. Komt u ook? Kerststallen in Immanuelkerk Ida Taapke, Scriba Wijkkerkenraad Ommoord Kerstliederen op verzoek Op zondagavond 7 december is er om uur een nieuwe activiteit: Zingen rond het orgel en de vleugel. Hierbij kan iedereen verzoekliederen opgeven. Met het nieuwe Liedboek en de RK bundel bij de hand is er veel mogelijk. Verzoekliederen kunnen tot een half uur voor aanvang, tot uur dus, worden opgegeven. Terwijl Willem Blonk zich snel op de begeleiding voorbereidt, is er koffie en thee voor u in de ontmoetingsruimte. Gezien het moment ligt het voor de hand in de richting van de Kersttijd te denken, maar er is in principe geen beperking. Voor het geval u twijfelt aan de haalbaarheid van uw verzoek, kunt u onze cantor-organist gerust even aanschieten in de kerk, bellen ( ) of mailen De Commissie Eredienst hoopt dat deze nieuwe vorm van samenkomen op zondagavond een bont samengestelde groep zanglustigen aanspreekt. Sootjevisch op Marktconcert Op woensdagmorgen 10 december komt het Viswijvenkoor Sootjevisch op het Marktconcert in Open Hof. Dit koor uit Zevenhuizen is een begrip in de wereld van de zoute muziek. Behalve voor de oren is er ook voor de ogen veel te genieten! Daar staan de authentieke kleding de vrouwen dragen klederdracht uit heel Nederland - en de theatrale kwaliteit garant voor. Het koor heeft verder als unieke eigenheid een groot aantal speciaal voor het koor geschreven liedjes, die ronduit eigentijds te noemen zijn èn uitermate onderhoudend. Het koor zingt zeker zulke nummers - van de nieuwste cd - en heeft ook een verrassing in de kerstsfeer in petto. Willem Blonk is sinds begin 2005 de arrangeur en repetitor van Sootjevisch en hij zal het koor op 10 december ook op onopvallende wijze dirigeren. Het combo dat het koor begeleidt bestaat uit accordeons, gitaren, fluit, viool en contrabas. Het concert in de kerk begint om uur en duurt drie kwartier. Bij goed weer treedt het koor eerst al even buiten op de markt op. Ook nu geldt: entree vrij, collecte bij de uitgang. Hartelijk welkom, ook voor een aankoop op de kerstmarkt of voor een consumptie! 6 Van oudsher vormen kerstgroepen en kerststallen een belangrijk onderdeel in de overlevering van het kerstverhaal, zoals dat door de evangelisten Lucas en Mattheus is opgetekend. De lange geschiedenis en wereldwijde verspreiding (vanaf de zestiende eeuw) is terug te zien in de grote verscheidenheid aan kerstgroepen. Zowel eigentijds als eeuwenoud verbeelden ze de belevingswereld van verschillende culturen, landen en streken. Zo kunnen in Peru de kamelen plaats maken voor lama s, of staan in Afrika karbouw en olifant aan de wieg in plaats van ezel en os. Wigwams en iglo s blijken evenzo geëigende geboorteplaatsen van het kindje Jezus als de bekende kribbe in de stal. De kerstgroepen tonen hoe het bekendste verhaal van de wereld in vele tradities en culturen is vormgegeven. Toen Jezus zo rond het jaar nul werd geboren stonden er daarna nog geen kerststallen in de huizen. Het heeft vele eeuwen geduurd voordat het zover was. Na een paar eeuwen zie je pas de eerste voorstellingen die op de geboorte wijzen. Heel veel later, met de komst van iconen, kwamen er meer, maar pas in de vroege Middeleeuwen werden er vele schilderijen gemaakt die de geboorte van Jezus lieten zien. Na deze tijd kwamen de eerste Kerstgroepbeelden en in de 18de eeuw zag men kerstgroepen in kloosters en kerken en pas in de 19de eeuw bij de mensen thuis. Theo Roelofs vertelt over 20 eeuwen kerststalgeschiedenis, veelal aan de hand van schilderijen van oude meesters. Na afloop van zijn verhaal bekijken we allerlei kerstgroepen zoals die door onze gemeenteleden zijn meegenomen. Het lijkt ons boeiend om elementen van het verhaal terug te zien in alle meegebrachte kerststallen en kerstgroepen. Wie een kerststal heeft en die wil laten zien, wordt verzocht die op vrijdag 12 december tijdens het open huis (tussen 10 en 12 uur aan de Berlagestraat 96) in de Immanuelkerk in te leveren. Mensen die een kerststal willen laten zien wordt verzocht dat zo snel mogelijk aan te geven bij Aad van der Wilt, tel Op zaterdag 13 december van uur is de lezing over de geschiedenis van de Kerststal. Aansluitend kunt u de expositie bezoeken en een kopje koffie drinken.

7 Wereldlichtjesdag in Open Hof Kerstconcert Op zondag 14 december 2014 is het Wereldlichtjesdag. Op deze dag staan we met elkaar stil bij alle kinderen die, op welke leeftijd en waardoor dan ook, zijn overleden. We eren en herinneren ons al die kinderen door een kaarsje te branden, door te luisteren naar muziek, met troostende woorden en gedichten. Wereldlichtjesdag is ontstaan in 1997 in Amerika en inmiddels worden er op de hele wereld op de tweede zondag van december om uur lokale tijd kaarsen gebrand voor overleden kinderen. We leven in verschillende tijdzones en dus worden er op die dag ergens op de wereld ieder uur kaarsen aangestoken. Op diverse locaties in Nederland wordt ook een herdenkingsbijeenkomst gehouden. Dit jaar gebeurt dat ook weer in Open Hof. Als u een kind hebt verloren, bent u van harte uitgenodigd. Er zijn mensen van alle leeftijden, van jonge kinderen tot volwassenen van 80 jaar. Broertjes, zusjes, grootouders, andere familieleden en mensen die zich verbonden voelen; ze zijn allemaal welkom. Sommige mensen herdenken een volwassen kind, anderen zijn er voor een kindje dat niet eens de kans kreeg voor zijn eerste ademhaling. Er zijn mensen voor wie het verlies nog heel vers is en anderen voor wie dat al 30 jaar geleden zo was. De pijn van het gemis en het verlies van hoop en dromen die niet uitkwamen blijven hetzelfde en zij verbinden mensen die elkaar verder niet kennen. Het lied Precious Child van Karen Taylor-Good, dat wereldwijd verbonden is met deze dag, zal tijdens de bijeenkomst door een soliste gezongen worden. Ook de kindercantorij zingt en de avond wordt geleid door Rita Schoolenberg. De aanvangstijd is uur. De deuren staan open om uur. De bijeenkomst duurt ongeveer drie kwartier en na afloop is er gelegenheid om bij koffie en thee nog na te praten. Wilt u zelf een bijdrage leveren aan deze bijeenkomst, stuur dan een naar: Zie voor meer informatie ook Al is het nog wel ver weg, toch willen wij u nu al attent maken op ons kerstconcert op 19 december in Open Hof om uur. Naast koorzang van het RK Koor Open Hof zijn er ook diverse solisten te beluisteren. Dat is echter niet het enige. Er is ook samenzang met bekende kerstliederen. Noteert u deze avond alvast, want het wordt een mooie avond, met kerstmuziek voor jong en oud, die u niet mag missen. Rita Schoolenberg Nienke Timmers Bestuur RK Koor Open Hof Kerstmiddag Aan Tafel! Vanwege logistieke oorzaken kan er dit jaar geen kerstdiner georganiseerd worden door de werkgroep Aan Tafel!! Er is creatief nagedacht om iets anders in dezelfde sfeer te organiseren voor een ieder die het gezellig vindt om elkaar te ontmoeten en samen te eten. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op een late brunch. Op maandag 22 december bent u vanaf u welkom in de Ontmoetingsruimte van Open Hof voor een gezellige middag met een verscheidenheid aan hapjes en drankjes in Kerstsfeer. U kunt zich opgeven tijdens de Aan Tafel! maaltijd van 26 november of op de bazar-woensdagen die daar op volgen. De kosten bedragen 10, - per persoon, vooraf te betalen. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze late Kerstbrunch! Namens de werkgroep Aan Tafel! Petra de Vries Nienke Timmers Gerard den Oudendammer Nieuw Het zal ook u opvallen, hoe vaak producten worden aangeprezen met het Woord NIEUW in felle kleuren op de verder vertrouwde verpakking. Soms merk je dan ook een verbetering, maar meestal zie (of proef) je het verschil niet. Geen wonder, dat we wat argwanend zijn, als iets wordt aangeprezen als nieuw. Op zo n manier ben ik ook nieuw. De verpakking is niet gewijzigd. Al jaren assisteerde ik in de IPV, naast mijn werk als moderator op het Emmauscollege. 7

