neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder"

Transcriptie

1

2 Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Open Hof Nieuws Open Hof Hesseplaats 441,3069 EA tel / regelmatig ontvangt en er Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven boodschappen, tel ontbreekt eens een nummer opgave van doop, huwelijk, enz.) werkdagen van tot uur (behalve op donderdag) neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder Mw. J.K. Olree Zevenkampse Ring 552, 3068 HG tel Coördinatie van de vrijwillige kosters in R.K. diensten: W. Verschuur Joliotplaats 660, 3069 TS tel Coördinatie van de vrijwillige kosters in Protestantse diensten: Dhr. E. van Rossum Inkarnaatklaver 27, 3069 DN tel Rooms-Katholiek Vicariaat Ommoord en Zevenkamp Voor acute pastorale zorg en het melden van een overlijden: tel Secretariaat kerkbestuur Dhr. C.W.J.G. van den Broek Zernikeplaats 284, 3068ZS Kerkbijdragen: NL93INGB t.n.v. Vicariaat Ommoord-Zevenkamp tel Ledenadministratie: Mw. W. Tobé Pastores: Mw. R. Schoolenberg Dhr. W. Bekedam scj Dhr. W. van Paassen Dhr. H. Berbee Eliotplaats 288, 3068VN tel Cornelis Outshoornstraat 26, 3067 ED Dotterlei 717, 2906 BP, Capelle a/d IJssel Otto Verdoornplaats 62, 3067 AR Holierhoek 10, 2636 EJ, Schipluiden tel tel tel tel Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord Secretariaat: Mw I. Taapke Albert Schweitzerplaats 567, 3069 GN Pastoraat: U kunt hiervoor één van de onderstaande predikanten benaderen. Diaconie: Dhr. A. de Vries, voorzitter wijkdiaconie Luzerneklaver 11, 3069 DS Bankrekening NL84RABO t.n.v. Wijkdiaconie Open Hof Ommoord Ledenadministratie Mw A. Brummelink-van Zevenbergen Kogeldistel 54, 3068 NK Boekweitland 80, 3764 ZN Soest Girorekening: NL98INGB t.n.v. Open Hof Nieuws - Rotterdam tel (b.g.g ) De Protestantse Wijkgemeente Open Hof is één van de zeven wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand Kerkelijk bureau Ma. t/m do. van uur Kerkdreef 2, 3054 GS Scriba: M.A. Doolaard-van Verselveld Nico de Rooijstraat 7, 3069 RS tel tel Contactadressen kleine kerken Mw. J. Oldenburger (dgz) Arrheniusweg 541, 3069 EX Mw. N.A. Gerrits (rem) Kraaiheide 72, 3069LC M.L. van Wijngaarden (EL) Heer Vrankestraat 51, 3036 LB Leger des Heils Korps R dam Oost Kooikerweg 12, 3069 WP tel. 420 tel. 456 tel. 209 tel Gezamenlijke kerken Open Hof (voorheen Oecumenisch Beraad Ommoord ) tel Stichting Kerken Ommoord: (beheer kerkgebouw Open Hof) Postadres: Postbus 81064, 3009 GB Rotterdam Website van de Gezamenlijke kerken: Advertenties: 2 Ganzekruid 14, 3068 RK Redactiesecretariaat: Connie vd Broek - tel Gerard Timmers - tel tel tel Mw. V.F.M. van Anrooy-Verwater REDACTIEADRES UITSLUITEND: Redactie OHN Open Hof, Hesseplaats EA Rotterdam Redactieleden: Koos van Noort Maurela Delsol-Brouwer Rya Lucas Lay-out: Hetty Nederlof / Arjen de Vries Dhr. B.Y. Starreveld Corr. adres: Coördinatoren Oecumene, p/a Heidekruid 40, 3068 RV Giften: ABN-AMRO rek.nr. NL11ABNA t.n.v. Oec. Ber. Ommoord. Redactie: tel Wijkraad van Kerkrentmeesters Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB) : Bankrekening NL95FVLB t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Noordrand Ommoord. Voor inlichtingen over betalingen/incasso van de VVB kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau. Telefoon: (ma t/m do : 09-12u) Algemene giften: Bankrekening NL95RABO t.n.v. Protestantse Gemeente Noordrand Wijkgemeente Ommoord O/H Pastores: Ds. P. van Winden Ommoord: Dhr. H. Koster, tel Voor Zevenkamp: Mw. M. de Koning, tel tel Kopij Kopij voor het volgende nummer OHN dient uiterlijk donderdag 1 december 2014 in het bezit te zijn van de redactie. Kopij als bijlage, beeldmateriaal apart in bijlage als jpg-bestand, per Postvak: Red. OHN, in Open Hof (in de brievenbus of afgeven bij het buffet). Alle kopij met naam en telefoon-nummer van de auteur.

