DUAL 19 GEBRUIKERSHANDLEIDING V 1.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DUAL 19 GEBRUIKERSHANDLEIDING V 1.0"

Transcriptie

1 DUAL 19 GEBRUIKERSHANDLEIDING V 1.0

2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VERZORGING EN ONDERHOUD BUITENAANZICHT TOETSDEFINITIES AAN DE SLAG SIM-kaart installeren Batterij installeren Batterij opladen Beveiligingsinstellingen UW TELEFOON Telefoon aanzetten Oproep doen Oproep weigeren Oproep beantwoorden Volume regelen Gesprek beëindigen Nooddienst Doorkiesnummer bellen/snel kiezen Gemiste oproepen/gekozen nummers Oproep doorschakelen Oproep blokkeren T-flash kaart Uitschakelen STANDBY-SCHERM LIJST VAN DE VOORNAAMSTE MENU S EN SUBMENU'S BELLIJST Gekozen nummers Ontvangen oproepen Gemiste oproepen Geweigerde oproepen Alles wissen Beltijd GPRS-debiet MEDIA Camera DV Afbeeldingenviewer Videospeler FM radio TELEFOONBOEK BESTANDSBEHEER

3 13. BERICHT SMS sjablonen Voice mail Infornatieberichten SMS instellingen MMS instellingen Berichtengeheugen Bericht schrijven Postvak IN Postvak UIT Postvak CONCEPTEN Postvak VERZONDEN EXTRA'S Alarm Kalender Rekenmachine Recorder STK INSTELLINGEN Belinstelling Telefoon Scherm Beveiliging Profielen Link SPELLETJES Afbeeldingenviewer Boxman INTERNET URL Startpagina Bladwijzers Geschiedenis Snapshot WAP instellingen TECHNISCHE INFORMATIE... 35

4 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Lees deze basisinstructies goed door. Het niet opvolgen van de instructies kan gevaar opleveren of onwetting zijn. Voor uitbreide informatie kunt u de gebruikershandleiding raadplegen. Schakel de telefoon uit wanner u in de buurt bent van chemische fabrieken, tankstations en andere locaties met explosiegevaar. Houd de telefoon buiten het bereik van kinderen. Gebruik uit veiligheidsoverwegingen tijdens het autorijden de handsfree-installatie. Moet u in een noodgeval toch bellen, parkeer dan eerst uw auto langs de kant van de weg. Schakel de telefoon uit wanneer u aan boord gaat van een vliegtuig en zet de telefoon tijdens de vlucht niet aan. Wees voorzichtig wanneer u de mobiele telefoon gebruikt in de buurt van bepaalde apparaten, zoals pacemakers, gehoortoestellen en andere elektro-medische apparaten; mobile telefoons kunnen interferentie veroorzaken. Accessoires en onderdelen van een ander merk vallen nimmer onder de garantie. Demonteer de telefoon niet zelf. Als uw mobiele telefoon niet naar behoren werkt, neem dan contact op met de leverancier. Laad de telefoon alleen op wanneer de batterij in het toestel zit. Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte en houd het toestel uit de buurt van brandbaar en explosief materiaal. Houd de telefoon uit de buurt van magnetische voorwerpen, zoals magneetschijven of creditcards; zo voorkomt u demagnetisatie. Voorkom dat de telefoon in aanraking komt met vloeistoffen. Gebruik de telefoon niet op plaatsen met een te hoge of te lage omgevingstemperatuur. Stel de telefoon niet bloot aan direct zonlicht, hoge vochtigheid of stof. Gebruik geen vloeistof of vochtige doek met agressieve schoonmaakmiddelen om de telefoon te reinigen. Mobiele telefoons kunnen gevoelig zijn voor interferentie, wat de werking nadeling kan beïnvloeden. Gebruik uitsluitend goedgekeurde accessoires en batterijen. Het gebruik van verkeerde accessoires kan gevaarlijk zijn en u letsel toebrengen of uw telefoon beschadigen. Gebruik het toestel uitsluitend in de normale houding, zoals dat in de productinformatie beschreven staat. Raak de antenne niet onnodig aan. Zorg ervoor dat de telefoon ingeschakeld is en het netwerk beschikbaar is. Toets bij nood het noodnummer in en druk op de beltoets. Geef uw locatie door. Beëindig de noodoproep pas nadat men u heeft toegestaan dit te doen. 2. VERZORGING EN ONDERHOUD Onderhoud van de batterij Het apparaat wordt gevoed door een oplaadbare batterij. Als de batterij bijna leeg is, moet u deze opnieuw opladen. Om de levensduur van de batterij te verlengen laat u de batterij leeggaan alvorens deze opnieuw op te laden. Wanneer de lader niet in gebruik is, dient hij losgekoppeld te zijn van zowel lichtnet als telefoon. Is de batterij eenmaal vol, koppel deze dan los van de lader. Overbelasting kan de levensduur van de batterij bekorten. Extreme temperaturen kunnen van invloed zijn op de capaciteit van de batterij. Deze werkt alleen bij kamertemperatuur (tussen 15 en 25 C). Als de temperatuur van de batterij te hoog of te laag is, zal de batterij niet opgeladen worden en niet goed werken.

5 Extreme temperaturen tasten de prestatie van de batterij aan. Gebruik de batterij alleen waarvoor deze bedoeld is. Gebruik nooit een niet goedgekeurde of beschadigde batterij. Zorg ervoor dat de batterij nooit kortsluiting maakt. Kortsluiting kan onbedoeld ontstaan wanneer een metalen voorwerp, zoals een munt, clip of pen, een directe verbinding maakt tussen de + en polen (metalen stripjes op de batterij). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij of magnetische voorwerpen in de buurt heeft. Kortsluiting kan de batterij of de aansluitingen beschadigen. Laat de batterij niet op een zeer warme of koude plek, zoals een afgesloten auto in de zomer of de winter. Alle bovengenoemde aanbevelingen gelden de telefoon, de batterij, de oplader en eventuele accessoires. Wanneer de telefoon of accessoires niet naar behoren functioneren, wendt u zich dan tot bevoegde onderhoudsdiensten. Beschadigde batterijen kunnen componenten als plastics beschadigen of vernietigen. Wanneer de telefoon of de accessoires naar een normale temperatuur terugkeren, kan zich in het inwendige vocht vormen en de printplaten beschadigen. Probeer niet telefoon of accessoires open te maken, anders dan aangegeven in deze handleiding. Stel telefoon en accesoires niet bloot aan een val, slag of schok. Inwendige printplaten en fijne mechanica kunnen bij ruwe behandeling breken. Gebruik geen chemicaliën, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om de telefoon of de accessoires schoon te maken. Breng op de telefoon en de accessoires geen verf aan. Verf kan de bewegende delen doen vastzitten en juist functioneren belemmeren. Gebruik uitsluitend de geleverde of goedgekeurde reserveonderdelen. Niet goedgekeurde onderdelen, veranderingen of toevoegingen kunnen de telefoon beschadigen en indruisen tegen de wettelijke regels inzake zendapparatuur. Werp een afgedankte batterij niet in het vuur! Verwijder afgedankte batterijen in overeenstemming met de bij u geldende regels voor afval. Recycleer indien mogelijk! Gooi een batterij niet bij het gewone huisvuil! Onderhoud van de mobiele telefoon Houd het toestel droog. Neerslag, vocht en alle mogelijke vloeistoffen kunnen mineralen bevatten die corrosie veroorzaken in inwendige onderdelen en elektrische circuits. Als uw toestel nat geworden is, verwijder dan de batterij en laat het toestel volledig drogen alvorens de batterij terug te plaatsten. Gebruik of bewaar het toestel niet op stoffige of vervuilde plaatsen, ten einde schade aan bewegende onderdelen en componenten te voorkomen. Bewaar telefoon en toebehoren niet in warme ruimten. Hoge temperaturen bekorten de levensduur van elektrische toestellen. Gooi de afgedankte apparaten niet bij het gewone huisvuil. Tijdens het opladen mag u de telefoon niet gebruiken. Deze dient vóór gebuik van de oplader verwijderd te zijn. VERDERE VEILIGHEIDSINFORMATIE Telefoon en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen. VERANTWOORD TELEFOONGEBRUIK Houdt u zich aan de bijzondere regels die kunnen gelden in bepaalde omgevingen waarin u zich bevindt. Schakel de telefoon altijd uit daar waar het gebruik ervan verboden is of interferentie kan veroorzaken of gevaar kan opleveren. Gebruik de telefoon uitsluitend in de normale gebruikshouding. Deze telefoon voldoet aan de richtlijnen voor straling, indien hij in de normale stand

6 tegen uw oor gehouden wordt of zich minstens 2,2 cm. van uw lichaam bevindt. Wanneer het toestel in een étui, heuptasje of andere houder op het lichaam wordt gedragen, mogen deze geen metaal bevatten, en de boven aangegeven afstand tot het lichaam moet in acht worden genomen. Doordat delen van het toestel magnetisch zijn, kunnen metalen voorwerpen worden aangetrokken. Houd geen credit cards of andere magnetische media in de buurt van het toestel: daarop opgeslagen informatie kan worden gewist. MEDISCHE APPARATUUR Het gebruik van apparatuur die radiosignalen uitzendt, zoals mobiele telefoons, kan interfereren met onvoldoende afgeschermde medische apparatuur.raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of dat voldoende tegen radiosignalen van buitenaf is beschermd, of als u een vraag heeft. Wanneer borden in gezondheidscentra u manen uw toestel uit te schakelen, doet u dat dan ook. Ziekenhuizen en andere gezondheidscentra maken soms gebruik van apparatuur die gevoelig is voor radiosignalen van buitenaf. PACEMAKER Fabrikanten van pacemakers adviseren een minimumafstand van 15 cm. tussen mobiele telefoon en pacemaker, teneinde interferentie met de pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen zijn in overeenstemming met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van WTR (Wireless Technology Research). Dragers van pacemakers dienen: de telefoon altijd minstens 15 cm. van de pacemaker te houden; de telefoon niet in een borstzak te dragen; de telefoon tegen het oor aan die zijde van het lichaam te houden die het verst verwijderd is van de pacemaker, om zo de kans op interferentie te verkleinen. Wanneer u vermoedt dat er kans op interferentie bestaat, schakel het toestel dan uit en houdt het verder weg. GEHOORTOESTEL Het kan voorkomen dat een digitaal draadloos apparaat interferentie veroorzaakt bij een gehoortoestel. Neem in geval van interferentie contact op met uw leverancier. VOERTUIGEN Radiosignalen kunnen invloed hebben op elektrische systemen in motorvoertuigen (bijv. elektrische brandstofinjectie, ABS remsysteem, automatische cruise control, airbag systeem) die niet correct geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn. Neem contact op met de fabrikant of de leverancier voor meer informatie over uw voertuig of accessoire. Houd of vervoer geen ontvlambare vloeibare gassen bij de mobiele telefoon of haar accessoires. Voor voortuigen uitgerust met airbags: weest u zich ervan bewust dat de activering van airbags met aanzienlijke kracht gepaard gaat. Plaats derhalve geen voorwerpen, dus ook geen vaste of draagbare ontvang- en zendapparatuur, in de ruimte boven de airbag of elders waar de airbag zou kunnen expanderen. Ernstig letsel kan ontstaan wanneer de mobiele telefoonuitrusting niet correct is geïnstalleerd en de airbag geactiveerd wordt. Het is verboden de mobiele telefoon te gebruiken tijdens een vlucht. Schakel de telefoon uit voordat u aan boord van een toestel gaat. Het gebruik van draadloze communicatie binnen een vliegtuig brengt mogelijk risico's met zich mee voor de vliegveiligheid. Het

7 kan bovendien onwettig zijn. GEBIEDEN MET EXPLOSIEGEVAAR Schakel de telefoon altijd uit in een gebied met mogelijk explosiegevaar en volg de borden en aanwijzingen. Mogelijk explosiegevaar bestaat onder meer op die plaatsten waar gewoonlijk van u verlangd wordt dat u de motor uitzet. Op zulke plaatsten kunnen vonken explosie of brand veroorzaken, met persoonlijk letsel en zelfs de dood tot gevolg. Schakel de telefoon uit op benzinestations, bij benzinepompen en in garages. Houdt u aan de beperkingen die gelden voor het gebruik van apparatuur die kan zenden en ontvangen in de nabijheid van plaatsten waar brandstof wordt opgeslagen en verkocht, chemische fabrieken en plaatsen waar gewerkt wordt met explosieven. Terreinen met explosiegevaar zijn vaak -maar niet altijd- duidelijk aangegeven. Dit geldt ook voor scheepsruimen, vervoer of opslag van chemicaliën, voertuigen die vloeibare brandstof gebruiken (zoals propaan of butaan), en gebieden waar de lucht chemicaliën bevat of deeltjes, bijv. meel, stof of andere fijne deeltjes. NOODOPROEPEN (BELANGRIJK!) Mobiele telefoons als deze maken gebruik van radiosignalen, het mobiele telefoonnetwerk, het aardomspannende netwerk en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Dit alles betekent dat verbinding niet onder alle omstandigheden kan worden gegarandeerd. U mag zich derhalve nooit uitsluitend op een mobiele telefoon verlaten voor belangrijke zaken als het inroepen van medische hulp. VEILIGHEID OP HET PUNT VAN STRALING Dit model voldoet aan de internationale richtlijnen inzake radiogolven. Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Het ontwerp is zodanig dat de limieten voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen niet worden overschreden. Deze richtlijnen werden vastgesteld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en omvatten veilgheidsmarges die de veiligheid van alle personen, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand, garanderen. Deze richtlijnen maken gebruik van een meeteenheid die bekend is als SAR (Specific Absoption Rate). De SAR limiet van de ICNIRP voor mobiele telefoons bestemd voor het algemene publiek is 2.0 W/kg. Aangezien de SAR gemeten is bij gebruikmaking van het hoogste zendvermogen van het toestel, is de feitelijke SAR van het toestel tijdens gebruik normaal gesproken onder het boven vermelde niveau. Dit dank zij de automatische bijstelling naar het vermogen dat minimaal vereist is om het netwerk te bereiken. Alle telefoons, ongeacht de verschillen in SAR niveau en in standplaats, voldoen aan de eisen die de overheid stelt inzake veilige blootstelling. De World Healh Organization heeft op basis van huidig wetenschappelijk inzicht gesteld dat er geen aanwijzing bestaat voor de noodzaak van speciale voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van mobiele telefoons. Van die zijde wordt de gebruiker erop gewezen dat de blootstelling, indien gewenst, gereduceerd kan worden door de lengte van de gesprekken beperkt te houden of door door middel van een handsfree-set het toestel van hoofd en lichaam verwijderd te houden.

8 3. Buitenaanzicht 1. Oortelefoon 2. Scherm 3. Rechter zachte toets 4. Einde-/Aan-uit toets 5. Cijfertoets 6. OK-toets 7. Beltoets 8. Besturingstoets 9. Aansluiting voor hoofdtelefoon/oplader 10. Oogje van draagriem 11. Camera 12. Luidspreker 13. Linker zachte toets

9 4. Toetsdefinities Toets Definitie 1. Druk na het invoeren van nummers op deze toets voor opties. 2. Druk in de standby-modus op deze toets om in het hoofdmenu te komen. 1. Druk tijdens het gebruik van de menu-functies op deze toets om een menu-optie te selecteren. 1. Terug naar het vorige scherm. 2. Druk vanuit het startscherm op deze toets om in de snelkoppeling van uw keuze te komen. 1.Druk op deze toets om te bellen met gebruikmaking van SIM1, of om een inkomende oproep aan te nemen.2. Druk in de standby-modus op deze toets om toegang te krijgen tot gebelde gesprekken. 1. Voornamelijk gebruikt voor Aan/Uit. 2. Druk in een willekeurige interface op deze toets om terug te keren naar het standby-scherm. 3. Einde oproepen of inkomende oproepen weigeren. 1. Druk op deze toets om door menu s te bewegen. 2. Druk tijdens een gesprek op deze toets om het volume te verhogen of te verminderen. 3. Druk vanuit het startscherm op deze toets om in de snelkoppeling van uw keuze te komen. 1. Met deze toetsen voert u in de standby-modus telefoonnummers in en opent u de bel-interface. 2. Met deze toetsen voert u in de invoer-modus relevante schrijftekens in. 1. In de belinterface voert u met deze toetsen het relevante teken in. 2. Met deze toetsen regelt u het volume bij open FM / audio / video interface. 3. In de invoer-modus kunt u door op # te drukken van invoermethode veranderen; door een druk op de * toets voert u relevante punctuatie in. 4. * toets kan input relevante interpunctie.

10 5. Aan de slag 5.1 SIM-kaart installeren Wanneer u zich abonneert op een mobiel network, ontvangt u een insteek SIM-kaart, samen met details van uw abonnement, zoals PIN-code en beschikbare optionele diensten. Let op: Uw SIM-kaart niet buigen of bekrassen. Bescherm de SIM-kaart tegen statische elektriciteit, water en vuil. Aanwijzing:Druk de SIM-kaart met de gouden contactpunten naar de telefoon toe in de daartoe bestemde sleuf. 5.2 Batterij installeren

11 Voorzichtig: Installeer volgens de bovenstaande afbeelding om te voorkomen dat de verbindingen van de batterij afbreken. 5.3 Batterij opladen Steek de oplader in; het flash-symbool op de stekker van de oplader moet naar boven wijzen. Sluit de oplader aan op een standaard stopcontact en het batterij-icoontje in de rechterbovenhoek van het scherm zal beginnen te lopen. Wanneer dat stopt, is de batterij volledig opgeladen. Druk op beide zijden van de stekker van de oplader en koppel deze los van de telefoon. Als de batterij bijna leeg is, verschijnt de melding batterij leeg over het scherm en het batterij-icoontje zal er leeg uitzien. Als het vermogen van de batterij te gering is, zal de telefoon automatisch uitschakelen. Gebruik de telefoon niet voor langere tijd wanneer de batterij bijna leeg is, anders kan deze beschadigd raken. 5.4 Beveiligingsinstellingen -PIN code PIN code(personal Identity Number)Voorkomt ongeoorloofd gebruik van uw telefoon. De PIN-code wordt samen met de SIM-kaart verstrekt door uw netwerk-provider. Als u drie maal achtereen de verkeerde code invoert, wordt de PIN-code geblokkeerd. Om deze weer te deblokkeren dient u uw PUK-code in te voeren. Uw PUK-code wordt verstrekt door uw netwerk-provider. -Aan Functie wachtwoord voor opstarten activeren/ wijzigen/ uitschakelen (de lengte van het wachtwoord is 4 tot 8 cijfers). Als u de functie wachtwoord voor opstarten activeert, moet u elke keer dat u de telefoon gebruikt het wachtwoord invoeren. Als u het wachtwoord voor opstarten wenst te wijzigen of de functie wachtwoord voor opstarten wenst uit te schakelen, gaat u naar de optie Wijzigen/Uitschakelen.

12 6. Uw telefoon 6.1 Telefoon aanzetten Druk enige tijd op de einde-toets om de telefoon aan te zetten; het scherm licht op en er verschijnt een animatie. Als er geen SIM-kaart ingebracht is, of de SIM-kaart maakt niet voldoende contact, dan verschijnt het bericht SIM inbrengen op uw telefoon. In deze toestand heeft u slechts toegang tot een deel van het menu en bent u enkel gerechtigd tot het doen van noodoproepen. Als de PIN-code is geblokkeerd, wordt u op het scherm geattendeerd op de noodzaak de PUK-code in te voeren; eerder kan de telefoon niet worden aangezet. De telefoon zoekt, indien aangezet, automatisch het netwerk. Als uw telefoon correct toegang tot een netwerk heeft verkregen, verschijnt de naam van het netwerk alsmede de sterkte van het signaal. Als uw telefoon niet of niet correct toegang heeft verkregen, zijn uw mogelijkheden beperkt tot het doen van noodoproepen en andere functies die niet van het netwerk afhankelijk zijn. 6.2 Oproep doen Druk in de standby-modus op een cijfertoets om toegang te krijgen tot het kiespaneel en voer het telefoonnummer in. Wanneer u dat gedaan heeft, drukt u op de beltoets om een oproep te doen. Bij interlokaal bellen voert u vóór het abonneenummer een kengetal in. Druk op linker zachte toets om in Opties te komen. -Voeg toe aan Contacten Een telefoonnummer opnemen in de telefoongids. -Voeg toe aan bestaand contact Een telefoonnummer toevoegen aan een bestaande naam. -Stuur SMS Een SMS bericht zenden naar een bepaald nummer. -Stuur MMS Een MMS bericht zenden naar een bepaald nummer. -Voer Wpn in Pauze: p/wachten: w. -SIM 1 oproep Nummer van SIM-kaart 1 kiezen. -SIM 2 bel Nummer van SIM-kaart 2 kiezen.

13 -IP oproep IP nummer kiezen. 6.3 Oproep weigeren Druk op de einde-toets om een inkomende oproep te weigeren. 6.4 Oproep beantwoorden Wanneer u een oproep ontvangt, gaat de telefoon rinkelen of trillen en verschijnt op het scherm een teken voor een inkomende oproep. Druk op de beltoets om te beantwoorden. Druk tijdens het gesprek op menu en u krijgt de volgende opties: Op handsfree zetten Hutselen Contact Berichten Gesprek opnemen Opname starten In de zwijgstand zetten 6.5 Volume regelen Het volume regelt u door tijdens een gesprek op de linker dan wel de rechter toets te drukken. 6.6 Gesprek beëindigen Druk op einde-toets om een oproep te beëindigen of te annuleren. 6.7Noodoproep doen U kunt zonder SIM-kaart een alarmnummer bellen. Neem contact op met uw provider om het alarmnummer te verkrijgen. 6.8 Doorkiesnummer bellen / Snelkiezen Druk in het kiespaneel, na het invoeren van het telefoonnummer, snel driemaal op de sterretje-toets (*), tot de letter P verschijnt; voer vervolgens het extra nummer in. 6.9 Gemiste oproepen / Gekozen nummers Ga in het Hoofdmenu staan, vervolgens: -> bellijst -> Gemiste oproepen / Gekozen nummers. Druk in de standby-modus op de beltoets om gekozen nummers na te kijken.

14 6.10 Oproep doorschakelen Wanneer oproep doorschakelen is geactiveerd, worden inkomende oproepen doorgeschakeld naar de voic of naar andere telefoonnummers, al naar gelang de instelling van de functie oproep doorschakelen Oproep blokkeren Wanneer oproep blokkeren geactiveerd is, worden bepaalde oproepen geblokkeerd afhankelijk van de instelling van de functie oproep blokkeren. Neem contact op met uw provider om u voor deze functie aan te melden T-flash kaart Steek de T-Flash-kaart in de sleuf aan de zijkant van de telefoon. Hierdoor wordt het Flash-geheugen van de telefoon uitgebreid Uitschakelen Houd in de standby-modus de einde-toets enige tijd ingedrukt om de telefoon uit te schakelen. 7. Standby-scherm Houd de einde-toets enige tijd ingedrukt om de telefoon aan te zetten. Het scherm zal oplichten en u krijgt een animatie te zien. Op het scherm geven iconen informatie over het netwerk, de signaalsterkte, het batterijniveau, tijd en datum, alsmede de telefoonconfiguratie. Raadpleeg de informatie over iconen in het standby-scherm. 8. Lijst van de belangrijkste menu s en submenu's Druk in het standby-scherm op de OK-toets om in het hoofdmenu te komen. Het hoofdmenu bevat de volgende items: (1)Bellijst, (2)Media, (3)Telefoonboek, (4)Bestandsbeheer, (5)Bericht, (6)Extra's, (7)Instellingen, (8)Spelletjes, (9)Internet. In totaal dus 9 items. Hieronder vindt u de lijst van de belangrijkste menu s en submenu s: Bellijst Gekozen nummers Ontvangen oproepen Gemiste oproepen Geweigerde oproepen Alles wissen Beltijd GPRS debiet Media Camera DV Afbeeldingenviewer

15 Video-speler FM radio Telefoonboek Bestandsbeheer Berichten Bericht schijven Postvak IN Postvak UIT Postvak CONCEPTEN Postvak VERZONDEN Extra's Alarm Kalender Rekenmachine Geluidsrecorder STK Instellingen Belinstellingen Telefoon Scherm Beveiliging Profielen Link Spelletjes Afbeeldingenviewer Boxman Internet URL Startpagina Bladwijzer Geschiedenissen Snapshot WAP instelling 9. Bellijst 9.1 Gekozen nummers Toon de lijst van laatste gekozen nummers Druk op OK om details te bekijken, of druk op Opties: -Detail De gegevens van de gekozen nummers tonen (nummer, datum, tijd, duur, stijl en SIMnaam).

16 -Bellen Het nummer opnieuw bellen. -Opslaan Het nummer opslaan naar telefoon/sim1/sim2. -Bericht zenden SMS SMS naar ontvanger zenden. MMS MMS naar ontvanger zenden. -Toevoegen aan bestaand contact Het nummer toevoegen aan bestaand contact. -Instellen als afgewezen nummer Instellen als afgewezen nummer. -IP oproep doen Naar SIM1/SIM2 gaan, IP prefix-nummer aan het nummer toevoegen en oproepen. -Wissen Het nummer wissen. -Alles wissen Alle nummers wissen. 9.2 Ontvangen oproepen Zie gekozen oproepen 9.3 Gemiste oproepen Zie gekozen oproepen 9.4 Geweigerde oproepen Zie gekozen oproepen 9.5 Wis alles Alle records wisen. 9.6 Beltijd Gedetailleerde informatie tonen van SIM1/SIM2: laatste oproep, ontvangen oproepen, gekozen nummers, alle oproepen. Druk op Reset om de beltijd te resetten. 9.7 GPRS-debiet Selecteer eerst SIM1 of SIM2, druk dan op de OK-toets om inzage te verkrijgen in: laatst verzonden, laatst ontvangen, totaal verzonden, totaal ontvangen. Druk op Reset om de teller te resetten. 10. Media 10.1 Camera Op het scherm kunt u een foto bekijken. Om een opname te maken drukt u op de OKtoets. Via terug komt u weer in het bovenliggende menu. Door te drukken op Opties