8 Nu blijf ik dezelfde -en op de zondagen dat ik voorga, letterlijk in dezelfde liturgische verpakking- maar toch net even anders, als lid van het Pastoraal Team. Die benoeming heeft alles te maken met die andere vernieuwing: de overgang van IPV-5 naar fusieparochie. Ook daar zullen velen het verschil nauwelijks merken. De parochie krijgt een nieuwe naam, maar alle plaatsen van samenkomst houden hun eigen naam. Dan zijn we ook nog bezig, om de liturgie onder de loep te nemen en wat meer te stroomlijnen in de diverse geloofsgemeenschappen, met in iedere parochie wel een paar accentverschuivingen. Ook nieuw. Nieuw heeft in het Nieuwe Testament vooral een positieve klank. We zijn op weg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. We worden opgeroepen om opnieuw geboren te worden, als nieuwe mens. Bij het Laatste Avondmaal sprak Jezus over het Nieuwe Verbond. We geloven dat onze geschiedenis uiteindelijk een heilsgeschiedenis is, ook al zien we daar soms nauwelijks iets van. Toch, in het leven van alle dag is niet alle vernieuwing een vooruitgang. En het maakt vooral veel uit of je zelf voor het nieuwe kiest (een andere baan, een aankomend huwelijk, een kind op komst) of dat de verandering je overkomt, je wordt opgelegd (na ontslag, een scheiding, een gedwongen verhuizing, het verlies van een naaste). Toch, soms kan ook de verandering, waar je niet zelf voor kiest, weer nieuwe perspectieven bieden. Vanmorgen schreef ik een kaartje naar iemand, die ook verlies ervaren heeft, maar nu weer onvermoede lichtpuntjes ziet. De tekst op het kaartje was: wat het einde lijkt, is soms een nieuw begin. Ik had vroeger een chef die als lijfspreuk had: je moet elk probleem als een uitdaging zien. Wij werden daar vaak spuugziek van. Want soms is een probleem écht een probleem. Maar het is wel waar, dat de manier waarop je naar de wereld (en dus ook naar veranderingen) kijkt, heel veel uitmaakt (is het glas nu halfvol of halfleeg?). Laten we proberen, het nieuwe in ons leven (en in onze geloofsgemeenschap) dan toch maar te zien als een uitdaging. Om ook onze geschiedenis te zien als heilsgeschiedenis. Als: nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe prijzen, of zoals de profeet Jesaja (Jes. 43, 18) Gods woord uitspreekt: Blijf niet staren op wat vroeger was. Sta niet stil in het verleden: Ik -zegt God- ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen. Merk je het niet?. Pastor Wilko Bloem Achteruit lopen Soms kan één uitspraak, één gebeurtenis je gedachten vasthouden en je losmaken van de samenhang, het grote geheel. Een soort druppel die te veel wordt. Als het aan de toplaag van de christelijke kerk ligt, mogen in het rooms-katholieke deel binnenkort de leken (en wie is een leek in de ogen van God?) het 2e 8 testament niet meer in handen houden en hun medegeloofsgenoten daaruit voorlezen. En daarmee geloof doorgeven. De officiële leiding van de kerk, gevolgd door de dienaren, probeert al achteruitlopend dit in de steeds leger wordende kerkgebouwen door te drukken. Hoofdpersoon in dat tweede testament is Jezus, die rondging onder de mensen, oog had voor wie niet gezien werd en daar zorg voor had. Hij hield zich niet bezig met het maken van de tempelregels, zijn eerste zorg waren de mensen. Pastoraat en diaconaat binnen en buiten de grenzen van toen. De krant is mijn dagopening; ik lees en zie foto s van kinderen, vrouwen en mannen zonder land, opgroeiend in geweld. Ze wonen een paar uur vliegen van mij vandaan. Ik kan niet achteruit lopen. We hebben de techniek omhelsd voor ons eigen plezier: onze reizen, ons digitale leven. Maar die techniek zet ons ook in een groter geworden leefomgeving. Wat straalt de christelijke kerk op wereldniveau, landelijk en plaatselijk niveau uit? Zijn het de kaders waarbinnen de leden zich mogen bewegen? Een ambtelijke handdruk, een woord van Jezus dat onuitspreekbaar wordt voor mensen die zich gelovig inzetten? Ik ken ook de goede kanten van de kerkelijke ontwikkeling, de gezamenlijke activiteiten, het elkaar opvangen, het verlangen kerk te zijn in deze tijd. Maar ik vind dat we elkaar soms een halt moeten toeroepen als we meegaan in een tendens die niets meer met het kijken en beleven vanuit de basis van het geloof te maken heeft. Ik word ouder, maar ik kan niet meer terug naar m n denken en manier van leven als 20 jarige. Dat wat ik meegemaakt heb telt mee in hoe ik nu kijk. Geldt dat dan niet voor de kerk? Probeer het maar eens in kerkelijk gewaad of toog: je struikelt als je achteruit loopt. Anneke Zuidervaart Driedaagse bedevaart langs kloosters en abdijen dinsdag 7 oktober Om 8.30 vertrok de bus vanaf Open Hof richting Spido, waar m eer bedevaartgangers instapten en met een kleine vertraging gingen we op weg naar Megen, waar we gastvrij ontvangen werden door o.a. Theo van Adrichem. Na een korte inleiding over pater Everardus - het heilig bruurke - werden we rondgeleid in het kleine museum en de kapel. Bij pater Everardus worden dagelijks misintenties neergelegd in zijn mouwen en kraag, die eenmaal per week worden genoemd in de viering.

9 We liepen wat rond, ook in de tuin, baden tot slot een tientje van de rozenkrans en zongen -door Kees begeleid op het orgel- Wij groeten U, o Koningin. In de bus onze lunch genuttigd en op naar Molenschot. Daar is een kerk en kapel toegewijd aan de Heilige Anna, moeder van Maria. Mooie kapel, kerkje met een rondleiding...daarna samen de 5-jes rozenkrans gebeden met de blijde geheimen...en door naar de Heilige Eik, nabij Oirschot. Een kerkje, kapelletje gewoon midden in het bos, waar enorm veel kaarsen worden opgestoken...een langs-loopkapel...mooi...volksdevotie of gewoon basaal geloof, vertrouwen...? Lekker gegeten...in Rolduc...en daarna...wachten op de diapresentatie via de laptop...het lukt niet zo, vandaar...maar uiteindelijk kregen ze de beamer aan de praat...en Richard Langemeijer kon vol vuur zijn verhaal beginnen. Rond uur stopte hij met de presentatie, baden we een avondgebed en namen daarna nog een glaasje in de verloren zoon. woensdag 8 oktober Na een goede nacht en een lekker ontbijt gingen we met ons lunchpakket de bus in. Naar Vaals, naar Mamelis. Daar woonden we de terts bij en de eucharistieviering. Na de viering zouden we eigenlijk gaan wandelen - dat werd ook door een klein deel van het gezelschap gedaan- maar het regende, dus konden we in de recreatieruimte in gesprek gaan met Richard Langemeijer...over de viering, over het bijzondere van de Benedictijnen in Vaals, over zijn oblaat zijn.het was goed. Daarna naar de sext en weer in de bus, boterhammetje met koffie. Inmiddels regende het flink! We kwamen aan in Wittem, waar we in een rijk versierde kerk -zeker in relatie tot Vaals- van pater Martin de Korte hoorden over Gerardus Majella, zijn leven en roeping. Ook over Pater Karel Houben hoorden wij, geboren in Munster-Geleen en passionist. Na het verhaal even naar de boekwinkel, naar de kapel en wat rondgelopen. Veel kaarsen werden opgestoken...inmiddels was het droog geworden...de zon scheen. Weer verder naar Munster-Geleen...een soort oude boerenschuur, nu kapel. Indrukwekkend. We hebben daar met elkaar o.l.v. pater Martin de Korte de rozenkrans gebeden en in de tuin en het winkeltje rondgelopen. Was goed. Rond 18 uur in Rolduc waar we meteen aan tafel gingen. s Avonds was de ontspanningsavond met een quiz: 25 vragen over kerk, geloof, bijbel en heiligen. Een hele klus, want van de 25 vragen had niemand er 20 goed! De hoofdprijs viel bij 19 juiste antwoorden!! Maar het was gezellig, mede door de rijkelijk aangeboden kaasblokjes en plakjes worst. Paula Emmen had hiervoor gezorgd, ook overigens voor de koek en cake die we tussendoor in de bus verorberden. De meeste pelgrims gingen redelijk bijtijds naar bed, want van al die indrukken wordt je behoorlijk moe. donderdag 9 oktober Bijtijds uit de veren en koffers en tassen inpakken. Na het goed verzorgde ontbijt gingen we in de bus. Daar hebben we gebeden en wat gezongen en rond uur kwamen we in Schoten (B) aan. De zuster stond ons al op te wachten. Deze benedictinessen hebben al in de 60-er jaren de contacten met de oosterse kerken aangehaald en daartoe een oosterse kapel ingericht met prachtige iconen. De zuster gaf in het kort goed en duidelijk uitleg over de figuren op de iconen, over kleur en techniek. We bezochten de winkel, de kerk en vierden samen het middaggebed. Goedverzorgde lunch weer in de bus. We arriveerden in Brecht: een gastvrij onthaal met een handdruk voor ieder en koffie of thee! Daarna zagen we een film over doen en bezig zijn van deze zusters. Na de film gaf de gastenzuster persoonlijk een getuigenis van haar christen-zijn in deze wereld; haar roeping, haar geloof, hoop en vertrouwen. We werden geraakt door haar verhaal. We konden hier zeep, kaarsen en kaarten kopen... handenarbeid van de zusters. Weer op weg, naar Postel; de zon scheen, we hadden het prachtig en goed!! In Postel kregen we onder leiding van een gids van de VVV een rondleiding langs de gebouwen, door de 11eeeuwse kerk en de befaamde kruidentuin. Mooie, heel oude kerk, waar in de loop van de tijd een en ander aan- en bijgebouwd is. Daarna: groepsfoto, de winkel bezocht (bier, brood, speculaas en kaas) en aan tafel voor het afscheidsdiner. Rob en Rita werden bedankt voor hun begeleiding; Victor en Sylvia voor hun hulpvaardigheid en zorgen. Daarna ontstaken we de koker met intenties... Dankbaar en voldaan gingen we op huis aan, waar we veilig aankwamen. We hebben veel indrukken opgedaan, aan veel verschillende spiritualiteiten geroken, diversiteit in vieringen beleefd...alles even inspirerend...en we hebben gemerkt dat juist de variëteit het geloof levend houdt. Het was goed... Dankbaar voor deze bedevaart, deze verbondenheid! Victor en Sylvia van der Heijden, Irene Vasterman, Rita Schoolenberg 9

In dit nummer onder meer:

In dit nummer onder meer: Jaargang 39 nr. 9 oktober 2013 In dit nummer onder meer: Waar is God? Giften-wensen De zegen van Jaap Voor de toekomst van Open Hof Oosterhuis in Open Hof Israël Palestina avond Rozenkransmaand Pastoralia

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4

Halverwege. Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen. 30 ste jaargang nummer 4 1 Halverwege Periodiek van de Kloosterkerkgemeente Ten Boer - Woltersum - Sint Annen Kerst 2011 30 ste jaargang nummer 4 R o n d o m d e d i e n s t e n 2 R o n d o m d e d i e n s t e n Zaterdag 24 december

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

DATA PAROCHIEBLAD Aanleveren kopij

DATA PAROCHIEBLAD Aanleveren kopij juni 2014 DATA PAROCHIEBLAD Inleveren kopij Aanleveren kopij Verschijningsdatum Vóór 1 september 2014 20 september 2014 Kopij in te leveren bij het parochiesecretariaat of per e-mail naar: maasen.vanderhijden@tiscali.nl

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool Kerkenwerk 10e jaargang nummer 163 Donderdag 2 mei 2013 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Paasmaaltijd in de Zonnebrinkkerk Goede herinneringen aan

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie