1. FIETS HET ZIEKENHUIS, START VAN VERWERKING GEVOLGEN HERSTEL DE HULPVERLENER...7 LITERATUURLIJST...8 INTERNET...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. FIETS...3 2. HET ZIEKENHUIS, START VAN VERWERKING...4 3. GEVOLGEN...5 4. HERSTEL...6 5. DE HULPVERLENER...7 LITERATUURLIJST...8 INTERNET..."

Transcriptie

1

2 Kneus "er lopen diepe remsporen door mijn bestaan sinds een hard rijdende brommer mij op een zondagmiddag in 1990 van mijn fiets reed. Ik was op dat moment 43 jaar oud en zeer levenslustig. (.) Ik leid het leven van een hoogbejaarde en dan nog voor halve dagen." (Andrea Willemsen). Inleiding. Ik kies voor deze voorkant omdat Andrea zich zo voelt als een verwenteld schaap (foto internet) die ze ternauwernood van de dood weet te redden, door het inroepen van hulp. Zo verbeeld ze haar hulpvraag. De hoofdtitel: Kneus omdat dit woord zo goed weergeeft wat Andrea en Jo (zie onder) zijn, terwijl dit woord dagelijks regelmatig is te horen als scheldwoord zonder betekenis. De letterkeuze omdat als Andrea in het ziekenhuis iets probeert te lezen, de letters voor haar ogen dansen In een van de lessen zei mevrouw Gad: als je een medische studie doet denk je na drie jaar dat je mogelijk alle ziekten van de wereld hebt. Het zal in de praktijk niet gebeuren, maar het is goed om stil te staan bij gevolgen van een ziekte of stoornis terwijl je nu zo gezond bent. In een aantal van onze (SPH-studenten) beroepen zullen we er zeker mee geconfronteerd worden. In Nederland is de kans op een ongeluk behoorlijk aanwezig. Iedere dag lees je in de krant wat de gevolgen kunnen zijn van deelname aan het verkeer. Je leest het en gaat verder. Anders wordt het als het gaat om iemand uit je omgeving (wonen of werken) of jezelf. Ik kies voor een personage die ik ken uit het boek: Hersenkneuzing" Mijn leven met contusio cerebri, Andrea Willemsen. Haar verhaal verweef ik met een persoon uit mijn omgeving die niet bekend wil worden, voor het gemak noem ik hem Jo. Ik wil laten zien hoe een levensloop verandert als je afhankelijk wordt van anderen. Wat kan de hulpverlener bieden en wat is het belang van familie en omgeving.

3 INHOUD 1. FIETS HET ZIEKENHUIS, START VAN VERWERKING GEVOLGEN HERSTEL DE HULPVERLENER...7 LITERATUURLIJST...8 INTERNET...8 2

4 1. Fiets. Fietsen dat kun je in Nederland goed. Een bocht naar rechts neem je kort zodat je geen hinder vormt voor een tegenligger. Echter als deze tegenligger, in dit geval een bromfietser, ervoor kiest zijn bocht naar links binnendoor te nemen, zoals in het geval van Andrea, volgt een vreselijk ongeluk. Andrea raakt buiten bewustzijn, langer dan 15 minuten. Dan heet het gevolg een hersenkneuzing, waarvoor vaak geldt hoe langer hoe slechter de prognose. Er ontstaat een beurse plek, waar vocht zich ophoopt (hersenoedeem). Door dit vocht worden de hersenen weggedrukt, dit heeft ernstige gevolgen. Er ontstaat meestal blijvende beschadiging van het hersenweefsel. Vlak na het ongeval kun je weinig doen voor de patiënt, wel moet je letten op ademhaling en bloedcirculatie en het slachtoffer in de stabiele zijligging plaatsen en juliie veiligheid op die plek. Daarnaast let je op hoe lang de patiënt buiten bewustzijn is en eventuele andere verwondingen. Vaststelling van een hersenkneuzing kan op drie manieren. Een EEG, een grafische registratie van elektrische activiteit in de hersenschors; een CT-scan, door dunne bundels röntgenstralen door de hersenen te sturen en aan de andere kant op te vangen; of een MRIscan, de patiënt komt in een sterk magnetisch veld, trillende protonen vormen een beeld van de hersenen. Met een MRI zijn ook kleine anatomische afwijkingen te zien en kan de activiteit van de hersenen worden gemeten. Het is een gecompliceerde en dure methode, waardoor niet alle ziekenhuizen hierover beschikken. 3

5 2. Het ziekenhuis, start van verwerking. Een traumatische ervaring, gaat gepaard met ongeloof, ontkenning en verzet. Dit is al moeilijk te verwerken voor mensen wiens gaven niet zijn afgenomen vanwege een hersenletsel. Eerst moet het leed ervaren worden daarna geaccepteerd dan pas kan de patiënt het een plaatsje geven. Andrea vertelt in haar boek over haar tijd in het ziekenhuis. De vragen die ze haar stellen, voor het eerst in haar leven mist ze de vaardigheid deze te beantwoorden. Het enige wat ze regelmatig meldt is dat haar korte termijngeheugen niet werkt. Zo maakt ze zich geen zorgen over haar gezondheid. De informatie die ze desgevraagd krijgt over haar letsel blijft niet hangen of ze kan het niet oproepen. Na verloop van tijd ervaart ze dat lopen een doodvermoeiende bezigheid is. De vraag is, elke dag: Is het een nieuwe start of is ze al aan de horizon? Vier jaar later lijdt ze nog altijd onder de gevolgen van de hersenkneuzing. Hieronder de strekking van een (uiteindelijk) niet verzonden brief van Andrea aan de veroorzaker van het leed: Het wil niet tot haar doordringen waarom ze in het ziekenhuis ligt. Ze vertellen haar dat ze een ongeluk heeft gehad, maar het dringt niet tot haar door. Haar brein denkt aan een moordaanslag op haar leven. Zijn brief aan haar herinnert eraan dat ze een ongeluk heeft gehad. jij hebt mijn gezondheid afgenomen. Ze kan niet meer werken, sporten, haar hobby s uitoefenen en een volwaardig moeder en vrouw zijn. Ze kan bijna niet meer luisteren, gesprekken voeren, allemaal te vermoeiend. Daarnaast is er een constante hoofd- en aangezichtspijn. "Omdat jij hardrijden zo leuk vindt. Er is bij Andrea geen haat, een negatief gevoel is niet effectief voor haar leven, schrijft ze. Wel hoopt ze dat door dit ongeluk hij zijn rijgedrag aanpast. Over de schadeformulieren kan ze zich niet buigen, te ingewikkeld voor haar. Weten hoe de cliënt (of patiënt) kijkt naar de gevolgen en oorzaak van een letsel is belangrijk voor de begeleider. Het blijft gaan om de gevoelens van de cliënt en wat zij/hij wil bereiken. Je kan wel aangeven hoe jij erover denkt maar probeer de cliënt niet over te halen tot andere gedachten. Daar is hij/zij niet mee gebaat en dat kan zelfs een afstand creëren tussen hulpverlener en cliënt. 4

6 3. Gevolgen. De gevolgen van een hersenkneuzing verschillen van patiënt tot patiënt. Veel voorkomend zijn de volgende: Geheugenverlies. Geen nieuwe informatie kunnen opnemen en weergeven. Hoofd- en aangezichtspijn. Aandachts- en concentratieverlies, vermoeidheid. Taalproblemen (afasie), stamelen, worden kwijt. Apraxie: ei bakken of kleren aantrekken blijkt heel moeilijk of niet mogelijk. Persoonlijkheidsveranderingen. Grootste uitdaging voor familie en omgeving. Men wordt passief of ongeremd, veel praten en lachen. Bij Jo en Andrea blijken klachten overeenkomst te vertonen met whiplash. Onderzoek geeft aan dat het vaak samen gaat bij fietsongevallen. Andrea schrijft hierover dat niet zozeer het vinden van woorden het probleem is maar het uitspreken ervan, articuleren kost pijn en inspanning. Ze noemt dit: het luikje van mijn hersenen wil niet open, hoe heet dit non communicatieve gedrag ook alweer?. Andrea heeft een gezin. Haar dagindeling en activiteiten past ze aan, ze heeft maar voor twee uur per dag energie genoeg. Er ontstaat verhoogde druk op schedel, oren, voorhoofd, wenkbrauwen en neus. Thuiskomende kinderen vergen veel energie. Ze heeft dan even rust en stilte nodig. Telefoongesprekken zijn te vermoeiend, socialiseren bijna onmogelijk, concertbezoeken, museum niet te doen voor haar. Ze is 100% arbeidsongeschikt. Ik voel me doodverklaard", schrijft ze. Ze heeft geen reuk en smaak. Pas nu beseft ze de onschatbare waarde ervan, een veilig en vertrouwd gevoel, dat ze voor altijd moet missen Andrea erkent dat ze niets, wat maar even uit gebreid is, alleen kan. Wassen moet ze in bad want onder de douche staan gaat niet. Kleren aantrekken, teennagels afknippen, traplopen; dingen die we dagelijks doen zonder er bewust mee bezig te zijn, zij kan ze niet of nauwelijks. Eten koken, een simpel maaltje zuurkooltje kan ze niet meer vinden in haar geheugen. Overdag is niemand welkom, Andrea noemt het stuitend en onnatuurlijk. Maar het helpt haar de rust en tijd te vinden om te werken aan herstel. Met letterlijk vallen en opstaan, vergroot ze heel langzaam haar leefgebied. Slechts met haar man onderneemt ze kleine activiteiten op voor haar bekend terrein. Voor huishoudelijke klusjes zijn hulpmiddelen gebruikt. Voor het opruimen van de afwas in de kast is er een boodschappenmandje. Ze maakt veel meer gebruik van een agenda. Er liggen briefjes om te herinneren aan wat er en hoe iets moet gebeuren. Voor de hulpverlener is van belang dat ook de omgeving van de patiënt op de hoogte moet zijn van hoe de patiënt aan zijn herstel wil werken. Dan ga je samen kijken of die omgeving dat wil en kan en hoe ze werkelijk een deel van het herstel kunnen worden. Ook al is het contact minimaal op bepaalde momenten. 5

7 4. Herstel. Voor professionele hulpverlening en de omgeving is het vaak onvoorstelbaar dat mensen met een handicap de kracht hebben om te blijven leven vooral als er geen vooruitgang inzit. De behoefte om te blijven leven, de motivatie om door te gaan, ligt bij een ieder op een ander vlak. De beschreven personen in deze casus zien elk klein stukje (mogelijk) herstel als een uitdaging. Een revalidatie-arts schrijft aan de neuroloog van Andrea dat ze langzaam vooruit gaat op het gebied van concentratie en geheugen. Dat ze drukte vermijdt en graag buiten is. Vijf jaar na het ongeluk heeft Andrea nog moeite met de overgang van fietsen naar lopen. Ze zet beide benen op de grond bij het remmen, dit vereenvoudigt het afstappen en voorkomt gezwalk. Afstappen en dan de fiets aan de kant. Maar dan willen de benen niet lopen. Ze moet lang wachten voor die weer luisteren Na behandeling in het ziekenhuis blijven er restverschijnselen. Deze kun je als volgt indelen: Cognitieve problemen (taal, geheugen, concentratie en waarneming), Emotionele problemen en persoonlijkheidsveranderingen (angst, depressie, irritatie), Motorische stoornis (abnormale bewegingen, trillen), Psychosociale problemen (vereenzaming, relatieproblemen). In de eerste weken treedt een mate van spontaan herstel op. Het zenuwstelsel kan bepaalde verbindingen tussen de hersenen zelf herstellen. Ook kunnen zenuwcellen de functie van beschadigde collega's overnemen. De neuropsycholoog kan hierin ondersteunen door de patiënt te motiveren flexibel te zijn in gedrag, om zo deze overname te bevorderen. Volledig spontaan hertel is echter zeldzaam. Herstel is ook afhankelijk van de ernst soort en plaats van de beschadiging en leeftijd speelt een rol en zelfs mannen herstellen langzamer dan vrouwen. Voor de begeleider is van belang op de hoogte te zijn van revalidatie mogelijkheden. Het voorlichten van betreffende patiënten en hun familie werkt positief. Vooral voorlichten over de mogelijke late gevolgen geven minder problemen dan als men niet is ingelicht. Er moet besef en acceptatie komen dat hun leven niet meer zo zal zijn als voor de kneuzing. Oefenen en herhalen van bewegingen en van eenvoudige vaardigheden. Naast de neuropsycholoog, logopedist, huisarts en ergotherapeut, speelt de begeleider een belangrijke rol. Omgaan met een agenda notitiebriefjes, wandelstok en andere hulpmiddelen, moet geleerd en gemotiveerd worden. 6

8 5. de hulpverlener. Jo en Andrea verwachten van de hulpverlener dat deze een duizendpoot is. Hij(/zij) moet op de hoogte zijn van de oorzaak, de behandeling, symptomen, complicaties, preventie en de prognose. In de gevallen van Jo en Andrea is het handig te weten hoe het zit met de afhandeling van schadevergoeding, de positie van familie en omgeving en zeker niet onbelangrijk de motivatie van de patiënt. In welke fase zit deze: verbijstering, ontkenning, hoop, verzet, verbittering, wanhoop of aanvaarding. Hij hoeft niet alles te weten maar wel paraat zijn in het vinden van de informatie. Omgaan met een cliënt waarvan het ziektebeeld kan plaatsnemen in die van ieder individu. In dit geval is dat wel helder, maar het komt in de ons bekende beroepen vaak voor, zonder dat je erbij stil staat. De cliënt heeft belang bij een hulpverlener die een rustpunt en richtingaanwijzer is voor de zoekende patiënt en zijn omgeving. Die zich kan inleven in de ontstane situatie, de juiste afstand en nabijheid vertoont en ten allen tijde overzicht heeft over de huidige situatie in elke fase, zoals beschreven in "Mensen met niet-aangeboren hersenletsel" door Lavina Zanen (hoofstuk 3). Bij Jo en Andrea is niet duidelijk in hoeverre zij nog zullen herstellen. Belangrijk is dat ze zodanig waarde hechten aan het leven en voldoening vinden, dat het opweegt tegen de tegenslagen en steeds langzamer optredende verbeteringen. Jo zegt en daar wil ik mee afsluiten: "Het is niet voor te stellen waar je de kracht vandaan haalt om door te gaan. Voor mijn ongeval zou ik zo niet willen leven als ik nu doe. De keuze om op te geven blijft altijd, maar dat geldt voor iedereen. Misschien omdat ik nog vooruit ga, maar meer nog omdat ik een deel ben van een geheel wat mij nog niet wil missen..(met dank aan zijn vrouw en twee kinderen). 7

9 Literatuurlijst. Willemsen, A, "Hersenkneuzing" mijn leven met contusio cerebri, De Geus, De gevolgen van hersenkneuzing, ao (actuele onderwerpen) BV, Lelystad, Zanen l, Mensen met niet-aangeboren hersenletsel, Bohn Stafleu Van Loghum, Internet. 8

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

Inleiding. 3 Beroerte, en dan?

Inleiding. 3 Beroerte, en dan? Beroerte, en dan? Inhoud Pagina Inleiding 3 De hersenen en hun functie 5 Wat is een beroerte? 7 Oorzaken en risicofactoren 8 - De kans op een (tweede) beroerte verkleinen 10 Herken de signalen van een

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Na een beroerte... Zichtbare en onzichtbare gevolgen 1

Na een beroerte... Zichtbare en onzichtbare gevolgen 1 Na een beroerte... Zichtbare en onzichtbare gevolgen 1 De Hartstichting strijdt al 50 jaar succesvol tegen hart- en vaatziekten. Maar het aantal sterfgevallen en patiënten moet nóg verder omlaag, want

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel

Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel Heliomare Wijk aan Zee 1 VOORLICHTINGSBROCHURE NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1. Het doel van deze informatiefolder...

Nadere informatie

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie voor patiënten en direct betrokkenen F0866-1180 oktober 2009 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove,

Nadere informatie

Problemen met aandacht of geheugen na kanker

Problemen met aandacht of geheugen na kanker Problemen met aandacht of geheugen na kanker Veel mensen hebben last van concentratieverlies en geheugenproblemen na kanker. Welke oorzaken zijn er bekend? En wat kunt u zelf doen aan cognitieve problemen

Nadere informatie

Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen

Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen Informatie voor patiënten F0554-1011 april 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK

Nadere informatie

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is voor mensen bij wie de diagnose kanker is gesteld. Ook is het raadzaam de mensen in uw naaste omgeving,

Nadere informatie

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Als een vriend of familielid een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5

Nadere informatie

Whiplash-inloop 29-03-2005 13:26 Pagina 1. Whiplash Een strijd om erkenning

Whiplash-inloop 29-03-2005 13:26 Pagina 1. Whiplash Een strijd om erkenning Whiplash-inloop 29-03-2005 13:26 Pagina 1 Whiplash Een strijd om erkenning Whiplash-inloop 29-03-2005 13:26 Pagina 2 Whiplash-inloop 29-03-2005 13:26 Pagina 3 Whiplash Een strijd om erkenning EEN MEDISCH-PSYCHOLOGISCHE

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet Dementie Als je niet meer weet dat je vergeet Inhoud Ziektebeelden dementie 5 Wat is dementie? 5 Ziektebeelden 6 Diagnose 8 Het ziekteproces of ziekteverloop 8 Preventie, de ziekte voorkomen? 9 Behandeling

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Uitgave Alzheimer Nederland, 2012. Teksten Alzheimer Nederland en Sabel Communicatie. Vormgeving Studio Dumbar. Drukwerk Verweij Printing

Uitgave Alzheimer Nederland, 2012. Teksten Alzheimer Nederland en Sabel Communicatie. Vormgeving Studio Dumbar. Drukwerk Verweij Printing Is het dementie? Is het dementie? U loopt naar de keuken om iets te pakken, maar daar aangekomen weet u niet meer wat het was. Komt u de laatste tijd wel vaker niet op het juiste woord? Of vindt u dat

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave Introductie... 4 Visie op kwaliteit... 4 Aandachtspunten bij voorbereiding... 5 Aandachtspunten

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Omgaan met schokkende gebeurtenissen

Omgaan met schokkende gebeurtenissen Omgaan met schokkende gebeurtenissen Een leidraad voor leidinggevende en medewerkers Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch, juni 2005 Begeleidingscommissie Omgaan met schokkende gebeurtenissen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3 Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Situaties voor ondersteuning bij persoonlijke basiszorg, huishouden en wonen 7 1.1 Beperkte zelfzorgmogelijkheden

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie