FLUKE T2 Spanningstester

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FLUKE T2 Spanningstester"

Transcriptie

1 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: FLUKE T2 Spanningstester Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV. Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en zetfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden. Copyright 1995 by CONRAD ELECTRONIC NEDERLAND BV Windmolenweg 42, 7548 BM Boekelo Internet:

2 Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikname en het gebruik. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Bij schades, die ontstaan door het niet opvolgen van de handleiding, vervalt het recht op garantie. Voor volgschades, die hieruit ontstaan zijn wij niet aansprakelijk. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig! Inhoudsopgave Introductie 3 Veiligheidsbepalingen 3 Automatisch gebruik 3 Spanningsmeting 4 Doorgangsmeting 5 Onderhoud 5 Service-centra en onderdelen 6 Technische gegevens 7 Garantie 8 Pagina Introductie Geachte klant, Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. Lees eerst deze handleiding volledig en zorgvuldig door voordat u de FLUKE T2-tester in gebruik neemt. U dient zich beslist te houden aan de aanwijzingen betreffende de veiligheid en het gebruik. Bij vragen kunt u zich wenden tot onze Technische Dienst, Nederland: Ma. - vr uur Let op: Lees eerst de veiligheidsbepalingen Veiligheidsbepalingen De tester mag niet gebruikt worden als het apparaat of de meetsnoeren beschadigd zijn of als het apparaat niet juist functioneert. Voor elk gebruik moet de tester met een bekende spanning gecontroleerd worden. De spanningsgeleidende meetkabel eerst verwijderen voordat de massameetkabel verwijderd wordt. Bij gebruik van de testpunten niet de metalen punten aanraken. Maximale nominale spanning (is op de tester aangegeven) tussen ingangsbussen en aarde aanleggen. Automatisch gebruik 2 De tester wordt automatisch ingeschakeld, zodra de meetpunten een gesloten stroomcircuit aanraken. Afhankelijk van weerstand resp. de spanning tussen meetpunten kiest de tester de gebruiksstand doorgang, gelijk- resp. wisselspanning. De tester schakelt zich automatisch uit als hij na ca. 8 minuten niet gebruikt wordt. 3

3 Spanningsmeting De afbeelding laat Amerikaanse netspanningen zien. LED s worden tussen 70% en 100% nominale spanning ingeschakeld. Doorgangstest Voor iedere test de stroom uitschakelen. Gelijkspanning maximaal 1000 V DC wisselspanning maximaal 1000 V rms 45 Hz tot 66 Hz open kortgesloten wisselspanning 1 2 v 1 2 v gelijkspanning gelijkspanning Kortsluitingen met een duur van minimaal 1 ms (1/1000 s) worden met een alarmtoon aangeduid. Onderhoud Reinig de tester met een vochtige doek en een niet-agressieve reinigingsmiddel. Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen. Testen en vervangen van de batterij De batterij moet vervangen worden als bij het aan elkaar leggen van de probes de doorgangs-led niet meer oplicht. 4 5

4 testpunten afhalen van de spanningsbron schroeven niet te vast aan draaien Technische gegevens Aanduidingsprecisie Max. spanning tussen ingangsbus en aarde : -30% tot 0% van de meetwaarde : 1000 V DC; 1000 V AC rms (sinus), overspanningcategorie III Ingangsimpedantie Temperatuur: bedrijf opslag : =750 ~ kohm : -10 C tot +50 C, : -30 C tot +60 C. Service-centra en onderdelen Onderdelen- en onderhoudsinformatie kunt u bij een dichtstbijzijnde geautoriseerde Fluke Service Centra aanvragen. Voor hulp bij het gebruik of informatie over Fluke producten is verkrijgbaar onder telnr (Europa). Hoogte: bedrijf opslag : 3000 m : m Rel. luchtvochtigheid : 0 C tot 30 C: 90%; 30 C tot 40 C: 75% 40 C tot 50 C: 45% Fluke-Website: Een onderhoud heeft alleen betrekking tot vervanging van de navolgende onderdelen: testsnoeren-set: ( Alleen met dubbel geïsoleerde kabels van Fluke: Batterij en levensduur batterij Schokken, trillingen : AA (2); 350 uren met NEDA 15F of IEC R6 : valtest 1m hoogte bij 15 C tot 35 C. Sinusvormige trillingen volgens MIL- PRF-28800F voor een apparaat in de klasse 2 (5 Hz tot 55 Hz, maximaal 3 g). TN TN Batterijdeksel: TN Veiligheidsklasse : IP 52 volgens IEC 529, zonder onderdruk Veiligheid : in overeenstemming met EN61 01 O-I:1993, ANSI/ISA: S , CSA/CAN C22.2 No en UL 3111 voor het gebruik met overspanningomgevingen CAT III 6 7

5 EMC-voorschriften Certificaat: (gemeld) (gemeld) : EN , EN BEPERKTE GARANTIE & BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID Fluke garandeert voor dit product, dat het bij normaal gebruik en onderhoud vrij is van materiaal- en fabricagefouten. De garantieperiode bedraagt een jaar en gaat in op de datum van verzending. De garantie op onderdelen alsmede op reparatie en onderhoud aan het product geldt alleen voor materiaalen fabricagefouten. Deze garantie geldt alleen voor de eerste koper of de eindgebruiker die het betreffende product van een door Fluke geautoriseerde wederverkoper heeft betrokken, en is niet van toepassing op zekeringen, wegwerpbatterijen of enig ander product dat, naar de mening van Fluke, verkeerd gebruikt, gewijzigd of verwaarloosd is, of beschadigd is door een ongeluk of door abnormale werkomstandigheden of behandeling. Door Fluke geautoriseerde wederverkopers geven deze garantie uitsluitend op nieuwe en ongebruikte producten aan eindgebruikers, maar ze zijn niet gemachtigd om deze garantie namens Fluke te verlengen, uit te breiden of anderszins te wijzigen. De koper kan op grond van de garantie aanspraak maken op ondersteuning wanneer hij het product heeft gekocht bij een door Fluke geautoriseerd verkooppunt of wanneer hij de geldende internationale prijs heeft betaald. Fluke behoudt zich het recht 8 voor, de koper invoerkosten voor onderdelen in rekening te brengen, wanneer deze het product in een ander land ter reparatie aanbiedt dan het land waar hij het product heeft gekocht. De garantieverplichtingen van Fluke beperken zich, zulks naar keuze van Fluke, tot het terugbetalen van de aankoopprijs, het kosteloos repareren of het vervangen van een defect product dat binnen de garantieperiode aan een door Fluke geautoriseerd service-centrum wordt geretourneerd. Voor service die onder garantie valt, dient u zich tot het dichtstbijzijnde servicecentrum van Fluke te wenden, of het product samen met een beschrijving van het probleem franco en verzekerd (FOB plaats van bestemming) te zenden aan het dichtstbijzijnde, door Fluke geautoriseerde service-centrum. Fluke aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele transportschade. Na de onder de garantie vallende reparatie zal het product franco (FOB plaats van bestemming) aan de koper worden teruggezonden. Indien Fluke van oordeel is dat het defect is veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik, wijziging, ongeluk of abnormale werkomstandigheden of behandeling, zal Fluke hem een berekening van de reparatiekosten doen toekomen en eerst zijn toestemming vragen alvorens met de werkzaamheden te beginnen. Na de reparatie zal het product aan de koper worden geretourneerd, waarbij de vrachtkosten worden voorgeschoten, en zullen de kosten voor reparatie alsmede voor het terugzenden (FOB Shipping Point) aan de koper in rekening worden gebracht. DEZE GARANTIE IS HET ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHT VAN DE KOPER OP SCHADEVERGOEDING, EN KOMT IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE IMPLICIETE OF EXPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT EEN EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHAN- DELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. FLUKE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE BIJZONDERE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF VOLGSCHADE, DAN WEL HET VERLIES VAN INFORMATIE, VOORT- KOMEND UIT HET NIET VOLDOEN AAN DE GARANTIEVERPLICHTINGEN, OF RECHTMATIGE, ONRECHTMATIGE OF ANDERE HANDELINGEN. Aangezien in enkele landen of staten de beperking van de looptijd van een impliciete garantie niet toegestaan is, zo min als uitsluiting of de beperking van bijkomende of volgschade, zouden de bovengenoemde beperkingen en 9

6 uitsluitingen niet voor iedere koper kunnen gelden. Wanneer een van de clausules van deze garantie door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet uitvoerbaar wordt verklaard, heeft dit geen consequenties voor de geldigheid of uitvoerbaarheid van enige andere clausule. Fluke Corporation, P.O. Box 9090, Everett, WA USA, of Fluke Europe B.V., Postbus 1186, 5602 BD Eindhoven, Nederland 10 11

Bewegingsmelder 180. Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Bewegingsmelder 180. Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Bewegingsmelder 180 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Power Supply PS 405 Pro

Power Supply PS 405 Pro G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 51 00 79 Power Supply PS 405 Pro Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

UHF-ontvangstmodule. Bestnr. 19 26 35. Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden

UHF-ontvangstmodule. Bestnr. 19 26 35. Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden Bestnr. 19 26 35 UHF-ontvangstmodule Stand: 02/95 Wijzigingen voorbehouden Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Video kleurencamera PL-325

Video kleurencamera PL-325 Bestnr. 75 06 07 Video kleurencamera PL-325 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Microprocessor Accu Master C3/500

Microprocessor Accu Master C3/500 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 25 00 49 Microprocessor Accu Master C3/500 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Bestnr. 23 04 52 Speedboot Modern RTR

Bestnr. 23 04 52 Speedboot Modern RTR Bestnr. 23 04 52 Speedboot Modern RTR Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Kenwood TK-3101 PMR-portofoon

Kenwood TK-3101 PMR-portofoon G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 93 00 69 Kenwood TK-3101 PMR-portofoon Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Digitaal dicteerapparaat

Digitaal dicteerapparaat G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 67 05 33 Digitaal dicteerapparaat Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Bestnr. 67 14 99 YUKON Nachtkijker Ranger 5x42 LT

Bestnr. 67 14 99 YUKON Nachtkijker Ranger 5x42 LT Bestnr. 67 14 99 YUKON Nachtkijker Ranger 5x42 LT Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bestnr. 10 48 54 Belkin Conserve Insight EKM F7C005

Bestnr. 10 48 54 Belkin Conserve Insight EKM F7C005 Bestnr. 10 48 54 Belkin Conserve Insight EKM F7C005 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN,

Nadere informatie

NI 77/79C Multimeter. Handleiding

NI 77/79C Multimeter. Handleiding NI 77/79C Multimeter Handleiding Waarschuwing...................................... Voorzichtig.............................................. Veiligheid waarschuwing symbool: Lees en begrijp alle veiligheid

Nadere informatie

Bestnr. 12 16 58. VOLTCRAFT Luxmeter LX-1108. versie 11/04

Bestnr. 12 16 58. VOLTCRAFT Luxmeter LX-1108. versie 11/04 versie 11/04 Bestnr. 12 16 58 VOLTCRAFT Luxmeter LX-1108 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM

Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25

Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25 Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Auto Motive Asten Wilhelminastraat 5 5721 KG Asten. Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 172434180000 (AS 104-08)

Algemene voorwaarden van: Auto Motive Asten Wilhelminastraat 5 5721 KG Asten. Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 172434180000 (AS 104-08) Algemene voorwaarden van: Auto Motive Asten Wilhelminastraat 5 5721 KG Asten (AS 104-08) Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 172434180000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG ALVORENS AANKOOPBESLISSING NEEMT. JE EEN 1. Algemeen Deze website en aan haar gerelateerde websites ( Web Site ) wordt

Nadere informatie

space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008

space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008 space HP StorageWorks Division (SWD) Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Nederlands 321708-739 November 2008 Wereldwijde garantieverklaring en technische ondersteuning Deze garantie

Nadere informatie

1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. 1. Algemene voorwaarden 1.1 Bij het betreden van een vestiging van Media Markt wordt aan een bezoeker door middel van een bord kenbaar gemaakt dat Media Markt beschikt over algemene verkoopvoorwaarden.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen

Algemene voorwaarden. van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid. 2 Definities. 3 Bestellingen Algemene voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. (HP) 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van HP, waarbij HP Producten en/of

Nadere informatie

MODEL S TESLA FABRIEKSGARANTIE voor de Europese regio

MODEL S TESLA FABRIEKSGARANTIE voor de Europese regio MODEL S TESLA FABRIEKSGARANTIE voor de Europese regio 2012-2013 TESLA MOTORS, INC. Alle rechten voorbehouden. Alle informatie in dit document en alle MODEL S software valt onder het copyright en andere

Nadere informatie

Bestnr. 85 13 29 WAECO Cruise Control Magic Speed MS 50

Bestnr. 85 13 29 WAECO Cruise Control Magic Speed MS 50 Bestnr. 85 13 29 WAECO Cruise Control Magic Speed MS 50 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden Algemene Verkoopsvoorwaarden Hierna tref je onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, BVBA Odette Lunettes, met jou sluiten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Techni Team

Algemene Voorwaarden Techni Team Algemene Voorwaarden Techni Team Hoofdstuk I Algemene Bepalingen Artikel 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst, alsmede de uitvoering daarvan, tussen Techni Team ICT B.V,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vettepakken

Algemene Voorwaarden Vettepakken Algemene Voorwaarden Vettepakken Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Respect the Mountains, gevestigd te Amsterdam Versie geldig vanaf 21-12-2014

Algemene Voorwaarden van Respect the Mountains, gevestigd te Amsterdam Versie geldig vanaf 21-12-2014 Algemene Voorwaarden van Respect the Mountains, gevestigd te Amsterdam Versie geldig vanaf 21-12-2014 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Respect the Mountains

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten. van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN voor producten en diensten van BOSKALIS A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Koper: Baggermaatschappij Boskalis B.V. gevestigd

Nadere informatie