DUAL 19 GEBRUIKERSHANDLEIDING V 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DUAL 19 GEBRUIKERSHANDLEIDING V 1.0"

Transcriptie

1 DUAL 19 GEBRUIKERSHANDLEIDING V 1.0

2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VERZORGING EN ONDERHOUD BUITENAANZICHT TOETSDEFINITIES AAN DE SLAG SIM-kaart installeren Batterij installeren Batterij opladen Beveiligingsinstellingen UW TELEFOON Telefoon aanzetten Oproep doen Oproep weigeren Oproep beantwoorden Volume regelen Gesprek beëindigen Nooddienst Doorkiesnummer bellen/snel kiezen Gemiste oproepen/gekozen nummers Oproep doorschakelen Oproep blokkeren T-flash kaart Uitschakelen STANDBY-SCHERM LIJST VAN DE VOORNAAMSTE MENU S EN SUBMENU'S BELLIJST Gekozen nummers Ontvangen oproepen Gemiste oproepen Geweigerde oproepen Alles wissen Beltijd GPRS-debiet MEDIA Camera DV Afbeeldingenviewer Videospeler FM radio TELEFOONBOEK BESTANDSBEHEER

3 13. BERICHT SMS sjablonen Voice mail Infornatieberichten SMS instellingen MMS instellingen Berichtengeheugen Bericht schrijven Postvak IN Postvak UIT Postvak CONCEPTEN Postvak VERZONDEN EXTRA'S Alarm Kalender Rekenmachine Recorder STK INSTELLINGEN Belinstelling Telefoon Scherm Beveiliging Profielen Link SPELLETJES Afbeeldingenviewer Boxman INTERNET URL Startpagina Bladwijzers Geschiedenis Snapshot WAP instellingen TECHNISCHE INFORMATIE... 35

4 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Lees deze basisinstructies goed door. Het niet opvolgen van de instructies kan gevaar opleveren of onwetting zijn. Voor uitbreide informatie kunt u de gebruikershandleiding raadplegen. Schakel de telefoon uit wanner u in de buurt bent van chemische fabrieken, tankstations en andere locaties met explosiegevaar. Houd de telefoon buiten het bereik van kinderen. Gebruik uit veiligheidsoverwegingen tijdens het autorijden de handsfree-installatie. Moet u in een noodgeval toch bellen, parkeer dan eerst uw auto langs de kant van de weg. Schakel de telefoon uit wanneer u aan boord gaat van een vliegtuig en zet de telefoon tijdens de vlucht niet aan. Wees voorzichtig wanneer u de mobiele telefoon gebruikt in de buurt van bepaalde apparaten, zoals pacemakers, gehoortoestellen en andere elektro-medische apparaten; mobile telefoons kunnen interferentie veroorzaken. Accessoires en onderdelen van een ander merk vallen nimmer onder de garantie. Demonteer de telefoon niet zelf. Als uw mobiele telefoon niet naar behoren werkt, neem dan contact op met de leverancier. Laad de telefoon alleen op wanneer de batterij in het toestel zit. Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte en houd het toestel uit de buurt van brandbaar en explosief materiaal. Houd de telefoon uit de buurt van magnetische voorwerpen, zoals magneetschijven of creditcards; zo voorkomt u demagnetisatie. Voorkom dat de telefoon in aanraking komt met vloeistoffen. Gebruik de telefoon niet op plaatsen met een te hoge of te lage omgevingstemperatuur. Stel de telefoon niet bloot aan direct zonlicht, hoge vochtigheid of stof. Gebruik geen vloeistof of vochtige doek met agressieve schoonmaakmiddelen om de telefoon te reinigen. Mobiele telefoons kunnen gevoelig zijn voor interferentie, wat de werking nadeling kan beïnvloeden. Gebruik uitsluitend goedgekeurde accessoires en batterijen. Het gebruik van verkeerde accessoires kan gevaarlijk zijn en u letsel toebrengen of uw telefoon beschadigen. Gebruik het toestel uitsluitend in de normale houding, zoals dat in de productinformatie beschreven staat. Raak de antenne niet onnodig aan. Zorg ervoor dat de telefoon ingeschakeld is en het netwerk beschikbaar is. Toets bij nood het noodnummer in en druk op de beltoets. Geef uw locatie door. Beëindig de noodoproep pas nadat men u heeft toegestaan dit te doen. 2. VERZORGING EN ONDERHOUD Onderhoud van de batterij Het apparaat wordt gevoed door een oplaadbare batterij. Als de batterij bijna leeg is, moet u deze opnieuw opladen. Om de levensduur van de batterij te verlengen laat u de batterij leeggaan alvorens deze opnieuw op te laden. Wanneer de lader niet in gebruik is, dient hij losgekoppeld te zijn van zowel lichtnet als telefoon. Is de batterij eenmaal vol, koppel deze dan los van de lader. Overbelasting kan de levensduur van de batterij bekorten. Extreme temperaturen kunnen van invloed zijn op de capaciteit van de batterij. Deze werkt alleen bij kamertemperatuur (tussen 15 en 25 C). Als de temperatuur van de batterij te hoog of te laag is, zal de batterij niet opgeladen worden en niet goed werken.

5 Extreme temperaturen tasten de prestatie van de batterij aan. Gebruik de batterij alleen waarvoor deze bedoeld is. Gebruik nooit een niet goedgekeurde of beschadigde batterij. Zorg ervoor dat de batterij nooit kortsluiting maakt. Kortsluiting kan onbedoeld ontstaan wanneer een metalen voorwerp, zoals een munt, clip of pen, een directe verbinding maakt tussen de + en polen (metalen stripjes op de batterij). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij of magnetische voorwerpen in de buurt heeft. Kortsluiting kan de batterij of de aansluitingen beschadigen. Laat de batterij niet op een zeer warme of koude plek, zoals een afgesloten auto in de zomer of de winter. Alle bovengenoemde aanbevelingen gelden de telefoon, de batterij, de oplader en eventuele accessoires. Wanneer de telefoon of accessoires niet naar behoren functioneren, wendt u zich dan tot bevoegde onderhoudsdiensten. Beschadigde batterijen kunnen componenten als plastics beschadigen of vernietigen. Wanneer de telefoon of de accessoires naar een normale temperatuur terugkeren, kan zich in het inwendige vocht vormen en de printplaten beschadigen. Probeer niet telefoon of accessoires open te maken, anders dan aangegeven in deze handleiding. Stel telefoon en accesoires niet bloot aan een val, slag of schok. Inwendige printplaten en fijne mechanica kunnen bij ruwe behandeling breken. Gebruik geen chemicaliën, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om de telefoon of de accessoires schoon te maken. Breng op de telefoon en de accessoires geen verf aan. Verf kan de bewegende delen doen vastzitten en juist functioneren belemmeren. Gebruik uitsluitend de geleverde of goedgekeurde reserveonderdelen. Niet goedgekeurde onderdelen, veranderingen of toevoegingen kunnen de telefoon beschadigen en indruisen tegen de wettelijke regels inzake zendapparatuur. Werp een afgedankte batterij niet in het vuur! Verwijder afgedankte batterijen in overeenstemming met de bij u geldende regels voor afval. Recycleer indien mogelijk! Gooi een batterij niet bij het gewone huisvuil! Onderhoud van de mobiele telefoon Houd het toestel droog. Neerslag, vocht en alle mogelijke vloeistoffen kunnen mineralen bevatten die corrosie veroorzaken in inwendige onderdelen en elektrische circuits. Als uw toestel nat geworden is, verwijder dan de batterij en laat het toestel volledig drogen alvorens de batterij terug te plaatsten. Gebruik of bewaar het toestel niet op stoffige of vervuilde plaatsen, ten einde schade aan bewegende onderdelen en componenten te voorkomen. Bewaar telefoon en toebehoren niet in warme ruimten. Hoge temperaturen bekorten de levensduur van elektrische toestellen. Gooi de afgedankte apparaten niet bij het gewone huisvuil. Tijdens het opladen mag u de telefoon niet gebruiken. Deze dient vóór gebuik van de oplader verwijderd te zijn. VERDERE VEILIGHEIDSINFORMATIE Telefoon en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen. VERANTWOORD TELEFOONGEBRUIK Houdt u zich aan de bijzondere regels die kunnen gelden in bepaalde omgevingen waarin u zich bevindt. Schakel de telefoon altijd uit daar waar het gebruik ervan verboden is of interferentie kan veroorzaken of gevaar kan opleveren. Gebruik de telefoon uitsluitend in de normale gebruikshouding. Deze telefoon voldoet aan de richtlijnen voor straling, indien hij in de normale stand

6 tegen uw oor gehouden wordt of zich minstens 2,2 cm. van uw lichaam bevindt. Wanneer het toestel in een étui, heuptasje of andere houder op het lichaam wordt gedragen, mogen deze geen metaal bevatten, en de boven aangegeven afstand tot het lichaam moet in acht worden genomen. Doordat delen van het toestel magnetisch zijn, kunnen metalen voorwerpen worden aangetrokken. Houd geen credit cards of andere magnetische media in de buurt van het toestel: daarop opgeslagen informatie kan worden gewist. MEDISCHE APPARATUUR Het gebruik van apparatuur die radiosignalen uitzendt, zoals mobiele telefoons, kan interfereren met onvoldoende afgeschermde medische apparatuur.raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of dat voldoende tegen radiosignalen van buitenaf is beschermd, of als u een vraag heeft. Wanneer borden in gezondheidscentra u manen uw toestel uit te schakelen, doet u dat dan ook. Ziekenhuizen en andere gezondheidscentra maken soms gebruik van apparatuur die gevoelig is voor radiosignalen van buitenaf. PACEMAKER Fabrikanten van pacemakers adviseren een minimumafstand van 15 cm. tussen mobiele telefoon en pacemaker, teneinde interferentie met de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen zijn in overeenstemming met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van WTR (Wireless Technology Research). Dragers van pacemakers dienen: de telefoon altijd minstens 15 cm. van de pacemaker te houden; de telefoon niet in een borstzak te dragen; de telefoon tegen het oor aan die zijde van het lichaam te houden die het verst verwijderd is van de pacemaker, om zo de kans op interferentie te verkleinen. Wanneer u vermoedt dat er kans op interferentie bestaat, schakel het toestel dan uit en houdt het verder weg. GEHOORTOESTEL Het kan voorkomen dat een digitaal draadloos apparaat interferentie veroorzaakt bij een gehoortoestel. Neem in geval van interferentie contact op met uw leverancier. VOERTUIGEN Radiosignalen kunnen invloed hebben op elektrische systemen in motorvoertuigen (bijv. elektrische brandstofinjectie, ABS remsysteem, automatische cruise control, airbag systeem) die niet correct geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn. Neem contact op met de fabrikant of de leverancier voor meer informatie over uw voertuig of accessoire. Houd of vervoer geen ontvlambare vloeibare gassen bij de mobiele telefoon of haar accessoires. Voor voortuigen uitgerust met airbags: weest u zich ervan bewust dat de activering van airbags met aanzienlijke kracht gepaard gaat. Plaats derhalve geen voorwerpen, dus ook geen vaste of draagbare ontvang- en zendapparatuur, in de ruimte boven de airbag of elders waar de airbag zou kunnen expanderen. Ernstig letsel kan ontstaan wanneer de mobiele telefoonuitrusting niet correct is geïnstalleerd en de airbag geactiveerd wordt. Het is verboden de mobiele telefoon te gebruiken tijdens een vlucht. Schakel de telefoon uit voordat u aan boord van een toestel gaat. Het gebruik van draadloze communicatie binnen een vliegtuig brengt mogelijk risico's met zich mee voor de vliegveiligheid. Het

7 kan bovendien onwettig zijn. GEBIEDEN MET EXPLOSIEGEVAAR Schakel de telefoon altijd uit in een gebied met mogelijk explosiegevaar en volg de borden en aanwijzingen. Mogelijk explosiegevaar bestaat onder meer op die plaatsten waar gewoonlijk van u verlangd wordt dat u de motor uitzet. Op zulke plaatsten kunnen vonken explosie of brand veroorzaken, met persoonlijk letsel en zelfs de dood tot gevolg. Schakel de telefoon uit op benzinestations, bij benzinepompen en in garages. Houdt u aan de beperkingen die gelden voor het gebruik van apparatuur die kan zenden en ontvangen in de nabijheid van plaatsten waar brandstof wordt opgeslagen en verkocht, chemische fabrieken en plaatsen waar gewerkt wordt met explosieven. Terreinen met explosiegevaar zijn vaak -maar niet altijd- duidelijk aangegeven. Dit geldt ook voor scheepsruimen, vervoer of opslag van chemicaliën, voertuigen die vloeibare brandstof gebruiken (zoals propaan of butaan), en gebieden waar de lucht chemicaliën bevat of deeltjes, bijv. meel, stof of andere fijne deeltjes. NOODOPROEPEN (BELANGRIJK!) Mobiele telefoons als deze maken gebruik van radiosignalen, het mobiele telefoonnetwerk, het aardomspannende netwerk en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Dit alles betekent dat verbinding niet onder alle omstandigheden kan worden gegarandeerd. U mag zich derhalve nooit uitsluitend op een mobiele telefoon verlaten voor belangrijke zaken als het inroepen van medische hulp. VEILIGHEID OP HET PUNT VAN STRALING Dit model voldoet aan de internationale richtlijnen inzake radiogolven. Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Het ontwerp is zodanig dat de limieten voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen niet worden overschreden. Deze richtlijnen werden vastgesteld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en omvatten veilgheidsmarges die de veiligheid van alle personen, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand, garanderen. Deze richtlijnen maken gebruik van een meeteenheid die bekend is als SAR (Specific Absoption Rate). De SAR limiet van de ICNIRP voor mobiele telefoons bestemd voor het algemene publiek is 2.0 W/kg. Aangezien de SAR gemeten is bij gebruikmaking van het hoogste zendvermogen van het toestel, is de feitelijke SAR van het toestel tijdens gebruik normaal gesproken onder het boven vermelde niveau. Dit dank zij de automatische bijstelling naar het vermogen dat minimaal vereist is om het netwerk te bereiken. Alle telefoons, ongeacht de verschillen in SAR niveau en in standplaats, voldoen aan de eisen die de overheid stelt inzake veilige blootstelling. De World Healh Organization heeft op basis van huidig wetenschappelijk inzicht gesteld dat er geen aanwijzing bestaat voor de noodzaak van speciale voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van mobiele telefoons. Van die zijde wordt de gebruiker erop gewezen dat de blootstelling, indien gewenst, gereduceerd kan worden door de lengte van de gesprekken beperkt te houden of door door middel van een handsfree-set het toestel van hoofd en lichaam verwijderd te houden.

8 3. Buitenaanzicht 1. Oortelefoon 2. Scherm 3. Rechter zachte toets 4. Einde-/Aan-uit toets 5. Cijfertoets 6. OK-toets 7. Beltoets 8. Besturingstoets 9. Aansluiting voor hoofdtelefoon/oplader 10. Oogje van draagriem 11. Camera 12. Luidspreker 13. Linker zachte toets

9 4. Toetsdefinities Toets Definitie 1. Druk na het invoeren van nummers op deze toets voor opties. 2. Druk in de standby-modus op deze toets om in het hoofdmenu te komen. 1. Druk tijdens het gebruik van de menu-functies op deze toets om een menu-optie te selecteren. 1. Terug naar het vorige scherm. 2. Druk vanuit het startscherm op deze toets om in de snelkoppeling van uw keuze te komen. 1.Druk op deze toets om te bellen met gebruikmaking van SIM1, of om een inkomende oproep aan te nemen.2. Druk in de standby-modus op deze toets om toegang te krijgen tot gebelde gesprekken. 1. Voornamelijk gebruikt voor Aan/Uit. 2. Druk in een willekeurige interface op deze toets om terug te keren naar het standby-scherm. 3. Einde oproepen of inkomende oproepen weigeren. 1. Druk op deze toets om door menu s te bewegen. 2. Druk tijdens een gesprek op deze toets om het volume te verhogen of te verminderen. 3. Druk vanuit het startscherm op deze toets om in de snelkoppeling van uw keuze te komen. 1. Met deze toetsen voert u in de standby-modus telefoonnummers in en opent u de bel-interface. 2. Met deze toetsen voert u in de invoer-modus relevante schrijftekens in. 1. In de belinterface voert u met deze toetsen het relevante teken in. 2. Met deze toetsen regelt u het volume bij open FM / audio / video interface. 3. In de invoer-modus kunt u door op # te drukken van invoermethode veranderen; door een druk op de * toets voert u relevante punctuatie in. 4. * toets kan input relevante interpunctie.

10 5. Aan de slag 5.1 SIM-kaart installeren Wanneer u zich abonneert op een mobiel network, ontvangt u een insteek SIM-kaart, samen met details van uw abonnement, zoals PIN-code en beschikbare optionele diensten. Let op: Uw SIM-kaart niet buigen of bekrassen. Bescherm de SIM-kaart tegen statische elektriciteit, water en vuil. Aanwijzing:Druk de SIM-kaart met de gouden contactpunten naar de telefoon toe in de daartoe bestemde sleuf. 5.2 Batterij installeren

11 Voorzichtig: Installeer volgens de bovenstaande afbeelding om te voorkomen dat de verbindingen van de batterij afbreken. 5.3 Batterij opladen Steek de oplader in; het flash-symbool op de stekker van de oplader moet naar boven wijzen. Sluit de oplader aan op een standaard stopcontact en het batterij-icoontje in de rechterbovenhoek van het scherm zal beginnen te lopen. Wanneer dat stopt, is de batterij volledig opgeladen. Druk op beide zijden van de stekker van de oplader en koppel deze los van de telefoon. Als de batterij bijna leeg is, verschijnt de melding batterij leeg over het scherm en het batterij-icoontje zal er leeg uitzien. Als het vermogen van de batterij te gering is, zal de telefoon automatisch uitschakelen. Gebruik de telefoon niet voor langere tijd wanneer de batterij bijna leeg is, anders kan deze beschadigd raken. 5.4 Beveiligingsinstellingen -PIN code PIN code(personal Identity Number)Voorkomt ongeoorloofd gebruik van uw telefoon. De PIN-code wordt samen met de SIM-kaart verstrekt door uw netwerk-provider. Als u drie maal achtereen de verkeerde code invoert, wordt de PIN-code geblokkeerd. Om deze weer te deblokkeren dient u uw PUK-code in te voeren. Uw PUK-code wordt verstrekt door uw netwerk-provider. -Aan Functie wachtwoord voor opstarten activeren/ wijzigen/ uitschakelen (de lengte van het wachtwoord is 4 tot 8 cijfers). Als u de functie wachtwoord voor opstarten activeert, moet u elke keer dat u de telefoon gebruikt het wachtwoord invoeren. Als u het wachtwoord voor opstarten wenst te wijzigen of de functie wachtwoord voor opstarten wenst uit te schakelen, gaat u naar de optie Wijzigen/Uitschakelen.

12 6. Uw telefoon 6.1 Telefoon aanzetten Druk enige tijd op de einde-toets om de telefoon aan te zetten; het scherm licht op en er verschijnt een animatie. Als er geen SIM-kaart ingebracht is, of de SIM-kaart maakt niet voldoende contact, dan verschijnt het bericht SIM inbrengen op uw telefoon. In deze toestand heeft u slechts toegang tot een deel van het menu en bent u enkel gerechtigd tot het doen van noodoproepen. Als de PIN-code is geblokkeerd, wordt u op het scherm geattendeerd op de noodzaak de PUK-code in te voeren; eerder kan de telefoon niet worden aangezet. De telefoon zoekt, indien aangezet, automatisch het netwerk. Als uw telefoon correct toegang tot een netwerk heeft verkregen, verschijnt de naam van het netwerk alsmede de sterkte van het signaal. Als uw telefoon niet of niet correct toegang heeft verkregen, zijn uw mogelijkheden beperkt tot het doen van noodoproepen en andere functies die niet van het netwerk afhankelijk zijn. 6.2 Oproep doen Druk in de standby-modus op een cijfertoets om toegang te krijgen tot het kiespaneel en voer het telefoonnummer in. Wanneer u dat gedaan heeft, drukt u op de beltoets om een oproep te doen. Bij interlokaal bellen voert u vóór het abonneenummer een kengetal in. Druk op linker zachte toets om in Opties te komen. -Voeg toe aan Contacten Een telefoonnummer opnemen in de telefoongids. -Voeg toe aan bestaand contact Een telefoonnummer toevoegen aan een bestaande naam. -Stuur SMS Een SMS bericht zenden naar een bepaald nummer. -Stuur MMS Een MMS bericht zenden naar een bepaald nummer. -Voer Wpn in Pauze: p/wachten: w. -SIM 1 oproep Nummer van SIM-kaart 1 kiezen. -SIM 2 bel Nummer van SIM-kaart 2 kiezen.

13 -IP oproep IP nummer kiezen. 6.3 Oproep weigeren Druk op de einde-toets om een inkomende oproep te weigeren. 6.4 Oproep beantwoorden Wanneer u een oproep ontvangt, gaat de telefoon rinkelen of trillen en verschijnt op het scherm een teken voor een inkomende oproep. Druk op de beltoets om te beantwoorden. Druk tijdens het gesprek op menu en u krijgt de volgende opties: Op handsfree zetten Hutselen Contact Berichten Gesprek opnemen Opname starten In de zwijgstand zetten 6.5 Volume regelen Het volume regelt u door tijdens een gesprek op de linker dan wel de rechter toets te drukken. 6.6 Gesprek beëindigen Druk op einde-toets om een oproep te beëindigen of te annuleren. 6.7Noodoproep doen U kunt zonder SIM-kaart een alarmnummer bellen. Neem contact op met uw provider om het alarmnummer te verkrijgen. 6.8 Doorkiesnummer bellen / Snelkiezen Druk in het kiespaneel, na het invoeren van het telefoonnummer, snel driemaal op de sterretje-toets (*), tot de letter P verschijnt; voer vervolgens het extra nummer in. 6.9 Gemiste oproepen / Gekozen nummers Ga in het Hoofdmenu staan, vervolgens: -> bellijst -> Gemiste oproepen / Gekozen nummers. Druk in de standby-modus op de beltoets om gekozen nummers na te kijken.

14 6.10 Oproep doorschakelen Wanneer oproep doorschakelen is geactiveerd, worden inkomende oproepen doorgeschakeld naar de voic of naar andere telefoonnummers, al naar gelang de instelling van de functie oproep doorschakelen Oproep blokkeren Wanneer oproep blokkeren geactiveerd is, worden bepaalde oproepen geblokkeerd afhankelijk van de instelling van de functie oproep blokkeren. Neem contact op met uw provider om u voor deze functie aan te melden T-flash kaart Steek de T-Flash-kaart in de sleuf aan de zijkant van de telefoon. Hierdoor wordt het Flash-geheugen van de telefoon uitgebreid Uitschakelen Houd in de standby-modus de einde-toets enige tijd ingedrukt om de telefoon uit te schakelen. 7. Standby-scherm Houd de einde-toets enige tijd ingedrukt om de telefoon aan te zetten. Het scherm zal oplichten en u krijgt een animatie te zien. Op het scherm geven iconen informatie over het netwerk, de signaalsterkte, het batterijniveau, tijd en datum, alsmede de telefoonconfiguratie. Raadpleeg de informatie over iconen in het standby-scherm. 8. Lijst van de belangrijkste menu s en submenu's Druk in het standby-scherm op de OK-toets om in het hoofdmenu te komen. Het hoofdmenu bevat de volgende items: (1)Bellijst, (2)Media, (3)Telefoonboek, (4)Bestandsbeheer, (5)Bericht, (6)Extra's, (7)Instellingen, (8)Spelletjes, (9)Internet. In totaal dus 9 items. Hieronder vindt u de lijst van de belangrijkste menu s en submenu s: Bellijst Gekozen nummers Ontvangen oproepen Gemiste oproepen Geweigerde oproepen Alles wissen Beltijd GPRS debiet Media Camera DV Afbeeldingenviewer

15 Video-speler FM radio Telefoonboek Bestandsbeheer Berichten Bericht schijven Postvak IN Postvak UIT Postvak CONCEPTEN Postvak VERZONDEN Extra's Alarm Kalender Rekenmachine Geluidsrecorder STK Instellingen Belinstellingen Telefoon Scherm Beveiliging Profielen Link Spelletjes Afbeeldingenviewer Boxman Internet URL Startpagina Bladwijzer Geschiedenissen Snapshot WAP instelling 9. Bellijst 9.1 Gekozen nummers Toon de lijst van laatste gekozen nummers Druk op OK om details te bekijken, of druk op Opties: -Detail De gegevens van de gekozen nummers tonen (nummer, datum, tijd, duur, stijl en SIMnaam).

16 -Bellen Het nummer opnieuw bellen. -Opslaan Het nummer opslaan naar telefoon/sim1/sim2. -Bericht zenden SMS SMS naar ontvanger zenden. MMS MMS naar ontvanger zenden. -Toevoegen aan bestaand contact Het nummer toevoegen aan bestaand contact. -Instellen als afgewezen nummer Instellen als afgewezen nummer. -IP oproep doen Naar SIM1/SIM2 gaan, IP prefix-nummer aan het nummer toevoegen en oproepen. -Wissen Het nummer wissen. -Alles wissen Alle nummers wissen. 9.2 Ontvangen oproepen Zie gekozen oproepen 9.3 Gemiste oproepen Zie gekozen oproepen 9.4 Geweigerde oproepen Zie gekozen oproepen 9.5 Wis alles Alle records wisen. 9.6 Beltijd Gedetailleerde informatie tonen van SIM1/SIM2: laatste oproep, ontvangen oproepen, gekozen nummers, alle oproepen. Druk op Reset om de beltijd te resetten. 9.7 GPRS-debiet Selecteer eerst SIM1 of SIM2, druk dan op de OK-toets om inzage te verkrijgen in: laatst verzonden, laatst ontvangen, totaal verzonden, totaal ontvangen. Druk op Reset om de teller te resetten. 10. Media 10.1 Camera Op het scherm kunt u een foto bekijken. Om een opname te maken drukt u op de OKtoets. Via terug komt u weer in het bovenliggende menu. Door te drukken op Opties

17 krijgt u toegang tot: Foto directory Andere map Verzenden: MMS/ Bluetooth Dia-vertoning Wissen Instellen als schermachtergrond Naam wijzigen Markeren: Markeren/ Markering opheffen/ Alles markeren/ Alle markering opheffen Detail: Bestandsnaam/ Datum/ Tijd/ Grootte/ Locatie/ Resolutie Dia-instelling: Effect selecteren (Geen/ vak uitrekken/ rooster uitrekken/ naar rechts uitrekken/ naar links uitrekken/ naar boven uitrekken/ naar beneden uitrekken/ volgorde); Dia-vertoningsduur (2 sec./ 3 sec./ 6 sec./ 10 sec./ 16 sec./ 20 sec.) Instellingen Kwaliteit: Hoog/ Normaal/ Laag Schittering vermijden: 50Hz/ 60Hz Sluiter: Activeren/ Deactiveren Automatisch opslaan: Activeren/ Deactiveren Parameter prompt: Activeren/ Deactiveren Opslaglocatie: Bestandsmap selecteren om op te slaan Help: De help informatie beschikbaar stellen Druk op de rechter of linker toets om te komen in: Grootte: 1280x960/ 640x480/ 320x240/ 176x220 Omgeving: Normaal/ Nacht Licht Contrast Belichtingscompensatie Lijst: Geen lijst/ Lijst1 Burst: Verboden/ 3 Foto s/ 6 Foto s Witbalance: Automatisch/ Gloeilamplicht/ TL-licht/ Zonlicht/ Bewolkt Vertraging: Verboden/ 3sec./ 10sec. Effect: Normaal/ Zwart-wit/ Rood/ Groen/ Blauw/ Geel/ Negatief/ Linnen 10.2 DV U kunt op het scherm een video-opname bekijken; druk op de OK-toets om een opname te maken en druk op terug om terug te keren naar het bovenliggende menu. Druk op opties om toegang te krijgen tot: Video directory Nieuwe map Audio gebruiken: AAN-animatie/ UIT-animatie Verzenden: MMS/ Bluetooth Wissen Details: Bestandsnaam/ Datum/ Tijd/ Grootte/ Locatie/ Resolutie/ Duur

18 Bewerken: Naam wijzigen/ Kopiëren Zoeken Sorteren: Naam/ Datum/ Grootte/ Type Markeren: Markeren/ Markering opheffen/ Alles markeren/ Alle markering opheffen Geheugen opvragen: geheugenkaart Instellingen Schittering vermijden: 50Hz/ 60Hz Audio: Activeren/ Deactiveren Type: 3Gp/Avi Parameter prompt: Activeren/Deactiveren Opslaglocatie: Bestandsmap selecteren om op te slaan Help: De help informatie beschikbaar stellen Druk op rechter of linker toets om te komen in: Grootte: 320x240/ 176x144/ 160x128/ 128x96 Licht Contrast Effect: Normaal/ Zwart-wit/ Rood/ Groen/ Blauw/ Geel/ Negatief/ Linnen 10.3 Afbeeldingenviewer Kies foto's om te bekijken. U heeft toegang tot de volgende Opties: Andere map Verzenden: MMS/Bluetooth Diavoorstelling Wissen Instellen als schermachtergrond Naam wijzigen Markeren: Markeren/Markering opheffen/alles markeren/alle markering opheffen.detail: Bestandsnaam/ Datum/ Tijd/ Grootte/ Locatie/ Resolutie.Dia-instelling: Effect selecteren (Geen/ vak uitrekken/ rooster uitrekken/ naar rechts uitrekken/ naar links uitrekken/ naar boven uitrekken/ naar beneden uitrekken/ volgorde); Dia-vertoningsduur (2 sec./ 3 sec./ 6 sec./ 10 sec./ 16 sec./ 20 sec.) 10.4 Video-speler Video s bekijken: druk op de besturingstoets om te kiezen uit Snel terugspoelen, Afspelen/Pauzeren, Snel vooruitspoelen, Volledige scherm of een ander icoon; druk vervolgens op de OK-toets om de speler te bedienen. Het volume past u aan door op de * of # toets te drukken. Door te drukken op Lijst en vervolgens op Opties krijgt u de keuze uit: Afspelen Video-item toevoegen Lijst updaten Uit de lijst wissen Details: Naam, Datum, Tijd, Resolutie, Duur, en Grootte

19 AAN-animation UIT-animation Markeren: Markeren/ Markering opheffen/ Alles markeren/ Alle markering opheffen 10.5 FM radio Ga naar de FM-radio, maak met behulp van de besturingstoets een keuze uit de iconen op het scherm en druk vervolgens op de OK-toets om de radio te bedienen. Het volume past u aan door op de * of # toets te drukken. Door te drukken op Opties komt u in: -Automatisch zoeken en opslaan -Kanaallijst -Opslaan -Handmatig zoeken -Luidspreker aanzetten / uitzetten -Achtergrondmuziek -Help Kies "Terug" om de radio uit te zetten 11. Telefoonboek U kunt persoonlijke gegevens en telefoonnummers van contacten opslaan, alsmede zoeken naar eerder opgeslagen contacten. Druk op Opties om toegang te krijgen tot: -Nieuw -Contacten zoeken -Bericht schrijven: SMS zenden/ MMS zenden -Bellen: Rechtstreeks bellen/ IP nummer bellen -Visitekaart sturen: via SMS/ via Bluetooth -Wissen -Markeren: Markeren/ Alles markeren -Kopie: kopie naar SIM1/ kopie naar SIM2/ kopie naar telefoon/ kopie naar kaart -Overig: Snelkeuze instellen/ Eigen nummer/ Geheugen opvragen/ Dubbele lijn display/ Enkele lijn display 12. Bestandsbeheer Nieuwe map Wissen Detail Bewerken: Naam wijzigen/ Kopiëren Zoeken Sorteer: Naam, Tijd, Grootte, Type Markeren: Markeren, Markering opheffen, Alles markeren, Alle markering opheffen Geheugen opvragen: Geheugenkaart

20 13. Bericht Ga naar Berichten en druk op Opties om toegang te krijgen tot: SMS sjablonen, Voic , Informatieberichten, SMS-instellingen, MMS-instellingen, Berichten-geheugen SMS-sjablonen Druk om een sjabloon te selecteren: -Bewerken Het sjabloon bewerken. -Verzenden Het sjabloon als SMS verzenden. -Terug Terugkeren naar het bovenliggende submenu Voice mail Selecteer SIM1 of SIM2. -Lijn1 nummer Bericht ophalen Selecteer SIM1 or SIM2 om te bellen. Nummer-instellingen Selecteer SIM1 of SIM2 om te bewerken. Deze functie behoeft netwerkondersteuning. Neem contact op met uw provider voor meer informatie. -Lijn2 nummer Zie onder Lijn1 nummer -Fax-nummer Zie onder Lijn1 nummer" -Data-nummer Zie onder Lijn1 nummer 13.3 Informatieberichten -Lezen Informatiebericht lezen. -Opstarten Kies uit: Aanzetten/ Uitzetten. -Kanaal Kanaal toevoegen/ Kanaallijst tonen. -Taal Kies een taal: Elke taal/ Nederlands enz SMS-instellingen -SIM1-berichtencentrale Het nummer van de SIM1-berichtencentrale instellen: het wordt aanbevolen om, indien het juiste nummer u niet bekend is, het standaardnummer ongewijzigd te laten. Wendt u zich tot uw netwerk-provider om het nummer van uw berichtencentrale te verkrijgen.

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt!

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! Gebruikershandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de telefoon in gebruik neemt! 1 Aansluiti ng voor oplader 2 Zaklamp 3 Scherm 4 M2-toets 5 M1-toets 6 Verzendtoets 7 Oortelefo on 10

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Nederlands Beafon S30/S31

Gebruiksaanwijzing Nederlands Beafon S30/S31 Gebruiksaanwijzing Nederlands Beafon S30/S31 1 Algemene informatie Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw Bea-fon S30/S31! Leest u deze informatie voordat u uw telefoon gaat gebruiken. Wij zijn

Nadere informatie

Afbeelding: V1.0. Klantenservice: 0165-751308 info@saveyourself.nl. 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1.

Afbeelding: V1.0. Klantenservice: 0165-751308 info@saveyourself.nl. 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1. Afbeelding: V1.0 2. Uitleg van de toetsen Gebruik de afbeelding V1.0 voor deze tabel De groene hoorn met OK erop Enter/beantwoorden Bellen In stand-by: Toegang naar bellijst In menu: enter knop De rode

Nadere informatie

Senioren GSM met paniekknop en lokalisatie. GEBRUIKSHANDLEIDING Senioren GSM

Senioren GSM met paniekknop en lokalisatie. GEBRUIKSHANDLEIDING Senioren GSM Senioren GSM met paniekknop en lokalisatie GEBRUIKSHANDLEIDING Senioren GSM Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens het toestel in gebruik te nemen! PIN code op SIM kaart uitschakelen Standaard code

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Handleiding Quick start

Handleiding Quick start Handleiding Quick start Geachte klant, Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor de mobiele telefoon General Mobile Discovery. Deze quick start handleiding is bedoeld om de belangrijkste functies van het

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Orange Hapi 50

Gebruikers handleiding Orange Hapi 50 Gebruikers handleiding Orange Hapi 50 Inhoudsopgave Eerste handelingen Eerste handelingen Hoe plaats ik de SIMkaart en de batterij in de telefoon? De mobiele telefoon opladen? Hoe begin ik het best? Mijn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS-6 9232426 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-6 conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT

VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT VOORDAT U DE HEADSET VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT - Dient de hoofdtelefoon aan uw mobiele telefoon te worden gepaard. Zie paragraaf BLUETREK Skin paren in deze handleiding. Inleiding Deze BLUETREK Skin-headset

Nadere informatie

Smart Watch Gebruikershandleiding

Smart Watch Gebruikershandleiding Smart Watch Gebruikershandleiding Lees deze handleiding goed door voor het in gebruik nemen van de smartwatch. Voor het gebruik van de smartwatch is een mobiele telefoon(android) vereist! Veiligheidswaarschuwing!

Nadere informatie

Zakelijk. Welkom bij Telfort. Zakelijk

Zakelijk. Welkom bij Telfort. Zakelijk Zakelijk Welkom bij Telfort Zakelijk Welkom... 3 Snel starten... 5 Mijn Telfort... 6 Mogelijkheden Mijn Telfort... 6 E-mailadres doorgeven... 7 Nummerbehoud... 7 Diensten... 8 Voicemail... 8 Instellen

Nadere informatie

Nokia MobileTV Headset DVB-H. Uitgave 1.1

Nokia MobileTV Headset DVB-H. Uitgave 1.1 Nokia MobileTV Headset DVB-H Uitgave 1.1 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia MobileTV Headset DVB-H kunt u digitale tvuitzendingen ontvangen in Digital Video Broadcasting-Handheld

Nadere informatie

Handleiding GPS kaart tracker

Handleiding GPS kaart tracker Handleiding GPS kaart tracker Inhoudsopgave: 1. Specificaties 2. SIM kaart installatie 3. Personaliseren GPS tracker 4. Opladen 5. Functies knoppen 6. Status LED lampjes 7. SOS nummers 8. Familie nummers

Nadere informatie

Snelstartgids CJB26Q0ALAEB

Snelstartgids CJB26Q0ALAEB Snelstartgids CJB26Q0ALAEB Welkom! In deze beknopte gebruiksaanwijzing wordt uw USB-modem beschreven, wordt informatie gegeven over hoe u de beheerparameters kunt instellen en hoe u helpinformatie op de

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Nokia Mini Speakers MD /1

Nokia Mini Speakers MD /1 Nokia Mini Speakers MD-6 3 5 4 2 9205723/1 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Inleiding Gefeliciteerd met uw

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90

Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90 Gebruiksaanwijzing Guide de l utilisateur Bedienungsanleitung User s Manual FXA-90 NL Om deze noodknop te kunnen gebruiken, moet een SIM-kaart worden geplaatst (niet meegeleverd). Zonder een SIM-kaart

Nadere informatie

Nokia Audiocontroller AD-43 9255405/1

Nokia Audiocontroller AD-43 9255405/1 Nokia Audiocontroller AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255405/1 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden

Nadere informatie

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON

MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON MITEL DRAADLOZE 5610 IP DECT-TELEFOON De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECTstandaard biedt

Nadere informatie

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2 HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding 9355495 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-2R conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Windows Mobile smartphones Mobiel IVP Windows Mobile Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 Inleiding... 3 1 Installatie...

Nadere informatie

Diversen Welkom Betaalde servicenummers Nummerinformatie Blokkeren van gesprekken en diensten

Diversen Welkom Betaalde servicenummers Nummerinformatie Blokkeren van gesprekken en diensten Welkom Van harte gefeliciteerd met uw abonnement. Uw mobiele nummer, SIM-serienummer en de bijbehorende PIN- en PUK-code vindt u terug in de begeleidende brief. Daarin treft u ook een aantal tips aan om

Nadere informatie

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 HANDLEIDING Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 www.tempolec.be 01. INTRODUCTIE Ontvanger met : - een GSM-transmissie - een uitgang (contact NO / NF spanningsvrij). Mogelijke functie van de uitgang :

Nadere informatie

Luidspreker. Scherm. Menu toets Druk op deze toets als het onderin het scherm is aangeven. Oproep toets

Luidspreker. Scherm. Menu toets Druk op deze toets als het onderin het scherm is aangeven. Oproep toets Productveiligheidsinformatie Uw telefoon Schermicoontjes Handleiding Voor de Beafon S10 Graag verzoeken wij u om de onderstaande instructies te lezen om eventuele gevaren te voorkomen. Schakel de telefoon

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product PT-8

Nadere informatie

Nokia HF-33W Plug-in Wireless Handsfree 9252955/1

Nokia HF-33W Plug-in Wireless Handsfree 9252955/1 Nokia HF-33W Plug-in Wireless Handsfree 1 2 3 4 5 6 7 9252955/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HF-33W in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Veiligheidsinformatie Dit product mag uitsluitend worden gebruikt in landen waarvoor door de bevoegde wetgeving specifieke toestemming is afgegeven. Dit is herkenbaar aan de sticker aan de achterzijde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding I785D8DCZ Gebruikershandleiding Hartelijk dank voor uw aankoop van deze EMPIRE Intel Tablet Model I785D8DCZ. Deze handleiding geeft een kort overzicht van alle functies van de tablet en is ervoor bedoeld

Nadere informatie

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER ENVIVO BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE PRODUCT OVERZICHT... 4 KNOPPEN... 6 BLUETOOTH MODUS... 6 Bluetooth Paren... 6 Muziek afspelen in Bluetooth modus...10 Handenvrij

Nadere informatie

Doro Secure 580IP. Gebruikershandleiding. Nederlands

Doro Secure 580IP. Gebruikershandleiding. Nederlands Doro Secure 580IP Gebruikershandleiding Nederlands NB Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven het eigenlijke apparaat mogelijk niet accuraat weer. Nederlands 1. in-/uitschakelen

Nadere informatie

Nokia Mini Speakers MD /1

Nokia Mini Speakers MD /1 Nokia Mini Speakers MD-8 9209474/1 7 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting people en het logo van Nokia Original Accessories zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van

Nadere informatie

Inhoud. Welkom bij Telfort... 3. Diensten... 4. Service... 9. Verlies en beveiliging... 9. Vragen?... 11

Inhoud. Welkom bij Telfort... 3. Diensten... 4. Service... 9. Verlies en beveiliging... 9. Vragen?... 11 zakelijk Welkom! Inhoud Welkom bij Telfort... 3 Snel starten... 3 Diensten... 4 Sms-berichten... 4 Verzenden met bevestiging... 4 Voicemail... 4 Instellen en beveiligen... 4 Beluisteren... 4 In het buitenland...

Nadere informatie

Handleiding SmartLinQ Pro GT300

Handleiding SmartLinQ Pro GT300 Handleiding SmartLinQ Pro GT300 Het toestel SmartLinQ Pro GT300 Icoon omschrijving van het LCD (display) scherm Simkaart plaatsen Verwijder de batterij klep door deze naar boven te schuiven. Verwijder

Nadere informatie

Nokia Music Speakers MD-3

Nokia Music Speakers MD-3 Nokia Music Speakers MD-3 9253870/2 NEDERLANDS De MD-3-stereoluidsprekers bieden een uitstekende geluidskwaliteit wanneer u naar muziek of de radio luistert op uw compatibele Nokia telefoon of audioapparaat.

Nadere informatie

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding

HET MODELNUMMER FIESTA2. Mp3 speler met luidspreker. Instructiehandleiding Mp3 speler met luidspreker HET MODELNUMMER FIESTA2 Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2

Nadere informatie

Doro Secure 580IUP. Gebruikershandleiding. Nederlands

Doro Secure 580IUP. Gebruikershandleiding. Nederlands Doro Secure 580IUP Gebruikershandleiding Nederlands NB Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven het eigenlijke apparaat mogelijk niet accuraat weer. Nederlands 1. in-/uitschakelen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Kidstel GPS tracker horloge telefoon W2

Gebruiksaanwijzing Kidstel GPS tracker horloge telefoon W2 Gebruiksaanwijzing Kidstel GPS tracker horloge telefoon W2 1 2 12 3 11 4 10 5 9 6 8 7 1. Functies 1. microfoon. 2. Ophangen & laadindicator 3. aan/uit knop (paar seconden indrukken om aan/uit te zetten)

Nadere informatie

Nokia draadloze hoofdtelefoon (HS-54W) Gebruikershandleiding

Nokia draadloze hoofdtelefoon (HS-54W) Gebruikershandleiding Nokia draadloze hoofdtelefoon (HS-54W) Gebruikershandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-54W conform is aan de bepalingen van de

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212420/2 2008-2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (hierna DC-11 genoemd) kunt u de batterijen van twee compatibele

Nadere informatie

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.

Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding. Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. Mp3 speler met luidspreker Instructiehandleiding Lees deze instructies svp goed door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. NL Gebruiksaanwijzing TOETS AANDUIDINGEN 9 1 3 2 5 6 4 8 7 1 Vermogen AAN/UIT

Nadere informatie

Belbundel. Welkom bij Telfort belbundel

Belbundel. Welkom bij Telfort belbundel Belbundel Welkom bij Telfort belbundel Welkom... 3 Snel starten... 5 Mijn Telfort... 6 Mogelijkheden Mijn Telfort... 6 Belbundel ZZP Zakelijk Beheer... 6 Facturen bekijken... 7 Uw 1 e factuur: eenmalig

Nadere informatie

Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree HF-35W /1

Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree HF-35W /1 Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree HF-35W 1 2 3 4 5 6 9249090/1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HF-35W conform is aan de bepalingen van

Nadere informatie

Quickstart KPN USB-modem. Handleiding

Quickstart KPN USB-modem. Handleiding Quickstart KPN USB-modem Handleiding Inleiding De KPN USB-modem is een 3G multimode modem in USB-stick formaat, geschikt voor GSM-, GPRS-, EDGE-, UMTS en/of HSDPA-netwerken. De modem kan dankzij de USB-interface

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding.

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. GEBRUIKSHANDLEIDING Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. 2 3 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. Inleiding 4 Inhoud verpakking 5 Bevestigen van de Doorsafe

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251775/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HS-38W in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante

Nadere informatie

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253918/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart, NOKIA CORPORATION, dat het toestel HS-26W in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere

Nadere informatie

TREX 2G Handleiding Pagina 2

TREX 2G Handleiding Pagina 2 Informatie in deze handleiding is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. NEAT Electronics AB behoudt zich het recht hun producten te wijzigen of te verbeteren en wijzigingen aan te

Nadere informatie

INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE

INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE INSTELLINGS EN GEBRUIKERSHANDLEIDING SENIOREN GSM MET PANIEKKNOP EN LOKALISATIE In deze handleiding beperken we ons tot de functionaliteiten zoals ze beschreven zijn op de website seniorenalarmen.be. Vooraleer

Nadere informatie

Handleiding GPS tracker telefoon

Handleiding GPS tracker telefoon Handleiding GPS tracker telefoon Inhoudsopgave: 1. Specificaties 2. Knoppen illustratie 3. SIM kaart installatie 4. Telefoon aanzetten + Nederlandse taalinstelling 5. Algemene instellingen 6. Instellen

Nadere informatie

SGH-A400 WAP browser Handleiding

SGH-A400 WAP browser Handleiding * Het is mogelijk dat de informatie in deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijkt van uw telefoon, omdat deze soms afhangt van de geïnstalleerde software of uw internet provider. Drukfouten voorbehouden.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Inhoud

Gebruikershandleiding Inhoud Gebruikershandleiding Inhoud 1. Note 2. Inhoud van de verpakking 3. Product aanzichten 4. Opstarten en aflsuiten 5. Desktop 6. Knoppen 7. Systeem instellingen 7.1 WIFI draadloze connectie 8. HDMI 9. Installeren,

Nadere informatie

ENVIVO BT DOUCHE LUIDSPREKER ENV-1457 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G

ENVIVO BT DOUCHE LUIDSPREKER ENV-1457 G E B R U I K S A A N W I J Z I N G ENVIVO BT DOUCHE LUIDSPREKER G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Ondersteuning na aankoop. Gefeliciteerd met de aankoop van deze BT douche luidspreker. Met de aankoop van dit apparaat krijgt u niet alleen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 Inhoudsopgave 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 4 2. ONDERHOUD... 4 3. TOESTELBESCHRIJVING... 7 4. PICTOGRAMMEN IN HET SCHERM EN LED... 8 5. BESCHRIJVING TOETSENPAD... 9 6. GETTING

Nadere informatie

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon De gebruikers handleiding Cisco IP-telefoon 1 Inhoudsopgave Belangrijk om te weten 3 De telefoon in één oogopslag 4,5 Een gesprek voeren 6 Een gesprek beantwoorden 7 Een gesprek uitschakelen 8 Een gesprek

Nadere informatie

Handleiding Archos 40 Titanium

Handleiding Archos 40 Titanium Handleiding Archos 40 Titanium Inhoud van de verpakking Controleer of de volgende onderdelen in de verpakking zitten: -- ARCHOS 40 Titanium -- Batterij -- Headset -- Micro SIM-adapter -- USB-kabel -- Lader

Nadere informatie

Handleiding Polycom Soundstation IP 6000

Handleiding Polycom Soundstation IP 6000 Handleiding Polycom Soundstation IP 6000 qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel

Nadere informatie

Handleiding WatchWatch smart

Handleiding WatchWatch smart Handleiding WatchWatch smart Introductie Bedankt voor uw aankoop van de WatchWatch smart. Een technisch hoogstandje op het gebied van telefoon en multimedia. Voor de juiste werking van het apparaat adviseren

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de draadloze hoofdtelefoon (HS-11W) Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de draadloze hoofdtelefoon (HS-11W) Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de draadloze hoofdtelefoon (HS-11W) 9235347 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-11W conform is aan

Nadere informatie

Welkom bij Teleservice Connect Mobile

Welkom bij Teleservice Connect Mobile Welkom bij Teleservice Connect Mobile Inhoud Welkom bij Teleservice Connect Mobile Welkom bij Teleservice Connect Mobile 3 Buitenland 10 2 Met 4 stappen klaar voor gebruik Snel starten Over voicemail 4

Nadere informatie

Aan de slag. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL

Aan de slag. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL Aan de slag Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211311, Uitgave 1 NL Toetsen en onderdelen 9 Tweede camera 10 Volume-/zoomtoets 11 Mediatoets 12 Scherm en toetsvergrendelingsschakelaar 13 Opnametoets

Nadere informatie

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284 Een oproep tot stand brengen Oproepapparatuur U kunt een telefoonoproep via de volgende apparatuur tot stand brengen: 1) Neem de hoorn, het symbool wordt in het inactieve scherm weergegeven. 2) Druk op

Nadere informatie

Medaillon. Gebruiksaanwijzing GSM/ GPS/ GPRS. www.anabell.nl

Medaillon. Gebruiksaanwijzing GSM/ GPS/ GPRS. www.anabell.nl Medaillon GSM/ GPS/ GPRS Gebruiksaanwijzing www.anabell.nl 1 Voorbereiden voor gebruik Installatie micro SIM Kaart - Installeer de micro SIM kaart in het toestel. De SIM kaart is nodig voor het opzetten

Nadere informatie

Kingfisher GPS. track & trace. Beknopte gebruikershandleiding

Kingfisher GPS. track & trace. Beknopte gebruikershandleiding Kingfisher GPS track & trace Beknopte gebruikershandleiding Wij willen u hartelijk bedanken voor het aanschaffen van een FALCC Kingfisher. De Falcc Kingfisher is een zeer uitgebreid systeem. Deze beknopte

Nadere informatie

Round NEDERLANDS OPLADEN 86 INSTELLEN SLAAPANALYSE MIJN TELEFOON ZOEKEN CAMERA-AFSTANDSBEDIENING APPS MUZIEK INSTELLINGEN TECHNISCHE SPECIFICATIES

Round NEDERLANDS OPLADEN 86 INSTELLEN SLAAPANALYSE MIJN TELEFOON ZOEKEN CAMERA-AFSTANDSBEDIENING APPS MUZIEK INSTELLINGEN TECHNISCHE SPECIFICATIES Round NEDERLANDS OPLADEN 86 INSTELLEN 87 OPROEPEN 89 OPROEPHISTORIE/SMS 91 MELDINGEN 92 STEMBEDIENING 93 ACTIVITEIT 94 SLAAPANALYSE MIJN TELEFOON ZOEKEN CAMERA-AFSTANDSBEDIENING APPS MUZIEK INSTELLINGEN

Nadere informatie

Korte introductie. Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Korte introductie. Belangrijke veiligheidsmaatregelen 0 Korte introductie De MP217SP is een digitale, draagbare muziekspeler van een nieuwe generatie, met ondersteuning voor het MP3/WMA/WAV-formaat en een perfecte geluidskwaliteit. De speler heeft bovendien

Nadere informatie

Een Net2 Entry Panel configureren

Een Net2 Entry Panel configureren Net2 Een Net2 Entry Panel configureren Overzicht Het Net2 Entry paneel is een robuust intercom paneel met ingebouwde intercom en toegangscontrole functies. Het paneel is PoE gevoed en communiceert met

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de SJ4000 WIFI Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding HD Auto Video Recorder Gebruikershandleiding Krijg de beste functies uit uw camcorder Lees de handleiding vóór het gebruik 2.7- inch LTPS TFT LCD HD 720P 120 graden Super Groothoeklens Beste gebruikers:

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

HANDLEIDING YEALINK T21P

HANDLEIDING YEALINK T21P HANDLEIDING YEALINK T21P Inhoudsopgave 1. NIEUW GESPREK OPZETTEN... 3 2. GEBRUIKMAKEN VAN DE SPEAKER... 3 3. GEBRUIKMAKEN VAN DE HEADSET... 3 4. BEANTWOORDEN VAN EEN GESPREK/BEËINDIGEN/HERHALEN... 3 5.

Nadere informatie

Omschrijving. De persoon met dwaalgedrag kan via de alarmknop contact zoeken met maxmaal drie voorgeprogrammeerde telefoonnummers.

Omschrijving. De persoon met dwaalgedrag kan via de alarmknop contact zoeken met maxmaal drie voorgeprogrammeerde telefoonnummers. Omschrijving De PT2000 model 2015 is een compacte GPS tracker met alarmknop. De locatie kan opgevraagd worden m.b.v. een SMS. De positie van de tracker wordt aangegeven op een kaart van Google Maps. Met

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing van Difrnce EB6100

Gebruiksaanwijzing van Difrnce EB6100 Gebruiksaanwijzing van Difrnce EB6100 Dank u voor de aankoop van ons product. We hebben veel aandacht besteed aan het maken van deze handleiding, lees deze a.u.b. voor gebruik aandachtig door. We proberen

Nadere informatie

Verwijder de pincode van de simkaart met behulp van uw mobiele telefoon

Verwijder de pincode van de simkaart met behulp van uw mobiele telefoon Waleli 1 HANDLEIDING IN HET KORT Verwijder de pincode van de simkaart met behulp van uw mobiele telefoon Hoe moet u: De GSM-deurbel handmatig inschakelen: Druk kort op de doorschakelknop van de GSM-deurbel.

Nadere informatie

TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids

TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids Inhoud Overzicht 3 Wat zit er in de doos? 4 Wat zit er in de doos?... 4 Aan de slag 6 De TomTom Hands-Free Car Kit in de auto bevestigen... 6 De TomTom Hands-Free

Nadere informatie

Nederlandse Handleiding

Nederlandse Handleiding Nederlandse Handleiding OV-SteelCore8 (1). Introductie Deze handleiding bevat belangrijke veiligheids- en gebruikers informatie om mogelijke ongelukken te voorkomen. Lees eerst de handleiding grondig door

Nadere informatie

Leather keyboard case for Ipad Air 2

Leather keyboard case for Ipad Air 2 Leather keyboard case for Ipad Air 2 Gebruikershandleiding NL Decoded, 15/02 Inhoudsopgave 1 Beoogd gebruik 3 2 Veiligheid 4 2.1 Pictogrammen in deze handleiding 4 2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Getting Started. Mitsubishi M21i

Getting Started. Mitsubishi M21i Getting Started Mitsubishi M21i Inhoudsopgave pagina Inleiding 5 Aan de slag met i-mode 7 i-mode menu 13 i-mode e-mail 25 i-mode in het buitenland 32 i-mode en het i-mode logo zijn merken of geregistreerde

Nadere informatie

Voorzorgsmaatregelen...3 Aanvullende Voorzorgsmaatregelen...5 Introductie van deze Telefoon...9 Instructies... 11

Voorzorgsmaatregelen...3 Aanvullende Voorzorgsmaatregelen...5 Introductie van deze Telefoon...9 Instructies... 11 Inhoudsopgave 1. Voorzorgsmaatregelen...3 2. Aanvullende Voorzorgsmaatregelen...5 3. Introductie van deze Telefoon...9 3.1 Toetsen...10 3.2 Display... 11 3.3 Statusicoontjes... 11 4. Instructies... 11

Nadere informatie

Bluetooth Auto Luidspreker

Bluetooth Auto Luidspreker ENVIVO Bluetooth Auto Luidspreker GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE...4 WELKOM...4 ALGEMENE INFORMATIE EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES...5 WAARSCHUWING...5 PRODUCT AFBEELDING & BELANGRIJKSTE FUNCTIES...6

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. www.philips.com/welcome D310 D315. Korte gebruikershandleiding

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. www.philips.com/welcome D310 D315. Korte gebruikershandleiding Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome D310 D315 Korte gebruikershandleiding Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing Het elektrische netwerk is geclassificeerd

Nadere informatie

MultiSport DV609 Nederlands

MultiSport DV609 Nederlands MultiSport DV609 Nederlands! Kennisgeving: High-definition video-opnameapparatuur met hoge beeldfrequentie vormt een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van uw instellingen wordt aanbevolen

Nadere informatie

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Voicemail faciliteiten...3 2.1 Begroeting...3 2.2 Wachtwoord...3 2.3 Doorschakelen naar voicemail...3 2.4 Doorverbinden naar voicemail...3

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Linio Pocket online speler

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Linio Pocket online speler Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Linio Pocket online speler Het plaatsen van de batterij in de Linio Pocket 1. Draai de Linio Pocket om. Vergewis u ervan dat de 2 gemarkeerde punten naar boven wijzen.

Nadere informatie

DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY DECLARATION OF CONFORMITY We, the undersigned Company: Address: TE-GROUP nv Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM declare, that the following equipment: Product Name: Blue TWIN Product Type: Bluetooth

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Pocket online speler

Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Pocket online speler Beknopte handleiding voor de PLEXTALK Pocket online speler 1 Installatie van de PLEXTALK Pocket 1. Draai de PLEXTALK Pocket om. Vergewis u ervan dat de 2 gemarkeerde punten naar boven wijzen. Druk op de

Nadere informatie

Prepaid. Welkom bij Telfort Prepaid

Prepaid. Welkom bij Telfort Prepaid Prepaid Welkom bij Telfort Prepaid Welkom... 5 Snel starten... 7 Beltarieven... 8 Opwaarderen... 9 Beltegoed opvragen... 10 Diensten... 12 Voicemail...12 Instellen en beveiligen...12 In het buitenland...14

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Bea-fon S10 Nederlands

Gebruiksaanwijzing Bea-fon S10 Nederlands Gebruiksaanwijzing Bea-fon S10 Nederlands Productveiligheidsinformatie Graag verzoeken wij u om de onderstaande instructies te lezen om eventuele gevaren te voorkomen. Schakel de telefoon in de buurt van

Nadere informatie

dean mobile dean one the business provider for mobile, internet and voice

dean mobile dean one the business provider for mobile, internet and voice dean mobile dean one the business provider for mobile, internet and voice meet dean mobile klantenservice dean one Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de klantenservice van dean one. Wij zijn

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Android smartphones en tablets Mobiel IVP Android Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 1 Inleiding... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

Nokia MD-4 miniluidsprekers

Nokia MD-4 miniluidsprekers Nokia MD-4 miniluidsprekers 9252814/2 NEDERLANDS Deze compacte stereoluidsprekers bieden een uitstekende geluidskwaliteit wanneer u naar muziek of de radio luistert op uw compatibele Nokia-telefoon of

Nadere informatie

Telfort USB-Modem Quick Start Handleiding

Telfort USB-Modem Quick Start Handleiding Telfort USB-Modem Quick Start Handleiding Telfort HSDPA USB-Modem Quick Start Handleiding NL V3.0 Pag. 1 van 6 Inleiding De Telfort USB-Modem is een 3G multimode modem in USB-stick formaat, geschikt voor

Nadere informatie

De Konftel 300M Korte handleiding

De Konftel 300M Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 300M Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 300M is een batterijbediende, draadloze conferentietelefoon die met mobiele netwerken (GSM/3G)

Nadere informatie

Nokia Charging Plate DT-600. Uitgave 1.2

Nokia Charging Plate DT-600. Uitgave 1.2 Nokia Charging Plate DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Uitgave 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Charging Plate DT-600 kunt u de batterijen van vijf compatibele apparaten

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MOBIELE TELEFOON M250

GEBRUIKERSHANDLEIDING MOBIELE TELEFOON M250 GEBRUIKERSHANDLEIDING NL MOBIELE TELEFOON M250 V3 2 1 P1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 1 ONZE ZORG Dank u voor de aankoop van dit product. Dit product is ontworpen en samengesteld met de grootst mogelijke zorg

Nadere informatie