COMMISSARIS VAN DE KONINGIN KARLA PEIJS BIJ CENTRALE HERDENKING WATERSNOODRAMP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSARIS VAN DE KONINGIN KARLA PEIJS BIJ CENTRALE HERDENKING WATERSNOODRAMP"

Transcriptie

1 NAAR HET STEMBUREAU? VERGEET UW LEGITIMATIEBEWIJS NIET Woensdag 3 maart kunt u een nieuwe gemeenteraad kiezen. Nieuw is dat u voor het uitbrengen van uw stem naast uw stempas ook een geldig legitimatiebewijs (Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) moet meenemen. Bent u gemachtigd om voor een ander te stemmen neem dan mee: de stempas met volmacht van degene voor wie u gaat stemmen een kopie van zijn (geldige) legitimatiebewijs en uw eigen legitimatiebewijs. Bent u uw legitimatiebewijs kwijt of is het gestolen. Dan kunt u toch stemmen mits u op het stembureau een proces-verbaal van de politie en een ander document met uw naam en foto kunt overleggen. Komt u uit een van de lidstaten van de Europese Unie, of uit Noorwegen, Liechtenstein of IJsland dan kunt u ook een geldig legitimatiebewijs uit die landen overhandigen. Komt u uit een ander land. Dan krijgt u een stempas als u gedurende vijf jaar beschikt over een geldige verblijfsvergunning en u op dinsdag 19 januari 2010 staat ingeschreven in de gemeente. COMMISSARIS VAN DE KONINGIN KARLA PEIJS BIJ CENTRALE HERDENKING WATERSNOODRAMP Ouwerkerk. De commissaris van de koningin in Zeeland, K.M.H. Peijs en W.J. Kuijken, eerste Deltacommissaris van het Deltaprogramma zijn maandag 1 februari aanwezig bij de centrale herdenking van de slachtoffers van de Watersnoodramp van In totaal 532 Schouwen- Duivelanders kwamen hierbij om het leven. Tijdens een korte plechtigheid die om 9.30 uur begint legt zowel de commissaris van de koningin met de heer Kuijken als het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland een krans bij het Watersnoodmonument bij de caissons bij Ouwerkerk. Na deze kransleggingen zijn er korte toespraken door achtereenvolgens burgemeester G.C.G.M. Rabelink, de commissaris van de koningin en Deltacommissaris Kuijken. Na deze toespraken volgt het zingen van het Schouws volkslied en het blazen van de last post. De plechtigheid wordt omstreeks 9.55 uur afgesloten met een minuut stilte en het zingen van twee coupletten (1 en 6) van het Wilhelmus. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot informeel samenzijn in het Watersnoodmuseum. Muzikanten van Oosterlands Fanfare verlenen medewerking aan de plechtigheid. 1/1

2 MEER ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS IN ZIERIKZEESE BINNENSTAD Zierikzee. Dit voorjaar krijgt de Zierikzeese binnenstad een aantal ondergrondse afvalcontainers erbij. Waar deze worden geplaatst en wanneer dat gaat gebeuren is in december besproken tijdens een informatieavond voor de bewoners van de binnenstad. Het is de bedoeling om in de komende jaren de gehele binnenstad te voorzien van ondergrondse containers. De inzameling door middel van rolcontainers en afvalzakken in de binnenstad vervalt dan. Voor 2010 krijgen de volgende locaties ondergrondse containers: 1. hoek Kerkhof Wevershoek (parkeerstrook) 2. hoek Poststraat Manhuisstraat: parkeerstrook ter hoogte van bloembak; 3. hoek Kerkhof Meelstraat. Lombardstraat: parkeerstrook; 4. hoek Zevengetijstraat. Minderbroederstr: voetpad / gedeeltelijk parkeervak; 5. hoek Beddeweeg Maarstraat: voetpad. Hier worden ook de glasbak en kunststofbak ondergronds gemaakt. Voor het bepalen van de plaats voor de ondergrondse containers gelden onder meer de volgende randvoorwaarden: loopafstand vanaf woning 70m tot maximaal ca. 125m. ca. 40 woningen per container; kabels en leidingen mogen geen belemmering vormen voor het plaatsen; Voor het gebruik van een ondergrondse container krijgen de bewoners een toegangspas. Waarom ondergrondse afvalinzameling? Door ondergrondse afvalinzameling is het mogelijk om efficiënter te werken, doordat deze containers minder vaak geleegd moeten worden dan rolemmers en zakken. Het gebruik van rolcontainers geeft een grotere kans op illegaal afval. Bovendien zorgen deze rolcontainers en afvalzakken voor een rommelig straatbeeld. DENKT U MEE OVER HET IN DE MARKT ZETTEN VAN SCHOUWEN- DUIVELAND? De gemeente Schouwen-Duiveland wil graag dat Schouwen-Duiveland binnen Zeeland een sterk(er) merk wordt. Daarmee kunnen we onze (economische) positie als gemeente verder versterken. Hoe we het eiland Schouwen-Duiveland het beste in de markt kunnen zetten, daarvoor doen we een beroep op uw ideeën. Wilt u hierover meedenken en praten? Dan bent u van harte welkom bij een van de volgende meedenksessies. Meedenksessie voor bedrijven: VANAVOND, donderdag 21 januari van uur tot uur In de Burgerzaal van het gemeentehuis. Deze bijeenkomst is voor leden van ondernemersorganisaties, businessclubs en ondernemers. Meedenksessie voor inwoners: 25 januari van uur tot uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Deze bijeenkomst is voor besturen van wijkverenigingen, dorpsraden en belangstellende inwoners. Tijdens deze meedenksessies wordt met elkaar gediscussieerd over wat de (onderscheidende) identiteit van Schouwen-Duiveland is en welke rol evenementen 2/2

3 vervullen bij de citymarketing van Schouwen-Duiveland. Maar ook het vaststellen van gewenst imago en positionering, doelgroepen en bijpassend aanbod op Schouwen- Duiveland staat op de agenda. De gemeente Schouwen-Duiveland doet hiervoor als eerste gemeente in Zeeland mee aan een pilot voor eiland marketing. De pilot Eiland Marketing en de meedenksessies worden begeleid door het adviesbureau City Result en door M. van den Berge, telefoonnummer (0111) Deelnemen aan een meedenksessie? Dan kunt u zich aanmelden bij A. Ilmer, tel. (0111) of per AANSLAG GEMEENTELIJKE HEFFINGEN Eind februari rolt bij u de aanslag voor de gemeentelijke heffingen in de bus. U hebt twee mogelijkheden om deze te betalen. U kunt het gehele bedrag in één keer betalen of u kunt kiezen voor betaling in termijnen via automatische incasso. De keuze is aan u. Wie kiest voor automatische incasso betaalt zijn belastingen in tien termijnen. De vervaldata/ incassodata zijn vermeld op het aanslagbiljet. Kiest u voor automatische incasso, vul dan de groene kaart bij de aanslag in en stuur deze binnen tien dagen terug. Maakt u al gebruik van automatische incasso, dan hoeft u niets te doen. Bij aanslagbedragen onder 25,- is geen automatische incasso mogelijk. U kunt ook via het digitale loket van de gemeente (www.schouwen-duiveland.nl) kiezen voor automatische incasso. Het betreft - machtiging automatische incasso - machtiging intrekken - rekeningnummer wijzigen (of doorgeven) SPREEKUUR Alle leden van het college van burgemeester en wethouders houden maandag 25 januari tussen en uur spreekuur. Wilt u gebruik maken van dit vragenuur, dan is het verstandig hiervoor een afspraak te maken via het bestuurssecretariaat, telefoon ; dit om wachttijden zoveel mogelijk te beperken. Voor elk gesprek wordt vijftien minuten gerekend RAADSVERGADERING De gemeenteraad vergadert donderdag 28 januari in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Zierikzee. Aanvang: uur Hamerstukken Nota rentebeleid Schouwen-Duiveland Grondprijsbrief Schouwen-Duiveland Sluiting Werkplein Zierikzee. 1 e Begrotingswijziging Bespreekstukken Burgerinitiatief inzet om voorbeeldgebied duurzame regio te worden (inclusief oplegnotitie). Eerste begrotingswijziging 2010 Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland. Wallenverordening gemeente Schouwen-Duiveland /3

4 De agenda met de achterliggende stukken en de lijst van ingekomen stukken voor deze raadsvergadering liggen ter inzage in de leesruimte in het gemeentehuis. Ook op kunt u deze agenda en lijst van ingekomen stukken vinden. U kunt de raadsvergadering bijwonen. U kunt de vergadering ook rechtstreeks volgen via: omroep Schouwen-Duiveland. Frequentie: ; kabel 107.6; westhoek of internet:www.schouwen-duiveland.nl/vergaderstukken/raad. DORPSRAADVERGADERING Oosterland. Dinsdag 9 februari houdt de dorpsraad Oosterland een politiek debat. Dit debat wordt vanaf uur gehouden in dorpshuis Oosterhof. In dit debat gaan lijsttrekkers of fractievoorzitters van de verschillende politieke partijen in discussie met elkaar. Gespreksleider is A. van der Wouden. Maquette masterplan te zien in bibliotheek MASTERPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN BRUINISSE Het conceptmasterplan en beeldkwaliteitsplan voor het centrumgebied van Bruinisse zijn gereed! Deze staan vermeld op de agenda van de commissievergadering Openbare ruimte van 8 februari. In 2009 is intensief met bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties gewerkt aan een masterplan en beeldkwaliteitsplan voor het centrum en de haven van Bruinisse. Wij danken iedereen hartelijk voor de positieve bijdrages die daaraan zijn geleverd. U kunt beide documenten vinden op de website van de gemeente Het Masterplan is uitgewerkt in een maquette. Deze kunt u, gedurende openingstijden, bekijken in de bibliotheek De Zaete in Bruinisse, Molenstraat 44. AANVRAGEN FONDS VAN KAZERNERING Het Fonds van Kazernering biedt ook dit jaar weer de mogelijkheid van financiële steun voor eenmalige sociaal-culturele activiteiten (of uitgaven), die in Zierikzee worden gehouden of die in ieder geval gericht zijn op de inwoners van Zierikzee. Het fonds wil vooral die zaken ondersteunen, die niet in aanmerking komen voor subsidie. In 2010 is een bedrag van ongeveer negenhonderd euro te verdelen. Wie in aanmerking wil komen voor een bijdrage uit het fonds kan een aanvraag indienen bij het Fonds van Kazernering, p.a. Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee. Deze aanvraag moet voor 1 maart zijn ingediend en moet een zo duidelijk mogelijke omschrijving geven van het doel of de activiteit waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd. Voor zover mogelijk moeten de begroting voor 2010 en de rekening over 2009 van de instelling of vereniging worden bijgevoegd. In 2009 werd,een breed scala aan activiteiten ondersteund. Het Gereformeerd kerkkoor in Zierikzee kreeg 80 euro toegewezen voor de uitvoering van de Christmas Carols. De Stichting intocht Sinterklaas Zierikzee ontving 200 euro voor de aankoop van zwarte pietenpakken. Het koor Cantare in Zierikzee kreeg 250 euro voor het uitvoeren van een mis van Paersall. Tenslotte kreeg het Händel en Mendelsohn Festival in Zierikzee voor de aanschaf van een beamer een bedrag van 250 euro. 4/4

5 Het Fonds van Kazernering bestaat in Zierikzee sinds Vroeger werd met geld uit dit fonds de kosten van inkwartiering van militairen betaald. Nu geeft het fonds tegemoetkomingen voor allerlei sociaal culturele activiteiten in Zierikzee.. UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING 2009 Burgemeester en wethouders hebben in hun vergadering van dinsdag 12 januari 2010 het uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2009 bij de Afvalstoffenverordening 2009 vastgesteld. Dit besluit ligt vanaf vrijdag 22 januari 2010 acht dagen ter inzage: in de leesruimte van het gemeentehuis bij de Reinigingsdienst, Deltastraat 37, 4301 RC Zierikzee U kunt dit uitvoeringsbesluit inzien op en regelgeving > verordeningen Tegen betaling van kopieerkosten is een exemplaar van het uitvoeringsbesluit verkrijgbaar. Het uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2009 treedt met terugwerkende kracht per 1 januari 2010 in werking. Het uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2009 heeft voor u als inwoner van de gemeente Schouwen-Duiveland geen merkbare gevolgen ten opzichte van de oude uitvoeringsbesluiten. Het uitvoeringsbesluit betrekking op de praktische kanten van het inzamelen van afval zoals de inzameling van gft-afval, klein chemisch afval, (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur, asbesthoudend afval, grof tuinafval, huishoudelijk restafval, grof huishoudelijk restafval en bouw- en sloopafval; de plaatsen waar en de wijze, waarop u uw afval moet aanbieden: de wijze, waarop u uw huishoudelijke afval kunt inleveren bij de milieustraat; de dagen en tijden, waarop huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst mogen worden aangeboden; et cetera. Volgens artikel 8:2 van de Algemene wet bestuursrecht zijn er voor het uitvoeringsbesluit geen mogelijkheden voor bezwaar en beroep. Hebt u vragen hierover, neem dan contact op met K. Stassen (Reinigingsdienst) telefoon of L. van den Boogert telefoon MET ONBEKENDE BESTEMMING VERTROKKEN Uit onderzoek door de cluster Burgerzaken is gebleken dat de volgende persoon met onbekende bestemming is vertrokken. Het college heeft daarom besloten om de bijhouding van de persoonslijst van de volgende persoon op te schorten. Dit betekent dat zij formeel niet meer in deze gemeente als ingezetene is ingeschreven. NAAM: Whelan, Ivy Rose Geboortedatum: Adres: Kloosterweg 61, 4317 NG Noordgouwe Datum besluit: 18 januari 2010 Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft een belanghebbende vanaf vrijdag 22 januari 2010 zes weken gelegenheid tegen dit besluit bezwaar te maken bij het college van b&w. Het bezwaarschrift moet bevatten: naam, handtekening en adres van de indiener, datum en omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders 5/5

6 WET MILIEUBEHEER Ontwerpbeschikking milieuvergunning Burgemeester en wethouders zijn van plan een milieuvergunning volgens de Wet milieubeheer te verlenen voor: Een paarden- en geitenopfok- en akkerbouwbedrijf, Bredeweg 3 te Sirjansland; Gemotiveerde schriftelijke zienswijzen kunnen door iedereen en aanvrager tot 5 maart 2010 worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt hierbij vragen om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Ook kunt u mondelinge zienswijzen indienen waarvoor u binnen deze termijn een afspraak kunt maken via tel Ingekomen meldingen (AMvB) artikel 8.40 wet milieubeheer Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer: Oprichten van een inrichting voor opslag en verkoop van apparatuur voor de voedingsmiddelenindustrie in een loods op de locatie Rijksstraatweg 3 te Bruinisse. Bouwen van een wasstraat en werkplaats binnen de inrichting aan de Banninklaan 8 te Zierikzee. Besluit landbouw milieubeheer Opslag van 150 m 3 compost in de periode december 2009 t/m mei 2010 op een perceel aan de Klerksweg te Zierikzee, kadastraal bekend als Zierikzee sectie H nummer 101. Besluit mestbassins milieubeheer Vervangen van de mestsilo aan de Provincialestraatweg 7 te Brouwershaven. Ontheffing stookverbod voor kamp-vreugdevuur Burgemeester en wethouders hebben een stookontheffing verleend op grond van artikel tweede lid Wet milieubeheer voor het in artikel 10.2, eerste lid Wet milieubeheer gestelde verbod om afvalstoffen (snoei- en resthout) te verbranden en op grond van artikel 5.34 van de Algemene plaatselijke verordening, voor: Rijksweg 6a te Oosterland 23/24/25 april 2010 en 24/25/26 september /6

7 BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): Het bouwen van 4 recreatieappartementen in schuur Nieuwe Kerkweg te Scharendijke (fase 2); Het plaatsen van een blokhut Provincialeweg 16 te Kerkwerve; Het plaatsen van een dakkapel Cardium 1 te Brouwershaven; Het oprichten van een voorzieningengebouw Moolweg 21 te Ellemeet; Het slopen van een bijgebouw Nieuwe Havenweg 9 te Burghsluis; Het vergroten van een woning Boomdijk 17 te Bruinisse; Het plaatsen van 2 dakkapellen Trambaan 21 te Zonnemaire; Het slopen van schuren Hoge Zandweg 1 te Oosterland; Het vergroten van een recreatiewoning Acacialaan 9 te Burgh Haamstede; Het vergroten van een recreatiewoning Hoogenboomlaan te Renesse: Het bouwen van een berging Badhuisstraat 5 te Nieuwerkerk; Het plaatsen van een tuinhuis en vergroten van woning Hogezoom 12 te Burgh- Haamstede; Het vernieuwen van een berging Zandweg 4 te Kerkwerve; Het vergroten van een woning Poststraat 51 te Zierikzee; Het plaatsen van een mestsilo Provincialestraatweg 7 te Brouwershaven; Het oprichten van een hotel met congreszalen, restaurant, appartementen en wellnessruimte Hogeweg 55a te Burgh Haamstede; Het veranderen van een groepsaccommodatie Vertonsweg 2 te Burgh- Haamstede; Het slopen van golfplaten daken Molenweg, Vijverlaan 20, 21, 22 en 23 te Bruinisse; Het slopen van een woning Nieuwe Groeneweg 1 te Oosterland: Het oprichten van een woning Nieuwe Groeneweg 1 te Oosterland; Het oprichten van een woning Pijlerdam 8 te Zierikzee; Tegen deze aanvragen kunt u nog geen bezwaar indienen. B. Voorgenomen verleningen van bouwvergunningen Burgemeester en wethouders zijn van plan een bouwvergunning met ontheffing/vrijstelling te verlenen volgens: Artikel 3.6 lid 1c van de Wet ruimtelijke ordening voor: Het bouwen van een woning op het perceel kadastraal bekend Westerschouwen, sectie H nr. 405, Oosterenbanweg 37 te Renesse; Het bouwen van een brug met hek op het perceel kadastraal bekend Duiveland, sectie G nr. 532, Oude Nieuwlandseweg 3 te Nieuwerkerk; Het bouwen van een woning op het perceel kadastraal bekend Westerschouwen, sectie A nummer 26, Bremweg 22 te Renesse: Het verzoek en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 22 januari tot en met donderdag 18 februari 2010 ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. Burgemeester en wethouders zijn van plan een bouwvergunning met ontheffing/vrijstelling te verlenen volgens: artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening voor: Het uitbreiden van een woning op het perceel kadastraal bekend Westerschouwen, sectie C nr. 1549, Elzenpad 6 te Burgh-Haamstede; Het vergroten van een woning op het perceel kadastraal bekend Bruinisse, sectie F nr Plantage 2 te Bruinisse; 7/7

8 Het plaatsen van een hekwerk op het perceel kadastraal bekend Duiveland,sectie A nr Stoofheule 61 te Nieuwerkerk; Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen van vrijdag 22 januari tot en met donderdag 4 maart 2010 ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis. Tijdens bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. Voor een afspraak om mondelinge zienswijzen naar voren te brengen kunt u bellen naar (0111) Ontheffingsprocedure gestopt (rectificatie publicatie 7 januari 2010) Let op: Het betreft de medewerking aan de ontheffingsprocedure artikel 3.6 lid 1 sub c Wet ruimtelijke ordening voor het bouwen van een gebouw met daarin 6 appartementen op het adres Zevengetijstraat te Zierikzee. De ontheffingsprocedure is gestopt en het is daarom niet meer mogelijk een zienswijze in te dienen. C. Verleende bouwvergunningen Het veranderen van de voorgevel Korte Ring 13 te Bruinisse (verzonden 12/1/2010); Het bouwen van een schuur Vlasakkerweg 13 te Dreischor (verzonden 12/1/2010); Het plaatsen van een dakkapel Noordzeelaan 77 te Scharendijke (verzonden 14/1/2010); Het bouwen van een garage Schaardijk 10 te Zierikzee (verzonden 14/1/2010); Het oprichten van een gebouw waarin 6 woningen worden gevestigd Zevengetijstraat te Zierikzee(verzonden 14/1/2010). D. Verleende sloopvergunningen Het slopen van een woning Vroonweg 5 te Burgh-Haamstede (verzonden 12/1/2010); Het slopen van een toiletgebouw Jachthavenweg 61 te Bruinisse (verzonden 14/1/2010); Belanghebbenden kunnen tegen de vergunningen genoemd onder C en D bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning schriftelijk indienen. Het bezwaarschrift moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is ingediend en de motivering van het bezwaar. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank, Sector bestuursrecht, postbus 5015, 4330 KA Middelburg, vragen een voorlopige voorziening te treffen. E. Verleende bouwvergunning met toepassing van een ontheffing en/of artikel 50 Woningwet Verleende bouwvergunning met ontheffing artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening: Het plaatsen van een schuur Groeneweg 2 te Bruinisse (verzonden 14/1/2010); Deze bouwvergunningen en bijbehorende stukken liggen van vrijdag 22 januari tot en met vrijdag 5 maart 2010 ter inzage bij de balie Ruimte en Milieu in de hal van het gemeentehuis. Beroep 8/8

9 Tegen de bouwvergunning kan binnen 6 weken na vrijdag 22 januari 2010 beroep ingesteld worden bij de rechtbank Middelburg, Sector bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg, door: - belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbouwvergunning; - belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij het verlenen van de vergunning ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; - belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbouwvergunning. Tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Middelburg, Sector bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. MONUMENTENVERGUNNINGEN A. Voorgenomen verlening van monumentenvergunningen (rijksmonument) Burgemeester en Wethouders zijn van plan om een monumentenvergunning als bedoeld in: artikel 11 van de Monumentenwet 1988 te verlenen voor: Het vervangen van parasols aan de Korte Reke 1 te Renesse (verzonden 12 januari 2010) Onderhoudswerkzaamheden kantoorruimte Poststraat 7 en 9 te Zierikzee (verzonden 15 januari 2010) Onderhoudswerkzaamheden opslagruimte Korte St. Janstraat 13 te Zierikzee ( verzonden 19 januari 2010) De ontwerpmonumentenvergunning en bijbehorende stukken liggen van vrijdag 22 januari tot en met donderdag 4 maart 2010 ter inzage in de leesruimte van het gemeentehuis. Tijdens deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpmonumentenvergunning naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. Voor een afspraak om mondelinge zienswijzen naar voren te brengen kunt u bellen naar (0111) OVERIGE VERGUNNINGEN A. Verleende vergunningen/ontheffingen door B&W: Vergunning voor het houden van een collecte in de gemeente Schouwen- Duiveland van 14 februari 2010 tot en met 20 februari 2010 (verzonden ); Vergunning voor een ledenwerfactie t.b.v. KWF kankerbestrijding in de gemeente Schouwen-Duiveland in de periode van 01 januari 2010 tot en met 31 januari 2010 (verzonden ); Vergunning voor een ledenwerfactie t.b.v. KWF Kankerbestrijding in de gemeente Schouwen-Duiveland van 01 februari 2010 tot en met 27 februari 2010 (verzonden 13 januari 2010); 9/9

10 Vergunning voor het venten met wenskaarten in de gemeente Schouwen- Duiveland van 02 februari 2010 tot en met 31 maart 2010 (verzonden ); Vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan de Verseputseweg 28 te Kerkwerve (verzonden ); Vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan de Platteweg 9 te Scharendijke (verzonden ); Vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan de Renesse-Oost 2 te Renesse (verzonden ); Vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan de Schuithaven 6 te Zierikzee (verzonden ); Vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan de Burgemeester van Eetenstraat 28 te Nieuwerkerk (verzonden ). B. Verleende vergunningen/ontheffingen door de burgemeester: vergunning voor het organiseren van de Brouwse Dag op 09 juli 2010 van uur tot uur en 10 juli 2010 van uur tot uur in de kern van Brouwershaven, tevens het instellen van een inrijverbod voor de Markt, Haven Noordzijde, Haven Zuidzijde, Poortdijkstraat, Noorddijkstraat, Schuitkade, Noorddijk en de Nieuwe Jachthaven te Brouwershaven op 09 juli 2010 van uur tot uur van de dag er op en op 10 juli 2010 van uur tot uur (verzonden ); de Burghseweg 53 te Burgh-Haamstede (verzonden ); de Zuidstraat 13 te Ouwerkerk (verzonden ); de Melkmarkt 13 te Zierikzee (verzonden ); de Sint Domusstraat 19 te Zierikzee (verzonden ); de Steenweg 15 te Westenschouwen (verzonden ); vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf aan de Platteweg 9 te Scharendijke (verzonden ); de Vroonweg te Renesse (verzonden ); vergunning voor het organiseren van het Winterfeest op 20 maart 2010 van uur tot 21 maart 2010 om uur in de Molenstraat 52 te Bruinisse (verzonden ); vergunning voor een snuffelmarkt op 22 januari 2010 van uur tot uur in de Kabbelaarsbank 2 te Zierikzee (verzonden ); vergunning voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten op het adres Dorpsstraat 3 te Scharendijke (verzonden ); vergunning voor het aanwezig hebben van een behendigheidsautomaat op het adres Grevelingenstraat 4 te Zierikzee (verzonden ); vergunning voor het aanwezig hebben van een kansspelautomaat op het adres Noorddijk 32 te Bruinisse (verzonden ); vergunning voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten op het adres Platteweg 9 te Scharendijke (verzonden ). Belanghebbenden kunnen tegen de verleende c.q. geweigerde vergunningen en ontheffingen bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na verzending van de vergunning respectievelijk de ontheffing schriftelijk zijn ingediend. Het bezwaarschrift dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, dagtekening, een 10/10

11 omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de motivering van het bezwaar. Indien bezwaar is ingediend, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Middelburg, sector bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u daarover nader berichten. 11/11

BOUWVERGUNNINGEN. D. Verleende sloopvergunningen Het slopen van een interieur bankgebouw Lange Nobelstraat 6-12 te Zierikzee (verzonden 22/04/2009);

BOUWVERGUNNINGEN. D. Verleende sloopvergunningen Het slopen van een interieur bankgebouw Lange Nobelstraat 6-12 te Zierikzee (verzonden 22/04/2009); BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): Het plaatsen van een overkapping Bremweg 13 te Renesse: Het tijdelijk plaatsen van een kantoorunit Jan van Renesseweg

Nadere informatie

BOUWVERGUNNINGEN. B. Voorgenomen verleningen van bouwvergunningen

BOUWVERGUNNINGEN. B. Voorgenomen verleningen van bouwvergunningen BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): Het plaatsen van 3 zeecontainers Jachthavenweg te Bruinisse; Het verplaatsen van een steiger Jachthavenweg te Bruinisse;

Nadere informatie

Het gedeeltelijk veranderen van een bestaand gebouw op het perceel kadastraal bekend Bruinisse, sectie F nummer 1998, Kerkstraat 13 te Bruinisse.

Het gedeeltelijk veranderen van een bestaand gebouw op het perceel kadastraal bekend Bruinisse, sectie F nummer 1998, Kerkstraat 13 te Bruinisse. BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): Het bouwen van een woning Hogeweg 59 te Burgh- Haamstede; Het slopen van een garage Lageweg 22 te Sirjansland; Het bouwen

Nadere informatie

BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): B. Voorgenomen verleningen van bouwvergunningen

BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): B. Voorgenomen verleningen van bouwvergunningen BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): Vergroten woning Het Baken 106 te Scharendijke; Plaatsen van een overkapping Burghseweg 68 te Burgh Haamstede; Plaatsen

Nadere informatie

BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): B. Voorgenomen verleningen van bouwvergunningen

BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): B. Voorgenomen verleningen van bouwvergunningen BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): KNP BV, vergroten vakwerkmast Hageweg 1 te Bruinisse; KPN BV, slopen buismast Hageweg 1 te Bruinisse; Comgoed BV, plaatsen

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING CALANDWEG EN SCHUURBEQUE BOEIJESTRAAT IN HET MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM, DE HUYBERTSTRAAT, ZIERIKZEE

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING CALANDWEG EN SCHUURBEQUE BOEIJESTRAAT IN HET MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM, DE HUYBERTSTRAAT, ZIERIKZEE INZAMELING GROF GROENAFVAL Binnenstad Zierikzee. Woont u in de binnenstad van Zierikzee en maakt u gebruik van een van de ondergrondse afvalcontainers? Dan kunt u maandag 9 november uw grof groenafval

Nadere informatie

PARKEERPLEK VOOR DE DEUR VAN HET GEMEENTEHUIS TEGEN KOSTPRIJS

PARKEERPLEK VOOR DE DEUR VAN HET GEMEENTEHUIS TEGEN KOSTPRIJS PARKEERPLEK VOOR DE DEUR VAN HET GEMEENTEHUIS TEGEN KOSTPRIJS Gewenningsperiode eindigt 1 september. Wie in het gemeentehuis moet zijn kan zijn auto het beste parkeren aan de voorzijde van het gemeentehuis

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ADMIRAAL DE RUYTER ZIEKENHUIS

INFORMATIEBIJEENKOMST ADMIRAAL DE RUYTER ZIEKENHUIS INFORMATIEBIJEENKOMST ADMIRAAL DE RUYTER ZIEKENHUIS Maandag 1 november van 19:30 tot 20:30 uur in het gemeentehuis van Schouwen-Duiveland, Zierikzee Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over zaken

Nadere informatie

Besluit landbouw milieubeheer Veranderen van de inrichting aan de Stoofweg 8 te Nieuwerkerk.

Besluit landbouw milieubeheer Veranderen van de inrichting aan de Stoofweg 8 te Nieuwerkerk. SPREEKUUR Het spreekuur van wethouder Houtekamer en wethouder Verseput op maandag 7 februari vervalt. De andere leden van het college van burgemeester en wethouders houden maandag tussen 10.00 en 11.00

Nadere informatie

SERVICELIJN DIGITAAL!

SERVICELIJN DIGITAAL! SERVICELIJN DIGITAAL! Hebt u een melding/vraag voor de Servicelijn Openbare werken en beschikt u over een persoonlijke DigiD inlogcode dan kunt u uw melding ook via www.schouwen-duiveland.nldigitaal loket

Nadere informatie

BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): B. Voorgenomen verleningen van bouwvergunningen

BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): B. Voorgenomen verleningen van bouwvergunningen BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): Het plaatsen van een carport Houtsnipstraat 19 te Zierikzee; Het uitbreiden van twee woningen Riekusweel 13 en 15 te

Nadere informatie

Het gemeentebestuur en de Dorpsraad Bruinisse bedanken alle Bruënaren die hebben meegedacht over een slogan voor het Programma Bruinisse.

Het gemeentebestuur en de Dorpsraad Bruinisse bedanken alle Bruënaren die hebben meegedacht over een slogan voor het Programma Bruinisse. BRUENAREN BEDANKT! Het gemeentebestuur en de Dorpsraad Bruinisse bedanken alle Bruënaren die hebben meegedacht over een slogan voor het Programma Bruinisse. Onder het motto Helpt u ons met een slogan voor

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING CALANDWEG EN SCHUURBEQUE BOEIJESTRAAT IN HET MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM, DE HUYBERTSTRAAT, ZIERIKZEE

INFORMATIEAVOND HERINRICHTING CALANDWEG EN SCHUURBEQUE BOEIJESTRAAT IN HET MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM, DE HUYBERTSTRAAT, ZIERIKZEE JONGEREN NEMEN SKATEVOORZIENINGEN IN GEBRUIK Zierikzee. Zaterdag 31 oktober zijn het skatepark Zierikzee en de skateplateau's voor mobiele toestellen in Brouwershaven, Noordgouwe, Kerkwerve en Serooskerke

Nadere informatie

DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WMO = meedoen DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving! Dat is het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die sinds begin 2007 geldt.

Nadere informatie

BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): B. Voorgenomen verleningen van bouwvergunningen

BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): B. Voorgenomen verleningen van bouwvergunningen BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): Het vergroten van de woning Sluispad 13 te Burgh-Haamstede; Het bouwen van een terrasoverkapping Hoogerwerfsweg de Tong

Nadere informatie

U wilt een evenement organiseren? Denk dan eerst aan de vergunningen!

U wilt een evenement organiseren? Denk dan eerst aan de vergunningen! U wilt een evenement organiseren? Denk dan eerst aan de vergunningen! Wat is een evenement? Heb ik een vergunning van de gemeente nodig? Of moet ik het evenement melden bij de gemeente? Aan welke voorschriften

Nadere informatie

Donderdag 6 maart 2014, week 10. Gemeenteblad

Donderdag 6 maart 2014, week 10. Gemeenteblad Donderdag 6 maart 2014, week 10 Gemeenteblad Bekendmaking beleidsregel Internetwinkels Deurne Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne maken bekend dat zij in hun vergadering van 25 februari 2014

Nadere informatie

AAN DE KANJERS VAN DE JEUGDBRANDWEER WESTERSCHOUWEN

AAN DE KANJERS VAN DE JEUGDBRANDWEER WESTERSCHOUWEN AAN DE KANJERS VAN DE JEUGDBRANDWEER WESTERSCHOUWEN Van harte gefeliciteerd met jullie nationale kampioenschap bij de aspiranten hoge druk. Een knappe prestatie, waarvoor jullie vast en zeker heel hard

Nadere informatie

WERK IN UITVOERING. Alvast bedankt voor uw medewerking.

WERK IN UITVOERING. Alvast bedankt voor uw medewerking. WERK IN UITVOERING WEGAFSLUITINGEN WEGENS HERBESTRATING Wegens herbestratingswerkzaamheden zijn de volgende wegen tijdelijk voor alle verkeer afgesloten. Dreischor. De Daniel Ockersestraat (Dreischor)

Nadere informatie

artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor: 1/6

artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor: 1/6 BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): Plaatsen project infopanelen op 4 plaatsen langs de gracht in Zierikzee; Plaatsen berging Regenboogstraat 5 te Zierikzee;

Nadere informatie

Dinsdag 14 december is het gemeentehuis vanaf uur. gesloten wegens een kerstbijeenkomst voor de medewerkers.

Dinsdag 14 december is het gemeentehuis vanaf uur. gesloten wegens een kerstbijeenkomst voor de medewerkers. SLUITING GEMEENTEHUIS Dinsdag 14 december is het gemeentehuis vanaf 12.00 uur gesloten wegens een kerstbijeenkomst voor de medewerkers. HERINRICHTING VISSERSHAVEN ( met logo bruinisse voortvarend) Bruinisse.

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders zijn van plan een bouwvergunning met ontheffing/vrijstelling te verlenen volgens:

Burgemeester en wethouders zijn van plan een bouwvergunning met ontheffing/vrijstelling te verlenen volgens: BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): slopen asbesthoudende golfplaten Ringdijk 6 te Scharendijke; vergroten woning (wijziging op bestaande vergunning) Korte

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 29 2008 Voornemen vrijstelling wet RO Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voornemens

Nadere informatie

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.).

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). Week 28 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). De verleende

Nadere informatie

RAADSVERGADERING De gemeenteraad vergadert donderdag 27 januari vanaf uur in de burgerzaal van het gemeentehuis.

RAADSVERGADERING De gemeenteraad vergadert donderdag 27 januari vanaf uur in de burgerzaal van het gemeentehuis. SPREEKUUR Het spreekuur van wethouder W. Stouten gaat maandag 24 januari niet door. De overige leden van het college van burgemeester en wethouders houden maandag wel spreekuur tussen 10.00 en 11.00 uur.

Nadere informatie

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning Week 1 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen RECTIFICATIE In onderstaande publicatie van 31 december 2015 stonden onjuiste kadastrale nummers van het perceel. In deze versie de correcte kadastrale nummers.

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 31 2010 Verkeersmaatregel Burgemeester en wethouders van Sluis brengen ter openbare kennis, dat ter voorkoming/beperking van door geparkeerde voertuigen veroorzaakte hinder

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 35-2009 Voornemen ontheffing en bouwvergunning Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij voornemens zijn ontheffing als bedoeld in artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt Officiële bekendmakingen Hier vindt u de gemeenteberichten van de Gemeente Oldambt. Dit zijn bekendmakingen van (ontwerp-) besluiten die de gemeente verplicht is te publiceren. Het gaat bijvoorbeeld om

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven.

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven. Week 52 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 27 november 2014 heeft ingestemd met

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK De voorzitter van de raadscommissie Middelen/Algemeen Bestuur maakt bekend dat er op

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK De voorzitter van de raadscommissie Middelen/Algemeen Bestuur maakt bekend dat er op OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 21 2008 OPENBARE KENNISGEVINGEN Raadscommissie Middelen/Algemeen Bestuur De voorzitter van de raadscommissie Middelen/Algemeen Bestuur maakt bekend dat er op woensdag 21 mei

Nadere informatie

Aanvraag bouwvergunning Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvraag om bouwvergunning is ingediend voor:

Aanvraag bouwvergunning Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvraag om bouwvergunning is ingediend voor: OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 52-2009 OPENBARE KENNISGEVINGEN Woningwet Aanvraag bouwvergunning Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvraag om bouwvergunning is ingediend

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK donderdag 26 november om uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK donderdag 26 november om uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 46-2009 Besluitvormende raadsvergadering De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op donderdag 26 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis een besluitvormende

Nadere informatie

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen

Nadere informatie

Maandag 28 september vergadert de adviesraad Wmo in kamer 1.30 van het gemeentehuis in Zierikzee. Deze vergadering begint om uur.

Maandag 28 september vergadert de adviesraad Wmo in kamer 1.30 van het gemeentehuis in Zierikzee. Deze vergadering begint om uur. SPREEKUUR Het spreekuur van burgemeester G.C.G.M. Rabelink komt maandag 28 september te vervallen. De overige leden van het college van burgemeester en wethouders houden maandag tussen 10.00 en 11.00 uur

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 6 2017 Onherroepelijk wijzigingsplan 'Galgenstraat 1 Sint Kruis' Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat tegen het vaststellingsbesluit van het wijzigingsplan

Nadere informatie

OUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): B. Voorgenomen verleningen van bouwvergunningen

OUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): B. Voorgenomen verleningen van bouwvergunningen BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): Stichting Obase, plaatsen erfafscheiding Raamstraat 3 te Zierikzee; D Achteromme, veranderen voorgevel Vlasakkers 1 te

Nadere informatie

BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): B. Voorgenomen verleningen van bouwvergunningen

BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): B. Voorgenomen verleningen van bouwvergunningen BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): Stichting Oude Zeeuwse kerken, plaatsen liftconstructie en draaibaar maken hekwerk Nieuwe Kerk, Kerkhof te Zierikzee;

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008. donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008. donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008 Besluitvormende raadsvergadering De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis een besluitvormende

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERING Samenleving en Bestuur van 3 februari vervalt Openbare Ruimte en Samenleving en Bestuur VERKIEZINGEN Woensdag 2 maart

COMMISSIEVERGADERING Samenleving en Bestuur van 3 februari vervalt Openbare Ruimte en Samenleving en Bestuur VERKIEZINGEN Woensdag 2 maart COMMISSIEVERGADERING De vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur van 3 februari vervalt. De vergadering wordt samengevoegd met de vergadering van de commissie Openbare Ruimte van maandag 7 februari.

Nadere informatie

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 INGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1) Locatie Omschrijving Activiteit Datum ontvangst Dossiernummer Dr.H.Mollerstraat

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK De voorzitter van de gemeenteraad van Sluis maakt bekend dat er op

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK De voorzitter van de gemeenteraad van Sluis maakt bekend dat er op OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 39 2017 Buitengewone openbare raadsvergadering (Afscheid burgemeester dhr. Peter Cammaert) De voorzitter van de gemeenteraad van Sluis maakt bekend dat er op woensdag 4 oktober

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Week 20 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel

Nadere informatie

UITNODIGING. Informatiebijeenkomst fusie Oosterscheldeziekenhuizen en ziekenhuis Walcheren

UITNODIGING. Informatiebijeenkomst fusie Oosterscheldeziekenhuizen en ziekenhuis Walcheren UITNODIGING Informatiebijeenkomst fusie Oosterscheldeziekenhuizen en ziekenhuis Walcheren Wanneer? Op dinsdag 22 september Tijdstip? Van 19.00 uur tot 20.30 uur (ontvangst vanaf 18.30 uur in de foyer)

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 25-2017 Publicatie ontwerp verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard spreken het voornemen uit om in de Velduil, ter hoogte van de zijkant van Velduil

Nadere informatie

PARKEERPLEK VOOR DE DEUR VAN HET GEMEENTEHUIS TEGEN KOSTPRIJS

PARKEERPLEK VOOR DE DEUR VAN HET GEMEENTEHUIS TEGEN KOSTPRIJS PARKEERPLEK VOOR DE DEUR VAN HET GEMEENTEHUIS TEGEN KOSTPRIJS Gewenningsperiode eindigt 1 september. Wie in het gemeentehuis moet zijn kan zijn auto het beste parkeren aan de voorzijde van het gemeentehuis

Nadere informatie

Woensdag 24 april 2013

Woensdag 24 april 2013 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

- Meerkoetenweg 26 b080386-2 Oprichten van twee landbouwschuren ingangsdatum 14 november 2011

- Meerkoetenweg 26 b080386-2 Oprichten van twee landbouwschuren ingangsdatum 14 november 2011 INGEKOMEN AANVRAGEN OM GEBRUIKSVERGUNNING Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat onderstaande aanvragen om gebruiksvergunning ter behandeling zijn ontvangen. Ingekomen aanvragen liggen niet

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders zijn van plan een bouwvergunning met ontheffing/vrijstelling te verlenen volgens:

Burgemeester en wethouders zijn van plan een bouwvergunning met ontheffing/vrijstelling te verlenen volgens: BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): Wijzigen bouwvergunning vergroten garage Ooststraat 7 te Nieuwerkerk; Veranderen winkelpui Appelmarkt 4 te Zierikzee;

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 17 2017 Publicatie ontwerp verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard spreken het voornemen uit om een algemene gehandicaptenparkeerplaats te reserveren

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 17 2017 Vooraankondiging bestemmingsplan Burgemeester en wethouders van Sluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3.12 Algemene

Nadere informatie

Voornemen uitschrijving burger(s) van gemeente Deurne naar land Onbekend

Voornemen uitschrijving burger(s) van gemeente Deurne naar land Onbekend Donderdag 19 september 2013, week 38 Voornemen uitschrijving burger(s) van gemeente Deurne naar land Onbekend Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het

Nadere informatie

Aanvragen evenementen & activiteiten. Afgehandelde aanvragen evenementen en activiteiten. Afgehandelde aanvraag nummeraanduiding

Aanvragen evenementen & activiteiten. Afgehandelde aanvragen evenementen en activiteiten. Afgehandelde aanvraag nummeraanduiding Officiële bekendmakingen gemeente Nieuwkoop week 32 5 augustus 2015 nr. 31 Aanvragen evenementen & activiteiten voor het houden van een collecte voor een weeshuis in Lusaka van 31 augustus tot en met 5

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad Ledeacker ongewijzigd heeft vastgesteld. Deze herziening wijzigt de bestemming Agrarische doeleinden van het perceel Dorpsstraat 15 te Ledeacker in Wonen waardoor de bouw van twee woningen mogelijk wordt.

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR OUDERS VAN JEUGDIGE STAPPERS

UITNODIGING VOOR OUDERS VAN JEUGDIGE STAPPERS UITNODIGING VOOR OUDERS VAN JEUGDIGE STAPPERS Gaat u mee een avondje stappen? Beste ouder(s) en/of verzorger(s) van jongeren tussen de 14 en 16 jaar. Weet u waar uw kind naar toe gaat als hij of zij gaat

Nadere informatie

Aanvragen evenementen & activiteiten

Aanvragen evenementen & activiteiten Officiële bekendmakingen gemeente week 17 datum 27 april 2016 nr.18 Aanvragen evenementen & activiteiten Reghthuysplein - aanvraag ontvangen voor het houden van een evenement 'Nacht van het plein' op 25

Nadere informatie

Ingekomen aanvraag omgevingsverguning uitgebreide procedure Stationsplein 2 Enkhuizen

Ingekomen aanvraag omgevingsverguning uitgebreide procedure Stationsplein 2 Enkhuizen Nr. 63358 5 juli Ingekomen aanvraag omgevingsverguning uitgebreide procedure Stationsplein 2 Enkhuizen Het college van burgemeester en wethouders neemt een ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide

Nadere informatie

Woensdag 26 september 2012

Woensdag 26 september 2012 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

HEB JIJ GOEDE IDEEEN VOOR EEN GAVE SPEELPLEK IN POORTAMBACHT 11?

HEB JIJ GOEDE IDEEEN VOOR EEN GAVE SPEELPLEK IN POORTAMBACHT 11? HEB JIJ GOEDE IDEEEN VOOR EEN GAVE SPEELPLEK IN POORTAMBACHT 11? Wat is voor jou een te gekke speelplek? Heb je daar ideeën over? En vind je het leuk om die ideeën samen met andere jongeren uit te werken

Nadere informatie

Week 5 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Omgevingsvergunningen

Week 5 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Omgevingsvergunningen Week 5 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

Nadere informatie

Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Beleidsregel Financiële verordening artikel Gemeente Someren

Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Beleidsregel Financiële verordening artikel Gemeente Someren Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Beleidsregel Financiële verordening artikel 212 2017 Gemeente Someren Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 april 2017 de Financiële

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 21-2010 Woningwet Aanvragen bouwvergunning Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend voor: Breskens het plaatsen

Nadere informatie

Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10

Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10 Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10 Abusievelijk stond in de publicatie van 10 maart 2016 namens burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 2 12 januari 2016 nummer 2 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 44 2016 INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen I. Ontvangen aanvragen: Omgevingsvergunningen: Druten: Bouwen: - Kattenburg 43, 6651AM, veranderen gevel t.b.v. het plaatsen van een automatenruimte (ontvangen 12-01-2016); Puiflijk:

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

GRONDIGE OPKNAPBEURT OPHAALBRUGGEN

GRONDIGE OPKNAPBEURT OPHAALBRUGGEN GRONDIGE OPKNAPBEURT OPHAALBRUGGEN De brug over de Oude Haven en de brug bij de Zuidhavenpoort krijgen een flinke opknapbeurt. Brug bij Zuidhavenpoort Van maandag 27 april tot ca. 12 juni wordt gewerkt

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 14 mei 2015

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 14 mei 2015 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 14 mei 2015 Kerkstraat 1, Sevenum apv vergunning exploitatievergunning 5975BH1 Publicatiedatum 14-05-2015 Vervaldatum 28-05-2015 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Vertrokken naar onbekende bestemming

Vertrokken naar onbekende bestemming Vertrokken naar onbekende bestemming Uit onderzoek van de afdeling Stadswinkel is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA)

Nadere informatie

Projectbesluiten ex art. 3.10 Wro en reguliere bouwvergunningen fase 1 Nieuw Gemengd Bedrijf in het LOG Witveldweg Grubbenvorst Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken bekend dat zij projectbesluiten

Nadere informatie

Voorlopige voorziening:

Voorlopige voorziening: trekken. De aangevraagde verandering heeft betrekking op het toestaan van een watersprinkler-installatie. Tevens was het College van Oosterhout van plan om op verzoek van Agrichem B.V., paragraaf 13.2

Nadere informatie

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Tijdelijke bouwvergunning en tijdelijke ontheffing Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Burgemeester en Wethouders van Texel; beschikkende op de aanvraag om een bouwvergunning

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK een openbare besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van Sluis plaatsvindt.

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK een openbare besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van Sluis plaatsvindt. OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 19 2017 Besluitvormende raadsvergadering De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op woensdag 24 mei 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis een openbare

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 05 maart 2015

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 05 maart 2015 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 05 maart 2015 Americaanseweg 64, Kronenberg bestemmingsplan bestemmingsplan wijzigingsplan 5976NE64 Publicatiedatum 05-03-2015 Vervaldatum 16-04-2015 Burgemeester en

Nadere informatie

W.H. Verwijs, slopen schuur en hobbykas Bouwmansweg 10 te Burgh-Haamstede; Bouwbedrijf Boogert BV, veranderen voorgevel Unastraat 8-10 te Nieuwerkerk;

W.H. Verwijs, slopen schuur en hobbykas Bouwmansweg 10 te Burgh-Haamstede; Bouwbedrijf Boogert BV, veranderen voorgevel Unastraat 8-10 te Nieuwerkerk; BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): C.J.Jonker, plaatsen dakkapellen Rozemarijnstraat 4 te Zierikzee; W.H. Verwijs, slopen schuur en hobbykas Bouwmansweg

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK Informatieve/opiniërende raadsbijeenkomst dinsdag 15 februari vervalt

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK Informatieve/opiniërende raadsbijeenkomst dinsdag 15 februari vervalt OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 6 2011 Informatieve/opiniërende raadsbijeenkomst dinsdag 15 februari vervalt De openbare informatieve/opiniërende raadsbijeenkomst van dinsdag 15 februari aanstaande komt te

Nadere informatie

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden.

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden. Nummer : 29 Datum : 16-07-2014 --------------------------------------------------------------------------------------------- LEESWIJZER De gemeente Weert publiceert bekendmakingen op de website van de

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 51 2016 Exploitatieovereenkomst appartementengebouw De Bever Het college van Burgemeester en Wethouders van Heerhugowaard heeft op 6 december 2016 besloten in te stemmen met de exploitatieovereenkomst

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 31-2017 Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Marconistraat 11 in Heerhugowaard Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 14 juli 2017 een kennisgeving

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad terras aan Breestraat 18 van 23 t/m 25 mei 2015 tijdens de Pinksterkermis in Sint Anthonis (verzonden 22 april 2015) 2. Gemeente Sint Anthonis (evenementenvergunning) - het verlenen van een vergunning

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 967021 behandeld door mevrouw SGM Jacobs doorkiesnummer +31 77 3596828 besluitdatum 10 april 2017 onderwerp besluit Omgevingsvergunning Op 30 mei 2016 en op 6

Nadere informatie

HOORZITTING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN

HOORZITTING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Medium De Wiekslag Rubriek Gemeentelijk nieuws Editie 1 februari 2011 NIEUWS VAN DE RAAD De raad van de gemeente Winsum komt dinsdagavond 8 februari 2011 in openbare vergadering bijeen. De vergadering

Nadere informatie

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9.

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9. Waterschap Brabantse Delta t.a.v. de heer L.M.J. Vogels Postbus 5520 4801 DZ BREDA Raamsdonksveer, Ons kenmerk : HZ_WABO20130543 Bijlage(n) : div Uw brief : 19 december 2013 Uw kenmerk : OLO dossiernummer

Nadere informatie

Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen op Zoom te worden.

Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen op Zoom te worden. Gemeentepagina Woudrichem week 33 Burgemeester Petter neemt afscheid van de gemeente Woudrichem Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 8 2008 Voornemen verlenen vrijstelling wet RO Aardenburg Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat zij op grond van artikel 18, lid 4 onder a van het bestemmingsplan

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 26 2017 Raadscommissies op 4 & 5 juli Raadscommissie Samenleving/Middelen dinsdag 4 juli 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis; voorzitter: de heer C.J.

Nadere informatie

Advertenties week 36 voor in het Heerhugowaards Nieuwsblad

Advertenties week 36 voor in het Heerhugowaards Nieuwsblad Advertenties week 36 voor in het Heerhugowaards Nieuwsblad NIEUWSBERICHT Voornemen uitschrijving Basisregistratie Personen Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard zijn voornemens om de

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK Verleende vergunning op grond van de Verordening inzake kansspelautomaten en speelautomatenhallen 2010

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK Verleende vergunning op grond van de Verordening inzake kansspelautomaten en speelautomatenhallen 2010 OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 26 2014 Verleende vergunning op grond van de Verordening inzake kansspelautomaten en speelautomatenhallen 2010 De burgemeester van Sluis maakt bekend dat zij op 11 juni 2014

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 37 2015 Kennisgeving beschikking brandveilig gebruik Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. beschikking Omgevingsvergunning Documentnummer: 921860 Aanvraag Op 20 februari 2013 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 43 2013. een openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeenteraad van Sluis plaatsvindt.

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 43 2013. een openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeenteraad van Sluis plaatsvindt. OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 43 2013 Besluitvormende raadsvergadering De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op donderdag 24 oktober 2013 om 19.30 uur een openbare besluitvormende raadsvergadering

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 22 oktober 2015

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 22 oktober 2015 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 22 oktober 2015 Losbaan 42, Lottum milieuvergunning AMVB melding 5973RL42 Publicatiedatum 22-10-2015 Vervaldatum 03-12-2015 Voor een aantal inrichtingen

Nadere informatie

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren,

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren, Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven Behandeld door : Wouters, R. Uw brief van : -- Doorkiesnummer : 040-2631674 Uw kenmerk : -- E-mailadres : r.wouters@nuenen.nl Ons kenmerk : 2013.23982

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 18 april 2017 van de heer J. de Vries een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de schuur,

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen I. Ontvangen aanvragen: Omgevingsvergunningen: Afferden: Bouwen: - Pas 7 6654AK, renoveren dak (ontvangen 12-5-2015); Druten: Uitweg: - Vierschaar nabij nr. 24, 6651AS, aanleggen

Nadere informatie

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN gemeentes LUIS Postadres: Postbus 27 4500 AA Oostburg Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN Bezoekadres: Nieuwstraat 22 4501 BD Oostburg Telefoon

Nadere informatie

Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld uitwerkingsplan Partiële herziening Uitwerkingsplan Park Maashorst kamer 1

Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld uitwerkingsplan Partiële herziening Uitwerkingsplan Park Maashorst kamer 1 Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld uitwerkingsplan Partiële herziening Uitwerkingsplan Park Maashorst kamer 1 Vaststelling uitwerkingsplan Het College van burgemeester en wethouders van Uden maakt op

Nadere informatie