3 Een nieuwe tijd?! Op 30 november begint de advent: ruimte voor verlangen, uitzien naar iets nieuws. Advent is de tijd van wachten op wat komen zal. Juist in de advent zie je dat geloof niet áf is, maar open, op de toekomst gericht. 30 november is een echt toekomstgerichte zondag dus. Maar wat kun je van de toekomst zeggen? Ja, dat het 25 december wel weer kerst wezen zal. Maar we gaan voor meer diepgang: wat kun je qua toekomst van God verwachten? Marcus 13 geeft een hint: Zorg ervoor dat je niet slaapt, als hij onverwachts terugkomt. Dit doet me denken aan de gemeentegesprekken. Meerderen van u zeiden dat u graag eens verrast wilde worden op zondagmorgen. Verassing en Gods aanwezigheid gaan kennelijk samen. Dat houdt in dat je als kerk plannen kunt maken. Maar doe dat met potlood. En geef de pen aan God. Dat bedoel ik als levenshouding: wij maken plannen, maar staan open voor bijzondere inbreng, inspiratie en daden van God. Dan komt er ruimte voor verrassing. Of u op 30 november zelf verrast gaat worden, weet ik niet. Dat blijft.een verrassing. De Bijbel staat daar vol mee. - Een echtpaar dat elkaar heeft leren kennen door de oorlog. - De studiekeuze van een jongen wordt bepaald door een inspirerende leraar. - Een meisje krijgt een baan omdat ze een trein mist. Hoe kan dat? Kan het ongrijpbare een plek krijgen in mijn leven? Of blijft het ongrijpbaar, onbegrijpelijk, mistig, vaag? De Bijbel wijst aan waar God de pen hanteert en ons kladschrift aanvult, corrigeert. Waar wij niet weten hoe het verder moet, schrijft Hij verder aan ons verhaal. En dus staan we met elkaar even stil. Met die Bijbel in de hand. Ogen gaan open: er is iemand die me draagt als het te zwaar wordt. Er komt Iemand die me bevrijdt van angst. De kindernevendienst beeldt dat uit door een bloem. Zondag na zondag gaat die blaadje na blaadje open. Totdat? Dat is advent. Pieter van Winden Op 14 december bijvoorbeeld lezen we over de engel Gabriël. Hij komt bij Maria. Ze is verrast. We staan op die zondag stil bij engelen. Bestaan die? En als ze bestaan, hoe zie je ze dan? Hoe kon Maria een engel zien? En als engelen niet bestaan, waarom schrijft de Bijbel er dan over? We gaan het dus hebben over het ongrijpbare dat je leven in een richting duwt. Want dat dat gebeurt, dat is zeker. 3

4 Jeugd en Jongeren RK-Coördinator: Paula Emmen, tel.: Oec. Coördinatoren: Paula Emmen, tel RK-Jeugd- & Jongerengroepen: 16+ /18+: 1e communiegroep: Gezinsviering: Vormselgroep: IPV-Young: Paula Lieke Norma Els Paula ? Oec-Jeugd- & Jongerengroepen: Prot-Jeugd- & Jongerengroepen: Kindercantorij: Taizé-jongerenreis: Basiscatechese: Crèche: Kinderdienst: Jeugddiaken: Jeugdouderling: Dienst in Vieren Tot uw kinderdienst Even voorstellen en het Adventsproject. De kinderdienst is een belangrijk onderdeel van de dienst. We willen aan de kinderen de verhalen uit de Bijbel overbrengen op een begrijpelijke manier, zodat zij elke keer weer een stukje kennis meenemen. Mijn naam is Amalia Ephrat-Barendrecht en vanaf heden zal ik ook kinderdiensten verzorgen. Ik ben sinds 2002 actief in Open Hof, o.a. bij het OJKO en de cantorij en ook werk ik al sinds het begin mee met de organisatie van de Dienst in Vieren. Ik werk graag met kinderen en hoop tijdens de kinderdienst een stukje enthousiasme voor het geloof over te kunnen dragen aan de kinderen, omdat we zoveel kunnen leren van de verhalen uit de Bijbel. Hier speel ik graag op een creatieve manier op in. Graag wil ik ook het komende adventproject bij u onder de aandacht brengen. Ik wil alle kinderen van harte uitnodigen om tijdens de adventsdiensten mee te komen doen met het adventsproject! We gaan vanaf 30 november iedere zondag lezen over verschillende profeten die allemaal hun eigen kijk hebben op de komst van de Messias. Hierbij hoort ook elke week een leuke opdracht om op creatieve wijze met de verhalen aan de slag te gaan. Wij van de kinderdienst kijken uit naar een mooie adventsperiode. Hartelijke groeten, Amalia Ephrat-Barendrecht Wereldgebedsdag Op zaterdag 22 november a.s. zal in Open Hof de kaderontmoetingsdag gehouden worden van de Wereldgebedsdag ter voorbereiding van de vieringen in maart. Vanaf 9.30 uur is de kerk open. De dag is toegankelijk voor ieder die daar belangstelling voor heeft. De dag sluit om 15 uur. Voor tussen de middag is er soep. Neem je lunchpakket mee. De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 6 maart Deze viering is voorbereid door vrouwen uit de Bahama s. Het thema voor de volwassenenviering is: Begrijp je mijn Liefde? Als thema voor de jeugdviering is gekozen: Begrijpen jullie wat ik heb gedaan? 4 Nienke Timmers, tel Nienke Hans Marco Anneke ? ds. Guus Edith Anneke Arjen Nienke Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd en in 2014 bestond het Nederlands Comité Wereldgebedsdag 85 jaar! Om onze gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt geld voor diverse doelen in de Bahama s ingezameld. Anneke van Wijngaarden Rossini s Petite Messe Solennelle De Italiaanse componist Gioacchino Rossini ( ) is vooral bekend om zijn grappige en virtuoze opera s. Na jaren weinig gecomponeerd te hebben, baarde hij laat in zijn leven, opzien door nog een mis te schrijven. Deze Petite Messe Solennelle, te horen in Open Hof op zondagavond 23 november, is geschreven voor koor, vier vocale solisten, twee piano s en harmonium. Rossini s luchtige schrijfstijl had weinig gemeen met wat toen gangbaar was in liturgische muziek. De eerste uitvoering vond dan ook niet plaats in een kerk, laat staan in een liturgieviering, maar in de privésfeer in het net nieuw gebouwde huis van de gravin Louise Pillet-Will. Het publiek was zeer onder de indruk en de dag erna werd al een reprise voor een groter publiek gegeven. Tegenwoordig wordt het werk af en toe uitgevoerd door betere amateurkoren. (Kamerkoor Capella Rotterdam voert op vrijdag 14 november a.s. de mis uit in de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam Delfshaven). In 2013 maakt het Nederlands Kamerkoor er een toernee mee door Nederland. Het Petite uit de titel slaat zeker niet op de lengte van het stuk: het duurt bijna anderhalf uur! Waarschijnlijk doelde Rossini ermee op de kleine en heel originele bezetting van de begeleiding. Met deze bezetting wordt het grootse werk dit najaar door Toonkunstkoor Schiedam met als solisten het Quink Vocaal Ensemble uitgevoerd in De Korenbeurs te Schiedam en in Open Hof. Het concert in Open Hof is op zondagavond 23 november, begint om uur en kent vanwege de lengte een pauze. Er mag een hoog niveau verwacht worden, niet alleen

5 van dit uitstekende koor o.l.v. Willem Blonk, maar ook van de verdere bezetting. De leden van het Quink Vocaal Ensemble zijn zangers van topniveau, wereldwijd bekend en hebben zelfs het stuk al op cd gezet zie De sopraan en de alt hieruit zongen vorig jaar zelfs de soli in de toernee van het Nederlands Kamerkoor en het is de Stichting Open Hof Muziek gelukt deze mensen naar Ommoord te halen. Het originele Franse drukwindharmonium wordt bespeeld door Arjen Leistra, een gerenommeerd organist met een internationale carrière. De twee pianisten zijn Frank den Herder en Annette Rogers. Er zullen die avond dus twee vleugels staan in Open Hof. Gelukkig heeft de Stichting Open Hof Muziek voor dit concert enkele fondsen bereid gevonden mee te betalen. Echter, van die kant komt ook steeds meer kritiek op het feit dat de concerten vrij van entree, met slechts een collecte aan de uitgang, plaatsvinden. De Stichting wordt opgeroepen tot cultureel ondernemerschap. Het is tegen deze achtergrond en met pijn in het hart dat de Stichting voor dit grote concert een toegangsprijs moet vragen van 15,00 en voor mensen onder 21 jaar bedraagt de prijs 7,50. Dat is dan wel inclusief koffie of thee in de pauze. Hartelijk welkom desondanks! Stichting Open Hof Muziek Zin in film Op vrijdagmiddag 28 november a.s. wordt er weer een film (Fill the Void) vertoond in Open Hof. Aanvang uur (In de Caeciliakerk aan de Zocherstraat wordt dezelfde film vertoond op dinsdagavond 25 november om uur). Na afloop is er een nagesprek onder leiding van pastor Wim van Paassen. In Open Hof wordt 3,- toegang gevraagd, dit is inclusief thee of koffie. Er ligt een intekenlijst op de balie in de ontmoetingsruimte. Waar de film overgaat: De Joodsorthodoxe Shira staat op het punt te trouwen als haar zus Esther sterft in het kraambed. Shira s huwelijk wordt uitgesteld en Esthers weduwnaar Yochay denkt er over om te vertrekken naar het buitenland. Omdat Shira s moeder niet haar schoonzoon en kleinkind wil verliezen doet ze een bijzonder voorstel, waarbij Shira voor een keuze komt te staan. Het is de orthodox-joodse versie van een Jane Austenverhaal, met dit essentiële verschil: Shira wil in Fill the Void helemaal niet ontsnappen aan de strikte regels en tradities. Welkom Open Deur diensten Afscheid en Voortzetting Precies 34 jaar heeft Harry Boersma als coördinator van de Evangelisatiecommissie samen met zijn team de geliefde en druk bezochte Welkom Open Deur diensten georganiseerd. Iedereen die deze diensten bezoekt heeft de warmte en de herkenning gevierd in deze vertrouwde manier van geloofsbeleving. Aan alle dingen komt een eind, ook aan de goede wordt wel gezegd. Gelukkig gaat dat niet op voor de Welkom Open Deur diensten. Het gaat echter wèl op voor het coördinatorschap van Harry Boersma. Harry heeft dit jaar voor het laatst de Welkom Open Deur diensten georganiseerd. En hoezeer dit ons allen ook spijt, we kunnen niet meer dan diep dankbaar zijn voor de ongelooflijke trouw en inzet waarmee hij vanuit zijn diepste geloofsovertuiging dit werk heeft gedaan voor in de eerste plaats- de gemeente van Open Hof! De wijkkerkenraad heeft zich een aantal maanden beraden over het werven van een opvolger. Het was moeilijker dan gedacht. Er zit nogal wat aan vast. En hoewel het hele Evangelisatieteam zich volledig inzet hebben wij, binnen hun geledingen, geen opvolger voor Harry kunnen vinden. Daarom deed ik namens de wijkkerkenraad een oproep aan de Gemeente van Open Hof en aan allen buiten de gemeentegrenzen die de Welkom Open Deur diensten een warm hart toedragen: Ga bij uzelf te rade of u zich zou willen en kunnen inzetten voor de voortgang van de Welkom Open Deur diensten. De Geest zal u leiden heb ik geschreven, zoals Hij dat Harry al die jaren heeft gedaan, waardoor hij deze opdracht met zoveel liefde en vreugde heeft kunnen vervullen. Onontkoombaar gold deze oproep ook voor mij: om mijzelf voor deze taak beschikbaar te stellen. Lange tijd heb ik me afgevraagd of ik dit kon en mocht doen. Totdat ik er niet meer omheen kon en wilde. Nadat ik mijn besluit had genomen, heb ik dit aan de leden van het Moderamen van de Kerkenraad meegedeeld, die hiermee van harte instemden. Ik ben dan ook dankbaar dat ik dit mag gaan doen! Toen ik Harry mijn besluit meedeelde kon hij alleen maar met vreugde instemmen met mijn beslissing. Dat betekent niet, dat hij met onmiddellijke ingang stopt met het helpen voorbereiden van de WOD diensten. Achter de schermen zal hij mij zeker nog een poosje aansturen om mij helemaal voor te bereiden op deze nieuwe taak. Een gemotiveerd team van medewerkers draagt de beslissing die ik heb genomen. Zonder dit team is het onmogelijk deze taak te vervullen! 5

6 En wat de Gemeente van Open Hof betreft: Wij rekenen op u, en op uw gebed om zegen over onze Welkom Open Deur diensten! Op 30 november 2014 neemt Harry in de Welkom Open Deur dienst afscheid van zijn werk als coördinator Evangelisatie en Welkom Open Deur diensten. Komt u ook? Kerststallen in Immanuelkerk Ida Taapke, Scriba Wijkkerkenraad Ommoord Kerstliederen op verzoek Op zondagavond 7 december is er om uur een nieuwe activiteit: Zingen rond het orgel en de vleugel. Hierbij kan iedereen verzoekliederen opgeven. Met het nieuwe Liedboek en de RK bundel bij de hand is er veel mogelijk. Verzoekliederen kunnen tot een half uur voor aanvang, tot uur dus, worden opgegeven. Terwijl Willem Blonk zich snel op de begeleiding voorbereidt, is er koffie en thee voor u in de ontmoetingsruimte. Gezien het moment ligt het voor de hand in de richting van de Kersttijd te denken, maar er is in principe geen beperking. Voor het geval u twijfelt aan de haalbaarheid van uw verzoek, kunt u onze cantor-organist gerust even aanschieten in de kerk, bellen ( ) of mailen De Commissie Eredienst hoopt dat deze nieuwe vorm van samenkomen op zondagavond een bont samengestelde groep zanglustigen aanspreekt. Sootjevisch op Marktconcert Op woensdagmorgen 10 december komt het Viswijvenkoor Sootjevisch op het Marktconcert in Open Hof. Dit koor uit Zevenhuizen is een begrip in de wereld van de zoute muziek. Behalve voor de oren is er ook voor de ogen veel te genieten! Daar staan de authentieke kleding de vrouwen dragen klederdracht uit heel Nederland - en de theatrale kwaliteit garant voor. Het koor heeft verder als unieke eigenheid een groot aantal speciaal voor het koor geschreven liedjes, die ronduit eigentijds te noemen zijn èn uitermate onderhoudend. Het koor zingt zeker zulke nummers - van de nieuwste cd - en heeft ook een verrassing in de kerstsfeer in petto. Willem Blonk is sinds begin 2005 de arrangeur en repetitor van Sootjevisch en hij zal het koor op 10 december ook op onopvallende wijze dirigeren. Het combo dat het koor begeleidt bestaat uit accordeons, gitaren, fluit, viool en contrabas. Het concert in de kerk begint om uur en duurt drie kwartier. Bij goed weer treedt het koor eerst al even buiten op de markt op. Ook nu geldt: entree vrij, collecte bij de uitgang. Hartelijk welkom, ook voor een aankoop op de kerstmarkt of voor een consumptie! 6 Van oudsher vormen kerstgroepen en kerststallen een belangrijk onderdeel in de overlevering van het kerstverhaal, zoals dat door de evangelisten Lucas en Mattheus is opgetekend. De lange geschiedenis en wereldwijde verspreiding (vanaf de zestiende eeuw) is terug te zien in de grote verscheidenheid aan kerstgroepen. Zowel eigentijds als eeuwenoud verbeelden ze de belevingswereld van verschillende culturen, landen en streken. Zo kunnen in Peru de kamelen plaats maken voor lama s, of staan in Afrika karbouw en olifant aan de wieg in plaats van ezel en os. Wigwams en iglo s blijken evenzo geëigende geboorteplaatsen van het kindje Jezus als de bekende kribbe in de stal. De kerstgroepen tonen hoe het bekendste verhaal van de wereld in vele tradities en culturen is vormgegeven. Toen Jezus zo rond het jaar nul werd geboren stonden er daarna nog geen kerststallen in de huizen. Het heeft vele eeuwen geduurd voordat het zover was. Na een paar eeuwen zie je pas de eerste voorstellingen die op de geboorte wijzen. Heel veel later, met de komst van iconen, kwamen er meer, maar pas in de vroege Middeleeuwen werden er vele schilderijen gemaakt die de geboorte van Jezus lieten zien. Na deze tijd kwamen de eerste Kerstgroepbeelden en in de 18de eeuw zag men kerstgroepen in kloosters en kerken en pas in de 19de eeuw bij de mensen thuis. Theo Roelofs vertelt over 20 eeuwen kerststalgeschiedenis, veelal aan de hand van schilderijen van oude meesters. Na afloop van zijn verhaal bekijken we allerlei kerstgroepen zoals die door onze gemeenteleden zijn meegenomen. Het lijkt ons boeiend om elementen van het verhaal terug te zien in alle meegebrachte kerststallen en kerstgroepen. Wie een kerststal heeft en die wil laten zien, wordt verzocht die op vrijdag 12 december tijdens het open huis (tussen 10 en 12 uur aan de Berlagestraat 96) in de Immanuelkerk in te leveren. Mensen die een kerststal willen laten zien wordt verzocht dat zo snel mogelijk aan te geven bij Aad van der Wilt, tel Op zaterdag 13 december van uur is de lezing over de geschiedenis van de Kerststal. Aansluitend kunt u de expositie bezoeken en een kopje koffie drinken.

7 Wereldlichtjesdag in Open Hof Kerstconcert Op zondag 14 december 2014 is het Wereldlichtjesdag. Op deze dag staan we met elkaar stil bij alle kinderen die, op welke leeftijd en waardoor dan ook, zijn overleden. We eren en herinneren ons al die kinderen door een kaarsje te branden, door te luisteren naar muziek, met troostende woorden en gedichten. Wereldlichtjesdag is ontstaan in 1997 in Amerika en inmiddels worden er op de hele wereld op de tweede zondag van december om uur lokale tijd kaarsen gebrand voor overleden kinderen. We leven in verschillende tijdzones en dus worden er op die dag ergens op de wereld ieder uur kaarsen aangestoken. Op diverse locaties in Nederland wordt ook een herdenkingsbijeenkomst gehouden. Dit jaar gebeurt dat ook weer in Open Hof. Als u een kind hebt verloren, bent u van harte uitgenodigd. Er zijn mensen van alle leeftijden, van jonge kinderen tot volwassenen van 80 jaar. Broertjes, zusjes, grootouders, andere familieleden en mensen die zich verbonden voelen; ze zijn allemaal welkom. Sommige mensen herdenken een volwassen kind, anderen zijn er voor een kindje dat niet eens de kans kreeg voor zijn eerste ademhaling. Er zijn mensen voor wie het verlies nog heel vers is en anderen voor wie dat al 30 jaar geleden zo was. De pijn van het gemis en het verlies van hoop en dromen die niet uitkwamen blijven hetzelfde en zij verbinden mensen die elkaar verder niet kennen. Het lied Precious Child van Karen Taylor-Good, dat wereldwijd verbonden is met deze dag, zal tijdens de bijeenkomst door een soliste gezongen worden. Ook de kindercantorij zingt en de avond wordt geleid door Rita Schoolenberg. De aanvangstijd is uur. De deuren staan open om uur. De bijeenkomst duurt ongeveer drie kwartier en na afloop is er gelegenheid om bij koffie en thee nog na te praten. Wilt u zelf een bijdrage leveren aan deze bijeenkomst, stuur dan een naar: Zie voor meer informatie ook Al is het nog wel ver weg, toch willen wij u nu al attent maken op ons kerstconcert op 19 december in Open Hof om uur. Naast koorzang van het RK Koor Open Hof zijn er ook diverse solisten te beluisteren. Dat is echter niet het enige. Er is ook samenzang met bekende kerstliederen. Noteert u deze avond alvast, want het wordt een mooie avond, met kerstmuziek voor jong en oud, die u niet mag missen. Rita Schoolenberg Nienke Timmers Bestuur RK Koor Open Hof Kerstmiddag Aan Tafel! Vanwege logistieke oorzaken kan er dit jaar geen kerstdiner georganiseerd worden door de werkgroep Aan Tafel!! Er is creatief nagedacht om iets anders in dezelfde sfeer te organiseren voor een ieder die het gezellig vindt om elkaar te ontmoeten en samen te eten. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op een late brunch. Op maandag 22 december bent u vanaf u welkom in de Ontmoetingsruimte van Open Hof voor een gezellige middag met een verscheidenheid aan hapjes en drankjes in Kerstsfeer. U kunt zich opgeven tijdens de Aan Tafel! maaltijd van 26 november of op de bazar-woensdagen die daar op volgen. De kosten bedragen 10, - per persoon, vooraf te betalen. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze late Kerstbrunch! Namens de werkgroep Aan Tafel! Petra de Vries Nienke Timmers Gerard den Oudendammer Nieuw Het zal ook u opvallen, hoe vaak producten worden aangeprezen met het Woord NIEUW in felle kleuren op de verder vertrouwde verpakking. Soms merk je dan ook een verbetering, maar meestal zie (of proef) je het verschil niet. Geen wonder, dat we wat argwanend zijn, als iets wordt aangeprezen als nieuw. Op zo n manier ben ik ook nieuw. De verpakking is niet gewijzigd. Al jaren assisteerde ik in de IPV, naast mijn werk als moderator op het Emmauscollege. 7

8 Nu blijf ik dezelfde -en op de zondagen dat ik voorga, letterlijk in dezelfde liturgische verpakking- maar toch net even anders, als lid van het Pastoraal Team. Die benoeming heeft alles te maken met die andere vernieuwing: de overgang van IPV-5 naar fusieparochie. Ook daar zullen velen het verschil nauwelijks merken. De parochie krijgt een nieuwe naam, maar alle plaatsen van samenkomst houden hun eigen naam. Dan zijn we ook nog bezig, om de liturgie onder de loep te nemen en wat meer te stroomlijnen in de diverse geloofsgemeenschappen, met in iedere parochie wel een paar accentverschuivingen. Ook nieuw. Nieuw heeft in het Nieuwe Testament vooral een positieve klank. We zijn op weg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. We worden opgeroepen om opnieuw geboren te worden, als nieuwe mens. Bij het Laatste Avondmaal sprak Jezus over het Nieuwe Verbond. We geloven dat onze geschiedenis uiteindelijk een heilsgeschiedenis is, ook al zien we daar soms nauwelijks iets van. Toch, in het leven van alle dag is niet alle vernieuwing een vooruitgang. En het maakt vooral veel uit of je zelf voor het nieuwe kiest (een andere baan, een aankomend huwelijk, een kind op komst) of dat de verandering je overkomt, je wordt opgelegd (na ontslag, een scheiding, een gedwongen verhuizing, het verlies van een naaste). Toch, soms kan ook de verandering, waar je niet zelf voor kiest, weer nieuwe perspectieven bieden. Vanmorgen schreef ik een kaartje naar iemand, die ook verlies ervaren heeft, maar nu weer onvermoede lichtpuntjes ziet. De tekst op het kaartje was: wat het einde lijkt, is soms een nieuw begin. Ik had vroeger een chef die als lijfspreuk had: je moet elk probleem als een uitdaging zien. Wij werden daar vaak spuugziek van. Want soms is een probleem écht een probleem. Maar het is wel waar, dat de manier waarop je naar de wereld (en dus ook naar veranderingen) kijkt, heel veel uitmaakt (is het glas nu halfvol of halfleeg?). Laten we proberen, het nieuwe in ons leven (en in onze geloofsgemeenschap) dan toch maar te zien als een uitdaging. Om ook onze geschiedenis te zien als heilsgeschiedenis. Als: nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe prijzen, of zoals de profeet Jesaja (Jes. 43, 18) Gods woord uitspreekt: Blijf niet staren op wat vroeger was. Sta niet stil in het verleden: Ik -zegt God- ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen. Merk je het niet?. Pastor Wilko Bloem Achteruit lopen Soms kan één uitspraak, één gebeurtenis je gedachten vasthouden en je losmaken van de samenhang, het grote geheel. Een soort druppel die te veel wordt. Als het aan de toplaag van de christelijke kerk ligt, mogen in het rooms-katholieke deel binnenkort de leken (en wie is een leek in de ogen van God?) het 2e 8 testament niet meer in handen houden en hun medegeloofsgenoten daaruit voorlezen. En daarmee geloof doorgeven. De officiële leiding van de kerk, gevolgd door de dienaren, probeert al achteruitlopend dit in de steeds leger wordende kerkgebouwen door te drukken. Hoofdpersoon in dat tweede testament is Jezus, die rondging onder de mensen, oog had voor wie niet gezien werd en daar zorg voor had. Hij hield zich niet bezig met het maken van de tempelregels, zijn eerste zorg waren de mensen. Pastoraat en diaconaat binnen en buiten de grenzen van toen. De krant is mijn dagopening; ik lees en zie foto s van kinderen, vrouwen en mannen zonder land, opgroeiend in geweld. Ze wonen een paar uur vliegen van mij vandaan. Ik kan niet achteruit lopen. We hebben de techniek omhelsd voor ons eigen plezier: onze reizen, ons digitale leven. Maar die techniek zet ons ook in een groter geworden leefomgeving. Wat straalt de christelijke kerk op wereldniveau, landelijk en plaatselijk niveau uit? Zijn het de kaders waarbinnen de leden zich mogen bewegen? Een ambtelijke handdruk, een woord van Jezus dat onuitspreekbaar wordt voor mensen die zich gelovig inzetten? Ik ken ook de goede kanten van de kerkelijke ontwikkeling, de gezamenlijke activiteiten, het elkaar opvangen, het verlangen kerk te zijn in deze tijd. Maar ik vind dat we elkaar soms een halt moeten toeroepen als we meegaan in een tendens die niets meer met het kijken en beleven vanuit de basis van het geloof te maken heeft. Ik word ouder, maar ik kan niet meer terug naar m n denken en manier van leven als 20 jarige. Dat wat ik meegemaakt heb telt mee in hoe ik nu kijk. Geldt dat dan niet voor de kerk? Probeer het maar eens in kerkelijk gewaad of toog: je struikelt als je achteruit loopt. Anneke Zuidervaart Driedaagse bedevaart langs kloosters en abdijen dinsdag 7 oktober Om 8.30 vertrok de bus vanaf Open Hof richting Spido, waar m eer bedevaartgangers instapten en met een kleine vertraging gingen we op weg naar Megen, waar we gastvrij ontvangen werden door o.a. Theo van Adrichem. Na een korte inleiding over pater Everardus - het heilig bruurke - werden we rondgeleid in het kleine museum en de kapel. Bij pater Everardus worden dagelijks misintenties neergelegd in zijn mouwen en kraag, die eenmaal per week worden genoemd in de viering.

9 We liepen wat rond, ook in de tuin, baden tot slot een tientje van de rozenkrans en zongen -door Kees begeleid op het orgel- Wij groeten U, o Koningin. In de bus onze lunch genuttigd en op naar Molenschot. Daar is een kerk en kapel toegewijd aan de Heilige Anna, moeder van Maria. Mooie kapel, kerkje met een rondleiding...daarna samen de 5-jes rozenkrans gebeden met de blijde geheimen...en door naar de Heilige Eik, nabij Oirschot. Een kerkje, kapelletje gewoon midden in het bos, waar enorm veel kaarsen worden opgestoken...een langs-loopkapel...mooi...volksdevotie of gewoon basaal geloof, vertrouwen...? Lekker gegeten...in Rolduc...en daarna...wachten op de diapresentatie via de laptop...het lukt niet zo, vandaar...maar uiteindelijk kregen ze de beamer aan de praat...en Richard Langemeijer kon vol vuur zijn verhaal beginnen. Rond uur stopte hij met de presentatie, baden we een avondgebed en namen daarna nog een glaasje in de verloren zoon. woensdag 8 oktober Na een goede nacht en een lekker ontbijt gingen we met ons lunchpakket de bus in. Naar Vaals, naar Mamelis. Daar woonden we de terts bij en de eucharistieviering. Na de viering zouden we eigenlijk gaan wandelen - dat werd ook door een klein deel van het gezelschap gedaan- maar het regende, dus konden we in de recreatieruimte in gesprek gaan met Richard Langemeijer...over de viering, over het bijzondere van de Benedictijnen in Vaals, over zijn oblaat zijn.het was goed. Daarna naar de sext en weer in de bus, boterhammetje met koffie. Inmiddels regende het flink! We kwamen aan in Wittem, waar we in een rijk versierde kerk -zeker in relatie tot Vaals- van pater Martin de Korte hoorden over Gerardus Majella, zijn leven en roeping. Ook over Pater Karel Houben hoorden wij, geboren in Munster-Geleen en passionist. Na het verhaal even naar de boekwinkel, naar de kapel en wat rondgelopen. Veel kaarsen werden opgestoken...inmiddels was het droog geworden...de zon scheen. Weer verder naar Munster-Geleen...een soort oude boerenschuur, nu kapel. Indrukwekkend. We hebben daar met elkaar o.l.v. pater Martin de Korte de rozenkrans gebeden en in de tuin en het winkeltje rondgelopen. Was goed. Rond 18 uur in Rolduc waar we meteen aan tafel gingen. s Avonds was de ontspanningsavond met een quiz: 25 vragen over kerk, geloof, bijbel en heiligen. Een hele klus, want van de 25 vragen had niemand er 20 goed! De hoofdprijs viel bij 19 juiste antwoorden!! Maar het was gezellig, mede door de rijkelijk aangeboden kaasblokjes en plakjes worst. Paula Emmen had hiervoor gezorgd, ook overigens voor de koek en cake die we tussendoor in de bus verorberden. De meeste pelgrims gingen redelijk bijtijds naar bed, want van al die indrukken wordt je behoorlijk moe. donderdag 9 oktober Bijtijds uit de veren en koffers en tassen inpakken. Na het goed verzorgde ontbijt gingen we in de bus. Daar hebben we gebeden en wat gezongen en rond uur kwamen we in Schoten (B) aan. De zuster stond ons al op te wachten. Deze benedictinessen hebben al in de 60-er jaren de contacten met de oosterse kerken aangehaald en daartoe een oosterse kapel ingericht met prachtige iconen. De zuster gaf in het kort goed en duidelijk uitleg over de figuren op de iconen, over kleur en techniek. We bezochten de winkel, de kerk en vierden samen het middaggebed. Goedverzorgde lunch weer in de bus. We arriveerden in Brecht: een gastvrij onthaal met een handdruk voor ieder en koffie of thee! Daarna zagen we een film over doen en bezig zijn van deze zusters. Na de film gaf de gastenzuster persoonlijk een getuigenis van haar christen-zijn in deze wereld; haar roeping, haar geloof, hoop en vertrouwen. We werden geraakt door haar verhaal. We konden hier zeep, kaarsen en kaarten kopen... handenarbeid van de zusters. Weer op weg, naar Postel; de zon scheen, we hadden het prachtig en goed!! In Postel kregen we onder leiding van een gids van de VVV een rondleiding langs de gebouwen, door de 11eeeuwse kerk en de befaamde kruidentuin. Mooie, heel oude kerk, waar in de loop van de tijd een en ander aan- en bijgebouwd is. Daarna: groepsfoto, de winkel bezocht (bier, brood, speculaas en kaas) en aan tafel voor het afscheidsdiner. Rob en Rita werden bedankt voor hun begeleiding; Victor en Sylvia voor hun hulpvaardigheid en zorgen. Daarna ontstaken we de koker met intenties... Dankbaar en voldaan gingen we op huis aan, waar we veilig aankwamen. We hebben veel indrukken opgedaan, aan veel verschillende spiritualiteiten geroken, diversiteit in vieringen beleefd...alles even inspirerend...en we hebben gemerkt dat juist de variëteit het geloof levend houdt. Het was goed... Dankbaar voor deze bedevaart, deze verbondenheid! Victor en Sylvia van der Heijden, Irene Vasterman, Rita Schoolenberg 9

ipv-katern november-december 2014

ipv-katern november-december 2014 NIEUW! Het zal ook u opvallen, hoe vaak producten worden aangeprezen met het Woord NIEUW in felle kleuren op de verder vertrouwde verpakking. Soms merk je dan ook een verbetering, maar meestal zie (of

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet Zondag 21 mei 2017 kinderdienst Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet INTOCHT Binnenkomst kerkenraad Vóór de dienst, als de dominee al binnen is,

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Boxmeer

Protestantse Gemeente Boxmeer Protestantse Gemeente Boxmeer Nr 17 Praatjes van uw predikant Beste mensen, dit zijn de laatste Praatjes, die ik als waarnemend predikant maak. Mijn opvolgster, ds Marise Boon, zal op 3 november 2013 s

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Voorganger: Organist: m.m.v. ds. Nita van der Horst-Kattenberg Marco 't Hart leiding van de kinderkerk -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Naamloos schooiert liefde langs de wegen

Naamloos schooiert liefde langs de wegen Nieuwe Liefde Viering Zondag 22 maart 2015, 19:00 Open Hof, Ommoord, Rotterdam Naamloos schooiert liefde langs de wegen Aan deze dienst werken mee: Voorganger: Bart Starreveld Pianist/organist: Henri Heuvelmans

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 23 juli 2017

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 23 juli 2017 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 23 juli 2017 Tafeldienst Voorganger: Aarnoud van der Deijl Thema: Mag het ietsje meer zijn? m.m.v. Arjen Noordzij,

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Vorming & Gesprek. Open Hof

Vorming & Gesprek. Open Hof Vorming & Gesprek in Open Hof 2015-2016 Vooraf Naast de diensten op zondag zijn er meer mogelijkheden om met elkaar in contact te komen. Gesprekken onderling of het luisteren naar inleidingen helpen mee

Nadere informatie

Ds. Corrie Pronk van de Protestantse gemeente Boornbergum Kortehemmen

Ds. Corrie Pronk van de Protestantse gemeente Boornbergum Kortehemmen Thema en lezingen voor de Laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondagen van Advent en voor Kerstmorgen. SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN: LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR 26 NOVEMBER 2017 Thema: Een open deur:

Nadere informatie

Zondag 20 december 2015

Zondag 20 december 2015 Welkom Aansteken 4de adventskaars Zondag 20 december 2015 Zuiderkerkgemeente Voorganger: Dr. H. Nobel Organist: mevr. W. Misker Paars Paars is de kleur van het stil worden, van bezinning en gebed. Het

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

10 jaar NEGENUURGEBED maandag 9 januari 2017

10 jaar NEGENUURGEBED maandag 9 januari 2017 10 jaar NEGENUURGEBED maandag 9 januari 2017 Gebed bij het aansteken van de kaarsen Ik hoop dat dit het licht zal zijn dat straalt uit onze ogen zodat we elkaar kunnen zien zoals we bedoeld zijn. dat straalt

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

ENQUÊTE VACATURE. Deel jouw droom over gemeente zijn!

ENQUÊTE VACATURE. Deel jouw droom over gemeente zijn! ENQUÊTE VACATURE Deel jouw droom over gemeente zijn! Beste mede-dromer, Wij zijn op zoek naar wat jij graag wilt, waar je behoefte ligt en wat jij verwacht als het gaat over gemeente zijn (cq kerk zijn)

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden.

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden. Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 11 december 2016 Aanvang 10:00 uur 3 e zondag van Advent kleur: paars viering voorbereid door gemeenteleden piano: Vincent van Ravels Wilt U zich voorzien

Nadere informatie

Liturgie. Zondag 13 december 2015

Liturgie. Zondag 13 december 2015 Liturgie Zondag 13 december 2015 3 e zondag van advent Voorganger Organist m.m.v. ds. Dirk Neven Ko Zwanenburg Jan Wiebe Kloosterman, trompet Berit van der Velden, piano Maaike Zuurmond, dwarsfluit Maartje

Nadere informatie

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE ENQUÊTE De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE UW MENING TELT! Wie in Kloosterhaar of Sibculo woont weet ongetwijfeld waar de kerk staat. Duidelijk zichtbaar

Nadere informatie

Oase veelgestelde vragen:

Oase veelgestelde vragen: Oase veelgestelde vragen: De mensen van Oase krijgen vaak vragen van mensen buiten Oase, met name van katholieken van wie de thuis-kerk gesloten is. In dit artikel proberen we daar antwoord op te geven.

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

ZONDAGSBRIEF 14 mei 2017

ZONDAGSBRIEF 14 mei 2017 ZONDAGSBRIEF 14 mei 2017 WELKOM Van harte welkom in de Lindtse kerk. Een bijzonder welkom als u, als jij vandaag gast bent. Wij wensen u en jou een goede dienst toe. DE DIENST VAN VANMORGEN Voorganger

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12 Pagina 1 Didactisch materiaal Affiche, sterreflectoren, veiligheidsjasjes, van het sterzingen Projectfiche sterzingen 2015 Verkleedmateriaal voor Driekoningen CD met sterzangerslied Teksten van de liederen

Nadere informatie

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Pasen met de Samenleesbijbel Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Samenleesbijbel De Samenleesbijbel is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met ruim 500 pagina

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST Ondanks het barre winterweer hebben we op 20 december jl. een bijzonder en heel fijn kerstfeest gevierd. De H.J. Smitband speelde de sterren van de hemel en het Geuzenborgkoor

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Kerstnachtdienst 2014 Is er iets met Kerst mis?

Kerstnachtdienst 2014 Is er iets met Kerst mis? Kerstnachtdienst 2014 Is er iets met Kerst mis? In deze avond zijn we hier samengekomen, om met elkaar kerstmis te vieren. En we stellen ons de vraag: is er iets met Kerstmis? In deze avond zoeken we een

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 6 NOVEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 6 NOVEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 6 NOVEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN Orgelspel Welkom Stil worden Zingen: Dit is een morgen (LB 216) Bemoediging en groet Oogstviering Zingen:

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek

Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Beleidsplan Protestantse Gemeente de Woldkerken te Schildwolde-Overschild-Hellum-Noordbroek Moge het geloof waarin we staan Hoorbaar worden in ons spreken. Moge de hoop die leeft in ons hart Zichtbaar

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Kerstviering Kleuters

Kerstviering Kleuters Kerstviering Kleuters welkom Welkom, welkom, dit is het moment om de dag te vieren. Welkom, welkom, dit is het moment; goed dat jij er bent. Er staat een kaarsje en het brandt, het glimlacht naar ons allen,

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Eredienst 2 juli 2017 10:00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Liturgie Votum / zegengroet Psalm 62: 1 en 3 Gebed Lezen: Johannes 21: 15-17 Preek deel I Wet van de Heer: Zingen Gezang 176b Gebed HA Formulier

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN DUINZICHTKERK - STARTZONDAG zondag 21 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Van harte welkom in de Duinzichtkerk op startzondag. De activiteiten rond deze

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

De Hoeksteen. Activiteiten seizoen Rivierweg 15 - Capelle aan den IJssel

De Hoeksteen. Activiteiten seizoen Rivierweg 15 - Capelle aan den IJssel Protestantse wijkgemeente De Hoeksteen Activiteiten seizoen 2017-2018 Rivierweg 15 - Capelle aan den IJssel 2 Voorwoord Deel je leven was vorig jaar het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland. Dit

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016

ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST. Zondag 23 oktober 2016 ORDE VAN DIENST PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST Zondag 23 oktober 2016 6 e zondag van de herfst Liturgische kleur: rood In deze viering zal Conny van Lier worden aangesteld als jongerenwerker voor de Protestantse

Nadere informatie

Gezamenlijke kerkdienst op zondagmiddag 21 mei 2017, om uur

Gezamenlijke kerkdienst op zondagmiddag 21 mei 2017, om uur Gezamenlijke kerkdienst op zondagmiddag 21 mei 2017, om 17.00 uur Voorbereiding en medewerking: de mensen van Bijbelgespreksgroep Schouwenoord Ook werken mee: Organist Mar van der Veer Dominee Freek Schipper

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Zondag 12 juni Welkom in De Regenboog!

Zondag 12 juni Welkom in De Regenboog! Zondag 12 juni 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wil Kaljouw Ouderling van dienst: Henk Morsink Organist: Jan Ebeltjes Lector: Dieneke van Hoegee Koster: Lied voor de dienst: Lied 683 In deze

Nadere informatie

Ik ben...! En wie ben jij?

Ik ben...! En wie ben jij? Ik ben...! En wie ben jij? IK ben de Opstanding en het Leven Pasen 2015 viering in de Keizersgrachtkerk zondag 5 april 2015 Ik ben! En wie ben jij? De filosoof Martin Buber heeft de Jezus van het Johannesevangelie

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal

Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Welkom op Tweede Kerstdag in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Maandag : 26 december 2016 Aanvang : 10.00 uur Voorganger : Ds. Aart Mak

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Orde van de dienst van van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Deze dienst is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de werkgroep

Nadere informatie

Orde van dienst voor 11 december 2016

Orde van dienst voor 11 december 2016 Orde van dienst voor 11 december 2016 3 e zondag in de Advent Belijdenis en doop van Veronica Loos-Zieltjens Oosterlichtkerk Huizen Welkom door de ouderling van dienst Lied 439: 1-3 1. Verwacht de komst

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak Profielschets van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen te Schoonhoven en Willige Langerak Beknopt profiel van de burgerlijke gemeente Schoonhoven De historische stad Schoonhoven

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik heb een boek in de kast staan, met de titel: Wat doen wij als we bidden? Ik moest aan dit boek denken bij de voorbereiding van deze dienst. Afgelopen

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING 27 maart 2016 (1 ste Paasdienst) Lucas 23:56-24:12 De opstanding van Jezus Thema: Liefde is vertel het maar Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com Welkom door

Nadere informatie

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2014 Ds. W.E. den Hertogschool Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. Laat de boodschap horen: Jezus is geboren, Voor die blijde klanken, willen wij God danken. Kling klokjes klingelingeling,

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie