2014 in grote letters

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014 in grote letters"

Transcriptie

1 De spelregels Algemene Voorwaarden 2013 (KvK ) Dit zijn de spelregels die tussen jou (opdrachtgever) en mij gelden, tenzij er andere uitdrukkelijke afspraken zijn gemaakt. Deze spelregels gelden voor al mijn animaties,, logo-ontwerpen, en welk ander ontwerp ik dan ook maak. Als ik spreek over animatie(s) dan bedoel ik daarmee ook. Klachten Algemene voorwaarden 2014 in grote letters Laat ik met het meest belangrijke beginnen van mijn algemene voorwaarden: klachten. Als je een klacht hebt, bijvoorbeeld het duurt te lang of de afspraken zijn niet helder, schroom dan niet om dit bij mij te melden. Ik wil je graag zien als een tevreden klant en hoop nog meer mooie ontwerpen voor je te maken. En wellicht schokkend om te vernemen; bij mij is de klant niet altijd koning en ik ben dat ook niet, we staan op gelijke voet met respect voor elkaar Jouw tevredenheid = mijn beste reclamebord Offerte Prijsopgaaf = vrijblijvend & 30 dagen geldig. Vaste prijsafspraak, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. ik mag vragen om voorschotbetaling Afspraken alleen schriftelijke afspraken zijn geldig schriftelijk = op papier of digitaal ( /tweet/ social media/sms. Bij social media en sms geldt alleen dat ze geldig zijn als ik ze uitdrukkelijk heb bevestigd (via zelfde medium) 1

2 Algemene Voorwaarden 2013 (KvK ) eilandclausule Ik woon en werk op een eiland (Texel). Mijn prijs is mede gebaseerd op zoveel mogelijk digitaal & telefonisch contact. Indien ik moet reizen naar - wat wij Texelaars noemen - de overkant, dan heb ik het recht daarvoor de reiskosten en 35 ex BTW per uur reistijd in rekening te brengen. Werkwijze & wijzigingen Dit is globaal mijn werkwijze voor een animatie (mede afhankelijk van soort, duur en ingewikkeldheid). Bij elke fase vraag ik om goedkeuring. Conceptfase: Ik maak een Script (verhaallijn), een storyboard (verhaal in plaatjes) en evt. een storyboard-animatie (de plaatjes in beweging). In deze fase mag je wijzigingen voorstellen zonder extra kosten. Bedenk wel dat elke keer wijzigingen doorvoeren ten koste gaat van een deadline. Na deze fase staat het verhaal & tekst vast. Bovendien maak ik een stijlvoorbeeld, om te laten zien welke stijl wordt gehanteerd en vraag daar ook goedkeuring voor Omdat in de animatie dan verder met die stijl wordt gewerkt, kan er niet meer van stijl worden gewijzigd zonder meerkosten (dat is dan namelijk een zeer ingrijpende wijziging). Ook geef ik een indicatie van de kleuren die ik ga gebruiken in een kleurpalet. Als je akkoord gaat met het storyboard + stijlvoorbeeld + kleurenpalet dan ga je akkoord met: a. dit is het verhaal dat je wilt vertellen b. met de tekst zoals aangegeven in het storyboard c. dat de animatie wordt gemaakt op basis van de afgebeelde scenes d. dat de animatie eruit komt te zien zoals het stijlvoorbeeld e. het kleurgebruik zoals in het kleurenpalet aangegeven 2

3 Algemene Voorwaarden 2013 (KvK ) Productiefase: In deze fase maak ik de elementen voor de animatie/motion graphic en maak ik enkele deelanimaties (ruwe versie), zodat je een beeld hebt hoe de animatie er ongeveer uit komt te zien. Ook hier mag je nog wijzigingen voorstellen. Indien akkoord op deze deelanimaties, ga ik werken aan de productie van de animatie. Als de animatie gereed is, mag je nog 1 (een) keer wijzigingen doorvoeren, voor zover deze naar mijn mening redelijk makkelijk kan worden uitgevoerd. Bij ingrijpende of meerdere wijzigingen mag ik de meerkosten daarvan in rekening brengen. Dit alles om het project niet tot het oneindige te laten voortduren en aan te sluiten bij het budget. Ik heb het recht om derden in te schakelen indien ik dat nodig vind voor de uitvoering van de opdracht. Spoedopdracht: Indien er naar mijn mening sprake is van een spoedopdracht, heb ik het recht om een of meer procesonderdelen te laten vervallen en zijn wijzigingen alleen nog maar door te voeren mits naar mijn mening redelijk makkelijk uitvoerbaar, binnen de gegeven tijd. Andere wijzigingen dan hiervoor bedoeld kan alleen tegen meerprijs. Over formaten, bestanden & aanlevering We gaan het hebben over een stukje techniek, dit om duidelijk te maken wat je krijgt en hoe een en ander wordt aangeleverd. Formaten & bestanden Ik maak de animatie/motion graphic in een video/filmbestand de beeldverhouding (ratio) is: 16:9 De resolutie is High Definition: 1280 x 720 (720p) Het videobestand is.mov of.mp4 3

4 Algemene Voorwaarden 2013 (KvK ) Aanlevering de animatie wordt geupload naar mijn Vimeo-kanaal van waaruit je deze kunt linken of embedden (invoegen met invoegcode) naar of in jouw website. Op verzoek kan de animatie ook worden geupload naar YouTube. Indien gewenst krijg je ook de beschikking over de originele.mov en/of.mp4 bestanden (bijvoorbeeld om je deze bestanden zelf wilt uploaden naar eigen servers of opslagmedia/computers). De bestanden worden aangeleverd via Dropbox, WeTransfer of andere cloudservers. Ik voeg de bestanden niet bij in een mail (meestal zijn de bestanden te groot daarvoor) Andere bestanden: Indien gewenst kun je ook andere bestanden krijgen zoals.wmv, of.avi Deze bestanden worden kosteloos aangeboden, mits ik deze bestanden (naar mijn mening) relatief makkelijk kan omzetten. Geen flash: ik maak de animatie niet in flash en zet deze ook niet om naar flash (.flv) Stills Dit zijn afbeeldingen uit de animatie. In de prijsafspraak zit inbegrepen maximaal 10 (tien) stills uit de animatie in de resolutie 1280 x 720 en in het bestand.jpg. Andere bestandsformaten is mogelijk op verzoek (.tiff,.psd,.png). Meerdere stills kan worden verkregen tegen een prijs van 20 ex BTW per still. Kleurweergave is alleen in RGB. Kleur What you see, is what you get Omdat ik werk maak voor digitale beeldbestanden, maak ik gebruik van RGB-kleuren. Dat zijn de kleuren die het best tot zijn recht komen op beeldschermen. Dit is dus niet specifiek bedoeld voor drukwerk. Ik maak de bestanden of stills altijd in RGB-kleuren. Bedenk ook dat een monitor van merk X waarop je de animaties ziet, afwijkt van monitor van merk Y voor wat betreft de weergave van kleuren. Je kunt dus geen rechten ontlenen aan dit gegeven. Kleurweergave wijkt nu eenmaal af van het soort monitor dat je gebruikt. 4

5 Algemene Voorwaarden 2013 (KvK ) Drukwerk Niet geschikt voor drukwerk Zoals ik al heb aangegeven de resolutie is 1280 x 720 pixels. Bovendien is het meestal 72 ppi (dat is prima voor beeldschermgebruik). Die resolutie is meestal niet geschikt voor drukwerk. Als je van bepaalde stills bestanden wilt voor drukwerk, dan is dat niet inbegrepen Prijs & betaling alle prijzen die zijn genoemd zijn exclusief BTW betalingstermijn: 14 dagen te laat betalen = wettelijke rente + 15% incassokosten (met een minimum van 40), nadat ik je schriftelijk heb aangemaand en je dan alsnog niet binnen 14 dagen na aanmaning het openstaande bedrag hebt voldaan. Wat zit niet in de prijsafspraak*? Indien ik voor de animatie een of meerdere van de volgende elementen moet aanschaffen: - een lettertype die ik niet bezit; - het gebruik van commerciele afbeeldingen (foto s, vectortekeningen, video), de zgn. stockimages, indien de klant hier gebruik van wil maken; - het gebruik van muziekrechten op verzoek van de klant; - het gebruik van voice-overs van derden; - bestanden voor drukwerk. Het gebruik van elementen zoals hiervoor genoemd zal ik apart in rekening brengen in aanvulling op de prijsafspraak. *hetzij vaste prijsafspraak of uren x tarief 5

6 Algemene Voorwaarden 2013 (KvK ) Meerprijs Indien er sprake is van een meerprijs op de vaste prijsafspraak (aanvullingen, wijzigingen, extra werk) dan hanteer daarvoor het aantal gewerkte uren x een uurtarief van 50 ex BTW. Deze meerprijs zal dan in aanvulling op de vaste prijsafspraak (offerteprijs) in rekening worden gebracht. Opzeggen je mag altijd opzeggen (geen opzegtermijn), maar wel liefst schriftelijk En ik mag alleen opzeggen als je onze afspraken niet nakomt (zoals het niet of niet tijdig betalen van mijn facturen) of indien je onverhoopt failliet gaat, in surseance terechtkomt, of in een wettelijke schuldsanering. Als je tussentijds opzegt dan heb ik wel het recht om het reeds verrichtte werk in rekening te brengen (naar redelijke inschatting). Gebreken + reclame Wat is een gebrek? Dat is een fout die los staat van het ontwerp. Dus een verkeerde kleur is geen gebrek, een verkeerd lettertype is geen gebrek. Dit kan immers al gezien worden bij de goedkeuring van het definitieve ontwerp. Een typefout is wel een gebrek, staat immers los van het ontwerp. Bij een gebrek, dien je dit meteen aan mij te melden. Je hebt 30 dagen de tijd (na ontvangst definitief ontwerp) om gebreken te melden. Na die 30 dagen nog reclameren, geeft je geen recht meer op herstel. 6

7 Algemene Voorwaarden 2013 (KvK ) Aansprakelijkheid Algemene voorwaarden zijn geen voorwaarden zonder een paragraaf over aansprakelijkheid (de garantie-tot-de-deur-clausule ) Ik ben niet aansprakelijk: - indien je schade lijdt als gevolg van door jou verstrekte informatie; - voor aanspraken van derden indien zij schade lijden die toerekenbaar zijn aan jou; - indien je schade lijdt als gevolg van overmacht* aan mijn kant; - indien ik derden voor de opdracht inschakel en je schade lijdt door toedoen van deze derde (en ik op die werkzaamheden geen directe invloed kan uitoefenen)...bijvoorbeeld een animatie die niet werkt door fout bij provider/hostingbedrijf; - indien je schade lijdt die wordt veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Je weet (of behoort te weten) dat informatie verzenden via de digitale weg (mail, sms, social media) niet volledig veilig is. Als ik wel aansprakelijk ben, dan hooguit voor de vervangende schadevergoeding. Ik ben niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade zoals indirecte schade, gevolgschade, schade wegens gederfde inkomsten. In dit verband heb ik het recht om de opdracht te weigeren voor zover het gaat om pornografische, discriminerende en/of anderzins schadelijke of belastende ontwerpen/afbeeldingen. Ik maak gebruik van in-the-cloud-applicaties (zoals dropbox, icloud) voor opslag en synchronisatie over meerdere computers/mobiele apparaten. Ik ben niet aansprakelijk voor inbreuken door derden op deze applicaties. *Onder overmacht kan veel vallen, maar bij animaties in het bijzonder het crashen, van de animatiesoftware, zoals After Effects. Dan raken bestanden corrupt waardoor o.a. werkvertraging op kan lopen. Ook de hardware (computers, grafische kaarten) kan uitvallen, door het intensieve processorgebruik (animatie & 3D software vragen veel van de hardware). 7

8 Algemene Voorwaarden 2013 (KvK ) Promotie Alles wat ik maak mag ik zelf gebruiken voor eigen promotiedoeleinden (reclame voor mijzelf). Natuurlijk voor zover hier geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht (denk aan bedrijfsinterne infographics). Ik mag bijvoorbeeld het gemaakte werk onder meer promoten via twitter, google+, instagram, pinterest, facebook. Elk ontwerp van mij kan worden voorzien van mijn logo, naam en hyperlink naar mijn eigen website. Copyright Alles wat ik maak mag niet zonder mijn toestemming worden bewerkt of verwerkt in andere ontwerpen. Ik heb het auteursrecht en het ontwerp blijft mijn eigendom, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen (denk bijvoorbeeld aan logodesign). Zo behoud ik het recht over de digitale bronbestanden die ik heb gemaakt (zoals 3D-bestanden.obj,.lxo,.zpr,.ztl of 2D-bestanden.idd,.psd,.ai of Motion-bestanden.ae,.prproj,.anim) en deze worden niet verstrekt aan de opdrachtgever. Natuurlijk behoud je wel alle rechten over datgene dat jij aan mij verstrekt, voor zover je daarvan ook de rechten hebt. Wil je een exclusief recht hebben, dan kunnen wij daarover praten en kan ik het eigendomsrecht overdragen tegen een afzonderlijke vergoeding (buiten de vaste prijs). 8

In deze algemene voorwaarden worden de hier onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt.

In deze algemene voorwaarden worden de hier onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt. Pagina 1-8 Inhoudsopgave: 1. Definities 2. Toepasbaarheid 3. Webdesign/ Webhosting 4. Domeinregistratie 5. Aanbiedingen en offertes 6. Aanvang en uitvoering van de overeenkomst 7. Levering en levertijd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Flying Kiwi V.O.F. Tuinstraat 12 5427 PR Boekel. Inschrijfnummer KvK voor Brabant: 60321903. Toepasselijkheid, definities

Algemene voorwaarden van: Flying Kiwi V.O.F. Tuinstraat 12 5427 PR Boekel. Inschrijfnummer KvK voor Brabant: 60321903. Toepasselijkheid, definities Algemene voorwaarden van: Flying Kiwi V.O.F. Tuinstraat 12 5427 PR Boekel Inschrijfnummer KvK voor Brabant: 60321903 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign

Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign Leveringsvoorwaarden WvdS WebDesign Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van WvdS WebDesign Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door WvdS WebDesign, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Vergoeding, prijzen, tarieven

Vergoeding, prijzen, tarieven Artikel 1: Definities Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en elke overeenkomst met betrekking tot het ontwerpen en/of vervaardigen van dan wel het adviseren over logo, brochures, belettering

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden de Internet Business Coach implementatie diensten en producten

Algemene leveringsvoorwaarden de Internet Business Coach implementatie diensten en producten Algemene leveringsvoorwaarden de Internet Business Coach implementatie diensten en producten Hieronder vind je de algemene leveringsvoorwaarden van de Internet Business Coach. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sistema

Algemene voorwaarden Sistema Algemene voorwaarden Sistema Algemene leveringsvoorwaarden Sistema gevestigd te Breda. Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Sistema. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ispace Design & Hosting

Algemene Voorwaarden ispace Design & Hosting Algemene Voorwaarden ispace Design & Hosting Inhoud 1. Algemene informatie... 2 1.1 Definities... 2 1.2 Algemeen... 2 2. Hosting en domeinregistratie... 3 2.1 Voorwaarden voor de serviceverlening... 3

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Toepasselijkheid... 3 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes... 3 Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Susan Clark Translations

