SINT-PAULUSKRANTJE. 24e jaargang nr. 11 maart EUCHARISTIEVIERINGEN SINT-PAULUSKERK zondag 10u30 Hoogmis WIJKKAPEL Londenstraat 44

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SINT-PAULUSKRANTJE. 24e jaargang nr. 11 maart 2015. EUCHARISTIEVIERINGEN SINT-PAULUSKERK zondag 10u30 Hoogmis WIJKKAPEL Londenstraat 44"

Transcriptie

1 SINT-PAULUSKRANTJE 24e jaargang nr. 11 maart 2015 EUCHARISTIEVIERINGEN SINT-PAULUSKERK zondag 10u30 Hoogmis WIJKKAPEL Londenstraat 44 zaterdag 18u00 - zondag 10u00 - weekdagen 18u00 PAROCHIESECRETARIAAT Sint-Paulusstraat Antwerpen 03/ maandag, dinsdag en donderdag van 10u00 tot 12u00 PASTOOR Paul SCHEELEN dagelijks bereikbaar tussen en 10u30 op tel. 03/ (St.Joris) dinsdag en donderdag van 10u45 tot 12u45 St-Paulusstraat 22 Antwerpen KERKFABRIEK ST.-PAULUS voorzitter Walter Vrinssen tel. 03/ of 0477/ ONTHAAL - pastoraal gesprek, doop, huwelijk, uitvaart: Pastoor Paul Scheelen 03/ public relations, kerkgebouw en crypte: Walter Vrinssen 0477/ concerten en evenementen: Leo Van achter 0473/ toerisme en rondleiding Sint-Paulusvrienden: Robert Vanherp 0495/ Walter Geluyckens 0494/448253

2 EUCHARISTIEVIERINGEN MAART 2015 Zo 01/ U Orgelmis voorgegaan door Z.E.H. Michel Van Bostraeten Zo 08/ U Orgelmis voorgegaan door Pastoor Paul Scheelen Zo 15/ U Orgelmis voorgegaan door Z.E.H. Louis Soetewey Zo 22/ U Orgelmis voorgegaan door Z.E.H Michel Van Bostraeten Zo 29/ U Palmzondag Koormis voorgegaan door pastoor P.Scheelen ZONDAG 29 MAART PALMZONDAG. Om 10.30U eucharistieviering voorgegaan door pastoor Paul Scheelen. Palmwijding indien mogelijk op de Calvarieberg. De dienst wordt muzikaal begeleid door de Schola Gregoriana Cantabo GEDOOPT: Elise Van Noten GEHUWD; Alexander Goemans met Maxime Verhoeven OVERLEDEN: Frans Van Mol, echtgenoot van Pia Van Dijcke(overleden 01/02 uitvaartdienst 06/02 Simonne Dehuy, echtgenote Georges Godfroid (overleden 01/02 uitvaartdienst 06/02

3 WAT WIJ VERGETEN ZIJN Bijna wekelijks horen we hoe tientallen Christenen, Kopten, Oudchristelijke gemeenschappen in het Oosten belaagd worden, verdreven of vermoord worden. Van hun bestaan wisten we nauwelijks iets. De meesten van ons dachten dat het ging om achtergebleven kolonialen. De geschiedenis van het Christendom is voor velen van ons een Europese aangelegenheid met zijn romaanse en gotische uitdrukkingskracht. Startend bij een Karel de Grote, een Thomas van Aquino, een Franciscus of Dominicus. Maar dat in het huidige Turkmenistan in de 6 e eeuw al een Metropoliet van de Nestorianen verantwoordelijk was voor talrijke bisdommen, hoorde niet tot onze kerkgeschiedenis. De verdwenen stad Merv was het intellectuele centrum waar de Griekse en Oud-Syrische geschriften vertaald werden naar Centraal en Oost-Aziatische talen. Lang voor de Europese universiteiten ontstonden, was deze stad een intellectueel en spiritueel centrum met uitstraling tot China en India. Marco Polo zal later verbaasd staan van de Christelijke gemeenschappen die hij daar ontmoet. Pas in de dertiende eeuw zal Europa het intellectuele niveau bereiken dat in christelijke bolwerken van de Irakese steden, Tikrit (Saddam Hoessein), Basra, Mosoel, Kirkoek reeds leefde aan legendarische academische centra in de achtste eeuw. De wereld die wij nu islamitisch noemen, was grotendeels christelijk. Nog in de elfde eeuw leefden een derde van al de Christenen in Azië. De enorme druk van opkomende godsdiensten duwde hen in de rol van een getolereerde minderheid, wat zware intellectuele eisen stelde om te overleven. Dank zij hun vertalingen in het Arabisch ontdekte het Westen vele jaren later de vergeten teksten van Aristoteles. In de vijfde eeuw had het Christendom vijf grote patriarchaten. Slechts één in Europa, namelijk Rome. De andere vier in Afrika en Azië. In de achtste eeuw was Rome een buitenpost geworden van Constantinopel en de pausen kwamen allemaal uit Syrië of Griekenland. Oosterse en Afrikaanse missionarissen zoals Theodorus van Tarsus uit Cilicië en abt Adrianus trokken naar Engeland. Syrië werd de bakermat van de Christelijke muziek, het Gregoriaans.

4 In de tiende eeuw waren in Klein- Azië 32 metropolieten en 373 bisschoppen. De oudsyrische christenen brachten duizend jaar lang geleerden en denkers voort in de academische centra van Nisibis en Gondesjapoer. Zij gaven gestalte aan de opkomende Islamitische wetenschap en filosofie. v Toen Benedictus zijn eerste klooster nog niet had opgericht, er nog geen aartsbisschop was in Canterbury, koning Arthur nog niet was geboren, had de Nestoriaanse kerk al Metropolieten met vele bisschoppen in Samarkand, Boechara en Patna. Rond het jaar 600 vestigden de eerste christenen zich in China, tezamen met de komst van het Boeddhisme in Tibet. Archeologen ontdekten gedenkstenen waarop de christelijke boodschap in Boeddhistische en taoïstische termen werd naverteld. Boeddhistische missionarissen vroegen christenen de in het Sanskriet opgestelde soetra s in het Chinees te vertalen. Er ontstond een oecumenische samenwerking om de zeven werken met Boeddhistische wijsheden te vertalen in het Chinees. Deze bewuste vertalingen liggen aan de wieg van de Japanse Boeddhistische bewegingen en het Zen. In 1915 organiseerde Turkije een waarachtige genocide die miljoenen Armeniërs op de vlucht joeg.

5 In Turkije, Irak en de Palestijnse gebieden is het christendom quasi verdwenen. In Libanon (in 1850 nog 60 procent, nu gehalveerd). De Arabische lente die begon in 2011 heeft een zware tol geëist aan de getolereerde Christen gemeenschappen, de laatste overlevenden van de kerken uit de tijd der apostelen. Terwijl Koptische christenen (acht miljoen) in Egypte samenwerkten met Moslims tijdens de revolutie, worden vele kerken nu in brand gestoken, mensen gemolesteerd en verdreven. Meer en meer nemen in Syrië activisten de leiding zodat Alawieten (met Christelijk en gnostisch wereldbeeld), Druzen en Christenen in toe nemende mate vervolgd worden of vermoord. Nochtans was Syrië voor Christenen in het Midden-Oosten de wijkplaats bij uitstek voor Christen vluchtelingen. Misschien is het goed om onze kerkgeschiedenis eens anders, minder westers te ontdekken. Dan begrijpen we beter de vraag van vele vluchtelingen aan de deur van de pastorie. Het kruisje dat ze dragen is veel meer dan een sieraad. Wie hen beluistert hoort een schrijnend verhaal, zo onwezenlijk, uitgestoten zijn omdat je met gans je leven in Jezus gelooft. Pastoor Paul Scheelen Bronnen: Caritas Catholica Karen Armstrong, Muhammad, San Francisco, 1992 Philip Jenkins, Het vergeten Christendom Nieuw Amsterdam Uitgevers 2012 Wikimedia: Christendom in het Midden-Oosten

6 ONZE LIEVE VROUW LICHTMIS 22 FEBRUARI 2015 Op zondag 22 februari vierde onze Sint-Paulusgemeenschap lichtmis. Een minder gebruikelijke datum, maar uitgesteld is niet vergeten! Uitnodigingen waren verstuurd aan ouders van kindjes, die de laatste 5 jaar werden gedoopt in onze kerk. Dus jonge ouders, broertjes en zusjes, grootouders, peter en meter kortom iedereen was welkom om dit feest van licht samen met de kinderen mee te vieren. Bewuste zondagmorgen waren de goden ons gunstig gestemd, het weder viel al mee en nu nog een talrijke opkomst. Een beetje aan de late kant, maar toen vulde de kerk zich met jonge ouders, kleine mannekes en aanverwanten. Ze waren te bescheiden, zodat de voorste rijen met stoelen open bleef. Maar pastoor Scheelen achter het altaar zei: Komaan kinderen kom hier vooraan zitten, zo kun je veel beter alles horen en zien. Zogezegd, zo gedaan! De H. Mis kon beginnen. Kinderen in huis brengt leven in huis. Ze konden al eens opstaan en rondlopen, een praatje slaan.. Maar toen de priester iedereen uitnodigde om met een gezegend kaarsje rond het altaar te komen, was het mooi om zien hoe plechtig de kleinen het kaarsje omhoog hielden en met de volwassenen

7 rond het altaar stonden. Onze pastoor zwierde traditie getrouw weer rijkelijk met kwispel en zegenend water. Nadat iedereen terug op zijn stoel zat, mochten de groteren de priester helpen bij de offerande aan het altaar. Twee kleuters waren zeer geïnteresseerd in de centen van de gelovigen, die in de schalen van de omhaling op de trappen van het altaar neergezet waren. Maar gelukkig bleef het bij met blinkende oogjes naar de munten kijken. Bij de uitreiking van de communie waren er teleurgestelde gezichtjes. Ze wilden ook zo n broodje, een kruisje kregen ze toch wel. De H. Mis verliep naar het einde toe iets of wat luidruchtiger. Waar kinderen bij zijn is de ambiance altijd vrolijker. Zeker ook door de flinke opkomst. Pastoor Scheelen nodigde na de zegen iedereen uit in de crypte. Bij een koffie of fruitsap met een stukje cake was het gezellig daar beneden. Het was eens te meer weer een dag dat onze parochie bruiste van leven. Frieda (Foto s Paul Pasmans)

8

9 RELIGIEUZE NUMISMATIEK 20. In 2013 werd de 450 ste verjaring herdacht van het afsluiten van het Concilie van Trente dat plaatsvond van 1545 tot Dit concilie werd gehouden in Trente, een stad in het noorden van Italie, om calvinistische en lutherse waarnemers in staat te stellen aanwezig te zijn. Het concilie was immers een reactie op de opkomst van het protestantisme in die tijd. De protestanten waren niet zo gelukkig met het concilie. Zij kennen het vooral door de 126 vervloekingen van hun leer die toen als een dwaling werd gekenmerkt. Ook besloot deze vergadering dat de bisschop terug als een herder voor zijn schapen moest zorgen. Als reactie op het concilie werden al vlug door onbekende medailleurs spotpenningen op de markt gebracht, het waren gegoten exemplaren in brons of zilver. Op deze penning staat de paus afgebeeld. Als men de afbeelding omdraait verandert hij in een duivel, op de keerzijde staat een kardinaal die bij omdraaien in een nar verandert. Van deze penningen die rond het midden van de 16 de eeuw werden gemaakt heb ik geen exemplaar maar wel van de reactie van de katholieken op de aanval door het protestantisme. Ik toon jullie twee exemplaren : een gemaakt in zilver en een in verguld brons. Op de ene zijde zien we een afbeelding van de paus met zijn tiara getooid, wanneer we de afbeelding omdraait verandert hij in een koning met kroon op het hoofd. Hier wil men vooral duidelijk maken dat de Paus boven de wereldse macht staat.

10 Op de keerzijde zien we een bisschop met mijter op het hoofd die bij omdraaien verandert in een priester. Hier verwijst men naar de gezag van de bisschop boven de priesters. Hij moet vooral voor zijn schapen zorgen via de geestelijken die dichter bij het volk staan. Het goudkleurig exemplaar heeft ook nog een Latijnse tekst rondom de afbeeldingen, maar aangezien het om een gegoten exemplaar gaat is deze tekst te onduidelijk om te verklaren. Zo werd er een numismatische strijd geleverd rond Spotafbeeldingen en reacties hierop zijn van alle tijden. Jean Marie Wielemans.

11

12 Trouwen en na een zevental jaren: onvrij of ontgoocheld?!? Onvrij: Kan ik nog doen wat ik wil? Mag ik nog zeggen wat ik wil? Mijn vrienden/innen nu niet meer belangrijk? Ben ik die ook kwijt?ls dat zo? Of ben ik eerder 'ontgoocheld'? Is dat nu getrouwd zijn? Is dat nu die witte ridder, die prachtvrouw waaraan ik alles kwijt kon? Gelukkig zijn er nog onze kinderen want dat zijn onze schatten, maar hoelang nog? Dat heet angst! - Wat is er nu in feite gebeurd? Wat heb ik nu gedaan of niet gedaan terwijl wij toch zo stralend begonnen waren? lieve lezer(es), Stel u eens voor! Hoe komt het dat, wat ik ervaar als ontgoocheling, ik nu onvrijheid ben gaan noemen? Want verder gaat alles toch niet zo slecht? U die mij leest, hebt u dan nooit gehoord dat er in elke liefdesrelatie momenten voorkomen van enorm enthousiasme ( romance!)maar evenzeer in 't geniep kleine prikjes die verschrikkelijk op onze zenuwen kunnen werken? Maar die wij spontaan naar de prullenmand verwijzen, tot op het moment dat de situatie onhoudbaar wordt. Het gaat dus niet over ons onvrij- voelen maar wel degelijk over onze ontgoochelingen. Maar die ontgoocheling erkennen, is dat niet gevaarlijk? Dat het bij anderen zou gebeuren, tot daar toe, maar toch niet bij ons! Want ontgoochelde mensen kunnen niet gelukkig zijn! Dit kan dus niet blijven duren! En wat een geluk dat gij dit nu leest. Want het is waar, gij die mij leest, gij moet weten dat er een veilige weg bestaat om uit die ontgoocheling te geraken. Samen een nieuwe weg van communiceren vinden. Weg uit die situatie van angstig toekijken en waarbij we zouden kunnen denken dat misschien scheiden onvermijdelijk wordt.

13 Trouwens er zijn al zoveel huwelijken die op de klippen lopen terwijl wij dachten dat dit niets voor ons was en ons nooit zou gebeuren. Ons antwoord en ons voorstel kan je krijgen in één woord: communiceren is de enige manier om van onze relatie terug een echt liefdesavontuur te maken: Hugo Dierick, Rosier A. 15 april PAASDAG 10.30U Voorganger: Pastoor Scheelen PASEN IN SINT- PAULUS Ensemble & Sintpauluscamerate o.l.v. Ivo Venkov

14 HOE ONZE OPHOVIUS WERD GEVONDEN Ongeveer twaalf jaar geleden kreeg het kasteel van Kruibeke (zie foto), vormingshuis van de Broeders van Liefde, een schilderij afkomstig uit het patrimonium van de congregatie. Niemand wist waar het vandaan kwam, wie de schilder was en wie erop was uitgebeeld. Op 27 juli 2003 verscheen in de Gazet van Antwerpen een artikel onder de titel Die Rubens willen wij terug, waarin een overzicht gegeven werd van de kunstschatten van de St.- Pauluskerk en waar erop gewezen werd dat vele schilderijen tijdens oorlogen gestolen werden, sommigen werden gelukkig later teruggegeven... Het dominicanerklooster moet ook een kopie gehad hebben van een portret geschilderd door Rubens, van prior Michael Ophovius ( s Hertogenbosch 1570 Lier 1637), vriend en biechtvader van de schilder. Het origineel hangt in het Mauritshuis in Den Haag. Het Rubenshuis bezit een goede kopie. (zie foto). Een lid van de communiteit las dat artikel en er ging in hem een lichtje branden.

15 Het gekregen schilderij stelde duidelijk een dominicaan voor, was duidelijk barok en zou best een kopie van een Rubens kunnen zijn. Hij nam contact met het kerkbestuur van de Sint-Pauluskerk en even later kwam Raymond Sirjacobs naar het kasteel in Kruibeke. Nauwelijks was hij de historische hal binnengekomen en had hij in de richting van het schilderij gekeken of hij riep uit: Dat is het! De vraag aan de overheid van de congregatie om het schilderij te verkopen werd afgewezen. Wel wilde men het werk voor enige tijd in bruikleen geven. De nodige documenten werden opgesteld en een deskundige ploeg kwam het gegeerde meesterstuk halen. Na de afgesproken periode werden opnieuw gesprekken gevoerd. Het schilderij, dat eigendom bleef van de congregatie, werd in permanente bruikleen aan de Sint-Pauluskerk gegeven. Het heeft nu een prominente plaats aan de ingang van de schatkamer nabij het priesterkoor. Nu kunnen jaarlijks honderden bezoekers kennismaken met een prachtig werk dat anders slechts door enkele tientallen mensen nauwelijks zou bekeken worden. Laten wij John Keats bekende uitdrukking even verlengen: A thing of beauty is a joy for ever and for everyone. Maurice Mortelmans FC - Leuven Het monument, met het beeld van de geknielde bisschop in Avesnesteen, wordt toegeschreven aan Hans van Mildert (1637). Maria met Kind -Claudius de Cock

16 PAROCHIALE COÖRDINATIEKALENDER MAART Zo U 2 zondag van de vasten orgelmis Za U Huwelijksviering Ashot Harutyunyan en Marine Astryan Zo U 3 zondag van de vasten orgelmis Zo U 4 zondag van de vasten orgelmis Loopkoers (Urban trail) via tuin van de kerk (GEEN PARKING) Zo U 5 zondag van de vasten orgelmis Zo U Palmzondag Palmwijding en koormis mmv. De Schola Gregoriana Cantabo Di U Passieconcert APRIL Do U Witte Donderdag avonddienst Vr U Goede Vrijdag Kruisweg en kruisverering Zo U Pasen Orkestmis Zo U Orgelmis Za U Huwelijksviering Jan Van Doeselaar met Annabelle Dujardin Zo U Orgelmis Zo U Orgelmis 15.00U Doopviering Maxime Vermost teksten en afbeeldingen werden opgenomen zoals door de auteurs aan de redactie bezorgd Verantwoordelijk uitgever: P. Scheelen, St.-Paulusstraat 22, Antwerpen Foto s: Jean-Marie Wielemans, Paul Scheelen, Paul Pasmans, De Standaard Redactie: J. Phlippo, Leo Van achter, P. Scheelen

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Wanneer één van je ouders ALS heeft

Wanneer één van je ouders ALS heeft Wanneer één van je ouders ALS heeft Introductie ALS komt niet zo vaak voor en het is onwaarschijnlijk dat je nog iemand kent die een ouder of stiefouder heeft met deze ziekte. Het is gemakkelijk te begrijpen

Nadere informatie

Damascus, Mar Yakub, Libanon Getuigenis van een genieten bij de bron.

Damascus, Mar Yakub, Libanon Getuigenis van een genieten bij de bron. Artikel van pater Daniël Maes o.praem. in het tijdschrift Hoor Israel, december 2010. Met toestemming overgenomen. Dit artikel geeft een inkijkje in heden en verleden van de Kerk in het Midden-Oosten,

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG SEPTEMBER 2010 NR. 165 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

1. God heeft de wereld geschapen.

1. God heeft de wereld geschapen. 1. God heeft de wereld geschapen. God heeft alles geschapen. Het licht en de zon; de planten en de bloemen; de vissen, de vogels en de dieren. Kleur deze tekeningen mooi in. God heeft ook de mensen geschapen,

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

DE STAD EN MENSELIJKE AANDACHT

DE STAD EN MENSELIJKE AANDACHT DE STAD EN MENSELIJKE AANDACHT Eugene T. Gendlin Ph.D. Vertaling van The town and human attention, versie van 2010, bewerkt door Eugene T. Gendlin, beschikbaar op http://www.focusing.org/gendlin/docs/gol_2180.html

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Deel 64 nr. 27. De investeringen 64-27 64-0314. Door William Marrion Branham

Deel 64 nr. 27. De investeringen 64-27 64-0314. Door William Marrion Branham Deel 64 nr. 27 64-27 64-0314 De investeringen Door William Marrion Branham De investeringen Een prediking van William Marrion Branham Op: 14 maart 1964 (zaterdag avond) Te: Beaumont hotel, Beaumont, Texas,

Nadere informatie

Het. gezegende leven. Een studie over het op een Bijbelse manier omgaan met je financiën.

Het. gezegende leven. Een studie over het op een Bijbelse manier omgaan met je financiën. Het Het gezegende Leven Evangeliegemeente De Deur Amersfoort Pagina 1 van 30 gezegende leven Een studie over het op een Bijbelse manier omgaan met je financiën. Het gezegende Leven Evangeliegemeente De

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL Vol goede moed zijn we als redactie aan de 37 ste jaargang van ons tijdschrift INKO begonnen. Vol goede

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21 INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Onderste boven: Met Zacheüs met Kerstmis. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Onderste boven: Advent. ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN p. 15 IN DIALOOG p. 17 IN

Nadere informatie

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat.

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Voor reacties, suggesties, info en vragen kan je terecht

Nadere informatie

Kronieken Effata december 2009

Kronieken Effata december 2009 Kronieken Effata december 2009 Als leidmotief van de Tabor op 2/12 heeft Frans C. Gegeven om te delen gekozen. De lezingen gaan nu, in de Advent, over de woestijn, maar, voor ons die leven in een land

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

De Catechisant KONING PHILIPS II, HEER DER NEDERLANDEN. Die Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden. Maart/april 2010 19 e jaargang Nr.

De Catechisant KONING PHILIPS II, HEER DER NEDERLANDEN. Die Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden. Maart/april 2010 19 e jaargang Nr. De Catechisant Die Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden KONING PHILIPS II, HEER DER NEDERLANDEN Maart/april 2010 19 e jaargang Nr. 3 B IJ B E L C A T E C H I S A T I E I Koningen 2 Bizar De geschiedenis

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 6 30 mei - 4 juli 2015 De Augustinus Juni 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de Bestuurstafel Het parochiebestuur van de

Nadere informatie

De Bijbel, voluit Woord van God

De Bijbel, voluit Woord van God De Bijbel, voluit Woord van God M.G. de Koning De Bijbel, voluit Woord van God Back to Basics 3 De Bijbel, voluit Woord van God Copyright M.G. de Koning Vormgeving: Jan Paul Spoor Herziene editie 2008

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

HOE KATHOLIEKEN MARIA ZIEN Waarom vereren wij Maria? Prof. dr. Alan Schreck

HOE KATHOLIEKEN MARIA ZIEN Waarom vereren wij Maria? Prof. dr. Alan Schreck HOE KATHOLIEKEN MARIA ZIEN Waarom vereren wij Maria? Prof. dr. Alan Schreck INHOUD 1. WAAROM VEREREN WIJ MARIA? 2. MARIA EN HAAR ZOON 3. MARIA, ONZE MOEDER 4. BIJZONDERE GELOOFSPUNTEN OVER MARIA 5. MARIA,

Nadere informatie

Missionarissen van Afrika Witte Paters. De CONTACTBRIEF -1- met nieuws uit Afrika

Missionarissen van Afrika Witte Paters. De CONTACTBRIEF -1- met nieuws uit Afrika Missionarissen van Afrika Witte Paters De CONTACTBRIEF -1- met nieuws uit Afrika Colofon De Contactbrief verschijnt 4x per jaar. De verantwoordelijken: pk.adyeri@gmail.com en efveve@zonnet.nl ----------------------

Nadere informatie

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e Inhoud Voorwoord 2 Verhalen niveau A2 5 Mijn levensverhaal 6 Van waar ik kom en over mijn leven 7 Ik ben R. Habibullah 8 Ik ben blij!

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Smoelen- boek 2014-2015

Smoelen- boek 2014-2015 Smoelenboek 2014-2015 Smoelenboek Ariënsinstituut 2014 Voorwoord Als rector van het Ariënsinstituut ben ik vaak te gast op verschillende plaatsen in ons aartsbisdom: voor weekendliturgie, vormselvieringen

Nadere informatie