17 krijgt u toegang tot: Foto directory Andere map Verzenden: MMS/ Bluetooth Dia-vertoning Wissen Instellen als schermachtergrond Naam wijzigen Markeren: Markeren/ Markering opheffen/ Alles markeren/ Alle markering opheffen Detail: Bestandsnaam/ Datum/ Tijd/ Grootte/ Locatie/ Resolutie Dia-instelling: Effect selecteren (Geen/ vak uitrekken/ rooster uitrekken/ naar rechts uitrekken/ naar links uitrekken/ naar boven uitrekken/ naar beneden uitrekken/ volgorde); Dia-vertoningsduur (2 sec./ 3 sec./ 6 sec./ 10 sec./ 16 sec./ 20 sec.) Instellingen Kwaliteit: Hoog/ Normaal/ Laag Schittering vermijden: 50Hz/ 60Hz Sluiter: Activeren/ Deactiveren Automatisch opslaan: Activeren/ Deactiveren Parameter prompt: Activeren/ Deactiveren Opslaglocatie: Bestandsmap selecteren om op te slaan Help: De help informatie beschikbaar stellen Druk op de rechter of linker toets om te komen in: Grootte: 1280x960/ 640x480/ 320x240/ 176x220 Omgeving: Normaal/ Nacht Licht Contrast Belichtingscompensatie Lijst: Geen lijst/ Lijst1 Burst: Verboden/ 3 Foto s/ 6 Foto s Witbalance: Automatisch/ Gloeilamplicht/ TL-licht/ Zonlicht/ Bewolkt Vertraging: Verboden/ 3sec./ 10sec. Effect: Normaal/ Zwart-wit/ Rood/ Groen/ Blauw/ Geel/ Negatief/ Linnen 10.2 DV U kunt op het scherm een video-opname bekijken; druk op de OK-toets om een opname te maken en druk op terug om terug te keren naar het bovenliggende menu. Druk op opties om toegang te krijgen tot: Video directory Nieuwe map Audio gebruiken: AAN-animatie/ UIT-animatie Verzenden: MMS/ Bluetooth Wissen Details: Bestandsnaam/ Datum/ Tijd/ Grootte/ Locatie/ Resolutie/ Duur

18 Bewerken: Naam wijzigen/ Kopiëren Zoeken Sorteren: Naam/ Datum/ Grootte/ Type Markeren: Markeren/ Markering opheffen/ Alles markeren/ Alle markering opheffen Geheugen opvragen: geheugenkaart Instellingen Schittering vermijden: 50Hz/ 60Hz Audio: Activeren/ Deactiveren Type: 3Gp/Avi Parameter prompt: Activeren/Deactiveren Opslaglocatie: Bestandsmap selecteren om op te slaan Help: De help informatie beschikbaar stellen Druk op rechter of linker toets om te komen in: Grootte: 320x240/ 176x144/ 160x128/ 128x96 Licht Contrast Effect: Normaal/ Zwart-wit/ Rood/ Groen/ Blauw/ Geel/ Negatief/ Linnen 10.3 Afbeeldingenviewer Kies foto's om te bekijken. U heeft toegang tot de volgende Opties: Andere map Verzenden: MMS/Bluetooth Diavoorstelling Wissen Instellen als schermachtergrond Naam wijzigen Markeren: Markeren/Markering opheffen/alles markeren/alle markering opheffen.detail: Bestandsnaam/ Datum/ Tijd/ Grootte/ Locatie/ Resolutie.Dia-instelling: Effect selecteren (Geen/ vak uitrekken/ rooster uitrekken/ naar rechts uitrekken/ naar links uitrekken/ naar boven uitrekken/ naar beneden uitrekken/ volgorde); Dia-vertoningsduur (2 sec./ 3 sec./ 6 sec./ 10 sec./ 16 sec./ 20 sec.) 10.4 Video-speler Video s bekijken: druk op de besturingstoets om te kiezen uit Snel terugspoelen, Afspelen/Pauzeren, Snel vooruitspoelen, Volledige scherm of een ander icoon; druk vervolgens op de OK-toets om de speler te bedienen. Het volume past u aan door op de * of # toets te drukken. Door te drukken op Lijst en vervolgens op Opties krijgt u de keuze uit: Afspelen Video-item toevoegen Lijst updaten Uit de lijst wissen Details: Naam, Datum, Tijd, Resolutie, Duur, en Grootte

19 AAN-animation UIT-animation Markeren: Markeren/ Markering opheffen/ Alles markeren/ Alle markering opheffen 10.5 FM radio Ga naar de FM-radio, maak met behulp van de besturingstoets een keuze uit de iconen op het scherm en druk vervolgens op de OK-toets om de radio te bedienen. Het volume past u aan door op de * of # toets te drukken. Door te drukken op Opties komt u in: -Automatisch zoeken en opslaan -Kanaallijst -Opslaan -Handmatig zoeken -Luidspreker aanzetten / uitzetten -Achtergrondmuziek -Help Kies "Terug" om de radio uit te zetten 11. Telefoonboek U kunt persoonlijke gegevens en telefoonnummers van contacten opslaan, alsmede zoeken naar eerder opgeslagen contacten. Druk op Opties om toegang te krijgen tot: -Nieuw -Contacten zoeken -Bericht schrijven: SMS zenden/ MMS zenden -Bellen: Rechtstreeks bellen/ IP nummer bellen -Visitekaart sturen: via SMS/ via Bluetooth -Wissen -Markeren: Markeren/ Alles markeren -Kopie: kopie naar SIM1/ kopie naar SIM2/ kopie naar telefoon/ kopie naar kaart -Overig: Snelkeuze instellen/ Eigen nummer/ Geheugen opvragen/ Dubbele lijn display/ Enkele lijn display 12. Bestandsbeheer Nieuwe map Wissen Detail Bewerken: Naam wijzigen/ Kopiëren Zoeken Sorteer: Naam, Tijd, Grootte, Type Markeren: Markeren, Markering opheffen, Alles markeren, Alle markering opheffen Geheugen opvragen: Geheugenkaart

20 13. Bericht Ga naar Berichten en druk op Opties om toegang te krijgen tot: SMS sjablonen, Voic , Informatieberichten, SMS-instellingen, MMS-instellingen, Berichten-geheugen SMS-sjablonen Druk om een sjabloon te selecteren: -Bewerken Het sjabloon bewerken. -Verzenden Het sjabloon als SMS verzenden. -Terug Terugkeren naar het bovenliggende submenu Voice mail Selecteer SIM1 of SIM2. -Lijn1 nummer Bericht ophalen Selecteer SIM1 or SIM2 om te bellen. Nummer-instellingen Selecteer SIM1 of SIM2 om te bewerken. Deze functie behoeft netwerkondersteuning. Neem contact op met uw provider voor meer informatie. -Lijn2 nummer Zie onder Lijn1 nummer -Fax-nummer Zie onder Lijn1 nummer" -Data-nummer Zie onder Lijn1 nummer 13.3 Informatieberichten -Lezen Informatiebericht lezen. -Opstarten Kies uit: Aanzetten/ Uitzetten. -Kanaal Kanaal toevoegen/ Kanaallijst tonen. -Taal Kies een taal: Elke taal/ Nederlands enz SMS-instellingen -SIM1-berichtencentrale Het nummer van de SIM1-berichtencentrale instellen: het wordt aanbevolen om, indien het juiste nummer u niet bekend is, het standaardnummer ongewijzigd te laten. Wendt u zich tot uw netwerk-provider om het nummer van uw berichtencentrale te verkrijgen.

I. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...

I. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... INHOUDSOPGAVE I. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 2 SOS: BEL IN NOODGEVALLEN 112 OM HET LOKALE NETWERK TE ZOEKEN OF BEL DE IN HET GEHEUGEN OPGESLAGEN PERSOON ONDER DE SOS-KNOP.... 4 II. VOOR- EN ACHTERAANZICHT

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600

Gebruikershandleiding Nokia 1600 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 4 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

I Veiligheid en voorzorgsmaatregelen Om uw mobiele telefoon veilig en effectief te kunnen gebruiken, gelieve u vóór het gebruik de volgende

I Veiligheid en voorzorgsmaatregelen Om uw mobiele telefoon veilig en effectief te kunnen gebruiken, gelieve u vóór het gebruik de volgende Inhoud I Veiligheid en voorzorgsmaatregelen... 2 II. Buitenaanzicht van de mobiele telefoon... 5 III. Voorbereidingen... 7 IV Toetsen en iconen... 16 V Algemene functies... 24 VI Menu... 30 VII. Bewerken

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding...4. 2. Verklaring...5. 3. Profiel van uw Mobiele telefoon...7. 4. Voorbereiding voor het gebruik...9

Inhoud. 1. Inleiding...4. 2. Verklaring...5. 3. Profiel van uw Mobiele telefoon...7. 4. Voorbereiding voor het gebruik...9 Inhoud 1. Inleiding....4 Belangrijkste eigenschappen:... 4 2. Verklaring...5 Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 6 3. Profiel van uw Mobiele telefoon...7 Vooraanzicht Mobiele telefoon...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Asha 210

Gebruikershandleiding Nokia Asha 210 Gebruikershandleiding Nokia Asha 210 Uitgave 1.1 NL Psst... Deze handleiding is niet het enige... Ga voor de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Microsoft Mobile naar www.nokia.com/ privacy. 2

Nadere informatie

Inhoud. Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 5. Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 8

Inhoud. Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 5. Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 8 Inhoud Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 5 1. Verklaring over inhoud en eigendom 6 Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 8 2. Uw Wolfgang Messenger, wat zit erop en eraan 11 3.

Nadere informatie

Inhoud. Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 6. 1. Verklaring over inhoud en eigendom.7. Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:...

Inhoud. Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 6. 1. Verklaring over inhoud en eigendom.7. Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... Inhoud Belangrijkste eigenschappen op een rijtje:... 6 1. Verklaring over inhoud en eigendom.7 Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 9 2. Uw Wolfgang Messenger, wat zit erop en eraan..12 3.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 2720 fold

Gebruikershandleiding Nokia 2720 fold Gebruikershandleiding Nokia 2720 fold 9216120 Uitgave 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Aan de slag 5 SIM-kaart en batterij plaatsen 5 De batterij opladen 5 Antenne 6 Hoofdtelefoon 6 Magneten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 8 Multimediatoepassingen...92 8.1 Camera...92 8.2 Galerij...94 8.3 YouTube...97 8.4 Muziek...98 8.5 Videospeler...

Inhoudsopgave. 8 Multimediatoepassingen...92 8.1 Camera...92 8.2 Galerij...94 8.3 YouTube...97 8.4 Muziek...98 8.5 Videospeler... Voor meer informatie over het gebruik van de telefoon gaat u naar www.alcatelonetouch.com om de volledige gebruiksaanwijzing te downloaden. Daarnaast kunt u op de website veelgestelde vragen raadplegen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 100

Gebruikershandleiding Nokia 100 Gebruikershandleiding Nokia 00 Uitgave. NL Toetsen en onderdelen Select. 8 3 7 4 6 5 Luistergedeelte Scherm 3 Einde / Aan/uit-toets 4 Toetsenbord 5 Microfoon 6 Bladertoets 7 Beltoets 8 Selectietoetsen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 201

Gebruikershandleiding Nokia 201 Gebruikershandleiding Nokia 201 Uitgave 1.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Aan de slag 6 Toetsen en onderdelen 6 Een SIM-kaart en batterij plaatsen 7 De batterij opladen 8 De telefoon in- of

Nadere informatie

GSM Quad-band Digital mobiele telefoon SUPER ROBUST HANDLEIDING. www.mobiletoutterrain.com

GSM Quad-band Digital mobiele telefoon SUPER ROBUST HANDLEIDING. www.mobiletoutterrain.com GSM Quad-band Digital mobiele telefoon www.mobiletoutterrain.com Conformiteitsverklaring Hiermee verklaart de maatschappij ADAR gelegen te Toulouse Frankrijk dat de gsm's M.T.T. Super Robust conform zijn

Nadere informatie

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider. Uw

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS E N G L I S H Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455 MFL67841644 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia X2-05

Gebruikershandleiding Nokia X2-05 Gebruikershandleiding Nokia X2-05 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Aan de slag 5 Toetsen en onderdelen 5 Een SIM-kaart en batterij plaatsen 6 Een geheugenkaart plaatsen 7 De batterij

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Lees dit voordat u verder gaat DE BATTERIJ IS NOG NIET OPGELADEN WANNEER U DEZE UITPAKT. DE BATTERIJ TIJDENS HET OPLADEN NIET UIT DE OPLADER VERWIJDEREN. U KUNT GEEN AANSPRAAK

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-01

Gebruikershandleiding Nokia C2-01 Gebruikershandleiding Nokia C2-01 Uitgave 1.2 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Over dit apparaat 5 Netwerkdiensten 5 Aan de slag 7 Toetsen en onderdelen 7 SIM-kaart en batterij plaatsen 7 Een

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-D405n MFL68143341 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C3 00

Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Uitgave 4.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Ondersteuning 5 Nokia C3 in het kort 5 Belangrijkste functies 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 7 SIM-kaart

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Assisted Global Positioning System (A-GPS) 5 Netwerkdiensten 6 Toshiba Corporation 7 EU-garantiebepalingen 10 Licenties 11 Overeenkomstigheidsverklaring 13 Gezondheid en veiligheid

Nadere informatie

SGH-i780. Gebruiksaanwijzing

SGH-i780. Gebruiksaanwijzing SGH-i780 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om u stap voor stap bekend te maken met de functies en onderdelen van uw toestel. Raadpleeg de Help van het Windows

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Lees dit voordat u verder gaat DE BATTERIJ IS NOG NIET OPGELADEN WANNEER U DEZE UITPAKT. DE BATTERIJ TIJDENS HET OPLADEN NIET UIT DE OPLADER VERWIJDEREN. U KUNT GEEN AANSPRAAK

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 6303 classic

Gebruikershandleiding Nokia 6303 classic Gebruikershandleiding Nokia 6303 classic 9214015 Uitgave 3 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Aan de slag 5 Toetsen en onderdelen 5 SIM-kaart en batterij plaatsen 5 De geheugenkaart plaatsen en

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing Samsung B2700 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik

Nadere informatie

Pocket PC telefoon Gebruikershandleiding

Pocket PC telefoon Gebruikershandleiding Pocket PC telefoon Gebruikershandleiding www.htc.com 2 Lees dit voordat u verder gaat DE ACCU IS NIET VOLLEDIG OPGELADEN ALS U HET UIT DE VERPAKKING NEEMT. VERWIJDER NOOIT DE ACCU WANNEER HET APPARAAT

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600. 9239747 Versie 1

Gebruikershandleiding Nokia 1600. 9239747 Versie 1 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Lees dit voordat u verder gaat DE BATTERIJ IS NOG NIET OPGELADEN WANNEER U DEZE UITPAKT. DE BATTERIJ TIJDENS HET OPLADEN NIET UIT DE OPLADER VERWIJDEREN. U KUNT GEEN AANSPRAAK

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide

Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-V700 MFL68506209 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk

Nadere informatie