Algemene Voorwaarden Susan Clark Translations Algemene Voorwaarden Susan Clark Translations Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Susan Clark Translations verstaan: Susan Clark Translations, KvK nr. 37153359, gevestigd aan de Asserlaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2online

Algemene voorwaarden 2online Algemene voorwaarden 2online 1. Definities 1. 2online (voorheen ook wel Gamesnel / IT on Request): de vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Index

Algemene Voorwaarden Index Algemene Voorwaarden Index 1 Bereikbaarheid 2 Definitie 2.1 Maartens Automatisering 2.2 Correspondentie 2.3 Opdrachtgever 2.4 Producten en diensten 2.5 Overeenkomst 2.6 Taalvouten 2.7 Uw voorwaarden 2.8

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de wederpartij van 123webidee.

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1: Algemeen 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, waaronder ook de Service Level Agreements, die door CODE14 VOF (hierna CODE14 ) en opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe maak ik mijn proefschrift De Handleiding

Hoe maak ik mijn proefschrift De Handleiding Hoe maak ik mijn proefschrift De Handleiding 1 July 2011 Alle antwoorden op uw vragen die betrekking hebben op het maken van uw proefschrift staan in dit document. Ons professionele advies, onze uitleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laatst bijgewerkt op dinsdag 2 december 2014.

Algemene Voorwaarden Laatst bijgewerkt op dinsdag 2 december 2014. Algemene Voorwaarden Laatst bijgewerkt op dinsdag 2 december 2014. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Cerenta te Schoonrewoerd, Kamer van Koophandel 54924820 en haar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden REMVOO

Algemene voorwaarden REMVOO Algemene voorwaarden REMVOO Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen REMVOO te Budel, Kamer van Koophandel 59485256 en haar wederpartijen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden REINVENT SOFTWARE VOF V/H REINDER.EU

Algemene voorwaarden REINVENT SOFTWARE VOF V/H REINDER.EU Algemene voorwaarden REINVENT SOFTWARE VOF V/H REINDER.EU Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen REINVENT SOFTWARE VOF V/H

Nadere informatie

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket.

d. setupkosten: Kosten met betrekking tot het installeren van een dienst. Bijvoorbeeld een domeinnaam of hostingpakket. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. homepage: Een pagina op het internet. b. website: Een samenhang van homepages op internet. c. onderhoud: Het onderhouden

Nadere informatie

Plan van Aanpak. voor je website en/of huisstijl

Plan van Aanpak. voor je website en/of huisstijl Plan van Aanpak voor je website en/of huisstijl Uitgave maart 2015 Je hebt mijn hulp ingeroepen voor het bouwen van een website en/of het ontwerpen van een huisstijl. Hier vind je informatie over dat proces.

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Definities 1. DIAMONDweb danwel diamondweb.nl: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid DIAMONDweb handelend onder de naam "DIAMONDweb" statutair gevestigd te Zwolle 2. Opdrachtgever, cliënt, klant,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De ICT Prins

Algemene voorwaarden De ICT Prins 1 Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. : Handelsnaam van Stan Janssen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. Deze algemene voorwaarden van New Sales Company bestaan uit: Hoofdstuk 1: een algemeen deel dat van toepassing is op alle door New Sales Company te leveren diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERTAALBUREAU MASURIAVOOR VERTAALWERKZAAMHEDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERTAALBUREAU MASURIAVOOR VERTAALWERKZAAMHEDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERTAALBUREAU MASURIAVOOR VERTAALWERKZAAMHEDEN Definities Vertaler: 1. Vertaalbureau Masuria; Opdrachtgever: 2. de natuurlijke dan wel rechtspersoon die de overeenkomst (van opdracht)

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Opgemaakt 2014, te Breda. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Deli IT Automatisering V.O.F.

Algemene voorwaarden Deli IT Automatisering V.O.F. Algemene voorwaarden Deli IT Automatisering V.O.F. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Deli IT Automatisering V.O.F. te

Nadere informatie